TABLO-9 SÖZLEŞMELİ ERLİĞİ TANITICI BİLGİ NOTU GENEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-9 SÖZLEŞMELİ ERLİĞİ TANITICI BİLGİ NOTU GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 SÖZLEŞMELİ ERLİĞİ TANITICI BİLGİ NOTU GENEL BİLGİLER 1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıf ve branşlardaki sözleşmeli erbaş/er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilmektedir. Temin; en az ilköğretim ve/veya yurt dışındaki dengi okul mezunu, temin faaliyeti zamanında askerlik hizmetini yapmakta olan veya ön başvuru tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç (3) yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olan adaylar arasından başvuru kılavuzunda belirtilen sınıf ve branşlarda yapılmaktadır. 2. Yazılı sınav yapılmamaktadır. Temin faaliyeti; yapılacak olan ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonucuna göre yapılmaktadır. Temin sürecinin herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar müteakip aşamalara katılamamaktadırlar. 3. Temin faaliyeti, başvuru kılavuzunda yer alan faaliyet takvimine uygun olarak icra edilmektedir. Ön başvurular, genel ağ (İnternet) adresinden ön başvuru formunun doldurulması ile yapılmaktadır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile ikinci seçim aşaması sınavları için sınav merkezine gelinmesi ve belgelerin teslim edilmesi ile yapılmış olmaktadır. 4. İhtiyaç duyulan sınıf ve branşlar için belirlenen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilmektedir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıf ve branşların boş kalan kontenjanları, diğer sınıf ve branşlara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati (Online başvuru formunda ilgili maddeyi evet olarak işaretleyen adaylar) alınan adaylardan ihtiyaç oranında karşılanabilmektedir. 5. Sözleşmeli er temin faaliyeti aşamaları hakkında açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. NOT: Bu hususlar genel bilgilendirme içermektedir. Başvuruya temel olacak geçerli bilgiler her temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzunda yer almaktadır. BAŞVURU ESASLARI ÖN SAĞLIK MUAYENESİ İLE FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT) MÜLAKAT SAĞLIK RAPORU GÜVENLİK SORUŞTURMASI ASKERÎ EĞİTİME BAŞLAMA ÖZLÜK HAKLARI İAŞE, GİYECEK, BAKIM VE BARINMA GÖREV STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ TABLO-9 A-1

2 BAŞVURU ESASLARI 1. Kimler başvurabilir? ( Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7) a. En az ilköğretim mezunu veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olan, b. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olan, c. Müracaat tarihinde halen silahaltında olan veya terhis tarihinden itibaren üç yıl geçmemiş olanlar başvuruda bulunabilirler. 2. Sözleşmeli Er başvuru koşulları nelerdir? (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7) 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş Er Kanunu ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarını taşımalıdır. NOT: Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin (Bütün aşamalarda başarılı olup askeri eğitime katılsalar dahi) işlemleri durdurulmakta ve iptal edilmektedir. 3. Yaş ile ilgili şartlar nelerdir? (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmaktır. 4. Ön Başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır? ( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 8) Ön başvurular, temin faaliyeti zamanında genel ağ (internet) adresinde duyurulmaktadır. Terhis olduktan sonra sözleşmeli er olmak isteyenler; duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) ön başvuru yapacaklardır. Adayların online (Çevrimiçi) başvuru formunu şahsen doldurmaları gerekmektedir. Online başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan idare sorumluluk kabul etmemektedir. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak sistem tarafından verilmekte ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda alınmaktadır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanıldığı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilmektedir. Başvuru süresi dolduktan sonra değişiklik yapılamamaktadır. A-2

3 5. Silahaltındaki adayların birlik komutanlıkları tarafından yapılan işlemler nelerdir? ( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 8-9) a. Silahaltında bulunanlardan başvuruda bulunacak adaylar duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının genel ağ adresinden çevrimiçi ön başvurularını yapacak, başvuru kılavuzunda bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir. b. Sözleşmeli er şartlarını haiz olup ikinci seçim aşamasına çağrılan adaylar için bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından başvuru kılavuzunda örneği bulunan "Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi" (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içerisine koyulacaktır. c. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bu belgeleri yanlarında getireceklerdir. ç. Halen silahaltında bulunan adaylar; başvuru kılavuzunda belirtilen bonservis gerektiren branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği başvuru kılavuzunda bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir. 6. Ön başvurusu kabul edilen adayların duyurusu nasıl yapılmaktadır? Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ İLE FİZİKİ KABİLİYET TESTLERİ (FKT): 1. Ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet testleri ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman ve nasıl bildirilmektedir? Adayların ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet testine gireceği sınav merkezi yer ve tarih bilgileri başvuru ilanında belirtilen tarihte genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. 2. Adaylar ön sağlık muayenesi ile FKT ye gelirken hangi belge ve malzemeleri beraberinde getirmelidirler? Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri sıra ile (aşağıda belirtilen sıraya göre 1 numara üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getirmelidirler. Dosya kapağına kurşun kalemle aday numarası, adı soyadı, tercih ettiği sınıf/branşı yazılmaktadır. (Bu belge ve malzemeler örnektir. Geçerli belge ve malzemeler temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır): A-3

4 a. Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. b. Askerlik görevi devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı, c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi, ç. Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini, halen ilköğretim mezunu olup diploması lisede olanlar ise okul müdürlüğünce onaylı ve mühürlü ilköğretim diplomasını getireceklerdir.), d. Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu), alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi, e. Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (Aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi), f. Vukuatlı nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, g. Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri, ğ. Adayın kendisine ait 10 adet vesikalık fotoğraf. h. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu örneği başvuru kılavuzunda yer almaktadır. 3. Adayların FKT ile ön sağlık muayenesi aşamalarında tabi oldukları uygulamalar nelerdir? a. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları: (1) Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılır. (2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınırlar. Ön sağlık muayenelerinde; (a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak), (b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak, (c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak, (ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır. ( Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. 164 cm. olan bir adayın kilosu en az 51, en fazla 72 kg olmalıdır. 210 cm. olan adayın kilosu ise en az 84, en fazla 114 kg olmalıdır.) A-4

5 (3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülür. (4) Ön sağlık muayenesi sonucuna karşı sunulan askerî veya sivil hastane raporlarının geçerliliği bulunmamaktadır. Bu konuda idare tarafından yapılabilecek bir husus kalmadığından idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir. Ön sağlık muayenesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre sözleşmeli er olma şartlarını taşımayanlar başarısız sayılmakta ve müteakip aşamalara alınmamaktadırlar. NOT: Fiziki kabiliyet testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. b. Fiziki Kabiliyet Testinin Uygulama Esasları: (1) Fiziki kabiliyet testi adayların başvuru durumuna göre belirlenecek sınav merkezlerinde, ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılır. (2) Adaylar; m koşu, mekik ve şınav branşlarının tamamından değerlendirilmeye tabi tutulur. (3) Adayların her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puan, FKT notu olarak alınacaktır. Asgarî geçer FKT notu, 100 üzerinden 50 dir. 50 ve üzerinde not alanlar, müteakip aşama olan mülakata alınacaklardır. (4) FKT notu olarak belirlenen 50 baraj notunu geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, "Nihai Karar Kurulu" teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından azami iki branştan tekrar sınava tabi tutulacaklardır. İtiraz edilen branş/branşlardan alınan puanlar tüm branşlarda alınan diğer puanlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak ve 50 baraj notunu aşan aday başarılı kabul edilecektir. 50 baraj notunu geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip aşamalara katılamayacaklardır. 4. FKT ve ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar ne yapmaktadır? FKT ve ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, mülakata katılırlar. 1. Mülakat nasıl yapılmaktadır? MÜLAKAT Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. A-5

6 Mülakatta 100 üzerinden asgarî geçer not 70 tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılır Mülakat sonuçlarına itirazlarda idare olarak yapılacak bir husus bulunmadığından, idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir. 2. Mülakat sonuçları nasıl bildirilmektedir? Sonuçlar, mülakatın yapıldığı gün içerisinde adaya tebliğ edilmektedir. 3. Sınav değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır? a. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet test puanının %50 si ve mülakat puanının %50 si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda fiziki kabiliyet test puanı yüksek olanlara öncelik verilmektedir. c. Terhis belgelerinde Sözleşmeli Erbaş ve Er Olur. kaydı olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları notları eşit olan adaylar arasından tercih edilmektedirler. 4. Sınıflandırma nasıl yapılmaktadır? a. Aday sınavlarının değerlendirmesi; adayın fiziki kabiliyet test puanının %50 si ve mülakat puanının %50 sinin toplanmasıyla 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Bu iki notun toplamından oluşan puan, adayın başarı puanıdır. b. Adaylar başarı puanlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. c. Sınıflandırma, adayın başarı puanı ve sınıf/branş tercihleri ile bonservis, ehliyet,v.b. belgeleri dikkate alınarak yapılır. ç. Adayların tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, tercih dışı yerleştirilmeyi kabul eden adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebilmektedirler. 5. Başarılı olamayan adayların evrakları ne zaman iade edilmektedir? İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olanların bildirildiği aday listesine giremeyip, başarısız olan adayların evrakları idarenin belirleyeceği takvime göre kendilerinin temin sürecinde beyan ettikleri adreslerine resmi taahhütlü olarak gönderilir. Adayların şahsen Per.Tem.Mrk.K.lığına gelerek başvurmaları halinde kendilerine teslim edilir. SAĞLIK RAPORU 1. Sağlık raporu için, askerî hastanelere sevk belgesi nasıl ve ne zaman alınmaktadır? a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasında başarılı olan tüm adaylara, ilgili sınav merkezince, Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. b. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlamaktadırlar. A-6

7 2. Sağlık raporu hangi esaslara göre düzenlenmektedir? Sözleşmeli er adaylarının sağlık işlemleri, 18 Şubat 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının 18 inci bendi esaslarına göre yürütülmektedir. 18) Uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er adaylarında Hepatit B, Hepatit C, HİV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmamalı ve ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. Diskromatopsi bulunmamalı ve tashihli görmeleri tam olmalıdır. Bu şartları taşıyan adayların asker hastaneleri sağlık kurullarından alacakları sağlık raporlarındaki kararlarda istihdam edilecekleri sınıfa ait sınıflandırma çizelgesinin subay/astsubay sütununda karşılığı (a) diliminde (+) olanlar göreve alınır, (a) diliminde (-) ve (x) olanlar ile (b) ve (d) diliminde olanlar alınmazlar. Boy ve kilo oranlarında 25 inci madde esas alınır. Alımı yapacak komutanlıklar, 25 inci maddedeki tablolarda belirtilen alt limitlerin daha aşağısında veya üst limitlerin daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve kilo alt ve üst limitlerini kendileri tespit eder ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilen adaylar, daha sonra tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında 25 inci maddedeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir. 3. Sağlık raporu sonuçları nasıl ve nereye teslim edilmektedir? Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını ilgili sınav merkezine elden veya posta yolu ile teslim etmektedirler. 4. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar ne yapmaktadır? Olumsuz sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile sınav merkezine başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar sınav merkezince kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise aday sınav merkezince hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlandırılır.) Adaylar sağlık raporu alım sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili konularda bilgi edinme ve şikâyet içerikli başvurularını Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına (Ankara) yapabilirler. A-7

8 GÜVENLİK SORUŞTURMASI (Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 8 inci md.) 1. Güvenlik soruşturması ne zaman sonuçlanmaktadır? İlgili mevzuata göre soruşturma isteminin ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip en geç 60 (altmış) gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Bazı adayların güvenlik soruşturması işlemleri daha uzun sürebilmektedir. 2. Sağlık raporu olumsuz olanlar için de güvenlik soruşturması işlemleri yapılıyor mu? İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan tüm adayların güvenlik soruşturması işlemleri, ileride zaman kaybı olmaması amacıyla başlatılmaktadır. Güvenlik soruşturması işlemleri sağlık raporu işlemlerinden bağımsız olarak devam etmektedir. ASKERİ EĞİTİME BAŞLAMA 1. İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan, sağlık ve güvenlik soruşturması işlemleri olumlu sonuçlanan sözleşmeli er adayları ile ön sözleşme imzalanır. 2. Ön sözleşme imzalanan personel sınıfı, branşı, kadro ve görev ihtiyaçları ile tertip edilecekleri kadro görev yerlerine yönelik 10 (On) haftalık eğitimlerinin tamamlanması maksadıyla Sınıf Okulu/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi/Eğitim Merkezi komutanlıklarına görevlendirilirler. 3. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunan ve işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, terhis olduktan sonra eğitimlerinin tamamlanması maksadıyla Sınıf Okulu/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi/Eğitim Merkezi komutanlıklarına görevlendirilirler. ÖZLÜK HAKLARI 1. Sözleşmeli erbaş ve erlere hangi sosyal haklar tanınmıştır? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 7) Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 2. Sözleşmeli erbaş ve erlerin mali hakları nelerdir? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 7) Sözleşmeli er adaylarına, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında, aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücret ödenir. Ödemeler, her ayın başında peşin olarak yapılır. Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının, ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri, Devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak, on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. Ekli (l) sayılı Cetvelde belirlenen oran, komando birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde sekiz, sınır birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere A-8

9 yüzde üç arttırımlı uygulanır. Sözleşmeli erbaş ve erlere ödenecek ücretten, damga vergisi dışında herhangi bir vergi kesilmez. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu (1)SAYILI CETVEL) Hizmet Yılı Oran 1 1,90 2 1,95 3 2,00 4 2,05 5 2,10 6 2,15 7 ve üzeri 2,20 3. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşme süresi bitiminde mali hakları nelerdir? Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki on altı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödemesi yapılır. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu (2) SAYILI CETVEL) Hizmet Yılı Oran 1 6,3 2 12,6 3 25,1 4 31,3 5 37,5 6 43,7 7 ve üzeri 62,3 4. Sözleşmeli erbaş ve erlerin izin hakları nelerdir? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 8) Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl kırk beş gün izin alma hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Bu iznin on beş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün, b) Yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler, ilgili yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. A-9

10 5. Sözleşmeli erler için evlenmeme şartı var mıdır? Sözleşmeli erler için böyle bir şart bulunmamaktadır. Yalnız sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler. 6. Sözleşmeli erler tabanca alabiliyor mu? Sözleşmeli erlerin silahları, kadro silahlarıdır. İAŞE, GİYECEK, BAKIM VE BARINMA 1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin iaşesi, barınmaları ve iskânı nasıldır? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 8) Sözleşmeli erbaş ve erlerin giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi Devlet tarafından sağlanır. Bunlara, bu kapsamda başkaca bir ödeme yapılmaz. Sözleşmeli erbaş ve erlerin giyim, kuşam istihkakları, ilgili bakanlıklarca düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri ile rütbelerinin şekli ve niteliği ilgili yönetmelikte gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler. GÖREV 1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet şartları nasıldır? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 4) Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yirmi dokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler istihdam edildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanır. 2. Sözleşmeli erbaş ve erler hangi birliklere tertip edilecektir? Sözleşmeli erbaş ve erler, öncelikle hudut ve komando birliklerine tertip edilirler. A-10

11 STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ 1. Uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş hakları nelerdir? (Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 28) 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilirler. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin veya astsubaylığa naspedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. NOT: Sözleşmeli erbaş ve erlerin özlük hakları ve görev şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında; 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu nun ilgili maddelerinde değişiklik çalışmaları devam etmektedir. Ayrıntılı bilgiye genel ağ (internet) adresinden ulaşabilirsiniz. A-11

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU F SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2346) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU F SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2346) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav

Detaylı

AYRINTILI BĠLGĠ VE BAġVURU: www.kkk.tsk.tr. KARA KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞINDA ĠSTĠHDAM EDĠLMEK ÜZERE SÖZLEġMELĠ ER TEMĠN EDĠLECEKTĠR

AYRINTILI BĠLGĠ VE BAġVURU: www.kkk.tsk.tr. KARA KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞINDA ĠSTĠHDAM EDĠLMEK ÜZERE SÖZLEġMELĠ ER TEMĠN EDĠLECEKTĠR AYRINTILI BĠLGĠ VE BAġVURU: www.kkk.tsk.tr KARA KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞINDA ĠSTĠHDAM EDĠLMEK ÜZERE SÖZLEġMELĠ ER TEMĠN EDĠLECEKTĠR 2013 YILI SÖZLEġMELĠ ER TEMĠN FAALĠYETĠ BAġVURU KILAVUZU BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL

Detaylı

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2 BAŞVURU TARİHLERİ: 19 Eylül 31 EKİM 2014 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU F UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : Genel Ağ (İnternet) Adresi (0312) 562 11 11 (2344) (Başvuru koşulları,

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL Tasnif dışı T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2015 YILI 2 İNCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI

Detaylı

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU OCAK 2015 TASNİF DIŞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA ÖNSÖZ Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU 11449 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU Kanun Numarası : 6191 Kabul Tarihi : 10/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2 BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR. DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

Sözleşmeli Erbaş-Er Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Sözleşmeli Erbaş-Er Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar Sözleşmeli Erbaş-Er Sıkça lan lar ve lar : Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? : Sözleşmeli er adayları başvuru şartları: * Türk vatandaşı olmak, * a) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır? Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/personeltemin/pertem.aspx

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2010 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 ŞUBAT 20 MAYIS 2010 DİKKAT!

Detaylı

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık

Detaylı

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014 30 Mart 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-2 DE YER

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU F GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 DİKKAT: İkinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU 2015

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU 2015 UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR: 31 ARALIK 2014 02 ŞUBAT 2015 (Saat:08.00) DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3-4 TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS

Detaylı