T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 D ö N E M : 17 C î L T : 41 YSM YILI : 4 T. B. M. M. TUTNK DERGİSİ»- -«112 nci Birleşim Salı İ Ç İ N D E K İ L E R I. GEÇEN TUTNK ÖZETİ Sayfa 341! B) Çeşitli işler Sayfa 349 II. GELEN KÂĞITLR III. YOKLM Trabzon M'ülefcveikli Yusuf Ziya Kazancıoğlu'nun vefatına ilişkin Başkanlık tezkeresi {5/140) ve saygı duruşu 349 I. -L- BŞKNLIĞIN GENEL KURU L SUNUŞLRI 343 ) Gündem Dışı Konuşmalar Ordu Milletvekili Hüseyin vni Sağesen'in, Siirtspor - anspor futbol müsabakası sonunda Siirt alisinin davranışı ile Konyaspor - Tarsus tdmanyurdu maçında meydana gelen olaylar ve Konya alisinin tutumu konuşumda gündem dışı konuşması 343: Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Sivaslıların başka illere göçü ve Sivas - Kanga'I Linyit Kömürü İşletmelerinin özel sektöre kiraya verilmek istenmesi konusunda gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bakanı Sudi TüreTin cevabı 345: tzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, hayat pahalılığı ve halkın çektiği geçim sıkıntısı konusunda gündem dışı konuşması 347:349 C) Tezkereler ve Önergeler 1. İspanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı eysel tasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı bdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1340) 2. Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1341) 3. İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun

2 T. B. M. M. B: , : 1 vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1342) 4. Suudi rabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1343) 5. İsveç'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı eysel tasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı bdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1344) 6. İzlanda'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ahit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1345) 7. Portekiz ve Kenyaa gidecek olan Devlet Balkanı hmet Karaevli'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. ehbi Dinçerlerfn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1346) 8. Ölüm cezasına hükümlü Necdet Sözbir hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1338) 9. Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1339) D) Öneriler a) Siyasî Parti Grubu önerileri Genel Kurul çalışma gün ve saatlerine ilişkin NP Grubu önerisi 361:353. SEÇİMLER 1. Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim I. GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMSI E MECLÎS RŞTIRMSI ) öngörülmeler 1. Kayseri Milletvekili Mehmet üner ve 30 arkadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili tüm iddiaların gerçeklik derece- Sayfa ' Sayfa sini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 353: İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 10 arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) masya Milletvekili rsan Savaş rpacıoğlu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün politikasından kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 383: İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 384 II. SORULR E CEPLR 384 a) Sözlü Sorular ve Cevapları Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'iın, bazı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkim İçicileri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 384; 2. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narim'im, Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) Tokat Milletvekili Enver Özcam'ın, Sivas İli Gemerek İlçesiındeki TUGSN Fabrikasına ilişkim Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) İstanbul -Milletvekilli Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın ölümüyle jlgiliı olarak yapılan işlemlere ilişkim İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/826) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya' nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan odaklaşma iddialarıma ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 385 ' 330 -

3 T. B. M. M. B: O: 1 Sayfa 7. Sinop 'Milletvekilli Barış Çan'ın, çay üreticilerinin IKIF Firmasından alacağına ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/868) Kayseri Milletvekili Mehmet Üner" in, Yol-'Iş Sendikası Kayseri Şubesinin o!ağan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797) Denizli 'Milletvekili Halil İbrahim Şaih'mln, yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 385 '10. Tunceli Milletvekili li Rıdvan Yıldırım'ım, Tunceli İlimde meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) Kırklareli Milletvekili Erol ğagil' in, YİtBİTŞ Holding nonim Şirketinde bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bak anındam sözlü soru önergesi (6/810) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, sosyo - ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/813) Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, GP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' in, belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) 386 ~ 331 Sayftı 18. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/845) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - ndırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8>83) Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) dana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/902), Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 387

4 T. B. M. M. B: O: Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, Diyarbakır Hinde turizmin geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) Sayla Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Doğu nadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) Sayfa 3m 28. Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulmduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 29. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 30. Şanlıurfa Milletvekili ecihi taklı'nın, Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 31. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tahribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 32. İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Londra'dan nkara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir şirketin kameramanla rınca görüntülendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) 33. dana Milletvekili Coşkun Bayram' in, ÇUKOB1RL1K ile ilgili olarak Güney basınında yer alan iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 34. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Giresun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başkanının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 35. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni kararlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/939) Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' un, Ege yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından okutulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 38. İstanbul Milletvekili Hüseyin vni Güler'in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 39. Zonguldak Milletvekili İsa ardal' in, lmanya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ülkemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 40. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, 1985 yılında navatan Partisine katılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 41. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, 1986 yılında navatan Partisine katılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözjlü soru önergesi (6/967) 42. Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' in, Kayseri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) 43. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 44. Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa edilen baraka - mesken

5 T. B. M. M. B: O : 1 Sayfa ter için verilen tapuların, kagir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, Diyarbakır ilinde cereyan eden anarşi ve terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta ilçeler itibariyle elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızalarının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekipler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiyeti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu hususta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) İzmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, daha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, nkara Belediyesince baca kontrollerinde kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikopterin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli personele ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) istanbul Milletvekili Bilâl Şişman' m, radyo ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1040) 390 *tyfa 53. Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' un, 25 Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren belediye başkanlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/970) Balıkesir Milletvekili Cahit Tulum' un, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) izmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) İzmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm getirmek için Devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/925) istanbul Milletvekili Feridun akir Öğünç'ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının giderilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunlarının çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine ilişkin dalet Bakanından, sözlü soru önergesi (6/929) Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediyelerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçilmesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) Şanlıurfa Milletvekili ecihi taklı'mn, Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/972) dana Milletvekili Metin Üstünel' in, dana ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehlikesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru önergesi (6/932) 391

6 T. B. M. M. B: O : 1 Sayfa 63. Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldınr'm, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/974) Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak ili Banaz İlçesinin hat ve Çamsu köylerine pancar kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) Şanlıurfa Milletvekili ecihi taklı'nın, Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve iranşehir ilçelerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili olarak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) ğrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, nkara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulübelerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 391' 67. ğrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye sokulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakanından sözlü soru önergesi (6/975) dana Milletvekili Cüneyt Canver' in, 1981 yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve köylerindeki öğrenci pansiyonlarında tatürk ilke ve devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlk ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldınr'm, rahatsızlığı nedeniyle Houston'da Sayfa bulunan Başbakan Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1010) 392, 73. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balıkçı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) ğrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağcılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara dayalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) Siirt Milletvekili Mehmet bdur-- rezak Ceylan'ın, tarihinde TRT bültenlerinde yer alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/937) Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konyaspor - Sakaryaspor futbol maçında Konya tatürk Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/938) Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolunda Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıldığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Eskişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Kö- 334

7 T. B. M. M. B: : 1 Sayfa yü ve mezralarında yaşayanlara emniyet tim ekiplerinde işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve eski belediye başkanları hakkında yapıları işlemlerin sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, tarihli gazetelerde yer aldığı ve kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında yapıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, tarihli gazetelerde yer aldığı ve geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan kayboldukları iddia edilen nkara'lı iki kardeşin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, tarihli gazetelerde yer aldığı ve Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin Başbakandan sözlü lü soru önergesi (6/1023) Diyarbakır Milletvekili Mahmud ltunakar'ın, Bakanlar Kurulunca tarihinde, yapılan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, uydular aracılığıyla katıldığı tarihli Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, Türkiye Cumhuriyeti nayasasının Danışma Meclisi nayasa Komisyonundaki müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/952) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki müzakere tuta- Sayfa naklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tarafından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin maksatlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/954) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadıkları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götürmedikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak tedbirlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) Malatya Milletvekili yhan Fırat' in, piyasadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hususta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) Malatya Milletvekili yhan Fırat' in, sözleşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' in, nkara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) dana Milletvekili Cüneyt Canver'in, belediye teşkilatı kurulmasına hak kazandıkları için başvuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocakları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, dıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı köylerde deprem nedeniy- - 33i

8 Sayfla le konutları hasar gören vatandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet Baka- s nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergösi (6/1029) Erzincan Milletvekili eysel arol'un, yurdumuza giriş yapan kişilerden İDS belgesi istenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un, Doğu ve Güneydoğu nadolu'ya yerleşmek maksadıyla kaçak olarak^ ülkemize geçen îran, Irak ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu kişiler hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) Şanlıurfa Milletvekili ecihi taklı'nın Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) nkara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'ın, İzmir İli ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden belediyece vazgeçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 395 T. B. M. M. B : : Zonguldak Milletvekili Muhteşem asıf Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunmamız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Rabıtat-ül lem-ül İslam adlı örgütün ülkemizi ilgilendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' in, yurt dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ntalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ Yarımadasında yapılan tu- Sayfa ristik tesis inşaatına mani olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memurları tarafından 'gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1042) Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, ntalya - Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadasında yapılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) dana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı islam ülkeleri konferansı toplantılarında alman kararlar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) dana Milletvekili Nuri Korkmaz' in, 172 nci Mekanik Piyade layında görevli bir teğmenin ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) Zonguldak Milletvekili Isa ardal'ın, Sovyetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) İstanbul Milletvekili ibrahim Ural' in, NTO Genel Sekreterinin Türk - Yunan münasebetlerindeki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/962) Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum - şkale Kandilli Belediyesince yaptırılan hayvan pazarının KÖY- TÜR adlı bir şirkete bağışlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) Muğla Milletvekili tdris Gürpınar' in, sağlık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verilerek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) Zonguldak Milletvekili Isa ardal'ın, Bakanlık Müsteşarlığına yapılacak ata-

9 maya ilişkin dalet Bakanından sözlü soru T. B. M. M. B: : 1 Sayfa önergesi (6/963) İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Başbakanın yurda dönüşünda düzenlenen karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket edildiği iddiasına ve bu tören için belediyelerce masraf yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya yapım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, nkara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) İçel Milletvekili li İhsan Elgin' in, Reklamcılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uyguladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) ğrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' nun, petrol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve başvurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, son BD gezisi nedeniyle alınan yolluk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/979) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, BD'ye gidişinden bu yana hangi tarihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izinli olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/980) İzmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst kademe yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarısıyla ilgili çalışmala- [ Sayfa ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/981) Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, kamu kurum ve kuruluşlarında emek- I li aylığı kesilmeksizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) nkara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'ın, tarihinden bugüne kadar iktidar ve muhalefetteki partilerle ilgili I TRT yayınlarının sürelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) ğrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' nun, şişelenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) dana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, dana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp yapılmayacağına I ve yeni sel baskınlarının önlenmesi için bölj gede alınacak tedbirlere iliişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 39* İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kurtarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettigerince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) Malatya Miılletıvökili yhan Fırat'ın, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve bunlarnı emeklilerine farklı I yakacak yardımı ödenmesinin eşitlik ilkesine I aykırı olduğu iddiasına ve bu uygulamanın I düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğme ilişkim Barbakandan sözlü soru önergesi (6/987) Manbul Milletvekili İbrahim Ural' in, Bakanlık Müsteşarlığına tedlviren atanan I şahsa ilişiklin dalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) İstanbul Milletvekili. İbrahim Ural' m, SB1 anlaşması ile merika'nın ülkemize I karşı ne gibi taahhütlerde bulunduğuna iliş- I kin Dışişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/989) Balıkesir Milletvekili Cahit Tu- I tuımu'n, genel idare hizmetleri sınıfına dahil I bulunanlardan kadrolarına «tahisisli ek gös- I ıterge» belirlenmiş olanların sayısına ilişkin 337

10 T. B. M. M. B: : 1 Sayfa Maliye ve Gümrük Balkanımdan sözlü soru önergesi (6/990) Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi (6/991) nlkana Milletvekili Neriman Elgin'in, öğretmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygulama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eğittim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, taşımacılık alanındalki ulaşım sorununa ve tonaj uygulaması nedeniyle Devletin sarara uğratıldığı iddiasına ilişlkin Bayındırlık ve llskân Bakanından sözlü soru önergesi '(6/993) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By-Paısıs ameliyatının Türlkiyelde yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) Mia'latya MilletMekili yhan Fırat'ın, Erdemir'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı işçilerin işiten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezüt'in, sağlık hizmetlerinin özelleşltirilmeısine yönelik bir programı olup olmadığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) masya Milletvekili Kâzıim Ipelk' in, işsiz oldukları iddiıa edilen tarım teknisyeni ve mühendislerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Onman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/997) Malatya Milletvekili yhan Fırat' in, Soma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edilen kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kavnaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' un, İstanbul - Şehzadöbaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir vaaz nedeniyle ne gibi bir Sayfa işlem yapıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, îıstanlbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişlkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kırıkkale Belediyeısine ait bazı otobüslerin ltındağ Belediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve sorumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) Balıkesir Milletvekili Davut foacııgirin, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerince Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir' in, asgarî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1003) Tokaıt Milletvekili Enver Özcan' in, İstanbul - Beyazıt semtinde tarihinde yürüyüş yapan öğrencilerden bazılarının tartakladığı iddia edilen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sayıştay sınavının iptal edilmesinin nedenine ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) izmir Milletvekili Hüseyin ydemir'in, 6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru > önergesi (6/1026) dıyaman Milletvekili' hmet Sırrı Özbek'im, dıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağlık e Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) Siirt Milletvekili Mehmet bdurrezak Oeylan'ıın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) Samsun Milletvekili Hasan ltay' m, Samsun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal televizyon yayınlarının bu

11 152. ısamsun Milletvekili Hasan ltay' in, Samsun iline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının nedenime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) Sarrauın Milletvekili Hasan ltay' in, şeker iıtlhal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) Balıkesir Milletvekili Davut bacıgil'in, Balıikesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güveımçetımi Köyünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarum Orman ve Kövişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) Hatay Milletvekili Tevfik Bilal* in, Suudi rabisitana' yapılan yolcu ve yük taşımacılığında karşılaşılan sorulara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) Hatay Milletvelkili Tefik Bilal' in, Haitay İli Samandağ İlçesindeki Barikatı Turistik Otelinin kapalı tutulmasının nedenlerine iliş'kin Başbakandan sözlü ısoru önergesi (6/1054) Balı'kesir Milletvekili Davut bacııgil'in, yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen parekende satış fişlerine ilişikin Maliye ve Gümrük Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/1055) Balıkesir Milletvelkili Davut baciigil'in, ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişikin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 401 T. B. M. M. B: O : 1 Sayfa I bölgeye de götürülmesi için çalışma yapılıp I yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 400 B) Yazılı Sorular ve Cevapları ğrı Milletvekilli Paça Sarıoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu nadoludaki geri kalmış illerimizde yapılacak tesisler için verilen teşvik belgelerine ve yapılan tesislere iliş'kin Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1816) 401: Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Sivas İlinde kurulması kararlaştırılan haddehaneye ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi e Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit ral'ın yazılı cevabı (7/1829) Balıikesir Milletvekili Cahit Tutum* Sayfa un, serbest ithalat rejimi çerçevesinde ithal î edilen tüketim mallarına ve tahsis edilen döviz miktarına ilişkin Başibakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı hmet Kurtcebe lptemoçin'in yazılı cevabı ((/l858) 406: nkara Milletvekili M. Seyfi Oktay' in, ülkemizdeki gelir dağılımı oranlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı j M. ehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/1863) 407: 408 I 5. nkara Milletvekili M. Seyfi Okı tay'ın, Tunceli eslki alisi Kemal Güven za- J manında bu ilde açılan imam hatip liseleri ' ile Kur'an kurslarına ve yaptırılan camilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim I Gençlik ve Spor Bakanı Metin Bmiıroğlu' nun yazılı cevabı (7/1873) 408: İstanbul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun, gümrük ambarlarında mevcut kaçak i eşyalara ilişkin sorusu ve Maliye e Gümrük Balkanı hmet Kuırteebe lptemoçin'in yazılı cevabı (7/1877) 409:410 j 7. İçel Milletvelkili Durmuş Fikri Sağj lar'ın, eğitiliri ve öğretim hizmetleriyle ilgili! bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir- I oğlu'nun yazılı cevabı (7/1930) 410: Erzurum Milletvekili Hilmi Nal- I bantoğlu'nun, Erzurum tatürk Üniversitesi j Mübendiislik Fakültesinin ne zaman öğrenij me açılacağına ilişikin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Bmiroğlu'nun I yazılı cevabı (7/1937) 414:415 i 9. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalı barttoğlu'nun, belediyelere yardım amacıyla I 1986 yılında toplanan fon gelirlerine ve bu gelirlerden belediyelere yapılan yardımlara iliş'kin sorusu ve Bayındırlık ve tlskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1938) 415: Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanitoğlu'nun, Erzurum İli ve ilçeler indeki toprak damlı evlerin damlarının çatıya çevrilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1939) 469: ğrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana kaç j kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığına ve vatan- - Î39

12 T. B. M. M. B: O : 1 Sayfe daşliktan çıkarım.ktan sonra yurda döndüğü iddia edilen bir kişinin durumuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım kbulut' un yazılı cevabı (7/1940) 470: ğrı Milletvekili İbrahim Taşldedemir'in, Nuh'un gemisini arama çalışmalarına ilişkin sorusu ve Küllfcür ve Turizm Bakanı. Mesut Yıllmaz'ın yazılı cevabı (7/1944) 471: Balıkesir Milletvekili Davut bacıgil'in, Balıkesir - Sındırgı Ovasında gerçekle^tiırilecdk yatırımlarla ilgili yatırım programı teklifine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı ceva'bı (7/1959) 472: Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş' in, yıllarında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen ticaret gemilerine ilişlkin sorusu ve Ulaştırma Balkanı eysel tasoy'un yazılı cevabı (7/1963) 473: Edirne Milletvekili Türkân Turgut nikan'ın, Hürriyet Gazetesinin tarihli nüshasında «Semra HanımMan Elekdağ'a ders» başlığı ile verilen balbere konu olaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Balkanı ahit Hatlefoğlu'mun yazılı ceva 'bı (7/1975) nkara Milletvekili Sururi Baykal' in, T.K.l. Orta nadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlı Mengen Bölge Müdürlüğünün müstakil bir müessese yapılmasının; nedenine ve bu müessesenin özel şahıslara devredileceği iddiasına ilişlkin Başbakandan ısorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/1978) 475:476 Sayfa 17. Kahramanmaraş MillötJvekili M. Turan Bayezit'in, «Yazışma Dili» hakkındaki genelgeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı bdullah Tenekeci'nin yazılı cevabı (7/1980) 476: Erzincan Milletvekili eysel arol'un, Erzincan İli merkez ilçesine bağlı Molla Köyünde ortaokul yapılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı <7/1984) Muğla Milletvekili İdriıs Gürpınar' in, Muğla İli kıyı bandı turizm alt yapısını geliştirecek olan projeye ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1987) 478: Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu'ınun, altın satışlarından katma değer vergisi alınmamasının nedenine ilişlkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı hmet Kurtcebe lptemoçin'in yazılı cevabı (7/2000) 481: Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu'nun, asgarî ücretle geçinenlerin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1006) 482:483' 22. Burdur Milletvekilli Föthi Çelifcbaş'ın, Balkanlar Seviyesinde Fransa - Türkiye Komisyonu Toplantısı Tutanağının yatırım konusundaki işbirliği bölümünde yer alan ve Fransa tarafından sunulduğu belirtilen anlaşma taslağına karşı ne gibi işlem yapıldığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/2015) 483' *m -< -33 -

13 T. B. M. M. B: O : 1 UTNK ÖZETİ I. GEÇEN T TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'ih, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan Kâtip Üyeliğe, DYP Grubunca aday gösterilen an Mill'etJvekili Fevzi Necdet Erdinç seçildi. nayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/854) (S. Sayısı : 576) ile, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/457) (S. Sayısı : 557); Kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. Daha önce alınan karar gereğince 9 Haziran 1987 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.30'da son verildi. Başkan Başkanvekili bdulhcdim raş Kâtip Üye Kâtip Üye. Samsun Edirne Süleyman Yağcıoğlu İsmail Üğdül II. GELEN Tasarılar Sayılı Kültür ve Tabiat arlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/861) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. Kadastro Kanunu Tasarısı (1/862) (dalet komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Teklif 1. Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 6 rkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ltı Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/467) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Raporlar Tarihli ve 2565 Sayılı skerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/837) (S. Sayısı : 581) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 2. Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Küçük Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara Satılması Hakkında Kanun Teklifi ve dalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (2/453) (S. Sayısı : 582) (Dağıtma tarihi : ) (GÜN DEME) KÂĞITLR Pazartesi 3. Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Gün ve 1481 Sayılı sayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve dalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Yazılı Soru Önergeleri 1. Edirne Miil'etvekiM Türkân Turgut rıkan' m, İstanbul ve İzmir illerinin çimento ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek çimento ithalatının Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii. Ş. tarafından hangi firmalara ihale edildiğine ve ihale şartlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2010) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. Samsun Milletvekili Hasan ltay'ın, Tekkeköy beldesindeki Türkiye Halk Bankası Şubesinin Samsun İline taşınma nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2011) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. masya Milletvekili rsan Savaş rpacıoğlu'nun, masya 11 Merkezi dliye Lojmanlarının ne zaman yapılacağına ilişkin dalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2012) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 4. İçel Milletvekili li İhsan Elgin'in, nkara -. Gölbaşı Belediye Başkanının belediyeye ve Hazineye ait arazi ve hisseli arsalar üzerinde imara aykırı bina yapılmasına izin verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -341

14 T. B. M. M. B: O : 1 5. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen- ı oğlu'nun, ülkemiz aleyhinde demeç verdiği iddia edilen Iran Hükümet sözcüsünün tutumuna karşı ne gibi tedbir alındığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2014) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 6. Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlar Seviyesinde Fransa - Türkiye Komisyonu Toplan tısı Tutanağının yatırım konusundaki işbirliği bölümünde yer alan ve Fransa tarafından sunulduğu belirtilen anlaşma taslağına karşı ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/2015) (Başkanlığa geiş tarihi : ) Sah Kanun Hükmünde Kararname Sayılı Belediye Kanununun 93 ünci Maddesinin Değiştirilmesi ve Tarihli, 3030 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/863) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) '. Tasanlar Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/864) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. Tarımda Kendi dına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine, Bazı Madde ve Fıkralarının Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/865) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. Şeker Kanunu Tasarısı (1/866) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/867) (dalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 5. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rasında Sosyal Güvenlik nlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/868) (Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 6. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rasında İşgücü nlaşmasının Onaylan- 342 masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/869) (Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri komisyonlarına) '(Başkanlığa geliş tarihi : ) Sayılı İller Bankası Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/870) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Teklifler 1. Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali ve 4 rkadaşının, teşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer letler Hakkında 6136 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/468) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi ) 2. Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 rkadaşımın, Türk sıllı Olupta Dış Ülkelerden Türkiye'ye Göç, İltica ve Benzeri Yollardan Gelerek Türk atandaşlığına lınanların Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Borçlandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/469) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Tezkere 1. Hüseyin Yeniyapan Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1337) (dalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Rapor 1. İstanbul Milletvekili hmet Memduh Yaşa ve 15 rkadaşının, Milletvekili ra Seçimlerinin Yapılmasına İlişkin Önergesi ve nayasa Komisyonu Raporu (4/220) (S. Sayısı : 584) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1. Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, Marmaris Belediye Başkanının görevinden alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. dana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Konyaspor - Tarsus İdmanyurdu maçında ve maç sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Yazılı Soru Önergeleri 1. nkara Milletvekili Sururi Baykal'ın, ilkokullar arasında düzenlenen güzel konuşma yarışmaisında birinciliği kazanan ama öğrencinin törenlerde konuşturulmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ D ö N E M s 17 C t L T : 24 YASAMA YILI ı 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ ı>m

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ D ÖNEM: 17 CİLT: 19 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 10 uncu Birleşim 1.10.19S5 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GHLEIN KAĞITLAR IH. BAŞKANLIĞIN GENEL KURU- LA SUNUŞLARI A) Çeşitli

Detaylı

57 nci Birleşim 4.6.1996 Salı İÇİNDEKİLER

57 nci Birleşim 4.6.1996 Salı İÇİNDEKİLER DONEM; 20 CİLT : 6 YASAMA YILI :1.M. e DERGISI 57 nci Birleşim 4.6.1996 Salı İÇİNDEKİLER Sayfo I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 199 II. - GELEN KAĞITLAR 200 III. - YOKLAMA 205 IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 58 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 43'üncü Birleşim 5 Ocak 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3.M, O DERGISI 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı

48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 23 YASAMA YILI: 2 48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı @ İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı

111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 47 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 40'ıncı Birleşim 18 Aralık 2007 Sah

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 40'ıncı Birleşim 18 Aralık 2007 Sah DÖNEM: 23 CİLT: 10 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 40'ıncı Birleşim 18 Aralık 2007 Sah İÇİNDEKİLER, Y Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 207 II. - GELEN KÂĞITLAR 208 III. - YOKLAMALAR

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 19 Ekim 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 80 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 12 Nisan 2005 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER

DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER DONEM: 21 YASAMA YILI: 2 TUTANAK I 1 inci Birleşim I. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. - Kütahya Milletvekili Kadir Görmez ve Bolu Milletvekili

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah DÖNEM: 19 CİET : 32 BASAMA YÎL! : 2 _ ^ 81 inci Birleşim 16.3.1993 Sah! İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETT 236 II. GELEN KÂĞITLAR 240 III. YOKLAMA 241 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 241 A)

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba DÖNEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 162 II. - GELEN KÂĞITLAR 164 III. - YOKLAMA

Detaylı

DONEM : 19 YASAMA YILI : 3. 35 inci Birleşim 1. 12. 1993 Çarşamba İÇİNDEKİLER

DONEM : 19 YASAMA YILI : 3. 35 inci Birleşim 1. 12. 1993 Çarşamba İÇİNDEKİLER DONEM : 19 YASAMA YILI : 3 PTtü""^ O UTANAK 35 inci Birleşim 1. 12. 1993 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 84'üncü Birleşim 1 Nisan 2008 Sah

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 84'üncü Birleşim 1 Nisan 2008 Sah DONEM: 23 CİLT: 17 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 84'üncü Birleşim 1 Nisan 2008 Sah İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 445 II. - GELEN KAĞITLAR 447 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi 01 Ekim 2013 10 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM 4. YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 01 Ekim 2013 / 10 Eylül 2014 ÖNSÖZ Türkiye Büyük

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 41 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 59 uncu Birleşim 30 Ocak 2013 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı