MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı kararnamesiyle kurulmuş, Eğitim Öğretim Yılında Türkçe Eğitimi Bölümü ve İlköğretim Bölümü olmak üzere iki Bölüm beş Anabilim Dalında 248 öğrenci, Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümünde görevli üç yardımcı doçent, iki öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi ile eğitime başlamıştır yılı itibariyle on bölüm 28 anabilim dalı ile 3360 öğrenci ve 149 öğretim elemanına ulaşmıştır. Fiziki yapı olarak T blok ile ve S bloğun 3. ve 4. katında eğitim-öğretimini sürdürmekte olup, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü de yeni yapılan binasında eğitimöğretime devam etmektedir. BÖLÜMLER Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü İlköğretim Bölümü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Ortaöğretim Fen-Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Bölümü Türkçe Eğitimi Bölümü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü Fakültemizde 14 profesör, 21 doçent, 51 yardımcı doçent, 21 öğretim görevlisi, 40 araştırma görevlisi, 2 uzman, olmak üzere toplamda 149 akademik personel, 18 idari personel bulunmaktadır.

2 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır. Bölümümüz 2006 yılında açılmış olup henüz öğretime başlamamıştır. Yükseklisans / Doktora : TM-3 : Yok : Yok / Yok : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Bölümün amacı, Eğitim Fakültesi bünyesindeki lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için öğretmenlik meslek bilgisi dersleri içerisindeki kazanımların gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Eğitim Bilimleri Bölümü / Anabilim Dalı çatısı altındaki Lisans ve Yüksek Lisans Programları'nın genel amaçları doğrultusunda, bu alanlarda yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sağlamak ve tüm anabilim / bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek ve zenginleştirmek hedeflenmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 3 anabilim dalından oluşmaktadır ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde her anabilim dalının kendi ismiyle ayrı ayrı yüksek lisans programı bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim Fakültesi bünyesinde ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'na ait lisans programı güz yarıyılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yükseklisans / Doktora : YGS, LYS-TM-3 : Yok : Var / Yok : :

3 GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2001 yılında kurulmuş olup, Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Bölümde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı olarak iki öğretmen yetiştiren programı vardır. Her iki Anabilim Dalında da öğrenci kontenjanı 30 olup normal öğretime devam etmektedir. Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü'nün amacı Ülkemiz Müzik, Resim-İş Öğretmenlerini çağdaş yöntemlerle, sanatsal yürüyüşlerle, eleştirel yaklaşım'ın ele alan geleceğin öğretmenlerini en iyi şekilde yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Bu amaç çerçevesinde Öğretmenlik Programı'nda olan, meslek ve kültür derslerinin sanatsal ve estetik bir anlayışla yürütülmesi esas teşkil etmektedir. Bölümümüz mezunları öğretmenlik mesleğinin yanında, Ülkemiz sanat kurumlarında çalışabilecek bir eğitim-öğretim programından da geçmektedir. Mezunlarımız isterlerse sanat kurumlarına da başvurup çalışabileceklerdir. : EA / Sosyal / Tüzel / (En Yüksek Olanı ile Başvurur) : İsteğe Bağlı Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok : : ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü yılında kurulmuştur. Bölümümüze güz yarıyılı yılında tezsiz yüksek lisans programı ile öğrenci alınmaya başlamıştır. Tezsiz yüksek lisans programına en son yılında öğrenci alınmıştır. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fen- Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesi mezunlarını, Fen Bilimleri Enstitüsünün yönetiminde ortaöğretim düzeyinde Matematik Öğretmeni, Fizik Öğretmeni, Kimya Öğretmeni ve Biyoloji Öğretmeni olarak yetiştirmek üzere düzenlenmiştir. Bölümün amacı, geleceğin öğretmenlerini sorgulayıcı, etkili düşünen, bilişim çağının gerektirdiği iletişim, problem çözme ve profesyonel meslek becerilerine sahip, özel öğretim alanında gerekli bilgi, beceri ve öğretim teknikleri ile donanımlı bir biçimde hazırlamaktır. Yükseklisans / Doktora : TM-3 : İsteğe Bağlı : Yok / Yok :

4 ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Bölümümüz ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla, Eğitim Fakültelerinin 1997 yılından itibaren yeniden yapılandırılması sırasında kurulmuş; döneminde faaliyete başlamış, dönemine kadar da orta öğretim, lise düzeyine coğrafya eğitimi, felsefe grubu eğitimi, tarih eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanlarında öğretmen yetiştirmek için, Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermiştir döneminden itibaren, Türkiye'nin diğer üniversitelerinde olduğu gibi, bölümümüze tezsiz yüksek lisans öğrencisi alınmamıştır. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü bünyesinde dört anabilim dalı bulunmaktadır. *Coğrafya Eğitimi *Felsefe Grubu Eğitimi *Tarih Eğitimi *Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın tasarrufları doğrultusunda, henüz Anabilim Dallarımıza lisans öğrencisi almamakta ve Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilmemektedir. Bölümümüz pasif durumda olması nedeniyle, öğretim elemanlarımız başka bölümlere görevlendirilmiş durumdadır. Mevcut programlarımız bünyesinde öğrenci alımına zemin oluşturma çalışmaları sürmekte; bu çerçevede iki öğretim elemanımız Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde, bir öğretim elemanımız da doktora düzeyinde eğitim almaktadır. : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ Özel Eğitim Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayı ile 2011'de kurulmuştur. Özel Eğitim Bölümü' nün vizyonu, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir. Bölümümüzün mevcut durum itibariyle aktif olan lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunmamaktadır. :

5 TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Türkçe Eğitimi Bölümü Eğitim-Öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün amacı, çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşımla dersleri işleyecek, çok yönlü, uyarlayıcı, yaratıcı Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkçe Eğitimi Bölümünde ana dilin etkinlik alanlarını irdelemeye ve uygulamaya yönelik alan bilgisi dersleri, alanda öğrendiklerini uygulamaya yönelik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri verilmektedir. Ayrıca Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleyerek çok yönlü yetişmektedirler. Bölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda Türkçe öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca TÖMER, TRT veya özel kanallarda da çalışabilmektedirler. Yükseklisans / Doktora : TS : İsteğe Bağlı : Var / Yok : YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü iki Anabilim Dalından oluşmaktadır. İngilizce öğretmenliği Anabilim Dalı eğitim-öğretim yılında, Alman Dili Anabilim Dalı eğitim-öğretim yılında faaliyete geçerek öğrenci almaya başlamıştır. Bölümün temel amacı eğitimin her kademesine yönelik nitelikli, alana ve dile hakim, ulusal ve uluslararası yeterliliklere sahip, donanımlı, bilgi ve teknolojilerinden faydalanabilen, temsil yeteneği yüksek Almanca ve İngilizce öğretmenleri yetiştirmek ve bu amaçla eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler KPSS A grubu öğretmenlik ve KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) temelinde yerleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı kamu okullarında ve özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedir. : Dil-1 : Var (Yeterlilik Sınavından Başarısız Olunması Durumunda) : Almanca - İngilizce Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok (Almanca) Var / Yok (İngilizce) : :

6 YAŞAMBOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayı ile Eylül 2012'de kurulmuştur. Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü'nün amacı 21. Yüzyılın Türkiye'sinde gereksinim duyulan yetişkin eğitimcilerin ve yaşamboyu öğrenme uzmanlarının yetiştirilmesini sağlayarak, toplumun öğrenme toplumu olmasına katkıda bulunmaktır. Bölümün vizyonu, yetişkinlerin yaşamları boyunca birer aktif öğrenen olabilmeleri için kamu ve özel, resmi, yarı resmi ve sivil toplum örgütlerinin yetişkinlere öğrenme fırsat ve olanakları ve yetişkinlerin kişisel gelişimleri için onlara rehberlik hizmetleri sunan birer kurum haline gelmesine katkı sağlayacak yetişkin eğitimi ve yaşamboyu öğrenme uzmanları yetiştirmektir. Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesinin en genç bölümü olarak akademik personel kadrosunu en kısa sürede tamamlayarak, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu yetişkin eğitimi öğretmeni ve yetişkin eğitimi ve yaşamboyu öğrenme uzmanlarını yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci almayı planlamaktadır. :

7 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN-TAVAN PUANLARI Bölüm Taban Puan Tavan Puan Almanca Öğretmenliği DİL Fen Bilgisi Öğretmenliği MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF İngilizce Öğretmenliği DİL Okul Öncesi Öğretmenliği YGS Rehberlik ve Psikolojik Danışma TM Rehberlik ve Psikolojik Dan. (İ.Ö) TM Sınıf Öğretmenliği TM Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS Türkçe Öğretmenliği TS

8 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Kötekli / Muğla : :

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Buca Eğitim Fakültesi; 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. 1978-1979 eğitim - öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla öğretim

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...8 1-Fiziksel Yapı...8 2-Örgüt Yapısı.. 23 3-Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİMÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2008 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER SAYFA Vizyonu.. 2 Misyonu. 2 Tarihçesi... 2 Mütevelli Heyet. 3 Üniversite Senatosu...

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Üst Yönetici Sunuşu Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.

Detaylı

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu Değerinize Değer Katar 2014 tanıtım kataloğu üniversitesi Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 2012 YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU Temmuz 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı