1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR"

Transkript

1 ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 4 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ya da Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile yerleştirildikleri yükseköğretim programının (Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları hariç.), zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, yerleştirildikleri programa eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın öğretim dili Türkçe olan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Merkezimizce yürütülecektir. Başvurular Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu yerleştirmede yükseköğretim programlarının kontenjanları, bu programların en küçük puanları ve koşulları, yerleştirilme isteğinde bulunan öğrencilerin ÖSYS/DGS/YÇS puanları, tercih sıraları ve tercih ettikleri programların kendi alanları ile aynı/eşdeğer/benzer olup olmadığı göz önünde tutulacaktır. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılırken aşağıdaki kurallara uyulacaktır: 1. Öğretim dili yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilebilmeleri için başarısız oldukları hazırlık programının zorunlu olması ve hazırlık sınıfında başarısız olanlara lisans öğrenimine devam imkanı verilmemiş olması gerekir. 2. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca; ortak programda yoğun dil eğitimi üzerine azami verilen iki yıl sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler de Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilmelerini talep edebilirler. 3. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin bir başka programa yerleştirilmeleri yapılmaz, bu öğrenciler kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim programlarında öğrenimlerine devam ederler. 4. Lisans programının hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, istedikleri ve puanları yeterli olduğu takdirde eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın Türkçe öğretim yapılan lisans veya ön lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ön lisans programının hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan lisans programlarına yerleştirilmeleri yapılmaz, sadece ön lisans programlarına yerleştirilmeleri yapılır. 5. Hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfında başarısız oldukları yükseköğretim programıyla eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın öğretim dili Türkçe olan programlara ikinci öğretim dahil yerleştirilirler, ancak Burslu programlara yerleştirme yapılmaz. 6. Hazırlık programında başarısız olan öğrenciler Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilirken, bir programa yerleştirilecek öğrenci sayısı, o programın en son yıldaki genel kontenjanının ÖSYS için %10'undan, DGS için %3'den fazla olamaz. 7. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin ÖSYM'ye başvururken aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekir: a) Programın zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmak. b) Hazırlık sınıfında başarısız olduğu tarihi izleyen, iki eğitim-öğretim yılı içinde başvuruda bulunmak. c) Aday Bilgi Formunu, başvuru süresi içinde hazırlık sınıfında başarısız olduğu yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye onaylatmak. d) Tercihlerini başarısız olduğu yükseköğretim programına eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa, hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yakın öğretim dili Türkçe olan programlardan yapmış olmak (Tercihler, bu kılavuz ekinde verilen TABLO 1 Öğretim Dili Yabancı Dil Olan Yükseköğretim Programlarının Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Yerleştirilebilecekleri Türkçe Öğretim Yapan Programlar"dan yapılmalıdır.). e) Öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS/DGS puanı, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en düşük ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olmak. f) Üniversitelerin hazırlık sınıfına kaydolunan yılda merkezi olarak yerleştirilmiş olmak. 8. Öğretim dili Türkçe olan, zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan ve hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere yerleşmiş oldukları programlarda eğitime devam etme imkanını veren bir koşul bulunuyorsa, bu programlara öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler 1

2 yerleştirilebilirler ve doğrudan kayıtları yapılır. Bu programlara yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık sınıflarına isteseler bile devam edemezler. Bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar yerleştirildikleri üniversitelerince açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir. 9. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler ÖSYM tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir: a) Başvurma koşullarını taşıyan öğrenciler tercihleri arasında gösterdikleri programlara, bu programların son yıldaki genel kontenjanları (Bk. Madde 6) göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. b) Yerleştirme işlemi tek aşamada yapılacak, kontenjanların daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından doldurulması durumunda, puanları tutsa bile öğrenciler herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyeceklerdir. c) Yerleştirme işlemlerinde öğrenciler puanlarına göre sıralanırken, aynı türdeki ÖSYS/DGS puanları farklı yıllarda alınmışsa, bu durumda öğrencilerin yerleştiği yıldaki başarı sırası göz önünde tutulacaktır. ÖSYS puanına göre yapılan yerleştirmelerde başarı sırası eşit olduğu takdirde, öğrencilerin ilgili yıldaki ağırlıklı ÖSYS puanına katılan ÖSS/YGS/LYS puanındaki başarı sırası; ÖSS/YGS/LYS puanları ile yapılan yerleştirmelerde puanların eşit olması durumunda ise öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları dikkate alınacaktır. Tercih edilen program öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yılda açık değilse, yerleştirme işleminde, tercih edilen programın bu yıl ilgili puan türünde en küçük puana karşılık gelen başarı sırası dikkate alınacaktır. d) Yerleştirme yapılan programın puan türünde yıldan yıla değişiklik varsa ve eski puan türünde kaydolmuş öğrenciler de bu programa yerleştirilmek üzere başvurmuşlarsa, bu öğrenciler yukarıda 7. maddenin "e" şıkkına göre eski puan türüne göre işleme alınacak; yerleştirme yapılırken, bu öğrencilerin yeni puan türündeki başarı sıraları kullanılacaktır. e) Kayıt olmama veya tercih edilmeme nedeniyle boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmayacaktır. 10. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kendi üniversitelerinde başarısız oldukları programa eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın öğretim dili Türkçe olan programları tercihleri arasında gösterebilirler ve puanları tuttuğu takdirde bu programlara yerleştirilebilirler. 11. Hazırlık sınıfında başarısız olduğu programın Tablo 1 de Türkçe öğretim yapan programlarda karşılığı bulunmayan adaylar herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmezler. 12. Vakıf üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler, devlet üniversitelerinin Türkçe öğretim yapan programlarına ve devlet üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler de Vakıf üniversitelerinin Türkçe öğretim yapan programlarına aynı şekilde yerleştirilebilirler (Burslu programlar hariç). 13. Adaylar yerleştirme işlemine sadece bir defa başvurabilirler. Aday Bilgi Formu Doldurulurken Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar: 1. "Programın Kodu (Adayın yerleştiği yıldaki)" ile "Programın Adı (Adayın yerleştiği yıldaki)" alanlar doldurulurken bu alanlara programın yerleştiğiniz yıldaki kodunun ve adının yazılması gerekir. Bu kodu ve adı yerleştiğiniz sınava göre 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları ve Dikey Geçiş Sınavına ait (DGS) programların En Küçük ve En Büyük Puanları listelerinden ayrıca ilgili yıllara ait ÖSYS, DGS ve YÇS kılavuzlarından da bulabilirsiniz (Bu liste ve kılavuzlara ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilirsiniz.). 2. Hazırlık sınıfında başarısız olduğunuz programa; ÖSYS sistemi ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan; başarısız olduğunuz programa DGS ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2011-DGS Tercih Kılavuzundan, başarısız olduğunuz programa YÇS ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2011-YÇS Kılavuzundan (2011-ÖSYS, 2011-DGS Tercih ve 2011-YÇS Kılavuzlarına Merkezimizin internet adresinden ulaşabilirsiniz.) yapmanız gerekir. 3. Tercihler yapılmadan önce başarısız olduğunuz programı TABLO 1 in Başarısız Olduğu Yükseköğretim Programı sütunundan bulunuz. Tercih edebileceğiniz programları ise kendi programınızın sağ yanında yer alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programı sütunundan bulunuz. Tablo 1 de kendi alanınızın karşısında bulunan programlardan başka bir programı tercih edemezsiniz. Bu tabloda yükseköğretim programları arasında adı bulunmayan programların Türkçe öğretim yapan karşılığı/eşdeğeri bulunmamaktadır. Tercihlerinizi yaparken yukarıdaki kuralların göz önünde tutulması son derece önemlidir. Tercih alanlarına yazılacak program kodların mutlaka yerleştirilmek istediğiniz programların 2011 yılındaki program kodları olması zorunludur. Tercihleriniz arasında yer alan programların kodlarını başarısız olduğunuz programa hangi 2

3 sınav ile yerleştiyseniz (ÖSYS, DGS veya YÇS) o kılavuza ait tablolardan bulmanız gerekir. Bir başka deyişle tercih yapmak istediğiniz programın kodunu, başarısız olduğunuz programa; ÖSYS ile yerleştiyseniz ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan, DGS ile yerleştiyseniz 2011-DGS Tercih Kılavuzundan veya YÇS ile yerleştiyseniz 2011-YÇS Kılavuzundan bulmanız gerekir (Öğrencinin başarısız olduğunuz programa yerleştiği yıldaki ÖSYS/DGS puanı, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en küçük ÖSYS/DGS puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir. Bk. Madde 9.). 4. Adaylar Aşağıdaki Programları ve/veya Program Türlerini TERCİH EDEMEZLER a. Yurtdışı üniversitelere ait programları (KKTC üniversitelerinden tercih yapılabilir.), b. Eğitim dili yabancı dil olan veya kısmen yabancı dil olan programları, (Bir başka deyişle Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları ndan ÖSYS için Bk.17, Bk.28, Bk.86, Bk.124, Bk.128 Bk.299 ve Bk.708 koşullarını; DGS için Bk.17, Bk.28, Bk.86, Bk.124, Bk.128 ve Bk.708 koşullarını; YÇS için Bk.11, Bk.12, Bk.15, Bk.17, Bk.20 ve Bk.22 koşullarını içeren programlar tercih edilemez.), c. Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans/önlisans programlarını (ÖSYS için Bk.251 koşulu taşıyan programlar, DGS ve YÇS kılavuzlarında çift diplomaya yönelik uluslararası programlar bulunmamaktadır.), d. Burslu programları, e. Yabancı dil öğretmenlikleri, yabancı dil ve edebiyatı programları ile mütercim tercümanlık programlarını (Dil Bilim/Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Turizm Rehberliği (önlisans) programları tercih edilebilir.), f. Genel liselerden mezun olan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından (meslek liseleri) mezun olan öğrenciler için yükseköğretim programlarında bulunan sadece Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları (M.T.O.K) için ayrılan kontenjanları tercih edemezler. 5. Bir yükseköğretim programlarına yerleştirme kontenjan dahilinde yapılacaktır. Eğer bir öğrencinin tercih ettiği programları, çok sayıda, kendisinden daha fazla puanlı öğrenciler tercih etmişse, bu öğrencinin herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Yerleştirme isteğinde bulunan öğrenciler tercihlerini yaparken bu durumu göz önünde tutmalıdırlar. 6. Aday Bilgi Formunuzu tükenmez veya dolma kalemle kendi el yazınızla okunaklı bir şekilde doldurmanız, imzalamanız, başarısız olduğunuz üniversitenin yetkilisine onaylatmanız gerekir. Başvuru tamamlandıktan sonra Aday Bilgi Formunda hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmaz. Elektronik olarak Başvuru merkezi aracılığıyla yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır. 7. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu yerleştirme işleminden elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 2. BAŞVURMA İŞLEMİ KILAVUZ ve ADAY BİLGİ FORMUNUN EDİNİLMESİ: Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Aday bilgi formunu bu kılavuzda anlatıldığı şekilde doldurup Ekim 2011 tarihleri arasında kendi Üniversitelerine onaylatacaklardır. ADAY BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI: Adaylar aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra Aday Bilgi Formunu dolduracaklardır. Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır. 1. T.C. Kimlik Numarası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım numarasını edinmek için ÖSYM'nin internet sayfasındaki Y.U. Numarası Edin başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklardır. 3

4 Y.U. Numarası, yerleştirme işleminin bütün aşamalarında, ayrıca adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır. 2. ÖSYM Numarası Daha önceden ÖSYM numarası alanlar bu alanı dolduracaktır. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaktır. 3. Adı 4. Soyadı 5. Baba Adı 6. Anne Adı 7. Doğum Tarihi 8. Cinsiyeti 9. Doğum Yeri 10. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe 11. Uyruğu T.C. uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular "TC" seçeneğini işaretleyeceklerdir. Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler. Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancı Uyruklular" seçeneğini işaretleyeceklerdir. Başarısız Olduğu Yükseköğretim Programının Bulunduğu: 12. Üniversite, Fakülte/Yüksekokulun Adı 13. Lisans/Önlisans Durumu Mevcut durumunuza uygun seçeneği işaretleyiniz. 14. Lisans/Önlisans Alan Kodu Bu kılavuz ekinde verilen TABLO 1 Öğretim Dili Yabancı Dil Olan Yükseköğretim Programlarının Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Yerleştirilebilecekleri Türkçe Öğretim Yapan Programlar" tablosunda Başarısız Olduğu Yükseköğretim Programı sütunundan başarısız olduğunuz programı bulunuz ve bu programın solunda bulunan Alan Kodu nu ilgili alana yazınız. Bu kodun doğru yazılması çok önemlidir. Alan Kodu bilgisinin yanlış yazılması durumunda Tablo 1 de Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programı na ait Alan Kodu ile yanlış yazılan alan kodu ilişkilendirilemeyecek bu yüzden tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. 15. Yerleştiği Yıl 16. Programın Kodu 17. Programın Adı (Adayın yerleştiği yıldaki) 18. Programa Hangi Sınav İle Yerleşti Hazırlık sınıfında başarısız olunan programa hangi merkezi sınav ile yerleşildiyse duruma uygun seçenek işaretlenmelidir. 19. Tercihler Tercihler yapılmadan önce Aday Bilgi Formu Doldurulurken Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar bölümü mutlaka tekrar okunmalıdır. 20. Yazışma Adresi Adresi KKTC olanlar 90, yurt dışı olanlar 91, yurt içi olan adaylar ise adres il trafik kodunu yazacaklardır. 21. Ev/İş Telefon No Cep Telefon No 22. E-Posta Adresi ÖSYM 2011 yılından itibaren tüm bilgilendirmeleri internet ve e-posta aracılığıyla yapacağından adaylar, e-posta adreslerinin güncel ve doğru olmasına dikkat etmelidir. Aday Bilgi Formunu imzalayınız ve ilgili alanı Üniversiteniz tarafından onaylanmasını sağlayınız. 4

5 YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILMASI: Adaylar, 10,00 TL olan yerleştirme ücretini Başvuru Merkezine gitmeden önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, yerleştirme ücretini yatırmaları için bu kılavuzda belirtilen banka şubelerinden birine gidip yerleştirme işleminin adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar ÖSYM nin internet sayfasında Aday İşlemleri Sisteminde bulunan Y.U. Numarası Edin başlıklı alandan aldıkları numarayı T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, Yerleştirme ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdırlar. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. 3. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI Adaylar Aday Bilgi Formunu kendi üniversitelerine onaylattıktan sonra yerleştirme ücreti yatırdıklarını gösterir banka dekontu ile birlikte bir Başvuru Merkezine giderek 20 Ekim 2011 tarihi saat ye kadar elektronik olarak başvurularını tamamlatacaklar ve Aday Bilgi Formunu Başvuru Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru merkezine gidildiğinde; Aday Bilgi Formunun ilgili Üniversite tarafından onaylanmış, aday tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması, Yerleştirme işlemi ücretinin bankaya yatırılmış olması, gerekir. İlgili Üniversite tarafından onaylanmayan formlar ve iki eğitim-öğretim yılı içinde başvuruda bulunma şartını taşımayanların formları Başvuru Merkezleri tarafından işleme alınmayacaktır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecek, bilgiler doğru ise işlemi tamamlayacaktır. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri veriniz. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve saklayınız. Belgede yer alan şifre daha sonraki işlemlerde de (yerleştirme sonuçlarını öğrenme vb.) gerekeceğinden adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları çok önemlidir. Aday Bilgi Formları Başvuru Merkezine teslim edilecek ve Başvuru Merkezince ÖSYM ye gönderilecektir. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Elektronik olarak Başvuru merkezi aracılığıyla yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır. 4.YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE KAYITLAR: Adaylar yerleştirme işlemi sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM nin internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandığında bildirilecek olan tarihler arasında yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına kayıtlarını yaptırabileceklerdir. YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR ŞUBE İNTERNET T. Halk Bankası tüm şubeler Evet Evet T. Vakıflar Bankası tüm şubeler Evet Evet T.C. Ziraat Bankası tüm şubeler Evet Evet Akbank tüm şubeler Evet Evet Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler Evet Evet T. Garanti Bankası Hayır Evet 5

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 23 EYLÜL 2013 DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG)

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2014-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 24 Mayıs 2014

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2015 yılı aktüerlik sınavları (2015-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel / Ögrenci Alımı

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı