Biyokimya Özet Kitabı Abstract Book for Biochemistry

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyokimya Özet Kitabı Abstract Book for Biochemistry"

Transkript

1 Biyokimya Özet Kitabı Abstract Book for Biochemistry

2

3 İÇİNDEKİLER Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu...2 Metin Balcı...2 Design and Synthesis of New Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal-Catalyzed Cyclization of Aminoalkynes...3 Metin Balcı...3 Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal Nanokümeleri...4 Saim Özkâr...4 Transition Metal Nanoparticles As Catalyst in Hydrogen Generation From Amine Boranes...5 Saim Özkâr...5 Türk Kimya Sanayi...6 Timur Erk...6 Turkish Chemical Industry...7 Timur Erk...7 Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu...8 Ümit Demir...8 Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors...9 Ümit Demir...9 Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary Katalazın Phanerochaete Chrysosporium dan Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Berna Kavakçıoğlu 1, Leman Tarhan Partial Purification and Characterization of Catalase from Phanerochaete Chrysosporium Berna Kavakçıoğlu 1, Leman Tarhan Beyaz Zambak (Lilium Candidum L.) Çiçeğinde Kozmetik Amaçlı Kullanım için Bazı Enzim, Antimikrobiyal, Vitamin ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması... 14

4 Ceyhun Işık 1, İbrahim Kıvrak 1, Yaşar Demir 1, Mansur Harmandar 1, Nazan Demir Investigation of Some Enzyme, Antimicrobial, Vitamins and Antioxidant Activities of Flower of White Lily (Lilium Candidum L.) Ceyhun Işık 1, İbrahim Kıvrak 1, Yaşar Demir 1, Mansur Harmandar 1, Nazan Demir Elma (Malus Domestica) Çiçeklerinin, Antioksidan-Antiradikal Özellikleri ve Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Varlığının Belirlenerek Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması Esen Taşğın 1, Nazan Demir 2, Yaşar Demir Investigation of Applicability for Cosmetic Determining The Antioxidant-Antiradical Properties and Existence of Some Antioxidant Enzyme Activities of Apple (Malus Domestica) Flowers Esen Taşğın 1, Nazan Demir 2, Yaşar Demir Esteraz Enzimi ile Sentezlenen Polikaprolaktonun Reaksiyon Koşullarının Belirlenmesi Ezgi Bilgiç 1, Hazal Vural 1, Erhan Özsağıroğlu 1, Banu İyisan 1, Yüksel Avcıbaşı Güvenilir Determination of Reaction Conditions of Ring Opening Polymerization of Ɛ-Caprolactone by Porcine Liver Esterase Ezgi Bilgiç 1, Hazal Vural 1, Erhan Özsağıroğlu 1, Banu İyisan 1, Yüksel Avcıbaşı Güvenilir Staphylococcus Saprophyticus Kaynaklı Nitroredüktaz Enziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu Gülden Yetiş 1, Ayhan Çelik Cloning, Expression and Characterisation of Nitroreductase from Staphylococcus Saprophyticus Gülden Yetiş 1, Ayhan Çelik Nandrolon Bileşiğinin Aspergillus Wentii MRC ile Biyotransformasyonu Kudret Yıldırım 1, Çağla Ayhan Biotransformation of Nandrolone by Aspergillus wentii MRC Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-4,6-Dimetoksiindan ve 2-Amino-6,8-Dimetoksi-1,2,3,4-Tetrahidronaftalin nin Sentezi ve Asimetrik Ayırma Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu Synthesis and Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine Analogues 2-Amino-4,6-Dimethoxyindane and 2-Amino-6,8-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu Hücre Spesifik Hedefleme ve Görüntüleme için Biyofonksiyonel Kuantum Parçacıklar... 26

5 Muharrem Şeleci, Didem Ağ, Mehriban Akın, Dilek O. Demirkol, Suna Timur Bio-Functionalized Quantum Dots for Cell Specific Targeting and Imaging Muharrem Şeleci, Didem Ağ, Mehriban Akın, Dilek O. Demirkol, Suna Timur Termofilik Brevibacillus Borstelensis (P35) Bakterisinden Pektinliyaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Endüstriyel Uygulamalarının Araştırılması Nazan Demir 1, Esen Taşğın 2, Hayrunnisa Nadaroğlu 3, Yaşar Demir 1, Ahmet Adıgüzel 4, Medine Güllüce Purification and Characterization of Pectin Lyase Enzyme from Thermophilic Brevibacillus Borstelensis (P35) Bacteria and Investigation of Some Industrial Applications Nazan Demir 1, Esen Taşğın 2, Hayrunnisa Nadaroğlu 3, Yaşar Demir 1, Ahmet Adıgüzel 4, Medine Güllüce Altın Çilek (Physalis Peruviana) Meyvelerinden Saflaştırılan Proteaz Enziminin, Peynir Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Nazan Demir 1, Hayrunnisa Nadaroğlu 2, Yaşar Demir Investigation of Usable of Purified Protease from Golden Strawberry (Physalis Peruviana) in The Productıon of Cheese Nazan Demir 1, Hayrunnisa Nadaroğlu 2, Yaşar Demir Konya da Bazı Kan Merkezlerinden Alınan Örneklerin Alkol Oranlarının Belirlenmesi Özcan Barış Çitil 1, Ahmet Koçak 2, Sait Malkondu Determination of Alcohol Ratio of The Samples Taken Some Blood Centers in Konya Özcan Barış Çitil 1, Ahmet Koçak 2, Sait Malkondu Püskürtmeli Kurutucuda Hidroksiapatit-Polivinil Alkol Kompozitlerinin Eldesi Tuğba Başargan 1, Gülhayat Nasün-Saygılı The Production of Hydroxyapatite-Polyvinyl Alcohol Composites by Spray Drying Tuğba Başargan 1, Gülhayat Nasün-Saygılı Kluyveromyces Marxianus Kültürünün Biyofilm Özelliğinin Araştırılması Vahap Yönten 1, Nahit Aktaş The Investigation of Biofilm Properties of Kluyveromyces Marxianus Vahap Yönten 1, Nahit Aktaş Staphylococcus Aureus dan Yeni Bir Lipaz: Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu... 38

6 Aişe Ünlü 1, Aziz Tanrıseven 1, Ayhan Çelik ISG15 Aktive Edici E1 Enzimi Ube1L-UF Domaininin NMR Solüsyon Yapısının Belirlenmesi Çağdaş Dağ 1, E. Sonay Elgin 1, Josh J. Zıarek 2, Brian F. Volkman 2, Francis C. Peterson 2, Arthur L. Haas Yüksek Saflıkta İzomaltoz Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi Zehra Ölçer, Aziz Tanrıseven Effect of Nano Hydroxy Apatite (NHA) on The Selectivity of CO 2, CH 4, N 2 and O 2 in Polyurethane Membranes Ali Poorkhalil, Hassan Farrokhzad and Alireza Aslani* Application of Nitroreductases in Enzyme-Prodrug Therapy Ayhan Çelik 1 and Gülden Yetiş Inhibition of Candida Rugosa Lipase by Secondary Metabolites Extracts (Phenolic Compounds and Saponins) of Zizyphus Lotus Khedidja Benarous & Mohammed Yousfi Zinc Oxide Nano-Crystals Assisted for Carbon Dioxide Gas Sensing; Prepared by Solvothermal and Sonochemical Methods Seyid Javad Musevi 1, Ertan Şahin 2 and Alireza Aslani* 3, The Effect of Cana2-EDTA on Zinc, Carbohydrate Metabolism and Glutamic Oxalic, Glutamic Pyruvic Aminotransferases (GOT, GPT) and Alkaline Phosphatase Activities in Experimental Diabetes Zine Kechrid and Samir Djemli Sulu Çözeltilerden Ni (II) İyonlarının Uzaklaştırılmasında Kimyasal ve Fiziksel Olarak Modifiye Edilmiş Kitosan Boncukların Kullanılması ve Adsorpsiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması Ahmet Eser 1, V. Nuket Tirtom 1, Tülin Aydemir 1, Seda Becerik 1, Ayşe Dinçer Use and Comparison of Chitosan Beads Modified Phisicially and Chemicially for Removal Ni (II) Ions from Aqueous Solutions Ahmet Eser 1, V. Nuket Tirtom 1, Tülin Aydemir 1, Seda Becerik 1, Ayşe Dinçer Pyracantha coccinea dan Elde Edilen Modifiye Biyokütlenin Turuncu G Boyası İçeren Sulu Çözeltilerde Biyosorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Aslı Görgülü Arı 1, Sema Çelik Investigation of The Biosorption Properties of Modified Biomass Obtained from Pyracantha Coccinea in Reactive Orange G Dye Contaminated Solutions Aslı Görgülü Arı 1, Sema Çelik Meryemana Dikeni (Silybum Marianum (L.) Gaertner) Tohumunun Antioksidant Aktivitesi ve Oksidatif DNA Hasarı ile Protein Oksidasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması... 52

7 Aynur Serçe 1, Bircan Çeken 1, Göksel Kızıl 1, Süleyman Kızıl 2, Murat Kızıl The Antioxidant Activity and DNA Oxidative Damage and Protein Oxidation Protection Effect of Seeds of Milk Thistle (Silybum Marianum (L.) Gaertner) Aynur Serçe 1, Bircan Çeken 1, Göksel Kızıl 1, Süleyman Kızıl 2, Murat Kızıl Bakteriyal Biyosensör ile Kan Plazmasında Ürik Asit Tayini Ayten Sağıroğlu, Esra Akyüz Uric Acid Determination in Blood Serum by Bacterial Biosensor Ayten Sağıroğlu, Esra Akyüz Taşıyıcısız İmmobilize Enzim Agregatları (CLEA) ile Tekstil Atık Sularında Renk Giderimi Banuay Coşkun, Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan Decolorization in Textiles Wastewater with Carrier-Free Immobilization Enzymes Aggregates (CLEA) Banuay Coşkun, Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan Gümüş Nanopartikül (Agnp) Sentezine PH Etkisi Benol Bilgili, Fatma Ayhan The Ph Effect to The Synthesis of Silver Nanoparticles (Agnp ) Benol Bilgili, Fatma Ayhan Diazo-Proflavin İçeren Duocarmycin Antibiyotiği Türevinin Sentezi ve DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi Bircan Çeken, Şafak Özhan Kocakaya, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl Synthesis and DNA-Interaction of Duocarmycin Antibiotic Derivative Containing Diazo-Proflavin Bircan Çeken, Şafak Özhan Kocakaya, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl Hypocrea Jecorina QM9414 Suşundan Saflaştırılan Pullulanazın İmmobilizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi Canda Ulutürk, Nurdagül Orhan, Nilay Altaş Kıymaz, Ayşegül Peksel Immobilization of Pullulanase from Hypocrea Jecorina QM9414 and Some Studies on Its Properties Canda Ulutürk, Nurdagül Orhan, Nilay Altaş Kıymaz, Ayşegül Peksel İnsan RIG-1 Cards Domainlerinin ve Bu Domainlerin Ubiquitilasyonunda Rol Oynayan Çeşitli E3 Enzimlerinin Yapısal Çalışmalar için Üretilmesi... 64

8 Gül Demir, Çağdaş Dağ, E. Sonay Elgin Production of Human RIG-1 Cards and Various E3 Enzymes Involved in Ubiquitylation of These Domains for Structural Studies Gül Demir, Çağdaş Dağ, E. Sonay Elgin Hidrojen Peroksidin Enzimatik Gideriminde Ölçek Büyütme Gülçin Özevci 1, Oğuz Akpolat 2, Fatma Ayhan 2, Hakan Ayhan Scale Up at Enzymatic Removal of Hyrogen Peroxide Gülçin Özevci 1, Oğuz Akpolat 2, Fatma Ayhan 2, Hakan Ayhan Küçük Isırgan Otunun (Urtica Urens in) Artan Polarite Özütlerinin Antikarsinojenik Etkisinin İncelenmesi Gülsüm Terzioğlu 1, Serkan Elçin 2, Hasalettin Deligöz 2, Alaattin Şen 1, Şevki Arslan Investıgatıon of Anticarcinogenic Effect of Small Nettle (Urtica urens) Increasing Polarity Extracts Gülsüm Terzioğlu 1, Serkan Elçin 2, Hasalettin Deligöz 2, Alaattin Şen 1, Şevki Arslan Bazı Meyve Kabuklarından Pektin Eldesi ve Karakterizasyonu Halil Yılmaz, Yaşar Demir, Nazan Demir Synthesis and Characterization of Pectin from Some Fruit Peel Halil Yılmaz, Yaşar Demir, Nazan Demir Trakya Bölgesinde Yaygın Kullanılan Pestisitlerin Kan Katalazı Aktivitesine Etkisinin İn Vitro İncelenmesi Hatice Paluzar 1, Ayten Sağıroğlu Investigation The Effects of Pesticides Commonly Used in The Thrace Region on Blood Catalase Activity Hatice Paluzar 1, Ayten Sağıroğlu Roka (Eruca Vesicaria Subsp. Sativa) Bitkisinin Yapraklarından Peroksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Pestisidlerin Etkisinin Araştırılması Hayrunnisa Nadaroğlu 1, Nazan Demir 2, Yaşar Demir Purification of Peroxidase Enzyme from Leaves of Rocket (Eruca Vesicaria Subsp. Sativa) and Investigation of The Effects of Some Pesticides on The Enzyme Activity Hayrunnisa Nadaroğlu 1, Nazan Demir 2, Yaşar Demir Nandrolon Bileşiğinin Aspergillus Tamarii MRC ile Biyotransformasyonu... 76

9 Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan Biotransformation of Nandrolone by Aspergillus tamarii MRC Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan Tere (Lepidium Sativum L.) Bitkisi Özütlerinin Antioksidan Kapasitelerinin ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi Mehmet Ay 1, Melek T. Yavaşoğlu Determination of Antioxidant Capacity and Enzyme-Inhibition Effects of Garden Cress (Lepidium Sativum L.) Extracts Mehmet Ay 1, Melek T. Yavaşoğlu Işıkla Tetiklenerek Kendiliğinden Yapılanan Peptit Hidrojeller ve Biyo-Nano Yapılarının İncelenmesi Meniz Tezcan 1, Salih Özçubukçu Light Activated Self-Assembly and Hydrogelation of Peptides and Investigation of Their Bionanostructures Meniz Tezcan 1, Salih Özçubukçu Sübstitüe Tiyoüre Ligand ve Komplekslerinin MCF-7 Hücreleri Üzerine QSAR Çalışması Murat Genç 1, Zuhal Karagöz 2, Engin Yılmaz QSAR Studies Substituted Thiourea Ligands and Their Complexes On MCF-7 Cells Murat Genç 1, Zuhal Karagöz 2, Engin Yılmaz Sübstitüe Tiyoüre Ligand ve Komplekslerinin L1210 Hücreleri Üzerine QSAR Çalışması Murat Genç 1, Zuhal Karagöz 2, Engin Yılmaz QSAR Studies Substituted Thiourea Ligands and Their Complexes on L1210 Cells Murat Genç 1, Zuhal Karagöz 2, Engin Yılmaz Herbisitlerin Buğday Yaprağındaki B Grup ve C Vitaminleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Mustafa Yaman 1,2, Barbaros Nalbantoğlu Investigation of Effects of Herbicides on B Group and C Vitamins in Wheat Leaves Mustafa Yaman 1,2, Barbaros Nalbantoğlu Aljinat/Fe 3O 4 Manyetik Kompozit Boncuklarda Katalaz ın İmmobilizasyonu : Stabilite Özelliklerinin Geliştirilmesi... 88

10 Mürvet Çınar, Gökhan Demirci, Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke Catalase Immobilization in Alginate/Fe 3O 4 Magnetic Composite Beads : Improving of Stability Properties Mürvet Çınar, Gökhan Demirci, Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke Bataklık Süseni (Iris Pseudacorus) Bitkisinin Çiçeğinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Nazan Demir 2, Fatih Uçkaya 1, Ayşe Demiray 1, Yaşar Demir 1, Ceyhun Işık Purification and Characterization Enzyme (Protease) from The Flowers of Yellow Iris (Iris Pseudacorus) Plants Nazan Demir 1, Fatih Uçkaya 2, Ayşe Demiray 2, Yaşar Demir 2, Ceyhun Işık Kırmızı Anemon (Anemone Coronaria L.) Çiçeğinin Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması Amacıyla Bazı Enzim ve Biyolojik Aktivitelerinin Ölçülmesi Nazan Demir 2, İbrahim Kıvrak 1, Ayşe Demiray 1, Fatih Uçkaya 1, Mansur Harmandar 1, Yaşar Demir Measurement of Some Enzymes and Biological Activities of Red Anemone Flower (Anemone Coronaria L.) in Order to Investigate Its Cosmetic Usability Nazan Demir 2, İbrahim Kıvrak 1, Ayşe Demiray 1, Fatih Uçkaya 1, Mansur Harmandar 1, Yaşar Demir Kızılçam Kabuğundan (Pinus Brutia) OPC (Oligomeric Proanthocyanidin, Antioksidan ), Boyar Madde, Reçine ve Diğer Etken Maddelerin Eldesi Ve Endüstriyel Amaçlı Kullanımı Nazan Demir 1, Yaşar Demir Isolation of OPC (Oligomeric Proanthocyanidin, Antioxidant ), Dyestuff, Resin and Other Active Substances from Turkish Pine Bark (Pinus Brutia) and Uses for İndustrial Purpose Nazan Demir 1, Yaşar Demir Manyetik Boya-Ligand Afinite Nanoyapılarını Kullanarak Saccharomyces Cerevisiae den Alkol Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması Nazife Kaya 1, Deniz Aktaş Uygun 1*, Sinan Akgöl 2, Adil Denizli Purification of Alcohol Dehydrogenase from Saccharomyces Cerevisiae Using Magnetic Dye-Ligand Affinity Nanostructures Nazife Kaya 1, Deniz Aktaş Uygun 1*, Sinan Akgöl 2, Adil Denizli Ceviz (Juglans Regia) Yaprağından Elde Edilen Ekstratların Antioksidan Özelliklerinin ve Toplam Fenol İçeriklerinin Belirlenmesi Neslihan Şaki 1, Mustafa Akın 1, Gülnur Arabacı Investigation of Antioxidant Effect and Total Phenol Content of Walnut s (Juglans Regia) Leaf Extracts Neslihan Şaki 1, Mustafa Akın 1, Gülnur Arabacı Türkiye de Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin (Vitis Vinifera L.) Çekirdeklerinde Fenolik Madde Karışımları

11 Özcan Barış Çitil 1, Aydın Akın Phenolic Content of Seeds of Some Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) Grown in Turkey Özcan Barış Çitil 1, Aydın Akın Hayvan Beslemede Kromatografik Analizler Özcan Barış Çitil 1, Mustafa Selçuk Alataş Chromatographic Analysis in Animal Nutrition Özcan Barış Çitil 1, Mustafa Selçuk Alataş Atık Tavuk Tüyleri ile Güçlendirilmiş Biyobozunur Termoplastik Poliüretan Kompozitlerinin Özelliklerinin ve Yapı İskelesi Olarak Kullanılabilme Potansiyelinin İncelenmesi Özge Gökçe 1 ve Güralp Özkoç 1, Properties of Biodegradable Thermoplastic Polyurethane Composites Reinforced with Waste Chicken Feathers and Investigation of Potential Use of As Scaffold Özge Gökçe 1 and Güralp Özkoç 1, Anethum Graveolens L. de Peroksidaz Enzim Aktivitesi Pınar Turan Beyli 1, Mehmet Doğan 1, Serap Doğan 2, Yasemin Turhan 1, Berna Koçer 1 ve Mahir Alkan Peroxidase Activity of Anethum Graveolens L Pınar Turan Beyli 1, Mehmet Doğan 1, Serap Doğan 2, Yasemin Turhan 1, Berna Koçer 1 and Mahir Alkan Prunus Domestica Hidroksinitril Liyazının Çapraz Bağlı Enzim Agregatları (CLEA) Oluşturarak İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu S.Seyhan Tükel, Dilek Alagöz, Deniz Yıldırım, Gözde Ergöçen Immobilization of Prunus domestica Hydroxynitrile Lyase as Cross-linked Enzyme Aggregates and Its Characterization S.Seyhan Tükel, Dilek Alagöz, Deniz Yıldırım, Gözde Ergöçen Fruktoz Stearat Sentezinin Yanıt Yüzey Metodu Kullanılarak Optimizasyonu S.Seyhan Tükel, Pınar Basım Şahin, Deniz Yıldırım, Özge Can Optimization of Fructose Stearate Synthesis Using Response Surface Methodology S.Seyhan Tükel, Pınar Basım Şahin, Deniz Yıldırım, Özge Can Diyarbakır Karpuzu nun Likopen ve Element İçeriği

12 Sevcan Altaş 1, Göksel Kızıl 1, Parvez I. Harıs 2, Murat Kızıl Lycopene and Element Contents of Diyarbakır Watermelon Sevcan Altaş 1, Göksel Kızıl 1, Parvez I. Harıs 2, Murat Kızıl Suda Çözünür Proteaz İnhibitörleri: Triazoller Sevgi Nalbantoğlu, Neslihan Şaki Soluble Protease Inhibitörs: Triazoles Sevgi Nalbantoğlu, Neslihan Şaki Ceviz (Juglans Regia) Yaprağı nın İn Vitro Antioksidant ve Antidiyabetik Etkisinin Araştırılması Sevil Emen, Göksel Kızıl, Murat Kızıl In Vitro Antioxidant and Antidiabetic Activity of Walnut (Juglans Regia) Leaves Sevil Emen, Göksel Kızıl, Murat Kızıl Fındıktan (Corylus Maxima Miller) Üreazın Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özellikleri Sevim Tunalı, Refiye Yanardağ Purification and Some Kinetic Properties of Urease from Hazelnut (Corylus Maxima Miller) Sevim Tunalı, Refiye Yanardağ Crataegus Meyeri Pojark Bitkisinin Su ve Etanol Ekstraktlarıının Antioksidan, Antiradikal Aktiviteleri, Bazı Vitamin ve İz Element Düzeylerinin Belirlenmesi Suat Ekın 1, Mahire Bayramoğlu 1, Ahmet Göktaşoğlu 1, Fevzi Özgökçe 2, Hatice Kızıltaş Determination of Antıoxidant, Antiradical Activities of Water and Ethanol Extracts of Crataegus Meyeri Pojark, Some Vitamin and Trace Element Levels Suat Ekın 1, Mahire Bayramoğlu 1, Ahmet Göktaşoğlu 1, Fevzi Özgökçe 2, Hatice Kızıltaş (+ )-Duocarmycin Antibiyotiği Analoğunun Dizaynı, DNA Kesim Etkisi ve Moleküller Modelleme Çalışmaları Şafak Özhan Kocakaya, Bircan Çeken, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl Synthesis and DNA Cleavage Ability of (+ )-Duocarmycin Antibiotic Analog with Molecular Modeling Şafak Özhan Kocakaya, Bircan Çeken, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl Farklı Manyetik Nano-Partiküllere Üreaz İmmobilizasyonu Koşullarının ve Karakterizasyonunun Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

13 Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke A Comparative Assessment of Urease İmmobilization Conditions and Characterization on Different Magnetic Nano-Particles Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke Manyetik Nano-Partiküllere Katalaz İmmobilizasyonunun Karakterizasyonu Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke Characterization of Catalase Immobilization on Magnetic Nano-Particles Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke Gürültü Kirliliğinin İndüklediği Oksidatif Stres Üzerine Alfa Lipoik Asitin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Yasemin S. Karafakıoğlu 1, Mustafa Yalçın 1, İsmail Küçükkurt 2, Recep Aslan Investigation of Protective Effects of Lipoic Acid Towards Oxidative Stress Caused by Noise Pollution Yasemin S. Karafakıoğlu 1, Mustafa Yalçın 1, İsmail Küçükkurt 2, Recep Aslan Ticari Sirkelerden İzole Edilen Gluconacetobacter Türlerinin Biyokimyasal Yöntemlerle Tanımlanması ve Selüloz Üretiminde Kullanımı Yaşar Andelib Aydın 1, Nuran Deveci Aksoy Identification of Cellulose Producing Gluconacetobacter Sp. İsolated from Commercial Vinegar by Biochemical Methods Yaşar Andelib Aydın 1, Nuran Deveci Aksoy Bazı Kozmetik Ürünlerin Ağır Metal ve Fenolik Madde İçeriklerinin Araştırılması Yaşar Demir 1, Fatih Uçkaya 1, Şeyda Kıvrak 1, İbrahim Kıvrak 1, Mansur Harmandar 1, Nazan Demir Investigation of Heavy Metals and Phenolic Contents of Some Cosmetics Yaşar Demir 1, Fatih Uçkaya 1, Şeyda Kıvrak 1,, İbrahim Kıvrak 1, Mansur Harmandar 1, Nazan Demir Magnetik Sporopollenin Varlığında Candida Rugosa Lipazın Sol-Jel Tutuklanma Metodu ile İmmobilizasyonu ve Rasemik İlaçların Enantiyoseçimli Hidrolizinde Kullanılması Elif Yılmaz Modifiye Edilmiş Kitosan Boncuklar Üzerine İmmobilize Edilen Katalaz Enziminin Karakterizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi Esra Başak, Tülin Aydemir, Ayşe Dinçer, Seda Becerik Lipaz Enziminin Kalsiyum-Alginat/Kitosan Kompozit Jeline ve Arakol Bağlı Kitosana İmmobilizasyonunun Optimizasyonu

14 Esra Yağız, Gül Özyılmaz Kitosana İmmobilize Edilmiş Candida Rugosa ve Domuz Pankreası Kaynaklı Lipaz Enzimlerinin Aromatik Ester Üretiminde Kullanımı Esra Yağız, Gül Özyılmaz Nano Boyuttaki Tio 2 Partiküllerinin Xenopus Laevis Embriyolarının Gelişimi Üzerine Etkisi F. Bilge Emre 1,2, Funda Sayılkan 1,2, Ayşe Birhanli 1, Abbas Güngördü Yeni Bir HPLC Yöntemi Kullanılarak Bazı Endemik Bitkilerdeki Şeker Bileşenleri ve Şeker Alkollerinin İncelenmesi Fatih Uçkaya 1, Ayşe Demiray 1, Azize Alaylı Güngör 2, Demet Demirci Gültekin 2, Murat Öztürk 2, Savaş Çalik 2, Nazan Demir 1 ve Yaşar Demir Ca-Alg/Kitosan Jele İmmobilize Edilmiş Lipaz ile İzo-Amil Asetat ve Hekzil Asetat Üretimi Gül Özyılmaz, Esra Yağız Kesikli ve Sürekli Reaktör Sistemlerinde İmmobilize Lipaz Enzimleri Kullanılarak Sentetik Aktivitesinin Araştırılması Gül Özyılmaz, Esra Yağız Halofilik Arke Kaynaklı Eksraselüler Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Gül Özyılmaz 1, Tanju Yıldız 1, Didem Aytış 1, Birgül Özcan 2, Eaylettin Öztürk Halofilik Arke Kaynaklı Lipaz Enziminin İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu Gül Özyılmaz 1, Tanju Yıldız 1, Didem Aytış 1, Birgül Özcan 2, Zehra Eroğlu Bazı Meyve ve Sebzelerdeki Polifenol Oksidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Ultrason ve Ultraviyole Işınlarının İnhibisyon Etkisi Halis Şakiroğlu 1, Cemal Birdal 1, Mustafa Erat 2, Neslihan Balcı Kısmi Saflaştırılan Pleurotus Ostreatus ve Ceriporiopsis Subvermispora Lakkazları ile İndigo Karminin Renksizleştirilmesinde Uygun Medyatörün Araştırılması Murat Yavuz, Gülşen Kaya, Mehmet Çetin Aytekin Beyaz Çürükçül Mantar Trametes Versicolor Lakkazı ile İndigo Karminin Parçalanmasında Kullanılabilecek Uygun Medyatörlerin Araştırılması Murat Yavuz, Pervin Bademkıran, Mehmet Çetin Aytekin Süpermakrogözenekli Poli (HEMA MAH) Kriyojele Kazeinin Adsorpsiyonu Murat Yavuz, Zübeyde Baysal Perilendiimid Türevlerinin Sentezlenerek İlaç Direnç ve Hedef Mekanizmaları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

15 Taner Keskin 1, Belgin S. İşgör 2, Yasemin G. İşgör 2, Funda Yükrük Bergamut Çayında Demir Element İçeriğinin İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Kullanılarak Belirlenmesi Tuğçe Yalçın, Burcu Altunay, A. Seyhun Kıpçak, Özgül Dere Özdemir, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin The Effect of İron As an Essential Nutrient on Electron Transport System and Lipid Peroxidation of Trichoderma Harzianum Zehra Tavşan, Hülya Ayar Kayalı

16 Çağrılı Konuşmacılar Invited Lectures 1

17 Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu Metin Balcı Kimya Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Pirol, indol ve benzoazepinler doğal ürünlerin önemli bir kısmını içer mekle birlikte geniş bir yelpazede biyolojik aktivite göstermektedirler. Hedefimiz bu iskelet yapısına sahip bileşikleri, aromatik (benzen, pirol, piridin, pirol, tiyofen, furan) bisaçil azidlerin Curtius düzenlenmesi sonucu oluşan bisizosiyanatların intramoleküler siklizasyonu ile sentezlemektir. Diizosiyanatların sentezlenemediği durumlarda, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, ilgili monoizosiyanatlar başlangıç bileşikleri olarak kullanıldı. Bu yöntemin benzen ve diğer heterosiklik aromatik bileşiklere bağlı diasitlere uygulanması sonucunda yeni bir dizi heterosiklik bileşiğin sentezi geliştirildi [1-7]. Katalizli sikloizomerizasyon reaksiyonları çok çeşitli heterosiklik ve karbosiklik b ileşiklerin sentezine uygulanan ve ılımlı koşullarda gerçekleşen en önemli yöntemlerden biridir. Çalışmanın bu bölümünde, bu yöntemin uygulanması ile elde edilen pirol -kondenze yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi üzerinde durulacaktır. KAYNAKLAR [1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, [2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, [3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, [4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, [5] Deliömeroglu, M. K., Özcan, S.; Balci, M. Arkivoc, 2010, [6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010, 93, [7] Özcan S, Çağatay D, Deliömeroğlu KM, Şahin E, Balci M. Tetrahedron Lett. 2011, 52,

18 Design and Synthesis of New Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal -Catalyzed Cyclization of Aminoalkynes Metin Balcı Department of Chemistry, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Pyrroles, indoles, benzoazepines represent an important class of naturally occurring compounds that display a wide range of biological activities. Our plan for the construction of the desired heterocyclic ring systems involved an intramolecular cyclization reaction of the aromatic (benzene, furan, pyrrole, pyridine, thiophene furan etc.) diisocyanates, which can be generated by Curtius reaction of the corresponding diazides. In cases, where the synthesis of diisocyanates was filed, the corresoonding monoisocyanates were used as shown below. Application of this methodology to various diacids attached to benzene or heteroaromatic systems opened up an entry to the synthesis of various new heterocycles with new skeletone [1-7]. Catalyzed cycloisomerization reactions have also emerged as a powerful methods to construct a diverse array of hetero- and carbocyclic motifs under generally mild conditions using straightforward procedures. In this part we describe the synthesis of varios pyrrole-condenzed new heterocyclic compounds. REFERENCES [1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, [2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, [3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, [4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, [5] Deliömeroglu, M. K., Özcan, S.; Balci, M. Arkivoc, 2010, [6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010, 93, [7] Özcan S, Çağatay D, Deliömeroğlu KM, Şahin E, Balci M. Tetrahedron Lett. 2011, 52,

19 Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal Nanokümeleri Saim Özkâr Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara Geleceğin hidrojen depolama malzemesi olarak değerlendirilen bor bileşikleri ile ilgili en önemli uygulama sorunu, yakıt hücreleri için gerekli olan hidrojenin hızlı ve kontrollü üretimidir. Bor bileşiklerinden hidrojen üretimi, katalitik solvoliz veya dehidrojenlenme ile gerçekleştirilebilir. Uygulamadaki kolaylığı nedeniyle, bu tepkimelerde heterojen katalizörler yeğlenmektedir. Ancak heterojen katalizörün etkinliği, yüzey alanı ile sınırlıdır. Çünkü metal atomlarının çok küçük bir kısmı yüzeydedir ve tepken molekülleri ancak bunlara ulaşılabilir. Yüzey alanını artırmanın etkin bir yolu, belirli boyutta metal nanokümelerinin katalizör olarak kullanılmasıdır. Bu konuşmada, etkinliği yüksek ve uzun ömürlü geçiş metal (0) nanokümelerinin bor bileşiklerinden hidrojen üretiminde katalizör olarak kullanımı anlatılacaktır. Uygun bir metal bileşiğinin anyonik veya polimerik kararlılaştırıcı eşliğinde indirgenmesi ile oluşturulan bir kaç nanometre boyutundaki geçiş metal (0) nanokümeleri, amin boranların hidrolizinde yüksek katalitik etkinlik göstermektedir. PVP ile kararlılaştırılmış, sırasıyla 2.4 ± 1.2 ve 3.2 ± 0.5 nm büyüklüğündeki Ru (0) ve Pd (0) nanokümeleri, amonyak boranın metanolizinde etkinliği yüksek katalizörlerdir. Amonyak boranın 25 ºC deki metanolizinden hidrojen üretiminde Ru (0) nanokümeleri 25 saatte çevrim sağlarken, Pd (0) nanokümeleri 27 saatte çevrim vermektedir. Oktanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 1.9 ± 0.6 nm büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın dehidrojenlenmesinde yüksek etkinlik gösterirken, hekzanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.1 ± 0.6 nm büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri dimetilamin boranın dehidrojenlenmesini katalizlemektedir. Hidrojenfosfat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.9 ± 0.9 nm büyüklüğündeki Ru (0) nanokümeleri dimetilamin boranın hidrolizinde oldukça yüksek etkinlik göstermektedir: Oda sıcaklığında sağladığı başlangıç çevrim frekansı 500 h -1 ve toplam çevrim sayısı ise dür. [Rh (cod )Cl] 2 bileşiğinin hidrazin boran ile indirgenmesinden elde edilen poliamino boranla kararlılaştırılmış yeni tür Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın 25 ºC deki hidrolizinde bilinen en etkin katalizördür. Bor bileşiklerinden hidrojen üretimindeki katalitik etkinlik, nanokümeler zeolitin düzenl i ve küçük gözenekleri içerisinde oluşturularak daha da artırılabilir. Zeolit Y nin 1.3 nm çapındaki gözeneklerinde geçiş metal iyonlarının indirgenmesi ile oluşturulan kobalt (0 ), nikel (0 ), rutenyum (0) ve rodyum (0) nanokümeleri, oda sıcaklığında amonyak boranın hidrolizinde çok etkin katalizörlerdir. Etkinliği yüksek, uzun ömürlü katalizör olarak geçiş metal (0) nanokümelerinin bor bileşiklerinin dehidrojenlenmesinde kullanılması, yakıt hücresi uygulamalarında güvenli, hızlı ve kontrollü hidrojen sağlanması için değerlendirilmesi gereken bir seçenek olarak görülmektedir. 4

20 Transition Metal Nanoparticles As Catalyst in Hydrogen Generation From Amine Boranes Saim Özkâr Department of Chemistry, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Boron based compounds have been considered as potential hydrogen storage materials, whereby the key issue is the controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications. The hydrogen generation from such materials can be achieved by catalytic solvolysis or dehydrogenation. Heterogeneous catalysts are preferentially used in these reactions for practical applications. However, the catalytic activity in heterogeneous catalysis is restricted by surface area or, more specifically, by the fraction of catalytically active sites on the catalyst surface which are available for the substrate molecules. An efficient way of increasing the surface area is the use of nanoparticles with controllable size and size distribution. Here, it will be presented that the transition metal (0) nanoparticles can be employed as highly active and long-lived catalyst in hydrogen generation from the boron based hydrogen storage materials. Transition metal (0) nanoparticles were prepared from reduction of the respective precursor metal salt in the presence of anionic or polymeric stabilizer. All of the transition metal (0) nanoparticles prepared in narrow size range of a few nanometers show very high catalytic activity in hydrogen generation from the solvolysis of amine boranes at 25 C. PVP-stabilized Ru (0) and Pd (0) nanoclusters with an average particle size of 2.4 ± 1.2 and 3.2 ± 0.5 nm, respectively, are also highly active and long-lived catalyst in the methanolysis of ammonia borane. Ru (0) nanoclus ters provide turnovers over 25 h while Pd (0) nanoclusters provide turnovers over 27 h in hydrogen generation from the methanolysis of ammonia borane at 25 C. Rh (0) nanoclusters of 1.9 ± 0.6 or 2.1 ± 0.6 nm size stabilized by tert-butylammonium octanoate or dimethylammonium hexanoate are superb catalyst in dehydrogenation of ammonia-borane or dimethylamine borane at 25 C, respectively. Ru (0) nanoparticles of 2.9 ± 0.9 nm size stabilized by hydrogen phosphate anion are highly active catalyst in the generation of 3.0 equivalent hydrogen per dimethylamine borane through its hydrolysis providing an initial TOF value of 500 h -1 and exceptional catalytic lifetime (TTO = ) at 25 C. A new type of supported Rh (0) nanoparticles were prepared from the hydrazine borane reduction of [Rh (cod )Cl] 2 within the framework of a polyaminoborane support and found to be the most active supported catalyst in the hydrolysis of ammonia borane at 25 C. Further enhancement in catalytic activity of transition metal (0) nanoclusters in hydrogen generation from boron based compounds could be achieved by preparing them within the highly ordered void spaces of zeolite. Intrazeolite cobalt (0 ), nickel (0 ), ruthenium (0 ), and rhodium (0) nanoclusters, prepared fr om the reduction of transition metal ions within the 1.3 nm size supercages of zeolite -Y, are very active catalyst in hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia-borane at room temperature. The use of transition metal (0) nanoclusters as highly active and long-lived catalyst in hydrogen generation provides a safe way of controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications. 5

21 Türk Kimya Sanayi Timur Erk Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya -vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir. Türk kimya sanayinin 2011 yılı TÜİK verilerine göre ithalatı 37,7 milyar ABD doları iken ihracatı 13 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu da Türk Kimya Sanayinin hammadde ve teknoloji bakımından dışa bağımlı bir sektör olduğunu ve bu itibarla kimya sanayinde ithal ikamesi mahiyet inde yatırımlar yapılmasının önümüzdeki yıllarda büyük önem taşıdığını göstermektedir. Kimya sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu Marmara Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya da, Ege Bölgesinde İzmir de yerleşim gösterirken; gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz Bölgesinde ana ham maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinde ise yine gübre fabrikaları göze çarpmaktadır. Yapılacak sunumda, 61.Hükümetin 2023 hedefleri olan dünya ekonomisinde 10.cu sıraya yükselme k, 500 milyar dolar ihracat yapılabilmesi için kimya sanayinin hangi büyüklüklere ulaşması konusu irdelenecektir. 6

22 Turkish Chemical Industry Timur Erk Turkish chemical industry, mainly in the petrochemical, soaps, detergents, fertilizers, pesticides, paint, varnish, synthetic fiber, such as soda ash is composed of a variety of chemical raw materials and consumer goods production plants was carried out. Companies operating in the sector in terms of scale and capital resources vary. An important part of the companies operating in the sector is composed of small and medium-sized enterprises, the large-scale companies and multinationals operating. According to data from TSI, the Turkish chemical industry imports 37.7 billion U.S. dollars in 2011, while exports amounted to U.S. $ 13 billion. This is dependent on the Turkish chemical industry, a sector in terms of raw materials and technology, and hence the nature of the chemical industry investment in import substitution conduct shows of great importance in the coming years. Chemical industry, in terms of the importance of logistics has been localized mainly in coastal areas of the country. Petroleum and petroleum products, detergents, soaps, pharmaceutical chemicals, chemical companies producing products such as paint most of the three major industrial city of Marmara, Istanbul, Kocaeli and Sakarya, Izmir, in the Aegean region showing settlements, fertilizer and petroleum products, many companies in the Mediterranean Region were collected. In addition, the main raw materials in the Mediterranean Region soda, bichromate such as the production centers. Fertilizer factories in the Black Sea region still outstanding. During presentation, which performance must show the chemical indus try in order to catch 61.Govennement target s which are being 10th economy in the world and having an export $ 500 billion in 2023, will be discussed. 7

23 Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu Ümit Demir Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bileşik yarı iletkenlerde optik, elektronik ve termoelektrik özellikler yarı iletken malzemenin boyutunun bir fonksiyonu olup nanoboyutdaki özellikleri kuantum sınırlamadan dolayı yığın özelliklerinden oldukça farklıdır [1]. Bu nedenle bileşik yarı iletken temelli malzemelerin boyut kontrollü sentez metotlarının geliştirilmesi için yapılan araştırma sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Bu metotlar arasında, ucuzluk, uygulanabilirlik ve kontrol edilebilirlik bakımından elektrokimyasal metotlar umut vadetme ktedir. Ancak geleneksel elektrokimyasal metotlar ile sentezlenen malzemeler, günümüz teknolojisinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte görünmemektedir. Son zamanlarda grubumuz, çoğu bileşik yarı iletkenin yüksek kalitede ve istenilen boyutta sentezlenmesine olanak sağlayan yeni bir elektrokimyasal metot geliştirmiştir[2,3]. Geliştirilen elektrokimyasal metot bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerin aynı çözeltiden eş zamanlı olarak potansiyel altı depozisyon (UPD) esasına dayanmaktadır. Bu metotta, bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerden birisi kompleksleştirilerek diğer türler ile reaksiyona girip çökelek oluşturmaması sağlanır. Bileşiği oluşturan iki türün ortak UPD potansiyeli kullanılarak, çözelti ve potansiyel değiştirilmeden elektrot yüzeyinde atomlar halinde elektrokimyasal depozisyon yapılır. Oldukça basit ve etkili olan bu yöntem ile yüksek derecede kristal formda ve tercihli yönlenmiş, istenilen boyutlarda bileşik yarı iletkenler sentezlemek mümkün olmaktadır. Bu metot, PbS, PbTe, ZnS, CdS, CdTe, Bi 3Te 2, Sb 2Te 3 ve (Bi xsb 1-x ) 2Te 3 gibi ikili ve üçlü kalkojenit türü birçok bileşik yarı iletken sentezinde tarafımızdan başarılı bir şekilde uygulanmıştır [4-6]. Sentezlenen malzemeler, X-ışını kırınımı (XRD ), taramalı tünelleme mikroskop (STM ), atomik kuvvet mikroskop (AFM ), enerji dağılımlı spektroskopi (EDS ), X-ışını fotoelektron spektroskopi (XPS ), UV-Görünür-NIR absorpsiyon spektroskopi ve Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopi teknikleri ile karakterize edilmişlerdir. Atomik boyut kontrollü bileşik yarı iletkenlerin sentezlenmesine imkân veren bu yeni elektrokimyasal teknik, birkaç nanometre kalınlıkta ince filmlerin sentezlenmesinde, bazı çok kompleks sistemlerin bileşik yarı iletken malzeme ile nanometre kalınlıkta kaplanmasında [7,8], ve lithografik olarak oluşturulan kalıpların içerisine, istenilen boyutlarda ve bant enerji aralığına sahip malzemelerin elektrokimyasal olarak depozit edilmesinde kullanılmaya başlanmıştır [9]. KAYNAKLAR [1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., Nagle, J., Science 271, 168, [2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ., Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, [3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, [4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, [5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, [6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 ) [7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J.,Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, [8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, [9] Nişancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571,

24 Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors Ümit Demir Atatürk University Faculty of Sciences Department of Chemistry Optical, electronic, and thermoelectric properties of compound semiconductors are a function of the size of the nanostructured semiconductor and the bulk properties are quite different from the nano -scale properties due to quantum confinement effect [1]. Therefore, the number of research for the development of size-controlled synthesis methods of compound semiconductor-based materials has increased considerably in recent years. Among these methods, electrochemical techniques are promising in terms of feasibility, controllability and cheapness. Materials synthesized by conventional electrochemical methods, however, do not seem to meet the requirements of today's technology. Our group has recently developed a new electrochemical method which allows the synthesis of high quality compound semiconductor materials with desired dimensions [2,3]. The developed electrochemical method is based on simultaneous underpotential deposition (UPD) of precursors that make up the compound semiconductors from the same solution. In this method, one of the species is converted to its complex form; therefore it does not react with the other species to form precipitate in the same solution. Electrochemical deposition is carried out at the electrode surface by atom - by-atom using the common UPD potential of both species without changing the solution and switching the deposition potentials. The practical and size-controlled synthesis method allows the synthesis of compound semiconducting materials with a preferentially oriented and highly crystalline form. This method has been successfully applied for the fabrication of many binary and ternary chalcogenides such as PbS, PbTe, ZnS, CdS, CdTe, Bi 3Te 2, Sb 2Te 3 and (Bi xsb 1-x ) 2Te 3 by our research group [4-6]. The synthesized materials were characterized by X-ray diffraction (XRD ), scanning tunneling microscopy (STM ), atomic force microscopy (AFM ), energy dispersive spectroscopy (EDS ), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS ), and UV-Visible-NIR absorption spectroscopy, and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy techniques. This new technique, that allows the atomic-size-controlled synthesis of compound semiconductor, has been used to synthesize thin films in a few nanometers thick, for coating of some very complex systems with compound semiconductor material in nanometer scale [7,8], and for t he electrochemical deposition of materials with desired band gap and sizes into lithographically generated patterns [9] from the same solution. REFERENCES [1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., Nagle, J., Science 271, 168, [2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ. Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, [3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, [4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, [5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, [6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 ) [7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J., Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, [8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, [9] Nişancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571,

25 Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary * H. E. J. Research Institute of Chemistry, International Center for Chemical and Biological Sciences, University of Karachi, Karachi 75270, Pakistan After my appointment as Minister of Science & Technology in 2000 and later Federal Minister/Chairman Higher Education Commission in 2002, I persuaded the government to give a 6000% increase in the budget of science & technology and 2400% increase in the budget of higher education. This allowed us to launch major self-funded programmes to uplift our universities, develop high level S&T manpower and focus on the triple challenges of access, quality and relevance in higher education. Pakistan has made remarkable progress during the period in higher education which has directly impacted scientific research. The increase in scientific research output is nothing short of spectacular 600 per cent increase in scientific publications in international journals and a similar increase in citations in the same period, after decades of stagnation. About 5,000 Ph.D. level scholarships were awarded for study in technologically advanced countries (largest programme ever in the developing world) with about 10 million rupees being spent on each student. Some 3,000 indigenous Ph.D. scholarships were also awarded. A Digital Library was established in Pakistan which is regarded as one of the best digital libraries anywhere in the world: Every student in every public sector university today has access to 45,000 textbooks and research monographs from 220 international publishers as well as to 25,000 international research journals completely free of charge. University enrolment has tripled it had reached to only 270,000 during the 56-year period from 1947 to 2003 but in the subsequent seven-year period from 2004 to 2010, it increased to about 810,000. There were only 59 universities and degree awarding institutes in the year 2001 in Pakistan. These grew to 137 such institutions by Pakistan has won four prestigious international awards in recognition of the rapid transformation in the higher education sector [1]. We have investigated several hundred terrestrial and marine plants for their chemical and biological significance and isolated and identified over 2000 compounds of which some 600 turned out to be new and novel constituents with interesting biological activity profiles. In order to optimize the chances of finding novel leads, extensive primary biological screenings and activity-guided fractionation and purification were carried out. State-of-the-art spectroscopic techniques, especially modern multi -dimensional NMR techniques, were utilized to elucidate the structures of bioactive natural molecules, rapidly and accurately. A selection of these results illustrated by their potential application to treat diseases such as epilepsy will be presented. REFERENCES [1]. 10

26 Sözlü Sunumlar Oral Presentation 11

27 BS-TR-001 Katalazın Phanerochaete Chrysosporium dan Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Berna Kavakçıoğlu 1, Leman Tarhan 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Katalaz (EC ) hidrojen peroksiti (H 2O 2) su ve dioksijene ayrıştırma yeteneği ile iyi bilinen bir enzimdir [1]. Katalaz doğada yaygın bir şekilde dağılmış olup tüm aerobik ve belirli anaerobik canlılarda hücreyi hidrojen peroksitin toksik etkilerinden korur. Katalaz medikal öneminin yanı sıra endüstriyel uygulamalar açısından da son derece önemlidir. Çalışmada, %60 amonyum sülfat çöktürmesi, %60 etanol çöktürmesi, DEAE sellüloz anyon değiştirici ve Sephacryl-S-200 jel filtrasyon kromatografileri uygulanarak beyaz çürükçül fungus Phanerochaete chrysosporium (DSM-1547) katalazı 129,10 kat saflaştırılmıştır. Doğal saf katalazın moleküler ağırlığı jel filtrasyon kromatografisi ile yaklaşık 290 kda olarak bulunmuştur. SDS-jel elektroforezi sonuçları P. chrysosporium katalazının moleküler ağırlıkları yaklaşık 70 kda olan eş dört subunitten oluştuğunu göstermiştir. Saflaştırılmış katalaz için optümum ph ve sıcaklık değerleri sırasıyla 7.5 ve 30 0 C olarak bulunmuştur. Saf katalazın bazik bölgede daha stabil olduğu ve 60 0 C da aktivitesinin yaklaşık %25 ini kaybettiği görülmüştür. Saflaştırılmış katalaz için K m ve V max değerleri sırasıyla mm ve U/mg olarak bulunmuştur. P. chrysosporium katalazı; dithiothreitol (DTT), 2-mercaptoetanol, iodoasetamid, EDTA ve sodyum dodesil sulfat (SDS) ile inhibe olmuştur. Araştırılan antibiyotiklerin katalaz üzerinde inhibe edici etkisi görülmemişken, benomil, captan ve chlorothalonil fungusitlerinin inhibe edici etkisi olduğu belirlenmiştir. Benomil fungusitinin inhibisyon kinetiği yarışmasız inhibisyona uyma kta olup K i değeri mm olarak verilmiştir. Yapılan literatür araştırmasına göre daha önce P. chrysosporium fungusundan katalaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu çalışması yapılmamıştır. KAYNAKLAR [1] Ran J., Jia S., Liu Y., Zhang W., Wu S. and Pan X. A facile method for improving the covalent 431 crosslinking adsorption process of catalase immobilization. Bioresource Technology 101, ,