Basım tarihi: Aralık 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basım tarihi: Aralık 2014"

Transkript

1 Basım tarihi: Aralık 2014

2 Hayat, özgürce yazılacak bir öyküdür. Her gün, nereye, kiminle gideceğinizi, hangi planları gerçekleştireceğinizi ve yanınıza neyi alacağınızı siz seçin. Hayat karşınıza ne çıkarırsa çıkarsın, sizin cevabınız büyüklüğünüze yakışır olsun. Freemont, sınıfının en büyük boyutları ve AWD özelliğiyle gerçek bir 4x4 SUV deneyimi yaşatıyor. İşte gerçek büyüklük budur. 2_3

3 KALİ TENİ TARZINA YANSIT. BÜYÜKLÜK BUDUR! Freemont, özgün ve çekici bir stil ile kalite ve fonksiyonellik arasındaki mükemmel birlikteliğ i temsil ediyor. Yumuş ak dokunuş lu malzeme ve krom kaplı parçaları n kullanımı gibi detaylar, iç mekana rafine ve ayrıştırıcı bir hava katı yor. Çünkü büyük olmak bunu gerektiriyor. 4_5

4 OLDUĞ UN Gİ Bİ GÖRÜN. BÜYÜKLÜK BUDUR! Güçlü ve benzersiz tasarı m ı Freemont a eş siz bir kiş ilik katı yor. Fiat logolu ı zgara, güçlü hatlara sahip ön tasarı m, onu daha da özgür kı l ı yor. Freemont un tarzı, dinamik kiş iliğ in tamamlayı c ı parçaları... 6_7

5 8_9

6 GERİ DE Kİ MSEYİ BIRAKMA. BÜYÜKLÜK BUDUR! Freemont ta tüm sevdiklerinize yer var. Geniş ve rahat 3. sı raya sahip 7 kiş ilik oturma düzeni ile Freemont, özgürce seyahat etmek için ideal. Geniş iç mekan ölçüleriyle size mükemmel bir yerleş im ve fonksiyonellik sağ l ı yor. 10_11

7 GERİ DE Kİ MSEYİ BIRAKMA. BÜYÜKLÜK BUDUR! İ htiyacı n ı z olan tüm alan ve fonksiyonellik Freemont ile sizin. Ön yolcu koltuğ unu, ikinci ve üçüncü sı ra koltukları n tamamı n ı 32 farklı kombinasyon yaratarak bağımsı zca hareket ettirmek ve düz bir bagaj yeri sağ lamak Freemont ile mümkün. Yüksek pozisyonlu sürücü koltuğ u size maksimum konfor, hakimiyet ve yol kontrolü sağ larken; ikinci ve üçüncü sı ra koltuklar ise yolculara enfes bir manzara sunuyor. 12_13

8 HERKESE YETECEK KADAR YERİN OLSUN. BÜYÜKLÜK BUDUR! Size standart bir aracı n bagaj hacmi kadar alan sunan 20 den fazla eş ya gözü düş ünün. Yolcu koltukları n ı n altı nda kolaylı kla ulaş ı labilen fonksiyonel bölmelerden yer döş emesinin altı ndaki geniş eş ya gözlerine kadar Freemont yarattı ğ ı her alanla rahatlığı yaş atı yor. Freemont ile hiçbir ş eyden vazgeçmek zorunda kalmadan, ihtiyacı n ı z olan her ş eyi yanı n ı za alı n. İşte büyüklük budur! 14_15

9 FREEMONT AWD Kendinizi daha da özgür hissetmeniz için, her türlü hava şartı ve yol durumunda daha güçlü çekiş, daha rahat vites değişimi, maksimum güvenlik sağlayan 6 ileri otomatik vitesli ve AWD teknolojisine sahip yeni Freemont u yarattık. Böylece hiçbir şey size engel olamayacak. Büyüklük budur! 16_17

10 KENDİ YOLUNDA Hİ ÇBİ R ENGEL TANIMA. BÜYÜKLÜK BUDUR! FREEMONT AWD AWD (All-Wheel-Drive), her türlü yola korkusuzca girmeniz için tasarlanmı ş 4 tekerlekli aktif çekiş sistemidir. Kayma sensörleri sayesinde dört tekerleğ in yola yapı ş ması nı ölçer ve çekiş i ön akstan arka aksa ne zaman dağ ı tacağ ı na elektronik kontrol ünitesiyle karar verir. Bu ş ekilde yol tutuş u ve sürüş emniyetini yalnı zca çamur, kar, buz gibi olumsuz koş ullarda değ il, asfalt yüzeylerde de artı rır. 4 tekerlekli çekiş sistemi talebe göre çalı ş ı r: Kontrol ünitesi tork transferini elektronik kontrollü kavram sistemi ile düzenler. Sistem sürekli olarak pedal pozisyonu, sürat ve direksiyon açı sını analiz eder, düzenli olarak çekiş kontrolü sağ lar ve ESP sistemiyle birlikte çalışır. Tüm bunlar her tekerlekte en iyi torku garantiler. Dolayı s ı yla AWD teknolojisi çekiş i ve sürüş kabiliyetini 3 farklı ş ekilde müdahale ederek iyileş tirir: Önleyici Kontrol: Sürücü çok fazla güç isterse, AWD çekiş ve torkun bir kı smı n ı arka tekerleklere aktararak otomatik çalı ş ı r. Kayma Kontrolü: Eğ er ön tekerlekler, yağ mur, çamur, kar gibi olumsuz koş ullarda kaymaya baş larsa kontrol ünitesi gücü arka tekerleklere aktarı r. Sürüş ün İ yileş tirilmesi: 4 tekerlekli aktif çekiş aracı n dinamiğ ini iyileş tirir. Virajda ve hı zlanı rken tork arka tekerleklere dağ ı t ı l ı r. Bu ş ekilde yüksek hı zdayken bile viraja uyum kolaylaşır, sürüş daha akı c ı ve güvenli hale gelir. AWD teknolojisi Freemont u daha güvenli ve becerikli kı lar. İşte büyüklük budur! 18_19

11 KENDİ YOLUNDA HİÇBİR ENGEL TANIMA. BÜYÜKLÜK BUDUR! FREEMONT AWD AWD teknolojisi güçlü ve güvenilir 2.0 Multijet II motor ile sunulmaktadı r. Bu dizel motor daha seri hı zlanmayı sağ layan kick-down fonksiyonu ve yolcuları n maksimum rahatlı ğ ı için 6 vitesli otomatik ş anzı manla donatı lmı ş t ı r. Sürücü otomatik ş anzı manla istediğ i vitese geçebilir ya da elektronik kontrol ünitesinin uygun vitesi seçmesine izin verebilir. 2.0 MULTIJET II 16V 170 HP 6AT AWD MAKSİMUM GÜÇ: kw (HP) devir/dk MAKSİMUM TORK: Nm devir/dk ÇEKİŞ TİPİ VİTES YAKIT TÜKETİMİ (l/100 km) Ortalama CO 2 SALINIMI (g/km) HIZLANMA (sn) km/h MAKSİMUM HIZ (km/saat) EKOLOJİK SEVİYE YAKIT TİPİ Ön ve Arka 6 ileri otomatik 7, ,1 184 Euro 5 Dizel 20_21

12 FREEMONT AWD 22_23

13 24_25

14 SON TEKNOLOJİDEN BİR ADIM ÖNDE OL. BÜYÜKLÜK BUDUR! Freemont a sahip olmak, teknolojinin en üst seviyesinin elinizin altı nda olması anlamı na da gelir. Araca anahtarsı z giriş yapmak ve ön paneldeki bir tuş la aracı çalı ş t ı rmak için hazı rlanmı ş Keyless Entry&Go sistemi gibi Freemont, manevraları kolaylaş t ı rmak için geri vitese geçildiğ inde aktifleş en park sensörü ve geri görüş park kamerası gibi seçenekler sunar. 26_27

15 SON TEKNOLOJİDEN BİR ADIM ÖNDE OL. BÜYÜKLÜK BUDUR! E ğ lenerek ve daima insanlarla iletiş imde kalarak yolculuk etmeyi kim istemez ki! Freemont ile bunları n hepsi mümkün. Direksiyondaki tuş larla kumanda edilebilen araca entegre, renkli 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı CD/MP3 çalarlı radyo ile en sevdiğ iniz müziğ i kolayca dinleyebilirsiniz. Müzik sistemi ve üç bölgeli klimanı n ayarlanması gibi aracı n çok sayı daki fonksiyonları n ı kontrol etmek için ekrana dokunmanı z yeterli. Ayrı ca Bluetooth bağ lantı s ı ile sesli konuş abilir, telefon rehberini ellerinizi direksiyondan ayı rmadan kullanabilirsiniz. Freemont, cihazları n ı z ı bağ lamanı z için de bir USB çı k ı ş ı ve AUX-IN giriş ine sahiptir. Güvende hisset ve hissettir. Büyüklük budur! Freemont performans anlamı nda size en fazlası n ı sunmakla kalmaz, gerçekten güvende olduğ unuzu hissettiren bir yolculuk yapmanı z ı sağ lar. Çünkü özgürlük aynı zamanda güvenle hareket etmek demektir. Freemont, 6 hava yastı ğ ı, üç nokta bağ lantı l ı emniyet kemerleri, ikinci sı ranı n koltukları ndaki ISOFIX sistemi, aktif ön kafalı kları ve emniyet kemerlerinin doğ ru bağ lanması nı kolaylaş t ı ran yükseltmeli çocuk koltuğ u gibi çok sayı da donanı ma sahiptir. Bunlara ek olarak sürüş esnası nda maksimum güvenliğ i sağ lamak için ESP ve ABS nin dı ş ı nda, yokuş ta kalkı ş a yardı m eden Hillholder, ERM (Devrilme Önleyici Sistem) sistemleri ve her bir lastiğ in bası ncı n ı her an gösteren TPMS (Lastik Bası ncı Gösterme Sistemi) teknolojisiyle donatı lmı ş t ı r. Ayrı ca römork savrulma önleyici sistem (TSC) de Freemont un güvenlik donanı mları arası ndadı r. 28_29

16 30_31

17 DONANIMINLA FARKINI HERKESE HİSSETTİR. BÜYÜKLÜK BUDUR! FREEMONT LOUNGE Lounge, Freemont un en üst seviyesi. Sunulan detaylar benzersiz ve ş ı k: 19 saten alaş ı mlı jantlar, krom kaplı dı ş kapı kolları, krom tavan rayı ve port bagaj, DVD okuyucu ve SD kart yuvalı 8,4 dokunmatik ekran ve entegre Türkiye haritası destekli navigasyon, geri görüş park kamerası, 6 hoparlörlü Alpine ses sistemi, subwoofer ve amplifikatör, deri koltuk döş emesi ve ı s ı tmalı ön koltuklar. 32_33

18 DOĞ ADA YIRTICI, Ş EHİ RDE SAVAŞ ÇI. BÜYÜKLÜK BUDUR! FREEMONT CROSS Fiat Freemont tan off-road tutkunuzu ateş leyecek yepyeni bir SUV: Freemont Cross. Krom renkli ön ve arka tampon koruma barları, parlak siyah renkli ön ı zgara ve sis farı çerçeveleri, krom renkli yan eş ik çı taları ve tavan rayı, karartı lmı ş ön ve arka farlar, 19 siyah renk alaş ı mlı jantlar, sunroof ve ön far yı kama özellikleriyle içten d ı ş a mücadeleci bir ruh. 34_35

19 FARKINI HERKESE GÖSTER. BÜYÜKLÜK BUDUR! Freemont u her zaman istediğ iniz ş ekilde kiş iselleş tirebilirsiniz. Onu hep daha benzersiz ve her yolculuğ unu daha unutulmaz kı lacak aksesuarları keş fedin. Stil Bagaj kapağ ı krom çı ta Yan krom çı ta Krom ayna kapağ ı Freemont logolu kapı eş ikleri Freemont logolu halı paspaslar 19 inç alaşım jant takı m ı Marş biyel Arka spoiler Tatil dönemleri Portbagaj Bisiklet, kayak/snowboard, kano, windsurf taş ı yıcı Freebox (yaz/kı ş ) Çeki demiri (sabit/çı karı labilir) Çekici üstü bisiklet taş ı yıcı Freemont logolu kauçuk paspaslar Bagaj bölümü muhafazası Aile Çocuk koltukları Fonksiyonellik Kilitli bijon takı mı Hava deflektörleri (ön/arka) Paçalı k takı mı (arka) Park sensörleri (ön/arka) Sert ş apkalı k 36_37

20 Beyaz PASTEL RENK RENGİNİ BELLİ ET. BÜYÜKLÜK BUDUR! Derin Siyah Freemont renk seçenekleriyle kiş iliğ inizi en iyi ş ekilde ifade etmenizi sağ lar. İ nci, pastel ve metalik renkler... Yaş am tarzı nıza en çok yakı ş an rengi seçerek stilinizi gösterebilirsiniz. Kül Gri Granit Gri METALİK RENKLER LOUNGE CROSS İÇ DÖŞEME TİPİ Siyah Deri Taba Deri Kumaş İşlemeli Siyah Deri PASTEL RENK Beyaz X X X METALİK RENKLER Derin Siyah X X X Kül Gri X X Granit Gri X X X Safir Mavi X X X Metalik Kırmızı X X X İNCİ RENKLER İnci Beyaz X X X Safir Mavi Metalik Kırmızı Kumaş işlemeli siyah deri İnci Beyaz İNCİ RENK Siyah Deri Taba 38_39

21 Teknik Özellikler MOTOR AWD LOUNGE 2.0 Multijet 170 HP Toplam silindir adedi Önde sıralı 4 ÇapxStrok (mm) 83 x 90,4 Silindir hacmi (cm 3 ) 1956 Emisyon seviyesi Euro 5+ Yakıt tipi Dizel Sıkıştırma oranı 16,5 Maksimum güç CE: kw (HP) / d/d Maksimum tork CE: Nm (kgm) / d/d Besleme VİTES MEKANİZMASI Çekiş Vites adedi DİREKSİYON Common rail tip Multijet II direkt enjeksiyon Ön ve arka 6 ileri otomatik Kremayer tip Hidrolik direksiyon Dönüş çapı (m) 11,6 FRENLER - D (disk) Önler: Ø mm Arkalar: Ø mm SÜSPANSİYONLAR Ön Arka BOYUTLAR D 302 (hava soğutmalı) D 305 (hava soğutmalı) McPherson tipi ön süspansiyon sistemi Tam bağımsız Multilink arka süspansiyon sistemi Dingil (mm) 2890 Uzunluk/Genişlik (mm) 4888/1878 Yükseklik (mm) 1705 Ön/Arka iz genişliği (mm) 1571/1582 Ön/Arka tampon ile tekerlek arası mesafe (mm) 1005/1015 BAGAJ HACMİ (dm 3 ) 7 koltuk oturma düzeni koltuk oturma düzeni koltuk oturma düzeni 1461 TEKERLEKLER Lastikler AĞIRLIK-KAPASİTE 225/55 R19 Boş ağırlık (kg) 2004 Frensiz/Frenli römork çekme kapasitesi (kg) 450/1100 Yakıt deposu kapsitesi (litre) 79,9 PERFORMANS-TÜKETİM Maksimum hız (km/s) 184 Hızlanma (sn) km/s 11,1 YAKIT TÜKETİMİ (L/100 KM) (2004/3/CE NORMU) Şehiriçi/Şehirdışı/Ortalama 9,6/6,0/7,3 CO 2 Emisyonu (g/km) 194 DONANIMLAR ÇİZGİ VE STİL 19 alaşımlı jantlar (saten boyalı) S S Krom egzoz ucu S S Krom kapı kolları S S Krom tavan bagaj rayı S S Ön ve arka tampon krom koruma barı - S Krom yan eşik çıtaları - S Karartılmış arka camlar S S Karartılmış ön ve arka farlar - S Parlak siyah renkli ön ızgara ve sis farı - S Deri vites topuzu S S Deri direksiyon simidi S S Deri koltuk döşemesi S S Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu S S KONFOR VE İŞLEVSELLİK Anahtarsız giriş sistemi (Keyless entry) S S Anahtarsız çalıştırma sistemi (Keyless go) S S 7 koltuklu oturma düzeni (Katlanabilir 3. sıra) S S Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu (6 yönlü) S S Elektrikli bel ayarlı sürücü koltuğu (4 yönlü) S S Katlanabilir, eşya gözlü ön yolcu koltuğu S S 3 bölgeli otomatik klima S S Hız sabitleyici (Cruise Control) S S Karanlık sensörü S S Arka park sensörü S S Geri görüş park kamerası S S Otomatik kararan iç dikiz aynası S S Elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynaları S S Elektrikli katlanabilir dış dikiz aynaları S S Pusula göstergeli araç bilgisayarı S S Aydınlatmalı bardaklıklar S S Ön kolçakta 12 V priz S S Ön far yıkama - S Elektrikli açılabilir tavan (Sunroof) O S GÜVENLİK ABS S S ESP+Hillholder* S S Devrilme önleyici sistem (ERM) S S Römork savrulma önleyici sistem (TSC) S S Yan hava yastıkları S S Perde hava yastıkları S S Aktif ön kafalıklar S S Aktif yaya güvenlik sistemi (EPP) S S Sis farları S S Lastik basınç ölçüm sistemi (TPMS) S S Vites değiştirme göstergesi S S ISOFIX bağlantıları S S 2. sıraya entegre çocuk koltuğu S S AUDIO/TELEMATİK 8.4 dokunmatik ekran CD/MP3 çalar ve DVD/SD oynatıcı S S Dokunmatik ekrana entegre Türkiye haritası destekli navigasyon S S Bluetooth sesli kontrol sistemi S S USB ve AUX girişi S S 2. sıra multimedia ekranı O O Direksiyondan kumandalı müzik sistemi S S Alpine ses sistemi (subwoofer ve 368W amplifikatör) S S *AWD Lounge versiyonunda Hillholder standart değildir. S: Standart O: Opsiyonel -: Mevcut değil AWD LOUNGE CROSS 40_41

22 FARKLI SEÇENEKLER YARAT. BÜYÜKLÜK BUDUR. KONFİGÜRASYON FIAT HİZMETLER Fiat marka araçlara özel bu ürün ile aracınızda cam dahil oluşabilecek tüm hasarların Fiat Yetkili Servisleri nde ve orijinal parça kullanılarak onarılmasını garanti altına alırsınız. Kasko kapsamında alacağınız hizmetlerde servis önceliği sağlanır ve düşük maliyetli işlemlerde eksper tayin edilmeksizin onarıma başlanır. Nerede olursanız olun, 365 gün 24 saat yanınızdayız. Aracınızda herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda tek yapmanız gereken Acil Servis hattımızı arayarak operatöre bulunduğunuz yeri bildirmektir. Uzatılmış Garanti hizmeti; ister yeni satın aldığınız ister kullanmakta olduğunuz mevcut Fiat aracınızın garantisini çok cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile uzatabilmenizi sağlayan bir hizmettir. Fiat Yol Yardım Ekstra ile Acil Yol Yardım hizmetinizi 1yıl daha uzatabilirsiniz. Böylece yolculuklarınızda karşılaşma ihtimaliniz olan tüm olumsuzluklara karşı güvence altına alınmış olursunuz. Fiat ta otomobilinizi servise bıraktığınızda araçsız kalmazsınız. Yedek araç temini için çok sayıda formalite ile uğraşmak zorunda kalmadan, Fiat ın uygun fiyat ile sağlayacağı özel yedek aracınız size eşlik eder, aracınızın yokluğunu hissettirmez. Yılın 365 günü Türkiye nin her yerinden no lu telefonu arayıp, araçlarımız, hizmetlerimiz ve bayi ağımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Araçların motorlarında zamanla oluşan kurum ve karbonlar, Fiat servislerinde el değmeden temizlenir. Böylece motorun gücü ve çekişi artar, yakıt tüketimi düşer, sürüş konforu yükselir. Fiat Oto Koruma hizmeti sayesinde antibakteriyel araç içi temizlik ve koruma ile arabanızda hijyen sağlarsınız. Aracınızın boya parlatma, koruma ve çizik giderme işlemlerini yaptırabilir, motor temizleme ve parlatma işlemleriyle aracınızı ilk günkü parlaklık ve görünümüne kavuşturursunuz. Akaryakıtınızı sürekli olarak Opet istasyonlarından alın, akaryakıttan kaynaklanabilecek hasarlara karşı onarım maliyetleri size yansımasın. Muayene zamanı gelen aracınız yasal muayene standartlarına göre kontrol edilir. Muayeneye engel olacak bir durum tespit edilirse giderilir. İsterseniz aracınızın muayene işlemleri sizin adınıza takip edilir, muayene etiketi alınır. LPG EKSPERTiZ FIAT yetkili servislerinin montaj ve bakım güvencesi ile gerçekleştiren LPG dönüşümünden sonra aracınızın 3 yıl / km garantisi devam eder. LPG kiti dönüşüm operasyonları FIAT yetkili servislerinde FIAT garantisi altında gerçekleştirilir. LPG kitine ait bakım ve onarım işlemleriniz için de FIAT yetkili servisleri sizlere en iyi hizmeti verir. 2. el araç alım ve satım sürecindeki ekspertiz kontrolünü profesyonel şekilde karşılar. Fiat servislerinde yapılan kontroller sonucunda aracın dış görünümü, fren sistemi, elektrik sistemi, direksiyon sistemi, sıvı kontrolleri, görüş alanı, motor ve diğer kritik noktalar hakkında detaylı bir rapor sunulur. TELEPATHY Fiat Telepathy aracınızın durumu, verimliliği ve güvenliğini sizin rahat etmeniz için 7 gün 24 saat kontrol eder ve sizi bilgilendirir. Fiat Telepathy birbirinden farklı çok sayıdaki katma değerli hizmeti bir bütün halinde sunmaktadır. Mini Onarım Hizmeti ile Fiat ınızın kaportasında, boyasında ve plastik parçalarında oluşan küçük çaplı hasarlar düşük fiyatlarla onarılır, aracınızın orijinalliği korunur. FAR PARLATMA Far camının dış yüzeyi, zamanla farın ısısından ve güneş ışınlarından dolayı oksitlenme yapar ve farın dış yüzeyinde zar gibi bir renk solması ve matlaşma oluşur. Far Temizleme Hizmeti ile matlaşan, sararan ve çizilen far camları orjinal görünümüne kavuşturulmaktadır. Bu sayede hem estetik bir görünüm hem de net bir aydınlatma sağlanır. CAM/BOYA KORUMA FiLMi Şeffaf veya renkli güvenlik filmi, renkli cam filmi ve boya koruma filmi (kaput filmi) seçeneklerimiz ile hem aracınıza estetik bir görünüm katarsınız hem de aracınızı çizilmelerden, UV ışınlarından, güç uygulayarak kırılmalardan, kum ve tozdan oluşacak hasarlardan korursunuz. ARAÇ ALTI Yolculuğunuz boyunca zemin şartları ve lastiklerden kaynaklanan gürültüye maruz kalırsınız. Fiat araç altı izolasyon hizmeti sayesinde yoldan kaynaklanan sesler azalır, sürüş keyfiniz artar. Üstelik araç altı yıpranmasını geciktirerek aracınıza ek bir koruma sağlar. Müşteri memnuniyetini ve tam hizmet esasını ilke edinen Otoeksper ile 2. el araçlara zahmetsizce sahip olur, Otoeksper güvencesi taşıyan araçların keyfini çıkarırsınız. Otoeksper bayilerinde; motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz işleminden geçirilmiş olan 2. el araçlar beğeninize sunulur. Beğendiğiniz aracın çalıntı, hacizli ya da rehinli olması, vergi borcunun bulunması gibi hukuki risklere karşı korunursunuz. Trafik tescil işlemleri, sizin adınıza Otoeksper tarafından gerçekleştirildiği için bürokratik işlere zaman ayırmanıza gerek kalmaz. Arzu ettiğiniz takdirde, seçiminizi garantili olarak satışa çıkarılan araçlardan yana kullanırsınız. Otoeksper bayilerinde sunulan hizmetler: Ekspertiz: Motorundan kaportasına kadar titizlikle kontrolü yapılmış araç satışı. Takas: Her marka binek ve hafif ticari araç için takas imkanı. Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkanı. Oto Kuaför: Tüm araçlar için görünüm yenileme ve detaylı temizlik hizmeti. Garanti: Ekspertiz sonucunda onay alan araçların garantili satışı. Yol Yardımı: Garantili satılan araçlar için 1 yıl boyunca 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti. Koç Fiat Kredi ile hayalinizdeki otomobile showroom dan çıkmadan kolayca sahip olabilirsiniz. Koç Fiat Kredi nin getirdiği alternatif çözümler sayesinde size en uygun çözüm paketini hemen belirleyip en az evrak ve imza garantisi ile işlemlerinizi başlatabiliyorsunuz. Duruma göre aracınızın anahtar teslim fiyatının %100 üne varan kefilsiz kredi kullanma imkanınız var. İkinci el araç alımlarınızda ise 8 yıla kadar her marka araca 36 ay vadeli kredi olanağı sunuluyor. Hepsi kendi alanında uzman dinamik kadrosuyla tüm operasyonunu kendi bünyesinde yürüten Koç Fiat Kredi nin hedefi, aracınızın satın alma sürecinde yaşadığınız keyif ve güven duygusunu finansman temininde de hissettirmek ve bu güzel başlangıçta sizlere mükemmellik sağlamaktır. Estetik ve kullanışlı aksesuar... Aracınızı kişiselleştirerek ek kullanım kolaylığı getiren ve aracınıza estetik görünüm sağlayan kalitesi onaylanmış geniş ürün yelpazesi ve garantili orijinal aksesuarlar. HİZMETLER

Basım tarihi: Ocak 2014

Basım tarihi: Ocak 2014 Basım tarihi: Ocak 2014 Şehrin gezgini Panda, ilk kez 30 yıl önce çıktı şehrin sokaklarına. Ve bugün, geçmişinden aldığı mirasla yeniden şehre dönüyor. Bu kadar sade olup bu kadar fonksiyonel ve yenilikçi

Detaylı

Basım tarihi: Mart 2014

Basım tarihi: Mart 2014 Fiat ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını

Detaylı

Basım tarihi: Nisan 2013

Basım tarihi: Nisan 2013 Basım tarihi: Nisan 2013 Şehrin gezgini Panda, ilk kez 30 yıl önce çıktı şehrin sokaklarına. Ve bugün, geçmişinden aldığı mirasla yeniden şehre dönüyor. Bu kadar sade olup bu kadar fonksiyonel ve yenilikçi

Detaylı

500X, 500 ü tüm dünyada bir ikon haline getiren değerlerin dışa vurumudur. Sağlamlık, yüksek performans, konfor ve sosyallik onda İtalyan tasarımının

500X, 500 ü tüm dünyada bir ikon haline getiren değerlerin dışa vurumudur. Sağlamlık, yüksek performans, konfor ve sosyallik onda İtalyan tasarımının İN GÜCÜNÜ KEŞFET 2 3 4 500X, 500 ü tüm dünyada bir ikon haline getiren değerlerin dışa vurumudur. Sağlamlık, yüksek performans, konfor ve sosyallik onda İtalyan tasarımının baştan çıkarıcılığıyla buluşur.

Detaylı

Basım tarihi: Eylül 2013

Basım tarihi: Eylül 2013 Fiat ın en yeni modellerini, otomobilinizle ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede

Detaylı

Basım tarihi: Mart 2013

Basım tarihi: Mart 2013 Fiat ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve motor sporlarındaki son haberleri web sitemizden görebilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir,

Detaylı

Basım tarihi: Temmuz 2014

Basım tarihi: Temmuz 2014 Fiat ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını

Detaylı

YENİ doblò cargo. www.fiat.com.tr. Basım tarihi: Aralık 2010

YENİ doblò cargo. www.fiat.com.tr. Basım tarihi: Aralık 2010 YENİ doblò cargo Fiat ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve motor sporlarındaki son haberleri web sitemizden görebilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi

Detaylı

Basım tarihi: Mart 2013

Basım tarihi: Mart 2013 Fiat ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını

Detaylı

www.fiat.com.tr Basım Tarihi: Nisan 2013

www.fiat.com.tr Basım Tarihi: Nisan 2013 Fiat ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve motor sporlarındaki son haberleri web sitemizden görebilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir,

Detaylı

FIAT DUCATO MİNİBÜS. www.fiat.com.tr. Basım tarihi: Ekim 2009

FIAT DUCATO MİNİBÜS. www.fiat.com.tr. Basım tarihi: Ekim 2009 FIAT DUCATO Fiat ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve motor sporlarındaki son haberleri web sitemizden görebilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize

Detaylı

YENİ FORD FOCUS. Temmuz 2012 / 20.000. Bayi Kaşesi. Bilgi İçin Ford Direkt Hattı. www.ford.com.tr

YENİ FORD FOCUS. Temmuz 2012 / 20.000. Bayi Kaşesi. Bilgi İçin Ford Direkt Hattı. www.ford.com.tr Temmuz 2012 / 20.000 YENİ FORD FOCUS Bilgi İçin Ford Direkt Hattı Bayi Kaşesi 444 3 6 7 3 444 F O R D www.ford.com.tr Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış aksesuar üreticilerinin

Detaylı

Macera hayatınızın her anında. Hem iş hem de özel hayatınızda. Yeni Ford Ranger ile dünyayı dize getireceksiniz.

Macera hayatınızın her anında. Hem iş hem de özel hayatınızda. Yeni Ford Ranger ile dünyayı dize getireceksiniz. YENİ FORD RANGER 2 3 Macera hayatınızın her anında. Hem iş hem de özel hayatınızda. Yeni Ford Ranger ile dünyayı dize getireceksiniz. Yeni Ford Ranger ile arazide maceradan maceraya koşacaksınız. Ve kazanan,

Detaylı

YENİ FORD TOURNEO COURIER

YENİ FORD TOURNEO COURIER YENİ FORD TOURNEO COURIER İleri görüşlü. İlham verici. Dikkat çekici. Her otomobil onun imzasını taşıyor. Her maceranızda, yanınızda. Yeni Ford Tourneo Courier İyi zaman geçirmek kavramını tam anlamıyla

Detaylı

YENİ FORD TOURNEO COURIER

YENİ FORD TOURNEO COURIER YENİ FORD TOURNEO COURIER İleri görüşlü. İlham verici. Dikkat çekici. Her otomobil onun imzasını taşıyor. Her maceranızda, yanınızda. Yeni Ford Tourneo Courier İyi zaman geçirmek kavramını tam anlamıyla

Detaylı

YENİ FORD TRANSIT KAMYONET

YENİ FORD TRANSIT KAMYONET YENİ FORD TRANSIT KAMYONET 2 Omuzlarınızdaki Yükü Hafifletin Yeni Ford Transit Kamyonet, yüksek taşıma kapasitesini güvenilir performans ve düşük yakıt tüketimi ile birleştirerek, tüm ağır işlerin altından

Detaylı

YENİ FORD TOURNEO CUSTOM

YENİ FORD TOURNEO CUSTOM YENİ FORD TOURNEO CUSTOM 1 2-5 Ford kinetik tasarım 6-9 Kalite 10-11 Çevre dostu 12-13 Güvenlik 14-17 Akıllı teknolojiler 18-23 Donanım seviyeleri Araçlarımızın heyecan verici tasarımının sırrı. Cesur

Detaylı

Yeni Toyota Yaris. Akıllı ve kışkırtıcı. Üstelik şehre çok yakışıyor. TOYOTA TOUCH & GO

Yeni Toyota Yaris. Akıllı ve kışkırtıcı. Üstelik şehre çok yakışıyor. TOYOTA TOUCH & GO Toyota Yaris Yeni Toyota Yaris. Akıllı ve kışkırtıcı. Üstelik şehre çok yakışıyor. TOYOTA TOUCH & GO 4.7 Toyota Touch & Go Navigasyon, geri dönüş kamerası ve multimedya uygulamalarının tadını çıkarın.

Detaylı

YENİ FORD TRANSIT CUSTOM

YENİ FORD TRANSIT CUSTOM YENİ FORD TRANSIT CUSTOM 1 2-5 Ford kinetik tasarım 6-9 Kalite 10-11 Çevre dostu 12-13 Güvenlik 14-17 Akıllı teknolojiler 18-21 Gövde tipleri Araçlarımızın heyecan verici tasarımının sırrı. Cesur ve dinamik

Detaylı

Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan.

Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan. Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan. Yeni Vito. Kendi işinin patronları da terfi eder. Hafif ticari araçların uzmanı Mercedes-Benz den gerçek ticaret erbapları ve işinin uzmanları için yepyeni bir araç:

Detaylı

YENİ FORD C-MAX YENİ FORD GRAND C-MAX

YENİ FORD C-MAX YENİ FORD GRAND C-MAX Ekim 2012 / xx.000 YENİ FORD C-MAX YENİ FORD GRAND C-MAX Bilgi İçin FordDirekt Hattı Bayi Kaşesi 444 3 6 7 3 444 F O R D www.ford.com.tr Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış

Detaylı

Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor.

Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor. Yeni Vito Select. Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor. Her türlü yol şartına uygun bir şekilde tasarlanmış olan yeni Vito Select, çok yönlülüğü, konforu ve her zaman güvenilir

Detaylı

YENİ FORD TOURNEO CUSTOM

YENİ FORD TOURNEO CUSTOM YENİ FORD TOURNEO CUSTOM 1 2-5 Ford kinetik tasarım 6-9 Kalite 10-11 Çevre dostu 12-13 Güvenlik 14-17 Akıllı teknolojiler 18-23 Donanım seviyeleri Araçlarımızın heyecan verici tasarımının sırrı. Cesur

Detaylı

Her yolculuk güvenle başlar.

Her yolculuk güvenle başlar. Toyota Corolla Her yolculuk güvenle başlar. Dikkat çekici tasarım, üstün kalite ve Toyota Optimal Drive gibi yenilikçi bir teknoloji. Toyota Corolla nın sunduğu tatmin edici sürüş deneyimi için anahtar

Detaylı

YENİ NISSAN QASHQAI. ŞEHİR BENİM.

YENİ NISSAN QASHQAI. ŞEHİR BENİM. YENİ NISSAN QASHQAI YENİ NISSAN QASHQAI. ŞEHİR BENİM. Beklediğiniz an geldi. Crossover ın öncüsü Yeni Nissan Qashqai; öngörüye sahip gelişmiş teknolojisi, dinamik sürüş keyfi ve kusursuz tasarımıyla sizin

Detaylı

GRAND CHEROKEE YENİ JEEP. Türkiye Genel Distribütörü TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

GRAND CHEROKEE YENİ JEEP. Türkiye Genel Distribütörü TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YENİ JEEP GRAND CHEROKEE Tüm ürün çizimleri ve özellikleri, dosyanın hazırlandığı tarihlerdeki mevcut bilgilere dayandırılmıştır. Katalogdaki ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. TOFAŞ Türk Otomobil

Detaylı

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Efsanevi Land Cruiser. 60 yıllık global ve rakipsiz bir deneyim üzerine inşa edildi. Land Cruiser Prado atletik manevra kabiliyeti ve son derece sağlam dengesi ile dünyanın en

Detaylı

Toyota Yaris ve Yaris Hybrid

Toyota Yaris ve Yaris Hybrid Toyota Yaris ve Yaris Hybrid TOYOTA TOUCH & GO Yeni Toyota Yaris ve Yaris Hybrid. Akıllı ve kışkırtıcı, üstelik şehre çok yakışıyor. Toyota Touch & Go Navigasyon, geri görüş kamerası ve multimedya uygulamalarının

Detaylı

Verso kendinize bir aile macerası yaratın.

Verso kendinize bir aile macerası yaratın. Toyota Verso Verso kendinize bir aile macerası yaratın. Tasarım Yeni dinamik tasarımımız aile dostu fonksiyonellikle buluştu. İç mekân Dışarıdan kompakt, içi ise oldukça geniş olan Verso ayrıca çok sayıda

Detaylı

TOYOTA İLE DAHA İYİ BİR GELECEK

TOYOTA İLE DAHA İYİ BİR GELECEK Yaris TOYOTA İLE DAHA İYİ BİR GELECEK HER GÜN GELECEĞİ PLANLIYOR, İLERLİYOR VE GELİŞİYORUZ. AMACIMIZ MÜŞTERİLERİMİZE HER ZAMAN BEKLENTİLERİNİN ÖTESİNDE, ONLARI HEYECANLANDIRAN, ETKİLEYEN, GÜVENLİ HİSSETTİREN

Detaylı