BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BÖLGESEL POLİTİKA ve YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU A.Deren DOĞAN YAVUZ 1

2 Bölgesel Politika? Avrupa Birliği nin Bölgesel Politikası AB Sürecinde Türkiye nin Bölgesel Politikası 2

3 AB neden Bölgesel Politika geliştirme ihtiyacı duymuştur? Üye ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar ve ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki dengesizlikler nedeniyle sosyoekonomik entegrasyon ve uyumu sağlamak için Bölgesel Politika geliştirme ihtiyacı duymuştur. 3

4 AB Bölgesel Politikasındaki Son Dönemdeki Gelişmeler? 1970 lerden beri bölgesel farklılıkların azaltılması temel amacı çerçevesinde yapılan yatırımlar zaman içinde ilave hedefleri de beraberinde taşımıştır; Birlik ve dayanışma, rekabeti arttırma 21.Yüzyıl koşullarına ayak uydurma Bilim ve teknolojide dünya lideri olmak İstihdam sorununu yok etmek Temiz ve yeşil bir Avrupa Herkese eşit iş ve eğitim 4

5 AB nin Bölgeler Komitesi Nedir? 1992 Maastricht Antlaşmasıyla kurulmuştur Bölgesel ve yerel temsilcilerden meydana gelen AB organıdır 1999 Amsterdam Antlaşmasıyla bağımsız bir yapıya kavuşmuştur Konsey tarafından 5 yıl için atanan yerel ve bölgesel yetkiye sahip 344 üyeden meydana gelir 2003 de yürürlüğe giren Nice Antlaşmasıyla üyelerinin demokratik yapısı güçlendirilmiştir 2010 da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmasıyla Komitenin AB çapındaki siyasi rolünü güçlendirilmektedir 5

6 Komitenin Temel Amacı : AB Bölgeler Komitesinin Amacı ve Prensipleri 1. AB karar alma mekanizmasında yerel ve bölgesel aktörlerin yetkili ve etkin rol oynaması 2. AB ile vatandaşları arasındaki mesafeyi kapatmak için yerel aktörlerin söz sahibi olması Komitenin Prensipleri : Yetki ikamesi Yakınlık Ortaklık 6

7 AB Bölgeler Komitesi Nasıl Çalışır? Komitenin görüş verdiği alanlar : Bölgesel Politika, Kamu Sağlığı, Eğitim-Kültür, Gençlik, İstihdam, Sosyal Politika, Mesleki Eğitim, Çevre, Ulaştırma, Enerji Ağları, Telekomünikasyon... AB Müktesebatıyla ilgili yerel konuları gündeme getirir Yetki ikamesi prensibiyle çalışır Komite kendisine danışılmadan da belirtilen konularda fikir bildirebilir 7

8 AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 5 Aralık 2006 tarihli karar ile Türkiye AB Komitesi Çalışma Grubu oluşturulmuştur ve İlk toplantısı 13 Nisan 2007 de Brüksel de yapılmıştır. Çalışma Grubu ; Süreci yerel ve bölgesel düzeyde takip eden siyasi forumdur Türkiye ve Avrupa daki yerel ve bölgesel yönetimleri bir araya getirir ve üyelik sürecinde istişare yapmalarına ve ortaklıklar kurmalarına zemin hazırlar 8

9 Bölgesel Politika Tarihçesi Bölgesel Politikanın oluşumunu etkileyen gelişmeler: İlk genişleme (1973) 1981 ve 1986 genişlemeleri Avrupa Tek Senedi (1986) Maastricht Antlaşması (1992) 1999 reformu ve Genişleme Hazırlığı mali dönemi mali dönemi mali dönemi (hazırlıkları devam ediyor) 9

10 Son İki Mali Dönemin Karşılaştırılması AB 15 9 Hedef, 6 Yapısal Araç Farklı Tüzükler Farklı Fonlardan Destek AB Hedef, 3 Yapısal Araç Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu için tek tüzük Her Programa Tek Fon 10

11 Mali Dönemi Bütçesi Milyar Avro Hedef1 Hedef 2 Hedef 3 INTER REG URBAN EQUAL LEADER Balıkç ılık Uyum Fonu TOPLA M EU 15 EU +10 EU

12 AB Bölgesel Politikasının hedefleri? Hedef 1 Uyum GSMH AB ortalamasının 75% nin altındaki 84 bölge, 154 milyon nüfus, Tahsisat miktarı milyar Avro (toplamın %81.5 i) 16 bölge, 16.4 milyon nüfus çok az sınırın üstünde (phasing-out) Hedef 2 Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İstihdam 168 bölge, 314 milyon nüfus, 55 milyar Avro (toplamın %16 sı) Daha önce Hedef 1 bölgesi konumundayken şimdi Hedef 2 bölgesinde yer alan 13 bölge (phasing-in), 19 milyon nüfus, 11.4 milyar Avro Hedef 3 Avrupa Bölgesel İşbirliği milyon nüfus, 13 sınır ve ulus-ötesi işbirliği bölgesi, 8.7 milyar Avro (Toplamın %2.5 i) 12

13 13

14 Finansman Aracı =Yapısal Fonlar Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund-ERDF) (1975) Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund-ESF) (1958) Uyum Fonu (Cohesion Fund) (1994) Hedefler Yapısal Fonlar ve Araçlar Uyum ERDF ESF Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İstihdam ERDF ESF Cohesion Fund Avrupa Bölgesel İşbirliği ERDF 14

15 AB de Bölgesel farklılıkları azaltmak için... Yapısal Araçlar Avrupa Sosyal Fonu Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Uyum Fonu Gerekli Temel Yapı Merkezi, Bölgesel ve Yerel Yapılanma İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 15

16 Finansman Aracı = 3 Temel Araç Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund-ERDF) (1975) - Araştırmaya, yeniliğe, çevre korumaya, altyapıya ve risk önlemeye fon sağlayarak, bölgesel kalkınma, ekonomik büyüme, rekabet ve alansal işbirliğine yönelik programları desteklemektedir. Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund-ESF) (1958) - İstihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, işçilerin meslek eğitimlerini sağlamak, hayat standartlarını yükseltmek ve işsizlere gelir sağlamaktır. Uyum Fonu (Cohesion Fund) (1994) - Ulaştırma (TENs), Sürdürülebilir ulaşım (kentiçi ulaşım vb.), Çevre, Enerji verimliliği, Yenilenebilir enerji ile ilgili altyapı projeleri Gayri safi milli geliri AB ortalamasının % 90 ının altındaki üye ülkeler 16

17 Yapısal Fonlardan Nasıl Faydalanılır? Topluluk Strateji Rehberleri Üye Ülkeler Ulusal Stratejik Referans Çerçeve Belgeleri (Operasyonel Programlar) Avrupa Komisyonu Uygulama (Programlar, projeler) İzleme Değerlendirme 17

18 Dönemi 1 trilyonluk AB bütçesinin 376 milyar Avrosu Uyum Politikası için 6 Ekim 2011 Uyum Fonları tüzük önerisi 18

19 AB Mali Bütçe Perspektifi neler getiriyor? Avrupa 2020 hedeflerine yönelim Ödüllendirici sistem- performansa göre bütçe artış/azalışı Entegre programlamanın desteklenmesi Sonuç odaklı izleme Bölgesel uyumun güçlendirilmesi Fon alımında basitleştirme 19

20 Uyum Politikasının Yeni Dönem Tüzükleri Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) Avrupa Sosyal Fonu (ESF) Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonunu (EMFF) Genel Tüzük Uyum Fonu Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) Avrupa Sosyal Fonu (ESF) Uyum Fonu Avrupa bölgesel işbirliği hedefi ve Yerel İşbirliği Avrupa Gruplaşması (EGTC) Avrupa yı Bağlama Kolaylığı 20

21 AB Bölgesel Politikası INFOREGIO 21

22 Avrupa 2020 Stratejisi AB Bölgesel Politikasını 2020 Stratejisi çerçevesinde ele almaktadır: Akıllı Büyüme Sürdürülebilir Büyüme Kapsayıcı Büyüme 22

23 Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri 20/20/20 iklim-enerji hedeflerine ulaşılacaktır yaş arasındaki nüfusun %75 i istihdam edilecektir 20 milyon insan fakirlik riskinden kurtarılacaktır AB GSYİH sının %3 ü Ar&Ge ye ayrılacaktır Okuldan erken ayrılma oranı %10 dan az olacak ve genç nüfusun en az %40 ı üniversite mezunu olacaktır 23

24 Avrupa 2020 Stratejisi Girişimleri Yenilikçi Birlik ( Innovation Union ) Gençlik Hamlesi ( Youth on the Move ) Avrupa için Dijital Gündem ( A Digital Agenda for Europe ) Kaynak Verimli Avrupa ( Resource Efficient Europe ) Küresel Çağ için Sanayi Politikası ( An Industrial Policy for the Globalisation Era ) Yeni Beceriler ve İşler için Gündem ( An Agenda for New Skills and Jobs ) Fakirliğe Karşı Avrupa Platformu ( European Platform Against Poverty ) 24

25 AB Bölgesel Politikasına Geçiş Helsinki Zirvesi (1999) Aday Ülke Yeniden Yapılanma Merkezde ve yerelde kurumsal yapının oluşturulması ve idari kapasitenin güçlendirilmesi Ortaklık prensibini benimsemek Bölgesel ve yerel otoritelerin (kamu, özel, sivil toplum) programların dizayn ve uygulanmasında aktif rol alması Tutarlı ve uzun vadeli bir kalkınma yaklaşımı 25

26 Türkiye, AB Adaylık Sürecinde uyum için neler yapıyor? Türkiye 2001 den beri kurumsal ve yasal düzenlemeler yapıyor: 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 2. Kalkınma Ajanslarının Kurulması Tutarlı ve uzun vadeli bölgesel kalkınma yaklaşımı: Ön Ulusal Kalkınma Planı ( ) 9. Kalkınma Planı ( ) Topluluk Politikalarına Uyum - Kamu alımları - Çevre - Rekabet - Sosyal Politika 26

27 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS-NUTS) Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması için bir yöntemdir. Bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi için, AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanının oluşturulması için gereklidir. Not : İBBS (NUTS : Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 27

28 İBBS Bölgesel Gelişme AB Bölgesel Politikasına uyum sağlamak, AB nin sağladığı mali desteklerden faydalanmak, Bölgesel farklılıkları gidermek için etkin bir Bölgesel Politika oluşturmak, Strateji belirlemek, Kalkınmaya yönelik proje seçebilmek ve uygulamak için temel oluşturmaktadır. 28

29 Türkiye deki İBBS Bölgeleri İBBS lerin tanımlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Düzey III ; iller (81 adet) Düzey II ; ekonomik, sosyal ve coğrafi benzerlik gösteren komşu illerin gruplandırılması (26 adet) Düzey I ; Düzey II lerin gruplandırılması (12 adet) 29

30 26 İBBS Düzey II Bölgesi Resmi Gazete , No: Level II T RA2 T RB2 T RC3 T RA1 T RC2 T RC1 T R72 T RB1 T R90 T R82 T R83 T R63 T R52 T R71 T R33 T R61 T R22 T R81 T R62 T R32 T R41 T R21 T R51 T R10 T R31 T R42 Provinces Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Van, Muş, Bitlis, Hakkari Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Erzurum, Erzincan, Bayburt Şanlıurfa, Diyarbakır Gaziantep, Adıyaman, Kilis Kayseri, Sivas, Yozgat Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Kastamonu, Çankırı,Sinop Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Konya, Karaman Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak Antalya, Isparta, Burdur Balıkesir, Çanakkale Zonguldak, Karabük, Bartın Adana, Mersin Aydın, Denizli, Muğla Bursa, Eskişehir, Bilecik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Ankara Istanbul İzmir Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 30

31 Kalkınma Ajanslarının Kurulması KA Kanunu No: Ocak 2006 Çukurova and İzmir KA 6 Temmuz KA kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 22 Kasım 2008 Kalan 16 KA kuruldu 25 Temmuz

32 Kalkınma Ajanslarının Amaçları Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak, Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak, Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak. 32

33 Kalkınma Ajanslarının Yapısı KALKINMA KURULU YÖNETİM KURULU Kamu sektöründen Valiler, İl Genel Meclisi Başkanları Yerelden Belediye Başkanları Özel Sektörden Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları Sivil Toplum Kuruluşları Genel Sekreterlik Yatırım Destek Ofisleri 33

34 Kalkınma Ajansları Hibe Programları Sosyal konularda destek sağlayacak hibe programları Girişimci ve KOBİ ler için hibe programları Küçük çaplı alt ve üst yapı hibe programları Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek hibe programları 34

35 Kalkınma Ajanslarında Son Durum Kalkınma Planı 26 Kalkınma Ajansı kendi Bölge Kalkınma Planlarını hazırladı Destekler Toplam projeye, milyon TL hibe desteği sağlandı Personel Yaklaşık 1000 personel istihdam ediliyor Bütçe yıllarında 753 (genel bütçe)+564 (yerel pay)=1.104 Milyon TL 2012 yılı için genel bütçeden 450 Milyon TL tahsis edildi 35

36 Yerel ve Bölgesel Düzeyde Yönetimsel Gereklilikler? Sahiplik Katılımcılık Yeterli sayıda, eğitimli/donanımlı eleman Bölgesel ve yerel düzeyde veri Planlama ve programlama Strateji oluşturma Finansman yönetimi ve koordinasyon 36

37 Katılım Öncesi AB Mali Yardımlarıyla Desteklenen Projeler Bölgesel Gelişme Projeleri GAP Kalkınma Programı (Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin İBBS Düzey II Projeleri) (2000) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (Van Düzey II Bölgesi) (DAKP) Samsun, Erzurum ve Kastamonu İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programları (SKE) (2003) Ağrı, Malatya, Konya, Kayseri İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programları (AKKM) (2004) Trabzon İBBS Düzey II Bölgesel Kalkınma Programı (DOKAP) Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa Belediyeleri 37

38 AB Destekli Bölgesel Gelişme Projeleri Samsun-Kastamonu-Malatya Kalkınma Programı (SKE) Doğu Karadeniz Kalkınma Programı (DOKAP) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Kalkınma Programı (AKKM) Güney Doğu Anadolu Kalkınma Programı (GAP) 38

39 Bölgesel Kalkınma Programlarına Toplam Mali Destek Program AB Katkısı (Milyon ) TR Katkısı (Milyon ) TOPLAM (Milyon ) Proje Sayısı GAP DAKP SKE 40 12,33 52, AKKM 70 20,67 90, DOKAP TOPLAM

40 Bölgesel Kalkınma Programlarının Amacı ve Uygulama Mekanizması Temel Amaç ; İstihdam düzeyi ve rekabet güçlerinin artırılması yoluyla bölgeler arası farklılıkların azaltılması Teklif Çağrısı Sistemi ; Ön Bilgilendirme / Bilgilendirme Toplantıları Proje Yazma Eğitimleri Başvuruların alınması Projelerin seçimi Projelerin Uygulanması Proje Uygulama Eğitimleri 40

41 Bölgesel Kalkınma Programlarının Bileşenleri Tarım ve Kırsal Kalkınma KOBİ'lerin Desteklenmesi Yerel Kalkınma Girişimleri Turizm ve Çevre Sosyal Gelişme Kapasite Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Teknik Yardım 41

42 Sadece Finansman Değil METOD Bölgelerin belirlenmesi Kalkınmada etkin kurumlar ve ana aktörler, kapasite gelişimi Stratejik ve çok yıllı programlama Ortaklık prensibi, eş-finansman, izleme ve değerlendirme Finansman kullanım kapasitesinin arttırılması Uzun dönemli yatırım 42

43 Katılım Öncesi Mali Araç IPA (Instrument for Pre-Accession) dönemi için yeni finansal araç I-Kurumsal Kapasite II-Sınır Ötesi İşbirliği III-Bölgesel Kalkınma IV-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi V-Kırsal Kalkınma 5 Öncelik Stratejik Çerçeve Belgesi - IPA III ve IPA IV Bileşenlerine yönelik mali yardımlara ilişkin çerçeve belgesi - Operasyonel Programlar aracılığıyla finansman kullanımı... (Çok yıllı programlama ve bütçe + sektör ve bölge öncelikli + proje havuzu ) Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu için öncü 43

44 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Dönemi IPA ( ) Türkiye nin bütçesi ( ) yaklaşık 4.9 Milyar Aday Ülkeler Potansiyel Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Karadağ Kosova TEK PROGRAM : 11,5 Milyar 44

45 Aday Ülkelere Ayrılan Bütçeler

46 Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) I. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma AB Müktesebatına uyum, kurumsal yapılanma, sivil toplumun geliştirilmesi II. Sınır Ötesi İşbirliği Komşu AB ye üye ve aday ülkelerle çevre, turizm, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi alanlarında küçük ölçekli altyapı, ticaret, kültür veya turizm projeleri III. Bölgesel Kalkınma Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim, istihdam ve sosyal içerme V. Kırsal Kalkınma Tarımsal işletmelerinin yeniden yapılandırılması, tarımsal üretim ve pazarlama, kırsal altyapı, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi,çevre dostu üretim metotları 46

47 IPA Yapılanması Ulusal Koordinatör (NIPAC) (Avrupa Birliği Bakanlığı) Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) Kurumsal Kapasite Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma AB Bakanlığı AB Bakanlığı Çevre OP (Çevre ve Şehircilik Bak.) Ulaştırma OP (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Bölgesel Rekabet Ed. OP (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) İnsan Kaynakları OP (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma (Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bak.) 47

48 Türkiye nin IPA Bütçesi Milyon IPA Bileşenleri I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256,7 256,1 239,6 211,3 228,6 233,9 238,3 II Sınır Ötesi İşbirliği 2,097 2,875 3,049 9,587 9,779 9,975 10,174 III Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 293,4 367,8 378 IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9 96 V Kırsal Kalkınma 20, ,5 131,3 172,5 197,9 213 Yıl Bazında Toplam Tahsisat 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 935,5 Toplam 4,873

49 IPA III. ve IV. Bileşen kapsamındaki OP lerin Öncelikleri IPA III BÖLGESEL KALKINMA Çevre OP Öncelik 1 : İçme suyu temini, kanalizasyon ve atık su arıtma hizmetlerinin geliştirilmesi Öncelik 2 : Entegre katı atık yönetiminin geliştirilmesi Teknik Yardım Ulaştırma OP Öncelik 1 : Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi Öncelik 2 : Liman altyapısının geliştirilmesi Teknik Yardım Bölgesel Rekabet Ed. OP Öncelik 1 : İş ortamının iyileştirilmesi Öncelik 2 : İşletme kapasitelerinin arttırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi Teknik Yardım IPA IV İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OP Öncelik 1 : İstihdam Öncelik 2 : Eğitim Öncelik 3 : Hayat boyu öğrenme Öncelik 4 : Sosyal İçerme Teknik Yardım 49

50 Çevre Operasyonel Programı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Proje önerileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre OP AB Öncelik Alanı Atık Su Arıtma Projeleri İçmesuyu Projeleri İçmesuyu ve Atık Su Arıtma Projeleri Katı Atık Arıtma Projeleri 50

51 Ulaştırma Operasyonel Programı (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Demiryolu Altyapısının Güçlendirilmesi Ankara-Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Yapım Projesi Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyon Projesi Liman Altyapısının Geliştirilmesi Filyos Liman İnşaatı Projesi 51

52 IPA Coğrafi Odaklanma Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP Düzey II Bölgesi GSYİH nin %75 altında kalan iller 15 Büyüme Merkezi TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Kars TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari Van TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Batman TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt Erzurum TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır Diyarbakır, Ş.Urfa TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis Gaziantep TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Kayseri, Sivas TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Trabzon Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin üstünde kalan Düzey II Bölgeleri Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin altında kalan Düzey II Bölgeleri TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Malatya, Elazığ TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop Kastamonu TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Samsun TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Kahramanmaraş 52

53 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 1. Proje Paketi Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşların Projeleri İş Geliştirme Merkezlerinin Kurulması (KOSGEB), Gıda Sektörü için İnovasyon Merkezinin Kurulması (TUBİTAK), Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi (Kültür ve Turizm Bak.), Teknopark ve İnovasyon Merkezlerinin Kurulması (Sanayi ve Ticaret Bak.), Avrupa-Türk İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi (TOBB), KOBİ lerin Ağ Oluşturma ve İşbirliği Kapasitesinin Geliştirilmesi (DTM) 11 proje 99,4 Milyon 2. Proje Paketi Proje Teklif Çağrısı ile Yerelden Toplanan Projeler Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri Kurulması (Giresun Ticaret Borsası) Peynir Altı Suyu Tozu Üretim Tesisi (Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası) Ardahan Yalnızçam Kış Sporları ve Yayla Turizm İyileştirme Projesi (Ardahan İl Özel İdaresi) v.b. 39 proje 244 Milyon 53

54 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 3. Proje Paketi Finansman Mühendisliği Büyük Anadolu Garanti Fonu (GAGF) 32 Milyon GAP Girişim Sermayesi Projesi (G43) 16 Milyon 2 proje 48 Milyon 4. Proje Paketi Proje Geliştirme Çalıştayı Gelen proje teklifleri değerlendirme aşamasındadır. 12 proje 89 Milyon 54

55 BROP Kapsamında Desteklenen Bazı Proje Örnekleri (2.Proje Paketi) GAP İlleri Çırçır-Presse İşletmelerinin Koordinasyon Ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi İle Kümelenme Proje Bütçesi: 5.3 Milyon Avro Proje Sahibi Kuruluş: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uygulama Yeri: Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin Bu projenin amacı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin illerinin Çırçır-Presse işletmelerinin kalite standartlarını belirlemek, üretim hacimlerini artırmak, kümelenme faaliyeti ile tekstil sektörünün alt sektörleri ve diğer sanayi sektörleri arasında iyi ilişkiler kurulmasını ve işletmelerin mevcut pazardan daha büyük bir pay almalarını sağlamaktır. Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Proje Bütçesi: 9.8 Milyon Avro Proje Sahibi Kuruluş: Siirt İli ve İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği Uygulama Yeri: Siirt Proje, bölgede özellikle de Siirt te artan üretimiyle gün geçtikçe stratejik önemi belirginleşen Siirt Fıstığının bölgeye daha fazla katkı sağlayabilmesi için yerinde işletilebilmesi ve markalaşarak pazara sunulmasını hedeflemektedir. 55

56 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (ÇSGB ) İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme Rakamlar dönemi içindir. Projeler Proje Sahibi Kuruluş Bütçe (AB+Ulusal) Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi ÇSGB-Sosyal Güvenlik Kurumu Kadın İstihdamının Artırılması Projesi ÇSGB- İŞKUR Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal İçermenin Geliştirilmesi Projesi ÇSGB SGK-SHÇEK- SYDGM Genç İstihdamının Güçlendirilmesi İŞKUR Kamu İstihdam Servisleri İŞKUR Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Milli Eğitim Bakanlığı

57 MALİ PERSPEKTİFİNDE IPA II 29 Haziran 2011 de taslak Çok Yıllı Mali Çerçeve Tüzüğü Avrupa Komisyonu tarafından sunuldu. Tüm aday ülkeler için14,1 Milyar Avro tahsilat 57

58 IPA II Temel Yenilikler Bileşen yapısından mali dönemin tümünü kapsayan kapsamlı ülke stratejilerine geçiş IPA da değinilen 5 politika alanına değinen (eski adıyla bileşen), Ülke sektör stratejileriyle desteklenen, Faydalanıcı ülkeyle işbirliği içinde hazırlanan belgedir. 58

59 IPA II Temel Yenilikler Her ülke için farklı bir bütçe yöntemi izlenecektir. Bir ülkedeki politika alanları arasında fon aktarımı mümkün olacaktır. Mali yardımlarla politik belgelerin (İR gibi) arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerekmektedir. EU 2020 Gündemine katkı sağlamalıdır. Sosyo-ekonomik kalkınma ve uzun süreli bir etkinin sağlanması önemlidir. Performansa dayalı tahsisat yaklaşımı geliştirilmiştir. 59

60 IPA II Temel Yenilikler Ortak Stratejik Çerçeve Tüm ülkeler ve politika alanlarını kapsayacak, Ülke bazında finansal tahsisat Ülke Strateji Belgesi Fonların politika alanları ve yıllara göre dağılımı Çok yıllı program (4+3, 3+4), CSF de yer alan hedef, ilke, kriter ve göstergeler, AB-TR önceliklerinin kesiştiği alanlar 60

61 Fonlar Ülkemize Ne Sağlıyor? AB ye sosyal, ekonomik ve bölgesel olarak yakınsama TAM ÜYELİK HEDEFİ Türkiye de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı Türkiye nin rekabet gücünün geliştirilmesi

62 Müzakere Sürecinde 22. Fasıl Fasıl 22 : Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Belirgin bir müktesebatı yoktur Ulusal mevzuat haline getirilmesi gerekmeyen çerçeve ve uygulama tüzükleri vardır 62

63 Çerçeve ve Uygulama Tüzükleri? Uyum Fonu (EC No 1084/2006) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (EC No 1080/2006) Avrupa Sosyal Fonu (EC No 1081/2006) Uyum Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonuna ilişkin Genel Hükümler (EC No 1083/2006) Avrupa Birliği Yerel İşbirliği Avrupa Gruplaşması (EC No 1082/2006) Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) (EC No 1085/2006) Katılım Öncesi Mali Araç Uygulama Tüzüğü (EC No 718/2007) (EC No 80/2010) 63

64 22. Fasılda Müzakere Konuları Yasal ve kurumsal çerçeve İdari kapasitenin arttırılması Ayrıca ; Bölgelerin belirlenmesi Planlama ve programlama Proje uygulama ve yönetme İzleme, kontrol ve değerlendirme 64

65 22. Fasılda Müzakerede Son Durum Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları yapıldı (Eylül-Ekim 2006) Tarama ile ilgili bilgi için : 27 Şubat 2013 te İrlanda Dönem Başkanlığı Fasıl açılış kriteri olarak Avrupa Birliği uyum politikasının uygulanmasına yönelik gerekli kurumsal yapılanmayı, açık hedefleri ve ilgili takvimi ortaya koyan bir eylem planı sunulması nı bildirmiştir. Eylem planı 11 Mart 2013 tarihinde Komisyona sunulmuştur. 24 Nisan 2013 tarihinde İrlanda Dönem Başkanlığı Ülkemizi Müzakere Pozisyon Belgesini sunmaya davet eden mektubunu iletmiştir. Faslın Haziran 2013 sonunda müzakereye açılması beklenmektedir. 65

66 22. Fasıl Kapsamında Yapılan Çalışmalar İBBS Bölgeleri belirlenmiştir Düzey II Bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur Programlama, idari yapılanma, merkezde ve yerelde kapasite geliştirme, mali yönetim ve kontrol alanlarında bir dizi kanun ve yönetmeliklerle hukuki düzenlemeler yapılmıştır IPA III. ve IV. Bileşenlere ilişkin gerekli idari ve kurumsal yapı oluşturulmuştur 66

67 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi Kısa vadeli öncelikler Topluluğun uyum politikasının uygulanmasına yönelik bir hazırlık olarak AB katılım öncesi programlarının uygulanması için, özellikle ilgili bakanlıklar düzeyinde, programlama, proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlarında idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapıların oluşturulmasının pekiştirilmesi. Orta vadeli öncelikler Gelecekte uygulanması muhtemel Topluluk uyum politikasına yönelik olarak, idari kapasitenin merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde artırılması. 67

68 2010 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Türkiye bu fasılda düzensiz de olsa ilerleme kaydetmiştir. Komisyonun Görüşleri; IPA III. ve IV. Bileşenlerin uygulanmasına yönelik ; - yasal ve kurumsal çerçeve tamamlanmıştır. - yerel ve bölgesel paydaşlar sürece dâhil edilmiştir. Kalkınma Ajansları tam olarak faaliyete geçme aşamasındadır, İdari kapasite her yerel ve merkezde güçlendirilmeli, MFİB ve ilgili bakanlıklardaki program otoriteleri gibi kurumların fon kullanım kapasitelerin arttırmaları gerekmektedir. 68

69 2011 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Türkiye bu fasılda bazı ilerlemeler kaydetmiştir Komisyonun Görüşleri; Hukuki çerçeve; daha fazla yatay mevzuat geliştirilmelidir, Kurumsal çerçeve; Bölgesel Kalkınma Yüksek Kurulu ve Bölgesel Kalkınma Komitesi kurulmuş, Kalkınma Ajansları tam olarak faaliyete geçmiş, Program Otoritelerinin akreditasyona ilişkin ilerleme sağlanmış, İdari kapasite; finans ve ihale birimlerinin kurulması çalışmaları yavaş ilerlemiştir, ancak AB Bakanlığının kapasitesi artmıştır, Programlama; proje hazırlama alanında ilerleme sağlanmıştır, Mali yönetim ve kontrol; kapsamlı bir eylem planı hazırlamıştır. 69

70 2012 İlerleme Raporu Komisyonun Genel Değerlendirmesi; Bu fasıl kapsamında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Komisyonun Görüşleri; Hukuki çerçeve; kamuda yeniden yapılanmayla IPA birimleri hukuki zemine kavuşmuştur, Kurumsal çerçeve; uygulamanın hızlanması için kurumsal kapasitenin artırılması gerekmektedir, İdari kapasite; finans ve ihale birimlerinin kurulmuş, idari kapasiteye ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiştir, Programlama; ihale hazırlıkları aşamasında ilerlemeler kaydedilmiş ancak fon kullanımında riskler devam etmektedir, Mali yönetim ve kontrol; eylem planı uygulamasının daha etkili olması gerekmektedir. 70

71 Detaylı Bilgi İçin... Avrupa Birliği Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu (Europeaid) ec.europa.eu/europeaid/work/funding 71

72 Teşekkürler... A. Deren DOĞAN YAVUZ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Tel : e-posta : 72

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299 2.8 Satın Alma Gücü Paritesi 2.8.1 Hacim Endeksleri Uluslararası Karşılaştırma Programı (UKP) esas alınarak, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) ve bileşenleri temelinde uluslararası hacim karşılaştırmalarını

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/01/2014 tarihinde 2013 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyatları

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; C D E F G H I J K M N

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı na Detaylı Bakış

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı na Detaylı Bakış Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı na Detaylı Bakış 1 2 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İNSAN

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı