BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU A.Deren DOĞAN YAVUZ 1

2 Bölgesel Politika? Avrupa Birliği nin Bölgesel Politikası AB Sürecinde Türkiye nin Bölgesel Politikası 2

3 AB neden Bölgesel Politika geliştirme ihtiyacı duymuştur? Üye ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar ve ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki dengesizlikler nedeniyle sosyoekonomik entegrasyon ve uyumu sağlamak için Bölgesel Politika geliştirme ihtiyacı duymuştur. 3

4 AB Bölgesel Politikasındaki Son Dönemdeki Gelişmeler? 1970 lerden beri bölgesel farklılıkların azaltılması temel amacı çerçevesinde yapılan yatırımlar zaman içinde ilave hedefleri de beraberinde taşımıştır; Birlik ve dayanışma, rekabeti arttırma 21.Yüzyıl koşullarına ayak uydurma Bilim ve teknolojide dünya lideri olmak İstihdam sorununu yok etmek Temiz ve yeşil bir Avrupa Herkese eşit iş ve eğitim 4

5 AB nin Bölgeler Komitesi Nedir? 1992 Maastricht Antlaşmasıyla kurulmuştur Bölgesel ve yerel temsilcilerden meydana gelen AB organıdır 1999 Amsterdam Antlaşmasıyla bağımsız bir yapıya kavuşmuştur Konsey tarafından 5 yıl için atanan yerel ve bölgesel yetkiye sahip 344 üyeden meydana gelir 2003 de yürürlüğe giren Nice Antlaşmasıyla üyelerinin demokratik yapısı güçlendirilmiştir 2010 da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmasıyla Komitenin AB çapındaki siyasi rolünü güçlendirilmektedir 5

6 Komitenin Temel Amacı : AB Bölgeler Komitesinin Amacı ve Prensipleri 1. AB karar alma mekanizmasında yerel ve bölgesel aktörlerin yetkili ve etkin rol oynaması 2. AB ile vatandaşları arasındaki mesafeyi kapatmak için yerel aktörlerin söz sahibi olması Komitenin Prensipleri : Yetki ikamesi Yakınlık Ortaklık 6

7 AB Bölgeler Komitesi Nasıl Çalışır? Komitenin görüş verdiği alanlar : Bölgesel Politika, Kamu Sağlığı, Eğitim-Kültür, Gençlik, İstihdam, Sosyal Politika, Mesleki Eğitim, Çevre, Ulaştırma, Enerji Ağları, Telekomünikasyon... AB Müktesebatıyla ilgili yerel konuları gündeme getirir Yetki ikamesi prensibiyle çalışır Komite kendisine danışılmadan da belirtilen konularda fikir bildirebilir 7

8 AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 5 Aralık 2006 tarihli karar ile Türkiye AB Komitesi Çalışma Grubu oluşturulmuştur ve İlk toplantısı 13 Nisan 2007 de Brüksel de yapılmıştır. Çalışma Grubu ; Süreci yerel ve bölgesel düzeyde takip eden siyasi forumdur Türkiye ve Avrupa daki yerel ve bölgesel yönetimleri bir araya getirir ve üyelik sürecinde istişare yapmalarına ve ortaklıklar kurmalarına zemin hazırlar 8

9 Bölgesel Politika Tarihçesi Bölgesel Politikanın oluşumunu etkileyen gelişmeler: İlk genişleme (1973) 1981 ve 1986 genişlemeleri Avrupa Tek Senedi (1986) Maastricht Antlaşması (1992) 1999 reformu ve Genişleme Hazırlığı mali dönemi mali dönemi mali dönemi (hazırlıkları devam ediyor) 9

10 Son İki Mali Dönemin Karşılaştırılması AB 15 9 Hedef, 6 Yapısal Araç Farklı Tüzükler Farklı Fonlardan Destek AB Hedef, 3 Yapısal Araç Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu için tek tüzük Her Programa Tek Fon 10

11 Mali Dönemi Bütçesi Milyar Avro Hedef1 Hedef 2 Hedef 3 INTER REG URBAN EQUAL LEADER Balıkç ılık Uyum Fonu TOPLA M EU 15 EU +10 EU

12 AB Bölgesel Politikasının hedefleri? Hedef 1 Uyum GSMH AB ortalamasının 75% nin altındaki 84 bölge, 154 milyon nüfus, Tahsisat miktarı milyar Avro (toplamın %81.5 i) 16 bölge, 16.4 milyon nüfus çok az sınırın üstünde (phasing-out) Hedef 2 Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İstihdam 168 bölge, 314 milyon nüfus, 55 milyar Avro (toplamın %16 sı) Daha önce Hedef 1 bölgesi konumundayken şimdi Hedef 2 bölgesinde yer alan 13 bölge (phasing-in), 19 milyon nüfus, 11.4 milyar Avro Hedef 3 Avrupa Bölgesel İşbirliği milyon nüfus, 13 sınır ve ulus-ötesi işbirliği bölgesi, 8.7 milyar Avro (Toplamın %2.5 i) 12

13 13

14 Finansman Aracı =Yapısal Fonlar Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund-ERDF) (1975) Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund-ESF) (1958) Uyum Fonu (Cohesion Fund) (1994) Hedefler Yapısal Fonlar ve Araçlar Uyum ERDF ESF Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İstihdam ERDF ESF Cohesion Fund Avrupa Bölgesel İşbirliği ERDF 14

15 AB de Bölgesel farklılıkları azaltmak için... Yapısal Araçlar Avrupa Sosyal Fonu Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Uyum Fonu Gerekli Temel Yapı Merkezi, Bölgesel ve Yerel Yapılanma İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 15

16 Finansman Aracı = 3 Temel Araç Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund-ERDF) (1975) - Araştırmaya, yeniliğe, çevre korumaya, altyapıya ve risk önlemeye fon sağlayarak, bölgesel kalkınma, ekonomik büyüme, rekabet ve alansal işbirliğine yönelik programları desteklemektedir. Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund-ESF) (1958) - İstihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, işçilerin meslek eğitimlerini sağlamak, hayat standartlarını yükseltmek ve işsizlere gelir sağlamaktır. Uyum Fonu (Cohesion Fund) (1994) - Ulaştırma (TENs), Sürdürülebilir ulaşım (kentiçi ulaşım vb.), Çevre, Enerji verimliliği, Yenilenebilir enerji ile ilgili altyapı projeleri Gayri safi milli geliri AB ortalamasının % 90 ının altındaki üye ülkeler 16

17 Yapısal Fonlardan Nasıl Faydalanılır? Topluluk Strateji Rehberleri Üye Ülkeler Ulusal Stratejik Referans Çerçeve Belgeleri (Operasyonel Programlar) Avrupa Komisyonu Uygulama (Programlar, projeler) İzleme Değerlendirme 17

18 Dönemi 1 trilyonluk AB bütçesinin 376 milyar Avrosu Uyum Politikası için 6 Ekim 2011 Uyum Fonları tüzük önerisi 18

19 AB Mali Bütçe Perspektifi neler getiriyor? Avrupa 2020 hedeflerine yönelim Ödüllendirici sistem- performansa göre bütçe artış/azalışı Entegre programlamanın desteklenmesi Sonuç odaklı izleme Bölgesel uyumun güçlendirilmesi Fon alımında basitleştirme 19

20 Uyum Politikasının Yeni Dönem Tüzükleri Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) Avrupa Sosyal Fonu (ESF) Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonunu (EMFF) Genel Tüzük Uyum Fonu Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) Avrupa Sosyal Fonu (ESF) Uyum Fonu Avrupa bölgesel işbirliği hedefi ve Yerel İşbirliği Avrupa Gruplaşması (EGTC) Avrupa yı Bağlama Kolaylığı 20

21 AB Bölgesel Politikası INFOREGIO 21

22 Avrupa 2020 Stratejisi AB Bölgesel Politikasını 2020 Stratejisi çerçevesinde ele almaktadır: Akıllı Büyüme Sürdürülebilir Büyüme Kapsayıcı Büyüme 22

23 Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri 20/20/20 iklim-enerji hedeflerine ulaşılacaktır yaş arasındaki nüfusun %75 i istihdam edilecektir 20 milyon insan fakirlik riskinden kurtarılacaktır AB GSYİH sının %3 ü Ar&Ge ye ayrılacaktır Okuldan erken ayrılma oranı %10 dan az olacak ve genç nüfusun en az %40 ı üniversite mezunu olacaktır 23

24 Avrupa 2020 Stratejisi Girişimleri Yenilikçi Birlik ( Innovation Union ) Gençlik Hamlesi ( Youth on the Move ) Avrupa için Dijital Gündem ( A Digital Agenda for Europe ) Kaynak Verimli Avrupa ( Resource Efficient Europe ) Küresel Çağ için Sanayi Politikası ( An Industrial Policy for the Globalisation Era ) Yeni Beceriler ve İşler için Gündem ( An Agenda for New Skills and Jobs ) Fakirliğe Karşı Avrupa Platformu ( European Platform Against Poverty ) 24

25 AB Bölgesel Politikasına Geçiş Helsinki Zirvesi (1999) Aday Ülke Yeniden Yapılanma Merkezde ve yerelde kurumsal yapının oluşturulması ve idari kapasitenin güçlendirilmesi Ortaklık prensibini benimsemek Bölgesel ve yerel otoritelerin (kamu, özel, sivil toplum) programların dizayn ve uygulanmasında aktif rol alması Tutarlı ve uzun vadeli bir kalkınma yaklaşımı 25

26 Türkiye, AB Adaylık Sürecinde uyum için neler yapıyor? Türkiye 2001 den beri kurumsal ve yasal düzenlemeler yapıyor: 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 2. Kalkınma Ajanslarının Kurulması Tutarlı ve uzun vadeli bölgesel kalkınma yaklaşımı: Ön Ulusal Kalkınma Planı ( ) 9. Kalkınma Planı ( ) Topluluk Politikalarına Uyum - Kamu alımları - Çevre - Rekabet - Sosyal Politika 26

27 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS-NUTS) Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması için bir yöntemdir. Bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi için, AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanının oluşturulması için gereklidir. Not : İBBS (NUTS : Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 27

28 İBBS Bölgesel Gelişme AB Bölgesel Politikasına uyum sağlamak, AB nin sağladığı mali desteklerden faydalanmak, Bölgesel farklılıkları gidermek için etkin bir Bölgesel Politika oluşturmak, Strateji belirlemek, Kalkınmaya yönelik proje seçebilmek ve uygulamak için temel oluşturmaktadır. 28

29 Türkiye deki İBBS Bölgeleri İBBS lerin tanımlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Düzey III ; iller (81 adet) Düzey II ; ekonomik, sosyal ve coğrafi benzerlik gösteren komşu illerin gruplandırılması (26 adet) Düzey I ; Düzey II lerin gruplandırılması (12 adet) 29

30 26 İBBS Düzey II Bölgesi Resmi Gazete , No: Level II T RA2 T RB2 T RC3 T RA1 T RC2 T RC1 T R72 T RB1 T R90 T R82 T R83 T R63 T R52 T R71 T R33 T R61 T R22 T R81 T R62 T R32 T R41 T R21 T R51 T R10 T R31 T R42 Provinces Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Van, Muş, Bitlis, Hakkari Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Erzurum, Erzincan, Bayburt Şanlıurfa, Diyarbakır Gaziantep, Adıyaman, Kilis Kayseri, Sivas, Yozgat Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Kastamonu, Çankırı,Sinop Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Konya, Karaman Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak Antalya, Isparta, Burdur Balıkesir, Çanakkale Zonguldak, Karabük, Bartın Adana, Mersin Aydın, Denizli, Muğla Bursa, Eskişehir, Bilecik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Ankara Istanbul İzmir Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 30

31 Kalkınma Ajanslarının Kurulması KA Kanunu No: Ocak 2006 Çukurova and İzmir KA 6 Temmuz KA kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 22 Kasım 2008 Kalan 16 KA kuruldu 25 Temmuz

32 Kalkınma Ajanslarının Amaçları Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak, Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak, Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak. 32

33 Kalkınma Ajanslarının Yapısı KALKINMA KURULU YÖNETİM KURULU Kamu sektöründen Valiler, İl Genel Meclisi Başkanları Yerelden Belediye Başkanları Özel Sektörden Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları Sivil Toplum Kuruluşları Genel Sekreterlik Yatırım Destek Ofisleri 33

34 Kalkınma Ajansları Hibe Programları Sosyal konularda destek sağlayacak hibe programları Girişimci ve KOBİ ler için hibe programları Küçük çaplı alt ve üst yapı hibe programları Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek hibe programları 34

35 Kalkınma Ajanslarında Son Durum Kalkınma Planı 26 Kalkınma Ajansı kendi Bölge Kalkınma Planlarını hazırladı Destekler Toplam projeye, milyon TL hibe desteği sağlandı Personel Yaklaşık 1000 personel istihdam ediliyor Bütçe yıllarında 753 (genel bütçe)+564 (yerel pay)=1.104 Milyon TL 2012 yılı için genel bütçeden 450 Milyon TL tahsis edildi 35

36 Yerel ve Bölgesel Düzeyde Yönetimsel Gereklilikler? Sahiplik Katılımcılık Yeterli sayıda, eğitimli/donanımlı eleman Bölgesel ve yerel düzeyde veri Planlama ve programlama Strateji oluşturma Finansman yönetimi ve koordinasyon 36

37 Katılım Öncesi AB Mali Yardımlarıyla Desteklenen Projeler Bölgesel Gelişme Projeleri GAP Kalkınma Programı (Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin İBBS Düzey II Projeleri) (2000) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (Van Düzey II Bölgesi) (DAKP) Samsun, Erzurum ve Kastamonu İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programları (SKE) (2003) Ağrı, Malatya, Konya, Kayseri İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programları (AKKM) (2004) Trabzon İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programı (DOKAP) Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa Belediyeleri 37

38 AB Destekli Bölgesel Gelişme Projeleri Samsun-Kastamonu-Malatya Kalkınma Programı (SKE) Doğu Karadeniz Kalkınma Programı (DOKAP) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Kalkınma Programı (AKKM) Güney Doğu Anadolu Kalkınma Programı (GAP) 38

39 Bölgesel Kalkınma Programlarına Toplam Mali Destek Program AB Katkısı (Milyon ) TR Katkısı (Milyon ) TOPLAM (Milyon ) Proje Sayısı GAP DAKP SKE 40 12,33 52, AKKM 70 20,67 90, DOKAP TOPLAM

40 Bölgesel Kalkınma Programlarının Amacı ve Uygulama Mekanizması Temel Amaç ; İstihdam düzeyi ve rekabet güçlerinin artırılması yoluyla bölgeler arası farklılıkların azaltılması Teklif Çağrısı Sistemi ; Ön Bilgilendirme / Bilgilendirme Toplantıları Proje Yazma Eğitimleri Başvuruların alınması Projelerin seçimi Projelerin Uygulanması Proje Uygulama Eğitimleri 40

41 Bölgesel Kalkınma Programlarının Bileşenleri Tarım ve Kırsal Kalkınma KOBİ'lerin Desteklenmesi Yerel Kalkınma Girişimleri Turizm ve Çevre Sosyal Gelişme Kapasite Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Teknik Yardım 41

42 Sadece Finansman Değil METOD Bölgelerin belirlenmesi Kalkınmada etkin kurumlar ve ana aktörler, kapasite gelişimi Stratejik ve çok yıllı programlama Ortaklık prensibi, eş-finansman, izleme ve değerlendirme Finansman kullanım kapasitesinin arttırılması Uzun dönemli yatırım 42

43 Katılım Öncesi Mali Araç IPA (Instrument for Pre-Accession) dönemi için yeni finansal araç I-Kurumsal Kapasite II-Sınır Ötesi İşbirliği III-Bölgesel Kalkınma IV-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi V-Kırsal Kalkınma 5 Öncelik Stratejik Çerçeve Belgesi - IPA III ve IPA IV Bileşenlerine yönelik mali yardımlara ilişkin çerçeve belgesi - Operasyonel Programlar aracılığıyla finansman kullanımı... (Çok yıllı programlama ve bütçe + sektör ve bölge öncelikli + proje havuzu ) Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu için öncü 43

44 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Dönemi IPA ( ) Türkiye nin bütçesi ( ) yaklaşık 4.9 Milyar Aday Ülkeler Potansiyel Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Karadağ Kosova TEK PROGRAM : 11,5 Milyar 44

45 Aday Ülkelere Ayrılan Bütçeler

46 Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) I. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma AB Müktesebatına uyum, kurumsal yapılanma, sivil toplumun geliştirilmesi II. Sınır Ötesi İşbirliği Komşu AB ye üye ve aday ülkelerle çevre, turizm, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi alanlarında küçük ölçekli altyapı, ticaret, kültür veya turizm projeleri III. Bölgesel Kalkınma Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim, istihdam ve sosyal içerme V. Kırsal Kalkınma Tarımsal işletmelerinin yeniden yapılandırılması, tarımsal üretim ve pazarlama, kırsal altyapı, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi,çevre dostu üretim metotları 46

47 IPA Yapılanması Ulusal Koordinatör (NIPAC) (Avrupa Birliği Bakanlığı) Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) Kurumsal Kapasite Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma AB Bakanlığı AB Bakanlığı Çevre OP (Çevre ve Şehircilik Bak.) Ulaştırma OP (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Bölgesel Rekabet Ed. OP (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) İnsan Kaynakları OP (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma (Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bak.) 47

48 Türkiye nin IPA Bütçesi Milyon IPA Bileşenleri I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256,7 256,1 239,6 211,3 228,6 233,9 238,3 II Sınır Ötesi İşbirliği 2,097 2,875 3,049 9,587 9,779 9,975 10,174 III Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 293,4 367,8 378 IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9 96 V Kırsal Kalkınma 20, ,5 131,3 172,5 197,9 213 Yıl Bazında Toplam Tahsisat 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 935,5 Toplam 4,873

49 IPA III. ve IV. Bileşen kapsamındaki OP lerin Öncelikleri IPA III BÖLGESEL KALKINMA Çevre OP Öncelik 1 : İçme suyu temini, kanalizasyon ve atık su arıtma hizmetlerinin geliştirilmesi Öncelik 2 : Entegre katı atık yönetiminin geliştirilmesi Teknik Yardım Ulaştırma OP Öncelik 1 : Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi Öncelik 2 : Liman altyapısının geliştirilmesi Teknik Yardım Bölgesel Rekabet Ed. OP Öncelik 1 : İş ortamının iyileştirilmesi Öncelik 2 : İşletme kapasitelerinin arttırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi Teknik Yardım IPA IV İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OP Öncelik 1 : İstihdam Öncelik 2 : Eğitim Öncelik 3 : Hayat boyu öğrenme Öncelik 4 : Sosyal İçerme Teknik Yardım 49

50 Çevre Operasyonel Programı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Proje önerileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre OP AB Öncelik Alanı Atık Su Arıtma Projeleri İçmesuyu Projeleri İçmesuyu ve Atık Su Arıtma Projeleri Katı Atık Arıtma Projeleri 50

51 Ulaştırma Operasyonel Programı (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Demiryolu Altyapısının Güçlendirilmesi Ankara-Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Yapım Projesi Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyon Projesi Liman Altyapısının Geliştirilmesi Filyos Liman İnşaatı Projesi 51

52 IPA Coğrafi Odaklanma Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP Düzey II Bölgesi GSYİH nin %75 altında kalan iller 15 Büyüme Merkezi TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Kars TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari Van TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Batman TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt Erzurum TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır Diyarbakır, Ş.Urfa TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis Gaziantep TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Kayseri, Sivas TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Trabzon Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin üstünde kalan Düzey II Bölgeleri Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin altında kalan Düzey II Bölgeleri TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Malatya, Elazığ TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop Kastamonu TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Samsun TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Kahramanmaraş 52

53 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 1. Proje Paketi Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşların Projeleri İş Geliştirme Merkezlerinin Kurulması (KOSGEB), Gıda Sektörü için İnovasyon Merkezinin Kurulması (TUBİTAK), Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi (Kültür ve Turizm Bak.), Teknopark ve İnovasyon Merkezlerinin Kurulması (Sanayi ve Ticaret Bak.), Avrupa-Türk İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi (TOBB), KOBİ lerin Ağ Oluşturma ve İşbirliği Kapasitesinin Geliştirilmesi (DTM) 11 proje 99,4 Milyon 2. Proje Paketi Proje Teklif Çağrısı ile Yerelden Toplanan Projeler Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri Kurulması (Giresun Ticaret Borsası) Peynir Altı Suyu Tozu Üretim Tesisi (Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası) Ardahan Yalnızçam Kış Sporları ve Yayla Turizm İyileştirme Projesi (Ardahan İl Özel İdaresi) v.b. 39 proje 244 Milyon 53

54 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 3. Proje Paketi Finansman Mühendisliği Büyük Anadolu Garanti Fonu (GAGF) 32 Milyon GAP Girişim Sermayesi Projesi (G43) 16 Milyon 2 proje 48 Milyon 4. Proje Paketi Proje Geliştirme Çalıştayı Gelen proje teklifleri değerlendirme aşamasındadır. 12 proje 89 Milyon 54

55 BROP Kapsamında Desteklenen Bazı Proje Örnekleri (2.Proje Paketi) GAP İlleri Çırçır-Presse İşletmelerinin Koordinasyon Ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi İle Kümelenme Proje Bütçesi: 5.3 Milyon Avro Proje Sahibi Kuruluş: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uygulama Yeri: Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin Bu projenin amacı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin illerinin Çırçır-Presse işletmelerinin kalite standartlarını belirlemek, üretim hacimlerini artırmak, kümelenme faaliyeti ile tekstil sektörünün alt sektörleri ve diğer sanayi sektörleri arasında iyi ilişkiler kurulmasını ve işletmelerin mevcut pazardan daha büyük bir pay almalarını sağlamaktır. Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Proje Bütçesi: 9.8 Milyon Avro Proje Sahibi Kuruluş: Siirt İli ve İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği Uygulama Yeri: Siirt Proje, bölgede özellikle de Siirt te artan üretimiyle gün geçtikçe stratejik önemi belirginleşen Siirt Fıstığının bölgeye daha fazla katkı sağlayabilmesi için yerinde işletilebilmesi ve markalaşarak pazara sunulmasını hedeflemektedir. 55

56 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (ÇSGB ) İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme Rakamlar dönemi içindir. Projeler Proje Sahibi Kuruluş Bütçe (AB+Ulusal) Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi ÇSGB-Sosyal Güvenlik Kurumu Kadın İstihdamının Artırılması Projesi ÇSGB- İŞKUR Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal İçermenin Geliştirilmesi Projesi ÇSGB SGK-SHÇEK- SYDGM Genç İstihdamının Güçlendirilmesi İŞKUR Kamu İstihdam Servisleri İŞKUR Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Milli Eğitim Bakanlığı

57 MALİ PERSPEKTİFİNDE IPA II 29 Haziran 2011 de taslak Çok Yıllı Mali Çerçeve Tüzüğü Avrupa Komisyonu tarafından sunuldu. Tüm aday ülkeler için14,1 Milyar Avro tahsilat 57

58 IPA II Temel Yenilikler Bileşen yapısından mali dönemin tümünü kapsayan kapsamlı ülke stratejilerine geçiş IPA da değinilen 5 politika alanına değinen (eski adıyla bileşen), Ülke sektör stratejileriyle desteklenen, Faydalanıcı ülkeyle işbirliği içinde hazırlanan belgedir. 58

59 IPA II Temel Yenilikler Her ülke için farklı bir bütçe yöntemi izlenecektir. Bir ülkedeki politika alanları arasında fon aktarımı mümkün olacaktır. Mali yardımlarla politik belgelerin (İR gibi) arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerekmektedir. EU 2020 Gündemine katkı sağlamalıdır. Sosyo-ekonomik kalkınma ve uzun süreli bir etkinin sağlanması önemlidir. Performansa dayalı tahsisat yaklaşımı geliştirilmiştir. 59

60 IPA II Temel Yenilikler Ortak Stratejik Çerçeve Tüm ülkeler ve politika alanlarını kapsayacak, Ülke bazında finansal tahsisat Ülke Strateji Belgesi Fonların politika alanları ve yıllara göre dağılımı Çok yıllı program (4+3, 3+4), CSF de yer alan hedef, ilke, kriter ve göstergeler, AB-TR önceliklerinin kesiştiği alanlar 60

61 Fonlar Ülkemize Ne Sağlıyor? AB ye sosyal, ekonomik ve bölgesel olarak yakınsama TAM ÜYELİK HEDEFİ Türkiye de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı Türkiye nin rekabet gücünün geliştirilmesi

62 Müzakere Sürecinde 22. Fasıl Fasıl 22 : Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Belirgin bir müktesebatı yoktur Ulusal mevzuat haline getirilmesi gerekmeyen çerçeve ve uygulama tüzükleri vardır 62

63 Çerçeve ve Uygulama Tüzükleri? Uyum Fonu (EC No 1084/2006) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (EC No 1080/2006) Avrupa Sosyal Fonu (EC No 1081/2006) Uyum Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonuna ilişkin Genel Hükümler (EC No 1083/2006) Avrupa Birliği Yerel İşbirliği Avrupa Gruplaşması (EC No 1082/2006) Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) (EC No 1085/2006) Katılım Öncesi Mali Araç Uygulama Tüzüğü (EC No 718/2007) (EC No 80/2010) 63

64 22. Fasılda Müzakere Konuları Yasal ve kurumsal çerçeve İdari kapasitenin arttırılması Ayrıca ; Bölgelerin belirlenmesi Planlama ve programlama Proje uygulama ve yönetme İzleme, kontrol ve değerlendirme 64

65 22. Fasılda Müzakerede Son Durum Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları yapıldı (Eylül-Ekim 2006) Tarama ile ilgili bilgi için : 27 Şubat 2013 te İrlanda Dönem Başkanlığı Fasıl açılış kriteri olarak Avrupa Birliği uyum politikasının uygulanmasına yönelik gerekli kurumsal yapılanmayı, açık hedefleri ve ilgili takvimi ortaya koyan bir eylem planı sunulması nı bildirmiştir. Eylem planı 11 Mart 2013 tarihinde Komisyona sunulmuştur. 24 Nisan 2013 tarihinde İrlanda Dönem Başkanlığı Ülkemizi Müzakere Pozisyon Belgesini sunmaya davet eden mektubunu iletmiştir. Faslın Haziran 2013 sonunda müzakereye açılması beklenmektedir. 65

66 22. Fasıl Kapsamında Yapılan Çalışmalar İBBS Bölgeleri belirlenmiştir Düzey II Bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur Programlama, idari yapılanma, merkezde ve yerelde kapasite geliştirme, mali yönetim ve kontrol alanlarında bir dizi kanun ve yönetmeliklerle hukuki düzenlemeler yapılmıştır IPA III. ve IV. Bileşenlere ilişkin gerekli idari ve kurumsal yapı oluşturulmuştur 66

67 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi Kısa vadeli öncelikler Topluluğun uyum politikasının uygulanmasına yönelik bir hazırlık olarak AB katılım öncesi programlarının uygulanması için, özellikle ilgili bakanlıklar düzeyinde, programlama, proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlarında idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapıların oluşturulmasının pekiştirilmesi. Orta vadeli öncelikler Gelecekte uygulanması muhtemel Topluluk uyum politikasına yönelik olarak, idari kapasitenin merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde artırılması. 67

68 2010 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Türkiye bu fasılda düzensiz de olsa ilerleme kaydetmiştir. Komisyonun Görüşleri; IPA III. ve IV. Bileşenlerin uygulanmasına yönelik ; - yasal ve kurumsal çerçeve tamamlanmıştır. - yerel ve bölgesel paydaşlar sürece dâhil edilmiştir. Kalkınma Ajansları tam olarak faaliyete geçme aşamasındadır, İdari kapasite her yerel ve merkezde güçlendirilmeli, MFİB ve ilgili bakanlıklardaki program otoriteleri gibi kurumların fon kullanım kapasitelerin arttırmaları gerekmektedir. 68

69 2011 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Türkiye bu fasılda bazı ilerlemeler kaydetmiştir Komisyonun Görüşleri; Hukuki çerçeve; daha fazla yatay mevzuat geliştirilmelidir, Kurumsal çerçeve; Bölgesel Kalkınma Yüksek Kurulu ve Bölgesel Kalkınma Komitesi kurulmuş, Kalkınma Ajansları tam olarak faaliyete geçmiş, Program Otoritelerinin akreditasyona ilişkin ilerleme sağlanmış, İdari kapasite; finans ve ihale birimlerinin kurulması çalışmaları yavaş ilerlemiştir, ancak AB Bakanlığının kapasitesi artmıştır, Programlama; proje hazırlama alanında ilerleme sağlanmıştır, Mali yönetim ve kontrol; kapsamlı bir eylem planı hazırlamıştır. 69

70 2012 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Bu fasıl kapsamında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Komisyonun Görüşleri; Hukuki çerçeve; kamuda yeniden yapılanmayla IPA birimleri hukuki zemine kavuşmuştur, Kurumsal çerçeve; uygulamanın hızlanması için kurumsal kapasitenin artırılması gerekmektedir, İdari kapasite; finans ve ihale birimlerinin kurulmuş, idari kapasiteye ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiştir, Programlama; ihale hazırlıkları aşamasında ilerlemeler kaydedilmiş ancak fon kullanımında riskler devam etmektedir, Mali yönetim ve kontrol; eylem planı uygulamasının daha etkili olması gerekmektedir. 70

71 Detaylı Bilgi İçin... Avrupa Birliği Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu (Europeaid) ec.europa.eu/europeaid/work/funding 71

72 Teşekkürler... A. Deren DOĞAN YAVUZ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Tel : e-posta : 72

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ Ersay CETE Rahim KÜÇÜKTAŞ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Gelişme Açısından

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA 11 Haziran 2013 Bursa Mali İşbirliği Başkanlığı SUNUMUN İÇERİĞİ TR- AB Mali İşbirliği İlişkileri Tarihçe IPA Dönemi IPA-Bileşenler AB Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI ve BELEDİYELERE SAĞLANAN DESTEKLER BELEDĐYELER AVRUPA BĐRLĐĞĐNE HAZIRLANIYOR PROJESĐ Gaziantep Bölgesel Toplantısı 3 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

SİİRT TİCARET ve SANAYİ ODASI

SİİRT TİCARET ve SANAYİ ODASI SİİRT TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKAN SUNUŞU Ticaret ve Sanayi Odaları bulundukları ilin ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında aktif rol üstlenmektedirler. 1960 yılında kurulan ve 53 yıllık hizmet

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri Zerrin ÖZBEK* Günümüzde KOBİ ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004)

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) NİSAN 2004 İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) Bülent DİNCER Metin ÖZASLAN BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL

Detaylı

Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti

Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti AVRUPA BİRLB RLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Türkiye-AB Mali İşbirli birliği Adaylık k Sürecinde S AB Mali Yardımlar mları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları - Hayat boyu Eğitim ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Doç Dr. Serap Kayasü, Araş. Gör. Suna S. Yaşar Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç Dr. Serap Kayasü, Araş. Gör. Suna S. Yaşar Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE KALKINMA POLİTİKALARI: YASAL VE KURUMSAL DÖNÜŞÜMLER Doç Dr. Serap Kayasü, Araş. Gör. Suna S. Yaşar Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Özet

Detaylı

(2011-2013) Mardin - Batman - Siirt - Şırnak

(2011-2013) Mardin - Batman - Siirt - Şırnak TRC3 Düzey 2 Bölgesi (Mardin - Batman - Siirt - Şırnak) Bölge Planı (20-203) TRC3 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı (20-203) Mardin - Batman - Siirt - Şırnak T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Savurkapı Mah. Nusaybin

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI Hazırlayan: Burçak YÜKSEL Bu rapor, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı nın izni olmadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz, içerikteki bilgiler referans verilmeden kullanılamaz. Orta Anadolu

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

SanayileĢme ve Bölgesel Kalkınmaya Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011 2014) (AB Üyeliğine Doğru) Üzerinden Kısa Bir BakıĢ

SanayileĢme ve Bölgesel Kalkınmaya Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011 2014) (AB Üyeliğine Doğru) Üzerinden Kısa Bir BakıĢ SanayileĢme ve Bölgesel Kalkınmaya Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011 2014) (AB Üyeliğine Doğru) Üzerinden Kısa Bir BakıĢ Dr. Serdar ġahinkaya Siyasal Bilgiler Fakültesi TMMOB, MMO Sanayi Kongresi 2011

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 12 Mart 2014 Konya İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin öncülüğünde

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi 1. Proje Başvurulara İlişkin Genel Bilgi Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında

Detaylı

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yeni teşvik sistemi için nasıl düşünebiliriz? 10 Eylül 2011 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 2 Sistemin yenilenmesi yönünde beklenti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Dr. Mürteza HASANOĞLU, Ziya ALİYEV GİRİŞ Avrupa Birliği ne giriş süreciyle birlikte Türkiye, 40 yıldır uygulamakta olduğu

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş Yönetici Özeti Sayfa I. Yatırım Danışma Konseyi Tavsiye

Detaylı