TRAFİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAFİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 TRAFİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Bu yönergenin amacı, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 97/9707 Sivil Hava meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 7.Maddesi doğrultusunda Antalya Havalimanı Nizamiye Giriş Kontrol Noktasından itibaren Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin sorumluluğunda bulunan bölgenin gerekli trafik düzenlemesinin yapılarak, giriş-çıkışlar, park yerleri ve her türlü trafik tedbirinin alınarak hizmetlerin yürütülmesi hususunda kurum kuruluşların sorumluluklarını ve bununla ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Bu yönerge, havalimanında görev yapan kurum/kuruluşlar ile Havalimanı kara tarafında bulunan genel yolları, terminal yaklaşma yolları ve otoparkları kullanan tüm resmi ve özel araç ve sahiplerini kapsar. Dayanak Bu yönerge; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve uygulama yönetmeliği ile 14 Ağustos 1997 tarihinde yayımlanan Sivil Hava meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 7.Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Bu yönergede geçen; 1- Genel Yollar; 1.Dışhatlar, 2. Dışhatlar, VIP, CIP ve İçhatlar Terminali terminal yaklaşma yolları, her üç terminal önünde bulunan ticari otoparklar ile kurum / kuruluşlar tarafından tespit edilerek oluşturulan otoparklar haricindeki kara tarafında bulunan yollardır. 2- Terminal Yaklaşma Yolları: 1.Dışhatlar, 2. Dışhatlar, VIP, CIP ve İçhatlar Terminali önünde bulunan kısa süreli yolcu indirme ve bindirme faaliyetleri için tahsis edilmiş yollardır. 3- Otopark: Terminal önlerinde DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünce işletici kuruluşa ücret karşılığı kiralanan ve otopark yönetmeliği doğrultusunda işletilen uzun süreli duraklamaların ve parklanmaların yapıldığı alandır. 4- Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 5- Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 6- Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 7- Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere motorlu taşıt insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere motorsuz taşıt denir.ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara hususi taşıt, çeşitli şekillerde kazanç sağlamak amacıyla kullanılanlara ticari taşıt, Taşıt Kanunu kapsamına girenlere resmi taşıt, resmi olmakla birlikte ticarilik niteliği taşıyanlara da resmi ticari taşıt denir. 8- Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir. 9- Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir. 10- Yolcu: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 2

3 11- Trafik İşaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. 12- Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 13- Geçiş Hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır. 14- Durma: Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 15- Duraklama: Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. 16- Parketme: Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır. 17- Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaydır. 18- Yaya: Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandır. 19- Trafikten Men: Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 20- Kavşak: İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 21- Kavşak Ortak Alanı: Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır. 22- Yaya Geçidi: Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır. 23- Park Yeri (Otopark): Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 24- Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerdir. 25- Garaj: Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan, bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir. 26- Işıklı ve Sesli İşaretler: Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesli özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 27- İşaretleme: Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır. 28- Havalimanı: Uluslararası trafiğe açık, karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bünyesinde bulunduran yerleri, 29- Terminal: Yolcuların uçuş öncesi ve uçuş sonrası işlemleri yapılan, bünyesinde hava ulaştırma hizmeti ile ilgili kuruluş ve kolaylık tesisleri bulunduran bina ve binalar grubunu, 30- Taksi Yolu: Uçakların taksi yapmaları için hazırlanmış ve havaalanının bir yeri ile diğer bir yeri arasında bağlantı yapan yolu, 31- Giriş Kartları: Havalimanı sahalarına giriş için kullanılmak üzere DHMİ tarafından tanzim edilip, usulüne göre onaylanarak verilen ve kullanılan kartları, 32- Acil Durum Planı: Havalimanı Acil Durum Planı nı, 33- Mülki İdare Amiri: Havalimanında Vali tarafından 5442 sayılı Kanun gereğince görevlendirilen Vali Yardımcısını, 34- DHMİ: Devlet Havameydanları İşletmesi Başmüdürlüğü nü, 35- Emniyet Şube Müdürlüğü: Havalimanında görevli polis birimini, 3

4 36- Güvenlik Komisyonu: Havalimanı Güvenlik Komisyonu nu, 37- Gümrük Müdürlüğü: Havalimanında görevlendirilen Gümrükler Genel Müdürlüğü Birimini, 38- E.A.D.B: Havalimanı Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimini, 39- Havayolu Kuruluşları: Yerli ve yabancı havayolu taşıyıcılarını, 40- Yer Hizmeti Kuruluşu: Havaalanları Yer Hizmet Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygun olarak Havaalanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşları, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar 97/9707 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 7.Maddesine göre Mülki İdare Amirliğince 2918 sayılı kanunun tarih ve sayılı Karayolları Trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 15.Maddesi Araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi ile çekilen, trafikten men edilen ve muhafaza altına alınan araçların bırakılacağı otoparkların belirlenmesi ve bu işlemlere dair masrafların tespiti başlığı altındaki, hüküm doğrultusunda ilgili şirketin talebi doğrultusunda Güvenlik Komisyonunda değerlendirilmek sureti ile otopark açılmasına izin verilebilir. Açılan oto parka 2918 sayılı yasada belirtilen kurallara aykırı hareket eden araçlar çekilir. Çekici görevlendirilmesi halinde çekicide mutlak surette görev esnasında havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde görevli bir trafik görevlisinin bulunması; Aracın bu görevli tarafından gerekli sorgulamasının yapılarak trafikten men, yakalama kaydı vb. sadece havalimanında bulunduğu süredeki yasak park sebebinden başka arandığı tespit edilirse bu araç şehir merkezinde bulunan ilgili otoparka gönderilir. Diğer araçlar çekilmesi gerektiği durumlarda havalimanı içerisinde tespit edilecek otoparka çekici marifetiyle çektirilir. Havalimanı içerisinde çekilen araçların muhafaza edilmesi için oluşturulacak otoparkta aşağıdaki şartlar aranır. a) Otoparkın etrafının duvar veya tel örgü gibi fiziki engellerle çevrili olması, b) Otoparkın geceleri yeterince aydınlatılması, c) Giriş ve çıkışları ile içerisi ve etrafının 24 saat süreyle kamera sistemiyle izlenmesi ve kayıtların belirlenecek sürelerde saklanması, ç) Yeterli yangın söndürme tüpü veya sistemi bulundurulması, d) Sabit telefon hattının olması, e) İş ve işlemlerin yürütülebileceği yeterli büyüklükte kapalı alanın bulunması, f) Otopark ve müştemilatının yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere karşı sigortalı olması, g) Otoparkta güvenliği sağlamak amacıyla 24 saat süreyle görevli bulundurulması, Kurallar uygulanır. 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sorumluluk 1- Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı çerçevesinde hazırlanan tarihli Güvenlik Görev Dağılım Protokolünün 24. Sayfasında belirtildiği üzere Trafik Tanzimi ve park alanları Kontrol Hizmetleri Ana başlığında Araçları park yasağı olan yerlerde park ettirmeme araçların otoparka girmelerini sağlama ve otoparkların güvenliği Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlileri koordinesinde Fraport IC İçtaş Term. Yat. İşl. A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Birimi tarafından yapılır. 2- Nizamiye giriş kontrol Noktasından başlamak suretiyle Terminal 2 Ticari taksi durağının bulunduğu Yolcu indirme bindirme döner kavşağına kadar, Emniyet Hizmet Binası karşısında bulunan Terminal 1 Otopark girişine kadar olan alandan, ısı terminali karşısından C Terminali önü (Gümrük, TK Kargo, Sistem Lojistik binaları önü) sağ tarafa devamla VİP Salonu önü ve İçhatlar Terminali Otoparkları giriş ve çıkış noktaları ile İç Hatlar Terminali Otopark çıkışından A Kapısına kadar olan bölüm, Terminal 2 istikameti J Taksi yolu bölgesi, Terminal 2 Otopark giriş ve çıkış noktaları da dahil olan trafiğe açık yollar, genel yollar olarak kabul edilmekte, buralardaki araç parklanmalarının önlenmesi ve trafik düzeninden Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevli ve sorumludur. 3- Terminal 1 de bulunan 804 araç kapasiteli otoparkta, Terminal 2 de bulunan 760 araç kapasiteli otoparkta, Terminal 3(İçhatlar) de bulunan 524 araç kapasiteli otoparkta ve 22 araç kapasiteli CİP, 42 Araç kapasiteli ICF Yönetim ve 30 Araç kapasiteli DHMİ otoparkı ile C Terminali sol tarafında bulunan ve DHMİ tarafından kiraya verilen otoparklarda güvenlik tertip ve tedbirleri ile gerekli trafik düzenlemeleri Resmi gazetede yayımlanan otopark yönetmeliği 3. Madde b) Fıkrası hükümlerine uygun bir şekilde planlanarak uygulanır.(ilgili otopark işletmecisi ve özel güvenlik personeli) 4-1. Dışhatlar terminalinin en ön kısmında bulunan terminal yaklaşma yolu Güvenlik komisyonu kararı gereği sadece büyük otobüslerin yolcu indirmesinde kullanılması kararının aynen uygulamaya devam edilmesine, diğer araçların ise bunun haricindeki araç yaklaşma yollarını kullanmaları, burada gerekli düzenlemenin yapılarak yolcu indirme amacıyla kısa süreli duraklamalar haricinde araç parklanmalarının önlenmesi Fraport IC İçtaş Term. Yat. İşl. A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Birimi tarafından yapılır, yetersiz kalınan durumlarda ve özel günlerde yaşanan yoğunluklarda Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlilerince bu alanlarda alınan tedbirlere nezaret edilerek gerektiğinde cezai işlem uygulanır. 5- Daha önce izin verilen Havaş, belediye otobüsü, Atlas, Onur Air Havayolu şirketlerine ait otobüsler haricinde herhangi bir benzer aracın içhatlar terminali önünde bulunan yaklaşma yolunda yolcu almak üzere beklemelerine izin verilmez. İçhatlar terminali yaklaşma yolunda araç paklanmalarının önlenmesi Fraport IC İçtaş Term. Yat. İşl. A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Birimi tarafından yapılır, yetersiz kalınılan durumlarda ve özel günlerde yaşanan yoğunluklarda Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlilerince bu alanlarda alınan tedbirlere nezaret edilerek gerektiğinde cezai işlem uygulanır. 5

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uygulama Esasları 1- Nizamiye giriş kontrol noktasından itibaren Emniyet Hizmet Binası kavşağı takiben ısı terminali kavşağını takiben T-2 yolcu indirme bindirme döner kavşağı, T-1 otopark girişini takiben T-1 önü yaklaşma yollarına kadar olan genel yollar, ısı terminali kavşağından C terminalini takiben VIP ve CIP terminal binalarına kadar olan genel yollar ile A kapısına kadar olan genel yollar üzerinde duraklama ve park etme kesinlikle yasak olup, bu bölgeler de park edilmesi durumunda araçlar bulundukları yerden çekici marifetiyle ilgili işletmeci şirket tarafından, Güvenlik Komisyonu görüşü alınarak Havalimanı Mülki idare Amiri tarafından onaylanacak otoparka çekilecektir. 2- T-1, T-2 ve İçhatlar terminali önünde sorumluluk bölümünün 4. Maddesinde belirlenen esaslar doğrultusunda araç sürücülerinin sadece kısa süreli duraklamalarına izin verildiğine dair trafik işaretleri konularak bu bölgelerde araç çekme bölgesi ilan edilmiş olup uzun süreli paklanma durumunda 1. Maddede geçen hususular çerçevesinde araçlar çekilerek haklarında gerekli işlemler yapılacaktır. 3- Havalimanımız sorumluluk alanında hız limiti saatte 50 km olarak uygulanacak ve zaman zaman ilgili trafik birimlerinden destek alınarak gerekli kontroller yapılacaktır. 4- Havalimanımıza giriş çıkış yapan araçların tüm trafik mevzuatı ile ilgili kontrolleri, Havalimanı içindeki genel yollarda trafik akışının düzenlenerek gerekli kontrollerin yapılması, yasak ve yanlış park yapılmasının önlenmesi; gerektiğinde kurallara uymayan, trafiği olumsuz etkileyerek tehlikeye düşüren araçların çektirilmesi; Devlet Büyükleri ve Protokole tabi zevatın geliş ve gidişi esnasında trafik akışının düzenlenerek genel yolların açık tutulmasının sağlanması ve trafik mevzuatına göre gerektiğinde cezai işlem uygulanmasından Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Trafik görevlileri sorumlu ve yetkilidir. Ayrıca; Ulaştırma Bölge Müdürlüğü nce verilen Ticari belgelerin kontrolleri ise Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordinesinde Ulaştırma Bölge Müdürlüğü görevlilerince müştereken yürütülecektir. 5- Araç çekilmesi gerektiğinde mutlak suretle Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Trafik görevlileri refakatinde ve gözetiminde yapılacaktır. 6- Havalimanı dahilindeki duraklama, park etme, bilgilendirme, araç çekme bölgesi trafik işaret levhaları ile yaya geçidi ve yol çizgileri Antalya Havalimanı DHMİ Başmüdürlüğü tarafından temin edilerek tespit edilen yerlere konulacak, levha değiştirme, yol çizgileri ile tespit edilen yerlerde bulunan hız kesicilerinin deforme olmaları durumunda derhal yenisi ile değiştirilmesi sağlanacaktır. BEŞİNCİ BÖLÜM BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 6

7 Yürütme Bu Yönerge hükümlerini Havalimanı Mülki İdare Amiri yürütür. Havalimanı Güvenlik Komisyonu bu yönergenin eksiksiz uygulamasından sorumludur. Mehmet YAVUZ Ozan AKBIYIKLI Osman SERDAR Vali Yardımcısı Havalimanı Emniyet Şube Müdürü D.H.M.İ. Başmüdürü Havalimanı Mülki İdare Amiri 3. Sınıf Emniyet Müdürü Asil Üye Başkan Asil Üye Mahmut ARAS Emre BALLI Dr.Mustafa DOYDUK Gümrük Müdürü SHGM Temsilcisi Hvl.Sağ.Dnt.Mer.Tab. Asil Üye Asil Üye Asil Üye Ersel GÖRAL Ömer DURNA Serdar Ali ERMİŞ Fraport IC İçtaş AŞ.Gnl.Md THY İstasyon Müdürü AOC Temsilcisi Asil Üye Asil Üye Asil Üye O N A Y 05/10/2012 Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi 7

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, havalimanında, yolcuların, mürettebatın, yer personeli ve halkın güvenliğinin

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218)

Detaylı

c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere,

c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere, KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM : GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 18/07/1997 Yayımlandığı R. Gazete Sayısı : 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM : GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi ATALAY SÜRÜCÜ KURSU e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFĐK YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Esaslar BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐRĐNCĐ KISIM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer Amaç KARAYOLLARI TRAFĐK YÖNETMELĐĞĐ (7) BĐRĐNCĐ KISIM Genel Esaslar BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918

Detaylı

Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Kanun Numarası: 2918 Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 BİRİNCİ KISIM: GENEL

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İÇİNDEKİLER KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar : BİRİNCİ BÖLÜM : M. 1 - Amaç M. 2 - Kapsam İKİNCİ BÖLÜM : M. 3 - Tanımlar İKİNCİ KISIM : Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve

Detaylı

ULAŞTIRMA KAZA İSTATİSTİKLERİ

ULAŞTIRMA KAZA İSTATİSTİKLERİ 2013 KAZASIZ YOLLAR EMNİYETLİ ULAŞIM DEMİRYOLU, DENİZYOLU, HAVAYOLU VE KARAYOLU KAZA İSTATİSTİKLERİ ANKARA-2013 (ACCIDENT INVESTIGATION BOARD) 1 ÖNSÖZ Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu; ulaştırma modlarında

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU Ağustos 2000 istanbul ISBN 975-512-463-2 ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212)

Detaylı

->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;

->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; ->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 1. Karayolu yapısı üzerine, tarfiği güçleştirecek, tehlikey sokacak veya engel yaratacak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE KARAYOLU ÜZERİ PARK YERLERİ, PARKMETRE, PARKOMATLI PARK YERLERİ, GENEL VE BÖLGE OTOPARKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI

TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER GENEL TANIMLAR KARAYOLU İLE İLGİLİ TANIMLAR ARAÇLARA İLİŞKİN TANIMLAR KARAYOLU YAPISI VE TRAFİK İŞARETLERİNİN KORUNMASI TRAFİK İŞARETLERİ KARAYOLUNDA ARAÇ SÜRME

Detaylı

TRAFİK BİLGİSİ INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI

TRAFİK BİLGİSİ INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI TRAFİK BİLGİSİ Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik

Detaylı

TRAF K DERS. Karayolları Trafik Kanunu

TRAF K DERS. Karayolları Trafik Kanunu TRAF K DERS Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918

Detaylı

Trafik ve Çevre Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Trafik Mevzuatı- 1 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. MÜLK Devlete, kamuya, gerçek yada tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. TANIMLAR KARAYOLU Trafik için

Detaylı