BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU A.Deren DOĞAN YAVUZ 1

2 Bölgesel Politika? Avrupa Birliği nin Bölgesel Politikası AB Sürecinde Türkiye nin Bölgesel Politikası 2

3 AB neden Bölgesel Politika geliştirme ihtiyacı duymuştur? Üye ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar ve ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki dengesizlikler nedeniyle sosyoekonomik entegrasyon ve uyumu sağlamak için Bölgesel Politika geliştirme ihtiyacı duymuştur. 3

4 AB Bölgesel Politikasındaki Son Dönemdeki Gelişmeler? 1970 lerden beri bölgesel farklılıkların azaltılması temel amacı çerçevesinde yapılan yatırımlar zaman içinde ilave hedefleri de beraberinde taşımıştır; Birlik ve dayanışma, rekabeti arttırma 21.Yüzyıl koşullarına ayak uydurma Bilim ve teknolojide dünya lideri olmak İstihdam sorununu yok etmek Temiz ve yeşil bir Avrupa Herkese eşit iş ve eğitim 4

5 AB nin Bölgeler Komitesi Nedir? 1992 Maastricht Antlaşmasıyla kurulmuştur Bölgesel ve yerel temsilcilerden meydana gelen AB organıdır 1999 Amsterdam Antlaşmasıyla bağımsız bir yapıya kavuşmuştur Konsey tarafından 5 yıl için atanan yerel ve bölgesel yetkiye sahip 344 üyeden meydana gelir 2003 de yürürlüğe giren Nice Antlaşmasıyla üyelerinin demokratik yapısı güçlendirilmiştir 2010 da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmasıyla Komitenin AB çapındaki siyasi rolünü güçlendirilmektedir 5

6 Komitenin Temel Amacı : AB Bölgeler Komitesinin Amacı ve Prensipleri 1. AB karar alma mekanizmasında yerel ve bölgesel aktörlerin yetkili ve etkin rol oynaması 2. AB ile vatandaşları arasındaki mesafeyi kapatmak için yerel aktörlerin söz sahibi olması Komitenin Prensipleri : Yetki ikamesi Yakınlık Ortaklık 6

7 AB Bölgeler Komitesi Nasıl Çalışır? Komitenin görüş verdiği alanlar : Bölgesel Politika, Kamu Sağlığı, Eğitim-Kültür, Gençlik, İstihdam, Sosyal Politika, Mesleki Eğitim, Çevre, Ulaştırma, Enerji Ağları, Telekomünikasyon... AB Müktesebatıyla ilgili yerel konuları gündeme getirir Yetki ikamesi prensibiyle çalışır Komite kendisine danışılmadan da belirtilen konularda fikir bildirebilir 7

8 AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 5 Aralık 2006 tarihli karar ile Türkiye AB Komitesi Çalışma Grubu oluşturulmuştur ve İlk toplantısı 13 Nisan 2007 de Brüksel de yapılmıştır. Çalışma Grubu ; Süreci yerel ve bölgesel düzeyde takip eden siyasi forumdur Türkiye ve Avrupa daki yerel ve bölgesel yönetimleri bir araya getirir ve üyelik sürecinde istişare yapmalarına ve ortaklıklar kurmalarına zemin hazırlar 8

9 Bölgesel Politika Tarihçesi Bölgesel Politikanın oluşumunu etkileyen gelişmeler: İlk genişleme (1973) 1981 ve 1986 genişlemeleri Avrupa Tek Senedi (1986) Maastricht Antlaşması (1992) 1999 reformu ve Genişleme Hazırlığı mali dönemi mali dönemi mali dönemi (hazırlıkları devam ediyor) 9

10 Son İki Mali Dönemin Karşılaştırılması AB 15 9 Hedef, 6 Yapısal Araç Farklı Tüzükler Farklı Fonlardan Destek AB Hedef, 3 Yapısal Araç Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu için tek tüzük Her Programa Tek Fon 10

11 Mali Dönemi Bütçesi Milyar Avro Hedef1 Hedef 2 Hedef 3 INTER REG URBAN EQUAL LEADER Balıkç ılık Uyum Fonu TOPLA M EU 15 EU +10 EU

12 AB Bölgesel Politikasının hedefleri? Hedef 1 Uyum GSMH AB ortalamasının 75% nin altındaki 84 bölge, 154 milyon nüfus, Tahsisat miktarı milyar Avro (toplamın %81.5 i) 16 bölge, 16.4 milyon nüfus çok az sınırın üstünde (phasing-out) Hedef 2 Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İstihdam 168 bölge, 314 milyon nüfus, 55 milyar Avro (toplamın %16 sı) Daha önce Hedef 1 bölgesi konumundayken şimdi Hedef 2 bölgesinde yer alan 13 bölge (phasing-in), 19 milyon nüfus, 11.4 milyar Avro Hedef 3 Avrupa Bölgesel İşbirliği milyon nüfus, 13 sınır ve ulus-ötesi işbirliği bölgesi, 8.7 milyar Avro (Toplamın %2.5 i) 12

13 13

14 Finansman Aracı =Yapısal Fonlar Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund-ERDF) (1975) Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund-ESF) (1958) Uyum Fonu (Cohesion Fund) (1994) Hedefler Yapısal Fonlar ve Araçlar Uyum ERDF ESF Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İstihdam ERDF ESF Cohesion Fund Avrupa Bölgesel İşbirliği ERDF 14

15 AB de Bölgesel farklılıkları azaltmak için... Yapısal Araçlar Avrupa Sosyal Fonu Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Uyum Fonu Gerekli Temel Yapı Merkezi, Bölgesel ve Yerel Yapılanma İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 15

16 Finansman Aracı = 3 Temel Araç Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund-ERDF) (1975) - Araştırmaya, yeniliğe, çevre korumaya, altyapıya ve risk önlemeye fon sağlayarak, bölgesel kalkınma, ekonomik büyüme, rekabet ve alansal işbirliğine yönelik programları desteklemektedir. Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund-ESF) (1958) - İstihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, işçilerin meslek eğitimlerini sağlamak, hayat standartlarını yükseltmek ve işsizlere gelir sağlamaktır. Uyum Fonu (Cohesion Fund) (1994) - Ulaştırma (TENs), Sürdürülebilir ulaşım (kentiçi ulaşım vb.), Çevre, Enerji verimliliği, Yenilenebilir enerji ile ilgili altyapı projeleri Gayri safi milli geliri AB ortalamasının % 90 ının altındaki üye ülkeler 16

17 Yapısal Fonlardan Nasıl Faydalanılır? Topluluk Strateji Rehberleri Üye Ülkeler Ulusal Stratejik Referans Çerçeve Belgeleri (Operasyonel Programlar) Avrupa Komisyonu Uygulama (Programlar, projeler) İzleme Değerlendirme 17

18 Dönemi 1 trilyonluk AB bütçesinin 376 milyar Avrosu Uyum Politikası için 6 Ekim 2011 Uyum Fonları tüzük önerisi 18

19 AB Mali Bütçe Perspektifi neler getiriyor? Avrupa 2020 hedeflerine yönelim Ödüllendirici sistem- performansa göre bütçe artış/azalışı Entegre programlamanın desteklenmesi Sonuç odaklı izleme Bölgesel uyumun güçlendirilmesi Fon alımında basitleştirme 19

20 Uyum Politikasının Yeni Dönem Tüzükleri Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) Avrupa Sosyal Fonu (ESF) Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonunu (EMFF) Genel Tüzük Uyum Fonu Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) Avrupa Sosyal Fonu (ESF) Uyum Fonu Avrupa bölgesel işbirliği hedefi ve Yerel İşbirliği Avrupa Gruplaşması (EGTC) Avrupa yı Bağlama Kolaylığı 20

21 AB Bölgesel Politikası INFOREGIO 21

22 Avrupa 2020 Stratejisi AB Bölgesel Politikasını 2020 Stratejisi çerçevesinde ele almaktadır: Akıllı Büyüme Sürdürülebilir Büyüme Kapsayıcı Büyüme 22

23 Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri 20/20/20 iklim-enerji hedeflerine ulaşılacaktır yaş arasındaki nüfusun %75 i istihdam edilecektir 20 milyon insan fakirlik riskinden kurtarılacaktır AB GSYİH sının %3 ü Ar&Ge ye ayrılacaktır Okuldan erken ayrılma oranı %10 dan az olacak ve genç nüfusun en az %40 ı üniversite mezunu olacaktır 23

24 Avrupa 2020 Stratejisi Girişimleri Yenilikçi Birlik ( Innovation Union ) Gençlik Hamlesi ( Youth on the Move ) Avrupa için Dijital Gündem ( A Digital Agenda for Europe ) Kaynak Verimli Avrupa ( Resource Efficient Europe ) Küresel Çağ için Sanayi Politikası ( An Industrial Policy for the Globalisation Era ) Yeni Beceriler ve İşler için Gündem ( An Agenda for New Skills and Jobs ) Fakirliğe Karşı Avrupa Platformu ( European Platform Against Poverty ) 24

25 AB Bölgesel Politikasına Geçiş Helsinki Zirvesi (1999) Aday Ülke Yeniden Yapılanma Merkezde ve yerelde kurumsal yapının oluşturulması ve idari kapasitenin güçlendirilmesi Ortaklık prensibini benimsemek Bölgesel ve yerel otoritelerin (kamu, özel, sivil toplum) programların dizayn ve uygulanmasında aktif rol alması Tutarlı ve uzun vadeli bir kalkınma yaklaşımı 25

26 Türkiye, AB Adaylık Sürecinde uyum için neler yapıyor? Türkiye 2001 den beri kurumsal ve yasal düzenlemeler yapıyor: 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 2. Kalkınma Ajanslarının Kurulması Tutarlı ve uzun vadeli bölgesel kalkınma yaklaşımı: Ön Ulusal Kalkınma Planı ( ) 9. Kalkınma Planı ( ) Topluluk Politikalarına Uyum - Kamu alımları - Çevre - Rekabet - Sosyal Politika 26

27 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS-NUTS) Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması için bir yöntemdir. Bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi için, AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanının oluşturulması için gereklidir. Not : İBBS (NUTS : Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 27

28 İBBS Bölgesel Gelişme AB Bölgesel Politikasına uyum sağlamak, AB nin sağladığı mali desteklerden faydalanmak, Bölgesel farklılıkları gidermek için etkin bir Bölgesel Politika oluşturmak, Strateji belirlemek, Kalkınmaya yönelik proje seçebilmek ve uygulamak için temel oluşturmaktadır. 28

29 Türkiye deki İBBS Bölgeleri İBBS lerin tanımlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Düzey III ; iller (81 adet) Düzey II ; ekonomik, sosyal ve coğrafi benzerlik gösteren komşu illerin gruplandırılması (26 adet) Düzey I ; Düzey II lerin gruplandırılması (12 adet) 29

30 26 İBBS Düzey II Bölgesi Resmi Gazete , No: Level II T RA2 T RB2 T RC3 T RA1 T RC2 T RC1 T R72 T RB1 T R90 T R82 T R83 T R63 T R52 T R71 T R33 T R61 T R22 T R81 T R62 T R32 T R41 T R21 T R51 T R10 T R31 T R42 Provinces Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Van, Muş, Bitlis, Hakkari Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Erzurum, Erzincan, Bayburt Şanlıurfa, Diyarbakır Gaziantep, Adıyaman, Kilis Kayseri, Sivas, Yozgat Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Kastamonu, Çankırı,Sinop Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Konya, Karaman Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak Antalya, Isparta, Burdur Balıkesir, Çanakkale Zonguldak, Karabük, Bartın Adana, Mersin Aydın, Denizli, Muğla Bursa, Eskişehir, Bilecik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Ankara Istanbul İzmir Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 30

31 Kalkınma Ajanslarının Kurulması KA Kanunu No: Ocak 2006 Çukurova and İzmir KA 6 Temmuz KA kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 22 Kasım 2008 Kalan 16 KA kuruldu 25 Temmuz

32 Kalkınma Ajanslarının Amaçları Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak, Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak, Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak. 32

33 Kalkınma Ajanslarının Yapısı KALKINMA KURULU YÖNETİM KURULU Kamu sektöründen Valiler, İl Genel Meclisi Başkanları Yerelden Belediye Başkanları Özel Sektörden Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları Sivil Toplum Kuruluşları Genel Sekreterlik Yatırım Destek Ofisleri 33

34 Kalkınma Ajansları Hibe Programları Sosyal konularda destek sağlayacak hibe programları Girişimci ve KOBİ ler için hibe programları Küçük çaplı alt ve üst yapı hibe programları Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek hibe programları 34

35 Kalkınma Ajanslarında Son Durum Kalkınma Planı 26 Kalkınma Ajansı kendi Bölge Kalkınma Planlarını hazırladı Destekler Toplam projeye, milyon TL hibe desteği sağlandı Personel Yaklaşık 1000 personel istihdam ediliyor Bütçe yıllarında 753 (genel bütçe)+564 (yerel pay)=1.104 Milyon TL 2012 yılı için genel bütçeden 450 Milyon TL tahsis edildi 35

36 Yerel ve Bölgesel Düzeyde Yönetimsel Gereklilikler? Sahiplik Katılımcılık Yeterli sayıda, eğitimli/donanımlı eleman Bölgesel ve yerel düzeyde veri Planlama ve programlama Strateji oluşturma Finansman yönetimi ve koordinasyon 36

37 Katılım Öncesi AB Mali Yardımlarıyla Desteklenen Projeler Bölgesel Gelişme Projeleri GAP Kalkınma Programı (Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin İBBS Düzey II Projeleri) (2000) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (Van Düzey II Bölgesi) (DAKP) Samsun, Erzurum ve Kastamonu İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programları (SKE) (2003) Ağrı, Malatya, Konya, Kayseri İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programları (AKKM) (2004) Trabzon İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programı (DOKAP) Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa Belediyeleri 37

38 AB Destekli Bölgesel Gelişme Projeleri Samsun-Kastamonu-Malatya Kalkınma Programı (SKE) Doğu Karadeniz Kalkınma Programı (DOKAP) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Kalkınma Programı (AKKM) Güney Doğu Anadolu Kalkınma Programı (GAP) 38

39 Bölgesel Kalkınma Programlarına Toplam Mali Destek Program AB Katkısı (Milyon ) TR Katkısı (Milyon ) TOPLAM (Milyon ) Proje Sayısı GAP DAKP SKE 40 12,33 52, AKKM 70 20,67 90, DOKAP TOPLAM

40 Bölgesel Kalkınma Programlarının Amacı ve Uygulama Mekanizması Temel Amaç ; İstihdam düzeyi ve rekabet güçlerinin artırılması yoluyla bölgeler arası farklılıkların azaltılması Teklif Çağrısı Sistemi ; Ön Bilgilendirme / Bilgilendirme Toplantıları Proje Yazma Eğitimleri Başvuruların alınması Projelerin seçimi Projelerin Uygulanması Proje Uygulama Eğitimleri 40

41 Bölgesel Kalkınma Programlarının Bileşenleri Tarım ve Kırsal Kalkınma KOBİ'lerin Desteklenmesi Yerel Kalkınma Girişimleri Turizm ve Çevre Sosyal Gelişme Kapasite Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Teknik Yardım 41

42 Sadece Finansman Değil METOD Bölgelerin belirlenmesi Kalkınmada etkin kurumlar ve ana aktörler, kapasite gelişimi Stratejik ve çok yıllı programlama Ortaklık prensibi, eş-finansman, izleme ve değerlendirme Finansman kullanım kapasitesinin arttırılması Uzun dönemli yatırım 42

43 Katılım Öncesi Mali Araç IPA (Instrument for Pre-Accession) dönemi için yeni finansal araç I-Kurumsal Kapasite II-Sınır Ötesi İşbirliği III-Bölgesel Kalkınma IV-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi V-Kırsal Kalkınma 5 Öncelik Stratejik Çerçeve Belgesi - IPA III ve IPA IV Bileşenlerine yönelik mali yardımlara ilişkin çerçeve belgesi - Operasyonel Programlar aracılığıyla finansman kullanımı... (Çok yıllı programlama ve bütçe + sektör ve bölge öncelikli + proje havuzu ) Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu için öncü 43

44 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Dönemi IPA ( ) Türkiye nin bütçesi ( ) yaklaşık 4.9 Milyar Aday Ülkeler Potansiyel Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Karadağ Kosova TEK PROGRAM : 11,5 Milyar 44

45 Aday Ülkelere Ayrılan Bütçeler

46 Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) I. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma AB Müktesebatına uyum, kurumsal yapılanma, sivil toplumun geliştirilmesi II. Sınır Ötesi İşbirliği Komşu AB ye üye ve aday ülkelerle çevre, turizm, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi alanlarında küçük ölçekli altyapı, ticaret, kültür veya turizm projeleri III. Bölgesel Kalkınma Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim, istihdam ve sosyal içerme V. Kırsal Kalkınma Tarımsal işletmelerinin yeniden yapılandırılması, tarımsal üretim ve pazarlama, kırsal altyapı, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi,çevre dostu üretim metotları 46

47 IPA Yapılanması Ulusal Koordinatör (NIPAC) (Avrupa Birliği Bakanlığı) Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) Kurumsal Kapasite Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma AB Bakanlığı AB Bakanlığı Çevre OP (Çevre ve Şehircilik Bak.) Ulaştırma OP (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Bölgesel Rekabet Ed. OP (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) İnsan Kaynakları OP (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma (Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bak.) 47

48 Türkiye nin IPA Bütçesi Milyon IPA Bileşenleri I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256,7 256,1 239,6 211,3 228,6 233,9 238,3 II Sınır Ötesi İşbirliği 2,097 2,875 3,049 9,587 9,779 9,975 10,174 III Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 293,4 367,8 378 IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9 96 V Kırsal Kalkınma 20, ,5 131,3 172,5 197,9 213 Yıl Bazında Toplam Tahsisat 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 935,5 Toplam 4,873

49 IPA III. ve IV. Bileşen kapsamındaki OP lerin Öncelikleri IPA III BÖLGESEL KALKINMA Çevre OP Öncelik 1 : İçme suyu temini, kanalizasyon ve atık su arıtma hizmetlerinin geliştirilmesi Öncelik 2 : Entegre katı atık yönetiminin geliştirilmesi Teknik Yardım Ulaştırma OP Öncelik 1 : Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi Öncelik 2 : Liman altyapısının geliştirilmesi Teknik Yardım Bölgesel Rekabet Ed. OP Öncelik 1 : İş ortamının iyileştirilmesi Öncelik 2 : İşletme kapasitelerinin arttırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi Teknik Yardım IPA IV İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OP Öncelik 1 : İstihdam Öncelik 2 : Eğitim Öncelik 3 : Hayat boyu öğrenme Öncelik 4 : Sosyal İçerme Teknik Yardım 49

50 Çevre Operasyonel Programı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Proje önerileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre OP AB Öncelik Alanı Atık Su Arıtma Projeleri İçmesuyu Projeleri İçmesuyu ve Atık Su Arıtma Projeleri Katı Atık Arıtma Projeleri 50

51 Ulaştırma Operasyonel Programı (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Demiryolu Altyapısının Güçlendirilmesi Ankara-Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Yapım Projesi Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyon Projesi Liman Altyapısının Geliştirilmesi Filyos Liman İnşaatı Projesi 51

52 IPA Coğrafi Odaklanma Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP Düzey II Bölgesi GSYİH nin %75 altında kalan iller 15 Büyüme Merkezi TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Kars TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari Van TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Batman TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt Erzurum TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır Diyarbakır, Ş.Urfa TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis Gaziantep TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Kayseri, Sivas TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Trabzon Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin üstünde kalan Düzey II Bölgeleri Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin altında kalan Düzey II Bölgeleri TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Malatya, Elazığ TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop Kastamonu TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Samsun TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Kahramanmaraş 52

53 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 1. Proje Paketi Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşların Projeleri İş Geliştirme Merkezlerinin Kurulması (KOSGEB), Gıda Sektörü için İnovasyon Merkezinin Kurulması (TUBİTAK), Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi (Kültür ve Turizm Bak.), Teknopark ve İnovasyon Merkezlerinin Kurulması (Sanayi ve Ticaret Bak.), Avrupa-Türk İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi (TOBB), KOBİ lerin Ağ Oluşturma ve İşbirliği Kapasitesinin Geliştirilmesi (DTM) 11 proje 99,4 Milyon 2. Proje Paketi Proje Teklif Çağrısı ile Yerelden Toplanan Projeler Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri Kurulması (Giresun Ticaret Borsası) Peynir Altı Suyu Tozu Üretim Tesisi (Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası) Ardahan Yalnızçam Kış Sporları ve Yayla Turizm İyileştirme Projesi (Ardahan İl Özel İdaresi) v.b. 39 proje 244 Milyon 53

54 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 3. Proje Paketi Finansman Mühendisliği Büyük Anadolu Garanti Fonu (GAGF) 32 Milyon GAP Girişim Sermayesi Projesi (G43) 16 Milyon 2 proje 48 Milyon 4. Proje Paketi Proje Geliştirme Çalıştayı Gelen proje teklifleri değerlendirme aşamasındadır. 12 proje 89 Milyon 54

55 BROP Kapsamında Desteklenen Bazı Proje Örnekleri (2.Proje Paketi) GAP İlleri Çırçır-Presse İşletmelerinin Koordinasyon Ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi İle Kümelenme Proje Bütçesi: 5.3 Milyon Avro Proje Sahibi Kuruluş: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uygulama Yeri: Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin Bu projenin amacı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin illerinin Çırçır-Presse işletmelerinin kalite standartlarını belirlemek, üretim hacimlerini artırmak, kümelenme faaliyeti ile tekstil sektörünün alt sektörleri ve diğer sanayi sektörleri arasında iyi ilişkiler kurulmasını ve işletmelerin mevcut pazardan daha büyük bir pay almalarını sağlamaktır. Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Proje Bütçesi: 9.8 Milyon Avro Proje Sahibi Kuruluş: Siirt İli ve İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği Uygulama Yeri: Siirt Proje, bölgede özellikle de Siirt te artan üretimiyle gün geçtikçe stratejik önemi belirginleşen Siirt Fıstığının bölgeye daha fazla katkı sağlayabilmesi için yerinde işletilebilmesi ve markalaşarak pazara sunulmasını hedeflemektedir. 55

56 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (ÇSGB ) İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme Rakamlar dönemi içindir. Projeler Proje Sahibi Kuruluş Bütçe (AB+Ulusal) Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi ÇSGB-Sosyal Güvenlik Kurumu Kadın İstihdamının Artırılması Projesi ÇSGB- İŞKUR Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal İçermenin Geliştirilmesi Projesi ÇSGB SGK-SHÇEK- SYDGM Genç İstihdamının Güçlendirilmesi İŞKUR Kamu İstihdam Servisleri İŞKUR Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Milli Eğitim Bakanlığı

57 MALİ PERSPEKTİFİNDE IPA II 29 Haziran 2011 de taslak Çok Yıllı Mali Çerçeve Tüzüğü Avrupa Komisyonu tarafından sunuldu. Tüm aday ülkeler için14,1 Milyar Avro tahsilat 57

58 IPA II Temel Yenilikler Bileşen yapısından mali dönemin tümünü kapsayan kapsamlı ülke stratejilerine geçiş IPA da değinilen 5 politika alanına değinen (eski adıyla bileşen), Ülke sektör stratejileriyle desteklenen, Faydalanıcı ülkeyle işbirliği içinde hazırlanan belgedir. 58

59 IPA II Temel Yenilikler Her ülke için farklı bir bütçe yöntemi izlenecektir. Bir ülkedeki politika alanları arasında fon aktarımı mümkün olacaktır. Mali yardımlarla politik belgelerin (İR gibi) arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerekmektedir. EU 2020 Gündemine katkı sağlamalıdır. Sosyo-ekonomik kalkınma ve uzun süreli bir etkinin sağlanması önemlidir. Performansa dayalı tahsisat yaklaşımı geliştirilmiştir. 59

60 IPA II Temel Yenilikler Ortak Stratejik Çerçeve Tüm ülkeler ve politika alanlarını kapsayacak, Ülke bazında finansal tahsisat Ülke Strateji Belgesi Fonların politika alanları ve yıllara göre dağılımı Çok yıllı program (4+3, 3+4), CSF de yer alan hedef, ilke, kriter ve göstergeler, AB-TR önceliklerinin kesiştiği alanlar 60

61 Fonlar Ülkemize Ne Sağlıyor? AB ye sosyal, ekonomik ve bölgesel olarak yakınsama TAM ÜYELİK HEDEFİ Türkiye de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı Türkiye nin rekabet gücünün geliştirilmesi

62 Müzakere Sürecinde 22. Fasıl Fasıl 22 : Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Belirgin bir müktesebatı yoktur Ulusal mevzuat haline getirilmesi gerekmeyen çerçeve ve uygulama tüzükleri vardır 62

63 Çerçeve ve Uygulama Tüzükleri? Uyum Fonu (EC No 1084/2006) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (EC No 1080/2006) Avrupa Sosyal Fonu (EC No 1081/2006) Uyum Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonuna ilişkin Genel Hükümler (EC No 1083/2006) Avrupa Birliği Yerel İşbirliği Avrupa Gruplaşması (EC No 1082/2006) Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) (EC No 1085/2006) Katılım Öncesi Mali Araç Uygulama Tüzüğü (EC No 718/2007) (EC No 80/2010) 63

64 22. Fasılda Müzakere Konuları Yasal ve kurumsal çerçeve İdari kapasitenin arttırılması Ayrıca ; Bölgelerin belirlenmesi Planlama ve programlama Proje uygulama ve yönetme İzleme, kontrol ve değerlendirme 64

65 22. Fasılda Müzakerede Son Durum Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları yapıldı (Eylül-Ekim 2006) Tarama ile ilgili bilgi için : 27 Şubat 2013 te İrlanda Dönem Başkanlığı Fasıl açılış kriteri olarak Avrupa Birliği uyum politikasının uygulanmasına yönelik gerekli kurumsal yapılanmayı, açık hedefleri ve ilgili takvimi ortaya koyan bir eylem planı sunulması nı bildirmiştir. Eylem planı 11 Mart 2013 tarihinde Komisyona sunulmuştur. 24 Nisan 2013 tarihinde İrlanda Dönem Başkanlığı Ülkemizi Müzakere Pozisyon Belgesini sunmaya davet eden mektubunu iletmiştir. Faslın Haziran 2013 sonunda müzakereye açılması beklenmektedir. 65

66 22. Fasıl Kapsamında Yapılan Çalışmalar İBBS Bölgeleri belirlenmiştir Düzey II Bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur Programlama, idari yapılanma, merkezde ve yerelde kapasite geliştirme, mali yönetim ve kontrol alanlarında bir dizi kanun ve yönetmeliklerle hukuki düzenlemeler yapılmıştır IPA III. ve IV. Bileşenlere ilişkin gerekli idari ve kurumsal yapı oluşturulmuştur 66

67 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi Kısa vadeli öncelikler Topluluğun uyum politikasının uygulanmasına yönelik bir hazırlık olarak AB katılım öncesi programlarının uygulanması için, özellikle ilgili bakanlıklar düzeyinde, programlama, proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlarında idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapıların oluşturulmasının pekiştirilmesi. Orta vadeli öncelikler Gelecekte uygulanması muhtemel Topluluk uyum politikasına yönelik olarak, idari kapasitenin merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde artırılması. 67

68 2010 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Türkiye bu fasılda düzensiz de olsa ilerleme kaydetmiştir. Komisyonun Görüşleri; IPA III. ve IV. Bileşenlerin uygulanmasına yönelik ; - yasal ve kurumsal çerçeve tamamlanmıştır. - yerel ve bölgesel paydaşlar sürece dâhil edilmiştir. Kalkınma Ajansları tam olarak faaliyete geçme aşamasındadır, İdari kapasite her yerel ve merkezde güçlendirilmeli, MFİB ve ilgili bakanlıklardaki program otoriteleri gibi kurumların fon kullanım kapasitelerin arttırmaları gerekmektedir. 68

69 2011 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Türkiye bu fasılda bazı ilerlemeler kaydetmiştir Komisyonun Görüşleri; Hukuki çerçeve; daha fazla yatay mevzuat geliştirilmelidir, Kurumsal çerçeve; Bölgesel Kalkınma Yüksek Kurulu ve Bölgesel Kalkınma Komitesi kurulmuş, Kalkınma Ajansları tam olarak faaliyete geçmiş, Program Otoritelerinin akreditasyona ilişkin ilerleme sağlanmış, İdari kapasite; finans ve ihale birimlerinin kurulması çalışmaları yavaş ilerlemiştir, ancak AB Bakanlığının kapasitesi artmıştır, Programlama; proje hazırlama alanında ilerleme sağlanmıştır, Mali yönetim ve kontrol; kapsamlı bir eylem planı hazırlamıştır. 69

70 2012 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Bu fasıl kapsamında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Komisyonun Görüşleri; Hukuki çerçeve; kamuda yeniden yapılanmayla IPA birimleri hukuki zemine kavuşmuştur, Kurumsal çerçeve; uygulamanın hızlanması için kurumsal kapasitenin artırılması gerekmektedir, İdari kapasite; finans ve ihale birimlerinin kurulmuş, idari kapasiteye ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiştir, Programlama; ihale hazırlıkları aşamasında ilerlemeler kaydedilmiş ancak fon kullanımında riskler devam etmektedir, Mali yönetim ve kontrol; eylem planı uygulamasının daha etkili olması gerekmektedir. 70

71 Detaylı Bilgi İçin... Avrupa Birliği Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu (Europeaid) ec.europa.eu/europeaid/work/funding 71

72 Teşekkürler... A. Deren DOĞAN YAVUZ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Tel : e-posta : 72

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı