H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI"

Transkript

1 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL EUT 119 TEMEL ÇİZİM TEKNİKLERİ AKTS 4 Standart Yazı ve Rakamlar, Teknik Resimde Kullanılan Çizgiler, Geometrik Çizimler, İzdüşüm; İzdüşüm Türleri, İzdüşüm Düzlemleri, Nokta-Doğru-Düzlem İzdüşümleri. Görünüş Çıkartmak, Altın Oran, Perspektif Tanımı ve Uygulama, Eskiz Yapımı, Hazırlanan Eskizlerin Projeye Dönüştürülmesi, Detay ve Perspektif Çizimlerinin Hazırlanması EUT 121 TEMEL TASARIM I AKTS 4 Tasarımın Temel Kavramlarının Tanıtımı, Tasarım Öğeleri, Altın Oran, Tasarım Sorunları ile Başa Çıkmak İçin Zihinsel El Becerilerini Geliştirici Alıştırmalar, Yaratıcılık Kavramı Üzerine Çalışmalar, Tasarım Kavramı Çerçevesinde Endüstriyel Tasarımın Tanımlanması ve Mesleki Bilgilerin Verilmesi, Endüstriyel Tasarımda Süreç Kavramına Giriş, Ürün-Kullanıcı İlişkisinin Sorgulanması, Tasarımda Ülkelerin Tarihsel, Sosyal ve Teknolojik Gelişimlerinin İrdelenmesi HMY 135 MESLEKİ İNGİLİZCE I AKTS 2 Temel Cümle Kalıplarının Öğrenilmesi, Başlangıç Düzeyinde Yazılmış Genel İngilizce Metinlerinin Okunması, Genel Teknik Metinlerin (Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması, Bölümlere Özel Mesleki Terminoloji Araştırma Ödevlerinin Verilmesi ve Kelime Bankalarının Oluşturulması HMY 149 MATEMATİĞE GİRİŞ AKTS 2 Bu dersin amacı; matematiğin giriş niteliğinde olan konularını öğrenciye kavratmaktır. Dersin sonunda öğrenciler; Ölçü Birimleri, Doğal Sayılarda Dört İşlem, Anlamlı Sayılarla İşlemler, Üslü İfadeler, Köklü İfadeler, Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma, Kesirler, Yüzdeler, Kar-Zarar Problemleri, Ölçeklendirme, Denklem Sistemleri, Üçgenler, Üçgen Prizma, Yüzey Alanı ve Hacimleri, Doğrular ve Eğimleri, Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar ile ilgili soruları çözeceklerdir.

2 TKD 103 TÜRK DİLİ I AKTS 2 Dilin Tanımı, Dil ve Kültür İlişkisi, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçede Sesler ve Sınıflandırılması, Hece Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri, Türkçede İsim ve Eylem Çekimleri, Zarfların ve Edatların Türkçede Kullanılış Şekilleri, Cümle Bilgisi AİT 103 ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ I AKTS 2 19.yy Osmanlı Devletinin Durumu (Meşrutiyet Dönemleri), Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı ve Sonuçları, Cemiyetler, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması SEÇMELİ DERSLER EUT 125 SERBEST EL ÇİZİM TEKNİKLERİ I AKTS 2 Serbest El Çizim Teknikleri ve Malzemeleri, Görsel İletişimi Sağlayacak Form ve Dokuyu Görebilme Yeteneğinin Geliştirilmesini Sağlayacak Serbest El Çizim Metotlarının Öğretilmesi, Serbest El Boyama ile Çeşitli Boyama Teknikleri ve Uygulamaları EUT 123 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ AKTS 2 Tasarım Araştırmalarının Tanımları, Bilimsel Araştırma ve Tasarım Araştırması Arasındaki Farklar, Metotlarından Tasarım Araştırmalarında Yararlanılan Disiplinler, Bilimsel Araştırma Metotları, Tasarım Araştırma Metotları, Tasarım Araştırmalarında Yararlanılan Çeşitli Metotların ve Tekniklerin Sınıflaması: Gözlemler, Alan Araştırmaları, Örnek Araştırmaları, Ürün Araştırmaları. Gözlem Metotları: Eylem Gözlemleri, Çeşitli Kayıt ve Örnekleme Teknikleri, Eylem Analizleri, İş Etüdü. Morfolojik Araştırmalar: Tipoloji, Biçim Analizi, Geometrik Analizler. Tasarım Eylemi Araştırmaları: Protokol Analizi, Sesli Düşünme ve Kayıt Yapma Teknikleri, Protokollerin Çözümlenmesi Teknikleri. Alan Araştırmaları: Anket Hazırlama ve Uygulama, Görüşme Teknikleri, Tutum Araştırmaları ve Yanıt Sıralama Çalışmaları, Tasarım Geliştirmede Örnek Araştırması Metotları, Tarih ve Arşiv Çalışmaları. Elde Edilen Verilerin Analiz Edilebilmesi İçin Temel İstatistiki Hesaplamalar: Ortalama Hesaplama, Dağılım Grafiklerinin Çizilmesi. EUT 127 MALZEME BİLGİSİ AKTS 4 Malzemeler ve Nitelikleri: İç Yapı ve Amaca Uygun Doğru Malzeme Seçiminde Etkilerini Gösteren Örnekler, Malzemede Kuvvet Etkileri, Mekanik Etkiler, Malzemenin Mekanik Özellikleri, Sertlik ve Aşınma, Fizikokimyasal Etkiler, Termal Özellikler: Isı Etkisi ve Isısal Genleşme, Isı Geçirimi. Elektriksel, Manyetik ve Optik Özellikler, Su Emme ve Geçirimlilik, Endüstri Ürünleri Tasarımında Kullanılan Malzemelerin Nitelikleri, Bu Niteliklerin Tasarıma Etkileri, Cam, Ahşap, Metaller, Seramikler, Plastikler, Koruyucular ve Boyalar, Kompozit Malzemeler, İleri Teknoloji Üretim Yöntemleri ile Smart ve Nano-Teknolojik Malzemelerin Kullanım ve Şekillendirme Olanakları ve Performansları

3 HMY 141 MAKET YAPIMI AKTS 2 Endüstriyel Ürün Tasarımında Maket Yapımı. Maket Yapımında Kullanılan Değişik Teknikler. Maket Yapımında Kullanılan Ekipman Ve Malzeme. Farklı Ekipman Ve Malzeme Kullanarak Maket Çalışması. HMY 143 TASARIM YÖNETİMİ AKTS 2 Tasarım Yönetimi Kavramının Temelleri ve Kapsamı, Yenilik ve Ar-Ge Kavramlarının Tasarım ile İlişkisi, Tasarım Fonksiyonun İşletmelere Entegrasyonu, Biçimbilimsel Bakış Açıları, Rekabet Gücü Olarak Tasarım, Stil, Styling, Trend ve Akımların Kavramsal Arka Planı, Ürünleri ve Yorumlaması, Tasarımın Kurumsal Stratejilerdeki Yeri, Marka Kimliğinin Oluşturulması, Marka İmajının Yönetilmesi, Marka Değerinin Yönetilmesi HMY 145 PAZARLAMA İLKELERİ AKTS 2 Pazarlama Kavramı, Pazarlama Sistemleri, Pazar ve Pazar Bölümleme Kavramları, Tüketici Pazarları, Pazarlama İşlevlerinin Sınıflandırılması, Değişim ve Dağıtım İşlevleri, Mamul Planlama ve Geliştirme, Markalama ve Ambalajlama, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma HMY 157 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AKTS 2 İş güvenliği ve çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İşyerlerinde güvenlik ve sağlık işaretlerinin anlamları, İşyerlerinde, gürültü, titreşim ve tozla mücadele, Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemleri, İşyerlerinde acil durumlar ve alınacak tedbirler, İmalat işlerinde iş güvenliği tedbirleri, Elektrik ve yüksekte çalışma işlerinde iş güvenliği tedbirleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İşyerlerinde Kullanılması, Meslek hastalıkları, iş kazaları ve yaralanmalar HMY 159 ÜRETİMDE ÖLÇME VE KONTROL TEKNİKLERİ AKTS 2 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Ölçü birimleri, Ölçme ve Kontrol Temel prensipler, Ölçme yöntemleri, mekanik ölçme aletleri, Sertlik Ölçme Yöntemleri, Tolerans sistemleri, Yüzey Pürüzlülüğünün ölçümü, Koordinat Ölçüm Yöntemleri, Üç Boyutlu Ölçüm

4 BAHAR DÖNEMİ 2. YARIYIL EUT 120 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM AKTS 4 Güncel CAD Programlarının Tanıtımı, Bir CAD Programı Kullanarak Doğru Çizimi, Çember ve Yay Çizimi, Elips, Çokgen Çizimleri, Büyültme, Küçültme, Ölçek, Aynalama, 2D li Teknik Resim Çizim Uygulamaları, Ölçülendirme, Kopyalama, Taşıma, Silme, Matris ve Desen Formatta Kopyalama Gibi Kolay Çizim Yöntemleri, Tarama, Katman Tanımlama, 2D li Teknik Resimlerin Bilgisayarda Çizilip Çıktılarının Alınması İçin Gerekli Komutlar, 3D li Modellemeye Giriş, 3D li Modelleme Yöntemleri, Tel Kafes Modelleme, Sınır Temsili Modelleme, Yapısal Katı Geometri Yöntemi ile Katı Modelleme, Katı Elemanlar, Eleman Ekleme, Çıkarma, Arakesit Alma Yöntemleri ile Katı Model Oluşturma EUT 122 TEMEL TASARIM II AKTS 4 Algılama ve Kavramaya İlişkin Etken ve Yöntemler, Çağdaş Tüm Çizgisel İletişim Anlatım Teknikleri ve İlgili Standartlar, Grafik Anlatım Dilindeki Ortak Kabullerin Oluşması, Grafik Düşünme ve Düşünceyi Uygulanabilir Nitelikte Çizgisel Somutlaştırma Becerileri Kazandırma. Renk Teorisi; Sıcak-Soğuk Renkler, Zıt Renkler, Ton-Değer. Eskiz ve 3D Eskiz Çalışmalarının Önemi, Ambalaj Tasarımı HMY 136 MESLEKİ MATEMATİK AKTS 2 Bu dersin amacı; öğrencinin matematik ile ilgili temel kavramları açıklaması ve matematik için gerekli ve yeterli temele sahip olmasıdır. Bu dersin sonunda öğrenciler; veri analizi yapacak, geometrik şekillerde alan ve hacim hesaplayabilecek, üç boyutlu uzayda koordinat sistemlerini kullanabilecek, türev ve integral hesabı yapabileceklerdir. HMY 138 MESLEKİ İNGİLİZCE II AKTS 2 Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir Bakım Prosedürleri, vs) Okunması, Şirket İçi Yazışma Örnekleri, Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması TKD 104 TÜRK DİLİ II AKTS 2 Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Kompozisyon Yazmada Kullanılan Plan ve Uygulaması, Anlatımın Genel Nitelikleri, Anlatım Bozuklukları, Edebiyat ve Düşünce Dünyasıyla İlgili Yapıtların Okunup İncelenmesi, Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar

5 AİT 104 ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ II AKTS 2 Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Partili Rejim Denemeleri, Hukuk Alanında İnkılâplar, Eğitim Alanında İnkılâplar, Toplumsal Alanda İnkılâplar, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Dış Politikası EUT 124 STATİK AKTS 2 Statiğin İlkeleri, Kuvvet Vektörü, Katı Cisim, Düzlemsel Kuvvetler, Ağırlık Merkezi, Denge, Eylemsizlik Momenti SEÇMELİ DERSLER EUT 126 SERBEST EL ÇİZİM TEKNİKLERİ II AKTS 2 Temel Tasarım Sürecine ve Sonucuna Ait İki ve Üç Boyutlu Çizim ve Kompozisyonların Üzerinde Görsel Anlatım Teknikleri. HMY 140 ÇEVRE KORUMA AKTS 2 Çevre Yönetmeliği Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği HMY 142 MESLEK ETİĞİ AKTS 2 Etik ve Ahlak Kavramları, Etik Sistemler, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler, Meslek Etiği, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçları, Sosyal Sorumluluk Kavramı HMY 148 TEMEL EKONOMİ AKTS 2 Ekonomik Sorun ve Örgütlenme; Ekonomik Faaliyet Grupları ve İşlevleri İçeriğinde İşletmeler, Ev İdareleri, Devlet, Bankalar ve Diğer Finansman Kuruluşları, Dış Ticaret, İki Birimli Ekonomik Dolaşım, Çok Birimli Ekonomik Dolaşım; Ulusal Üretim, Ulusal Gelir, Ulusal Harcamalar, Ulusal Muhasebenin Anlam ve Sınırları HMY 150 GİRİŞİMCİLİK AKTS 2 Bu dersin amacı; öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini arttırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler; girişimcilik kavramını, küçük işletmelerin kuruluş süreçlerini, küçük işletmelerin sorunlarını ve çözüm yollarını öğrenirler. HMY 156 MAKİNE ELEMANLARI AKTS 3 Mukavemet Hesaplarına Giriş, Gerilme Hipotezleri, Sürekli Mukavemet kavramı, Eğilme Diyagramı Çizme, Kritik Kesit Bulma, Akslar ve Miller, Sürtünme Etkili Bağlantılar, Milgöbek Bağlantıları, Kama Bağlantıları, Kamalı Miller, Pres Geçmeler, Pimler ve Pernolar, Cıvata Bağlantıları, Vida Mekanizmaları, Kaynak Bağlantıları, Perçin Bağlantıları, Lehim ve Yapıştırma Bağlantıları, Elastik Bağlantı Elemanları ve Yaylar

6 HMY 154 TEMEL MEKATRONİK VE ROBOTİK TASARIM AKTS 2 Bu dersin amacı; Mikrodenetleyicerin çalışmasını anlatmak ve miktodenetleyiciler için temel algoritmalar oluşturulmasını ve bu algoritmanın arayüz programı ile mikrodenetleyiciye yüklenmesini öğrenmek. Bu dersin sonunda öğrenci; Sensörleri, Mikrodenetleyiciyi tanır, Arayüz programını kullanır, Robot tasarımı yapar, DC motor kullanımını bilir, Algoritma oluşturur ve arayüz programları ile bu algoritmayı mikrodenetleyiciye yükler. YAZ DÖNEMİ 3. YARIYIL HMY 134 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ I AKTS 16 Programı ile ilgili bir işyerinde haftada 5 işgünü olmak üzere 14 haftalık stajı içerir. Endüstri alanların tanıtılması, Üretim aşamalarının gösterilmesi, Uygun firmaları çalışma koşullarının gözlemlenmesi, İş tecrübelerinin paylaşılması, Endüstrideki firmaların tanıtımı GÜZ DÖNEMİ 4. YARIYIL EUT 223 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI I AKTS 4 Endüstriyel Tasarıma Giriş, Mevcut Endüstriyel Ürünlerin Tasarım ve İşlev Açısından İnceleme ve Değerlendirmelerinin Yapılması, Tasarım Elemanlarını Tanıtıcı Çalışmalar, Basit Bir Endüstriyel Ürün Üzerinde Geçerli Tasarım Kriterlerini Proje Olarak Araştırma, Uygulama, Perspektif ile Bütünleştirme GZTF (SWOT) Analizi EUT 225 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I AKTS 4 Catia ya da Solidworks Programlarında Katı Modelleme, Yüzey Modelleme, Teknik Resim Oluşturma, Sac Malzeme Tasarımı, Simülasyon, Animasyon, Gerçekçi Görüntü Alma Modülleri EUT 227 ERGONOMİ AKTS 2 Ergonomik Açıdan İnsan Özellikleri, İnsan Ergonomisinin Ürün Tasarımında Kullanımı, Ergonomik Açıdan Ortam ve Makine Özellikleri ve Bu Özelliklerin İnsan ile Uyumu, Ergonominin Makine, Araç-Gereç ve Ortam Tasarımında Kullanımı, Çalışma Ortamlarında Aydınlatma, Renk, Ses ve İklimin Ergonomik Düzenlenmesi, Antropometri Kavramı, Antropometrik Verilerin Tanımı ve Tasarımdaki Yeri, Statik Antropometri, Dinamik Antropometri, Statik ve Dinamik Antropometrinin Ürün Tasarımında Kullanımı, İç Mimaride, Mobilya Tasarımında, Yeni Ürün Tasarımında, Ürün Geliştirmede ve Özel Gruplar (Yaşlılar, Engelliler) İçin Ürün Tasarımında Ergonominin Kullanımı ve Tasarım Ölçütleri

7 HMY 255 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ II AKTS 6 Programı ile ilgili bir işyerinde haftada 2 işgünü olmak üzere 14 haftalık stajı içerir. Endüstri alanların tanıtılması, Üretim aşamalarının gösterilmesi, Uygun firmaları çalışma koşullarının gözlemlenmesi, İş tecrübelerinin paylaşılması, Endüstrideki firmaların tanıtımı SEÇMELİ DERSLER EUT 229 ÜRETİM TEKNİKLERİ AKTS 4 Döküm, Toz Metalürjisi, Dövme, Haddeleme, Ekstrüzyon Çekme, Kaynak Tornalama, Frezeleme, Taşlama, Delik Delme, Broşlama ve Hassas İşleme Yöntemleri ile Metal Üretim Yöntemleri. Kesme, Tornalama, Frezeleme ve Bükme Ahşap Üretim Yöntemleri ile Ahşap Üretim Yöntemleri. Sıcak Şekil Verme, Soğuk Şekil Verme ve Enjeksiyon Yöntemleri ile Plastik Üretim Yöntemleri. Cam, Seramik, Tekstil ve Çeşitli Kompozit Malzemeleri İşleme ve Endüstriyel Ürünleri Üretim Teknikleri EUT 231 FİKRİ SINAİ HAKLAR AKTS 2 Profesyonel Tasarım Sürecinin İşleyişi, Tasarım ve Proje Yönetimi Bilgilerinin Uygulanması, Teklif ve Sözleşme Hazırlanması, Fikri Mülkiyet Kavramı, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Patent Hukuku, Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, Yasalar, Yönetmelikler, Müşteri ve Telif Hakları, Bireysel veya Ekip Halinde Tasarım Proje ve Uygulama Süreçlerinin, Yasal ve Sosyal Koşullar Dahilinde Yürütülmesi Konularında Yeterlilikler HMY 257 KALİTE GÜVENCE SİSTEM VE STANDARTLARI AKTS 2 Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründe Önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetim Sistemi Modelleri, Stratejik Yönetim, Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, Üretimde Kalite Kontrolü, Muayene ve Örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar HMY 259 İŞLETME YÖNETİMİ I AKTS 2 Mikro Ekonomik Verilerin Takibi, Makroekonomik Göstergeler Analizi, Pazardaki Boşlukların Tespiti, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirme, Yapılabilirlik Çalışmalarının Yürütülmesi, İşletmenin Çevresi, Talep Analizi ve Tahmini, İşletmenin Kuruluş Yerinin Belirlenmesi, İşletmenin Hukuksal Yapısı, İş Yerinin Kapasitesi, Toplam Yatırım Maliyetinin ve Tahmini Gelir-Giderin Hesabı, İş Yeri ve Üretim Planları, Yatırımın Kurulum İşlemleri, Uygun Yapının Oluşturulup İş Yerinin Açılması HMY 267 PAKET PROGRAMLAR I AKTS 4 Bir Fotoğraf İşleme Programı Olan 2D Photoshop Programının Temel Kurallarının Anlatımı ve Farklı Programlardan Görüntülerin Photoshopta İşlenmesi Uygulamalarının Yapılması,

8 Photoshop ile 3D Programlarda Çizilmiş Endüstriyel Ürün Projelerinin Sunumunda Kullanmak, Photoshop Yardımı ile Proje Sunum ve Hazırlığında Fayda Sağlamak, Photoshop ta 3D Uygulamalar. HMY 269 MALZEME ÜRETİM YÖNTEMLERİ AKTS 4 Endüstride Kullanılan Malzemelerin Genel ve Fiziksel Özellikleriyle Bu Malzemelerin Yapım, Kullanım ve Üretim Süreçlerindeki Fiziksel, Kimyasal ve Görüntüsel Davranışlarının Tanıtılması, Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanına Giren Malzeme Türlerinin Ayrıntılı Olarak İrdelenmesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Açısından Malzeme, Üretim Yöntemi ve Malzeme Seçimi, Malzeme Standartları. HMY 271 İŞ KALIPLARI AKTS 2 Delme Kalıp Tasarımı, Delme Kalıbı ile Temel İşlemler, Bağlama Kalıp Tasarımı, Bağlama Kalıbı ile Temel İşlemler HMY 273 ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ AKTS 2 Elektro Erozyon Tezgâhını İşe Hazırlamak, Parça İşleme Parametrelerini Belirlemek ve Parça İşlemek, CNC Tel Erozyon Tezgâhını ve Kontrol Panelini Kullanmak, Kesici Tel Seçmek ve Bağlamak, Basit Mutlak ve Artışlı Program Yapmak, Simülasyon Yapmak ve Parça İşlemek HMY 275 KAYNAK TEKNOLOJİSİ AKTS 2 Gaz Ergitme Kaynağı, Elektrik Ark Kaynağı, MIG/MAG Kaynağı, TIG Kaynağı HMY 277 HIZLI PROTOTİPLEME AKTS 4 Prototip Üretiminde Farklı Formatların ve Yöntemlerin Tanıtımı, Model, Prototip ve Mock- Up Gibi Uygulama Teknik ve Olanaklarının Tanıtılması, Birikinti Kaynaştırma Modellemesi, 3D Yazıcılar, Stereolithography, Lazer Yoğunlaştırması Gibi Prototip Üretimi Uygulamaları, İleri Düzey 3D Sayısal Tasarım Programlarının Tanıtımı ve Karşılaştırılması, 3D Studio Max Programlarında Kullanılan Modelleme Teknikleri, Tasarımlarım Dönüşüm Formatları HMY 233 MUKAVEMET AKTS 2 Destekler ve Destek Reaksiyonlar, Çerçeveler, Kafesler, Kablolar, Gerilme, Eksenel Kuvvet, Kesme Kuvveti, Burulma, Eğilme

9 BAHAR DÖNEMİ 5.YARIYIL EUT 222 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI II AKTS 4 Temel Nesne Tasarımı Problemi Çözümü, Temel Sistem, Bir Kaç Parçadan Oluşan Nesne, Üç Boyutlu Form Geliştirme, Temel Model Yapımı, Malzeme Kullanımı, Bir Kaç Basit Nesnenin Birarada Oluşturacağı Sistemin Form ve Yapısının, Boyut ve Denge Gibi Etmenler Göz Önünde Bulundurularak Planlanması Teknik, Sosyal, Estetik, Karma Nesnelerin Tasarımı ve İncelenmesi, Proje Önerilerinin ve İlgili Sunuş Çizimlerinin Hazırlanması, Proje Çizim Uygulamaları ve Maketle Gösterimi, Ürün-Proje (Portfolyo) Dosyası Hazırlama HMY 256 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ III AKTS 6 Programı ile ilgili bir işyerinde haftada 2 işgünü olmak üzere 14 haftalık stajı içerir. Endüstri alanların tanıtılması, Üretim aşamalarının gösterilmesi, Uygun firmaları çalışma koşullarının gözlemlenmesi, İş tecrübelerinin paylaşılması, Endüstrideki firmaların tanıtımı SEÇMELİ DERSLER EUT 224 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II AKTS 4 Maya, Rhino ve Lightwave, Cinema 4D, 3D Max Gibi Farklı 3D Sayısal Tasarım, Çalışma İlkeleri, Temel ve Gelişmiş Modelleme, Model Aktarımları, Vray, Brazil, Maxwell Renderer Uygulamaları ve Animasyon Yaratma EUT 226 ÜRÜN SEMANTİĞİ AKTS 4 İnsanlığın İletişim Tarihi İçinde Görsel Dile Verdiği Önem ve Kullanma Biçimleri, Kültürlerin Oluşturduğu Görsel Dilin, Semantik ve İronik Açıdan Değerlendirilmesi, Sanat Akımlarının Oluşturduğu Görsel Dil ve Farklı Konulardaki Dil Oluşumunun Sağlanması, Tasarım Nesnelerinin Göstergebilimsel Karakteri, Endüstri Ürünlerinin Göstergebilimsel Çözümleme Süreci, Ürün Anlambilimi İçin Kavramsal Önkoşullar, Ürün Anlambiliminde Zihinsel Dünya-Gerçek Dünya İlişkisi ve Ürün Tipinin Temsili, Ürün Kavramı, Ürün Dış Görünümü, Ürün İmgesinin İçeriği, Ürüne İlişkin Bilgi, Ürün Anlamı, İnsan-Nesne-Toplum Sisteminin İşlevsel, Anlamsal Yapısı, Bilgilenme, Anlam ve Anlatım Terimlerinin Özel İçerikleri, Ürün Anlam Profili, Ürün İmgesi, Firma İmgesi, Kullanıcı Kültür Grubu İlişkisinin Anlambilimsel Yapısı, Tasarlama Sürecinde Anlatımsallık ve Anlatım Biçimleri, Ürün Bağlamı ve Tipoloji, Nesnelerin Okunabilirliği ve Koşulları, Ürün Anlambilimine Dayalı Tasarım Davranışları, Biçim Elemanlarının Anlambilimsel Çözümlemesi, Ürün Dış Görünümünün Anlambilimsel Çözümlemesi, Tasarım Davranışları, Akımlar, Eğilimler ve Stillerin Anlambilimsel Açıklaması EUT 228 ÜRÜN TASARIMINDA MALİYET ANALİZİ AKTS 2 Modern Maliyet Yaklaşımları, Faaliyet Esaslı Maliyetleme, Yaşam Dönemi Maliyetleri, Hedef Maliyetleme, Tam Zamanlı Üretim ve Tam Zamanlı Maliyetleme, Kalite

10 Maliyetlerinin Etkisi, Ürünün Üretimi Sürecinde Kullanılan İşçilik ve Malzeme Maliyetleri, Üretim Operasyonlarına Bağlı Maliyetler (İş Emri Maliyet Hesabı), Üretim ve İlgili Servislerin (Planlama, Bakım, Onarım vb.) Maliyet Hesapları, Operasyona Göre Maliyet Hesapları (Aktivite Bazlı Maliyet Hesabı), İş Emri Maliyet Hesabı ile Aktivite Bazlı Maliyet Hesabı Karşılaştırma ve Ürün Satış Fiyatı Hesaplama HMY 260 İLKYARDIM AKTS 2 İlk Yardımın Temel Uygulamaları, Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği, Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım, Dış ve İç Kanamalar, Yara ve Yara Çeşitleri, Bölgesel Yaralanmalarda, Baş ve Omurga Kırıklarında İlk Yardım, Üst Ekstremite Kırık, Çıkık ve Burkulmalarında İlk Yardım, Kalça ve Alt Ekstremite Kırık, Çıkık ve Burkulmalarında İlk Yardım, Elektrik Çarpması, Radyoaktivite, Acil Bakım Gerektiren Hastalıklarda İlk Yardım, Zehirlenmeler, Sıcak Çarpması, Yanık ve Donmalar, Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım, Acil Taşıma Teknikleri, Kısa Mesafede Hızlı Taşıma Teknikleri, Hasta ve Yaralıları Taşıma HMY 262 İŞLETME YÖNETİMİ II AKTS 2 Yönetim İşlevlerinin Yerine Getirilmesi, İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi, Üretim Sürecinin Yönetimi, Pazarlama Faaliyetlerinin Yönetimi, İşletmenin Mali Yapısının Yönetimi, Planlama, Örgütleme, Koordinasyon, Denetim, İş Analizi, İnsan Kaynaklarının Planlanması, İşgören Performansının Değerlendirilmesi, İşgörenin Eğitilmesi, Kariyer Planlaması, İş Değerleme, Ücretlendirme, Üretimin Planlanması, Üretimin Gerçekleşebilmesi İçin Örgütlenme, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Planlama, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarının Belirlenmesi, Tutundurma Politikalarının Belirlenmesi, Dağıtım Politikalarının Belirlenmesi, Müşteri İlişkilerinin Yönetimi, Gelir ve Gider Hesaplarının Yönetimi, Borç ve Alacakların Yönetimi, Varlıkları Yönetimi, Kaynakların Yönetimi HMY 270 PAKET PROGRAMLAR II AKTS 4 Corel Draw Uygulamaları, Değişik Disiplinlerden Gelen ve Bilgisayar Grafiği, 3D Canlandırma ve Modelleme, Uygun Programlar Kullanarak Farklı Nesneler, Makine Parçaları, 3D Sanat Çalışmaları ve Sanal Çevreler Geliştirme, Animasyonlar ve Efektler Yapmak, Tasarımların Prototipleri ve Ölçekli Modelleri 3D Yazıcıda Üretme HMY 272 GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ AKTS 2 Fotoğrafçılığın Temel Öğeleri; Işık, Kamera ve Filmler, Lensler ve İlgili Kavramlar, Kameralar, Aksesuarlar, Filmler, Yapılar ve Çeşitleri, Doğal ve Yapay Aydınlatma ve Armatürleri. Fotoğraf Teknikleri; Çerçeveleme ve Grafik Kompozisyon, Işık ve Fotoğraf Dilinin Temel Öğelerini Kullanarak Kompozisyon ile Bir Düzen Oluşturma Yeteneği, Renk Eğitim, Yüzey Dokusu ve Yansımaları İncelenmesi, Kontrast, Tamamlayıcı Yakın Renkler, Saf, Açık-Koyu Uygulama, Prizmatik Malzeme ve Boyama Işık Yansıması İncelenmesi HMY 274 TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL AKTS 2 Koordinat Ölçme Makinesi (Coordinat Measuring Machine, CMM), Üç Boyutlu Üçgenli Lazer Tarayıcılar, Üç Boyutlu Yapısal Işık Sayısallaştırıcılı Tarayıcı ve Bilgisayarlı Tomografi Gibi Üç Boyutlu Tarama Teknolojileri, Bilgisayarda Nokta Bulutu Oluşturma,

11 Nokta Bulutundan Yararlanarak CAD Modeli Oluşturma, Imageware Rapidform veya Geomagic Gibi Uygulamalarla Nokta Bulutlarını; 3D CAD, CAM, CAE Gibi Uygulamalarda veya Görselleştirmede Kullanılabilecek Formatlara Dönüştürme HMY 276 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME TEKNİKLERİ AKTS 2 Firmaları Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirmeye Zorlayan Faktörler, Müşteri ve Kullanıcı İhtiyaçlarının Saptanması, Yeni Ürün Stratejileri, Yeni Ürün Geliştirmenin Önemi, Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Endüstriyel Tasarımın Rolü, Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin Süreç ve Organizasyonu, Ürün Planlama, Ürün Spesifikasyonları, Ürün Mimarisi, Konsept Seçimi, Konsept Geliştirme, Konsept Testi, Prototipleme, Ürün Geliştirmenin Ekonomisi, Türkiye den ve Dünyadan Örneklerle Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin Analizi, Yeni Ürün Performans Ölçütleri ve Risk Değerlendirmeleri ile Yeni Ürün Lansman Yönetimi, İnovasyonun, Rekabet Üstünlüğü Yaratmak İçin, Stratejik Örgüt Yönetimindeki Yeri ve Önemi, Yeni Ürün ve Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Aşamaları HMY 278 BASKI YAPIMI AKTS 2 Çeşitli Özgün Baskı Tekniklerine Giriş, Serigrafi Baskı, Metal Oyma, Ahşap ve Linolyum Oyma. Ebru, Taş Baskı, vb. Geleneksel Baskı Sanatları HMY 282 HİDROLİK VE PNÖMATİK AKTS 4 Hidroliğin Temelleri, Pnömatiğin Temelleri, Elektropnömatik Sistemler, Ariza Tespiti ve Onarımı, Örnek Devre Tasarımı HMY 284 MEKANİZMA TEKNİĞİ AKTS 2 Mekanizmalara İlişkin Temel Kavramlar, Hareket Analizi, Mekanizma Boyutlandırma Kuralları, Dört Çubuk Mekanizması, Hareket Analizi, Krank Biyel Mekanizması Hareket Analizi, Grashof Teoremi, Mekanizmalarda kritik bağlama açısı HMY 288 LAZER UYGULAMA TEKNİKLERİ AKTS 2 Lazer teorisinin esasları, CO2 gaz ve fiber lazerler, iki ve üç boyutlu lazer tezgahları, lazer kesme, kaynaklama, kaplama, alaşımlama, bükme, ısıl işlem, lazer temizleme ve dağlama, direk metal lazer sinterleme, lazer ışını ile malzemeye şekil verme, lazer prototipleme, lazer tezgahları bakımı, ayna ve mercek temizliği, optik ayarlar, lazer tezgahlarında kullanılan CAD-CAM programları, seramik, polimer ve tekstil malzemeye lazer uygulamalar, femtosaniye lazer makine ve uygulamalar. HMY 280 MAKİNE TASARIMI AKTS 2 Problem Tanımı ve Amaç Belirleme, Sistemin Tanımlanması, Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi, Tasarım Prosedürü Hazırlama. Sistem Elemanlarının Seçimi, Malzeme Seçimi, İmalatla İlgili Seçimlerin Yapılması, Temel Hesaplamalar, İmalat Resimlerinin Hazırlanması, Proje Dosyasının Hazırlanması, Projenin Sunumu

12 YAZ DÖNEMİ 6. YARIYIL HMY 258 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ IV AKTS 16 Programı ile ilgili bir işyerinde haftada 5 işgünü olmak üzere 14 haftalık stajı içerir. Endüstri alanların tanıtılması, Üretim aşamalarının gösterilmesi, Uygun firmaları çalışma koşullarının gözlemlenmesi, İş tecrübelerinin paylaşılması, Endüstrideki firmaların tanıtımı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 Dil

Detaylı

1. YIL. Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

1. YIL. Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 614 GAZ ve TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Ders İçerikleri ( Türkçe) 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Teknolojisi Programı

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Teknolojisi Programı I.Yarıyıl Bilgisayar Destekli Tasarım (2 1 4) Görünüş çıkarma, kesit görünüşü, perspektif çıkarabilme, ölçülendirme, programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU DERS ADI : MATEMATİK-I MATEMATİK-I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 3+1 56 44 100 Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi)

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) ISG103 Temel Fizik (2+0) 2 AKTS:3 Fiziksel nicelikler, standartlar, üniteler,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARR PROGRAMI 2012-2013 YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL MOB101 Mesleki Matematik-I Cebirsel işlemler, Polinom ve özdeşlikler, Rasyonel ifadeler ve oran orantı, Denklem oluşturmak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HEL 107 ELEKTRİK VE MANYETİZMA BİLGİSİ 2 0 2 AKTS(4) Z Bu derste öğrencilere,

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi'nin yeni birimlerinden biri olarak 1993 yılında kurulmuştur. Öğretim programları, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ (Alfabetik) Dersin Kodu - Dersin Adı AIT181 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I EGT101 -

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı