AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 11UY0011-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 11UY0011-3"

Transkript

1 AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 11UY REViZYON 02, KASIM

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 2. KALIP PLANLARININ OKUNMASI 2.1. Yapı Projeleri Genel bilgisi 2.2. Kalıp Planlarının Okunması 3. AHġAP KALIP YAPIMINDA Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖNLEMLER 3.1. KiĢisel Koruyucu Donanım (KKD) 3.2. ġantiyedeki Risk Unsurları ve Ġkazlar 3.3. Ġlk Yardım 4. AHġAP KALIP YAPIMINDA KULLANILAN ALET VE EKĠPMANLAR 5. AHġAP KALIP YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMLER VE ARAÇLAR 5.1. Malzemeler AhĢap 5.2. Araçlar Çiviler ve Bulonlar Metal Dikmeler Kelepçe ve KuĢaklar 6. PLANIN ZEMĠNE UYGULANMASI (APLĠKASYON) 6.1. Aplikasyon Genel Bilgisi 6.2. Ġp Ġskelesi Yapım Süreci 7. KALIP ĠSKELELERĠ 8. KALIP YAPIM SÜRECĠ VE TEMEL ĠġLEMLER 8.1. Kalıp Yüzeylerinin Hazırlanması 8.2. AhĢap Kalıp Sistemleri Temel Kalıpları Tekil Temel Kalıpları Sürekli Temel Kalıpları Plak (Radye) Temel Kalıpları Temel Aksları Kolon Kalıpları Duvar Kalıpları KiriĢ Kalıpları DöĢeme Kalıpları Plak DöĢeme Kalıpları DiĢli DöĢeme Kalıpları Asmolen DöĢeme Kalıpları Merdiven Kalıpları Düz Kollu Merdiven Kalıpları Dönel Merdiven Kalıpları 9. KALIP SÖKME ĠġLEMLERĠ 10. KAYNAKLAR 2

3 1. GĠRĠġ Kalıp terimi, beton ile doğrudan temas halinde bulunan kalıp yüzey elemanları, gerekli kalıp taģıyıcı sistemini ve bağlama elemanları bütününü kapsamaktadır. Genelde kalıp; taze betonu istenilen Ģekil ve boyutlara sokmak, betonda yüzey düzgünlüğünü sağlamak, kendisini taģıyacak duruma gelene kadar betonu desteklemek için tasarlanan geçici bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Kalıp aynı zamanda; betonu mekanik tesirlerden korumak, betonun nemini kaybetmesini önlemek, betona ısıl yalıtım sağlamak, iģçileri, malzeme ve ekipmanları aynı zamanda geçiģ platformlarını (gerekli olduğu hallerde) taģıyabilmek, dıģ vibrasyon uygulanması halinde vibrasyonu betona iletmek, prekast beton bileģenler üretiminde kullanılması halinde (gerektiği durumlarda) beton bileģenlerin döküm alanından taģınmasına kolaylık sağlayabilecek dayanımda olmak, Ģeklinde özetlenebilecek ikincil fonksiyonlara sahiptir. Türkiye de konut yapılarının yaklaģık %90 nının betonarme taģıyıcı sistemli olarak üretildiği görülmektedir. Üretimin önemli bir kısmı, geleneksel yapım yöntemleri ile birim üretim ölçeğinde üretim yapan kiģi ve küçük müteahhitlik kuruluģları tarafından gerçekleģtirilmektedir. Diğer taraftan, betonarme yerinde döküm (in-sitü) olarak gerçekleģtirilen yapı üretiminde kalıp maliyetinin toplam betonarme sistem maliyetinin yaklaģık olarak %30 una kadar tutabildiği bilinmektedir. Ülkenin genel ortam Ģartlarına uygun geliģme eğilimi gösterme durumunda bulunan yapım yöntemlerine parelel olarak kalıp teknolojileri de; yapı tasarımı, kalıp sistemi tasarımı ve üretim organizasyonlarında rasyonel değiģiklikler içeren bir geliģme süreci izlemektedir. Ancak, geleneksel yöntemlerle kalıp yapımında portatif çelik taģıyıcı sistem (kalıp iskelesi) ve bağlantı elemanları kullanımı yaygınlaģmakla beraber, kalıp yüzey malzemesi olarak büyük ölçüde masif ahģap (tahta) kullanımının sürdüğü görülmektedir. Geçici bir yapı durumunda bulunan kalıpların maliyetlerinin düģürülmesinde; yapı tasarımı ve üretim organizasyonunda sağlanacak rasyonel yaklaģımların yanı sıra, kalıp sisteminin tasarım sürecinde uygun yüzey malzemesi seçimi üretim maliyetleri ve betonarme sistemin dayanıklılığı açısından önem taģımaktadır. Betonarme kalıpları: kalıp yüzeyleri, kalıp taģıyıcı sistemi (kalıp iskelesi) ve bağlama (birleģtirme) elemanları gibi üç ana unsurdan oluģmaktadır. Beton yüzey özelliklerini doğrudan etkileyen kalıp yüzeyidir. Ancak kalıp yüzeyini destekleyen taģıyıcı sistem ve kalıp sistemini birleģtiren elemanların kendi fonksiyonlarını en iyi Ģekilde yerine getirmiģ olmaları Ģarttır. Aksi takdirde özellikle beton dökümü ve taze betonun mukavemet kazanması sürecinde ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bu bakımdan kalıp 3

4 yüzey performansı yanı sıra taģıyıcı ve birleģtirici elemanların performansı da önem taģımaktadır. Üretim sistemleri açısından bakıldığı zaman kalıp sistemleri yapı üretim sistemlerinin bir parçası olarak görülmektedir. Yapı üretim sistemlerinin geleneksel ve endüstriyel olarak iki ana gruba ayrılması, betonarme yapı üretiminin en önemli öğelerinden olan kalıp sistemlerini de iki ana gruba ayırmıģtır. Bu Ģekilde, betonarme kalıpları; geleneksel kalıp sistemleri endüstriyel kalıp sistemleri olmak üzere iki ana grup olarak düģünülmektedir. Endüstriyel yapı üretiminde (prefabrik yapı üretimi) kullanılan endüstriyel (prefabrik) kalıp sistemleri, bu bölümün konusu olarak yer almayacaktır. Bu bölümde geleneksel betonarme kalıpları üzerinde durulacaktır. Geleneksel yöntemlerle betonarme yapı üretiminin en önemli ayırıcı faktörü olan yerinde yapım (in situ) geleneksel kalıp sistemlerinin önemini artırmıģtır. Daha önceden belirtildiği gibi kalıp maliyetlerinin yapı üretim maliyetleri içerisinde önemli yere sahip olması, kalıp maliyetlerini düģürerek yapı üretim maliyetlerinin düģürülmesi tercihlerini ön plana çıkarmıģtır. Yapı üretim sistemlerindeki teknolojik geliģmeler paralel olarak geleneksel betonarme kalıplarında da önemli geliģmeler olmuģtur. Bu geliģmeler sonucunda geleneksel kalıp sistemleri; geleneksel kalıp sistemleri geliģmiģ geleneksel kalıp sistemleri gibi iki an gruba ayrılmıģtır. GeliĢmiĢ geleneksel kalıp sistemleri ise kendi içerisinde panel kalıp sistemleri tünel kalıp sistemleri Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. Geleneksel kalıp sitemlerinde, kalıp malzemesi olarak masif kereste ve çivi kullanılarak kalıp elemanları hazırlanmakta ve birleģtirilmektedir. Bu nedenle, kalıp sökümü zor olmakta ve kalıbın tekrara kullanım sayısı kullanılan yere ve kullanıcının becerisine bağlı olarak 5-10 kere olabilmektedir. Panel kalıp sistemlerinde, masif ahģap, kontrplak ve çelik kullanılarak kalıp elemanları hazırlanmakta ve özel metal montaj elemanları kullanılmaktadır. Kalıp sökümü (demontaj Ģeklinde olmakta) oldukça kolay olmakta ve kalıbın tekrara kullanım sayısı kullanılan yere ve kullanıcının becerisine bağlı olarak kere olabilmektedir. Tünel kalıp sistemlerinde ise kalıp malzemesi olarak metal kullanılmakta, birleģtirme iģlemleri özel metal elemanlarla ve kaynaklamak sureti ile yapılabilmektedir. Kalıp kurma ve sökme iģlemleri çok hızlı ve kolay olmaktadır. Sökme ve kurma iģlemlerinde vinçler kullanı lmaktadır. Kalıp kullanım sayısı kere olabilmektedir. Diğer bir yaklaģımla betonarme kalıplarını kalıpladıkları yapı elemanının türüne göre; Temel kalıpları, 4

5 Kolon kalıpları, KiriĢ kalıpları, Perde duvar kalıpları, DöĢeme kalıpları, Merdiven kalıpları, Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. Betonarme kalıplarının kullanım sayılarından da anlaģılabileceği gibi kullanılacak kalıbın tercihinde üretim hacminin önemi büyük olacaktır. Ġlk maliyeti geleneksel kalıplara göre çok yüksek olacak olan panel ve tünel kalıplar, eğer öngörülen tekrar kullanıma ulaģılabilirse yapım maliyetlerinin düģürülmesine kaktı sağlayacaklardır. 5

6 2. KALIP PLANLARININ OKUNMASI 2.1. Yapı Projeleri Genel Bilgisi Yapı projeleri, avan (ön) projeler ve tatbikat (uygulama) prjeleri olmak üzere iki aģamada hazırlanırlar. Adından da anlaģılacağı üzere burada incemeye konu olan projeler tatbikat projeleridir. Tatbikat projeleri Mimari tatbikat projeleri Betonarme projeleri Tesisat projeleri gibi projelerden oluģmaktadır. Kalıp yapım iģlerinde genelde mimari tatbikat projeleri ve betonarme projeleri içerisinde yer alan planlardan yararlanılır. Mimari tatbikat projeleri; Vaziyet planı Kat planları Kesitler GörünüĢler Detaylar gibi planlardan oluģmaktadır. Betonarme projeleri ise; Temel aplikasyon planları Temel kalıp planları Temel donatı planları Kolon aplikasyon planları Kolon kalıp planları Kolon donatı planları gibi planlardan oluģmaktadır Kalıp Planlarının Okunması Yukarıda açıklanan tatbikat projeleri içerisinde kalıp yapım sürecinde kalıpçı ekibin yararlanacağı planlar; kalıp planlarıdır. Yukarıda görüldüğü gibi kalıp planları yapı projeleri içerisinde temel kalıp planları ve kolon kalıp planları olarak yer almaktadır. Esasında kolon kalıp planları incelendiğinde kiriģ, döģeme ve merdiven kalıplarının da bu planlardan yararlanılarak yapılabileceği görülecektir. Bu bölümde ahģap kalıp yapımına kaynak oluģturması bakımından aģağıda yer alan örnek planlar üzerinden proje okumanın ilkeleri anlatılmaya çalıģılmıģtır. ġekil 2.1. de betonarme bina projesinde bir kalıp planı, ġekil 2.2. de kalıp planı örneği üzerinde bazı elemanların 6

7 tanıtımı, ġekil 2.3. de kalıp planında merdivenin görünüģü, ġekil 2.4. te kalıp planından merdiven kalıbı planı ve donatısı, ġekil 2.5. de kalıp planından merdiven kalıbı planı, ġekil 2.6. da kalıp planından merdiven kalıbı planı ve kesiti örnekleri görülmektedir. Bu Ģekillerde yer alan kalıp planı örneklerinde; aks çizgileri, ölçü çizgileri; kolon, perde, kiriģ ve döģemelerin kodları ve boyutları, kolon aplikasyonunda akslar; döģeme ve merdiven kotları, merdiven kalıp planlarında basamak ve rıhtlara iliģkin ölçüler, çıkıģ hatları, sahanlık ve sahanlık kiriģleri gibi kalıp planı elemanları tanıtılmaktadır. ġekil 2.1. Betonarme bina projesinde kalıp planı örneği 7

8 ġekil 2.2. Kalıp planı örneği üzerinde bazı elemanların tanıtımı 8

9 ġekil 2.3. Kalıp planında merdivenin görünüģü 9

10 10

11 2x?10 2x?14/15? 9J 153? H ġeki Kalıp planından merdiven kalıbı planı ve donatısı. 10

12 ġekil 2.5. Kalıp planından merdiven kalıbı planı 11

13 ġekil 2.6. Kalıp planından merdiven kalıbı planı ve kesiti 12

14 3.AHġAP KALIP YAPIMINDA Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖNLEMLER AhĢap Kalıpçı ĠĢ Yeri ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları : AhĢap Kalıpçı; inģaatlarda, açık havada, yeraltında (tünel vb. kapalı alanlarda), ve yüksek yerlerde çalıģır. ÇalıĢma ortamı mevsim Ģartlarına göre aģırı soğuk veya sıcak olabilir. ÇalıĢma sürecinde kendi meslektaģları ile bir ekip halinde demirci ve betoncu gibi farklı meslek elemanları ile iģbirliği içerisinde çalıģır. Ayrıca çalıģmalarının bir kısmı yüksekte geçebileceği için yüksekte çalıģma ile ilgili iģ güvenliği önlemlerine dikkat ederek çalıģmalıdır. ÇalıĢma alanında iģin gerektirdiği düzenlemeleri yaparak, çalıģma arkadaģları ile organize bir Ģekilde iģi yürütür. Çevresinde çalıģmasını engelleyecek gereksiz araç ve gereçleri uzaklaģtırır. ÇalıĢırken çevresine zarar vermez, çevrenin korunması için gereken özeni gösterir. ÇalıĢma hayatının tamamında olduğu gibi ahģap kalıp yapımında da iģ sağlığı ve güvenliği önemli görülmektedir. ĠĢ yerinde verimliliğin artırılması maddi ve manevi kayıpların azaltılarak çalıģma yaģamının güvenle sürdürülebilmesi için iģ sağlığına iliģkin önlemlerin alınması gerekmektedir tarihinde kabul edilen 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve güvenliği kanunu ile iģverenlere ve çalıģanlara çeģitli sorumluklar yüklenmiģtir. Bu kanun ĠnĢaat iģ kolunu Çok Tehlikeli olarak tanımlamıģ ve bu iģ kolunda çalıģanların belge sahibi olmalarını Ģart koģmuģtur. Mesleki eğitim belgesi olmayanların inģaat iģ kolunda çalıģmaları yasaktır sayılı kanunun 19.maddesine göre; (1) ÇalıĢanlar, iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iģverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları iģten etkilenen diğer çalıģanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düģürmemekle yükümlüdür. (2) ÇalıĢanların, iģveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri Ģunlardır: a) ĠĢyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taģıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun Ģekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiģtirmemek. b) Kendilerine sağlanan kiģisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. c) ĠĢyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karģılaģtıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, iģveren veya çalıģan temsilcisine derhal haber vermek. ç) TeftiĢe yetkili makam tarafından iģyerinde tesbit edilen noksanlık ve mevzuata 13

15 aykırılıkların giderilmesi konusunda, iģveren ve çalıģan temsilcisi ile iģ birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iģ sağlılğı ve güvenliğinin sağlanması için iģveren ve çalıģan temsilcisi ile iģbirliği yapmak. ĠĢ kazalarının olmaması kadar iģ kazası sonrası neler yapılacağı da maddi ve manevi kayıplar üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu bakımdan iģ yerinde alınabilecek önlemler; kiģisel davranıģların yanı sıra KiĢisel Koruyucu Donanım (KKD), Risk Unsurları ve Ġkazlar, Ġlkyardım gibi konuları kapsamaktadır. 3.1 KiĢisel Koruyucu Donanım (KKD) KiĢisel koruyucu donanım; ÇalıĢanı, yürütülen iģten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karģı koruyan, çalıģan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıģ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade eder. ġantiye ortamında yapılan diğer çalıģmalarda olduğu gibi, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda; AhĢap kalıpçılığı iģinin de gereği olarak bazı giysi ve emniyet araçlarının (KiĢisel Koruyucu Donanım) kullanılması gerekmektedir sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince inģaat iģleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalıģma platformların üstünde, altında veya yakınında yapılan iģler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma iģleri, iskelede çalıģma ve yıkım iģlerinde bazı giysilerin kullanımı zorunlu tutulmaktadır. AhĢap Kalıpçılığında kullanılan giysi ve KKD lar Ģunlardır : Baret ĠĢ eldiveni ĠĢ ayakkabısı Yansıtıcı Giysi (Reflektif yelek) ĠĢ elbisesi Emniyet kemeri olarak sayılabilir. Fotoğraf 1 de giysi ve güvenlik araçlarına iliģkin örnekler görülmektedir. Baretler ĠĢ eldiveni ĠĢ ayakkabıları 14

16 ĠĢ elbiseleri Emniyet kemerleri Fotoğraf 1. ĠĢ elbisesi ve KKD lara iliģkin örnekler görülmektedir. İş eldiveni: A h Ģ a p K alıpçı iģ yapar iken mutlaka eldiven giymek zorundadır. Eldiven elin korunması için iģçinin ellerine ve yapacakları iģe uygun seçilmiģ olmalıdır. Baret: Genellikle, inģaat iģ kollarında baģa bir cismin düģmesi, çarpması veya baģın bir yere vurulması yahut baģın gerilimli bir iletkene değmesi olasılığına karģı kullanılır. Yönetim faaliyetleri dıģındaki çalıģan ve buraları ziyaret eden herkes, baret giymek zorundadır. Genellikle, barette renk standardı Ģöyledir; Beyaz renkli: Üst düzey yönetici ve ziyaretçiler, Mavi renkli: Mühendisler ve teknik elemanlar, Turuncu renkli: Formenler ve ustabaģılar, Sarı renkli: ĠĢçiler, Kırmızı renkli: iģ güvenliği, sivil savunma ve yangınla mücadele elemanları, YeĢil renkli: Sağlık personeli içindir. İş ayakkabısı: Betonarme demircisinin ağır malzemenin kaldırılıp taģınması esnasında düģürme ve çivi batma riskine karģı kullanılan ayakkabıdır. Yansıtıcı Giysi ( Reflektif yelek ): ĠnĢaat iģlerinde çalıģanların fark edilmesine yarayan reflektif yeleklerin renkleri, gündüz görüģü kolaylaģtırmak için, turuncu veya kırmızı fosfor file örgü kumaģtan yapılır. Önünde ve arkasında geceleri ıģık yansıtan Ģeritler bulunur, kolsuz yapıldığı için iģ elbisesi üzerine giyilir. Yağmurluk: ĠĢçiyi yağmurdan ve ıslak ortamın zararlarından korumada kullanılır. Yağmurluk, kaynak dikiģli ve dayanıklı fermuarlıdır. Boyu diz kapağının hemen altındadır. Emniyet kemeri: Betonarme demircisi montaj ve demir bağlama iģlerini yüksek yerde yapması durumunda çalıģmalarında, düģmeye karģı emniyetli çalıģmayı sağlar. 3.2 ġantiyedeki Risk Unsurları ve Ġkazlar ÇalıĢma (Ģantiye) ortamında çalıģanların kiģisel koruyucu donanım kullanmalarının yanı sıra ortamın yapısı ve iģ hayatının gereği olarak bazı risk unsurları öngörülerek onlara iliģkin 15

17 ikazlar belirlenir bu ikazlar Ģekil, yazı, ıģıklandırma gibi çok kolayca dikakti çekebilecek unsurlardan oluģur. Genelde risk unsurlarına yönelik olarak kullanılan ikaz iģaret ve levhalarına iliģkin bazı örnekler aģağıda verilmiģtir. Güvenlik ve sağlık iģaretleri: Özel bir amaç, faaliyet veya durumu iģaret eden levha, renk, sesli ve/veya ıģıklı sinyal, sözlü iletiģim ya da el kol iģareti yoluyla iģ sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karģı uyaran ya da talimat veren iģaretlerden oluģmaktadır. Yasak iģaretleri: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranıģı yasaklayan iģaretlerdir. Bunlar aģağıda görüldüğü gibi genelde daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi ile oluģturulurlar. Sigara Ġçilmez Açık alev kullanmak yasaktır Yaya giremez Yetkisiz kimse giremez Uyarı iģareteri : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan iģaretledir. Bunlar aģağıda görüldüğü gibi genelde üçgen Ģeklinde sarı zemin üzerine siyah piktogram ve siyah çerçevelidir. ĠĢ makinası Elektrik tehlikesi Tehlike DüĢme tehlikesi Emredici iģaretler: Uyulması zorunlu bir davranıģı belirleyen iģaretlerdir. Bunlar aģağıda görüldüğü gibi genelde daire biçiminde, mavi zemin üzerine beyaz piktogramlıdır. Gözlük kullan Baret Tak Eldiven giy ĠĢ ayakkabısı giy Emniyet kemeri kullan 16

18 Acil çıkıģ ve ilkyardım iģaretleri: Acil çıkıģ yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren iģaretlerdir. Dikdörtgen veya kare biçiminde, YeĢil zemin üzerine beyaz piktogramdır. Acil çıkıģ ve kaçıģ yolu Ġlk Yardım Acil yardım ve Ġlk yardım telefonu Bilgilendirme iģareti: Yasak iģareti, uyarı iģareti, emredici iģaret, acil çıkıģ ve ilkyardım iģaretleri dıģında bilgi veren diğer iģaretlerdir. ĠĢaret levhası: Geometrik bir Ģekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın kombinasyonu ile özel bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiģ levhalardır. Ek bilgi levhası: Bir iģaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhalardır. Sembol veya piktogram: Bir iģaret levhası veya ıģıklandırılmıģ yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranıģı tanımlayan Ģekillerdir IĢıklı iģaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmıģ, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ıģıklı bir yüzey görünümü verilmiģ iģaret düzeneğidir. Sesli sinyal: insan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmıģ bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmıģ sesdir. Yangınla mücadele iģaretleri: Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilir ve yerini bildiren bir iģaret levhası yerleģtirilir ve/veya bu gibi ekipmanın saklandığı yer ya da eriģim noktaları için özel bir renk kullanılır.bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılır. Kırmızı alan, ekipmanın kolayca tanınabilmesi için yeterince geniģ olması sağlanır. Dikdörtgen veya kare biçiminde, Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramdır. Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Yangın Söndürme Cihazı Acil Yangın Telefonu 17

19 Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücülerin kullanımı: AhĢap kalıpçısı, bulunduğu iģ yerinde her an bir yangın tehlikesi ile karģılaģabilir. Yangınların sebepleri olarak; a-yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması, b-bilgisizlik, c-ihmal ve dikkatsizlik, d-kazalar, e-sıçrama, f -Sabotaj, g-tabiat olayları sayılabilir. Yangın Tüpünde P.A.S.S Tekniği Yangın tüpünü kullanmaya baģlamadan önce : 1. Kesinlikle telaģlanmayın. 2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basın. 3. Ġtfaiyeye telefon edin Yangın adresini en kısa ve doğru Ģekilde bildirin. 5. Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildirin. 6. Yangını çevrenizdekilere duyurun. 7. Ġtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanın. 8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatın. 9. Bunları yaparken kendinizi ve baģkalarını tehlikeye atmayın. 10. Görevlilerden baģkasının yangın sahasına girmesine mani olun. 18

20 3.3 Ġlk Yardım ĠĢ yerinde iģ kazası olmaması çok arzu edilen ve buna yönelik bütün önlemlerin alınması gereken olgudur. Ancak bütün iģ sağlığı ve güvenliği önlemlerine rağmen iģ kazası olması ihtimal dahilindedir. ĠĢ kazası oluģumundan hemen sonra kazanın durumuna göre yapılabilecek iki Ģey vardır. Birincisi ilk yardım ikincisi sağlık kurumundan ilk yardım (acil yardım) çağırmadır. Ġlk yardım iģlemi ilk yardım bilgisinin yanı sıra ilk yardım malzemesi de gerektirir. Bu nedenle ilk yardım iģlemlerinin ve ilk yardım malzemelerinin yerlerinin bilinmesi gerekir. Ġlk yardım dolabının yerinin kolayca görünebilir ve çalıģanların bildiği bir yerde olması gerekir. Ġlk yardım dolabında bulunması gerekenler: Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m), hidrofil gaz steril (10x10 cm üçgen sargı 50 lik kutu), antiseptik solüsyon (50 ml), flaster (2 cm x 5 m), çengelli iğne, küçük makas (paslanmaz çelik), bandaj, turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden), yara bandı, tıbbı eldiven ve el feneri olarak sayılabilir. Ġlk yardım çağırma (112): Bir yaralanma veya sağlık sorunu esnasında, sağlık ekibinden yardım istemek için bilinmesi gereken telefon numarasıdır. Zamanında telefon edilmesi kadar elemanın iģ yeri adresini tam olarak bilip tarif edebilmesi de önemli bir olgu olarak görülmektedir. 19

21 4. AHġAP KALIP YAPIMINDA KULLANILAN ALET VE EKĠPMANLAR AhĢap kalıp yapımında genellikle el aletleri ve taģınabilir ekipmanlar kullanılmaktadır. Bunlar: Kalem Ġp Metre(lazer metre) Gönye Kerpeten Elektrikli testere Pala testere Su terazisi(lazerli su terazisi) Hortum terazi ġakül Keser tokmak manivela olarak sayılabilir. Fotoğraf 4.1. de ahģap kalıp yapımında kullanılan araçlar görülmektedir. Gönye Metre örnekleri Kerpeten örnekleri Allen anahtarlar Çift ağızlı düz ve yıldız anahtar 20

22 Elektrikli testere pala testere Su terazisi ġakül Çekiç-Keser Tokmak Manivela Fotoğraf 4.1. AhĢap kalıp yapımında kullanılan araçlara iliģkin örnekler 21

23 5. AHġAP KALIP YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMLER VE ARAÇLAR Piyasada ahģap kalıp malzemesi olarak genellikle çam ve kavak kerestesi kullanılmaktadır. Yapılacak kalıbın özelliklerine ve kalıptan beklenen tekrar kullanım sayısına göre kalıp malzemesi türü ve sınıfı seçimi önem kazanmaktdır. Diğer taraftan kalıp yapımı iģlemlerinde çakma bağlama/ birleģtirme ve destekleme aracı olarak çiviler, bulonlar ve kuģak/kelepçelerin kulanıldığı görülmektedir Malzemeler AhĢap AhĢap, tarih öncesi çağlardan beri insanların yapı yapmakta kullandığı en eski ve en yaygın yapı malzemelerinden birisidir. AhĢap, taģıdığı yüke kıyasla hafif bir yapı malzemesi durumundadır. AhĢap malzeme; yapıda kullanım durumuna getirilene kadar bazı aģamalardan geçmektedir. BaĢlangıçta orman içerisinde yaģamakta olan ağaç kesilerek tomruk haline getirilir. Tomrukların belirli Ģekil ve boyutlarda atölyelerde biçilmesi ile kereste üretilmiģ olur. Keresteler; kendilerinden yapılacak yapı elemanın Ģekil boyut ve özelliklerine göre hazırlanırlar. Fotograf 5.1. de tomruk örnekleri görülmektedir. Fotograf 5.1. Tomruk örnekleri Tomruklardan çeģitli Ģekil ve boyutlarda üretilen elemanlara kereste denir. Keresteler üretildikleri ağaç türüne bağlı olarak; Çam kerestesi, ladin kerestesi. göknar kerestesi kayın kerestesi ve kavak kerestesi gibi isimler alırlar. Diğer taraftan, bu Ģekilde elde edilen kerestelere masif ahģap adı da verilir. Keresteler; enkesit boyutlarına bağlı olarak kalas, lata, tahta gibi isimler alabilmektedir. Fototograf 5.2. de kereste (kalas, tahta) örnekleri, Fotograf 5.3. de muhtelif kesitlerde tahta (2,5/10cm, 2,5/15 cm, 2,5/20cm) örnekleri, Fotograf 5.4. te muhtelif kesitlerde beģlik (5/10cm, 5/20cm ) kalas örnekleri, Fotograf 5.5. de muhtelif kesitlerde onluk (10/10cm, 10/20cm ) kalas örnekleri görülmektedir. 22

24 Kalas lar Fototograf 5.2. Kereste örnekleri Tahtalar Fotograf 5.3. Muhtelif kesitlerde tahta (2,5/10cm, 2,5/15 cm, 2,5/20cm) örnekleri 23

25 Fotograf 5.4. Muhtelif kesitlerde beģlik (5/10cm, 5/20cm ) kalas örnekleri Fotograf 5.5. Muhtelif kesitlerde onluk (10/10cm, 10/20cm ) kalas örnekleri 5.2. Araçlar Çiviler ve Bulonlar Çiviler: Kalıp elemanlarının (tahta, kalas, lata, çıta gibi) birleģtirlmesinde ve kalıp taģıyıcı sisteminin kurulmasında en çok kulanılan birleģtirme aracı olarak çiviler görülmektedir. Çiviler birleģtirlecek elemanın kalınlığına göre farklı boyutlarda seçilebilmektedir. AhĢap kalıp yapımında en çok 5 lik (5cm boyunda), 8 lik (8cm boyunda) ve 10 luk (10cm boyunda) çivilerin kullanıldığı görülmektedir. 5 lik çivilerin tahtaların birleģtirilmesinde, 8lik çivilerin, taģıyıcı sistem oluģturulurken 5/10ların birleģtirilmesinde, 10 luk çivilerin ise daha büyük kesitli taģıyıcı sistem ve destek elemanlarının birleģtirilesinde kullanılmaktadır. Ayrıca ahģap elemanların betona bağlanması iģlemlerinde beton çivisi adı verilen daha sert çelikten üretilmiģ kalınlığı daha fazla olan beton çivileri kulanılmaktadır. Beton çivileri de çeģitli boyutlarda bulunmaktadır. Fotograf 5.6. da ahģap ver beton çivilerine iliģkin örnekler görülmektedir. 24

26 Fotograf 5.6. AhĢap ve beton çivisi örnekleri Bulonlar: Bulonlar da çivilerde olduğu gibi kalıp elemanlarının birleģtirilmesinde kullanılan montaj elemanlarıdır. Ancak uygulama biçimleri çivilerden farklıdır. Çiviler çekiç veya keser yardımı ie vurularak çakılırken bulonlar hazırlanan deliklere yerleģtirilip somunları sıkılarak uygulanırlar. Farklı kesit ve boylarda bulon ürünleri bulunmaktadır. Fotograf 5.7 de bulonlara iliģkin örnekler görülmektedir. Fotograf 5.8. de ise çirpi iģleri, akasların zemin uygulanması ve kalıp doğrultularının düzenlenmsinde kullanılan çirpi ipi ve kalıp kanatlarının karģılıklı olarak açmaya karģı gerilmesinde kullanılan bağlama teli görülmektedir. Fotograf 5.7. Bulon örnekleri 25

27 Çırpı ipi Bağlama teli Fotograf 5.8. Bulon örnekleri Metal Dikmeler Bilindiği gibi ahģap kalıp yapımında taģıyıcı sistem elemanlarından olan kalıp sistemini düģey olarak destekleyen (kalıp iskelesi) elemanlar genelde yuvarlak kesitli elamanlardan oluģmaktadır. Çoğu zaman kavak fidanlarının kesilerek boyutlandırılması sonucunda üretilen bu dikmeler yüksekliklerin ayarlanması, söküp çakma ve tekrar kullanım bakımından etkin kullanılamadığından bu dikmelerin yerini giderek çelik borular almaktadır. Çelik borular da giderek ayarlanabilir çelik dikmelere dönüģmüģ durumdadır. Gelinen noktada kalıp iskelesi elemanlarını sökülüp takılabilir çelik elemanlardan oluģmaya baģladığı açıkça görülmektedir. Fotograf 5.9. da dikmeleri çelik elemanlardan oluģan bir ahģap kalıp örneği görülmektedir. Fotograf 5.9. Dikmeleri çelik elemanlardan oluģan bir ahģap kalıp örneği Kelepçe ve KuĢaklar Kolon ve perde duvarlarda kalıp yüzey elemanlarını birleģtiren (klapa ızgara gibi) elemanlar dıģında kalıp yan kanatlarının açmaması için kelepçe ve kuģak adı verilen 26

28 çogu zaman yatay konumda bulunan destekleyici elemanlar kullanılır. Bu elmanlar ahģap kuģak, bulonlarla bağlanmıģ kısmen ahģap kuģak veya ayarlanabilir çelik kelepçeler Ģeklinde olabilmektedir. ġekil 5.1. de kolon kalıplarında ahģap kuģak, ġekil 5.2. de bulonlarla bağlanmıģ kısmen ahģap kuģak, ġekil 5.3. de ise ayarlanabilir çelik kelepçe örnekleri görülmektedir. Çiviler Kuşak Kanat tahtası ġekil 5.1. Kolon kalıplarında ahģap kuģak Perspektif Kuşak Kontraplak kanat Bulon Pah çıtası ġekil 5.2. Kolon kalıplarında bulonlu ahģap kuģak Çelik kuģak Kontraplak kanat Dikme Çelik Kelepçe Kontraplak kanat ġekil 5.3. Kolon kalıplarında ayarlanabilir çelik kelepçe örnekleri 27

29 6. PLANIN ZEMĠNE UYGULANMASI (APLĠKASYON) 6.1. Aplikasyon Genel Bilgisi Yapı projelerinin ve düzenleme planlarının zemine uygulama iģlemlerine aplikasyon denir. Diğer bir yaklaģımla yapının zemin etütleri yapılmıģ, temel türü tespit edilmiģ ve mimari ile betonarme projeleri tamamlanmıģsa sıra, yapının zemin üzerine oturtulmasına gelmiģtir. Yapının zemine oturtulması için yapılan bu uygulamaya planın zemine uygulanması veya aplikasyonu denilmektedir. Aplikasyon iģlemleri öncesi zemin tesviyesi yapılarak varsa arsa üzerindeki malzeme, çöp, toprak yığını vb. fazlalıklar kaldırılarak zemin düzgünlüğü sağlanır. GeniĢ yüzey ve kapsamlı yapımlarda zemin düzeltme iģlerinde dozer ve greyder gibi iģ makineleri kullanılır. KöĢe noktaları kadastro teknik elemanları tarafından belirlenen arsa üzerine yapının oturacağı taban alanı Vaziyet Planı esas alınarak teknik elemanlarca iģaretlenir. Esasında gerek vaziyet planı dıģ hatlarının (yapı oturma alanı) gerekse temel ve/veya kolon aplikasyonun uygulamalarında iki tür ölçme iģlemi gerçekleģtirilebilir. Bunlardan birincisi metre, su düzeci, Ģakül gibi temel ölçme aletleri kullanılarak yapılan ölçme iģlemleri diğeri ise geliģmiģ topografya aletlerini kullanarak yapılan ölçme iģlemleridir. Topografya aletleri kullanılarak ölçme ve aplikasyon iģlemleri doğrudan yapılabilirken Temel ölçme aletleri kullanılarak yapılan aplikasyon iģlemlerinde ip iskelesi adı verilen bir sistem kurmak gerekmektedir. Yapı temeli çevresinden yaklaģık 1 veya 1,5m uzaklıkta belirli doğrultularda kazıklar çakılarak kazıklar üzerinde yatay latalarla Yapı oturma alanının çevrilmesi Ģeklinde yapılan sisteme ip iskelesi denilmektedir. Ġp iskelesi yapımının temel amacı; yapı aplikasyon (temel ve kolon aplikasyon) planlarında yer alan aks doğrultu ve boyutlarından yararlanılarak elemanların kalıplarının konum ve boyutlarının uygulanmasına imkân sağlamaktır. Ġp iskelesi kurulum sürecinde arsa zeminin yatay veya eğimli olması durumuna göre ölçme iģlemlerinde farklı davranılır. Yatay pozisyonda ölçüm doğrudan yapılırken eğik yüzeylerde kademeli ölçüm yapmak gerekir. ġekil 6.1. de eğimli yüzeyde kademeli ölçüm yapımına iliģkin bir örnek görülmektedir. 28

30 SOKAK b=3 ġekil 6.1. Eğimli yüzeyde kademeli ölçme Genelde yapı elemanlarının köģe bileģimlerinde dik açı tercih edilmektedir. Bu nedenle ip iskelesi yatay elemanlarının da köģelerde dik (90 o ) olarak birleģmesi arzu edilir. Bu bakımdan arazi ortamında topografya aletleri (aynalı gönye, prizma gibi) kullanılarak yapılacak dik inme dik çıkma iģlemleri dıģında, doğrudan Ģerit metre kullanılarak dik köģe oluģturulmasının bilinmesi gerekmektedir. Çok pratik bir biçimde ġekil 6.2 de vaziyet planı görülen bir binanın yatay ölçülerinin belirlenmesi sürecinde ġekil 6.3. de görüldüğü gibi (Pisagor) yöntemi kullanılabilir. Esasında boyutlarının Ģerit metre veya esnemeyen ip kullanılarak arazi yüzeyine iģaretlenmesi ile 3-4 köģesine düģen açının dik açı olduğu görülür. Esasında boyutlarının katları (6-8-10, gibi) da aynı sonucu verecektir C A c=4 B a 2 = b2 + c2 52 = = = 25 ġekil 6.2. Vaziyet Planı ġekil (Pisagor) yöntemi 29

31 ġekil 6.3. de yer alan uygulamayı gerçekleģtirmek için; örneğin boyu 12,00 m olan ve esnemeyen bir ip alınır. Üzerine ölçülerek, dik üçgenin kenar uzunlukları olan 3.00, 4.00 ve 5.00 m' lik ölçüler sırasıyla iģaretlenir. Ġp, bu iģaretlerden gerdirilerek A, B ve C noktalarına bağlandığında, A noktasındaki açı dik olacaktır Ġp Ġskelesi Yapım Süreci Arsa kadastro kazıklarının çakılması, zemin tesviyesinin yapılması, yapının köģe kazıkları çakılarak ġekil 6.2. de görüldüğü gibi yapı oturma alanının belirlenmesinden sonra ip iskelesi kurulmasına baģlanır. Ġp iskelesinin yapım süreci aģağıdaki Ģekilde sıralanabilir. a) Yapı oturma alanı köģe noktalarına çakılan kazıklarla belirlenen kenar çizgisinden yaklaģık cm gerisinden paralel doğrultuda ve cm aralıklarla ip iskelesi kazıklara çakılır. Kazıkların kesitleri, genellikle 7x7, 8x8, 6x8 cm gibi kare veya dikdörtgen ya da çapı 10 cm civarında Ģeklindedir. Kazık boyları ise cm kadardır. ġekil 6.3 de ip iskelesinin kuruluģ aģamaları görülmektedir (a) (b) 30

32 4X8, 5X10cm Kesitli lata 7x7, 8x8, 6x8 Kazik 2 00~ 4 00c m (c) ġekil 6.3. Ġp iskelesi kuruluģ aģamaları b) DüĢey pozisyonda cm aralıklarla çakılan kazıkların dıģ-üst kenarlarından olmak üzere yatay latalar çakılır. Lata kesitleri, 4x8, 5x10 cm gibi olup, boyları da cm arasındadır. Bu latalara telöre de denilmektedir. Telöreler, zeminden cm ya da subasman seviyesinden cm kadar yukarıda olmalıdır. Yapı yerine girmek, malzeme taģımak vb. iģ akımı için, telörelerin uygun yerlerinde boģluk (kapı) bırakılır. Telöreler, geniģ alan kaplayan yapılarda kesintili yapılabilir; yani gerekmeyen yerlere telöre konmayabilir. c) Telörelerin üzerine, aģağıda belirtilen elemanlar iģaretlenir; Yığma yapılarda; Temel kazısı geniģliği, Sömel ya da temel hatılı geniģliği, Temel duvarı geniģliği, Zemin kat duvarı geniģliği (ġekil 6.4). Karkas (iskelet) yapılarda; Temel kazısı geniģliği, Sömel aksları (ġekil 6.5). Plandaki yatay akslar genellikle rakamlarla, düģey akslar ise harflerle isimlendirilir. Bu rakam ve harfler, telöre üzerindeki yerlerine yazılarak, aks yerlerinin sonradan kolay bulunmasını sağlar. 31

33 5 0 ~ 10 0 c m Zemin Kat Duvari Telöre Çekül Hatil Temel Sömel A B C 1 1 I I 2 2 Telöre 3 Kazik Temel A B C ġekil 6.4. Yığma kağir yapılarda uygulanan ip iskelesi örneği 32

34 Komþu bina Telöre A B C Kazik 1 1 Dikey aks Temel Yatay aks 2 2 Kolon 3 3 A B C (a) A B C D (b) ġekil 6.5. Karkas (iskelet) yapılarda uygulanan ip iskelesi örneği 33

35 Bu iģaret yerlerinin kaybolmaması için; telörelerin üzerindeki yerlerine çiviler çakılır ya da çentikler açılır (ġekil 6.6). Çivi Çentik Telöre Telöre Kazik Kazik ġekil 6.6. Telöre iģaretlenmesi KarĢılıklı olarak tek kenarı dik "V" Ģeklinde açılan çentiklere naylon ipler çekilir. Telöre üzerine çentik açarak iģaretleme yapmak, daha kullanıģlıdır; çünkü çiviyle iģaretlemede çiviler, gereksiz olarak sökülebilir ve iģaretin yeri kaybolabilir. Ayrıca çivilere bağlanan ipler, dalgınlıkla çarpmalar sonucu gevģeyebilir ve hatta kopabilir, Çentikle iģaretlemede ise iplere, karģılıklı olarak birer ağırlık (örneğin tuğla) bağlanıp, çentiklerden asıldığında ip, hem daima gergin duracak ve hem de çarpmalarla kopmayacaktır. Bu iģaretlerden, karģılıklı olarak ipler gerilir. Duvar köģelerinde iplerin, birbirini dik olarak kesip kesmediği ve birbirini kesen ip boylarının da, plandaki uzunluklarına uygun olup olmadığı metreyle ölçülerek kontrol edilir. Ġskelenin teģkilinde ve plan ölçülerinin iskele üzerine aktarılmasında dikkatli davranarak, ölçü hatası yapılmamalıdır. ĠĢ bitiminde tekrar kontrol edilerek yanlıģlığa meydan verilmemelidir. d) Ġplerin kesiģtiği noktalardan çekül sarkıtılarak yapının, arsa üzerindeki ilgili noktaları tespit edilir (ġekil 6.7). 34

36 Sakül Tugla Telöre (a) Telöre Tugla Sakül (b) ġekil 6.7. KöĢe noktalarının tespiti 35

37 e) Yapı bitiģik nizamda ise, mevcut komģu binanın duvarlarından yararlanılır; yani telörelerin komģu bina duvarına gelen kısmı, komģu binanın duvarı üzerine tespit edilir (ġekil 6.8). Komsu bina Telöre ġekil 6.8. KomĢu bina duvarında telöre tespiti f) Zeminin eğimli olması durumunda telöreler, kademeli olarak yerleģtirilir (ġekil 6.9). Telöre Su terazisi ġekil 6.9. Eğimli zeminde telöre uygulaması 36

38 7. KALIP ĠSKELELERĠ Betonarme kalıp sistemini oluģturan elemanlar ġekil 7.1. de görülebileceği gibi üç ana guruba ayrılabilir. Bunlar; kalıp yüzeyleri (beton ile temas eden elemanlar), kalıp yüzeylerini birleģtiren (klapa, kuģak, kelepçe gibi elemanlar), kalıp iskelesi (kalıp sisteminin yüklerini taģıyan dikmeler, yatay gergi ve destekler, diyagonallar gibi elemanlardan oluģan sistem) olarak görülmektedir. Bu bölümde örnekler üzerinden kalıp iskeleleri anlatılacaktır. Kanat tahtası Klapa Yastık Destek Başlık Başlık payandası Rüzgarlık payandası Dikme Kama ġekil 7.1. KiriĢ ve döģeme kalıplarının birlikte yapıldığı ahģap kalıp sistem örneği Kalıp iskeleler genelde ġekil 7.2 de görüldüğü gibi ahģap malzemeden (direkler, yatay destekler ve diyagonallar kullanılarak) yapılmaktadır. Ancak, günümüzde giderek takma sökme iģlemlerinde kolaylık sağladığı ve iģ güvenliği açısından daha güvenilir sonuçlar verdiği için Fotoğraf 7.1. de görüldüğü gibi metal elemanlar kullanılarak yapılan kalıp iskelelerinde geliģmeler görülmektedir. 37

39 Kiriş Kaplama tahtası Izgara Dikme Yatay destek ġekil 7.2. DöĢeme kalıplarında ahģap iskele sistemi Metal iskele sistemlerin A d s e mo y le u n k dö a şe r m ıd e a kal a ıb ç ı ıklandığı gibi kolay kurma ve sökmenin sağladığı emek tasarrufunun yanı sıra iģ güvenliği açısından da olumlu sonuçlar alınabilmektedir. AĢağıda yer alan Fotoğraf 1. de ahģap kalıp yapımında metal iskelenin kullanımına iliģkin örnekler görülmektedir. Kama Fotoğraf 7.1. AhĢap kalıp sistemlerinde metal kalıp iskelesi örnekleri Esasen metal kalıp iskelelerinin en yoğun kullanıldığı kalıp sistemleri panel kalıp sistemleridir. AhĢap kalıp yapımında metal iskelelerin yaygınlaģmasında panel kalıpların etkisi vardır. Dolayısı ile ahģap kalıptan panel kalıba bir geçiģ gibi görülen metal iskele sistemleri panel kalıplarda daha geliģmiģ Ģekli ile kullanılırken ahģap kalıpta daha basit Ģekli ile kullanılmaktadır. AhĢap kalıp iskelelerinde Fotoğraf 7.2. de görüldüğü gibi çoğu zaman sadece ayarlanabilir dikmeler olarak kullanılan metal dikmelerin ahģap elemanlarla desteklendiği de görülmektedir. 38

40 Fotoğraf 7.2. AhĢap kalıp iskelelerinde ayarlanabilir metal dikmeler Metal dikmelerin en belirgin özelliği ayarlanabilir olmasının yanında kiriģlerin oturmasına imkan sağlayan farklı baģlıklar da eklenebiliyor olmasıdır. Fotoğraf 7.3. de metal dikmeler ve baģlıklar görülmektedir. Fotoğraf 7.3. Metal dikmeler ve baģlıklar 39

41 8. KALIP YAPIM SÜRECĠ VE TEMEL ĠġLEMLER Bilindiği gibi kalıplar bir takım hesaplamalar sonucunda geliģtirilen kalıp projelerine uygun olarak yapılmak durumundadır. Ancak günümüzde çok farklı özellikler arz etmeyen betonarme yapı elemanlarının kalıplanmasında kullanılan geleneksel kalıplarda kabullenilmiģ yaklaģık kesit ve boyutlar mevcuttur. Çünkü piyasada bulunan standart kereste boyutlarına uyularak kalıp konstrüksiyonunu tasarlamak ve yapmak daha pratik bir yaklaģımdır. Daha önce açıklandığı gibi; piyasada hazır olarak bulunan keresteler kesit boyutlarına göre; tahta (2,5/10, 15, 20, 25, 30 cm gibi.) Lata (beģe on 5/10 cm) Kalas (5/15, 20, 25, 30 cm gibi.) ve Kadron (10/15, 20, 25, 30 cm gibi.) Ģeklinde sınıflandırılırlar. Yapılan hesaplamalarda elemanların aralıklarını ayarlayarak bu boyutlardan ayarlanılmaya çalıģılır. Ancak, bu boyutlarla çözüm mümkün olmadığı takdirde, kadron ya da tomruklardan istenilen boyutlarda eleman üretilir. Kalıp yüzeylerinin desteklenmesinde kullanılan klapalar tahta parçalarından, ızgara kiriģleri ve kazıklar beģe onlardan, yastık ve bazı destekler kalaslardan, destek kiriģi gibi ana destekleyiciler ise kadronlardan üretilirler. Bir fikir oluģturması bakımından geleneksel kalıp yapımında kullanılan kalıp elemanlarının yaklaģık enkesit boyutları ve yerleģim aralıkları Çizelge 8.1. de verilmiģtir. Çizelge 8.1. Geleneksel kalıp elemanlarının yaklaģık enkesit boyutları ve yerleģim aralıkları Kalıp elemanı adı Kereste türü KeresteEnkesit boyutları (cm) YerleĢim aralıkları (cm) Kalıp yüzeyi Tahta 2,5/ Aralıksız Kalıp yüzeyi Kontrplak 2-2,5/levha Aralıksız Klapa Çıta 2,5/ KuĢak Lata/kalas 5/10-6/12-8/ Izgara kiriģ Lata/kalas 5/10-6/ Destek kiriģi (esas kiriģ) Kadron 10/14-10/16-12/ Kazık dikme Lata/kalas 5/10-6/ Dikme Kadron 10/10-12/12-14/ Yastık kiriģi Kadron 8/10-10/ Payandalar Lata/kalas 5/10-6/ Temel kalıp ve betonlama iģlemlerinin tamamlanmasından sonra devam eden yapım sürecinin önemli bir bölümünü oluģturan kolon, kiriģ ve döģeme kalıplarını oluģturduğu kalıp sistemini bir bütün olarak görmek gerekir. Yapı üretiminde en büyük ve yıkıcı iģ kazaları beton dökümü sırasında kalıp çökmeleri ile meydana gelmektedir. Bu bakımdan kalıp yapımı çok önemli bir süreç olarak algılanmalıdır. Bu durumda kolon, kiriģ ve döģeme kalıplarından oluģan kalıp sistemini bir bütün olarak ele alıp sistemin bütünlüğünü belirli bir güvenlik limiti içerisinde sağlamak mecburiyeti vardır. Kalıp yüzeylerini istenilen Ģekil ve boyutlarda oluģturulması, desteklenmesi ve ayrıca sistemin bir bütün haline getirilerek desteklenmesi gerekir. 40

42 Kalıp yapım süreci; kalıp sistemi için öngörülen malzemelerin teminin sağlanması, klapa ve kama gibi elemanların hazırlanması projede öngörülen boyutlarda kolon ve kiriģ kanatlarının hazırlanması, kiriģ T baģlıklı dikmelerinin hazırlanması aks tabanlarının çakılması, kolon kanatlarından üçünü birleģtirerek kolon kalıbının hazırlanması, kolon kalıplarının taban akslarına yerleģtirilmesi, kolon kalıplarının düģey doğrultuya getirilerek desteklenmesi, kolon üst seviyelerinin belirlenerek kesilmesi, kiriģ tabanlarının yerleģtirilmesi kiriģ T baģlıklı dikmeleri ile kiriģ tabanlarının desteklenmesi, kirģin iç yan kanatlarının yerleģtirilerek desteklenmesi, döģeme esas kiriģlerinin yerleģtirilerek desteklenmesi, kalıp taģıyıcı sisteminin (kalıp iskelesinin) yatay ve eğik desteklerle desteklenmesi, döģeme esas kirģlerine ızgara kiriģlerinin yerleģtirilerek çakılması, kalıp yüzeyinin kaplanması, sistemin kontrol edilmesi, gibi temel iģlemlerden oluģmaktadır Kalıp Yüzeylerinin Hazırlanması Kalıp yüzeylerinin hazırlanmasında çok sık tekrarlanan temel iģlemler markalama, kesme, biçme ve çivi çakma Ģeklinde görülmektedir. Fototograf 8.1. de markalama ve kesme iģlemlerine Fototograf 8.2. da ise çakma iģlemlerine iliģkin grünüģler yer almaktadır. 41

43 Fototograf 8.1. Kalıp yüzeylerinin hazırlanmasına markalama ve kesme iģlemi Fototograf 8.2. Kalıp yüzeylerinin hazırlanmasında çakma iģlemleri Piyasadan belirli standart ölçülerde sağlanan kereste yapım yerinde kalıp planında yer alan yapı elemanı ölçülerine uygun Ģekilde kalıp meydana getirecek ve destekleyebilecek boyutlarda kesilir. ĠĢlemlerin bir kısmı önce Ģantiye içerisinde yerde yapılır (kolon kapakları, kiriģ yan kanatları, perde yüzey elemanları hazırlanması gibi). Bir kısmı da yerinde hazırlanarak ilgili yere çivilenmek suretiyle monte edilir. Bu boyutlar piyasada bulunan standart kereste boyutları ile uyumludur. 42

44 2,5 Betonarme elemana Ģeklini veren kalıp yüzeyleri; 2,5/10-20 cm boyutlarında (tahta) elemanların yan yana getirilerek, döģeme ve perde duvarlarda 5/10 cm kesitinde ızgaralara, kiriģ ve kolon yan kanatlarında 2,5/5 kesitindeki klapalara çivilenmek suretiyle oluģturulmaktadır. ġekil 8.1 de döģeme ve perde kalıp yüzeylerinin ġekil 8.2 de kolon kiriģ yan kanatlarının oluģturulmasına iliģkin örnekler görülmektedir. Çivi Kalıp yüzey elemanı(2.5/10-20) Izgara kirişi(5/10) Esas kiriş (Kadran 10/15-20) ġekil 8.1. DöĢeme ve perde duvar kalıp yüzeylerinin hazırlanmasına iliģkin bir örnek 43

45 2,5 2,5 Çivi Kalıp yüzey elemanı(2.5/10-20) Klapa( 2.5/5) ġekil 8.2. Kolon ve kiriģlerde yan kanatlarının hazırlanmasına iliģkin bir örnek ġekil 8.1 ve 8.2 de geleneksel yöntemlerle kalıp yapımında kalıp yüzeylerinin hazırlanmasına iliģkin örnekler görülmektedir. Burada esas olan kalıp tahtalarının yan yana getirilerek tersten bağlanması ve beton gören kalıp yüzeyinin oluģturulmasıdır. Eğer brüt beton yüzeyleri elde edilmek istenirse kalıp tahtalarının planyalanıp eģit kalınlığa getirilmek suretiyle kenarlarına geçme (rabıta) profili açılarak daha rijit ve sızdırmaz bir kalıp yüzeyi elde edilmelidir. AhĢap kalıp taģıyıcı sistemi, düģey yatay ve eğik (çapraz) elemanlarla bir takım kama, yastık, çıta ve takoz gibi yardımcı elemanlardan oluģmaktadır. Montaj: Geleneksel kalıp sisteminde sistemin rijitliğinin sağlanmasında değiģken boyut ve türde elemanların kullanıldığı görülmektedir. Sistemde modülasyon söz konusu olmadığından iģlemler rasyonel ve ekonomik değildir. Klapa çapraz, kama, takoz gibi bağlantı elemanları çeģitli ve tip1eģmiģ değildir. Bu nedenle emek ve malzeme israf oranı yüksektir AhĢap Kalıp Sistemleri Bu bölümde geleneksel kalıp sistemleri; temel, kolon, kiriģ, perde duvar, döģeme ve merdiven kalıpları, baģlıkları altında incelenecektir Temel Kalıpları Bilindiği gibi temeller; tekil (Münferit) temeller sürekli (Mütemadi) temeller plak (Radyejeneral) temeller Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. 44

46 Temel kalıpları genelde yan yüzeyler (kanatlar) ve onu destekleyen elemanlardan oluģmaktadır. Ancak temel elemanının geometrisi, zemin yapı ve temel çukurunun özellikleri kalıp sisteminin desteklenme biçimine farklılıklar getirmektedir. Bu bölümde kalıplar, temellerin sınıflandırma Ģekli dikkate alınarak; tekil temel kalıpları, sürekli temel kalıpları, plak temel kalıpları, baģlıkları altında incelenecektir Tekil Temel Kalıpları Yukarıda açıklandığı gibi temel genellikle temel kalıplarında yan kanatları ve onu destekleyen elemanlar bulunmaktadır. Çoğu zaman taban için taban kaplaması yapılmamakta grobeton dökülen veya bir Ģekilde düzeltilen tabana kalıp sistemi yerleģtirilerek beton dökülür. ġekil 8.3. de kalıp yan kanadı görülmektedir. Kalıp yan kanatlarının birleģtirilmesi ile oluģturulan temel kutusu, ġekil 8.4., ġekil 8.5. ve ġekil 8.6. da görüldü gibi; taģ, yastık, yatay destek ve kazıklarla desteklenmesine iliģkin örnekler görülmektedir. Diğer taraftan, ġekil 8.7. ve ġekil 8.8 de dar temel çukurunda tekil temel ve temel kalıbının desteklenmesine iliģkin görüntüler yer almaktadır. Fototograf 8.3. de tekil temel kalıbı yapımına iliģkin bir görünüģ, Fotograf 8.4. de tekil temel kalıbı ve donatısına iliģkin bir görünüģ yer almaktadır. Klepa Kazık destek Kanat tahtaları ġekil 8.3. Kalıp yan kanadı 45

47 TaĢ destek Kanat tahtası Destek Takoz Yastık ġekil 8.4. Temel kalıbı yan kanatlarının taģlar ve yatay elemanlarla desteklenmesi Kanat tahtası AhĢap kazık Destek AhĢap kazık ġekil 8.5. Temel kalıbı yan kanatlarının kazıklarla desteklenmesi Yatay destek Kazık dikme Klepa Grobeton Yastık ġekil 8.6. Yan kanatların yatay destekler ve kazık dikme ile desteklenmesi 46

48 ġekil 8.7. Dar temel çukurunda tekil temel Fototograf 8.3. Tekil temel kalıbı yapımına iliģkin bir görünüģ 47

49 Fotograf 8.4. Tekil temel kalıbı ve donatısı ġekil 8.8. Dar temel çukurunda tekil temel kalıbının desteklenmesi Tekil temel kalıpları; temelin tabandan bağ hatılları veya üstten kiriģlerle birbirine bağlanması durumunda hatıl/kiriģ kalıpları ile birlikte yapılırlar ġekil 8.9. ve ġekil

50 da Temel kalıbı ile kiriģ ve bağ hatılının birlikte yapılmasına iliģkin örnekler görülmektedir. ġekil de bir tekil temel ve çevresinden kendisine bağlanan bağ kiriģlerinin kalıpları görülmektedir. Ayrca Fotograf 8.5. de tekil temel bağ kiriģleri kalıbı örneği görülmektedir. AhĢap gergi AhĢap gergi Destek Kanat tahtası Kanat tahtası Kazık dikme Klepa Destek latası ġekil 8.9. Temel kalıbının üstten bağlanan kiriģ kalıbı ile birlikte yapılması Üst kalıp yüzeyi Sömel yan kanadı Ahşap kazık Hatıl yan kanadı ġekil Temel ve bağ hatılı kalıbının birlikte yapılması Hatıl taban kanadı 49

51 ġekil Tekil temel ve bağ kiriģi (hatılı) kalıplarının birlikte yapılması Fotograf 8.5. Tekil temel bağ kiriģleri kalıbı örneği Sürekli olarak yapılan temel kalıplar: yığma yapılarda duvar altı temelleri ve karkas yapılarda kolonlar altına yapılan sürekli temellerin yapımında kullanılırlar. Bu durumda 50

52 sürekli temel kalıpları, duvar altı temel kalıpları ve karkas yapılarda kullanılan sürekli temel kalıpları olarak gruba ayrılmaktadır. Duvar altı temel kalıpları: Duvar temelleri mütemadi olduğundan sadece iki karģı yüzü için kalıp yapılır. Ancak, temel kazı Ģevi düzgün ve düģey konumda yapılabilirse, ġekil 8.12 de görüldüğü gibi tek taraflı kalıp da yapılabilir. Yatay destek Kazık dikme Klepa Grobeton Yastık ġekil Tek taraflı duvar altı temel kalıbı kesiti Sürekli temel kalıpları genelde dikdörtgen kesitlidir. Ġki yanı kanatlar oluģtururken taban çoğu zaman grobeton dökülmüģ bir zemindir. Yan kanatların açmaması için çok çeģitli destek sistemleri kullanılabilmektedir. ġekil 8.13., ġekil ve ġekil sürekli temel kalıplarına iliģkin görünüģ, kesitler verilerek kalıp elemanları ve destekleme biçimleri gösterilmiģtir. 51

53 ġekil Duvar altı temel kalıbının perspektif görünüģü AhĢap gergi Destek Kaplama tahtası Klapa Yastık AhĢap kazık ġekil Duvar altı temel kalıbı kesiti 52

54 AhĢap gergi Yatay destek Kazık dikme Klepa Grobeton Yastık ġekil Kalıp yan kanatlarının yatay destek yastık ve kazık dikmelerle desteklenmesi Duvarın bir bütün olarak temel ile birlikte dökülmesinin planlanması durumunda temel kalıbı ġekil da görüldüğü gibi yapılabilir. AhĢap gergi Destek kiriģi Payanda Destek dikmesi Bulon Duvar kanadı Temel kanadı Yatay destek Klepa Yatay destek AhĢap kazık ġekil Temel ve duvar kalıbının birlikte yapılması 53

55 AĢağıdaki yer alan Fotoğraf 8.6. ve Fotoğraf 8.7. de basit temel kalıp uygulamalarına iliģkin örnekler görülmektedir. Fotoğraf 8.6. Tek taraflı duvar altı temel kalıbı uygulaması Fotoğraf 8.7. Çift Taraflı duvar altı temel kalıbı uygulaması Sürekli temeller, bilindiği gibi betonarme karkas binalarda uygulanan bir temel tipidir. Sürekli temeller kolonları birbirine bağlayan aynı zamanda bina yüklerini zemine aktaran elemanlar durumundadır. ġekil 8.17 de bir sürekli temel kalıbı perspektif görünüģü yer almaktadır. 54

56 ġekil 8.17 Sürekli temel kalıbı perspektif görünüģü Sürekli temel Ģekil ve boyutları zemin özellikleri ve bina yüklerine bağlı olarak değiģmektedir. Dolayısı ile kalıp Ģekil ve boyutları da buna bağlı olarak değiģecektir. Ayrıca, ġekil de bu projenin uygulanmasına iliģkin kalıp Ģekil ve elemanları görülmektedir. KiriĢ yan kanadı Gergi latası veya teli Payanda Klepa Destel latası Temel yan kanadı Yan destek Destek kiriģi Kazık dikme Plak (Radye) Temel Kalıpları ġekil Sürekli temel kalıbı kesiti Plak temel kalıpları Fotoğraf 8.8. ve Fotoğraf 8.9. da plak temel kalıbı uygulamalarına iliģkin örneklerde görüldüğü gibi diğer temel kalıplarına göre daha basit Ģekilde yapılabilmektedirler. Bilindiği gibi plak temeller alttan ya da üstten kiriģli olarak 55

57 yapılabilmektedirler. Bu durumda plak ve kiriģlerin kalıpları altta kalandan baģlamak kaydı ile çoğu zaman ayrı ayrı yapılmaktadır. Fotoğraf 8.8. Plak temel kalıbı uygulaması Temel Aksları Fotoğraf 8.9. Plak temel kalıbı Uygulaması Temel betonu döküldükten ve yaklaģık üç gün kür iģleminden sonra yeni kalıp iģlemleri için aks tabanları çakılır. Bu aks tabanları bir üst katta devam edecek olan kolon veya perde duvar kalıplarının en alt kuģagını da oluģturur. Bu Ģekilde kalıp planında yer alan 56

58 akslar aplike edilmiģ olur. Zaten mevcut donatı filizleri aks yerlerini iģaret etmektedir. Ancak, bu filizlere güvenerek hiç ölçüm yapmadan aks uygulamasına geçmek ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bakımdan kalıp planından alınan bilgilerle ölçüm iģlemleri yeniden yapılarak aks yer ve doğrultuları belirlenerek taban elemanları henüz tam sertleģmemiģ olan betona çivilerle çakılarak tutturulur. Fotograf da plak temel üzerinde perde duvarlar için aks uygulaması görülmektedir. Benzer Ģekilde AĢagıda yer alan ġekil 8.21 de görüldüğü gibi kolon kalıpları içinde 5/10 lardan oluģan aks tabanları zemin betonuna monte edilir ve daha sonra kolon kalıbı kanatları onun içerisine yerleģtirilerek yapım iģlemlerine devam edilir. Fotograf Plak temel üzerinde perde duvarlar için aks uygulaması Kolon Kalıpları Betonarme kolon kalıpları da diğer yapı elemanı kalıplarında olduğu gibi yan kanatlar, kanatları birleģtiren ve sistemi destekleyen elemanlardan oluģmaktadır. Kolon enkesit Ģekillerine göre kolon kalıpları kare, dikdörtgen, çokgen, daire gibi en kesit Ģekillerinde olabilmektedirler. Kalıp yüzeyleri kolon Ģekline göre oluģturulurken destek elemanları bu yüzeyleri yeterli düzeyde destekleyecek Ģekilde yerleģtirilmektedir. Kolon kalıpları daha önceden tabana çakılmıģ olan akslar yardımı ile yerine dikilirken genellikle ġekil da görüldüğü gibi bir yüzeyi açık tutularak aks içine yerleģtirilir. 57

59 ġekil Kolon kalıbının aks içine yerleģtirilmesi Aks içine yerleģtirilerek düģey pozisyona getirilen kolon kalıbı ġekil de görüldüğü gibi çaprazlarla desteklenerek sabitlenir. Kolon kalıplarının aks tabanlarına yerleģtirilip desteklenmesinden sonra kiriģ alt seviyeleri binanın dört köģesinde iģaretlenerek kolon kalıplarına ayrı ayrı taģınarak çizilir. Kolon kalıpları kiriģlerin oturması gereken bu seviyeden düzgün bir Ģekilde kesilir. Bu Ģekilde yerleģtirilmesi tamamlanan kolon kalıbının içi temizlenir, donatısı yerleģtirilir ve açık olan yüzü kapatılarak destekleme iģlemleri tamamlanır. 58

60 Klapa Yanlama Destek Yatay destek ġekil Kolon kalıbının desteklenmesi Destekleme iģlemlerinin temel amacı beton dökümü sırasında kalıbın açmaması, yer değiģtirmemesi, doğrultu ve düzleminden sapmamasını sağlamaktır. Kalıbın açmaması için kuģak ve kelepçeler kullanılırken yer değiģtirmemesi için aks tabanları, düzleminden sapmaması için ise yatay/eğik (payanda) destekler kullanılır. ġekil de kare kesitli bir kolon kalıbının ahģap çivili kuģaklarla, ġekil de kolon kalıbının bulonlu ahģap kuģaklarla desteklenmesine iliģkin örnekler görülmektedir. ġekil de kolon kalıplarının çelik kelepçelerle kuģaklanmasına iliģkin örnekler görülmektedir. Altıgen, sekizgen ve elips gibi çok kenarlı kolon kalıpları daha sık aralıklarla kuģaklamalar yapılarak desteklenirler. ġekil de kare ve altıgen kolon kalıplarına iliģkin birer örnek görülmektedir. Ayrıca Fotograf de kolon kalıplarında deskleme ve donatı yerleģtirilmesine, Fotograf de ise kolon kalıplarının kapatılarak kuģaklanmasına iliģkin görünüģler yer almaktadır. 59

61 Kanat tahtası Klepa Kuşak Ön görünüş Çiviler Kuşak Kuşak Kanat tahtası Kanat tahtası Üst görünüş Perspektif ġekil Çivili ahģap kuģaklarla desteklenen kare kesitli kolon kalıbı 60

62 Pah çıtası Kontraplak kanat Destek latası Bulon Kuşak Kuşak Kontraplak kanat Bulon Aks tabanları Pah çıtası ġekil Kolonun aks tabanlarına yerleģtirilmesi ve bulonlu ahģap kuģaklarla desteklenmesi Çelik kuģak Kontraplak kanat Dikme Çelik Kelepçe Kontraplak kanat ġekil Kolon kalıplarının çelik kelepçelerle kuģaklanmasına iliģkin örnekler 61

63 ġekil Kare ve altıgen kolon kalıplarına iliģkin örnekler 62

64 Fotograf Kolon kalıplarında deskleme ve donatı yerleģtirilmesine iliģkin görünüģler 63

65 Fotograf Kolon kalıbının kapatılarak kuģaklanmasına iliģkin bir görünüģ Duvar Kalıpları Bilindiği gibi betonarme duvarları da kolonlar gibi düģey taģıyıcı elemanlardır. Dolayısı ile kolonlarda olduğu gibi düģey pozisyonda duran kalıp yüzeylerinin birleģtirilmesi ve desteklenmesi söz konusudur. Kalıp yüzeyleri kolonlarda olduğu gibi tahtalar veya kontrplaklar kullanılarak oluģturulurken klapaların yerine düģey ızgara dikmeleri veya yatay pozisyonda yerleģtirilen kuģak ızgara kiriģlerinin kullandığı görülür. ġekil de tahtalardan oluģturulan kalıp yüzeylerinin ızgara dikmeleri ile birleģtirilerek desteklenmesi görülmektedir. Burada dikkati çeken husus; tahtalar kullanılarak oluģturulan kalıp yüzeylerini ızgaralarının düģey, kontrplak kalıp yüzeylerini destekleyen ızgaraların ise yatay pozisyonda olmasıdır. Kalıp yapımı sürecinde; önce ızgaralar yerleģtirilip sonra ızgaraların oluģturduğu düzleme kalıp tahtaları yerleģtirildiği için ızgaralar düģey pozisyonda olmak durumundadır. Çünkü düģey ızgara yüzeylerine kalıp tahtalarının yatay olarak yerleģtirilmesi iģ akıģı bakımından daha koladır. Kontrplak yüzeylerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü kontrplak yüzey levha halinde yerleģtirilmektedir. Dolayısı ile kontrplak yüzeyli kalıplarda iģin durumuna göre ızgaralar yatay veya düģey konumda olabilmektedir. Kalıp yüzey tahtaları Izgara dikme Bulon Izgara dikme Yastık ġekil Yüzeyleri tahtalarla kaplanmıģ duvar kalıplarına iliģkin bir örnek Yukarıda verilen ġekil de görüldüğü gibi; tahta veya kontrplak kullanılarak oluģturulan kalıp yüzeyleri, ızgara kiriģleri ile desteklenirken kuģaklar yardımı ile de sistemin bütünlüğü sağlanır. Ġstenilen duvar kalınlığı kadar biri birini karģılayacak 64

66 Ģekilde bütünleģtirilen kalıp yüzeyleri; kazık, yastık, kiriģ, yanlama ve destek kiriģi gibi elemanlar kullanılarak sabitlenir. Ayrıca kalıbın pozisyonu ve beton dökme yöntemi dikkate alınarak sistemin rijitliğini sağlamak için bulon, destek latası, gergi teli gibi elemanlar kullanılır. Diğer taraftan betonarme kalıplarının temel seviyesinde bazen kazı durumuna göre tek yüzeyli yapıldığı görülmektedir. Bu durumda yüzeylerin oluģturulmasında önemli farklılıklar olmamakla birlikte, kalıbın yeri ve kazının durumuna bağlı olarak desteklemede özel yaklaģımlar gerekebilir. ġekil da kazı yüzeyinden yararlanılarak oluģturulmuģ tek yüzeyli duvar kalıbı örneği görülmektedir. Destek latası ile içten desteklenen bu kalıp örneğinde beton döküm iģlemi sırasında beton yükseldikçe destek latası çıkarılarak betonlama iģlemine devam edilir. Destek latası Yastık Destek kirişi Payanda Kaplama tahtası Destek dikmesi Yastık Kama Kama Ahşap kazık ġekil Tek yüzeyli betonarme duvar kalıbı örneği Kalıp yüzeylerinin desteklenmesinde kullanılan ızgara dikmelerin ve onları destekleyen destek kiriģlerinin ve yanlamaların; kalıp yüzeylerinin açmasını, yer değiģtirmesini ve geometrisinin bozulmasını önleyecek Ģekilde oluģturulması gerekir. ġekil de destek kiriģlerinin yerleģtirilmesine iliģkin örnekler, ġekil de ise ızgara 65

67 dikmelerinin yanlamalarla desteklenmesine iliģkin örnekler görülmektedir. Ayrıca ġekil 8.29 da bir betonarme duvar kalıbı ve kalıp yüzeylerinin tel ve lata gergi ile desteklenmesine iliģkin bir örnek yer almaktadır. Ayıca Fotograf de duvar kalıbı yapımı çalıģmalarından görünüģler bulunmaktadır. Kalp yüzeyi Izgara dikme Destek kirişi Destek kirişi Destek kirişi Destek latası Destek latası Çivi Destek takozu ġekil Destek kiriģlerinin yerleģtirilmesine iliģkin örnekler Kalp yüzeyi Izgara dikme Destek ktakozu Çivi/bulon Metal birleştirici Destek kirişi Yanlama Yanlış örnekler Doğru örnekler ġekil Izgara dikmelerinin yanlamalarla desteklenmesine iliģkin örnekler 66

68 Izgara dikme Tel gergi Kalıp yüzeyi Lata gergi Tel gergi ġekil Betonarme duvar kalıbı ve kalıp yüzeylerinin tel ve lata gergi ile desteklenmesi 67

69 Fotograf Duvar kalıbı yapımı çalıģmalarından görünüģler 68

70 KiriĢ Kalıpları KiriĢ kalıpları, taban, yan kanatlardan oluģan kalıp yüzeyleri ve onları destekleyen elemanlardan meydana gelmektedir. Kalıp yüzeyleri kontrplak veya tahtalar kullanılarak yapılırlar. Tahtalar kullanılması durumunda; taban veya yan kanatlar oluģturulurken tahtaları yan yana birleģtirmekte klapalar kullanılır. Yan kanat ve taban yüzeylerin tahtalardan oluģturulması iģlemleri, kolon yan kanatlarının oluģturulmasından farklı değildir. YaklaĢık 50 cm aralıklarla yerleģtirilen klapalara bağlanan tahtalar çivilenerek istenilen boyutlarda kalıp yüzeyi oluģturulur. OluĢturulan kalıp yüzeylerinden ilk önce taban yüzeyi olmak üzere hazırlanan kalıp taģıyıcı sistemine yerleģtirilir. Yan kanatların bağlanması ve sistemin desteklenmesi ile kalıp yapımı tamamlanır. KiriĢ kalıplarında kiriģi tabanının desteklenmesi tek dikme ile olabileceği gibi iki dikme ile de yapılmaktadır. ġekil da tek dikme ile ġekil de iki dikme ile desteklenen kiriģ kalıplarına iliģkin örnekler görülmektedir. Günümüzde beton döküm iģlemlerinin makineleģmesinden dolayı büyük hacimlerde beton dökümü kısa zamanda yapılabilmektedir. Dolayısı ile bir binanın kolon ve kiriģlerinin kalıpları birlikte yapıldığı gibi; kolon, kiriģ ve döģemelerinin kalıpları birlikte yapılarak beton dökülmektedir. ġekil de kolon kalıpları ile birlikte yapılmıģ kiriģ kalıplarına iliģkin bir örnek görülmektedir. Ayrıca, ġekil da verilen kiriģ kalıbı örneğinin bir gusseli kiriģ kalıbı olarak yapıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi kiriģler kesme bölgelerinde dirençlerini artırmak için gusseli olarak yapılabilmektedirler. Üst gergi Yan destek Klepa Kanat Taban Destek latası Başlık Çapraz kuşak Dikme Kama Yastık taban ġekil Tek dikmeli kiriģ kalıbı ġekil Ġki dikmeli kiriģ kalıbı 69

71 ġekil Kolon kalıpları ile birlikte yapılmıģ kiriģ kalıplarına iliģkin bir örnek. TaĢıyıcı sistemin durumuna göre kiriģ kalıpları yukarıda açıklandığı gibi ayrık biçimde olduğu gibi döģeme kalıpları ile (tablalı olarak) birlikte de yapılmaktadırlar. DöĢeme ile birlikte yapılan kiriģlere tablalı kiriģ denilmektedir. KiriĢler tek taraftan ve/veya çift taraftan tablalı olabilirler. Ġki tarafta tabla kalınlıkları farklı da olabilir. ġekil iki taraflı tablalı (döģemeli) tek dikmeli kiriģ kalıbı örneği, ġekil ise döģemeleri farklı kalınlıkta iki dikmeli kiriģ kalıbı örnekleri görülmektedir. Ayrıca Fotograf de KiriĢ-döĢeme kalıbının birlikte yapımı ve donatısına iliģkin görünüģler yeralmaktadır. 70

72 Kiriş yan kanadı Döşeme tahtası Pah çıtası Izgara kirişi Kiriş tabanı Sabitleyici Klepa Yastık T başlı dikme ġekil Ġki taraflı döģemeli (tablalı) tek dikmeli kiriģ kalıbı Kalıp yüzeyi Destek dikmesi Destek latası Izgara kirişi Destek latası Başlık Ana kiriş Dikme Taban destek kirişi Dikmeler ġekil DöĢemeleri farklı kalınlıkta iki dikmeli kiriģ kalıbı 71

73 Fotograf KiriĢ-döĢeme kalıbının birlikte yapımı ve donatısı DöĢeme Kalıpları DöĢeme kalıpları, diğer yapı elemanı kalıplarından çok farklı özellikler göstermemektedir. DöĢeme kalıpları da genel olarak; kalıp yüzeyleri, yüzeyleri birleģtiren/destekleyen elemanlar ve sistemi destekleyerek bütünleyen elemanlardan oluģmaktadır. Burada Ģunu açılamak gerekir. DöĢemeler kiriģ ve kolon kalıplarından farklı olarak, ama onlarla birlikte bir sistem oluģturmaktadır. Daha değiģik bir ifade ile döģeme kalıplarının yapılması ile kalıp sistemi tamamlanmıģ olmaktadır. Yani kolon kalıpları onlara oturan kiriģ kalıpları ve kiriģ kalıplarına oturan döģeme kalıpları gibi. Alttan yukarı yapım sistemi de bunu gerektirmektedir. Sonuç olarak, günümüzde hazır betonun yoğun bir Ģekilde kullanılması ile kolon kiriģ ve döģeme kalıplarının birlikte yapılarak bir bina katı seviyesinde beton dökülmektedir. DöĢeme kalıbı yapımı ile tamamlanan kalıp sisteminin destek ve takviye iģlemleri, kalıp taģıyıcı sisteminin bir bütün olarak rijit hale getirilmesi ile tamamlanır. Farklı bir yaklaģımla, kalıp yüzeylerini destekleyen kalıp sistemin yüklerini bir alt düzleme aktaran sisteme kalıp iskelesi denilmektedir. Bu durumda kalıp iskelesi iki bakımdan çok önemli görev yapmaktadır. Kalıp iskelesi; kalıp yüzeylerinin esnemeden yerinde kalması, beton ve beton döküm iģlemlerinden gelen tesirleri güvenlik limitleri içerisinde karģılamalıdır. DöĢeme kalıpları; plak diģli, asmolen ve mantar döģeme kalıpları olarak dört alt grupta incelenecektir. 72

74 Plak DöĢeme Kalıpları DöĢeme kalıp yüzeyleri ġekil de görüldüğü gibi dikmeler, dikmelere oturan esas kiriģler, esas kiriģlere oturan ızgara kiriģleri ve ızgara kiriģleri üzerine kaplanan kalıp yüzey kaplamasından oluģmaktadır. ġekil da plak döģeme kalıbı, Fotoğraf de temel, kolon kiriģ ve döģeme (tekil temelli karkas sistem) kalıbı önekleri görülmektedir. Döşeme kaplaması Izgara kirişi Esas kiriş Dikme Destek latası ġekil DöĢeme kalıp yüzeyi ve destekleri Izgara kirişi Kalıp yüzeyi Destek latası kiriş başlığı Esas kiriş Çapraz kuşak Dikme Kuşak Yastık ġekil Plak döģeme kalıbı 73

75 Fotoğraf Temel, kolon kiriģ ve döģeme (tekil temelli karkas sistem) kalıbı örnekleri Diğer taraftan, plak döģemeler taģıyıcı sistem özelliklerine göre kenarlarından kiriģlere oturan döģemelerdir. Dolayısı ile kalıpları kiriģ kalıpları ile birlikte yapılmak 74

76 durumundadır. ġekil da alttan itibaren yastıklar dikmeler yatay kuģaklar esas kiriģler, ızgaralar ve kalıp yüzey elemanlarının birleģtirilerek desteklenmesi ile oluģturulmuģ bir döģeme kalıbı örneği görülmektedir DiĢli DöĢeme Kalıpları Betonarme döģemeler bölümünde açıklandığı gibi diģli döģemeler tek ya da iki doğrultuda diģli yapılabilmektedir. Dolayısı ile bu döģemelerin kalıpları da tek ya da iki doğrultuda diģli olarak yapılmaktadır. Ancak, kalıp eleman ya da yapım teknikleri açısından tek veya iki doğrultuda diģli olmaları bir farklılık getirmeyecektir. ġekil de diģli döģeme kalıbına iliģkin bir örnek görülmektedir. Ayrıca Fotoğraf DöĢeme ve kiriģ yapımına iliģkin bir görünüģ yer almaktadır. Döşeme yüzeyi Izgara kirişi Esas kiriiş Destek latası Kiriş tabanı Klepa Kiriş başlığı Destek yüzey Dikme Çapraz kuşak Yatay kuşak ġekil DiĢli döģeme kalıbı 75

77 Fotoğraf DöĢeme ve kiriģ yapımına iliģkin bir görünüģ DiĢli döģemelerin iki doğrultuda yapılması haline kaset döģeme adı verilmektedir. Kaset döģemelerin kalıpları, ahģaptan veya suni malzeme veya sac levha ile yapılan 76

78 modül kalıp elemanların kalıp iskelesine oturtulması ile de oluģturulabilirler. ġekil de kaset döģeme kalıplarına iliģin bir örnek görülmektedir. Modül kalıp Döşeme kalıp yüzeyi Diş ġekil Ġki doğrultuda diģli (kaset) döģeme kalıbı Asmolen DöĢeme Kalıpları Asmolen döģeme kalıpları, döģeme donatısının yerleģtirilmesine imkân sağlayacak Ģekilde döģeme kalıp yüzeyine yerleģtirilen hafif bloklarla tamamlanan bir döģeme kalıbı Ģeklidir. Burada hafif bloklar arasına yerleģtirilen donatılar ve onların betonlanmasına imkan sağlayan blok yan yüzeyleri bir tür diģli döģeme yapımına imkan sağlamıģ olurlar. ġekil de asmolen döģeme kalıbı örneği görülmektedir. Asmolen bloğu Kalıp yüzeyi Diş Esas kiriş Izgara kirişi Dikme Kuşak Kama Yastık ġekil Asmolen döģeme kalıbı 77

79 Merdiven Kalıpları Merdiven kalıbı yapımında tabanda eğimli bir döģeme kalıbı yapılarak bu döģeme üzerinde yer alan basamakların belirli bir rıht yüksekliği ile oluģturulması sağlanır. Planda ön görülen merdiven Ģekline göre (düz kollu ve dönel merdiven olma durumlarına bağlı olarak) basamak Ģekilleri dikdörtgen veya yamuk Ģeklinde olabilmektedir. Dolayısı ile merdivenlerin döģeme kalıpları ve onu tamamlayan basamak kalıpları farklı destekleme biçimlerini gerektirmektedir. Merdiven kalıplarında diğer kalıp sistemlerinde olduğu gibi; kalıp yüzeyleri, birleģtirme elemanları, destek ve kalıp iskelesi elemanla rından oluģmaktadır. Merdiven kalıplarının yapılmasına projede öngörülen rıht yüksekliklerini ve basamak geniģliklerin içeren basamak profilini merdivenin kenar duvarına veya merdiven kenar kalıp elemanına çizmekle baģlanır. Merdiven profilleri (rıht/basam ak) alt çizgisini oluģturan hattın altında ona paralel döģeme kalınlığı kadar mesafede bir hat çizilerek döģeme kalıbı üst yüzeyi belirlenir. Yapım sürecinin; rıht/basamak profili, rıht/basamak profili alt çizgisi ve merdiven döģemesi üst çizgisi merdiven yapım sürecinin kritik unsurları olarak görülür. Bu bölümde merdiven kalıpları; düz kollu merdiven kalıpları ve dönel merdiven kalıpları olmak üzere iki grupda incelenecektir Düz Kollu Merdiven Kalıpları Düz kollu merdiven kalıbı yapımında rıht/basamak profilleri yan duvara veya kanat tahtasına su düzeci kullanılarak ġekil da görüldüğü gibi çizilir. ġekil ve ġekil de ayrıca, rıht basamak profilleri, alt çizgi ve döģeme üst çizgileri ile bunların nasıl oluģturulabileceği görülmekt edir. Çizilen rıht/basamak profilleri dikkate alınarak kanat tahtası hazırlanır. Merdiven eğimine uygun olarak yerleģtirilen bu kanat tahtasında çizilen çizgilere uygun düģecek Ģekilde rıht kalıbı elemanları yerleģtirilir ve rıht destek çıtası tarafından d esteklenecek Ģekilde çivilenir. Fotoğraf de merdiven döģemesi rıht ve basamakların oluģturulmasına iliģkin bir görünüģ yer almaktadır. 78

80 Yan duvar Su düzeci Su düzeci Basamak çizgisi Destek Riht kalıp tahtası Rıht/basamak profili alt çizgisi Merdiven döģeme yüzey çizgisi ġekil Su düzeci kullanılarak rıht/basamak profillerinin duvara çizilmesi Kanat tahtası Rıht çizgisi Basamak çizgisi Rıht/basamak profili alt çizgisii DöĢeme yüzey çizgisi Merdiven döģeme kaplaması Izgara kiriģi ġekil 41. Rıht basamak profilleri, alt çizgi ve merdiven döģemesi 79

81 Fotoğraf Merdiven döģemesi nht ve basamaklarının yapımı 77

82 Merdivenler iki Ģekilde yapılabilir. Biricisinde, merdiven döģemesi ve rıht/basamak kalıpları birlikte yapılarak beton dökülür. Ġkincisinde ise, merdiven döģemesi kalıbı yapılarak beton dökülerek ġekil de görüldüğü gibi merdiven döģemesi kalıbı hazırlanır ve beton dökülür. Kaba inģaat bittikten sonra merdiven döģemesi betonu üzerine rıht/basamak kalıbı yapılarak beton dökülür ve merdiven tamamlanır. Bu yöntem el arabası ile iniģ çıkıģlarda kolaylık sağladığı için özellikle küçük inģaatlarda tercih edilir. Fotoğraf merdiven döģemesinin yapımı iģlemlerine iliģkin görünüģler yer almaktadır. Merdiven döşemesi ġekil Merdiven döģemesi 78

83 Fotoğraf merdiven döģemesinin yapımı iģlemlerine iliģkin görünüģler 79

84 Düz kollu merdivenlerde merdiven kolu döģemesi sahanlık döģemesi ve rıht/basamak kalıplarının birlikte yapılmasına iliģkin bir örnek ġekil de görülmektedir. Sahanlık döģemesi kalıbının diğer döģeme kalıplarından bir farkı olmadığı, merdiven kolu döģemesi kalıbının ise eğimli olmak dıģında bir farka sahip olmadığı görülmektedir. Fotoğraf da düz kollu sahanlıklı merdiven yapımına iliģkin görüntüler yer almaktadır. ġekil Düz kollu merdivende merdiven kolu, sahanlık ve rıht/basamak kalıbının birlikte yapılması 80

85 Fotoğraf Düz kollu sahanlıklı merdiven yapımına iliģkin görünüģler Düz kollu merdivenlerde merdiven kolu sahanlığa doğrudan oturabileceği gibi ġekil de görüldüğü gibi bir sahanlık kiriģine de oturabilmektedir. Merdiven kollarının sahanlık kiriģlerine oturması daha sağlıklı bir çözüm olarak görülür. 81

86 A kirişi Dönel Merdiven Kalıpları Dönel merdivenlerin kalıpları düz kollu merdivenlere göre daha fazla teknik bilgi ve beceri gerektirmektedir. Kalıp iģlemlerine baģlamadan önce merdiven dengelendirmesi yapılır. Dengelendirme sonucunda detaylandırılan merdiven planı, düzgün bir zemin üzerine gerçek boyutlarında çizilir. Yapılan çizimler merdiven alt kiriģleri ve yan kanat elemanları üzerine aktarılır. Üzerinde çizimler bulunan alt kiriģler ve yan kanatlar bu çizgilere göre hazırlanır. Hazırlanan yan kanatlar ve alt kiriģler projede öngörülen Ģekilde yerlerine monte edilerek desteklenir. Alt kiriģler üzerine kalıp döģemesi yan kanatlar üzerine ise rıht kalıp elemanları çakılarak gerekli destek ve gergileri yapılarak tamamlanır. Bu bölümde çeyrek, yarım ve tam dönel merdiven kalıplarına iliģkin örnekler verilecektir. ġekil de çeyrek dönel merdiven kalıbı planı görülmektedir. Bu merdivenin kalıp elemanlarını hazırlayabilmek için A ve B kenar açınımları gerçek boyutlarında düzgün bir zemine çizilir. Yapılan çizimler ilgili elemanlara aktarılır ve bu çizimlere göre elemanlar ġekil ve Sekil da görüldüğü gibi iģlenir. Aynı iģlemler iç kenar elemanları üzerinde de yapılarak bir sistem bütünlüğü içerisinde kalıbın montajı yapılarak gerekli destekleme iģlemleri tamamlanır. B Kirişi ġekil Çeyrek dönel merdiven kalıbı planı 82

87 Destek çıtası Destek latası Destek çıtası A-kenarı rıht elemanları tesbit kanadı Dikme Yanlama Yastık A-kenar kiriģi DöĢeme kalıpyüzeyi Kama ġekil Çeyrek dönel merdiven A-kenar açılımı detayı B- Kenar kirişi ġekil Çeyrek dönel merdiven B-kenar açılımı detayı ġekil de yarım dönel merdiven kalıbı planı görülmektedir. Yarım dönel merdivenlerde de çeyrek dönel merdivenlerde olduğu gibi; dengelendirme, gerçek boyutlarında düzgün bir zemine çizme, çizimi elemanların üzerine taģıma, elemanları çizime göre hazırlama, monte etme ve gergi destek iģlemleri yapılarak kalıp yapım 83

AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 11UY0011-3

AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 11UY0011-3 HAZIRLAYAN PROF.DR.METİN ASLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 2. KALIP PLANLARININ OKUNMASI 2.1.

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi GROBETON Temeldeki tesviye betonu, beton yol,

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

KALIP ÖNCESİ HAZIRLIK

KALIP ÖNCESİ HAZIRLIK KALIP ÖNCESİ HAZIRLIK 1. BETONARME KALIPÇILIĞI ARAÇLARI 1 BETONARME KALIPÇILIĞI ARAÇLARI Tanımı Betonarme kalıp malzemelerinin hazırlanması ve kalıp yapım işlerinin her kademesinde kullanılan araçlara

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

KOLON VE KİRİŞ KALIBI

KOLON VE KİRİŞ KALIBI KOLON VE KİRİŞ KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KOLON VE PERDE KALIPLARI Kirişlerden gelen yükü temele ileten

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

APLİKASYON VE İP İSKELESİ

APLİKASYON VE İP İSKELESİ APLİKASYON VE İP İSKELESİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi APLİKASYON Yapılan imar planlarını, yapı projelerini,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı

TEMEL KALIBI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMEL KALIBI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMEL KALIBI ELEMANLARI Temel kalıbı; kanat, destek lataları, destek

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I AHŞAP KALIPLARI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I AHŞAP KALIPLARI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I AHŞAP KALIPLARI TANIM Beton ve betonarme yapı elemanlarının inşasında, yerine dökülen betonun projedeki biçimde durmasını sağlamak için kullanılan yüzey kaplaması ile

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. AHġAP KALIPÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643

ULUSAL MESLEK STANDARDI. AHġAP KALIPÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643 ULUSAL MESLEK STANDARDI AHġAP KALIPÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: AHġAP KALIPÇI Seviye: 3 I Referans

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA 1 II.1. İP İSKELESİ KULLANIMI Özellikle bina yapılarında yukarıda sözü edilen köşe kazıkları çakılıp 1/1 ölçeğinde yapı zemine aplike edildikten sonra temel çukuru,

Detaylı

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b.

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b. AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir? a. Taşıyıcı sütun b. Döşeme sütunu c. Tavan sütunu d. Kapı sütunu 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 16/7/2010-27643

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 16/7/2010-27643 ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 16/7/2010-27643 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP KALIPÇI Seviye: 3 I Referans Kodu:

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

Her soru eģit puan BAġARILAR Öğr. Gör. M. Emin ÖZTAġ. 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ĠNġAAT PROGRAMI YAPI BĠLGĠSĠ DERSĠ

Her soru eģit puan BAġARILAR Öğr. Gör. M. Emin ÖZTAġ. 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ĠNġAAT PROGRAMI YAPI BĠLGĠSĠ DERSĠ 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ĠNġAAT PROGRAMI YAPI BĠLGĠSĠ DERSĠ SORU VE CEVAPLARI(A GRUBU) SORULAR S1. Radye Jeneral temelleri anlatarak bütün Ģekillerini çiziniz(plan ve bütün kesitleri dahil)

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yüksekte çalışmaya başlamadan önce çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verilmelidir.

Detaylı

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi,

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi, KALIP ÇÖKMESİ Kalıp çökmeleri inşaatlarda sık yaşanan ve malesef büyük çoğunluğu işçi ölümleriyle sonuçlanan hasarlardan birisidir. Kalıp çökmeleri genellikle yanlış iskele kurulumları sebebiyle yaşanmaktadır.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0050 3 Panel Kalıpçı ÖNSÖZ Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER 1 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2023 YAPI MALZEMESİ I AHŞAP Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter Canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli,

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Diğer bir mevzuatla özel

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0011 3 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0011 3 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0011 3 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 Yayın Tarihi:26/04/2011 Rev. No: 02 ÖNSÖZ Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Diğer bir mevzuatla özel

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ DİK İNME VE ÇIKMA İŞLEMLERİ VE ARAÇLARI

ÖLÇME BİLGİSİ UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ DİK İNME VE ÇIKMA İŞLEMLERİ VE ARAÇLARI ÖLÇME BİLGİSİ UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ DİK İNME VE ÇIKMA İŞLEMLERİ VE ARAÇLARI Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 3.Hafta UZUNLUK ÖLÇME ARAÇLARI VE UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Ölçme Mesafe Açı Yatay (Uzunluk) Düşey (Yükseklik)

Detaylı

Broşür Yapı iskelesi ve destekleme sistemi DURALOK DURALOK. Yapı iskelesi ve destekleme sistemi. v2014/01tr

Broşür Yapı iskelesi ve destekleme sistemi DURALOK DURALOK. Yapı iskelesi ve destekleme sistemi. v2014/01tr Broşür Yapı iskelesi ve destekleme sistemi DURALOK DURALOK Yapı iskelesi ve destekleme sistemi v2014/01tr Dayanıklı, pratik ve güvenli 02 Scafom-rux duralok, modüler yapı iskelesi ve kalıp sistemi Duralok,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ* (*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DÖŞEME KALIBI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DÖŞEME KALIBI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEME KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEME Binayı katlarına ayıran ve üzerine gelen yükleri taşıyarak

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0176-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0176-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0176-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: PANEL KALIPÇI Seviye: 3 I Referans Kodu: 11UMS0176-3

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Meslek: Seviye:. /.. / 00 AHŞAP KALIPÇI 3I Referans

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

10UY00..-3 AHŞAP KALIPÇI

10UY00..-3 AHŞAP KALIPÇI [Belge başlığını yazın] ULUSAL [Belge alt başlığını YETERLİLİK yazın] [Tarihi seçin] Turan 10UY00..-3 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO: Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 0 ÖNSÖZ Ahşap Kalıpçı

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÇATI TEKNİKLERİ

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÇATI TEKNİKLERİ İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALAR ÇAT TEKNİKLERİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Prof. Doç. Dr. Mehmet Dr. Ali SARBYK İNŞAAT TEKNOLOJİSİUYGULAMALAR Tanım Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KALIP ELEMANLARI ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

İŞARET LEVHALARI TALİMATI

İŞARET LEVHALARI TALİMATI 1. AMAÇ İşyerinde kullanılan ve kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretlerini belirlemek ve kullanımları doğrultusunda riskleri en aza indirmektir. 2. UYGULAMA İşaret levhaları özel bir tehlike

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Tekrar kullanılabilir modüler plastik duvar kalıbı www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr GEOPANEL AVANTAJLAR HIZ Her bir GEOPANEL sadece 11 kg ağırlığındadır ve sistem tek bir kişi tarafından inşa edilebilir.

Detaylı

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme:

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme: Diyarbakır Beton Kesme Firmaları Derz kesme: Kesim sistemi bir sokak ve caddenin bir kısmını yüzeye zarar vermeden kesip değiştirme olanağı sağlar. Derz kesme çevresindeki yapıya zarar vermeden, betonu

Detaylı

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Arline Pergola kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin

Detaylı

Dış mekan oturma ve dinlenme olanakları teraslar, avlular, küçük oturma köşeleri, bir ağaç gölgesi ya da güneş ve yağmurdan korunmuş bir çatı

Dış mekan oturma ve dinlenme olanakları teraslar, avlular, küçük oturma köşeleri, bir ağaç gölgesi ya da güneş ve yağmurdan korunmuş bir çatı Dış mekan oturma ve dinlenme olanakları teraslar, avlular, küçük oturma köşeleri, bir ağaç gölgesi ya da güneş ve yağmurdan korunmuş bir çatı olabilir. Çünkü insanlar sığınma ve korunma isteği içindedirler.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

PLASTİK KABARTMA HARİTA MONTAJI Plastik kabartma harita montajının nasıl yapılacağı aşağıdaki dokuz parçalı örnek ile açıklanmıştır.

PLASTİK KABARTMA HARİTA MONTAJI Plastik kabartma harita montajının nasıl yapılacağı aşağıdaki dokuz parçalı örnek ile açıklanmıştır. PLASTİK KABARTMA HARİTA MONTAJI Plastik kabartma harita montajının nasıl yapılacağı aşağıdaki dokuz parçalı örnek ile açıklanmıştır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Burada öncelikle plastik kabartma haritaların kenar

Detaylı

Zenon Panel Montaj Kılavuzu - Sayfa 1

Zenon Panel Montaj Kılavuzu  - Sayfa 1 Zenon Panel Montaj Kılavuzu www.zenonpanel.com - Sayfa 1 Bu kılavuz, Zenon Panel montajında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların özetlendiği dokümandır. Aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması

Detaylı

BRİKET DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BRİKET DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BRİKET DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BETON BRİKET DUVAR Beton briket bloklar, kum, çakıl, tüf, bims (sünger

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir. TÜNEL KALIP ELÇĐN TAŞ TÜNEL KALIP Tünel kalıp sistemi, yapıların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanları ile bir kerede döküldüğü, yerinde beton dökülmesine dayalı bir yapım sistemidir. Tünel kalıplar

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ EYLÜL EKİM 1. 2. 3. (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1.

Detaylı