BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİAPÇIK ÜRÜ.C. MİLLÎ EĞİİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. GRUP ELEKRİK- ELEKRONİK MÜHENDİSİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 28/06/2015 Adı ve Soyadı :....C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Aama Yapılacak Görevin Nieliği ADAYLARIN DİKKAİNE! 1. Sınav saa e başlayacakır. Sınav başladıkan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep elefonu, elsiz, çağrı cihazı vb. ileişim araçları, alfabeik uş akımına sahip olan hesap makineleri, (EXE, SORE, RUN gibi uşları bulunan) daabank, el bilgisayarı vb. özel elekronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasakır. u cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacakır. 3. aşvuru şarlarını aşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacakır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar oramında yapılan kopya analizinde ikili veya oplu kopya espii hâlinde sınavınız geçersiz sayılacakır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu konrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kiapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kiapçıkla değişirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde üm sorumluluk size ai olacakır. 3. Kiapçık ürünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da haalı kodlamalarda sorumluluk size ai olacakır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değişirmek isediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden emizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kiapçığının sayfalarını konrol ediniz, baskı haası var ise değişirilmesini sağlayınız. 7. Soru kiapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve.c. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili süununa soru numarasını dikkae alarak yuvarlağın dışına aşırmadan kodlayınız. Soru kiapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkae alınmayacakır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkae alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacakır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda göürmek amacıyla kaydemeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav biiminde, soru kiapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Uzunluğu 10 km ve seri empedansı 0.5e j90 ohm/km olan bir YG haının sonunda 154 kv gerilim alında 10 MVA gücünde 0.8 geri güç ka sayısı ile güç çekilmekedir. Ha başından çekilen akif güç aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 MW ) 10 MW C) 10,28 MW D) 10,5 MW E) 15 MW kv luk bir haın sonunda 4 MW lık güç çeken bir yük bulunmakadır. u yükün güç ka sayısı 0.8 olup kompanzasyon yardımıyla bu güç ka sayının 1 yapılması isenmekedir. Ha sonuna bağlanacak kondansaör grubunun oplam gücü aşağıdakilerden hangisidir? 6. Müşerek direkli bir haın ( OGAG) direkleri arasında en fazla kaç mere uzaklık bulunur? A) 30 ) 40 C) 50 D) 75 E) Hidroelekrik sanrallerinde aşağıdakilerden hangisi sanral kurulu gücünü doğrudan ekileyen fakördür? A) Sanral gerilimi ) Generaör akımı C) Sanalın kurulduğu yer D) Akarsu debisi E) ürbin ipi A) 4 MVAR ) 3.5 MVAR C) 3 MVAR D) 2 MVAR E) 1.5 MVAR 3. İleim haının uzunluğu Ora Uzunluka olan bir ileim haının sonunda yük yok iken ileim haının üzerindeki akımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Akım akmaz. ) Kapasiif özellikli akım akar. C) Endükif özellikli akım akar. D) Omik özellikli akım akar. E) Gerilimle aynı açıya sahip bir akım akar fazlı bir asenkron moorun eikeinde gücü 2.2 kw, verimi % 80, gerilimi 220 V ve güç ka sayısı da 0.8 olarak okunmuşur. u mooru besleme barasına bağlayan kablonun sadece omik direnci olup değeri oplamda 0.5 ohm olarak verilmişir. Moor am yükü ile yüklendiği varsayıldığında mooru besleyen kablo üzerinde düşecek olan boyuna gerilim düşümünün değeri kaç vol olur? A) 10 V ) 10.5 V C) 11 V D) 12 V E) 12.5 V 5. Uzunluğu 500 m olan 3 fazlı eşi yayılı yüklü bir haın güç yoğunluğu 40 W/m dir. u haın çif araflı eşi gerilimle beslenmesi durumunda ha üzerinde oluşacak olan en büyük gerilim düşümünün hesaplanmasında ha uzunluğunun ne kadarlık kısmı dikkae alınır? A) Haın amamı ) Haın yarısı C) Ha uzunluğunun % 25 i D) Ha uzunluğunun % 33 ü E) Ha uzunluğunun % 75 i 2 8. I. Oomaik sigoralar II. Parafudrlar III. Koruma ilekenleri IV. Elekrik sayaçları Yukarıda belirilen eçhizalardan hangileri, YG elekrik güç sisemlerinde aşırı gerilimlere karşı koruma amacıyla kullanılmakadır? A) II ve III ) II ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 9. ir güç siseminin enerjilendirilmesi sırasında haa bulunan kesici ve ayırıcıların devreye alınması işlem sırası için aşağıdakilerden hangisinde doğru anımlama yapılmışır? A) Önce kesiciler sonra ayırıcılar kapaılır. ) Önce ayırıcılar sonra kesiciler kapaılır. C) İşlem sırası farkemez. D) Her ikisi de aynı anda kapaılmalıdır. E) Ayırıcılar kapaılmaz. 10. oşa çalışan bir YG haının sonunda gerilim olur. u olaya denir. cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) düşmesi / korona olayı ) yükselmesi / dış aşırı gerilimler C) düşmesi / iç aşırı gerilimler D) yükselmesi / alama E) yükselmesi / ferrani olayı

3 11. Alernaif akım moorlarında saor manyeik gövdesi neden birbirinden yalıılmış ince dilimli saclardan yapılır? A) Roor bakır kayıplarını azalmak için ) Sürünme rüzgâr kayıplarını azalmak için C) Demir kayıplarını azalmak için D) Saor bakır kayıplarını azalmak için E) Mooru daha ekili soğumak için 12. Senkron generaörlerde saor sargılarında indüklenen gerilimin frekansı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Generaör kuup sayısına ) Saor sargı direncine C) Roor sargı direncine D) Yük akımına E) Uyarım devresi akımına 16. Q Q 0 d 2d Q değerinde iki nokasal yük 2d uzaklığında yerleşirilmişir. İki yük arasındaki d konumunda oluşan elekrik poansiyel (V) ne olur? A) 0 ) Q 2 /(4πε o d 2 ) C) Q 2 /(2πε o d 2 ) D) Q/(4πε o d) E) Q/(2πε o d) 17. oplam değeri Q olan yük buluu b yarıçapında küresel olarak dağılmışır. b konumunda elekrik alan şiddei büyüklüğü E 1 in 3b konumundaki elekrik alan şiddei büyüklüğü E 2 ye oranı (E 1 /E 2 ) ne olur? A) 9 ) 3 C) 1 D) 1/3 E) 1/9 13. Aşağıdakilerden hangisi moor verimi ile doğrudan ilişkili değildir? A) Moorun demir kayıpları ) Saor bakır kayıpları C) Moorun sürünme rüzgâr kayıpları D) Moor gövde sıcaklığı E) Roor bakır kayıpları kuuplu bir senkron moor frekansı 50 Herz olan bir şebekeye bağlanırsa kaç devir dakika ile döner? A) 1000 d/d ) 1500 d/d C) 1800 d/d D) 3000 d/d E) 3600 d/d 18. Zı yönlerde eşi I akımı aşıyan iki uzun ince ileken el d uzaklığında paralel olarak yerleşirilmişir. Her bir ilekene ekiyen birim uzunluk başına manyeik kuvvein büyüklüğü (F) ne olur? A) μoi 2 /(2πd) ) I/(4πμod 2 ) C) μoi/(4πd 2 ) D) μoi 2 /(4πd 2 ) E) μoi/(2πd) 19. Elekrikli kumanda devrelerinde herhangi bir giriş anaharı enerjilendiğinde, anahar konum değişirir yani açıksa kapanır, kapalıysa açılır. u bilgiye göre aşağıdaki şekilde verilen kumanda programına göre; ya da anaharları enerjilendiğinde ve enerjilenmediğinde, Moor çıkışı enerjilenecekir. oşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? kw lık bir asenkron moor % 90 verimle çalışığında bağlı olduğu şebekeden kaç Wa güç çeker? A) kw ) 11.8 kw C) 12.3 kw D) 12.7 kw E) 13 kw 3 A) 3. Giriş - 2. Giriş - 1. Giriş ) 3. Giriş - 1. Giriş - 2. Giriş C) 1. Giriş - 3. Giriş - 2. Giriş D) 1. Giriş - 2. Giriş - 3. Giriş E) 3. Giriş - 2. Giriş - 3. Giriş

4 20. Aşağıdakilerden hangisinin bir şişe dolum esisini konrol emek için kullanılan konrolcünün giriş ve çıkış ünielerine kablo ile bağlanmasına gerek yokur? A) Açma-Kapama uonu ) Algılayıcı Sensör C) Röle D) Moor E) Güneş Paneli 24. ir uck (düşürücü) dönüşürücü ile 12V luk bir DC giriş geriliminden 5V luk bir DC çıkış gerilimi elde edilebilmesi için dönüşürücünün bağıl ileim süresi (Duy Cycle) ne olmalıdır? A) 5 ) 5/2 C) 12/5 D) 5/12 E) 2/5 21. Aşağıdakilerden hangisi konrol ve oomasyonun faydaları arasında yer almaz? A) Üreimi arırır. ) Enerji akışını düzenler. C) İşsizliği azalır. D) Üreim kaliesini arırır. E) İnsan hayaını kolaylaşırır. 25. ek fazlı am köprü invererin çıkış gücünün ek fazlı yarı köprü invererin çıkış gücüne oranı nedir? A) 12 ) 8 C) 4 D) 2 E) Açık çevrim konrol sisemlerinde, sisemin çıkışları ile girişleri arasında bir bağlanı bulunmamakadır. una göre aşağıdakilerden hangisi açık çevrim konrol sisemine örnek olarak verilebilir? A) Elekrikli süpürge ) Oomaik sıvı seviye konrolü C) Hız sabileyicili araba D) Oomaik sıcaklık konrolü E) İki ekerli ve elekrikli denge bisiklei 26. Yukarıdaki şekilde verilen riyaklı AC ayarlayıcı ile 230V 50Hz lik bir AC kaynakan 10 Ohm luk omik bir yüke verilen güç konrol edilmekedir. Minimum gecikme açısında yüke verilebilecek olan güç aşağıdakilerden hangisidir? 23. Yandaki şekilde verilen mekanik siseme uygulanan giriş fonksiyonu; u() ve çıkış fonksiyonu y() olarak isimlendirilmişir. Aşağıda verilenlerden hangileri bu sisemin giriş ve çıkış fonksiyonları olabilir? A) 3968 W ) 5290 W C) 7935 W D) W E) W 27. Gerilim beslemeli invererlerde PWM anaharlama ekniğinin ercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Giriş fonksiyonu, u() Çıkış fonksiyonu, y() A) Kuvve Yol ) Yol Açı C) Kuvve Açı D) Açı Kuvve E) Yol Kuvve 4 A) Çıkış geriliminin konrolü ) Çıkış harmoniklerinin azalılması C) Filre boyuunun küçülülmesi D) Devre boyuunun küçülülmesi E) Çıkış geriliminin konrolü, harmonikler ve filre boyuunun azalılması

5 28. ir İzole Kapılı ipolar ransisörün (IG) yaklaşık eş değer devresi aşağıdaki elemanlardan hangisini içerir? A) J ve MOSFE ) MOSFE ve MC C) İki J D) İki MOSFE E) MOSFE ve Diyak 32. ir yükün uçlarındaki gerilim 100 Vol, çekiği akım 5 Amper ve güç ka sayısı 0.6 olarak ölçüldüğüne göre yükün üzerinde harcanan akif güç kaç Wa ır? A) 3 ) 60 C) 300 D) 500 E) Ω R A 20 Ω Yukarıdaki şekilde R 2 direncinin değeri kaç Ohm dur? A) 10 ) 20 C) 30 D) 40 E) ir yükün uçlarındaki gerilim v()=100cos(314) Vol ve çekiği akım i()=5cos( o ) Amper dir. Gerilim ile akımın aynı fazda olabilmesi için, yüke paralel olarak hangi eleman bağlanmalıdır? A) obin ) Direnç C) Diyo D) Kondansaör E) ransisör 30. I x 6 ma - 8 ma 3 ma Yukarıdaki şekilde I x akımı kaç ma dir? 34. A C I A z z z Yukarıdaki şekilde A arasındaki gerilim 150 Vol ve A ucundan giren akım (I A ) 6 Amper olarak ölçülüyor. z empedansının açısı 60 o olduğuna göre oplam akif güç kaç Wa olur? A) 3 ) 6 C) 9 D) 11 E) 14 A) 450 ) C) 900 D) E) Ω A 12 V 6 Ω 5 Ω 0.5 A 35. ir seri RLC devresinde R=10 ohm, X L =8 ohm ve X C =6 ohm olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yukarıdaki şekilde A uçlarından görülen hevenin direnci kaç Ohm dur? A) 11 ) 7 C) 6 D) 5 E) 3 A) Akımla gerilim aynı fazdadır. ) Reakif güç sıfırdır. C) Akım gerilimden ileridedir. D) Devre rezonansadır. E) Akım gerilimden geridedir. 5

6 36. 5 V 1 K V 1 K 5 V D 1 D 2 V 0 - V γ1 =V γ2 =0.7 V 470 K I DSS =8 ma V P =-3 V R S Yandaki şekilde V GS = -1.5 V olduğuna göre I D akımı kaç ma olur? Yukarıdaki şekilde V 0 gerilimi kaç Vol ur? A) 0 ) 0.7 C) 4.3 D) 5 E) 5.7 A) 2 ) 3 C) 4 D) 6 E) Ω D 3 V V 0 - Yukarıdaki şekillerde V 0 geriliminin zamana göre değişimi nasıl olur (V Dγ =0)? A) ) - - C) D) - E) V Por R Cihaz V E =0.6 V, β=100, V CEsa =0 V Por: lojik 0 için 0 Vol lojik 1 için 5 Vol Yukarıdaki şekilde Por dan lojik 1 gelirse cihaz çalışacakır. Cihazın çalışabilmesi için gereken akım değeri 200 ma dir. una göre, R direnci kaç Ohm olmalıdır? - A) 5600 ) 4700 C) 3300 D) 2700 E) V V 38. R 1 K V CC 12 ma I C Q 7 V 12 V V CE - 6 V 2 ms 4 ms Yukarıdaki şekilde sinyal Fourier serisine açıldığında ilk harmoniğin frekansı kaç Herz olur? Yukarıdaki şekillerdeki β=100, V E =1 V, V CEsa =0 V olduğuna göre R direnci kaç K (kiloohm) olmalıdır? A) 200 ) 250 C) 300 D) 350 E) 400 A) 120 ) 150 C) 180 D) 200 E) 220 6

7 42. Giriş çıkış bağınısı oplamsallık ve çarpımsallık (homojenlik) özelliklerini sağlayan bir sisem için kesin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Zamanla değişen sisem ) Zamanla değişmeyen sisem C) Doğrusal sisem D) Doğrusal olmayan sisem E) Nedensel olmayan sisem fazlı bir yükün şebekeden çekmiş olduğu akif güç iki wamere yönemi (ARON yönemi) ile ölçülmek isenmekedir. Ölçüm işlemi sırasında wamerelerin biri doğru yönde saparken diğeri ise ers yönde sapmışır. Doğru yönde sapan wamerenin üzerinden 750 W değeri, ers sapan wamerenin doğru sapması sağlandıkan sonra bu wamerenin üzerinden 250 W değeri ölçülmüşür. u yükün şebekeden çekmiş olduğu oplam akif güç aşağıdakilerden hangisidir? A) 1500 W ) 1000 W C) 750 W D) 500 W E) 250 W 46. I. Omik yük devreden sadece akif güç çeker. II. Endükif yük devreden hem akif güç hem de endükif reakif güç çeker. III. Kapasiif yük devreden sadece kapasiif reakif güç çeker. IV. Saf kapasiif yük devreden sadece kapasiif reakif güç çeker. Yukarıdaki yargılardan hangisi/hangileri doğrudur? A) I, II ve III ) I, II ve IV C) I ve III D) III ve IV E) Yalnız III pf kaç Farad a eşiir? A) 100*10-3 ) 100*10-6 C) 100*10-9 D) 100*10-12 E) 100* ir güç siseminin arıza analizinde kullanılan Simerili ileşenler Yönemi nde kaç ane bileşen vardır? A) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) Ali adlı bir öğrenci elindeki bobinin empedansını ölçmek isemekedir. Ali elindeki bobinin uçlarına bir ohmmere bağlayarak ölçme işlemini yapmış ve 75 ohm değerini ölçü aleinden okumuşur. Ali nin ölçüğü 75 ohm değeri bobinin hangi değeridir? A) Empedansı ) Endükif direnci C) Kapasiif direnci D) Reakansı E) Omik direnci Hz. Frekansa çalışan bir AG yükünün gerilim ve akım dalga şekli osiloskopun ekranından gözlemlenmekedir. Ekranda akım dalgasının gerilim dalgasından 5 ms önde olduğu görülmüşür. una göre yükün akımı, geriliminden kaç derece öndedir? 49. ir senkron makine için S=10 MVA, U=3.8 kv ve X d = 0.2 pu dur. S b =5 MVA ve U b =1.9 kv yeni baz değerlere göre, bu senkron makineye ai X d değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 pu ) 0.8 pu C) 0.6 pu D) 0.4 pu E) 0.2 pu 50. oşa çalışan 3 fazlı bir senkron generaörün uçlarında, yaklaşık 1 saniye kadar devam eden 3 fazlı bir kısa devre arızası oluşuğunda kısa devre akımı kaç evreden geçer? A) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) 1 A) 30 o ) 45 o C) 60 o D) 75 o E) 90 o ES İİ. CEVAPLARINIZI KONROL EDİNİZ: 7

8 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin üm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacakır. 2. Sınav başladıkan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri isemeleri yasakır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlike kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasapor veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını eslim emeyen, soru kiapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik eslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacakır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıkan sonra sorularınıza cevap verilmeyecekir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve biiş saaini ahaya yazacakır.) u kiapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kiapçığın amamının veya bir kısmının Millî Eğiim akanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmeleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fooğraflarının çekilmesi, bilgisayar oramına alınması, herhangi bir yolla çoğalılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasakır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kiapçığın hazırlanmasındaki mali külfei peşinen kabullenmiş sayılır.

9 28 HAZİRAN 2015 ARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 9. GRUP: ELEKRİK - ELEKRONİK MÜHENDİSİ SORU KİAPÇIĞI CEVAP ANAHARI 1. A 2. C E C 7. D 8. A E 11. C 12. A 13. D A 16. E 17. A 18. A 19. D 20. E 21. C 22. A 23. A 24. D 25. C E 28. A 29. C 30. D C 33. D E D 38. E 39. A 40. E C 43. D 44. E 45. E D 48. C 49. D 50. C