SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14"

Transkript

1 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı Gelir ve Aylık Bilgilerinize sunarız. Saygılarımla, Osman OKUR Yeminli Mali Müşavir EK : Genelge 2008/4 1

2 Sayı : B.13.2.SSK IX /01/2008 Konu : 2008 Yılı Gelir ve Aylık Artışları GENELGE 2008/4 28/12/2007 tarih, (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun, - 5 inci maddesinin (8) inci fıkrası gereğince ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerine esas katsayıların belirlendiği K-Cetveline göre 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamının 01/01/ /06/2008 tarihleri arasındaki ödeme döneminde (1600), 01/07/ /12/2008 tarihleri arasında (1615), - 21 inci maddesinin (1) inci fıkrası ile 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca 01/01/ /06/2008 döneminde uygulanacak katsayı (0,049318), 01/07/ /12/2008 döneminde ise (0,05031), olarak belirlenmiş, ancak 05/01/2008 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2008/13055 sayılı Kararı eki Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0, olarak yeniden belirlenmiştir. Yine Bütçe Kanununun; - 28 inci maddesinin; 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıklara ilişkin (10) uncu fıkrasının; (a) bendi ile 506 ve 2925 sayılı kanunlar gereğince 01/01/2008 tarihinden önce bağlanmış gelir ve/veya aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2008 yılının Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları (TÜFE) genel endeksindeki değişim oranı kadar, 2

3 3 İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372 (b) bendi ile söz konusu kanunlar gereğince 2008 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82 nci maddelerine göre 2008 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarlarının; 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar, (c) bendi ile iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirin % 2 oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar, son takvim ayı 2008 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirin, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı 2008 yılının birinci altı aylık dönemine göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranında artırılarak belirleneceği, ancak bunlara 2008 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacağı, ç) bendi ile TÜİK tarafından 2007 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 2 yi geçmesi halinde, aşan kısmı telafi edecek oranı; 2008 yılının ikinci altı aylık dönemine ait gelir ve aylıklarda (a), (b) ve (c) bentleri gereğince yapılacak artışa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olacağı, d) bendi ile 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanan ve 2008 yılı içinde bağlanacak gelir ve aylıkların artırılmasında, 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi hükümleri; 2008 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesine göre 2008 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylıkları için Ocak 2008 ile aylık başlangıç tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılına ait olanların gelirlerinin artırılmasında 506 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi hükümleri uygulanmayacağı ve bu fıkra kapsamına girenlerin gelir ve/veya aylıklarında 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca artış yapılmayacağı, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak aylıklara ilişkin (11) inci fıkrasının; (a) bendi ile 1479 ve 2926 sayılı kanunlar gereğince malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2007 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar artırılarak ödeneceği, (b) bendi ile 1479 ve 2926 sayılı kanunlar gereğince 2008 yılında bağlanacak aylıkların, 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ve gösterge tutarları esas alınarak hesaplanacağı, bu şekilde hesaplanan aylığın sırasıyla 08/01/2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 22/01/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi, 30/12/2004 tarihli ve 5282 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 08/02/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi ve 5565 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin (6) ve (8) inci fıkrasına göre artırılacağı, bulunan tutarın ayrıca bu fıkranın (a) bendine göre artırılarak ödeneceği, (c) bendi ile TÜİK tarafından 2007 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003 = 100 Temel Yıllı TÜFE sinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 2 yi geçmesi halinde, aşan kısmı telafi edecek oranı; 2008 yılının ikinci altı aylık dönemine ait gelir ve aylıklarda (a) ve (b) bentleri gereğince yapılacak artışa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olacağı,

4 (ç) bendi ile 2008 yılında, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılardan alınacak primlere esas olan ve 2007 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu, 506 sayılı Kanuna göre prime esas günlük kazanç alt sınırında 2007 yılına göre 2008 yılında meydana gelen artış oranı kadar artırılarak uygulanacağı, (d) bendi ile 1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (3) ve (4) üncü fıkraları ile 50 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü ve 2926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin 2008 yılı için uygulanmayacağı ve bu fıkra kapsamında sayılanların aylıklarında 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca artış yapılmayacağı, hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi gereğince 29/12/2007 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı gereğince 01/01/ /06/2008 tarihleri arasında 16 yaşından büyükler için bir günlük asgari ücret 20,28 YTL, 01/07/ /12/2008 süresi için de 21,29 YTL olarak belirlenmiştir sayılı Kanunun 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlarda öngördüğü düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. I- 506 VE 2925 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER A. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI ve 2925 sayılı kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, a) 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, b) 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı, kadar artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır yılı Ocak ödeme dönemi itibariyle ödenen gelir/aylık ve telafi edici ödemeler ile 2008 yılında tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalılar için bağlanacak gelir ve aylıkların artırılmasında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranları uygulanmayacaktır. 3- Gelir ve aylık gönderme işlemleri 2008/Ocak döneminde ödemeler sisteminde yer alanların gelir ve aylıkları, Ocak ödeme dönemi itibariyle geçerli % 2 artış uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Genel Müdürlükçe Ocak ayı ödeme döneminde ödenecektir. 2008/Şubat çalışma döneminde sisteme girecek sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları söz konusu artışlar dikkate alınarak hesaplanacaktır yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle de gelir/aylıklar 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE deki değişim oranı kadar artırılarak, ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanmak suretiyle gönderileceğinden, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır. 4

5 B. GELİR VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ 2008 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanacak aylıklarda; sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82 nci maddelerine göre 2008 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylık tutarları, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE deki değişim oranı kadar artırılmak suretiyle hesaplanacaktır. Bunların 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesine göre 2008 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıkları için, Ocak 2008 ile aylık başlangıç tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE artış oranları uygulanmayacaktır. 2- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2008 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına % 2, 2008 yılı Temmuz ödeme döneminde de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜFE deki değişim oranı uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2008 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2008 yılı Ocak ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılına ait olanların, hesaplanan son takvim ayı ile gelir başlangıç tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE artış oranları uygulanmayacaktır. C. ALT SINIR GELİR/AYLIKLARI sayılı Kanunun geçici 89 uncu maddesi gereğince 01/01/2000 tarihinden önce bağlanan ölüm aylıkları, 2008 yılında yaşlılık ve malullük aylığı almakta iken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları ile geçici 82 nci maddeye göre bağlanmış aylıklarda, sigortalı ve hak sahiplerine, 2008/Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere; - Sigortalı ve sigortalı aylığının tamamının hak sahiplerine dağıtıldığı durumlar için 521,81 x 1,02 = 532,25 YTL den, - Bir hak sahibi için 441,35 x 1,02 = 450,18 YTL den, - İki hak sahibi için 481,58 x 1,02 = 491,21 YTL den, az ödeme yapılmayacaktır. 2- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanan ve son takvim ayı 2000 yılından önce olan ölüm gelirleri için de 1 inci maddede belirtilen alt sınır tutarları uygulanacaktır. 3- İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılına ait olanlara bağlanacak gelirler 01/01/ /12/2008 tarihleri arasında geçerli olan asgari günlük kazanç üzerinden belirlenen asgari gelir tutarları esas alınarak hesaplanacaktır. Buna göre, iş göremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olan sigortalılara; - 01/01/ /06/2008 süresinde ödenecek asgari sürekli iş göremezlik gelirinin aylık tutarı; 20,28 x 30 x % 70 = 425,88 YTL, - 01/07/ /12/2008 süresi için ödenecek asgari sürekli iş göremezlik gelirinin aylık tutarı ise; 21,29 x 30 x % 70 = 447,09 YTL olacaktır. 5

6 yılı başından sonra geçen hizmetlere göre bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarının alt sınırı; - 01/01/ /06/2008 süresinde 20,28 x 30 x % 35 = 212,94 YTL, - 01/07/ /12/2008 süresinde de 21,29 x 30 x % 35 = 223,55 YTL olacaktır. Çalışmalarının tamamı 2000 yılı başından sonra olan sigortalının hak sahiplerine bağlanan aylıklar ile günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2000/Ocak ve daha sonraki bir ay olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan gelirlerde bu miktar; - 01/01/ /06/2008 süresinde bir hak sahibi için 20,28 x 30 x % 35 x % 80 = 170,35 YTL, iki hak sahibi için 20,28 x 30 x % 35 x % 90 = 191,65 YTL, - 01/07/ /12/2008 süresinde bir hak sahibi için 21,29 x 30 x % 35 x % 80 = 178,84 YTL, iki hak sahibi için 21,29 x 30 x % 35 x % 90 = 201,19 YTL den az olmayacaktır. D. HİZMET BORÇLANMALARI, İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİMLERİ sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan prime esas günlük kazancın alt sınırı 01/01/ /06/2008 tarihleri arasında 20,28 YTL, üst sınırı ise alt sınırın 6,5 katı 131,82 YTL, 01/07/ /12/2008 süresi alt sınırı 21,29 YTL, üst sınırı ise 138,39 olarak belirlenmiştir. 2- Askerlik, grev-lokavt ve 4056 sayılı Kanun gereği yapılan hizmet borçlanması tutarlarının hesabında 01/01/ /06/2008 tarihleri arasında prime esas yeni asgari günlük prim tutarı 20,28 x % 20 = 4,06 YTL, 01/07/ /12/2008 tarihleri arasında da 21,29 x % 20 = 4,26 YTL olarak dikkate alınacaktır. 3- İsteğe bağlı sigorta ile malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası priminin alt sınırı 01/01/ /06/2008 süresinde 20,28 x 30 x % 25 = 152,10 YTL, üst sınırı ise 131,82 x 30 x % 25 = 988,65 YTL ye, 01/07/ /12/2008 süresinde 21,29 x 30 x % 25 = 159,68 YTL, üst sınırı ise 138,39 x 30 x % 25 = 1037,93 YTL ye yükseltilmiştir. 4- İş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarına topluluk sigortası yoluyla devam eden sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortalarına ait primin alt sınırı 01/01/ /06/2008 süresinde 20,28 x 30 x % 20 = 121,68 YTL, üst sınırı ise 131,82 x 30 x % 20 = 790,92 YTL, 01/07/ /12/2008 süresinde de 21,29 x 30 x % 20 = 127,74 YTL, üst sınırı ise 138,39 x 30 x % 20 = 830,34 YTL olarak uygulanacaktır sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince topluluk sigortasına tabi baro başkanlıkları, noter odaları ve diğer teşekküller ve işverenler de 01/01/2008 tarihinden sonra meydana gelen artışlar hakkında zamanında uyarılacak ve primlerin tahsili buna göre sağlanacaktır. 6

7 II VE 2926 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER A. BAĞLANAN AYLIKLARIN ARTIRILMASI ve 2926 sayılı kanunlara tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2007 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları (SDÖ dahil); a) 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, b) 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar, artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır yılı Ocak ödeme dönemi itibariyle ödenen aylıklar ile 2008 yılında tahsis talebinde bulunan ve ölen sigortalılar için bağlanacak aylıkların arttırılmasında TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı uygulanmayacaktır. 3- Bağlanan aylıklar Ocak ödeme dönemi itibariyle öngörülen artış uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Ocak ayı ödeme döneminde ödenecektir yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle aylıklar 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar artırılarak ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanmak suretiyle gönderileceğinden, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır. B. AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ 2008 yılında malullük, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanacak aylıklarda; yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu (01/07/2003) esas alınarak 2002/33 sayılı Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak aylığa 2003 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken sosyal destek ödemesi tutarından 2003/Temmuz ayına kadar kümülatif TÜFE oranı kadar düşüldüğünde 2003/Temmuz itibariyle kalan sosyal destek ödemesi miktarı (100 YTL ödenenler için 85,95 YTL, 75 YTL ödenecekler için ise 64,46 YTL) eklenerek bulunacak tutar ayrıca, sayılı Kanuna göre 2004 yılı Ocak ve Temmuz ayı için % 10, yılı Ocak ve Temmuz ayı içinde aylık almakta olduğu basamağa göre 5282 sayılı Kanunda belirtilen oranlar, sayılı Kanuna göre 2006 yılı Ocak ve Temmuz ayları için % 3, sonradan telafi edici ödeme olarak % 1,33, sayılı Kanuna göre 2007 yılı Ocak ayı için % 5, Temmuz ayı için ise 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar % 3,87, sayılı Kanuna göre ise 2008 yılı Ocak ayı için % 2, Temmuz ayı için ise 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı, kadar arttırılarak hesaplanır. Bulunan tutara ayrıca 5454 sayılı Kanun gereği ek ödeme ilave edilir. Malullük ve ölüm aylıkları da yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır. Ölüm aylıkları hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılır sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları her ay bir önceki aya göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranları kadar artırılmayacaktır. 7

8 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanan sigortalı ve hak sahiplerinin bağlanmış bulunan aylıkları 2008 yılında 1479 sayılı Kanuna tabi aylık bağlanan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları ve ek ödemeleri gibi yukarıda belirtilen esaslar dahilinde arttırılacaktır. Yine 2008 yılında 2926 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması için talepte bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları da 1479 sayılı Kanuna tabi aylık bağlanması için talepte bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları ve ek ödemeleri gibi yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanacaktır. 4- Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı sosyal yardım zammı (SYZ) ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (sosyal güvenlik destek primi ve sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır Örnek 1- (1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı) Bağ-Kur hizmet süresi : 9003 gün 01/01/2000 Tarihinden önceki hizmeti : 6451 gün 31/12/1999 Basamağı : 7 01/01/2000 Tarihinden sonraki hizmeti : 2552 gün 1479 sayılı Kanuna göre aylık bağlama oranı : % sayılı Kanuna göre aylık bağlama oranı : % 65 Son basamağı : 12 Sigortalı 30/01/2008 tarihinde aylık talebinde bulunduğunda bağlanacak yaşlılık aylığı; A Aylığı (Basamak 7) 345,47 x 6451 x %70 / 9003 = 173,29 YTL B Aylığı (Ağırlıklı ortalama aylığı) = 400,31 YTL 400,31 x 2552 x % 65 / 9003 = 73,74 A + B Aylığı = 173, ,74 = 247,03 01/01/2003 tarihinden 31/12/2003 tarihine kadar basamak karşılığı ödenmesi gereken TL 01/01/2003 gelir tablosunun dikkate alındığı 2003/Temmuz tarihleri arasındaki (Ocak 1,6, Şubat 2,6, Mart 2,3, Nisan 3,1, Mayıs 2,1, Haziran 1,6) kümülatif TÜFE oranı kadar (% 14,049) TL düşüldüğünde = TL (85,95 YTL) olarak bulunan tutar 2003/Temmuz dönemi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde, 247, ,95 = 332,98 YTL bulunur. Hesaplanan bu aylık, 2004/Ocak ayında 332,98 x 1,10 = 366, /Temmuz ayında 366,28 x 1,10 = 402, /Ocak ayında 402,91 x 1,07 = 431,11 (aylık aldığı basamağa göre) 2005/Temmuz ayından 431,11 x 1,07 = 461, /Ocak ayında 461,29 x 1,03 = 475, /Temmuz ayında 475,13 x 1,03 = 489,38 x 1,0133 = 495, /Ocak ayında 495,89 x 1,05 = 520, /Temmuz ayında 520,68 x 1,0387 = 540,83 en son olarak da 5724 sayılı Kanuna göre 2008/Ocak ayında 540,83 x 1,02 = 551,65 YTL olarak hesap edilir. Hesaplanan aylığa bu Genelgenin III-A EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI başlıklı bölümde belirtilen tutarlar dikkate alınarak aylığının % 4 ü oranında ek ödeme ilave edilir. (551,65 x % 4 = 22,07 YTL, 551, ,07 = 573,72 YTL) 8

9 Örnek 2- (1479 sayılı Kanuna göre aktif ölüm aylığı) 29/12/2007 tarihinde vefat eden 12 nci basamaktan hak sahibi durumundaki eşe 2008/Ocak tarihinde % 75 oranında ödenecek aylığın basamak seyri, Prim Ödeme Süresi Gelir Tablosu Karşılığı Ağırlıklı Ortalamaya Esas Tutar Basamaklarda Prim BS Ödeme tarihleri 7 01/01/ /09/ , , /10/ /09/ , , /10/ /09/ , , /10/ /09/ , , /10/ /09/ , , /10/ /12/ , ,77 TOPLAM ,03 Hesaplanacak ağırlıklı ortalama : ,03 / 96 = 404,27 Hak sahibine bağlanacak ölüm aylığı ağırlıklı ortalamanın % 65 i kadar olduğundan 404,27 x % 65 = 262,78 01/01/2003 tarihinden 31/12/2003 tarihine kadar basamak karşılığı ödenmesi gereken 100,00 YTL 01/01/2003 gelir tablosunun dikkate alındığı 2003/Temmuz tarihleri arasındaki kümülatif TÜFE oranı kadar düşüldüğünde 100,00-14,05 = 85,95 YTL olarak bulunan tutar 2003/Temmuz ödeme tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde, 262, ,95 = 348,73 YTL bulunur. Hesaplanan bu aylık; 2004/Ocak ayında 348,73 x 1,10 = 383, /Temmuz ayında 383,60 x 1,10 = 421, /Ocak ayında 421,96 x 1,07 = 451,50 (aylık almakta olduğu basamağa göre) 2005/Temmuz ayında 451,50 x 1,07 = 483, /Ocak ayında 483,11 x 1,03 = 497, /Temmuz ayında 497,60 x 1,03 = 512,53 x 1,0133 = 519, /Ocak ayında 519,35 x 1,05 = 545, /Temmuz ayında 545,32 x 1,0387 = 566,42 en son olarak da 5724 sayılı Kanuna göre 2007/Ocak ayında 566,42 x 1,02 = 577,75 YTL olarak hesap edilir. Hak sahibi eşin % 75 hissesi üzerinden 577,75 x % 75 = 433,31 YTL olarak ödenir. Hesaplanan aylığa bu Genelgenin III-A EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI başlıklı bölümde belirtilen tutarlar dikkate alınarak aylığının % 5 i oranında ek ödeme ilave edilir. (433,31 x % 5 = 21,67 YTL, 433, ,67 = 454,98 YTL) 9

10 III- ORTAK HÜKÜMLER A. EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI 1-506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre, 2008 yılının ilk altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri; - 464,11 YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5 i, - 464,11 YTL den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4 ü, 2008 yılının ikinci altı aylık döneminde ise, - 471,84 YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5 i, - 471,84 YTL den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4 ü, üzerinden hesaplanacaktır ve 2925 sayılı kanunlara göre ek ödeme ile ilgili diğer hususlar hakkında 21/02/2006 tarihli, Ek Genelgenin B. EK ÖDEME YAPILMASI başlıklı bölümü doğrultusunda işlem yapılacaktır. Örnek sayılı Kanuna göre 04/11/2004 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunup 20 inci gelir basamağından bağlanan aylığı 2007/Aralık dönemi itibariyle 891,69 YTL olarak ödenen (SYZ hariç) sigortalıya 2008/Ocak döneminde ödenecek aylığı 891,69 x 1,02 = 909,52 YTL, ek ödeme tutarı ise 909,52 x % 4 = 36,38 YTL dir Örnek sayılı Kanuna göre 15 inci basamaktan yaşlılık aylığı almakta iken vefat eden sigortalının eşine 2007/Aralık dönemi itibariyle 341,95 YTL, hak sahibi durumundaki çocuğuna ise 163,39 YTL ödenmektedir. 2008/Ocak döneminde; Eşe ödenecek aylık ve ek ödeme tutarı 341,95 x 1,02 = 348,79 YTL, ek ödeme tutarı 348,79 x % 5 = 17,44 YTL, Hak sahibi çocuğa ödenecek aylık ve ek ödeme tutarı 163,39 x 1,02 = 166,66 YTL, ek ödeme tutarı 166,66 x % 5 = 8,33 YTL olarak hesaplanacaktır. B SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN ÖDEMELER 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlara göre ölen sigortalıdan dolayı malul olmaları nedeniyle yetim aylığı almakta olan çocuklara 2022 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının; 01/01/ /06/2008 tarihleri arasında özürlülük dereceleri; - % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde; 1600 x 0, = 79,18 YTL, 79,18 x % 300 = 237,53 YTL, - % 40 ile % 69 arasında olduğu tespit edilenlerde; 1600 x 0, = 79,18 YTL, 79,18 x % 200 = 158,36 YTL nin 01/07/ /12/2008 tarihleri arasında özürlülük dereceleri; - % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde; 1615 x 0,05031 = 81,25 YTL, 81,25 x % 300 = 243,75 YTL, 10

11 - % 40 ile % 69 arasında olduğu tespit edilenlerde; 1615 x 0,05031 = 81,25 YTL, 81,25 x % 200 = 162,50 YTL nin altında olması halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacaktır. C. CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI 506 sayılı Kanunun 103 üncü, 1479 sayılı Kanunun 47 inci maddesi gereğince, - 01/01/2008 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 5000 x 0, = 247,43YTL, - 01/07/2008 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 5000 x 0,05031 = 251,55 YTL cenaze masrafı karşılığı ödenecektir. IV- DİĞER İŞLEMLER sayılı Kanunun geçici 91 inci maddesinin (7) nci fıkrasında geçen 31/12/2007 ibaresi, 5724 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (9) uncu fıkrası ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük şeklinde değiştirildiğinden 01/01/2008 ile 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar ölen sigortalıların kız çocuklarına da 506 sayılı Kanunun 23 ve 68 inci maddelerinde belirtilen diğer şartlar göz önünde bulundurularak geçici 91 nci maddeye göre gelir ve aylık bağlanmaya devam edilecek olup konu hakkında 11/07/2005 tarih ve Ek ve 25/06/2007 tarih, 2007/52 sayılı Genelgeler doğrultusunda işlem yapılacaktır sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (12) nci fıkrasında 24/07/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi ile geçici 3 üncü maddesinde geçen 01/01/2008 tarihleri ile 5073 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde geçen 01/01/2008 tarihi tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında 1479 sayılı Kanunun Malullük Aylığının Hesaplanması başlıklı 30 uncu, Yaşlılık Aylığının Hesaplanması başlıklı 36 ncı ve Ölüm Aylığının Hesaplanması başlıklı 42 nci maddelerinin uygulanmasına 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe gireceği tarihte başlanacak ve bu tarihe kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (16) ncı fıkrasıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğü 01/06/2008 tarihine ertelendiğinden, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlarla ilgili mevcut uygulama doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Tahsin GÜNEY Kurum Başkanı V. 11

12 DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağ-Kur İl Müdürlüklerine (Devredilen) SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine (Devredilen) 12

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/486 06/08/2010 Konu : 2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları G E N E L G E 2010/94 Bilindiği üzere, 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

G E N E L G E ( 2007 / 8 )

G E N E L G E ( 2007 / 8 ) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-61220 29/01/2007 Konu : 2007 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E ( 2007 / 8 ) 29/12/2006 tarih, 26391 (Mükerrer) sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010-E.3950253 19/07/2016 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2016/Temmuz Artışları GENEL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 11/02/2009 Konu : 2009/Ocak Ayı Gelir ve Aylık Artışları ile Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması. G E N E L G E 2009/26 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 64

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 64 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/704 12/10/2011 Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması GENELGE 2011 / 64 Bilindiği üzere,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. MADDE 1. 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/6. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/15

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/6. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/15 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/15 GENELGE 2008/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/338 25/05/2010 Konu : Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri. G E N E L G E 2010/67 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI 05.11.2014/5-1 SOMA DA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK/GELİR BAĞLANMA USULÜNE YÖNELİK 2014/29 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 10/9/2014 tarihli ve 6552

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18786 Karar No. 2014/23989 Tarihi: 17.11.2014 İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM ÖZETİ: Geçici 2. madde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI İntibak Kanunu Üzerine Değerlendirmeler I- GİRİŞ Uyum anlamına gelen intibak kavramı; sosyal güvenlik sisteminde prim ödeme gün sayısı, yaş ve kazançları aynı olmasına rağmen, aylık hesaplama parametrelerinde

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. AYLIKLARDA YAPILAN ARTIġLAR (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. AYLIKLARDA YAPILAN ARTIġLAR (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. AYLIKLARDA YAPILAN ARTIġLAR (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. 2008 yılı gelir ve aylık artıģ miktarları...2 1.3. 2010 yılı gelir ve aylık artıģ

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve 58-60 yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti ANKARA - Anayasa Mahkemesi, 1 Ocak 2007'de yürürlüğe

Detaylı

684 sayılı KHK uygulamaları hk.

684 sayılı KHK uygulamaları hk. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 2017/4 Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 684 sayılı KHK uygulamaları hk. 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 30 İst. 18 Şubat 2004 KONU :1.1.2004 30.06.2004 Döneminde,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/741 22/06/2013 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları. GENELGE 2013/26 Bilindiği üzere, 8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1/3/2012

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22.2.2005 Tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve İl Genel Meclisi

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı : 2022 : 1/7/1976 : 10/7/1976

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080819-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080819-2.htm Page 1 of 5 19 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26972 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5797 Kabul Tarihi:

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kanun No.: 4447 R.G.: 08.09.1999 Kabul T.: 25.08.1999 Sayı: 23810

Kanun No.: 4447 R.G.: 08.09.1999 Kabul T.: 25.08.1999 Sayı: 23810 o İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU ş (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı