Bulut. Hesaplama. Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları. Serkan Serdar. Ege Üniversitesi Bilgisayar MühendisliM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulut. Hesaplama. Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları. Serkan Serdar. Ege Üniversitesi Bilgisayar MühendisliM."

Transkript

1 Bulut Hesaplama Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları Bahadır Karasulu, Serkan Ballı, Serdar Korukoğlu Ege Üniversitesi Bilgisayar MühendisliM hendisliği i Bölümü. B (Akademik Bilişim im - Şubat 2010)

2 Yol Haritası ve Motivasyon Teknik EğilimlerE Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Altyapı Modelleri Bulut Mimarisi Katmanları Bulut Uygulama Programlama Arayüzleri Bulut Hesaplama nın n beraberinde getirdiği kazanımlar Sanallaştırma (Virtualization) Bulut Hesaplama uygulama alanları örnekleri Sonuçlar ve Öneriler

3 Giriş Bulut Hesaplama, Internet üzerindeki çeşitli uygulamaların kullanılabilmesine labilmesine olanak tanıyan yeni bir teknolojidir. Bu uygulamalar bir hizmeti sağlarken, ilgili veriyi depolar ve korur. Bir bulut sağlay layıcısı tarafından çeşitli işletim i sistemlerine, web sunucuları,, veritabanı sunucularına, na, PERL, Python, PHP gibi dillere destek ve değişik ik işi yükleri için i in ölçeklenebilirlik sağlanabilmektedir. Bazı bakış açılarına göre g bu teknoloji tamamen yeni veya tamamen eski olabilmektedir. Bu çalışmamızda, bulut hesaplama teknolojisinin mimari detayları ve uygulama alanlarından ndan bahsedilmektedir. Sonuç kısmında bulut hesaplama teknolojisinin avantaj ve dezavantajları tartışı ışılmaktadır.

4 (1/5) Giriş ve Teknik EğilimlerE Bulut Hesaplama (Cloud Computing), hizmet sunumu sırasında hız h z ve çevikliği i artırırken rken maliyetin düşürülmesini hedef almaktadır. Bulut hesaplama, sanallaştırma, istek anında nda kurulum, hizmetlerin internet üzerinden teslimi ve açık a k kaynaklı yazılımlar mları içermektedir. Sanal makineler, geçti tiğimiz imiz yıllarda endüstri standartı haline gelmişler ler ve esnekliği geliştirmi tirmişlerdir. Bunun nedeni, donanımı tek bir noktaya soyutlayabilmiş olmalarıdır. r. Bu nokta, özel bir fiziksel sunucuya bağlı kalınmaks nmaksızın n yazılım m gruplarının n kurulum, tekrar kurulum ve çalıştırılmasının n yapılabilmesidir.

5 Giriş ve Teknik EğilimlerE (2/5) Sanalllaştırma, bir kaynak havuzunu sağlayan sunucuların bulunduğu u ve hesaplama, depolama ve ağa kaynaklarının n dinamik olarak değişti tiği i işi yükleri ve isteklerinin bulunduğu u bir dinamik veri merkezi ni mümkm mkün n kılar. k Böylece yüksek y maliyetli fiziksel bir sunucuya sahip olmadan uygun uygulamalara sahip olunabilir. Bir web veya veritabanı sunucusu gibi özel bir işi, i i, kısmen k veya tamamen icra eden yazılımlar mları içeren sanal makineler de mevcuttur. Bu sayede, uygulama geliştirme ve kullanımı oldukça a hızlanmaktadh zlanmaktadır. Bu tarz uygulamalar sanal uygulamalar olarak adlandırılırlar. rlar. Bulut hesaplamanın n var olan eğilimleri e ele alıp p genişletmi letmiş olduğu haller şunlardır: r: a) İstek anında nda, b) Self-servis servis, c) Kullanımda ödeme (veya kiralama).

6 Teknik EğilimlerE (3/5) İstek anında nda tipindeki bulut hesaplama hizmet-seviyesi amaçlar ları bulunan başar arım m ve kapasite öznelerini desteklemekte yardımc mcı olur. Bulut hesaplama nın n self-servis servis tipi organizasyonlara elastik çevreler oluşturulmas turulması için in imkan sağlar. Kullanımda ödeme tipi bulut hesaplama ise bir bulut sağlay layıcısının n minimum seviyede hizmeti sağlayabildi layabildiğini ini garanti edebileceği i ekipmanların n kiralanmasına na dayanmaktadır. Test desteği, geliştirme, çoklu hizmet gibi olgular da sanallaştırma rma da anahtar rol oynamaktadır. Böylece B maliyetler de asgari olmaktadır, bunun nedeni çok daha az kaynak kullanılmas lmasıdır.

7 Teknik EğilimlerE (4/5) Şekil 1 de 1 bulut hesaplama örneği i olarak iki-seviyeli bir web sunucu mimarisinin oluşturulmas turulması görülmektedir.

8 Teknik EğilimlerE (5/5) Örnek olarak açık a k kaynaklı OpenSolaris TM işletim sistemi içerisine MySQL veritabanı yazılımı nı katmanlama ile gömülmesi sonucu oluşturulan sistemde çalışacak veritabanı kullanan uygulamaya bakacak olursak; Dinamik olarak ölçeklenebilen bir bulut içerisinde i uygulama binlerce kullanıcıyı rahatlıkla kaldırabilecek ve esneklik sunabilecektir. Böylece daha fazla sayıda uygulama da bu tarz bileşenleri enleri kullanabilir hale gelmektedir. Aşağıdaki Şekil 2 de 2 bu tarz bir sanal makine görüntg ntüsü şematik olarak verilmektedir. Burada; Middleware: Ara katman yazılımı.

9 Bulut Hesaplama Altyapı Modelleri (1/4) Literatüre re ve en iyi pratiklere göre g birçok altyapı modeli bulunan bulut hesaplama için i in genel olarak üç ana grup sayılabilir. Bunlar sırass rasıyla; halka açık a k (public), özel (private), melez (hybrid) bulutlar, olarak verilebilirler. Buradaki terimler, erişim im izin ve seviyeleri ile alakalıdırlar. İş organizasyonları her bir modeli ayrı ayrı uygulayabilecek- leri gibi, yapılan toplam işin i in alt parçalar aları için in bir kaç modeli de kullanabilmektedirler. Bu sayede modeller arası seçim esnekliği i de sağlanmaktad lanmaktadır.

10 Bulut Hesaplama Altyapı Modelleri (2/4) Halka Açık A k Bulutlar Halka açık a k bulutlar, üçünc ncü şahıslar tarafından çalıştırılan ve farklı müşterilerin uygulamalarının n bulut sunucusunda, depolama sistemlerinde ve ağlara larında bir arada harmanlandığı yapılard lardır. r. Halka açık a k bulutlar, çoğunlukla müşteriden m uzakta bulunur ve iş altyapısına geçici bir genişletme olacak bir şekilde müşterinin m maliyetlerini ve riskini azaltıcı esnek bir yol sunar. Başar arım, güvenlik g ve veri yerelliğinin inin öncelikli olduğu u bu tarz bulutlar için i in diğer uygulamaların n varlığı (bulut içerisinde) i hem bulut mimarisi hem de son kullanıcı için in saydam olmalıdır. Halka açık a k bulutlar, bir firmaya ait özel bulut tan tan çok daha büyük b olabilmekte, böylece b aşağıa veya yukarı yönlü olarak ölçeklene- bilirlik sağlamaktad lamaktadır. Bu sayede, firma için i in altyapı değişikli ikliği i yapılmad lmadığından risk alınmay nmayıp, bulut sağlay layıcısı aracılığı ığıyla geçici olarak daha farklı kaynaklara da erişim im sağlanm lanmış olmaktadır.

11 Bulut Hesaplama Altyapı Modelleri (3/4) Özel Bulutlar Özel bulutlar, bir tek istemci tarafından kullanılmak lmak üzere oluşturulmu turulmuş olan ve veri, güvenlik g ve hizmet kalitesi üzerinde kontrol sağlayan yapılard lardır. r. Altyapının n sahibi olan firma, uygulamaların n nasıl l kurulupişletileceğini ini de kontrol edebilmektedir. Özel bulutlar, bir firmanın n veri merkezi nde ve/veya bir yan kuruluşta da kurulmuş olabilir. Özel bulutlar, bir firmanın n kendi BT organizasyonu tarafından oluşturulup turulup-yönetilebilir veya bir bulut sağlay layıcısı tarafından da aynı işlemler gerçekle ekleştirilebilir. Bu tarz model bir sunulana-özel model olarak adlandırılabilir labilir ve bu model sayesinde kurulum ve işletim i için i in gereken gerekli uzmanlık sağlan lanırken bulut kaynakları üzerinde yüksek y seviyeli kontrol de sağlanabilir.

12 Bulut Hesaplama Altyapı Modelleri (4/4) Melez Bulutlar Melez bulutlar, hem halka açık a k hem de özel bulut modellerini harmanlamış ışlardır. r. Bu tarz bulutlar, istek anında nda ve harici olarak tedarik edilebilen bir ölçek sağlanmas lanmasına na yardımc mcı olurlar. Bu tarz bulut yapılanmas lanması, özel bir bulut un un halka açık a k bir bulut un un kaynakları kullanılarak larak büyütülmesine b olanak sağlayarak, hızlh zlı iş yükü akış ışları ile karşı şılaşılması sırasında hizmet bakımı yapılmas lmasını da sağlayabilmektedir. Bunlar genellikle Web 2.0 uygulamalarını destekleyen depolama bulutları nda kullanılmaktad lmaktadırlar. Bazen bunlara dalgalanan hesaplama (surge computing) da denilebilmektedir, böyle b bir durumda halka açık a bir bulut, bu halka açık a k bulut tarafından kolayca yapılabilecek peryodik bir işi i i yapmak üzere özel bir bulut tarafından kullanılabilir. labilir. Melez bulutlar karmaşı şıklığı da beraberinde getirirler. Burada zor olan kısım m uygulamaların n halka açık a k ile özel bulutlar arasında nasıl dağı ğıtılacağının n belirlenmesidir. Burada veri ve işlem i kaynakları arasındaki ilişki göz g önüne ne alınmal nmalıdır. Eğer veri küçük üçük k veya uygulama durumsuz (yapılan işlem i hakkında nda kayıt tutmuyor) ise, bu melez bulut oldukça a başar arılı olabilmektedir. Fakat özel bulut tan tan halka açık a k bulut a a büyük b k miktarda veri transferi yapılmas lması başar arı oranını düşürmektedir.

13 Bulut Mimarisi Katmanları (1/5) Bulut mimarisi, geleneksel donanım m mimarilerini ve bunlara ait olan hizmetleri de içerebilecek i şekilde tasarlanmış ıştır. Bulut hizmet sağlay layıcıların sağlad ladıkları hizmetler baz alınd ndığında üç temel kategori sayılabilir. Bunlar; Bir hizmet olarak yazılım (Software as a Service, SaaS), Bir hizmet olarak platform (Platform as a Service, PaaS), Bir hizmet olarak altyapı (Infrastructure as a Service, IaaS).

14 Bulut Mimarisi Katmanları (2/5) Bir Hizmet Olarak Yazılım m (SaaS) Bir hizmet olarak yazılım, istek anında nda hizmet olarak sunulan komple bir yazılımd mdır. Yazılımın bir örneği i (kopyası) ) bulut üzerinde çalışır r ve çoklu son kullanıcılara lara veya organizasyonlara hizmet verir. Buna örnek olarak salesforce.com (şu( u an force.com sitesi altında) sitesindeki uygulama ve Google App Engine daki bazı uygulamalar verilebilir.

15 Bulut Mimarisi Katmanları (3/5) Bir Hizmet Olarak Platform (PaaS) (1/2) Bir hizmet olarak platform yazılımın n bir katmanını zarflamaktadır (encapsulation) ve onu daha yüksek y seviyeli hizmetlerin oluşturulmas turulması için in kullanılabilecek labilecek bir hizmet olarak sağlamaktad lamaktadır. PaaS oluşturan bir şahıs; bir işletim i sistemi, middleware (ara katman yazılımı), uygulama yazılımı ve bir geliştirme çevresini tümleştirmiş olur, böylece b bunu bir hizmet olarak müşteriye m (istemciye) sunabilir. PaaS kullanan bir şahıs s ise; bir API vasıtas tasıyla kendine sunulan zarflanmış hizmeti görebilmektedir. g Müşteri M (istemci) bu API vasıtas tasıyla platform ile etkileşir ir ve platform verilen hizmet seviyesine göre g yönetim y ve ölçekleme için i in ne gerekiyor ise onu kendiliğinden inden yapar.

16 Bulut Mimarisi Katmanları (4/5) Bir Hizmet Olarak Platform (PaaS) (2/2) Sanal uygulamalar, PaaS in örnekleri (kopyaları) ) olarak da sınıflandırılabilirler. labilirler. Bir içerik i anahtarlama (sanal) uygulaması, örneğin, müşteriden m tüm t yazılımın n bileşenlerinin enlerinin gizli tutulması ile, sadece bir API veya Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) aracılığı ığıyla verilen hizmetin kurulması ve ayarlarının n yapılmas lmasına olanak tanır. PaaS, yazılım m geliştirme ve test işlemlerinin i her bir aşamasa aması için in sağlan lanılabilir labilir veya belirli bir alan etrafında özelleştirilebilir, bu duruma örnek olarak içerik yönetimiy netimi verilebilir. Ticari uygulamalarda, örnek olarak Google App Engine (http:// appengine.google.com) motoru, Google ın n altyapısındaki uygulamalara (Python dili ile yazılm lmış olan) hizmet etmektedir. Fakat PaaS hizmetleri bulut sağlay layıcısı nın n yetenekleri ile kısıtlanmk tlanmış durumda bulunabilmektedir.

17 Bulut Mimarisi Katmanları (5/5) Bir Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) Bir hizmet olarak altyapı,, ağa üzerinden standartlaştırılm lmış hizmetler şeklinde hesap yeteneklerini ve temel depolamayı sunmaktadır. Sunucular, depolama sistemleri, anahtarlama cihazları, yönlendiriciler ve diğer sistemler, uygulama bileşenlerinden enlerinden yüksek y başar arımlı hesaplama uygulamalarına kadar bir aralıktaki işi yükünü idare edebilecek bir biçime ime getirilir ve bir havuza alınırlar. IaaS in ticari bir örneği i olarak Joyent (http://www.joyent.com/) verilebilir yılında y kurulan Joyent, bulut hesaplama alanında nda üç ana ürün n ile hizmet sağlamaktad lamaktadır. Joyent ürünleri; halka açık a k bulut, bulut yönetimi, y akıll llı platform olarak sayılabilir.

18 Bulut Uygulama Programlama Arayüzleri Bulut Hesaplama yı standart işi çevrelerindeki hesaplama ortamlarından ayıran anahtar özelliklerden bir tanesi de kendi altyapısının n programlanabilir olmasıdır. Sunucuları,, depolama ve uygulamaları destekleyen ağa kaynaklarını fiziksel olarak oluşturmak yerine geliştiriciler, aynı sanal bileşenlerin enlerin nasıl l ayarlandığı ve birbirlerine bağland landıklarını belirlerler. Bu ara-ba bağlantılar lar ve ayarlamalar sanal makine görüntg ntüleri ve verilerinin nasıl l depolandığı ve bir depolama bulutu ndan nasıl l elde edilebildiğini ini de içermektedir. i Örnekleyecek olursak; bir bulut hesaplama API si bir Dosya Transfer Protokolü (FTP) nün n kontrol kanalına benzemektedir. FTP protokolünün n aksine, bulut API lerinde bir standartlaşma söz s konusu olmadığı ığından her bir bulut sağlay layıcısı kendi hizmetlerini yönetmek için i in kendi özel API lerini kullanmaktadırlar.

19 Bulut Hesaplama nın Beraberinde Getirdiği i Kazanımlar Bulut Hesaplama nın n kazanımlar mlarından faydalanmak için, i in, yazılım geliştiricileri uygulamalarını tekrar düzenleyerek d bu mimariye uygun hale getirmelidirler. Böylece uygulamaların çalışma zamanları ve cevap verme süreleri s azaltılabilir. labilir. Fiziksel altyapı kullanmanın n getirmiş olduğu u riskler ve maddi maliyetler en aza indirgenebilir. Bulut teknolojisini kullanan uygulamalar temel prensipte yığıy ığın n görevlerini g icra etmek için i in oluşturulurlar. Bu tarz yapılanmalarda, 1000 ve üzeri sayıda sunucu aynı bir görevi, g bir tek sunucunun icra edeceği i sürenin s (ideal koşullar ulları örnek olarak verecek olursak) 1/1000 katı gibi oldukça a kısa k sa bir süre s zarfında icra edecektirler. Bu sırada, s dağı ğıtık k sistemlerden alışı ışık k olduğumuz umuz mantık k ile işçi makineler bulut içerisinde i uygun yerlerde kullanılmakta lmakta ve uygun ölçeklendirilmeye göre g görevin g icrasına ya dahil olmakta ya da görevi g terk etmektedirler.

20 Sanallaştırma (Virtualization) (1/3) Sanallaştırma, tüm t m bulut hesaplama mimarileri için i in önemli bir unsurdur. İnsanların n ve uygulamaların n kullanacağı fiziksel BT kaynaklarının onlardan soyutlanması ve platformun sanallaştırılmas lması oldukça önemli bir konudur. Bu sayede, sanallaştırma; sunuculara, depolama cihazlarına ve diğer donanımlara bir kaynak havuzu olarak davranılmas lmasını sağlar. Böylece istek anında nda bu kaynakların n yapılan işi için in ayrılmas lması ve o işe i atanması oldukça a hızlh zlı ve kolay olmaktadır. Genel bakış açısıyla, birkaç teknik bulut hesaplama için i in ön n plana çıkmaktadır. Bunlar; yarı-sanalla sanallaştırma (paravirtualization( paravirtualization) ) ve kümeleme k (clustering)) olarak verilebilir. Yarı-sanalla sanallaştırma tekniği, i, özetle tek bir sunucunun birden çok sanal sunucular gibi davranması diye tabir edilebilir. Kümeleme ise, birden çok sunucunun tek bir sunucu gibi davranması olarak tabir edilebilmektedir.

21 Sanallaştırma (Virtualization) (2/3) Aşağıdaki Şekil 3 te 3 genel bir sanallaştırma mimarisinin detayları şematik olarak gösterilmektedir. g

22 Sanallaştırma (3/3) (Virtualization) Ana başlıklar halinde sanallaştırma türlerine t bakacak olursak; İşletim Sistemi Sanallaştırma Platform Sanallaştırma Ağ Sanallaştırma Uygulama Sanallaştırma olarak görülür. g r.

23 İşletim Sistemi Sanallaştırma Bulut hesaplama için i in işletim i sistemi seviyesinde sanallaştırma ve bölümleme, b aksi durumlarda uyum sorunlarının çok fazla olmasına neden olabilecek bazı ana güvenlik, g kural düzenleme d sorunlarının halledilmesinde yardımc mcı olmaktadır. Örnek olarak, her bir sunucu başı şına bir uygulamanın bakımının n yapıld ldığı bir durumda, donanım m kaynakları eşzamanlı olarak paylaşı şılabilir. Bu durumda yazılım m uygulamasının n ve yazılımda tanıml mlı sınırları kullanan hizmetlerin izole edilmesi sağlan lanır. Bir çok özel çalışma çevrelerinin tek bir işletim i sistemi kopyasıyla yla oluşturulmas turulması mümkün n olabilmektedir.

24 Platform Sanallaştırma Platform sanallaştırma, keyfi işletim i sistemlerinin ve sonuç uygulama çevrelerinin verilen bir sistemde çalıştırılmasına olanak tanır. Sistem sanallaştırmas rması için in iki temel model bulunur: tam sanallaştırma veya altta yatan donanım ın n tam bir benzetimi, ve yarı-sanalla sanallaştırma (paravirtualization). Yarı-sanalla sanallaştırma gerçek ek sistemlere oldukça a benzer bir benzetim sağlamaktad lamaktadır. Bunlar, tip 1 ve tip 2 sanal makine izleme aracı denilen sanallaştırma yazılımlar mları ile (hipervizör r olarakta anılır) gerçekle ekleştirilebilirler. Tip 1, doğrudan donanım üzerinden çalışırken, tip 2 ise geleneksel işletim i sistemi üzerinden çalışır.

25 Ağ Sanallaştırma Yük k dengeleme teknikleri bulut hesaplama için i in oldukça a güncel g bir konudur. Bunun başlıca nedeni bulut yapısının n fiziksel ve sanal sistemler içerisinde i ölçeklenebilir olmasıdır, işi yüklerinin yönetilebilirliy netilebilirliğine ine bağlı karmaşı şıklık k ise hizmetin teslimatını etkilemektedir. Genellikle, yük y k dengeleyiciler kendisine bağlı sunucuları bir anahtarlama cihazı kanalı ile bulut u oluşturan ağ a a a bağlamaktad lamaktadırlar. Yük k dengeleyiciler birden çok sunucuyu gruplayıp p ve onlara sanal IP adresleri arkasından hizmet verir.

26 Uygulama Sanallaştırma Yazılım m sanallaştırma için i in bir dizi barınd ndırıcı nın (container)) varlığı önemli bir konudur. Web barınd ndırıcı teknolojisi, bulut içinde i inde üretkenliğin in ve esnekliğin in artışı ışını sağlar. Bu tip barınd ndırıcılar, sunuculardaki servlet lerin lerin yönetilmesinde sunucu uygulamasının n parças ası olarak öne çıkarlar. Örneğin, JavaServer TM page (JSP) ve diğer web-tarafl taraflı bileşenler enler için i in bu söylenebilir. s Örneğin, Apache Tomcat (http://tomcat. apache.org/), popüler bir açık a k kaynaklı barınd ndırıcı teknolojisidir.

27 Bulut Hesaplama (1/3) Uygulama Alanları Örnekleri Bulut hesaplama yı kullanan birçok popüler uygulama (cloudware) ve bunları destekleyen platform mevcuttur. Örnekler arasında antivirüs s yazılımlar mları,, web de çalışan müşteri m ilişkileri yönetimi yazılımlar mları (örneğin SugarCRM,, bulunmaktadır. Örneğin, Panda firmasının n bulut hesaplama antivirüs s yazılımı (http://www.cloudantivirus.com/), kendi kullanıcılar ları ve sunucuları aracılığı ığıyla toplanan bilgilerden oluşan kolektif kolektif zeka ismini verdiği teknolojisi ile çok kısa k sa süre s içerisinde i virüs s tespitini yapabildiğini ini websitesinde duyurmaktadır. r. Bu tarz programlar, bir son kullanıcının n bir web gezgini ile dolaşı şırken kullanabileceği şekilde basit ve güvenli g bir kullanım m sağlamaktad lamaktadır. Altyapılar ları bulut teknolojisini kullandığı için, in, geleneksel işletim i sistemlerindekilere göre g oldukça a verimli ve hızlh zlı çalışabilmektedirler.

28 Bulut Hesaplama (2/3) Uygulama Alanları Örnekleri Bulut hesaplama için i in konferanslar ve fuarlar düzenlenmekte, d konuyla ilgili aylık k dergiler çıkarılmaktadır. Microsoft firmasının n kendi portfolyosunda, özel bulutlar için i in dinamik veri merkezi aracı ve halka açık a k bulutlar için i in sunduğu Windows Azure TM versiyonu ile bulut hesaplama ya destek vermektedir. DELL ve IBM firması nın n her biri ayrı ayrı olmak üzere çeşitli bulut hesaplama altyapı çözümlerinin son kullanıcıya sunulduğu u web portallarına sahiptirler. Çevrimiçi i bilgisayar oyunları için in örnek olarak; OnLive.com websitesi verilebilir. Bunlar haricinde, son kullanıcıya zahmetsizce kullanabilmesi için in gerekli hizmetleri sunan, bulut hesaplama hizmet sağlay layıcıları da bulunmaktadır.

29 Bulut Hesaplama (3/3) Uygulama Alanları Örnekleri Endüstri ve çözüm m kategorilerine göre g bulut hesaplamanın n kullanım alanları Tablo 1 1 de özetlenmektedir. Endüstri Web 2.0, Yeni medya, Kitle Internet i Finans Petrol Kimya sektörü Teknolojik gelişmeler Akademik laboratuarlar Oyun ve eğlence sektörü Çözüm m kategorisi Arama, E-posta, Sanal çevreler, site barındırma Monte Carlo benzetimi ve piyasa modellemesi Jeofizik ve Rezerv modelleme Elektronik Tasarım Analizi Yüksek başarımlı hesaplama Kitlesel çok-oyunculu çevrimiçi oyunlar (MMOG), Animasyon gerçekleme çiftlikleri Tablo1. Endüstri ve kategorilere göre bulut hesaplama kullanımı.

30 Bulut Hizmet Sağlay layıcılar lar Bulut hesaplama yı kullanarak son kullanıcılar larına belirli hizmetleri sağlayan kuruluşlar lar bulunmaktadır. Bunlara genel olarak bulut hizmet sağlay layıcıları denilmektedir. Bulut hizmet sağlay layıcıları,, bulut geliştiricisi ve altyapı sağlay layıcısı olabilecekleri gibi, sadece hizmet sağlay layıcı da olabilirler. Sadece hizmet sağlayanlar, belirli önceden geliştirilmi tirilmiş bulut altyapılar larını (donanımlar mları) ) kullanmaktadırlar. Çoğunluğu u Türkiye T dışıd ışında olan bulut altyapısı teknoloji ve çözüm sağlay layıcılar lar arasında; 3tera, Appistry, Joyent vs. firmalar bulunmaktadır. Sadece altyapı sunanlar arasında; Agathon group, Amazon web services, CohesiveFT, ElasticHosts vs. firmalar bulunmaktadır. Bulut PaaS sağlay layıcıları arasında; Aptana Cloud, Bungee Connect, Force.com bulunmaktadır. Sadece bulut tabanlı hizmet sunanlar arasında; CAM Solutions, CloudStatus, Microsoft Mesh vs. bulunmaktadır. Anlambilim tabanlı bulut hizmeti sağlay layıcısı olarak ThoughtExpress sayılabilir.

31 Bulut Hizmet Sağlay layıcılarlar Türkiye deki duruma baktığı ığımız z da; bulut altyapısı oluşturmak ve buradan hizmet sağlamak konusunda çok az sayıda firma göze g çarpmaktadır. r. Bunlar arasında örnek olarak verilebilecek, 2007 yılında faaliyete başlam lamış olan HayatNet bulut hizmet sağlay layıcı (http://www.hayatnet.com/ ) firması bulunmaktadır. Merkezi TürkiyeT rkiye de olmamakla beraber türkçe hizmet veren (merkezi İsveç - Linköping ping deki Xcerion firmasıdır) r) icloud websitesi (http://icloud.( com/tr/) ) ise başta depolama olmak üzere tam bir çevrimiçi i işletim i sistemini kullanıcıya sunmaktadır.

32 Sonuçlar ve Öneriler Bulut hesaplama, günümüzde g yeni yeni popülerlik kazanmış bir konudur. Yakın gelecekte daha da gelişerek, erek, vazgeçilmez hale gelecektir. Fakat konuyla ilgili standartlaşma eksikliği gelişimin imin önünde nde engel teşkil etmektedir. Standart bir bulut mimarisi ve bulut üzerinde çalışan yazılım m (cloudware( cloudware) ) formatı eksikliği, i, özel bulutlar ile halka açık a k bulutlar arasında uyum sorununu yaratır. r. Bulut büyüklb klüğü arttıkça a sistemin bakımı,, yönetimi y ve güncellenmesi g sistemin kendisinin dinamik olmasından dolayı zorlaşmaktad maktadır. Ayrıca bulut büyüklb klüğünün n artması ile kurulum ve işletim i maliyetleri leri de oldukça yükselmektedir. Bir diğer önemli konu ise, kişisel isel bilgi güvenlig venliği konusudur. Geleneksel bilgisayarlar ve işletim i sistemleri ile yapılan tüm t m işlemler i aksi bir durum olmadıkça a yerelde tutulurken, artık k bulut hesaplama ile yapılacak tüm t m işlemler i ve kişisel isel tercihler, belirli bulut yöneticileri y tarafından izlenebilir duruma gelecektir. Gelecekte tek bir ana bulut üzerinde tüm t ülkelerin özel bulutları kaçınılmaz hale gelecektir. Bu durum, odağı ğın n tek merkezli fakat sunucu ve istemcilerinin dağı ğıtık k bir yapıda olduğu u bir bilgisayar ağıa ğı na doğru gidişat atı göstermektedir.

33 Kaynakça [1] Sun Microsystems, Cloud Computing website, (2009), (Çevrimi( evrimiçi: i: ). [2] Tannenbaum, S. A., Van Steen, M., (2002), Distributed Systems Principles and Paradigms,, Prentice Hall, ISBN [3] White Paper, 1st Edition, Introduction to Cloud Computing Architecture,, Sun Microsystems, Sun WIN #564162, Lit. #GNWP , 06/09, June [4] Guide to Cloud Computing, Take Your Business to a Higher Level,, Sun Microsystems, Lit. #GNHT , 03/09, [5] White Paper, Scaling the Cloud: Using the FocalPoint Fat Tree Architecture,, Fulcrum Microsystems, Inc., July [6] VMWare Sanal Makine Çözümleri Firması Bulut Hesaplama websitesi, (2009), (Çevrimiçi: i: computing/ ). [7] White Paper, Understanding Full Virtualization, Paravirtualization, and Hardware are Assist, VMWare, inc., Revision: , Item:WP PRD-01-01, 01, [8] WhitePaper, Virtualization Overview,, VMWare, inc., [9] WhitePaper, Virtualization: Architectural Considerations and Other Evaluation n Criteria, VMWare, inc., [10] WhitePaper, Load Balancing System Design: Using Advanced Features in FocalPoint int, Fulcrum Microsystems, Inc., June 2008.

34 Teşekk ekkürler Sorularınız z??? İletişim: im: Şubat 2010.

Bulut Hesaplama Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları

Bulut Hesaplama Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Bulut Hesaplama Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YAZARLAR HAKKINDA... v. RESİMLER LİSTESİ...xv. 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 BÖLÜM 1: TEMELLER...1

İÇİNDEKİLER. YAZARLAR HAKKINDA... v. RESİMLER LİSTESİ...xv. 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 BÖLÜM 1: TEMELLER...1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... v İÇİNDEKİLER... vii RESİMLER LİSTESİ...xv BÖLÜM 1: TEMELLER...1 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 1.1.1.Bulut Alt-Kavramı...1 1.1.2. Bilişim Alt-Kavramı...3

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı

3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı 1 3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı 2. Bulut Bilişim Mimari Yapısı Bulut bilişim mimari yapısı her biri birbiri ile çok sıkı bağlı (ilintili) olmayan birçok bulut bileşenlerinden oluşur. Bu bölümde

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler. İsel Horada Dell EMC Forum İstanbul

Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler. İsel Horada Dell EMC Forum İstanbul Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler İsel Horada isel.horada@dell.com 03.10.2017 Dell EMC Forum İstanbul Dell, uçtan uca «eksiksiz» bulut masaüstü Sadece Dell... Veri Merkezi Yazılım

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar 1 Hakkımızda 2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma 2007 Turkcell Çözüm m Ortağı GPRS Tabanlı Telemetri (Uzaktan Takip ve Kontrol) Uygulamaları 2008 TEYDEBT Ar-Ge

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

Cloud Computing and Virtualization. Cloud Computing and Virtualization. Tarkan Eyerci Cybersoft

Cloud Computing and Virtualization. Cloud Computing and Virtualization. Tarkan Eyerci Cybersoft Cloud Computing and Virtualization Tarkan Eyerci Cybersoft İçerik Virtualization (Sanallaştırma) Sanallaştırma Tipleri Faydaları Sanallaştırma Çözümleri Sanallaştırma Çözümü : VirtualBox Sanallaştırma

Detaylı

Bu model, tüm halka servislere ve sistemlere kolaylıkla erişebilmeyi imkan verir. Örneğin

Bu model, tüm halka servislere ve sistemlere kolaylıkla erişebilmeyi imkan verir. Örneğin Public Bulut Modeli Bu model, tüm halka servislere ve sistemlere kolaylıkla erişebilmeyi imkan verir. Örneğin Google, Amazon ve Microsoft internet yoluyla bulut hizmetleri sunar. Aşağıdaki şekilde bu modelin

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 AKADEMİK BİLİŞİM 2013 Bulut Hesaplama Güvenliği: Genel Bir Bakış İlker Korkmaz, Fatih Tekbacak SUNUM TASLAĞI Giriş Bulut Hesaplama Tanımı Bulut Hesaplama Ortamı Bulut Genel Yapısı Bulut Hesaplama Teknolojileri

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi. eklenmesi. KalacakYer.com

Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi. eklenmesi. KalacakYer.com Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi eklenmesi KalacakYer.com BİTİRME ÖDEVİ Grup Elemanları: Demet NAR 040000660 Neşe e ALYÜZ 040000662 Danış ışman: Yrd. Doç Dr. Feza BUZLUCA

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Endüstrideki trendler ve zorluklar Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesinde Eksiksiz

Detaylı

Kemalettin YıldY KADIR HAS UNIVERSITY. UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR www.kemalettinyildiz.tk kemalettinyildiz@yahoo.com kemalettinyildiz@khas.edu.

Kemalettin YıldY KADIR HAS UNIVERSITY. UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR www.kemalettinyildiz.tk kemalettinyildiz@yahoo.com kemalettinyildiz@khas.edu. Kemalettin YıldY ldız KADIR HAS UNIVERSITY BİLGİ İŞLEM MERKEZİ UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR www.kemalettinyildiz.tk kemalettinyildiz@yahoo.com kemalettinyildiz@khas.edu.tr BSD BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular

Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular Bahadır Demircioğlu Ocak, 2013 İçindekiler 1 Sık Sorulan Sorular............................................ 2 1.1 Ubuntu nun arkasında bir şirket var mı?..............................

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları

Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Internet Programlama ISE 311 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Yeni Nesil Veri Merkezi Yazılım Tabanlı Dönüşüm Zafer SALTIK, EMC Danışmanlık Çözüm Mimarı 2 Boeing 747 yaklaşık kaç parçadan oluşmaktadır? 3 Boeing 747 yaklaşık kaç parçadan oluşmaktadır? a) 150K b)

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur BuluTT TÜRK TELEKOM Gurubu Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur Gelirde Türkiye telekom pazarında %46 pazar payı ~15 milyon erişim

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI. Mustafa Çetinkaya

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI. Mustafa Çetinkaya BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI Mustafa Çetinkaya Bilgi Teknolojisi Altyapısı Kurumların bilgi sistemi uygulamaları için platform sağlayan teknoloji kaynaklarıdır. Donanım, Yazılım, Danışmanlık Eğitim, Öğretim

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara Küme Bilgisayarlar Onur Temizsoylu ODTÜ, Ankara www.eu-egee.org EGEE and glite are registered trademarks İçerik Neden hesaplamada kümeleme? Kümeleme nedir? Yüksek kullanılabilirlik kümeleri Yük dengeleme

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization. (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları

KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization. (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları Eğitmen: Ali İkinci, ali at ikinci.info Tarih: 29 Ocak 2009 Gündem Giriş Sanallaştırma Nedir? Sanallaştırma

Detaylı

Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma

Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma Network Bulut Çözümleri Batu AKALIN Güvenlik ve Ağ Hizmetleri Yöneticisi Anadolu Bilişim Hizmetleri Anadolu Bilişim Hakkında Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin Linkedin: linkedin.com/company/abh

Detaylı

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi 6 Aralık 2012 1 2012 IBM Corporation Gündem 2 Günümüzde BT güvenliği gereksinimi IBM güvenlik çerçevesi QRadar: Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama

Detaylı

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Kurumsal unsurlar ve BT üzerindeki etkileri ÇEVİKLİK Hızlı hareket edin, çevik ve esnek olun İşletme sahiplerinin %66'sı kurumsal çevikliğin öncelik olduğunu

Detaylı

Dell EMC Hiper-Bütünleşik Altyapılar

Dell EMC Hiper-Bütünleşik Altyapılar Dell EMC Hiper-Bütünleşik Altyapılar Hiper bütünleşik altyapılara genel bakış GLOBAL SPONSORS Geleneksel altyapılar ve süreçler sürdürülebilir olmaktan uzaklaştı Pahalı yenilemeler ve riskli migrasyonlar

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları

Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Internet Programlama ISE 311 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Burak DAYIOĞLU Hi-Tech World, Mart '98, Ankara İçerik Linux İşletim Sistemi nedir? Linux un benzer işletim sistemlerine göre avantajları nelerdir? Türkiye Linux Kullanıcıları

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü

Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü Gündem Bilgi Teknolojileri Eğilimleri Bulut BT Nedir Bulut a Uygun İşyükleri Bulut BT İş Modelleri IBM Açık Standart ları Destekliyor

Detaylı

CRM CRO Aralık k 2008

CRM CRO Aralık k 2008 Resul İbrahim GÜLENG CRM CRO Aralık k 2008 Klinik Araştırmalar rmalar Sektörü & Türkiye deki İş Olanakları ÖZET Hakkımda CRM Hakkında Klinik Araştırma rma ve Klinik Deneme Klinik Denemelerin Organizasyonel

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

BT DENETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜM 1 Bilgi Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yeri

BT DENETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜM 1 Bilgi Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yeri BT DENETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜM 1 Bilgi Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yeri Kağan Temel CISA, ISO27001LA 27.5.2016 www.tebit.com.tr 1 EĞİTİMİN AMACI Eğitim Amaçları, Bu eğitim, genel BT denetim konuları, kontrolleri

Detaylı

Enterprise Power Platformu. F. Korhan ALTAN Teknik Satış Uzmanı Power Sistemler Systems & Technology Group IBM Turkiye

Enterprise Power Platformu. F. Korhan ALTAN Teknik Satış Uzmanı Power Sistemler Systems & Technology Group IBM Turkiye Enterprise Power Platformu F. Korhan ALTAN Teknik Satış Uzmanı Power Sistemler Systems & Technology Group IBM Turkiye İNSANOĞLUNUN TEKNOLOJİ ADAPTASYONU 10 0 M İ L Y O N 9 AYD A K U L L A N IC I 5 0 MİL

Detaylı

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution.

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution. Consulting & Internet Services BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz - info@doublesolution.com WEB SiTESi TASARIMI Firmanıza özel LOGO ve KURUMSAL KiMLiK çalışmaları yapıyoruz

Detaylı

IBM BulutHizmetleri. Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri

IBM BulutHizmetleri. Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri IBM BulutHizmetleri Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri Pek çok servis ve kolay kullanım ile Kurumsal bulut kullanımı için geniş hizmet portfolyosu IBM Cloud marketplace IBM ve Üçüncü Partiler

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Sanallaştırma. Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization)

Sanallaştırma. Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization) Sanallaştırma Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization) Getirdiği yenilikler ile pek çok firmanın ilgisini çeken bu kavram üzerine

Detaylı

www. gelecege dokun.com

www. gelecege dokun.com www. gelecege dokun.com Rekabetçi ve yenilikçi çalışma anlayışı ile her geçen gün büyüyen Anitec yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 20 yılı aşkın süredir teknolojik sistemler alanında faaliyet gösteren

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Bulut ta güvenlikle nasıl mücadele edersiniz?

Bulut ta güvenlikle nasıl mücadele edersiniz? Bulut ta güvenlikle nasıl mücadele edersiniz? Tanıtım http://about.me/oyasanli http://oyasanli.com/projects.html https://www.youtube.com/user/oyasanli?feature=mhe e http://www.paydeg.com/paydegegitimleri.html

Detaylı

Yazılım Tanımlı Veri Merkezi - SDDC. Sezgin AŞKIN

Yazılım Tanımlı Veri Merkezi - SDDC. Sezgin AŞKIN Yazılım Tanımlı Veri Merkezi - SDDC Sezgin AŞKIN 1 ipad KAZANMAK için 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz. 2 - Tweetinizde 4 noktayı belirtmeyi unutmayın! Soru Görseli ( soru ekrana geldiğinde resmini

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri. Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi

Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri. Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi Akıllı bir dünya bilgi ile beslenir.. Organizasyonların 90% ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde bulut çözümlerini kullanmayı

Detaylı

Dell IT Bütünleşik altyapılar ile kendi transformasyonumuzu nasıl yaptık? GLOBAL SPONSORS

Dell IT Bütünleşik altyapılar ile kendi transformasyonumuzu nasıl yaptık? GLOBAL SPONSORS Dell IT Bütünleşik altyapılar ile kendi transformasyonumuzu nasıl yaptık? GLOBAL SPONSORS Ajanda 1 Dell BT Altyapısı 2 Altyapı Transformasyonu 3 Hangi Faydaları Gördük? 4 Sorular 2 Copyright 2017 Dell

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Java. Hakkımızda. Java Eğitimi

Java. Hakkımızda. Java Eğitimi JAVA Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerinde atmış ve verdiği eğitimlerle

Detaylı

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T46 PC, güçlü Intel N2930 1.8GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard veya Linux işletim sistemi kullanır. SC-T46, Citrix ICA/HDX, PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Uşak hasan.armutlu@usak.edu.tr 2 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya makcay@dpu.edu.tr

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

FAALİYET ALANI. 20 yılı aşan tecrübeyle tüm faaliyet alanlarımızda profesyonel şekilde çözümler üretmekteyiz. Kendir Grup;

FAALİYET ALANI. 20 yılı aşan tecrübeyle tüm faaliyet alanlarımızda profesyonel şekilde çözümler üretmekteyiz. Kendir Grup; FAALİYET ALANI 20 yılı aşan tecrübeyle tüm faaliyet alanlarımızda profesyonel şekilde çözümler üretmekteyiz. Kendir Grup; Danışmanlık (Enerji & EPDK) Petrol Arama Çıkarma Danışmanlığı Enerji Yatırımları

Detaylı

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü TCMB Deneyim Raporu Kurumsal Java Uygulama Platformu Sacit Uluırmak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü 2007 TCMB made available under the EPL v1.0 30.04.2007 Gündem

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE SANALLAŞTIRMA

BULUT BİLİŞİM VE SANALLAŞTIRMA BULUT BİLİŞİM VE SANALLAŞTIRMA www.kocsistem.com.tr 444 0 262 Neden KoçSistem? Sanallaştırma teknolojileri büyük bir hızla firmaların hayatına girmeye devam ediyor. Veri merkezinden başlayarak ağ ve masaüstü

Detaylı

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ İÇİNDEKİLER KAPSAM DAHİLİNDEKİ SERVİSLER ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE GEREKSİNİMLER SIKÇA SORULAN SORULAR KAPSAM DAHĐLĐNDEKĐ SERVĐSLER Her geçen gün artan bilişim envanterinde yaklaşık

Detaylı

www.pwc.com.tr Bulut Bilişim 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013

www.pwc.com.tr Bulut Bilişim 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 www.pwc.com.tr Bulut Bilişim. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Bulut Bilişim nedir? 2. Bulut Bilişim Trendleri 3. Bulut Bilişim Genel Riskleri 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2 Bulut Bilişim Nedir?

Detaylı

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME PELIN YILDIRIM FATMA BOZYIĞIT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Android Nedir ve Uygulama Temelleri Android Uygulama Bileşenleri

Detaylı

"Bilişimde Devrime Devam"

Bilişimde Devrime Devam "Bilişimde Devrime Devam" Melih Murat Kıdemli Analist, BT Hizmetleri Copyright 2012 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Küresel Belirsizlik Çağında Yönetim Geleceğimizi

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Özgür Yazılım, İş ve Kariyer Modelleri. Mahir B. Aşut EkoPC Kurucu Ortağı ve Yöneticisi, LKD Üyesi http://www.ekopc.com.tr http://mahir.asut.

Özgür Yazılım, İş ve Kariyer Modelleri. Mahir B. Aşut EkoPC Kurucu Ortağı ve Yöneticisi, LKD Üyesi http://www.ekopc.com.tr http://mahir.asut. Özgür Yazılım, İş ve Kariyer Modelleri Mahir B. Aşut EkoPC Kurucu Ortağı ve Yöneticisi, LKD Üyesi http://www.ekopc.com.tr http://mahir.asut.net Gündem Özgür Yazılım Nedir? İnternet'in Özgür Temelleri GNU/Linux

Detaylı

Bilgi Sistemlerinde Merkezi Kayıt Yönetimi ve Olay İlişkilendirme

Bilgi Sistemlerinde Merkezi Kayıt Yönetimi ve Olay İlişkilendirme Bilgi Sistemlerinde Merkezi Kayıt Yönetimi ve Olay İlişkilendirme Burak Bayoğlu Ağ Güvenliği Grubu Başuzman Araştırmacı CISM, CISA, CISSP bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr 06 Haziran 2008, Ankara Gündem Merkezi

Detaylı

Buluta Taşının, Yeni Güvenlik ve Verimlilik Anlayışı ile Tanışın

Buluta Taşının, Yeni Güvenlik ve Verimlilik Anlayışı ile Tanışın Buluta Taşının, Yeni Güvenlik ve Verimlilik Anlayışı ile Tanışın Bulut Bilişim Çözümlerimiz Altyapının daha verimli kullanılması ve etkin yönetimi bilişim sektörü ve özellikle veri merkezlerinin vazgeçilmezlerini

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi 10GbE Serisinde Yüksek Performanslı Sanallaştırılmış SAN Kapsamlı, zorlu Exchange veritabanı ve sanal sunucu dağıtımları gibi yüksek I/O'lu, büyük ölçekli uygulamalar

Detaylı

ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Mart 2010 2003: Vizyon teknolojik bağımsızlık, güvenlik ve tasarruf yerel bilgi birikimi oluşturulması bilişim alanında katma değerin yükseltilmesi

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor KAPAK KONUSU RÖPORTAJI Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor Türkiye de DorukCloud markasıyla, Microsoft Hyper-V platformu üzerinde, bulut bilişim hizmetini veren ilk firma

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

Sanallaştırma Nedir? Bahadır Demircioğlu. Şubat, 2013

Sanallaştırma Nedir? Bahadır Demircioğlu. Şubat, 2013 Sanallaştırma Nedir? Bahadır Demircioğlu Şubat, 2013 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 Peki bu sanallaştırma bize ne gibi yararlar sağlayacak?..........................

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran Genel Bakış SD-Z226, sıfır istemci entegreli 21,5" bir monitördür. Teradici 2321 işlemci ile donatılmıştır ve donanım hızlandırmalı PCoIP desteğine sahiptir. SD-Z226 sıfır istemci, VMware tabanlı ağlarda

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

IPAD KAZANMAK IÇIN. 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz.

IPAD KAZANMAK IÇIN. 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz. IPAD KAZANMAK IÇIN 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz. 2 - Tweetinizde 4 noktayı belirtmeyi unutmayın! Soru Görseli ( soru ekrana geldiğinde resmini çekiniz) Doğru cevabı ekleyiniz #EMCForum hashtag

Detaylı