ÖRNEKTİR DİL-ANLATIM 9.SINIF. İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi GENEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR DİL-ANLATIM 9.SINIF. İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi GENEL"

Transkript

1 DİL-ANLATIM 1. Bir milletin yazılı olmayan ya da hepsi yazılı olmayan kanunlarına ---- ve ---- denir. Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) tarih - coğrafya B) din - ahlak C) gelenek - görenek D) bilim - sanat E) dil - kültür 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, göndericilik işlevi ile kullanılmıştır? A) Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. B) Fatih, 1453 yılında İstanbul u fetheder. C) Ankara, Türkiye nin başkentidir. D) Turunçgiller en çok Akdeniz bölgesinde yetişir. E) J. Paul Sartre, varoluşçuluk akımının kurucusudur. İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi 9.SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi doğal gösterge değildir? A) İlkbahar B) Sonbahar C) Güneşin doğması D) Karların erimesi E) Suların yavaş akması 5. Aşağıdakilerden hangisi simge değildir? A) Resim B) Zeytin dalı C) Tilki D) Aslan E) Güvercin 3. Ders anlatan bir öğretmen söylediklerinin anlaşılmadığını anlayınca öğrencilerin daha iyi kavraması için: Bu cümlelerle ben şunları anlatmaya çalıştım. diye açıklama yapar. Bu cümlede altı çizili bölümde öğretmen dilin hangi işlevinden faydalanır? A) Kanalı kontrol işlevi B) Dil ötesi işlevi C) Dilin göndergesel işlevi D) Alıcıyı kontrol işlevi E) Heyecana bağlı işlevi 6. Bir kavşakta duran trafik polisi düdüğünü çalarak arabaların durmasını ve geçmesini sağlıyor. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde iletişim ögeleri, alıcı ve kanal doğru sıralamada verilmiştir? A) Polis, şoför, düdük B) Polis, kavşak, şoför C) Şoför, polis, durma-geçme D) Şoför, düdük, polis E) Polis, düdük, kavşak

2 İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi Aşağıdakilerden hangisinde plastik sanatlara örnek verilmiştir? A) Kabartma - müzik B) Resim - tiyatro C) Minyatür - hat D) Dans - tehzib E) Heykel - sinema 11. Arkadaşlar yerlerinize oturun. cümlesinde dil, hangi işleviyle kullanılmıştır? A) Göndergesel işlev B) Heyecan bildirme işlevi C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi D) Şiirsel işlevi E) Dil ötesi işlevi 8. Yeni açılan bir giyim firmasının çalışmaları, ürünleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan katalokta dilin hangi işlevinden yararlanılmıştır? A) Heyecana bağlı işlev - kanalı kontrol işlevi B) Dil ötesi işlev - alıcıyı harekete geçime işlevi C) Göndergesel işlevi - alıcıyı harekete geçirme işlevi D) Kanalı kontrol işlevi - göndergesel işlev E) Heyecana bağlı işlev - şiirsel işlev 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal gösterge değildir? A) Öğrenci B) Doktor C) Bebek D) Öğretmen E) Asker 10. Üniversiteye giden delikanlı telefonla ailesini arar. İhtiyaçlarını söyler. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden değildir? A) İnsanlar arasında iletişimi sağlar. B) Yaşayan ve gelişen bir canlı varlıktır. C) Milletin değerlerini yeni nesle aktarır ve milleti birleştirir. D) Yıllarca gelişerek meydana gelir. E) Bütün diller ortak kurallara göre gelişir. 13. Aşağıdakilerden hangisi dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinin özelliklerinden değildir? A) Alıcıyı işin içine çekmek amaçlanır B) Alıcıda davranış değişikliği oluşturulur. C) Emir cümlelerinde kullanılır. D) Siyasi söylev, reklam metinlerinde kullanılır. E) Bilimsel ve öğretici metinlerde kullanılır. 14. Aşağıdakilerden hangisinde dil, dil ötesi işlevi ile kullanılmıştır? Buna göre, iletişim şemasında gönderen, gönderilen, alıcı, kanal ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir? A) Öğrenci - aile - ihtiyaçlar - telefon B) Öğrenci - ihtiyaçlar - aile - telefon C) Aile - ihtiyaçlar - öğrenci - telefon D) Aile - öğrenci - ihtiyaçlar - telefon E) Öğrenci - aile - telefon - ihtiyaçlar A) Sanat, doğduğu toplumdan kopuk olamaz. B) Yavuz Sultan Selim döneminde, Osmanlı toprakları üçe katlanır. C) Sıfat, isimleri niteler ve belirtir. D) Günümüzde iletişim araçları toplumu birbirine yaklaştırıyor. E) Bizimle Batı arasında kültürel farklılık kalmamıştır.

3 DİL-ANLATIM 1. I. Ağaçların çiçek açması II. İnsanın ateşinin yükselmesi III. İnsanların deniz kenarında yürümesi IV. Öğrencilerin okul bahçesinde oynaması V. Evlerin yüksek yapılması Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğal göstergedir? A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 2. Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergedir? A) Ayın doğması B) Konuşmak C) Karşısındakini çağırma D) Ev hanımlarının toplantısı E) Öğrencilerin ders çalışması Dil-Kültür İlişkisi, İnsan-İletişim Dili 9.SINIF GENEL Güzel sanatlar; ritmik sanatlar, plastik sanatlar, fonetik sanatlar şeklinde üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisinde ritmik (dramatik) sanatlar bir arada verilmiştir? A) Müzik, tiyatro, bale B) Hat, tehzip, opera C) Resim, müzik, sinema D) Tiyatro, bale, opera E) Resim, heykel, dans 5. Aşağıdakilerden hangisi sanat dalı değildir? A) Mimarlık B) Tiyatro C) Kuyumculuk D) Heykel E) Resim 3. Aşağıdakilerden hangisi, kültürü oluşturan unsurlardan değildir? A) Dil B) Tarih C) İnanç D) Gelenek - görenek E) Yaşanılan coğrafya 6. Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Elde edilen bilgiler genel olarak ifade edilir. B) Önemli gördüğü olguları inceler. C) Evrensel bir nitelik taşır. D) Daima eleştirel gözle yaklaşır. E) Gözlenebilen ve gözlenemeyen olgu ve olayları inceler.

4 Dil-Kültür İlişkisi, İnsan-İletişim Dili Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen kavramlar milletlere göre değişiklik göstermez? A) Askerlik - kahramanlık B) Aşk - sevgi C) Bilim - teknoloji D) Ölüm - eğlence E) Ahlak - namus 11. Aşağıdakilerden hangisinde dilin heyecan bildirme işlevi kullanılmıştır? A) Her sorunun bir çözümü vardır B) Oh, ne kadar da güzel bir gün C) Demek ki beni dinlememiş D) Öğrenciler sıra sıra dizilmiş E) Size bunları daha önce söylemiştim 8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliği değildir? A) Tümdengelim - tümevarım yaklaşımlarından yararlanır. B) Direk ya da dolaylı olarak gözlenebilen olayları inceler. C) Bilgilerin sorgulanmaya açık ve elverişli olması gerekir. D) Yeni bilgiler eski bilgiler üzerine bina edilir. E) Evrendeki bütün olayları, olguları konu olarak seçer. 9. Aşağıdakilerden hangisinde dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılmıştır? A) Şiir yazmak, güzel bir duygu. B) Herkes masasını temiz tutsun. C) Yazın güzel değil. D) Soruların eksik. E) Bu yemek, güzel olmuş. Körfez Yayınları 12. İnsanlar bazı fiziki özellikleri kalıtım yoluyla elde ederler. Örneğin göz rengi, saç rengi ve benzerleri. Ancak dil, kalıtım yoluyla değil içinde büyüdüğümüz toplumda konuşularak, dil yeteneği geliştirilerek edinilir. İnsan konuşma yetisiyle doğar ama konuşacağı dili toplumda şekillenmiş olarak bulur. Kullanacağı dil toplumda vardır. Bu parçada dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Milli olması B) Canlı olması C) Sosyal varlık olması D) Değişmez olması E) Günlük hayatta ihtiyaçlarımızı karşılaması 13. Türk ulusu Şarlo ya gülmez. Türk tuluatından Hamdi ye güler, Dümbüllü ye güler. Türk ün komik dediğine de bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız komik demez. Yukarıdaki paragrafta kültürün hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Temelinin bilinmemesi B) Maddi ve manevi kültür diye ayrılması C) Milli olması D) Değişmez olması E) Canlı olması 10. Aşağıdakilerden hangisinde dil, kanalı kontrol görevinde kullanılmıştır? A) Lütfen, herkes yerine otursun. B) Bütün öğrenciler dışarıda beklesin. C) Yarınlar sizin olsun. D) Bilgisayarın nasıl kullanılacağı anlaşıldı mı? E) Her şey, gönlünüzce olsun. 14. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden biri değildir? A) Ağızların farklılaşmasını önlemek B) Ülkede birleştirici bir rol oynamak C) Ortak bir kültür dili oluşturmak D) Toplumun düşüncelerini yönlendirmeyi kolaylaştırmak E) Dil öğretimini kolaylaştırmak Test 01 CA 1.C 2.D 3.B 4.E 5.A 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B 11.C 12.E 13.E 14.C

5 DİL-ANLATIM 1. Bir ülkenin sanatı; kültürü dilinden bağımsız düşünülemez. Çünkü kültürü taşıyıp gelecek kuşaklara ileten dildir. Bu arada dil de kültür tarafından tarih içinde değişikliklere uğratılır. Dillerin Sınıflandırılması, Türk Dilinin Gelişimi 9.SINIF GENEL I. Risaletü n Nushiye bu dönem eseridir. II. Oğuz Türkçesinin ilk dönemidir. III. Eski Türkçeden sonra Türkçe nin iki büyük kolundan biridir. Bu yazıda kültürün hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Yukarıdaki özellikleri verilen dönem Türkçenin hangi dönemidir? A) Milli olması B) Özgün olması C) Canlı olması D) Dil ile etkileşim içinde olması E) Değişebilir olması 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesi dönemi eserleri içerisinde yer almaz? A) Siham-ı Kaza B) Şikayetname C) Kutadgu Bilig D) Harname E) Hüsn-ü Aşk A) Osmanlı Türkçesi B) Eski Anadolu Türkçesi C) Türkiye Türkçesi D) Karahanlı Türkçesi E) Azeri Türkçesi 5. Türkçenin 11. yüzyıldan yazılı ürünlerle takip edilebilen 7. yüzyıla kadar olan dönemi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Bu dönemin önemli ilk yazılı ürünleri Orhun Abideleri dir. B) Bu dönem, Eski Türkçe adıyla bilinir. C) Bu dönemde hakim olan devletler, Göktürk ve Uygur devletidir. D) Bu dönemden sonra Türkçe Doğu ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılır. E) Bu dönem, Eski Anadolu Türkçesi adıyla adlandırılır. 3. Türk yazı dilinin 11. ve 15. yüzyıl arasındaki dönemine Orta Türkçe adı verilir. 13. yüzyıla kadar büyük ölçüde Eski Türkçenin özellikleri devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe dönemi özellikleri arasında yer almaz? A) Bu dönemin ilk yazılı ürünü Kutadgu Bilig dir. B) Orta Türkçe dönemi yerini Yeni Türkçeye bırakır. C) Bu dönemin ilk yazılı ürünleri Orhun Abideleri dir. D) Yunus Emre bu dönemde eser veren bir sanatçıdır. E) Bu dönemde Anadolu da halk ve divan edebiyatı görülür. 6. Aşağıdaki lehçelerden hangisi Orta Türkçe dönemi Türk lehçelerden biri değildir? A) Karahanlı Türkçesi B) Harezm Türkçesi C) Eski Anadolu Türkçesi D) Uygur Türkçesi E) Kıpçak Türkçesi

6 Dillerin Sınıflandırılması, Türk Dilinin Gelişimi Günümüz Türkiye Türkçesi, Türk lehçelerinin hangi kolundadır? A) Oğuz Türkçesi B) Çağatay Türkçesi C) Kıpçak Türkçesi D) Karahanlı Türkçesi E) İstanbul Türkçesi 11. Uygur Türkçesi metinleri Sekiz Yükmek, Irk Bitig, Altun Yaruk Türkçenin hangi döneminde oluşturulmuştur? A) Eski Türkçe dönemi B) Ana Türkçe dönemi C) İlk Türkçe dönemi D) Eski Anadolu Türkçesi dönemi E) Çağdaş Türkçe dönemi 8. Göçler sonucu Türkler 13. yüzyılda batıda Anadolu ya; kuzeyde Karadeniz in kuzeyi ve batısına kadar yayılmışlardır. Bu yayılış sonucu Türkçe yayıldığı bölgelere göre iki kola ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen kollardır? A) Anadolu - Karadeniz B) Orta Asya - Hazar Türkçesi C) Anadolu - Hazar Türkçesi D) Kuzeydoğu - Batı Türkçesi E) Orta Asya - Anadolu Türkçesi 9. Kuzey-Doğu Türkçesinin tarihi dönemleri nelerdir? A) Kıpçak Türkçesi - Çağatay Türkçesi B) Karahan Türkçesi - Oğuz Türkçesi C) Gagavuz Türkçesi - Türkiye Türkçesi D) Eski Anadolu Türkçesi - Kıpçak Türkçesi E) Oğuz Türkçesi - Kıpçak Türkçesi Körfez Yayınları 12. Bir dilin metinlerle takip edilemeyen karanlık dönemlerde kendisinden ayrılan kollarına ---- denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Lehçe B) Ağız C) Şive D) Jargon E) Argo 13. Aşağıdakilerden hangileri lehçedir? A) Azeri Türkçesi - Kazak Türkçesi B) Çuvaşça - Yakutça C) İstanbul ağzı - Karadeniz ağzı D) Çuvaşça - Türkmen Lehçesi E) Kazak Türkçesi - Çuvaşça 10. Aşağıdakilerden hangisi başlangıcında aynı özellikler gösteren Türkçenin daha sonraki zamanlarda farklı özellikler göstermesinin (lehçelere ayrılmasının) nedenleri arasında yer almaz? A) Coğrafi farklılıkların olması B) Kültürel farklılaşma C) Farklı kültürlerle etkileşim D) Teknolojik gelişim E) Savaşlar 14. Bir dilin, metinlerle takip edilebilen dönemlerde kendisinden ayrılmış olup bazı ses ve şekil farklılıkları gösteren kollarına ---- denir ve ---- buna örnek olarak verilebilir. Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile doldurulabilir? A) Şive, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi B) Lehçe, Çuvaşça, Yakutça C) Ağız, İstanbul ağzı, Karadeniz ağzı D) Şive, Yakutça, Çuvaşça E) Lehçe, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi Test 02 CA 1.A 2.A 3.E 4.D 5.C 6.E 7.C 8.E 9.B 10.D 11.B 12.C 13.C 14..D

7 DİL-ANLATIM 1. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin kaçında ses olayı vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. I. Yeşil pencerenden bir gül at bana II. Bulutlar toplanıyor, ufukta dalgalar çok III. Herkes bir tarafa sen teksin gülüm IV. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum V. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde ses daralması ve kaynaştırma harfi vardır? Ses Bilgisi, Boğumlama Kusurları 9.SINIF GENEL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? A) Uyanırım gece yarısı birdenbire tedirgin. B) Temiz havaya hasret kaldık bu illerde. C) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. D) Dayandı anasının yüz bin yıllık yüreği. E) Bundan sonra sılada hasret yaşayacaktı. 5. Hani o, bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği vardır? A) Ulama B) Ünsüz türemesi C) Ünlü düşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz düşmesi 3. Ne zaman seni düşünsem Bir ceylan su içmeye iner Çayırları büyürken görürüm Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? A) Ünlü düşmesi B) Ünlü daralması C) Ünsüz türemesi D) Ünlü türemesi E) Kaynaştırma harfi 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmamıştır? A) Can kafeste durmaz uçar. B) Dünya bir han konar göçer. C) Hani o gül gülerek geldiği demler şimdi. D) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. E) Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra.

8 Ses Bilgisi, Boğumlama Kusurları I. Bir ben vardır bende benden içeri II. Benim de sevdalar geçti başımdan III. Sanma ki geçer bu karanlıklar IV. Gecenin ardında yine gece var. V. Sen benim eski dostumsun. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır? 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapalı. B) Yolda rastladığı kişiyi uzun süre düşündü. C) Unuturum sanma bu söylediğini. D) Bu söylediklerim kulağına küpe olsun. E) Aklıma takılanları da sorayım dedim. 8. Sert sessizle biten bir sözcüğe sessizle başlayan bir ek getirildiğinde ekin ilk harfi sert sessiz olur. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A) Bir mektuptur bu gurbetten gelen. B) Seni beklemekte bütün rüzgarlar. C) Yumuşak bir el hafifçe dokundu yüzüme. D) Kinden nefretten ne kazanır ki insanlık E) Bir bebeğin ellerinden tuttu yavaşca. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır? A) Çözülen bir demetten indiler birer birer. B) Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer. C) Yolunu bulamamış yolcuyum hayatta. D) Şimdi bomboş sebilden serviler bir şey sorar. E) Mermer basamaklarda uçuşur kar gibi tüyler. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? A) O renkli kalemleri hep çantasında sakladı. B) Arkadaşlarının doğum günlerini hiç unutmazdı. C) Babasıyla uzun süre beklediler istasyonda. D) Onun bu kadar mutlu olduğunu hiç görmemişti. E) Anlamadığı soruları öğretmenine soracaktı. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır? A) Biraz da kalbinin sesini dinle. B) Üst geçitin yanında bekliyordu onu. C) Olanları bir bir anlattı. D) Derdine derman arıyordu her seste. E) Son kitabının konusunu çok merak ediyordu. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses daralması vardır? A) Hayat, her şeye rağmen devam ediyordu. B) Yazın dünyasına şiirle adım attı. C) Günlerdir ağzına bir lokma koymadı. D) Birini çağırmak gerekiyordu yardıma. E) Her zamanki gibi yine uyuyamıyordu. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır? A) Fatih te yoksul bir gramofon çalıyor. B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi. C) Beklenen son tren de gelmedi. D) Şehrin tüm ışıkları bir bir söndü. E) Gençliği harcıyorum bir çırpıda. Test 03 CA 1.D 2.C 3.C 4.B 5.E 6.D 7.A 8.D 9.A 10.E 11.A 12.A 13.B 14.A

9 DİL-ANLATIM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Onu hastanede ziyaret etmen çok iyi olur. B) Bu kitabı ileride daha da genişletmeyi düşünüyorum. C) Annem bakkala hep beni gönderiyor. D) Babam doğum günümü hiçbir zaman unutmaz. E) Senin ne kadar küçük bir burunun varmış. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Bilimin bir işlevide iyi ile kötüyü göstermesidir. B) Oysa bu yollardan ikisi de yanlıştır. C) Bir şeyin iyi ya da kötü olması, eski ya da yeni olmasına bakmaz. D) Bu öyküsü de toplum tarafından benimsenmeyecektir. E) Bizim evde sebze yemekleri çok sevilir. Yazım Kuralları 9.SINIF GENEL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Surlar ve yüksek burçlar onun karşısında toz duman olur. B) Saat de otogarda bekliyorum seni. C) Ümitsiz olmayın; çünkü ümit, sizsiniz. D) Hayat dostlarla güzeldir. E) Çok yaşayan değil, çok gezen bilir. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Annesi üzüntüden kahroldu. B) Bir rüya gibi başlar her şey. C) Ey tatlı rüyaların sevimli kahramanları! D) Ümitle uzun yollar aşılır. E) Şehri çok kısa zamanda terketti. 3. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Ara yönleri belirten kelimeler ayrı yazılır. B) Bir günümüzün nasıl geçtiğini anlatan bir yazı istedi. C) Ankara nın havası İstanbul unkine göre daha sert. D) Ağızına gelen ne varsa söyledi. E) Öyle korkmuştu ki tek kelime söylemedi. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Konuşmalarında sanki bire bir beni anlatıyor. B) Onca kazadan sapasağlam çıkmayı başara bilmişti. C) Bu haberi duyunca birden bire ayağa kalktı. D) Onun hep ilerigeri konuşması bizi üzerdi. E) Onunla güpegündüz buluşmaya gitmeyin.

10 Yazım Kuralları Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Omuz omuza vermeyi bilmişlerdi. B) Kardeşi de olaya sessiz kaldı. C) Onu görünce yüreğim küt küt atıyordu. D) Biraz yürüyüncede yeşil bir vadi karşıladı bizi. E) Korkudan tir tir titriyordu. 11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır? A) Elektiriklerin kesilmesiyle birlikte jeneratör devreye girdi. B) Doludizgin geçen günler artık sona ermişti. C) Orijinal olması onun en önemli özelliği. D) Bu iş için herkesin azami inisiyatif göstermesi gerekiyor. E) Başvuru için çeşitli kriterler konulmuş. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Sana diyeceğim şu ki: Kendine dikkat et. B) Ağaçtaki kirazlardan biraz kopardı. C) Öyle bir haykırki sesini duymayan kalmasın. D) Halbuki o da gelmemişti. E) Sen ki böyle davranıyorsun, diğerleri ne yapsın. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birtakım sözcüğünün yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Param ancak bir takım elbiseye yetebildi. B) Bugün bir takım mobilya aldık. C) Bir takım insanlar hayatlarında doğruyu bulamamışlardır. D) Bir takım kitap aldık babamla. E) Onunla ancak bir takım oluşturabildik. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Ona burayı sen tarif etmişdin değil mi? B) Bizim ki yine ortalıkta görünmüyor. C) Onun burada kimi aradığını biliyor musun? D) Sessiz yaşamış, onu kim hatırlıyacak? E) O, toplumun ilerilemesi adına çok çalıştı. 13. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber. B) Hiç şaşmıyan bir saat gibi işler durur kader. C) Kaybetti asrımızda ölüm, eski hüzününü. D) Geldikdi bir zaman Sarı Saltık la Asya dan. E) Seni bir an müsayit bulamam konuşmaya. 10. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Antrenmandan sonra biraz dinlendik. B) Voleybolu dört yıl profesyonelce yaptı. C) Atletizm turnuvası için yurt dışına gitti. D) Yeni alınan eşortmanını hemen yırtmış. E) Jimnastik yapanlar sağlıklı bir vücut kazanır. 14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır? A) Varsayalım ki bu sene çok başarılı oldun. B) Farzedelim şu anda ailenin yanına gidiyorsun. C) Cüzdanını kaybedince çok perişan oldu. D) Doğruyla yanlışı her zaman ayırt etmelisin. E) Sokakta kavga edenlere bir an bakakaldım. Test 04 CA 1.A 2.D 3.E 4.D 5.C 6.D 7.D 8.E 9.B 10.E 11.E 12.C 13.B 14.D

11 DİL-ANLATIM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? A) Hırsız (,) polisin elinden kurtulamadı. B) Demirci (,) çırağına bağırdı. C) Çarşıya gidip kalem (,) silgi (,) defter alacağım. D) Kırmızı gülleri (,) sarı papatyaları çok seviyor. E) Atatürk sarı (,) saçlı mavi (,) gözlüydü. 2. Kendi şiiri üzerinde hummalı çalışmaları sürerken başka şairlerin (I) değişik biçemde ve kıvamda meyve sunanların son yazdıklarını okumakta yarar mı var (II) zarar mı? Etkilenmeyi ya da uyarımın bozulacağı kaygısını düşünerek sormuyorum bu soruyu (III) Önce kendime, evet kendime... Öylesine soruyorum (IV) Başka şiir, gıda mıdır şairin külliyat sofrasına? Sordum, öyleyse önce kendim yanıtlamalıyım (V) Yarar var. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangi ikisine iki nokta (:) getirilmelidir? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.. D) IV. ve V. E) II. ve V. Noktalama İşaretleri 9.SINIF GENEL Erzurum, güzelliklerle dolu bir şehirdir (I) Destanlar, gizemler, tarih (II) Kasım ayından sonra karın düştüğü kara kışın başladığı soğuğa esir olan şehirdir Erzurum (III) Karın tadını çocuklar ve dağlarda kayanlar çıkarır (IV) Palandöken bir simgedir Erzurum da (V) Yukarıdaki parçada numaralı yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? 5. Taşra alemi (I) Ne hoştur İstanbul un dışında geçen hayat (II) Bir taraftan memurlar, subaylar, öğretmenler (III) Sonra kasabanın çift çubuk sahibi yerli ahalisi (IV) Birbirinden farklı ama birbirini candan seven insanlar (V) Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine (...) getirilemez? 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Kim olduğunu öğrenince hemen bana mı geldin? B) Bu soruları cevapladın mı sınıfını geçersin? C) Hangi evde oturuyorsunuz? D) Bu iyiliği neden yaptığımı sanıyorsun? E) Ne zaman, nasıl, kiminle gelmiş? 6. Ortalık aydınlanmaya başlamıştı (I) ama ihtiyar adam hâla uyanıktı. O ne dayanılmaz hasret ne dayanılmaz bir gurbet (II) Her köşede önüne çıkan yalnızlık (III) Sonra yavaşça yanaklarına doğru inen iki damla yaş (IV) Ve aniden bu hüzünlü sessizliği bozan bir ses (V) Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

12 Noktalama İşaretleri Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! B) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz dir, ileri! C) Benim mi Allah ım bu çizgili yüz? D) Çok yaşayan; bilmez çok gezen bilir! E) Her canlı; doğar, büyür, yaşar ve ölür. 8. İstanbul ( ) yeni bir masala başlıyor. Kış hazırlıkları ( ) aceleci alışverişler ( ) okul kayıtları ( ) Yine otobüslere yine vapurlara biniyoruz ( ) Yukarıdaki cümlelerde ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) (, ) (... ) (, ) ( ; ) (. ) B) (, ) (, ) (, ) (... ) (... ) C) (, ) (, ) (, ) (... ) (. ) D) (... ) (, ) (, ) (... ) (. ) E) (, ) (, ) (... ) (, ) (. ) 9. (I) Kitap tanıtma yazısı dün, bir kitabı gerçekten tanıtmayı amaçlıyordu. (II) Bugünse arka kapakta ne yazılmışsa o yineleniyor. (III) En ciddi dergilerde, böylesi arka kapak yinelemesi yok. (IV) Bakıyorsunuz eser, bir baş yapıt; yazar, ille de bir devir temsilcisidir... (V) Kitabı edindikten sonra, hayal kırıklığı gelip çatıyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir noktalama işareti kullanılmıştır? 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A) İzmir, Ege nin incisi, insanlarının kalbine bir güneş gibi doğuyor. B) İki gün sonra Fatma teyzem i eve getirecekler. C) Akşamki yarışmada birinciliği Gönlümün Gülü adlı parça aldı. D) Son günlerde mutluluk tan çok korku sözcüğü dillerde dolaşıyor. E) Son kitabında şu konular ağırlıkta : mutluluk ve bahar. Körfez Yayınları 11. İnsan, yaşadığı yörenin etkisiyle biçimleniyor. Sait Faik I Burgaz da yaşadı, Burgaz ı yazdı. Yaşar Kemal Çukur- II ova da yaşadı, Çukurova yı yazdı. Yazarın yaşadıkları III tabii ki yazdıklarına yansıyacak. Yaşadığı kent de yansı - IV yacak. Bakış açıları ; konuyu işleme biçimleri farklı olabilir V ama her yazarın yazdığında yaşadığı kenti görebilirsiniz. Parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 12. Onlarda her şey var (I) atlar (II) arabalar, uşaklar (III) Yukarıdaki işaretli yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? A) (. ) (, ) (. ) B) ( ; ) ( ; ) ( : ) C) ( : ) (, ) ( ; ) D) (. ) (, ) (... ) E) ( : ) (, ) (... ) 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? A) Soğuk oldu mu paltolarımızı giymeliyiz B) Yeni dikilen elbise mi arabada unutulmuş C) Kardeşim eve geldi mi gelmedi mi bilmiyorum D) Zil çaldı mı ders başlamış demektir E) Onun niçin geldiğini biliyorum 14. ( ) Deniz Türküsü ( ) adlı şiirinde: İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar. diyen Yahya Kemâl ( ) daima geniş bir çevre arayan ( ) genişlemekten engine açılmaktan hoşlanan, darlığı sevmeyen ve hayalleriyle hep yepyeni iklimler oluşturmasını bilen bir şairdir. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? A) ( - ) ( - ) (, ) (, ) B) ( ) ( ) (, ) (, ) C) ( ) ( ) (. ) (! ) D) (, ) (, ) (, ) (, ) E) ( ) ( ) (, ) (, ) Test 05 CA 1.E 2.A 3.D 4.B 5.E 6.E 7.D 8.C 9.C 10.D 11.A 12.C 13.A 14.B

13 DİL-ANLATIM 1. Deryalarda olur bahri Doldur da ver içem zehri Sunam gurbet elin kahrı Ya çekilir, ya çekilmez Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İyelik eki B) Kip eki C) Fiilden fiil yapım eki D) Bulunma hal eki E) Fiilden isim yapım eki 2. Gördü ki geziye kimse gelmiyor I II III Güneş doğmuş ama henüz ışık yok. IV V Yukarıdaki parçada, altı çizili sözcüklerden hangisinde çekim eki kullanılmamıştır? Ekler (Yapım-Çekim) 4. Değirmenden geldim beygirim yüklü. I II O kızı görenin deli olur aklı III IV 9.SINIF GENEL 07 Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eklerin çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III IV A) şahıs eki şahıs eki hal eki hal eki B) iyelik eki şahıs eki iyelik eki hal eki C) ilgi eki iyelik eki hal eki iyelik eki D) şahıs eki iyelik eki hal eki iyelik eki E) yapım eki yapım eki hal eki iyelik eki 5. Bütün insan etkinlikleri gibi metin yazma da zaman içinde, I özellikle hakim zihniyetlerin etkisi ile kendi geleneklerini II III IV oluşturur. Yukarıdaki parçada numaralanmış eklerin çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III IV A) hal eki ilgi eki iyelik eki hal eki B) ilgi eki iyelik eki iyelik eki hal eki C) iyelik eki ilgi eki iyelik eki hal eki D) ilgi eki ilgi eki hal eki hal eki E) iyelik eki hal eki iyelik eki ilgi eki 3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde -in eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Gerektiğinde kendini feda edecek birçok genci var ülkemizin. B) Dağın ve denizin taşlarını lal taşına döndürdü. C) Maviliklerin dayanılmaz buğusunda kayboldum. D) Bir gün gerçekleşecektir hayallerin. E) Çiçeklerin dayanılmaz bir güzelliği vardı. 6. Sizlerin başarama ma sı olası bir seçenek gibi gelmiyor bana. Yukarıdaki cümlede altı çizili ekler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) ilgi - isim fiil - olumsuzluk - iyelik - hal B) ilgi - isim fiil - olumsuzluk - iyelik - yapım C) iyelik - olumsuzluk - isim fiil - ilgi - hal D) ilgi - olumsuzluk - isim fiil - iyelik - hal E) ilgi - olumsuzluk - isim fiil - ilgi - durum

14 Ekler (Yapım-Çekim) Türkçede bazı ekler başka bir ekin yerine kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde böyle bir kullanım vardır? A) Gezdiğimiz yerlere hayran kalmıştık. B) Bu evlerden birkaçını fotoğraflamıştık. C) Herkes değişik yerler görmek istiyordu. D) Akdeniz in kıyılarını görmeyi hayal etmiştik. E) Bu gezinin ardından içimiz huzur dolmuştu. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük kullanılmamıştır? A) Sabahları işe giderken ceketimin yakasını kaldırıyorum. B) Buz gibi havayı ciğerlerime çekiyorum. C) O soğuk havalarda çocuklar koşarak uzaklaşıyor. D) Alaca karanlıkta incecikten yağmur yağıyor. E) Çiçekçinin önündeki karanfiller geçmiş baharları hatırlatıyor. 8. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince I II Son yokuşun noktasından düzlüğe çevrilince III IV V Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir sözcük yoktur? A) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek B) Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. C) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden. D) Toprağa diz vuruşu dağ gibi biz zeybeğin. E) Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir isim vardır? A) Ben bu yolculuğa sadece seninle çıkarım. B) Günlüklerine gözü gibi bakar ve sakınırdı onları. C) Haftanın her günü tenis oynardı. D) Hem seni de yeni evlerine çağırdılar. E) Bu gölde birkaç adacık vardı. 13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım ve çekim eki almıştır? A) Sanatın gayesi, doğayı kopya etmek değil, ifade etmektir. B) Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da yaşama renk verir. C) Sanat evrenin içindedir, sanatçı bunu oradan çıkaran kişidir. D) Sanat, ruhun dışarı yansıyan kendini gösterme çabasıdır. E) Gerçek sanatçı, eserlerindeki saygınlığını koruyabilen kişidir. 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem çekim eki almıştır? A) Bu davranış hiç hoşuma gitmedi. B) Dağların ardından bana haber yolla. C) Sevgilerin en güzelini sundun bana. D) Yarınlarda yeniden görüşelim. E) Sevilen dostlar hiçbir zaman unutulmaz. 14. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) İri yapılı bir insandı, fakat hastalandı. B) Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı. C) Kurulu bir düzeni vardı, gitmek istemiyor. D) Dizili masalar şamdanlarıyla güzel görünüyordu. E) Sürülü tarlalara bu yıl ekin ekilmeyecek. Test 06 CA 1.E 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.D 8.C 9.D 10.B 11.E 12.E 13.B 14.E

15 DİL-ANLATIM 1. Akıl bir meşaledir, kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz I II III IV için sözdür. V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? 2. Renkli, baharlık elbiselerini giymiş çocuklar uzaklardaki gemicilere el sallıyordu. Yukarıdaki cümlede türemiş sözcük sayısı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 3. Edebiyat güzel sözler demekse, şiir en güzel sözler demektir. Şiir edebiyatın en seçkin parçası olduğu için her şiir edebiyatın sınırları içindedir. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Addan ad yapım eki kullanılmamıştır. C) Birleşik sözcük kullanılmamıştır. D) İyelik eki alan birden fazla sözcük vardır. E) Türemiş sözcük kullanılmamıştır. Sözcüğün Yapısı 9.SINIF GENEL bozkır, akbaba, sarıyer gibi birleşik sözcükler aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturulmuştur? A) İki sözcüğün de anlamını kaybetmesiyle B) Belirtisiz isim tamlamasının birleşmesiyle C) Birinci sözcüklerin anlamını kaybetmesiyle D) İki sözcüğün de gerçek anlamıyla kullanılmasıyla E) Sıfat tamlamasının kaynaşmasıyla 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi sözcük yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? A) Ben İzmir i her yönüyle severim. B) Kardeşim okula varmış. C) Bütün gün ders çalışırdı. D) Yeni aldığı çantayı hemen eskitmiş. E) Dersanenin arkasında kırtasiye varmış. 6. Aşağıdaki şiirde altı çizili sözcüklerden kaç tanesi türemiştir? Gözlerin gözlerime değince Felaketim olurdu ağlardım Beni sevmiyordun bilirdim Bir sevdiğin vardı duyardım Çöp gibi bir oğlan ipince Hayırsızın biriydi fikrimce A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

16 Sözcüğün Yapısı Dünyaya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin; En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yapısı sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? A) türemiş - basit - türemiş - türemiş - basit B) basit - türemiş - türemiş - basit - türemiş C) türemiş - türemiş - türemiş - basit - türemiş D) basit - türemiş - türemiş - türemiş - türemiş E) basit - türemiş - basit - türemiş - basit 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etmek sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? A) Adam bu düşünceyi reddedecek gibi görünmüyor. B) Onların umursamaz tavırları beni rahatsız ediyor. C) Söylediklerimi kabul edersen izin veririm. D) Onun zoru kolay etmesi çok güzel bir durumdu. E) Teklifimizi değerlendirmesi bizi memnun etti. 8. Bütün sevgileri atıp içimden. I II Varlığımı yalnız ona verdim ben, III IV Elverir ki bir gün bana derinden V Ta derinden bir gün bana Gel desin. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E V. 9. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. I II Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. III IV V Altı çizili kelimelerden hangisi yapısı yönüyle türemiş bir sözcüktür? Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin kökü, sözcük türü yönüyle farklıdır? A) Türk toplumunun aile bağları kuvvetlidir. B) İşçiler acele toplanıp gelsinler. C) Soruyu ilk çözene ödül vereceğim. D) Burada herkes acılı yemeklerden hoşlanıyor. E) Şırıldayan musluğu hemen kapatmalıyız. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmıştır? A) Aradığı her şey burada vardı. B) Onunla bu konuyu hiçbir zaman konuşmadı. C) Eve geldiğinde kimse yoktu. D) Herkes onun gibi biriyle çalışmak ister. E) Zaman zaman aralarında anlaşmazlıklar olurdu. 10. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerin hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Gençsiniz, yorulmadan pazara gidip geliverirsiniz. B) Hiç uğraşma gönlümü alamazsın. C) Zorluklara sabreden sonunda mükafatını alır. D) Yarın erkenden iş yerinde hazır olmalıyım. E) Matematik sorularını artık çözebiliyorum. 14. I. Bu aşkı söyleyemem inan bir başkasına. II. Çözüver de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını. III. Hakkını helal et, askerim ana! IV. Sabret gönül, bir gün olur, bu hasret biter. V. Gelmemiştir bu aleme böyle bir yiğit. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir birleşik eylem kullanılmamıştır? Test 07 CA 1.E 2.E 3.D 4.D 5.C 6.D 7.B 8.C 9.B 10.C 11.B 12.A 13.E 14.A

17 DİL-ANLATIM 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlam dışında kullanılmıştır? A) Cesaretinin kırılmasına sen sebeb oldun. B) Dün hava çok soğuktu. C) Çocuğu uyutmak için odaya götürdü. D) Onun pişkinliğine anlam veremiyorum. E) Yaşlı kadının elleri öyle yumuşak ki. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir kelime soyut anlam kazanmıştır? A) Başarıya giden birçok yol var. B) Annesi karanlıktan korkardı. C) Evimizin konuğu hiç eksik olmaz. D) Bunları söylemekten artık bıktım. E) Heyecanla birlikte maçı izledik. Sözcüğün Anlamı 9.SINIF GENEL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir? A) Sınıftaki öğrencilerin hepsinin dili tutulmuştu, kimse konuşmuyordu. B) O hiç dilini tutamaz, kendine söylenenleri her yerde anlatır. C) Onu kıracak bir şey söylemeye bir türlü dili varmıyordu. D) Mahallelinin diline düşmüştü, herkes onun bu durumunu konuşup duruyordu. E) Onun dinlediğini fark edince dili dolaştı, söylemek istediğini söyleyemedi. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmamıştır? A) Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. B) Seni cepten ararım. C) Bu günlerde Tanpınar ı okuyorum. D) Oraya girerken ayaklarını çıkar. E) Vapur, saat da kalkacak. 3. Acı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamda kullanılmıştır? A) Yemek gerçekten acı olmuş. B) Evladının acısına dayanamadı. C) Karabiber bazılarına acı gelir. D) Acı yiyince midem ağrıyor. E) Acı biber bizde çok tüketilir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır? A) Bizim eve giden bir yol var. B) Gül bülbüle hayran imiş. C) Yüzünde tatlı bir telaş var. D) Seni görünce gözlerim sulandı. E) Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç.

18 Sözcüğün Anlamı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkmak sözcüğü bir yerin dışına çıkmak anlamıyla kullanılmıştır? A) Ekonomik krizde doların fiyatı çok çıkmış. B) Sokakta bir anda karşıma çıktı. C) Büyük ikramiye bana çıktı. D) Yenilenen oyuncu, oyundan çıkar. E) Babam bu odadan biraz önce çıktı. 11. I. Birinin bana yalan söylediğini yüzünden anlarım. II. En büyük yalancı kimdir? En çok kendinden bahseden. III. Yalancı en çok göz bebeklerinden anlaşılır. IV. Yalancı birinin sorularınıza tepkisini yakından izleyin. V. Kelimeleri kasıtlı kullanıp kullanmadıklarını düşünün. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? 8. Boğaz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır? A) Bu işi boğaz tokluğuna yapıyor. B) O boğazına düşkün biridir. C) Her zaman boğazına kadar borç içindeydi. D) Maçta boğazı yırtılırcasına bağırdı. E) Arkadaşlarla Boğaz da denize girdik. 9. Göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamıyla kullanılmıştır? A) Gözümde bir ağrı var. B) Dumandan göz gözü görmüyordu. C) Çekmecenin gözünden kalemi al. D) Eşyalarına gözü gibi bakardı. E) Gözümde hiç değerin kalmadı. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile kullanıldığı anlam birbirine uygun değildir? A) Ona yapılanları yüreğim kaldırmıyor. (acımak, merhamet etmek) B) Senin bu oyunlarına inanmıyorum. (hile, yalancılık) C) Bu ayakkabı sana iyi dayandı. (sağlamlığını korumak) D) Adam köşeye sızmıştı. (Bir maddenin dışarıya taşması) E) Ülke saldırılara iki gün dayandı. (direnmek) 13. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı cümlede yanlış kullanılmıştır? A) Yaşlı : İhtiyar merdivenlei ağır ağır çıkıyordu. B) Gelecek : Alper istikbali ile oynuyor. C) Yenilgi : Aldığı mağlubiyetlerle ligden düştü. D) Sene : Bu yıl okulu birincilikle bitirecek. E) Kalpsiz : O yüreksiz bu işi de beceremez. 10. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşmuştur? A) Gece gündüz seni düşünüyorum. B) Abur cubur yemek onu bu hale getirdi. C) Hısım akraba herkes oraya geldi. D) Derse yavaş yavaş geçiyoruz. E) Aşağı yukarı iki yıldır birlikte çalışıyoruz. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdi kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Seninle bu konuyu şimdi konuşalım. B) Şimdi sen Boğaziçi ni kazandın, ne olacak? C) Toplantı şimdi bu odada başlayacak. D) Kitabını bana şimdi verir misin? E) Tüm bildiklerini bana şimdi söyle. Test 08 CA 1.C 2.D 3.E 4.E 5.D 6.C 7.D 8.E 9.B 10.C 11.D 12.C 13.B 14.E

19 DİL-ANLATIM 1. Gönül çekenlerin yeri bu yerdir. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. dizelerindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Edebi Sanatlar 4. Vefasız Aslı ya yol gösteren bu Kerem in sazına cevap veren bu, Kuruyan gözlere yaş gönderen bu, Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. 9.SINIF GENEL 10 A) Leffüneşr B) İstifham C) Kinaye D) Mübalağa E) Tezat 2. Bir sözü ya da söz öbeğini hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanabilme sanatıdır. Yukarıda açıklaması verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cinas B) Tevriye C) Tecahüliarif D) Kinaye E) Hüsnütalil Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A) Cinas B) Telmih C) Teşbih D) Tevriye E) İntak 5. Aşağıdakilerin hangisinde söz sanatı yoktur? A) Sevdi aldattı beni Güldü ağlattı beni B) Bir başka şarkıya başladı dallar Gel gelelim nerde bu, nerde bahar C) Şaşırmışken sağı solu Buldum sona giden yolu D) Ne nakıştır ne desen Yurtsuzlar, yuvasızlar anlamazlar ne desen E) Ne güzel geçti bütün yaz Geceleri, küçük bahçede 3. Çok sevdiğin yağmurlar bile sustu dön artık. Yukarıdaki cümledeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) Tecahüliarif B) Hüsnütalil C) Teşbih D) Teşhis E) Tevriye 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı vardır? A) Kıbrıs bu duruma yine sessizdi. B) Her gölge bir kuş kadar narindi. C) Yalnızlık alır götürür. D) Tarihin dilinden düşmez bu destan E) Kulağının dibinde haykırdı rüzgar.

20 Edebi Sanatlar Benim kaderime ve yalnızlığıma Bulutlar bile ağladı Yukarıdaki dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşbih B) İntak C) Tariz D) Hüsnütalil E) Tecahüliarif 11. Kurda neden boynun kalın, demişler. Kendi işimi kendim yaparım ondan, demiş. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır? A) Tezat B) Mecaz C) İntak D) Leffüneşr E) İstiare 8. Uzaklardan bir göz bana bakıyordu. Yukarıdaki cümlede geçen sanat aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) İstanbul a kar yağdı, uzun zaman sonra. B) İzmir, ona ağlıyordu, acıyla. C) Cebi delikmiş onun için terziye gitmiş. D) Yüce dağ başında uçan kartallar, şahinler var. E) Zeytin ağaçlarının arkasında gülen biri vardı. 9. Karadutum, çatalkaram, çingenem Nar tanem, nur tanem, bir tanem Yukarıdaki mısralarda hangi sanat vardır? A) Tekrir B) İntak C) Telmih D) Tariz E) Mecaz-ı mürsel Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel yapılmamıştır? A) Son günlerde Peyami Safa okuyorum. B) Ankara bu günlerde çok hareketli. C) Bu haber üzerine okul ayağa kalktı. D) Annem sobayı yakmanı söyledi. E) Onun inci gibi dişleri vardı. 13. Gösterip aynasında söğüt ağaçlarını Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını Yukarıdaki dizelerde hangi sanat ağır basmaktadır? A) Tezat B) İntak C) Teşhis D) Tariz E) Ad aktarmas 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat sanatı yoktur? A) Ağlarım hatırıma geldikçe gülüşlerimiz B) Şu çıkan buluta bak bu inen suya inat C) Bir kız vardı yok gibi öyle güzel D) Kiminde güzelik kiminde zenginlik E) Ben gelmeden sen gitme 14. Aşağıdakilerden hangisinde kinaye yoktur? A) Ağaç yaşken eğilir. B) Demir tavında dövülür. C) Atılan ok geri gelmez. D) Ateş, düştüğü yeri yakar. E) Dost ile ye iç, alışveriş etme. Test 09 CA 1.D 2.A 3.B 4.C 5.E 6.D 7.E 8.E 9.C 10.C 11.D 12.D 13.E 14.B

21 DİL-ANLATIM 1. Dün akşam çarşıdaki kitapçıya uğradığım için sevindim. Raflarda irili ufaklı boy boy yeni kitaplar... Tezgahın ardında yaşlı bir adam, kırtasiye malzemelerini yerleştiriyor. Çeşit çeşit kalem, silgi, cetvel... Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tekrar grubuna yer verilmiştir. B) İsim tamlaması vardır. C) Sıfat tamlamaları vardır. D) Bağlama grubu vardır. E) Edat grubuna yer verilmiştir. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu vardır? A) Yağmura rağmen tatile çıkmak istiyordum. B) Kalabalıkta onları nasıl gördün? C) Bugün hanginiz bize gelecek? D) Kardeşine nasıl bir kazak aldın? E) Bu camı hangisinin kırdığını söyledi mi? Tamlama ve Söz Öbekleri 9.SINIF GENEL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama grubu vardır? A) Seni sevdiğim için her şeye katlandım. B) Arkadaşlarla her gün okula kadar yürüyoruz. C) Onun da senin gibi davranmasını beklerdim. D) Ben, ölene dek bu olayı unutmayacağım. E) Sınava çok iyi hazırlanmasına rağmen başarılı olamadı. 5. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlanan ile tamlayan arasına sözcük girmez. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır? A) Sel felaketi tüm yurt çapında üzüntü meydana getirdi. B) Mezunlarımızın çoğunun işi hazırdır. C) Herkes metni göz ucuyla şöyle bir taradı. D) Damat adayımız makina yüksek mühendisi. E) İlk biçimiyle yazılırsa anlam ilişkisi bozulmaz. 3. Aşağıdakilerin hangisinde edat grubu yoktur? A) Kapıyı açtıktan sonra tekrar kapattı. B) Tekrar dersleri için benimle görüştü. C) Tekrar, konuyu öğrenmek için önemlidir. D) Sık tekrar, konuyu çabuk pekiştirir. E) Yazın tekrar görüşmek üzere ayrıldık. 6. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Biz süsleme sanatının doruklarına çıkmış bir milletiz. B) Şiirin ahengi, müziğin ritmi ve nesrin büyüsü bizdedir. C) Ulus bilincinin eksikliği ise bu güzelliklerin sonu olur. D) Suyun doğallığının ezgisi gibi zarif ve yumuşaktır sanat. E) Onu, sevgi ateşinin sıcaklığı güzelleştirir ve ölümsüzleştirir.

22 Tamlama ve Söz Öbekleri Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla tamlayanı olan isim tamlaması vardır? A) Odanın bir köşesine çekilmiş, ağlıyor. B) Bu karda, evlerin ve damların önü kapanır. C) Ürkek, kırgın bakışlarla beni süzüyordu. D) Bisikletin tellerini, frenlerini koparıp atmış. E) Buraların havası başka yerde yoktur. 11. Aşağıdakilerin hangisinde unvan grubu yoktur? A) Murat Dayı hemen buraya gelsene! B) Uzun zaman yalnız kalıyordu Ayşe Kadın. C) Veli Efendi ne zaman ayrılmıştı, köyünden? D) Onulmaz dertlerle bıraktı komşumuzun kızı. E) Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla! 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağ-fiil grubu vardır? A) Dizlerim üşüdüğü zaman aramaya başladım güneşi. B) Halbuki en soğuk vakitleri sevmiştim ben. C) Gecenin karanlığı birden, bastırdı her şeyi. D) Doğru görüp her şeyi yanlış yorumluyorsun. E) Yanlış adımlarla doğru gitmeyi öğrendim ben. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem grubu kullanılmıştır? A) Ey suyun sesinden anlayan bağlar. B) Kerem in sazına cevan veren bu. C) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. D) Yol almış hayatın ufuklarınca. E) Gönlünü Şirin in aşkı sarınca. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerin hangisinde deyime yer verilmemiştir? A) Onun çenesi düşmüş bugünlerde. B) Kardeşine bir türlü diş geçiremiyordu. C) Komşumuz anasının gözüdür, dikkatli ol. D) Bu konuda bana yardım eder misin? E) Benim yaptıklarım sana göre devede kulak. 13. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil grubu vardır? A) Güzel giyinmek bir sanattır. B) Hızlı giden araba yayaya çarptı. C) Görüp de inanmıştım Salim Efendi ye. D) Soruyu bilenler bir adım öne çıksın. E) Her gördüğünü yersin, sendeki mide midir? 10. Aşağıdakilerin hangisinde sayı grubu vardır? A) Yaş otuz beş yolu yarısı eder. B) Dante gibi ortasındayız ömrün. C) Yalvarmak yakarmak nafile bugün. D) Gözün yaşına bakmadan gider. E) Ömür dediğin ne ki dostum. 14. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiile yer verilmemiştir? A) Hasta oldum, senin bu haline. B) Sen insanı hasta edersin, hasta. C) Korkma, benden zarar gelmez sana. D) Öyle surat asma, korkarım. E) Sabret gönül, geçen bu günler. Test 10 CA 1.D 2.D 3.D 4.B 5.E 6.B 7.D 8.B 9.A 10.D 11.C 12.E 13.C 14.E

23 DİL-ANLATIM 1. Öğleden sonra tren istasyonunun önünden geçeceğiz. Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Zarf tümleci - özne - dolaylı tümleç - yüklem B) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem C) Dolaylı tümleç - yüklem - zarf tümleci D) Dolaylı tümleç - yüklem - özne - zarf tümleci E) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 2. I. Sabahları sizinle sahilde yürümek isterim. II. İnsanları ekran başına toplayan bir konu yeniden tartışılıyor. III. Dışarıda, insanı bunaltan sıkıcı bir hava var. IV. O yıllarda en sevdiğim film Eşkiya ydı. V. Dün arkadaşlarla halı sahada yaptığımız maçı beğenmişler. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi yönünden özdeştir? A) I. ve V. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) IV. ve V. Cümle Ögeleri 9.SINIF GENEL Aşağıdaki dizelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? A) Bu ağrılar \ duyurmaz \ sana \ yalnızlığı. B) Bozuk yola girince \ araba \ kirlendi. C) Soğuk günlerde \ soba yanan odaya \ bakır leğenler \ getiriliyor. D) İnsanlar \ işe yetişmek için \ aceleyle \ geçiyorlardı. E) Yağsın \ kar üstümüze \ buram buram. 5. Türküler; bu milletin duyuş, düşünüş ve inanışının ahenk ve estetik potasında eriyerek ritmik hale gelmesinin adıdır. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Özne, zarf tümleci, yüklem B) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem C) Nesne, dolaylı tümleç, yüklem D) Nesne, zarf tümleci, yüklem E) Özne, yüklem 3. Yıllardan beri bin bir güçlükle biriktirdiği bu parayı yoksullara dağıtıverdi. Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Özne - zarf tümleci - yüklem B) Nesne - yüklem C) Özne - yüklem D) Belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem E) Belirtili nesne - dolaylı tümleç - yüklem 6. Bazı öğrenciler kitap okumayı hiç sevmez. Yukarıdaki cümleyle aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögelerinin sıralanışı aynıdır? A) Telefon santralinde kimse yoktu. B) Olayı duyar duymaz acil servise koştuk. C) Annem ve ben sana daima destek olduk. D) Adana da yaşayanlar bu konuda çok şanslı. E) Öğrenciler, yazılı sonuçlarını pek beğenmemiş.

24 Cümle Ögeleri Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? A) Yazar bu kitabında kimi tanıtıyor? B) Sen evden neyi aldın? C) O, öğretmene ne sordu? D) Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E) Çocuğun okulda neyi kaybolmuş? 11. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan sorulardan hangisi farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir? A) Bu ıssız sokaklarda neyi arıyorsun? B) O adam sana kimi sordu? C) Gecenin bu saatinde sokakta ne dolaşıyorsun? D) Bu yaz tatilinde nereyi gezeceksiniz? E) Yıl sonu partisinde ne giyeceksin? 8. Aşağıdakilerden hangisi nesneyi buldurmaya yöneliktir? A) Eve nasıl geldiniz? B) Tatile ne zaman çıkacaksınız? C) Hangisini beğendin? D) Az önce kiminle konuştuk? E) Masanın üzerindeki kitabı kim almış? 9. Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması diğerleriden farklı bir ögedir? A) Öykülerinin birçoğunda hem topluma hem bireylere yönelmiştir. B) Kimi sözcükler dize içinde yeni çağrışımlar üstlenir. C) Düşünce ufkuna ve ruh dinginliğine birçok sanatçı hala ulaşamamıştır. D) İçindeki fırtınalar henüz dinmişti, duygularının bazılarını kendi de tanıyamıyordu. E) Bütün eserlerinde devrin insanlarına özellikle yer verirdi. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat cümlenin nesnesi durumundadır? A) Dünkü davette birçok tanıdık vardı. B) Sevenin halinden sevenler anlar. C) Düşenin dostu olmaz. D) Kazada yaralananları güçlükle kurtardılar. E) Atına bakan ardına bakmaz. 13. Ulus Meydanı nı tren istasyonuna, dar ve bozuk bir şose bağlıyordu. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem B) nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem C) dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem D) nesne - özne - dolaylı tümleç - yüklem E) özne - nesne - dolaylı tümleç - yüklem 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A) Gerçek sanatçı insanlara yol göstermek için eser verir. B) Çınarın yaprakları ağır ağır sallanıyordu. C) Sanat eseri, sanatçının ulaştırmak istediği mesajın kendisidir. D) İnandığın bir hedefe odaklanmalısın. E) Bir gün öldürür beni içimdeki bu dertler. 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne yoktur? A) Bir limanda bulsam kendimi. B) Gizli dertlerimi sana anlattım. C) Katil sinekler deldi utancın perdesini. D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. E) Dolaşsam ben deniz deniz. Test 11 CA 1.D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.B 7.B 8.D 9.A 10.A 11.D 12.D 13.A 14.C

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

SİMETRİ 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Akif ile annesi, köyün kıyısında ufacık bir evde yaşıyorlardı. Evleri bir bahçenin içindeydi. Akif'in annesi bahçeye mevsimine göre

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

Sevda Üzerine Mektup

Sevda Üzerine Mektup 1 Ferda Çetin 21401765 Sevda Üzerine Mektup Sevgilim, Sana mektup yazmamı istiyorsun. Yazayım, tamam, ama hayal kırıklığına uğramazsın umarım. Ben senin gibi değilim. Şiirler yazamam, süslü sözler bilmem.

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 8. Sınıf Fiilimsiler Testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A) Çocuklar, bahçedeki kırık kapıdan girip meyve ağaçlarına çıktılar. B) Arkadaşımın ailesi buradan taşınalı tam iki yıl

Detaylı

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Türkçede Kelime Gruplarının Yapısı ve Kullanılışı Biçimleri:

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1 HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 0 alanına işaretleme yapmayınız. Okul Heyecanım 0. Ben mavi gözlü ve sarışınım. Tarık Mesut Zeki Yukarıdaki konuşma balonlarındaki sözü hangi öğrenci söylemiştir? A. Tarık B.

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Türkçe. 1. Hafta. 1. Sınıfı Hatırlıyorum. 1 Bilgin, hangi özellikleriyle övünürmüş? 2 Bilgin, ne yapmaktan hoşlanmazmış? 3 Bilgin, nasıl bir çocukmuş?

Türkçe. 1. Hafta. 1. Sınıfı Hatırlıyorum. 1 Bilgin, hangi özellikleriyle övünürmüş? 2 Bilgin, ne yapmaktan hoşlanmazmış? 3 Bilgin, nasıl bir çocukmuş? 1. Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe 1. Hafta Aşağıdaki metni iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. BİLGİN Bilgin, sürekli açıkgözlülüğü ile övünen bir çocuktu. Sinemada bilet alırken, otobüs,

Detaylı

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 37 1) V. mümkün değildir I. II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

ÖN OYUN Yer, ağustos böceklerinin yuvası. Cici ve Mimi aynanın karşısında son hazırlıklarını yapmaktadır.

ÖN OYUN Yer, ağustos böceklerinin yuvası. Cici ve Mimi aynanın karşısında son hazırlıklarını yapmaktadır. ÖN OYUN Yer, ağustos böceklerinin yuvası. Cici ve Mimi aynanın karşısında son hazırlıklarını yapmaktadır. (Şapkasını takar.) Nasıl oldu Mimiciğim? Ay çok hoş! (Saçlarına taktığı çiçekleri gösterir.) Ne

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU SINIFI ŞİRİNLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU SINIFI ŞİRİNLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU SINIFI ŞİRİNLER SINIFI MAYIS AYI DİL BECERİLERİM VE BEN AYLIK EĞİTİM PROGRAMI Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Tümevarım tekniği ile "Arabam" ve "Trafik" tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum.

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum. 345. günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Gecikme için kusura bakmayın. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.

Detaylı

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Deyim anlamlı D) Mecaz anlamlı. A) Kapıcı,yağmurun dinmesini bekliyordu. B) Uyandığında karşısında babasını gördü.

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Deyim anlamlı D) Mecaz anlamlı. A) Kapıcı,yağmurun dinmesini bekliyordu. B) Uyandığında karşısında babasını gördü. Niçin kondun a bülbül. Kapımdaki asmaya. en yarimden ayrılmam. Götürseler asmaya. 1) Yukarıdaki altı çizili sözcükler anlam yönünden hangi çeşide girer? A) Eş anlamlı ) Eş sesli C) eyim anlamlı ) Mecaz

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı.

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı. OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender TÜRKÇE 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde üç tane sesli harf yoktur? A) maymun B) selam C) çiçeklik 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte dğerlerinden önce gelir? A) servis B) seyis C) başarı Al

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı?

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı? OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:...

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:... ilkok Adı-Soyadı:... kural tanımayan cafer Cafer evden çıkmayı pek sevmeyen, gürültücü ve hareketli bir çocuktu. Annesini ve babasını sürekli üzüyordu. Kardeşi Elif ile durmadan kavga ediyorlardı. Elif'in

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI Adı - Soyadı Sınıf ve No..... TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI ÇOCUK DEMEK YARIN DEMEK Atatürk otomobille şehre gidiyordu. Küçük bir çocuk yol ortasında oyun oynuyordu. Otomobilin şoförü hem korna çalıyor

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı