KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANı RAUF RAIF DENKTAŞ ANıT MEZARı VE MÜZESi ULUSLARARASI PROJE YARıŞMASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANı RAUF RAIF DENKTAŞ ANıT MEZARı VE MÜZESi ULUSLARARASI PROJE YARıŞMASı"

Transkript

1 KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANı RAUF RAIF DENKTAŞ ANıT MEZARı VE MÜZESi USLARARASI PROJE YARıŞMASı KONU:JURI DEGERLENDiRME ÇALIŞMALARlı JURi RAPORU KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi Uluslararası Proje Yarışması'na teslim, 11 Aralık 2012, Salı gün 17.00'da sonlanmış; bu süreçte elden ve kargo ile toplamda 104 adet proje teslim edilmiş olduğu raportörler tarafından tarafıma bildirilmiştir. Sayının fazla olması, daha önce karar verilen mekanda değerlendirmenin yoğun bir çalışma düzeninde gerçekleşmesine engel teşkil edeceğinden, değerlendirme, ödül töreni ve kolekyum süreçlerinin yapılabilmesi için projelerin Acapulco Kongre Merkezi'ne aktarılmasına idare ile birlikte karar verilmiştir. Bu kapsamda danışman, asil ve yedek juri üyeleri ile raportörler mekan değişikliği yanında juri değerlendirmesinin 14 Aralık 2012, Cuma gün yapılacağı konusunda da bilgilendirilmiştir. Tüm projelerin 11 Aralık 2012, Salı gün saat 17.00'da teslim alınması ile beraber, projeler, raportörler eşliğinde Acapulco Otele taşınmış ve 14 Aralık 2012, Cuma, 09.30'a kadar juri değerlendirmesine hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan 104 projenin 3 tanesi, teslim etme kurallarına uymadığı için daha sonraki değerlendirme sürecine sürdürülememiştir.. Takip eden süreçte nasıl bir genel yöntem izleneceği tarafımdan danışman juri üyelerine aktarıimış ve bu genel yöntem oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu yöntem kapsamında projeler üç başlık altında değerlendirilmiştir. 1- lık bilimi ve sanatına uygunluk (bknz. Ek 1) 2- Etik bağlam (Konuya mesleki yönden doğru yaklaşım) 3- Estetik bağlam (Juri üyeleri açısından estetik bağlam) Bu değerlendirme ışığında juri üyeleri 14 Aralık, Cuma akşamı geç saatlere kadar çalışarak ilk iki tur oylamayı, ertesi gün sonuna kadar ise 3. ve 4. tur oylamaları gerçekleştirerek 5 mansiyon ve 3 ödüle ulaşmıştır. Kimlik zarflarının açılması sonucu dereceye girenler ekte verilmiştir. Ödül töreni ve kolekyumun 27 Aralık 2012, Perşembe akşamı saat 17:00'da yarışmanın değerlendirildiği Acapulco Kongre Merkez'inde olmasına karar verilmiştir. ı

2 KKTC KURUCU CUMHURBASKANI RAUF RAIF DENKTAS ANıT MEZARı VE MUZESI USLARARASI PROJE YARISMASI JURi DEGERLENDiRMESiNE i KRITERLERI PROJE NO -J «-J vi «vi l-tasarım ilkeleri bağlamında biçim 2-teknolojlnin estetik kullanımı/tektonik 4-zamansallık/zamana uygunluk ~«O!n«>- S-anlam/imgesel lik/mimari dil 6-sürdürülebilirlik 7-kavramsal bütünlük OLACAK KRiTERLER LISTESI (14-17 ARALIK 2012) it değer 3-etik bir özelliğin yansıması S~ «z ~«vi,_ YARDıMCı l-dlğer blnalarla olumlu görsel ilişki 2-bina biçimi/etkinliği ile kentsel mekan ilişkisi 3-ulaşllabilirlik (yaya girişi ve trafikle ilişki) 4-yarı-açık mekanların kullanımı s-topografyanın kullanımı 6-peyzaj korunumu ve kalitesi 7-kültürel özelliklere uyum ::::) S-tarihi değerlerin korunması 9-uygun malzeme kullanımı a:ı lo-uygun taşıyıcı sistem kullanımı ıı-zemin ~ >O -J vi o::: > u~ 'N 'o özelliklerinin gözönüne alınması l2-detaylarin tasarım değeri 13-uygun yapım sistemlerinin seçimi l4-farkll yapı sistemlerinin birbiri ile uyumu ıs-şartname/yonetmelik/standartlara l6-lşıklandırma açısından konfor uygunluk l-bina programına uyum 2-uzun vadede esneklik = ::..::,~ - -J 3-mekanın planlanması/organizasyonu -J 4-iç mekanda konfor -J o::: vi «> S-optimum tasarım YA DA o::: «-J >-,!!!, s-sembcllk sermayenın tasarımı... IJur; Üyes;: { i.' Ilımza: Tar;h: i

3 KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANı RAUF RAIF DENKTAŞ ANıT MEZARı VE MÜZESi USLARARASI PROJE YARıŞMASı JÜRiSi Eylül Aralık Aralık 2012 KKTC Bayındırlık Lefkoşa, KKTC ve Ulaştırma Bakanlığı Konu: KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi Uluslararası Proje Yarışması Jüri Çalışmaları, Jüri Başkanı Raporu Yarışma süreci sonucunda KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi Uluslararası Proje Yarışması neticelendirilmiş olup sonuçlar aşağıda belirtilmektedir. Yarışmaya 104 adet proje katılmış olup, yapılan değerlendirmeye göre sıralama şöyledir: 1. Ödül: Sergi Sıra No:53 (Rumuz:57241) Teslim Sıra No: 41 Mehmet Metin Polat Y. Bilgi Bahçeşehir Bilge Altuğ Erqün Akgül inşaat Mühendisi Mehmet Şahin Çukurova ismail Topalak Karadeniz Teknik Nursen Gümüşsoy Pevzai ı.., Yardımcılar Başak Şahin Ömer Aloölu Ceyda Cihangir Y. Bilgi Orta Doöu Teknik 2. Ödül: Sergi Sıra No:66 (Rumuz:71640) Teslim Sıra No: 10 "~C - '" Ş.Selim Velioğlu Y. Sinan "" Erce Funda Mustafa Orkun Özüer Y. Ersen Gömleksiz Muhterem Eroğlu Y. inşaat Mühendisi Yıldız Cafer Aktürk Yıldız Hayri Aydın Yıldız Onur Yüzer Peyzaj ı istanbul.. v. 3. Ödül: Sergi Sıra No:19 (Rumuz:78910) Teslim Sıra No: 92 Cihan Sevindik Dokuz Eylül Samet Şirinat inşaat Mühendisi

4 Nail Ünal MuratAQçay Doğan Türkkan Mustafa Kaan Özdoğan Serkan Eksilmez Dokuz Eylül Bozok Eşdeğer Mansiyon: Sergi Sıra No:28 (Rumuz:72566) ': Melike Altınışık Coşkun Alper Derinboqaz i Yardımcı Ekip Samim Magriso Derya Aguday Melih Altınışık ilknur Dayan Mehtap Çelik Frederik De Smedt Y. Y. AA DRL i UCLA i inşaat Mühendisi Yıldız Poytechnic University of Catalonia, Barcelona Eşdeğer Mansiyon: Sergi Sıra No:30 (Rumuz:19015) Dcğuşcan Aladağ Umut Baykan Mehmet Çağlar Ekinci Necibe Kısa Gökhan Erol Rabia Kandemir Teslim Sıra No: 39 Teslim Sıra No: 70 Y. Orta DoduTeknik Gazi.: "". inşaat Mühendisi Peyzaj ı ;~ "I Pamukkale Süleyman Demirel Dumlupınar Akdeniz Eşdeğer Mansiyon: Sergi Sıra No:43 (Rumuz:98311) Teslim Sıra No: 14. Umut lviqün Saffet Kaya BekiroQlu OlafGipser MuratAksu.,. Seran Aysal Metin Daörstanh Çetin Kural Nevter Zafer Cömert Yardımcılar Buöra Evsen Yılmaz Kürtüncü Anday Bodur Merve Akkı lınç Sibel Kurugül Y. Y. Universty of California, Los Anqeles Universty of California, Los Angeles Y.Inşaet Mühendisi Peyzaj ı Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz Bilkent Y. Y. izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Haliç Trakya 'c Eşdeğer Mansiyon: Sergi Sıra No:73 (Rumuz:13758) Teslim Sıra No: 51 Barış Demir Gülşah Örs -.,'" Osmangazi Osmangazi -:

5 Demir Tuna Han Karadeniz Teknik Koç Sıddık Karadeniz Teknik Güvendi Oya Eskin Karadeniz Teknik Güvendi Erdem inşaat Mühendisi Kocaeli Kazım Demirkıran Mehmet Sakarya Numan Er AhmetAksoy Yıldız r Eşdeğer Mansiyon: Sergi Sıra No:90 (Rumuz:17943) Teslim Sıra No: 06 isim Diploma KimlikNo. Üye Olduğu Oda Sicil No. No. Odası Belgesi Hüseyin Y. Orta Doğu TBMMOB Var Bütüner Teknik 10/07/1987 lar Odası Ankara Şubesi lşıl Sencar Y. Orta Doğu TBMMOB Var Ertosun Teknik 27/06/2004 lar Odası Ankara Şubesi Cem Y. Orta Doğu TBMMOB Var Korkmaz Teknik 27/06/2010 lar Odası Ankara Şubesi Namık Doç. Dr. Orta Doğu TBMMOB Günay Teknik lar Odası Erkal Funda Baş Dr. Bilkent / TBMMOB 962 Bütüner Peyzaj Orta Doğu Peyzaj ları ı Teknik Odası. Ahmet inşaat Orta Doğu TMMOB Var Taylan Mühendisi Teknik 31/07/1970 inşaat Mühendisleri Karabey Odası Ankara Şubesi Celal Eğri Makine Orta Doğu 28/07/ TBMMOB Var Mühendisi Teknik Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kemal Elektrik Gazi 27/01/ TMMOB Var Aykaç Elektronik Elektrik Mühendisleri Mühendisi Odası Ankara Şubesi ',. /'

6 -- Saygılarımla bilgilerinize arz olunur Asil Juri Üyeleri.~i-===-= şebneffi7~~ :... t!~ Ozgün an lij/l,..v~s~... Alper Ünlü..... CC. Azmi Öge ~../4u.~~o' Jack ~1i~gle Yedek Juri Üyeleri... S~~l.... ~.. Nazi;~\;~~~'".. RW?rtÖrl c." Özge Yücesoy..\Q.~~. ~~'~y

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTI TUTANAKLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTI TUTANAKLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTI TUTANAKLARI Nisan 2013 1 LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Detaylı

YARIŞMA RAPORU. #yarismaraporu PROJE SPONSORU

YARIŞMA RAPORU. #yarismaraporu PROJE SPONSORU 2014 YARIŞMA RAPORU #yarismaraporu PROJE SPONSORU 2014 Yarışma Raporu / Basım Tarihi: Şubat 2015 ÇANAKKALE ESKİŞEHİR DÜZCE TOKAT KAYSERİ 2014 İZMİR ŞIRNAK ANTALYA MERSİN ADANA 2014 yılında yarışma açılan

Detaylı

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı:

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: 1 Nisan 2015, İstanbul PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri:

Detaylı

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN Beylikdüzü nün geleceğini şekillendirecek uzun vadeli planlara hem işin uzmanları ile hem de halkla birlikte karar

Detaylı

PROSteel 2014 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı:

PROSteel 2014 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: 14 Nisan 2014, İstanbul PROSteel 2014 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 14 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 10:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri

Detaylı

SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu. II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu

SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu. II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu - 1 - SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011); Bahçeşehir

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... iv GRAFİK LİSTESİ... v SUNUŞ... vi 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1. Eğitim Fakültesinin Kuruluşu...

Detaylı

Hazırlayan İzmir Kalkınma Ajansı. Adet 160. Basım BMO BÜRO ARAÇ GEREÇ VE HİZMETLERİ MATBAA BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Grafik Tasarım Orçun Andıç

Hazırlayan İzmir Kalkınma Ajansı. Adet 160. Basım BMO BÜRO ARAÇ GEREÇ VE HİZMETLERİ MATBAA BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Grafik Tasarım Orçun Andıç İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI YARIŞMASI / 2013 Hazırlayan İzmir Kalkınma Ajansı Adet 160 Basım BMO BÜRO ARAÇ GEREÇ VE HİZMETLERİ MATBAA BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Grafik Tasarım Orçun Andıç 1.Baskı

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI

ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI 2011 Jüri Üyeleri ve Raportörler 4 Yarışma Bilgileri 5 Jüri Değerlendirme Çalışmaları 10 Ödüller

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş / Selami ÖZÇELİK...2. Basın Açıklaması... 10. Üyelerle Toplantı Yapıldı... 17. Konser... 18. Yarışmalar... 18

İÇİNDEKİLER. Sunuş / Selami ÖZÇELİK...2. Basın Açıklaması... 10. Üyelerle Toplantı Yapıldı... 17. Konser... 18. Yarışmalar... 18 M İ MARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ bilgi@samsunmimar.org www.samsunmimar.org BÜLTENİ HAZİRAN 2010 / 18 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mimarlar Odası Samsun Şubesi Adına Selami ÖZÇELİK Yayımlayan Mimarlar Odası

Detaylı

AVANOS un YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

AVANOS un YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI AVANOS un YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME Şubat 2013 İÇİNDEKİLER Başkandan... 4 Önsöz... 5 1.Yarışma Alanına İlişkin Bilgiler Ve Yarışmanın Amacı... 6 2.Yarışmanın Şekli... 7 3.Yarışmayı

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) ESKİŞEHİR Şubat 2012 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Derleyen Yönetim Kurulu

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

Yarım Asıra Yakışan Festival

Yarım Asıra Yakışan Festival 1963 2013 Festival Görkemli Kortejle Başladı 50 Yıl Önceye Dönüş Festivalin Çınarları Unutulmadı 50. Yıl Ödülü Çanakkale Halkının Oldu 8 41 2013 www.canakkale.bel.tr Yarım Asıra Yakışan Festival AYIN DOSYASI...

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 2015 Başkan dan Lüleburgaz; Trakya nın coğrafi merkezinde, 110 bin merkez nüfuslu, kişi başına düşen

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2015-2016 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2015-2016

Detaylı

Çamlık Sosyal Habitatı

Çamlık Sosyal Habitatı Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması Erbaa Belediyesi Kasım 2014 JÜRİ GENEL YAKLAŞIMI Erbaa Belediyesi nin kente yönelik ortaya koymuş olduğu stratejiler bağlamında, kısa orta

Detaylı

Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İlçemiz Beylikdüzü, alanında uzman kişilerin vizyonu ile şekillenecek. Şehircilik planı ve kent

Detaylı

Ulusal Mimari Proje Yarışması

Ulusal Mimari Proje Yarışması KADİRLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ Ulusal Mimari Proje Yarışması JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 24-10-2009 TUTANAK 1 Kadirli Belediyesi Sülemiş Sosyal Tesislerinde Kadirli Belediyesi Hizmet

Detaylı

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a 2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 41/1 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010 Karar No : 1/a 13-14 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI TASARIM YÖNETİMİ 0426829 EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 01 Kasım 2013 1 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI Türkiye de mimari proje yarışmaları genelde serbest, ulusal ve tek kademeli

Detaylı

Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız,

Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız, BULTEN 114 giris:layout 1 04.03.2013 12:06 Page 1 Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız, Değerli meslektaşlarım, 2013 yılına, tüm ülkede TMMOB Yasasının da içinde yer aldığı Torba yasaya karşı mücadele

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI DSİ stratejik

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI TMMOB MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ AYLIK YAYINIDIR. ARALIK - OCAK 2012-13 www.bursamimar.org.tr bursamimar@bursamimar.org.

BASIN AÇIKLAMASI TMMOB MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ AYLIK YAYINIDIR. ARALIK - OCAK 2012-13 www.bursamimar.org.tr bursamimar@bursamimar.org. TMMOB MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ AYLIK YAYINIDIR ARALIK - OCAK 2012-13 www.bursamimar.org.tr bursamimar@bursamimar.org.tr BASIN AÇIKLAMASI Son günlerde sıkça gündeme gelen stadyum meydanı ile ilgili tartışmalar

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ MEYDANI ve ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ MEYDANI ve ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ MEYDANI ve ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM 2011 1. YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ Adı: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. Erbaa Belediyesi Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı burasiyenierbaa.com Ulusal Mimari Proje Yarışması

T.C. Erbaa Belediyesi Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı burasiyenierbaa.com Ulusal Mimari Proje Yarışması BAŞKAN DAN Erbaa mız Karadeniz Bölgesinde, Kelkit Vadisinin en güzel ilçelerinden biridir. 1800 lü yılların ortalarına kadar küçük bir kasaba iken yerleşimin ipek yolu üzerinde geniş tarım arazilerine

Detaylı

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI 2.1 ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI Üye İlişkileri Birimi çalışmaları kapsamında büro personelinin yürütmesi gereken temel işler

Detaylı

SONUÇ RAPORU ŞTAY BAŞKANI

SONUÇ RAPORU ŞTAY BAŞKANI I V.İ LERİTEKNOLOJİ LER ÇALI ŞTAYI( İ TÇ 2014) SONUÇ RAPORU M.Okt ayalni AK Pr of.dr.yük.müh. ÇALI ŞTAY BAŞKANI 141516Eki m 2014/İ STANBUL iii Rapor No: İTÇ 2014 006 1.Baskı DİZGİ: Kapak Tasarımı: Sertaç

Detaylı