2007 YILI SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 YILI SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI"

Transkript

1 2007 YILI SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI FAALİYET RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER Genel Müdür ün Mesajı 3 Şirket Tanıtımı 4 Kar Dağıtım Önerisi 7 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sektör Bilgisi Portföy Yapısı 9 Sektör Bilgisi ve Hisse Performansı 23 Kurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporu 25 Mali Tablolar ve Dipnotlar 31 Bağımsız Denetim Raporu 55 2

3 Değerli iş ortaklarımız, 2007 yılına gerek global gerekse yurtiçinde olumlu beklentilerin hakim olduğu bir havada girilmişti. Yılın ilk yarısı kısmen de olsa bu beklentiler gerçekleşti. Ancak 2007 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan ve son çeyrekte derinleşen ABD deki inşaat sektörü bazlı olumsuz hava tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye yi de etkiledi. Aslında yaşanan olumsuzluk emlak piyasasından ziyade bu sektöre dayalı menkullere ilişkin dalgalanmalar nedeniyle oldu li yıllarda ABD deki mortgage kredilerinin sadece %10 u tahvile dönüşürken, 2006 yılı sonunda bu oran %56 lara yükseldi. Kredilerin dönüşünde yaşanan sorunlar finans kuruluşları açısından da bir risk oluşturmaya başladı. Sonuçta panik piyasalara hakim olurken, bankalardan para çekilmeye, sermaye hareketleri yavaşlamaya, likidite bolluğu daralmaya başladı. ABD de mortgage yani ipotekli ev kredi tahvilleri ile başlayan kriz, bir anda özellikle 2007 nin son çeyreğinde Avrupa yı da içine alan bir likidite krizine dönüştü. Türkiye mortgage piyasası ve bu piyasaya dayalı menkuller açısından bir risk taşımamasına rağmen, global bir likidite krizinden etkilenmemesi mümkün değildi. Küresel likiditenin azalmasının Türkiye açısından en önemli dezavantajı fon akışını daraltacak olması ve bunun kredi şartlarını ağırlaştırma ihtimali idi. Ancak gayrimenkul sektöründe kayda değer bir negatif etki henüz yaşanmamış olmasına rağmen, 2007 yılının son çeyreğinde bu etki az da olsa hissedilmiş ve Türkiye bu global krizin dışına tam olarak çıkamamıştır. Ancak likidite krizinin sona ermesi ile birlikte en hızlı toparlanma yaşayacak ülkelerden birinin Türkiye olacağı da yadsınamaz bir gerçektir. Değerli ortaklarımız, Olumlu başlayıp sıkıntılı tamamlanan bir yılda Sağlam GYO olarak hem gayrimenkul portföyümüzde gelişmeler kaydettik, hem de önümüzdeki dönemler için planladığımız projeler için bedelli sermaye artırımı yolu ile özsermayemizi güçlendirdik yılına 2 gayrimenkul ile giren Sağlam GYO, 2007 yılı sonunda 5 gayrimenkul, bir arsa ve bir iştirak ile daha güçlü bir portföy yapısına sahip oldu. Portföy yapımız; kira gelirleri sağlayan gayrimenkullerin yanında ileride projelendirilecek arsaları da barındırmaktadır. Kira gelirleri ile düzenli gelir elde ederken, potansiyeli yüksek projelerde de pay sahibi olmak en önemli hedeflerimizdendir. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Sağlam GYO olarak, Ülker Grubu nun iş yapış felsefesini gayrimenkul sektörüne de yansıtarak sektörün gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken riskleri minimize etmek için sadece iş merkezi, konut, ofis gibi projelerin yanı sıra, fabrikalar, sanayi yatırımları gibi farklı sektörlerde de yer alacağız. Amacımız, insanlarımıza, ülkemize dünya ölçeğinde yaşanabilir, çalışılabilir mekanlar kazandırırken, yatırımcılarımıza da yüksek ve risksiz kazanç sağlamaktır. Saygılarımla Ali Tekin/Genel Müdür 3

4 2005 yılında YTL sermaye ile kurulan Sağlam GYO; yatırım kararlarında karlılığına inandığı ve düzenli kira geliri elde edebileceği yatırımlara yönelerek sektördeki sıralamasını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Şirket Künyesi Kuruluş Tarihi Kayıtlı Sermayesi Çıkarılmış Sermayesi Halka Açıklık Oranı Adresi YTL ,85% Bulgurlu mah. Alemdağ Cad. No:46 Masaldan İş Merkezi E Blok No:6 Üsküdar/İstanbul İnternet Adresi Telefon Numarası Faks Numarası (0216) (0216) VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ Sağlam GYO vizyonunu; ülkemiz gayrimenkul piyasasındaki değişime ve ilerlemeye ivme kazandıran, Türkiye ekonomisi için değer yaratacak dünya standartlarında projelere imza atmak olarak belirlemiştir. Sağlam GYO, piyasanın gelişim alanlarını yakından takip ederek istikrarlı büyüme ve yüksek karlılıkla yatırımcılarına kazanç sağlamayı misyon edinmiştir. 4

5 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Bağımsız Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Ad soyad Murat ÜLKER Ali ÜLKER Mahmut Mahir KUŞCULU İsmail BACACI Rıfat HASAN İbrahim TAŞKIN Görev Süresi Ad Soyad İsmail Bacacı İbrahim Taşkın Denetim Komitesi Mesleği Müfettiş Avukat Görev Süresi Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 16 ncı maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 19 uncu maddesinde ise Denetçilerin nitelikleri ve sorumluluklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Murat ÜLKER Mali İşler Müdürü Erdinç YILMAZ Muhasebe Elemanı Fatih KUŞ Genel Müdür Asistanı Reşat Dirsehan Aysu Genel Müdür Ali TEKİN Teknik Müdür Kayhan OY AN Şirketimizin 6 yönetim kurulu üyesi bulunmakta olup Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kurulumuzda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. (Yönetim Kurulu üye sayısının 1/3 ü oranında) Sekreter Neşe KARAKOLCU 5

6 2007 YILI İÇERİSİNDE SERMAYE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER ve ORTAKLIK YAPISI Şirketimiz 2007 yılı içerisinde YTL olan kayıtlı sermaye tavanını YTL ye çıkartmış olmasının yanı sıra YTL olan sermayesini %50 oranında başarılı bir halka arz ile YTL ye çıkarmıştır. Yine 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesi %300 bedelli artırım ile YTL ye ulaşmıştır. Ortaklık Yapısı Murat ÜLKER %12.50 Ahsen ÖZOKUR %12.50 YILDIZ HOLDİNG %7.29 ÜLKER ÇİKOLATA SAN. A.Ş %7.14 ÜLKER BİSKÜVİ SAN. A.Ş %10.71 HALKA AÇIKLIK % yılı Hesap döneminin ardından... Şirketimiz 2007 yılı hesap döneminin ardından kayıtlı sermaye tavan artırımına giderek 50 milyon YTL olan kayıtlı sermaye tavanını 100 milyon YTL ye çıkarmıştır. Şirket esas sözleşmemizde de kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin sermaye ve Hisse senetleri madde tadil tasarısı gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz 2008 yılı ilk çeyrek dönemde Fecir İş Merkezini portföyüne eklemiştir. 6

7 2007 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:25, sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarında net dönem karı YTL; Vergi Usul Kanuna göre tutulan yasal kayıtlarda ise ,20 YTL dir. Şirketimizin, Ana Sözleşmesi nin Karın dağıtılması ve İhtiyat Akçesi ile ilgili 30. Maddesi gereği, Ortakların I. Temettü tutarı, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın %20 si SPK nın Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği nin 1. inci maddesi uyarınca belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5 inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine istinaden karımızdan I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı ,41YTL ayırarak kalan kısmın Olağanüstü Yedeklere aktarılması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulması kararı alınmıştır. 7

8 BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER DÖNEN VARLIKLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ÖZSERMAYE NET DÖNEM KARI

9 SAĞLAM GYO PORTFÖY YAPISI 9

10 PORTFÖY YAPISI Şirketimiz yüksek getirili yatırımlar dağıtılmış risk anlayışı çerçevesinde portföyünü yöneterek yatırımcılarıyla birlikte büyümeyi amaçlamaktadır. Portföyümüzde bulunan gayrimenkullerden düzenli kira geliri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Şirketimiz portföyündeki gayrimenkulleri kiraya verirken bağlı olduğu Ülker Grubu nun şirketlerinin potansiyelinden de yararlanmaktadır. Portföyümüzdeki gayrimenkuller GYO tebliğ gereği olarak rayiç değer üzerinden sigortaları yapılmıştır tarihli portföy tablomuz aşağıda yer almaktadır: GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Alış Tarihi Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Tarihi Alış Ekspertiz Değeri Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Değeri Portföy Değeri Toplam Port. Değ. Oranı Arsalar ve Araziler % Çakmaklı Arsa 1 (Dipnot ) % Çakmaklı Arsa 2 (Dipnot ) % Binalar % Sigorta Değeri Kira Ekspertiz Tarihi Kira Ekspertiz Değeri Kira Bedeli Kiracı Kira Başlangıç Dönemi Kira Süresi ALTUNİZADE BTT BİNASI (Bkz Dipnot 1,2,3) (Bkz. Dipnot 2, 3) % (Bkz. Dipnot 2) (Bkz. Dipnot 3) Bizim Toplu (Bkz. Tük. Paz. Dipnot 3) A.Ş Bir Yıl MECİDİYEKÖY İŞ MERKEZİ (13.,14.,15.ve 16. Katlarda yer alan nolu bağımsız bölümler) (Bkz Dipnot 1, 7) (Bkz. Dipnot1) % (Bkz. Dipnot 4) (Bkz. Dipnot5) Yıldız (Bkz. Dip. Holding A.Ş. 5, 6) Bir Yıl ANTALYA BTT BİNASI Dipnot 1,) (Bkz % (Bkz. Dipnot 8) (Bkz. Dipnot 5, 9) Bizim Toplu Tük. Paz. A.Ş Ay ZİTAŞ BLOKLARI KADIKÖY (Bkz Dipnot 1, 10) (Bkz Dipnot 10) % (Bkz Dipnot 10) (Bkz Dipnot 10) RM Gayri. Değer. A.Ş. / (Bkz ADK İnsan Dipnot 10) Kaynakları LTD ŞTİ. Bir ve Üç Yıl BAĞDAT CADDESİ İŞMERKEZİ (Bkz Dipnot 1, 11) (Bkz Dipnot 11) % (Bkz Dipnot 11) (Bkz Dipnot 11) Mor Gıda Tur. Ltd Atlantik Paz. (Bkz A.Ş. Dikey Dipnot 11) Kur. Hiz. Dan. A.Ş Bir Yıl GAYRİMENKULLER TOPLAMI % 10

11 Toplam Faaliyet Portföy İŞTİRAKLER Alış Tarihi Alış Maliyeti Port. Değ. Konusu Değeri Oranı A.Ş. 0 0% Ottoman Gayrimenkul Yat. İnş. Ve Gayrimenkul % Tic A Ş Yatırımları İŞTİRAKLER TOPLAMI % Portföy Toplam PARA VE SERMAYE PİYASASI Bileşik Faiz Birim Değeri Para Birimi Alış Tarihi Alış Maliyeti Miktarı Vade Değeri (Bin Port. Değ. ARAÇLARI Oranı (YTL) YTL) Oranı Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat % USD , % 0 0% Vadeli TL Mevduat 0 0% 0 0% 0 0% Ters Repo % İMKB Takas Bank Ters Repo YTL "" 17, "" % 0 0% PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI % TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ % HAZIR DEĞERLER ALACAKLAR DİĞER AKTİFLER BORÇLAR NET AKTİF DEĞER PAY SAYISI PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL) ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI 1,10 PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ 1. %50 Kontrolü A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN D) İŞTİRAKLER E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E) TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 2. Mevduat Kontrolü A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat B) Vadeli TL Mevduat C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 3. İştirak Sınırı Kontrolü A) A.Ş. B) A.Ş. C) İştirakler Toplamı TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ % % % % Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü Beş Yıl Portföy Tablo Tarihi Alış Tarihi Geçmiş mi? Değeri Arsa % Arsa Üç Yılı Geçenlerin Portföy 0 Değeri Toplamı TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ Kredi Sınırı Kontrolü A) Kredi 1 FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş B) Kredi 2 FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş C) Kredi 3 FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş D) Kredi 4 FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş E) Kredi 5 FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş E) Krediler Toplamı ,33 NET AKTİF DEĞER

12 PORTFÖY TABLOSU DİPNOTLARI 1 Portföyümüzdeki gayrimenkullerin alış maliyetine tapu harçları, finansal kiralama giderleri eklenmiştir. 2 Altunizade BTT binasının sigorta değeri Euro olmakla birlikte YTL karşılığı ise sözleşmede baz alınan Merkez Bankası euro döviz satış kuru olan 1.70 YTL ye göre YTL dir. Sigorta poliçesi tarihinde euro üzerinden güncellenmiştir. 3 Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Altunizade BTT Binasının Arsa dahil toplam Pazar değeri YTL'dir. Altuniza YTL tespit edilmiş ve mevcut kira kontratının bir yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 4 Mecidiyeköy İş Merkezi sigorta değeri USD olarak tarihinde yenilenmiştir. Sigorta bitiş tarihi tarihidir. Sigorta poliçesindeki USD kuru 1,3261YTL'dir 5 Kira bedelleri aylık bazda yazılmıştır. 6 Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Mecidiyeköy İşmerkezinin Arsa dahil toplam pazar değeri ytl tespit edilmiştir. Mecidiyeköy İş Merkezi kira bedeli aylık USD Yıldız Holding A.Ş.'ne kiralanmış olup her ay kesilen fatura mukabilinde peşin olarak ödenmektedir Merkez Bankası Döviz alış kuru olan 1,1647 YTL'ye göre ,52YTL'dir. 7 15/12/06 tarihinde Şirket portföyüne 4,171,400 YTL ekspertiz değeri bulunan Mecidiyeköy İş Merkezi nin 13, 14, 15 ve 16ncı katlarındaki 124,125,126,127,128,129,130, 131,132,133,134,135,136,137,138 ve 139 nolu bağımsız bölümleri dahil edilmiştir. Portföye dahil edilen bağımsız bölümler üzerinde kira kontratoları mevcuttur. Söz konusu bağımsız bölümlere ilişkin olarak Çelen Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan tarihli ekspertiz raporunda, anılan bağımsız bölümlerde kat mülkiyetinin tesis edilmemiş olduğu ve İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Denetim Birimi nin tarihli yazısına göre yapı kullanma izin belgesi verilmesi için muayene raporunun düzenlendiği ancak yapı kullanma izin belgesinin sonuçlandırılmadığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, ekspertiz şirketi tarafından, konuya ilişkin olarak şu değerlendirme yapılmıştır: İşbu belgeye istinaden gerekli harçların yatırılması halinde, kat mülkiyetine geçmek imkanı olacaktır. Bu sürecin başlatıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, ilgili gayrimenkulün yatırım ortaklığı portföyüne alınmasında sakınca görülmemektedir." 8 Antalya BTT binasının sigorta değeri Euro olmakla birlikte YTL karşılığı ise sözleşmede baz alınan Merkez Bankası euro döviz satış kuru olan YTL ye göre YTL dir. Sigorta poliçesi tarihinde Ülker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'den zeyilname ile devir a1ınmıştır. 9 Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Antalya BTT Binasının Arsa payı dahil pazar değeri ytl olarak tespit edilmiştir. Antalya Btt Binası, Bizim Toplu Tüketim A.Ş.'ye kiraya verilmiş olup kira bedelinin, YTL den az olmamak kaydıyla USD (Merkez Bankası alış kuru) üzerinden YTL olarak alınmasına karar verilmiştir. Kira Bedeli tarihinde Elit Gayrimenkul Değerlemeye A.Ş. ye yaptırılan değerleme raporuna göre tespit edilmiştir. 10 Zitaş Blokları Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tarafından tarihinde değerlemesi yaptırılarak; KDV hariç satış değeri YTL, Kira değeri KDV hariç YTL olarak tespit edilmiş olup tarihinde YTL'sına sigortası yaptırılmıştır. Rm Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne bir yıllığına 1.750YTL'na ADK İnsan Kayn. LTD. ŞTİ.'ne YTL'sına üç yıllığına kiraya verilmiştir. 11 Bağdat Caddesi İşmerkezi Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tarafından tarihinde değerlemesi yaptırılarak; KDV hariç satış değeri YTL, 12 Kira değeri KDV hariç YTL olarak tespit edilmiş olup tarihinde YTL'sına sigortası yaptırılmıştır.mor Gıda Turz. Ltd. Şti..'ne bir yıllığına aylık YTL'na kiraya verilmiştir. 6, 8, 10 nolu bağımsız bölümleri henüz kiraya verilmemiştir. Gayrimenkulun alış maliyeti içine tapu harçları, leasing giderleri ve noter masrafları olarak toplam YTL eklenmiştir. 12 Çakmaklı Arsaları Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tarihinde değerlemesi yaptırılarak; KDV hariç değeri YTL olarak tespit edilmiştir. 12

13 KIRAÇ Kıraç arazisi; İstanbul ilinde Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı köyü mevkiinde yer almaktadır. Alış tarihi : Ekspertiz Değeri : YTL 13

14 14

15 MECİDİYEKÖY İŞ MERKEZİ Taşınmazlar Şişli mevkiinde yer almakta olup 311 pafta 2013 ada 85 no lu parsel üzerinde 2669 m 2 alanlı İş Merkezinin ve 16.katlarıdır. Alış tarihi : Ekspertiz Değeri : YTL Kira süresi : 1 Yıl Aylık Kira Bedeli : USD+KDV Mevcut gayrimenkulun sigortası yapılmış olup değeri YTL dir. Gayrimenkulun iskan alım prosedürü devam etmekte olup, 2008 Nisan ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. 15

16 16

17 ALTUNİZADE ALIŞVERİŞ, MARKET VE OFİS BİNASI Taşınmaz AltunizadeÜsküdar mevkiinde İstanbul ilinde yeralmakta olup 2 ada 6 parsel 1586,40 m 2 alanlı işyeri / Mağaza özelliğindedir. Alış tarihi : Ekspertiz Değeri : YTL Kira süresi : 1 Yıl Aylık Kira Bedeli : YTL+KDV Mevcut gayrimenkulun sigortası yapılmış olup değeri YTL dir. 17

18 18

19 ZİTAŞ BLOKLARIKADIKÖY Taşınmazlar, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, İçerenköy mahallesi, 206 pafta, 1058(3292) ada, 171 parselde mevcut, 8 Bloktan D1 blok un 6.ve7. katlarında bulunan toplam 314 m2 ofislerdir. Alış Tarihi : Ekspertiz Değeri : YTL Aylık Kira Bedeli :3.500 YTL+KDV Ofisler alış değeri üzerinden sigortalanmıştır. CADDEBOSTAN CAFECROWN BİNASI Taşınmaz İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy mahallesi, Bağdat caddesinde 106 pafta, 1098 ada, 114 parselde kayıtlı, 980 m2 kapalı, alanı bulunan iş merkezidir. Alış tarihi : Temmuz 2007 Ekspertiz Değeri : YTL Kira süresi : 1 Yıl Aylık kira Bedeli : YTL Mevcut gayrimenkulun sigortası yapılmış olup değeri YTL dir. Sigorta değeri 2008 Ocak ayında arttırılacaktır. 19

20 20

21 ANTALYA BTT BİNASI Taşınmaz Antalya ili, Merkez ilçesi, Koyunlar köyü, Kepez belediyesine bağlı, ada, 13 parselde kayıtlı, 4230 m2 kapalı, 800 m2 açık alanı bulunan mağaza özelliğindedir Alış tarihi : Ekspertiz Değeri : YTL Kira süresi : 1 Yıl Aylık kira Bedeli : YTL+KDV Mevcut gayrimenkulun sigortası yapılmış olup değeri YTL dir. 21

22 İŞTİRAK OTTOMAN GAYRİMENKUL YATIRIMLARI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş Şirket Merkezi : Meliha Avni Sözen Caddesi, No:40 MecidiyeköyŞişli /İstanbul Sermayesi : YTL Adet Hissenin; 250 Adet A Grubu Hisse Sinpaş GYO 500 Adet B Grubu Hisse Barwa International Company 150 Adet C Grubu Hisse Eksim Dış Ticaret A.Ş 100 Adet D Grubu Hisse Sağlam GYO A.Ş ne aittir. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu 8 Üyeden oluşmaktadır. 4 Barwa, 2 Sinpaş GYO,1 üye Eksim ve 1 üye Sağlam GYO 8 Üyeden 7 sinin imzası ile karar alınır. Sermaye avansı olarak Sağlam GYO tarafından USD ödenmiştir. Mevcut Arsa Zeytinburnu 775/52 Ada Parselde mevcut arsa m² olup, Tarihinde TMSF den ihale yoluyla 87milyon YTL ye satın alınmıştır. 22

23 Antalya BTT Kuruluş Çakmaklı arsa alımı Mecidiyeköy İş Merkezi Halka Arz Ottoman İştirak Altunizade BTT alımı Zitaş Blokları ŞİRKET BAZINDA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ GENEL BİLGİLERİ Ortaklığın Unvanı Çıkarılmış Sermaye Portföy Değeri Net Aktif Değeri Piyasa Değeri (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) 1 AKMERKEZ GAYRİMENKUL Y.O ALARKO GAYRİMENKUL Y.O ATAKULE GAYRİMENKUL Y.O EGS GAYRİMENKUL Y.O DOĞUŞGE GAYRİMENKUL Y.O İŞ GAYRİMENKUL Y.O NUROL GAYRİMENKUL Y.O PERA GAYRİMENKUL Y.O SAĞLAM GAYRİMENKUL Y.O SİNPAŞ GAYRİMENKUL Y.O VAKIF GAYRİMENKUL Y.O Y & Y GAYRİMENKUL Y.O YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL Y.O TOPLAM KAYNAK: SPK aylık istatistik bülten 2007 yılı itibariyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının toplam piyasa değeri 3.2 milyar YTL iken sektörün toplam portföy değeri ise 4.1 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte SAGYO hisse senedinin 2007 yılı fiyat performans grafiği verilmiştir. 23

24 AKMERKEZ GAYRİMENKUL Y.O. ALARKO GAYRİMENKUL Y.O. 38,48 26,48 ATAKULE GAYRİMENKUL Y.O. 2,56 2,18 EGS GAYRİMENKUL Y.O. DOĞUŞGE GAYRİMENKUL Y.O. İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 2,53 1,72 NUROL GAYRİMENKUL Y.O. PERA GAYRİMENKUL Y.O. 0,00 2,22 SAĞLAM GAYRİMENKUL Y.O. 1,10 1,19 SİNPAŞ GAYRİMENKUL Y.O. 6,42 8,08 VAKIF GAYRİMENKUL Y.O. 4,45 2,43 Y & Y GAYRİMENKUL Y.O. KAYNAK: SPK aylık istatistik bülten Pay Başına Net Aktif Değeri Kapanış hisse Fiyatı 67,81 38,69 0,40 0,53 1,45 1,09 4,74 3,07 0,80 1,10 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL Y.O. 4,81 3,32 Şirketimizin 2007 yılına ilişkin hisse performans grafiği ve sektör içerisinde şirketimizin yeri yandaki tabloda verilmiştir. Şirketimizin 2006 yılında 17.6 milyon YTL portföy büyüklüğü mevcutken 2007 yılında bu rakam 79.4 milyon YTL ye ulaşmıştır yılında net aktif değer büyüklüğü 7.4 milyon YTL iken 2007 yılında bu rakam ise 61.7 milyon YTL ye ulaşmıştır. Portföy Büyüklüğü Net Aktif Değer büyüklüğü

25 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 25

26 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2007 yılı faaliyetlerinde Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda hassasiyet göstermiştir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetim kurulu bünyesinde kurulmuş kurumsal yönetim komitesi ve pay sahipleri ilişkiler birimi mevcut bulunmamaktadır.fakat; Şirkette pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili gelen talepler mali işler departmanımız ve yatırım danışmanlığı hizmeti aldığımız Bizim Menkul Değerler A.Ş ile koordineli olarak cevaplandırılmaktadır. Bilgi Alma ve İnceleme Hakları Şirket hakkında özel durum açıklamaları tebliği uyarınca kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi İMKB ye gecikmeden iletilmektedir. Şirketimiz 3 er aylık dönemlerde SPK ilkeleri gereğince portföy tablosu düzenlemekte Kurula ve Borsaya iletmektedir. Aynı zamanda şirketimiz KAP sistemini de aktif olarak kullanmakta olup kamunun aydınlatılması hususuna dikkat etmektedir. Şirketimiz faaliyetlerini özetleyen bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış üç aylık rapor uda hazırlayıp Kurula gönderimde bulunulmaktadır. Azınlık Hakları Herhangi pay sahibinin oy kullanma hakkına sınırlama getirilmemiş olup A grubu hissedarlarının yönetim kuruluna 2 aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy ku llanma yöntemi yer almamaktadır. Genel Kurul Bilgileri 2007 yılı içerisinde 2006 olağan genel kurul toplantımız gerçekleştirilmiş olup toplantı yeri, saati,gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı daveti Türkiye ticaret sicili gazetesi 21 Haziran 2007 tarih ve 6835 sayılı baskısında, yerel Dünya ve Referans Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle aynı zamanda nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirimde bulunulmuştur. Oy Hakkı Pay sahiplerinin genel kurulda kullanabileceği oy sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Her pay sahibi bir oy hakkına sahiptir. Şirketin yönetim kurulu üyeliğine iki aday göstermede A grubu hisselere imtiyaz tanınmıştır. 26

27 Kar Payı Hakkı Şirketin kar payı politikası TTK hükümlerine uygun hazırlanmış ve faaliyet raporunda da yer verilmiştir. Payların Devri Şirketin hisse senetleri A ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. A grubu hisseler nama; B grubu hisseler hamiline yazılıdır. Payların devri konusunda Şirketin ana sözleşmesinde ve uygulamalarda herhangi bir kısıtlama sözkonusu değildir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK 2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları Ş irket tarafından açıklanacak bilgiler,zamanında eksiksiz,yorumlanabilir ve düşük maliyetli kolay erişebilir olarak kamuoyunun kullanımına sunulmaktadır. Şirketimizin kamuyu aydınlatma görevi ile ilgili olarak komitelere bağlı çalışan pay sahipleri ilişkiler birimi henüz kurulmamıştır. Kamuyu aydınlatma görevi mevcut durumda şirketin mali işler departmanı tarafından basın bültenleri, özel durum açıklamaları yayınlanarak, internet sitesi vasıtası ile gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz KAP sistemini de mevcut durumda aktif olarak kullanmaktadır. Kar payı dağıtım politikasına faaliyet raporunda yer verilmesi de olumlu noktalardan sayılırken ilgili politikaya internet sitesinde de yer verilmesi tavsiye edilebilir. Özel Durum Açıklamaları Şirketimiz tarafından 2007 yılı içerisinde SPK özel durumların kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği uyarınca İMKB ye 49 özel durum açıklaması gerçekleştirilmiştir. Şirket İnternet sitesi ve İçeriği Kurumsal yönetim ilkeleri gereği İnternet sitemiz da yer alması gereken ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, esas sözleşme, özel durum açıklamaları faaliyet raporları, mali tablolar, izahname ve sirküler, genel kurula ilişkin bilgiler, vekaleten oy kullanma formuna sitede yer verilmiştir. Şirketimizin bağlı olduğu Ülker grubu internet sitesinden şirketin sitesine ulaştırılacak link bulunmaktadır. 2.5 Ticari Sır Kavramı ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli önlemler alınmış olup, hisse değerini etkileyebilecek bilgilere ulaşabilecek konumdaki kişiler ve hizmet aldığımız kurumlar faaliyet raporunda yer almaktadır. 27

28 BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Şirketimiz; Türkiye nin önde gelen gıda kuruluşlarından Ülker grubunun iştiraki olmasının sağladığı kurumsal yapısı menfaat sahiplerinde güven unsurunun oluşmasında etkin olmaktadır. Faaliyet alanları ve sınırlamaları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin esaslar tebliği uyarınca belirlenmiş olup GYO olması sebebi ile SPK tarafından denetlenen yapıdadır. Bugüne kadar Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında kayda değer olumsuz somut çatışma sözkonusu olmamıştır. 3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı konusunda esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 3.3 Şirket Mal Varlığının Korunması Şirketin hissedarlık yapısı ve İMKB kotasyonu dolayısıyla mal varlığının korunmasına dikkat edilmektedir. 3.4 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Şirketin Ülker grup şirketi olmasının sağladığı sinerji ile insan kaynakları faaliyetleri de Ülker insan kaynaklarına bağlı yürütülmektedir. 3.5 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Şirketin portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralanma aşamasında ilgili gayrimenkullerin SPK lisanslı değerleme şirketlerine fiyat tespiti yaptırılarak karşılıklı anlaşmaya dayanan kiralama süreci sözkonusu olmaktadır. Şirketin kiraladığı veya kiraya verdiği gayrimenkullere ilişkin bugüne kadar herhangi somut anlaşmazlığı sözkonusu olmamıştır. 3.7 Sosyal Sorumluluk Şirketimizin sektörü ile ilgili GYO Derneği ne mevcut durumda aktif üyeliği bulunmaktadır. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 28

29 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Murat ÜLKER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali ÜLKER Bağımsız Üye Mahmut Mahir KUŞCULU Bağımsız Üye İsmail BACACI Üye Rıfat HASAN Üye İbrahim TAŞKIN 4.3 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi Şirkette görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, ilgili kanun ve mevzuatlarda yer alan şartlarının yanında, müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmalarımuaccel vergi ve prim borcu bulunmaması, kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları, gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları, ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları da taşımaları gerekir. 6 kişilik yönetim kurulunda (YK nın 1/3 oranında) 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Şirketin Misyon ve Vizyonu Şirketimiz vizyonunu; ülkemiz gayrimenkul piyasasındaki değişime ve ilerlemeye ivme kazandıran, Türkiye ekonomisi için d eğer yaratacak dünya standartlarında projelere imza atmak olarak belirlemiştir. Sağlam GYO, piyasanın gelişim alanlarını yakından takip ederek istikrarlı büyüme ve yüksek karlılıkla yatırımcılarına kazanç sağlamayı misyon edinmiştir. 29

30 Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Şirketimizin Yönetimkurulu üyeleri ve yöneticilerine ilişkin yetki tanımlamalarına şirketimiz ana sözleşmesinde yer verilmiştir. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Y önetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır yine bu hükümlere göre karar alır. Oylarda eşitlik olması h alinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar Etik Kurallar Ülker Şirketler Topluluğunun benimsemiş olduğu etik kurallar Şirketimiz de dahil tüm grup şirketlerinde uygulanmaktadır. Y önetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı Şirket yönetim kurulu bünyesinde kurulmuş komite bulunmamaktadır. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Şirketimiz anasözle şmesi uyarınca ; Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Genel Kurul ücretin belirlenmesinde ücretin aylık, yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek şeklinde olmasına karar verir. 30

31 MALİ TABLOLAR ve DİPNOTLAR 31

32 SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2007 ve 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Bağımsız BİLANÇO (YTL) Denetimden Geçmiş Denetimden.Geçmiş VARLIKLAR Not 31 Aralık Aralık Aralık 2005 Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları 11 Diğer Cari / Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 Diğer Alacaklar (net) 10 Finansal Varlıklar (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) 6 Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 Ticari Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 10 Alınan Avanslar 17 Borç Karşılıkları 19 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 11 Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) 6 Ticari Borçlar (net) 7 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 11 Diğer Yükümlülükler (net) 12 Özsermaye (24.630) Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı (24.630) Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı) (24.630) TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

33 SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2007 ve 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GELİR TABLOSU (YTL) Geçmiş Geçmiş Not Esas Faaliyet Gelirleri Satış Gelirleri (net) Satışların Maliyeti () 31 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Faiz+Temettü+Kira (net) 31 BRÜT ESAS FAALİYET KARI Faaliyet Giderleri () ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET KARI/ (ZARARI) (43.662) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar () 33 ( ) ( ) Finansman Giderleri () 34 ( ) ( ) FAALİYET KARI Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) 35 VERGİ ÖNCESİ KAR Vergiler 36 NET DÖNEM KARI HİSSE BAŞINA KAR (YTL) 37 0, ,

34 SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2007 ve 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.) Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Yasal Yedekler Özel Yedekler Olağanüstü Yedekler Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Geçmiş Yıl Kar/ (Zararları) Dönem Kar/(Zararı) Toplam 31 Aralık 2005 İtibariyle Bakiyesi Açılış Sermaye Arttırımı Transferler Net Dönem Karı Aralık 2006 itibariyle bakiyesi Sermaye Arttırımı Transferler Net Dönem Karı Aralık 2007 itibariyle bakiyesi

35 SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2007 ve 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE NAKİT AKIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Not A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Vergi Öncesi Karı/(Zararı) Düzeltmeler Amortisman (+) Kıdem tazminatı karşılığı Kur Farklarından Doğan Kar () / Zarar (+) ( ) ) ( ) ( ) Faiz Gideri (+) İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) (45.214) Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar () ( ) ( ) Stoklardaki Azalış (+) Ticari Borçlarda Azalış () ( ) Esas Fa aliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) ( ) Faiz Ödemeleri () ( ) ( ) Vergi Ödemeleri () Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit ( ) ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Değişim (net) Mali Varlık Alımı, Alış Tutarının Neti () ( ) Maddi Duran Varlık Satın Alımları () (41.316) (15.174) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları ( ) ( ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Kur Farkları ( ) Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) Tahsil Edilen Faizler (+) Tahsil Edilen Temettüler (+) Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit ( ) ( ) C..FİNANSMAN NAKİT AKIMLARI FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) Hisse Senedi İhraç Primindeki Değişim Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) Finans al Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (+) Ödenen Temettüler (+) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış Azalış Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit ve Benzerleri Mevcudu

36 SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2007 DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kurulu nun gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular da faaliyette bulunmak üzere 4 Ekim 2005 tarihinde kurulmuştur. Ş irket in hisse senetleri 02 Mart 2007 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeye başlamıştır. Şirket in kayıtlı sermaye tavanı YTL dir. Şirket in sermayesi 56 milyon YTL dir. Şirket in ana faaliyet konusu içinde sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetler ve gayrimenkulleri satın alabilme, kiralayabilme, kiraya verme, rehin, ipotek, irtifak, intifa hakları kurdurabilme veya kaldırabilme yer almaktadır. Şirket, Tür kiye de kayıtlı olup, kanuni adresi aşağıdadır. Genel Merkez : Çamlıca Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:46 Masaldan İş Merkezi E Blok No:6 Üsküdar İstanbul Şirket in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 6 çalışanı bulunmaktadır ( : 4 kişi). MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 1. Uygulanan Muhasebe Standartları Şirket, yasal muhasebe kayıtlarını Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları na uygun tutmakta ve yasal mali tablolarını da buna uygun olarak Yeni Türk Lirası ( YTL ) bazında hazırlanmaktadır. SPK, 15 Kasım 2003 tarihli seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i ( Tebliğ ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ e göre dileyen işletmeler, 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu Tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Bunun yanısıra, Tebliğ Otuzdördüncü Kısım Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu Tebliğ hükümlerince düzenleneceği ilk hesap döneminin başına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) uygun olarak düzenlenmesinin ve kamuya açıklanmasının Tebliğ de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu belirtmektedir. Tebliğ in öngördüğü seçme hakkını kullanan Şirket, mali tablolarını 1 Ocak 2005 tarihinde sona eren hesap döneminden itibaren adı geçen SPK Tebliğ ine uygun olarak düzenlemeyi seçmiştir. Mali tablo ve dipnotlarının hazırlanmasında, SPK Karar Organı nın 10 Aralık 2004 tarih ve 1604 Sayılı karar ile açıklanan Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Kılavuzu nda belirtilen esaslar kullanılmıştır. 36

37 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile yüksek enflasyon döneminin sona erdiğini ve ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin emarelerin büyük ölçüde kalktığını belirterek, SPK tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre raporlama yapan ve Türkiye de faaliyetlerini sürdüren şirketler için 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermiştir. Özsermaye kalemlerinden, sermaye, hisse senetleri ihraç primleri, yasal yedekler ve olağanüstü yedekler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmış olup, bu kalemlere ilişkin geçmiş dönemlerden gelen enflasyon düzeltmesi farkları özsermaye içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir. 3. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi Mali tablolar ilgili tebliğler uyarınca bir önceki dönem ile tutarlı bir şekilde hazırlanmıştır. 4. Netleştirme Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda n et değerleri ile gösterilir. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI 1. Hasılat Şirket in hasılatı yatırım amaçlı gayrimenkullerden alınan kiralardan oluşmaktadır. Alınan kiralar tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 2. Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar Maddi Varlıklar Maddi varlıklar, satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve değer düşüklükleri ayrılarak kayıtlara yansıtılmıştır. Maddi varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre varlıklara giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Şirket in kullandığı yıllık amortisman oranları aşağıdaki gibidir: Binalar %2 Demirbaşlar %20%25 Maddi olmayan varlık bulunmamaktadır. 37

38 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 3. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ertelenmiş vergi aktifi ve finansal varlıklar dışındaki her varlık, her bir bilanço tarihinde, sözkonusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığının tespiti için değerlendirir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayırmak gerekmektedir. İkame değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış değerinin toplamının bugünkü değeridir. 4. Borçlanma Maliyetleri Yatırım amaçlı gayrimenkuller gibi özellikli bir varlığın elde edilmesi ya da inşası ile doğrudan ilişkisi bulunan borçlanma maliyetleri sözkonusu özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilmektedir. Bunun dışında kalan bütün borçlanma maliyetleri oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 5. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi a) Sınıflandırma ve Muhasebeleştirme Şirket, finansal yatırımlarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir: Alım satım amaçlı menkul kıymetler: Alım satım amaçlı menkul kıymetler, kısa vadeli fiyat hareketlerinden kar etmek amacıyla portföye alınan kıymetlerdir. Kayıtlara alındıktan sonra ticari amaçla elde tutulan menkul kıymetler güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla rayiç değerleriyle değerlenmektedir. Alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin kar veya zararlar, ilgili dönemin net kar veya zararı içerisinde gösterilmektedir. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar: Vadesine kadar elde tutulacak menkul kıymetler, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve Şirket in vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan kıymetlerdir. Satılmaya hazır yatırımlar: Satılmaya hazır yatırımlar, iştirak oranı %20 den az olan ve alım satım amaçlı elde tutulmayan yatırımlardan oluşmaktadır. Kayıtlara alındıktan sonra satılmaya hazır amaçla elde tutulan yatırımlardan borsada işlem görenler, bilanço tarihindeki piyasa değerleriyle değerlenmektedir. Rayiç değerleri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen yatırımlar ise maliyet değerleri üzerinden kaydedilmektedir. Satılmaya hazır yatırımlara ilişkin kar veya zararlar ilgili dönemin net kar veya zararı içerisinde gösterilmektedir. 38

39 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 5 Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi (devamı) b) Değerleme Gerçeğe uygun değer, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda, bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir. Finansal enstrümanların gerçeğe uygun tahmini değeri, şirket tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler, Şirket in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. Banka mevduatları, alacaklar, teminat mektupları ve akreditifler gibi şarta bağlı taahhütler karşı tarafın anlaşmanın şartlarını yerine getirememesi durumunda, Şirket in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır. Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. Şirket in temel finansal varlıkları nakit ve nakit benzeri kalemler, ticari alacaklar, ilişkili kuruluşlardan alacaklar ve satılmaya hazır varlıklardır. Ticari alacaklar ve ilişkili kuruluşlardan alacakların defter değerlerinin, tahsil edilemeyen tutarlar için gerekli karşılıklar ayrıldıktan sonra, alacakların reeskonta tabi tutulması haricinde, yaklaşık pazar değerine ulaştığı tahmin edilmektedir. Satılmaya hazır yatırımlar, makul değerleri güvenilir bir biçimde ölçülemediklerinden maliyet değerinden gösterilmişlerdir. Şirket in mali borçları ilgili anlaşmaların özüne göre sınıflandırılmıştır. Faize tabi banka kredileri, ticari borçlar ve finansal kiralama borçları önemli mali borçları oluşturmaktadır. Bunlardan yabancı para olanlar dönem sonu kurundan değerlenmiştir. Ticari borçlar ve ilişkili gruplara borçların defter değerlerinin, borçların reeskonta tabi tutulması haricinde, yaklaşık pazar değerine ulaştığı tahmin edilmektedir. Finansal giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Ticari ve diğer borçlar ile bağlı gruplara borçlar pazar değerine yaklaşık olan nominal değerlerinden gösterilmektedir. Kredi riski Şirket in kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. 39

40 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 5 Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi (devamı) Piyasa riski Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket i olumsuz etkileyecek değişimlerdir. Şirket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki değişimlerdir. Likidite riski Şirket genellikle kısa vadeli finansal araçlarını nakite çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek, menkul kıymetlerini elden çıkararak, kendisine fon yaratmaktadır. Bu araçlardan elde edilen tutarlar makul değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. 6. İşletme Birleşmeleri Şirket in işletme birleşmeleri yoktur Kur Değişiminin Etkileri Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası na çevrilmiştir. Bu çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır.. Hisse Başına Kazanç Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Türkiye de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 9. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; net dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 40

SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU

SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU 1 Raporun dönemi : 01.01.2008 30.06.2008 Ortaklığın Unvanı: Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Şirketin Faaliyet konusu

Detaylı

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması,

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması, GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağı nı imza yetkisi verilmesi 3- Şirketimiz 2005 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ KONSOLİDE

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

(Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

(Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.) ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 31 MART 2011 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

Taksim Yatırım Anonim Şirketi. 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar

Taksim Yatırım Anonim Şirketi. 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar Taksim Yatırım Anonim Şirketi 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Öz Sermaye Değişim Tablosu 5 Nakit Akım Tablosu

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR YÖNETİM KURULU NA 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU I) GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor, İntema kuruluşunun 1.Ocak 2005 31 Aralık 2005 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, Mart 2009 İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 31.12.2008

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO. 1 GELİR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU.... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU.. 4 NAKİT AKIM TABLOSU... 5 FİNANSAL

Detaylı

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR Ulusal Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Ulusal Faktoring A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu 2007. Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu 2007 Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Mali Tablolar ve Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Seri:

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/3.DÖNEM

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU INFYO İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/1.DÖNEM

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası )

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası ) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası ) Dipnot Cari Ara Dönem Önceki Dönem Referan sları 31/03/20 07 31/12/20

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerindeki Finansal Durum Tabloları

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

Dipnot Referanslar ı

Dipnot Referanslar ı ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referanslar ı Cari / Dönen Varlıklar 522.004.406 771.303.921 Hazır Değerler 4 26.425.571 179.545.696

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, 2009 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI Dipnot Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Referansları 31 Ağustos 2012 31 Mayıs

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı