ÖRNEKTİR DİL-ANLATIM 9.SINIF. İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi GENEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR DİL-ANLATIM 9.SINIF. İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi GENEL"

Transkript

1 DİL-ANLATIM 1. Bir milletin yazılı olmayan ya da hepsi yazılı olmayan kanunlarına ---- ve ---- denir. Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) tarih - coğrafya B) din - ahlak C) gelenek - görenek D) bilim - sanat E) dil - kültür 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, göndericilik işlevi ile kullanılmıştır? A) Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. B) Fatih, 1453 yılında İstanbul u fetheder. C) Ankara, Türkiye nin başkentidir. D) Turunçgiller en çok Akdeniz bölgesinde yetişir. E) J. Paul Sartre, varoluşçuluk akımının kurucusudur. İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi 9.SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi doğal gösterge değildir? A) İlkbahar B) Sonbahar C) Güneşin doğması D) Karların erimesi E) Suların yavaş akması 5. Aşağıdakilerden hangisi simge değildir? A) Resim B) Zeytin dalı C) Tilki D) Aslan E) Güvercin 3. Ders anlatan bir öğretmen söylediklerinin anlaşılmadığını anlayınca öğrencilerin daha iyi kavraması için: Bu cümlelerle ben şunları anlatmaya çalıştım. diye açıklama yapar. Bu cümlede altı çizili bölümde öğretmen dilin hangi işlevinden faydalanır? A) Kanalı kontrol işlevi B) Dil ötesi işlevi C) Dilin göndergesel işlevi D) Alıcıyı kontrol işlevi E) Heyecana bağlı işlevi 6. Bir kavşakta duran trafik polisi düdüğünü çalarak arabaların durmasını ve geçmesini sağlıyor. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde iletişim ögeleri, alıcı ve kanal doğru sıralamada verilmiştir? A) Polis, şoför, düdük B) Polis, kavşak, şoför C) Şoför, polis, durma-geçme D) Şoför, düdük, polis E) Polis, düdük, kavşak

2 İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi Aşağıdakilerden hangisinde plastik sanatlara örnek verilmiştir? A) Kabartma - müzik B) Resim - tiyatro C) Minyatür - hat D) Dans - tehzib E) Heykel - sinema 11. Arkadaşlar yerlerinize oturun. cümlesinde dil, hangi işleviyle kullanılmıştır? A) Göndergesel işlev B) Heyecan bildirme işlevi C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi D) Şiirsel işlevi E) Dil ötesi işlevi 8. Yeni açılan bir giyim firmasının çalışmaları, ürünleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan katalokta dilin hangi işlevinden yararlanılmıştır? A) Heyecana bağlı işlev - kanalı kontrol işlevi B) Dil ötesi işlev - alıcıyı harekete geçime işlevi C) Göndergesel işlevi - alıcıyı harekete geçirme işlevi D) Kanalı kontrol işlevi - göndergesel işlev E) Heyecana bağlı işlev - şiirsel işlev 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal gösterge değildir? A) Öğrenci B) Doktor C) Bebek D) Öğretmen E) Asker 10. Üniversiteye giden delikanlı telefonla ailesini arar. İhtiyaçlarını söyler. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden değildir? A) İnsanlar arasında iletişimi sağlar. B) Yaşayan ve gelişen bir canlı varlıktır. C) Milletin değerlerini yeni nesle aktarır ve milleti birleştirir. D) Yıllarca gelişerek meydana gelir. E) Bütün diller ortak kurallara göre gelişir. 13. Aşağıdakilerden hangisi dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinin özelliklerinden değildir? A) Alıcıyı işin içine çekmek amaçlanır B) Alıcıda davranış değişikliği oluşturulur. C) Emir cümlelerinde kullanılır. D) Siyasi söylev, reklam metinlerinde kullanılır. E) Bilimsel ve öğretici metinlerde kullanılır. 14. Aşağıdakilerden hangisinde dil, dil ötesi işlevi ile kullanılmıştır? Buna göre, iletişim şemasında gönderen, gönderilen, alıcı, kanal ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir? A) Öğrenci - aile - ihtiyaçlar - telefon B) Öğrenci - ihtiyaçlar - aile - telefon C) Aile - ihtiyaçlar - öğrenci - telefon D) Aile - öğrenci - ihtiyaçlar - telefon E) Öğrenci - aile - telefon - ihtiyaçlar A) Sanat, doğduğu toplumdan kopuk olamaz. B) Yavuz Sultan Selim döneminde, Osmanlı toprakları üçe katlanır. C) Sıfat, isimleri niteler ve belirtir. D) Günümüzde iletişim araçları toplumu birbirine yaklaştırıyor. E) Bizimle Batı arasında kültürel farklılık kalmamıştır.

3 DİL-ANLATIM 1. I. Ağaçların çiçek açması II. İnsanın ateşinin yükselmesi III. İnsanların deniz kenarında yürümesi IV. Öğrencilerin okul bahçesinde oynaması V. Evlerin yüksek yapılması Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğal göstergedir? A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 2. Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergedir? A) Ayın doğması B) Konuşmak C) Karşısındakini çağırma D) Ev hanımlarının toplantısı E) Öğrencilerin ders çalışması Dil-Kültür İlişkisi, İnsan-İletişim Dili 9.SINIF GENEL Güzel sanatlar; ritmik sanatlar, plastik sanatlar, fonetik sanatlar şeklinde üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisinde ritmik (dramatik) sanatlar bir arada verilmiştir? A) Müzik, tiyatro, bale B) Hat, tehzip, opera C) Resim, müzik, sinema D) Tiyatro, bale, opera E) Resim, heykel, dans 5. Aşağıdakilerden hangisi sanat dalı değildir? A) Mimarlık B) Tiyatro C) Kuyumculuk D) Heykel E) Resim 3. Aşağıdakilerden hangisi, kültürü oluşturan unsurlardan değildir? A) Dil B) Tarih C) İnanç D) Gelenek - görenek E) Yaşanılan coğrafya 6. Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Elde edilen bilgiler genel olarak ifade edilir. B) Önemli gördüğü olguları inceler. C) Evrensel bir nitelik taşır. D) Daima eleştirel gözle yaklaşır. E) Gözlenebilen ve gözlenemeyen olgu ve olayları inceler.

4 Dil-Kültür İlişkisi, İnsan-İletişim Dili Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen kavramlar milletlere göre değişiklik göstermez? A) Askerlik - kahramanlık B) Aşk - sevgi C) Bilim - teknoloji D) Ölüm - eğlence E) Ahlak - namus 11. Aşağıdakilerden hangisinde dilin heyecan bildirme işlevi kullanılmıştır? A) Her sorunun bir çözümü vardır B) Oh, ne kadar da güzel bir gün C) Demek ki beni dinlememiş D) Öğrenciler sıra sıra dizilmiş E) Size bunları daha önce söylemiştim 8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliği değildir? A) Tümdengelim - tümevarım yaklaşımlarından yararlanır. B) Direk ya da dolaylı olarak gözlenebilen olayları inceler. C) Bilgilerin sorgulanmaya açık ve elverişli olması gerekir. D) Yeni bilgiler eski bilgiler üzerine bina edilir. E) Evrendeki bütün olayları, olguları konu olarak seçer. 9. Aşağıdakilerden hangisinde dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılmıştır? A) Şiir yazmak, güzel bir duygu. B) Herkes masasını temiz tutsun. C) Yazın güzel değil. D) Soruların eksik. E) Bu yemek, güzel olmuş. Körfez Yayınları 12. İnsanlar bazı fiziki özellikleri kalıtım yoluyla elde ederler. Örneğin göz rengi, saç rengi ve benzerleri. Ancak dil, kalıtım yoluyla değil içinde büyüdüğümüz toplumda konuşularak, dil yeteneği geliştirilerek edinilir. İnsan konuşma yetisiyle doğar ama konuşacağı dili toplumda şekillenmiş olarak bulur. Kullanacağı dil toplumda vardır. Bu parçada dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Milli olması B) Canlı olması C) Sosyal varlık olması D) Değişmez olması E) Günlük hayatta ihtiyaçlarımızı karşılaması 13. Türk ulusu Şarlo ya gülmez. Türk tuluatından Hamdi ye güler, Dümbüllü ye güler. Türk ün komik dediğine de bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız komik demez. Yukarıdaki paragrafta kültürün hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Temelinin bilinmemesi B) Maddi ve manevi kültür diye ayrılması C) Milli olması D) Değişmez olması E) Canlı olması 10. Aşağıdakilerden hangisinde dil, kanalı kontrol görevinde kullanılmıştır? A) Lütfen, herkes yerine otursun. B) Bütün öğrenciler dışarıda beklesin. C) Yarınlar sizin olsun. D) Bilgisayarın nasıl kullanılacağı anlaşıldı mı? E) Her şey, gönlünüzce olsun. 14. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden biri değildir? A) Ağızların farklılaşmasını önlemek B) Ülkede birleştirici bir rol oynamak C) Ortak bir kültür dili oluşturmak D) Toplumun düşüncelerini yönlendirmeyi kolaylaştırmak E) Dil öğretimini kolaylaştırmak Test 01 CA 1.C 2.D 3.B 4.E 5.A 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B 11.C 12.E 13.E 14.C

5 DİL-ANLATIM 1. Bir ülkenin sanatı; kültürü dilinden bağımsız düşünülemez. Çünkü kültürü taşıyıp gelecek kuşaklara ileten dildir. Bu arada dil de kültür tarafından tarih içinde değişikliklere uğratılır. Dillerin Sınıflandırılması, Türk Dilinin Gelişimi 9.SINIF GENEL I. Risaletü n Nushiye bu dönem eseridir. II. Oğuz Türkçesinin ilk dönemidir. III. Eski Türkçeden sonra Türkçe nin iki büyük kolundan biridir. Bu yazıda kültürün hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Yukarıdaki özellikleri verilen dönem Türkçenin hangi dönemidir? A) Milli olması B) Özgün olması C) Canlı olması D) Dil ile etkileşim içinde olması E) Değişebilir olması 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesi dönemi eserleri içerisinde yer almaz? A) Siham-ı Kaza B) Şikayetname C) Kutadgu Bilig D) Harname E) Hüsn-ü Aşk A) Osmanlı Türkçesi B) Eski Anadolu Türkçesi C) Türkiye Türkçesi D) Karahanlı Türkçesi E) Azeri Türkçesi 5. Türkçenin 11. yüzyıldan yazılı ürünlerle takip edilebilen 7. yüzyıla kadar olan dönemi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Bu dönemin önemli ilk yazılı ürünleri Orhun Abideleri dir. B) Bu dönem, Eski Türkçe adıyla bilinir. C) Bu dönemde hakim olan devletler, Göktürk ve Uygur devletidir. D) Bu dönemden sonra Türkçe Doğu ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılır. E) Bu dönem, Eski Anadolu Türkçesi adıyla adlandırılır. 3. Türk yazı dilinin 11. ve 15. yüzyıl arasındaki dönemine Orta Türkçe adı verilir. 13. yüzyıla kadar büyük ölçüde Eski Türkçenin özellikleri devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe dönemi özellikleri arasında yer almaz? A) Bu dönemin ilk yazılı ürünü Kutadgu Bilig dir. B) Orta Türkçe dönemi yerini Yeni Türkçeye bırakır. C) Bu dönemin ilk yazılı ürünleri Orhun Abideleri dir. D) Yunus Emre bu dönemde eser veren bir sanatçıdır. E) Bu dönemde Anadolu da halk ve divan edebiyatı görülür. 6. Aşağıdaki lehçelerden hangisi Orta Türkçe dönemi Türk lehçelerden biri değildir? A) Karahanlı Türkçesi B) Harezm Türkçesi C) Eski Anadolu Türkçesi D) Uygur Türkçesi E) Kıpçak Türkçesi

6 Dillerin Sınıflandırılması, Türk Dilinin Gelişimi Günümüz Türkiye Türkçesi, Türk lehçelerinin hangi kolundadır? A) Oğuz Türkçesi B) Çağatay Türkçesi C) Kıpçak Türkçesi D) Karahanlı Türkçesi E) İstanbul Türkçesi 11. Uygur Türkçesi metinleri Sekiz Yükmek, Irk Bitig, Altun Yaruk Türkçenin hangi döneminde oluşturulmuştur? A) Eski Türkçe dönemi B) Ana Türkçe dönemi C) İlk Türkçe dönemi D) Eski Anadolu Türkçesi dönemi E) Çağdaş Türkçe dönemi 8. Göçler sonucu Türkler 13. yüzyılda batıda Anadolu ya; kuzeyde Karadeniz in kuzeyi ve batısına kadar yayılmışlardır. Bu yayılış sonucu Türkçe yayıldığı bölgelere göre iki kola ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen kollardır? A) Anadolu - Karadeniz B) Orta Asya - Hazar Türkçesi C) Anadolu - Hazar Türkçesi D) Kuzeydoğu - Batı Türkçesi E) Orta Asya - Anadolu Türkçesi 9. Kuzey-Doğu Türkçesinin tarihi dönemleri nelerdir? A) Kıpçak Türkçesi - Çağatay Türkçesi B) Karahan Türkçesi - Oğuz Türkçesi C) Gagavuz Türkçesi - Türkiye Türkçesi D) Eski Anadolu Türkçesi - Kıpçak Türkçesi E) Oğuz Türkçesi - Kıpçak Türkçesi Körfez Yayınları 12. Bir dilin metinlerle takip edilemeyen karanlık dönemlerde kendisinden ayrılan kollarına ---- denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Lehçe B) Ağız C) Şive D) Jargon E) Argo 13. Aşağıdakilerden hangileri lehçedir? A) Azeri Türkçesi - Kazak Türkçesi B) Çuvaşça - Yakutça C) İstanbul ağzı - Karadeniz ağzı D) Çuvaşça - Türkmen Lehçesi E) Kazak Türkçesi - Çuvaşça 10. Aşağıdakilerden hangisi başlangıcında aynı özellikler gösteren Türkçenin daha sonraki zamanlarda farklı özellikler göstermesinin (lehçelere ayrılmasının) nedenleri arasında yer almaz? A) Coğrafi farklılıkların olması B) Kültürel farklılaşma C) Farklı kültürlerle etkileşim D) Teknolojik gelişim E) Savaşlar 14. Bir dilin, metinlerle takip edilebilen dönemlerde kendisinden ayrılmış olup bazı ses ve şekil farklılıkları gösteren kollarına ---- denir ve ---- buna örnek olarak verilebilir. Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile doldurulabilir? A) Şive, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi B) Lehçe, Çuvaşça, Yakutça C) Ağız, İstanbul ağzı, Karadeniz ağzı D) Şive, Yakutça, Çuvaşça E) Lehçe, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi Test 02 CA 1.A 2.A 3.E 4.D 5.C 6.E 7.C 8.E 9.B 10.D 11.B 12.C 13.C 14..D

7 DİL-ANLATIM 1. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin kaçında ses olayı vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. I. Yeşil pencerenden bir gül at bana II. Bulutlar toplanıyor, ufukta dalgalar çok III. Herkes bir tarafa sen teksin gülüm IV. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum V. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde ses daralması ve kaynaştırma harfi vardır? Ses Bilgisi, Boğumlama Kusurları 9.SINIF GENEL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? A) Uyanırım gece yarısı birdenbire tedirgin. B) Temiz havaya hasret kaldık bu illerde. C) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. D) Dayandı anasının yüz bin yıllık yüreği. E) Bundan sonra sılada hasret yaşayacaktı. 5. Hani o, bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği vardır? A) Ulama B) Ünsüz türemesi C) Ünlü düşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz düşmesi 3. Ne zaman seni düşünsem Bir ceylan su içmeye iner Çayırları büyürken görürüm Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? A) Ünlü düşmesi B) Ünlü daralması C) Ünsüz türemesi D) Ünlü türemesi E) Kaynaştırma harfi 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmamıştır? A) Can kafeste durmaz uçar. B) Dünya bir han konar göçer. C) Hani o gül gülerek geldiği demler şimdi. D) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. E) Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra.

8 Ses Bilgisi, Boğumlama Kusurları I. Bir ben vardır bende benden içeri II. Benim de sevdalar geçti başımdan III. Sanma ki geçer bu karanlıklar IV. Gecenin ardında yine gece var. V. Sen benim eski dostumsun. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır? 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapalı. B) Yolda rastladığı kişiyi uzun süre düşündü. C) Unuturum sanma bu söylediğini. D) Bu söylediklerim kulağına küpe olsun. E) Aklıma takılanları da sorayım dedim. 8. Sert sessizle biten bir sözcüğe sessizle başlayan bir ek getirildiğinde ekin ilk harfi sert sessiz olur. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A) Bir mektuptur bu gurbetten gelen. B) Seni beklemekte bütün rüzgarlar. C) Yumuşak bir el hafifçe dokundu yüzüme. D) Kinden nefretten ne kazanır ki insanlık E) Bir bebeğin ellerinden tuttu yavaşca. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır? A) Çözülen bir demetten indiler birer birer. B) Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer. C) Yolunu bulamamış yolcuyum hayatta. D) Şimdi bomboş sebilden serviler bir şey sorar. E) Mermer basamaklarda uçuşur kar gibi tüyler. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? A) O renkli kalemleri hep çantasında sakladı. B) Arkadaşlarının doğum günlerini hiç unutmazdı. C) Babasıyla uzun süre beklediler istasyonda. D) Onun bu kadar mutlu olduğunu hiç görmemişti. E) Anlamadığı soruları öğretmenine soracaktı. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır? A) Biraz da kalbinin sesini dinle. B) Üst geçitin yanında bekliyordu onu. C) Olanları bir bir anlattı. D) Derdine derman arıyordu her seste. E) Son kitabının konusunu çok merak ediyordu. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses daralması vardır? A) Hayat, her şeye rağmen devam ediyordu. B) Yazın dünyasına şiirle adım attı. C) Günlerdir ağzına bir lokma koymadı. D) Birini çağırmak gerekiyordu yardıma. E) Her zamanki gibi yine uyuyamıyordu. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır? A) Fatih te yoksul bir gramofon çalıyor. B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi. C) Beklenen son tren de gelmedi. D) Şehrin tüm ışıkları bir bir söndü. E) Gençliği harcıyorum bir çırpıda. Test 03 CA 1.D 2.C 3.C 4.B 5.E 6.D 7.A 8.D 9.A 10.E 11.A 12.A 13.B 14.A

9 DİL-ANLATIM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Onu hastanede ziyaret etmen çok iyi olur. B) Bu kitabı ileride daha da genişletmeyi düşünüyorum. C) Annem bakkala hep beni gönderiyor. D) Babam doğum günümü hiçbir zaman unutmaz. E) Senin ne kadar küçük bir burunun varmış. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Bilimin bir işlevide iyi ile kötüyü göstermesidir. B) Oysa bu yollardan ikisi de yanlıştır. C) Bir şeyin iyi ya da kötü olması, eski ya da yeni olmasına bakmaz. D) Bu öyküsü de toplum tarafından benimsenmeyecektir. E) Bizim evde sebze yemekleri çok sevilir. Yazım Kuralları 9.SINIF GENEL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Surlar ve yüksek burçlar onun karşısında toz duman olur. B) Saat de otogarda bekliyorum seni. C) Ümitsiz olmayın; çünkü ümit, sizsiniz. D) Hayat dostlarla güzeldir. E) Çok yaşayan değil, çok gezen bilir. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Annesi üzüntüden kahroldu. B) Bir rüya gibi başlar her şey. C) Ey tatlı rüyaların sevimli kahramanları! D) Ümitle uzun yollar aşılır. E) Şehri çok kısa zamanda terketti. 3. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Ara yönleri belirten kelimeler ayrı yazılır. B) Bir günümüzün nasıl geçtiğini anlatan bir yazı istedi. C) Ankara nın havası İstanbul unkine göre daha sert. D) Ağızına gelen ne varsa söyledi. E) Öyle korkmuştu ki tek kelime söylemedi. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Konuşmalarında sanki bire bir beni anlatıyor. B) Onca kazadan sapasağlam çıkmayı başara bilmişti. C) Bu haberi duyunca birden bire ayağa kalktı. D) Onun hep ilerigeri konuşması bizi üzerdi. E) Onunla güpegündüz buluşmaya gitmeyin.

10 Yazım Kuralları Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Omuz omuza vermeyi bilmişlerdi. B) Kardeşi de olaya sessiz kaldı. C) Onu görünce yüreğim küt küt atıyordu. D) Biraz yürüyüncede yeşil bir vadi karşıladı bizi. E) Korkudan tir tir titriyordu. 11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır? A) Elektiriklerin kesilmesiyle birlikte jeneratör devreye girdi. B) Doludizgin geçen günler artık sona ermişti. C) Orijinal olması onun en önemli özelliği. D) Bu iş için herkesin azami inisiyatif göstermesi gerekiyor. E) Başvuru için çeşitli kriterler konulmuş. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Sana diyeceğim şu ki: Kendine dikkat et. B) Ağaçtaki kirazlardan biraz kopardı. C) Öyle bir haykırki sesini duymayan kalmasın. D) Halbuki o da gelmemişti. E) Sen ki böyle davranıyorsun, diğerleri ne yapsın. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birtakım sözcüğünün yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Param ancak bir takım elbiseye yetebildi. B) Bugün bir takım mobilya aldık. C) Bir takım insanlar hayatlarında doğruyu bulamamışlardır. D) Bir takım kitap aldık babamla. E) Onunla ancak bir takım oluşturabildik. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Ona burayı sen tarif etmişdin değil mi? B) Bizim ki yine ortalıkta görünmüyor. C) Onun burada kimi aradığını biliyor musun? D) Sessiz yaşamış, onu kim hatırlıyacak? E) O, toplumun ilerilemesi adına çok çalıştı. 13. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber. B) Hiç şaşmıyan bir saat gibi işler durur kader. C) Kaybetti asrımızda ölüm, eski hüzününü. D) Geldikdi bir zaman Sarı Saltık la Asya dan. E) Seni bir an müsayit bulamam konuşmaya. 10. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Antrenmandan sonra biraz dinlendik. B) Voleybolu dört yıl profesyonelce yaptı. C) Atletizm turnuvası için yurt dışına gitti. D) Yeni alınan eşortmanını hemen yırtmış. E) Jimnastik yapanlar sağlıklı bir vücut kazanır. 14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır? A) Varsayalım ki bu sene çok başarılı oldun. B) Farzedelim şu anda ailenin yanına gidiyorsun. C) Cüzdanını kaybedince çok perişan oldu. D) Doğruyla yanlışı her zaman ayırt etmelisin. E) Sokakta kavga edenlere bir an bakakaldım. Test 04 CA 1.A 2.D 3.E 4.D 5.C 6.D 7.D 8.E 9.B 10.E 11.E 12.C 13.B 14.D

11 DİL-ANLATIM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? A) Hırsız (,) polisin elinden kurtulamadı. B) Demirci (,) çırağına bağırdı. C) Çarşıya gidip kalem (,) silgi (,) defter alacağım. D) Kırmızı gülleri (,) sarı papatyaları çok seviyor. E) Atatürk sarı (,) saçlı mavi (,) gözlüydü. 2. Kendi şiiri üzerinde hummalı çalışmaları sürerken başka şairlerin (I) değişik biçemde ve kıvamda meyve sunanların son yazdıklarını okumakta yarar mı var (II) zarar mı? Etkilenmeyi ya da uyarımın bozulacağı kaygısını düşünerek sormuyorum bu soruyu (III) Önce kendime, evet kendime... Öylesine soruyorum (IV) Başka şiir, gıda mıdır şairin külliyat sofrasına? Sordum, öyleyse önce kendim yanıtlamalıyım (V) Yarar var. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangi ikisine iki nokta (:) getirilmelidir? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.. D) IV. ve V. E) II. ve V. Noktalama İşaretleri 9.SINIF GENEL Erzurum, güzelliklerle dolu bir şehirdir (I) Destanlar, gizemler, tarih (II) Kasım ayından sonra karın düştüğü kara kışın başladığı soğuğa esir olan şehirdir Erzurum (III) Karın tadını çocuklar ve dağlarda kayanlar çıkarır (IV) Palandöken bir simgedir Erzurum da (V) Yukarıdaki parçada numaralı yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? 5. Taşra alemi (I) Ne hoştur İstanbul un dışında geçen hayat (II) Bir taraftan memurlar, subaylar, öğretmenler (III) Sonra kasabanın çift çubuk sahibi yerli ahalisi (IV) Birbirinden farklı ama birbirini candan seven insanlar (V) Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine (...) getirilemez? 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Kim olduğunu öğrenince hemen bana mı geldin? B) Bu soruları cevapladın mı sınıfını geçersin? C) Hangi evde oturuyorsunuz? D) Bu iyiliği neden yaptığımı sanıyorsun? E) Ne zaman, nasıl, kiminle gelmiş? 6. Ortalık aydınlanmaya başlamıştı (I) ama ihtiyar adam hâla uyanıktı. O ne dayanılmaz hasret ne dayanılmaz bir gurbet (II) Her köşede önüne çıkan yalnızlık (III) Sonra yavaşça yanaklarına doğru inen iki damla yaş (IV) Ve aniden bu hüzünlü sessizliği bozan bir ses (V) Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

12 Noktalama İşaretleri Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! B) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz dir, ileri! C) Benim mi Allah ım bu çizgili yüz? D) Çok yaşayan; bilmez çok gezen bilir! E) Her canlı; doğar, büyür, yaşar ve ölür. 8. İstanbul ( ) yeni bir masala başlıyor. Kış hazırlıkları ( ) aceleci alışverişler ( ) okul kayıtları ( ) Yine otobüslere yine vapurlara biniyoruz ( ) Yukarıdaki cümlelerde ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) (, ) (... ) (, ) ( ; ) (. ) B) (, ) (, ) (, ) (... ) (... ) C) (, ) (, ) (, ) (... ) (. ) D) (... ) (, ) (, ) (... ) (. ) E) (, ) (, ) (... ) (, ) (. ) 9. (I) Kitap tanıtma yazısı dün, bir kitabı gerçekten tanıtmayı amaçlıyordu. (II) Bugünse arka kapakta ne yazılmışsa o yineleniyor. (III) En ciddi dergilerde, böylesi arka kapak yinelemesi yok. (IV) Bakıyorsunuz eser, bir baş yapıt; yazar, ille de bir devir temsilcisidir... (V) Kitabı edindikten sonra, hayal kırıklığı gelip çatıyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir noktalama işareti kullanılmıştır? 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A) İzmir, Ege nin incisi, insanlarının kalbine bir güneş gibi doğuyor. B) İki gün sonra Fatma teyzem i eve getirecekler. C) Akşamki yarışmada birinciliği Gönlümün Gülü adlı parça aldı. D) Son günlerde mutluluk tan çok korku sözcüğü dillerde dolaşıyor. E) Son kitabında şu konular ağırlıkta : mutluluk ve bahar. Körfez Yayınları 11. İnsan, yaşadığı yörenin etkisiyle biçimleniyor. Sait Faik I Burgaz da yaşadı, Burgaz ı yazdı. Yaşar Kemal Çukur- II ova da yaşadı, Çukurova yı yazdı. Yazarın yaşadıkları III tabii ki yazdıklarına yansıyacak. Yaşadığı kent de yansı - IV yacak. Bakış açıları ; konuyu işleme biçimleri farklı olabilir V ama her yazarın yazdığında yaşadığı kenti görebilirsiniz. Parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 12. Onlarda her şey var (I) atlar (II) arabalar, uşaklar (III) Yukarıdaki işaretli yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? A) (. ) (, ) (. ) B) ( ; ) ( ; ) ( : ) C) ( : ) (, ) ( ; ) D) (. ) (, ) (... ) E) ( : ) (, ) (... ) 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? A) Soğuk oldu mu paltolarımızı giymeliyiz B) Yeni dikilen elbise mi arabada unutulmuş C) Kardeşim eve geldi mi gelmedi mi bilmiyorum D) Zil çaldı mı ders başlamış demektir E) Onun niçin geldiğini biliyorum 14. ( ) Deniz Türküsü ( ) adlı şiirinde: İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar. diyen Yahya Kemâl ( ) daima geniş bir çevre arayan ( ) genişlemekten engine açılmaktan hoşlanan, darlığı sevmeyen ve hayalleriyle hep yepyeni iklimler oluşturmasını bilen bir şairdir. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? A) ( - ) ( - ) (, ) (, ) B) ( ) ( ) (, ) (, ) C) ( ) ( ) (. ) (! ) D) (, ) (, ) (, ) (, ) E) ( ) ( ) (, ) (, ) Test 05 CA 1.E 2.A 3.D 4.B 5.E 6.E 7.D 8.C 9.C 10.D 11.A 12.C 13.A 14.B

13 DİL-ANLATIM 1. Deryalarda olur bahri Doldur da ver içem zehri Sunam gurbet elin kahrı Ya çekilir, ya çekilmez Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İyelik eki B) Kip eki C) Fiilden fiil yapım eki D) Bulunma hal eki E) Fiilden isim yapım eki 2. Gördü ki geziye kimse gelmiyor I II III Güneş doğmuş ama henüz ışık yok. IV V Yukarıdaki parçada, altı çizili sözcüklerden hangisinde çekim eki kullanılmamıştır? Ekler (Yapım-Çekim) 4. Değirmenden geldim beygirim yüklü. I II O kızı görenin deli olur aklı III IV 9.SINIF GENEL 07 Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eklerin çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III IV A) şahıs eki şahıs eki hal eki hal eki B) iyelik eki şahıs eki iyelik eki hal eki C) ilgi eki iyelik eki hal eki iyelik eki D) şahıs eki iyelik eki hal eki iyelik eki E) yapım eki yapım eki hal eki iyelik eki 5. Bütün insan etkinlikleri gibi metin yazma da zaman içinde, I özellikle hakim zihniyetlerin etkisi ile kendi geleneklerini II III IV oluşturur. Yukarıdaki parçada numaralanmış eklerin çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III IV A) hal eki ilgi eki iyelik eki hal eki B) ilgi eki iyelik eki iyelik eki hal eki C) iyelik eki ilgi eki iyelik eki hal eki D) ilgi eki ilgi eki hal eki hal eki E) iyelik eki hal eki iyelik eki ilgi eki 3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde -in eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Gerektiğinde kendini feda edecek birçok genci var ülkemizin. B) Dağın ve denizin taşlarını lal taşına döndürdü. C) Maviliklerin dayanılmaz buğusunda kayboldum. D) Bir gün gerçekleşecektir hayallerin. E) Çiçeklerin dayanılmaz bir güzelliği vardı. 6. Sizlerin başarama ma sı olası bir seçenek gibi gelmiyor bana. Yukarıdaki cümlede altı çizili ekler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) ilgi - isim fiil - olumsuzluk - iyelik - hal B) ilgi - isim fiil - olumsuzluk - iyelik - yapım C) iyelik - olumsuzluk - isim fiil - ilgi - hal D) ilgi - olumsuzluk - isim fiil - iyelik - hal E) ilgi - olumsuzluk - isim fiil - ilgi - durum

14 Ekler (Yapım-Çekim) Türkçede bazı ekler başka bir ekin yerine kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde böyle bir kullanım vardır? A) Gezdiğimiz yerlere hayran kalmıştık. B) Bu evlerden birkaçını fotoğraflamıştık. C) Herkes değişik yerler görmek istiyordu. D) Akdeniz in kıyılarını görmeyi hayal etmiştik. E) Bu gezinin ardından içimiz huzur dolmuştu. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük kullanılmamıştır? A) Sabahları işe giderken ceketimin yakasını kaldırıyorum. B) Buz gibi havayı ciğerlerime çekiyorum. C) O soğuk havalarda çocuklar koşarak uzaklaşıyor. D) Alaca karanlıkta incecikten yağmur yağıyor. E) Çiçekçinin önündeki karanfiller geçmiş baharları hatırlatıyor. 8. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince I II Son yokuşun noktasından düzlüğe çevrilince III IV V Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir sözcük yoktur? A) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek B) Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. C) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden. D) Toprağa diz vuruşu dağ gibi biz zeybeğin. E) Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir isim vardır? A) Ben bu yolculuğa sadece seninle çıkarım. B) Günlüklerine gözü gibi bakar ve sakınırdı onları. C) Haftanın her günü tenis oynardı. D) Hem seni de yeni evlerine çağırdılar. E) Bu gölde birkaç adacık vardı. 13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım ve çekim eki almıştır? A) Sanatın gayesi, doğayı kopya etmek değil, ifade etmektir. B) Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da yaşama renk verir. C) Sanat evrenin içindedir, sanatçı bunu oradan çıkaran kişidir. D) Sanat, ruhun dışarı yansıyan kendini gösterme çabasıdır. E) Gerçek sanatçı, eserlerindeki saygınlığını koruyabilen kişidir. 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem çekim eki almıştır? A) Bu davranış hiç hoşuma gitmedi. B) Dağların ardından bana haber yolla. C) Sevgilerin en güzelini sundun bana. D) Yarınlarda yeniden görüşelim. E) Sevilen dostlar hiçbir zaman unutulmaz. 14. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) İri yapılı bir insandı, fakat hastalandı. B) Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı. C) Kurulu bir düzeni vardı, gitmek istemiyor. D) Dizili masalar şamdanlarıyla güzel görünüyordu. E) Sürülü tarlalara bu yıl ekin ekilmeyecek. Test 06 CA 1.E 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.D 8.C 9.D 10.B 11.E 12.E 13.B 14.E

15 DİL-ANLATIM 1. Akıl bir meşaledir, kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz I II III IV için sözdür. V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? 2. Renkli, baharlık elbiselerini giymiş çocuklar uzaklardaki gemicilere el sallıyordu. Yukarıdaki cümlede türemiş sözcük sayısı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 3. Edebiyat güzel sözler demekse, şiir en güzel sözler demektir. Şiir edebiyatın en seçkin parçası olduğu için her şiir edebiyatın sınırları içindedir. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Addan ad yapım eki kullanılmamıştır. C) Birleşik sözcük kullanılmamıştır. D) İyelik eki alan birden fazla sözcük vardır. E) Türemiş sözcük kullanılmamıştır. Sözcüğün Yapısı 9.SINIF GENEL bozkır, akbaba, sarıyer gibi birleşik sözcükler aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturulmuştur? A) İki sözcüğün de anlamını kaybetmesiyle B) Belirtisiz isim tamlamasının birleşmesiyle C) Birinci sözcüklerin anlamını kaybetmesiyle D) İki sözcüğün de gerçek anlamıyla kullanılmasıyla E) Sıfat tamlamasının kaynaşmasıyla 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi sözcük yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? A) Ben İzmir i her yönüyle severim. B) Kardeşim okula varmış. C) Bütün gün ders çalışırdı. D) Yeni aldığı çantayı hemen eskitmiş. E) Dersanenin arkasında kırtasiye varmış. 6. Aşağıdaki şiirde altı çizili sözcüklerden kaç tanesi türemiştir? Gözlerin gözlerime değince Felaketim olurdu ağlardım Beni sevmiyordun bilirdim Bir sevdiğin vardı duyardım Çöp gibi bir oğlan ipince Hayırsızın biriydi fikrimce A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

16 Sözcüğün Yapısı Dünyaya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin; En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yapısı sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? A) türemiş - basit - türemiş - türemiş - basit B) basit - türemiş - türemiş - basit - türemiş C) türemiş - türemiş - türemiş - basit - türemiş D) basit - türemiş - türemiş - türemiş - türemiş E) basit - türemiş - basit - türemiş - basit 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etmek sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? A) Adam bu düşünceyi reddedecek gibi görünmüyor. B) Onların umursamaz tavırları beni rahatsız ediyor. C) Söylediklerimi kabul edersen izin veririm. D) Onun zoru kolay etmesi çok güzel bir durumdu. E) Teklifimizi değerlendirmesi bizi memnun etti. 8. Bütün sevgileri atıp içimden. I II Varlığımı yalnız ona verdim ben, III IV Elverir ki bir gün bana derinden V Ta derinden bir gün bana Gel desin. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E V. 9. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. I II Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. III IV V Altı çizili kelimelerden hangisi yapısı yönüyle türemiş bir sözcüktür? Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin kökü, sözcük türü yönüyle farklıdır? A) Türk toplumunun aile bağları kuvvetlidir. B) İşçiler acele toplanıp gelsinler. C) Soruyu ilk çözene ödül vereceğim. D) Burada herkes acılı yemeklerden hoşlanıyor. E) Şırıldayan musluğu hemen kapatmalıyız. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmıştır? A) Aradığı her şey burada vardı. B) Onunla bu konuyu hiçbir zaman konuşmadı. C) Eve geldiğinde kimse yoktu. D) Herkes onun gibi biriyle çalışmak ister. E) Zaman zaman aralarında anlaşmazlıklar olurdu. 10. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerin hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Gençsiniz, yorulmadan pazara gidip geliverirsiniz. B) Hiç uğraşma gönlümü alamazsın. C) Zorluklara sabreden sonunda mükafatını alır. D) Yarın erkenden iş yerinde hazır olmalıyım. E) Matematik sorularını artık çözebiliyorum. 14. I. Bu aşkı söyleyemem inan bir başkasına. II. Çözüver de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını. III. Hakkını helal et, askerim ana! IV. Sabret gönül, bir gün olur, bu hasret biter. V. Gelmemiştir bu aleme böyle bir yiğit. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir birleşik eylem kullanılmamıştır? Test 07 CA 1.E 2.E 3.D 4.D 5.C 6.D 7.B 8.C 9.B 10.C 11.B 12.A 13.E 14.A

17 DİL-ANLATIM 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlam dışında kullanılmıştır? A) Cesaretinin kırılmasına sen sebeb oldun. B) Dün hava çok soğuktu. C) Çocuğu uyutmak için odaya götürdü. D) Onun pişkinliğine anlam veremiyorum. E) Yaşlı kadının elleri öyle yumuşak ki. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir kelime soyut anlam kazanmıştır? A) Başarıya giden birçok yol var. B) Annesi karanlıktan korkardı. C) Evimizin konuğu hiç eksik olmaz. D) Bunları söylemekten artık bıktım. E) Heyecanla birlikte maçı izledik. Sözcüğün Anlamı 9.SINIF GENEL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir? A) Sınıftaki öğrencilerin hepsinin dili tutulmuştu, kimse konuşmuyordu. B) O hiç dilini tutamaz, kendine söylenenleri her yerde anlatır. C) Onu kıracak bir şey söylemeye bir türlü dili varmıyordu. D) Mahallelinin diline düşmüştü, herkes onun bu durumunu konuşup duruyordu. E) Onun dinlediğini fark edince dili dolaştı, söylemek istediğini söyleyemedi. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmamıştır? A) Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. B) Seni cepten ararım. C) Bu günlerde Tanpınar ı okuyorum. D) Oraya girerken ayaklarını çıkar. E) Vapur, saat da kalkacak. 3. Acı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamda kullanılmıştır? A) Yemek gerçekten acı olmuş. B) Evladının acısına dayanamadı. C) Karabiber bazılarına acı gelir. D) Acı yiyince midem ağrıyor. E) Acı biber bizde çok tüketilir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır? A) Bizim eve giden bir yol var. B) Gül bülbüle hayran imiş. C) Yüzünde tatlı bir telaş var. D) Seni görünce gözlerim sulandı. E) Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç.

18 Sözcüğün Anlamı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkmak sözcüğü bir yerin dışına çıkmak anlamıyla kullanılmıştır? A) Ekonomik krizde doların fiyatı çok çıkmış. B) Sokakta bir anda karşıma çıktı. C) Büyük ikramiye bana çıktı. D) Yenilenen oyuncu, oyundan çıkar. E) Babam bu odadan biraz önce çıktı. 11. I. Birinin bana yalan söylediğini yüzünden anlarım. II. En büyük yalancı kimdir? En çok kendinden bahseden. III. Yalancı en çok göz bebeklerinden anlaşılır. IV. Yalancı birinin sorularınıza tepkisini yakından izleyin. V. Kelimeleri kasıtlı kullanıp kullanmadıklarını düşünün. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? 8. Boğaz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır? A) Bu işi boğaz tokluğuna yapıyor. B) O boğazına düşkün biridir. C) Her zaman boğazına kadar borç içindeydi. D) Maçta boğazı yırtılırcasına bağırdı. E) Arkadaşlarla Boğaz da denize girdik. 9. Göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamıyla kullanılmıştır? A) Gözümde bir ağrı var. B) Dumandan göz gözü görmüyordu. C) Çekmecenin gözünden kalemi al. D) Eşyalarına gözü gibi bakardı. E) Gözümde hiç değerin kalmadı. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile kullanıldığı anlam birbirine uygun değildir? A) Ona yapılanları yüreğim kaldırmıyor. (acımak, merhamet etmek) B) Senin bu oyunlarına inanmıyorum. (hile, yalancılık) C) Bu ayakkabı sana iyi dayandı. (sağlamlığını korumak) D) Adam köşeye sızmıştı. (Bir maddenin dışarıya taşması) E) Ülke saldırılara iki gün dayandı. (direnmek) 13. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı cümlede yanlış kullanılmıştır? A) Yaşlı : İhtiyar merdivenlei ağır ağır çıkıyordu. B) Gelecek : Alper istikbali ile oynuyor. C) Yenilgi : Aldığı mağlubiyetlerle ligden düştü. D) Sene : Bu yıl okulu birincilikle bitirecek. E) Kalpsiz : O yüreksiz bu işi de beceremez. 10. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşmuştur? A) Gece gündüz seni düşünüyorum. B) Abur cubur yemek onu bu hale getirdi. C) Hısım akraba herkes oraya geldi. D) Derse yavaş yavaş geçiyoruz. E) Aşağı yukarı iki yıldır birlikte çalışıyoruz. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdi kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Seninle bu konuyu şimdi konuşalım. B) Şimdi sen Boğaziçi ni kazandın, ne olacak? C) Toplantı şimdi bu odada başlayacak. D) Kitabını bana şimdi verir misin? E) Tüm bildiklerini bana şimdi söyle. Test 08 CA 1.C 2.D 3.E 4.E 5.D 6.C 7.D 8.E 9.B 10.C 11.D 12.C 13.B 14.E

19 DİL-ANLATIM 1. Gönül çekenlerin yeri bu yerdir. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. dizelerindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Edebi Sanatlar 4. Vefasız Aslı ya yol gösteren bu Kerem in sazına cevap veren bu, Kuruyan gözlere yaş gönderen bu, Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. 9.SINIF GENEL 10 A) Leffüneşr B) İstifham C) Kinaye D) Mübalağa E) Tezat 2. Bir sözü ya da söz öbeğini hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanabilme sanatıdır. Yukarıda açıklaması verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cinas B) Tevriye C) Tecahüliarif D) Kinaye E) Hüsnütalil Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A) Cinas B) Telmih C) Teşbih D) Tevriye E) İntak 5. Aşağıdakilerin hangisinde söz sanatı yoktur? A) Sevdi aldattı beni Güldü ağlattı beni B) Bir başka şarkıya başladı dallar Gel gelelim nerde bu, nerde bahar C) Şaşırmışken sağı solu Buldum sona giden yolu D) Ne nakıştır ne desen Yurtsuzlar, yuvasızlar anlamazlar ne desen E) Ne güzel geçti bütün yaz Geceleri, küçük bahçede 3. Çok sevdiğin yağmurlar bile sustu dön artık. Yukarıdaki cümledeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) Tecahüliarif B) Hüsnütalil C) Teşbih D) Teşhis E) Tevriye 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı vardır? A) Kıbrıs bu duruma yine sessizdi. B) Her gölge bir kuş kadar narindi. C) Yalnızlık alır götürür. D) Tarihin dilinden düşmez bu destan E) Kulağının dibinde haykırdı rüzgar.

20 Edebi Sanatlar Benim kaderime ve yalnızlığıma Bulutlar bile ağladı Yukarıdaki dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşbih B) İntak C) Tariz D) Hüsnütalil E) Tecahüliarif 11. Kurda neden boynun kalın, demişler. Kendi işimi kendim yaparım ondan, demiş. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır? A) Tezat B) Mecaz C) İntak D) Leffüneşr E) İstiare 8. Uzaklardan bir göz bana bakıyordu. Yukarıdaki cümlede geçen sanat aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) İstanbul a kar yağdı, uzun zaman sonra. B) İzmir, ona ağlıyordu, acıyla. C) Cebi delikmiş onun için terziye gitmiş. D) Yüce dağ başında uçan kartallar, şahinler var. E) Zeytin ağaçlarının arkasında gülen biri vardı. 9. Karadutum, çatalkaram, çingenem Nar tanem, nur tanem, bir tanem Yukarıdaki mısralarda hangi sanat vardır? A) Tekrir B) İntak C) Telmih D) Tariz E) Mecaz-ı mürsel Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel yapılmamıştır? A) Son günlerde Peyami Safa okuyorum. B) Ankara bu günlerde çok hareketli. C) Bu haber üzerine okul ayağa kalktı. D) Annem sobayı yakmanı söyledi. E) Onun inci gibi dişleri vardı. 13. Gösterip aynasında söğüt ağaçlarını Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını Yukarıdaki dizelerde hangi sanat ağır basmaktadır? A) Tezat B) İntak C) Teşhis D) Tariz E) Ad aktarmas 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat sanatı yoktur? A) Ağlarım hatırıma geldikçe gülüşlerimiz B) Şu çıkan buluta bak bu inen suya inat C) Bir kız vardı yok gibi öyle güzel D) Kiminde güzelik kiminde zenginlik E) Ben gelmeden sen gitme 14. Aşağıdakilerden hangisinde kinaye yoktur? A) Ağaç yaşken eğilir. B) Demir tavında dövülür. C) Atılan ok geri gelmez. D) Ateş, düştüğü yeri yakar. E) Dost ile ye iç, alışveriş etme. Test 09 CA 1.D 2.A 3.B 4.C 5.E 6.D 7.E 8.E 9.C 10.C 11.D 12.D 13.E 14.B

21 DİL-ANLATIM 1. Dün akşam çarşıdaki kitapçıya uğradığım için sevindim. Raflarda irili ufaklı boy boy yeni kitaplar... Tezgahın ardında yaşlı bir adam, kırtasiye malzemelerini yerleştiriyor. Çeşit çeşit kalem, silgi, cetvel... Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tekrar grubuna yer verilmiştir. B) İsim tamlaması vardır. C) Sıfat tamlamaları vardır. D) Bağlama grubu vardır. E) Edat grubuna yer verilmiştir. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu vardır? A) Yağmura rağmen tatile çıkmak istiyordum. B) Kalabalıkta onları nasıl gördün? C) Bugün hanginiz bize gelecek? D) Kardeşine nasıl bir kazak aldın? E) Bu camı hangisinin kırdığını söyledi mi? Tamlama ve Söz Öbekleri 9.SINIF GENEL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama grubu vardır? A) Seni sevdiğim için her şeye katlandım. B) Arkadaşlarla her gün okula kadar yürüyoruz. C) Onun da senin gibi davranmasını beklerdim. D) Ben, ölene dek bu olayı unutmayacağım. E) Sınava çok iyi hazırlanmasına rağmen başarılı olamadı. 5. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlanan ile tamlayan arasına sözcük girmez. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır? A) Sel felaketi tüm yurt çapında üzüntü meydana getirdi. B) Mezunlarımızın çoğunun işi hazırdır. C) Herkes metni göz ucuyla şöyle bir taradı. D) Damat adayımız makina yüksek mühendisi. E) İlk biçimiyle yazılırsa anlam ilişkisi bozulmaz. 3. Aşağıdakilerin hangisinde edat grubu yoktur? A) Kapıyı açtıktan sonra tekrar kapattı. B) Tekrar dersleri için benimle görüştü. C) Tekrar, konuyu öğrenmek için önemlidir. D) Sık tekrar, konuyu çabuk pekiştirir. E) Yazın tekrar görüşmek üzere ayrıldık. 6. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Biz süsleme sanatının doruklarına çıkmış bir milletiz. B) Şiirin ahengi, müziğin ritmi ve nesrin büyüsü bizdedir. C) Ulus bilincinin eksikliği ise bu güzelliklerin sonu olur. D) Suyun doğallığının ezgisi gibi zarif ve yumuşaktır sanat. E) Onu, sevgi ateşinin sıcaklığı güzelleştirir ve ölümsüzleştirir.

22 Tamlama ve Söz Öbekleri Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla tamlayanı olan isim tamlaması vardır? A) Odanın bir köşesine çekilmiş, ağlıyor. B) Bu karda, evlerin ve damların önü kapanır. C) Ürkek, kırgın bakışlarla beni süzüyordu. D) Bisikletin tellerini, frenlerini koparıp atmış. E) Buraların havası başka yerde yoktur. 11. Aşağıdakilerin hangisinde unvan grubu yoktur? A) Murat Dayı hemen buraya gelsene! B) Uzun zaman yalnız kalıyordu Ayşe Kadın. C) Veli Efendi ne zaman ayrılmıştı, köyünden? D) Onulmaz dertlerle bıraktı komşumuzun kızı. E) Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla! 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağ-fiil grubu vardır? A) Dizlerim üşüdüğü zaman aramaya başladım güneşi. B) Halbuki en soğuk vakitleri sevmiştim ben. C) Gecenin karanlığı birden, bastırdı her şeyi. D) Doğru görüp her şeyi yanlış yorumluyorsun. E) Yanlış adımlarla doğru gitmeyi öğrendim ben. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem grubu kullanılmıştır? A) Ey suyun sesinden anlayan bağlar. B) Kerem in sazına cevan veren bu. C) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. D) Yol almış hayatın ufuklarınca. E) Gönlünü Şirin in aşkı sarınca. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerin hangisinde deyime yer verilmemiştir? A) Onun çenesi düşmüş bugünlerde. B) Kardeşine bir türlü diş geçiremiyordu. C) Komşumuz anasının gözüdür, dikkatli ol. D) Bu konuda bana yardım eder misin? E) Benim yaptıklarım sana göre devede kulak. 13. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil grubu vardır? A) Güzel giyinmek bir sanattır. B) Hızlı giden araba yayaya çarptı. C) Görüp de inanmıştım Salim Efendi ye. D) Soruyu bilenler bir adım öne çıksın. E) Her gördüğünü yersin, sendeki mide midir? 10. Aşağıdakilerin hangisinde sayı grubu vardır? A) Yaş otuz beş yolu yarısı eder. B) Dante gibi ortasındayız ömrün. C) Yalvarmak yakarmak nafile bugün. D) Gözün yaşına bakmadan gider. E) Ömür dediğin ne ki dostum. 14. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiile yer verilmemiştir? A) Hasta oldum, senin bu haline. B) Sen insanı hasta edersin, hasta. C) Korkma, benden zarar gelmez sana. D) Öyle surat asma, korkarım. E) Sabret gönül, geçen bu günler. Test 10 CA 1.D 2.D 3.D 4.B 5.E 6.B 7.D 8.B 9.A 10.D 11.C 12.E 13.C 14.E

23 DİL-ANLATIM 1. Öğleden sonra tren istasyonunun önünden geçeceğiz. Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Zarf tümleci - özne - dolaylı tümleç - yüklem B) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem C) Dolaylı tümleç - yüklem - zarf tümleci D) Dolaylı tümleç - yüklem - özne - zarf tümleci E) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 2. I. Sabahları sizinle sahilde yürümek isterim. II. İnsanları ekran başına toplayan bir konu yeniden tartışılıyor. III. Dışarıda, insanı bunaltan sıkıcı bir hava var. IV. O yıllarda en sevdiğim film Eşkiya ydı. V. Dün arkadaşlarla halı sahada yaptığımız maçı beğenmişler. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi yönünden özdeştir? A) I. ve V. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) IV. ve V. Cümle Ögeleri 9.SINIF GENEL Aşağıdaki dizelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? A) Bu ağrılar \ duyurmaz \ sana \ yalnızlığı. B) Bozuk yola girince \ araba \ kirlendi. C) Soğuk günlerde \ soba yanan odaya \ bakır leğenler \ getiriliyor. D) İnsanlar \ işe yetişmek için \ aceleyle \ geçiyorlardı. E) Yağsın \ kar üstümüze \ buram buram. 5. Türküler; bu milletin duyuş, düşünüş ve inanışının ahenk ve estetik potasında eriyerek ritmik hale gelmesinin adıdır. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Özne, zarf tümleci, yüklem B) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem C) Nesne, dolaylı tümleç, yüklem D) Nesne, zarf tümleci, yüklem E) Özne, yüklem 3. Yıllardan beri bin bir güçlükle biriktirdiği bu parayı yoksullara dağıtıverdi. Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Özne - zarf tümleci - yüklem B) Nesne - yüklem C) Özne - yüklem D) Belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem E) Belirtili nesne - dolaylı tümleç - yüklem 6. Bazı öğrenciler kitap okumayı hiç sevmez. Yukarıdaki cümleyle aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögelerinin sıralanışı aynıdır? A) Telefon santralinde kimse yoktu. B) Olayı duyar duymaz acil servise koştuk. C) Annem ve ben sana daima destek olduk. D) Adana da yaşayanlar bu konuda çok şanslı. E) Öğrenciler, yazılı sonuçlarını pek beğenmemiş.

24 Cümle Ögeleri Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? A) Yazar bu kitabında kimi tanıtıyor? B) Sen evden neyi aldın? C) O, öğretmene ne sordu? D) Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E) Çocuğun okulda neyi kaybolmuş? 11. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan sorulardan hangisi farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir? A) Bu ıssız sokaklarda neyi arıyorsun? B) O adam sana kimi sordu? C) Gecenin bu saatinde sokakta ne dolaşıyorsun? D) Bu yaz tatilinde nereyi gezeceksiniz? E) Yıl sonu partisinde ne giyeceksin? 8. Aşağıdakilerden hangisi nesneyi buldurmaya yöneliktir? A) Eve nasıl geldiniz? B) Tatile ne zaman çıkacaksınız? C) Hangisini beğendin? D) Az önce kiminle konuştuk? E) Masanın üzerindeki kitabı kim almış? 9. Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması diğerleriden farklı bir ögedir? A) Öykülerinin birçoğunda hem topluma hem bireylere yönelmiştir. B) Kimi sözcükler dize içinde yeni çağrışımlar üstlenir. C) Düşünce ufkuna ve ruh dinginliğine birçok sanatçı hala ulaşamamıştır. D) İçindeki fırtınalar henüz dinmişti, duygularının bazılarını kendi de tanıyamıyordu. E) Bütün eserlerinde devrin insanlarına özellikle yer verirdi. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat cümlenin nesnesi durumundadır? A) Dünkü davette birçok tanıdık vardı. B) Sevenin halinden sevenler anlar. C) Düşenin dostu olmaz. D) Kazada yaralananları güçlükle kurtardılar. E) Atına bakan ardına bakmaz. 13. Ulus Meydanı nı tren istasyonuna, dar ve bozuk bir şose bağlıyordu. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem B) nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem C) dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem D) nesne - özne - dolaylı tümleç - yüklem E) özne - nesne - dolaylı tümleç - yüklem 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A) Gerçek sanatçı insanlara yol göstermek için eser verir. B) Çınarın yaprakları ağır ağır sallanıyordu. C) Sanat eseri, sanatçının ulaştırmak istediği mesajın kendisidir. D) İnandığın bir hedefe odaklanmalısın. E) Bir gün öldürür beni içimdeki bu dertler. 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne yoktur? A) Bir limanda bulsam kendimi. B) Gizli dertlerimi sana anlattım. C) Katil sinekler deldi utancın perdesini. D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. E) Dolaşsam ben deniz deniz. Test 11 CA 1.D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.B 7.B 8.D 9.A 10.A 11.D 12.D 13.A 14.C

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ 8 6 Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Test - 1 Sözcükte Anlam İlişkileri - 1 1. Dil sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında

Detaylı

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. ek harekete geçmek için hazırlıktır, düşünmen, harekete geçmekten korkuyor demektir. ünite 5CÜMLEDE ANLAM CÜMLE NEDİR YükLEMİNİN ANLAMINA GÖRE CÜMLELER YARGI TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER CÜMLEDE ANLATIM YOLLARI

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

Şiir ve Düzyazı Türleri I. 4. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

Şiir ve Düzyazı Türleri I. 4. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı EDEBİYAT Şiir ve Düzyazı Türleri I YGS / LYS TM-TS 01 1. (I) Deneme, yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara gitmeden, kendisiyle konuşuyor gibi yazdığı yazılardır. (II) Kişiselliğin en fazla

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Merhaba çocuklar, Hazırlayanlardan

Merhaba çocuklar, Hazırlayanlardan Merhaba çocuklar, Sizi gördüğümüz için sevinçliyiz. Bu yıl da kitabı zevkle okuyacağınıza inanıyoruz. Bu yıl daha meraklı daha bilgili olacaksınız. Hepiniz daha da büyümüşsünüz. Kendinize güvendiğinizi

Detaylı

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi - Dizgi ve Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EŞ SESLİ (SESDEŞ) Yazılışları aynı; anlamları farklı olan sözcüklerdir.

EŞ SESLİ (SESDEŞ) Yazılışları aynı; anlamları farklı olan sözcüklerdir. SÖZCÜKTE ANLAM Sözcüklerin tek başlarına anlamları olmakla beraber cümle içinde de farklı anlam özellikleri kazanabilirler. Hatta aynı sözcük farklı cümlelerde farklı anlama gelebilmektedir. Ör: Üzerinde

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1 TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-1 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biçmek sözcüğü Bu sanat eserine paha biçilemez. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Ekinler zamanında biçilmezse

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrenciler,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrenciler, Mr. Osman EMİN 800 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe dersidir. Öğrenim hayatınızda bütün derslerde başarılı olabilmeniz için, Türkçeyi iyi bilmeniz ve kullanmanız, okuduğunuzu

Detaylı

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM Sözcükler, anlaşmamızı sağlayan, dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Bundan dolayı sözcükleri belli düzen içinde bir araya getirerek cümleler kurarız. Sözcükler cümle içinde kullanıldıkları

Detaylı

Copyright Birikim Eğitim - Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Copyright Birikim Eğitim - Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Copyright Birikim Eğitim - Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Bu kitabı yayınlayan şirketin izni olmaksızın, kitabın tamamı veya bir kısmının; elektronik, mekanik bir kayıt sistemi ile kopyalanması, fotokopi

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

TÜRKÇE DERS NOTLARI TERİM ANLAM

TÜRKÇE DERS NOTLARI TERİM ANLAM SÖZCÜKTE ANLAM TERİM ANLAM SÖZCÜK ANLAMI Anlamı olan en küçük ses birliğine sözcük denir. Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlardır. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmakla birlikte cümlede de anlam kazanır

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı