T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı GENELGE 2008/81

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı GENELGE 2008/81"

Transkript

1 Sayı : B.13.2.SSK XXX /09/2008 Konu : 2925 sayılı Kanun Uygulamaları. GENELGE 2008/81 Bilindiği üzere, 08/05/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 64 ve 76 ncı maddelerinde yapılan düzenlemelerle 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Kanunun; 64 üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ile 2925 sayılı Kanunun sigortalılığın başlangıcına ilişkin 1 ila 5 inci maddeleri, hastalık yardıma ilişkin 13 ila 17 nci maddeleri ile primlerin ödenmesine ilişkin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış, 76 ncı maddesi ile 2925 sayılı Kanunun sigortalılığın sona ermesine ilişkin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, primlerin alınmasına ilişkin 30 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun uygulanacak maddelerinin düzenlendiği 39 uncu maddesinin (a) bendi değiştirilmiştir sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler 01/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir. Diğer taraftan, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prim ödemelerinin aksatılması, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmalarla tarım sigortalılığının çakışması hallerinin aradan uzun süre geçtikten sonra tespit edilmesi durumunda farklı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir sayılı Kanun uygulamalarıyla ilgili olarak 01/10/2008 öncesi ve sonrasında aşağıda açıklanan usul ve esaslar dahilinde işlem yapılacaktır. I SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIĞIN DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINA TABİ GEÇEN HİZMETLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 2925 sayılı Kanun gereğince tarım işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışıp prim ödeyenlerin sigortalılıklarının başladığı tarihte veya devam ederken 506, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara tabi çalışmalarının bulunduğu ya da tarım sigortası primlerinin yasal süresi içinde ödenmediğinin aradan uzun süre geçtikten sonra tespit edilmesi hallerinde tarım sigortalılığı iptal edilmektedir sayılı Kanunun uygulamasına yönelik işlemlerin usul ve esaslarının belirlendiği 18/09/1998 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokol gereğince, sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen hizmetlerin çakışması halinde öncelikle, 5434 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetler geçerli sayılarak, diğer kanunlara tabi hizmetler iptal edilmekte, 506 ile 1479 sayılı kanunlara tabi geçen hizmetler arasındaki çakışmalarda ise ilgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı takdirde önce başlayan hizmet esas alınmakta ve sigortalılık sona ermedikçe diğer hizmet geçerli sayılmamaktadır sayılı Kanun gereğince istek ve tescil belgesi ile Kuruma müracaat ederek prim ödeyenlerden, daha sonraki bir tarihte sigortalılıklarının başlangıç tarihinde ya da devam ettiği sürede 506, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara tabi çalışmaları bulunduğu tespit edilenlerin tarım sigortalılıklarının başlangıç yada devamında bu kanunlara tabi çalışmaların sona erdiği tarihe göre işlem yapılacaktır.

2 A Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılığın Başladığı Tarihteki Çakışmalar 1) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık; a)1984 yılı içinde başvuranların, istek tarihini takip eden ay başından, b) 01/01/1985 ile 31/12/1998 tarihleri arasında başvuranların istek tarihini izleyen yılbaşından, c) 01/01/ /09/1999 (hariç) tarihleri arasında başvuranların 01/01/2000 tarihinden, bunlardan yeniden yazılı talepte bulunanların ise 01/10/1999 tarihinden itibaren, d) 08/09/1999 tarihinden sonra başvuranların istek tarihini takip eden aybaşından, itibaren başlamaktadır. Bu itibarla, tarım sigortalılığının başladığı tarihte 506 veya 1479 sayılı kanunlara tabi çalışmasının bulunduğu tespit edilenlerin sigortalılık başlangıç tarihleri bu kanunlara tabi çalışmanın sona erdiği tarihe göre yukarıdaki sigortalılık başlangıç tarihleri göz önüne alınarak belirlenecektir. Belirlenen sigortalılık başlangıç tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna tabi ödenen primler ise iptal edilecektir. Örnek 1- Sigortalı (A) 24/12/1997 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olmak için istek ve tescil belgesi ile Kuruma müracaat etmiş ve 01/01/1998 tarihinden itibaren başlayan tarım sigortası primlerini düzenli olarak ödemiştir. Daha sonra yapılan incelemede sigortalı (A) nın 04/06/ /08/1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi çalıştığı tespit edilmiş olup, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı, yeni bir istek ve tescil belgesi alınmaksızın 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının sona erdiği 15/08/1998 tarihini takip eden yılbaşı olan 01/01/1999 tarihinden itibaren başlatılacak, bu tarihten önce ödenen tarım sigortası primleri iptal edilecektir. Örnek 2- Sigortalı (B) 15/10/1999 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olmak için Kuruma müracaat etmiş tarım sigortalılığı 01/11/1999 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Daha sonra 14/08/1999 tarihinde başlayan ve 31/03/2001 tarihinde sona eren 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık sürelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sigortalının 01/11/ /03/2001 süresi 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilecek, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın sona erdiği 31/03/2001 tarihini takip eden aybaşı olan 01/04/2001 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılacaktır. Örnek 3-08/10/1997 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olmak için Kuruma müracaat eden sigortalı (C) nin tarım sigortalılığı 01/01/1998 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Daha sonra, 12/08/ /05/1998 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı tespit edildiğinden, bu sigortalının 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın sona erdiği 27/05/1998 tarihini takip eden yılbaşı olan 01/01/1999 tarihinden itibaren başlatılacak, bu tarihten önce ödenen tarım sigortası primleri iptal edilecektir. Örnek 4-09/07/1982 tarihinde başlayan vergi mükellefiyetine istinaden aynı tarih itibariyle 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılan ve halen sigortalılığı devam eden sigortalı (D) nin 01/01/1994 ile 31/12/1997 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortası primi ödediği tespit edilmiştir. Bu sigortalının 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ederken, prim ödediği 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının başlangıç tarihi itibariyle iptal edilmesi gerekmektedir. Örnek-5 Sigortalı (E) in 11/09/1997 tarihi itibari ile vergi kaydı başlamasına rağmen 04/10/2000 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemini yaptırmaması nedeniyle 04/10/2000 tarihi itibari ile sigortalılığı başlatılmıştır.ancak daha sonra sigortalı (E) in 01/01/1987 tarihinden itibaren başlayan ve muntazaman prim ödediği 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının bulunduğu tespit edildiğinden 04/10/2000 tarihinde başlatılan 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık iptal edilecektir. Örnek 6-01/01/2001 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılan ve primlerini muntazaman öderken daha sonraki bir tarihte kuruma intikal eden sigortalılık belgesinde 18/04/1999 ve 28/03/2008 tarihlerinde yapılan mahalli idareler seçiminde muhtar seçildiği ve bu görevinin halen aralıksız olarak devam ettiği tespit edilen sigortalı (F ) nin, 01/01/2001 tarihinde başlayan 2925 sayılı

3 Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilecek ilk muhtar seçildiği 18/04/1999 tarihi itibariyle 2108 sayılı Kanuna tabi sigortalılık başlatılıp devam ettirilecektir. 2) 1479 sayılı Kanuna 4956 sayılı Kanunla eklenen geçici 18 inci madde hükmü gereğince; sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04/10/2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04/10/2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları 02/08/2003 tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde 20/04/ /10/2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 1479 sayılı Kanunun 49 uncu ve ek 15 inci maddelerine göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemeleri kaydıyla, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir sayılı Kanuna tabi sigortalılığın değerlendirilmesinde, sigortalıların 1479 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinden yararlanıp yararlanmadığına dikkat edilecektir. Örnek 1-01/10/1993 tarihinde 2925 Sayılı Kanuna tabi sigortalı olmak için Kuruma müracaat eden Sigortalı A nın tarım sigortalılığı 01/01/1994 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Daha sonra 12/03/2004 tarihinde kurum kayıtlarına intikal eden belgede tarihinde başlayan ve devam eden ticari kazançtan dolayı vergi mükellefiyetinin bulunduğu tespit edilmiştir. 01/01/1993 tarihinde başlayan vergi mükellefiyetine istinaden Kuruma başvurarak kayıt ve tescil işlemini yaptırmayan, Kurumca da re-sen tescil edilmeyen bu sigortalının 4956 sayılı Kanunun 47 inci maddesiyle değişik geçici 18 inci maddesine istinaden 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının 04/10/2000 tarihinde başlatılması, 01/10/1993 tarihinde başlayan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının (geçici 18 inci maddeye göre vergi borçlanması yapamadığından) 1479 sayılı Kanuna tabi tescil edildiği 04/10/2000 tarihinden 1 gün önceki 03/10/2000 tarihinde sona erdirilmesi gerekmektedir. Örnek 2- Örnek 1 deki sigortalı (A) nın 1479 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi hükmü gereğince 01/01/ /10/2000 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet sürelerini borçlanıp primini de süresinde ödediği varsayıldığında, bu sigortalının 04/10/2000 tarihinde başlatılan 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilecek, 01/01/1994 tarihinde başlatılan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı ise tescil tarihi itibariyle iptal edilecektir. 3) 5458 sayılı Kanunla değişik 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi gereğince 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılardan; bu sürelere ilişkin prim borçlarını Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödemeyenlerin, daha önce prim ödemişlerse ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir. Örnek 1- Sigortalı (A) 1479 sayılı Kanuna tabi 01/03/1989 tarihinden itibaren vergi mükellefiyetine istinaden sigortalılığı başlatılıp devam etmekte iken 01/01/1991 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortasına prim ödemiştir. Sigortalı (A) 1479 sayılı Kanuna tabi beş yıldan fazla prim borcu bulunması nedeniyle ek 19 uncu maddeden yararlanmak için müracaat etmiştir. Bu durumda, sigortalının hiç prim ödemesinin bulunmaması nedeniyle 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 01/03/1989 tarihi itibariyle durdurulacak ve 2925 sayılı Kanuna tabi 01/01/1991 tarihinden itibaren ödediği tarım sigortalılığı ise geçerli sayılacaktır. Örnek 2- Sigortalı (B) nin 2926 sayılı Kanuna tabi 01/07/1995 tarihinden itibaren tarımsal faaliyetinin bulunması nedeniyle aynı tarih itibariyle sigortalılığı başlatılmıştır. Ancak daha sonra sigortalı B nin 01/01/1996 tarihinden itibaren de 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortasına prim ödemeye başladığı tespit edilmiştir sayılı Kanuna tabi beş yıldan fazla prim borcu bulunması nedeniyle ek 19 uncu maddeden yararlanmak için müracaat eden ve prim borcunun bir kısmını ödeyen sigortalının en son ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu olan 31/03/1998 tarihi itibariyle 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı durdurulmuştur. Bu durumda sigortalı B nin

4 01/01/ /03/1998 tarihleri arasındaki 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık süresi iptal edilecek, iptal işleminden sonra 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın durdurulduğu 31/03/1998 tarihini takip eden yılbaşı olan 01/01/1999 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilecektir. 4) 2926 sayılı Kanunun uygulanmasına illerde farklı tarihlerde başlanılmış olması ve çiftçilerin kanun kapsamına giriş tarihlerinin farklılık göstermesi nedeniyle, sigortalıların 2926 sayılı Kanuna göre tescillerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın anılan Kanun kapsamına girebilecek nitelikte kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyete başladıkları tarih ve illerin kapsam tarihleri dikkate alınarak 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığının başlangıç tarihine göre karar verilecektir. Örnek 1- Sigortalı (A) 10/12/1986 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortasına müracaat etmiş ve 01/01/1987 tarihinden itibaren sigortalılığı başlatılarak 31/12/1999 tarihine kadar tarım sigortası primlerini düzenli olarak ödemiştir. Daha sonra yapılan incelemede, sigortalının bulunduğu ilde 2926 sayılı Kanunun uygulanmasına 29/05/1984 tarihinde başlandığı, 01/01/ /07/1993 tarihleri arasında 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının bulunduğu anlaşıldığından, sigortalı (A) nın bu süredeki 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilecek, tarım sigortalılığı 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının sona erdiği tarihi takip eden yılbaşı olan 01/01/1994 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır. Örnek 2- Sigortalı (B) 01/01/1984 tarihinden itibaren tarımsal faaliyetini sürdürmekte iken 01/01/1987 tarihi itibariyle 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı başlatılmıştır. Sigortalının bulunduğu ilde 2926 sayılı Kanun uygulamasına 01/07/1993 tarihinde geçilmiş olup, 01/07/1993 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı başlatılan sigortalı (B) nin 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edileceğinden 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı kesintisiz devam ettirilecektir. Örnek 3- Sigortalı (C) 01/01/1985 tarihinden itibaren başlayan tarımsal faaliyetini sürdürmekte iken 01/01/1989 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı başlatılmış, 31/12/2001 tarihine kadar da primlerini ödemiştir. Sigortalı (C) nin bulunduğu ilde 2926 sayılı Kanun uygulamasına 01/01/1985 tarihinde geçilmiş olması ve bu sigortalı tarımsal faaliyetinden dolayı 01/01/1988 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanuna tabi kayıt ve tescili yapıldığından, bu Kanuna tabi sigortalılığı geçerli sayılıp 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilecektir. B Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığın Devam Ettiği Süredeki Çakışmalar 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalısı olanlardan, sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların sigortalılıkları Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi gereğince prim veya kesenek kesilmeye başlandığı tarihten itibaren sona ermekte, bu şekilde sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kanunları ile ilgilerinin kesilmesi nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları ise aynı bent hükmü gereğince prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlamaktadır. Ancak, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamına girmeden önce kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kanunlarına tabi prim veya kesenek ödeyenler, 1479 sayılı Kanunun Kanunun Amacı, Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanlar başlıklı 24 üncü maddesinin, II sigortalı sayılmayanlar bölümünün c bendine, 2926 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılmadıklarından, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları devam etmekte iken kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyete başlayanların 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları sona erdirilmeyecek, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılık ise 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığının sona erdiği tarihten sonra ilgili kanun hükümlerine göre sigortalılıkları başlatılacaktır.

5 Örnek 1-01/01/1986 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak prim ödeyen sigortalı (A), 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak 12/04/1991 tarihinden itibaren çalışmaya başladığı işyerinden 26/05/1994 tarihinde ayrılmıştır. Bu durumda sigortalı (A) nın 12/04/ /05/1994 süresi tarım sigortası iptal edilecek 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı yeniden istek ve tescil belgesi alınmaksızın işyerinden ayrıldığı 26/05/1994 tarihini takip eden aybaşı olan 01/06/1994 tarihinden itibaren devam ettirilecektir. Örnek 2-01/01/1988 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlayan ve primlerini düzenli ödeyen sigortalı (B) nin 16/3/ /12/1995 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık süreleri bulunmaktadır. Bu sigortalının 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık sürelerinin bulunduğu tarihte 01/01/1988 tarihinde başlayan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettiğinden sigortalı (B) nin 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı Kanunun 24 üncü maddesinin (II/c) bendi hükmü gereği iptal edilecek, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı ise devam ettirilecektir. Örnek 3-01/03/2000 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak prim ödeyen sigortalı (C) nin, 01/06/2001 tarihinde 2926 sayılı Kanun kapsamına girmesi nedeniyle aynı tarih itibariyle 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılmıştır. Bu sigortalının 2926 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının iptal edilerek 01/03/2000 tarihinde başlatılan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilecektir. 2) 2926 sayılı Kanun kapsamında bulundukları halde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayan ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince 01/04/1994 tarihinden itibaren sattıkları ürün bedellerinden tevfikat yapılanların sigortalılıkları, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartı ile ilk tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılmaktadır. Bu durumda 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık tevkifata istinaden tescilin yapıldığı tarih itibariyle sona erdirilecektir. Örnek - 01/01/1985 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunduğu halde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan, Kurumca da re sen tescil edilemeyen ve 01/01/1990 tarihinden itibaren de 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlayan sigortalı (A) nın 21/04/1994 tarihinde sattığı ürün bedelinden tevkifat yapılmış, bu tevkifata istinaden de 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 01/05/1994 tarihinden itibaren başlatılarak devam ettirilmiştir. Bu durumda sigortalı (A) nın 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı tevkifat kesintisine istinaden tescilinin yapıldığı 01/05/1994 tarihinden bir gün önceki 30/04/1994 tarihinde sona erdirilecektir.. C- Bazı Ay/Yıllara Ait Primlerin Eksik Ödenmesi 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığının başladığı tarihten önce veya sonra diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmanın bulunduğunun, tarım sigortalılığının devam ettiği süre içerisinde eksik prim tahsil edildiğinin aradan uzun zaman geçtikten sonra emeklilik aşamasında tespit edilerek tarım sigortalılıklarının iptal edilmesi, sigortalıların telafisi imkansız mağduriyetlerine sebep olduğundan, sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır. 1) Bazı aylarda primlerin eksik ödendiğinin ya da hiç ödenmediğinin tespit edilmesi halinde prim ödemesi bulunan aylara ilişkin süreler hizmet olarak kabul edilecek, primleri eksik ödenen veya hiç ödenmemiş bulunan aylara ilişkin süreler ise, 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek ve hizmetler prim tahsilatı yapıldıktan sonra dikkate alınacaktır. Örnek - 01/01/1997 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılan sigortalı (A) nın 1997 yılı Mart, Nisan, Eylül, Ekim ayı primlerini hiç ödemediği, 1999 yılı Mayıs ve Haziran ayına ait primlerini ise eksik ödediği anlaşılmıştır. Bu durumda bu sigortalının tarım sigortalılığı sona erdirilmeyecek, hiç ödenmeyen aylarla eksik ödenen ayların primleri tahsil edilerek bu süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

6 2) 2925 sayılı Kanuna tabi olarak sigortalı bulundukları sürede yıllar itibariyle primlerini düzenli olarak ödemekte iken bazı yıllara ilişkin primlerini ödemeyen, ancak müteakip yıllarda primlerini düzenli olarak ödemeye devam eden sigortalıların hizmet süreleri, primi ödenmeyen yılın/yılların bir veya birden fazla olmasına göre değerlendirilecektir. Tarım sigortalılığı devam etmekte iken önceki yıllara ilişkin ard arda olmayan (birbirini izlemeyen) yıl/yıllarda primini ödememiş bulunan sigortalıların ödenmeyen yıl/yıllara ilişkin sigorta primi 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek ve hizmetler prim tahsilatı yapıldıktan sonra geçerli sayılacaktır. Örnek 1-01/01/1992 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı (A) nın 31/12/2007 tarihine kadar tarım sigortası primlerini düzenli olarak ödediği halde, 1996 yılına ait sigorta primini ödemediği anlaşılmıştır. Bu durumda, tarım sigortalılığı sona erdirilmeyecek, 1996 yılı sigorta primi 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince tahsil edilerek hizmet olarak dikkate alınacaktır. Örnek 2-01/01/1995 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalısı olan ve halen primlerini düzenli olarak ödemeye devam eden sigortalı (B) nin 1997, 1999 ve 2002 yıllarına ilişkin sigorta primlerini ödemediği anlaşılmıştır. Bu sigortalının, tarım sigortalılığı sona erdirilmeyip, söz konusu yıllara ait sigorta primleri 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince tahsil edilerek hizmetten sayılacaktır. 3) Tarım sigortalılığı devam etmekte iken primi ödenmeyen yılların birden fazla ve birbirini izleyen (ard arda) yıllardan oluşması durumunda, ödemesi bulunmayan ilk yılın sigorta primi, 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek, sonra gelen yıl/yılların primleri tahsil edilmeyip yeni bir istek ve tecil belgesi alınmadan izleyen yıllardaki primi ödenmiş süreler hizmet olarak değerlendirilecektir. Örnek 1-01/01/1987 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı (A) nın primlerini düzenli olarak ödediği halde, 1995, 1996 ve 2002 yıllarına ilişkin sigorta primlerini ödemediği anlaşılmıştır. Bu sigortalının 1995 ve 2002 yılına ait primi tahsil edilecek, ancak 1996 yılına ait primi tahsil edilmeyerek yeni bir istek ve tescil belgesi alınmadan 1996 yılı sonrası primi ödediği yıllar hizmet olarak dikkate alınacaktır. Örnek 2-01/01/1993 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlayan sigortalı (B) nin 1998, 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin sigorta primini ödemediği, diğer yılların sigorta primini ise düzenli olarak ödediği anlaşılmıştır. Bu sigortalının 1998 yılına ait primi anılan Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek, ancak, 1999 ve 2000 yıllarına ait primleri tahsil edilmeyerek yeni bir istek ve tescil belgesi alınmadan 2000 yılını izleyen yıllar için ödediği primleri hizmetten sayılacaktır. II VE 5754 SAYILI KANUNLARLA 2925 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A- 01/10/2008 Tarihinden Sonra 2925 Sayılı Kanuna Tabi Geçen Hizmetlerin Değerlendirilmesi sayılı Kanunun 106 ncı maddesini değiştiren 5754 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun tarım sigortalısı olma ve sigortalılığın başlangıcına ilişkin 1 ila 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırıldığından 01/10/2008 tarihi itibariyle 2925 sayılı Kanun kapsamında yeni sigortalı tescili yapılmayacak, 01/10/2008 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun uygulaması bu tarihten önce prim ödeyen sigortalılarla sınırlı olmak üzere 5510 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler doğrultusunda devam ettirilecektir.

7 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle 01/10/2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanununa tabi olanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edileceklerdir. 3-01/10/2008 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendi gereğince primlerini, ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenler ile (b) bendi gereğince sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri nedeniyle tarım sigortalılıkları sona erenler, yeniden tarım sigortalısı olmak için müracaatta bulunmaları halinde 2925 sayılı Kanun kapsamına alınmayacaklardır. Bunlardan (c) bendine göre sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle sigortalılıkları sona erenlerin tarım sigortalılıkları, bu kanunlar gereğince prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren yeniden devam ettirilecektir. B sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Genel Sağlık Sigortalılıkları 07/07/2008 tarih, sayılı Genelge ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince 01/07/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (f) bendi gereğince sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık alanlar genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından 2925 sayılı Kanuna göre gelir veya aylık alan emekli, dul ve yetimler ile bu tarihten sonra gelir veya aylık bağlanacak olanlar gelir veya aylık başlangıç tarihi itibariyle genel sağlık sigortalısı olacakları talimatlandırılmıştır sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan 01/10/2008 tarihinden itibaren % 12,5 i genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam % 32,5 oranında prim alınaca olup tarım sigortalıları 30 gün prim ödemeleri halinde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler 5510 sayılı Kanunda sayılan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır. III- TARIM SİGORTASINA İLİŞKİN BİLGİSAYAR PROGRAMI 1) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların sigortalı hizmet kayıtlarının oluşturulması işlemleri, bundan böyle Kurumumuzun internet adresinde işletime açılan Tarım Sigortası İşlemleri programı aracılığıyla yapılacak olup, bu işlemleri yürütecek olan kullanıcılara gerekli yetkiler verilmiş, programın kullanımına ilişkin Tarım Sigortası İşlemleri Kullanım Kılavuzu bölümünde yayımlanmıştır. 2) Tarım sigortalılığı devam eden veya sigortalılığı sona eren sigortalıların hizmet sürelerinin bilgisayar programına aktarılması işlemleri, Tarım Sigortası İşlemleri Kullanım Kılavuzu ndaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. 3) Tarım sigortalılarının dosyalarından; önceki yıllara ait hizmetleri, tarım sigortalılığının başlangıç ve sona erme tarihleri, sigortalılığın devam edip etmediği, sigorta primlerinin ödenip ödenmediği hususu titizlikle incelendikten sonra bilgisayara aktarılacaktır. 4) Tarım sigortalılığının başladığı tarihten önce veya sonra diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmanın bulunduğunun veya tarım sigortalılığının devam ettiği süre içerisinde primlerin eksik tahsil edildiğinin tespiti halinde bu Genelgedeki açıklamalar doğrultusunda değerlendirme yapıldıktan sonra bilgisayara aktarma işlemi yapılacaktır. 5) Söz konusu programa, öncelikle tarım sigortasına devam eden sigortalıların dosyalarındaki bilgileri, sonrasında ise belli bir süre tarım sigortasına prim ödedikten sonra bu sigortalılığı sona ermiş ve henüz tarafına aylık bağlanmamış olan sigortalıların kayıtları girilecek, tarafına veya hak sahibine aylık bağlanmış olanların kayıtları programa aktarılmayacaktır. 6) Tarım sigortalılarının hizmet kayıtları en son tarım sigortasına tabi oldukları Ünite tarafından bilgisayar programına aktarılacağından, birden fazla Ünitede tescil edilmiş olanların dosyaları ilgili Üniteden istenecek, bu dosyalar ivedilikle gönderilecektir.

8 7) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe gireceği 01/10/2008 tarihinden önce Ünite amirlerince personel takviyesi yapılması dahil her türlü tedbir alınarak, tarım sigortalılarının hizmetlerinin en kısa sürede bilgisayar ortamına aktarılması sağlanacaktır. IV- DİĞER HUSUSLAR 1) 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalısı olanlardan İstek ve Tescil Belgesi ile üzerine kayıtlı arazisi bulunduğunu beyan edenlerin 2926 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hususu bu Genelgedeki açıklamalar doğrultusunda değerlendirilecektir. 2) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 2006 yılı ve öncesine ait tarım sigortalılığı bu Genelge ile talimatlandırılan hususlar doğrultusunda değerlendirilecektir yılı tarım sigortası primlerini 2008 yılı Şubat ayına kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları ise 01/01/2008 tarihinden itibaren sona erdirilecek ve bu tarihten sonra varsa ödenmiş primler iade edilecektir. 3) Tarım sigortası hizmet kütükleri bilgisayar programına sigortalıların ödemiş oldukları prim tutarları ve ödeme tarihleri girilerek oluşturulacaktır. Tarım sigortası primlerinin takip ve tahsilatına ilişkin program işletime açılıncaya kadar primler manuel tahsil edilerek bilgisayara aktarılacaktır. 4) 2925 ve 2926 sayılı kanunlara tabi tarım sigortası işlemlerinin tek servis aracılığıyla yürütülmesi, uygulamada sigortalı işlemlerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 5) 5458 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara tabi hizmet sürelerinin çakışması halinde 09/05/2006 tarihli, Ek Genelge, 10/05/2006 tarihli, sayılı toplu talimat ile 01/02/2007 tarihli, Genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda prim aktarımı yapılacaktır. 6) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkla ilgili 01/10/2008 tarihinden önceki genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim. DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-75 28/01/2009 Konu : Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi. GENELGE 2009/17 1- Genel Açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00- Konu : İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri. 20/10/2010 G E N E L G E 2010/117 1- Genel Açıklamalar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

/ Geçici 69 uncu Madde Hükmüne İstinaden Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilecek Olan Sigortalılar

/ Geçici 69 uncu Madde Hükmüne İstinaden Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilecek Olan Sigortalılar 30.05.2016/24-1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 60 (G) KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ 25 YAŞINDAN ÖNCEKİ PRİM BORÇLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMESİ HAKKINDA 2016/9 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 12.10.2010 / 114-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: 06.02.2009 KONU İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları Sosyal Güvenlik Kurumu 16.01.2009 tarihinde 2009-13 sayılı Genelgeyi yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/338 25/05/2010 Konu : Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri. G E N E L G E 2010/67 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Bilindiği gibi 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 65003657/909 14/12/2016 Konu : 6745 Sayılı Kanun gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2016/29 7/9/2016 tarihli

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/96 Ref: 4/96

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/96 Ref: 4/96 SĐRKÜLER Đstanbul, 22.04.2011 Sayı: 2011/96 Ref: 4/96 Konu: 6111 SAYILI KANUN ĐLE 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER SONRASINDA BĐRDEN FAZLA SĐGORTALILIK STATÜSÜNE TABĐ ÇALIŞMALARDA (ÖRNEĞĐN: ŞĐRKET

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

YENİ TARIM TEVKİFAT TEBLİĞİYLE GETİRİLEN YENİLİKLERİN AÇIKLANMASI

YENİ TARIM TEVKİFAT TEBLİĞİYLE GETİRİLEN YENİLİKLERİN AÇIKLANMASI YENİ TARIM TEVKİFAT TEBLİĞİYLE GETİRİLEN YENİLİKLERİN AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR 25* * I- GİRİŞ Sosyal güvenlik mevzuatında her gün yeni bir değişiklik oluyor denilse, her halde yanlış beyanda bulunulmamış

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/13

TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/13 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/010/23 12026 30/04/2015 Konu : 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması GENELGE 2015/13 1 - Genel Açıklamalar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 01.11.2010 / 124-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca, ziraat odalarından veya ziraat odalarının müdürlüklerinden alınan kayıtlardan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayhan BOSTAN * I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-13628405/559 Konu : Hizmet Borçlanma İşlemleri. 16/9/2010 G E N E L G E 2010/106 1- GENEL AÇIKLAMA 5510 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi.

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi. O R K U N O R K U N duyuru 207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 550, 633 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST, 04.01.2017 ÖZET: 2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206990316-E.6287077 22/11/2016 Konu : 5510 sayılı Kanunun 4/1 -b kapsamındaki sigortalılar hakkında beş puanlık prim

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk.

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015 Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sigorta primi teşviklerine ilişkin gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 71256087 1093 447 08/04/2013 Konu : 6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar G E N E L G

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30236 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.12.2013-28861

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.12.2013-28861 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 - Dayanak Madde 3 - Tanımlar ve kısaltmalar İkinci Bölüm - Destek Kapsamına

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 27.01.2017 Sirküler No : 2017/017 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI 05.11.2014/5-1 SOMA DA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK/GELİR BAĞLANMA USULÜNE YÖNELİK 2014/29 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 10/9/2014 tarihli ve 6552

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 19.03.2015 Sayı : 2015/57 GAYRİ FAAL OLAN ŞİRKETLERİN SGDP KESİNTİSİ İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç

Detaylı

TOBB. r~ ~ı TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ. Tarih : İ.3./04/2012 Sayı : 0546/82-1^ Konu : Sigorta Primleri

TOBB. r~ ~ı TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ. Tarih : İ.3./04/2012 Sayı : 0546/82-1^ Konu : Sigorta Primleri r~ ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE SAKAYI ODASİ GENEL SEKRETERLİSİNE ÇAY M&HALLE3Í KÜÇÜK HÂMAM SÖK. NO:6/A TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN 362-8335280 V I Tarih : İ.3./04/2012 Sayı : 0546/82-1^

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

Eski Tarım İşçilerinin Emekliliği

Eski Tarım İşçilerinin Emekliliği Eski Tarım İşçilerinin Emekliliği Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malûllük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 89075644-202.99-E.695085 07/02/2017 Konu : Sigorta primlerinin ertelenmesi GENELGE 2017-7 18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER. uzatılmıştır.

SİRKÜLER. uzatılmıştır. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 26.10.2015 SAYI : 2015 / 10 / 1 KONU : Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : / j 4 9~ Konu : 2013/11 sayılı Genelge 0 3-2015 GENELGE 2 0 1 5 -/.9 Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu île Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

İlgili genelge aşağıda sunulmuştur. Saygılarımızla, Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59

İlgili genelge aşağıda sunulmuştur. Saygılarımızla, Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59 Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN 18-29 YAŞ ARASI ERKELERLE HER YAŞTAKİ KADINLARIN İSTİHDAMINDA UYGULANAN PRİM TEŞVİKİNE İLİŞKİN GERİYE DÖNÜK TALEPLER ARTIK DİKKATE ALINMAYACAKTIR

Detaylı

GENELGE 2009 / 5 2- SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR İLE SİGORTALI OLMA ŞARTLARI

GENELGE 2009 / 5 2- SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR İLE SİGORTALI OLMA ŞARTLARI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-13 05.01.2009 Konu : İsteğe bağlı sigortalılık işlemleri.

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLMESİ

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLMESİ EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLMESİ Gökhan BEDİR* 43 ÖZ Ülkemizde ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı olup olmayacağı, sigortalı olacaklarsa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : /642 1/9/2016 Konu : 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : /642 1/9/2016 Konu : 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Sayı : 84228040/642 1/9/2016 Konu : 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2016-20 Bilindiği üzere, 10/2/2016 tarihli ve 29620 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu na 4447 sayılı Kanun ile eklenen ek

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla SİRKÜLER TARİH : 14.04.2016 SAYI : 2016-04-1 KONU : Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (seri no: 4) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde; Artvin İline bağlı

Detaylı