CEVAP ANAHTARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAP ANAHTARI www.anafen.com"

Transkript

1 P A V CE I R A T H ANA

2

3 TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B 15.B -2 1.C 2.A 3.C 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 9.B 10.C 11.C 12.B 13.C 14.A Yazým (Ýmla) Kurallarý 1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.A 8.A 9.C 10.B 11.B 12.A 13.A 14.A 15.D 16.C Noktalama Ýþaretleri 1.A 2.C 3.C 4.D 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.C 11.A 12.A 13.C 14.C 15.C 16.C Ekler 1.D 2.B 3.D 4.B 5.D 6.C 7.C 8.D 9.C 10.C 11.D 12.C 13.B 14.A 15.C 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C 21.C 22.C 23.D 24.A 725

4 Sözcükte Anlam -1 1.D 2.D 3.A 4.B 5.D 6.B 7.C 8.D 9.D 10.B 11.D 12.C -2 1.B 2.B 3.B 4.D 5.A 6.D 7.D 8.D 9.B 10.D 11.D 12.D 13.B 14.C -3 1.D 2.D 3.D 4.A 5.C 6.C 7.B 8.B 9.C 10.D 11.B 12.C -4 1.C 2.C 3.D 4.C 5.C 6.B 7.C 8.C 9.D 10.A 11.D 12.A Deyimler - Atasözleri - Vecizeler -1 1.C 2.C 3.A 4.C 5.D 6.D 7.C 8.A 9.B 10.C 11.B 12.D 13.C -2 1.C 2.A 3.D 4.B 5.B 6.C 7.B 8.D 9.D 10.C 11.D 12.A 13.A 14.D 15.B -3 1.C 2.D 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D 11.C 12.A Tamlamalar 1.A 2.A 3.D 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.B 10.D 11.B 12.A 13.C 14.A 15.D 16.B Sözcük Yapýsý 1.A 2.D 3.D 4.B 5.D 6.D 7.B 8.D 9.D 10.A 11.D 12.A 13.D 14.D 15.C 16.C 726

5 Cümlede Anlam -1 1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.A 7.A 8.D 9.A 10.D 11.D 12.C -2 1.A 2.B 3.C 4.B 5.C 6.C 7.C 8.C 9.B 10.C 11.D 12.B -3 1.D 2.B 3.D 4.A 5.B 6.D 7.D 8.D 9.A 10.C 11.D 12.C -4 1.B 2.D 3.C 4.B 5.D 6.B 7.D 8.D 9.A 10.B 11.D 12.A Ýsim (Ad) 1.D 2.B 3.D 4.D 5.D 6.C 7.C 8.B 9.C 10.C 11.C 12.D 13.C 14.C 15.A Zamir (Adýl) 1.C 2.A 3.C 4.C 5.D 6.A 7.B 8.D 9.C 10.B 11.B 12.B 13.A 14.B 15.D 16.D Sýfat (Ön Ad) 1.D 2.B 3.C 4.B 5.A 6.A 7.A 8.C 9.B 10.B 11.C 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 727

6 Parçada Anlam -1 1.B 2.D 3.B 4.A 5.B 6.C 7.B 8.B 9.B -2 1.C 2.C 3.C 4.B 5.C 6.A 7.B 8.D 9.B -3 1.C 2.C 3.C 4.B 5.A 6.D 7.B 8.D 9.D -4 1.A 2.D 3.D 4.B 5.B 6.C 7.D 8.B -5 1.D 2.B 3.D 4.D 5.C 6.A 7.D 8.C 9.C -1 Edat - Baðlaç - Ünlem 1.D 2.C 3.D 4.C 5.B 6.D 7.D 8.C 9.B 10.D 11.B 12.D 13.D 14.C 15.B 16.C -2 1.B 2.D 3.C 4.C 5.C 6.D 7.B 8.C 9.C 10.B 11.C 12.D 13.C 14.A 15.D 16.C 728

7 MATEMATÝK Kümeler -1 1.B 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.A 8.D 9.B 10.B 11.D 12.C 13.A -2 1.C 2.A 3.B 4.A 5.C 6.C 7.B 8.C 9.D 10.A 11.C 12.A -3 1.C 2.B 3.B 4.D 5.C 6.B 7.D 8.A 9.A 10.C -4 1.C 2.D 3.B 4.A 5.D 6.B 7.D 8.D 9.A 10.D 11.C 12.B 13.B 14.D -1 Çarpanlar ve Asal Sayýlar 1.D 2.D 3.B 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A 9.A 10.B 11.C 12.D 13.C 14.B 15.B 16.C -2 1.D 2.D 3.C 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B 9.B 10.C 11.B 12.D 13.B 14.C 15.A 16.A -3 1.D 2.D 3.D 4.A 5.C 6.B 7.C 8.C 9.D 10.D 11.B 12.D 13.D 14.A 15.D 16.C -1 Kesirler 1.D 2.A 3.D 4.B 5.D 6.C 7.D 8.B 9.A 10.B 11.B 12.D 13.C 14.C 15.D 16.C 17.D 18.C -2 1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.A 7.C 8.D 9.D 10.A 11.D 12.D 13.C 14.A 15.D 16.C 729

8 Ondalýk Kesirler 1.C 2.C 3.D 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.B 11.C 12.D 13.D 14.C 15.C Cebirsel Ýfadeler 1.C 2.B 3.C 4.B 5.C 6.B 7.A 8.C 9.C 10.D 11.A 12.B 13.C Sayý Örüntüleri ve Üslü Sayýlar 1.D 2.A 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D 10.C 11.A 12.B 13.D 14.A 15.D 16.B 17.D Eþitlik ve Denklem 1.B 2.B 3.C 4.A 5.D 6.C 7.A 8.C 9.B 10.D 11.A 12.A 13.C 14.C 15.B 16.B Doðal Sayýlar 1.C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.A 7.B 8.A 9.D 10.D 11.B 12.D 13.D 14.A 15.D Tam Sayýlar 1.D 2.D 3.C 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.A 10.A 11.C 12.C 13.D 14.C 15.D 16.B Oran ve Orantý 1.C 2.A 3.D 4.A 5.B 6.B 7.B 8.C 9.D 10.D 11.A 12.B 13.A 14.D 15.C 730

9 Yüzdeler 1.C 2.D 3.A 4.A 5.C 6.C 7.A 8.B 9.D 10.C 11.D 12.C 13.B 14.A 15.D Uzunluk ve Sývýlarý Ölçme 1.C 2.C 3.C 4.D 5.D 6.C 7.B 8.D 9.B 10.A 11.C 12.A 13.B Geometrik Kavramlar 1.C 2.D 3.D 4.C 5.B 6.C 7.A 8.D 9.B 10.C 11.C 12.C Açýlar 1.C 2.A 3.B 4.B 5.C 6.B 7.A 8.C 9.D 10.C 11.B 12.A 13.D Çokgenler - Çokgenlerde Eþlik ve Benzerlik 1.C 2.D 3.C 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.B 10.B 11.B 12.B Öteleme - Örüntü ve Süsleme 1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.C 7.C 8.C 9.A 731

10 Düzlemsel Þekillerin Çevre Uzunluklarý ve Alanlarý -1 1.B 2.B 3.C 4.B 5.D 6.C 7.C 8.D 9.C 10.D 11.D 12.D 13.B -2 1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.B 7.C 8.B 9.C 10.A 11.D 12.C 13.C 14.B 15.C -1 Cisimlerin Alan ve Hacimleri 1.A 2.C 3.C 4.D 5.C 6.B 7.C 8.B 9.C 10.C 11.D 12.A -2 1.D 2.A 3.C 4.C 5.C 6.C 7.D 8.C 9.B 10.B 11.A 12.A 13.C -3 1.D 2.A 3.C 4.C 5.A 6.C 7.A 8.D 9.B 10.D 11.A 12.A 13.D 14.A 15.B 16.B 17.B Olasýlýk 1.A 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.B 10.B 11.A 12.A 13.C 14.D 15.B Ýstatistik ve Grafikler 1.D 2.D 3.B 4.D 5.D 6.D 7.D 8.B 9.B 10.B 11.D 12.B 13.D 732

11 FEN ve TEKNOLOJÝ Canlýlarda Üreme, Büyüme ve Geliþme (Hücre) 1.C 2.C 3.C 4.D 5.D 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D 11.C 12.A 13.D 14.D 15.A 16.D 17.B 18.D Canlýlarda Üreme, Büyüme ve Geliþme (Ýnsan ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Geliþme) 1.D 2.B 3.A 4.C 5.C 6.C 7.D 8.C 9.C 10.C 11.C 12.B 13.D 14.D 15.A 16.B Canlýlarda Üreme, Büyüme ve Geliþme (Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geliþme) 1.D 2.C 3.A 4.A 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.B 11.C 12.C 13.C 14.D 15.B 16.B 17.C -1 1.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 9.B 10.A Kuvvet ve Hareket -2 1.D 2.D 3.B 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.C 10.C 11.A 12.C 13.D -1 Maddenin Tanecikli Yapýsý 1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.D 7.B 8.D 9.A 10.D 11.B -2 1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.C 7.B 8.B 9.A 10.A 733

12 Yaþamýmýzdaki Elektrik -1 1.C 2.A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.C 8.B 9.C 10.A 11.D 12.B -2 1.D 2.D 3.D 4.A 5.B 6.C 7.C 8.A 9.B 10.A Vücudumuzda Sistemler (Destek ve Hareket Sistemi) 1.B 2.D 3.B 4.B 5.B 6.C 7.D 8.B 9.A 10.C 11.A 12.D 13.D 14.B 15.D 16.A - 1 Vücudumuzda Sistemler (Dolaþým Sistemi, Mikroplarla Savaþ) 1.C 2.A 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D D 2.B 3.D 4.B 5.D 6.C 7.A 8.D 9.D 10.D 11.C Vücudumuzda Sistemler (Solunum Sistemi) 1.B 2.D 3.B 4.A 5.A 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A 11.B 12.B 13.D 14.C -1 1.D 2.D 3.D 4.A 5.D 6.D 7.B 8.B 9.A 10.B Madde ve Isý -2 1.D 2.A 3.B 4.D 5.C 6.B 7.B 8.D 9.B 10.A 11.C 1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.D 7.D 8.C 9.A 10.A Iþýk ve Ses Yer Kabuðu Nelerden Oluþur? 1.B 2.B 3.C 4.B 5.C 6.D 7.D 8.D 9.B 10.C 11.A 12.A 13.A 14.A 15.D 16.C 17.D 18.B 19.A 20.D 21.B 734

13 SOSYAL BÝLGÝLER Sosyal Bilgiler Öðreniyorum -1 1.D 2.B 3.D 4.B 5.A 6.C 7.D 8.D 9.B 10.C 11.A -2 1.B 2.C 3.D 4.C 5.D 6.B 7.A 8.D 9.D Yeryüzünde Yaþam -1 1.A 2.B 3.D 4.C 5.C 6.B 7.D 8.A -2 1.C 2.D 3.D 4.A 5.C 6.A 7.B 8.D -3 1.A 2.D 3.C 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.A 10.D -4 1.A 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.A 8.B -5 1.B 2.B 3.A 4.D 5.C 6.C 7.B 8.D 9.D 10.A 11.A -6 1.B 2.C 3.D 4.A 5.B 6.D 7.C 8.B Ýpek Yolu nda Türkler -1 1.D 2.D 3.C 4.C 5.A 6.A 7.C 8.C 9.B 10.B 11.A 12.D 13.B 14.D -2 1.C 2.C 3.D 4.A 5.C 6.B 7.D 8.B 9.A 10.C 11.B 12.A 735

14 -3 1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B -4 1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.A 10.C -5 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.D 9.B 10.B Ülkemizin Kaynaklarý -1 1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.A 8.D 9.B 10.D 11.B 12.C 13.D 14.A -2 1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D Ülkemiz ve Dünya -1 1.D 2.B 3.A 4.C 5.B 6.A 7.D 8.C -2 1.A 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.D 8.C -3 1.B 2.D 3.C 4.D 5.D 6.A 7.D 8.B -4 1.B 2.D 3.C 4.D 5.C 6.A 7.B 8.B 9.C 10.D 736

15 Demokrasinin Serüveni -1 1.B 2.C 3.B 4.B 5.A 6.B 7.D 8.C 9.D 10.A 11.A -2 1.A 2.D 3.B 4.D 5.B 6.D 7.A 8.C -3 1.A 2.D 3.D 4.B 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.D 11.C 12.C -4 1.A 2.B 3.B 4.B 5.D 6.D 7.D 8.B 9.A 10.C 11.A 12.D 13.C 14.A Elektronik Yüzyýl -1 1.C 2.A 3.C 4.B 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D -2 1.B 2.A 3.D 4.C 5.D 6.C 7.C 8.D 9.A 10.A 11.D 737

16 ÝNGÝLÝZCE FAMILY - Family Tree 1.C 2.D 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D 8.B 9.B 10.C 11.B 12.D 13.C HOBBIES AND INTERESTS - Hobbies 1.B 2.D 3.A 4.D 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.C 11.C FOOD AND DRINKS - Eating 1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.C 7.B 8.C 9.D 10.B 11.C 12.A 13.B 1.D 2.A 3.C 4.C 5.D 6.B 7.C 8.B DAILY LIFE and ROUTINES - A day in my life 1.B 2.D 3.B 4.C 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D 10.A SCHOOL - Staff WEATHER CONDITIONS - Seasons 1.C 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.D 9.B 10.C 11.B 12.C 13.B 14.C 15.B HYGIENE - Personal Hygiene 1.D 2.A 3.B 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 9.D 10.C 11.D 12.A 738

17 PARTIES - Planning a Party 1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.D 9.D 10.B 11.C 12.D LIVING BEINGS - Animals 1.C 2.B 3.C 4.D 5.D 6.B 7.D 8.A 9.C 10.C 11.C 12.D 13.D GAMES and SPORTS - Games 1.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.D 7.C 8.C 9.A 10.B 11.B 12.C SAFETY - Traffic Rules 1.C 2.D 3.C 4.D 5.C 6.B 7.C 8.A 9.A 10.C 11.A 12.D DIFFERENT PLACES - A Trip HOLIDAYS - National Holidays 1.A 2.C 3.B 4.A 5.A 6.B 7.C 8.B 9.A 10.C 11.B 12.B MATHEMATICAL PROBLEMS - Solving Problems 1.B 2.C 3.A 4.B 5.D 6.C 7.A 8.C 9.C 10.B 11.A 12.C 13.A LABORATORY WORK - Matter 1.C 2.C 3.D 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.C 10.B 11.A 12.B 13.C 14.C DIFFERENT LIFE STYLES - The North Pole 1.B 2.D 3.A 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.B 10.D 739

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici Metinler

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKÇE www.ilusegitim.com 0 232 2013 2013 www.ilusegitim.com www.ilusegitim.com 0 232 2013 2013 www.ilusegitim.com 2013 www.ilusegitim.com 0 232 2013 www.ilusegitim.com www.ilusegitim.com 0 232 www.ilusegitim.com

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-2 ÜNİTE-3 SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum 4 1 1 2. Tartışma 4 1 1 1 1 3. Panel 4 1 1 (9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.) ANLATIM

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

ÖRNEK SORULAR. Örnek 1: yanıt. Konuşma aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A:? B: It is 5 meters tall. Örnek 2: İNGİLİZCE 4-5-6-7.

ÖRNEK SORULAR. Örnek 1: yanıt. Konuşma aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A:? B: It is 5 meters tall. Örnek 2: İNGİLİZCE 4-5-6-7. ÖRNEK SORULAR İNGİLİZCE 4-5-6-7. SINIFLAR DERSİN ADI: İNGİLİZCE SINIF SEVİYESİ: Time for English Teacher s Book Grade 5 (MEB) ALAN Countries/My Country /Farm Animals ALT ALAN Communicative Functions KAZANIM:

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Konu 7 Öğretimde Plan Yapma Öğr. Gör. Cahit GÜRER Planlama veya Plan Yapma Nedir? Afyonkarahisar 5 Ekim 2007 Planlama genel anlamda yapılacak bir etkinliğin önceden sistematik

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

İSTEK TARABYA BÜLTENİ

İSTEK TARABYA BÜLTENİ IB Dünya Okulu İSTEK TARABYA BÜLTENİ 2013/2014 Ocak İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK OKULLARI OCAK 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aslan

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNE DİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ, PROF. DR. GÜNAY KARAAĞAÇ, TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ, KESİT YAYINLARI / 12, İSTANBUL-2009, 209 S.

TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNE DİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ, PROF. DR. GÜNAY KARAAĞAÇ, TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ, KESİT YAYINLARI / 12, İSTANBUL-2009, 209 S. TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNE DİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ, PROF. DR. GÜNAY KARAAĞAÇ, TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ, KESİT YAYINLARI / 12, İSTANBUL-2009, 209 S. Veysel İbrahim KARACA * Dil, dış dünyanın içselleştirilerek düşünsel

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 4 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge

Detaylı