ÖNSÖZ. Değerli Okurumuz,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Değerli Okurumuz,"

Transkript

1 ÖNSÖZ Değerli Okurumuz, Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikaları tarihi biraz eskilere dayansa da 4688 Sayılı Kanunun çıkması (2001 yılı) ve öncesi mücadeleler 1985 yılından bu yana verilmeye başlandı. Bizler bu mücadeleye 1985 yılında kurulan Demiryolu Memurları Derneği nin kuruluşu ile birlikte başladık. Bu mücadele Haziran 1992 de Sendikalarımızın resmen kuruluş tarihi olsa da aynı yıl Valiliklerce açılan kapatılma davalarının lehimize sonuçlanması bir hakkın yargı yolu ile tescili anlamına gelse de 2001 yılında 4688 Sayılı Kanun çıkıncaya kadar meşruiyet tartışmaları ile geçirildi. En nihayet 4688 Sayılı Kanun eksikleri ile birlikte çıkarıldı ve böylece meşruiyet tartışmaları sonlandırıldı. Sendikaların kuruluşundan günümüze kadar 20 yıl geride bırakıldı. Türkiye Kamu-Sen 2012 yılında kuruluşunun 20. Yılını ciddi etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Sendikalar Kanunu çıktığından bu yana 9 Toplu Görüşme yapıldı. Bugünlerde Toplu Sözleşme Kanun Taslağı hazırlıkları hükümet tarafından yapılırken sendikalar, Toplu Görüşme uygulamasından da geri götürecek nitelikli Toplu Sözleşme hükümlerine karşı mücadele veriyor. Geçen 20 yıllık süre zarfında yaşanan ilkleri sizlere hatırlatmak ve 4688 sayılı kanun gereğince verilen mücadeleler sonunda elde edilenleri sizlerle paylaşmak amacındayız. Türk Milletinin ortak özelliği geçenleri çabuk unutmak, ülkemizde sıkça değişen gündemler yüzünden kendi gündemlerimizi gözden kaçırabiliyoruz. 1

2 Nitekim Türk Ulaşım-Sen teşkilat sorumluları olarak bizler, Meslektaşlarımızla yüz yüze geldiğimizde bizlere yöneltilen kurşun soru NE YAPTINIZ? İşte bu kurşun sorunun cevabını NELER YAPTIK? Başlığı altında sizlere sunmaya ve bilenenlerin tekrarını yaparak hafızalarımızı tazelemek için ışık tutmaya çalıştık. Hatırlatmaya çalıştığımız hususlar çözülmüş, yada kısmen çözülmüş, kesin sonuç elde edilecek sürece hızla girilmiş konulardan oluşmaktadır. Bu çalışmalarda muhataplarımızı ikna edip imza attırdığımız tüm konular yoktur. Çünkü bu durumda 100 lerce önerilerimiz vardır. Kazanımlarımızı yada Neler yaptığımızı 7 bölüm halinde sunmaya çalıştık. 1. Bölüm Sendikalar Kanunu çıkıncaya kadar yaşanmış ilkleri içermektedir. 2. Bölüm de 4688 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye Kamu-Sen ve Yetkili Sendika olan Türk Ulaşım-Sen in de yer aldığı TOPLU GÖRÜŞME masasından elde edilen kazanımları göstermektedir. 3.Bölüm Uzlaştırma Kurulu Kararlarını içermektedir. Toplu Görüşme masasında mutabakat sağlanamadığı dönemlerde başvurduğumuz UZLAŞTIRMA KURULU kararlarını kapsamaktadır. Her ne kadar bu kararların bir kısmı hayata geçmiş olsa da hukuken bu kararlar biz çalışanların hakkıdır. Hükümet bu hakkı zaman zaman inkıtaya uğratmıştır. 4. Bölüm YPK ve Kurum İdari Kurul Kararlarını ele almaktadır. Bu kararlardan hayata tümü yada kısmen geçmiş olan hususlar yer almaktadır. 5.Bölüm yargı yolu ile elde edilenleri ifade etmektedir. Yine burada sonuçlanmış yada kısmen sonuçlanan davalara yer verilmiştir. 6.Bölüm Türkiye Kamu-Sen in potansiyel gücü ile mensuplarımızın ihtiyaçları göz önünde tutularak kendilerine yarar sağlayacak sözleşme ve protokolleri içermektedir. 7.Bölümde kazanımlarımızla ilgili bilgiler sunulmuştur. ( ) TÜRK ULAŞIM-SEN GENEL MERKEZİ 2

3 BİRİNCİ BÖLÜM a) Sendikamız Hakkındaki Bilgiler - Türk Ulaşım-Sen 18 Haziran 1992 yılında, - Türkiye Kamu-Sen 24 Haziran 1992 yılında kuruldular. - İlk miting 1993 yılında gerçekleştirildi. - İlk ve en etkili eylem 1994 Haziran ayında gerçekleştirildi. Açlık grevi Maltepe- Kubilay sokaktaki sendika merkezlerinin önünde yapıldı. - İkinci ve en etkili miting 1995 yılında Tandoğan meydanında yapıldı. - İlk Sendikalar Kanun Taslağı 1995 yılında hazırlandı ancak TBMM ye sevk edilmedi. - Sendika Kanun Taslağı ikinci kez 1997 yılında hazırlandı ve yine kadük oldu sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25 Haziran 2001 yılında kanunlaştı Sayılı Kanun mevcut konfederasyonlardan KESK in engellemelerine rağmen Türkiye Kamu-Sen in ısrarları neticesinde yasallaştı. b) 2002 yılı 15 Ağustos yapılacak Toplu Görüşme hazırlıkları öncesi durum tespiti 1- Kamu Görevlilerinden %58 inin maaşı açlık sınırında olduğu tespit edildi. 2- Kamuda işçi ve memur işgücü maliyetleri bakımından 2,5 kat işçiler lehine olduğu saptandı. 3- En yüksek Devlet Memuru ile en düşük dereceli memur ücreti arasındaki fark 8,6 kat idi. (OECD ülkelerinde ise en yüksek 4,5, en düşük 2,5 kat kadardır.) 3

4 4- Kurumlar arasındaki ücret farklılığı Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda 32 farklı, KİT Kuruluşlarında ise 8 farklı ücret uygulanmaktaydı. 5- Kamu Görevlileri sosyal ve ekonomik statüleri nedeniyle ciddi prestij kaybına uğratılmış, memura kız verilmeme noktasına gelinmişti. 6- Kamu Görevlileri siyasi ve toplumsal baskılara maruz bırakılmış, hatırlı seçmenler dahi memur üzerinde tasarrufta bulunma hakkını elde etmişlerdi. 7- Kamu da ki işçi sendikaları da kamu görevlileri üzerinde baskılarını artırmıştı. c) 2002 yılında yapılacak Toplu Görüşmede Türkiye Kamu-Sen nasıl bir strateji ile hareket etmeliydi? 1- Kamu Görevlilerinin geçmişten gelen hak kayıplarını azaltmak ve memur ücretlerini açlık sınırından kurtarmak için seyyanen 250 TL zam talep edilmiş ve seyyanen 100 TL ödenmesi kabul edilmişti. d) Kamu İşveren Kurulunun kabul ettiği 100 TL nasıl sonuç verdi? yılı Eylül ayından itibaren başlatılan 75 TL ve tarihli ücretlere 25 TL yansıtılınca, açlık sınırında maaş alanların oranı %58 den %28 e geriledi. En yüksek Devlet Memuru maaşı ile en düşük memur maaşı arasındaki kat farkı 8,7 den 8 e geriledi Hükümet zamanında yaşanan kriz nedeniyle ve Türkiye seçim sathına girmiş olması karşısında Türkiye Kamu-Sen, Toplu Görüşmenin sonuçlandırılması konusunda bir tercihte bulunması gerekiyordu. Ya 57. Hükümet ile Toplu Görüşmeyi sonuçlandıracak, yada, seçim sonrası kurulacak yeni hükümet ile müzakere edilecekti. Türkiye Kamu-Sen ikinci seçeneği tercih ederek yeni kurulacak hükümet ile Toplu Görüşmeyi sonuçlandırma yoluna gitti. 4

5 e) Bu Tercih bizi sükut-u hayale uğrattı. Seçim meydanlarında Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, çalışanların ekonomik durumuna değinirken asgari ücreti, çay ve simit ücretleri ile kıyaslamakta ve güven telkin eden mesajlar vermekteydi. İşte bu durum Türkiye Kamu-Sen in tercihinde etkili oldu. 57. Hükümet 2003 yılı için enflasyon hedefini %20 olarak öngörmekte ve uygulamada olan Eşel-Mobil sistemi ile ücretler enflasyondaki sapmalara karşı güvence altında alınmakta ve ayrıca, ücretlere refah payı olarak 1-2 puan dahil edilmekteydi. Eğer Toplu görüşmeyi 57. Hükümet ile sonuçlandırsaydık 2003 yılı ücret artışları ortalama %26 olacaktı. Oysa AKP hükümeti 2003 yılında Kamu Görevlilerine hedef enflasyonun çok altında ortalama %13,5 artış öngörerek Kamu Görevlilerinin ücretlerinde reel olarak kayıp yaşanmasına neden olmuştu. AKP hükümeti 2004 yılında Kamu Görevlilerini rahatlatacağını söylemiş, ancak, 2004 yılında da aynı anlayışını sürdürmüş ve OECD raporlarına göre memurun %2,7 reel ücret kaybına neden olmuştur. 5

6 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE KAMU-SEN İN TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDEKİ KAZANIMLARI a) Kamu Görevlileri İçin Uygulanacak Maaş Artışları Toplu Görüşme Yılı Hükümetin İlk Teklifi 2003 yılının ilk yarısı için % yılının ikinci yarısı için % yılının ilk yarısı için % yılının ikinci yarısı için %4 Toplu Görüşme Süreci Sonunda Uygulanan 2002 yılının Ekim ayından itibaren aylık 100 TL seyyanen zam 2003 yılının ilk yarısı için % yılının ikinci yarısı için % yılı kayıplarına mahsuben bir defaya mahsus 160 TL 2004 yılının ilk yarısı için % yılının ilk yarısı için 2004 yılının ikinci yarısı için % yılının ilk yarısı için 6

7 %4 düşük ücret alanlara %6, yüksek ücret alanlara % yılının ikinci yarısı için % yılının ikinci yarısı için yılının ilk yarısı için %2, yılının ikinci yarısı için %2, yılının ilk yarısı için % yılının ikinci yarısı için %2 düşük ücret alanlara %6, yüksek ücret alanlara % yılının ilk yarısı için %2,5 Denge tazminatı olarak aylık 40 TL Sendika üyesi kamu görevlilerine aylık 5 TL 2006 yılının ikinci yarısı için %2,5 Denge tazminatına ilave aylık 40 TL ile toplam 80 TL ye çıkarılması 2007 yılının ilk yarısı için düşük ücret alanlara %4, yüksek ücret alanlara % yılının ikinci yarısı için düşük ücret alanlara %4, yüksek ücret alanlara %3 7

8 yılının ilk yarısı için %1, yılının ikinci yarısı için %1, yılının ilk yarısı için %3, yılının ikinci yarısı için % yılının ilk yarısı için % yılının ikinci yarısı için % yılının ilk yarısı için %2 Denge tazminatına eklenmek üzere aylık 20 TL Tüm çalışanlara ayrıca seyyanen aylık 10 TL 2008 yılının ikinci yarısı için %2 Denge tazminatına ilave aylık 20 TL ile toplam 120 TL ye çıkarılması 2009 yılının ilk yarısı için % yılının ikinci yarısı için %4, yılının ilk yarısı için %2, yılının ikinci yarısı için %2,5 8

9 b) Diğer Kazanımlar 2182 sayılı Kanun ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir üst dereceyle yükseltilme uygulamasından yararlanmamış olan kamu görevlilerinin, bir üst dereceye yükseltilmesi, Yüz kızartıcı suçlar nedeniyle verilen disiplin cezaları hariç kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affı, Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel engelli olanların sağlık kurulu raporuna göre durumlarına uygun yer ve kadrolara atanması, Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olanlar hariç, geçici görevlendirmelerin 1 yılda 2 ayı geçmemesi, Açıktan vekil olarak atanan imam hatiplerin asaleten atanmaları, Yaz Kur an kurslarında ders veren din görevlilerine ek ders ücreti verilmesi, Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanların durumlarına uygun kadrolara hizmet ihtiyacı ve bütçe imkanları çerçevesinde öncelikle atanmasının sağlanması, Kadro ve görev dışında bir işte çalıştırılma konusunda karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi için genelge yayımlanması, Kamuya ait acil yardım (ambulans ve itfaiye vb.) araçlarının, KASKO sigortasına tabi tutulması suretiyle, bu araçları kullanan kamu personelinin ortaya çıkan hasarlardan dolayı tazminat ödemesinin önüne geçilmesi, Sicil kavramının Personel Değerlendirme Formu na dönüştürülmesi ve yıl sonunda personele bildirilmesi, Disiplin cezası vermeye yetkili kurullarda memurun bağlı bulunduğu sendikanın temsilcisinin bulunması, Görevden uzaklaştırma uygulamasındaki aksaklıkların Başbakanlık Genelgesi ile giderilmesi, Kurum İdari Kurullarınca verimlilikle ilgili araştırmaların yapılabilmesi, Sendikalar tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarında, kurumların eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı yararlanılması, Hizmet içi eğitim programlarında sendikal haklar ve insan hakları konusuna yer verilmesi, 9

10 Basına bilgi ve demeç verme yasağına ilişkin 657 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, 2911 sayılı Kanun çerçevesinde kamu görevlilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma haklarının kullanılmasındaki engellerin kaldırılması, Sendikal izinleri kullanmakta olan personelin mali ve sosyal hak ve yardımlarında kesinti yapılmaması, Sendikaların genel kurul, başkanlar kurulu, denetim ve disiplin kurulu toplantılarına kurul delege ve üyesi olarak katılanların idari izinli sayılması, Nöbet ücreti ödenmesine ilişkin konularla sağlık hizmeti yürüten icapçılara nöbet ücreti verilmesi, Kadın memurlara doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 1 yıl içinde gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi, Çalışma hayatına ilişkin tasarı ve düzenleme çalışmalarında konfederasyonların önerilerinin alınması, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu na, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunu temsilen bir üyenin atanması, Kamu kurumlarında sigara içme odalarının açılması, Memurların 0-6 yaş arasındaki çocuklarına Çocuk Yardımı nın bir kat fazlasıyla ödenmesi, Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmesi için bir genelge yayınlanması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması, Sendika üyelik aidatlarının işçi sendikalarında olduğu gibi vergi matrahından düşülmesi 657 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine imkan sağlanması, Kendi isteği ile Tasarrufu Teşvik Fonundan ayrılanların da nemalarının ödenmesi, Kurum içi yer değişikliklerinde şehit eşlerinin özür grubu kapsamına alınması, KEY Hesaplarının tasfiyesi, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin olarak bir genelgenin yayımlanması, 10

11 Banka promosyonlarından kamu çalışanlarına pay ödenmesi, KİT lerde çalışan sözleşmeli personelin skala ayarlamasının yapılması için 2006 yılında kurumlara yetki verilmesi, Sözleşmeli personelin de denge tazminatından yararlanması, İsteğe bağlı naklen atamalar ile ilk defa atananlara da harcırah ödenmesinin sağlanması, Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması, Görevde yükselme yönetmeliği kapsamındaki kadrolara atama yapılması konusunda ihtiyaç ortaya çıkması durumunda, görevde yükselme yönetmeliklerinin öngördüğü prosedürün uygulanmasının sağlanması, Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması, Engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak; o Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait servis araçlarından yararlanmalarının sağlanması bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde düzenleme yapılması, o Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması, o Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi, Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karşı korunması konusunda 657 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer verilen yükümlülüğün yerine getirilmesi ve imzasız ihbar dilekçelerinin dikkate alınmaması, Fazla çalışma karşılığı izin hakkından yararlandırılmamak şeklindeki keyfi uygulamalara son verilmesi, 11

12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun tasarısının sendikalara sunularak görüşlerinin alınması, Devlet Personel Başkanlığında Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı nın kurulması, Başta Anayasa ve ilgili kanunlar uyarınca memurlar tarafından yürütülmesi gereken hizmetler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan uygulama sorunlarının takip edilmesi, 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanabilmelerini sağlamaya yönelik genelge yayımlanması, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele; o Kurumun hizmet gerekleri, aynı unvanlı pozisyon durumu ve ilgi personelin nitelikleri dikkate alınarak eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkı verilmesi, o Askerlik dönüşü göreve başlayabilme ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkının verilmesi, hususunda düzenleme yapılması, Teftiş ve denetim uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi, İtfaiye ve belediye ambulans araçlarına KASKO sigortası yapılması hususunda düzenleme yapılması, Kamu görevlilerinin 2003 yılı kayıplarına istinaden kamu görevlilerine bir defaya mahsus olarak 160 YTL ödenmesi, Herhangi bir ad altında ek ödemesi olmayan kurumlarda çalışan yaklaşık 1,6 milyon kamu görevlisine denge tazminatı verilmesi, Aile yardımı gösterge rakamının kanun değişikliği ile 1500 e çıkarılarak 2009 Temmuz itibarı ile 83,88 TL olarak belirlenmesi, Sendikalara üye olan kamu görevlilerine 10 TL Toplu Görüşme Primi verilmesi, Toplu görüşmelerin başladığı 2002 yılı sonunda 241 YTL olan en düşük dereceli memur maaşının %323 oranında artırılarak 2009 yılı Temmuz ayı itibarı ile 1019 TL ye çıkarılması, 12

13 Ortalama memur maaşının, 2002 yılındaki toplu görüşmelerin başlangıcında 457 TL iken; 2009 yılı Temmuz ayı itibarı ile %189 oranında artırılarak 1321 TL ye çıkarılması Yılı Mutabakat Metninde Yer Alan Ancak Henüz Hayata Geçirilmeyen Kazanımlar Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme (becayiş) taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması, Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulması konusunda düzenleme yapılması, Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilmesi, Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi, Uyarma ve kınama cezalarına itirazların disiplin kuruluna yapılması, Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi, Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi, 657 sayılı Kanunun Ek 31 inci maddesinde öngörülen -kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle açılan davalar sonunda haklı bulunması durumunda yaptığı mahkeme ve avukatlık masraflarının ödenmesi- ödemenin müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılmasının sağlanması, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince Araştırmacı olarak nakledilecek personelin, görevde yükselme mahiyetinde olmamak kaydıyla atama teklifi yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, bu talep çerçevesinde atama yapılabilmesinin mümkün hale getirilmesi için kanuni düzenleme yapılması, 13

14 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre yapılan nakillerde sendika ve şube yönetim kurulu üyelerinin ve atama yapılması istenilen kurumun yazılı talebi halinde, nitelikleri, atama yapılacak kurumlardaki boş kadro durumu dikkate alınarak aynı hizmet kolunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir kuruma atanmalarının sağlanması Yılı Toplu Görüşmelerinde Üzerinde Anlaşılan Konular Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli aile fertlerinin olması durumunda, söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi ve personelin nöbet ve gece çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması, İtfaiye personelinin tamamının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi hususunda gerekli yasal değişikliklerin yapılması, Sağlık çalışanlarının 9 saat olarak belirlenen günlük çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesine yönelik yasal düzenleme yapılması, Geçici görevlendirmelerin, süreklilik gösterecek şekilde uygulanmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, Basına bilgi ve demeç verme konusunda, Başbakanlığın 2005/14 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlara riayet edilmesi ve uygulama konusunda gereken özenin gösterilmesi, 399 sayılı KHK'ye tabi kuruluşlarda vekalet ve geçici görevlendirmelerin mevzuata uygun yürütülmesi hususunda düzenleme yapılması, 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin yıl içinde kullandırılmasını öngören hükmün uygulamasının takibinin yapılması, 399 sayılı KHK'nın 14 üncü maddesinde yer alan sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacağına dair hükmün yürürlükten kaldırılmasına yönelik olarak yasal düzenlemenin yapılması, Kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik, kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlerinin izlenmesinin tespit edilmesi durumunda, bu yöntemin önüne geçilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması, Disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılımıyla ilgili olarak kurumlarda karşılaşılan sorunların giderilmesi hususunda gerekli çalışmaların 14

15 yapılması, Norm kadro düzenleme ve uygulamasının bütün kamu kurumlarında hayata geçirilmesi hususunda çalışma yapılması, 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izinli sayılanların sevk kağıdı almaksızın doğrudan sağlık kuruluşlarına başvurmalarına ilişkin düzenleme yapılması, Aylıksız izinli olan kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması, KEY ödemeleri ile ilgili karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin çalışmalar yapılması, Tedavi giderleri ile yollukların zamanında ödenmesi hususunda gerekli takibin yapılması, Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinde çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılması, Halen ayni olarak yapılmakta olan giyecek yardımlarının nakdi olarak yapılması, Emekli olan personele 500 TL tutarında yapılan ödemenin 750 TL ye çıkarılması, Aynı unvanlı teknik kökenli yöneticiler (müdür yardımcısı ve daha üstü görevler) ile teknik kökenli olamayan yöneticiler arasındaki ek ödeme farklılığının giderilmesi Belediyelerde çalışan kamu görevlilerinin aylıklarının zamanında ödenmesi için gerekli çalışmanın yapılması, KİT personelinin temel ücretlerine ilişkin YPK kararının kamu görevlilerinin aylıklarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile eş zamanlı olarak yürürlüğe konulması, Toplu görüşme sürecinde gündeme getirilen hizmet kollarının sorunlarının ilgili kurumlara intikal ettirilerek takibinin sağlanması, 2008 Yılı Mutabakat Metnine Ekli Listelerde yer alan konuların değerlendirme çerçeveleri muhafaza edilerek gerçekleştirilmesi. 15

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TOPLU GÖRÜŞMELER SONUNDA UZLAŞTIRMA KURULU KARARLARI İLE ELDE EDİLEN KAZANIMLAR 2002/1 Sayılı Karar; yılı Eylül ayından itibaren; - Düşük derecelilere 90 TL aylık brüt seyyanen - Yüksek dereceliler için 65 TL aylık brüt seyyanen - Gerçekleşen bir kereye mahsus 160 TL 2003 yılı için, enflasyon+refah payı dikkate alındığından - Birinci 6 aylık dönem için %15 - İkinci 6 aylık dönem için %10 ücret artışı. Gerçekleşen; Birinci 6 aylık için %5, İkinci 6 aylık dönem için %9 SOSYAL YARDIMLAR SOSYAL YARDIMLAR MEVCUT DURUM ÖNERİLER AİLE YARDIMI 700 x KATSAYI 1250 x KATSAYI ÇOCUK YARDIMI 50 x KATSAYI 250 x KATSAYI ÖLÜM YARDIMI 9500 x KAYSAYI x KATSAYI DOĞUM YARDIMI 75 x KATSAYI 5000 x KATSAYI HARCIRAH Günlük 3000 ile TL arasında değişmektedir. İLK 3 DERECE İÇİN GÖSTERGENİN DİĞERLERİ İÇİN 1000 OLARAK ALINMASI 16

17 2003/1 UZLAŞTIRMA KURULU KARARI ( II. Toplu Görüşme ) KARARLAR 1- Kamu İşveren Kurulu nun bir kereye mahsus ödemeyi kabul ettiği 160 TL yerine, 200 TL nin iki taksit halinde ödenmesine, yılı ilk yarısı için artış oranı %10, ikinci yarısı için artış oranı %8 olarak uygulanması, 3- Kira Yardımının; 2003 yılında 100 m 2 lojmandan alınan kira bedeline 2 yılda ulaşılması kaydıyla 2004 yılının ilk altı ayında 25 TL, ikinci altı ayı için ise 35 TL kira yardımı yapılmasına, 4- Büyükşehir Belediyesi nde çalışanlardan servis imkanı olmayanlara aylık 30 TL ulaşım yardımı, 5- Tüm memurlara her ay 20 TL Gıda Yardımı yapılmasına, 6- Daha önce belli derecelilere (üst düzey) ödenen görev tazminatının tüm çalışanlara uygulanmasına (631 Sayılı KHK) 2004/1 UZLAŞTIRMA KURULU KARARI 1-31 Aralık 2004 tarihindeki en düşük net memur maaşının aynı tarihteki en düşük aylık ücretli kurum işçisinin ikramiye dahil aylık ücretine yükseltilmesi, 2- Yetkililerce objektif kriterlere göre belirlenecek alt derecedeki memur maaşlarına ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %6, yüksek dereceliler için %5+%5, 3- Enflasyon farklarının 6 aylık dönemler halinde hesaplanarak ödenmesi, yıllarında Uzlaştırma Kurulu kararlarında yer alan; 17

18 a- Kira Yardımı, b- Gıda Yardımı, c- Büyükşehir Belediyesinde servis imkanı olmayanlara aylık 30TL ödenmesi, zaman içinde ödendi. d- 631 sayılı KHK hükümlerinin tüm çalışanlara uygulanması. 5- Kurumlar arasındaki farklılık arz eden giyecek yardımının bir standarda kavuşturulması ve amacına uygun olarak yapılması. 2006/1 UZLAŞTIRMA KURULU KARARI yılı ilk altı ayı için %2,32 enflasyon farkı yılı ikinci altı aylık süre için gerçekleşen enflasyonunda %2,5 düşülerek kalan ücretlerine fark olarak yansıtılması, yılı ücretlerine düşük dereceliler için; İlk altı ay %6, ikinci altı ay için %6 Yüksek dereceliler için ilk altı ay %5, ikinci altı ay %5 zam yapılmasına, - Enflasyonun birinci altı ay için %4 ü, ikinci altı ay için %4 ü aşması halinde enflasyon farklarının ödenmesi, 3- Ek ödemeye ilişkin 5473 sayılı kanunla 375 sayılı KHK ye eklenen 80 TL nin 2007yılı birinci altı aylık dönem için 130 TL ye, ikinci altı aylık ödeme için 150 TL olarak ödenmesine, daha önce üst düzeye uygulanan görev tazminatı (631 KHK) nın tüm memurlara yaygınlaştırılmasına, 4- Kurumlar arasındaki farklılık arz eden yardımların bir standarda kavuşturulması 18

19 2007/1 SAYILI UZLAŞTIRMA KURULU KARARI - Ücret artış oranı ilk altı ay %2, ikinci altı ay %2 - Taban aylık ilk altı ay 10 TL, ikinci altı ay 10 TL - Denge Tazminatı ilk altı ay 30 TL, ikinci altı ay 30 TL - Enflasyon farkı gerçekleşen enflasyon hesabı ile - Sendika ödeneği 10 TL - Refah payı %1 2009/1 SAYILI UZLAŞTIRMA KURULU KARARI (5 EYLÜL 2009) 1- Birinci altı ayda %4, ikinci altı ayda %4 ücret artışı 2- Avrupa Birliği Türkiye İstişare Komitesinin Paris te Kasım 2008 de yaptığı toplantının 24. Maddesinde Uzlaştırma Kurulu Kararları kabul edilmelidir. Şeklinde tavsiyesi var. Uzlaştırma Kurulu ise Bu kararların kesin olmasını önerdik diyerek yorumladı. 3- Öngörülen ücret artışlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki farkın ödenmesine. 2010/1 SAYILI UZLAŞTIRMAK KURULU KARARI ( ) 1- Birinci altı ayda %4, ikinci altı ayda %4 ücret artışı, Sayılı KHK nin Ek 3. Maddesi uyarınca yapılan ek ödemeler Ocak 2011 tarihinden 80 TL artırılması, 3- Eş için ödenen Aile Yardımının 2011 yılı birinci yarısı için 20 TL, ikinci yarısı için 20 TL artırılması, 4- Sendika üyesi Kamu Çalışanlarının üç ayda bir 45 TL Toplu Görüşme primi verilmesi, 5- Verilen ücret artışının üzerine enflasyon artışının da yansıtılması 19

20 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRK ULAŞIM-SEN İN ELDE ETTİĞİ KAZANIMLAR a) YPK İLE ELDE EDİLEN KAZANIMLAR 1- Fazla Mesai: 657 Sayılı DMK na tabi olarak çalışanlara Kurum Bütçelerine ödenek koyulmadığı gerekçesiyle, 399 sayılı KHK hükümlerine göre istihdam edilen Sözleşmeli personele ise kurumlarda çalışanların sadece aylık toplam çalışma saatinin %5 ini geçemez hükmü getirilmiş ve bu kota uygulanmakta iken, 1997 yılında önce TCD ve Bağlı Ortaklıklar adına hemen ardından DHMİ çalışanlarına aylık fiili olarak yapılan fazla çalışma ücretlerinin tümünün ödenmesine imkan sağlayan YPK çıkarıldı. 2- Ücretlerin iyileşmesi için Hizmet Kolumuzda çıkarılan YPK Kararları; a yılında TCDD, Bağlı Ortaklıklar ve DHMİ adına sendikamızın gayretleri ile çıkarılan YPK Kararı ( Uygulamada en az alanlara %17 en çok %42 ücret artışları elde edildi.) b yılında bozulan hiyerarşiyi düzeltmek amacıyla yine hizmet kolumuza özgü YPK Kararı çıkartılarak ücretler arası dengesizlerin giderilmesine yönelik sonuçlandırıldı. c yılında KİT ler için YPK Kararı çıkartılarak %5 lik yetki ile özellikle hizmet kolumuzda yer alan kuruluşlarda hayata geçirildi. Bu yetkinin mimarı da Sendika Genel Başkanı Nazmi Güzel dir. d yılında tüm KİT ler için çıkarılan YPK Kararında yine mimarının Genel Başkan Nazmi GÜZEL in olduğu YPK ile %5 lik yetki hizmet kolumuzda uygulanmıştır. e yılında KİT lerde uygulanmak üzere çıkan YPK Kararında yine Genel Başkan Nazmi GÜZEL in çabaları sonucu %5 oranında bir yetkinin daha çıkması sağlanmış ve özellikle TCDD de uygulanması gerçekleştirilmiştir. 20

21 f yılında Bağlı Ortaklıklardan TÜVASAŞ ta yapılan Temel Ücret ayarlamasında; 1. ve 2. Grup için %96 - %100 e çekilmiş, ve 5. Gruplarda ise Temel Ücretlerin tavana çekilmesi sağlanmıştır. 3- TCDD Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavları için; 30 Nisan 2009 tarihli KİK Toplantısının 13. Maddesi 2010/1 KİK toplantısının 13. Maddesi tarih ve 11 Sayılı Genel Merkez yazımız tarih ve 42 sayılı Genel Merkez yazımız Sonuç değişik unvanlarda yapılan sınavlara katılanların toplam sayısı 1597 kişi, başarılı olanların sayısı toplam 792 kişi. b) KURUM İDARİ KURULLARI ( KİK ) İLE ELDE EDİLENLER TCDD KİK 30 Nisan 2008 tarih ve 2008/1 Sayılı Kararı 1.Madde: Giyecek Yardımı yönergesi ile elbise hakkı kaldırılan personel ve elbise ihale şartlarına a- Beden ölçülerinin ve dağıtımının yüklenici firma tarafından sağlanması, b- Gece nöbetlerine girenlere fosforlu elbise verilmesi hususlarında komisyon kurulması. (Komisyon kuruldu ve talepler ekseriyetle hayata geçirildi.) 2.Madde: Yolcu furgonlarında başlatılan masa ve koltukların yenilenmesi çalışmalarına Cer Dairesince hız verilmesi. (Çalışmalar tamamlandı.) 3.Madde: Tren Teşkil Memurlarının, kondüktör olabilmelerine yönelik başlatılan çalışmalara hız verilmesi. (yapılıyor.) 21

22 4.Madde Yol Bekçisi, Geçit Bekçisi, Tarım Çavuşu, Yol Çavuşu unvanlarının ve bu unvanlardaki görev tanımlarının yeniden belirlenmesi için unvan iptal/ihdas işlemlerinin yapılması. (Yapıldı.) 5.Madde Kapatılan personel yatakhanelerinin fiziki şartları düzeltilerek yeniden personel hizmetine sunulması.(kısmi olarak çözüldü, çalışmalarımız devam ediyor.) 6.Madde BANKA PROMOSYONU nu yeni iş giren, ödendiği tarihte işbaşında olmayanlara ödenmesi hususunda 20 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi hükümlerine göre işlem tesis edilmesi. ( Gerekli işlem yapıldı.) 7.Madde Personel Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi. (657 Sayılı Kanun ve 399 Sayılı KHK hükümlerine aykırı hükümlerin yer alması nedeniyle) aksaklıklar büyük oranda giderildi. 8.Madde Permi ve TEES haklarının kullandırılması ( Gerekli girişimler müteaddit kere yapıldı, henüz çözüme kavuşmadı.) 9.Madde Parçalı mesai uygulamasının iptali ile faal personelin 4011 ve 5545 modellerinin ne şekilde tanzim edileceğine ilişkin Genel Müdürlük emrinin çıkarılması (Sorun çözüme kavuşturuldu) 10.Madde Trenlerin hazırlanmasına ve trafiğine ait yönetmelik çalışmalarının bir an evvel sonuçlandırılması. 22

23 12.Madde Bölgelerde Koruma Güvenlik Amirliklerinin, Müdür ve Müdür Yardımcısı düzeyine getirilmesi. 14.Madde Makinistlerin görev yerleri dışındaki uzun süreli beklemelerine son verilmesi.(bölgesel şikayetler azaldı) TCDD 31 EKİM 2008 TARİHLİ 2008/2 KİK KARARLARI 2.Madde Görevden uzaklaştırmaların Başbakanlığın 2005/14 Sayılı Genelgesi dikkate alınarak uygulanması. ( 25 Kasım ve 16 Aralık eylemleri nedeniyle açığa alınan personel, mahkeme kararları ile görevlerine döndürüldü. Sorun bütünsel çözüme kavuşmadı ancak daha dikkatli davranılıyor.) TCDD 30 Nisan 2009 TARİHLİ 2009/1 KİK KARARLARI 10.Madde Erzurum Loko Bakım Atölyesinin ısıtma ve tamirat işlerinin giderilmesi,2.bölge mıntıkasında bulunan Yahşihan Gar,Kayseri Depo ve Yeşilhisar Gar Başta olmak özere diğer gar ve istasyonların bir an evvel tamir ve bakımının yapılması. (Büyük oranda sorunlar çözüldü) 14.Madde Telsiz eksikliği olan işyerlerinde olumsuzlukların giderilmesi telsiz eksikliği giderilerek yaşanan 16.Madde Tarifelerinin tarafsız, adil ve objektif olarak yapılması, bu alanda yaşanan sorun ve şikayetlerin giderilmesi (Büyük ölçüde çözüldü.) 17.Madde Gişe Memurlarının Görevde Yükselme sınavlarına katılmalarının sağlanması, 23

24 18.Madde Gişe Memurlarının çalışma ortamları, lavabo ve wc ihtiyaçlarının acilen giderilmesi. ( Sorun kısmen çözüldü.) 19.Madde Eğitim ve dinlenme tesislerinde yapılan Eğitim ve Seminerlerden öncelikle faal personelin yararlanmasının sağlanması. 21.Madde Maden, Cevher vb. insan sağlığını olumsuz etkileyen işlerin yapıldığı yerlerde görev yapan personelin 5 yıllık periyotlarla rotasyona tabii tutulması. (Prensip olarak kabul edildi.) 22.Madde Teşkil Garların mücavir istasyonlarında görev yapan personelin işe gelişgidişleri için servis aracı tahsis edilmesi. (Sorun büyük ölçüde giderildi. Bir kısım işyerleri gündemde) 24.Madde Lojistik Müdürlüklerinde görev yapan personele yeni ihdas edilen lojistik kadrolarının verilmesi. (Kadrolar dağıtıldı.) 25.Madde Gar ve istasyonlarda atıl halde bulunan lojmanların bakım ve onarımının yapılarak personelin istifadesine sunulması. (Sorun büyük ölçüde çözüldü.) 26.Madde Güvenlik görevlisi mevcudu yeterli olmayan işyerlerine güvenlik görevlisinin atanması. (Yeterli müdahale yapılmadı) 27.Madde Yeniden yapılanma ve personeli ilgilendiren her türlü düzenleme çalışmaları hakkında Sendikamızın görüşünün alınması. (Büyük ölçüde eksiklik giderildi.) 24

25 TCDD 23 EKİM 2009 TARİH 2009/2 SAYILI KİK KARARLARI 3.Madde Yataklı servis görevlilerine ödenen servis yüzdesi Genel Müdürlüğün Tarih ve sayılı emri ile kaldırılmış olup söz konusu personel km tazminatlarının artırılması.(km tazminat oranları artırıldı.) 12.Madde Boğazköprü, Bostankaya ve Ülkü Gar da görev yapan personelin işe gelişgidişleri için servis tahsisi ( Bölge Müdürlüğüne üst yazıyla bildirildi. Sorun büyük ölçüde çözüldü.) 13.Madde Behiçbey yatakhanesinin kapatılması nedeni ile 3 yataklı hale getirilen Ankara Yatakhanesinin odalarında 2 şer yataktan fazla yatak konmaması. ( Sorun çözüldü.) 14.Madde Resmi Tatil günlerinde Revizörlük, Depo vs. işyerlerinde işçi çalıştırılmayarak işçinin yapacağı işleri, memurlara istekleri dışında yaptırılması uygulamasına son verilmesi. ( Sorun tümüyle çözülmedi. Yerel bazlı sorunlara müdahale ediliyor.) 17.Madde Liman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan personele yeterli kontenjan verilmediği gerekçesiyle fiilen fazla çalıştırıldığı halde ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin eksiksiz ödenmesi. ( Gerekli müdahaleler yapılarak sorun çözüldü.) 18.Madde H.paşa Limanda iş takibi yapanların liman sahasına girişleri nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Gerekli tedbirlerin alınması, Adana-Mersin bölgesel trenleri ve Ankara banliyö trenlerine Güvenlik Görevlisi verilmesi.(sorun büyük ölçüde 25

26 giderildi ancak Güvenlik Görevlisi yetersizliği nedeniyle sorun tümü ile çözülemedi.) 20.Madde Makinist kursu görmüş Yardımcı Makinistler ile Kondüktör kursu görmüş TTM unvanlı personele unvanlarının verilmesi. (Her iki konuda da işlemler hızla yürütülüyor.) 22.Madde Tren Şefi kursu görmeyen Yol Çavuşlarına iş trenlerinde Tren Şefliği görevi yaptırılmaması. (Gerekli kurslar verilerek sorun çözüldü.) TCDD 08 OCAK 2010 TARİH VE 2010/1 KİK KARARLARI 8.Madde Limanlarda görev yapan personele yönelik Görevde Yükselme Sınavlarının yapılması. ( İhtiyaç duyulan sınavlar açıldı ve devamı sağlanıyor.) 10.Madde İzmir de İZBAN A.Ş. tarafından işletilen banliyö hizmetlerinden demiryolu çalışanlarının yararlandırılması. ( Sorunun çözümüne ilişkin girişimler var. Kesin çözümün Toplu Görüşme ile sağlanacağına inanıyoruz.) 13.Madde Trenlerde, Gar larda ve Yüksek hemşire olarak görev yapanlara iş elbisesi ve koruyucu teçhizat verilmesi. ( Sorun büyük ölçüde çözüldü.) 17.Madde Konya Gar dan Kaşınan istasyonuna geçici görevlendirilen personele ödenmeyen manevra tazminatının ödenmesi. ( Sorun Çözüldü) 19.Madde 180 no.lu tamim ile Cer Müdürlükleri revizörlük teşkilatlarında ihdas edilen unvanların ilgili personele verilmesi (Sorun çözüldü) 26

27 20.Madde Yardımcı Hizmetler Sınıfından olup, lise mezunu düzeyindeki personele yönelik Görevde Yükselme Eğitimi açılması. ( Söz konusu eğitim açıldı.) 22.Madde Rampabaşı İstasyonlarına Hareket Memuru, Tren Teşkil Memuru verilmesi. Kapalı olan rampabaşı istasyonlarının trafiğe açılması. (Kısmen sorun çözüldü. Yerel müdahaleler yapılıyor.) TCDD KİK 03 Mayıs 2011 Tarih ve 2011/1 Sayılı Kararı 3.Madde 2011 yılında Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan personel için, görevde yükselme eğitim ve sınavı açılması hususunda çalışma yapılması, ( Görevde yükselme sınavı açıldı.) 6.Madde Aynı unvanda, öğrenim düzeyleri arasında aşırı fark olan temel ücretlerin düzeltilmesi konusunda çalışma yapılması, ( 2011 tarihli YPK Kararı gereğince hiyerarşik düzen bozulmadan büyük oranda gerçekleşti.) 12.Madde Şube Müdürü, Yol Bakım Onarım Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü ve yardımcıları, Kısım Şefi ile Büro Şefi unvanlarına yönelik 2011 yılında görevde yükselme eğitim ve sınavı açılması,puantörlere yönelik Eğitim ve Yük Dairesi Başkanlıklarınca hizmet içi eğitim kapsamında kurs açılması, ( Büro Şefi Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı açıldı.) 18.Madde Yerköy Gişelerinde görevlendirilmek üzere Kırıkkale den vekâleten görevlendirilen personele harcırah verilmediğinden Kırıkkale personeli vekâlete gitmek istememektedir. Bu nedenle Çatalağzı ndan vekâlet gönderilmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için 2.Bölge Müdürlüğünce gerekli çalışmaların başlatılması, ( Sorun çözüldü.) 27

28 20.Madde Promosyon ödemesinin yapıldığı tarihte ücretsiz izin, asker veya bu tarihten sonra iş başı yapan personele de promosyon ücretinin ödenmesi konusunda Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük emri yayınlanması, ( TCDD Genel Müdürlüğü nün tarih Sayılı emri ile sorun çözülmüştür.) 22.Madde Çankırı Gar sahasında revizörlük binası olarak kullanılan yerin uygun olmamasından dolayı Gar sahasında yeni bir çalışma yerinin temin edilmesi, Çankırı Gar Müdürlüğü nde Makinist, Yardımcı Makinist, Hareket Memuru, Tren Teşkil Memuru ve Tren Şeflerinin kullandığı dolapların yenilenmesi, Kırıkkale Kısım Şefliğinde görevli sözleşmeli personele, soyunma dolabı ve yeri tahsis edilmesi, ayrıca Elazığ, Malatya, Yolçatı İstasyonlarında görev yapan TTM odalarının günün şartlarına uygun hale getirilmesi, (Sorun Çözüldü.) 25.Madde Engelli personelin, işyerlerinin durumlarına uygun konuma getirilmesi ve tayin taleplerinde öncelik sağlanması, ( Konuyla ilgili her türlü kolaylığın sağlanacağı hususu prensip olarak kabul edilmiştir.) 28.Madde Çalışanların T.C. Kimlik Numaraları ile girdiğinde maaş bordrolarını görmelerine imkan veren çalışmanın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılması, ( Çalışanlara şifre verilerek KKY sisteminde bordrolarını görmeleri sağlanmıştır.) 29.Madde Uzman Yardımcılığı, Şef Yardımcılığı, Uzman Teknisyen başta olmak üzere, Makinist Yardımcılığı, Revizör Yardımcılığı, Hareket Memuru Yardımcılığı gibi tüm yardımcılıkların kaldırılarak, çalışanları mağdur etmeyecek çözüm bulunması, ( Bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 8 Ocak

29 tarih Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Görevde Yükselme Yönetmeli ile Makinist Yardımcısı unvanı kaldırılmıştır.) 32.Madde Yataklı Servis Görevlilerinin Kondüktör unvanı ile değiştirilmesi, ( Unvan talep edenlerin, talepleri karşılanmaktadır.) DHMİ KİK Toplantı ve Sonuçları DHMİ Tarih ve 2008/1 KİK Toplantısı 1.Madde (a) ARFF Memurlarının EK GÖSTERGE alabilmeleri için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmanın yapıldığı ve olumlu sonuç alınamadığı, ancak, konuya ilişkin DPB ile diğer ilgili kuruluşlarla görüşmeler devam etmekte olup, konunun takip edilmesine, 1.Madde (c) Kamu Konutları Tahsis Yönetmeliği esas alınarak, Kurum Lojman Yönetmeliğinin günün şartlarına uygun olarak düzenlemesi amacıyla, Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Sendika Temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulmuş, konuya ilişki taslak hazırlamış, Hukuk Müşavirliği nin görüşünü almak üzere sevk edilmiştir. ( Konuya ilişkin çalışma tamamlanmıştır. ) 1.Madde (e) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna otamaların yapılması için gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. ( Çalışmalar tamamlanarak kadrolar hak sahiplerine dağıtıldı.) 29

30 1.Madde ( f) Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı nca, Hava Liman Başmüdürlükleri ve Hava Meydan Müdürlülerinde mevcut yatakhane ve misafirhanelerin modernize edilmesi, misafirhane olmayan meydanlarda kendi imkanları ölçüsünde misafirhane yapılması hususunun talimatlandırılması. ( Gerekli talimatlandırma yapılarak 02 Kasım 2007 tarihinde Genel Müdürlükte yapılan toplantıya katılan Daire Başkanları ve Meydan Müdürlerine konu talimatlandırılmış, bugüne kadar önemli mesafe alınmıştır.) 1.Madde (g) Yıllık izin/istirahatlı veya muayenesi sonucu istirahat verilen personel için Genel Müdürlüğün Sağlık Merkezinde yazılan reçetelerin ise anlaşmalı Eczane yada sıradaki eczaneden alınabilmesi, ( Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri Daire Başkanlığınca 2009 yılında yenilenecek protokolde yer verilmesi kararlaştırılmış ve sorun çözülmüştür.) 2.Madde Havacılık Tazminatının yeniden değerlendirilmesi için ilgili Kurum ve Kuruluşlarla gerekli görüşmelerin yapılması ve 2008 yılı Ekim ayında yapılacak KİK toplantısında yeniden ele alınması ( Konuya ilişkin gelişmeler başka bir madde de ele alınmıştır.) 3.Madde Banka promosyonu ödendiği esnada işbaşında olmayanlara çalıştığı süreye orantılı promosyon ödenmesi.( Bu durumda olan personel tespit edilerek hesaplarına paralar yatırılmıştır.) 30

31 5.Madde Yabancı Dil ve Bilgisayar Kurslarının yaygınlaştırılması ile ilgili Genel Müdürlük ve taşra teşkilatlarına yetki verilmesi. ( Konuya ilişkin gerekli yetkilendirmeler yapılarak uygulama devam etmektedir.) 6.Madde Personele 2 yılda bir verilen giyim istihkakının her yıl verilmesi, aynı istihkaktan Genel Müdürlük personelinin de yararlandırılması. ( Sorun tümü ile çözüldü.) 7.Madde Personel sayısı uygun olan ve nöbetli çalışılan işyerlerinde 4 lü nöbet sistemine geçilmesi. Eleman yetersizliği olan işyerlerine ise KPSS den ve açıktan atama yoluyla eleman takviye edilmesi. ( Madde gereği mevcut sayı uygun işyerlerinde 4 lü nöbet sistemine geçildi. Eleman açığı konusunda atamalar peyderpey yapılmakta.) 8.Madde Genel Müdürlük yemekhanesinin şartlarının düzeltilmesi. (Gerekli düzenlemeler yapılmıştır.) 11.Madde Sendika Temsilcilik odası bulunmayan işyerlerinde temsilcilik tahsis edilmesi. ( Konuya ilişkin sorunlar çözüme kavuşturuldu.) 12.Madde DHMİ Genel Müdürlüğü nün yeniden yapılandırılması çalışmaları ile ilgili olarak Sendikamıza bilgi verilmesi. ( Şu ana kadar somut bir adım atılmadı. Çalışmalar yakinen takip edilmektedir.) 31

32 13.Madde Görevde Yükselme ve İlerleme Sınavlarının açılması, Meslek Memurluğu olarak nitelendirilen ARFF Memuru, AFTN Memuru, AIM Memuru, Hava Trafik Kontrolörü unvanlı personelin açılan kurslara iştiraklerinin sağlanması. ( Kurum personel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak durumu uygun olanların söz konusu kurslara katılmaları sağlanmakta, ayrıca, kurum ihtiyaçları göz önünde tutarak yeni kurs ve sınavlar açmaktadır.) DHMİ 27 Ekim 2008 tarihli 2008/2 KİK Kararları 2.Madde Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde Müdür Yardımcısı, Şef, Teknik Şef ve Baş Mühendislik unvanları sınavının açılması. ( Hazırlıkların ardından sınavlar yapıldı.) 3.Madde Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde İnşaat, Makine, Elektrik, Elektronik Teknisyenliği ve Teknikerliği ile İtfaiye Teknikerliği sınavlarının açılması. ( Hazırlıklar tamamlandıktan sonra sınavlar yapıldı.) 4.Madde Banka Promosyonlarının yeniden değerlendirilerek sözleşmesinin yenilenmesi. ( Sözleşme öne alınarak yenilendi ve hak sahiplerine gerekli ödemeler yapılmakta.) 5.Madde 2004 yılından bu yana verilmeyen Bilgisayar İşletmenliği ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği kadrolarının artırılarak hak sahiplerine verilmesi. ( Konuya ilişkin Ek-1 Değerlendirme Formu dikkate alınarak kadrolar hak sahiplerine dağıtıldı.) 32

33 7.Madde Havalimanlarında insan sağlığını olumsuz etkileyen gaz, radyasyon, manyetik alan gibi etkilerin ölçümlerinin yapılarak gereken tedbirlerin alınması. ( Konuya ilişkin İşletme Dairesi Başkanlığı nca çalışma yapılması kararlaştırıldı. Takipte tutulmaktadır.) 8.Madde Limanlarda Köprü Operatörü olarak görev yapan ( Hizmetli Kadrosunda) personele Teknisyen Yardımcısı kadrosunun verilmesi. ( Uygun şartları taşıyanlara unvanlar verildi.) 9.Madde Liman ve Meydanlarda görev yapan Güvenlik Görevlileri nöbet sisteminin insan fizyolojisine uygun şekilde düzenlemesi. ( Personel sayısı yeterli olan işyerlerinde 4 lü nöbet sistemine geçildi. Eleman yetersizliğine karşı yeni eleman alınması yoluna gidilmekte. Mevcut sayı tamamlanan işyerlerinde 4 lü nöbet sistemine dönülmektedir.) 10.Madde Genel Müdürlük ve Esenboğa Havalimanı nda geçici görevde bulunan personelin şu an görev yaptığı pozisyona tayininin yapılması. ( Söz konusu personelin tayinleri geçici bulundukları yerlere veya asli görev yerlerine yapıldı.) 11.Madde Teknik personele verilen iş elbisenin çalışma şartlarına, bölge şartlarına uygun ve kaliteli iş elbiselerinin verilmesi. ( Konu ile ilgili Malzeme Dairesi nin çalışması öngörülmüştür. Çalışma ve gerekenler yapıldı.) 33

34 DHMİ 21 Nisan 2099 Tarih ve KİK Kararları 2.Madde Harcırah ödemelerinde taksi ücretlerindeki farklı uygulamaların ortadan kaldırılması uygulama birliğinin sağlanması. ( Mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.) 5.Madde Çardak Meydan Müdürlüğü nde görev yapan normal mesaideki personelin ( 17.00) akşam servis aracının Çardak tan Denizli ye uzatılması. ( Son durum öğrenilecek.) 7.Madde Unvan değişikliğine tabii unvanlardan bir önceki yıl içersinde açıktan atama ile alınan personel miktarının belirli bir oranı kadar unvan değişikliği ile Kurum içersinden temin edilmesi için sınav açılması. ( Öneri doğrultusunda işlemler sürdürülüyor.) 9.Madde Kurumun asli ve sürekli işlerinin hizmet alımı yoluyla sağlanması uygulamasına son verilmesi. ( Daha dikkatli olunmasına rağmen yer yer uygulama devam ediyor.) 11.Madde Lojman Komisyonunda Sendika Temsilcisinin bulunması için gerekli düzenlemenin yapılması. ( Komisyon kuruldu ve Sendikamız komisyondaki yerini aldı.) 34

35 DHMİ 22 Ekim 2009 Tarih ve 2009/2 KİK Kararları 2.Madde Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlıma Kontrol İşletmeni kadro tahsisinin yapılması. ( Kadrolar peyderpey tahsis edilmektedir.) 4.Madde Vekalet görevlerinde Havacılık Tazminatının YPK ve Danıştay kararına uygun şekilde ödeme yapılmasının sağlanması. ( Uygulama talep doğrultusunda yapılmakta.) 6.Madde 3308 sayılı yasa gereği mesleki kursu bitirip, kurs bitirme belgesine sahip hizmetli kadrosunda görev yapan personele Teknisyen Yardımcısı unvanı ile Liman ve Meydanlarda veznedarlık görevini yürüten memur unvanlı personele Veznedarlık unvanın sınavsız olarak verilmesi. ( İşlemler talep doğrultusunda yapılıyor.) 8.Madde Unvan Değişikliği sınavlarına katılan personele yapılan harcırah uygulamalarında ki farklılıkların giderilmesi. (Konunun yeniden tetkik edilerek yeknesaklığın sağlanacak bildirildi.) DHMİ 14 Nisan 2010 Tarih 2010/1 KİK Kararları 2.Madde Antalya Hava Limanında Sendika işyeri Temsilciliğine yer tahsisinin yapılması. ( Gereği yapıldı.) 35

36 3.Madde Personel istihdamının sağlanması ( ARFF Memuru, Büro Memuru, Şoför, Teknisyen ve Tekniker) ( Söz konusu kadrolar işte gerekli işlemler yapılmakta.) 5.Madde İhtiyaç duyulan kadroların ihdas edilmesi, bazı kadrolarınsa iptal edilmesi için gerekli taleplerin yapılması. ( Konu ile ilgili işlemler kurumca sürdürülüyor.) 8.Madde Hizmet içi Eğitimlerde Sendikal hak ve Anayasal haklarla ilgili derslerin verilebilmesi için ders saati konulması. ( Talep arzu edilen düzeyde henüz alınmadı. Yakın takibimizde.) DHMİ 13 Ekim 2010 Tarih ve 2010/2 KİK Kararları 4.Madde DHMİ Lojman Yönergesi 11. Maddesi, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği değerlendirmelerin puan ve sıralamalarının DHMİ Web sayfasından duyurulması. ( tarihinden itibaren uygulamaya geçildi.) 7.Madde DHMİ işyerlerinde ilan panolarının bulundurulması. ( Teşkilata tamim edildi, gereği yapıldı.) 8.Madde Mazeret izin belgelerinin birer nüshasının ilgili personele teslim edilmesi. (Personelin talepleri halinde birer nüsha verilmektedir.) 36

37 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KİK TOPLANTILARI Tarih 2011/1 KİK Toplantısı 1.Madde Karayollarında kantarlarda teknik personelin görevlendirilmemesi. ( Sorun çözüldü.) 3.Madde Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet Memurları üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin toplantılara çağrılması. ( Genelge çıkarılarak sorun çözülmüştür.) 4.Madde 14 Aralık 2010 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda alınacak önlemler konulu 2010/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2. Maddesi gereğince, Bakanlığın, lojman,kreş vb. sosyal haklarına ilişkin oluşturulacak komisyonlara sendika temsilcisinin katılımı sağlanmıştır Tarih 2011/2 Sayılı KİK Toplantısı 10. Madde/b Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 5. maddesinde; Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek verilmek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir. Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile 37

38 kurulabilir hükmü gereğince Bakanlık yetkililerince bu konuda gerekli girişimin sağlanmasına karar verilmiştir. (Konu yakın takibimizdedir.) 2010/2 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığı nın 2.maddesi, 2011/1 Sayılı KİK Toplantısının 1/b maddesi, 2011/2 Sayılı KİK Toplantısının 1.maddesinde Denizcilik Müsteşarlığı nda görev yapan personele Döner Sermaye verilmesi. ( tarih Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 655 Sayılı KHK gereğince Kurum yapısı değişikliğinden dolayı Döner Sermaye den pay almaları sağlanmıştır. ) 38

39 BEŞİNCİ BÖLÜM Hukuk Alanında Verilen Mücadele ve Kazanımlar Kamu çalışanların görev yaptıkları süreler içerisinde çalışmalarıyla ilgili veya sendikalarının almış olduğu eylemler için haksız yere verilen disiplin cezaları, nakil, atama ve terfi durumlarında oluşacak haksızlıkların çözülmemesi durumunda, DAVALAR AÇMAKTAYIZ. Türkiye Kamu-Sen olarak her ilde anlaşmalı Hukuk büroları(avukatlarımız) ve Ankara da Genel merkezimizin anlaşmalı Avukatları bulunmaktadır. Vekâletinizle sizin adınıza ÜCRETSİZ olarak dava açılmaktadır. Çalışanların aleyhine Kanun, tüzük, yönetmelik ve kamu kurum ve kuruluşların çıkarttıkları emirlerin iptali ve yürütmeyi durdurmak için Sendika genel merkezleri olarak gerektiğinde DANIŞTAY A davalarda açmaktayız Memurlarımızın haftalık çalışma saatleri dışında yaptırılan fazla mesai ücretleri bilindiği üzere 1,15 TL gibi komik durumdadır. Hükümetle her yıl yapılan toplu görüşmelerde, fazla mesainin artırılması veya çalışanlara fazla mesai yaptırılmaması konusunda sonuç alınamamıştır. ILO sözleşmelerin de belirtilen şartlara göre fazla mesai ücretinin verilmesi gereken durumlar için Sendikamız olarak FAZLA MESAİLERİN ARTIRILMASI için DANIŞTAY A dava AÇILMIŞTIR. Siyasi irade; Memur sınıfını ortadan kaldırmak için ya kurumları satmakta, ya kiralamakta, ya da memur kadrosunda çalışması gereken kadrolara işçi elaman almaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse İŞÇİ MAKİNİST, İŞÇİ TREN TEŞKİL MEMURU, MÜHENDİS vb. unvanlara işçi kadrosunda elaman almaktadır. Bu yanlış uygulamaya DUR demek için Genel Merkez olarak DANIŞTAY A dava açılmıştır. DHMİ Çalışanlarının Havacılık Tazminatı alması nedeniyle Ek Ödemelerden ( DHMİ hariç) yararlanmamasından dolayı Danıştay a dava açılmış ve süreç devam etmektedir. ( 666 Sayılı KHK ile sorun çözülmüştür.) DHMİ Çalışanlarının herhangi bir nedenle verilen Disiplin Cezaları nedeniyle belli oranlarda Havacılık Tazminatı kesilmesi Sendikamızca açılan 39

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR 2010-2015 Enerji Bir-Sen Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda 2010 yılından beri Yetkili Sendika olarak Toplu görüşme ve Toplu Sözleşme

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi

TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi yapılacaktır. 2008 Yılı toplu görüşmelerine Eğitim, Öğretim ve

Detaylı

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Sayıştay Kuruluşun

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI AKOFİS BİLGİ NOTU İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TORBA KANUN) Değerli; Ana Kademe, Kadın

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Üzülmez Taşkömürü

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ

SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İLE KAMU İŞVEREN HEYETİ ARASINDA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER HİZMET KOLUNDAKİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN AKTEDİLEN 2. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 11.

Detaylı

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!!

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! . SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! 1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti (kimler için) ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması 2. Döner sermayenin

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 4 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28785 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2013/5383 Ekli Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 410)

TBMM (S. Sayısı: 410) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 410) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 2 2. Durum Analizi 4 2.1. Tarihsel Gelişim 4 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 6 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı