T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 D ö N E M : 17 C î L T : 41 YSM YILI : 4 T. B. M. M. TUTNK DERGİSİ»- -«112 nci Birleşim Salı İ Ç İ N D E K İ L E R I. GEÇEN TUTNK ÖZETİ Sayfa 341! B) Çeşitli işler Sayfa 349 II. GELEN KÂĞITLR III. YOKLM Trabzon M'ülefcveikli Yusuf Ziya Kazancıoğlu'nun vefatına ilişkin Başkanlık tezkeresi {5/140) ve saygı duruşu 349 I. -L- BŞKNLIĞIN GENEL KURU L SUNUŞLRI 343 ) Gündem Dışı Konuşmalar Ordu Milletvekili Hüseyin vni Sağesen'in, Siirtspor - anspor futbol müsabakası sonunda Siirt alisinin davranışı ile Konyaspor - Tarsus tdmanyurdu maçında meydana gelen olaylar ve Konya alisinin tutumu konuşumda gündem dışı konuşması 343: Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Sivaslıların başka illere göçü ve Sivas - Kanga'I Linyit Kömürü İşletmelerinin özel sektöre kiraya verilmek istenmesi konusunda gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bakanı Sudi TüreTin cevabı 345: tzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, hayat pahalılığı ve halkın çektiği geçim sıkıntısı konusunda gündem dışı konuşması 347:349 C) Tezkereler ve Önergeler 1. İspanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı eysel tasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı bdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1340) 2. Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1341) 3. İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun

2 T. B. M. M. B: , : 1 vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1342) 4. Suudi rabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1343) 5. İsveç'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı eysel tasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı bdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1344) 6. İzlanda'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ahit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1345) 7. Portekiz ve Kenyaa gidecek olan Devlet Balkanı hmet Karaevli'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. ehbi Dinçerlerfn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1346) 8. Ölüm cezasına hükümlü Necdet Sözbir hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1338) 9. Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1339) D) Öneriler a) Siyasî Parti Grubu önerileri Genel Kurul çalışma gün ve saatlerine ilişkin NP Grubu önerisi 361:353. SEÇİMLER 1. Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim I. GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMSI E MECLÎS RŞTIRMSI ) öngörülmeler 1. Kayseri Milletvekili Mehmet üner ve 30 arkadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili tüm iddiaların gerçeklik derece- Sayfa ' Sayfa sini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 353: İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 10 arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) masya Milletvekili rsan Savaş rpacıoğlu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün politikasından kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 383: İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 384 II. SORULR E CEPLR 384 a) Sözlü Sorular ve Cevapları Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'iın, bazı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkim İçicileri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 384; 2. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narim'im, Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) Tokat Milletvekili Enver Özcam'ın, Sivas İli Gemerek İlçesiındeki TUGSN Fabrikasına ilişkim Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) İstanbul -Milletvekilli Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın ölümüyle jlgiliı olarak yapılan işlemlere ilişkim İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/826) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya' nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan odaklaşma iddialarıma ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 385 ' 330 -

3 T. B. M. M. B: O: 1 Sayfa 7. Sinop 'Milletvekilli Barış Çan'ın, çay üreticilerinin IKIF Firmasından alacağına ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/868) Kayseri Milletvekili Mehmet Üner" in, Yol-'Iş Sendikası Kayseri Şubesinin o!ağan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797) Denizli 'Milletvekili Halil İbrahim Şaih'mln, yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 385 '10. Tunceli Milletvekili li Rıdvan Yıldırım'ım, Tunceli İlimde meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) Kırklareli Milletvekili Erol ğagil' in, YİtBİTŞ Holding nonim Şirketinde bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bak anındam sözlü soru önergesi (6/810) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, sosyo - ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/813) Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, GP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' in, belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) 386 ~ 331 Sayftı 18. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/845) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - ndırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8>83) Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) dana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/902), Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 387

4 T. B. M. M. B: O: Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, Diyarbakır Hinde turizmin geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) Sayla Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Doğu nadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) Sayfa 3m 28. Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulmduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 29. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 30. Şanlıurfa Milletvekili ecihi taklı'nın, Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 31. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tahribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 32. İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Londra'dan nkara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir şirketin kameramanla rınca görüntülendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) 33. dana Milletvekili Coşkun Bayram' in, ÇUKOB1RL1K ile ilgili olarak Güney basınında yer alan iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 34. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Giresun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başkanının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 35. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni kararlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/939) Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' un, Ege yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından okutulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 38. İstanbul Milletvekili Hüseyin vni Güler'in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 39. Zonguldak Milletvekili İsa ardal' in, lmanya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ülkemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 40. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, 1985 yılında navatan Partisine katılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 41. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, 1986 yılında navatan Partisine katılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözjlü soru önergesi (6/967) 42. Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' in, Kayseri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) 43. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 44. Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa edilen baraka - mesken

5 T. B. M. M. B: O : 1 Sayfa ter için verilen tapuların, kagir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, Diyarbakır ilinde cereyan eden anarşi ve terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta ilçeler itibariyle elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızalarının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekipler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiyeti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu hususta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) İzmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, daha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, nkara Belediyesince baca kontrollerinde kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikopterin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli personele ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) istanbul Milletvekili Bilâl Şişman' m, radyo ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1040) 390 *tyfa 53. Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' un, 25 Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren belediye başkanlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/970) Balıkesir Milletvekili Cahit Tulum' un, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) izmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) İzmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm getirmek için Devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/925) istanbul Milletvekili Feridun akir Öğünç'ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının giderilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunlarının çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine ilişkin dalet Bakanından, sözlü soru önergesi (6/929) Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediyelerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçilmesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) Şanlıurfa Milletvekili ecihi taklı'mn, Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/972) dana Milletvekili Metin Üstünel' in, dana ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehlikesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru önergesi (6/932) 391

6 T. B. M. M. B: O : 1 Sayfa 63. Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldınr'm, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/974) Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak ili Banaz İlçesinin hat ve Çamsu köylerine pancar kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) Şanlıurfa Milletvekili ecihi taklı'nın, Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve iranşehir ilçelerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili olarak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) ğrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, nkara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulübelerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 391' 67. ğrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye sokulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakanından sözlü soru önergesi (6/975) dana Milletvekili Cüneyt Canver' in, 1981 yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve köylerindeki öğrenci pansiyonlarında tatürk ilke ve devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlk ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldınr'm, rahatsızlığı nedeniyle Houston'da Sayfa bulunan Başbakan Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1010) 392, 73. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balıkçı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) ğrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağcılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara dayalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) Siirt Milletvekili Mehmet bdur-- rezak Ceylan'ın, tarihinde TRT bültenlerinde yer alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/937) Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konyaspor - Sakaryaspor futbol maçında Konya tatürk Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/938) Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolunda Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıldığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Eskişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Kö- 334

7 T. B. M. M. B: : 1 Sayfa yü ve mezralarında yaşayanlara emniyet tim ekiplerinde işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve eski belediye başkanları hakkında yapıları işlemlerin sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, tarihli gazetelerde yer aldığı ve kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında yapıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, tarihli gazetelerde yer aldığı ve geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan kayboldukları iddia edilen nkara'lı iki kardeşin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, tarihli gazetelerde yer aldığı ve Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin Başbakandan sözlü lü soru önergesi (6/1023) Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, Bakanlar Kurulunca tarihinde, yapılan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, uydular aracılığıyla katıldığı tarihli Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, Türkiye Cumhuriyeti nayasasının Danışma Meclisi nayasa Komisyonundaki müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/952) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki müzakere tuta- Sayfa naklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tarafından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin maksatlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/954) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadıkları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götürmedikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak tedbirlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) Malatya Milletvekili yhan Fırat' in, piyasadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hususta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) Malatya Milletvekili yhan Fırat' in, sözleşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' in, nkara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) dana Milletvekili Cüneyt Canver'in, belediye teşkilatı kurulmasına hak kazandıkları için başvuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocakları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, dıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı köylerde deprem nedeniy- - 33i

8 Sayfla le konutları hasar gören vatandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet Baka- s nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergösi (6/1029) Erzincan Milletvekili eysel arol'un, yurdumuza giriş yapan kişilerden İDS belgesi istenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un, Doğu ve Güneydoğu nadolu'ya yerleşmek maksadıyla kaçak olarak^ ülkemize geçen îran, Irak ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu kişiler hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) Şanlıurfa Milletvekili ecihi taklı'nın Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) nkara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'ın, İzmir İli ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden belediyece vazgeçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 395 T. B. M. M. B : : Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunmamız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Rabıtat-ül lem-ül İslam adlı örgütün ülkemizi ilgilendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' in, yurt dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ntalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ Yarımadasında yapılan tu- Sayfa ristik tesis inşaatına mani olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memurları tarafından 'gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1042) Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, ntalya - Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadasında yapılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) dana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı islam ülkeleri konferansı toplantılarında alman kararlar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) dana Milletvekili Nuri Korkmaz' in, 172 nci Mekanik Piyade layında görevli bir teğmenin ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) Zonguldak Milletvekili Isa ardal'ın, Sovyetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) İstanbul Milletvekili ibrahim Ural' in, NTO Genel Sekreterinin Türk - Yunan münasebetlerindeki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/962) Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum - şkale Kandilli Belediyesince yaptırılan hayvan pazarının KÖY- TÜR adlı bir şirkete bağışlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) Muğla Milletvekili tdris Gürpınar' in, sağlık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verilerek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) Zonguldak Milletvekili Isa ardal'ın, Bakanlık Müsteşarlığına yapılacak ata-

9 maya ilişkin dalet Bakanından sözlü soru T. B. M. M. B: : 1 Sayfa önergesi (6/963) İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Başbakanın yurda dönüşünda düzenlenen karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket edildiği iddiasına ve bu tören için belediyelerce masraf yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya yapım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, nkara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) İçel Milletvekili li İhsan Elgin' in, Reklamcılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uyguladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) ğrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' nun, petrol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve başvurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, son BD gezisi nedeniyle alınan yolluk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/979) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, BD'ye gidişinden bu yana hangi tarihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izinli olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/980) İzmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst kademe yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarısıyla ilgili çalışmala- [ Sayfa ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/981) Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, kamu kurum ve kuruluşlarında emek- I li aylığı kesilmeksizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) nkara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'ın, tarihinden bugüne kadar iktidar ve muhalefetteki partilerle ilgili I TRT yayınlarının sürelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) ğrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' nun, şişelenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) dana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, dana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp yapılmayacağına I ve yeni sel baskınlarının önlenmesi için bölj gede alınacak tedbirlere iliişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 39* İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kurtarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettigerince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) Malatya Miılletıvökili yhan Fırat'ın, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve bunlarnı emeklilerine farklı I yakacak yardımı ödenmesinin eşitlik ilkesine I aykırı olduğu iddiasına ve bu uygulamanın I düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğme ilişkim Barbakandan sözlü soru önergesi (6/987) Manbul Milletvekili İbrahim Ural' in, Bakanlık Müsteşarlığına tedlviren atanan I şahsa ilişiklin dalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) İstanbul Milletvekili. İbrahim Ural' m, SB1 anlaşması ile merika'nın ülkemize I karşı ne gibi taahhütlerde bulunduğuna iliş- I kin Dışişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/989) Balıkesir Milletvekili Cahit Tu- I tuımu'n, genel idare hizmetleri sınıfına dahil I bulunanlardan kadrolarına «tahisisli ek gös- I ıterge» belirlenmiş olanların sayısına ilişkin 337

10 T. B. M. M. B: : 1 Sayfa Maliye ve Gümrük Balkanımdan sözlü soru önergesi (6/990) Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi (6/991) nlkana Milletvekili Neriman Elgin'in, öğretmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygulama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eğittim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, taşımacılık alanındalki ulaşım sorununa ve tonaj uygulaması nedeniyle Devletin sarara uğratıldığı iddiasına ilişlkin Bayındırlık ve llskân Bakanından sözlü soru önergesi '(6/993) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By-Paısıs ameliyatının Türlkiyelde yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) Mia'latya MilletMekili yhan Fırat'ın, Erdemir'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı işçilerin işiten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezüt'in, sağlık hizmetlerinin özelleşltirilmeısine yönelik bir programı olup olmadığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) masya Milletvekili Kâzıim Ipelk' in, işsiz oldukları iddiıa edilen tarım teknisyeni ve mühendislerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Onman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/997) Malatya Milletvekili yhan Fırat' in, Soma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edilen kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kavnaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' un, İstanbul - Şehzadöbaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir vaaz nedeniyle ne gibi bir Sayfa işlem yapıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, îıstanlbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişlkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kırıkkale Belediyeısine ait bazı otobüslerin ltındağ Belediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve sorumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) Balıkesir Milletvekili Davut foacııgirin, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerince Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir' in, asgarî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1003) Tokaıt Milletvekili Enver Özcan' in, İstanbul - Beyazıt semtinde tarihinde yürüyüş yapan öğrencilerden bazılarının tartakladığı iddia edilen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sayıştay sınavının iptal edilmesinin nedenine ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) izmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, 6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru > önergesi (6/1026) dıyaman Milletvekili' hmet Sırrı Özbek'im, dıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağlık e Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) Siirt Milletvekili Mehmet bdurrezak Oeylan'ıın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) Samsun Milletvekili Hasan ltay' m, Samsun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal televizyon yayınlarının bu

11 152. ısamsun Milletvekili Hasan ltay' in, Samsun iline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının nedenime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) Sarrauın Milletvekili Hasan ltay' in, şeker iıtlhal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) Balıkesir Milletvekili Davut bacıgil'in, Balıikesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güveımçetımi Köyünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarum Orman ve Kövişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) Hatay Milletvekili Tevfik Bilal* in, Suudi rabisitana' yapılan yolcu ve yük taşımacılığında karşılaşılan sorulara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) Hatay Milletvelkili Tefik Bilal' in, Haitay İli Samandağ İlçesindeki Barikatı Turistik Otelinin kapalı tutulmasının nedenlerine iliş'kin Başbakandan sözlü ısoru önergesi (6/1054) Balı'kesir Milletvekili Davut bacııgil'in, yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen parekende satış fişlerine ilişikin Maliye ve Gümrük Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/1055) Balıkesir Milletvelkili Davut baciigil'in, ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişikin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 401 T. B. M. M. B: O : 1 Sayfa I bölgeye de götürülmesi için çalışma yapılıp I yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 400 B) Yazılı Sorular ve Cevapları ğrı Milletvekilli Paça Sarıoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu nadoludaki geri kalmış illerimizde yapılacak tesisler için verilen teşvik belgelerine ve yapılan tesislere iliş'kin Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1816) 401: Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Sivas İlinde kurulması kararlaştırılan haddehaneye ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi e Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit ral'ın yazılı cevabı (7/1829) Balıikesir Milletvekili Cahit Tutum* Sayfa un, serbest ithalat rejimi çerçevesinde ithal î edilen tüketim mallarına ve tahsis edilen döviz miktarına ilişkin Başibakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı hmet Kurtcebe lptemoçin'in yazılı cevabı ((/l858) 406: nkara Milletvekili M. Seyfi Oktay' in, ülkemizdeki gelir dağılımı oranlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı j M. ehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/1863) 407: 408 I 5. nkara Milletvekili M. Seyfi Okı tay'ın, Tunceli eslki alisi Kemal Güven za- J manında bu ilde açılan imam hatip liseleri ' ile Kur'an kurslarına ve yaptırılan camilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim I Gençlik ve Spor Bakanı Metin Bmiıroğlu' nun yazılı cevabı (7/1873) 408: İstanbul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun, gümrük ambarlarında mevcut kaçak i eşyalara ilişkin sorusu ve Maliye e Gümrük Balkanı hmet Kuırteebe lptemoçin'in yazılı cevabı (7/1877) 409:410 j 7. İçel Milletvelkili Durmuş Fikri Sağj lar'ın, eğitiliri ve öğretim hizmetleriyle ilgili! bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir- I oğlu'nun yazılı cevabı (7/1930) 410: Erzurum Milletvekili Hilmi Nal- I bantoğlu'nun, Erzurum tatürk Üniversitesi j Mübendiislik Fakültesinin ne zaman öğrenij me açılacağına ilişikin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Bmiroğlu'nun I yazılı cevabı (7/1937) 414:415 i 9. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalı barttoğlu'nun, belediyelere yardım amacıyla I 1986 yılında toplanan fon gelirlerine ve bu gelirlerden belediyelere yapılan yardımlara iliş'kin sorusu ve Bayındırlık ve tlskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1938) 415: Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanitoğlu'nun, Erzurum İli ve ilçeler indeki toprak damlı evlerin damlarının çatıya çevrilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1939) 469: ğrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana kaç j kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığına ve vatan- - Î39

12 T. B. M. M. B: O : 1 Sayfe daşliktan çıkarım.ktan sonra yurda döndüğü iddia edilen bir kişinin durumuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım kbulut' un yazılı cevabı (7/1940) 470: ğrı Milletvekili İbrahim Taşldedemir'in, Nuh'un gemisini arama çalışmalarına ilişkin sorusu ve Küllfcür ve Turizm Bakanı. Mesut Yıllmaz'ın yazılı cevabı (7/1944) 471: Balıkesir Milletvekili Davut bacıgil'in, Balıkesir - Sındırgı Ovasında gerçekle^tiırilecdk yatırımlarla ilgili yatırım programı teklifine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı ceva'bı (7/1959) 472: Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş' in, yıllarında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen ticaret gemilerine ilişlkin sorusu ve Ulaştırma Balkanı eysel tasoy'un yazılı cevabı (7/1963) 473: Edirne Milletvekili Türkân Turgut nikan'ın, Hürriyet Gazetesinin tarihli nüshasında «Semra HanımMan Elekdağ'a ders» başlığı ile verilen balbere konu olaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Balkanı ahit Hatlefoğlu'mun yazılı ceva 'bı (7/1975) nkara Milletvekili Sururi Baykal' in, T.K.l. Orta nadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlı Mengen Bölge Müdürlüğünün müstakil bir müessese yapılmasının; nedenine ve bu müessesenin özel şahıslara devredileceği iddiasına ilişlkin Başbakandan ısorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/1978) 475:476 Sayfa 17. Kahramanmaraş MillötJvekili M. Turan Bayezit'in, «Yazışma Dili» hakkındaki genelgeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı bdullah Tenekeci'nin yazılı cevabı (7/1980) 476: Erzincan Milletvekili eysel arol'un, Erzincan İli merkez ilçesine bağlı Molla Köyünde ortaokul yapılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı <7/1984) Muğla Milletvekili İdriıs Gürpınar' in, Muğla İli kıyı bandı turizm alt yapısını geliştirecek olan projeye ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1987) 478: Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu'ınun, altın satışlarından katma değer vergisi alınmamasının nedenine ilişlkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı hmet Kurtcebe lptemoçin'in yazılı cevabı (7/2000) 481: Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu'nun, asgarî ücretle geçinenlerin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1006) 482:483' 22. Burdur Milletvekilli Föthi Çelifcbaş'ın, Balkanlar Seviyesinde Fransa - Türkiye Komisyonu Toplantısı Tutanağının yatırım konusundaki işbirliği bölümünde yer alan ve Fransa tarafından sunulduğu belirtilen anlaşma taslağına karşı ne gibi işlem yapıldığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/2015) 483' *m -< -33 -

13 T. B. M. M. B: O : 1 UTNK ÖZETİ I. GEÇEN T TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'ih, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan Kâtip Üyeliğe, DYP Grubunca aday gösterilen an Mill'etJvekili Fevzi Necdet Erdinç seçildi. nayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/854) (S. Sayısı : 576) ile, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/457) (S. Sayısı : 557); Kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. Daha önce alınan karar gereğince 9 Haziran 1987 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.30'da son verildi. Başkan Başkanvekili bdulhcdim raş Kâtip Üye Kâtip Üye. Samsun Edirne Süleyman Yağcıoğlu İsmail Üğdül II. GELEN Tasarılar Sayılı Kültür ve Tabiat arlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/861) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. Kadastro Kanunu Tasarısı (1/862) (dalet komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Teklif 1. Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 6 rkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ltı Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/467) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Raporlar Tarihli ve 2565 Sayılı skerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/837) (S. Sayısı : 581) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 2. Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Küçük Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara Satılması Hakkında Kanun Teklifi ve dalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (2/453) (S. Sayısı : 582) (Dağıtma tarihi : ) (GÜN DEME) KÂĞITLR Pazartesi 3. Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Gün ve 1481 Sayılı sayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve dalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Yazılı Soru Önergeleri 1. Edirne Miil'etvekiM Türkân Turgut rıkan' m, İstanbul ve İzmir illerinin çimento ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek çimento ithalatının Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii. Ş. tarafından hangi firmalara ihale edildiğine ve ihale şartlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2010) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. Samsun Milletvekili Hasan ltay'ın, Tekkeköy beldesindeki Türkiye Halk Bankası Şubesinin Samsun İline taşınma nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2011) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. masya Milletvekili rsan Savaş rpacıoğlu'nun, masya 11 Merkezi dliye Lojmanlarının ne zaman yapılacağına ilişkin dalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2012) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 4. İçel Milletvekili li İhsan Elgin'in, nkara -. Gölbaşı Belediye Başkanının belediyeye ve Hazineye ait arazi ve hisseli arsalar üzerinde imara aykırı bina yapılmasına izin verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -341

14 T. B. M. M. B: O : 1 5. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen- ı oğlu'nun, ülkemiz aleyhinde demeç verdiği iddia edilen Iran Hükümet sözcüsünün tutumuna karşı ne gibi tedbir alındığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2014) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 6. Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlar Seviyesinde Fransa - Türkiye Komisyonu Toplan tısı Tutanağının yatırım konusundaki işbirliği bölümünde yer alan ve Fransa tarafından sunulduğu belirtilen anlaşma taslağına karşı ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/2015) (Başkanlığa geiş tarihi : ) Sah Kanun Hükmünde Kararname Sayılı Belediye Kanununun 93 ünci Maddesinin Değiştirilmesi ve Tarihli, 3030 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/863) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) '. Tasanlar Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/864) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. Tarımda Kendi dına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine, Bazı Madde ve Fıkralarının Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/865) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. Şeker Kanunu Tasarısı (1/866) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/867) (dalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 5. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rasında Sosyal Güvenlik nlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/868) (Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 6. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rasında İşgücü nlaşmasının Onaylan- 342 masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/869) (Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri komisyonlarına) '(Başkanlığa geliş tarihi : ) Sayılı İller Bankası Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/870) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Teklifler 1. Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali ve 4 rkadaşının, teşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer letler Hakkında 6136 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/468) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi ) 2. Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 rkadaşımın, Türk sıllı Olupta Dış Ülkelerden Türkiye'ye Göç, İltica ve Benzeri Yollardan Gelerek Türk atandaşlığına lınanların Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Borçlandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/469) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Tezkere 1. Hüseyin Yeniyapan Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1337) (dalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Rapor 1. İstanbul Milletvekili hmet Memduh Yaşa ve 15 rkadaşının, Milletvekili ra Seçimlerinin Yapılmasına İlişkin Önergesi ve nayasa Komisyonu Raporu (4/220) (S. Sayısı : 584) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1. Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, Marmaris Belediye Başkanının görevinden alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. dana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Konyaspor - Tarsus İdmanyurdu maçında ve maç sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Yazılı Soru Önergeleri 1. nkara Milletvekili Sururi Baykal'ın, ilkokullar arasında düzenlenen güzel konuşma yarışmaisında birinciliği kazanan ama öğrencinin törenlerde konuşturulmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve

15 Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2016) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2. nkara Milletvekili Sururi Baykal'ın, bazı fakülte ve yüksekokullara görme özürlü öğrencilerin alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2017) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, haftalık bir dergide Humeyni için yazılan bir yazı nedeniyle İran Devletinden özür dilendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2018) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Niksar Suyunun satışıyla ilgili olarak Niksar Belediyesi ile sil Nadir Şirketler Grubu arasında aktedilen imtiyaz sözleşmesinin Şirket tarafından ihlal edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2019) (Başkanlığa geliş tarihi : ) T. B. M. M. B: O: 1 5. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, köy ve şehir ilkokullarında eşit sürede öğretim yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazıü soru önergesi (7/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Yargıtay'a intikal eden Erzurum - şkale - Kandilli Belediye Başkanı hakkındaki davanın sürüncemede bırakıldığı iddiasına ilişkin dalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2021) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 7. İçel Milletvekili Edip özgenç'in, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri tutarı günden fazla olan sigortalılar ile bunların hak sahiplerine bağlanacak aylıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: ) BİRİNCİ OTURUM çılma Saa i : BŞKN : Başkaır ekili özer Gürbüz KÂTİP ÜYELER : Fevzi Necdet Erdinç (an), Cemâl özbüen (Kırklareli) BŞKN Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 112 nci Birleşimini açıyorum. III. YOKLM IBŞKN d okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın milletve'killeriınon, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim, (Çorum Milletvekili. Rıza kaydm'a kadar yoklama yapıldı) 'BŞKN Yeterli çoğunluk vardır, görüşmelere başlıyoruz. I. BŞKNLIĞIN GENEL KURUL SUNUŞLRI ) GÜNDEM DIŞI KONUŞMLR 1. Ordu Milletvekili Hüseyin vni Sağesen'in, Siirtspor - anspor futbol müsabakası sonunda Siirt alisinin davranışı ile Konyaspor - Tarsus İdmanyurdu maçında meydana gelen olaylar ve Konya alisinin tutumu konusunda gündem dışı konuşması BŞKN Gündem dışı, üç sayın milletvekilinin söz isteği vardır, sırasıyla söz vereceğim. IKonyaspor-Tarsus İdmanyurdu futbol maçı sonunda ve diğer maçlarda meydana gelen olaylar konusunda, Ordu Milletvekilli Sayın Hüseyin vni Sağesen, buyurun, (SHP sıralarından alkışlar) 343

16 T. B. M. M. B: O: 1 HÜSEYİN NÎ SÖESEN (Ordu) Sayın I Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, hepinizi saygı ile selamlarım. Spor söz konusu edildiğinde, her zamatn, bir şeyi vurgularım : Spor, gerek ferdin, gerekse fertlerin oluşturduğu toplumun ruh ve beden sağlığı içindir. Devlet de, 'bu temel olgu için spora destek olur; yoksa, siyasal, amaçlara destek için veya siyasal şov için değil. Elimde, Siirt'te yayınlanan bir gazete sorumlusunun mektubu var. Bakınız -Sirt'ten- ne diyor : «Maalesef, ülkemizde sporu soysuzlaştıranların başında, amigoluğa soyunan valiler gelmektedir. Konya alisinin yaptığından daha beterini Siirt alisi yapmış ve berabere biten, ancak bir sonuç yaratmayan an maçı sonunda, hakeme küfrederek, inanılmaz bir davranış göstermiştir.» tarihli Tercüman Gazetesindeki habere göre, Siirt YSE Spor-amspor maçı sonrasında, bu ilin valisi sahaya iner, maçın hakemi Ethem lta- soy'a «Maçı çığırından çıkardın şerefsiz herif» der ve yüzüne tükürür tarihli Hürriyet Gazetesi de olayı, «Olayın İçindeki Olay» başlığı ile veriyor ve «Bu kargaşaya vaki devlet müdahalesi akıl alacak gibi değil; ama, söz konusu müdahaleyi yapan şahıs Siirt alisi sayın falanca» diyor. e '6 tarihli Güneş Gazetesi, Siirt'te de ilk yarının son haftası olaylı geçti, ama farklı bir olay. Siirt'te olaya karışan, 'kendimi bilmez kişiler değil, bizzat vali. tmamcemaat hikâyesiı, bilirsiniz; llah'tan ki, Siirtliler bu hikâyeyi anımsayıp, valilerine uymadılar diyorlar. Gelelim Konya'daikiı imamla cemaate : 24 Mayıs 1987 günü Konya'da Konyaspor-Tarsus Ihmanyurdu futbol karşılaşması yapılacaik'tur. Tarsus İdmanyurdu açısından, maçın, spor ahlakı ve prestij dışında hiçbir kıymeti yoktur. Konyaspor'un amigosu veya Konya'nın alisi, (ikisi eşanlamlı) her türlü hazırlığı, maç öncesi tamamlıyor. Mesela, alinin başkanı Beden Terbiyesi Bölgesi, yumruğuna kuvvetli kişilerden oluşan kalabalık bir grubu, kollarına «Görevli» bantlarını sararak sahaya salıyor. Bunların ilk hedefi, Sabah ve Güneş Gazetesi muhabirlerini sahadan atmak, dövmek, sövmek, lüzumu halinde hakemlere bağırıp çağırmak, küfürler etmek. Sonra, kulüp yöneticileri, «Maçı 11-0 bağladık, biz şampiyonuz» diyerek, halkın tansiyonunu artırıyorlar... HMET EKİCİ (Kütahya) İnsaf, insaf!.. HÜSEYİN NÎ SÖESEN (Devamla) Evet, insaf arkadaşlar, insaf!.. Karşılaşmanın saat 16.00'da başlaması gereklidir; çünkü Sakaryaspor karşılaşması da aynı saatte başlayacaktır. Tam bu saatte, 200 civarında, eli sopalı ve stres içinde taraftar sahaya dalıyor, «Şampiyon Konya» diye sloganlar atıyorlar. Kolluk kuvvetleri kalabalığı saha dışına çıkardığı anda - yine hazırlıklardan h olan - yüzderce tavuk karşılaşmanın yapılacağı sahaya salıveriliyor; saha içinde bir koşturmaca, bir curcunadır gidiyor. Bir yandan kanat çırpıp koşuşan, çırpışan tavuklar, öbür yanda, bu manzaralardan hiçbir sonuç çıkaramayan veya bu hazırlıkların içinde bulunan devletin temsilcisi bir vali; şerefli şeref tribününden olayları büyük bir ciddiyetsizlik ve kahkahalar atarak, sadece seyredebiliyor. Maçı, zar zor 15 dakika geç başlatabilen hakem, saha içinde, görevli görevsiz bir yığın sivilin dolaşma- sından tedirgin; yetkilileri uyarmak istiyor, olmuyor. Oyunun başlamasından kısa bir zaman sonra, kolluklu bir özel görevli, yanhakeme gidip, «ibne» diye hakarette bulunuyor. Ortahalkem olay yerine doğru gider- I ken, olayı fotoğraflarnâk görevinde bulunan Hürriyet I Gazetesinden Sayın Tayfun Bayındır, sivil görevlendirilmişlerden biriyle, Konyasporlu iki oyuncu tarafından dövülmeye başlanıyor. Olayı, Milliyet Gazetesinden Münir Bağrıaçık görüntülemek isterken, olayı yok etmekle görevli üç yıldızlı saha komiserinin tokatını suratına, telsizini ise kafasına yiyor. Tabiî, o arada komiserin polisleri de, Sayın Bağrıaçık'a tekmelerini esirgemiyorlar. Bu kez, Yeni sır Gazetesinden Sayın Cavit Tuna, olayı görüntülemek için olay yerine koşuyor; o da tekmelerden nasibini alıyor. Bağrıaçık'ın işi henüz bitmemiştir; sahadan polislerce çıkarılarak, tribünlerin altındaki bir odaya tıkılıyor, lambalar söndürülüyor ve acımasız dövme operasyonları başlıyor. Cavit Tuna, şeref tribününde keyifle oturan valiyi devlet adamı zannederek yanına koşar ve «İçeride polisler arkadaşımı öldürüyorlar, yardım edin vali bey» der, ali beyefendi gayet lakayt, polislerin böyle bir şey yapmayacağını söyler ve polislere, kendisini tribünlerden sahaya attırır. Bu arada, emniyet kuvvetleriyle taraftarlar, sahada, Sabah muhabiri Tayfun özsoy'u teşhis eder ve pataklamaya başlarlar. Bir süre sonra, emniyetin üst düzey görevlilerinden birisi gelip, nkara'dan görev yapmaya gelen gazetecilere, «Siz burayı terk edin, can güvenliğiniz kalmadı, tek 344

17 T. B. M. M. B: : 1 tek kaçmaya bakın» demek, telkin ve nezaketinde bulunur ve bütün bunları Sayın ali, şerefli şeref tribününden seyreder, kılı bile kıpırdamaz. Devre arası olur, Tarsuslu futbolcular soyunma odasına gidemez, jandarma kordonu içinde mah'sun kalır, görevli sivillerce tehdit ve küfür yağmuruna tutulur; ali Bey, şerefli şeref tribününden yine keyifle seyreder bunları. Maçın ikinci devresinde saldırılar ve küfürler durmaz, bu arada, Milliyetken Taki Doğan da, epeyce nasibini alır dayaktan. Sayın Başkan, «ayın milletvekilleri; görevi, halkın gözü, kulağı olmak olan görevli basın mensuplarının, görevlerini yaparken dövülmesi, dövdürülmesi, hele bu işin, devleti temsil edenlerce tezgâhlandığı şeklindeki cereyanı, tek kelimeyle, bir sonun ve bir facianın başlangıcı demektir. Bu olaylar esnasında, basın bürolarınında stadyum telefonları, teleksleri ve elektrikleri kesilir. Sakin sporsever vatandaş, o karanlık kargaşa içinde devleti ve valisini arar; Sayın ali, şerefli şeref tribününden olayları, bu hükümet ise valiyi lakaydi içinde hâlâ seyredebilmektedir. Maç 5-0 biter; şampiyon Sakaryaspor olur. BŞKN Sayın Sağesen, toparlayınız. HÜSEYİN Nt SÖESEN (Devamla) Bitiyor efendim. Olaylar şehre taşar; bir araba yakılır, Konyaspor lokali tahrip edilir, NP binasının camları kırılır, «Keçeciler istifa» diye sloganlar atılır, iki polisin kafası taşla kırılır ve sayın milletvekileri, ali, şerefli şeref tribününden makamına giderek bir beyanat patlatır, «O kadar mühim bir olay değil canım» der ve Sayın Başbakan buna yeni bir şey ekler, «Şu Konyaspor birinci lige çıksa da, biz de kurtulsak» der. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ruh ve beden sağlığı olgusu olan spora bakın; devletin olması gereken, hükümetin valisine bakın, hele hele bu hükümetin Başbakanına bakın. Takdiri, siz sayın üyelerle, ulusun yüce vicdanlarına bırakırken; «Ey siyasal iktidar, siz Konyaspor'dan, biz de ulusça sizden kurtulsak da, devleti, devlet olarak görebilsek» diyorum. Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) BŞKN Teşekkür ederim Sayın Sağesen. SLİM EREL (Konya) Sayın Başkan, Konya olayları iğrenç olaylardır ve alinin başı altından çıkmıştır. 2. Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ı^ Sivaslıların başka illere göçü ve Sivas - Kangal Linyit Kömürü İşletmelerinin özel sektöre kiraya verilmek istenmesi konusunda gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin cevabı. BŞKN Sivas'tan göç sorunu ve Kangal Kömür İşletmelerinin özel sektöre devri konusunda, Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) RUŞN IŞIN (Sivas) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sivas İlimizin sorunlarını bu kürsüden defalarca dile getirmeye çalıştım; ancak, hükümet, sermaye çevrelerine devlet malını yağmalatmaktan, nadolu'nun ıstırabını duymaya zaman bulamamıştır. Sivas İlimizin hali perişandır. Sivas'tan, ülkenin her köşesine büyük göç vardır. Sivas kökenli olup, başka dilerimizde yaşayan Sivaslıların sayısı 2 milyonu aşmıştır. Sivas İlimiz, 67 ilimiz arasında, nüfus oranı olarak, en düşük artışa sahip 5 ilimizden birisidir. Sivas'ın tarihine baktığımızda, Osmanlı döneminde eyalet merkezi olan bu ilimiz, bir taraftan, nkara, bir taraftan Trabzon, bir taraftan Kars ve bir taraftan Konya İlimizin sınır ıkomşusudur. Bu sınırlar içerisinde kalan birçok ilin, Sivas eyaletinin sancak beyliği olduğunu görürüz. Bu ilimizde, bir zamanlar, 'askerî lisenin, Doğu Menzil Komutanlığının, Yurt içi Bölge Komutanlığının, 59 uncu skerî Tümenin, hatta iki Fransız ve bir merikan kolejinin olduğunu görürüz; ama bugün bunlar birer birer yok olmuş. Cumhuriyet döneminde Sivas'ı tatmin eden, 1930' lu yıllarda yapılmış, bugünkü ismi TÜDEMSŞ olan Devlet Demiryolları Fabrikası kuruluşunun ve 1946 yılında yapılmış olan çimento fabrikasını görüyoruz. Bu iki ana kuruluşun dışında, Sivas'ı tatmin eden bir kuruluşa rastlamak mümkün değildir, üçüncü Demir - Çelik Fabrikaları Sivas'a kurulacak iken, politik nedenlerle İskenderun'a kaydırılmış, Sivas'a temeli atılan dördüncü demir - çelik fabrikaları da, yine politik nedenlerle iptal edilmiştir. Daha sonra, Sivas halkının kararlı tutumu karşısında, «Demir - Çelik Fabrikaları» diye bir haddane kuruluşunun temeli atılmıştır. Sanayii ve Ticaret Bakanlığının, tarih ve 5/MM-236 sayılı yazılarıyla, Sivas'ta demir - çelik fabrikası kurulmasının düşünülmediği bir kez daha açıklanmış ve Sivas halkı aldatılmaya devam edilmiştir

18 T. B. M. M. B: O : 1 Değerli mületvekilleri, Sivas'tan göçün önlenmesi gerekir. Bu hususta, hükümetin aldığı hiçbir ciddî tedbir yoktur. Hükümeti uyarmak ve bu husustaki politikasının açıklanması amacıyla vermiş bulunduğum soru önergelerime halen cevap verilememiştir. Sayın Başbakan, yerel seçimlerin öncesinde Sivas halkına hitaben yaptığı konuşmada, «Dördüncü demir - çelik fabrikasının projeleri belediye başkan adayımızın cebinde, seçimi kazandığımızda bu tesisin inşaatları başlayacaktır» demişti. Cebe sığan proje, hayalî bir vaatti ve 1 nitekim de öyle oldu. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanımız Sivas Havaalanında, 'Sivas halkına hitap ederken, «Müjdeler dlsun, Sivas'ın makûs talihi yenilmiştir; Sivas'a, demir - çe^ lıik fabrikamızın yanında, bir de şeker fabrikası kuruyoruz» demişti. Hatta, devletin valisini bile kullanarak, ona da, zaman zaman, yerli basında, şeker fabrikasının kurulmasıyla ilgili beyanatlar verdirmişti. Hani ine oldu fabrikalar? Hayalen kuracağınız fabrikalardan vazgeçtik, mevcut fabrikalarımızı korumak, kurtarmak istiyoruz. Devlet Demiryolları Sivas ünitesinde (Dördüncü işletme Başmüdürlüğü Yol tölyesi, Lokomotif Bakım tölyesi ve Cer tölyesinde) bir zamanlar 10 bin kişi çalışmakta idi. Sivas merkez nüfusunun yüzde 40'ı kuruluştan geçiniyordu. Şimdi bu rakam, toplam 4 bin üşçi civarına düşürülmüştür. Bu da,, Sivas'ın merkez nüfusunun ancak yüzde 2'sine tekabül etmektedir. Ortadoğu'nun en büyük döküm fabrikası burada iken, sökülüp Eskişehir'e nakledilmiştir, tamir ve bakım üniteleri Malatya'ya nakledilmiştir. Devlet Demiryolları Fabrikasının işçi kapasitesi 4 bin civarından, işçi civarına düşürülmüştür. Sivas böyle bir kademsizlikle başbaşa iken, temeli 1973 yılında atılan ve bugüne kadar 100 milyar lirayı aşkın harcama yapılan Kangal Linyit Kömürü İşletmeleri, özel sektöre kiraya verilmek isteniyor. raç alımlarına harcanan para, '85 milyar lirayı aşkındır. Tüm araçlar alınmıştır, faaliyete geçmesi için, büyük draglinein montajının bitirilmesi beklenmektedir. Bu montajın bitimiyle, esas dekapaj çalışmaları başlayacaktır. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle, bin civarında işçi istihdam edilecektir.' Personelle ilgili lojman ve idare binalarının bir bölümü bitirilmiş, 500 lojman inşaatı programa alınmış, 1987 yılı yaz döneminde 300 adet işçi alınması planlanmışken, bu işlemler aniden durdurulmuş ve bu tesis, tüm üniteleriyle özel sektöre kiraya verilmek isten-- inektedir. Hem de öyle bir kiralama ki, kira sözleşmesinin şartlarını özel sektör hazırlıyor; ver teminat mektubunu, geç milyarlık tesisin başına... Oh, ne 1 güzel anlaşma. Devletin araçlarını çalıştır, elde ettiğin kömürü, yerinde, termik santrala sat, milyarlar kazan... Bu devlet böyle yağma edilmez, bunun hesabı sorulur. Bu müessesede çalışanların durumları ne olacaktır? Bakın, genel müdürlükte bir yetkili bu konuda, «Bu kurumda çalışan teknik elemanlardan işimize yarayan bir bölümünü başka tişyer terimizde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Şu anda kurumda 450 civarında personel çalışmaktadır. Bu personelin kıdem tazminatlarını ödeyerek işlerine son vereceğiz, başka bir şey yapamayız.» diyor.«özel sektör bu işyerinde işçi çalıştırmayacak mı? Neden işçilerin kıdem tazminatını ödeyip, işten çıkartmayı düşünüyorsunuz da, işçilerle - onların sosyal haklarıyla birlikte - neden sözleşme yapmayı düşünmüyorsunuz?» dediğimizde ise, «Müteahhit, istediği işçiyi alıp çalıştırır, istediği yerden işçisini getirir; bunun boyutları bizleri aşmaktadır» cevabı verilmiştir. Bu şekilde' devredilmiş başka işletme olup olmadığını sorduğumda ise, «İlk uygulamanın Kangal işletmelerinde olduğunu görüyoruz; Elbistan işletmeleri bir zamanlar devredilmek istendi; ama vazgeçildi» deniyor. Neden, Soma, Çayırhan, Yatağan gibi işletmeler değil de, kurban, Kangal seçilir? Kangallı halkımızın sahipsiz olduğu mu sanılır? Hükümet yetkililerinin bu konuda açıklama yapmalarını istiyorum. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Kangal'da halka hitaben yaptığı açık hava konuşmasında, «Kangal için özel kanun çıkardık, Kangal Kömür işletmelerinde Kangal doğumlu olanlar çalışacaktır» demişti, bu sözünü bugün inkâr mı etmektedir? Değerli milletvekilleri, Sivas ve Kangal halkı, artık kaderlerine terk edilmişler ve isyan etmektedirler. Bu yağmacılık, bu sorumsuzluk durdurulmalıdır. Bakanlığı ve hükümeti ikaz ediyorum; bu proje bakanlıkça işleme konacak olursa, yöre halkı bu kararın önüne set olacaktır. Eğer bu işlem gerçekleştirilecek olursa, bakanlık hakkında 'Meclis soruşturması açılmasını isteyeceğimi şimdiden bilmelerini isterim; çünkü, bu konuda bir sözleşmenin hazırlandığını, ancak müteahhit firmanın bu sözleşmeyi beğenmediğini ve müteahhit firmanın istekleri doğrultusunda yeniden bir sözleşme hazırlanarak, bakanlığa tasdik için sunulduğunu öğrenmiş bulunu- M6

19 T. B. M. M. B: 112 yorum. Bu muamele gerçekleştirilecek olursa, Sivas İlimizde ve Kangal İlçemizde, olayı protesto etmek amacıyla gösteri ve yürüyüş tertip edeceğimizi de, hükümetin bilmesini (istiyorum. Son olarak, Sivas halkı adına, Sivas'ın, NP'lı milletvekillerini, Sivas ve Sivaslıya son görevlerini yapmaya, bu sorunları çözümlemeye davet ediyorum; çözemedikleri takdirde, istifaya davet ediyorum. Saygılarımla. (SHGP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) BŞKN Te'şekkür ederim Sayın Işın. Cevap vermek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Sayın Sudi Türel, buyurun. ENERJİ E TBlî KYNKLR BKNI SUDİ TÜREL (ntalya) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sivas Milletvekili arkadaşımın, Sivas - Kangal Linyit Kömür İşletmeleriyle ilgili konuşmasının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını ilgilendiren hususlarına cevap vermek istiyorum. Türkiye Elektrik Kurumu tarafından işletilen santrallara, özel sektörce kömür temin edilmesi hususunda bir prensip kararına varılmıştır. Sivas - Kangal için de bu karar tatbik edilecektir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Sivas - Kangal'da çıkardığı ve Türkiye Elektrik Kurumuna vereceği kömürün, tonu, takriben 12 bin liradır. Bunun içerisine, arkadaşımızın bahsettiği gibi, dragline ve diğer tesislerin amortismanları, geri ödemeleri ve kur farkları dahildir. Biz, bütün enerji santrallarımıza kömürün özel sektör tarafından temin edilmesi taraftarıyız; ama Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Türkiye Elektrik Kurumuna verdiği fiyattan daha az olması halinde, özel sektöre davredeceğiz, ancak bu şartla taraftarız. Bugün, Sivas - Kangal için «12 bin lira» denmiştir, eğer bu, 10 bin, 9 bin, 8 bin lira mertebesinde olacak ise, o takdirde özel sektöre vereceğiz. yrıca, bu verişte şu husus da dikkate alınmaktadır: Sivas - Kangal'a, Soma'ya veya diğer santrallara ikömür veren TKİ, o ocaktan ne' kadar para kazanmaktadır? Eğer tonunda '500 lira kazanıyorsa, biz, rodövansla bin liraya veya 800 liraya, özel sektöre vereceğiz. Böylelikle, hem Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kazanmış olacak, hem Türkiye Elektrik Kurumu daha ucuza kömür temin etmiş olacaktır; maksadımız budur. Eğer bunun dışında herhangi bir şey tahakkuk ederse, size burada açıklıkla ifade ediyorum, derhal gereği yapılacaktır O : 1 yrıca, «Müteahhit tarafından hazırlanan şartname ile verilmektedir» demiştir arkadaşımız; böyle bir şey yoktur, çünkü daha şartname hazırlanmamıştır. Yine, arkadaşımız, «Sözleşmeyi beğenmediği için geriye çevrilmiştir, bakanlığın onayına sunulmuştur» diyor; katiyen böyle bir şey yoktur. Henüz tasavvur halindedir, bir iki yahut kaç insan müracaat edecekse, bunların içerisinden seçim yapılacak. Biraz evvel ifade ettiğim, Türkiye Elektrik Kurumunun bu mevzudaki yazısının bir kısmını sizlere okumak istiyorum. Bunun yapılış maksadı da şudur. «TKt Kurumunun içerisinde bulunduğu finansman zorluğuna bir çözüm getirebilmek gayesiyle, mevcut özel sektör imkânlarının da devreye sokulması ve böylece kömür üretimine kadar geçen zamandaki dekapaj giderlerinden TKİ'nin kurtarılması düşünülerek, kurumun, Sivas'tan nakline imkân görülemeyen makinelerinin, bakım, onarım ve taksitleriyle ilgili giderlerinin, belli bir mukaveleyle, kömür üretimini yüklenecek firmaca ödenmesi ve bu sistem içerisinde kömür üretiminin gerçekleşmesi planlanmıştır.» Durumu bilgilerinize saygı ile arz ederim efendinii (NP sıralarından alkışlar) BŞKN Teşekkür ederim Sayın Bakan. 3. İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer in, hayat pahalılığı ve halkın çektiği geçim sıkıntısı konusunda gündem dışı konuşması, BŞKN Hayat pahalılığı konusunda, İzmir Milletvekili Sayın Durcan Emirbayer söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Emirbayer. (IDSIP sıralarından alkışlar) DURCN EMİR BYER (İzmir) Say;n Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken, sizlere saygılar sunuyorum. Gündem dışı söz almamın nedeni şu: günü, NP'lı bir milletvekili arkadaşımız, bir Meclis araştırması önergesi haikkında grubunun sözcüsü olarak konuşuyordu. rkadaşımızın, geçim konusunda yanlış rakamlar ve bilgiler vermesi üzerine, ben, «Sayın milletvekili, söylediklerinizde yanlışlıklar var» deyince, bana, haklı olarak, «Konuşacak yer kürsüdür, çıkın buradan konuşun» diye cevap vermişti. Ben de, bildiğim doğruları söylemek için, gündem dışı söz aldım

20 T. B. M. M. B: O : 1 Değerli milletvekilleri, dikkat ediyorum, N'P'lı arkadaşlarıımız konuşmalarında, geçim sıkıntısından, hayat pahalılığından söz etmiyorlar; hatta, grubu adına konuşan arkadaşımız, bu kürsüden, halkımızın geçiminin iyiye 1 gittiğini, 1983 ve önceki yıllara göre, öğretmen ve polislerimizin, aldıkları ayltklarıyla, geçmiş yıllara göre daha çok et, ekmek, yumurta ve şeker alabildiklerini, vatandaşlarımızın hayatlarının rahat ve müemmen olduğunu söyleyebiliyordu. yrıca, sayın arkadaşım, bilmeyerek gaf da yapıyordu. Mesela, 1983'te, NP iktidarı, 1 doları 280 liradan aldı, bugün 800 küsur liraya kadar çıkardı. Her türlü girdi, baş döndürücü hızla yükseliyor. Bir avuç çıkarcının geliri haricinde, bu bozuk düzenden, tüm vatandaşlar menfi şekilde etkilenmişler ve etkilenmektedirler. Bu nedenle, arkadaşımız, köylünün yegâne geliri olan üründe artış farkı olmadığını, değerlendirmede, aşağı yukarı aynı tane ve kilogramda kalabildiğini, bilmeyerek 'ifade ediyordu. Sayın arkadaşımız, köylümüzün, el emeğinin, alınterimin ekonominin getirdiği zamlardan nasibini alamadığını açıkça ortaya koymuş oluyordu. Yani, sayın konuşmacı bilmeyerek, hayat pahalılığına ayak uydurtulmayan köylünün ürettiği buğday, hayvan sahibinin ürettiği et, süt, yumurta ve'sair ürün ucuza alınıyor, önün içün, tüketiciler pek fazla etkilenmiyor demek İstiyordu. Sayın NP sözcüsü, müstahsilin malının değerlendirilmediğini kanıtıyordu. Sayın ımilledveki'lleri, (doğrudur, 1 kilogram süt 100 lira, 1 kilogram yem -misalen Razmol- ise 120 liradır. Süit üreticisin in, hayvanına 10 kilogram yem yedirerek, oddan 10 kilogramı ısüt alması da mümkün değil; 10 kilogram ısüt alabilmesi için 20 kilogram yem yedirmesi lazımdır. Demek ki, lira yem parası gideri karşılığımda üreticimin geliri -süt parası olarak- bin liradır. O halde, Razmolu, yani yemi üretenler aşırı kârda, eti, sütü üretenler azamî zarardadır. Bir örmek daha vermek istiyorum : caba, NP' lı bir arkadaşım cevap verebilir mi, 1 kilogram patatesi manavdan veya pazardan kaç liraya alabiliyorlar? Bakınız, Ödemiş'te 1 kilogram patates tarlada lira, pazarda ise 350, hatta seçmesi' 450 lira; yani patatesim larladaki fiyatıyla pazardaki fir yltı arasında sekiz ıom kat fark vardır. Bu durumda, kazanan, köylü değil aracı ve tefecidir. Bu, her yıl böyledir; değişik ürün üreticilerinim boynu tiaima büküktür. Yine, yıllarında 10 ilâ 30 bin lira arasımda 'olan ev kiralarımın, bin liraya, bir torba çimentonun 1979 yılında lira iken, liraya çıkltığı, köylünün ürettiğinin dışındaki tıüm ürünlerin fiyatınım katbekat arttığı günümüzde, vatandaşlarımızın, alışveriş için çarşıya, pazara çıktığında parayı nereye harcadığını bilemeyip «caba düşürdüm mü, bir yere fazla para mı verdim?» dediği bir zamanda, Ibu konuşmacının buraya çıkıp talihsiz 'bir konuşma yapmasından dolayı üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ben burada, yetiştirdiği ürünü, Ihayat pahalılığına göre yok pahasına satan köylümüzden, dar gelirli vatandaşlarımızdan güvenliğimizi sağlayan polisimizden, ilim ve irfa ordusu öğretmenlerimizden, bir parlamenter olarak özür diliyorum ve açılkça diyorum ki, 17 nei Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatandaşına ekmek yerine, açlık, huzur yerine korku, refah yerine sefalet getirmiştir. Şimdi, ıt)üm 'NP'lılara sesleniyorum : Eınflasyonislt politikadan etkilemen emekçileri, işçileri, memurları, emeklileri, küçük esnafı, küçük çiftçiyi, sanatkârları,' dul ve yetimleri zekata muhlfcaç hale getirdiğinizin farkında değil misiniz? Gözleriniz görmez, kulaklarınız işitmez mi oldu? Değerli arkadaşlarıim, asgarî ücret, 8 yılda 13, fiyatlar ise 21 kat arıttı. Bir işçi, 1 kilogram et için 22 saat çalışıyor; ama, eti üreten mustarip, büyük halk katmanları da eti alamadığımdan mustarip. İzlenen enflasıyönist politika nedeniyle, asgarî ücretin satın alma güoü, yüzde 38 oranında gerilemiştir. Günde net olarak 934 liraya çalışan bir işçinin, 1 killolgram ekmek içim yaklaşık 2 saat, 1 litre süt içim 4,5 saat, 1 kilogram şeker almak için 2,5 saat, 1 kilogram et almak içinse 22 saat çalışması gerekiyor. İstatistiklere göre, 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı liraya yükselmiştir. sgarî ücretli ise ayda '28 bin lira ücret almaktadır. Bu ücretle de mutfak masraflarının sadece 'yüzde 22'si karşılanabilmektedir. Çarşı ve pazarda yaşanan enflasyon etkisinin, resmî istatistiklerdeki rakamlarım çok üstünde olduğu açıkça belli olmaktadır. Sayım özal, yatlarda yakınlarıyla sefa.sürerken', işçiyi memuru unuttu, esnafı, emekliyi, dul ve (yetimi ise kuruttu. (DSP sıralarından alkışlar) imillieltvekili arkadaşlarım günlük gelirlerinin 20 bin Türk Lirasının üstünde olmasına rağmen sıkıntıda olduklarımı (söylediklerine göre, günde 934 lira alan dar gelirli vatandaşlarımız ne yapsın, değerli arkadaşlarım? 348

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi GÜNDEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi GÜNDEMİ 1 BAŞKANLĞN GENEL KURULA SUNUŞLAR 2 ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMAS YAPLACAK İŞLER 5 GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ TRMAS YAPLMASNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 1. DetılMi MıiiMvdk'iTi Muisftafa Kani

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 55 İNCİ BİRLEŞİM 5.2. 1997 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER MECLİS SORUŞTURMASI

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F DÖNEM : 21 VIII. - KOMİSYONLAR BÜLTENİ 1. - 1 Ekim 2000 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 30 Nisan 2001 tarihine kadar kom TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F B^k %^_fl İTİ 1 ^y M ^^^L ^ J /% il m. M3 %

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) Dönem : 18 Yasama Yılı : 1

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) T. C, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 18.2.1988 Genel

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

Dönem : 18 Yasama Yılı : 1. T.C. Başbakanlık Kanunlar -ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.3.1988 Sayı : K.K. Gru Md. 07/196-1311/01946

Dönem : 18 Yasama Yılı : 1. T.C. Başbakanlık Kanunlar -ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.3.1988 Sayı : K.K. Gru Md. 07/196-1311/01946 Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 T. B. M. M.. (S. Sayısı : 43) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ' Dair Kanun Tasarısı ve Adalet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi ARALIK 2014 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı