IPv4 Teknolojisi ile IPv6 Teknolojisinin Performanslarının Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IPv4 Teknolojisi ile IPv6 Teknolojisinin Performanslarının Karşılaştırılması"

Transkript

1 Teknolojisi ile IPv6 Teknolojisinin Performanslarının Karşılaştırılması Melek Soyhan, N. Özlem Ünverdi Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Özet: İnternete bağlı cihazlardaki ve IP tabanlı uygulamalardaki büyük gelişim, IP adresi ihtiyacını artırmıştır. Ancak günümüzde (Internet Protocol version 4, İnternet Protokolü versiyon 4) teknolojisi bu ihtiyaca cevap verememektedir. IPv6 (Internet Protocol version 6, İnternet Protokolü versiyon 6) teknolojisi, iletişim teknolojilerindeki yeni gelişmelere ve uygulamalara cevap verebilecek yeni nesil İnternet protokolüdür. Bu çalışmanın amacı, ve IPv6 teknolojileri arasındaki performans farklılıklarının gözlenmesidir. Bu çalışmada, ve IPv6 protokollerinin yönlendirici (router) ve bilgisayarlar üzerinde uygulamalı olarak karşılaştırılması yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: İnternet Protokolü,, IPv6, Yeni Nesil Protokol. Comparison of Performances of and IPv6 Technologies Abstract: The big progress in devices connected to the Internet and IP based applications caused an increase in need for IP addresses. However, nowadays (Internet Protocol version 4) technology cannot respond to this demand. IPv6 (Internet Protocol version 6) technology is the new generation Internet protocol which can respond to the requirements of the recent developments and applications. The purpose of this study is to observe differences between and IPv6 technologies. In this study, applications of and IPv6 technologies on routers and computers in practice are compared. Keywords: Internet Protocol,, IPv6, New Generation Protocol. 1. Giriş 1990 lı yılların başında İnternet in hızla genişlemesi ve eklenen uç sayısı ile çeşitliliğinde gözlenen artış nedeniyle İnternet Protokolü sürüm 4 () teknolojisinin İnternet e bağlanacak cihazların adreslemesi için yetersiz kalacağı ve yeni bir adresleme sistemine geçişin zorunlu olacağı açıklanmıştır. Bu kapsamdaki çalışmalar, IETF (Internet Engineering Task Force, İnternet Mühendisliği Görev Gücü) liderliğinde başlamıştır. Yeni protokolün, IPng (Internet Protocol next generation, Yeni nesil İnternet Protokolü) veya İnternet Protokolü sürüm 6 (IPv6) olarak adlandırılması kararlaştırılmış ve konuyla ilgili standartlar, 1998 yılında yayınlanan RFC 2460 belgesinde tanımlanmıştır [1]. teknolojisi, ticari kullanım için tasarlanmamış olup günümüzde beklenilen servis kalitesi işlevini, modern ticari İnternet için temel olan çoklu yayın fonksiyonlarını veya güvenlik için gerekli yapılanmayı sağlamak için gerekli yeterliliklere sahip değildir. IPv6 teknolojisi, hemen hemen sonsuz IP adres havuzu ve mobilite destek verimliliği ile ve gelişmiş ağ güvenliği desteği sağlayan özellikleri ile çok farklı sistem ve teknolojilerin kullanımına olanak sağlamıştır [2].

2 32 bitlik yapısı ile 2 32 = gibi bir sayıya karşılık gelen adresleri, sınıf bazlı adresleme ve ayrılmış adresler gibi kısıtlamalarla yalnızca 250 milyon civarında bir adreslemeye olanak sağlamaktadır. 128 bitlik adres yapısıyla IPv6 teknolojisi, 3, adet IPv6 adresine imkân tanımaktadır. Bu durum, kabaca bir hesapla, dünya üzerindeki her bir birey için 4, adet adres anlamına gelmekte ve ileride bir adres sıkıntısı yaşatmayacak kadar fazla bir adres uzayını ifade etmektedir [3-5]. Yeni İnternet protokolü ile birlikte teknolojisinin bazı yapısal sorunlarına da çözüm getirilmiştir. İlk olarak IPv6 teknolojisinde başarımı yükseltmek için teknolojisinin başlık bilgisinin hantal yapısı düzenlenmiştir. teknolojisindeki başlık yapısı, Şekil 1 de görülmektedir. teknolojisi başlık yapısında kullanılması gerekli olmayan ya da görevleri daha üst protokollere devredebilen kısımlar çıkarılmıştır. Günümüz modern bilgisayar ağlarına ve gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde bazı kısımlar genişletilmiştir. IPv6 teknolojisinin başlık yapısı, Şekil 2 de yer almaktadır [3]. Şekil 1. teknolojisindeki başlık yapısı Şekil 2. IPv6 teknolojisindeki başlık yapısı

3 2. Teknolojisi ile IPv6 Teknolojisi Arasındaki Temel Farklar teknolojisi ile IPv6 teknolojisi teknik olarak karşılaştırıldığında öncelikle başlık yapısı açısından birbirinden ayrılırlar [3]. IPv6 teknolojisinde, bazı teknolojisi başlık alanları kaldırılmış veya opsiyonel hale getirilmiştir. IP başlık seçeneklerinde yapılan değişiklikler daha verimli iletim sağlarken, seçenek alanının uzunluğu daha az kısıtlayıcıdır. Ayrıca IPv6 teknolojisi ile birlikte yeni seçenek alanlarının tanımlanabilmesi için daha çok esneklik sağlanmıştır. IPv6 teknolojisi de akış (flow) etiketi özelliği ile gönderici tarafından belirli bir trafik için özel bir taşıma istendiğinde paketin etiketlenmesi özelliği eklenmiştir. Ayrıca ek başlıklar sayesinde kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve opsiyonel olarak da veri gizliliği tanımlanmıştır [6]. Güvenlik, bir protokol için önemli ölçütler arasında yer alır. IPv6 teknolojisi, teknolojisine göre daha güvenli bir ağ ortamı sunmaktadır. Kimlik kanıtlama ve tünel oluşturma gibi uygulamalar, IPv6 teknolojisi kullanılarak daha güvenli bir şekilde oluşturulmaktadır [3]. Otomatik adres yapılandırılması, IPv6 teknolojisinin getirmiş olduğu önemli yeniliklerdendir. IPv6 teknolojisi, ağ üzerinde adres atama sunucusu olmadan ağa bağlı arabirimlerin adres edinmelerine olanak tanır. Bu özelliğin temelinde, ağdaki yönlendiricilerin gerekli adres önekini anons etmeleri ve istemcilerin de bu bloğa 64 bitlik bir değer ekleyerek kendi adreslerini oluşturmaları yer alır. Düğümler, başkaları tarafından kullanılmadığına kanaat getirdikleri adresi kullanıma alabilir [1]. Her geçen gün yaygınlaşan IPv6 teknolojisinde, aynı bağlantı üzerindeki komşu düğümlerin etkileşimini yönetmek için yeni bir protokol olan ve RF 4861 belgesi ile tanımlanan Komşu Keşfi Protokolü (Neighbor Discovery Protocol, NDP) kullanılır. Bu protokol, Control Message Protocol for IPv6 (IPv6 için Kontrol Mesaj Protokolü, ICMPv6) mesajlarından yararlanır. Komşu Keşfi Protokolü, teknolojisindeki Address Resolution Protocol (Adres Çözümleme Protokolu, ARP), Internet Control Message Protocol Router Discovery (ICMP Yönlendirici Keşfi) ve yeniden yönlendirme bileşenleri tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine getirir [1, 7]. 3. Uygulamalar Uygulamada kullanılan donanımların özellikleri Tablo 1 de ve kullanılan topoloji Şekil 3 te yer almaktadır [8]. Kullanılan Donanım Kullanılan Donanımın Sayısı Bilgisayar (Windows 7 Professional 32 bit, RAM 1.75 GB, Intel Pentium 4 CPU 3 GHz) 2 Cisco 2801 Router Version Cat Mbps Kablo 2 Tablo 1. Uygulamada kullanılan donanımlar Şekil 3. Uygulamada kullanılan topoloji

4 Uygulama ortamında, Cisco 2801 yönlendiricileri arasında çapraz kablo kullanılmıştır. 100 Mbps Cat 5 (Kategori 5) ethernet kabloları ise bilgisayarlar ve yönlendiricilere bağlanarak bir ağ topolojisi oluşturulmuştur. Böylece bilgisayarlar arasında bulunan yönlendiriciler ile yönlendirme işlemi, fiziksel aşamada yapılmıştır. İlk karşılaştırma uygulaması olarak ve IPv6 teknolojileri ile PC 1 den PC 2 ye ping atma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu ping testinde, CEF (Cisco Express Forwarding, Cisco Hızlı İletim) modunun aktif ve pasif olduğu durumlarda, ve IPv6 teknolojileri için ping süreleri ölçülmüştür. CEF, OSI (Open System Interconnection, Açık Sistemler Bağlantısı) ağ katmanında IP anahtarlama teknolojisidir ve başlangıç aşamasında, yönlendiricide teknolojisi için aktif, IPv6 teknolojisi için ise pasif olarak kabul edilir. Ölçümde daha hassas süre bilgisinin alınabilmesi için PsPing programından yararlanılmıştır. CEF modunun aktif ve pasif olduğu durumda, teknolojisi ve IPv6 teknolojisi için ortalama ping süreleri, Tablo 2 de görülmektedir. Ping Paket Boyutu CEF Modu Aktif Ping Süresi (Ortalama) IPv6 Ping Süresi (Ortalama) Ping Paket Boyutu CEF Modu Pasif Ping Süresi (Ortalama) Tablo 2. CEF modunun aktif ve pasif olduğu durumda ping süreleri IPv6 Ping Süresi (Ortalama) 20 byte 1.07 ms 1.10 ms 20 byte 2.57 ms 2.13 ms 32 byte 1.08 ms 1.10 ms 32 byte 2.62 ms 2.13 ms 100 byte 1.13 ms 1.14 ms 100 byte 2.67 ms 2.24 ms 500 byte 1.25 ms 1.32 ms 500 byte 2.86 ms 2.35 ms 1000 byte 1.51 ms 1.60 ms 1000 byte 3.16 ms 2.68 ms byte 3.26 ms 3.32 ms byte 7.81 ms 6.27 ms Bu sonuçlara göre, teknolojisinin, CEF modu aktif iken IPv6 teknolojisine göre çok az da olsa daha iyi bir performans gösterdiği izlenirken, CEF modunun pasif olduğu durumda, IPv6 teknolojisinin, teknolojisine göre büyük ölçüde üstün olduğu görülmüştür. Çalışmada yapılan diğer bir uygulama ise veri analizi (throughput) testidir. Burada, hem teknolojisi, hem de IPv6 teknolojisinde CEF modu aktif iken ve CEF modu pasif iken ağ için 2 dakika boyunca veri analizi yapılmıştır. Bu ölçüm için Throughput Test programından yararlanılmıştır. Ayrıca PC 2 ye sanal FTP sunucusu yüklenerek PC 2 nin sanal bir FTP sunucu olarak kullanılması sağlanmıştır. Burada bulunan değerler, Tablo 3 te verilmiştir. Ortalama TCP / UDP Değerleri CEF Modu Aktif Teknolojisi IPv6 Teknolojisi Ortalama TCP / UDP Değerleri CEF Modu Pasif Teknolojisi Teknolojisi TCP Yukarı Mbps Mbps TCP Yukarı Mbps Mbps TCP Aşağı Mbps Mbps TCP Aşağı Mbps Mbps UDP Yukarı Mbps Mbps UDP Yukarı Mbps Mbps UDP Aşağı Mbps Mbps UDP Aşağı Mbps Mbps Tablo 3. CEF modunun aktif ve pasif olması durumunda ortalama TCP / UDP upstream (yukarı doğru) ve downstream (aşağı doğru) değerleri

5 Bu uygulamaların çıktı grafikleri, sırasıyla Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7 de verilmiştir. Şekil 4 ve Şekil 5 de, CEF modu aktifken teknolojisi ve IPv6 teknolojisi için program çıktı grafikleri, Şekil 6 ve Şekil 7 de ise CEF modu pasifken teknolojisi ve IPv6 teknolojisi için program çıktı grafikleri görülmektedir. Şekil 4. CEF modunun aktif olması durumunda teknolojisinin throughput grafiği Şekil 5. CEF modunun aktif olması durumunda IPv6 teknolojisinin throughput grafiği

6 Şekil 6. CEF modunun pasif olması durumunda teknolojisinin throughput grafiği Şekil 7. CEF modunun pasif olması durumunda IPv6 teknolojisinin throughput grafiği

7 Veri analizi uygulamasında, CEF modunun aktif olması halinde, teknolojisindeki TCP (Transmission Control Protocol, İletim Kontrol Protokolü) ve UDP (User Datagram Protocol, Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Kuralları) değerlerinin, IPv6 teknolojisindeki TCP ve UDP değerlerine göre az bir farkla daha iyi olduğu görülmüştür. CEF modunun pasif olduğu durumda ise, IPv6 teknolojisindeki TCP değerlerinin, teknolojisindeki TCP değerlerine göre çok daha iyi olduğu gözlenmiştir. UDP değerleri incelendiğinde, IPv6 teknolojisindeki UDP upstream (yukarı doğru) değerinin, teknolojisindeki UDP upstream değerine göre düşük, IPv6 teknolojisindeki UDP downstream (aşağı doğru) değerinin ise teknolojisindeki UDP downstream değerine göre az da olsa yüksek olduğu izlenmiştir [8]. 4. Sonuç ve Öneriler Bu çalışmada, teknolojisi ve IPv6 teknolojisi için karşılaştırma uygulamaları ile performans analizi yapılmıştır. Karşılaştırma yaparken ayrıca Cisco yönlendiricilerin, CEF modunun aktif olduğu durumda ve bu modun pasif olması halinde birbirlerine göre üstünlükleri incelenmiştir. CEF modunun aktif olduğu durumda, ilk olarak ping uygulamasındaki sonuçlar değerlendirildiğinde, teknolojisi, IPv6 teknolojisine oranla performans üstünlüğü sağlamıştır. Fakat burada teknolojisinin üstünlüğü göz ardı edilebilecek düzeyde kalmıştır. Diğer yandan CEF modunun pasif olduğu durumda, genel olarak IPv6 teknolojisinin, teknolojisine göre büyük bir performans üstünlüğü olduğu görülmüştür. Bu koşullarda, ve IPv6 teknolojileri arasında göz ardı edilemeyecek bir performans farkı vardır. Diğer bir uygulama olan veri analizi sonuçları değerlendirildiğinde ise ilk uygulama ile paralel sonuçlar elde edildiği belirlenmiştir. CEF modunun aktif olduğu durum için teknolojisi, IPv6 teknolojisine göre daha iyi bir performans sağlarken CEF modunun pasif olduğu durum için IPv6 teknolojisinin performans üstünlüğü vardır. Ancak ping uygulamasında olduğu gibi CEF modunun aktif olduğu durum için bulunan değerler birbirine çok yakın olduğundan performans açısından gözle görünür bir fark izlenmemiştir. Sonuç olarak CEF modunun aktif olduğu durumda her iki uygulama için de teknolojisinin, IPv6 teknolojisine oranla az da olsa daha iyi bir performans sağladığı görülmüştür. Fakat aralarındaki performans farkının birbirine çok yakın olması, IPv6 teknolojisinin, gelecekte teknolojisinin yerini almasında performans açısından bir sakınca olmadığını göstermektedir. CEF modunun pasif olduğu durumda ise IPv6 teknolojisinin, teknolojisine göre büyük oranda bir performans üstünlüğü vardır. İki uygulama için de birbirine paralel olan sonuçlar bu durumu göstermektedir. Ayrıca elde edilen bir diğer sonuç ise her iki uygulamada da hem teknolojisi, hem de IPv6 teknolojisi için CEF modunun aktif olduğu durumun, CEF modunun pasif olduğu duruma göre çok yüksek bir performans üstünlüğü sağlamasıdır. Bu çalışmada, basit bir ağ topolojisi üzerinden ve IPv6 teknolojilerinin performans karşılaştırması yapılmıştır. İleride daha karmaşık topolojiler kullanılarak bu karşılaştırmanın yapılması ile konuyla ilgili daha kesin sonuçların bulunmasına ışık tutulması beklenmektedir. 5. Kaynaklar [1] Çalışkan, B. K., Yüce, E., Eryol, G., Gürcan, İ., Soysal, M., Kaptan, K. N., Bektaş, O., IPv6 El Kitabı, Tübitak Ulakbim, [2] Bolat, A., Tozer, A. IPv6 ve Türkiye, 6. Akademik Bilişim Konferansı, , Şanlıurfa, Şubat 2009

8 [3] Dicle, Z., Mocan, B., Kutay, M., IPv6 ve için Karşılaştırmalı Bilgisayar Benzetimi, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, İstanbul, [4] Marcus, J., S., Designing Wide Area Networks and Internetworks, Addison- Wesley Professional, [5] Cisco Systems, Inc., Internetworking Technologies Handbook, Pearson Education, Third Edition, [6] Çalışkan, B., IPv6 Geçiş Yöntemlerinin Güvenlik ve Performans Analizi Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, [7] Davies, J., Understanding IPv6, Microsoft Corporation, Third Edition, [8] Soyhan, M., Teknolojisi ile Teknolojisinin Analizi ve Performanslarının Karşılaştırması Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bitirme Tezi, İstanbul, 2014.

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI

EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI WEB-BASED EDUCATIONAL SOFTWARE FOR THE TRANSITION FROM IPv4 TO IPv6 IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS Fevzi DAŞ, Çankırı Karatekin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA

Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA İPv4 TEN İPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN İPv6 TÜNEL VE SANAL HEDEF İP TEKNİKLERİ Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA

Detaylı

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Ayhan AKBAL Fırat Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü ayhanakbal@gmail.com Hasan. H. BALIK Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI 2 0 13 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN: DOÇ.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU. IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU. IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU PROJE NO: 2006-20 Yrd. Doç.Dr. İsmail KADAYIF

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET ÜZERİNDE ÇOK YÖNE VİDEO GÖNDERİMİ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET ÜZERİNDE ÇOK YÖNE VİDEO GÖNDERİMİ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET ÜZERİNDE ÇOK YÖNE VİDEO GÖNDERİMİ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet ORDUKAYA ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

IPv6 DA FARKLI YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠNĠN BAġARIMI

IPv6 DA FARKLI YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠNĠN BAġARIMI IPv6 DA FARKLI YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠNĠN BAġARIMI Mevlüt DOĞRU 1 Yrd. Doç. Dr. Mustafa DANACI 2 1: SGK Hizmet Sunumu Genel Müd. Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Dai. BaĢk. Mamak/ANKARA mevlutdogru@sgk.gov.tr

Detaylı

Üniversite Bilişim Altyapısının Yenilenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Bilişim Altyapısının Yenilenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği Üniversite Bilişim Altyapısının Yenilenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği Mustafa Açıkgöz ¹, Vildan Ateş², Murat Dörterler ³ ¹, ², ³ Gazi Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ankara ma@gazi.edu.tr,

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları ve Internet Bilgisayar Ağları ve Internet Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar

Detaylı

MPLS AĞLARI ÜZERİNDE SERVİS KALİTESİNİN ANALİZİ

MPLS AĞLARI ÜZERİNDE SERVİS KALİTESİNİN ANALİZİ MPLS AĞLARI ÜZERİNDE SERVİS KALİTESİNİN ANALİZİ Özge GÜRE 1 Burak Kaan BOYACI 2 N. Özlem ÜNVERDİ 3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

SIGTRAN IN IPv6 DAKİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SIGTRAN IN IPv6 DAKİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEYKENT ÜNİVERRSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIGTRAN IN IPv6 DAKİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Orhan SÜMER Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı : Bilgisayar ve Matematik : Bilgisayar

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gürhan GÜNDÜZ Mart

Detaylı

WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi. Performance Analysis of Multimedia Traffics in WiMAX Networks Using OPNET

WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi. Performance Analysis of Multimedia Traffics in WiMAX Networks Using OPNET C.BAYILMIŞ / APJES 1-3 (2013) 26-40 WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi 1 İbrahim Nalbatcı, * 2 Cüneyt Bayılmış, 3 Murat İskefiyeli, 4 İsmail Kırbaş 1, 4 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

TCP/IP ve Bileşenleri

TCP/IP ve Bileşenleri 12 TCP/IP ve Bileşenleri Şu ana kadar bilgisayar ağı kavramları ve ağ yapısının fiziksel katmanları hakkında genel bir fikir edindik. Bu noktada bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan temel protokol katmanlarına

Detaylı

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır.

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır. 1. AĞ SİSTEMİNİN TEMELLERİ Temel olarak ağ (network), bilgisayarları birbirine kablolu veya kablosuz bağlayan sistemdir. Bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları ve değişik amaçlarla birbirine

Detaylı

Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PAKET VE PORT ANALİZİ İLE AĞ SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR EDİRNE - 2006 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

IPv6-GO Test Ağı Kurulumu

IPv6-GO Test Ağı Kurulumu IPv6-GO Test Ağı Kurulumu Onur Bektaş 1 Emre Yüce 2 Neşe Kaptan Koç 3 İlknur Gürcan 4 Serkan Orcan 5 Murat Soysal 6 Gökhan Eryol 7 Yusuf Öztürk 8 Yavuz Gökırmak 9 TÜBİTAK ULAKBİM, Ankara 1 e-posta: onur@ulakbim.gov.tr

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağının Modellenmesi ve Uzaktan Eğitim için Performans Ölçümü*

Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağının Modellenmesi ve Uzaktan Eğitim için Performans Ölçümü* Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağının Modellenmesi ve Uzaktan Eğitim için Performans Ölçümü* Mesut Bıyan 1, Mehmet Ali Alan 2 Özet Bu çalışmasında Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ağı OPNET Modeler

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK Ercan REİSOĞLU Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgi Teknolojileri Programı Ocak, 2008 İSTANBUL T.C.

Detaylı

Ns-3 ağ simülatöründe, kuyruk yönetim algoritmalarının performans analizi

Ns-3 ağ simülatöründe, kuyruk yönetim algoritmalarının performans analizi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 437-446, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 437-446, 2013 Ns-3 ağ simülatöründe, kuyruk yönetim algoritmalarının Ünal Çavuşoğlu 1*, M. Muhammed Öztürk 1, Uğur Özbek

Detaylı

Sanal altyapı ortamında farklı işletim sistemi kullanarak IPv4 ve IPv6 performans değerlendirmesi

Sanal altyapı ortamında farklı işletim sistemi kullanarak IPv4 ve IPv6 performans değerlendirmesi 101 Sanal altyapı ortamında farklı işletim sistemi kullanarak IPv4 ve IPv6 performans değerlendirmesi O. Ayhan ERDEM 1, Arsan Adnan Hameed HAMEED 2 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar mühendisliği

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ 481BB0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 I UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI Yüksek Lisans Tezi Mesut AKTOGAN Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 II TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UNIX SİSTEMLERDE

Detaylı

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Burak KARTAL Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TCP/IP Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler. TCP/IP internette veri transferi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ VERİ İLETİMİNDE KULLANILAN VPN TİPLERİNİN UYGULAMASI VE PERFORMANS ANALİZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ VERİ İLETİMİNDE KULLANILAN VPN TİPLERİNİN UYGULAMASI VE PERFORMANS ANALİZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ VERİ İLETİMİNDE KULLANILAN VPN TİPLERİNİN UYGULAMASI VE PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Fuat DEMİR Anabilim Dalı : Elektronik ve

Detaylı