CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :..."

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış derslere ait testi içermektedir. Bu kitapçıkta 100 soru bulunmaktadır. 2. Bu soru kitapçığının türü A dır. Kitapçık türünü cevap formunuzdaki ilgili yere aşağıda gösterilen şekildeki gibi kodlayınız ve salon görevlisinin de kendisine ait alanı paraflamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap formunuza yapmadığınız takdirde sınavınız değerlendirilmez. Yanlış kodlama yaptığınız takdirde ise sınavınızın değerlendirilmesi yanlış olacaktır. AÇIKLAMA 3. Sınavda öğrencilere/adaylara toplam 120 dakika süre verilmiştir. 4. Cevaplamaya istediğiniz dersten başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap seçeneği işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formunda ayrılmış olan yere kurşun kalemle işaretlenecektir. 7. Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8. Cevap formunda soruların cevapları doğru biçimde işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı algılayamayacaktır. Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan tamamen öğrenci/aday sorumludur. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir Görevde Yükselme Sınavı SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ A Paraf B Paraf Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının OMÜ nün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2

3 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kişilere hitaben yazılan yazılarda resmi hitap biçimine uygun yazılmıştır? A) Sayın Prof. Dr. Baki Kısa Türk Dil Kurumu Başkanı B) Sayın: Prof. Dr. Baki Kısa Türk Dil Kurumu Başkanı C) Sayın: Prof. Dr. Baki KISA Türk Dil Kurumu Başkanı D) Sayın Prof. Dr. Baki KISA Türk Dil Kurumu Başkanı 2. Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak. yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçimine uygun olarak düzenlenir. Yukarıdaki metindeki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır? A) Paraf B) Koordinasyon C) Adres D) İvedi 3. Kâğıt kullanarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir? A) 5 B) 3 C) 2 D) 1 GÖREVDE YÜKSELME 5. Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır? A) Aslını aynıdır B) Aslının benzeridir C) Aslıdır D) Aslına uygundur 6. Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Planlama B) Örgütleme C) Yöneltme D) Denetim 7. Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir? A) Genel Müdür B) İnsan Kaynakları Müdürü C) Genel Müdür Yardımcısı D) Müsteşar Yardımcısı 4. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik derecesini belirtmez? 8. Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Gizli B) Çok gizli C) Önemli D) Hizmete özel A) Yönetim (kontrol) Alanı B) Yönetim Birliği C) Komuta Birliği D) Hiyerarşi 3

4 9. İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır? A) Saygı ve değer İhtiyaçları B) Güvenlik ihtiyaçları C) Fizyolojik ihtiyaçlar D) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları 10. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir? A) Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir B) Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir C) İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır D) Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar 11. Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir? A) Güç konusu B) Sorumluluk dağılımı C) Güç kaynakları D) Yetki göçerimi 12. Yaklaşık maliyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İhale yapılmadan önce idarece belirlenir. B) İhale ve yeterlilik ilanlarında yer verilmez. C) İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. D) KDV dahil fiyatla belirlenir. 13. İtirazen şikayet başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır? A) İhale komisyonuna B) İhaleyi yapan idareye C) Kamu İhale Kurumu na D) Maliye Bakanlığı na sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz. B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. C) Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık teklif usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. D) İdareler ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasından sorumludur sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden değildir? A) Doğrudan temin usulü B) Açık ihale usulü C) Pazarlık usulü D) Belli istekliler arasında ihale usulü 16. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaz? A) Tokat Belediyesi nin hizmet alımları B) Anadolu Üniversitesi nin mal alımları C) Ziraat Bankası nın yapım işleri D) Samsun Büyükşehir Belediyesi nin taşınmaz mallarını kiraya vermesi 4

5 sayılı Kamu İhale Kanununa göre herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerin yaptıkları ihaleye ilişkin yasaklama kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir? A) Maliye Bakanlığı B) Kamu İhale Kurumu C) İdarenin İhale Yetkilisi D) Bakanlar Kurulu 18. Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilemez? A) Döviz B) Tedavüldeki Türk lirası C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları D) Hazine Müsteşarlığı nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununa göre, devlet tüzel kişiliğine dâhil idarelerin bütçelerine ne ad verilir? A) Merkezi Yönetim Bütçesi B) Genel Bütçe C) Özel Bütçe D) Mahalli İdare Bütçesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununa göre, kamu idareleri bütçe gelir ve gider tekliflerini ne zamana kadar Maliye Bakanlığı na gönderir? A) Temmuz ayının on beşine kadar B) Temmuz ayının sonuna kadar C) Eylül ayının on beşine kadar D) Eylül ayının sonuna kadar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda üst yönetici kimdir? A) Bakan B) Başbakan C) Müsteşar D) Bakan Yardımcısı sayılı Kanuna göre idare faaliyet raporu kim tarafından hazırlanır? A) Gerçekleştirme görevlisi B) Harcama yetkilisi C) Üst yönetici D) Bakan 23. sorunun doğru cevap seçeneği C iken D olarak değiştirilmiştir sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerince yürütülmez? A) İşin yaptırılması B) Mal veya hizmetin alınması C) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve belgelendirilmesi D) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğunun araştırılması 24. sorunun doğru cevap seçeneği B iken A olarak değiştirilmiştir sayılı kanuna göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz? A) İdari sorumluluk B) Mali ve cezai sorumluluk C) Mali sorumluluk D) Cezai sorumluluk 5

6 sayılı kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hangi tarihe kadar TBMM ne sunulur? A) 1 Ekim B) 13 Ekim C) 15 Ekim D) 17 Ekim 26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecine katılmaz? A) Sayıştay B) Bakanlar Kurulu C) Maliye Bakanlığı D) Kalkınma Bakanlığı 27. Taşınır Mal Yönetmeliğinin dayanağı olan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelir Vergisi Kanunu B) Medeni Kanun C) 2547 Sayılı Kanun D) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 28. Hangi durumda Taşınır İşlem Fişi düzenlenir? A) Kişilerin kullanımına demirbaş verilmesinde B) Zimmetle taşınır verilenlerin emekli olmasında C) Esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında D) Zimmetle taşınır verilenlerin hizmet yerlerinin değiştirilmesi durumunda 29. Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle taşınırların kayıttan çıkışı nasıl yapılır? A) Zimmet fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. B) Taşınır istek belgesi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. C) Dayanıklı taşınırlar listesi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır D) Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ve taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. 30. Aşağıdakilerden hangisi Harcama Yetkilisinin taşınırlarla ilgili sorumluluk ve görevlerinden birisi değildir? A) Taşınırların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar. B) Taşınırların hukuka uygun elde edinilmesinden sorumludurlar C) Taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludurlar D) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için imkânlarıyla ürettikleri taşınırların değerini tespit etmek 31. Taşınır geçici alındısı hangi hallerde düzenlenir? A) Acilen zimmete taşınır verilmesi gereken hallerde düzenlenir B) Taşınıra zarar verilmesi halinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından düzenlenir C) Muayene ve kabul işlemi derhal yapılmayan hallerde, taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir D) Ambarın sayılmasından sonra taşınırlarda fazla çıkması durumunda düzenlenir 32. sorunun doğru cevap seçeneği A iken C olarak değiştirilmiştir. 32. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler bu kanun kapsamı içindedir. B) Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler bu kanun kapsamı içindedir. C) Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir. D) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler bu kanun kapsamı içindedir. 6

7 33. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunudur? A) 2914 sayılı Kanun B) 6111 sayılı Kanun C) 4982 sayılı Kanun D) 4734 sayılı Kanun 34. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi itirazını nereye yapmalıdır? A) İdare Mahkemesine B) Sulh ve Ceza Mahkemelerine C) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna D) BİMER e (Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezine) 35. Bilgi Edinme Hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? A) Yönetsel bir haktır. B) Anayasal bir haktır. C) Evrensel bir haktır. D) Doğal bir haktır. 36. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır? A) Kişinin şahsına ait bilgi ve belgeler B) Kişinin direk etkilendiği işlemler C) Kişinin mesleki onurunu etkileyen bilgi ve belgeler D) Mal bildirim beyannamesi ile ilgili belgeler Mayıs Üniversitesi stratejik planında paydaşlarımız ile ilgili Paydaş Etki/Önem Matrisi de verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birlikte Çalış A) MEB B) YÖK C) DPT D) Maliye Bakanlığı Bilgilendir Askerlik Şubesi Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Müdürlüğü Üniversiteler Arası Kurul Çıkarlarını Gözet/ Çalışmalara Dâhil Et KOBİLER- SİADLAR Yerel Medya Sendikalar Dernekler Sosyal Güvenlik Kurumu Mayıs Üniversitesi stratejik planında (GZFT) nin açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Gelişim-Zararlar, Fırsatlar-Tehditler B) Güçlü-Zayıf Yönler, Takip Edilecek-Tehditler C) Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler D) Gelişmesi Gereken-Zayıf Yönler, Fırsatlar- Potansiyel Tepkiler 39. Aşağıdakilerden hangisi 19 Mayıs Üniversitesi stratejik planında belirlenen stratejik amaçların içinde bulunduğu Temalardan dan değildir? A) Eğitim-Öğretim B) Toplumsal Yaşama Katkı C) Araştırma Geliştirme Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri D) Üniversitenin Yatay ve Dikey Büyümesini Sağlama 7

8 40. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir? A) Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir. B) Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder. C) Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir. D) Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir. 41. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz? A) Dedikodu B) Görevi kötüye kullanma C) Kayırmacılık D) Rüşvet 42. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye deki etik mevzuatı içinde yer almaz? A) 5176 sayılı Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun (2004) B) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik () C) Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011) D) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005) 43. sorunun doğru cevap seçeneği A iken B olarak değiştirilmiştir. 43. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından biridir? A) Soru sorma B) Değerlendirme C) Mektup D) Pratik yapma 44. Kuruluşun ile ilişkilerini,...kuruluşun amaçları, işlevleri ve örgütsel davranış üzerindeki etkilerini öğrenmesiyle, kuruluşun.. etkilemesiyle ilgili anlayış, davranış ve yöntemleri içeren bir kavramdır. Yukarıdaki halkla ilişkiler tanımında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisi olmalı? A) Çalışanlar/ çalışanların/ çalışanlarını B) Çocuklar/ çocukların/ çocukları C) Komşular/ komşuların/ komşularını D) Çevre/ çevrenin/ çevresini 45. Aşağıdakilerden hangisi personelin eğitimini amaçlayan kurum içi halkla ilişkiler etkinliklerinden biri değildir? A) Hizmet içi kurslar B) Yabancı dil kursları C) Geziler D) Müzik kursları 46. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçlarından birisidir? A) Demokratik değerlerin gelişmesine engel olmak B) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak C) Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını engellemek D) Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyumsuzluk yaratmak 47. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi nin görevlerinden birisi değildir? A) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak B) Para basılmasına karar vermek C) Savaş ilanına karar vermek D) Kanun hükmünde kararname çıkarmak 8

9 Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler arasında sayılmamıştır? A) Seçme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı B) Kamu hizmetine girme hakkı C) Grev hakkı D) Dilekçe hakkı Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden birisidir? A) Başbakanı atamak B) Kanunları yayımlamak C) Kararnameleri imzalamak D) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak 50. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi nin görevleri arasında yer almamaktadır? A) Tüzüklerin Anayasa ya uygunluğunu denetlemek B) Yüce Divan sıfatıyla birtakım kişileri yargılamak C) Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek D) Bireysel başvuruları karara bağlamak Anayasası na göre milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir soruşturmaya uğramamalarına ne ad verilir? A) Yasama uyumsuzluğu B) Yasama dokunulmazlığı C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler D) Yasama sorumsuzluğu 52. Yükseköğretim kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kurul Başkanı, kurul üyeleri arasında cumhurbaşkanı tarafından seçilir B) Kurula Cumhurbaşkanı tarafından sekiz üye seçilir C) Kurul üyeliğinin süresi beş yıldır. D) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kurul organları arasındadır sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında enstitü organları ile ilgili aşağıdaki beyanlardan hangisi yanlıştır? A) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur B) Enstitü kurulu müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur C) Enstitü kurulu 2547 sayılı kanunla fakülte kuruluna verilen görevleri yerine getirirler D) Enstitü müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. 53. soru herkese doğru kabul edilmiştir. 54. Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Fakülte Yönetim Kurulu B) Dekan C) Fakülte Kurulu D) Üniversite Yönetim Kurulu 55. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Senato B) Hukuk Müşavirliği C) Üniversite Yönetim Kurulu D) Rektör Yardımcısı 9

10 56. Aşağıda belirtilen kamu görevlilerinden hangisi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik e tabi değildir? A) Kamu kurumunda istihdam edilen işçi B) Kamu kurumu sözleşmeli personeli C) Polis D) 657 sayılı yasaya tabi memur 57. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçiler için imzalanan Toplu İş Sözleşmelerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik e aykırı hüküm konulması halinde geçerliliği konusunda ne söylenebilir? A) Toplu İş Sözleşmesi özel yasaya dayandığından aykırı hüküm konabilir. B) Toplu İş Sözleşmesine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe aykırı hüküm konamaz. C) Toplu İş Sözleşmesine tabi işçiler Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. D) Toplu İş Sözleşmesi ile iş yerindeki kılık kıyafet düzenlenemez. 58. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine dair yönetmeliğe göre işyerinde aşağıdaki kıyafetlerden hangisi giyilmez? A) Gömlek B) Sandalet C) Döpiyes D) V yaka süveter 59. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik e aykırı hareket edenlere uygulanacak disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek (Uyarma). B) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak (Uyarma). C) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak (Uyarma). D) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak (Kınama). 60. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik e göre yaz dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 Haziran 15 Eylül B) 15 Mayıs 31 Ağustos C) 01 Haziran 15 Eylül D) 15 Mayıs 15 Eylül 61. Mal bildiriminde bulunmayan memurlara verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Kademe ilerlemesinin durdurulması B) Uyarma C) Kınama D) Aylıktan kesme 62. Usulüne uygun çekilen devlet memuru ne kadar süre sonra memuriyete dönebilir? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) 3 yıl 10

11 63. Görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevinden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içerisinde soruşturmaya başlanması zorunludur? A) 15 B) 1 0 C) 3 0 D) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kim tarafından düzenlenir? A) Vali B) Devlet Personel Başkanlığı C) Memurun çalıştığı kurum D) Başbakanlık 65. Devlet memuru 1982 Anayasasının hangi maddesinde tanımlanmıştır? A) 125 B) 127 C) 128 D) nci ve 2nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 den az olan kadrolara atanabilmek için asgari hizmet süresi kaç yıldır? A) 8 B) 1 0 C) 12 D) Farsça aşağıdaki dil ailelerinden hangisinde yer alır? A) Hint-Avrupa Dil Ailesi B) Bantu Dil Ailesi C) Hami-Sami Dil Ailesi D) Ural-Altay Dil Ailesi 68. Kel ölür ( ) sırma saçlı olur ( ) kör ölür ( ) badem gözlü olur. Yukarıdaki boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir? A) (,) (,) (,) B) (.) (,) (;) C) (;) (,) (,) D) (,) (;) (,) 69. Aşağıdakilerin hangisi anlamına göre olumlu bir cümledir? A) Burada beni kimse tanımaz. B) Ne adımızı anan var, ne halimizi soran. C) Söylediklerimi henüz yapabilmiş değil. D) Cezaya çarptıranlar suçsuz değildiler. 70. Hangisi dilekçeler için yanlış bir yargıdır? A) Üst makama rica alt makama arz edilir. B) Düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır. C) Sağ alt tarafa dilekçe sahibinin adı soyadı yazılır. D) Resmi veya özel kuruluşlardan bilgi talep edilir. 71. Türkçeye en çok benzeyen dil hangisidir? A) Moğolca B) Macarca C) Çince D) Rusça 72. Hangisinin yazımı yanlıştır? A) Özgeçmiş B) Genelkurmay C) Kurban Bayramı D) 29 Mayıs 1453 Salı günü 11

12 73. Doktora yapan öğretim elemanına aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Bir kademe ilerlemesi uygulanır. B) Bir derece ilerlemesi uygulanır. C) İki kademe ilerlemesi uygulanır. D) Bir derece bir kademe ilerlemesi uygulanır. 74. Aşağıdaki unvanlardan hangisi öğretim elemanı sınıfında değildir? A) Uzman B) Çevirici C) Araştırmacı D) Araştırma Görevlisi 75. Öğretim elemanlarının derece yükseltilmesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması B) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmak C) Birim amirinin onayı D) Bu süre içinde olumlu sicil almış olması 76. Aşağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunacaklardan biri değildir? A) Siyasi parti genel başkanları B) Yeminli mali müşavirler C) Gazete sahibi gerçek kişiler D) Muhtarlar 77. Aşağıdakilerin hangisinde mal bildirimini verme zamanı doğru olarak verilmiştir? A) Bakanlar Kurulu üyeliğine atamalarda atamayı izleyen 2 ay içinde B) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen 2 ay içinde C) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen 2 ay içinde D) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda 2 ay içinde 78. Mal bildirimin verileceği mercilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için Adalet Bakanlığına B) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Maliye Bakanlığı, C) Noterler için Adalet Bakanlığı D) Siyasi parti genel başkanları için Sayıştay Başkanlığı 79. Aşağıdakilerden hangisi disiplin amirinin vermeye yetkili olduğu cezalardan biri değildir? A) Aylıktan kesme B) Uyarma C) Kınama D) Kamu görevinden çıkarma 80. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Bulunan kademedeki ilerlemenin 1-4 yıl durdurulmasıdır. B) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilir. C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiği tarihten 2 yıl sonra uygulanır. D) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. 81. Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenen zamanaşımı hükümleri ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Uyarma, kınama cezalarında 60 gün içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. B) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. C) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet bir yıl içerisinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. D) Aylıktan kesme cezasında 60 gün içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 12

13 82. Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliğinde tanımlanan Disiplin Kurulları için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Kurul üyeleri çekimser oy kullanabilir. B) Kurulun toplantı nisabı üye tam sayısının üçte ikisidir. C) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. D) Disiplin kurulları uyarma cezası vermeye yetkilidir. 83. Aşağıdakilerden hangisinde şikâyetin yapılma şekli ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak, silsile takip edilerek şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. B) Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. C) Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. D) Sözlü şikâyetlerde en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirin atlanarak yapılması ilkesi uygulanmaz. 84. Şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin tamamlanması aşağıda verilen sürelerden hangisi içerisinde zorunludur? A) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde B) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 60 gün içinde C) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 15 gün içinde D) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 15 iş günü gün içinde 85. Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilirler? A) 30 gün B) 60 gün C) 15 gün D) 10 gün 86. Milli Güvenlik Kurulu toplantıları ne zaman yapılır? A) 2 ayda 1 kez B) 3 ayda bir C) Yılda 1 kez D) 4 ayda 2 kez 87. Devletin anayasal düzeni, milli varlığını, bütünlüğünü milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanı sıra, uluslararası antlaşmalarda kararlaştırılan haklarını, her türlü iç ve dış tehdide karşı korunmak ve kollanmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Milli güvenlik B) Milli güç C) Siyasi güç D) Milli strateji Anayasası nın 117 nci Maddesine göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM ne karşı hangi kurum sorumludur? A) Genelkurmay Başkanlığı B) Türk Silahlı Kuvvetleri C) Milli Güvenlik Kurulu D) Bakanlar Kurulu 89. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Türkiye sinin ilk muhalefet partisidir? A) İttihat ve Terakki Partisi B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası D) Ahali Cumhuriyet Fırkası 13

14 90. Kanun önünde eşitliğin sağlanması ve her türlü ayrıcalığın reddi anlamına gelen halkçılık aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır? A) Bağımsızlık B) Özgürlük C) Devletçilik D) Demokrasi 91. Vatan bir bütündür, bölünemez. İlkesi ilk olarak nerede ifade edilmiştir? A) Samsun B) Amasya Genelgesi C) Havza Genelgesi D) Erzurum Kongresi 92. Mustafa Kemal Atatürk ün Nutuk adlı eseri hangi yıllar arasındaki olayları anlatır? A) B) C) D) Millet egemenliğinin esas unsur olduğu Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Devletçilik B) Laiklik C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik 94. Aşağıdaki hukuki yapılanmalardan hangisi Mecelle nin yerine getirilmiştir? A) Ceza Kanunu B) Medeni Kanun C) Ticaret Kanunu D) İcra/İflas Kanunu 95. Aşağıdaki kanunlardan hangisi bakanlıkların teşkilat yapısı ile ilgili çıkarılmıştır? A) 2547 Sayılı Yasa B) 4737 Sayılı Yasa C) 3046 Sayılı Yasa D) 657 Sayılı Yasa 96. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bakanlıklarda faaliyet konusunun önemi ölçüsünce müsteşar bulunur? B) Bakanlıklarda şeflikler kanun yoluyla kurulur ya da kaldırılır? C) Bakanlık bağlı kuruluşlar için bakanlık merkez teşkilatında genel müdürlük düzeyinde ana hizmet birimi kurulamaz. D) Bakanlıklarda tüm danışma ve yardımcı birimler için genel müdürlük kurulur. 97. Yükseköğretim kurumlar devlet teşkilatı içinde hangi kategoride yerini bulur? A) Merkezi idare B) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşu C) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluş D) Milli Eğitim Bakanlığı ilgili kuruluşu 98. Bakanlık bağlı kuruluşların bağlı olduğu bakanlıktan alınıp başka bir bakanlığa bağlanması için hangi prosedür uygulanır? A) Kanunda değişiklik yapılır. B) Bakanlar arası protokol yoluyla değişiklik gerçekleştirilir. C) Başbakanın kararıyla değişiklik yapılır. D) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı ile değişiklik yapılır. 99. Bakanlık bağlı kuruluşların merkez teşkilatların kadro yapılanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Müsteşar-Genel Müdür-Daire Başkanı-Şube Müdürü B) Bakan-Müsteşar-Daire Başkanı-Genel Müdür C) Genel Müdür-Daire Başkanı-Şube Müdürü-Şef- Memurluk D) Daire Başkanı-Genel Müdür-Şube Müdürü-Şef- Memur 100. Sermayesinin %50 den fazlası herhangi bir iktisadi devlet teşekkülü ya da Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olan Anonim Şirketlere ne ad verilir? A) Kamu İktisadi Teşekkülü B) Bağlı Ortaklık C) Kamu İktisadi Teşebbüsü D) İştirak 14 Test Bitti.

15 Kontrol Yapanlar Ders Adı İmza Düzenleyenler Kitapçık Türü İmza A Kitapçığı B Kitapçığı Basımı Onaylayan Kitapçık Türü İmza A Kitapçığı B Kitapçığı

16 Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş öğrenciler/adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu öğrencilerin/adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınavda öğrencilere/adaylara her ders için 120 dakika süre verilmiştir. Öğrenciler/Adaylar sınavın ilk 30 dakikasından sonra hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve son 5 dakikası içinde öğrencinin/ adayın salondan çıkışına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden öğrenci/ aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava devam ettirilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap formunuzu ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildikten sonra cevap formları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar öğrenciler/ adaylar yerlerinden ayrılmayacaktır. 3. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle/adaylarla konuşmaları ve öğrencilerin/adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 4. Sınav sırasında kopya çeken, çekilmesine yardımcı olan öğrencilerin/adayların kimlikleri, Salon Başkanı tarafından Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu öğrencilerin/ adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekenleri veya çekmeye yardımcı olanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye/adaya aittir. Öğrencilerin/ Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan öğrencilerin/adayların sınavı iptal edilcektir. Cevap formunuzu başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir. Sınav görevlileri, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, OMÜ takdir hakkını kullanarak adayların bir kısmının veya tümünün sınavını iptal etme hakkına sahiptir. 5. Öğrenciler/Adaylar, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yeri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce A SINAVDA UYULACAK KURALLAR Görevde Yükselme Sınavı sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarıları dikkate almayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap formunda ilgili alanları doldurmanız gerekmekte olup yazılacak her türlü yazı ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap formuna işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına yapmış olduğunuz işaretlemeler geçersiz sayılacaktır. 7. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra Salon Başkanının talimatıyla kitapçıktaki sayfaların eksik olup olmadığını ve basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın başlığında basılı bulunan soru kitapçık türünün, kitapçığın ön kapağındaki soru kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığı üzerindeki kitapçık türünü, cevap formu üzerinde bulunan Soru Kitapçığı Türü alanına kodlamanız gerekmektedir. Salon görevlileri sınav öncesi cevap formunuzda kodladığınız Soru Kitapçığı Türünü kontrol ederek form üzerinde bulunan Kontrol edilmiştir alanını mürekkepli kalemle paraflayacaktır. Salon görevlileri tarafından cevap formunuzda ilgili alanın paraflanmaması durumunda cevap formunuz değerlendirilemeyecektir. Lütfen salon görevlilerinin cevap formunu paraflamasını isteyiniz. 8. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sıra numaranızı yazıp imzalayınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap formları toplanacak ve tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik bulunması durumunda sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. 9. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 10. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 11. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap formunuzu salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 12. Sınava giren öğrenci/aday sınavda uyulacak kuralları kabul etmiş sayılır.

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 01 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI Mayıs 01 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2016 A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 21 HAZİRAN 2016 Saat: 10.00 Sınav Yeri: İlahiyat Fakültesi ADI SOYADI :..... :. T.C KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2016 A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 21 HAZİRAN 2016 Saat: 10.00 Sınav Yeri: İlahiyat Fakültesi ADI SOYADI :..... :. T.C KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2016 A ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 21 HAZİRAN 2016 Saat: 10.00 Sınav Yeri: İlahiyat Fakültesi ADI SOYADI :..... :. T.C KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı