EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI"

Transkript

1 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK

2 EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Eğitim Belgeleri Örnek Eğitim Görselleri Eğitimci Bilgileri

3 1. ACĠL DURUM KRĠZ YÖNETĠM EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ EĞĠTĠM UYGULAMA EĞĠTĠMĠN HEDEF KĠTLESĠ 45 Saat Eğitici Eğitimi 36 Saat uzaktan 9 saat teorik ve uygulama EĞĠTĠMĠN YERĠ SAMSUN (Kesin kayıt yapıkdıktan sonra yer bildirimi yapılacaktır.) Uzaktan yapılacak 4 günlük eğitimde mail adreslerinize gönderilecek eğitim dokümanları ve ödevler Ģeklinde tamamlanacaktır. UYGULAMA TARĠHĠ Cuma Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aģağıdaki Ģartlardan herhangi birini taģıyan kiģiler baģvurabilir. En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluģlarında eğitim bölümlerinde çalıģmak, Üniversitelerin ön lisans ( ĠĢ sağlığı ve iģ güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları, özel güvenlik ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iģ güvenliği uzmanları Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalıģanlar, ĠSG Uzman Adayları Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler, Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları ATT, Paramedik, ĠĢyeri HemĢireleri, Sağlık Personelleri Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, ġefleri, Amirleri Vardiye Amirleri, Fabrika Müdürleri, ĠĢletme Sorumluları YASAL DAYANAK tarihli 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihli gün ve sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik tarihli gün ve sayılı iģ yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik tarihli gün ve sayılı sağlık ve güvenlik iģaretleri yönetmeliği EĞĠTĠM SÜRECĠ Eğitim 15 kiģi ve üzeri katılımlarda Otel seminer salonu ve belirlenen uygulama alanında yapılacaktır. Sertifika sürecinde oluģabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV si,nüfus cüzdanın fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve diploma fotokopisi taratılmıģ olarak adresine gönderilecektir. Eğitimde devamlılık esastır. Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır. Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavının geçme notu 100 üzerinden 70( yetmiģtir). Sınavı baģarı ile geçemeyenler sertifika almaya hak kazanamazlar. Bir sonraki eğitim sınavına ücretsiz olarak katılmak suretiyle üç sınav hakkı vardır. Eğitim sonrasında değerlendirme anketi yapılacaktır. Olumsuz hava koģulları ve baģka olumsuzluklardan dolayı eğitimin saat ve içeriğini değiģtirme tasarrufu eğitmenlere aittir. Uygulama eğitimi sırasında oluģabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite ve katılımcılar sorumlu değildir. Sertifikalar, T.C. YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve YEDĠTEPE üniversitesi Rektörü imzalı olacaktır. Eğitimlerin geçerli nedenler dahilin de ĠPTAL olması durumunda eğitime katılacak kursiyerlerimizin yatırdıkları ücretler, ileriki tarihte açılacak eğitimler için aynı Ģartlar altında kabul edilerek kursiyer mağdur edilmeyecektir. Uzaktan Eğitimler Siz değerli katılımcıların zamanlarının kısıtlı olması nedeni ile mail adreslerine gönderilecek olan eğitim notları ve uzaktan eğitim programına uyarak eğitim uygulama zamanına kadar hazırlayabilme olanağı sunulmuģtur. 2

4 2. YÜKSEKTE ÇALIġMA EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ EĞĠTĠM UYGULAMA EĞĠTĠMĠN HEDEF KĠTLESĠ 45 Saat Eğitici Eğitimi 36 Saat uzaktan 9 saat teorik ve uygulama EĞĠTĠMĠN YERĠ SAMSUN (Kesin kayıt yapıkdıktan sonra yer bildirimi yapılacaktır.) Uzaktan yapılacak 4 günlük eğitimde mail adreslerinize gönderilecek eğitim dokümanları ve ödevler Ģeklinde tamamlanacaktır. UYGULAMA TARĠHĠ Cumartesi YASAL DAYANAK 6331 sayılı iģ sağlığı ve güvenliği kanunu sayılı yapı iģlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönetmeliği sayılı kiģisel koruyucu donanımların (KKD) iģ yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik. Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aģağıdaki Ģartlardan herhangi birini taģıyan kiģiler baģvurabilir. En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluģlarında eğitim bölümlerinde çalıģmak, Üniversitelerin ön lisans ( ĠĢ sağlığı ve iģ güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları, özel güvenlik ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iģ güvenliği uzmanları Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalıģanlar, ĠSG Uzman Adayları Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler, Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları ATT, Paramedik, ĠĢyeri HemĢireleri, Sağlık Personelleri Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, ġefleri, Amirleri Vardiye Amirleri, Fabrika Müdürleri, ĠĢletme Sorumluları EĞĠTĠM SÜRECĠ Eğitim 15 kiģi ve üzeri katılımlarda Otel seminer salonu ve belirlenen uygulama alanında yapılacaktır. Sertifika sürecinde oluģabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV si,nüfus cüzdanın fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve diploma fotokopisi taratılmıģ olarak adresine gönderilecektir. Eğitimde devamlılık esastır. Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır. Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 ( yetmiģtir). Sınavı baģarı ile geçemeyenler sertifika almaya hak kazanamazlar. Bir sonraki eğitim sınavına ücretsiz olarak katılmak suretiyle üç sınav hakkı vardır. Eğitim sonrasında değerlendirme anketi yapılacaktır. Olumsuz hava koģulları ve baģka olumsuzluklardan dolayı eğitimin saat ve içeriğini değiģtirme tasarrufu eğitmenlere aittir. Uygulama eğitimi sırasında oluģabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite ve katılımcılar sorumlu değildir. Sertifikalar, T.C. YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve YEDĠTEPE üniversitesi Rektörü imzalı olacaktır. Eğitimlerin geçerli nedenler dahilin de ĠPTAL olması durumunda eğitime katılacak kursiyerlerimizin yatırdıkları ücretler, ileriki tarihte açılacak eğitimler için aynı Ģartlar altında kabul edilerek kursiyer mağdur edilmeyecektir. Uzaktan Eğitimler Siz değerli katılımcıların zamanlarının kısıtlı olması nedeni ile mail adreslerine gönderilecek olan eğitim notları ve uzaktan eğitim programına uyarak eğitim uygulama zamanına kadar hazırlayabilme olanağı sunulmuģtur. 3

5 EĞĠTĠMĠN KĠġĠYE KAZANDIRACAKLARI: Yüksekte çalıģmanın tanımı,yüksekte çalıģma ortamları,yükseklik bilincini ve güvenlik önlemleri, Yüksekte çalıģmalarda kullanılan kiģisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs), Yüksekte çalıģma ekipmanları ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs ), Yüksekte çalıģmada kullanılan ekipmanlar ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, Ģok emiciler, armut ve D karabina, vs) Yüksekte çalıģma ekipmanlarının kullanma prensipleri, Yükseğe güvenle ulaģma yöntemleri, Yüksekte çalıģma ile ilgili kanun, yönetmelikler, Ġskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalıģma, konular, Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalıģma konuları, DıĢ cephe asansörleri, Mobil yükselebilen platformları, Kaldırma ekipmanları, Merdivenlerde çalıģma teknikleri, Emniyet Ģeritleri ile iģaretleme yöntemleri, Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiği, Tehlikeli ve güvensiz durumlar, Güvenli ortam oluģturmak,düģmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartları, DüĢme faktörü ve yüksekte çalıģmanın risklerinden korunma yöntemleri, Yüksekte çalıģma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar, Yüksekte çalıģma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar, 6331 sayılı iģ sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalıģma eğitimi verebilir sayılı yapı iģlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalıģma eğitimi verebilir sayılı yapı iģlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalıģılacak iģin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir, sayılı yönetmelik gereği, KiĢisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir. Yüksekte çalıģma eğitimi sonunda KATILIM BELGESĠ verir. EĞĠTĠM SÜRECĠ Yükseklik, Yüksekte ÇalıĢma Kuralları, Yüksekte ÇalıĢma Aparatları, Katılım Belgeleri ve Sertifika Düzenlemeleri Ģeklinde devam edecektir. Ayrıntılı bir Ģekilde 10. Madde de tanımlanmıģtır. KKD ( KiĢisel koruyucu donanımlar): BaĢ koruma ekipmanları: Baret, Ģapka, bone/eģarp, kar baģlığı Vücut koruma ekipmanları: ĠĢ elbisesi, tulum, mont/yelek, Önlük, tam korunma giyisisi DüĢmeden korunma ekipmanları: Emniyet kemeri, Yan halat, bağlanma kılavuzları, Güvenlik halatı, ġok emiciler, Güvenlik ağları Yüksekte çalıģma ekipmanları: Yüksekte çalıģma yapabilmek için kullanmıģ olduğumuz ekipmanlar, merdivenler, iskeleler, vinçler, platformlar olarak gösterilebilir. Yüksekte ÇalıĢma Nedir?, Nereler Yüksekte ÇalıĢma Ortamlarıdır? ÇalıĢanların DüĢmesine Neden Olabilecek Faktörler, Nerelerden DüĢeriz? DüĢmeye KarĢı Güvenlik Önlemleri Almanın Önemi, DüĢmenin Önlenmesi için Alınması Gereken Standart Prosedürler, DüĢüĢ Koruma Planı DüĢmeyi Önleme Planının Hazırlanması ve Uygulanması Geleneksel Sistemlerin Neden Kullanılmadığının Açıklanması Alternatif Sistemlerin ĠĢçileri Nasıl Koruyacağının Açıklanması Kontrollü GiriĢ Bölgeleri OluĢturulması, Dokümantasyon Sorumluluğu Kazaların AraĢtırılması, ÇalıĢanların DüĢen Objelerden Koruma DüĢmeyi Önleme Konusunda Eğitim Merdivenlere bakıģ ve genel kurallar: Ġskelelere bakıģ ve genel kurallar: Yüksekte çalıģmalarda korunma sistemleri 4

6 3. 1.SEVĠYE YANGIN EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ EĞĠTĠM UYGULAMA EĞĠTĠMĠN HEDEF KĠTLESĠ 45 Saat Eğitici Eğitimi 36 Saat uzaktan 9 saat teorik ve uygulama EĞĠTĠMĠN YERĠ SAMSUN (Kesin kayıt yapıkdıktan sonra yer bildirimi yapılacaktır.) Uzaktan yapılacak 4 günlük eğitimde mail adreslerinize gönderilecek eğitim dokümanları ve ödevler Ģeklinde tamamlanacaktır. UYGULAMA TARĠHĠ Pazar Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aģağıdaki Ģartlardan herhangi birini taģıyan kiģiler baģvurabilir. En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluģlarında eğitim bölümlerinde çalıģmak, Üniversitelerin ön lisans ( ĠĢ sağlığı ve iģ güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları, özel güvenlik ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iģ güvenliği uzmanları Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalıģanlar, ĠSG Uzman Adayları Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler, Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları ATT, Paramedik, ĠĢyeri HemĢireleri, Sağlık Personelleri Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, ġefleri, Amirleri Vardiye Amirleri, Fabrika Müdürleri, ĠĢletme Sorumluları YASAL DAYANAK tarihli 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihli gün ve sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik tarihli gün ve sayılı iģ yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik tarihli gün ve sayılı sağlık ve güvenlik iģaretleri yönetmeliği EĞĠTĠM SÜRECĠ Eğitim 15 kiģi ve üzeri katılımlarda Otel seminer salonu ve belirlenen uygulama alanında yapılacaktır. Sertifika sürecinde oluģabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV si,nüfus cüzdanın fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve diploma fotokopisi taratılmıģ olarak adresine gönderilecektir. Eğitimde devamlılık esastır. Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır. Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 ( yetmiģtir). Sınavı baģarı ile geçemeyenler sertifika almaya hak kazanamazlar. Bir sonraki eğitim sınavına ücretsiz olarak katılmak suretiyle üç sınav hakkı vardır. Eğitim sonrasında değerlendirme anketi yapılacaktır. Olumsuz hava koģulları ve baģka olumsuzluklardan dolayı eğitimin saat ve içeriğini değiģtirme tasarrufu eğitmenlere aittir. Uygulama eğitimi sırasında oluģabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite ve katılımcılar sorumlu değildir. Sertifikalar, T.C. YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve YEDĠTEPE üniversitesi Rektörü imzalı olacaktır. Eğitimlerin geçerli nedenler dahilin de ĠPTAL olması durumunda eğitime katılacak kursiyerlerimizin yatırdıkları ücretler, ileriki tarihte açılacak eğitimler için aynı Ģartlar altında kabul edilerek kursiyer mağdur edilmeyecektir. Uzaktan Eğitimler Siz değerli katılımcıların zamanlarının kısıtlı olması nedeni ile mail adreslerine gönderilecek olan eğitim notları ve uzaktan eğitim programına uyarak eğitim uygulama zamanına kadar hazırlayabilme olanağı sunulmuģtur. 5

7 EĞĠTĠMĠN KĠġĠYE KAZANDIRACAKLARI: Yanma ve yangını bilir. Yangına sebep olan faktörleri bilir. Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir. Isı ve dumanın yayılma hızını bilir. Yangın yerindeki tehlikeleri bilir. Söndürme maddelerini bilir. Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır. KiĢisel koruyucu ekipmanları kullanır. Temiz hava solunum cihazını kullanır. Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.. Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir. BaĢlangıç aģamasındaki yangınları söndürebilir. Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir. Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir. Genel yangın eğitimi için program hazırlar. Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar. Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır. Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar. Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar. Fabrika veya iģ yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir. Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir. Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluģturur sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir. Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir. 6

8 4. 2.SEVĠYE YANGIN EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ EĞĠTĠM UYGULAMA EĞĠTĠMĠN HEDEF KĠTLESĠ 45 Saat Eğitici Eğitimi 36 Saat uzaktan 9 saat teorik ve uygulama EĞĠTĠMĠN YERĠ SAMSUN (Kesin kayıt yapıkdıktan sonra yer bildirimi yapılacaktır.) Uzaktan yapılacak 4 günlük eğitimde mail adreslerinize gönderilecek eğitim dokümanları ve ödevler Ģeklinde tamamlanacaktır. UYGULAMA TARĠHĠ Cuma Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aģağıdaki Ģartlardan herhangi birini taģıyan kiģiler baģvurabilir. En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluģlarında eğitim bölümlerinde çalıģmak, Üniversitelerin ön lisans ( ĠĢ sağlığı ve iģ güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları, özel güvenlik ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iģ güvenliği uzmanları Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalıģanlar, ĠSG Uzman Adayları Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler, Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları ATT, Paramedik, ĠĢyeri HemĢireleri, Sağlık Personelleri Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, ġefleri, Amirleri Vardiye Amirleri, Fabrika Müdürleri, ĠĢletme Sorumluları YASAL DAYANAK tarihli 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihli gün ve sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik tarihli gün ve sayılı iģ yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik tarihli gün ve sayılı sağlık ve güvenlik iģaretleri yönetmeliği EĞĠTĠM SÜRECĠ Eğitim 15 kiģi ve üzeri katılımlarda Otel seminer salonu ve belirlenen uygulama alanında yapılacaktır. Sertifika sürecinde oluģabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV si,nüfus cüzdanın fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve diploma fotokopisi taratılmıģ olarak adresine gönderilecektir. Eğitimde devamlılık esastır. Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır. Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 ( yetmiģtir). Sınavı baģarı ile geçemeyenler sertifika almaya hak kazanamazlar. Bir sonraki eğitim sınavına ücretsiz olarak katılmak suretiyle üç sınav hakkı vardır. Eğitim sonrasında değerlendirme anketi yapılacaktır. Olumsuz hava koģulları ve baģka olumsuzluklardan dolayı eğitimin saat ve içeriğini değiģtirme tasarrufu eğitmenlere aittir. Uygulama eğitimi sırasında oluģabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite ve katılımcılar sorumlu değildir. Sertifikalar, T.C. YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve YEDĠTEPE üniversitesi Rektörü imzalı olacaktır. Eğitimlerin geçerli nedenler dahilin de ĠPTAL olması durumunda eğitime katılacak kursiyerlerimizin yatırdıkları ücretler, ileriki tarihte açılacak eğitimler için aynı Ģartlar altında kabul edilerek kursiyer mağdur edilmeyecektir. Uzaktan Eğitimler Siz değerli katılımcıların zamanlarının kısıtlı olması nedeni ile mail adreslerine gönderilecek olan eğitim notları ve uzaktan eğitim programına uyarak eğitim uygulama zamanına kadar hazırlayabilme olanağı sunulmuģtur. 7

9 EĞĠTĠMĠN KĠġĠYE KAZANDIRACAKLARI: Yanma ve yangını bilir. Yangına sebep olan faktörleri bilir. Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir. Isı ve dumanın yayılma hızını bilir. Yangın yerindeki tehlikeleri bilir. Söndürme maddelerini bilir. Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır. KiĢisel koruyucu ekipmanları kullanır. Temiz hava solunum cihazını kullanır. Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır. Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir. BaĢlangıç aģamasındaki yangınları söndürebilir. Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir. Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir. Genel yangın eğitimi için program hazırlar. Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar. Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır. Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar. Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar. Fabrika veya iģ yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir. Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir. Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluģturur sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluģturulan acil eylem planlarındaki yangın postası veya ekibine eğitim verebilir. Yangın risk analizi yapabilir sayılı kanunda geçen bina tahliye tatbikatı yapar ve acil durum ekiplerine eğitim verebilir. Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir. 8

10 5. 3.SEVĠYE YANGIN EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ EĞĠTĠM UYGULAMA EĞĠTĠMĠN HEDEF KĠTLESĠ 45 Saat Eğitici Eğitimi 36 Saat uzaktan 9 saat teorik ve uygulama EĞĠTĠMĠN YERĠ SAMSUN (Kesin kayıt yapıkdıktan sonra yer bildirimi yapılacaktır.) Uzaktan yapılacak 4 günlük eğitimde mail adreslerinize gönderilecek eğitim dokümanları ve ödevler Ģeklinde tamamlanacaktır. UYGULAMA TARĠHĠ Cumartesi Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aģağıdaki Ģartlardan herhangi birini taģıyan kiģiler baģvurabilir. En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluģlarında eğitim bölümlerinde çalıģmak, Üniversitelerin ön lisans ( ĠĢ sağlığı ve iģ güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları, özel güvenlik ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iģ güvenliği uzmanları Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalıģanlar, ĠSG Uzman Adayları Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler, Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları ATT, Paramedik, ĠĢyeri HemĢireleri, Sağlık Personelleri Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, ġefleri, Amirleri Vardiye Amirleri, Fabrika Müdürleri, ĠĢletme Sorumluları YASAL DAYANAK 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 12(b) tarihli 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihli gün ve sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik tarihli gün ve sayılı iģ yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik 2006 tarihli belediye itfaiye yönetmeliği 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun g) 2008 tarihli sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği EĞĠTĠM SÜRECĠ Eğitim 15 kiģi ve üzeri katılımlarda Otel seminer salonu ve belirlenen uygulama alanında yapılacaktır. Sertifika sürecinde oluģabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV si,nüfus cüzdanın fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve diploma fotokopisi taratılmıģ olarak adresine gönderilecektir. Eğitimde devamlılık esastır. Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır. Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 ( yetmiģtir). Sınavı baģarı ile geçemeyenler sertifika almaya hak kazanamazlar. Bir sonraki eğitim sınavına ücretsiz olarak katılmak suretiyle üç sınav hakkı vardır. Eğitim sonrasında değerlendirme anketi yapılacaktır. Olumsuz hava koģulları ve baģka olumsuzluklardan dolayı eğitimin saat ve içeriğini değiģtirme tasarrufu eğitmenlere aittir. Uygulama eğitimi sırasında oluģabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite ve katılımcılar sorumlu değildir. Sertifikalar, T.C. YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve YEDĠTEPE üniversitesi Rektörü imzalı olacaktır. Eğitimlerin geçerli nedenler dahilin de ĠPTAL olması durumunda eğitime katılacak kursiyerlerimizin yatırdıkları ücretler, ileriki tarihte açılacak eğitimler için aynı Ģartlar altında kabul edilerek kursiyer mağdur edilmeyecektir. Uzaktan Eğitimler Siz değerli katılımcıların zamanlarının kısıtlı olması nedeni ile mail adreslerine gönderilecek olan eğitim notları ve uzaktan eğitim programına uyarak eğitim uygulama zamanına kadar hazırlayabilme olanağı sunulmuģtur. 9

11 EĞĠTĠMĠN KĠġĠYE KAZANDIRACAKLARI: Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıflarını bilir. (KaçıĢ yolu sayısı ve geniģliklerini, kullanıcı yükü ve katsayılarını bilir. KaçıĢ merdivenlerinin, özellik ve standartlarını bilir. Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemlerini bilir. Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ıģıklı uyarı sistemlerini bilir Duman kontrol sistemlerini bilir. Dedektör çeģitlerini ( duman, ısı, vs), çalıģma prensiplerini ve standartlarını bilir.. Otomatik algılama sistemi gereken binaları bilir. (I). Yangın algılama ve uyarı sistemlerini bilir. Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemlerini, bu sistemler için su ihtiyaçlarını hesaplayabilir, sprinklerin çeģitlerini ve kapasitelerini bilir. Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini bilir. Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompalarının, özelliklerini, standartlarını ve su ihtiyaçlarını hesaplayabilir. TaĢınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolünü bilir. Ġtfaiye su verme ağzını bilir. Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir. LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir. Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını bilir. (S). Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir tarihli iģyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken ACĠL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize edebilir. Acil eylem planlarındaki, yangın postalarına eğitim verip, eğitim sonunda KATILIM belgesi verebilir. Talepler doğrultusunda, YANGIN RĠSK ANALĠZĠ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilir. Talepler doğrultusunda, BĠNALARDA, YANGIN GÜVENLĠK DANIġMANLIĞI yapabilir. 6. EĞĠTĠM BELGELERĠ 10

12 7. EĞĠTĠM GÖRSELLERĠ 11

13 8. EĞĠTĠMLER ĠÇĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Yakup ÖZTAġ Yeditepe Üniversitesi ve Nam Akademi Eğitim Merkezi Karadeniz Bölgesi Eğitmen Gonca UZAN Yeditepe Üniversitesi ve Nam Akademi Eğitim Merkezi Karadeniz Bölgesi Eğitim Koordinatörü Yasemin KOCAMAN Yeditepe Üniversitesi ve Nam Akademi Eğitim Merkezi Karadeniz Bölgesi Eğitim Pazarlama Sorumlusu Doğan Can ÜNVER Yeditepe Üniversitesi ve Nam Akademi Eğitim Merkezi Karadeniz Bölgesi Eğitim Pazarlama Sorumlusu Bülent USTALAR Yeditepe Üniversitesi ve Nam Akademi Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Sosyal Ağlar https://www.instagram.com/egiticiegitmenlik/ https://www.linkedin.com/in/e%c4%9fitici- e%c4%9fitmenlik- 0746a1118?trk=nav_responsive_tab_profile 12

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ Esenyurt Üniversitesi, Yangın Eğitim Okulu ve Tüyander işbirliği ile düzenlenmektedir. YER; İSTANBUL TARİH; 05-06-07 Kasım 2016 1. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: 1. SEVİYE YANGIN

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: Kamu Kurum ve Kuruluşları

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ TEKİRDAĞ 2013 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00 : 2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C16.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ISO 9001 ISO 19011 ISO 14001 ISO 18001 ISO 22000 I N T E G

Detaylı

TÜRKĠYE SATRANÇ FEDERASYONU SPORCU EĞĠTĠM KAMPLARI TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE SATRANÇ FEDERASYONU SPORCU EĞĠTĠM KAMPLARI TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ : 07.06.2006 KARAR NO : 29/2 TÜRKĠYE SATRANÇ FEDERASYONU SPORCU EĞĠTĠM KAMPLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, satranç

Detaylı

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu Ö Z G E Ç M Ġ ġ KĠġĠSEL BĠLGĠLER Ad ve Soyadı Mustafa YAZICI Mesleği Mühendisi Doğum Tarihi 20.01.1954 ĠĢ Adresi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu

Detaylı

TÜV SÜD TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri

TÜV SÜD TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri 150 yıllık uzmanlık ile gelen başarı... 1866 1906 22 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ

ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ 1- AMAÇ Ülkemiz metal, plastik ürünler ve elektrik-elektronik küçük ev aletleri sektörlerinde katma değeri yüksek ürünlerin geliģtirilmesinde, endüstriyel

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı KPSS 2012/2 SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı KPSS 2012/2 SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 04.12.2012 KPSS 2012/2 SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU KPSS 2012/2 sonuçlarına ilişkin duyuru ektedir. Evrakların son teslim tarihi 18/12/2012

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ TEMMUZ-2009 ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK YÖNETMELĠĞĠ 1.AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı itfaiyecilik mesleğinin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MUSTAFA KEMALÜNĠVERSĠTESĠ. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠġYERLERĠNDEKĠ EĞĠTĠM, UYGULAMA VE ENDÜSTRĠYE DAYALI ÖĞRENĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGESĠ AMAÇ: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

4. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

4. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Program Programın Amacı Programın

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) ÖNSÖZ Kompleci (Dokuma

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri MADDE 6

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri MADDE 6 1 T.C YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MEMURLUĞU GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiyecilik mesleğini kamuoyuna tanıtmak,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

BELGELENDĠRME TALEP FORMU_METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 3

BELGELENDĠRME TALEP FORMU_METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 3 Sayfa No : 1 / 5 1 / ĠLK BELGELENDĠRME KAPSAM DARALTMA KAPSAM GENĠġLETME YENĠDEN BELGELENDĠRME T.C. Kimlik No: Adı Soyadı: Cep Telefonu: E-Posta Adresi: Ev Adresi: KĠġĠSEL BĠLGĠLER Doğum Tarihi: Ev Telefonu:

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp,

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ SIVACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ SIVACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ SIVACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

Ahmet C. YILMAZ. Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Koordinatör Yönetici İş Güvenliği Uzmanı (A) Makine Teknik Öğretmeni. 0533 214 48 64 acenapy@gmail.

Ahmet C. YILMAZ. Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Koordinatör Yönetici İş Güvenliği Uzmanı (A) Makine Teknik Öğretmeni. 0533 214 48 64 acenapy@gmail. Ahmet C. YILMAZ Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Koordinatör Yönetici İş Güvenliği Uzmanı (A) Makine Teknik Öğretmeni 0533 214 48 64 acenapy@gmail.com MEB ve ÇŞGB arasında 2009 yılında protokol yapıldı. Bu süre

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri 149 yıllık uzmanlık ile gelen başarı 1866 21 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen formundan

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı İÇERİK İstanbul Ulaşım A.Ş. Hakkında Organizasyon Yapısında İş Güvenliğinin Yeri Temel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ VE PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA VE ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ BAġVURU YERĠ MÜLAKAT

Detaylı

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 1 ÖN SÖZ

Detaylı

İSG İSG. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri devam ediyor

İSG İSG. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri devam ediyor İSG Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri devam ediyor ÇEİS İSG Kurulu nun önerisi ve Sendikamız Yönetim Kurulu nun tasvipleriyle Üyemiz Çimento Fabrikalarına yönelik olarak Kaya Yapı ile yapılan işbirliği

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANABĠLĠM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK ALES LĠSANS Doktora Puan Türü Tezli Tezsiz ANALĠTĠK KĠMYA 7-7 SAY. FARMAKOGNOZĠ 10-5 SAY. Fitoterapi (II.Öğretim)

Detaylı

TÜVTÜRK Akademi www.tuvturkakademi.com.tr

TÜVTÜRK Akademi www.tuvturkakademi.com.tr TÜVTÜRK Akademi www.tuvturkakademi.com.tr TÜVTÜRK Hakkında Türkiye de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R I

Detaylı

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri TÜV SÜD TÜV SÜD TÜRKİYE

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri TÜV SÜD TÜV SÜD TÜRKİYE İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri TÜRKİYE 149 yıllık uzmanlık ile gelen başarı 1866 21 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler İş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Türk Mühendis ve

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Irmak Yangın. Irmak. Yangın Sistemleri ve Danışmanlık

Irmak Yangın. Irmak. Yangın Sistemleri ve Danışmanlık Irmak Yangın Irmak Yangın Sistemleri ve Danışmanlık ANA SAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLERİMİZ DANIŞMANLIK İLETİŞİM ÜRÜNLERİMİZ Yangın Söndürme Cihazları Yangın Dolapları Yangın İhbar Zil ve Butonları Yağmurlama

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yan Dal Ġle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ĠliĢkin

Detaylı

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ Adı Soyadı : T.C.Kimlik No : Bölümü : Sınıf : Telefon : STAJ YERĠ BĠLGĠLERĠ Staj Yeri Adı : Staj Yeri Yetkilisi : Staj Yeri Adresi : Telefon / Fax : E-posta

Detaylı

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ. SAÇA GEÇĠCĠ VE KALICI ġekġl VERME VE BOYAMA TEKNĠKLERĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ. SAÇA GEÇĠCĠ VE KALICI ġekġl VERME VE BOYAMA TEKNĠKLERĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ SAÇA GEÇĠCĠ VE KALICI ġekġl VERME VE BOYAMA TEKNĠKLERĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Yasal gereklilikleri karģılamak için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Ġzlenebilirlik sağlamak için,

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R I

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

SAHA UYGULAMALI TEMEL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME EĞĠTĠMĠ

SAHA UYGULAMALI TEMEL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠN AMACI SAHA UYGULAMALI TEMEL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME EĞĠTĠMĠ Gayrimenkul değerleme işine başlamak isteyen kişilerin, işe başladıkları ilk günden itibaren tek başlarına rapor hazırlayabilir hale gelmelerini

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI (Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksek Lisans Programı)

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI (Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksek Lisans Programı) TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI (Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksek Lisans Programı) Program Adı Kontenjan Yüksek Lisans Tezli 15 Adaylarda Aranacak ġartlar TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 1. 2011-2012

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

SPOR TAEKWONDO (BEYAZ KUġAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SPOR TAEKWONDO (BEYAZ KUġAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR TAEKWONDO (BEYAZ KUġAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Önemli Tarihler. 08 Aralık 2015 13 Aralık 2015 (saat 23:59 a kadar) Ön kayıt ve kontrol listelerinin kontrolü: Listeler.

Önemli Tarihler. 08 Aralık 2015 13 Aralık 2015 (saat 23:59 a kadar) Ön kayıt ve kontrol listelerinin kontrolü: Listeler. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER) PEDAGOJİK FORMASYON

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin tümüdür. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

----------------------------------------------

---------------------------------------------- T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M. R. EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU 20.01.2015 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu

Detaylı

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU KATILINAN EĞĠTĠMLER. Eğitimcilerin Eğitimi Programı. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin GeliĢtirilmesi

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU KATILINAN EĞĠTĠMLER. Eğitimcilerin Eğitimi Programı. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin GeliĢtirilmesi KĠġĠSEL BĠLGĠLER Ö Z G E Ç M Ġ ġ Ad ve Soyadı Mesleği Mahmut ÇANDIR Fizik Yüksek Mühendisi Doğum Tarihi 11.05.1947 ĠĢ Adresi Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 BalgatANKARA

Detaylı

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ANTALYA YÖRESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ANTALYA YÖRESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ANTALYA YÖRESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE UÇAK YAKITLARI DEPOLAMA, ELLEME VE İKMAL MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE UÇAK YAKITLARI DEPOLAMA, ELLEME VE İKMAL MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE UÇAK YAKITLARI DEPOLAMA, ELLEME VE İKMAL MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

----------------------------------------------

---------------------------------------------- T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M. R. EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU 25.09.2014 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON POMPA OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON POMPA OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON POMPA OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

BAHÇECĠLĠK. ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

BAHÇECĠLĠK. ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECĠLĠK ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı