MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, Nisan 2011

2 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KONSOLİDE BİLANÇO KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 5 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU... 6 KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

3 31 ARALIK 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar İlişkili Taraflara Verilen Avanslar Diğer Avanslar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ocak 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 6 Nisan 2011 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 3

4 31 ARALIK 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Borç Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Birleşmeye İlişkin Özsermaye Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 4

5 1 OCAK 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) FAALİYET KARI/ZARARI (Esas faaliyet dışı) finansal gelirler (Esas faaliyet dışı) finansal giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI /ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri Ertelenmiş vergi gelir/gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI /ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİR Kapsamlı gelirler - - Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / giderleri - - DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse başına kazanç 0,51 0,08 Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç 0,51 0,08 İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 5

6 1 OCAK- 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları Vergi Öncesi Kar Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Kıdem Tazminatı Karşılığı Kıdem Tazminatı İptalleri Canlı Varlıklar Değer Artış Kazancı Bağlı Ortaklık Satış Karı Duran Varlık Satış Karı Gider Tahakkukları Gelir Tahakkukları Şüpheli Alacak Karşılığı (net) Reeskont Giderleri/Gelirleri (net) İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı Ticari Alacaklardaki Artış Diğer Alacaklardaki Artış Stoklardaki Artış/Azalış Canlı Varlıklardaki Artış Diğer Dönen Varlıklardaki Artış Diğer Duran Varlıklardaki Artış Ticari Borçlardaki Artış Diğer Borçlardaki Artış/Azalış Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış/Artış Vergi Ödemeleri Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit Esas Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Bağlı Ortaklık Satışından Elde Edilen Nakit Maddi Varlık Satın Alımları (-) Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-) Maddi Varlık Satışlarında Elde Edilen Nakit Satılan Bağlı Ortaklığın Maddi Varlıkları Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Net Nakit Kullanımı C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Nakit Sermaye Artırımı Hisse Senedi İhraç Primi Bağlı Ortaklıklar Özsermaye Değişimi Azınlık Paylarındaki Azalış Finansal Borçlardaki Artış/Azalış (Net) Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 6

7 1 OCAK- 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI Sermaye Birleşmeye Kardan Ayrılan Dipnot Düzeltme Hisse Senedi İlişkin Kısıtlanmış Geçmiş Yıl Net Dönem Ana Ortaklığa Azınlık Referansları Sermaye Farklar İhraç Primleri Özsermaye Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı Ait Özkaynaklar Payları TOPLAM 1 Ocak 2009 Bakiyeleri Geçmiş Yıl Kar/Zararlarına Transfer Net Dönem Karı Mayıs 2009 Limited Şirket Bakiyeleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklere Transfer Ocak-12 Mayıs 2009 Limited Şirket Karı Enflasyon Düzeltmesi Zarar Mahsubu İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Ortaklara Borçların Sermayeye İlavesi Varlık Barışından Sermaye Artırımı Bağlı Ortaklık Alımı Birleşmeye İlişkin Özsermaye Bağlı Ortaklık Alımı Azınlık Payı Net Dönem Karı Aralık 2009 Bakiyeleri İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 7

8 1 OCAK- 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI Sermaye Birleşmeye Kardan Ayrılan Dipnot Düzeltme Hisse Senedi İlişkin Kısıtlanmış Geçmiş Yıl Net Dönem Ana Ortaklığa Azınlık Referansları Sermaye Farklar İhraç Primleri Özsermaye Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı Ait Özkaynaklar Payları TOPLAM 1 Ocak 2010 Bakiyeleri Geçmiş Yıllar Kar Zararlarına Transfer Nakit Sermaye Artırımı Hisse Senedi İhraç Primi Sermaye Artırım ve Halka Arz Giderleri Bağlı Ortaklık Satışı Sermaye Etkisi Bağlı Ortaklık Satışı Geçmiş Yıl K/Z Etkisi Bağlı Ortaklık Satışı Özsermaye Etkisi Net Dönem Karı Aralık 2010 Bakiyeleri İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 8

9 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla tarihinde İstanbul ticaret sicil memurluğunda / sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, tarih ve 7314 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunduğu üzere tarihinden itibaren Limited şirket nevinden anonim şirket nevine dönüşmüş olup yeni ünvanı Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillenmiştir. Şirket, yaş sebze ve meyve ticareti, üretim, pazarlama, depolama ve işleme konularında tarihinden beri faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyetleri, ulusal ve uluslararası perakende, toptan market zincirlerinin, catering, otel, restaurant zincirlerinin yaş sebze ve meyve tedarikini yapmaktadır. Şirket kendisine ait sera ve tarım alanlarında doğrudan üretim yaptığı gibi, üretim sürecinin her aşamasının İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika programı çerçevesinde denetlendiği, anlaşmalı ve sertifikalı çiftçilere de kendi adına üretim yaptırmaktadır. Ürün tedarikinin geri kalan kısmını, kendisine ait depoların bulunduğu satın alma noktalarından (hallerden) ve doğrudan üreticiden satın alarak karşılamaktadır. Şirketin %34 lük payları 2009 yılında halka arz edilmiş olup, tarihinden itibaren İMKB nin İkinci Ulusal Pazarında işlem görmektedir. Bilanço tarihi itibariyle toplam kurul kaydındaki paylar % 64 dür. Şirketin hakim ortakları Mehmet Yayla ve Ayhan Karak tır. Şirketin merkez adresi, Ataşehir Küçükbakkalköy Kadıköy Hali No:74 İstanbul - Türkiye dir. Grup ta, bilanço tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 273 kişidir. ( :124 kişi) Şirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları ile birlikte Grup olarak nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları aşağıda açıklanmıştır: Aydın Gıda Ürün.İma.Paz.Dağ. İth.İhr.San.Tic. Ltd. Şti. (Aydın Gıda) Migros mağazaları içinde reyon işletmeciliği faaliyeti ile uğraşmaktadır. Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic Ltd. Şti. (Sepken Tarım) Genel piyasadan sebze ve meyve tedariki ile üretimi yapmaktadır. Yamaç Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Yamaç Tarım) Sebze ve meyve üretimi yapmaktadır. Şirket, Yamaç Tarım daki hisselerini tarihinde satmıştır tarihine kadar gerçekleşen gelir/ giderler ekli finansal tablolarda konsolide edilmiştir. 9

10 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Grup un konsolide finansal tabloları, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) na göre hazırlanmıştır. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınmıştır. Rapor tarihi itibariyle, ilişikteki finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Grup, defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli konsolide finansal tablolar, yukarıda bahsedilen mevzuatlar açısından yapılan kanuni kayıtlara, UMS/UFRS na uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılarak düzenlenmiştir. Konsolide finansal tablolar, makul değerlerinden gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını; ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, ilişikteki finansal tablolar, enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmamıştır. Kullanılan Para Birimi 31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolar ve karşılaştırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere Türk Lirası TL cinsinden hazırlanmıştır. 10

11 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemine ait konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynaklar değişim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Aralık 2009 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Cari dönem konsolide finansal tabloları ile karşılaştırma amacıyla verilen önceki dönem konsolide bilançosunda cari dönem ile uyumlu olması amacıyla, önceki dönemde stoklar içinde sınıflandırılan TL tutarındaki yarı mamuller, canlı varlıklar kaleminde sunulmuştur. Ayrıca cari yıl finansal tablolarıyla uyumlu olması amacıyla önceki dönemin nakit akım tablosunda bazı sınıflandırmalar yapılmıştır. Önceki dönem finansal tablolarında düzeltme bulunmamaktadır. Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: Konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklıklara ait finansal tablolarda yer alan varlık, borç, özkaynaklar, gelir ve giderler bir bütün olarak birleştirilmiş ve konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Şirket in doğrudan veya dolaylı olarak %50 sinden fazlasına iştirak ettiği veya oy hakkına sahip olması nedeniyle işlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu bağlı ortaklıklar tam olarak konsolide edilmektedir. Şirket, bağlı ortaklık konumundaki bir kuruluşun finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olması nedeniyle, bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçlarından pay almıştır. Şirket ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasında gerçekleşen önemli işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında elimine edilir. %100 üne sahip olunmayan konsolide bağlı ortaklığın, özkaynakları ve net kar/zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payı olarak gösterilmektedir. Bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alımı gerçekleştiğinde ilgili bağlı ortaklığın aktif ve pasifleri, alım günü itibarıyla makul değerleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin makul değerlerinin azınlık payı oranında hesaplanmasıyla elde edilir. Yıl içinde alınan veya satılan bir bağlı ortaklığın, alımın gerçekleştiği tarihten başlayan veya satışın gerçekleştiği tarihe kadar olan faaliyet sonuçları konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları, grubun politikaları ile tutarlı olacak şekilde yeniden düzenlenir. Bu amaçla gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tabloları grubun uyguladığı muhasebe ilkelerine uygun hale getirebilmek için gerekli düzeltmeler yapılır. 11

12 Ekli konsolide finansal tablolarda konsolidasyon yöntemi ile birleştirilen ortaklıklar ve bu ortaklıklarda sahip olunan ortaklık payları aşağıdaki gibidir. Bağlı Ortaklıklar Aydın Gıda Ürün.İma.Paz.Dağ. İth.İhr.San.Tic. Ltd.Şti. % 99,998 % 99,998 Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic Ltd.Şti. % 99,99 % 99,99 Yamaç Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. - % 66,00 Şirketin, yukarıda sayılan bağlı ortaklıların işlemleri üzerinde kontrol yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıklar %100 konsolide edilmiş olup, özkaynakları ve net kar/zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payları olarak gösterilmiştir. Netleştirme / Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler Cari dönemde muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar Bir işletmenin, tahminlerinin yanlış olduğuna ilişkin tarafsız bir kanıt bulunmadıkça, UFRS ye geçiş tarihi itibariyle yapılan tahminler UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri (muhasebe politikalarındaki her türlü değişiklikleri yansıtan düzeltmeler sonrası) çerçevesinde söz konusu tarih itibariyle yapılan tahminlerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilir. UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapılan hatalar, işletmenin UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapmış olduğu hataların farkına varması durumunda, özkaynak ve kar veya zarar mutabakatları uyarınca yapılan düzeltmelerde, söz konusu hataların muhasebe politikalarındaki değişikliklerden ayrıştırılması gerekir. Cari dönemde muhasebe tahminlerinde bir değişiklik olmamıştır. 2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 1 Ocak 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan standart ve yorumlar: 12

13 2010 yılında yürürlüğe giren ancak 2010 yılı finansal tablolarına etkisi olmayan standartlar, değişiklikler ve yorumlar Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2010 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için zorunlu olduğu halde Şirket in finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. UFRS 2, (Revize), Hisse Bazlı Ödemeler UFRS 3, (Revize), İşletme Birleşmeleri UFRS 5, (Revize) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler UMS 1, (Revize) Finansal Tabloların Sunumu UMS 27, (Revize), Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 36, (Revize) Varlıklarda Değer Düşüklüğü UMS 38, (Revize), Maddi Olmayan Duran Varlıklar İşletme birleşmesinde edinilen maddi olmayan duran varlıklarda yapılan değişiklik UMS 39, (Revize), Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme UFRYK 9,(Revize) Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi ve UMS 39 Finansal Araçlar:Muhasebeleştirme ve Ölçme -Saklı türev ürünler UFRYK 16 Yurt dışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma UFRYK 17 Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı UFRYK 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan Finansal Raporlama Standartları İyileştirmeleri Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: UFRS 9, (Revize), Finansal Araçlar 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacak bu revize standardın Grup un finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 24, (Revize) İlişkili Taraf Açıklamaları standardında yapılan kamu iştirakleri için ilişkili taraf açıklamalarını kolaylaştırmak ve ilişkili taraf tanımına açıklık getirmek için yapılan değişiklikler dipnotlarda belirtilmek koşuluyla 31 Aralık 2010 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olacaktır. Bu revize standardın Grup un finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 32, (Revize) Finansal Araçlar :Sunum standardında işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçları ve tasfiyeden kaynaklanan finansal araçlar ve yükümlülüklerin sınıflandırılması ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler dipnotlarda belirtilmek koşuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Şubat 2010 tarihinden sonra başlayan hesap dönemler için geçerlidir. Bu revize standardın Grup un finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRSYK 14, (Revize) Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi 1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu revize standardın Grup un finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. 13

14 UFRSYK 19, Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları İle Ortadan Kaldırılması 1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu revize standardın Grup un finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan temel muhasebe ilkeleri aşağıda açıklanmıştır. a. Hasılat Gelirler, mallar üzerindeki yönetim etkinliğinin sona ermesi, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi suretiyle bulunmuştur. Kira gelirleri, ilgili anlaşmalar göz önüne alınarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Grup hasılatları, stok satışları, hallerde yapılan aracılıklardan elde edilen komisyonlar ve hizmet gelirlerinden oluşmaktadır. b. Stoklar Stoklar elde etme maliyetinin veya net gerçekleşebilir değerin (piyasa değerinden satış giderlerinin düşülmesi yoluyla hesaplanan değer) düşük olanı ile değerlenmektedir. Maliyet, hammadde, işçilik ve ilgili üretim safhasına uygun genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Stoklar; İşin normal akışı içinde satılmak için elde tutulan ve satılmak üzere üretilmiş olan varlıklardır. c. Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetlerinden birikmiş amortismanlar ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman metoduyla kıst bazında kullanılabilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur.(not: 18) Maddi duran varlıklar için tahmin edilen kullanılabilir ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir: Duran Varlık Cinsi Arazi ve Arsalar Sonsuz Sonsuz Binalar 50 Yıl 50 Yıl Makine Tesis ve Cihazlar Yıl Yıl Taşıtlar 5 Yıl 5 Yıl Finansal Kiralama Yolu İle Alınan Taşıtlar 5 Yıl 5 Yıl Demirbaşlar Yıl Yıl 14

15 Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur. Bir varlığın taşıdığı değer, varlığın gerçekleşebilir değerinden daha fazla ise, karşılık ayrılarak defter değeri gerçekleşebilir değerine indirilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılmasında elde edilen kar ya da zarar, maddi varlığın taşıdığı değere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplarına kaydedilir. d. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Finansal tablolara ilk alınma sonrasında, maddi olmayan bir varlık, maliyetinden birikmiş itfa payları ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri üzerinden gösterilir. Maddi olmayan varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman metoduyla kıst bazında kullanılabilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur. (Not: 19) Maddi olmayan duran varlıklar için tahmin edilen kullanılabilir ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir: Duran Varlık Cinsi Patent 15 Yıl 15 Yıl Özel Maliyetler 5 Yıl 5 Yıl Bilgisayar yazılımları 3 Yıl 3 Yıl e. Canlı Varlıklar Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinden tahmini pazar yeri maliyetlerinin düşülerek ilk muhasebeleştirilmesi sırasında doğan kazanç veya zarar ile, ilgili varlığın gerçeğe uygun değerindeki değişiklikten doğan kazanç veya zarar, oluştuğu dönem kar veya zararında dikkate alınır. Aktif ve makul piyasa değerlerinin bulunmaması halinde makul değer olarak maliyet değerleri alınabilmektedir. f. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Grup un varlıklarının bilanço değerleri, her bilanço döneminde gözden geçirilerek, herhangi bir kalıcı değer kaybı göstergesi olup olmadığı kontrol edilir. Böyle bir göstergeye rastlanırsa, varlığın gerçekleşebilir değeri hesaplanır. Bir varlığın bilanço değeri veya onun nakit yaratma gücü kendi gerçekleşebilir değerini aşarsa, kalıcı değer kaybı oluşmuş demektir. Kalıcı değer kaybı zararları gelir tablosunda gösterilir. Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir. Grup stoklarının kolay ve çabuk çürümeye müsait olması, değer düşüklüğü kontrollerinin de sıkça yapılmasını gerektirmektedir. Ekli konsolide finansal tablolarda herhangi bir değer düşüklüğü yer almamaktadır. 15

16 g. Borçlanma Maliyetleri Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt ilişki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilir. Diğer tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Grup un tüm finansman giderleri gelir tablosuna yüklenmiştir. h. Finansal Araçlar Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir. Finansal enstrümanların makul değeri Grup tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Grup un varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. Aşağıda her mali enstrümanın makul değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir. Nakit ve nakit benzerleri: Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Grup un nakit ve nakit benzerleri kasadaki nakit, bankadaki vadesiz mevduatlar,kredi kartı slipleri ve B tipi likit fonlardan oluşmaktadır. Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri bilanço tarihinde geçerli olan kurlardan değerlenmektedir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların makul değerleridir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Ticari alacaklar, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerlerinden olası şüpheli alacak karşılıkları düşülmek suretiyle gösterilmektedir. Etkin faiz oranı olarak ticari alacaklar ve borçlar için %15 ( : %16) oranı kullanılmaktadır. Şüpheli alacaklara ilişkin karşılıklar, Grup yönetimince tahsil edilemeyen alacakların tutarı, alınan teminatlar, geçmiş tecrübeler ışığında ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak ayrılmaktadır. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaşıldığı yılda zarar kaydedilmektedir. 16

17 Krediler: Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, kredi tutarından işlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Banka kredileri; sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna yansıtılır. Finansal araçlar risk yönetimi: Grup, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; piyasa riski, kredi riski ve likidite riskidir. Piyasa riski, kur riski, faiz oranı riski ve fiyat risklerini kapsar. Grup un genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Grup un finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır. (Not: 38) ı. Kur Değişiminin Etkileri Yabancı para cinsinden olan işlemler işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz alış kurundan Türk Lirasına çevrilir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonrasında ortaya çıkan, gelir ve giderler ilgili yılın gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dahil edilir. i. Hisse Başına Kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının, raporlama dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Sermaye artırımı bedelli veya bedelsiz olarak yapılabilir. Bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. (Not: 36) j. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Raporlama döneminden sonraki olaylar, kara ilişkin herhangi bir duyuru veya seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Raporlama döneminden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarlar bu yeni duruma uygun şekilde düzenlenir. k. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Karşılıklar, Grup un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu, yasal yada yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının güvenilir bir şekilde tahmin edilebileceği durumlarda ayrılmaktadır. 17

18 Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Koşullu varlıklar ve yükümlülükler; geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün varlıklar ve yükümlülükler finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı varlık yükümlülük olarak gösterilmektedir. l. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. m. Kiralama İşlemleri/Finansal Kiralama Borçları Grup, finansal kiralama işlemine konu olan varlıkları bilançosunda, ilgili varlığın makul değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük olarak izlemektedir. Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin hesaplanmasında, kiralamadaki zımni faiz oranı; bunun tespit edilememesi durumunda ise kiracının marjinal borçlanma faiz oranı esas alınır. Şirketin kiraladığı boş veya dikimi yapılmış tarlalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmıştır. Kiracı olan şirket doğal olarak varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve yararlara sahip değildir. Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan tarlalara ilişkin ödemeler, kiralanan yerlerden elde edilen faydaya uygun bir şekilde kiralama süresi boyunca itfa edilmek üzere peşin ödenmiş kira tutarını gösterir. Yapılan kira ödemeleri doğrusal (eşit) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleştirilir. Bilanço tarihi itibariyle gelecek dönemlere ilişkin ödenecek kira tutarı yoktur. n. İlişkili Taraflar Bir kuruluş diğer bir kuruluşu kontrol edebiliyor veya finansal ve operasyonel kararlarında önemli bir etki yaratabiliyor ise söz konusu taraflar ilişkili kuruluş olarak nitelendirilir. Finansal tablolarda, Grup ortakları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili taraflar olarak tanımlanmışlardır. Bu tanımlamaya göre; şirketin ortakları, aile bireyleri ve yakınları ile şirketin bağlı ortaklıkları durumundaki Aydın Gıda, Sepken Gıda, Yamaç Tarım şirketlerinde yer alan diğer ortaklar ile yöneticileri ilişkili taraf olarak tanımlanmıştır. (Not:37) 18

19 o. İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye İşletme birleşmeleri, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesi maliyetinin iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değerindeki iktisap edenin payını aşan kısmı şerefiye olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yılda ve her yıl aynı dönemde en az bir kez, şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda ise daha sık aralıklarla değer düşüklüğü tespit çalışmasına tabi tutulur. İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin makul değeri içerisindeki iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşması durumunda ise fark gelir olarak kaydedilir. (Not:20) p. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Grup, faaliyetlerini tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde yürütmektedir. Grup un, gerçekleştirdiği faaliyetler ile faaliyette bulunduğu ekonomik ortam, faaliyet bölümlerinin sunulmasını gerektirecek düzeyde değildir. r. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Grup, Türkiye de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi karşılıklarının tamamıdır. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesine göre; kurumlar vergisi oranı % 20 dir. Kurumlar vergisi mükelleflerince, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında %20 geçici vergi ödenecektir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır. Türkiye deki bir işyeri yada daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre ve yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara yansıtılmaktadır. 19

20 Ertelenen vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda ayrılır. Bu varlıktan yararlanılamayacağının anlaşıldığı oranda ilgili varlıktan tenzil edilir. Ertelenmiş vergi aktif ve pasifi netleştirilerek sunulmaktadır. s. Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları Yürürlükteki iş kanunlarına göre, Grup, emeklilik, vefat, istifa, iş akdinin feshi, kadın çalışanlar için evlilik hallerinde 4857 sayılı İş Kanunu nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çalışanlarına ilgili ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı ( UMS 19 ) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının beklenen enflasyon oranı ve iskonto oranı neticesinde ortaya çıkan bir faiz oranı ile bilanço tarihleri itibariyle oluşan bugünkü değerlerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. ş. Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, kasadaki nakit, bankalardaki vadesiz mevduatlar, kredi kartı slipleri ve B tipi likit fonlardan oluşmaktadır. t. Devlet Teşvik ve Yardımları Gerçeğe uygun değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi için gerekli koşulların işletme tarafından yerine getirilmesi ve teşviğin işletme tarafından elde edilmesine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara yansıtılır. Devlet teşvikleri nakden veya devlete olan bir yükümlülüğün azaltılması şeklinde elde edilmiş olsa dahi aynı şekilde muhasebeleştirilir. Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılır. 2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. 20

21 Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme ihtiyacı doğduğunda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Kullanılan tahminlerin başlıcaları; canlı varlıkların makul değerleri, varlıkların değer düşüklüğü, kıdem tazminatı yükümlülüğü, maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve karşılıklar ile ilgilidir. 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Şirket, tarihinde satın aldığı Yamaç Tarım Ürünleri Ltd. Şti. nin TL lik %66 oranındaki ortaklık payını tarihinde TL bedelle satmıştır dönemine ait konsolide gelir tablosu, söz konusu bağlı ortaklığın satış tarihine kadar gerçekleşen faaliyetlerini içermektedir. Bağlı ortaklık alımı sonucu oluşan ve özkaynaklarda gösterilen TL tutarındaki birleşmeye ilişkin özsermayeden Yamaç Tarım Ürünleri Ltd. Şti ne ait olan kısım satıştan dolayı düşülmüş ve ekli konsolide bilançoda özkaynaklar altında ayrı bir kalemde TL olarak sunulmuştur. 4 İŞ ORTAKLIKLARI Yoktur. ( : Yoktur) 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Yoktur. ( : Yoktur) 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Kasa (TL) Bankalar B Tipi Likit Fon Diğer Hazır Değerler Toplam Bankalar TL Mevduat (Vadesiz) Euro Mevdut (Vadesiz) - 2 Toplam Bankalar B Tipi Likit Fonlar Maliyet Makul Değer Maliyet Makul Değer B Tipi Likit Fon

22 Diğer Hazır Değerleri Kredi Kartı Slipleri Nakit ve nakit benzerlerinin risk açıklamalarına not 38 de yer verilmiştir. 7 FİNANSAL YATIRIMLAR Yoktur. ( : Yoktur) 8 FİNANSAL BORÇLAR Banka Kredileri Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Toplam Kısa Vadeli Banka Kredileri Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Kısa Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Banka Kredileri Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri 31 Aralık 2010 Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam İşletme Kredileri Kredili Mevduat Hesapları Taksitli Taşıt Kredileri Toplam Banka Kredileri

23 31 Aralık 2009 Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam İşletme Kredileri Kredili Mevduat Hesapları Taksitli Taşıt Kredileri Toplam Banka Kredileri Banka Kredilerinin Vadeleri 1 Yıl İçinde Ödenecekler Yıl İçinde Ödenecekler Yıl İçinde Ödenecekler Yıl İçinde Ödenecekler Toplam Kısa vadeli banka kredileri ve finansal kiralama borçlarının tamamı TL borçlar olup, 1-12 ay arasındaki vadeye sahiptirler. Kısa vadeli krediler, sabit taksitli taşıt kredilerinden, kredili mevduat hesaplarından ve işletme kredilerinden oluşmaktadır. Uzun vadeli taksitli kredilerin bir yıl içinde ödenecek taksitleri kısa vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Kısa vadeli kredilerin makul değerlerinin taşınan değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmaktadır. Kısa vadeli banka kredilerinin faiz oranları taksitli kredilerde yıllık ortalama %13,5, KMH kredilerinde yıllık ortalama %30, diğer kredilerde yıllık ortalama % 12,94 tür. Yüksek oran KMH kredilerine ait olup toplam içindeki payı düşüktür. (2009: taksitli kredilerde 0,94/ay ile % 1,95/ay, diğer kredilerde %20/yıl ile %61,80/ yıl) arasında değişmektedir KMH, nakit akış planlamalarında meydana gelen sapmalar nedeniyle ödemelerde bir sorun yaşanmaması amacıyla bir acil ihtiyaç-geçiş kredisi olarak kullanılmaktadır. Faiz oranı yüksek olmakla birlikte çok kısa süreler için kullanıldıklarından dolayı ödenen faizler içindeki nispi önemi azdır. Uzun vadeli banka kredileri ve finansal kiralama borçlarının tamamı TL borçlar olup, krediler ay arası, finansal kiralama borçları ise ay arasında vadeye sahiptirler. Uzun vadeli banka kredilerinin faiz oranları yıllık ortalama %12,94 tür. (2009: %1,43/ay ile %1,87/ay) arasında değişmektedir. Finansal Kiralama Borçları Asgari Kira Ödemeleri 1 yıla Kadar yıl Arası Yıl ve Üzeri - - Toplam Kira Ödemeleri Geleceğe Ait Finansal Giderler (-) Kiralama Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri

24 1 yıla Kadar yıl Arası Yıl ve Üzeri - - Kiralama Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri Ay İçinde Ödenecek Borçlar Aydan Sonra Ödenecek Borçlar Toplam Finansal Kiralama Borçları Finansal kiralamalar, Grup un taşıt aracı alımları ile ilgilidir. Grup un kiralama dönemi sonunda araçları satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kiralayan, finansal kiralama konusu varlıklar üzerinde rehin hakkı ile yükümlülükleri güvence altına almıştır. Finansal kiralamaya konu varlıkların bilanço günü itibariyle net defter değerleri TL dir. ( : TL) Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için sabittir. Finansal kiralama borçlarının faiz oranları %13-%17 arasında değişmektedir. ( : %13-%17 arasında) 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur. ( : Yoktur) 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar (Not:37) Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Alacak Reeskontu (-) Toplam

25 Ticari alacaklar, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerleri ile gösterilmiştir. Etkin faiz oranı olarak TL bazlı ticari alacaklar için %15 faiz oranı ( : %16) kullanılmaktadır. Ticari alacaklar genelde 81 gün arası vadeye sahiptir tarihi itibariyle vadesi geçen ve şüpheli alacak karşılığı ayrılan ticari alacaklar TL dir.( : TL) Bunun haricinde vadesi geçen alacak mevcut değildir. ( : Yoktur) Alacaklar için alınan teminat vs. yoktur. ( : Yoktur) Şüpheli ticari alacak karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir. Detaylı açıklamalar Not:22 de sunulmuştur. 1 Ocak Bakiyeleri İptal Edilen Karşılıklar Tahsil Edilen Karşılıklar İlave Edilen Karşılık Tutarı Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Kısa Vadeli Ticari Borçlar Satıcılar İlişkili Taraflara Borçlar (Not:37) Borç Senetleri Borç Reeskontu (-) Toplam Ticari borçlar, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerleri ile gösterilmiştir. Etkin faiz oranı olarak TL bazlı ticari borçlar için %15 faiz oranı ( :%16) kullanılmaktadır. Ticari borçlar genelde 90 gün arası vadeye sahiptir tarihi itibariyle vadesi geçen ticari borç bulunmamaktadır. ( : Yoktur) Ticari alacak ve borçların kredi riski açıklamaları ve yaşlandırmaları ile ilgili bilgilere Not: 38 de yer verilmiştir. 25

26 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Vergi Dairesinden Alacaklar Personelden Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Faktoring Alacakları İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Not:37) Toplam Vergi dairesinden alacaklar KDV iade alacaklarından kaynaklanmaktadır Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar Kısa Vadeli Diğer Borçlar Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Vadesi Geçmiş Vergi, Resim, Harçlar (*) Personele Borçlar Alınan Sipariş Avansları Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Not:37) Toplam (*)Vadesi geçen vergiler, Grubun KDV iade alacaklarının müracaat ve tetkiklerindeki gecikmeler nedeniyle mahsup edilememesinden kaynaklanmıştır. Uzun Vadeli Diğer Borçlar Ortaklara Diğer Borçlar (Not:37) Toplam Diğer alacaklar ve borçların kredi riski açıklamaları ve yaşlandırmaları ile ilgili bilgilere Not: 38 de yer verilmiştir. 26

FEDERAL-MOGUL ĠZMĠT PĠSTON VE PĠM ÜRETĠM TESĠSLERĠ A.ġ.

FEDERAL-MOGUL ĠZMĠT PĠSTON VE PĠM ÜRETĠM TESĠSLERĠ A.ġ. 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (Şirket) 16.02.1967 tarihinde İstanbul ticaret sicil memurluğunda 94596/39914 sicil no ile tescil ve

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2010 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, Mart 2010 İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 31.12.2009 TARİHLİ

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, Mart 2009 İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 31.12.2008

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, 2009 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2009-30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2009-30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2009-30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2009 01.01.2009-30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, 2009 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.12.2009 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.12.2009 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.12.2009 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, 2010 01.01. - 31.12.2009 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar 16,069,146 20,327,469 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

FEDERAL MOGUL ĐZMĐT PĐSTON VE PĐM ÜRETĐM TESĐSLERĐ A.Ş. 30 HAZĐRAN 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

FEDERAL MOGUL ĐZMĐT PĐSTON VE PĐM ÜRETĐM TESĐSLERĐ A.Ş. 30 HAZĐRAN 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU FEDERAL MOGUL ĐZMĐT PĐSTON VE PĐM ÜRETĐM TESĐSLERĐ A.Ş. 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU FEDERAL-MOGUL ĐZMĐT PĐSTON VE PĐM ÜRETĐM TESĐSLERĐ A.Ş. ĐÇĐNDEKĐLER 1)

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 2-3 GELİR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 MALİ TABLOLARA

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30.09.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1-GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev Alan : A) YÖNETİM KURULU ADI

Detaylı

DÜNYA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

DÜNYA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÜNYA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 Ocak 2013-30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetçi Sınırlı İnceleme Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 07.01.1985 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı