ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR Eylül, 2011

2 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL AÇIKLAMALAR.. 4 Giriş 4 Tezin Dili. 5 Biçim.. 5 Kağıt Ölçüsü ve Özellikleri 6 Yazı Biçimi (Font). 6 Satır Aralıkları ve Hizalama.. 6 Satır Başı. 6 Sayfaların Numaralandırılması 6 Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması 7 İKİNCİ BÖLÜM: ARAŞTIRMA RAPORU YAPISININ OLUŞTURULMASI 9 Ön Bölüm 9 Cilt Kapağı Sayfası... 9 Başlık Sayfası... 9 Jüri ve Enstitü Onay Sayfası Özet.. 10 Abstract 10 Önsöz.. 10 Özgeçmiş 11 İçindekiler 11 Tablolar Listesi 12 Şekiller Listesi 12 Kısaltmalar Listesi.. 13 Ana Bölüm.. 13 Giriş. 13 Yöntem Bulgular. 14 Tartışma 15 Son Bölüm.. 15 Ekler.. 15 Kaynakça 15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TEZİN ENSTİTÜYE TESLİMİ.. 16

3 3 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR Giriş Bilimsel araştırmanın aşamalarından biri de araştırma sonuçlarının kayıt altına alınmasıdır. Bu kayıt altına alma bilimdeki birikimi, diğer yandan onun açık seçikliğini, denetlenebilirliğini ve gerektiğinde tekrarlanabilirliğini; diğer bir ifadeyle eleştirilebilirliğini sağlar. Bu çerçevede bir bilimsel araştırma ürünü olan lisansüstü çalışmaların veya tezlerin de kayıt altına alınması veya raporlaştırılması gerekir. Tezlerin kendine özgü içeriği, biçimi ve anlatımı vardır. Bu bağlamda, tez yazma, klasik kompozisyon derslerinde öğretilen ya da öğretilmek istenenlerden öte bazı bilgi ve beceriler gerektirir. Çünkü tez, yapılan çalışmanın ve çalışmayı yapanın izlemiş olduğu süreci açıkça gösteren bir belgedir. Bu belge aynı zamanda araştırmayı yapan araştırmacı ile okuyucu arasında iletişim ve paylaşma aracıdır. Bilimsel çalışmaların ve tezlerin yazımına ilişkin izlenmesi gerekli temel ilkeleri ve ana çerçeveyi sunmak üzere hazırlanan bu kılavuz, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin bilimsel araştırmalarını ve tezlerini yazmalarına veya raporlaştırmalarına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan çalışmaların ve tezlerin belirli bir sistem içerisinde sunulması ve ortak biçimsel bütünlük sağlanması amaçlanmaktadır. Lisansüstü tezlerin hazırlanmasında dört temel amaç gözetilmelidir. Bunlar: a) amaca uygunluk, b) anlaşılırlık, c) etkililik, d) özgünlüktür. Tezler, özgün ve hazırlanış amacına uygun bir içerikte olmalı; dil ve anlatım yönünden okuyucunun kolayca anlamasını sağlamalıdır. Ayrıca tezin hazırlanmasında araştırmacı gerek araştırma süreci gerekse de araştırmanın sonuçlarıyla ilgili etik kurallara uymalıdır. Bu çerçevede araştırmacı yapılan çalışmanın yinelenebilirliğini ve güvenilirliğini zedeleyen bilimsel ihmal (disiplinsiz araştırma), bilimsel saptırma (kasıtlı sahtekârlık) ve/veya bilimsel aşırma (intihal) girişimlerinde bulunmamalıdır. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün tarih ve ½ sayılı yönetim kurulu kararı gereğince Enstitümüzde tamamlanan tezlerin yazımında APA (American Psychological Association) kullanılması benimsenmiştir. Bu konuya ilişkin karar şöyledir: Enstitümüz lisansüstü programlarında tez çalışmalarını bitiren

4 4 öğrencilerin tezlerinin yazımını APA nın (American Psychological Association) Türkçe 5. Versiyonuna uyularak yazmalarının kabulüne oybirliği ile karar verildi. Bu klavuzda APA nın Türkçe 5. versiyonu temel alınarak açıklanan kural ve önerilere uygun olarak hazırlanan bir tez bu yönergeye eklenmiştir. Bu tez örnek olarak alındığında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Klavuzunda belirtilen konulara uygun bir tez sunulmuş olacaktır. Bu klavuzda belirtilmeyen tüm konularda ve Kaynakça gösterim kurallarında Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu 5. Baskı temel alınmalıdır. Tezin Dili Araştırma raporunda genel (kişisel olmayan) bir anlatım kullanılır. Bu nedenle birinci tekil ve çoğul kişi zamirleri kullanılmaz. Gerekli olması durumunda yazar kendisinden araştırmacı, yazar gibi ifadelerle bahseder veya edilgen cümleler kullanır. Çalışmada genel olarak geniş veya geçmiş zamanlı ifadeler tercih edilir. Yazımda yazım kurallarına uygun bir biçimde noktalama işaretleri kullanılır. Ayrıca hazırlanan metnin dilbilgisi açısından uygunluğunun ilgili uzmanlarca incelenmesi sağlanır. Metin içerisinde kısaltma kullanımı yapılacaksa, ilk kullanımda kısaltma parantez içerisinde verilmeli, daha sonraki kullanımlarda kısaltmaya yer verilir. Araştırma raporlarında bilgilerin sunumunda kullanılan terimlerin bir örnekliğine önem gösterilmelidir. Araştırma konusu açısından önemli olan terimlerin her bir kullanımında ortak anlam taşımasına ve bu anlamı yansıtmasına dikkat edilir. Biçim Tezler biçim yönünden yalınlık, mantığa uygunluk, denge, simetri ve bir örneklik ilkelerine uygun olarak yapılandırılmalıdır. Biçimin yalın, kolayca anlaşılabilir olması iletişim ve değerlendirme açısından önemlidir. Tezde uyulan biçimin olabildiğince zihinsel işleyişe ve genel beklentilere uygunluğu sağlanmalıdır. Bilgilerin sunuluşunda denge ve simetri sağlanmalıdır. Örneğin, başlık sayfasındaki bilgilerin yazı alanı ortalanarak ve belli aralıklarla sayfada kümeleştirilmeleri, yazıya daha iyi bir görünüm ve anlaşılırlık kazandırır. Kaynak gösterme bir yerde dipnotlarla, başka bir yerde kaynakça bağlaçlarıyla yapılmamalıdır. Başlık biçimleri, tablo ve şekillerin gösterimi tezin tüm bölümlerinde aynı mantıkla ve aynı biçimde verilmelidir. Tez hazırlarken biçimde uyulması gereken yazım alanı, bölüm ve alt bölümlerin

5 5 başlatılması, satır aralıkları, satır başı ve sayfaların numaralandırılmasına ilişkin genel kurallar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri Enstitüye teslim edilecek olan çalışmalar A4 boyutlu, gr/m2 özelliklerine sahip mat beyaz birinci hamur kâğıda basılmalıdır. Kâğıdın alt ve üst kenarlarından 3 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve sol kenarından 3,5 cm boşluk bırakılır. Kalan kısım yazı alanı olarak kullanılır. Yazı alanı olarak kâğıdın sadece ön yüzü (tek yüzü) kullanılır (EK-1). Yazı Biçimi (Font) Bilimsel araştırmaların veya tezlerin yazılı olarak hazırlanmasında uygun bir yazı programı kullanılmalıdır. Bu programlarda Times New Roman yazı biçimi kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto harf boyutu ile yazılmalıdır. Ancak gerekli durumlarda (dipnot, tablo, şekil ve doğrudan alıntılarda) yazılar 8 puntoya kadar küçültülebilir. Satır Aralıkları ve Hizalama Yazılar 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Ancak üç satırdan uzun doğrudan alıntılar sadece soldan 1,25 cm içerden başlanmalıdır, sık satır ve sağdan girinti gibi uygulamalara yer verilmemelidir. Tüm başlıklardan önce bir paragraf aralığı 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Başlık ya da alt başlık olmadığı sürece paragraflar arası boşluk verilmemelidir. Tez metni yazı alanında ana bölüm başlıklar hariç sola yaslanmış biçimde yer almalıdır. Sağdan ve soldan bloklama uygulamasına yer verilmemelidir. Satır Başı Tüm başlıklardan hemen sonra gelen ilk paragraf girinti yapılmadan sola dayalı yazılmalı izleyen paragraflarda 1.25 cm içeriden girinti olacak şekilde satır başı yapılmalıdır. Satır başı uygulamasında tüm dokümanda bir örneklik sağlanmalıdır. Sayfaların Numaralandırılması Sayfa numaraları; sayfanın sağ üst köşesinde sadece rakam (rakam harici her hangi bir noktalama, çizgi veya diğer işarete yer verilmez) olarak yer alır. Ancak, ön bölümleri oluşturan sayfalar küçük Romen rakamları (i, ii, iii,...) ile belirtilir. Bu nedenle, ana

6 6 metinleri oluşturan sayfalarda sayfa numaraları Arap rakamları (1,2,3, ) ile sayfanın sağ üst köşesinde verilmelidir. Bölüm ve Alt Bölümlerin Başlıklandırılması Tezlerde konuların ve aralarındaki ilişkileri yansıtan ana hatların kolaylıkla anlaşılabilmesi gerekir. Bu çerçevede başlıklar verilirken bir örneklik sağlanması açısından aşağıdaki kurallara uygun başlıklandırma biçimine uyulmalıdır. Başlıklandırmada, birinci düzey olan her bölümün bir başlığı ve numarası vardır. Bölüm numarası başlıktan önce mutlaka yazıyla (BİRİNCİ BÖLÜM şeklinde) verilmelidir. Birinci düzey bölüm numarası ve başlığı yazı alanının üst kenar çizgisinin 1.5 satır aralığı aşağısından başlar, başlık büyük harflerle koyu olarak yazılır ve satırda ortalanır. Bölüm numaraları ile bölüm başlığı arasında boşluk bırakılmaz. Birinci düzey bölüm başlığından sonra tek 1.5 satır aralığı boşluk bırakılarak sola dayalı yazılır ve yazı sürdürülür. Birinci düzey başlıklar her zaman yeni bir sayfada verilmelidir. Bölümlerdeki bilgiler belirli bir akış düzeni içerisinde birbirinden alt bölümlere ayrılarak verilebilir. Alt bölümler kendi içerisinde farklı düzeyde başlıklar içerebilir. Bu başlıkların da birbirini kapsayıcılığının ayırt edilebilir olması gerekir. Bu nedenle, alt bölüm içerisindeki başlıklar hiyerarşik olarak farklı düzeylerde verilmelidir. Alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır. Tez yazımında, makalelere göre daha fazla alt başlığa gereksinim duyulması nedeniyle APA dan farklı olarak alt başlık düzeylerinde artışa gidilmiştir. İkinci düzey başlık, ortalanmış şeklide ilk harfleri büyük ve koyu olarak verilmelidir. Başlıktan sonra yazı satır başından sola dayalı başlamalıdır. Üçüncü düzey başlık ise, ilk harfleri büyük olacak biçimde koyu olarak satır başında verilir. Başlıktan sonra yazı satır başından sola dayalı başlanmalıdır. Dördüncü düzey başlık ilk harfleri büyük olacak biçimde paragraf başında verilir. Beşinci düzey başlık ise sadece ilk harfi büyük koyu ve paragraf başından olacak biçimde verilmelidir. Başlığın sonuna nokta konarak metne devam edilmelidir. Altıncı düzey başlık ilk harfi büyük, italik, koyu ve sadece paragraf başında verilmelidir. Başlığın sonunda nokta konulmalıdır. Yedinci düzey başlık ilk harfi büyük, italik ve paragraf başı verilmelidir. Başlık sonuna nokta konulmalıdır. Başlıklandırmaya ilişkin bir örnek aşağıda yer almaktadır.

7 7 BİRİNCİ BÖLÜM TEZ YAZIM KLAVUZU Birinci düzey başlık, Birinci düzey başlık, Birinci düzey başlık, Birinci düzey başlık, Birinci düzey başlık, Birinci düzey başlık, Tez Yazım Klavuzu İkinci düzey başlık, İkinci düzey başlık, İkinci düzey başlık, İkinci düzey başlık, İkinci düzey başlık, İkinci düzey başlık, Tez Yazım Klavuzu Üçüncü düzey başlık, Üçüncü düzey başlık, Üçüncü düzey başlık, Üçüncü düzey başlık, Üçüncü düzey başlık, Üçüncü düzey başlık, Tez Yazım Klavuzu Dördüncü düzey başlık, Dördüncü düzey başlık, Dördüncü düzey başlık, Dördüncü düzey başlık, Dördüncü düzey başlık, Tez yazım klavuzu. Beşinci düzey başlık, Beşinci düzey başlık, Beşinci düzey başlık, Beşinci düzey başlık, Beşinci düzey başlık, Tez yazım klavuzu. Altıncı düzey başlık, Altıncı düzey başlık, Altıncı düzey başlık, Altıncı düzey başlık, Altıncı düzey başlık,

8 8 İKİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMA RAPORU YAPISININ OLUŞTURULMASI Araştırma raporları, yapılan araştırmaların bilim dünyasında her kesimden okuyucu tarafından kolaylıkla izlenebilmesi açısından son derece önemlidir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan tezler üç ana bölümden oluşur. Bunlar ön bölüm, ana bölüm ve son bölümdür. Ön Bölüm Ön bölüm tezi tanıtmayı amaçlayan bilgilerden oluşur. Bu bölüm aşağıdaki sıraya göre ve verilen içerikteki gibi oluşur: Cilt kapağı sayfası Başlık sayfası Jüri ve Enstitü Onay Sayfası Özet Abstract (İngilizce Özet) Önsöz Özgeçmiş İçindekiler Tablolar Listesi Şekiller Listesi Kısaltmalar Listesi Cilt Kapağı Sayfası Tezin ciltlenmesinde Enstitü tarafından verilen standart cilt kapağı kullanılmaktadır. Cilt kapağından sonra yer alan ve cilt kapağının açık penceresinden teze ilişkin bilgileri gösteren ilk sayfa ön kapak sayfası olarak adlandırılır. Cilt kapağında yer alan boşluk 5.5 X 9 cm boyutlarında standart ölçülerdedir. Tezin başlığı bu çerçevenin içine sığacak şekilde yazılmalıdır. Cilt kapağında verilen boşluğa büyük harflerle Başlık Sayfası Başlık sayfasında, tezin adı, yazarı, programın adı (yüksek lisans veya doktora)

9 9 anabilim/bilim dalı, danışman adı, sunulan kurum, şehir ve kabul yılı bilgileri yer alır. Tez Türkçe dışında yabancı bir dilde hazırlanmış ise başlık ilgili yabancı dilde verilir. Tez başlıklarında anlaşılabilirliği zorlaştıracak uzun cümlelerden kaçınılmalıdır. Tez başlığının mümkün olduğunca kısa hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Genellikle iyi bir tez başlığının 12 sözcükten fazla olmaması önerilmektedir. Jüri ve Enstitü Onay Sayfası Bu sayfa, tezin ilgili anabilim dalı tarafından kurulmuş bir jüri önünde başarıyla savunulduğunu ve tezin aranan nitelikleri taşıdığını gösteren bir belge niteliğindedir. Bu sayfada danışmandan başlamak üzere jüride yer alan üyelerin adları ve unvanları akademik kıdem dikkate alınarak yazılır. Yüksek lisans tezlerinde jüri üyesi sayısı tez danışmanı dahil toplam üç veya beş; doktora tezlerinde ise beştir. Jüri üyeleri tarafından onaylanan belge Enstitü Müdürünün de onayı alındıktan sonra teze ilave edilir. Özet Özet, tezin kısa bir tanıtımını sunmak üzere hazırlanan sayfadır. Ayrı bir sayfada yer alan özet, okuyucuya araştırma konusunda bilgi verir. Özet, 500 sözcüğü geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Özet metni, ÖZET" ifadesinin yer aldığı bölüm tanımlaması; tezin adı; tezin sunulduğu anabilim dalı, üniversite ve enstitü adları ile tezin kabul tarihi; danışman öğretim üyesinin unvanı ve adından sonra aynı sayfada başlar ve sürer. Tez özetinin altına Anahtar Sözcükler: ibaresi koyu renkli olarak yazılır ve buraya çalışma konusunda önem arz eden 3-5 anahtar sözcükler alfabetik olarak yazılır. Ek 7 de bir özet sayfası örneği verilmektedir. Özet, araştırmanın amacı, katılımcıları, araştırma modeli, veri toplama ve veri analizi süreci, bulguları ve sonuçlarını içerecek biçimde hazırlanmaya çalışılmalıdır. Özetlerde şekil, tablo, kaynakça bağlacı, dipnot gibi bilgilere yer verilmez ve alt başlık kullanılmaz. Abstract Abstract, Türkçe olarak yazılan bir tezin Özet bölümünün İngilizce dilinde yazımıdır. Özet sayfasında belirtildiği biçimde bu sayfa İngilizce olarak hazırlanır. Çalışmaya ilişkin anahtar kelimeler koyu renkli yazılan Key words: ibaresinin ardından İngilizce

10 10 alfabetik olarak yazılır. Tez, yabancı dil eğitimi yapan bir programda ilgili programın gerektirdiği yabancı dilde hazırlanmalıdır. Bu çerçevede tez, eğer Türkçe dışında bir dilde hazırlanmakta ise ilk önce hazırlandığı dildeki özeti Almanca için Zusammenfassung, Fransızca için Résumé ve İngilizce için Abstract başlıkları altında en fazla 500 sözcükten oluşur. Daha sonra ise bu özetin Türkçe karşılığını içeren özeti sonraki sayfada verilir. Eğer tez İngilizce dışında Almanca veya Fransızca gibi bir yabancı dilde hazırlanmış ise istendiğinde kendi hazırladığı dil ve Türkçe nin yanında tezin İngilizce olarak da özeti ayrı bir sayfada verilebilir. Bu sayfaların hazırlanmasında da özet yazımında belirtilen ilkeler dikkate alınır. Önsöz Araştırmacının isteğine bağlı olarak araştırmaya dahil edilebilecek bir sayfadır. Bu sayfada araştırmacı, araştırmaya ilişkin önsöz niteliğinde açıklama ve teze önemli katkıları olan kişi veya kuruluşlara teşekkürlerini sunabilir. Araştırmacının adı ve soyadı yazının son cümlesinin bir satır aralığı altına ve yazı alanının sağ kenarına yaslanmış şekilde ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Özgeçmiş Araştırmacının isteğine bağlı olarak mesleki ve eğitim geçmişi, yayınları (öncelikli olarak verilmek istenen en fazla beş tanesi), aldığı ödüller ve iletişim bilgileri (isteğe bağlı) bu sayfada yer alır. Özgeçmişte yer alan her bilgi kümesi sayfaya ortalanmış başlıklarla birbirinden ayrılır. Özgeçmişte yer alacak tarih sıralaması bugünden geçmişe doğru olmalıdır. Özgeçmiş iki sayfayı geçmemelidir. Özgeçmişte verilen yayınlar kaynakça kurallarına uygun olarak verilmelidir. İçindekiler Araştırma raporunda yer alan ön bölüm, ana bölüm ve son bölümü oluşturan tüm başlıklar ve yer aldıkları sayfa numaraları sistematik bir biçimde verilir. İçindekiler bölümünde başlıklara ilişkin kullanılacak olan adlandırma metin içerisindeki başlıklar ile aynı olmalıdır. İçindekiler bölümünde yer alan her başlığın adı ile başlığın yer aldığı sayfa numarası arasında noktalardan oluşan bir çizgi oluşturulur. Başlıklandırma 4.

11 11 düzeye kadar (4. Düzey dahil) verilmelidir. Daha ileri başlıklandırmalara içindekilerde yer verilmemelidir. Bu bölümün hazırlanmasında İÇİNDEKİLER ibaresi büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Araştırmayı oluşturan unsurlar başlıktan tek 1.5 satır aralığı bırakılarak yazı alanının sol tarafından başlayarak büyük harflerle yazılır. Alt bölüm başlıkları, ana bölüm başlığından iki 1.5 satır aralığı aşağıdan ve içeriden başlar, kendi aralarında da tek 1.5 satır aralıkları bırakılarak yazılır. Bir bölümdeki en son alt bölüm ile daha sonraki ana bölüm arasında tek 1.5 satır aralığı boşluk bırakılır. Böylece her ana bölümdeki alt bölümler kendi aralarında kümelenmiş olur. Ana bölümlerin yazımı bittikten tek 1.5 satır aralığı sonra, büyük harflerle ve normal satır aralıklarıyla önce EKLER sonra KAYNAKÇA yazılır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları içindekiler sayfasına yazılırken, hiçbir kısaltma ya da değiştirme yapılmaz ve metindeki ayrıntı olduğu gibi korunur. Tablolar Listesi Araştırma raporu metninde tablolar bulunması halinde bu tablolara ilişkin başlıklar ve yer aldıkları sayfalar Tablolar Listesi nde belirtilir. TABLOLAR LİSTESİ başlığı ibaresi büyük harflerle sayfa ortasına yazılır. Bu başlıktan sonra tek 1.5 satırlık boşluk verilerek metin içerisindeki sıra ile tabloların başlıkları italik olarak yazılır ve karşısında yer aldığı sayfa numarası düz yazı olarak verilir. Bu sayfanın hazırlanmasında içindekiler sayfasında belirtilen biçime uyulur. Şekiller Listesi Tez metninde bilgi ve bulguların şekiller halinde verilmesi durumunda bu şekillerin adları ve yer aldıkları sayfalar şekiller listesinde yer alır. Bu sayfanın başlığı olan ŞEKİLLER LİSTESİ büyük harflerle sayfa ortasına yazılır. Bu başlıktan itibaren içindekiler ve tablolar listesinde biçime ilişkin belirtilen kurallara uyulur. Ayrıca araştırmanın konu ve içeriklerine göre şekiller gruplandırarak verilebilir. Örneğin, Resimler Listesi, Haritalar Listesi, Fotoğraflar Listesi ve benzeri başlıklar kullanılabilir.

12 12 Kısaltmalar Listesi Tez metni içerisinde kullanılan kısaltmalar ve bu kısaltmaların açık ifadeleri bu kısımda listelenerek verilebilir. Bu kısımda başlık olarak KISALTMALAR LİSTESİ büyük harflerle sayfa ortasına yazılır. Başlıktan sonra 1.5 satır aralığı verilerek kısaltmalar alfabetik olarak verilir. Bunun içinde ilk önce kısaltma verilir ve iki nokta üst üste konularak karşısında kısaltmanın açılımı belirtilir. Kısaltmalarda Türk Dil Kurumu nun imla kılavuzu ve ilgili bilim dalında genel kabul gören kurallar dikkate alınır. Ana Bölüm (Tez Metni) Araştırmanın ana bölümü dört temel bölümden oluşur. Bu bölümler disiplin alanlarının tercihine göre aşağıdakiler gibi oluşturulabilir: Giriş Yöntem Bulgular Tartışma Giriş Giriş bölümünde tezin konusu hakkında sınırlı bilgi sahibi olan bir okuyucunun anlayabileceği ve ilgisini çekecek detaylı bilgiler sunulur. Bu bilgiler; Problem Durumu, İlgili Alanyazın, Amaç, Araştırmanın Önemi, Sayıltılar, Sınırlılıklar ve Tanımlar gibi alt bölüm başlıkları içerisinde verilir. Eğer araştırmayla ilgili sayıltılar ve tanımları içeren bilgiler bulunmuyorsa bu başlıklara yer verilmez. Giriş başlığından sonra herhangi bir alt başlığa (problem durumu gibi) yer verilmeksizin araştırmanın konusunu oluşturan problemin var olan durumu ortaya konulur. Bu çerçevede araştırma konusuyla ilgili kuramsal açıklamalar ile incelenen konuyla ilgili daha önce yapılmış araştırmalar genelden özele doğru gidilerek sistematik bir biçimde verilir. Böylece araştırmanın konusu betimlenmiş olur. Eğer problem durumunda araştırma konusuyla ilgili verilmesi gerekli bilgiler oldukça kapsamlı ise bu durumda araştırmacı problemi kısaca betimleyebilir ve diğer bilgileri ayrı bir bölüm olarak (giriş ve yöntem bölümü arasında) İlgili Alanyazın başlığı altında düzenler. Böylece ana bölüm beş bölümden oluşmuş olur. Araştırmanın konusunu oluşturan

13 13 problem betimlendikten sonra, araştırmanın amacı açıkça belirtilir. Araştırmacının amacı ortaya konduktan sonra araştırmanın önemi ve gerekçesi somut bir biçimde ifade edilir. Bu alt bölümden sonra var ise araştırmanın sınırlılıkları, sayıltıları ve tanımları belirtilir. Tanımlar alt bölümünde araştırmada geçen önemli kavramların hangi anlamlarda kullanıldığına ilişkin bilgiler yer alır. Eğer verilen tanımlar belirli bir kaynak veya kaynaklardan yararlanılarak veriliyorsa bu durumda ilgili kaynakça bağlaçları kullanılarak belirtilir. Yöntem Yöntem bölümünde araştırma sırasında izlenen bilimsel yaklaşım ayrıntıları ile açıklanır. Bu bölümde Araştırmanın Modeli, Evren ve Örneklem (veya Çalışma Grubu), Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi alt bölüm başlıklarına yer verilir. Yöntem bölümünde öncelikle araştırmanın modeli kısaca ifade edilir. Evren ve örneklem (veya çalışma grubu, katılımcılar) alt başlığında ise araştırma kapsamında yer alan veri grubu açıklanır. Veri toplama araçları alt başlığında ise araştırma kapsamında yer alan ölçme araçları tanıtılmalıdır. (Eğer araştırmacı araştırma kapsamında bir ölçme aracı geliştirmiş ise bu ölçme aracına ilişkin çalışmalarını çeşitli başlıklar çerçevesinde sistematik bir biçimde verebilir.) Verilerin toplanması ve çözümlenmesi alt başlığında ise araştırmacı veri toplama araçlarının uygulamasına ilişkin aşamaları ve verilerin çözümlenmesinde kullandığı analizleri belirtir. Eğer araştırmacı deneysel bir araştırma yapıyor veya nitel araştırma yöntemleri kullanıyorsa yukarıda belirtilen başlıklardan önemli bir biçimde sapma olmaksızın araştırma yöntemine uygun bir biçimde başlıklar düzenleyebilir. Bulgular Bulgular, bölümünde araştırma kapsamında elde edilen bulgular araştırmanın amacı çerçevesinde bir sistematik bir biçimde verilir (gerektiğinde tablolara, şekillere veya grafiklere de yer verilebilir). Bulguların sonrasında o bulguyla ilgili yorumlara yer verilebilir. Ayrıca araştırmanın ortaya koyduğu bulguların, araştırma kapsamındaki önceki kuramsal bilgiler ve ilgili araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılması ve araştırmacının bu bulgulara yönelik yorumlarına yer verilmesi oldukça önemlidir.

14 14 Tartışma Bu bölümde araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara ve yorumlara dayalı olarak araştırmanın sonuçları somut bir biçimde ifade edilir. Bunun yanı sıra elde edilen bulgular, giriş bölümünde açıklanan ilgili alanyazın doğrultusunda ayrıntılı olarak tartışılır. Ayrıca bu bölümde araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak araştırmanın sınırlılıkları ve geliştirilen önerilere yer verilir. Son Bölüm Son bölüm, (var ise) ekler ve kaynakçadan oluşur. Araştırmanın ana bölümünü tamamlayıcı bir özelliğe sahip olan bu bölüm, ekler ve kaynakça olmak üzere iki alt bölüm halinde düzenlenmelidir. Ekler Eğer araştırma raporunda metin içinde verildiğinde konuyu dağıtabilecek ve akışı engelleyebilecek türden açıklamalara veya belgelere yer verilmesi gerekiyor ise o zaman ekler alt bölümü düzenlenebilir. Ekler alt bölümünde EKLER başlığı ayrı bir sayfanın ortasına denk gelecek biçimde büyük harflerle verilir. Bu sayfayı takiben metin içerisinde yer alan sıra ile ekler verilir. Her ekin sayfa başında EK A, EK B, EK C vb harflendirme ile sistematik bir biçimde sunumu yapılır. Kaynakça Araştırma raporunda yararlanılan tüm kaynaklar yazar soyadı gözetilerek KAYNAKÇA alt başlığının altında alfabetik olarak verilir. Kaynakça alt başlığında verilen kaynakların mutlaka metin içerisinde kaynakça bağlacı ile gösterimi yapılmış olmalıdır. Ayrıca metin içerisinde yer alan kaynakça bağlacına ilişkin her bir kaynağın da kaynakçada verilmesi sağlanmalıdır. Bu tutarlılığın sağlanması oldukça önemlidir. Kaynakça yazımında, kaynakça yazım kurallarına uyulması ve gerekli titizliğin gösterilmesi bilimsel araştırma süreci açısında önem göstermektedir. Kaynakça alt başlığı ayrı bir sayfadan başlar ve KAYNAKÇA başlığı ilk satırda ortalanarak verilir. Başlıktan sonra 1.5 satır aralık bırakılarak yararlanılan kaynaklar sıralanır. Tüm kaynakların kaynakça alt bölümünün bitimini takiben boş bir sayfa eklenerek araştırma raporu tamamlanır.

15 15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEZİN ENSTİTÜYE TESLİMİ Yapılan çalışmanın ilgili bilim dalında bir jüri önünde savunulmasından önce enstitüye teslimi gerekmektedir. Jüri öncesi tezlerin enstitüye tesliminde öncelikle danışman tarafından ilgili bölüme tezin tamamlandığına ilişkin bir dilekçe ve eşliğinde yüksek lisans tezleri 4, doktora tezleri ise 6 nüsha olarak bölüme teslim edilir. İlgili anabilim dalı tarafından üst yazı ile tezler enstitüye gönderilir. Bu aşamada tezlerin ciltlenmesine gerek yoktur. Ancak sunulan çalışmanın dağılmasını engelleyecek bir biçimde muhafaza edilmesine imkan sağlayan bir klasör, dosya veya muhafaza kabı içerisinde ilgili anabilim dalına teslim edilmesi uygun olur. Çalışmanın jüri tarafından uygun bulunmasının ardından ise enstitüye ciltli bir biçimde en geç bir ay içerisinde son halinin teslimi gerekmektedir. Tezin Enstitüye teslim edilen nüshalarının orijinal çıktı ya da orijinal çıktı kalitesinde fotokopi olması gerekmektedir. Fotokopi esnasında sayfalarda oluşabilecek kusurlar kabul edilmez. Enstitü tarafından düzeltilmesi istenir. Jüri tarafından onaylanmış çalışmaların teslimi aşamasında enstitüye şunlar teslim edilmelidir: Düzeltmelerin tamamlanmış olduğuna ilişkin danışman onayı yazısı. Çalışmanın ciltlenmiş yüksek lisans tezleri için beş, doktora tezleri için yedi nüshası. Bu nüshalarda, enstitüden alınan orijinal kapaklar ile ciltleme yapılmalı ve mutlaka tüm imzaları tamamlanmış olarak tez onay sayfası eklenmiş olmalıdır. Çalışma metninin tümü, öz ve abstract sayfalarının tekil.pdf dosyalarının tümünün bulunduğu muhafaza kabı içerisinde üç kopya CD. Bu üç kopya CD nin muhafaza kabının etiketinde; lisansüstü programın adı, araştırmacının adı ve soyadı ve teslim tarihi mutlaka yer almalıdır. Tez çalışmasının uygulama veya veri toplama işlemleri, eğer Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan izin alınarak gerçekleştirilmiş ise bu durumda ilgili kuruma iletilmek üzere tezin bir nüshası ve bir CD kopyası. Tez Veri Giriş Formu: Bu formun doldurulabilmesi için web adresine üye olunması ve Tez yazarı tarafından Üye Oturumu ndan giriş yapılarak bu form doldurulup imzalanması

16 16 gerekmektedir. *Teslim aşamasında gerektiğinde enstitü sekreterliğinden ve ilgili web sayfasından detaylı bilgiler edinilebilir.

17 17 KAYNAKÇA American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: Author. Amerikan Psikoloji Derneği (2009). Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu. (5. basım). H. Ekşi (Ed.). (C. Pamay ve Z. Gökay Üstün, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları. (Orijinal eser 2001 yılında basılmıştır). American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. BU KLAVUZ TEMEL ALINARAK HAZIRLANMIŞ ÖRNEK TEZLER Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Ocak 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 BÖLÜM 1... 3 GİRİŞ... 3

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ Ocak 20.. 1. GENEL YAZIM İLKELERİ Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.)

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) 1. Bütün yazılarda 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalı, özetlerin altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Ekim, 2016 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 1. Yazım Planı İşyeri Uygulaması Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur. Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi Tablolar Listesi Özet Bölüm 1.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Sayfa Düzeni ve Sıralaması İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Kağıt ve Yazım A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde, birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Kâğıdın sadece tek

Detaylı

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni.

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni. GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI SEMİNER YAZIM KLAVUZU 1 GENEL YAZIM PLANI 1.1. Kağıdın Özelliği Seminer yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm boyutlarında) olmalıdır.

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu 1.Giriş Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek tezlerin, tez önerisinin, projelerin ve tez izleme

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ RAPORU RAPOR YAZIM KURALLARI Nisan / 2017 İZMİR 1. Giriş Bu yazım kuralları, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi staj raporu yazımında birliği sağlamak

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU 1.GİRİŞ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM Rapor/Tez Hazırlama ve Yazım Kuralları (1) Rapor veya tez çalışmaları, A4 (210x297mm) boyutundaki 80-90 gramajlı beyaz çizgisiz kağıda bilgisayarda yazılmalıdır. Rapor/tez, Microsoft Word veya benzeri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ Karaisalı-ADANA, 2016 Ç.Ü. KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER Ç.Ü. Karaisalı MYO nun tüm bölümlerinde Bitirme Ödevi adını

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1 GENEL İLKELER Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

YAZARLARA DUYURU. Değerlendirme. Önerilecek Çalışmalara İlişkin Biçimsel Özellikler. Genel Format. Kapak Sayfası

YAZARLARA DUYURU. Değerlendirme. Önerilecek Çalışmalara İlişkin Biçimsel Özellikler. Genel Format. Kapak Sayfası YAZARLARA DUYURU İşletme Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ve turizm işletmeciliği alanlarında

Detaylı

T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU

T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU TRABZON - 2013 1 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİÇİMSEL ÖZELLİKLER 1. TEZ, PROJE VE SEMİNERİN

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BTÜ Senatosunun 24 MAYIS 2017 tarihli toplantısında SEN-2017/5/12 karar sayısıyla oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. MAYIS 2017 ÖNSÖZ

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU.

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU Staj Süreci 1. Staj eğitimi akademik tatillerde, 2 farklı staj alanında, her birisi

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Raporunun Hazırlanması - 2 2.1.4. Önem Metin / Ana Bölüm Konu üzerinde araştırmaya yapmaya neden ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmanın araştırmacılara ve bilime sağlayacağı

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o o Kapak sayfaları İçindekiler Bitirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Staj Raporu Öğrencinin Adı-Soyadı T.C. Numarası : Bölümü : : (Times New Roman Kalın 16 Font) ESKİŞEHİR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o Kapak sayfaları o İçindekiler Bitirme

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Tezin Başlığı...1 2. Giriş...1 2.1. Problem Durumu...1 2.1.1. Problem Cümlesi ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU Tezde Yer Alacak Yazılı Bölümlerin Sunum Sıralaması 1- Dış kapak 2- İç kapak 3- İmza/Onay formu 4- İntihal Beyanı

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı