ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE *"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1. HUKUKİ DAYANAK a. IMO nun (Uluslar Arası Denizcilik Örgütü), Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 Taraf Devletler Konferansı nın 12/12/2002 tarihinde kabul edilen ve 01/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren ISPS Kod (Uluslar Arası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) ve yönetmeliği. b sayılı İl İdaresi Kanunu, c. Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, d. Limanlar Yönetmeliği e Sayılı Kabahatler Kanunu. f sayılı Çevre Kanunu 618 Sayılı Limanlar Kanununu uyarınca 18/11/1961 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulan Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik g sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği h sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 2. AMAÇ Bu yönergenin amacı, İzmir Limanı tesisinde sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir kalkınmanın ilkeleri doğrultusunda, liman tesisini ve liman tesisini kullanan gemi, gemi adamı ve yolcular ile yurt dışından ithal edilen ya da yurt dışına ihraç edilen malların güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere, liman tesisinde giriş - çıkış ve çalışma esaslarının belirlenerek, sürdürülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için alınması gereken önlemlerin tek otorite (Vali) veya görevlendireceği Vali Yardımcısının gözetim ve denetimi altında sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 3. KAPSAM İzmir deniz Limanı Tesisine deniz yoluyla gelen araçların kullandığı deniz sahasından başlamak üzere, deniz limanı tesisi ihata duvarları içerisinde faaliyet gösteren resmi veya özel tüm kuruluşların personeli, işçileri, araçları ve liman tesisini kullanan yolcularla ziyaretçiler bu yönergenin kapsamı içindedir *Valilik Makamının tarih ve sayılı olur emirleriyle yürürlüğe konulmuştur. 1

2 4. TANIMLAR Bu yönergede geçen deyimlerden; a. ISPS Kod : Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodunu, b. Yönerge : İzmir Liman Tesisine ve Gemilere Giriş-Çıkış ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönergeyi, c. Vali : İzmir Valisini d. Mülki İdare Amiri: 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Ek 1.maddesi uyarınca Vali nin İzmir limanında görevlendirdiği ve belirtilen 5442 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına dair olup yukarıda belirtilen Yönetmelikte yer alan ve bu yönergede belirtilen yetkileri Vali adına kullanan vali yardımcısını, e. Liman Güvenlik Komisyonu: Liman tesisindeki güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla Mülki İdare Amiri nin başkanlığında toplanan komisyonu, f. Güvenlik Tahkikatı: Liman Tesisini kullanmak üzere müracaat eden şahısların ve araçların Liman Tesisine girişlerinden önce güvenlik kuvvetlerince yapılan suç kaydı sorgulamasını, g. Liman Tesisi : İzmir Limanı İşletme Müdürlüğü binası ve bu binanın önünde yer alan Yolcu Salonu Otoparkı hariç olmak üzere, Liman A-B-C-D ve Viyadük Kapılarından kolluk kuvvetlerinin kontrolü sonrası girilebilen ve liman ihata duvarları ile çevrili kara alanı ile limana gelen gemilerin rıhtıma yanaşma esnasında ve rıhtımdan ayrılırken manevra yaptıkları deniz alanını, h. Liman Giriş Kartı: Liman tesisine girmeye izin veren -ancak gemiye giriş izni vermeyen- proximity kartları, ı. Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı: Görevi gereği her gün liman tesisinde çalışmak zorunda olan resmi ve özel kuruluş personelleriyle bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen kartları, i. Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı: Görevi icabı liman tesisine 4 saatten fazla, bir aydan az süre ile geçici olarak girmesi gereken özel kuruluş personeli ile bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen kartları, J. Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Giriş Kartı: Hem limana hem de gemilere giriş izni veren proximity kartları, k. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı: Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden, görevi icabı gemilere girip çıkması gereken resmi veya özel kurum ve kuruluş personeli ile bunların gözetim ve denetimi ile görevli yetkililerine verilen kartları, l. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı: Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden, Özel kuruluşların görevi icabı gemilere 2 saatten fazla, bir aydan az süre ile girip çıkmak zorunda olan personelleri ve bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirleri için alması gereken kartları, m. Geçici Hizmet Giriş Kartı : Liman tesisi içerisindeki araçlar ile binaların bakım ve onarımları ve yapılacak olan diğer iş ve işlemler kapsamında; malzeme, hizmet ve yer görmek maksadıyla, kamu ya da özel kuruluş personeli ve teknik elemanlarının, maksimum dört saatliğine liman tesisine girmesine izin veren kartları, n. RFID Tag: Liman tesisine araçla giriş çıkış yapan sürücülere ve araçlara verilen RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) etiketlerini o. İdari Para cezası: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer Kanunlarda belirtilen idari yaptırımı ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Güvenlik Önlemleri 5. LİMAN GÜVENLİK KOMİSYONU Sivil havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması; yürütülen güvenlik eğitim ve denetim hizmetleri ile ilgili uygulanan tedbirleri, görülen aksaklık ve eksiklikleri görüşmek üzere ; Alsancak Limanı Mülki İdare Amirinin başkanlığında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını temsilen İzmir Liman Başkanı ve TCDD İzmir Liman İşletme Müdürü, Gümrük teşkilatını temsilen İzmir Gümrük Müdürü ve İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürü, İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen Deniz Limanı Şube Müdürü, sağlık teşkilatını temsilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Baştabibi nin de katılımları ile bir başkan ve altı üyeden müteşekkil bir "Liman Güvenlik Komisyonu" oluşturulur. Komisyon tarafından tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar, limandaki birimlerin üst kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir. Kuruluşlar gereğini ivedilikle yerine getirirler. Komisyonda alınan kararlar bir sonraki toplantının ilk maddesi olarak tekrar ele alınır. Liman Güvenlik Komisyonunda alınan kararlar Mülki İdare Amirliği Web sayfasında yayınlanır. Liman Tesisi ve Gemilere girişler için verilecek Liman Giriş Kartlarının rengi, şekli ve geçerlilik süreleri Liman Güvenlik Komisyonunca belirlenir. Komisyon acil durumlarda Kriz Yönetim Merkezi olarak görev yapar. Sekretarya hizmeti Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 6. MÜLKİ İDARE AMİRİ NİN GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUKLARI Liman tesisinde hizmet veren kuruluşlar; teknik ve ticari nitelikteki hizmetlerinin dışına kalan diğer görev ve hizmetlerin sağlıklı, etkin, düzenli, emniyetli ve çevreye duyarlı bir biçimde yerine getirilmesinden mülki idare amirine karşı sorumludurlar. Bu kapsamda Mülki İdare Amiri; a. Görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar ve denetler. Mer i mevzuat çerçevesinde, liman tesisinde gerekli güvenlik önlemlerinin aldırılmasını ve asli görev, yetki ve sorumlulukları saklı kalmak üzere kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik birimlerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını temin eder ve uygulamaları denetler. b.liman tesisine ve gemilere giriş ve çıkışların düzenli şekilde yapılmasını, can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güven içerisinde yürütülmesini, muhtemel yasadışı eylemlere karşı gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasını temin için gerekli önlemleri aldırır ve denetler. c. Genel güvenlik ve limanlarla ilgili mevzuat ile Başbakanlık, bakanlık genelgeleri ve güvenlik talimatları, yetkili kurumların düzenlediği teftiş, inceleme ve değerlendirme raporlarında belirtilen eksiklik ve önerileri değerlendirir ve izler. d. Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile Gümrük Kanununun arama ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, liman tesisi içerisinde binaları, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli gerek kamu ve gerekse özel kuruluş 3

4 personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir. Aramanın kimler tarafından yapılacağı kaydını da taşıyan arama emri yazılı olarak verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilir. e. Limanlar tesisi çerisinde meydana gelecek muhtemel olaylara karşı güvenlik talimatı, muhtemel harekat tarzı planı, acil durum planı, yasadışı müdahale eylemlerine karşı yapılacak işlemler yönergesi ile yangın-kaza-kırımlara karşı yapılacak işlemlere dair yönerge ve talimatları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek hazırlatır ve bunların yürürlüğünü takip eder. f. Uluslararası nitelikteki kuruluşları temsil eden kişi ve kuruluşların sahadaki temas ve incelemelerini; güvenlik, verimlilik ve karşılıklılık çerçevesinde takip eder. Protokol kurallarını, karşılama ve uğurlamaları, ilgili mevzuat, Başbakanlık genelgeleri, uygulanan teamül ve diğer talimatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaklar. g. Kuruluşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapmasını isteyebilir. h.karar verme yetkililerinin ilgili Kanunda açıkça belirtildiği haller saklı kalmak üzere, Liman tesisi içerisinde kabahat işleyenlere gerekli idari para cezasını verir. ı. Resmi ya da özel kuruluş personellerinin; liman tesisi veya Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere daimi-geçici giriş kartı başvurularını yönergenin 8. maddesi gereğince güvenlik tahkikatı yapılmak üzere ilgili güvenlik kurumlarına havale eder. j. Yetki alanı içerisindeki kurum ve kuruluş amirlerinin yıllık izinlerini kullanma zamanı hakkında görüş bildirir, liman tesisinde görevli amir ve memurlar hakkında sicillerinde göz önünde bulundurulmak üzere değerlendirme raporları düzenler, başarılı gördüklerinin ödüllendirilmesi hususunda üst birimlerine teklifte bulunur. k. Liman tesisi ile ilgili başlatılan yatırımların seyrini takip ederek, varsa aksayan yönler hakkında Vali ye rapor sunar ve bunların zamanında bitirilmeleri hususunda takipçi olur. l. Vali nin Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde devredeceği diğer başkaca yetkileri kullanır. 7. LİMAN TESİSİ GÜVENLİĞİ Liman güvenlik güçlerinin kendi asli görevlerini (Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personeli için güvenlik ve asayişi sağlanması, İzmir Gümrük Müdürlüğü muhafaza personeli için kaçakçılığın men ve takibinin yapılması ve kolluk güçlerine yardımcı birim olan Liman Özel Güvenlik Teşkilatı personeli için ise 5188 sayılı kanunun 7. maddesinde tanımlanan görevlerin ve ayrıca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünce onaylanan ISPS Kod Güvenlik Planı nın uygulanmasından doğan görevlerin yapılması gibi) yapmaları asıl olmakla beraber, bu görevlerinin yanında liman tesisi içerisinde, gerek liman tesisi ve gerekse bu tesisi kullanan gemi veya gemi adamı, yolcu ve ziyaretçiler ile malların güvenliğinin sağlanması vb. konularda kamu düzeni ve asayişi bozan bir hususla karşılaştıklarında duruma müdahale etmekle de yükümlüdürler. 8. GÜVENLİK TAHKİKATI VE SONUÇLARI Güvenlik Tahkikatı; Ticari bir faaliyette bulunmak üzere Liman tesisine giriş yapmak isteyen şahıslar ve araçları hakkında İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce UYAP bilgi bankasından, İzmir 4

5 Gümrük Müdürlüğünce ise Kaçakçılık Bilgi Bankasından tahkikat yapılarak özellikle şahısların varsa geçmiş suç kayıtlarının incelenmesidir. Bu incelemeler sonucunda hakkında suç kaydı bulunduğu anlaşılanlardan mahkûmiyetleri ile ilgili mahkeme kararını veya durumlarını açıklığa kavuşturacak diğer adli belgeleri getirmeleri istenir. Getirilen belgelerden, suçu tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile şahsın, 5607 sayılı Kaçakçılık kanununa muhalefetten, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan ya da resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma veya uyuşturucu ticareti, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin giriş talebi Limana Güvenlik Komisyonunda görüşülerek karara bağlanır. Kart sahibi iken yukarıdaki suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş yargı kararı olduğu anlaşılanların durumları da ayni Komisyonda görüşülerek karar bağlanır. İlgilisi tarafından getirilen belgelerden, mahkûmiyetine sebep olan suçun yukarıda belirtilen suçlar kapsamında kalmadığının ve bu kapsamda liman tesisine girişine esasen engel teşkil etmediğinin ya da kişinin isnat edilen suçtan beraat ettiğinin açıkça anlaşılması halinde, Deniz Limanı şube Müdürlüğünce; içinde, ilgili hakkında kesinleşmiş yargı kararının tarih ve sayısının ve suçun türünün de belirtildiği, ekinde ise mahkeme kararının ya da kararlarının yer aldığı ve giriş kartı verilmesi konusunda Müdürlüğün görüşlerini içeren bir olur hazırlanarak Mülki idare Amirine sunulur. Mülki Amirin imzalaması halinde bahse konu olur anılan Müdürlük tarafından ilgili birime intikal ettirilir. Mülki İdare Amirin yukarıda belirtilen, konunun Liman Güvenlik Komisyonunda görüşülmesini gerekli gördüğü yönünde olur a not düşerek imzalaması halinde ise konu gündemine alınarak Komisyonun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İçeriğinde birden çok kişinin yer aldığı Liman giriş kartı başvuru dilekçesi üzerine yapılan tahkikatta hakkında suç kaydı bulunanların varlığının tespit edilmesi halinde dilekçenin onaylı bir örneği, sakıncayı tespit eden birim tarafından saklanarak dilekçe aslı liman tesisine girmesinde sakınca bulunmayanlara kart düzenlenmesi için ilgili birime gönderilir ve bu kişiler hakkında giriş kartı düzenlenir. Hakkında suç haydı bulunanların adli mercilerden getireceği belgelerin bu birime ulaşmasını müteakip Mülki İdare Amirine sunulacak olur un ekine ya da Komisyonda görüşülecek dosyanın içine diğer belgelerle birlikte bu dilekçe örneği de eklenir. Daha sonra, gerek Mülki İdare Amiri ve gerekse Komisyon tarafından bu kişiler hakkında alınan kararların intikalini müteakip gereği yapıldıktan sonra bu evraklar kart düzenleyen birim tarafından evveliyatı birleştirilerek arşivlenir. Taleplerinin uygun bulunmadığı yukarıda belirilen her iki durumda da Komisyon kararları müracaatçıya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tebliğ edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Liman tesisi ve Gemilere Giriş-Çıkış Düzeni 9. YOLCULARIN/GEMİ PERSONELİNİN VE ARAÇLARIN LİMAN TESİSİNE GİRİŞ- ÇIKIŞ ESASLARI Yabancı bir ülkeden gelen veya yabancı bir ülkeye giden yolcu ve gemi personeli ile beraberindeki eşyanın Türkiye ye giriş ve çıkış işlemleri sadece yolcu salonu kapısından yapılır. Yurt dışından gelen gemilerin sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra yolcular ve gemi personeli, sırasıyla pasaport ve gümrük muayene işlemlerine tabi tutulur. Bu kontroller yapılmadan gemi personeli ve yolcuların yurda girişlerine izin verilmez. Liman tesisine ve gemilere işi gereği girmesi gereken tüm resmi ve özel kuruluş personelleri Mülki İdare Amirinin onayına istinaden Liman İşletme Müdürlüğünce bastırılan Liman Tesisine veya Gemilere giriş kartları ile araçlar ise araç ve sürücü RFID Tag leri ile liman tesisine giriş çıkış yapabilirler. Liman tesisine yük getirip götüren araçlar ve sürücüleri ise Liman İşletmesi Müdürlüğünden alacakları RFID Taglerle giriş çıkış yapacaklardır. 5

6 10- LİMAN GİRİŞ KARTLARI VE RFID TAG LERİN NİTELİK VE ÇEŞİTLERİ a. Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı: Resmi kurumlar, personelleri için Liman Tesisine Daimi giriş kartı taleplerini Mülki İdare Amirliğine yaparlar. Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğü listede adı geçen kamu personellerine Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı tanzim ederek ilgili kuruma teslim eder. Özel kuruluşların, Liman Tesisindeki işlerini takip etmekle görevli personelleri için daimi giriş kartı taleplerini yönergenin 11-b sayılı maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne yaparlar. Liman İşletmesi Müdürlüğünce İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek ön kabulü yapılan başvuru formu ve ekindeki evraklarda adı geçen şahıslar hakkında yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yaptırıldıktan sonra, Liman Tesisine girişinde engel bulunmayan şahıslara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı tanzim edilerek ilgili özel kuruluşa teslim edilir. b. Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı Özel kuruluşlar, Liman Tesisinde çalışması gereken personelleri için geçici giriş kartı taleplerini yönergenin 11-a sayılı maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne yaparlar. Liman İşletmesi Müdürlüğünce İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek ön kabulü yapılan başvuru formu ve ekindeki evraklarda adı geçen şahıslar hakkında yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yaptırıldıktan sonra, Liman Tesisine girişinde engel bulunmayan şahıslara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı tanzim ederek ilgili özel kuruluşa teslim edilir. Mesai saati bitimi, hafta sonu ve diğer resmi tatillerde, zorunlu ve acil durumlarda geçici giriş başvuruları, Liman İşletmesi Müdürlüğü Nöbetçi LTGS ye yapılır. Nöbetçi LTGS tarafından işin aciliyetine ve zorunluluğuna karar verilen başvurular, yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yapıldıktan sonra, liman tesisine girmesinde sakıncası bulunmayanlar Ek-1 form ile liman tesisine girerler. Akabinde, ilk mesai gününde söz konusu formlar Liman İşletme Müdürlüğünce Mülki İdare Amirinin onayına sunulur. Liman Tesisi Daimi-Geçici Giriş Kartı şahıslara sadece Liman Tesisine giriş izni verir, bu kartlar gemilere girip çıkma izni vermez; c. Geçici Hizmet Giriş Kartı, Liman tesisi içerisindeki araçlar ile binaların bakım ve onarımları için tespitte bulunmak amacıyla TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğüne matbu dilekçe ile müracaat eden kamu ve özel kuruluş personeli ve teknik elemanlarının, maksimum dört saatliğine liman tesisine girmesine izin verir. Bu şahıslar hakkında Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personelince UYAP bilgi bankasından sadece aranıp aranmadıkları yönünde sorgulamaları yapılır. Liman tesisine girmesi uygun görülen kişiler Gümrük Müdürlüğü personeline de bilgi verilmek kaydıyla Liman B veya D Kapısından kimlik ve araç ruhsatları karşılığında geçici hizmet giriş kartı verilerek liman tesisine girişlerine izin verilir. Bu şahıslar liman tesisine giriş yaptıkları kapıdan geri çıkmak zorunda olup, çıkış esnasında geçici hizmet giriş kartlarını görevlilere iade etmek zorundadırlar. Bu tür girişler Liman Tesisi Özel Güvenlik Personelince giriş ve çıkış saatleri belirtilmek kaydıyla ayrı bir deftere işlenir. d. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı talebi konusunda resmi kurumlar, personelleri için Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı taleplerini Mülki İdare Amirliğine yazıyla bildirmek sureti ile başvuruda bulunurlar. Mülki İdare Amirinin ve Gümrük Muhafaza Bölge Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğü listede adı geçen kamu personellerine Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Giriş Kartı tanzim ederek ilgili kuruma teslim eder. Özel kuruluşlar, görevi icabı gemilere girip çıkmak zorunda olan personelleri için, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı verilmesi taleplerini Liman İşletme Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçe ile yönergenin 11-a maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler. Bahse konu müracaat evrakları Mülki İdare Amirliğince, yönergenin 8.maddesindeki güvenlik tahkikatlarının yapılabilmesi için İzmir Gümrük Müdürlüğüne havale edilir. İzmir Gümrük Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından da incelenen firma müracaatları, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı verilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen şahıslara, Mülki İdare Amiri ve Gümrük Muhafaza Bölge Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen kartlar ilgili özel kuruluşa teslim edilir. 6

7 e. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı alımı ile ilgili olarak özel kuruluşlar, görevi icabı gemilere girip çıkmak zorunda olan personelleri için, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı verilmesi taleplerini Liman İşletme Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçe ile yönergenin 11-a maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler. Bahse konu müracaat evrakları Mülki İdare Amirliğince, yönergenin 8.maddesindeki güvenlik tahkikatlarının yapılabilmesi için İzmir Gümrük Müdürlüğüne havale edilir. İzmir Gümrük Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından da incelenen firma müracaatlarından, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı verilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen özel kuruluşlarda çalışan şahıslara, Mülki İdare Amiri ve Gümrük Muhafaza Bölge Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen kartlar ilgili özel kuruluşa teslim edilir. f. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi/Geçici Giriş Kartlarında Mülki İdare Amiri ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün imzası bulunur. Bu tür kartlardan birine haiz şahısların ayrıca liman giriş kartı almalarına gerek yoktur; aynı kart Liman Tesisine girişte de geçerlidir. g. Araç ve Sürücü Tagleri: Liman tesisini kullanan tüm araçlar ile bunların sürücülerinin şahsına ait RFID Tag ile giriş çıkış yapmaları esastır. İlgili şahıslar araçla giriş çıkış yapacağı zaman sürücü tagini, yaya olarak giriş çıkış yapacağı zaman ise giriş kartını kullanacaktır. Resmi kurumlar, Liman tesisinde çalışan personelleri ve araçlarına RFID tag verilmesi için Mülki İdare Amirliği ne liste ile başvururlar. 8.maddeye göre yapılacak güvenlik tahkikatı neticesi Mülki İdare Amiri tarafından verilecek onaya istinaden bu araçlar ve sürücüleri için Liman İşletmesi Müdürlüğünce RFID Tagler düzenlenerek ilgililere teslim edilir. Özel kuruluşlar personelinden Liman Tesisine veya Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş izni veren herhangi bir kart sahibi olanlar, sürücü tag i almak üzere yönergenin 11-d maddesinde belirtilen evrakla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu şahıslar için gerekli güvenlik tahkikatları yapılmış olduğu için tekrar bir güvenlik tahkikatı yapılmadan sürücü tag i tanzim edilir. h. Özel kuruluşlar, yük taşıma amaçlı olmayan ancak Liman Tesisi içerisindeki faaliyetlerinde kullandıkları araçlar için RFID Tag i almak zorundadırlar. Özel kuruluşlarca yönergenin 11-c maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Liman İşletmesi Müdürlüğüne yapılan müracaatlar, İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek, yönergenin 8.maddesi gereği gerekli güvenlik tahkikatı yapılmak üzere ilgili birimlere havale edilir. Liman tesisine girmesinde herhangi bir engel bulunmayan araçlara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce araç tag i verilir. ı. Limana yük getirip götüren TIR ve kamyonlar için araç ve sürücü tag i almak üzere Liman İşletmesi Müdürlüğüne yönergenin 11-d ve 11-e maddelerinde belirtilen evraklar ile müracaat ederler. Bu şahıslar ve araçları için Liman İşletmesi Müdürlüğünce düzenlenen Tagler verilir. Bu araçların kontrolleri Liman Tesisi giriş kapılarında kurulan plaka tanıma sistemi ile otomatik olarak yapılır. i. Geçici hizmet giriş kartları dışında kalan ve Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen liman tesisine daimi ya da geçici giriş kartları ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce, dış hatlara sefer yapan gemilere giriş-çıkış için düzenlenen daimi ve geçici giriş kartları Mülki İdare Amirinin imzasını taşır. 11- LİMAN VE GEMİLERE GİRİŞ KARTLARI İLE RFID TAG MÜRACAATLARINDA GEREKEN BELGELER a. Geçici Giriş Kartı İçin; i. Dilekçe ve Ek-1 formu imzalayan yetkilinin imza sirküsü, ii. İmza eden vekil ise vekaletname, iii. Kart talep edilen personelin nüfus cüzdan örneği (T.C Kimlik Numarası mutlaka olacak) iv. Firmaya ait en son aylık sigorta bildirim çizelgesi v. Kart bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu vi. Kart talep edilen personel firmanın çalışanı ise ve firma namına liman tesisinde, gemilerde iş takibi ya da işçilik yapmak suretiyle çalışacak ise; vii. Yapacağı işlerle ilgili sağlık raporu 7

8 viii. İşyeri işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ya da OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) tarafından tanzim edilmiş, yapacağı işlerle ilgili risklere ilişkin eğitim aldığına dair belge ix. Yasa gereği, meslek odalarına, birliklere ve derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden geçici giriş kartı talep edilen yıla ait üyelik belgesi, x. Tehlikeli yük taşıyan araçlar için SRC-5 Belgesi veya IMDG KOD Eğitim Sertifikası, b. Daimi Giriş Kartı İçin; 11.1 Maddesindeki Geçici Giriş Kartları için istenen belgelere ek olarak; i. Firmanın kuruluş ana sözleşmesini (varsa, unvan ve faaliyet değişikliğini gösterir) sicil gazetesi, ii. Kart talep edilen personele ilişkin bilgi işlem formu Ek-2 (Kart tevzi bürosundan alınacak) iii. Liman tesisinde faaliyet gösteren taşeron firma ve personelince uyulması zorunlu güvenlik ve emniyet tedbirleri formu Ek-3 (Kart tevzi bürosundan alınacak) iv. Kart talep edilen personelin Jpeg formatında son 6 aya ait vesikalık fotoğrafı (CD ile verilecek) c. Araç RFID Tagiiçin : i. Dilekçe ve Ek-1 formu imzalayan yetkilinin imza sirküsü, ii. İmza eden vekil ise vekaletname, iii. Araç ruhsat fotokopisi iv. Araç kiralık ise kiralama sözleşmesi v. Taahhütname (kart tevzi bürosundan alınacak) vi. Tag bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu d. Sürücü RFID Tagi için, i. Kart tevzi bürosundan alınacak sürücü bilgi formu. Ek-6 e. Limana Yük Getirip Götüren TIR Ve Kamyonlar Ve Sürücülere Alınacak Tagler İçin; i. Ek-5 Form A (Firma bilgileri formu), Ek-6 Form B (Sürücü bilgileri formu) ve Ek-7 Form C (Araç bilgileri formu), kart tevzi bürosundan alınacak. ii. Araç ruhsat fotokopisi -Ehliyet fotokopisi iii. Taahhütname (Kart tevzi bürosundan alınacak) iv. SGK ya verilen en son Sigorta Bildirim Formu -Tag bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu 12- GİRİŞ KARTI ARANMAYACAK ŞAHISLAR İlke olarak, kamu ve özel kurum veya kuruluşları, meslek odaları, vakıflar, kooperatifler, birlikler, dernekler ve şirketlerin kendi personeline, ortaklarına, üyelerine verdikleri tanıtım kartı, görev kartı, kokart, kimlik kartı gibi kartlar deniz limanı tesisine giriş izni vermez. a. Milletvekilleri, Vali, Mülki İdare Amiri, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Liman Güvenlik Komisyon üyelerinin Liman Tesisine ve gemilere girişlerinde giriş kartı aranmaz. Ayrıca görevi icabı limana girmesi gereken ve denetim ve gözlemci olarak görevlendirilen kamu personeli bağlı bulunduğu kurum tarafından yazılı olarak bildirilmek kaydıyla, kurum kimlik kartlarını göstermek suretiyle limana girebilirler. b. TBMM Milletvekilleri, Yabancı misyonların Büyükelçi, Başkonsolosları, Konsolosları, Maslahatgüzarları, Elçilik Müsteşar ve Katipleri, Fahri Konsoloslar (Dışişleri Bakanlığımız veya Valilik Makamından verilmiş olmalı) kimliklerini göstererek Liman Tesisine ve Gemiye girebilir. 8

9 c. Uluslararası kuruluşları temsil eden kişiler ile İzmir i ziyaret eden protokole dahil zevat ve ihracat ve ithalata konu girişimlerde bulunmak üzere yurt içinden veya dışından limana gelen Ticaret ve Sanayi Odaları ile benzer Odaların üst temsilcilerine Mülki İdare Amirinin bilgisi dahilinde gerekli kolaylıklar gösterilir. d. Liman tesisinde ticari bir faaliyette bulunmayıp gösteri veya eğitim amaçlı giriş yapmak isteyen kişi veya grupların müracaatları Mülki İdare Amirliğine yapılır. Mülki İdare Amirliğince liman tesisine girmesi uygun görülen şahıslar hakkında Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce aranan şahıslardan olup olmadıklarına bakıldıktan sonra başlarındaki bir sorumlunun gözetimi eşliğinde liman (A) kapısından girişlerine izin verilir. e.. Deniz Ticaret Odasının Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesindeki liman tesisi içerisinde faaliyetlerinin söz konusu olması halinde bu Yöndeki başvuruları Mülki İdare Amirliğine yapılır. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesine liman tesisinin yalnızca (1) ve (2) nolu rıhtımlarının (A) kapısına kadar olan bölgesinde izin verilir. Bu alana giriş-çıkışlarda (1) nolu rıhtıma açılan kapı ile (1) ve (2) nolu rıhtım arasında kalan kapı kullanılır. Etkinliğe katılanların liman tesisinin yolcu giriş-çıkış kapısından sonra devam eden kısmına geçmelerinin önlenmesi için bu kapı ile rıhtım arasında kalan mesafede gerekli önlemlerin alınmasından Deniz Şube Müdürlüğü sorumludur. 13- GİRİŞ KARTLARININ GERİYE ALINMASI VE İPTALİ a. Kamu kurum ve özel kuruluşların limanda görevli daimi veya geçici giriş kartına haiz personelinden görev değişikliği, tayin, emeklilik, istifa, görevine son verilme veya başka nedenlerle ayrılanların giriş kartları Liman İşletmesi Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Kartın tesliminden ilgili personelin yetkili amiri sorumludur. b. Giriş kartını kaybeden şahısların, resmi veya özel kurum ve kuruluş yetkililerince durum, Mülki İdare Amirliği ne ve Liman İşletmesi Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. c. Liman İşletmesi Müdürlüğünce kartın sistemden iptali yapılır. 14- LİMAN TESİSİ DEVRİYE VE KONTROL HİZMETLERİ Liman kapılarındaki giriş çıkış kontrollerinin amacına ve yöntemine uygun olarak ilgili personelce yerine getirilmesi, Liman tesisinde devriye hizmetlerinin Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Özel Güvenlik Teşkilatı personelince yapılması esastır. Devriye ve nöbet hizmetleri birim amirlerince önceden belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. Birim amirleri belli dönemler itibariyle hazırlayacakları devriye ve nöbet hizmetleri dökümanlarının bir örneğini Mülki İdare Amirliğine gönderirler. 15-KAMU PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Resmi üniformalı personel ve sivil ekipte olanlar hariç olmak üzere, görevli personelden liman tesisine giriş yapanlar giriş kartlarını görünür biçimde yakaya, araçların ise Tag,lerini aracın ön camına asmak zorundadırlar. Liman giriş kartını yukarıda belirtilen şekilde takmaksızın liman tesisinde dolaşan Kamu Personellerini, güvenlik birimleri, öncelikle ikaz ederler ve bu işlemi bir tutanağa bağlarlar. Bu tutanağı personelin bağlı bulunduğu birime gönderirler. Tekerrürü halinde Mülki İdare Amirince ilgili şahsa idari yönden disiplin soruşturması yapılması için kurum yöneticilerine talimat verilebilir. 9

10 16- KABAHAT KAPSAMINDA KALAN BAŞLICA FİİL VE HALLER: a.liman tesisine veya otoparkına maksat dışı girmek, b.liman tesisi içerisinde özel kuruluş personelleri ile ilgili olarak: i.giriş kartı olmadığı halde liman tesisi içerisinde dolaşmak veya ticari bir faaliyette bulunmak, ii.başka birisi adına tanzim edilmiş kartla liman tesisine giriş yapmak veya kendine ait Liman Giriş Kartını giriş izni olmayan şahıslara kullandırtmak, iii.liman giriş kartına sahip olduğu halde liman tesisi içerisinde giriş kartını dışarıdan gözükecek şekilde takmamak, iiii.aracını terk etmek suretiyle liman tesisinin işleyişine ve hizmetlerin aksamasına sebebiyet verecek şekilde demiryolu üzerine, vinç rayları üzerine, park çıkışlarına, boşaltma sahasına ve araç geçiş yollarına araçlarına park etmek, c. Liman tesisi içerisinde giriş müracaatında beyan ettiği iş ve işlemler dışında ya da görev tanımı içerisinde yer almayan işlerle meşgul olmak, d. (2) numaralı rıhtıma araçla izinsiz olarak girenler veya aracını bırakanlar ile yolcu gemilerinin limana yanaştığı günlerde bu rıhtımlara izinsiz olarak araçla girmek veya aracını bırakmak, e. Liman Tesisinin deniz alanında yük ve yolcu gemilerinin güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ve hizmet gereği dışında deniz araçları bulundurmak, f. Yukarıdakilere benzer fiil ve hallerde bulunmak 17- İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASINDA KARAR MERCİİ Başka bir kurul, makam ya da kamu görevlisinin yetkili kılındığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı olmak üzere, liman tesisi içerisinde kabahat dolaysıyla idari para cezası kararı verme konusunda Liman Mülki İdare Amiri yetkilidir. Bu kapsamda kabahat işlendiğine dair tutanak düzenleyen liman güvenlik birimleri görevlilerinin kurumları, ceza uygulaması konusunda öncelikle yetkili makamı belirler ve yetkili makamın Mülki İdare Amirliği olduğu sonucuna vardıkları takdirde tutanakları Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne gönderirler. Anılan Müdürlük bu tutanaklara istinaden, kolluk görevlileri tarafından düzenlenen matbu idari para cezası tutanaklarını (Ek-8) kullanarak gerekli ceza kararını hazırlar ve Mülki Amirin imzasına sunar. Mülki amir tarafından imzalanan ceza kararları yine Mülki amirin imzası ile adı geçen Şube Müdürlüğü tarafından muhatabına tebliğ edilir. Mülki Amirin, 5326 sayılı Kanunun 32/1.maddesi hükmüne istinaden bu kişilere vereceği idari para cezası, maddede belirtilen tutarın yılı için tespit edilmiş miktarı kadardır. Gerçek kişilere uygulanan idari yaptırımlar, bu kişilerin bağlı bulundukları ya da adına faaliyette bulundukları firmalara da yazılı olarak tebliğ edilir. Kabahat tarihini izleyen bir yıl içerisinde ayni kişinin ikinci kez kabahat işlemesi halinde 5326 sayılı Yasanın 8.maddesine istinaden kabahat işleyen kişinin yanında bu ayni gerçek ya da tüzel kişi olmak koşuluyla; kişinin, adına hareket ettiği gerçek ya da tüzel kişilere de yukarıda belirtilen usul ve tutarlarda idari para cezası uygulanır. İlgili şahıs hakkında tutulan ilk tutanak tarihi baz alınarak, son 1 yıl içerisinde aynı şahsın liman tesisi içerisinde kamu düzenini bozucu 3.kez bir başka hareketinin tespiti halinde; şahsa ve ayni firma olmak koşuluyla ilgili firmaya da idari para cezası uygulanmasının yanında, firmanın diğer çalışanları da dahil olmak üzere liman tesisine ait tüm giriş izinlerinin 15 gün süre ile askıya alınması ve bu şahısların liman giriş kartının iptali hususları Liman Güvenlik Komisyonunda görüşülerek kararlaştırılır. 10

11 18- VUKUATLARIN RAPOR EDİLMESİ: Liman tesisinde meydana gelen terör, asayiş, kaçakçılık olayları kolluk kuvvetleri amirlerince; çevre ve iş kazaları gibi diğer vukuatlar ise Liman İşletme Müdürünce, Halk sağlığı ile ilgili vukuatlar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ege Bölge Baştabipliğince, yazılı raporu bilahare verilmek üzere anında Mülki İdare Amiri ne bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler 19-BÜRO VE BÜRO HİZMETLERİ Mülki İdare Amirliği ve Komisyonun faaliyetleri için gerekli büro, araç, gereç ve personel ihtiyaçları Liman İşletmesi ve üst kuruluşları tarafından karşılanır. 20-YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Yönergede değişiklik yapılması Vali onayı ile yapılır. 21-YÜRÜRLÜK Bu yönerge, İzmir Vali sinin onayına müteakip yürürlüğe girer. 22-İLAN Bu Yönerge, onaylanmasına müteakip İzmir Valiliğini ve Alsancak Mülki İdare Amirliğinin web sayfalarında yayınlanır. Bu durum, web sayfalarının adresleri de belirtilmek suretiyle ilgili birimlere, ekinde Yönerge metni olmaksızın yazılı olarak bildirilir. 23-EKLER 1. (Ek-1-a), (Ek-1- b), (Ek-1-c) 2. Ek-2 Bilgi işlem formu 3. Ek-3 Liman tesisinde faaliyet gösteren taşeron firma ve personelince uyulması zorunlu Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri formu 4. Ek-4 Taahhütname 5. Ek-5 Form A (Firma bilgileri formu), 6. Ek-6 Form B (Sürücü bilgileri formu) 7. Ek-7 Form C (Araç bilgileri formu) 8. Ek-8 İdari para cezası tutanağı (3 nüsha) 9. Ek-9 Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere giriş kartı alınabilmesi için istenilen evraklar 10. Ek-10 Özet Beyan Yetkisi için istenilen evraklar 11. Ek-11 Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere giriş-çıkış Kartı için istenilen Bilgi İşlem Formu 11

12 24-YÜRÜTME Bu yönerge hükümlerini İzmir Valisi yürütür. Uygun görüşle arz ederim. /06 / 2015 Hasan Hüseyin CAN Vali Yardımcısı Alsancak Limanı Mülki İdare Amiri OLUR /06/2015 Mustafa TOPRAK İzmir Valisi 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ - ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ - ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1- HUKUKİ DAYANAK 1.1 IMO nun (Uluslar Arası Denizcilik Örgütü), Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 Taraf Devletler Konferansı nın 12/12/2002 tarihinde kabul

Detaylı

İZMİR ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ ÇIKIŞ İLE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İZMİR ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ ÇIKIŞ İLE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE - 1 (1) Bu yönergenin amacı, TCDD İzmir Alsancak Liman Tesisinde sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir kalkınmanın

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 06.03.2014 Sayı:168275 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Yaşlı Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Yaşlı Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Yaşlı Bakımevi Açma İşlem Basamakları 2013 ÖZEL YAŞLI BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Başvuru 1 Açılış İzninin Alınması

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK satış belgesi 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı kanunla değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI * Mustafa ŞEN 75 ÖZ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar.

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar. Bu Yönetmelik 8-9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen BMO 2.Genel Kurulu nda Oda Yönetim Kurulu na değişiklik yapma yetkisi verilerek kabul edilmiş, 25.09.2014 tarihli BMO Yönetim Kurulu kararıyla Madde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU Karar No Evrak No Konu: 2015/ 520 2290570100 BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN 17.12.2004 tarihli

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı