DIfi T CARET STAT ST KLER * hracat ( 000$) Türkiye thalat ( 000$)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIfi T CARET STAT ST KLER. 2002 2003 2004 2005 2006* hracat ( 000$) 36.059.089 47.252.836 63.167.153 73.476.408 85.278.803 Türkiye thalat ( 000$)"

Transkript

1 D fl Ticaret DIfi T CARET STAT ST KLER * ( 000$) ( 000$) ( 000$) ( 000$) Karfl lama 69,9 68,1 64,8 62,9 62,1 Oran (%) 55,1 56,8 52,6 53,6 50,8 D fl Ticaret Dengesi ( 000$) *: Geçici veriler YILLAR T BAR YLE MERS N L DIfi T CARET STAT ST KLER ( 000 $) y l nda limizin toplam ticaret hacmi, 2005 y l na göre %16 oran nda artarak yaklafl k 8,3 milyar$ seviyesine yükselmifltir. Söz konusu dönemde ihracat %11 oran nda artarak 2,8 milyar$, ithalat ise %18 oran nda artarak 5,5milyar $ seviyesine ulaflm flt r. Buradan d fl ticaret hacmindeki art fl n ithalat kaynakl oldu unu söyleyebiliriz y l nda ithalattaki art fl h z n n yükselmesinin etkisiyle, d fl ticaret aç 2,7 milyar $ seviyesine yükselmifltir. 'nin ihracat içerisinde limizin pay %3,3, ithalat içerisindeki pay ise %4'dür y l nda ihracat n önceki y la göre %12 oran ndaki artmas nda, ihracat içerisinde %31'lik paya sahip olan tar m g da ve içecek ürünleri ihracat n n önceki y la göre %14, %21'lik pay olan tekstil ve haz r giyim sanayi ürünleri ihracat n n %25, %14'lük paya sahip olan metal eflya sanayi ürünleri ihracat n n %38 oran nda art fl göstermesinin etkili oldu u gözlenmektedir. taki art flta ise %32'lik payla kimyasal maddeler ve ürünleri ithalat n n önceki y la göre %21, %22'lik payla tekstil ve haz r giyim sanayi ürünleri ithalat n n %10, %18'lik paya sahip olan plastik ve kauçuk ürünleri ithalat n n %21 oran nda art fl göstermesinin etkili oldu u gözlenmektedir. 60

2 2006 YILI DIfi T CARET N SEKTÖREL DA ILIMI (000 $) Tar m, G da ve çecekler Tekstil ve Haz r Giyim Sanayi Orman Ürünleri Ka t ve Ka t Ürünleri Kimyasal Maddeler ve Ürünleri Plastik ve Kauçuk Ürünleri Madencilik ve Tafl ve Topra a Dayal Sanayi Metal ve Metal Eflya Sanayi Makine ve Teçhizat Elektrikli Makine ve Cihazlar Motorlu Kara Tafl tlar ve Römork Di er Toplam YILI MERS N L SEKTÖRLER N THALAT- HRACAT VE NET HRACATLARI ( 000 $) Tar m G da ve çecekler Tekstil ve Haz r Giyim Sanayi Kimyasal Maddeler ve Ürünleri Metal ve Metal Eflya Sanayi Di er Toplam Net 2006 y l nda limizde gerçeklefltirilen ihracat içerisinde en fazla a rl olan ilk 4 sektörün ihracat ve ithalat aras ndaki farktan oluflan net ihracat n n, tar m, g da ve içecekler sektörü ile metal ve metal eflya sektöründe pozitif, tekstil ve haz r giyim sanayi ve kimyasal maddeler ve ürünleri sektöründe ise negatif oldu u görülmektedir y l nda ilimizde metal ve metal eflya sektörü en net ihracatç sektör iken, onu s ras yla tar m, g da ve içecekler sektörü ile madencilik ve tafl ve topra a dayal sanayi izlemektedir. En net ithalatç sektörler ise s ras yla kimyasal madde ve ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri ile tekstil ve haz r giyim sanayidir. Net ihracatç sektörlerin ilimizin d fl ticaret aç na pozitif yönde etkisi olurken, net ithalatç sektörlerin ise negatif yönde etkisi olmufltur. 61

3 ( 000 $) YILLARI AYLAR T BAR YLE MERS N L THALAT RAKAMLARI 0 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k ( 000 $) YILLARI AYLAR T BAR YLE MERS N L HRACAT RAKAMLARI Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k

4 2006 YILI FASILLARA GÖRE HRACAT ($) Fas l in 1 CANLI HAYVANLAR ,0% 2 ETLER VE YEN LEN SAKATAT ,9% 3 BALIKLAR,KABUKLU HAYVANLAR,YUMUfiAKÇALAR,D ER OMURGASIZLAR ,8% 4 SÜT VE SÜT MAMULLER,KUfi VE KÜMES HAY.YUMURTALARI,BAL VB ,2% 5 TAR FEN N BAfiKA YER NDE YER ALMAYAN HAYVANSAL MÜSTAHSALLAR ,6% 6 CANLI B TK LER VE Ç ÇEKÇ L K MÜSTAHSALLARI ,7% 7 YEN LEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR ,7% 8 YEN LEN MEYVALAR,KABUKLU YEM filer,turunçg L VE KAVUN KABU U ,4% 9 KAHVE,ÇAY,PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT ,3% 10 HUBUBAT ,9% 11 DE RMENC L K ÜRÜNLER,MALT,N fiasta, NÜL N,BU DAY GLUTEN ,4% 12 YA LI TOHUM VE MEYVALAR,SANAY B TK LER,SAMAN,HAYVAN YEM ,1% 13 LAKLAR,SAKIZLAR,B TK SEL ÖZSU VE HÜLASALAR ,5% 14 ÖRÜLMEYE ELVER fil B TK SEL MADDELER,B TK SEL MÜSTAHSALLAR ,4% 15 HAYVANSAL VE B TK SEL YA LAR VE BUNLARIN MÜSTAHSALLARI ,0% 16 ET,BALIK,KABUKLU HAYVAN,YUMUfiAKÇA VB. HAYVANSAL MÜSTAHZARLAR ,5% 17 fieker VE fieker MAMULLER ,5% 18 KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI ,7% 19 ESASINI HUBUBAT,UN,N fiasta,süt TEfiK L EDEN MÜSTAHZARLAR ,2% 20 SEBZE,MEYVA,B TK PARÇALARI,SERT KABUKLU YEM fi KONSERVELER ,3% 21 YEN LEN ÇEfi TL GIDA MÜSTAHZARLARI ,6% 22 MEfiRUBAT,ALKOLLÜ ÇK LER VE S RKE ,1% 23 GIDA SANAY KALINTI VE DÖKÜNTÜLER,HAZIR HAYVAN GIDALARI ,0% 24 TÜTÜN VE TÜTÜN YER NE GEÇEN filenm fi MADDELER ,3% 25 TUZ,KÜKÜRT,TOPRAK VE TAfiLAR,ALÇILAR VE Ç MENTO ,7% 26 METAL CEVHERLER,CÜRUF VE KÜL ,8% 27 M NERAL YAKITLAR,M NERAL YA LAR VE MÜSTAHSALLARI,MUMLAR ,1% 28 NORGAN K K MYASAL MÜSTAHSALLAR,ORGAN K, NORGAN K B LEfi KLER ,8% 29 ORGAN K K MYASAL MÜSTAHSALLAR ,2% 30 ECZACILIK ÜRÜNLER ,3% 31 GÜBRELER ,5% 32 DEBAGAT VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASA,BOYA,MACUN,SAKIZLAR ,0% 33 UÇUCU YA LAR,REZ NO TLER,PARFÜMER,KOZMET KLER VB ,7% 34 SABUNLAR,YÜZEY AKT F ORGAN K MADDELER,YIKAMA-YA LAMA MADDE ,7% 63

5 Fas l in 35 ALBÜM NO D MADDELER,TUTKALLAR,ENZ MLER VB ,1% 36 BARUT,PATLAYICI MADDELER,P ROTEKN MAMULLER,K BR T VB ,3% 37 FOTO RAFÇILIKTA,S NEMACILIKTA KULLANILAN EfiYA ,0% 38 MUHTEL F K MYASAL MADDELER ,4% 39 PLAST K VE PLAST KTEN MAMUL EfiYA ,0% 40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EfiYA ,6% 41 HAM POSTLAR,DER LER (KÜRKLER HAR Ç) VE KÖSELELER ,0% 42 DER EfiYA,SARAC YE EfiYASI,SEYAHAT EfiYASI,BA IRSAKTAN EfiYA ,0% 43 POSTLAR,KÜRKLER,TAKL T KÜRKLER VE MAMULLER ,0% 44 A AÇ VE A AÇTAN MAMUL EfiYA;ODUN KÖMÜRÜ ,0% 45 MANTAR VE MANTARDAN EfiYA ,8% 46 HASIR;SAZ VE BENZER ÖRÜLEB LEN MADDELERDEN MAMULLER ,1% 47 ODUN HAMURU;L FL SELÜLOZ K MADDELER N HAMURLARI,HURDALAR ,4% 48 KA IT VE KARTON;KA IT HAMURUNDAN KA IT VE KARTONDAN EfiYA ,9% 49 BASILI K TAP,GAZETE,RES M VB BASKI SANAY MAMULU,EL YAZMALAR ,6% 50 PEK ,0% 51 YÜN,KIL,AT KILI;BUNLARIN PL K VE DOKUMALARI ,1% 52 PAMUK ,9% 53 DOKUMAYA ELVER fil B TK SEL L FLER,KA IT PE VE DOKUMALARI ,5% 54 DOKUMAYA ELVER fil SUN VE SENTET K L FLER ,0% 55 SENTET K VE SUN DEVAMSIZ L FLER ,5% 56 VATKA,KEÇE,DOKUNMAMIfi MENSUCAT,ÖZEL PL K,S C M VE MAMULLER ,1% 57 HALILAR VE D ER DOKUMAYA ELVER fil MADDEDEN YER KAPLAMALARI ,2% 58 ÖZEL DOKUNMUfi MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, filemeler ,4% 59 EMD R LM fi,sivanmifi,kaplanmifi MENSUCAT,BUNLARDAN TEKN K EfiYA ,1% 60 ÖRME EfiYA ,5% 61 ÖRME G Y M EfiYASI VE AKSESUARLARI ,0% 62 ÖRÜLMEM fi G Y M EfiYASI VE AKSESUARLARI ,1% 63 MENSUCATTAN MAMUL D ER EfiYA,KULLANILMIfi EfiYA,PAÇAVRALAR ,0% 64 AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VB EfiYA VE AKSAMI ,9% 65 BAfiLIKLAR VE AKSAMI ,8% 66 fiems YE,BASTON,KAMÇI,KIRBAÇ VE BUNLARIN AKSAMI ,9% 67 HAZIR KUfi TÜYÜ VE NSAN SAÇI MAMULLER,YAPMA Ç ÇEKLER ,9% 68 TAfi,ALÇI,Ç MENTO,AMYANT,M KA VB MADDELERDEN EfiYA ,7% 64

6 Fas l in 69 SERAM K MAMULLER ,4% 70 CAM VE CAM EfiYA ,8% 71 NC LER,KIYMETL TAfi VE METAL MAMULLER,MADEN PARALAR ,0% 72 DEM R VE ÇEL K ,5% 73 DEM R VEYA ÇEL KTEN EfiYA ,5% 74 BAKIR VE BAKIRDAN EfiYA ,2% 75 N KEL VE N KELDEN EfiYA ,1% 76 ALUM NYUM VE ALUM NYUM EfiYA ,1% 78 KURfiUN VE KURfiUNDAN EfiYA ,4% 79 Ç NKO VE Ç NKODAN EfiYA ,1% 80 KALAY VE KALAY MAMULLER ,1% 81 D ER AD METALLER,SERMETLER,BUNLARDAN EfiYA ,0% 82 AD METALLERDEN ALETLER,BIÇAKÇI EfiYASI,SOFRA TAKIMLARI ,0% 83 AD METALLERDEN ÇEfi TL EfiYA ,9% 84 NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN;MAK NA VE C HAZLAR,ALETLER,PARÇALAR ,5% 85 ELEKTR KL MAK NA VE C HAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI ,1% 86 DEM RYOLU ULAfiIM ARAÇLARI VB,AKSAM VE PARÇALARI ,6% 87 MOTORLU KARA TAfiITLARI,TRAKTÖR,B S KLET,MOTOS KLET VE D ER ,3% 88 HAVA TAfiITLARI,UZAY ARAÇLARI,AKSAM VE PARÇALARI ,0% 89 GEM LER,SUDA YÜZEN TAfiIT VE ARAÇLAR ,2% 90 OPT K,FOTO RAF,S NEMA,ÖLÇÜ,KONTROL,AYAR C HAZLARI,TIBB ALET ,8% 91 SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI ,5% 92 MÜZ K ALETLER ;BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI ,1% 93 S LAHLAR VE MÜH MMAT,BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARLARI ,9% 94 MOB LYALAR,AYDINLATMA,REKLAM LAMBALARI,PREFABR K YAPILAR ,3% 95 OYUNCAKLAR,OYUN VE SPOR MALZEMELER,AKSAM VE PARÇALARI ,6% 96 ÇEfi TL EfiYA ,3% 97 SANAT ESERLER,KOLEKS YON EfiYASI,ANT KALAR ,1% 98 HARP S LAHLARI ,2% GENEL TOPLAM ,3% 65

7 2006 YILI FASILLARA GÖRE THALAT ($) Fas l in 1 CANLI HAYVANLAR ,0% 2 ETLER VE YEN LEN SAKATAT ,0% 3 BALIKLAR,KABUKLU HAYVANLAR,YUMUfiAKÇALAR,D ER OMURGASIZLAR ,6% 4 SÜT VE SÜT MAMULLER,KUfi VE KÜMES HAY.YUMURTALARI,BAL VB ,5% 5 TAR FEN N BAfiKA YER NDE YER ALMAYAN HAYVANSAL MÜSTAHSALLAR ,6% 6 CANLI B TK LER VE Ç ÇEKÇ L K MÜSTAHSALLARI ,6% 7 YEN LEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR ,9% 8 YEN LEN MEYVALAR,KABUKLU YEM filer,turunçg L VE KAVUN KABU U ,8% 9 KAHVE,ÇAY,PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT ,9% 10 HUBUBAT ,4% 11 DE RMENC L K ÜRÜNLER,MALT,N fiasta, NÜL N,BU DAY GLUTEN ,3% 12 YA LI TOHUM VE MEYVALAR,SANAY B TK LER,SAMAN,HAYVAN YEM ,3% 13 LAKLAR,SAKIZLAR,B TK SEL ÖZSU VE HÜLASALAR ,6% 14 ÖRÜLMEYE ELVER fil B TK SEL MADDELER,B TK SEL MÜSTAHSALLAR ,6% 15 HAYVANSAL VE B TK SEL YA LAR VE BUNLARIN MÜSTAHSALLARI ,0% 16 ET,BALIK,KABUKLU HAYVAN,YUMUfiAKÇA VB HAYVANSAL MÜSTAHZARLAR ,0% 17 fieker VE fieker MAMULLER ,4% 18 KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI ,7% 19 ESASINI HUBUBAT,UN,N fiasta,süt TEfiK L EDEN MÜSTAHZARLAR ,0% 20 SEBZE,MEYVA,B TK PARÇALARI,SERT KABUKLU YEM fi KONSERVELER ,2% 21 YEN LEN ÇEfi TL GIDA MÜSTAHZARLARI ,5% 22 MEfiRUBAT,ALKOLLÜ ÇK LER VE S RKE ,3% 23 GIDA SANAY KALINTI VE DÖKÜNTÜLER,HAZIR HAYVAN GIDALARI ,4% 24 TÜTÜN VE TÜTÜN YER NE GEÇEN filenm fi MADDELER ,6% 25 TUZ,KÜKÜRT,TOPRAK VE TAfiLAR,ALÇILAR VE Ç MENTO ,2% 26 METAL CEVHERLER,CÜRUF VE KÜL ,0% 27 M NERAL YAKITLAR,M NERAL YA LAR VE MÜSTAHSALLARI,MUMLAR ,9% 28 NORGAN K K MYASAL MÜSTAHSALLAR,ORGAN K, NORGAN K B LEfi KLER ,8% 29 ORGAN K K MYASAL MÜSTAHSALLAR ,3% 30 ECZACILIK ÜRÜNLER ,0% 31 GÜBRELER ,8% 32 DEBAGAT VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASA,BOYA,MACUN,SAKIZLAR ,6% 33 UÇUCU YA LAR,REZ NO TLER,PARFÜMER,KOZMET KLER VB ,1% 34 SABUNLAR,YÜZEY AKT F ORGAN K MADDELER,YIKAMA-YA LAMA MADDE ,6% 66

8 Fas l in 35 ALBÜM NO D MADDELER,TUTKALLAR,ENZ MLER VB ,5% 36 BARUT,PATLAYICI MADDELER,P ROTEKN MAMULLER,K BR T VB ,4% 37 FOTO RAFÇILIKTA,S NEMACILIKTA KULLANILAN EfiYA ,1% 38 MUHTEL F K MYASAL MADDELER ,6% 39 PLAST K VE PLAST KTEN MAMUL EfiYA ,7% 40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EfiYA ,6% 41 HAM POSTLAR,DER LER (KÜRKLER HAR Ç) VE KÖSELELER ,5% 42 DER EfiYA,SARAC YE EfiYASI,SEYAHAT EfiYASI,BA IRSAKTAN EfiYA ,1% 43 POSTLAR,KÜRKLER,TAKL T KÜRKLER VE MAMULLER ,0% 44 A AÇ VE A AÇTAN MAMUL EfiYA;ODUN KÖMÜRÜ ,9% 45 MANTAR VE MANTARDAN EfiYA ,0% 46 HASIR;SAZ VE BENZER ÖRÜLEB LEN MADDELERDEN MAMULLER ,8% 47 ODUN HAMURU;L FL SELÜLOZ K MADDELER N HAMURLARI,HURDALAR ,7% 48 KA IT VE KARTON;KA IT HAMURUNDAN KA IT VE KARTONDAN EfiYA ,2% 49 BASILI K TAP,GAZETE,RES M VB BASKI SANAY MAMULU,EL YAZMALAR ,0% 50 PEK ,0% 51 YÜN,KIL,AT KILI;BUNLARIN PL K VE DOKUMALARI ,6% 52 PAMUK ,2% 53 DOKUMAYA ELVER fil B TK SEL L FLER,KA IT PE VE DOKUMALARI ,9% 54 DOKUMAYA ELVER fil SUN VE SENTET K L FLER ,4% 55 SENTET K VE SUN DEVAMSIZ L FLER ,3% 56 VATKA,KEÇE,DOKUNMAMIfi MENSUCAT,ÖZEL PL K,S C M VE MAMULLER ,4% 57 HALILAR VE D ER DOKUMAYA ELVER fil MADDEDEN YER KAPLAMALARI ,0% 58 ÖZEL DOKUNMUfi MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, filemeler ,5% 59 EMD R LM fi,sivanmifi,kaplanmifi MENSUCAT,BUNLARDAN TEKN K EfiYA ,1% 60 ÖRME EfiYA ,8% 61 ÖRME G Y M EfiYASI VE AKSESUARLARI ,1% 62 ÖRÜLMEM fi G Y M EfiYASI VE AKSESUARLARI ,0% 63 MENSUCATTAN MAMUL D ER EfiYA,KULLANILMIfi EfiYA,PAÇAVRALAR ,3% 64 AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VB EfiYA VE AKSAMI ,0% 65 BAfiLIKLAR VE AKSAMI ,5% 66 fiems YE,BASTON,KAMÇI,KIRBAÇ VE BUNLARIN AKSAMI ,9% 67 HAZIR KUfi TÜYÜ VE NSAN SAÇI MAMULLER,YAPMA Ç ÇEKLER ,4% 68 TAfi,ALÇI,Ç MENTO,AMYANT,M KA VB MADDELERDEN EfiYA ,9% 67

9 Fas l in 69 SERAM K MAMULLER ,6% 70 CAM VE CAM EfiYA ,9% 71 NC LER,KIYMETL TAfi VE METAL MAMULLER,MADEN PARALAR ,0% 72 DEM R VE ÇEL K ,8% 73 DEM R VEYA ÇEL KTEN EfiYA ,7% 74 BAKIR VE BAKIRDAN EfiYA ,3% 75 N KEL VE N KELDEN EfiYA ,0% 76 ALUM NYUM VE ALUM NYUM EfiYA ,6% 78 KURfiUN VE KURfiUNDAN EfiYA ,3% 79 Ç NKO VE Ç NKODAN EfiYA ,0% 80 KALAY VE KALAY MAMULLER ,0% 81 D ER AD METALLER,SERMETLER,BUNLARDAN EfiYA ,0% 82 AD METALLERDEN ALETLER,BIÇAKÇI EfiYASI,SOFRA TAKIMLARI ,9% 83 AD METALLERDEN ÇEfi TL EfiYA ,5% 84 NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN;MAK NA VE C HAZLAR,ALETLER,PARÇALAR ,9% 85 ELEKTR KL MAK NA VE C HAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI ,5% 86 DEM RYOLU ULAfiIM ARAÇLARI VB,AKSAM VE PARÇALARI ,9% 87 MOTORLU KARA TAfiITLARI,TRAKTÖR,B S KLET,MOTOS KLET VE D ER ,6% 88 HAVA TAfiITLARI,UZAY ARAÇLARI,AKSAM VE PARÇALARI ,0% 89 GEM LER,SUDA YÜZEN TAfiIT VE ARAÇLAR ,3% 90 OPT K,FOTO RAF,S NEMA,ÖLÇÜ,KONTROL,AYAR C HAZLARI,TIBB ALET ,7% 91 SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI ,0% 92 MÜZ K ALETLER ;BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI ,0% 93 S LAHLAR VE MÜH MMAT,BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARLARI ,4% 94 MOB LYALAR,AYDINLATMA,REKLAM LAMBALARI,PREFABR K YAPILAR ,6% 95 OYUNCAKLAR,OYUN VE SPOR MALZEMELER,AKSAM VE PARÇALARI ,9% 96 ÇEfi TL EfiYA ,8% 97 SANAT ESERLER,KOLEKS YON EfiYASI,ANT KALAR ,0% 98 HARP S LAHLARI ,0% GENEL TOPLAM ,0% 68

DIfi T CARET STAT ST KLER. 2003 2004 2005 2006 2007* hracat ( 000$) 47.252.836 63.167.153 73.476.408 85.534.676 107.153.918 Türkiye thalat ( 000$)

DIfi T CARET STAT ST KLER. 2003 2004 2005 2006 2007* hracat ( 000$) 47.252.836 63.167.153 73.476.408 85.534.676 107.153.918 Türkiye thalat ( 000$) D fl Ticaret DIfi T CARET STAT ST KLER 2003 2004 2005 2006 2007* ( 000$) 47.252.836 63.167.153 73.476.408 85.534.676 107.153.918 ( 000$) 69.339.692 97.539.766 116.774.151 139.576.174 169.986.851 ( 000$)

Detaylı

F. Almanya Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri 2012

F. Almanya Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri 2012 F. Almanya Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri 212 Federal Almanya'nın Türkiye İle Dış Ticareti Federal Almanya'nın Dünya İle Dış Ticareti Türkiye'nin Federal Almanya İle Dış Ticareti Türkiye'nin Dünya

Detaylı

2004a 2005a 2006b 2007b Reel GSYİH artış oranı 4,2 3,5 2,8 2,5 Sabit Sermaye yatırımları büyüme 9,7 8,1 4,8 3,7

2004a 2005a 2006b 2007b Reel GSYİH artış oranı 4,2 3,5 2,8 2,5 Sabit Sermaye yatırımları büyüme 9,7 8,1 4,8 3,7 GENEL EKONOMİK DURUM ABD, 290 milyonu aşkın nüfusu ve 12,5 trilyon dolarlık GSYİH sı ile dünyanın en büyük ve önemli piyasalarından biridir. ABD, dünyanın en büyük pazarı ve ithalatçısı olma özelliğinin

Detaylı

Doğal Kaynaklar: Az miktarda altın rezervleri, platin, bakır, potas, doğal gaz, hidroelektrik.

Doğal Kaynaklar: Az miktarda altın rezervleri, platin, bakır, potas, doğal gaz, hidroelektrik. ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 1.TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Devlet Biçimi: Federal Cumhuriyet Başkent: Addis Ababa (3 milyon kişi) Yürütme Bölümleri: Devlet Başkanı: Devlet Başkanı Girma Wolde-Giorgis

Detaylı

ODESA BÖLGESİ BÖLGE RAPORU [Mart, 2012]

ODESA BÖLGESİ BÖLGE RAPORU [Mart, 2012] 2011 T.C. UKRAYNA ODESA BÖLGESİ BÖLGE RAPORU [Mart, 2012] [T.C. ] T.C. Odesa Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği [Mart 2012] 1 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA 1. ODESA BÖLGESİ TEMEL GÖSTERGELERİ 4 1.1. Odesa

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

Şerafettin ÖZIŞIK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK

Şerafettin ÖZIŞIK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK Şerafettin ÖZIŞIK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK İÇİNDEKİLER GÜMRÜK KANUNU TEMEL KAVRAMLAR...17 EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ...29 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ...48 TRANSİT

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMIK GÖSTERGELER Nüfus 45.0 milyon (2002 c) Dil Toplam 11 resmi dil vardır. İngilizce ve Afrikaans yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Din Hiristiyan (% 68),

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.05.2013 Sayı: 2013/119 Ref: 4/119

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.05.2013 Sayı: 2013/119 Ref: 4/119 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.05.2013 Sayı: 2013/119 Ref: 4/119 Konu: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GĐREN ŞĐRKET, ŞUBE VE ĐRTĐBAT BÜROLARININ 2012 YILI FAALĐYETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLERĐ 31.05.2013

Detaylı

GUATEMALA ÜLKE RAPORU

GUATEMALA ÜLKE RAPORU GUATEMALA ÜLKE RAPORU Hazırlayan İ.G. Uzmanı Gülsevin ONUR T.C. Ekonomi Bakanlığı 2014 1-ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Temel Sosyal Göstergeler Devletin Adı Temel Ekonomik Göstergeler

Detaylı

GİV DIŞ İLİŞKİLER E-BÜLTEN

GİV DIŞ İLİŞKİLER E-BÜLTEN ÜLKE MASALARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ Çin Haritası ve Temel Sosyal Göstergeleri 2 Çin, Etnik Gruplar ve Özellikleri 3 Türkiye'de Çin Yılı, 2013!! 4 Türkiye Çin İthalat ve İhracatı 5 Çin in Dünya dan İthalatı

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Sanayi Dairesi Şubat 2009 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ÖZET : 2015/7511 sayılı BKK ile Karar ekinde numarası verilen malların kabul kredili, vadeli akreditif

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15 YAYIN NO. 211-1 HAZİRAN211 DIŞ TİCARET 211 yılının Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 66 milyar $ a, ithalat ise %43 oranında

Detaylı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.) Karar Sayısı : 2015/7511 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe

Detaylı

HİNDİSTAN TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL EKONOMİK DURUM

HİNDİSTAN TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL EKONOMİK DURUM HİNDİSTAN TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Nüfus 1 080 milyon Yüzölçümü 3.287.590 km2 Başkent Yeni Delhi Resmi Diller Hindu, İngilizce, Urduca, Mavati, Malayalam, Tamil, Kannadi, Kaşmiri, Gujuradi,

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart. Nisan 90.437 92.141. Mayıs 95.816 104.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart. Nisan 90.437 92.141. Mayıs 95.816 104. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 21211 TEMMUZ 212 2 İmalat sanayindeki ihracat artışına rağmen, ihracat hacmi daraldı 3 İhracat ve ithalatta Asya ülkeleri ağırlığını koruyor 5 Serbest Bölge ticaret

Detaylı

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI K RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K POTANS YEL K RLET FAAL YETLER TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ETİYOPYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 03.04. 2007 Ülke No: 334-Ş.O. - 48 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ocak 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı

2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET

2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET 2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM-EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 05.01.2015 ANKARA YAYIN NO: 560 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 GİRİŞ VE METODOLOJİ... 7

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-13 EYLÜL 212 1 İthalat ve ihracat önceki aya göre yükselişe geçse de, geçen yılın altında kaldı 5 Mersin Serbest Bölgesi, ticaret hacmi ile serbest bölgeler

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. Dış Ticaret. İthalat ve İhracat. İstatistikleri

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. Dış Ticaret. İthalat ve İhracat. İstatistikleri KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Dış Ticaret İthalat ve İhracat İstatistikleri 2012 Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi İstatistik-Araştırma Şubesi YAYIN BİLGİ İÇİN ADRES KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Detaylı

113.883 134.954 %19 Türkiye İthalat (Milyon $) 185.544 240.833 %30. Mersin Hinterlandı 5.911 7.012 %19 Mersin Firmaları 1.181 1.

113.883 134.954 %19 Türkiye İthalat (Milyon $) 185.544 240.833 %30. Mersin Hinterlandı 5.911 7.012 %19 Mersin Firmaları 1.181 1. YAYIN NO. 212-3 ARALIK DIŞ TİCARET yılında Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılına göre %19 oranında artarak yaklaşık 135 milyar $ a, ithalat ise %3 oranında artarak yaklaşık 241 milyar $ a yükselmiştir.

Detaylı

GİRİŞ SANAYİ GENEL YAPISI

GİRİŞ SANAYİ GENEL YAPISI 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. SANAYİ GENEL YAPISI... 4 3. SANAYİDE SEKTÖREL DAĞILIM... 9 4. İMALAT SANAYİNİN MEKANSAL DAĞILIMI... 12 AĞAÇ, AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI... 12 ANA METAL SANAYİ...

Detaylı

Kamerun Birleşik Cumhûriyeti. Fransızca, İngilizce, yerli diller İslâmiyet, Hıristiyanlık,Animizm

Kamerun Birleşik Cumhûriyeti. Fransızca, İngilizce, yerli diller İslâmiyet, Hıristiyanlık,Animizm KAMERUN TEMEL SOSYAL VE EKONOMIK GÖSTERGELER Devletin adı Kamerun Birleşik Cumhûriyeti Başşehri Youndae Nüfusu 12.662.000 Yüzölçümü 465.458 km2 Resmi dili Fransızca, İngilizce, yerli diller Dini İslâmiyet,

Detaylı

MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU. Parlementer Demokrasi Dini Budist (%90) Müslüman (%6), Şaman ve Hıristiyan (%4) Para Birimi

MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU. Parlementer Demokrasi Dini Budist (%90) Müslüman (%6), Şaman ve Hıristiyan (%4) Para Birimi MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİĞİ Devletin Adı Moğolistan Başkenti Ulan Bator Yönetim Biçimi Parlementer Demokrasi Dini Budist (90) Müslüman (6), Şaman ve Hıristiyan (4) Para Birimi Tugrik (MNT) Yüzölçümü

Detaylı