T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI : GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI : KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir. Bu itibarla; 1), Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK- KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),

2 KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri (EK-3), 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4), Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4), Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4), tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2012 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. Binali YILDIRIM Bakan Ek: 6 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4) DAĞITIM: İçişleri Bakanlığı -Emniyet Genel Müdürlüğü -Jandarma Genel Komutanlığı -Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Bölge Müdürlükleri TOBB Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

3 Ek Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları 4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; 01/01/ /12/2013 tarihleri arasında Uygulanacak Ceza Miktarı [TL] (a) bendinin; birinci fıkrasındaki ceza miktarı: (5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara) ikinci fıkrasındaki ceza miktarı: (5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı: (5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı: (5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) (b) bendinin son cümlesindeki ceza miktarı: (taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara) (c) bendinin; (6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) 437 (d) bendinin; (7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara) üçüncü cümlesindeki ceza miktarı: (7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (e) bendindeki ceza miktarı: (10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma

4 işleri komisyoncularına) (f) bendinin; birinci fıkrasının; (11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere) ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara) üçüncü cümlesindeki ceza miktarı: (11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara) 291 ikinci fıkrasının; (Zaman tarifesine uymayanlara) ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (g) bendindeki ceza miktarı: (13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (h) bendindeki ceza miktarı: (14 üncü maddeye aykırı davrananlara) (ı) bendinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı: (18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara) (i) bendindeki ceza miktarı: (22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşımacılara) (j) bendindeki ceza miktarı: (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) (k) bendinin; (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) ikincisi cümlesindeki ceza miktarı (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere) 291

5 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI : KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir. Bu itibarla;

6 Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1), KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2), KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri (EK-3), 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4), Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4), Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4), tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2012 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. Binali YILDIRIM Bakan Ek: 6 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4) DAĞITIM: İçişleri Bakanlığı -Emniyet Genel Müdürlüğü -Jandarma Genel Komutanlığı -Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Bölge Müdürlükleri TOBB Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

7 Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları Ek Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları 4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; (a) bendinin; birinci fıkrasındaki ceza miktarı: (5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara) ikinci fıkrasındaki ceza miktarı: (5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı: (5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı: (5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) (b) bendinin son cümlesindeki ceza miktarı: (taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara) (c) bendinin; (6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) ikinci cümlesindeki ceza miktarı: 01/01/ /12/2013 tarihleri arasında Uygulanacak Ceza Miktarı [TL] (6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı

8 davranan taşımacılara) (d) bendinin; (7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara) üçüncü cümlesindeki ceza miktarı: (7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (e) bendindeki ceza miktarı: (10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (f) bendinin; birinci fıkrasının; (11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere) ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara) üçüncü cümlesindeki ceza miktarı: (11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara) ikinci fıkrasının; (Zaman tarifesine uymayanlara) ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (g) bendindeki ceza miktarı: (13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (h) bendindeki ceza miktarı:

9 (14 üncü maddeye aykırı davrananlara) (ı) bendinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı: (18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara) (i) bendindeki ceza miktarı: (22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşımacılara) (j) bendindeki ceza miktarı: 437 (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) (k) bendinin; (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) ikincisi cümlesindeki ceza miktarı 291 (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere) Ek ÜCRETLE Rİ [TL] SİMGES BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI İ Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B

10 Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D Otobüsle 100 km. ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G Yurtiçi Kargo Acenteliği G Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L İliçi Kargo İşletmeciliği M Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N İliçi Dağıtım İşletmeciliği P Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T Eşya Terminali İşletmeciliği T Her Bir Taşıt Kartı 79 Uyarma 79 Taşıma Özel İzin Belgesi 166 Ek-3 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi

11 Yönetmeliğine Göre Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi 15 Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça yapılması halinde) 31 Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı 31 İhtar 166 Ek-4 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL) Araç Grubu NET ÜCRET MİKTARI KDV Lİ ÜCRET MİKTARI Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker ,76 Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet , , SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI

12 (TL) İLK DEFA İKİNCİ DEFA ÜÇÜNCÜ DEFA YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ (TL) ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ YETKİ BELGESİ

13 Ek ÜCRETLER İ [TL] SİMGES BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI İ Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D Otobüsle 100 km. ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G Yurtiçi Kargo Acenteliği G Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L İliçi Kargo İşletmeciliği M Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N İliçi Dağıtım İşletmeciliği P Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T Eşya Terminali İşletmeciliği T

14 Her Bir Taşıt Kartı 79 Uyarma 79 Taşıma Özel İzin Belgesi 166

15 Ek-3 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğine Göre Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi 15 Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça yapılması halinde) 31 Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı 31 İhtar 166

16 Ek-4 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL) Araç Grubu NET ÜCRET MİKTARI KDV Lİ ÜCRET MİKTARI Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker ,76 Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet , , SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI (TL) İLK DEFA İKİNCİ DEFA ÜÇÜNCÜ DEFA YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ (TL) ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ 97 97

17 ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ YETKİ BELGESİ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 20/12/2013 GENELGE (2014/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 20/12/2013 GENELGE (2014/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 98694136-17865 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması 20/12/2013 GENELGE (2014/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL)

Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL) Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ Yetki Belgeleri Yetki Belgesi Türleri Yetki Belgesi Alma Şartları Mevzuata Uygun Taşımacılık Faaliyeti Ve Yasaklar Mesleki Yeterlilik

Detaylı

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173.

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173. KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2)

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2) 8527 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 4925 Kabul Tarihi : 10/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/2003 Sayı : 25173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Başlangıç

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ

1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ 1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ ( 26.12.2011 /28154 Resmi Gazete de yayınlanmıştır) (TEBLĠĞ

Detaylı

ANKARA" ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi

ANKARA ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi ANKARA" ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi ANKARA UN10N OF T~ADESMEN ANiO CRAFTSMEN CHAMBERS Ankara: 11 Ocak 2012 : 242/88 : Karayolu Taşıma Yönetmeliği ODALARıMIZ A ( 2 ) SAYILI GENELGE: Üst kuruluşumuztürkiye

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER KONU Sayfa NO BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 9 Yetki belgesi alma zorunluluğu... 9 Yetki

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27255 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm Sayfa 1 / 46 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİ K YAPILM ASINA DAİ R KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28450 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009 tarihli

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve 6245

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul, 03.01.2011 SİRKÜLER 2011 / 004 KONU: 2011 YILI MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1)

2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1) DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. 2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1)

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2014/1)

2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2014/1) DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 1 2 3 4 5 6 9 10 11 Tarafından Yetkilendirilmiştir 12 13 15 2872 SAYILI KANUNU

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/6 3 /1/2014 İçindekiler: * 2014 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları,

Detaylı

Yayımlandığı Resmi Gazete: 14.07.2007 26852 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık)

Yayımlandığı Resmi Gazete: 14.07.2007 26852 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık) KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete: 14.07.2007 26852 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık)

Detaylı

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı