İŞYERLERİNDE KİMYASAL MARUZİYETLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERLERİNDE KİMYASAL MARUZİYETLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 İŞYERLERİNDE KİMYASAL MARUZİYETLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ Dr. Z. Cüneyt AKYILDIRIM Ak-Kim Kim. San. ve Tic. A.Ş.

2 KİMYASAL MADDELER ARTIYOR!!! Organik ve İnorganik Kimyasal Madde(CHEMCATS) (Chemical Abstracts Service (CAS) ( ) Her gün kullanıma giren binlerce yeni kimyasal madde(2500/gün)

3 KİMYA SANAYİ Tarım ilaçları, sentetik gübreler, veteriner ilaçları, sentetik elyaflar, sabun, deterjan, temizleyiciler, plastik hammaddeleri, beşeri ilaç sanayi, kozmetik sanayi, boya, yardımcı maddeler, deri, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.), yapıştırıcı, derz, dolgu maddeleri, izolasyon malzemeleri, fotoğraf malzemeleri, barut ve patlayıcılar gibi birçok sanayi alanına nihai ve ara ürün sağlamaktadır.

4 KİMYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI GENEL TOPLAM İMALAT SANAYİ KİMYA SEKTÖRÜ PAY(%) 7,96 7,86 7,91 7,62 8,03 8,88 (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kimya Sektörü Raporu 2012/2)

5 Kimya sektörü, rekor artışla ihracatın lokomotifi oldu! Kimya sektörü, açıklanan Ekim ayı ihracat rakamları ile Türkiye ihracatının yeni lideri oldu. Sektör, uzun bayram tatiline rağmen Ekim ayında otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını geride bıraktı. Geçtiğimiz ay ihracatını yüzde 23,35 oranında artıran kimya sektörü, 1 milyar 659 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ocak Ekim dönemindeki kimya ihracatı ise 14 milyar 625 milyon dolara ulaştı. (http://ekonomiajandasi.net) 2011 Kimya ürünleri ithalatı:37,8 Milyar Dolar 2011 Kimya ürünleri ihracatı:13 Milyar Dolar (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kimya Sektörü Raporu 2012/1)

6 Kimyasal madde : Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır. Tehlikeli kimyasal madde : a) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler, b) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler, c) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerdir. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26/12/2003 tarih ve sayılı R.G.)

7 KİMYASAL MADDELER MASUM MUDUR?? SUÇLU MUDUR??

8 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Kimyasal madde hakkında yeterli bilginin edinilmesi(mgbf) Üretim, kullanım, taşınma ve depolanma aşamalarını kapsayan risk değerlendirme çalışmaları Maruziyetin objektif yöntemlerle tespiti *Ortam ölçümleri *Kişisel maruziyet ölçümleri *Maruziyet sonucu insan organizmasında oluşan metabolitlerin veya kimyasal maddenin kendisinin tespit edilmesi *Kimyasal maddenin insana verdiği zararların tespit edilmesine yarayan tetkiklerin yapılması Maruziyetin değerlendirilmesi ve aksiyonların alınması

9 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Kimyasal madde hakkında yeterli bilginin edinilmesi(mgbf); Öncelikle Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmelik ( /27092 RG, 5. mükerrer) uyarınca hazırlanmış olması gereken Malzeme Güvenlik Bilgi Formu na ulaşılmalıdır.ilgili kimyasal maddeyi satan firmanın, yine yönetmeliğe uygun olarak, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından hazırlanmış olan MGBF yi, ücretsiz ve Türkçe olarak kimyasal madde ile birlikte kullanıcı firmaya vermesi gerekmektedir.

10 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Kimyasal madde hakkında yeterli bilginin edinilmesi(mgbf); 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 2. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi, 3. Tehlikelerin Tanıtımı,(R İbareleri) 4. İlk Yardım Tedbirleri, 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri, 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler, 7. Elleçleme ve Depolama şartları 8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma, 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, 10. Kararlılık ve Tepkime halleri, 11. Toksikolojik Bilgi(LD 50, LC 50) 12. Ekolojik Bilgi, 13. Bertaraf Bilgileri, 14. Taşımacılık Bilgileri, 15. Mevzuat Bilgileri(Etiket bilgileri,r ve S İbareleri) 16. Diğer Bilgiler.

11 Risk Tanımlamaları (R İbareleri) R 20 - Solunması halinde zararlıdır. R 21 - Cilt ile temasında zararlıdır. R 23 - Solunması halinde toksiktir. R 24 - Cilt ile temasında toksiktir. R 26 - Solunması halinde çok toksiktir. R 45 - Kansere neden olabilir. R 46 - Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir. R 39/23/24 - Toksik: Solundugunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi. Risk & Güvenlik (R&S) İbareleri, tehlikeli kimyasalların güvenle kullanımını ve en önemlisi personelinizin sağlığını garanti etmek için kullanılan etiketlemede temel bir kılavuzdur. Risk İbareleri bir maddenin fizikokimyasal, çevresel ve sağlık tehlikelerinin genel bir tanımlamasını verir ve güvenlik ibareleri güvenli depolama, kullanım, imha, ilk yardım ve çalışan güvenliği hakkında bilgi sağlar.

12 Güvenlik Tanımlamaları (S İbareleri) S 30 - Bu ürüne kesinlikle su eklemeyin. S 33 - Statik elektrik bosalımlarına karsı önlem alın. S 35 - Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. S 36 - Uygun koruyucu giysi giyin. S 37 - Uygun eldiven giyin. S 38 - Yetersiz havalandırma sartlarında uygun solunum cihazı takın. S 39 - Koruyucu gözlük / maske kullanın. S 40 - Bu maddenin bulasmıs oldugu tüm esyaları ve zemini... (üretici tarafından belirlenir) ile temizleyin. S 41 - Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan dumanı solumayın. S 42 - Tütsüleme (fümigasyon) / püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takın. Uygun ifade üretici tarafından belirlenir ).

13 LD50 (Medyan letal doz): Solunum yolu dışında diğer bir yol ile organizmaya girerek etki gösteren katı veya sıvı haldeki kimyasal maddenin belli koşullarda bir defada verildiğinde, verildiği gruptaki hayvanların %50 sini öldüren dozdur. Birimi mg/kg dır. LC50 (Medyan letal konsantrasyon): Solunum yolu ile organizmaya girerek etki gösteren gaz halindeki kimyasal bileşiklerin akut toksisite ölçüsüdür.belirli koşullarda solunum yolu ile bir gruptaki hayvanların % 50 sini öldüren kimyasal maddenin solunan havadaki konsantrasyonu olup, birimi ppm veya mg/m3 tür

14 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Üretim, kullanım,taşınma ve depolanma aşamalarını kapsayan risk değerlendirme çalışmaları; Risk değerlendirme çalışmasının ayrıntıları, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26/12/2003 tarih ve sayılı R.G.) içerisinde yer alan 2. bölümde İşverenin Yükümlülükleri konu başlığı altında yer almaktadır. Risk değerlendirme çalışmaları ile ilgili olarak uyulması gereken diğer bir yönetmelik, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından taslak haline getirilmiş ve yakında yayınlanmasını beklediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği olacaktır.

15 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Üretim, kullanım,taşınma ve depolanma aşamalarını kapsayan risk değerlendirme çalışmaları; Kimya Sanayi için hangi risk değerlendirme yöntemi seçilmelidir? -Matris tipi -HAZOP(Tehlike ve İşletilebilme Çalışması) (En önemli konu; projenin tesisle uyumluluğu)

16 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin objektif yöntemlerle tespiti *Ortam ölçümleri; Ortam ölçümleri uluslararası kabul edilebilir sınırların altında olmalıdır. Kimyasallar açısından kabul edilebilir sınırlar, o güne kadar yapılmış bilimsel çalışmalarla insan sağlığına olumsuz etki yaratmadığı düşünülen havadaki maksimum kimyasal madde yoğunluğudur. Ortam ölçümleri, çalışmanın en aktif ve buharlaşmanın veya tozumanın en fazla olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Ölçüm zamanının belirlenmesinde temizlik/bakım şartlarının değişimleri de gözetilmelidir.

17 Mesleki maruziyet sınır değeri : 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan değerler. (8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.) Solunum bölgesi : Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır. OEL(Occupational Exposure Limit ): Çalışan sağlığına zarar gelmeden maruz kalınabilecek havadaki kimyasal madde miktarı veya gürültü değeri. OEL in takibi, çalışanları irritasyon ve uyuşukluk gibi kısa süreli sağlık problemlerinden veya karaciğer hasarı ve işitme kaybı gibi uzun süreli sağlık problemlerinden koruyabilir.

18 TLVs(Threshold Limit Values): Eşik Sınır Değerleri: TLV, OEL in en sık kullanılan tipidir. Amerikan Hükümeti Endüstri Hijyenistleri Konferansı nda TLV değerleri her yıl belirlenerek, yayınlanır. TLV, endüstriyel hijyen konusunda eğitimli kişiler için rehber olarak kullanılması için düzenlenmiştir. Kimyasal maddeler, titreşim, ısı ve ultraviyole ışınlar için düzenlenmiş TLV ler bu yayında yer almaktadır. Sadece kimyasallar için 675 den fazla TLV bulunmaktadır. TLV-TWA (Threshold Limit Value-Time-Weighted Average): Eşik Sınır Değer-Zaman Ağırlıklı Ortalama: Haftada 40 saat ve günde 8 saat şeklinde çalışanların sağlıklarına bir zarar gelmeden çalışabilmeleri için olması gereken havadaki kimyasal madde miktarının değerini göstermektedir. Ancak 8 saatlik günlük çalışma diliminde kimyasal maddenin havadaki miktarı, eşik sınır değeri bazen aşabilir, bazen de altında kalabilir. Önemli olan 8 saat içinde havadaki ortalama kimyasal madde değerinin eşik sınır değerin altında kalması kuralıdır.

19 TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short-Term Exposure Limit): Eşik Sınır Değer-Kısa Süreli Maruziyet Sınırı: Havadaki ortalama kimyasal madde miktarının 15 dakikalık zaman diliminde yükselebileceği maksimum değeri gösterir. TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling): Eşik Sınır Değer-Tavan Değer: Günlük çalışılan 8 saatlik zaman diliminde müsaade edilen havadaki maksimum kimyasal madde miktarını temsil eder.

20 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin objektif yöntemlerle tespiti *Ortam ölçümleri; Günümüzde ortam havası ölçümlerini yapabilen kolay taşınabilir, basit, küçük, düşmelere karşı dirençli çoklu gaz ölçümü yapabilen analiz cihazları kullanılmaya başlanmıştır. Bu cihazlar Uçucu Organik Bileşikler (VOC=Volatile Organic Compounds) adı altında yer alan ve n-hegzan, Ksilen, Trimetilbenzen, Benzen, Toluen, Formaldehit gibi solventlerin de ölçümünü yapabilmektedir.fotoiyonizasyon ölçüm tekniği ile çalışan bu taşınabilir cihazlar oldukça kullanışlıdır. LEL, Oksijen, CO, H2S, SO2, H2, Cl2, CO2,HCl, NH3, Freon, NO, NO2, HF,

21 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin objektif yöntemlerle tespiti *Ortam ölçümleri; Ortamda partikül madde(toz) ölçümü de yapan cihazlar artık ülkemizde sık olarak kullanılmaya başlamıştır. Toz; 300 mikronun altında büyüklüğü olan katı tanecikler için kullanılır. İnsan sağlığına zararlı olan; 0,5 ile 5 mikron büyüklüğünde olan partiküllerdir. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ; İş Hijyeni, Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yönetmeliği ni taslak halinde taraflara sunmuştur.

22 İş Hijyeni, Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yönetmeliği (TASLAK) Solunabilir Tozların Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) Kişisel Titreşim Maruziyeti Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Aydınlatma Termal Konfor

23 TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ(TASLAK) ORGANİK VE İNORGANİK TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Toplam Toz Miktarı Solunabilir Toz Miktarı Maddenin Adı CAS No(1) TWA/ZAOD (2) TWA/ZAOD (mg/m3) (3) (mg/m3) (3) Alfa-alumina Aluminyum Metal Amonyum sülfamat Bakır tozu Baryum sülfat Benomil Bizmut tellurit Bor oksit

24 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin objektif yöntemlerle tespiti *Kişisel maruziyet ölçümleri; Çalışanın yaka hizasına takılan bir kişisel dozimetre vasıtasıyla, soluma havasındaki kimyasal madde veya partikül madde miktarı tespit edilebilir. Bu ölçümler bize, ortam ölçümlerine göre çok daha değerli ve güvenilir bilgiler verir. Ne zaman yapılır? Ne sıklıkta yapılır?

25 Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Sınır Değer TWA (4) STEL (5) (8 Saat) (15 Dak.) Özel İşaret (3) EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı mg/m 3 (6) ppm (7) mg/m 3 ppm Dietileter Aseton

26 Ölçümler ne sıklıkta yapılmalıdır? Hem kişisel maruziyet ölçümleri, hem de ortam havası ölçümleri, işletme şartları değiştiğinde ve yeni iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alındığında yeniden yapılmalıdır. Bizim önerimiz, normal koşullarda yılda en az bir kez bu ölçümlerin yapılması gerekliliğidir.

27 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin objektif yöntemlerle tespiti *Maruziyet sonucu insan organizmasında oluşan metabolitlerin kimyasalın doğrudan kendisinin tespit edilmesi; Her kimyasal madde uygun yolla ve uygun dozda canlı organizmaya girdiğinde zararlı etki meydana getirme kapasitesine sahiptir. Kimyasal maddenin bir etki meydana getirebilmesi için öncelikle belirli bir yoldan vücuda alınması, absorbe olması gereklidir.(gis,solunum,cilt-mukoza) Emilim sonrası vücutta bazı metabolitler (yıkım ürünleri) ortaya çıkabilir.bazı organlarda ise kimyasal maddeler metabolize olmadan da birikebilir.(kurşun)

28 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin objektif yöntemlerle tespiti *Maruziyet sonucu insan organizmasında oluşan metabolitlerin veya kimyasalın doğrudan kendisinin tespit edilmesi; Örneğin çoğunluğu idrarda özel tetkiklerle belirlenebilen solvent metabolitleri, genellikle çok spesifik olmasa da, maruziyeti gösteren en önemli delillerdendir. Toluen in idrarda ortaya çıkan metaboliti olan hippurik asit, bazı gıda katkı maddelerinin de metabolitidir ve toluene spesifik bir metabolit değildir.toluen e hiç maruz kalmamış kişilerde dahi ciddi miktarlarda idrarda hippurik aside rastlanabilir. Bu durumlarda serum kreatinin sonuçlarını da birlikte değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmaktadır.

29 Biyolojik İzlem Göstergeleri Maruz Kalınan Kimyasal Madde Ölçüm Yöntemi Numune Zamanı Numune Cinsi Ölçülen Metabolit Ksilen, Toluen HPLC Vardiya Sonu İdrar Metil Hippürik Asit Etil Benzen, Stiren HPLC Vardiya Sonu İdrar Mandelik Asit N-Hegzan Gaz Kramotografi Vardiya Sonu İdrar 2,5 Hegzandion Triklor Etilen(TCE) Spektrofotometrik Vardiya Sonu İdrar Triklor Asetik Asit(TCA) Benzen Spektrofotometrik Vardiya Sonu İdrar Fenol Metil Etil Keton Gaz Kramotografi Vardiya Sonu İdrar Metil Etil Keton Ağır Metaller Atomik Abs. Fot. Vardiya Sonu Kan Ağır Metaller(Pb,Cr,Ni,Cd)

30 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin objektif yöntemlerle tespiti *Kimyasalın insana verdiği zararların tespit edilmesine yarayan tetkiklerin yapılması; Kimyasal maddelerin veya metabolitlerinin organlara veya organ sistemlerine vermiş olduğu zararlı etkiler sonucu, kan basıncı,tam idrar tahlili, karaciğer fonksiyon testleri(sgot,sgpt), böbrek fonksiyon testleri(bun,kreatinin), hemogram, periferik yayma, kan şekeri, akciğer filmi, ENMG(Elektronöromyelogfafi), EKG ve solunum fonksiyon testi değişiklikleri gibi İşyeri Hekimine yardımcı olacak bulgulara ulaşabiliriz. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Specific medical tests or examinations published in the literature for OSHA-REGULATED SUBSTANCES

31 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin değerlendirilmesi ve aksiyonların alınması; İşyeri Hekimi; Kimyasal maddenin özelliklerini, İlgili risk değerlendirmesini, Çalışma ortamını, Çalışanın genel sağlık durumunu Yasal zorunlulukları bir bütün olarak değerlendirmelidir.

32 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin değerlendirilmesi ve aksiyonların alınması; Maruziyetin en çok hangi yolla oluştuğu, maruziyetin düzeyi ve maruziyet süresi titizlikle değerlendirilmelidir. Örneğin solvent içeren bir boya ile çalışan bir işçinin, fırçasını ve ellerini, solvent içeren bir tinerle temizlediğini gözlemlemek, solunum, cilt, mukoza ve gastrointestinal sistem yoluyla, solvente maruz kalabileceğini anlamamızı sağlayabilir.yine boyanın içeriğindeki bazı ağır metallerin var olabileceğini bilmek, bunlara yönelik tarama testleri yapmamızı sağlayabilir. Maruziyet yollarını tespit etmek, maruziyeti ortadan kaldıracak tedbirleri almamızı kolaylaştıracaktır.

33 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin değerlendirilmesi ve aksiyonların alınması; İlgili kimyasal madde hakkında mevcut olan fiziksel ve kimyasal özellikleri bilmek, örneğin solventlerin vücuda girdikten sonra ortaya çıkan metabolitlerinin tespiti için oldukça önemlidir. Çoğunluğu idrarda özel tetkiklerle belirlenebilen solvent metabolitleri, genellikle çok spesifik olmasa da, maruziyeti gösteren en önemli delillerdendir. Örneğin, Toluen in idrarda ortaya çıkan metaboliti olan hippurik asit, bazı gıda katkı maddelerinin de metabolitidir ve toluene spesifik bir metabolit değildir.toluen e hiç maruz kalmamış kişilerde dahi ciddi miktarlarda idrarda hippurik aside rastlanabilir. Bu durumlarda serum kreatinin sonuçlarını değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmaktadır.

34 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin değerlendirilmesi ve aksiyonların alınması; Çalışanın yaşı, kilosu, beslenme şekli, cinsiyeti, kronik hastalıkları, genetik faktörler, kullandığı ilaçlar, alkol ve sigara kullanımı, daha önce çalıştığı işyerleri, iş dışı çalışmaları, çevresel faktörler, periyodik muayene protokollerinin belirlenmesinde ve değerlendirme esnasında işyeri hekiminin dikkat etmesi gereken diğer konulardır.

35 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI Maruziyetin değerlendirilmesi ve aksiyonların alınması; *Periyodik muayene sıklığı, *Ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri, *Kimyasal maddeler ve metabolitleri, *Kimyasalların vücuda vermiş olduğu zararları gösteren tetkiklerin yapılma sıklıkları İşyeri Hekiminin ve İş Güvenliği Uzmanı nın kararı ile arttırılabilir.

36 Kişisel Koruyucu Donanımlar Çalışanı kimyasalların zararlı etkilerinden korumada en son tercih edilmesi gereken seçenek, kişisel koruyucu donanım(kkd) kullanımıdır. Mümkün olduğu sürece; zararlı kimyasal madde kullanılmaması, daha az zararlı olanla değiştirilmesi, mühendislik yöntemleri ile çalışanın kimyasallardan izole edilmesi gibi çözümler tercih edilmelidir.

37 Kişisel Koruyucu Donanımlar Son çare olarak kkd kullanımının gerekli olduğu durumlarda: Malzeme güvenlik bilgi formu(mgbf), KKD üreticisinin verdiği teknik veriler, Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin gerektirdiği özellikler, OHSA, CDC vb. referanslarda yer alan bilgilerin, öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekir.

38 Kimya Sanayii nde KKD Örnekleri Cilt Koruyucular:Nitril, Neopren,Doğal Kauçuk ELDİVEN TESTİ

39 Kimya Sanayii nde KKD Örnekleri Solunum Koruyucular; Zerrecik Filtreli Sistemler Filtreli(Kanisterli) Tam Yüz Maskesi

40 Kimya Sanayii nde KKD Örnekleri Solunum Koruyucular; Taşınabilir Motorlu Hava Besleme Sistemleri

41 Kimya Sanayii nde KKD Örnekleri Solunum Koruyucular; Basınçlı Hava Destekli Hortumlu Maske Basınçlı Temiz Hava Tüplü Maske

42 Kimya Sanayii nde KKD Örnekleri Ayak Koruyucuları;

43 Kimya Sanayii nde KKD Örnekleri Ayak Koruyucuları; Poliüretan Çizmeler Neopren Kaplı Kauçuk ve Lastik Çizmeler Ayakkabı üzerine giyilen çizmeler

44 Kimya Sanayii nde KKD Örnekleri Vücut Koruyucuları; POLİÜRETAN LİFLERDEN DOKUNAN KUMAŞLARLA HAZIRLANAN KİMYASALLARA DAYANIKLI TULUMLAR

45 Kimya Sanayii nde KKD Örnekleri Yüz ve Göz Koruyucuları; POLİKARBONAT GÖZLÜK VE SİPERLİK

46 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

47 TAHRİŞ EDİCİ VE AŞINDIRICI KİMYASALLAR ARASINDAKİ FARKLAR TAHRİŞ EDİCİ AŞINDIRICI Solventler, yağlar, Yüksek konsantrasyonlu asitler yada bazlar... ZAYIF REAKSİYON ÖNEMLİ REAKSİYON GERİ DÖNÜŞEBİLEN ETKİLER GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ETKİLER Genel zehirlenme riski

48 KİMYASAL YANIKLARA MARUZ KALMAMANIN EN İYİ YOLU NEDİR?

49 YANMAMAK!!!

50 Evde, iş yaşamında veya okulda oluşabilir. Kaza veya bir saldırı sonucunda oluşabilir.

51 Beyazlatıcılar, ağartıcılar, incelticiler Banyo, tuvalet temizleyicileri Metal yüzey temizleyicileri Fayans ve ahşap yüzey temizleyicileri Havuz kimyasalları Beton katkı maddeleri(çimento, kireç vb.) Laboratuvar kimyasalları(okul,hastane,fabrika vs.)

52 Kimyasal Yanığın Şiddetini Belirleyen Faktörler Kimyasal maddenin türü, miktarı, konsantrasyonu Temas süresi Temas alanı Basınç ve sıcaklık Açığa çıkan enerji Reaksiyon tipi

53 CİLTTEKİ BELİRTİLER (SEMPTOMLAR) Kızarıklık,renk değişiklikleri Ödem(şişlik) Yanma ve ağrı hissi, uyuşukluk, his kaybı Su toplanması(bül oluşumu) Ciltte sıyrılmalar, siyah ölü doku oluşumu

54 SİSTEMİK BELİRTİLER(SEMPTOMLAR) Öksürük, nefes darlığı Bulantı, kusma Tansiyon düşüklüğü (Hipotansiyon) Baygınlık, baş dönmesi, baş ağrısı Kas seğirmeleri,sıvı-elektrolit boz. Kalp ritim boz ve kalp durması (Aritmi ve kardiyak arrest)

55 GÖZDEKİ BELİRTİLER(SEMPTOMLAR) Ağrı, kızarıklık, irritasyon Göz yaşarması, gözü açamama Gözde yabancı cisim hissi (batma ve kaşıntı) Göz kapaklarında şişme Bulanık görme Glokom Körlük

56 Gözde Kimyasal Yanığın Sonuçları 1 ) Gözde limbal iskemi 2 ) Konjonktival hiperemi 3 ) Gözde korneal ödem 4 ) Kornea ülseri

57 ASİT YANIKLARI Koagülasyon nekrozu Alkalilere göre daha az ciddi yanığa sebep olurlar. Zayıf penetrasyon HF:Derin penetrasyon ALKALİ(BAZ) YANIKLARI (Daha tehlikeli!!!) Proteinlerde denatürasyon(erime) ile likefaksiyon nekrozu, Yağlarda saponifikasyon nekrozu, Derin penetrasyon

58 Acil müdahale ve ilk yardım uygulamaları kimyasal yanığın gelişimini ve daha sonradan yaratacağı olumsuz durumları doğrudan etkiler.

59 Kimyasal Yanık Vakalarında Tüm Dünyada Kullanılan Genel Ürün SU

60 SU Kimyasal maddeyi yıkayarak yüzeyden uzaklaştırır. (mekanik etki) Seyreltici etkisi vardır. Bütün kimyasallar üzerinde aynı etkiyi gösterir.

61 Suyun Seyreltici Etkisi ph ÖRNEĞİ Konsantrasyonun azalması 0,9 ml HCl için 240 litre su 0,9 ml NaOH için 365 litre su Zarar vericiliğin azalması Nüfuz etmenin azalması

62 Kimyasalın su uygulanana kadar vücuda çok hızlı nüfuz etmesi durumlarında su etkinliğini kaybeder. Bu nedenle kimyasalın deriye verdiği zararın etkisini azaltmak ve nötr bir ph elde etmek için minimum 15 dakika boyunca su ile yıkama gerçekleştirilmelidir. Bir güvenlik duşu altında yaz ve kış aylarında 15 dakika boyunca 60 l/dakika debide su ile yıkama hipotermi riski oluşturur.

63 YÜKSEK Konsantrasyonlu Ürünlerle İlgili Problem Ürünün nüfuz edişi çok hızlı gerçekleşir ve bu durumda suyun onu yok etmek için yeterli zamanı olmaz. Örnek; %98 lik Sülfürik asit, %50 lik kostik soda Ürün süratle nüfuz edebilir.

64 SU HİPOTONİKTİR Su, dokuya çok çabuk nüfuz eder, bu yüzden kimyasal ürünün farklı katmanlara nüfuz edişini hızlandırır.

65 KİMYASAL YANIKLARDA İLK YARDIM-1 Öncelikle mümkünse tehlikeli bölgeden uzaklaşılır. K.M. bulaşan giysiler, çorap, kolye, saat vb. çıkarılır.(h2so4!!!) Yanık bölgesi en az dakika çok basınçlı olmayan C civarı temiz su ile yıkanır. Şok belirtilerine karşı dikkatli olunur.haber verilir. Mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır.

66 KİMYASAL YANIKLARDA İLK YARDIM-2 Ölü derilere ve su toplamış alanlara dokunulmaz. Su toplamış bölgelerdeki sıvı deri bütünlüğü bozulmadan dışarı boşaltılır. Soğuk ve ıslak gazlı bez ile yara örtülür. Buz veya buz paketleri kullanılmaz. Antiseptik krem-pomat vb. ilk yardımda kullanılmamalıdır.

67 KİMYASAL GÖZ YANIKLARINDA İLK YARDIM Gözde lens varsa çıkartılır. Musluk suyu ile göz yıkanır.(20-30 dakika) Eğer varsa izotonik steril tuz solüsyonu kullanılır. Göz yıkandıktan sonra eller de sabun-su ile yıkanmalıdır. Göz kapakları iyice açılarak göz yıkanmalıdır. HF veya Alkali yanığı ise sağlık personeli gelene kadar göz yıkanmalıdır.

68 KİMYASAL YANIKLARDA İLK YARDIMDA; NÖTRALİZE EDİCİ MADDELER ANTİDOT MADDELER KULLANILMAZ

69 KİMYASAL MADDE İÇİLMESİ DURUMUNDA; Hasta kusturulmaz. Ilık su, meyve suyu, çay içirilir.

70 KİMYASAL ARINDIRMA SİSTEMLERİ

71 KİMYASAL ARINDIRMA SİSTEMLERİ

72 KİMYASAL ARINDIRMA SİSTEMLERİ

73 DIPHOTERINE

74 - Göz ve ciltte oluşan kimyasal yanıklarda kullanılan hipertonik, amfoterik (çoklu yüzey alanına sahip) bir yıkama solüsyonudur. Diphoterine; - Suyun mekanik yıkama işlemini gerçekleştirir. - Kimyasal maddeyi yapısına bağlar ( absorbe eder) ve daha sonra nötralizasyonunu sağlar. - Bu reaksiyon sonucunda enerji açığa çıkmaz.

75 Yapılan deneysel çalışmalar DIPHOTERINE in etkinliğini klinik düzeyde kanıtlamıştır. - Yan etkisi yoktur. - Sitotoksik ve mutajenik değildir. - Tahriş edici değildir. - Acı hissini hemen ortadan kaldırır. - Sterildir. (Açık yaralar üzerine de uygulanabilir.) - Kullanımı kolaydır. - Gecikmiş yıkamalarda da etkilidir. - Medikal tedaviyi kolaylaştırır. - Kalıcı sekelleri ortadan kaldırır.

76 DIPHOTERINE? DIPHOTERINE HİPERTONİKTİR Hipertonik solüsyonun osmotik basıncı insan vücudundan daha fazladır, ve kimyasal ürünü çok çabuk dışarı çeker.

77 DİPHOTERİNE İN ASİTLER ÜZERİNE ETKİSİ DIPHOTERINE amfoterik (hem asit hem baz gibi davranan) bir maddedir. Amfoter asidi çeker Amfoter asidi bazik reaktif yüzeyine sabitler Amfoter asidi hapseder ve etkisiz kılar

78 DİPHOTERİNE İN BAZLAR ÜZERİNE ETKİSİ DIPHOTERINE amfoterik (hem asit hem baz gibi davranan) bir maddedir. Amfoter bazı çeker Amfoter bazı asidik reaktif yüzeyine sabitler Amfoter bazı hapseder ve etkisiz kılar

79 DIPHOTERINE Ürün Formları Göz Dekontaminasyonu İçin Sabit ekipmanlara uygun yerlerde - Laboratuarlar - Üretim alanları -Depolar - Yükleme ve boşaltma alanları - Acil servis ve ambulanslar Kişisel ürün Ekipmanların taşınabilir olması gerektiğinde - İlk yardım çantaları -Tıbbi merkezler ve ambulanslar

80 DIPHOTERINE Ürün Formları Cilt - Deri Dekontaminasyonu İçin Bütün vücut dekontaminasyonu için taşınabilir boy duşları Kol, bacak, el, yüz gibi vücut kısımlarına olan sıçramalar için sprey formu Kullanım Alanları - Laboratuarlar - Üretim alanları - Depolar - Yükleme ve boşaltma alanları - Acil servis ve ambulanslar

81 ÖNEMLİ TAVSİYELER. Acı kesildiğinde yıkamayı durdurmayın. Optimal etki için tüm miktarı kullanın. Yıkamaya mümkün olduğunca çabuk başlayın Öncesinde ve sonrasında su kullanmayın

82 DIPHOTERINE TÜM KİMYASALLARDA KULLANILABİLİR Mİ? DIPHOTERINE, kimyasalların, göz ve deri komponentleri ile yaptığı, kimyasal yanığa sebep olan, 6 agresif reaksiyonu durdurur. DIPHOTERINE in olası 6 agresif reaksiyonu veren test edilmiş 1000 den fazla kimyasal üzerindeki verimi kanıtlanmıştır. Şayet DIPHOTERINE in listede bulunmayan bir kimyasal üzerindeki verimi konusunda herhangi bir şüphe olursa, PREVOR laboratuvarları bu kimyasal üzerinde denemeler yapacak ve sonucu bildirecektir.

83 SONUÇLAR Kimyasallarla oluşabilen yanıklar göze ve cilde ait en ciddi yaralanmalar arasındadır. Kimyasal yanıklara müdahalede Diphoterine su ve diğer solüsyonların avantajlarını korurken, eksik yönleri tamamlayarak etkin bir çözüm sağlar. Optimum sonuç için en kısa zamanda yıkama yapılması önerilir, gecikmiş yıkamalarda da Diphoterine kullanılabilir.ürün kullanımının ardından mutlaka tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.

84 Taşınabilir göz ve vücut duşu kullanımı Avrupa Standartlarına (EN :2007 ve EN :2008) uygundur. CE sertifikası ISO 9001:2000

85 KAYNAKÇA Hall AH, Blomet J, Mathieu L. Diphoterine for EmergentEye/Skin Chemical Splash Decontamination : A Review. Vet HumToxicology 2002, 44, 4, Cavallini M, Casati A. A prospective randomized, blind comparison between saline, calcium gluconate and Diphotérine for washing skin acid injuries in rats: effects on substance P and ß- endorphin release. European Journal of Anaesthesiology, 2004, 21, Schrage NF, Rihawi R, Frentz M, Reim M. Akuttherapie von Augenverätzungen [Acute therapy for chemical or thermal eye irritations]. Klin Monastbl Augenheilkd 2004, 221(4),

86 TERMAL (ISIL) YANIKLAR

87 TERMAL YANIKLAR -Güneş yanığı -Sıcak su, çay, kahve,yağ, yemek yanıkları -Su buharı yanıkları -Alevle temas -Sıcak metal vb. dokunmak -Elektrik yanıkları -Radyasyon yanıkları -İnhalasyon yanıkları

88 TERMAL YANIKLAR - Amerika ve Avrupa da yılda yanık vakası - Tahmini yanık kişi yanık ve inhalasyon yanığı sonucu ölüyor hasta hastanelerde tedavi oluyor. - Ortalama yanık büyüklüğü : % 14 - Yanıkların % 40 ı 2. derece yanıklar

89 TERMAL YANIKLAR - En sık termal yanık çeşidi : Haşlanma (su, çay vb.) - Evde yanık vakaları daha sık. - Çocuklar, yaşlılar ve bedensel engelliler risk altındadır. - Yüz, baş, el, ayak ve eklem yerlerindeki yanıklar daha zor iyileşir C den itibaren hücresel hasar başlar.

90 TERMAL YANIKLAR - Deri vücut ağırlığımızın % 15 ini oluşturur. - Vücudu dış etmenlere karşı korur. - Vücut sıcaklığını düzenler. - D vitaminini üretir. - Su, tuz vs. i ter ile vücuttan atar. - Duyu fonksiyonu vardır.

91 TERMAL YANIKLAR 1. Derece Yanıklar -Epidermiste mg. -Hafif ödem ve kızarıklık -Kuru deri -Ağrı -Su toplaması(bül) YOK günde iyileşir. -Ör./Güneş yanığı

92 TERMAL YANIKLAR 2. Derece Yanıklar -Epidermis ve dermis üst kısmında mg. -Su toplanması(bül) VAR. -Pembe, kırmızı, beyaz renktedir. -Nemli yüzey. -Deri bastırmayla solar. -Oldukça ağrılıdır haftada iyi bakımla skarsız iyileşir. -Skar(nedbe dokusu) kalabilir.

93 TERMAL YANIKLAR 3. Derece Yanıklar -Epidermis, dermis ve alt katmanlar -Ciddi yanıklardır. -Beyaz-kahverengi -Ağrı hissi yok. -Deri kurudur. -Hospitalizasyon gerekli. -Nedbe(skar) kalır. -Doku nakli gerekebilir. -İyileşmesi aylar-yıllar alabilir.

94 TERMAL YANIKLAR

95 TERMAL YANIKLAR 3. Derece yanık için gerekli su sıcaklığı 155 F 1 SANİYE 68.3 C 148 F 2 SANİYE 64.4 C 140 F 5 SANİYE 60.0 C 133 F 15 SANİYE 56.1 C 127 F 1 DAKİKA 52.7 C 124 F 3 DAKİKA 51.1 C 120 F 5 DAKİKA 48.8 C 100 F GÜVENLİ SICAKLIK 37.7 C

96 TERMAL YANIKLAR Yanık Alanı ve 9 lar Kuralı ;

97 İLK YARDIM ; TERMAL YANIKLAR -Öncelikle yanan bir bölüm varsa söndürülür. -Yaralı mümkünse riskli bölgeden uzaklaştırılır. -Yanan elbise vs. makasla kesilerek dikkatle çıkarılır. -Bütünlüğü bozulmuş derilere kesinlikle dokunulmaz. -Cilde yapışmış elbise ve iç çamaşırlara dikkat edilir.

98 İLK YARDIM ; TERMAL YANIKLAR -Eğer dumanlı bölgeden kurtarılmışsa Oksijen verilir. -Etkilenen bölge ve yanık derecesi küçükse(%1-2) su ile cilt yıkanabilir. -Daha ciddi yanıklarda, soğuk nemli steril gazlı bez ile yara örtülür. Üzerine kuru çarşaf-battaniye serilir.(hipotermiye dikkat) -Yanan kol veya bacak ise elevasyon uygulanabilir. -Hipotermi ve şok belirtilerine hazırlıklı olunur.

99 TERMAL YANIKLAR WATER JEL Tea Tree Oil (Çay Ağacı Yağı) Lidokain (Lokal Anestezik) Gliserin (Cildi besleyici ve yumuşatıcı etki) Germaben(Jelin ömrünü uzatan antimikrobik madde) Trietanolamin(higroskopik ; su çekici) % 96 sudan oluşur, kolay yıkanır.

100 TERMAL YANIKLAR WATER JEL Sterildir. Kısa sürede ağrı hissini ortadan kaldırır.(4 dak.) Yan etkisi yok.(açık yaralarda da kullanılıyor.) Antibakteriyel etkisi var. Hipotermi riski yok. Bül(su toplaması) oluşumunu en aza indirir. Kullanımı çok kolay ve SKT si uzun.(5 YIL) FDA onayı ve CE Belgesi mevcut. Tüm gelişmiş ülkelerde kullanılıyor.

101 body core temperature TERMAL YANIKLAR 8 yaşındaki yanıklı hastada 15 ve 20 C su ile soğutulurken yapılan gözlem 37, , ,5 35 Start Cooling End Cooling Water Temperature 15 C Water Temperature 20 C time (min)

102 Temp. ( C) TERMAL YANIKLAR WATER JEL VE SU İLE SOĞUTMANIN KARŞILAŞTIRILMASI 38 37, , , , time (min) Water Jel Water

103 TERMAL YANIKLAR WATER JEL YANIK KİTLERİ

104 TERMAL YANIKLAR WATER JEL YANIK BATTANİYELERİ

105 Water jel yüz maskesi TERMAL YANIKLAR

106 TERMAL YANIKLAR

107 TERMAL YANIKLAR Elektrik Yanığı(380 Volt Flash Burn=Ani Parlama Yanığı)4.Gün Waterjel

108 AK-KİM DE YANIK KİTLERİ

109 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

110 6 Farklı Saldırgan Kimyasal Reaksiyon Oksitleyiciler (e - verir) Solventler Asitler Bazlar Bağlanıcılar ( Ca, Mg ) (Şelasyon yapıcılar) İndirgen maddeler (e - alır)

111 KİMYASAL MADDE MARUZİYET MODELİNİN TANIMLANMASI_KALDIR Üretim, kullanım ve taşınma aşamalarını kapsayan risk değerlendirme çalışmaları; Risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır; 1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 2) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu, 3) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi, 4) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı, 5) Mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri, 6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi, 7) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

112 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından taslak haline getirilmiş ve yakında yayınlanmasını beklediğimiz İş Hijyeni, Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yönetmeliği ülkemizde bu alandaki önemli bir eksikliği ortadan kaldıracaktır diye ümit ediyoruz

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 75-09-2 Kullanım alanları : Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma

KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma EC NO : 215-535-7 GBF No :042 Sayfa No : 1/5 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ksilen Formülü : C 8 H 10 Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224)

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 78-93-3 Kullanım alanları : Kullanım alanı çok yaygın olan keton

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

Yayın Tarihi: 06.07.2010

Yayın Tarihi: 06.07.2010 1/5 26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI KAPALI LÜ TİCARİ ADI Hidroklorik Asit HCl 2. BİLEŞİMİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün : CAS No : 141-78-6 Kullanım alanları : Çözücü ve seyreltici olarak kullanım alanı

Detaylı

Zehirlenme durumunda UZEM in 114 no lu telefonunu arayın.

Zehirlenme durumunda UZEM in 114 no lu telefonunu arayın. Yeni Düzenleme Tarihi : Kaçıncı Düzenleme Olduğu : Form No : RFM018 Sayfa No : 1 / 6 1.Madde / müstahzar ve Şirketin Tanıtımı : TOMCAT 2 4 MEVSİM BLOK YEM Kullanım Amacı : Rodentisit Üretici Firma : Bell

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MSDS KANUNİ SORUMLULUK Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Remi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ AMONYAK KAÇAĞI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 09.04.2013 TEHLİKELERİN TANIMI İnsan Sağlığı Amonyak, solunması durumunda zehirleyici, vücuda temas halinde

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA TOZ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri)

Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk ve güvenlik cümleleri (cümlecikleri), kimyasal madde ambalajlarının üzerinde ilgili kimyasal hakkında risk ve güvenlik bilgilerini

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı : HMPlus Mikronütrient Şirket : Kayhan ÜNLÜALP HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka İZMİR Acil Telefon numarası

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : TEKNOLATEX 500 Malzemenin Kullanım Amacı : Beton Harç Katkısı Üretici Kuruluş : Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. İstanbul Deri OSB. Arıtma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR POLISH Ürün Tanımı Paslanmaz

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI Sayfa : 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Saten Perdah Alçısı Kullanım Alanları: Elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Üretici Firma: Saint-Gobain

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 111-46-6 Kullanım alanları : Polyester, poliüretan ve plastifiyan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ROOM CARE R5 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Makina Plus Sıva Alçısı Kullanım Alanları: Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.)

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru Üretici Firma: Beşler Tekstil San.Tic. A.Ş O.S.B 20 Cad. No: 54 38070 KAYSERİ

Detaylı

ÜRÜN ADI Teknoser 100

ÜRÜN ADI Teknoser 100 Deri Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 TUZLA / İSTANBUL Tel: 0216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00 www.teknoyapi.com.tr e-mail : info@teknoyapi.com.tr 1/5 BÖLÜM 1 ÜRÜN VE ŞİRKET BİLGİLERİ

Detaylı

KALSİYUM KARBONAT (KALSİT)

KALSİYUM KARBONAT (KALSİT) 1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürünün Adı : KALSİYUM KARBONAT Ürünün Kimyasal Formülü : CaCO 3 Yapı malzemelerinin üretiminde; kimyasal proseslerde; metalürji ve cam Kullanım Alanları : üretiminde;

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Yayın Tarihi: 21.08.2009

Yayın Tarihi: 21.08.2009 1/5 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI KAPALI FORMULÜ TİCARİ ADI SODYUM HİDROKSİT NaOH Payet Kostik KULLANIM ALANI Deterjan ve sabun endüstrileri. alüminyum ve gıda endüstrisi, Suni ipek, kâğıt hamuru,

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı:

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA DIS D4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO KULLANIM ALANI Textil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanması ve genel dezenfektasyon

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC Basım Tarihi: 10.02.2010 Page: 1/6 1- Firma ve Ürün tanımı Ürün Bilgileri Ürün İsmi: ALÜMİNYUM SÜLFAT Üretici/Kaynak Firma bilgileri : Ardıçlı evler, Yeryüzü Mah,

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

ÜRÜN ADI % AĞIRLIK CAS NO EINECS NO META-KSİLEN 20.0 108-38-3 203-576-3 MICROCRYSTALLINE 20.0 14808-60-7 238-878-4 SILICA

ÜRÜN ADI % AĞIRLIK CAS NO EINECS NO META-KSİLEN 20.0 108-38-3 203-576-3 MICROCRYSTALLINE 20.0 14808-60-7 238-878-4 SILICA Yayınlama Tarihi 21.06.2014 Form No 07FRC027 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - 1- Madde Mustahzar ve Şirket /İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı Firma Adı AKİŞ BOYA SAN VE TİC AŞ Ali Osman Sönmez cad.no.4 Bursa-TURKEY

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR AİRFRESH FANTASTİK

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4 TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Etil asetat Formülü :C 4H 8O 2 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad.8.Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

ODA VE ÇAMAŞIR PARFÜMÜ SPRİNG

ODA VE ÇAMAŞIR PARFÜMÜ SPRİNG ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETİK ASİT CAS NO: 64-19-7 EC NO :200-580-7 R:10-35 S: 23.2-26-36/37/39-45

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETİK ASİT CAS NO: 64-19-7 EC NO :200-580-7 R:10-35 S: 23.2-26-36/37/39-45 TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Asetik Asit çözeltisi %80 Formülü : CH 3 COOH Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224)

Detaylı

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA CRYSTAL A8 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA INOX D7 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

ÜRÜN ADI Teknorep 300

ÜRÜN ADI Teknorep 300 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1/5 BÖLÜM 1 ÜRÜN VE ŞİRKET BİLGİLERİ ÜRÜN ADI Teknorep 300 TANIMI Suda çözünmeyen Çimento esaslı, tek bileşenli elyaflı kalın tamir harcıdır. BÖLÜM 2 YAPISI HAKKINDA BİLGİ

Detaylı

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - -

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - - Sayfa 1 / 5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGİSİT (MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _ Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI Kimyasal Adı KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde

Detaylı

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETON

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETON EC NO:20662-2 8 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Aseton Formülü : CH 3 COOH 3 Firma Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon : 05382084672 : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

2. Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi. İçerik CAS No EC No Oran Kalsiyum Sulfat Dihidrat 10101-41-4 600-148-1 >80% Cam Fiber 65977-17-3 - <1%

2. Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi. İçerik CAS No EC No Oran Kalsiyum Sulfat Dihidrat 10101-41-4 600-148-1 >80% Cam Fiber 65977-17-3 - <1% Rev. No: 01 Sayfa: 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Glasroc H Kullanım Alanları: Her iki yüzeyi cam elyaf şilte kaplı, çekirdek yapısı su ve neme karşı güçlendirilmiş, iç ve dış cephede

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUB CONTIGREASE HT 391 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR KT-34 L Ürün Tanımı Sebze

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP MIX RINSE PLUS

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU FOSFORİK ASİT CAS NO : [7664-38-2] EC NO :233-633-2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU FOSFORİK ASİT CAS NO : [7664-38-2] EC NO :233-633-2 Sayfa No : 1/4 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :o-fosforik asit Formülü :H 3 PO 4 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA CHLOR D4.4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA CHLOR D4.4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA CHLOR D4.4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Sentetik Astar Kullanımı : Ahşap ve metal yüzeyler için astar Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Revizyon tarihi 08.01.2016 Baskı tarihi 11.01.2016 No6/1 Esenyurt, İstanbul, Turkey Tel +90 212 451 57 91 (pbx) Fax +90 212 451 57 96 Sayfa 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ticari İsmi Kullanım Alanı Endüstriyel

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknomer 400 2K Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ Bileşenlerin Genel Tanımı: Toz Bileşen;

Detaylı