ŞIRNAK MESLEK 2014 BİRİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞIRNAK MESLEK 2014 BİRİM"

Transkript

1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. C- Diğer Hususlar... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. 4- Diğer Hususlar. B- Performans Bilgileri.. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 2

3 Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı iken, 2009 yılında Şırnak Üniversitesi nin kurulmasıyla Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Muhasebe Bölümü, Elektrik Bölümü, Makine Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü ile eğitim ve öğretimini devam ettirmektedir. Bölgenin sağlık, sosyal ve teknik açıdan ihtiyaç duyduğu eğitim ve öğretimi için yüksek tahsil yapmayı arzu edip imkânsızlık sebebiyle diğer illere gidemeyen bölge insanımızın evlatlarını en güzel eğitim ve öğretimi vermek başlıca hedefimizdir. Bu sebeple öğretim elemanı olarak görevlendirdiğimiz akademik personelimizi konusunun uzmanı ve belli bir tecrübesi olan hatta akademik kariyerlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışan gayretli arkadaşlardan seçmeye özen göstermekteyiz. Böylece hem ülkemizde, hem de dünyada çok ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirmeye yönelik açılmış bulunan meslek yüksekokulları arasında adımızı en iyi şekilde duyurmaya ve buna yönelik sınırlı imkânlarla öğrencilerimizi bölümleriyle ilgili, laboratuvar çalışması, kurs ve teknik gezilerle hedeflerini ve ufuklarını daha somut bir şekilde göstermeye çalışmaktayız. Böylece bölgenin genç dimağlarına adeta vazgeçilmez bir kara talih gibi oturtulmuş zihinlerimizi bulandıran makûs tarihi değiştirmeyi hedeflemişizdir. Bunun için öğrencilerimize sevgi, şefkat, merhamet ve muhabbetle yaklaşarak onların kendilerine güvenmelerini, çok çalışmalarını ve sonuçta alacakları başarılarla övünmelerinin hakları olacağını vurgulamaya çalışmaktayız. Böylece öğrencilerimizi hem mesleki bakımdan bilgilerle donatarak ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş ara elemanı eksikliğini bir nebze gidermeyi, diğer taraftan da insan olmamız sebebiyle insanı duygular ve insanı değerler açısından en mükemmel insan yetiştirmeye gayret etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerimizle öğrettikçe öğrenmeyi, öğrendikçe öğretmeyi ve evrensel değerler çıtasına erişmeye özen göstermekteyiz. Bu düşünceyle 2014 yılı Şırnak Meslek Yüksekokulu faaliyet raporunu bilgi ve değerlendirmeniz için saygıyla arz ederim. Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAER Müdür 3

4 GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Misyon Alanlarında uzmanlaşmış, son teknolojik yenilikleri kullanarak bilgilerini sürekli yenileyen ve kazandıkları bilgi ve becerilerini sorumlu meslek elemanı anlayışı ile birleştirerek iş piyasasında aktif rol alan mesleki ve teknik eleman yetiştirmek ve eğitim, araştırma, topluma hizmet yoluyla geleceğin dünyasını şekillendirmekte pay sahibi olmaktır. Vizyon Verilen eğitim ile çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, özgür düşünebilen, sorumluluk alabilen, kültürlü, kendini sürekli yenileyebilen elemanlar yetiştirerek, toplumda aranılan olmak. Alanlarında uzmanlaşmış, son teknolojik yenilikleri kullanarak bilgilerini sürekli yenileyen ve kazandıkları bilgi ve becerilerini sorumlu meslek elemanı anlayışı ile birleştirerek iş piyasasında aktif rol alan mesleki ve teknik eleman yetiştirmek ve eğitim, araştırma, topluma hizmet yoluyla geleceğin dünyasını şekillendirmekte pay sahibi olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunları, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu'nda verilen diğer görevleri yapmaktır. 4

5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Sayısı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi 1 72 Sınıf 9 50 Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Yüksekokulumuza ait kantinimiz bulunmamaktadır Yemekhaneler Yüksekokulumuza ait yemekhanemiz bulunmamaktadır Misafirhaneler Yüksekokulumuza ait misafirhanemiz bulunmamaktadır Öğrenci Yurtları Yüksekokulumuza ait öğrenci yurtları bulunmamaktadır Lojmanlar Yüksekokulumuza ait lojman bulunmamaktadır Spor Tesisleri Yüksekokulumuza ait spor tesisleri bulunmamaktadır Toplantı Konferans Salonları Yüksekokulumuza ait konferans salonu bulunmaktadır. 5

6 1.2.8.Sinema Salonu Yüksekokulumuza ait sinema salonu bulunmamaktadır Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yüksekokulumuza ait eğitim ve dinlenme tesisi bulunmamaktadır Öğrenci Kulüpleri Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci kulübü bulunmamaktadır Mezun Öğrenciler Derneği Yüksekokulumuza ait mezun öğrenciler derneği bulunmamaktadır Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Yüksekokulumuza ait okulöncesi ve ilköğretim okulu bulunmamaktadır Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası 2 40 m2 11 Çalışma Odası 2 20 m2 5 Çalışma Odası 2 10 m2 4 Çalışma Odası 1 20 m2 3 Toplam 7 90 m İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam

7 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı:1 Adet Ambar Alanı:10 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı:1 Adet Arşiv Alanı:15 m Atölyeler Atölye Sayısı:1 Adet Atölye Alanı:120 m Hastane Alanları Meslek Yüksekokulumuza ait Hastane bulunmamaktadır. YÜKSEK OKUL KURULU MÜDÜR Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAER YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yakup ANIT Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfullah GÜMÜŞOK Muhasebe ve Vergi Uygulamaları program Bşk Öğr.Gör. F.Şirin SÖKMEN Elektrik Programı Bşk. Öğr. Gör. Ferit AKBALIK Çocuk Gelişimi Program Bşk. Öğr. Gör. Ömer NAYCİ Makine ve Metal Teknolojisi Prog. Bşk. Öğr. Gör M. Şah GÜLTEKİN Büro Yön. ve Yönt. As. Program Bşk. Öğr. Gör M.Şirin BAKIR Meslek Yüksekokulu Sekreteri Hasan TURAN Şef V. Cumhur İŞİK Personel/Yazı İşleri Birimi Mikail AKBAŞ Öğrenci İşleri Leyla ÖZATÇA Teknik İşler İlker ŞAHİN Bölümler Sekreterliği Halime BABAT Tahakkuk İşleri Özgür DEMİRKIRAN Ayniyat İşleri Özgür DEMİRKIRAN 7

8 2- Örgüt Yapısı Yüksekokulumuzun yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Yüksekokul organları, Müdür, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu'ndan oluşur. Bölüm Başkanlıkları. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Başkanı. Elektrik Programı Başkanı. Çocuk Gelişimi Programı Başkanı. Makine Programı Başkanı.Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Başkanı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 52 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 9 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Yüksekokulumuza ait kütüphane kayıtları bulunmamaktadır. 8

9 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon 16 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu 1 Baskı makinesi 1 Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar 1 Televizyonlar Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler 9

10 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör - - Doçent - - Yrd. Doçent - - Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı

11 Araştırma Görevlisi - - Uzman - - Toplam Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör - - Doçent - - Yrd. Doçent - - Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman - - Toplam Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör - - Doçent - - Yrd. Doçent - - Öğretim Görevlisi

12 Okutman - - Çevirici - - Eğitim Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman Toplam - - Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör - Doçent - Yrd. Doçent. Dr. - Öğretim Görevlisi 27 Arş. Görevlisi - Arş. Görevlisi (ÖYP kapsamında görevlendirilen) - Arş. Görevlisi (35.Madde ile görevlendirilen) - Uzman 1 Okutman 1 Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 0 24,13 41,37 17,24 6,89 10,34 12

13 4.7- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 0,09 0,09 0 % İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 33,33 33, ,22 11, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 13

14 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %22,2 %44,4 %11,1 %11,1 %11, İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde

15 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E K To p E K Top. Erkek Kız Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim Toplamı(a) E K Top. E K Top. Sayı Yüzde* Yüksekokullar Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 15

16 Öğrenci Kontenjanları Şırnak Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS ÖSS sonucu Boş Kalan Kontenjanı Yerleşen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.) Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) Çocuk Gelişimi (N.Ö.) Elektrik Elektrik ( İ.Ö ) Büro Yönetimi (N.Ö ) Büro Yönetimi (İ.Ö ) Makine Toplam

17 Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümü Kadın Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam

18 5.2- Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKİK SAYISI ACİL SERVİS HİZMETLERİ YOĞUN BAKIM KLİNİK AMELİYAT SAYISI POLİKLİNİK HASTASI SAYISI LABORATUAR HİZMETLERİ RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI İdari Hizmetler Yüksekokulumuzun verdiği idari hizmetler arasında başlıca gereksinimler doğrultusunda satın alma işlemlerinin yapılması, akademik ve idari personel ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Ön lisans düzeyinde öğrencilere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi gibi hizmetler bulunmaktadır. 5.4-Diğer Hizmetler Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları tarafından gerçekleştirilen hizmetler arasında Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim, kamu kurum ve kuruluşları için danışmanlık, özel sektör için danışmanlık bulunmaktadır. 18

19 6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Harcama yetkilisi tarafından yapılacak ön mali kontrol, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. İdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığının ihtiyaçların karşılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar. Ayrıca, mali karar ve işlemler harcama yetkilileri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir. Yüksekokulumuzda harcama yetkilisi Müdürdür. Yüksekokulumuzun akademik ve idari işleri, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri yönetiminde, 3 idari personel tarafından yürütülmektedir. D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Sahip olduğumuz misyon ile belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmak, Üniversitemizin vizyonuna ulaşmasına katkıda bulunmak ve zayıf yönlerimizi güçlendirmek amacı ile belirlediğimiz stratejik amaçlarımız ve bu amaçlara ulaşmadaki hedeflerimizin rolü ve önemi aşağıda yer almaktadır. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedef-1: Kaliteli ve güncel eğitim programlarının oluşturulması ve uygulamaya konulması, Hedef-2: Uluslararası değişim programlarına her yıl katılan Öğretim Elemanı ve öğrenci sayısının arttırılması, Hedef-3: Her yıl gerçekleştirilen proje sayısının arttırılması, Hedef-4: Danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, Stratejik Amaç 1 Hedef-5: Öğrenci kullanımına yönelik bilgisayar donanımının artırılması, Hedef-6: Ofislerin ve ortak kullanım alanlarının arttırılması, Hedef-7: Akademik ve idari personelin nitelik, nicelik ve motivasyonunun artırılması, Hedef-8: İdari personelin eğitimi için yılda en az bir kez kurum içi eğitim programı düzenlemesi, 19

20 Hedef-9: Her eğitim öğretim yılında düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması, Hedef-10: Ulusal Değişim Projesi (Farabi) programına katılan öğrenci sayısının artırılması, Hedef-11: Üniversitelerarası İşbirliği Protokolü (ÜNİP) çerçevesinde öğretim görevlilerinin Yüksek Lisans ve Doktora yapmalarının artırılması, Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Bölgedeki Yaşam Kalitesinin Artmasına Katkı Sağlamak Stratejik Amaç 2 Hedef 1: AR-GE çalışmalarına önem vererek sosyal alanda araştırma projeleri hazırlamak Hedef 2: Üniversitenin Bilimsel Araştırma Birimine projeler üretmek, Hedef 3: Ülkedeki diğer proje finansörlerinden projeler için kaynak temin etmek B. Temel Politikalar ve Öncelikler Bölgenin kalkınması için yeterli bölümlerin açılmasını sağlamak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, 20

21 C. Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A- Mali Bilgiler ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2014 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 1321, ,556 % PERSONEL GİDERLERİ % SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % % CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 21

22 Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 1.2-Bütçe Gelirleri 2014 BÜTÇE TAHMİNİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI VERGİ DIŞI GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Ödeneği yetersiz kalan tertiplerimizin ihtiyaçları kurum içi aktarma ve Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü nden ek ödenek talebi ile karşılanmaya çalışılmıştır. 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar 22

23 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 2 Konferans - Panel - Seminer 1 Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser - Sergi - Turnuva - Teknik Gezi - Eğitim Semineri - 23

24 1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar arası Makale - Ulusal Makale - Uluslar arası Bildiri - Ulusal Bildiri 2 Kitap - Editörlü Kitapta Yayınlanmış Makale - SCI ya da SSCI li Yayınlar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar ÜNİVERSİTE ADI ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

25 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2014 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL DPT TÜBİTAK A.B BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DİĞER (Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli) ,00 TOPLAM

26 2- Performans Sonuçları Tablosu Performans bilgileri GEÇİCİ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans bilgileri GEÇİCİ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans bilgileri GEÇİCİ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 5-Diğer Hususlar Performans bilgileri GEÇİCİ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 1. Öğrenci sorunlarına ve yerel sorunlara duyarlı bir yönetim politikasının olması, 2. Alanlarında uzman öğretim elemanı ve idari personellerin bulunması, 3. Eğitimin çağın koşullarında yapılabilmesi için teknoloji donanımlı sınıfların bulunması. 4. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak mesleki laboratuarların bulunması. 5. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bilgisayar laboratuarının bulunması. 6. Bilgisayar eğitimi ile beraber öğrencilere öğretilen bilgisayar programlarının güncel olması. 7. Öğrencilerin okul bitiminde çalışabilecekleri kuruluşlarla iyi bir ilişki kurulmuş olması. 26

27 8. Öğrencilere bölüm hocalarının özverisiyle Dikey Geçiş Sınavı için yardımcı olunması. 9. Öğrencilerle iyi bir iletişim kurulmuş olması. 10. Öğretim elemanlarımızın ulusal uluslararası düzeyde yaptıkları araştırmaların sayı ve kalitesi her geçen gün artmaktadır. A- Zayıflıklar 1. Kullanılan binanın geçici olmasından dolayı akademik ve idari personellerin çalışabileceği fiziki alanların yetersiz olması, 2. Teknik programların uygulama dersleri için laboratuar ve atölyelerin kurulmasının tamamlanmamış olması, 3. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri alanların yetersizliği, 4. Öğretim elemanı ve idari personel sayısının az olması. 5. Sınavsız geçiş nedeniyle, ortaöğretim kurumlarından gelen öğrenci niteliğinin düşük olması. 6. Öğrencilerimizin staj yaptıkları yerlerin dağınık olması ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı denetlenememesi. C- Değerlendirme Üniversitemizin yeni ve kampus kurma çalışmalarının henüz bitmemiş olmasından dolayı fiziki şartlarda sıkıntılar yaşanmakla beraber, öğretim elemanları, öğrenciler ve yerel yöneticilerce kurulan güçlü iletişim sayesinde şartların zorluğuna rağmen Yüksekokulumuzun amaçları ve hedefleri gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Fiziki şartların zorluğuna rağmen, Rektörlüğümüz, Yüksekokul Kurulu ve Öğretim Görevlileri büyük fedakârlık göstererek, teknik programların büyük ihtiyaç duyduğu atölye ve laboratuar kurma çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmekte olup bütçeden gerekli kaynak ayrılmıştır. Laboratuar kurma çalışmalarımız kısa sürede bittiği zaman bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni bölümlerin açılmasına büyük katkı yapacaktır. Ayrıca kurulması düşünülen Araştırma Merkezine de katkı yapacaktır. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında laboratuarlardaki araç ve gereç eksikliklerinin giderilmesi öncelikli amaçlarımızdan olacağından, bu konuda bütçe olanaklarımız dâhilinde gerekli çalışmalar aynı özen ve gayretle yapılacaktır. Öğrencilerin sosyo-kültürel gelişmeleri için yeterli sayıda ve sıklıkta kültürel ve sportif etkinlerin düzenlenmesi. Yüksekokulumuzun bazı bölümlerinde öğretim elemanı yetersizliğinden ders yüklerinin artması sonucu doğmaktadır. Akademik personel yetersizliğinin giderilmesine çalışılmalıdır. 27

28 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Yrd.Doç.Dr. Mustafa KOCAER MÜDÜR 28

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24 2013 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 01 I- GENEL BİLGİLER 03 A- Misyon ve Vizyon 03 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 04 C- İdareye İlişkin Bilgiler 05 1- Fiziksel Yapı 05 2- Örgüt Yapısı 08 3- Bilgi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ. Malkara Meslek Yüksekokulu. 2008 YILI Đdare Faaliyet Raporu. Sürüm No:2. Malkara/TEKĐRDAĞ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ. Malkara Meslek Yüksekokulu. 2008 YILI Đdare Faaliyet Raporu. Sürüm No:2. Malkara/TEKĐRDAĞ T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Malkara Meslek Yüksekokulu 2008 YILI Đdare Faaliyet Raporu Sürüm No:2 Malkara/TEKĐRDAĞ ŞUBAT-2009 SUNUŞ... 4 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 Misyonumuz...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Gölcük Meslek Yüksekokulu; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon...2 B. Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2013 I İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Faaliyetleri sunulmaktadır. Tarım Ekonomisi tarımın teknik dalları ile ekonomi bilimini

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...6

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...5 B- Yetki, Görev

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Handan HACIAHMETOĞLU Fakülte Sekreteri 2014 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU

RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU RİZE ÜNİVERSİTESİ RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2012 1 SUNUŞ Yüksekokulumuz, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ekonomik ve sosyal faydayı artırmayı amaçlayan

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 5 C- İdareye

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı