EK - 2. İdealonline Süreli Yayın Elektronik Veritabanı Dergi Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK - 2. İdealonline Süreli Yayın Elektronik Veritabanı Dergi Listesi"

Transkript

1 EK - 2 İdealonline Süreli Yayın Elektronik Veritabanı Dergi Listesi 1 21.yy dergisi 21. yy enstitüsü 2 Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler 21. yy enstitüsü 3 Sosyal Bilimler 21. yy enstitüsü 4 Bilig Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayinlari 5 Akademik Araştırmalar Dergisi Akademik Araştırmalar Merkezi 6 Kadem Dergisi Akdem 7 Eurasian Journal of Educational Research (EJER) Anı Yayıncılık 8 Enad Anı Yayıncılık 9 TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi Atatürk Üniversitesi Yayinlari 10 Dil Araştırmaları Avrasya Yazarlar Birliği 11 Kardeş Kalemler Avrasya Yazarlar Birliği 12 Andante Bali Mali Müşavirlik 13 Beytülhikme Beytül Hikme Derneği 14 Bilim ve Ütopya Bilim Ve Ütopya 15 Cito Eğitim Kuram ve Uygulama Dergisi Cito Türkiye 16 İnsan ve Hayat Çamlica Basim Yayin 17 Yedikıta Çamlica Basim Yayin 18 Çalışma İlişkileri Dergisi Çasgem 19 Ekoloji dergisi Çevkor 20 Dil ve Edebiyat Dil Ve Edebiyat Derneği 21 Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dil Ve Edebiyat Derneği 22 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı 23 Derin Tarih Diyalog Dergi Yayıncılık 24 Doğubatı Doğu Bati Yayinevi 25 Doğu Araştırmaları Doğu Edebiyati 26 Doğu Edebiyatı Doğu Edebiyati 27 Nüsha Doğu Edebiyati 28 Sosyologca Doğu Kitabevi 29 Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Doğu Kitabevi 30 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD) Ebad 31 Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi Ebuline 32 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Edam 33 Sivil Toplum Dergisi Edam 34 İktisat ve Toplum Efil 35 Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi Ege Üniversitesi Yayinlari 36 EKEV Akademi Dergisi Ekev 37 Değerler Eğitimi Dergisi (DED) Ensar 38 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Erciyes Üniversitesi Yayınları 39 Birlik ve Mücadele Dergisi Evrensel Basim Yayin 40 Evrensel Kültür Evrensel Basim Yayin 41 Özgürlük Dünyası Evrensel Basim Yayin 42 Tiroj Dergisi Evrensel Basim Yayin 43 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Üniversitesi Yayınları 44 Gazi Medical Journal Gazi Üniversitesi Yayınları 45 Milli Folklor Geleneksel Yayıncılık 46 Vergi Sorunları Dergisi Gelirler Kontrolörleri Derneği

2 47 Hece Dergisi Hece Yayinlari 48 Hece Öykü Hece Yayinlari 49 Hikmet Yurdu Dergisi Hikmet Yurdu 50 Dijital Teknik İhlas Magazin Grubu 51 Hi-Tech İhlas Magazin Grubu 52 IT Network İhlas Magazin Grubu 53 Konfeksiyon&Teknik İhlas Magazin Grubu 54 Matbaa Teknik İhlas Magazin Grubu 55 Medikal Teknik İhlas Magazin Grubu 56 Tekstil&Teknik İhlas Magazin Grubu 57 Yapı Malzeme İhlas Magazin Grubu 58 İşletme Araştırmaları Dergisi İsader 59 Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Jtee 60 Erciyes Dergisi Kayseri Kültür Ve Turizm Derneği 61 Kubbealtı Akademi Mecmuası Kubbealti Akademi 62 Liberal Düşünce Liberte 63 Düşünen Siyaset Lotus Yayın Grubu 64 Vergi Dünyası Maliye Hesap Uzmanları Derneği 65 Mukaddime Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları 66 Akademik Ortadoğu More Ajans 67 Mali Kılavuz Dergisi Muhasebat Kontrolörleri Derneği 68 Notos Öykü Notos 69 Gelenekten Geleceğe Orient Yayıncılık 70 Muhafazakar Düşünce Orient Yayıncılık 71 Ortadoğu Analiz Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) 72 Ortadoğu Etütleri Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) 73 Orsam Raporları Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) 74 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Pdr Derneği 75 Eğitim Teknolojileri ve Araştırma Dergisi Sakarya Üniversitesi Yayınları 76 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sakarya Üniversitesi Yayınları 77 İdil Sanat ve Dil Dergisi Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü 78 Kalemişi (Türk Sanatları Dergisi) Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü 79 Nesne (Psikoloji Dergisi) Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü 80 SED (Sanat Eğitimi Dergisi) Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü 81 Sibirya Araştırmaları Dergisi Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü 82 Seta Perspektif Seta Vakfı 83 Seta Rapor Seta Vakfı 84 Seta Analiz Seta Vakfı 85 Sözcükler Sözcükler 86 Anadolu Psikiyatri Dergisi Şahsi Yayın 87 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Şahsi Yayın 88 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Şahsi Yayın 89 International Logistic&Supply Chain Congresses Şahsi Yayın 90 İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal Şahsi Yayın 91 Kadın/Women 2000 Şahsi Yayın

3 92 Maliye Finans Yazıları Şahsi Yayın 93 Mesele Şahsi Yayın 94 Neoflarmoni Şahsi Yayın 95 TOJDEL (The Online Journal of Distance Education and e-learning) Şahsi Yayın 96 TOJET(The Turkish Online Journal Of Educational Technology) Şahsi Yayın 97 TOJNED (The Online Journal of New Horizons in Education) Şahsi Yayın 98 TOJSAT (The Online Journal Of Science And Technology) Şahsi Yayın 99 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Şahsi Yayın 100 Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi Şahsi Yayın 101 Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi Şahsi Yayın 102 Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi Şahsi Yayın 103 Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi Şahsi Yayın 104 Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAB Şahsi Yayın 105 Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAB) Şahsi Yayın 106 Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Şahsi Yayın 107 Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Şahsi Yayın 108 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Şahsi Yayın 109 Uluslararası İlişkiler Dergisi Şahsi Yayın 110 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Şahsi Yayın 111 Eğitim ve Bilim Ted Yayınları 112 Ermeni Araştırmaları Terazi Yayıncılık 113 Review of Armenian Studies Terazi Yayıncılık 114 Uluslararası Suçlar ve Tarih Terazi Yayıncılık 115 Türklük Bilimi Araştırmalarp - Tübar Tübar 116 Türk Dili Dergisi Türk Dili Dergisi 117 Akademik Bakış Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 118 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 119 Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 120 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 121 Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı Vakfı 122 Türk Edebiyatı Araştırmaları Türk Edebiyatı Vakfı 123 UKAM Analiz UKAM 124 UKAM Portre UKAM 125 UKAM Rapor UKAM 126 Öğretmen Dünyası Dergisi Ulusal Eğitim Derneği 127 Folklor ve Edebiyat Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi 128 Varlık Varlık Yayınları 129 Dental labor Türkiye Vestiyer Yayın Grubu 130 Dental Tribune Vestiyer Yayın Grubu 131 Diş hekimliği dergisi Vestiyer Yayın Grubu 132 Estetik ve implant Vestiyer Yayın Grubu 133 PNV Diş Hekimliğinin Vitrini Vestiyer Yayın Grubu

4 134 Roots Endodontics Dergisi Vestiyer Yayın Grubu 135 Türk Diş Hekimliği Dergisi Vestiyer Yayın Grubu 136 Tiyatro Tiyatro Dergisi YFK Yapım Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 Mayıs Üniversitesi Yayınları 138 Çağdaş Türkiye Tarihi 9 Eylül Üniversitesi Yayınları 139 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 Eylül Üniversitesi Yayınları 140 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Dergisi 9 Eylül Üniversitesi Yayınları 141 Pediatric Urology Case Reports Abant İzzet Baysal Üniversitesi 142 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi Yayinlari 143 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Atatürk Üniversitesi Yayinlari 144 Anadolu Araştırmaları İstanbul Üniversitesi Yayinlari 145 Annales de la Faculté de Droit d Istanbul İstanbul Üniversitesi Yayinlari 146 Bilgi Ve Belge Araştırmaları İstanbul Üniversitesi Yayinlari 147 Cerrahpaşa Tıp Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 148 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 149 Chimica Açta Turcica İstanbul Üniversitesi Yayinlari 150 Dilbilim İstanbul Üniversitesi Yayinlari 151 Ekonometri ve İstatistik e-dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 152 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği IU-Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 153 Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 154 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 155 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 156 IUFS Journal of Biology İstanbul Üniversitesi Yayinlari 157 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi (IU Journal of Translation Studies) İstanbul Üniversitesi Yayinlari 158 İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 159 İktisat Fakültesi Mecmuası İstanbul Üniversitesi Yayinlari 160 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 161 İnsanbilim Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 162 İslam Tetkikleri Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 163 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 164 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 165 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arşivi Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik, Fizik ve Astronomi Dergisi 166 İstanbul Üniversitesi Yayinlari 167 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İstanbul Üniversitesi Yayinlari 168 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 169 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 170 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 171 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 172 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 173 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 174 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 175 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 176 İstanbul Yerbilimleri Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 177 Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University İstanbul Üniversitesi Yayinlari 178 LITERA İstanbul Üniversitesi Yayinlari 179 Maliye Araştırma Merkezi Konferansları İstanbul Üniversitesi Yayinlari

5 180 Mediterráneo/Mediterraneo İstanbul Üniversitesi Yayinlari 181 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni İstanbul Üniversitesi Yayinlari 182 Osmanlı Bilimi Araştırmaları İstanbul Üniversitesi Yayinlari 183 Psikoloji Çalışmaları İstanbul Üniversitesi Yayinlari 184 Sanat Tarihi Yıllığı İstanbul Üniversitesi Yayinlari 185 SOSYAL SIYASET KONFERANSLARI DERGISI İstanbul Üniversitesi Yayinlari 186 Sosyoloji Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 187 Sosyoloji Konferansları İstanbul Üniversitesi Yayinlari 188 Şarkiyat Mecmuası İstanbul Üniversitesi Yayinlari 189 Tarih Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 190 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari 191 Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi İstanbul Üniversitesi Yayinlari

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN 1 YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİ 1.1 ULUSLARARASI 1.1.1 DERGİ MAKALELERİ 1.1.1.0.1

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ. 877 EAST-WEST DIGEST Rismond, Tarih yok. 783 EASTERN HORIZON Hong Kong, 1960-81.

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ. 877 EAST-WEST DIGEST Rismond, Tarih yok. 783 EASTERN HORIZON Hong Kong, 1960-81. SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 2804 E KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ İstanbul, 1999-2099 EUROPEAN CENTER FOR PARLIAMENTARY RESEARCH AND DOCUMENTATION NEWSLETTER Luxembourg,

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ. 822 I C I ET LA REVUE DE L'INDE ET AILLEURS Pondichery, 1963-562 ILLUSTRATED London, Tarih yok

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ. 822 I C I ET LA REVUE DE L'INDE ET AILLEURS Pondichery, 1963-562 ILLUSTRATED London, Tarih yok SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 822 I C I ET LA REVUE DE L'INDE ET AILLEURS Pondichery, 1963-2085 ICOC İSTANBUL CHAMBER OF COMMERS. İstanbul, Tarih yok 888 IFLA JOURNAL

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI EK: KS1 MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

ÖYP 2014 Temmuz yerleştirme taban puanları

ÖYP 2014 Temmuz yerleştirme taban puanları On5yirmi5.com ÖYP 2014 Temmuz yerleştirme taban puanları Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlisi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK, ÖYP Temmuz dönemi taban ve tavan

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Dr. Tülay Üstündağ tulayus@hacettepe.edu.tr tulayus@gmail.com http://www.tulayustundag.com Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları

Detaylı

2015-YÖS Kontenjanları (Lisans) Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU)

2015-YÖS Kontenjanları (Lisans) Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies 4 2 Biyoloji

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANLARI KADRO SAYISI İLAN ŞARTI MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÇİNİ TASARIMI 1

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANLARI KADRO SAYISI İLAN ŞARTI MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÇİNİ TASARIMI 1 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT

Detaylı

YENİ İDARÎ BİRİM KİMLİK KODLARI (YAZIŞMA KODLARI)

YENİ İDARÎ BİRİM KİMLİK KODLARI (YAZIŞMA KODLARI) YENİ İDARÎ BİRİM KİMLİK KODLARI (YAZIŞMA KODLARI) İdari Birim Birim Adı Kimlik Kodu CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 17578975 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 82857840 REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 85679348 REKTÖR

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ 1 2005 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 4 2002 1 TIP FAKÜLTESİ ACTA ORTHOPAEDICA 36 2002 1 2 3 ACTA ORTHOPAEDICA 35 2001 1 4 ACTUAL MEDICINE 1 1993 5 12 ACTUAL MEDICINE

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Protokol 2014 tarihinde yapılmış olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar geçerlidir. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 2 X Türkçe Öğretmenliği 2 2 X

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

2008'de Yeni Açılan Bölümler

2008'de Yeni Açılan Bölümler 2008'de Yeni Açılan Bölümler Derleyen: Burak KILANÇ Genel Koordinatörü DİL DEVLET DİCLE ÜNİ. Arap Dili ve Edebiyatı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Dilbilim ERZİNCAN ÜNİ. Fransızca Öğretmenliği KAFKAS ÜNİ. Gürcü Dili

Detaylı