HAYAT PAYLAŞIM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYAT PAYLAŞIM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 HAYAT PAYLAŞIM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 1- Derneğin adı HAYAT PAYLAŞIM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ dir. Bundan böyle Dernek diye anılacaktır. 2-Merkezi:Siyavuşpaşa mah. Siyavuşpaşa cad. N:5/1 Bahçelievler/ İstanbul dur. 3- Derneğin şubesi yoktur. Madde 2 Kurucular ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI ADRESİ MONİK ALLEGRE İPEKEL AYŞEGÜL TOPLUSOY Adnan Saygun cad. Platin Konutları N:64/2 Beşiktaş İstanbul Çekmeköy Merkez mh. Lalezar Konakları B7 N:89u/9 İstanbul DEMET ÇETİNDOĞAN Anadolu Hisarı mh.körfez cad. N:37/1 Beykoz İstanbul SİTARE AKDİLEK Poligon Mh.Tepeüstü sok. Kadir Has Villaları 1A Sarıyer İstanbul HAZAN REVNA DEMİRÖREN FATMA ALTINBAŞ SARIGÜL SELAHATTİN KURU Yeni Mahalle Dr. Ömer Besim Paşa cad. Hisar Kon.2 N:32/1 Beykoz İstanbul Teşvikiye mh. Ihlamur yolu sok. Ünsal. Karahan Sitesi : 51-1/9 Şişli İstanbul Merkez mah. Beykoz Çıkmazı Sok. Beyköy Vilları N:64/1 Beykoz İstanbul 1

2 Madde 3 Dernek Amacı Amaç ülke sorunlarında ulaşılan her bölgeye ve her soruna imkanlar çerçevesinde çözüm getirmeye çalışmak ve ülkemizde üstlenmemiz gereken, toplumsal, sosyal sorumluluk bilincini geliştirip bu sorumluluklarda, üzerimize düşen görevleri daha aktif yapabilmek. Dernek, yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde topluma hizmet götürür. Başlıca amaçları; Türkiye nin tanıtımı, Toplumda kadının konumunu güçlendirmek ve istihdam yaratmak, Ülke sınırları içinde eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmak, Toplumda fırsat eşitliği, ilerleme ve barışın sağlanmasını uluslararası iyi niyet, anlayış ve dostluk yoluyla gerçekleştirmektir. Dernek, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyici çalışmalar yapar. Kimsesiz Çocukları Topluma Kazandırmak Meslek Edindirmek Eğitim,Sanat,Spor,Alanlarınayönlendirmek için, spor,sanat ve kültür merkezleri açar Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir. Yeni yetişen nesillerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla kulüpler kurar. Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerle ilgili yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılayabilir. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri. 1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak. 2- Kurs, Seminer, Konferans ve Panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. 3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek. Dökümantasyon merkezi oluşturmak. Çalışmalarını duyurmak için çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak. 4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak. Her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. 2

3 5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek. 6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. 7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek. 8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. 9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. 10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Vakıf kurmak, Fedarasyon kurmak veya kurulu bir fedarasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak. 11- Uluslararası faaliyette bulunmak yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. 12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak. 13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek Vakıflarının Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümlerine saklı kalmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek. 14- Dernek Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerine ve diğer mal ve hizmetlere kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak. 15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak. Yıl içinde elde edilen gelirlerinin en az üçte ikisini dernek amaçlarına harcanacak ve amacı edindiği hizmetler herkesin yararına açık olacak, belli bir yöre veya kitleyle sınırlı olmayacaktır. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya Vakıf, Sendika v.b sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak Madde 4 Çalışma Alan ve Yöntemleri Toplumun, özellikle kadınların ve çocukların kültürel ve ekonomik kalınmasına eğitim ve sosyal hizmet yollarıyla yardımcı olmak ve bunu bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, sergiler, piyangolar, kermesler vb. düzenleyerek gerçekleştirmek 3

4 Madde 5 Temel İlkeler Dernek, siyasal ve dini konularda ve uluslararası ihtilaflarda mutlak tarafsızlık ilkesini benimsemiştir. Dernek, kendi amaç ve projeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası konularda çalışır. Dernek üyeleri. Ulusal ve uluslararası konularda duyarlılıklarını öncelikler dernek yönetim kurulunun yetki ve onayı ile ifade eder. Başka dernekle işbirliği yapılmak istenmesi halinde yönetim kurulunun bilgi ve onayı gerekir. Madde 6 Üyelik a) Asıl Üyeler Üyelik koşulları: Kulübün üyeleri fiil ehliyetine sahip derneğin gayesini benimseyen bu gayeleri gerçekleştirmeye yarayacak vasıfları taşıyan her Türk vatandaşı gerçek kişi ve tüzel kişilik derneğe üye olabilir. Ancak hukuken derneğe üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar. Yabancıların derneğe üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. b) Üye Olma Hakkı Ve Üyelik İşlemleri Üyenin başvurusu ile dernek yönetim kuruluna yapılacak üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün (30) içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Şahsa sıkı sıkı bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. c ) Onursal Üyeler Karşılığında ücret alınmadan sosyal işlerde çalışanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Onursal üyeler aidat ödemek zorunda değildir. Oy Hakları yoktur. Dernek organlarına seçilemezler. Madde 7 Üyeliğin Sona Ermesi 1- Çıkma ile: Her üye yazılı olarak bildirmek üzere, Dernekten çıkma hakkına sahiptir 2- Çıkarılma ile: Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, a) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatının altı ay içinde ödememek, b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak. dernekten çıkarılma nedenleridir. 4

5 Yukarıda sayılan durumlarda birinin tespiti halinde, üye, yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Yönetim kurulu, Yönetmelik hükümleri gereğince üyenin vereceği veya diğer bir üye ile verdireceği açıklamayı dinlemeden çıkarma kararı veremez. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Dernekten çıkan bir üye, derneğe yeniden girmek isterse tüzüğün ilgili maddesi belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla tekrar üyeliğe kabul edilebilir. Dernekten çıkma veya çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Madde 8 Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur Genel kurul her yıl NİSAN ayı içerisinde yapılır. Çağrı Usulü : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmasa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluğu sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı Usulü : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanılır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerim resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 5

6 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurulun Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri : genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Madde 9 Genel kurul yetki ve görevleri Genel Kurul : a) Dernek organlarını seçer, b) Dernek tüzüğünü değiştirir, c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşür, yönetim kuruluna aklar, d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder. e) dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verir, g) Derneği fes eder, h) Üye aidatını saptar, i) Yönetim kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylar. j) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına 4. madde doğrultusunda karar verir. 6

7 l) yasalar, tüzükleri yönetmeliklere göre yapılması gereken diğer görevleri yerine getirir. n) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlar. o) Kulübün en yetkili organı olarak kulübün diğer bir organa verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Madde 10 Yönetim Kurulu nun Teşkili, Görev ve Yetkileri Yönetim kurulu beş asıl beş yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla bir yıl için seçilir. Kurul, bir başkan, bir başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve en az bir üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri üst üste aynı görevi yapmak üzere iki defa seçilebilirler. Ancak bundan sonra tekrar seçilebilmeleri için aradan en az iki yıl geçmesi gereklidir. Üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter birde muhasip veznedar seçilir. Yönetim kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının sat çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşünce genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernekler kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir 1- Derneği temsil temek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek. 2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak. 4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek 5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmalarını sağlamak. 6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak. 7- Her faaliyet yılı sonunda dernek işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir ve gider tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak. 8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak 9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak. 7

8 Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Madde 11 Denetleme Kurulu Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktide genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetçiler gerekli görürlerse her zaman yazı ile hesapları inceleme talebinde bulunabilirler Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Madde 12 Çalışma Grupları ve Komisyonlar Derneğin çeşitli alanlarda çalışma grubu koordinatörlükleri bulunur: Bunlar örneğin, Çocuk, Eğitim ve Kültür, Ekonomik ve Sosyal Gelişme, İnsan Hakları, Kadının Statüsü, İyi niyet ve Uluslararası Anlayış, basındır Dernek, bir çalışma dönemi içinde alanların tümünden faaliyet göstermek zorunda değildir Madde 13 Tüzük Değişikliği Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. MADDİ HÜKÜMLER Madde 14 Derneğin defter Tutma Esas ve Usulleri Ve Tutulacak defterler Kanuni defterler ve dermek ihtiyaçlarının gerektiği defterler tutulur. 8

9 Madde 15 Derneğin Gelir Kaynakları Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır: 1 Üye ve Giriş Aidat : Dernek giriş ve yıllık üye aidatı her yıl genel kurulca saptanır. 2- Dernek tarafından tertiplenen çay, ve yemekli toplantı, kermes, sergi, gezi, ve eğlence temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. 5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış bağış ve yardımlar. 6- Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 7- Diğer Gelirler Madde 16 Beyanname Verilmesi Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin ( Dernekler yönetmeliği EK-21 de sunulan ) * Dernek Beyannamesi * dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir Madde 17 Bildirim Yükümlülüğü Mülki amirliğine yapılacak bildirimler ; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler yönetmeliği EK-3 de sunulan ) * Genel kurul sonuç bildirimi * ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine ; 1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile kulüp tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir. Taşınmazların bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26 da sunulan ) Taşınmaz mal bildirimi ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir. 9

10 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler yönetmeliği EK -4 de sunulan ) * yurtdışından yardım alma bildirimi * iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış, yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim Dernek görev alımına ilişkin konularda kurum ve kuruluşlar ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği ( Dernekler yönetmeliği EK-23 de gösterilen) Proje bildirimi ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine verilir. Değişiklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler yönetmeliği EK -24 de belirtilen ) yerleşim yeri değişiklik bildirimi, genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişikler ( Dernekler yönetmeliği EK- 25 de belirtilen ) * Dernek Organlarındaki değişiklik bildirimi* doldurulmak suretiyle, Değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. Madde 18 Derneğin İç Denetimi Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa kulübün denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Madde 19 Derneğin Borçlanma Usulleri derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak ve bunları aşacak miktarda ve derneği ödeme güçlülüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 10

11 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu Madde.20. Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Şubelerin Görev ve Yetkileri Madde.21. Şubeler tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu iç örgütüdür. Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler Madde.22.Şubenin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Genel Kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulubeş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl üç yedek olarak şube Genel Kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şube de uygulanır. Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği Madde.23. Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan Genel Kurulu yılda bir OCAK ayı içerisinde şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi(20) üye için bir(1) arta kalan üye sayısı 10 dan fazla veya toplam üye sayısı 20 den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak şubeyi temsilen genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. 11

12 Genel Merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez Genel Kuruluna katılır ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar. Temsilcilik Açma Madde.24. Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. Madde 25 Derneğin Feshi Ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli Dernek kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına *Tasfiye Halinde Hayata Paylaşım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği* ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İncelenme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlıdır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal, ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla 12

13 üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Madde 26 Hüküm Eksikliği Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki yükümleri uygulanır. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MONİK ALLEGRE İPEKEL FATMA ALTUNBAŞ SARIGÜL SİTARE AKDİLEK HAZAN REVNA DEMİRÖREN DEMET ÇETİNDOĞAN AYŞEGÜL TOPLUSOY SELAHATTİN KURU 13