METES MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ KURULMASI PROJELERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METES MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ KURULMASI PROJELERĠ"

Transkript

1 METES MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ KURULMASI PROJELERĠ

2 MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ (METES) KURULMASI PROJELERĠ SÖZLEġME MAKAMI: MERKEZĠ FĠNANS VE ĠHALE BĠRĠMĠ (MFIB) (CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT, CFCU) ĠLGĠLĠ ANA PROJE VE PROGRAM: TÜRKİYE DE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU NUN VE ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (UYEP) VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI PROJELERĠN: BAġVURU TARĠHĠ : 16 TEMMUZ 2010 BAġLAMA TARĠHĠ : 22 MART 2011

3 MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ (METES) KURULMASI PROJELERĠ GENEL HEDEF:» Seçilen sektörlerde yer alan ilgili meslekler için Ulusal Meslek Standartları (UMS) ile Ulusal Yeterliliklerin (UY) geliştirilmesini, akredite edilmiş bir Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi nin kurulmasını ve işletilmesini sağlayarak,» Ülkemizde sanayi sektörünün ihtiyaçlarına uygun işgücünün yetiştirilmesine ve kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu desteklemektir.

4 ÖZEL HEDEFLER: Seçilen sektörlerde yer alan ilgili mesleklere ait Ulusal Meslek Standartları (UMS) ları ile Ulusal Yeterlilik (UY) leri geliştirmek; Proje sahibi ve ortaklarında Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri hazırlama ve güncelleme kapasitesi oluşturarak sürekliliğini sağlamak, Seçilen sektörlerde yer alan ilgili mesleklerde ulusal ve uluslararası yeterliliklere göre akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş bir Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi kurmak ve sürekliliğini sağlamak, Sanayi sektörü ile mesleki eğitim kurumları arasında ulusal ve uluslararası boyutta işbirliklerinin geliştirilmesini desteklemek, Mesleki ve teknik eğitim ve öğretimin UMS, UY esas alınarak düzenlenmesini desteklemek ve eğitim alanlarının Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ne uygun olarak sertifikalandırılması konusunda kamuoyu oluşturmaktır.

5 PROJELERDEN BEKLENEN SONUÇLAR: İlgili alt sektörlerde seçilen 10 mesleğin Ulusal Meslek Standartları (UMS) larının geliştirilmesi ve proje sahibi ile ortaklarının UMS geliştirme deneyim ve kapasitelerinin artırılması; Seçilen mesleklerin Ulusal Yeterliliklerinin belirlenmesi; Seçilen mesleklerin bilgi ve beceri sınavı soru bankalarının oluşturulması ve deneme sınavlarının yapılarak sertifikalandırılması; Seçilen mesleklerde ulusal ve uluslararası yeterliliklere göre akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş bir Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi nin kurulması; Sanayi sektörü ile mesleki eğitim kurumları arasında ulusal ve uluslararası boyutta işbirliklerinin geliştirilmesi; İstihdam ihtiyaçlarına uygun ve mesleki yeterliliklere dayalı işgücünün yetiştirilmesi sürecinin desteklenmesi; Eğitim alanlarının Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ne uygun olarak sertifikalandırılması konusunda kamuoyunun oluşturulmasıdır.

6 MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ (METES) KURULMASI PROJELERĠ 1. Proje: ANKARA SANAYİ ODASI MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ (Ref. No: 27) 2. Proje: ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ (Ref. No: 69) 3. Proje: ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ (Ref. No: 57)

7 MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ (METES) KURULMASI PROJELERĠ

8 PROJE - 1 ANKARA SANAYİ ODASI MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ

9 ASO MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Proje Sahibi: Ankara Sanayi Odası Proje Ortakları:» Ankara Sanayi Odası I.Organize Sanayi Bölgesi» Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Proje İştirakçi Ortakları:» Makina İmalatçıları Birliği Derneği (MİB)» Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi» Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi» Avusturya Federal Ekonomi Odası

10 ASO MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Sektör : Metal Alt-sektör: Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı Projenin Toplam Bütçesi : ,70 EURO Projenin Hibe Tutarı : ,82 EURO Proje Toplam Süresi : 24 AY

11 ASO MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Projeye Destek Veren Odalar:» Adana Sanayi Odası;» Antalya Ticaret ve Sanayi Odası;» Aydın Sanayi Odası;» Balıkesir Sanayi Odası;» Denizli Sanayi Odası;» Ege Bölgesi Sanayi Odası;» Eskişehir Sanayi Odası;» Gaziantep Sanayi Odası;» İstanbul Sanayi Odası;» Kayseri Sanayi Odası;» Kocaeli Sanayi Odası;» Konya Sanayi Odası;» Manisa Ticaret ve Sanayi Odası;» Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

12 PROJE - 2 ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ

13 ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Proje Sahibi: ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Proje Ortakları:» Ankara Sanayi Odası» Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Proje İştirakçi Ortakları:» Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD)» Türkiye Elektrik-Elektronik ve Benzeri Teknisyen, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu» Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)» Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi» Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası

14 ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Sektör : Makine Tasarımı ve İmalatı Alt-sektör: Elektrikli teçhizat imalatı Projenin Toplam Bütçesi: ,20 EURO Projenin Hibe Tutarı : ,74 EURO Proje Toplam Süresi : 24 AY

15 ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Projeye Destek Veren OSB ler:» OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu);» OSTİM OSB,» Konya OSB,» Eskişehir OSB;» Çorum OSB;» Bursa OSB;» İnegöl OSB,» Gaziantep OSB;» Adana Hacı Sabancı OSB;» Kayseri OSB

16 PROJE - 3 ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ

17 ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Proje Sahibi: ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Proje Ortakları:» Ankara Sanayi Odası» Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Proje İştirakçi Ortakları:» Makina İmalatçıları Birliği Derneği (MİB)» Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi» Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi» Bistrita-Nasaud Sanayi ve Ticaret Odası, Romanya

18 ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Sektör : Makine Tasarımı ve İmalatı Alt-sektör: Diğer makine ve ekipmanların imalatı Projenin Toplam Bütçesi: ,33 EURO Projenin Hibe Tutarı : ,35 EURO Proje Toplam Süresi : 24 AY

19 ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. OSB MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJESİ Projeye Destek Veren OSB ler: OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) Adana Hacı Sabancı OSB; Polatlı OSB, Anadolu OSB

20 METES PROJELERĠNDE TEMEL FAALĠYETLER

21 TEMEL FAALĠYETLER 1. Proje Yönetim ve Denetim Birimleri ile Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Ortakların ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi (1 ay) 2. Projeyle ilgili alt sektörde seçilen 10 mesleğe ait Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması (6 ay) 3. Projeyle ilgili alt sektörde seçilen 10 mesleğe ait Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) ne Yerleştirilmesi (5 ay)

22 TEMEL FAALĠYETLER (DEVAM) 4. Yurt dışı iştirakçi ortağın Voc-Test Merkezine inceleme gezisi düzenlenmesi (1 hafta) 5. Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) nin Kurulması (2 ay) 6. Bilgi ve beceri sınavı sorularının hazırlanması, soru bankasının oluşturulması (2 ay)

23 TEMEL FAALĠYETLER (DEVAM) 7. Mesleki bilgi ve beceri sınavlarının yapılması, Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezinin Akreditasyonu (6 ay) 8. İşgücünün ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesinde yetiştirilmesi ve belgelendirmesi konusunda Proje Kapanış Konferansı nın organizasyonu (1 ay).

24 METES PROJELERĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER

25 GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 1. Proje Yönetim ve Denetim Ekiplerinin Oluşturulması ve Proje Ofisinin aktif hale getirilmesi. 2. Proje Ortaklarının bilgilendirilmesi ve Proje Ekiplerinin tanıtılması (18 Nisan 2011, ASO 1. OSB).

26 METES PROJELERĠ YÖNETĠM VE DENETĠM EKĠPLERĠ

27 METES PROJELERĠ ĠZLEME & DEĞERLENDĠRME KOMĠTESĠ Adı-Soyadı Görev Tanımı Kurumu Yılmaz KAYAASLAN Proje Genel Koordinatörü ASO Fahrettin KÜRKLÜ Proje Yetkilisi ASO 1. OSB Niyazi AKDAġ Proje Yetkilisi ASO 2. ve 3. OSB

28 ASO METES PROJESİ PROJE YÖNETĠM EKĠBĠ Adı-Soyadı Görev Tanımı Kurumu Yılmaz KAYAASLAN Proje Genel Koordinatörü ASO / Proje Sahibi Halis YEġĠL Proje Koordinatörü ASO / Proje Sahibi ġule ġeyma YILDIZ Proje Koordinatör Yrd. ASO / Proje Sahibi Mustafa SARAL Teknik Uzman ASO / Proje Sahibi Burcu ERKMEN Proje Ġdari Sekreteri ASO / Proje Sahibi M. Onur BALKIR Muhasebeci ASO / Proje Sahibi Ġbrahim Hakkı ALPTÜRK Proje Sorumlusu ASO 1. OSB / Proje Ortağı M. Sait YAVUZ Proje Sorumlusu ASO 2. ve 3. OSB / Proje Ortağı

29 ASO 1. OSB METES PROJESİ PROJE YÖNETĠM EKĠBĠ Adı-Soyadı Görev Tanımı Kurumu Ġbrahim Hakkı ALPTÜRK Proje Genel Koordinatörü ASO 1. OSB / Proje Sahibi Cemal SÖYLER Proje Koordinatörü ASO 1. OSB / Proje Sahibi Sinan KARAPINAR Proje Koordinatör Yrd. ASO 1. OSB / Proje Sahibi S. Ahmet ġener Teknik Uzman ASO 1. OSB / Proje Sahibi Nilay KARAMOLLAOĞLU Proje Ġdari Sekreteri ASO 1. OSB / Proje Sahibi Nursefa KORKMAZ Muhasebeci ASO 1. OSB / Proje Sahibi Yılmaz KAYAASLAN Proje Sorumlusu ASO / Proje Ortağı M. Sait YAVUZ Proje Sorumlusu ASO 2. ve 3. OSB / Proje Ortağı

30 ASO 2. ve 3. OSB METES PROJESİ PROJE YÖNETĠM EKĠBĠ Adı-Soyadı Görev Tanımı Kurumu M. Sait YAVUZ Proje Genel Koordinatörü ASO 2. ve 3. OSB / Proje Sahibi Erdoğan ÖZEN Proje Koordinatörü ASO 2. ve 3. OSB / Proje Sahibi Sevil Buket ATAR Proje Koordinatör Yrd. ASO 2. ve 3. OSB / Proje Sahibi ġeref DEMĠR Teknik Uzman ASO 2. ve 3. OSB / Proje Sahibi Proje Ġdari Sekreteri ASO 2. ve 3. OSB / Proje Sahibi MenekĢe ġatli Muhasebeci ASO 2. ve 3. OSB / Proje Sahibi Yılmaz KAYAASLAN Proje Sorumlusu ASO / Proje Ortağı Ġbrahim ALPTÜRK Hakkı Proje Sorumlusu ASO 1. OSB / Proje Ortağı

31 GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 3. Projelerde yer alan mesleklerin revizyonu 25 ve 28 Nisan 2011 tarihlerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilileri ile toplantı 5 Mayıs 2011 tarihinde proje ortakları, iştirakçi ortakları, ASO Meslek Komiteleri, Kamu & Özel Sektör ve MYK temsilcileri ile toplantı

32 GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 4. UMS larını hazırlayacak Çalışma Gruplarının oluşturulması için iştirakçi ortaklar, ASO Meslek Komiteleri ve sektör temsilcileri ile görüşerek adayların belirlenmesi 5. UMS Çalışma Gruplarına verilecek 1 haftalık eğitim programının organizasyonu.

33 İşgücünün ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesinde belgelendirilmesi hedeflenen projelerimize İlgi ve desteğinize teşekkürler

34 METES MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ