ATATÜRK ENSTĠTÜSÜ DOKTORA YETERLĠLĠK SINAVI OKUMA LĠSTESĠ SONBAHAR 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ENSTĠTÜSÜ DOKTORA YETERLĠLĠK SINAVI OKUMA LĠSTESĠ SONBAHAR 2010"

Transkript

1 1 ATATÜRK ENSTĠTÜSÜ Son Hali: Ağustos 2010 DOKTORA YETERLĠLĠK SINAVI OKUMA LĠSTESĠ SONBAHAR 2010 DOKTORA PROGRAMI YÖNETMELĠĞĠNĠN ĠLGĠLĠ MADDELERĠ : (2010 Sonbahar Döneminde ve Sonrasında Doktora Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Geçerlidir) I. Adaylar doktora programlarının üçüncü döneminin içinde doktora yeterlilik sınavına gireceklerdir. Doktora yeterlilik sınavı için tüm adayların A- Historiography and World History ve B- General Ottoman-Turkish History konularında belirlenen okumaları yaparak hazırlanmaları beklenmektedir. Adaylar ayrıca C- History ve D- Contemporary üst başlıkları altında oluşturulan toplam 4 temadan ÜÇ tanesini seçmek zorundadır. Aday History alanını seçiyorsa bu alandaki iki tema ile Contemporary alanındaki iki temadan bir tanesini, aday Contemporary alanını seçiyorsa bu alandaki iki tema ile History alanındaki iki temadan birisini seçmek zorundadır. Bir başka deyişle tüm adaylar toplam olarak (A + B ) = BEŞ alandan sorumlu olarak doktora yeterlilik sınavına gireceklerdir. History ve Contemporary alanlarındaki ikişer tema aşağıdaki gibidir: C- History 1. İktisadi ve sosyal tarih 2. Siyasi tarih (partiler, siyasi akımlar, dış politika) D- Contemporary 1. Economic and Social (ekonomi, gelişme, göc, tarımsal dönüşüm, kentleşme, kalkınma ve sosyal politikalar, toplumsal sınıflar, kent yaşamı, çalışma ilişkileri) 2. Cultural (din, popüler kültür, siyasi ideolojiler, medya, bilim, saat) II. Yukarıda belirtilen alanların her biri için kitap ve makalelerden oluşan listeler enstitü web sitesinde ilan edilecek ve adaylar bu listelerden sorumlu olacaklardır. Yeterlilik sınavında adayların sosyal ve beşeri bilimlerde kavramsal / teorik birikim edinmeleri, Türkiye ve dünya tarihinin özellikle 19. ve 20. yüzyıllarında derinlik kazanmış olmaları beklenmektedir. 1

2 2 OKUMA LĠSTESĠ : A- HISTORIOGRAPHY AND GLOBAL HISTORY (tüm öğrenciler A1, A2 ve A3 den sorumludur.) A1- HISTORIOGRAPHY : Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century. Hanover: Wesleyan University Press, Harvey J. Kaye, The British Marxist Historians. New York: St. Martin's Press, Dennis Smith, The Rise of Historical Sociology. Philadelphia: Temple University Press, Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, Lynn Hunt (ed.), The New Cultural History. Berkeley: University of California Press, Paul Rabinow, The Foucault Reader. New York: Pantheon Books, Craig Calhoun, Introduction: Habermas and the Public Sphere, in Habermas and the Public Sphere, (ed.) Craig Calhoun. Cambridge, Masschusetts: The MIT Press, 1996, pp Harold Mah, Phantasies of the Public Sphere: Rethinking the Habermas of Historians, Journal of Modern History 72 (1), 2000, pp Gyan Prakash, Subaltern Studies as Postcolonial Criticism, American Historical Review, vol. 99 (5), 1994, pp Arif Dirlik, The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism. Colorado: Westview Press, Joyce Appleby, Lynn Hunt, and Margaret Jacob, Telling the Truth about History. New York: Norton, W. W. & Company, Inc., A2- GLOBAL HISTORY: Wolf, Eric R., Europe and the People Without History, University of California Press, Hobsbawm, E. J. The Age of Extremes: A History of the World, New York: Pantheon Books, Ivan T. Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe, Cambridge University Press, Mark Mazower, The Dark Continent: Europe s Twentieth Century, Penguin; New Ed.,

3 3 A3- THEORIES OF NATIONALISM: Umut Özkırımlı, Theories of Nationalism, Palgrave, Benedict Anderson, Imagined Communities, London: Verso: Philip Spencer & Howard Wollman, Nationalism A Critical Introduction, Sage Publications, Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World, a derivative discourse?, Zed Books, Alain Dieckhoff & Christophe Jaffrelot, (editors), Revisiting Nationalism Theories and Processes, Hurst & Company, B- GENERAL OTTOMAN-TURKISH HISTORY (tüm öğrenciler bu Bölümden de sorumludur) Erik J. Zürcher, Turkey A Modern History, Third Edition, I.B. Tauris, Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford University Press, Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul; Yapı Kredi Yayınları, Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Hil Yayınları, Bozdoğan, Sibel, and Reşat Kasaba. Rethinking Modernity and National Identity in Turkey. Seattle: University of Washington Press, C- HISTORY Tema Başlıkları C1- ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF TURKEY: Çağlar Keyder, State and Class in Turkey, a study in capitalist development, Verso, Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi , Ankara; İmge Kitabevi, Şevket Pamuk, Osmanlı dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserler, Cilt II, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, 364pp. Donald Quataert, Erik Zürcher (derl.), Osmanlı dan Cumhuriyet Türkiyesine İşçiler, , İletişim, 2. Baski, Özbek, Nadir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşruiyet ( ). İletişim,

4 4 Donald Quataert, "Women, Households and Textile Manufacturing, ", 1991, reprinted in Hourani et. al., Modern Middle East, pp Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State, Zed Books, 1992 E. Frierson, "Women in Late Ottoman Intellectual History," in E. Özdalga ed., Late Ottoman Society,Routledge Curzon, Z. Toprak, "The Family, Feminism and the State during the Young Turk Period" in Premiere Rencontre Internationale sur L Empire Ottoman et la Turquie Moderne, ISIS, C2- POLITICAL HISTORY OF TURKEY Erik J. Zürcher, Turkey A Modern History, Third Edition, ilgili Bölümleri. Reşat Kasaba (ed.), Cambridge History of Modern Turkey, Cambridge University Press, 2008 içinde : Findlay, Fortna, Hanioğlu, Kayalı ve Ahmad makaleleri Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, Bütün Eserleri, Cilt 9, İletişim, 19. Baskı, Tanıl Bora, Türkiye Sağının Üç Hali, Milliyetçilik, Muhafazakarlık, İslamcılık, Birikim Yayınları, Taha Parla, Türkiye de Anayasalar, İletişim, William Hale, Turkish Foreign Policy , London; Frank Cass, Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarihi , A.Ü. SBF Yayını, Olaylarla Türk Dış Politikası ( ), 8. baskı, Ankara; Siyasal Kitabevi, Oral Sander, Ankanın Yükselişi ve Düşüşü. Osmanlı Diploması Tarihi Üzerine Bir Deneme, Ankara: İmge Kitabevi, Oral Sander, Türkiye nin Dış Politikası, Ankara; İmge Kitabevi Yayınları,

5 5 D- CONTEMPORARY Tema Başlıkları D1- Economic and Social (ekonomi, gelişme, göc, tarımsal dönüşüm, kentleşme, kalkınma ve sosyal politikalar, toplumsal sınıflar, kent yaşamı, çalışma ilişkileri) Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi , Ankara; İmge Kitabevi, Şevket Pamuk, Osmanlı dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserler, Cilt II, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, 364pp. Z. Öniş and F. Şenses, Global Dynamics, Domestic Coalitions and a Reactive State: Major Policy Shifts in Post-War Turkish Economic Development, METU Studies in Development, Ankara, 2007, pp Z. Öniş, Turgut Özal and His Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in Critical Perspective, Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 4, Kıray, Mübeccel Ereğli: Ağır Sanayiden Önce bir Sahil Kasabası. Ankara: DPT. Reşat Kasaba (ed.), Cambridge History of Modern Turkey, Cambridge University Press, 2008 içinde Kirişçi, Soysal ve Bozarslan makaleleri Ş. Pamuk ve Z. Toprak (derl.), Türkiye de Tarımsal Yapılar, içinde Toprak, Tekeli-İlkin, Pamuk, Keyder, Sirman-Eralp makaleleri Zülküf Aydın, Neo-liberal Transformation of Turkish Agriculture, Journal of Agrarian Change, Vol. 10, 2010, pp Çağlar Keyder and Zafer Yenal, Agrarian Change under Globalization: Markets and Insecurity in Turkish Agriculture, (forthcoming). Ayşe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye de Sosyal Politika, İstanbul; İletişim Yayınları, D. Yükseker, Neoliberal Restructuring and Social Exclusion in Turkey in Z. Öniş and F. Şenses (eds.), Turkey and the Global Economy, Routledge 2009, pp Ayse Bugra and Çaglar Keyder, New Poverty and the Changing of Welfare Regime in Turkey, UNDP, Ankara, C. Behar, Demographic Developments and Complementarities: Ageing, Labor and Migration, Turkish Studies, vol. 7, no. 1, 2006, pp Z. Öniş, Globalization and Party Transformation: Turkey s Justice and Development Party in Perspective, P. Burnell (ed.), Globalizing Politics, Party Politics in Emerging Democracies, London, 2006, pp Z. Oniş and S. Yilmaz, Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era, Turkish Studies,

6 6 D2- Kültür (din, popüler kültür, siyasi ideolojiler, medya, bilim, sanat) Kandiyoti, Deniz and Ayşe Saktanber. eds Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey. London: I:B. Taurus. Keyder, Çağlar (ed.), 1999, Istanbul : Between the Global and Local, Oxford: Rowman and Littlefield. Tapper, Richard (ed.) 1991, Islam in Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State. London: I.B. Taurus. Reşat Kasaba (ed.), Cambridge History of Modern Turkey, Cambridge University Press, 2008 içinde White, Arat ve Bozdoğan makaleleri Cihan Tugal, The Greening of Istanbul, New Left Review, No. 51, 2008, pp Altinay, Ayşegül. The Myth of the Military Nation: Militarism, Gender and Education in Turkey. Navaro-Yashin, Yael Faces of the State. Secularism and Public Life in Turkey. Jenny White Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics. Esra Özyürek Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey. 6

HIST 416 SEMINAR IN OTTOMAN HISTORY SOCIAL HISTORY OF THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD, 1908-1918 SPRING 2002. Nadir Özbek

HIST 416 SEMINAR IN OTTOMAN HISTORY SOCIAL HISTORY OF THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD, 1908-1918 SPRING 2002. Nadir Özbek HIST 416 SEMINAR IN OTTOMAN HISTORY SOCIAL HISTORY OF THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD, 1908-1918 SPRING 2002 Nadir Özbek Course Description: This course aims to introduce the students to the historical

Detaylı

PROF. DR. M. ASIM KARAÖMERLİOĞLU www.asimkaraomerlioglu.com

PROF. DR. M. ASIM KARAÖMERLİOĞLU www.asimkaraomerlioglu.com PROF. DR. M. ASIM KARAÖMERLİOĞLU www.asimkaraomerlioglu.com 1) ÖZGEÇMİŞ Mevcut Görev: Işık Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Detaylı

Ders Profili - Ekonomi Bölümü

Ders Profili - Ekonomi Bölümü Ders Profili - Ekonomi Bölümü Dersin Kodu : ECO420 Zorunlu / Seçmeli : Zorunlu Katalog Tanımı: Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi. Liberal iktisat politikaları dönemi. Etatist politika dönemi. Türk

Detaylı

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi Özgeçmiş Adı, Soyadı : Ersin Kalaycıoğlu Doğum Yeri ve Tarihi : Istanbul, 13 Haziran, 1951 Medeni Hali Yabancı Dil : Evli, iki çocuklu : İngilizce Eğitim ve Kariyer Bilgileri Okuduğu Üniversiteler : İstanbul

Detaylı

DEPARTMENT OF HISTORY Undergraduate Curriculum Course Descriptions

DEPARTMENT OF HISTORY Undergraduate Curriculum Course Descriptions DEPARTMENT OF HISTORY Undergraduate Curriculum Course Descriptions HIST 121 History of Civilizations-I: A basic understanding of different cultures and civilizations evolved in Central Asia, Mediterranean,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şakir Dinçşahin Doğum Tarihi: 21 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Boğaziçi

Detaylı

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Os, Nicolina Anna Norberta Maria van Title: Feminism, philanthropy and patriotism

Detaylı

Curriculum Vitae NURI ZAFER YENAL. Sociology Department, Bogazici University Bebek 80815, Istanbul, Turkey

Curriculum Vitae NURI ZAFER YENAL. Sociology Department, Bogazici University Bebek 80815, Istanbul, Turkey Date of Birth: August 30, 1967 Curriculum Vitae NURI ZAFER YENAL Work Address: Sociology Department, Bogazici University Bebek 80815, Istanbul, Turkey Telephone: Work: 0 212 359 70 57 E-mail: Current Position:

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Ayhan T. AKTAR

CURRICULUM VITAE. Ayhan T. AKTAR CURRICULUM VITAE Ayhan T. AKTAR Istanbul Bilgi University, Institute of Social Sciences, Dolapdere Campus, Room no. 510 Beyoglu, Istanbul 34440 TURKEY ayhan.aktar@bilgi.edu.tr Personal website: http://www.ayhanaktar.com.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. 1972, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sosyoloji Kürsüsü

ÖZGEÇMĠġ. 1972, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sosyoloji Kürsüsü ÖZGEÇMĠġ Ad-Soyad: Zülküf Aydın Doğum Yeri ve Tarihi: Ergani, 27 Ağustos 1950 Adres: School of Politics and International Studies, The University of Leeds, Leeds LS2 9JT, İngiltere AKADEMiK DERECELER Lisans

Detaylı

NADİR ÖZBEK ASSOCIATE PROFESSOR ATATÜRK INSTITUTE FOR MODERN TURKISH HISTORY BOĞAZİÇİ UNIVERSITY 34342, BEBEK - İSTANBUL

NADİR ÖZBEK ASSOCIATE PROFESSOR ATATÜRK INSTITUTE FOR MODERN TURKISH HISTORY BOĞAZİÇİ UNIVERSITY 34342, BEBEK - İSTANBUL NADİR ÖZBEK ASSOCIATE PROFESSOR ATATÜRK INSTITUTE FOR MODERN TURKISH HISTORY BOĞAZİÇİ UNIVERSITY 34342, BEBEK - İSTANBUL E-Mail: ozbekn@boun.edu.tr Tel: 90-212-359 7607 (work) Mobile: 0542 240 3422 Fax:

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 15 Ağustos 2014 TOPLANTI NO : 2014/8 TOPLANTI SAATİ : 08:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

SİBEL BOZDOĞAN Özgeçmiş Mayıs 2015

SİBEL BOZDOĞAN Özgeçmiş Mayıs 2015 SİBEL BOZDOĞAN Özgeçmiş Mayıs 2015 EĞİTİM: Ph.D., 1983 M.Arch. 1979 B.Arch., 1976 University of Pennsylvania, Philadelphia (Tez başlığı: Towards Professional Legitimacy and Power: The Struggle, Achievements

Detaylı

Languages Turkish (native) English (fluent) Chinese (advanced) French (basic)

Languages Turkish (native) English (fluent) Chinese (advanced) French (basic) Çağdaş Üngör, Ph.D. Marmara University Dep. of Political Science and International Relations Anadolu Hisarı-Beykoz 34810 Istanbul TURKEY e-mail: cagdas.ungor@marmara.edu.tr Education 2004-2009: Ph.D. in

Detaylı

PROF. DR. ŞULE TOKTAŞ

PROF. DR. ŞULE TOKTAŞ ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. ŞULE TOKTAŞ Kadir Has Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Cibali, İstanbul, 34083 Tel: 0-532-7368216; 0-212-5336532/1771

Detaylı

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460 ŞENER AKTÜRK Uluslararası İlişkiler Bölümü E-posta: sakturk@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Araştırmacı ID F-8796-2011 Rumelifeneri Yolu, Sarıyer Website: http://home.ku.edu.tr/~sakturk/ 34450, İstanbul, Türkiye

Detaylı

APPENDIX I: COMPLAINT, PETITION, DENOUNCIATION LETTERS. 1) Short description.

APPENDIX I: COMPLAINT, PETITION, DENOUNCIATION LETTERS. 1) Short description. APPENDIX I: COMPLAINT, PETITION, DENOUNCIATION LETTERS 1) Short description. The corpus of letter used in this thesis is composed of almost 250 items. They were sent to the Party headquarters in Ankara

Detaylı

Bibliography. Primary Sources. Published Primary Sources

Bibliography. Primary Sources. Published Primary Sources Bibliography Primary Sources Nearly all of the primary sources utilized in this study are located in modern-day Zonguldak, Turkey. Most are stored at Karaelmas University and at the Education Department

Detaylı

Akademik Özgeçmiş. Yrd. Doç. Dr. Emre Özçelik

Akademik Özgeçmiş. Yrd. Doç. Dr. Emre Özçelik Son güncelleme: 21 Kasım 2008 Akademik Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Emre Özçelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, Kurupelit, 55139, Samsun Tel: +362 4576917 & Faks: +362 4576017 E-posta: eozcelik@omu.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. HAKAN YILMAZ TEMMUZ 2012

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. HAKAN YILMAZ TEMMUZ 2012 1 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. HAKAN YILMAZ TEMMUZ 2012 POSTA ADRESİ: Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 34342 Bebek-İstanbul Tel:

Detaylı

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968

Detaylı

Explaining the Change in Turkey s Identity Question in the. European Union Accession Process: A Levels of Analysis Approach ÇAĞLAYAN ÇETĠN

Explaining the Change in Turkey s Identity Question in the. European Union Accession Process: A Levels of Analysis Approach ÇAĞLAYAN ÇETĠN Explaining the Change in Turkey s Identity Question in the European Union Accession Process: A Levels of Analysis Approach ÇAĞLAYAN ÇETĠN 109677003 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

KAYNAKÇA. Rapor için Hazırlanan Makaleler. Acar, Hakan. 2006. AB Sürecindeki Türkiye de Gençlik Politikası Nasıl Yapılanmalı?

KAYNAKÇA. Rapor için Hazırlanan Makaleler. Acar, Hakan. 2006. AB Sürecindeki Türkiye de Gençlik Politikası Nasıl Yapılanmalı? KAYNAKÇA Rapor için Hazırlanan Makaleler Acar, Hakan. 2006. AB Sürecindeki Türkiye de Gençlik Politikası Nasıl Yapılanmalı? Arkadaş, Adem. 2004. Özellikle Gençlik Suçlarının Yargısı Açısından Türkiye de

Detaylı

AMERIKA DA DIN VE DEVLET

AMERIKA DA DIN VE DEVLET AMERIKA DA DIN VE DEVLET Tarihî ve Felsefî Temeller Orçun İmga İçindekiler Takdim... 11 Önsöz... 15 Giriş... 19 BIRINCI BÖLÜM Din ve Sivil-Siyasî Alan Ayrılığına İlişkin Kavramsal Çerçeve ve Hıristiyanlıkta

Detaylı

SURİYE Bilad-i Şam ın Hazin Öyküsü. Ahmet Emin Dağ

SURİYE Bilad-i Şam ın Hazin Öyküsü. Ahmet Emin Dağ SURİYE Bilad-i Şam ın Hazin Öyküsü Ahmet Emin Dağ 2013 . SURIYE Bilad-i Şam ın Hazin Öyküsü Yazar Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık.. IHH Insani Yardım Vakfı Araştırma ve Yayınlar Birimi ISBN 975-92225-3-1

Detaylı

A CITY RIGHT AT THE CORE OF GLOBAL, POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL CHANGES OF THE 19TH- CENTURY: ISTANBUL

A CITY RIGHT AT THE CORE OF GLOBAL, POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL CHANGES OF THE 19TH- CENTURY: ISTANBUL M. Burak BULUTTEKİN A CITY RIGHT AT THE CORE OF GLOBAL, POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL CHANGES OF THE 19TH- CENTURY: ISTANBUL M. Burak BULUTTEKİN ABSTRACT 19th-century -all around the world- is considered

Detaylı

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic)

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968 Citizenship: Languages: Occupation: Turkish Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science CURRICULUM VITAE (Academic) Turkish (mother

Detaylı

Türkiye de 1980 sonrası uygulanmaya bașlanan

Türkiye de 1980 sonrası uygulanmaya bașlanan Neoliberal Küreselleșmenin Kentlerde İnșası: AKP nin Küresel Kent Söylemi ve İstanbul un Kentsel Dönüșüm Projeleri (*) Binnur ÖKTEM Türkiye de 1980 sonrası uygulanmaya bașlanan neoliberal program ve bu

Detaylı

Doç. Dr. KORAY ÇALIŞKAN Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bebek, 34342, İstanbul. Şubat 2015

Doç. Dr. KORAY ÇALIŞKAN Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bebek, 34342, İstanbul. Şubat 2015 Doç. Dr. KORAY ÇALIŞKAN Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bebek, 34342, İstanbul koray.caliskan@boun.edu.tr www.koraycaliskan.net http://www.pols.boun.edu.tr/faculty.aspx?iid=7

Detaylı