II.ULUSAL DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II.ULUSAL DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası II.ULUSAL DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER İİİ KİTABI Yayın No: E/2003/336

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A Demirtepe / ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Yayın No: E/2003/336 ISBN: Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası'na aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO'nın izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Ekim 2003 / Ankara Baskı: Özkan Matbaacüık (312)

3 SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Ali Ekber ÇAKAR Tahsin AKBABA Üzeyir ULUDAĞ Saim GÜR Kazım KARA Mustafa GÜRAN Bekir S.SÜRÜCÜ Engin MEYDAN Hasan KILINÇ Durmuş ODABAŞI Mehmet ÖZSAKARYA M.Murat ALPARDA M.Zafer KALAFAT Seyhan DAL MMO MMO MMO İstanbul Şube MMO İstanbul Şube Kadıköy İlçe Tem. MMO Samsun Şube MMO Ankara Şube MMO Konya Şube MMO Bursa Şube MMO Eskişehir Şube MMO Kayseri Şube MMO İzmir Şube MMO Zonguldak Şube MMO Zonguldak Şube MMO Zonguldak Şube Bartın İl Temsilciliği SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU Tufan TELATAR Doç. Dr. Ercan CANDAN Yrd.Doç. Füsun MÜFTÜOĞLU Yrd.Doç. Handan BAYCIK Erol BAŞ Ali ŞENGÜN Özlem BAYDAR ÇÖMETEN Hasan BULUT Yıldırım MERKAN Canip SEVİNÇ Birhan ŞAHİN Yılmaz GENÇ Hasan YILMAZ SEMPOZYUM SEKRETERİ Ayhan HİLALCI MMO Zonguldak Şube ZKÜ ZKÜ ZKÜ ERDEMİR ERDEMİR ERDEMİR ERDEMİR ERDEMİR Türkiye Şeker Fab. A.Ş. MMO Zonguldak Şube MMO Zonguldak Şube Karabük İl Tem. MMO Zonguldak Şube Ereğli İlçe Tem. (MMO Zonguldak Şube Tek. Gör.) SEMPOZYUM BASIN YA YINSORUMLUSU Dilek UZUN (MMO Zonguldak Şube Muhasebe ve Mali İşi. Sor.)

4 ILDEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU DANIŞMA KURULU İlhamiACAR Prof Dr. Bektaş AÇIKGÖZ İsmail AKÇAKMAK Prof. Dr. Nuri Ali AKÇİN Feridun ALKAN Muammer ALPARSLAN Prof Dr. Süheyla AYDIN Mehmet AYDIN Melih AYHAN Prof. Dr. Veli AYTEKİN Fikret BAŞBUĞ Malik BIYIKLI Prof. Dr. Oktay BODUR Prof. Dr. E. Sabri KAYALI Yrd. Doç.Dr. Erdoğan KAYMAKÇI Dr. Osman KILAVUZ Erdal KİMSESİZ Yrd. Doç. Dr. Fatmagül KOLTUK Oğuz KONNOLU Doç. Dr. Mehmet KOPAÇ Mehmet Bahattin KULU Prof. Dr. Serdar KÜÇÜKKARAGÖZ Prof. Dr. Ertuğrul KÜÇÜKKARAMIKLI Çetin KAYA Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU Prof. Dr. Yadigar MÜFTÜOĞLU Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Turan TOYDEMİR H. Cahit ÜLKER Mehmet YANMAZ Dr. Veysel YAYAN Ömer YENEL Necati YILDIZ Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Uğur YILMAZ Prof. Dr. M. Emin YURCİ Prof. Dr. İbrahim YUSUFOĞLU Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU Rıfat DAĞDELEN Fadıl DEMİREL A. Kerim DERVİŞOĞLU Prof. Dr. Vedat DİDARİ San i ERALP Zeki ERZENOĞLU Atamer GİYİCİ Cahit GÖÇER Mustafa GÜÇLÜ Cahit GÜLERYÜZ Prof. Dr. Nurullah GÜLTEKİN Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Yrd.Doc.Dr. Süleyman GÜNDÜZ Doç. Dr. Sencer İMER Enver KARAÇAM Hami KARTAY Kenan KASIM Ahmet NALCI Aziz NEBİPAŞAGİL Coşkun OKUTAN Erol ORHAN Prof. Dr. Naci OTMANBÖLUK Mesut ÖZDÖL Prof. Dr. Ramazan ÖZEN Tunca ÖZENCİ Tuncer ÖZKAN İrfan PEHLİVAN Mesut SANLI Prof. Dr. Nuri Ali SEVDİK Cengiz ŞAHİNTÜRK Mehmet ŞEN Doç. Dr. Kelami ŞEŞEN Prof. Dr. Necati TAHRALI Murat TEKANT Prof. Dr. M.Ali TOPBAŞ i t

5 SUNUŞ Sanayileşmenin en önemli sektörü olarak bilinen ve kişi başına tüketim miktarıyla kalkınmanın temel kriterleri arasında gösterilen Demir Çeliğin, A-Demir - Çelik sektörünün sorunları gelişmeler ve beklentiler B- Demir çelik sektörü üretim teknolojilerinde yeni yöntemler ve uygulamalar C- Demir Çelik sektöründe çevre yönetimi ve atıkların değerlendirilmesi D- Demir çelik sektöründe enerji yönetimi ve enerji politikaları başlıklarındaki konuların ele alındığı II. buluşmasını Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlediğimiz sempozyumla gerçekleştirdik. Ülkemizin değişik Üniversitelerindeki akademisyenlerden, Entegre ve ark ocaklı demir çelik sektöründe ve yan sanayiinde çalışan teknik elemanlarından.belirtilen konu başlıklarında 96 tebliğ özeti gelmiş olup bunların içinden 21 adetinin sunumu yapılmıştır. Alınan diğer tebliğler kitapla birlikte verilen CD de yer almaktadır, ayrıca " Dünyada ve Türkiye'de Demir Çelik Endüstrisinin Sorunları ve Geleceği" konulu panel oturumunda demir çeliğin Dünyada ve Ülkemizdeki pazarlama ve üretimiyle ilgili sorunlar tartışılacak ve ülkemiz lehine olacak yeni stratejiler tespit edilecektir. Bilgi toplumuna geçildiği günümüzde bilgi üretimi yaşamsal derecede önemlidir. Bu anlamda Odamızca gerçekleştirilen kongre ve sempozyumlar, ilgili taraflarca üretilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve zenginleştirilmesi yönünde en iyi platformlarından birini oluşturmaktadır. Bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesi ve başarıya ulaşması kolektif katkı ve destekle olacağı şüphesizdir, bu açıdan II.Demir Çelik Sempozyumu ve Sergisine, delege gönderen, reklam ve sergi desteği veren tüm kurum, kuruluş ve firmalara, değerli çalışmalarını ve bilgi birikimlerini bizimle paylaşan öğretim üyelerine, kişilere, oturumlarda ve panellerde görev alanlara, yerel ve bölgesel kuruluşlar ile diğer meslek odalarımıza teşekkürü borç biliriz. III. Demir çelik sempozyumunda buluşmak dileğiyle... Sempozyum Düzenleme Kurulu Sempozyum Yürütme Kurulu

6 BİLDİRİLER Sayfa No: m "Türkiye Paslanmaz Çelik Üretebilir Mi?" Yusuf Ziya KAYIR rn "Altı Sigma (Six Sigma) Yönetim Metodolojisi" Gökhan DAB AN "Esnek Üretim Ortamlarında Kapasite Belirleme İçin Örnek Bir Model" Önder ÖNER, İ.Yücel SEYREK.. "Karar Verme Sürecinde Simulasyon Tekniğinin Kullanımı ve I i ERDEMİR'de Örnek Bir Uygulama" Önder ÖNER, Mustafa TOMUR "Erdemir'de Öneri Sistemi (EROS) Uygulamaları" D Faruk SANSAL,Erkan Hakan ACAR, Metin GÖKÇEN Abdi Tansel KARAKERİMOĞLU, Erdem AYAN I ı "Pediz - Personel Devam İzleme Sistemi" 1 1 Ferit BULU, Tayyar MENDEŞ, Şaziye Satılmış i i "Stok Sahaları Kontrol Sistemi" ' Ferit BULU, Hürriyet GÜNEŞ, Tayyar MENDEŞ.. "Kontaktörlü Vinçlerde Kanca Freninin Sıfir Hızda Kapattınlması" I I Adem TETİK n9 "Kaizen Yaklaşımı" Erdem AYAN, A.Tansel KARAKERİMOĞLU?i. i i "Çelik Sektöründe Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures) Piyasası" LJ Neşe M. GÜVEN KESKİN n_ "Değer Bazlı Yönetim" _~ Alper ÇELİK "Projelerde Maliyet Yönetimi" Ali Sezai DEMİREL, Murat ARSLAN.. "Teknoloji Yönetimi" I J Ali Sezai DEMİREL "İsdemir'in Erdemir'e Devrinden Sonra 04 Yapılan İyileştirmeler ve Sonuçlan" 43 Yavuz DEVECİLER "Demir Çeliğin hammaddesi olan taşkömüründe, TTK'nın 05 ileriye dönük üretim-maliyet politikaları." 51 Rıfat DAĞDELEN " Yüzeyleri Borlama ile Sertleştirilen Ç1040 Çeliğinin Abrasiv Aşınma ve Korozyona Karşı Dayanımı" Yrd. Doç Dr.Kamil DELİKANLI, 59 Yrd. Doç. Dr. Necati ULUSOY, Hasan Ali UZUN

7 D 11 D 12 "Makine Parçalarının Ömür Hesaplarında Wöhler Eğrilerinin 67 Pratik Çizimi" Prof.Dr. N. TAHRALI, Ar. Gör. Y.Müh. G. E. SAATÇİ "Ostenitik Paslanmaz Aşınma Davranışlarının İncelenmesi" Güler DÖNMEZ, M. Ali AKOY, Hüseyin ÇİMENOĞLU, E.S. KAYALI "Yassı Mamul Üreten Bir Entegre Demir-Çelik Fabrikasında Aşınma" A. GÜMÜŞ, M.BAYDOĞAN, H. ÇİMENOĞLU, E.S. KAYALI "Divriği Peleti ve Yozgat-Sorgun Linyit Kömürü İle Sünger Demir Üretimi" Arş. Gör. Erhan KÖRPE,İsmal Hakkı SAFTER, Dr. Abdi AYDOĞDU "Duplex Elektrodla Elde Edilen Paslanmaz Çelik-Düşük Karbonlu Çelik Birleşmesinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi" Yrd. Doç. Dr.Ramazan KAÇAR, Süleyman GÜNDÜZ, Mustafa ACARER, Bilge DEMİR "12-14 Mn Esaslı, FeCrC ve WC Tanecikleri İle Güçlendirilmiş Metal Matrisli Kompozitin Aşınma Direncinin İncelenmesi" 99 Osman YILMAZ, Soner BUYTOZ " Cr, FeNiAlMo, WC, AINi, FECrC, NiCr, Co Metal Tozlan Kullanılarak Yüzeyi Kaplanmış Mu Çeliğinin Aşınma Karakteristiği" Soner BUYTOZ, Osman YILMAZ, Macit ÖZENBAŞ "Püskürtülebüir Tundiş Refrakteri (MgO) /Sıvı Çelik Islatma Özelliklerine Cam Fiber ve Fe2O3 Katkısının Etkileri" Yunus Türen, Lütfullah Ünal, Erol Baş, Ercan Candan "Termokimyasal Yöntemle Borlanmış Sae 1035 Çeliklerin Karakterizasyonu" Umut Yapar, Gökhan Başman, C. Fahir Arısoy, Alper Yeşilçubuk, M. Kelami Şeşen "Çemtaş'ta Martensitik Paslanmaz Çeliklerin Sürekli Döküm Yöntemiyle Üretimi" 105 İ.İrfan AYHAN, Caner GÜNEY "Yüksek Kükürtlü Dövmelik Çeliklerin Çemtaş Çelik Fabrikasında Sürekli Döküm Yöntemi ile Üretimi" Cenk GİTMEZ, Caner GÜNEY "Bulanık Mantık ve ERDEMİR Çelikhanesi'nde Bir Uygulama" Prof.Dr. Harun TAŞKIN, Ayten YILMAZ, Ali Sezai DEMİREL, Murat ARSLAN

8 "Merdane Krom Kaplama Atelyesi ve Soğuk Haddehane İş Merdanelerinde Krom Kaplamanın Kullanılması" Sezgin Acur, Kemal Özkaya, Mehmet Yavuz" i i "Kombine Haddede Yatak Blok Sisteminin İyileştirilmesi" " ' Hüseyin BALTACI, Sansal ERBAY I ı "Zn-Fe Alaşımlı Kaplama Tabakasının Gelişimi Ve I ' Karakterizasyonu" Oktay ELKOCA, Abdullah SEZER "Sürekli Döküm Tesislerinde Tandiş Daldırma Nozulunda (Sen) Tıkanma Sorunu, Sebepleri Ve Giderilmesi" Lütfullah Mete ÜNAL "Kimyasal Arıtma Prosesinde Otomasyon Uygulamaları" LJ Hayrettin İNAL "Boyalı Sac Üretim Teknolojileri, Dünyada ve Ülkemizdeki 13 Boyalı Sac Üretimi ve Kullanımına Genel Bir Bakış" 119 Önder ÖNER, İ. Yücel SEYREK, Mustafa TOMUR "Çelikhane Ve Sürekli Döküm Tesisleri (Erdemir) Q Simulasyon Projesi" Yusuf DİNÇ "Yüksek Fırınlarda Hazne Donması Olayları Sonucu I I Fırının Devreye Alınması" İlker Uysal "Sıcak Haddelemede Ar 3 Dönüşüm Sıcaklığının Tespit Edilmesi" Abdullah SEZER, M. Zeki MAHMUTOĞLU Mustafa M. ARIKAN "Sistem Simülasyonu ve ERDEMİR Mamul Kara Sevkiyatı Sistemi Simulasyon Modelinin Kurulması" Ali Sezai DEMİREL "Pirit Külü Atıklarının Pik Demir Üretiminde Kullanılmak 1. Üzere Peletlenmesi", -g Arş. Gör. Nurcan TUĞRUL, Emek Möröydor DERUN, Sabriye PISKIN "Yüksek Fırın Cürufunun Seramik Sektöründe 15 Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Eldesinde Değerlendirilmesi" 139 Doc. Dr. Servet TURAN, Gülay KAYA "Sinter Fabrikasında Katı Atıkların Maksimum Kullanımı İçin r~] Yapılan İyileştirmeler Ve Elde Edilen Neticeler" Özkan Doğan, Ufuk Gürbüz, Erol Akkülah "ERDEMİR Çelikhane Cüruflarının Asfalt Betonu Agregası ve 16 Demiryolu Balast Malzemesi Olarak Kullanılması İmkanları" 153 Erol Baş, Dr. Birol Sönmez, Dr. Esin Günay, Dr. Mustafa Kara "ERDEMİR'de Yaşam Boyu Değerlendirme (Lca) Çalışması" 17 Erhan SON VERDİ, Gülay YILDIRIM, 167 Aygül ÖZMEN, Yaşam AYDOĞAN

9 1: "Bazik Oksijen Fırını (BOF) Cüruflarından Abrasiv Grit Üretimi " Şennur CANDAN, Serap ERTAN, Metin ALTAN, Ercan CANDAN "Avrupa Birliği Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği ve 18 Yönetimi,Türkiye' de Erdemir Modeli" 175 M. Emre Ertem, Kazım Erdoğdu, i Doç Dr. Sabit Gürgen, Araş. Gör. V. Taylan Engin f "Sıcak Hava Kurutucu Fan Motorlarında Hız Kontrolüyle Elde I I Edilen Enerji Tasarrufu" Engin AKIN, Orhan TAK "Soğuk Mamul Tavlama Prosesinde Düz Profilli Gömlek Yerine. Ondüleli Gömlek Kullanımının Üretim ve Enerji Verimliliğine Q 1 8 Q Etkisi" Dr. Emrullah ÇAYIR, "Enerji Tüketimlerinin Optimizasyon Çalışmaları" 1 Q 7 j Abdulkadir ÖZDABAK f "Teiaş Kaynaklı Arızalarda Oluşan Gerilim Çökmelerinden I I Korunma" Tamer ADANIR, Mesut KÜÇÜK "Erdemir Elektrik Dağıtım Sisteminde Adalar Şeklinde Çalışma Q Düzeni Ve Faydalan" Tamer ADANIR, Mesut KÜÇÜK r.< "Enerji Piyasası ve Erdemir" ^n_ Tamer ADANIR, Fatih ERDEM, Mesut KÜÇÜK, Fikret TÜRKMEN i i " Frekans Değişimlerinin Hesaplanmasında Kullanılan Tüm Sistem. ' ' Governörlerinin Kolektif Modeli " i Tamer ADANIR I I - Sunulmayacak bildiriler Not: Sunulacak ve Sunulmayacak bildiriler CD de yer alacaktır. ı

10 Endüstriyel Hidrolik Elektrikli Tahrik ve Kontrolü Doğrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri Pnömatik Servis Mobil Hidrolik Rexroth markasının size ifade ettiği herşey için, en yakın noktadayız... Mühendislik hizmetleri, Projelendirme, Satış, Servis, Eğitim, Üretim, Montaj ve Devreye alma. idropar Kocaeli Rexroth Bosch Group Ana Bayii Osman Yılmaz Mah. İstanbul Caddesi No: 3/E Gebze - KOCAELİ Tel: Fax: web:

11 Yüksek saflıkta, yüksek yada kontrol edilebilir reaktiviteli, isteğe bağlı boyutta, mlkronize, dökme, parça öğütülmüş Yıllık 1 milyon ton üzerinde üretim kapasitesi ile Türkiye' deki en büyük üretici. Değişik bölgelerde 9 fabrika ve taş ocağı Zamanında teslimat & isteğe bağlı paketleme Teknik destek, proses desteği, kireç ile ilgili ekipman ve elleçleme desteği "Inşaatta-Sanayide-Çevrede Doğru Malzeme" ÖZTÜRE KİREÇÇİLİK SAN. ve TİC.A.Ş. Şehit Nevres Bulvarı No:3/ Çankaya-İZMİR Tel: (pbx) Fax:

12 LABRIS FLEXCO Konveyör bandı ekleme sistemleri ISO 9001 kalite belgeli ek sistemlerimizle ek yapma süresi çok kısa olup dakika arasında değişmektedir. Zamandan, işçilikten ve bant kaybından kazanılmaktadır. Sistemin uygulanması çok basit olup kalifiye işçiliğe gerek yoktur. Çok yüksek mekanik mukavemet değerine sahiptir. Band kalınlığı 1.6 mm den 37 mm'ye kadar her türlü tekstil kortlu lastik, PVC ve polyester banda uygulanır. Metal sıyırıcılarla uyumlu çalışırlar. Ömürleri çok uzun olup aşınmadan, korozyondan etkilenmezler. Uygulanması çok pratik olup kullanıcısına güven verirler. FLEXCO bant kesme bıçakları FLEXCO bant gerdirme aparatları FLEXCOseramiktamburkapJama malzemeleri FLEXCO bant kat alma aparatları FLEXCO bant merkezleme tamburları FLEXCObantsıyırıcıları ANCHOR Bant ekleme sistemleri Anchor bant ekleme sistemleri ince, hafif (kalınlık 0.5-4mm) gıda, tütün, balık, ağaç, kağıt ambalaj, filtre bantları, posta ve süpermarket bantları, tarım ve tekstil sektöründe kullanılan bantlara uygulanır. Montajı çok basit olup mekanik mukavemetleri çok yüksektir. GSI LUCCHINI dövme değirmen bilyesi Dövme değirmen bilyesi ürünlerimiz aşınmaya çok mukavim olup uzun ömürlüdürler. Tam bir martensitik yapıya sahiptirler. Değirmen içinde yuvarlak şekillerini daima korurlar. Uniform şekilde yuvarlaklıklarını bozmadan aşınırlar. RF VALVE diyaframlı vanaları Montajı çok kolay ve çok yüksek kaliteye sahip çamur vanalarıdır, içinde bulunan diyaframı, taşınacak malzemeye göre değiştirilebilir. Bu diyaframlar eskidiği ve aşındığı zaman içinde bulunan resistans sayesinde patlamadan önce haber verir. Spiral şekilli diyaframlar hat içindeki titreşimi ve gürültüyü absorb eder. Bu diyaframlar vakumdan etkilenmezler. Değiştirilmesi çok kolaydır ve kalibrasyona ihtiyacı yoktur. Kaçak yoktur. İç çapı mm arasında üretim yapılmaktadır. Standart çalışma basınçları 1,6,10,25 ve 40 bar dır. Çalışma sıcaklıkları -50 C C arasındadır. Manuel, hidrolik ve Pnömatik olarak üretilmektedir. MC LASTA PRESS FİLTRE : Atık filtrasyonunda, katı sıvı ayrımında mükemmel sonuçlar verir. 400 m 2ı ye kadartek boyları vardır. PNEUMAT SİLO AÇMA MAKİNELERİ: Binvvhip ve Bindrill modelleri tamamen kapalı olan siloları ve huni şeklinde daralmış olan siloları çok emniyetli bir biçimde kolayca, kısa sürede açar. NORD HOLDİNG LTD : Maden makinaları üreten Avrupa'nın en büyük firmalarından biridir. Özellikle madenci baş lambaları ve bunların bataryaları konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Ayrıca ürünleri arasında değişik mukavemetlerde TH profilleri de mevcuttur. SPAAN KAPALI KONVEYÖR : Yüksek taşıma kapasitesine sahip istenilen kıvrım verebilen, tamamen kapalı olduğu için toz oluşturmayan çevre ile uyumlu konveyörler. PARRAMATA TOZ OLUŞTURMAYAN AKTARMA NOKTALARI : Özel olarak dizayn edilen şutlardır. Şuta giren malzemenin hızıyla, şuttan çıkan malzemenin aynı olması prensibine dayanır. Kesinlikle toz oluşturmaz. LABRİS LTD ŞTİ Sancak Mah. Layos Koşut Cad. 11/9 Çankaya -ANKARA Tel: Fax:

13 IDE MEI «YET" DİN St34-2 DİN St37-2 DİN St44-3 DİN St52-3 DİN St60-2 DİN St7O-2 DİN ( qi0 DİN Ckl5 DİN C22R DİN C35E DİN C45 DİN CfS3 DİN Ck60 YAPI ÇELİKLERİ E33S S235JRG2 S355JO S355J2G3 SAE 1024 SAE 1544 KARBON ÇELİKLERİ SAE 1008 SAE 1018 SAE 1030 SAE 1040 SAE 1045 SAE 1050 SAE 1090 EnlSS BS 150M19 AFNOR AF50S GOST65G ASTM Gr60 UNI FeSlOt: BS 080A47 AFNOR XC42 AFNOR AF70 ASTM A36 JIS S10C UNI C30 UNI C43 Kalınlık 6-26 mm HOL A holü Bholü C holü YUVARLAK (DİN 1013» EBAT mm 15- llomm mm YAYLIK LAMA (DİN 4620) İŞLEM Hadde Çıkışlı Kumlama + Doğrultma Kumlama + Doğrultma + Yüzey Çatlak Test + Ultrason + Seyyar Spektromctre ALAŞIMLI KALİTl-LER C-HOUflÇKIŞU OLARAK ÜRETİLİR. Genişlik mm DİN 15ONİ6 DİN 16MnO5 DİN 16MnCrS5Pb DİN 17CrNiMo6 DİN 20MnCrS5 DİN 20MoCr4 DİN 20NiCrMo2 DİN 27MnSi5 DİN 25(>Mo4 DİN 30CrNiMo8 DİN 31OV3 DİN 34(>NiMo6 DİN 41O4 DİN 42CrMoS4 DİN 46Mn7 DİN 51CrV4 DİN 27MnSiVS6 DİN 44MnSiVS6 DİN 44MnVS3 DİN 46Sİ7 DİN 50OV4 DİN 5IOMoV4 DİN 55CY3 DİN 60SİO7 DİN 60SiMn5 DİN 65Sİ7 DİN C80YV1 DİN 100Cr6 SEMENTASYON ÇELİKLERİ SAE 3115 SAE 8620 SAE 8622RH BS 665H20 BS 815H17 BS 820H17 En 35A En 352 ISLAH ÇELİKLERİ SAE 5135 SAE 5140 SAE 4140 SAE 4145H SAE 4340 SAE 8640 BS 605M36 BS 708M40 MIKROALAŞIMLI DİN 38MnSiVS5 DİN 30MnVS6 18MnNb6 YAY ÇELİKLERİ SAE 5160H SAE 6150 SAE 9260 SAE 9262 JIS SUP9 JIS SUP9A JIS SUP13 ÇELİKLER AFNOR 20MC5 AFNOR 20NC6 AFNOR 27MC5 JIS SCM 415 H UNI 18CrMo4 19CN5 19MnCr5 A20H En 16 AFNOR 27CD4 AFNOR 30CD4 AFNOR 32C4 JISSO440 JIS SCM 445 UNI 41CrMo4 UNI 35CrMn5 SIK MnVS5 UNI 20MnV6 BS 251A58 AFNOR 54SİOV6 AFNOR 56SC7 AFNOR 61SC7 UNI 60SİO8 TGL60SiMn7 TGL62SİO5 1 ' vs 1 ««** KARBON TAKIM ve RULMAN ÇELİKLERİ DİN 16MnCrB5 DİN 30MnB4 DİN 30MnCrB5 DİN 9SMn36 DİN 9SMnPt>28 DİN HSMn30 DİN 35S20 DİN 45S20 DİN 100CrMn6 BS 535A99 BORLU ÇELİKLER SAE 15B16 SAE 15B34 SAE 15B41H OTOMAT ÇELİKLERİ SAE 1117 SAE 1137 SAE 1146 AISI AISI1213 JIS SUJ2 SAE AFNOR 28M( l<5 AFNOR 35B2 JISSUI»I1\ BS 214M15 BS 230M07 En8M JIS SUM22 UNI 44SMn2K r' / V, V* Kalınlık mm Keskin Köşeli mm Kütük Kalınlık 6-32 mm YAYLIK LAMA (DİN 59146) Kalınlık S - 50 mm KARE (DİN 1014) YAYLIK LAMA (DİN 59145) Genişlik mm ÇELİK LAMA (DİN 1017) Yuvarlak Köşeli mm ALTIKOŞE (DİN 1015) DİĞER ÜRÜNLER 100x x160 Oluklu Çelik Lama Oluklu (Yivli) Yaylık Lama Özel Profiller mm Genişlik mm _ Genişlik mm Sürekli Döküm Mamulü DİN 1017 DİN 1570 Standart sipariş miktarı fain. 2.5 ton Özel sipariş miktarı Min 25 ton (1 döküm) Kabuk Soyulmuş + Taşlanmış I Soğuk Çekilmiş malzeme taleplerini: için lütfen Pazarlama Müdürlüğü ile temasa geçini:. Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 RK BURSA/TÜRKİYE Tel: +90(224) Fax: +90(224) VE ÖLÇÜLER IÇIN BIZI ARAYıNıZ...

14 '/{///////////////////////////////////////////////////////////////////A ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ A.Ş. ISO 9002 QUALITY ENDORSED COMPANY ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ A.Ş. PRODUCTS: TEL: (90-212) (10 LINES) BILLETS:130x 130 mm FAX: (90-212) (1,650,000 mt ANNUALLY) MILL: GEBZE DİLİSKELESİ WIRE RODS: DIA mm TEL: (90-262) (5 LINES) (650,000 mt ANNUALLY) REBARS: DIA mm FAX: (90-262) (650,000 mt ANNUALLY) ACC TO VARIOUS INTERNATIONAL STANDARTS: DİN, JIS, AISI, SAE, AFNOR &Z^*XZ<>fr^^>frW^ <^>;, --- *- -&&, MTM MAKİNA TİCARET MÜM. MÜŞ. LTD. ŞTİ. " : /h.? J; Atatürk Blv. 199A/42 Kavaklıdere ANKARA :;%f. ; V ş ":_=_: : TEL: (312) FAX: (312) '-' ' Temsilcisi bulunduğumuz aşağıdaki firmalarla Türk Demir-Çelik Sektörünün Hizmetindeyiz. - ThyssenKrupp Fördertechnik - Almanya Dökme malzeme yükleme boşaltma stoklama, harmanlama, liman teçhizatı, cevher hazırlama tesisleri, değirmenler, kuru separatörler, kurutucular, elekler, besleyiciler, filtreler - Raoul Lenoir - Fransa Düşük ve yüksek alan şiddetli kuru manyetik ayırıcılar, metal dedektörleri Eriez Prisecter - İngiltere Otomatik numune alma sistemleri, manyetik separatörler ve metal dedektörleri Howden Fans - Almanya Fanlar ve havalandırma ekipmanları, damper, luvr, Hava ve Gaz Ön-ısıtıcıları, Çıkış-ısıtıcıları Hunslet-Barclay - İngiltere 28HP'dan 1500HP güce kadar çeşitli dizel, dizel hidrolik, akülü, elektrikli, yüksek eğimler için özel "rack" tipi lastik tekerlekli (pony) lokomotifler Morley Electrical - İngiltere Her türlü gövde, soğutma ve montaj biçimlerini kapsayan sağlam, ağır işletme koşullarına dayanıklı ve kapsamlı su ve hava soğutmalı endiksiyon motorları Ingersoll Rand Industrial Tools - İngiltere Yüksek kapasiteli yeraltı/yerüstü vinçleri ve havalı caraskallar

15 LZ/\Jimti. 1 Basınç Altında Thermal işlemler değer katar Tü rkiye Temsilcisi EKSAŞ A. Ş. ıkanları ses seçimi pklorinin karışımı jlanması sayesinde ve kararlılık im Çözümler LOIG saran birlikte, etki vermek fabrika mü! tecrübesi mühendisliği sahiptir. Çelik, tel ve di metallerin par! tavlanması için çan tipi HPH ve gaz karbürleme ve yüzey sertleştirme için imal edilen döner tabanlı fırınlar, kalitenin yükseltilmesi ve üretim ekonomisinin geliştirilmesine yönelik sağlamayumğfl, aynı zamanda en ekonomik üretimi elete etmek için verimli kontrol sistemlerini ve prosesmühendisliğini oruz. Ipsen International Eston Çamlıevler, Dağ Çamı Apt. D: 2 içerenköy - İSTANBUL Tel.: (0216) Fax: (0216) LOI LOI Thermprocess GmbH THERMPROCESS GMBH Am Lichtbogen Essen, Germany Phone: +49(0)201/ Fax: +49(0)201 / info loi.de Internet:

I. ULUSAL DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

I. ULUSAL DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ tnınıob makina mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası I. ULUSAL DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER İİ KİTABI - 2 Yayın No: E/2001/274-1 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

Makalenin Konusu Yazarı Sayı No Sayfa No Yayın Tarihi. Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72. Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND

Makalenin Konusu Yazarı Sayı No Sayfa No Yayın Tarihi. Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72. Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND Đlk Çıkarken Nejat TURKAN 1 3-4 Eylül 72 Bakırlı Pirit Konsantrelerinin Çok Yönlü Değerlendirilmesinde Fluo Solids Kavurma Reaktörü Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72 Yolluksuz Dökümlerde Aşırı Isının Katılaşma

Detaylı

IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK!

IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK! bülten IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK! Yüzbinlerce insan; 1 Mart'ta emperyalist güçlerin topraklarımızı işgal anlamına gelen asker barındırmayla ilgili tezkerenin reddedilmesi için sokaklardaydı.

Detaylı

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri 01 2015 local Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri Akıllı Fabrikalar 24 RUBRIK L 2 drive & control local Kahve Mutluluğu! Modern kahve dükkânlarında sunulan ürün çeşitliliği bazen

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Şirket Profili 5 Göstergeler 6 Kilometre Taşları 8 Yönetimin Mesajı 10 Yönetim Kurulu 11 Üst Yönetim 14 Çelik Sektöründeki Gelişmeler

Detaylı

w x \ \ tvnnrtob makina taühendi SUT KIHI \ 4 SÜRELİ TEKNİK YAYIN &AT 1999 II V( Üd VJ'-J-'

w x \ \ tvnnrtob makina taühendi SUT KIHI \ 4 SÜRELİ TEKNİK YAYIN &AT 1999 II V( Üd VJ'-J-' w x \ \ tvnnrtob makina taühendi SUT KIHI SÜRELİ TEKNİK YAYIN \ 4 &AT 1999 I "fin ""nn II V( Üd VJ'-J-' MIXO DOZAJ POMPALARI SANAYİ TESİSLERİNDE -ARITMA TESİSLERİNDE YÜZME HAVUZLARINDA ICME VE KULLANMA

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl. Faaliyet Raporu 200

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl. Faaliyet Raporu 200 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl Faaliyet Raporu 200 İçindekiler Göstergeler 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Yönetim Kurulumuz 11 Yönetim 12 Şirket Profili 13 Tarihçe

Detaylı

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR. DESTEKLEYEN KURULUŞ Tübitak-Teknoloji ve Yenilik Destek Programnları Başkanlığı (TEYDEB) ORGANİZASYON KOMİTESİ

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR. DESTEKLEYEN KURULUŞ Tübitak-Teknoloji ve Yenilik Destek Programnları Başkanlığı (TEYDEB) ORGANİZASYON KOMİTESİ DÜZENLEYEN KURULUŞLAR S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü S.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi S.Ü. Teknoloji Fakültesi KTO Karatay Üniversitesi İSOMER İmalat Sis. Otomasyonu ve

Detaylı

I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005. II. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2007 EVK 2015

I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005. II. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2007 EVK 2015 2 EVK 2015 I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005 Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumunun 1. si; Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

Detaylı

Atık Yağlar ile Kömürün Temizlenmesi

Atık Yağlar ile Kömürün Temizlenmesi Fiyatı 5 TL Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi ISSN 1309-1670 Mart 2010 Yıl 1 Sayı 5 www.madencilik-turkiye.com Atık Yağlar ile Kömürün Temizlenmesi Yazı Dizisi : İnovasyon Doç. Dr. Sean Dessureault -

Detaylı

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI İZMİR mmo yayın no : E/2001/269-1 EKİM 2001 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1-A

Detaylı

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 tmmob makina mühendisleri odası TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 Örnek Havuz Projesi Vlimar Nadire ERKOÇ Isıtma, Havalandırma ve Sıcak Su Hazırlığı Mak. Müh. Duran TÜRK YÜZME

Detaylı

V. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ

V. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ MEVCUT DURUM ANALİZ RAPOR VE PANEL BİLDİRİLERİ İZMİR mmo yayın no : E/2008/487-2 EKİM 2008 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ IV. ULUSAL KONGRESİ

KAYNAK TEKNOLOJİSİ IV. ULUSAL KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası KAYNAK TEKNOLOJİSİ IV. ULUSAL KONGRESİ bildiriler kitabı 24-25 Ekim 2003/Kocaeli Yayın No E/2003/339 s tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe

Detaylı

Şirket Profili. 2006 Faaliyet Raporu

Şirket Profili. 2006 Faaliyet Raporu Şirket Profili Ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyla üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre ise en büyük entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 3 Ekim 1970 tarihinde İskenderun un 17 km kuzeyinde

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 39. yıl

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 39. yıl İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 39. yıl Faaliyet Raporu 2009 39. Yıl İSDEMİR BİR KURULUŞUDUR İçindekiler Göstergeler 5 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 8 Genel Müdürün Mesajı 10 Yönetim Kurulumuz 13 Yönetim

Detaylı

HSIAVS 13ZQ ZVOIVOOO NIAVA»İNMİl 113805. qouıun. E l NSSI

HSIAVS 13ZQ ZVOIVOOO NIAVA»İNMİl 113805. qouıun. E l NSSI HSIAVS 13ZQ ZVOIVOOO NIAVA»İNMİl 11385 qouıun E l NSSI ^ Ekonomik, çevre dostu ve konforlu bir ısınma için güvenilir yüksek teknoloji Apartman, otel, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler vb. yapılar

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

Hidrolik Pnömatik Kongresi Bölge Konferansları ile 600 ü aşkın mühendis ve teknik elemana ulaştı

Hidrolik Pnömatik Kongresi Bölge Konferansları ile 600 ü aşkın mühendis ve teknik elemana ulaştı P.P. 72 İZMİR PİM. İzmir Posta İşletmesi Başmüdürlüğü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayılı izni ile ağzı kapatılmıştır. Nisan V. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi İade Adresi: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Detaylı

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU. Bursa Şube Yönetim Kurulu TEMSİLCİLİKLERİMİZ

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU. Bursa Şube Yönetim Kurulu TEMSİLCİLİKLERİMİZ SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Haber Bülteni Yerel Süreli Yayın Ayda Bir Yayınlanır. Basım Tarihi : 3 Mayıs 2011 Mayıs 2011 Sayı : 129 MMO Bursa Şubesi Adına Sahibi İbrahim MART Sorumlu

Detaylı

Göstergeler. 37. YIL 2007 Faaliyet Raporu. 2007 FAALiYET RAPORU

Göstergeler. 37. YIL 2007 Faaliyet Raporu. 2007 FAALiYET RAPORU İçindekiler Göstergeler 1 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Mesajı 2 Yönetim Kurulumuz 7 Yönetim 8 Şirket Profili 9 Tarihçe 10 Çelik Sektöründe 2007 yılı Gelişmeleri 11 Çelik Sektöründe 2008 yılı

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

ÎOmeUcd. KOMPAKT BUHAR JENERATÖRLERİ (Motorin / Fuel-Oil / Doğal gaz / LPG yakar) JeSrû + "it +

ÎOmeUcd. KOMPAKT BUHAR JENERATÖRLERİ (Motorin / Fuel-Oil / Doğal gaz / LPG yakar) JeSrû + it + ÎOmeUcd K.B.S.B. KOMPAKT BUHAR JENERATÖRLERİ (Motorin / Fuel-Oil / Doğal gaz / LPG yakar) Elektrik, su, yakıt ve baca bağlantılarını yapın, basın şaltere. hizmete!... TİPK-BJ Az yer kaplar. Otomatik ve

Detaylı

ERDEMİR GRUBU 2009 FAALİYET RAPORU

ERDEMİR GRUBU 2009 FAALİYET RAPORU ERDEMİR GRUBU 2009 FAALİYET RAPORU Satış Gelirleri (Milyon TL) Dönem Karı / Zararı (Milyon TL) Yassı Çelik Üretimi (Bin Ton) Yassı Çelik Satışı (Bin Ton) 3.760 3.903 4.206 4.182 4.812 3.553 3.904 4.295

Detaylı

İçindekiler. Sunuş...2. Şube den Haberler... Eğitim, Kurs ve Etkinlikler...3

İçindekiler. Sunuş...2. Şube den Haberler... Eğitim, Kurs ve Etkinlikler...3 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yayın Organıdır iki ayda bir yayınlanır. Mayıs - Ağustos 2007 Yıl: 5 Sayı: 15 Yerel Süreli Yayın

Detaylı

Sanayileşme ve OSB TOSB. Yunus Çiftçi TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sanayileşme ve OSB TOSB. Yunus Çiftçi TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı O Sanayileşme ve O Sanayide sinerji yaratmanın mükemmel bir modeli olan Organize Sanayi Bölgeleri ülkemizde önemli bir fonksiyonu yerine getirmeye başlamıştır. Başlangıçta yasal bir alt yapısı dahi olmadan

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

SUNUŞ. Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü. Yaşasın MMO Örgütlülüğü TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU

SUNUŞ. Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü. Yaşasın MMO Örgütlülüğü TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU TMMOB 2014 SUNUŞ 18-19 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul ve seçimler sonrasında göreve başlayan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulumuzun 2014 yılı içerisinde

Detaylı

ERDEMİR Grubu Konsolide Göstergeler

ERDEMİR Grubu Konsolide Göstergeler ERDEMİR FAALİYET RAPORU 2010 ERDEMİR Grubu Konsolide Göstergeler Net Satış Gelirleri (Milyon TL) Net Dönem Karı / Zararı (Milyon TL) Yassı Çelik Üretimi (Bin Ton) Yassı Çelik Satışı (Bin Ton) 2007 2008

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı