İmam Hatip Tarihini Biliyor musunuz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İmam Hatip Tarihini Biliyor musunuz?"

Transkript

1

2 İmam Hatip Tarihini Biliyor musunuz? Sevdalar vardır, Hak adına, haklı adına kuşanılan sevdalar İmanı, doğruyu ve iyiyi bulmak için benimsenen yollar Sarıldığımız dal için ve bu dala diğer tutunanlar için bir şeyler yapmalı ve bir yerlerden başlanılmalıydı Bu amaçla yola çıkıldı İlk İmam Hatip okullarının temeli sanılanın aksine Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı devletinin son dönemine dayanmaktadır yılında genel eğitim yapan medreselerden farklı olarak Tevcihi Cihat Nizamnameleriyle vaizler yetiştirmek amacıyla Medresetü l-vâizîn, 1913 yılında ise imam ve hatip yetiştirmek amacıyla Medresetü l-eimme ve l-hutebâ kurumları açılmıştır Osmanlı Devletinin son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yılında öğretime açık olan medreseler kapatılmış, Dârü l-hilâfe Medreseleri ise İmam ve Hatip Mekteplerine dönüştürülmüştür. İmam Hatip Mekteplerinde dini ağırlıklı derslerin yanında hüsn-i hat, fransızca, tarih toğrafya, cebir, nebatat, fizyoloji, musiki, ruhiyat (psikoloji), içtimaiyat (sosyoloji) gibi ilimler de okutulmaktaydı. Ancak bu mekteplerin ömrü de uzun olmamış, mektep geçersiz bahanelerle kapatılmıştır siyasal seçimleri sonrası, İmam Hatip Okulları (İHO) açma konusu uzun süre tartışıldıktan sonra 17 Ekim 1951 günü Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri nin onaylamasıyla İmam Hatip Okulu açma kararı yürürlüğe girmiştir. Kararnameye göre 7 ilde birer İHO açılmıştır. İHO, öğretim yılı sonunda ilk me- zunlarını verdikten sonra 3 yıllık lise kısmı da açılmıştır. Böylece 4+3=7 yıllık bir ortaöğretim kurumu haline gelmiştir. Anadolu İmam Hatipler Açılıyor Yaşanan gelişmeler neticesinde İHL ye yıllarında rekor bir yöneliş olmuştur eğitim öğretim yılından itibaren 5 sene içerisinde öğrenci sayısında %904,5luk bir artış gözlenmiştir. İlk defa 1985 te Beykoz AİHL açılmış, 1990 da Kartal İlçesindeki yerine taşınmış ve adı Kartal AİHL olmuştur. Mezunlarının Türkiye derecesi yapması ilginin bu okullara yönelmesini sağlamıştır yılına kadar açılan AİHL sayısı bağımsız 7, bağlı müdürlük halinde 100 olarak toplamda 107 dir. 28 Şubat 1997 sürecine kadar halkın teveccühü ile beraber İHL sayısı artmaya devam etmiştir. İmam Hatipleri İtibarsızlaştırma Dönemi Toplumun bazı kesimlerine göre İHL mezunlarının kendi alanları dışında yüksek okul ve fakültelere gitmeleri Cumhuriyet rejimi ve laiklik açısından sakıncalı idi. Bunlar İHL mezunlarının başka alanlara yönelmelerini devleti ele geçirme planı olarak nitelemişlerdir. 28 Şubat 1997 sürecinde MGK da alınan iki karar İHL yi olumsuz yönde etkilemiştir. Bunlarda birincisi 8 yıllık kesintisiz eğitim, ikincisi ise mezunların kendi alanları dışında üniversiteye girmesinin engellenmesidir. Ardından gelen süreçte İmam Hatip ortaokulları kapatılmış, lise kısmında öğrenim gören öğrencilerin üniversitelere girişlerini engellemek için başka liselere geçişleri kesin kararlarla engellenmiş, 1998 yılında YÖK ve ÖSYM ce belirlenen bir kararla katsayı uygulaması başlatılmış, 2001 yılına gelindiğinde İHL lere başörtüsü yasağı uygulanmıştır. Bu ve benzeri sebeplerle evvelce 601 bin olan öğrenci sayısı 28 Şubat sürecinde 65 bine kadar düşmüştür. İHL liler Yeniden Üniversitede 2010 yılında tam olarak kaldırılmasa da azaltılan katsayı farkı ile öğrenciler yıllar sonra kendi alanları dışında tercih yapma imkânı bulmuştu yılında yapılan sınavda İHL mezunları aradaki puan farkını kapatarak üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşmeyi başardılar. 1 Aralık 2011 tarihinde ise Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer yeni bir karar alındığını açıkladı ve son uygulanan puan sisteminin de kaldırılarak artık herkesin puanının 0.12 ile çarpılma yoluna gidileceğini belirtti. Bu kararlara göre artık 1980 ve 1990 lı yıllarda olduğu gibi İmam Hatip mezunları da bütün okulların mezunları ile eşit şartlarda üniversite sınavlarına girebilme hakkına yeniden kavuşmuştur. İmam Hatip Kardeşlik Demektir İmam-Hatip Okulları milletin vicdanının tezahürüdür. İmam-Hatip sadece bir okulun adı değildir, bin yıllık toplumsal bileşenimizin, derin vicdanımızın yüzyıllarca akıp Cumhuriyet döneminde sindirilmeye çalışılan bir ruhun yeryüzüne çıktığı yerdir. Bu okullara yapılan yatırım, bölgesel ve genel anlamda millete yapılan yatırımdır. Bugün bütün dünyada kargaşa potansiyeli taşıyan coğrafyalar içinde İmam Hatip deneyimi başarılı bir proje olarak görülmektedir. Ülkemizin dört bir yanında yaşayan memleket insanımızın ortak yaşam dilini öğretecek bu okulların ve ruhun yaygınlaştırılması büyük bir gerekliliktir. Ülke insanını ve özelde gençliği bir araya getirecek en pratik proje İmam Hatip projesidir. Zira İmam Hatip demek KARDEŞLİK demektir. 3

3 SORUDA İMAM HATİPLER 01 İmam Hatip Okulları nedir? İmam Hatip Okulları ortaokul ve lise bölümlerinden oluşmaktadır. Normal ortaokul ve lise müfredatına ek olarak dini ve ahlaki eğitim veren, mesleğe ve üniversiteye öğrenci yetiştiren, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan ve denetlenen resmi devlet okullarıdır. 02 İmam Hatip Okullarının temel gayesi nedir? İmam Hatip Okullarının temel gayesi kendisi ve yaşadığı toplum için bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, inançlı gençler yetiştirmek; 21. yüzyılda gelişen ihtiyaçlara cevap verecek bireyler olarak onları hayata hazırlamak; insana değer veren, problemlere çözüm üretebilen milli ve manevi değerlerini koruyan ve geliştiren kişilikli insanlar olarak onları yetiştirmektir. 03 İmam Hatip Okulları nasıl bir programa sahiptir? İmam Hatip Okulları sosyal, beşeri, fen bilimleri ile birlikte İslami ilimleri aynı müfredat altında göstermesi bakımından Türkiye ye özgü bir tecrübedir. Normal ortaokullarda ve liselerde görülen zorunlu derslerin tamamı İmam Hatip Okullarında var mıdır? Evet, zorunlu derslerin tamamı İmam Hatip Okullarında mevcuttur. Öğrencilerimiz diğer ortaokul ve lise öğrencilerinin sahip oldukları bilginin yanı sıra İslam dininin temel kaynaklarını ve yöntemlerini doğru kaynaklardan ve formasyon sahibi eğitimcilerden edinmektedirler. 04 İmam Hatip okullarında yabancı dil eğitim var mıdır? Evet, İmam Hatip Okullarında İngilizcenin yanı sıra Arapça da öğrenilebilmektedir. Aileler niçin İmam Hatip Okullarını tercih etmeli? Kurumlarımız manevi değerlerine bağlı, topluma faydalı, düşünen ve düşündüğünü söylemekten çekinmeyen, hitabeti kuvvetli, araştırmayı seven aktif gençler yetiştirmeyi ilke edinmesiyle ailelerin ve öğrencilerin tercih sebebidir. 07 İmam Hatip Okullarından nasıl insanlar yetişir? Okullardan hemen her mesleğe yönelmiş saygın kişiler mezun olmuştur. Bilim, kültür, sanat, eğitim, siyaset ve iş dünyasında önde gelen birçok kişi İmam Hatip mezunudur. İmam Hatip Okullarında kötü alışkanlıklar ve suç oranları diğer okullara oranla nasıldır? Gençlerimize bu okullarda değerler eğitimi verildiği için kötü alışkanlıklar yok denecek kadar azdır. Normal ortaokullarla İmam Hatip Ortaokulu arasında ders saati farkı var mı? Normal ortaokullarda haftalık ders saati 35, İmam Hatip Ortaokullarında 36 dır. 10 İmam Hatip Okullarındaki öğretmenler pedagojik formasyona sahip midir? Evet, bütün öğretmenler pedagojik formasyona sahiptir. 4 5

4 SORUDA İMAM HATİPLER 11 Normal ortaokullardan farklı olarak İmam Hatip Ortaokullarında ek olarak ne gibi dersler vardır? Arapça, Kur an-ı Kerim, Hz. Muhammed in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi ek dersler seçmeli olmayıp tüm öğrencilere verilmektedir. 12 İmam Hatip Ortaokullarında Kur an-ı Kerim derslerinin içeriği nasıldır? Kur an-ı Kerimi yüzünden okuma kurallarına uygun bir şekilde öğrenmenin yanında, Kur an ın mesajlarını anlamak ve hayata geçirmek için gerekli eğitim ve öğretim verilmektedir. 13 İmam Hatip Ortaokulu mezunları Anadolu ve Fen Liselerine girişte herhangi bir sorunla karşılaşacak mı? İmam Hatip Ortaokullarında normal okullardaki kadar matematik ve fen dersleri vardır. Herhangi bir katsayı ve buna benzer uygulamalarla karşılaşılmadan istenilen Anadolu ve Fen Liselerine gidebileceklerdir. 14 İmam Hatip Ortaokullarından İmam Hatip Liselerine geçiş mümkün müdür? Evet, mümkündür. Bunun yanı sıra öğrenciler istedikleri meslek, spor, sanat, sosyal bilimler gibi lise bölümlerine de gidebilirler. 15 İmam Hatip Ortaokulları mezunları Askeri Liselere gidebilecek mi? Söz konusu yasak kalktığı takdirde Askeri Liselere gidilebilecektir. İmam Hatip Lisesi mezunları Polis Okullarına gidebiliyor mu? Evet, gidebiliyorlar. İmam Hatip Ortaokuluna kayıt için ne yapmalıyım? İlköğretim dördüncü sınıfı bitiren öğrenci velisi aracılığıyla kendisine en yakın İmam Hatip Ortaokuluna dilekçe ile başvurmak suretiyle kaydını yaptırabilir. 18 İmam Hatip Lisesi mezunları üniversitede istediği bölüme girebiliyor mu? Evet, mezunlar hiçbir (katsayı vs.) sorunla karşılaşmadan yeterli puanı aldıkları takdirde sözel veya sayısal istedikleri her bölüme girebilmektedirler. 19 İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite mezunu olmadan görev almaları mümkün müdür? Evet, mümkündür. İmam Hatip liseleri aynı zamanda mesleğe hazırlayan meslek liseleridir. İmam Hatip Lisesi mezunları diyanette imamlık, müezzinlik, Kur an kursu öğreticiliği, müftülük çalışanı ve diğer diyanet kadroları gibi liselerin mezunlarına sağlamadığı devlet memurluğu imkânları sağlamaktadır. 20 İmam Hatip Okullarını hangi sivil toplum kuruluşları destekler? Birçok sivil toplum kuruluşu maddi ve manevi yönden bu kurumları destekler. ÖNDER, ENSAR, İLİM YAYMA CEMİYETİ, İLİM YAYMA VAKFI, TÜRGEV gibi kuruluşlar özellikle bu kurumları desteklemek amacıyla kurulmuş gönüllü teşekküllerdir. 6 7

5 Peygamber Efendimiz (s.a.v) ümmetine Kur ân-ı Kerîm i ezberlemelerini tavsiye ediyorlardı. Hafız yetişenlerin de topluma hizmet etmeleri en önemli görevlerindendi. Günümüzde yetişen hafızların fenni ilimleri öğrenebilmeleri ve topluma faydalı olabilmeleri konusunda var olan boşluk Denizli Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip ve Bahçelievler İmam Hatip Liselerinin bünyesinde oluşturulan hafızlık sınıflarında gideriliyor. Eğitimli hafızlar yetiştiren bu proje okullar, öğrencilerin bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını sağlamak gibi amaçlarla yola çıktı. Nitekim bu liselerin dışında, İstanbul da Beyoğlu, Kartal ve Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip liselerinde hafızlık sınıfı uygulamasıyla öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra hafızlık yapabilmelerine de imkân sağlanıyor. Hafızlık sınıflarının yanı sıra Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi nde okutulan İngilizce hazırlık ve Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi nde okutulan Arapça hazırlık sınıfları, Beyoğlu İmam Hatip Lisesi nin gerçekleştirdiği Ürdün de Arapça, İngiltere de İngilizce kampları bu okulların öne çıkan özelliklerinden. Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi nde gerçekleştirilen fizik, kimya, biyoloji ve matematik olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları, Selatin camilerinin ilahiyat mezunu hocalarının öğrencilere verdiği özel dersler de İmam Hatip Liselerinin farklı eğitim ve yaşam algısının birer kanıtı. Pendik Ömer ÇAM Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise İnsan ve Toplum Bilimleri yani hukuk, ilahiyat, dil, eğitim bilimleri, uluslararası ilişkiler, işletme ve tarih gibi alanlara yönelik özel etütlerle başarı çıtası yükseltilmeye çalışılmaktadır. 8 Özel kolejler seviyesinde eğitim veren İmam Hatip okullarının başarı puanları ve tercih edilme oranları da oldukça yüksek. Çoğunlukla 450 ve üstü puanlarla tercih edilen İmam Hatip Liseleri (Muhammed Musa BAKAR puan ile Furkan Salih YAMAK- 489,946 puan ile Mehmet Ali KÖNDEL- 488,509 puan ile Beyoğlu AİHL yi tercih ettiler) kendilerini tercih eden başarılı öğrencilere de diz üstü bilgisayar, tablet, umre seyahati gibi pek çok ödülü de vaat ediyor. İMAM HATİPLERİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI Eğitim alanında kalitesiyle Türkiye ve dünyada tanınmış; uygulama ve düşünceleriyle örnek olan; katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahip; eğitim modeliyle ülkemizi dünyada temsil edebilen bireyler yetiştiren; farklı kültür ve coğrafyalardan gelen öğrencilerimizi birleştirerek geleceğe yön vermek için kurulan Uluslararası İmam Hatipler, İmam hatip camiasının dünyaya açılan kapıları olmayı sürdürüyor. İstanbul da bulunan Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya da bulunan Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kayseri de bulunan Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi pek çok farklı uyruktan öğrencinin, gücünü inancından alan, inandığı değerleri yaşayan ve yaşatan liderler olmaları yolunda çalışıyor. 9

6 Yeniden Açılan İmam Hatip Ortaokulları Kamuoyunda olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli 12 yıla çıkaran İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la, eğitim öğretim yılından itibaren 15 yıldır kapalı olan imam hatip okullarının ortaokul bölümü yeniden açıldı. Zorunlu eğitimi eğitim öğretim yılından itibaren kesintisiz 8 yıla çıkaran düzenlemeyle; eğitim öğretim yılı verilerine göre sayıları 594 olan, 318 bin 799 öğrencisi bulunan imam hatip ortaokulları kapatılmıştı. Toplumun seçme hakkını elinden alan bu haksız uygulama geçtiğimiz yıl ( eğitim-öğretim yılında) ortadan kaldırıldı ve İmam Hatip ortaokulları yeniden açıldı. İmam Hatip Ortaokulları şu anda Türkiye çapında yaklaşık bin İmam Hatip Ortaokulu, 100 bin öğrenci mevcudu ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Başarılı İmam Hatipliler İmam Hatip mezunu yüzlerce, binlerce başarılı öğrenci Her biri diğerinden farklı ve topluma faydalı meslek grubunda eğitim alıyor. İmam Hatip Camiası Türkiye nin kalifiye insan yetiştirme fabrikası olma yolunda hız kesmeden devam ediyor. İşte binlerce başarılı İmam Hatipliden sadece birkaçı SÜMEYYE KARA Kartal AİHL Mezunu 522 puanla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi nde eğitim almaktadır. F. MEHMET MÜNİR KİRİŞ Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL Mezunu 312 DGS Puanı ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim almaktadır. İmam Hatip Ortaokulu na Nasıl Kayıt Olurum? İlköğretim 4.sınıfı bitiren öğrenciler eğitim öğretim yılında ortaokula devam edecekler. Ortaokula devam edecek öğrencilerin kayıtları e-okul üzerinden yapılacak, kayıt için başka bir şey yapmak gerekmeyecektir. Yapılacak olan iş sırasıyla şöyle; BÜŞRA ZEREN BEYZA GÜVER Kadıköy AİHL Mezunu Bakırköy AİHL Mezunu 460 puanla Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim almaktadır. 517 (katsayı ile kırılmış hali ile 502) puanla İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde eğitim almaktadır. Kayıt yaptırmak istediğiniz imam hatip okuluna internet üzerinden ön kayıt yaptırıyorsunuz. Ön kayıt yaptırdığınız okula gidip kesin kayda çeviriyorsunuz İlköğretimden ortaöğretime, ortaöğretimden liseye geçişler son sınıf karnesi ile yapılacaktır. USAME YOLCU Beyoğlu AİHL Mezunu puanla İstanbul Şehir Üniversitesi İslami Bilimler bölümünde tam burslu olarak eğitim almaktadır

7 İmam Hatip Ortaokulları Haftalık Ders Çizelgesi ZORUNLU DERSLER DERSLER SINIFLAR 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi ve Spor Teknoloji ve Tasarım Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2 Rehberlik ve Kariyer Planlama Kur an-ı Kerim Arapça Hz. Muhammed in Hayatı Temel Dini Bilgiler ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAM Okuma Becerileri(1) (2) (1) 2 (1) Dil ve Anlatım Yazarlık ve Yazma Becerileri(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Yaşayan Diller ve Lehçeler(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) İletişim ve Sunum Becerileri(1) - - (2) (1) (2) (1) Yabancı Dil Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller)(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) SEÇMELİ DERSLER Fen Bilimleri ve Matematik Sanat ve Spor Sosyal Bilimler Bilim Uygulamaları(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Matematik Uygulamaları(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Çevre ve Bilim(1) - - (2) (1) (2) (1) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım(2) (2) (1) (2) (1) Görsel sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)(2) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Müzik(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)(4) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Drama(2) (2) (1) (2) (1) - - Zeka Oyunları(2) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Halk Kültürü(1) - (2) (1) (2) (1) - Medya Okuryazarlığı(1) - - (2) (1) (2) (1) Hukuk ve Adalet(1) - (2) (1) (2) (1) - Düşünme Eğitimi(2) - - (2) (1) (2) (1) Seçilebilecek Ders Saati Toplam TOPLAM DERS SAATİ Not: Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Dersin kaç saat alınabileceği ise tabloda parantez içerisindeki rakamlarla ifade edilmiştir. Örneğin, zorunlu ders olan Arapça nın yanında seçmeli yabancı dil dersi olarak Arapça nın seçilmesi durumunda bu ders 2 saat veya 1 saat olarak alınabilecektir. İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgeleri ORTAK DERSLER DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLG İSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM MESLEK DERSLERİ KUR AN-I KERİM MESLEKİ ARAPÇA TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER FIKIH 2 - TEFSİR - 2 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ HADİS 2 - AKAİD VE KELAM HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA - 2 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK ve YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

8 Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi İmam Hatip Ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Seçmeli Dersleri DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DERSLER 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLG İSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM KUR AN-I KERİM MESLEKİ ARAPÇA TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER MESLEK DERSLERİ FIKIH TEFSİR KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ HADİS AKAİD VE KELAM HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK ve YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ SEÇMELİ DERSLER TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TÜRK İSLAM SANATLARI DİL VE ANLATIM MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER YABANCI DİLLER SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM FIKIH OKUMALARI (1) - (1) (2) (1) (2) TEFSİR OKUMALARI (1) - - (1) (2) HADİS METİNLERİ (1) - (1) (2) (1) (2) İSLAM AHLÂKI (1) - (1) (1) İSLAM BİLİM VE DÜŞÜNCE TARİHİ (1) - (2) (2) KUR AN OKUMA TEKNİKLERİ (2) - (2) (2) ARAPÇA (METİN MÜKÂLEME) (2) - (2) (3) (2) (3) HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-II (1) - - (1) İSLAM TARİHİ (1) - (2) (2) DÎNÎ MÛSİKÎ (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) HÜSN-İ HAT (1) (1) (1) (1) EBRU (1) - (1) (1) TEZHİB (1) - (1) (1) SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (3) (2) (2)(3) (2)(3) SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (3) (1) (1) (1) DİKSİYON VE HİTABET (1) (1) (1) (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) (2) (2) (2) YAŞAYAN DİLLER VE LEHÇELER (3) (2) (2) (2) TÜRKÇE (1) (1)(2) - - SEÇMELİ MATEMATİK (3) (2)(4) (2)(4) (2)(4) SEÇMELİ GEOMETRİ (3) (1)(2) (2)(3) (1)(2) SEÇMELİ FİZİK (3) (2)(3) (2)(4) (2)(3) SEÇMELİ KİMYA (3) (2)(3) (2)(4) (2)(3) SEÇMELİ BİYOLOJİ (3) (2)(3) (2)(4) (2)(3) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ TARİH (2) (2) (2)(4) - ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) - - (2)(4) SEÇMELİ COĞRAFYA (3) (2) (2)(4) (2)(4) PSİKOLOJİ (1) (2) - - SOSYOLOJİ (1) - (2) - MANTIK (1) - - (2) SEÇMELİ FELSEFE (1) - - (1)(2) BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) (1) (1) (1) GİRİŞİMCİLİK (1) (1) (1) (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) (2) (2) (2) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) (2) (2) (2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3) (2)(4) (2)(4) (2)(4) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (3) (2)(4) (2)(4) (2)(4) BEDEN EĞİTİMİ (3) (2) (2) (2) SOSYAL ETKİNLİK (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) GÖRSEL SANATLAR (3) (2) (2) (2) MÜZİK (3) (2) (2) (2) SANAT TARİHİ (1) (2) (2) (2) DRAMA (1) (1) (1) (1) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) 14 15

9 Avrupa ya Dönük Yüzümüz WONDER Şimdi Hizmet Zamanı yıllık geçmişinde mezun, mensup ve camiasına yönelik binlerce hizmeti ve milletimizin nezdinde itibarlı bir konum edinen ÖNDER in itidalli mücadelesi ve temsil ettiği misyon neticesinde İHL lere karşı uygulanan haksız uygulamalar bir bir ortadan kalkmış, baskı ve engellemeler büyük oranda son bulmuştur. Toplumumuzun her kesiminde İmam-Hatip Okullarını temsil eden ÖNDER in dünyanın dört bir tarafında İmam-Hatip misyonunu geniş kitlelere ulaştırmada üzerine her zamankinden daha büyük görevler düştüğünün bilincindeyiz. Şimdi Hizmet Zamanı düsturu ile yola çıkarak İmam-Hatip nesline hizmet etmeyi ÖNDER olarak görev ediniyoruz. ÖNDER Akademi Eğitimde Yeni bir Soluk ÖNDER imam hatip öğrenci ve mezunlarına verdiği hizmetin dışında okullarında aldıkların eğitim ve öğretimin yanında keyifli zaman geçirerek öğrenebilecekleri alanlar açmayı da ihmal etmiyor. ÖNDER Akademi bünyesinde açılan atölyelerde gençler eğlenerek öğrenmenin zevkini tadarken farklı okullardan ve yaş gruplarından gençlerin kaynaşması da bu yolla sağlanmış oluyor. ÖNDER Yeni Yetenekleri Keşfediyor ÖNDER, İmam Hatip Lisesinde okuyan yetenekli öğrencilere, kendilerini gösterebilecekleri bir ortam hazırlamak; yetenekli öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla Karakalem Resim, Serbest Deneme, Karikatür, Sosyal Sorumluluk, Kısa Film Senaryosu, Şiir ve Fotoğraf gibi pek çok dalda yarışmalar düzenlenmektedir. ÖNDER Bilinç Konferansları; ÖNDER in organizasyonuyla her yıl İmam Hatip liselerinde düzenlenen Bilinç Konferansları her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilerek; yetişen neslin milli ve manevi değerlere bağlı, İslam ın aydınlığıyla geleceği inşa edebilen, analiz ve muhakeme gücü yüksek bireyler olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. ÖNDER Başarılı Öğrencileri Destekliyor; ÖNDER, İmam Hatip öğrencileri başta olmak üzere; İmam Hatip mezunu olan öğrencilerini de lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki, başarılı öğrencilere maddi destek sağlamaktadır. ÖNDER Gençlik Kampları ile Binleri Buluşturuyor Türkiye nin dört bir yanından gelen öğrencilerimizin buluşma noktası halini alan ve ülkemizin çeşitli noktalarında uygulamasını yaptığımız tematik Kardeşim Dedim ve Yaz Eğitim kamplarımızda, farklı coğrafya ve kültürlere mensup öğrencilerimiz tanışma ve kaynaşma ortamı bulmaktadır. Sosyal, kültürel ve eğitsel aktivitelerle her anını dolu dolu geçiren öğrencilerin kamplara ilgisi her geçen yıl daha da artmaktadır. Türkiye nin Avrupa ya dönük yüzü WONDER Derneği, 2000 yılında Viyana ya ÖNDER tarafından desteklenerek Türkiye den giden üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş olan bir dernektir. Amacı; öncelikle bünyesindeki öğrencilerin akademik kariyerlerini yapmalarını sağlamak, sonrasında da gerek Türkiye de gerek yurtdışında devam edecek çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Başarılı İmam Hatip öğrencilerini destekleyen WONDER, İmam Hatip mezunu öğrencilerin yurtdışı eğitim taleplerine destek vermeyi sürdürecektir

10 İmam Hatip Lisesini seçtim çünkü; Neden İmam Hatip? CİHAT SELMAN DEMİREZEN BURDUR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İmam Hatip erdemi, edebi ve güzel ahlakı en iyi öğreneceğim yer. MEHMET SAMET OKUTAN KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN AİHL İmam Hatipli, asırlar önce Nur Dağı nda okunan ayetleri öğrenme çabasında olan nesil. BESYO nun yolu ÖNCÜ Spor la açılıyor Spor yapmaya ilginin az olduğu ülkemizde en çok ilgi gören futbolun dahi seyircilikten öteye geçmemesi noktasında doğan boşluğu gören ÖNDER camiamıza hizmet için farklı neler yapabiliriz? sorusundan yola çıkarak 2007 yılında Öncü Gençlik ve Spor Kulübü spor kulübünü kurmuştur. ÖNCÜ Spor büyük bir potansiyele sahip olan İmam Hatip camiasını, okullarda sporun gelişmesi ve kulüpleşerek müesseseleşmesini teşvik etmekte ve çeşitli amatör spor dallarında lisanslı faaliyet göstererek, İmam Hatip öğrenci ve mezunlarını Spor Meslek Yüksek Okul (BESYO) larına hazırlamaktadır. 7 farklı branşta faaliyet gösteren (Futbol, Voleybol, Basketbol, Atletizm, Güreş, Masa tenisi ve karate) ÖNCÜ Spor, var olan etkinliklerine yenilerini ekleyerek İmam Hatip öğrenci ve mezunlarını sporun farklı dallarında uzmanlaştırma çalışmalarına devam etmektedir. ABDULLAH AKBIYIK ZONGULDAK ALAPLI İHL İmam Hatip Kuran-ı Kerim dili Arapçayı öğrenebildiğim yer. YUSUF BAKİ KALAN FATSA AİHL İmam Hatip liseleri insana hayatı anlatır. MEHMET ARMAN AYDIN ANADOLU İHL İmam Hatipliler her zaman öncülük ve önderlik eden insanlardır. 18

11 Alemdar Mah. Hükümet Konağı Sok. No: Cağaloğlu- Fatih / İstanbul T: F:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 AĞUSTOS 2015 SAYI: 2695-EK Karar Sayısı : 36 Karar Tarihi : 15/07/2015

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 TEMMUZ 2014 SAYI: 2682 Karar Sayısı : 13 Karar Tarihi : 30/04/2014

Detaylı

Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?

Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? Karşılaştırmalı Eğitim, çeşitli toplumlarda, ülkelerde, bölgelerde ve tarihi dönemlerde uygulanan, eğitim sistemlerini bazen bütün olarak bazen da bir kaç yönden karşılaştırarak

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL-EK 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 TEMMUZ 2012 SAYI: 2658 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar

Detaylı

100+100+100;300 OKULUMUZA YAKIN LİSELERİN 2011-2012 YERLEŞTİRME BİLGİ TABLOSU KAYSERİ FEN LİSESİ NUH MEHMET KÜÇÜK ÇALIK ANADOLU LİSESİ

100+100+100;300 OKULUMUZA YAKIN LİSELERİN 2011-2012 YERLEŞTİRME BİLGİ TABLOSU KAYSERİ FEN LİSESİ NUH MEHMET KÜÇÜK ÇALIK ANADOLU LİSESİ 2013-2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak değerlendirmeler,

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul, 2013 Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri Raporu

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Rapor. Dershaneler. Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında. Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı. Şubat, 2013. Dershaneler

Rapor. Dershaneler. Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında. Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı. Şubat, 2013. Dershaneler Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler Rapor Şubat, 2013 Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı 1 2 Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler

Detaylı

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi Kurtuluş ÖZTÜRK Öteki Çocukların Okul

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi

İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 2 0 1 4-2 0 1 5 İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi Merhaba Aramıza hoş geldin. Bugünden itibaren sen de İstanbul Medeniyet Üniversitesinin güzide mensuplarından birisi oldun. Ümit

Detaylı

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir Türkiye nin en hızlı büyüyen eğitim kurumu. 3 Yılda 99 Okul... Türkiye nin yeni eğitim markası Özel Hatem Okulları, geleceğin liderlerini yetiştiren okul kimliğiyle

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 2 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Felsefe Programı Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

2010-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

2010-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2010-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (1 Eylül 2010 31 Ağustos 2012) Üniversite Profili Rapor Bilgileri Rapor İçeriğini Hazırlayan M. Feride Doğan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Sorumlusu Kurum

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan engeli İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Dünya insanı yetiştiriyoruz! AREL Anaokulu AREL İlkokulu AREL Ortaokulu AREL Anadolu Lisesi AREL Fen

Detaylı