Do an. Foto rafç l k San. ve Tic. Ltd. ti. Fantastik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do an. Foto rafç l k San. ve Tic. Ltd. ti. www.doganfoto.com. Fantastik"

Transkript

1 Do an Foto rafç l k San. ve Tic. Ltd. ti. Fantastik Görüntü Dünyas

2 Fantastik Görüntü Dünyas JINBEI Fla Sistemleri Ç N D E K L E R Stüdyo Fla lar Serisi Serisi Serisi Serisi Serisi Spark Serisi ECD Serisi 8 EC Serisi 9 Battery Fla lar DC Serisi Battery Fla Fla Fla nvertör EN-760 nvertör 13 Sürekli I klar QZ-1000 / DG-800 / Florasan I k / Sun Aksesuarlar Tepe Fla Aksesuarlar 17 Ta y c lar 18 Reflektörler Fla Tetikleyiciler Softbox emsiyeler I k Sehpalar Still Life Masalar Ray Sistemleri / Fon Ta ma Sistemleri Yans t c lar / Çantalar

3 - Dijital i lemci kontrol devresi - Mutlak profesyonel kalitede - A r s nmaya kar fanl so utma - Azami 1% performans sapma ile çok yüksek parlama tutarl l - Büyük LCD Ekran - H zl dolum süresi - Renk stabilitesi - Denetlenebilirlik 1/64 - Ayarlar n de i tirmek ve kaydetmek için SET dü mesi W profesyonel model lambas - Her türlü foto rafç l k için mükemmel sonuçlar - Tetikleme Fonksiyonu Geli mi Teknoloji Pilot Serisi Profesyonel Dijital Studyo Fla Jinbei Pilot P-1200 profesyonel foto rafç lar için güvenilirlik, sa laml k ve teknolojik olarak tasar m üzerinde geni LCD ekran sayesinde foto rafç ya kolay bir kullan m. Jinbei Pilot serisi çok h zl dolum ile profesyonel foto rafç lar n ço u i lerini i lemek için haz r, aksiyon dolu bir foto raf sa lar. Performans %1'den fazla varyasyon. Jinbei Pilot P-1200 ile inan lmaz yüksek parlama tutarl l profesyoneller ve ileri amatörler için mutlak bir üst modeli oldu unun en iyi kan t d r. Son derece sa lam alüminyum, yüksek kaliteli plastik, a r s nma koruma ve alarm fonksiyonlar, herhangi bir foto rafik durum için uzun ömürlü ve operasyonel haz rl k sa lanmas ile mükemmel so utma fan. Stüdyo veya d ortamlarda üstün performans. Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Ekran Ekran Güç aral Oran / Tam / Tek ayar Tetik Yöntemi Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Sigorta Fan Var A rl k (Kg) Ölçüleri (mm)

4 LED dijital ekran,cam fanus, 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü, 6 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/32 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Geli mi çal ma devresi Yüksek kalite Heimann fla tüpü UV cam koruyucu fanus Universal kilit kolu A r s nma uyar alarm Otomatik bo altma sistemi Yüksek güçlü fan MSN Serisi Profesyonel Stüdyo Fla Yeni MSN stüdyo fla en geli mi sürü devre tasar m benimser. Daha iyi performans, daha stabil ve daha güvenilir kalite. A r h zl geri dönü üm süresi ve yüksek h zl flash süresi ile hareketli görüntü yakalayabilirsiniz. Bu geçici bir ifade yakalamak için uygundur. Fla gecikme ve k rm z göz azaltma i levi foto rafç lar n kapsaml ihtiyaçlar n kar lar. hava ak tasar m ile So utma fan, yerle ik uygulama, cihaz n a r zarar görmesini önlemek ve hizmet ömrünü uzatmak için uyar koruma sistemi. Alüminyum ala ml aksesuarlar adaptörü ve dirsek yüksek yo unluklu çal ma sa lamak talepler. Otomatik fla aç klamas : Ak ll güç yönetimi sistemi daha sonra ç k hassas sa lamak için otomatik fla b rak n, önceki ve yeni fla aras ndaki güç seviyesi fark izleyebilirsiniz. Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Ekran Ekran Güç aral Oran / Tam / Kapal Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici / 2~9 Fla zaman geçiktirme Var Sigorta K T ÇER MSN-600w/s KIT 2 2 Adet MSN-600w/s Studio Parafla 2 Adet Cam Fanus 1 Adet TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 Adet M-80x120 Soft Box 2 Adet 2600 FP I k Sehpas Haval 2 Adet Tüp Koruma Kapa 2 Adet 2 Adet Güç Kablosu 1 Adet Senkron Kablosu 1 Adet Tekerlekli Ta ma Çantas

5 Görünüm dizayn patenti: Geli mi çal ma devresi Yüksek kalite Heimann fla tüpü 2.4GHz wireless uzaktan kumanda Geni LCD Tam fonksiyonlu ekran 6 stops 1/1~1/32 güç regülasyonu A r s nma uyar alarm Otomatik bo altma sistemi Serisi Pro Dijital Stüdyo Fla Jinbei Dijital Pioneer Pro Serisi III (DPsIII),Dahili LCD ekran ile Studio Fla profesyonel foto rafç lar için bir seçim, güvenilirlik, sa laml k ve teknoloji setleri geleneksel kontrol modu ile ileri sürü devre tasar m ve molalar benimser. Bu, ç k hassasiyetini artt r r, standart renk s s, h zl geri dönü üm süresi gibi daha profesyonel fonksiyon seçimleri, kararl ve güvenilir performansa yol açar. Özellikler: Tam fonksiyon Geni LCD ekran do ru bir görsel çal ma kar lamaktad r. 6 stop 1/32 durur - yüksek hassasiyetli 1/1 güç regülasyonu; 0.1 kadar do ru güç ayar, voltaj dengeleme ve standart renk s s. H zl geri dönü üm süresi yüksek h zda hareket eden bir nesneyi yakalamak için talebi kar lar. Yüksek güçlü fan 250W Profosyenel model lambas Metal lamba taban ve güçlü metal aksesuarlar Geli mi arj modu Farkl tasar m güvenli kilit kolu Modu aç k / kapal lamba modelleme, modelleme lamba modu oran n, modelleme lamba tam güç modu ve modelleme lamba ba ms z bir düzenleme modu: Profesyonel dahil modelleme lamba kontrol modlar. Tamamen göreceli fonksiyonlar çal t rmak için opsiyonel aksesuar JB-RC uzaktan kumanda ile 2,4 GHZ kablosuz uzaktan kumanda sistemi çekim içinde. On Kanal tek tek fla lar kontrol edebilirsiniz. Kontrolörü uzun menzilli kontrolü elde edebilir. Farkl tasar m, esnek ama dayan kl, bu fla farkl kullan c lar için uygun. Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Ekran Hasas 1/10 Güç aral Oran / Tam / Kapal Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Var Sigorta

6 Görünüm dizayn patenti: LED dijital ekran, 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü, 6 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/32 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Geli mi çal ma devresi Yüksek kalite Heimann fla tüpü Geli mi arj modu A r s nma uyar alarm Otomatik bo altma sistemi Yüksek güçlü fan Serisi Pro Dijital Stüdyo Fla Jinbei Digital Pioneer Serisi (DPIII),Dahili LED ekran ile Studio Fla profesyonel foto rafç lar için bir seçim, güvenilirlik, sa laml k ve teknoloji setleri geleneksel kontrol modu ile ileri sürü devre tasar m ve molalar benimser. Bu, ç k hassasiyetini artt r r, standart renk s s, h zl geri dönü üm süresi gibi daha profesyonel fonksiyon seçimleri, kararl ve güvenilir performansa yol açar. Özellikler: Tam fonksiyon LED ekran do ru bir görsel çal ma kar lamaktad r. 6 stop 1/32 durur - yüksek hassasiyetli 1/1 güç regülasyonu; 0.1 kadar do ru güç ayar, voltaj dengeleme ve standart renk s s. H zl geri dönü üm süresi yüksek h zda hareket eden bir nesneyi yakalamak için talebi kar lar. Modu aç k / kapal lamba modelleme, modelleme lamba modu oran n, modelleme lamba tam güç modu ve modelleme lamba ba ms z bir düzenleme modu: Profesyonel dahil modelleme lamba kontrol modlar. Kameraya ba l olan bir tetikleyici ile kullan labilir. Farkl tasar m, esnek ama dayan kl, bu fla farkl kullan c lar için uygun. 600w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici Standart Reflektör Siyah / Gümü emsiye Reflektör Reflektör ta ma kolu I k Sehpas Haval JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas 2 DPIII-600w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M 80x120 cm Softbox 2 JB-2600 I k Sehpas Haval 2 Tüp Koruma Kapa 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 2 1 Ta ma Çantas 3 600w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici M-80x120cm Softbox Standart Reflektör Petek Siyah / Gümü emsiye JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Ekran Güç aral Oran / Tam / Tek ayar Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Sigorta Var

7 LED Arka k, kolay kullan m güç kontrol dü mesi 5 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/16 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Yüksek kalite Heimann fla tüpü Standart renk s cakl A r s nma uyar alarm Yüksek güçlü fan Serisi Dijital Stüdyo Fla Aluminyum ala m gövde sa lam ve dayan kl. Yeni tasar m dizayn Ta nabilir Hafif, kompakt yap s,. So utma fan uzun süre ve yüksek çal ma için elveri lidir. Is tmal uyar cihaz üzerinden ç etkili devreyi korur ve ömrünü uzat rs n z. Farkl foto raf iste i için% 1 fla ç k hassasiyet, istikrarl performans, çok fonksiyonlu, tam / oran / kapal mod uyum sa lanmas. Tüm çekimler için uygun aksesuarlar, portre, çocuklar, aile, sertifika, hareketsiz ya am,internet dükkan ürün foto raf, vs. 600w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici Standart Reflektör Siyah / Gümü emsiye Reflektör Reflektör ta ma kolu I k Sehpas Haval JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas 2 DPII-600w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M 80x120 cm Softbox 2 JB-2600 I k Sehpas Haval 2 Tüp Koruma Kapa 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 2 1 Ta ma Çantas 3 600w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici M-80x120cm Softbox Standart Reflektör Petek Siyah / Gümü emsiye JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas Model Kod Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Güç aral Oran / Tam / Tek ayar Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Var Sigorta

8 LED arka k, kolay kullan m güç kontrol dü mesi 5 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/16 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Yüksek kalite Heimann fla tüpü Standart renk s cakl A r s nma uyar alarm Yüksek güçlü fan Serisi Dijital Stüdyo Fla Alüminyum ala ml sert ve dayan kl. Ta nabilir Hafif, kompakt yap s,. So utma fan uzun süre ve yüksek çal ma için elveri lidir. Is tmal uyar cihaz üzerinden ç etkili devreyi korur ve ömrünü uzat rs n z. Farkl foto raf iste i için %1 fla ç k hassasiyet, istikrarl performans, çok fonksiyonlu, tam / oran / kapal mod uyum sa lanmas. Tüm çekimler için uygun aksesuarlar, stüdyo,portre, çocuk, aile,,internet e-ticaret ürün çekimleri için uygundur. 2 SPARK-300w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 2 JB-220 I k Sehpas 2 Tüp Koruma Kapa 2 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas 2 SPARK-400w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 2 JB-220 I k Sehpas 2 Tüp Koruma Kapa 2 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas 3 SPARK-400w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 1 55 Standart Reflektör 1 Barndoor Petek Renk Filitreleri ile 3 JB-220 I k Sehpas 3 Tüp Koruma Kapa 3 3 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas Model Kod Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Güç aral Oran / ABEI / Kapal Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Var Sigorta

9 LED dijital ekran, 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü, 6 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/32 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Yüksek kalite Heimann fla tüpü Universal kilit kolu 250W profesyonel model lambas A r s nma uyar alarm Otomatik bo altma sistemi Yüksek güçlü fan Serisi Dijital Stüdyo Fla Aluminyum ala m gövde sa lam ve dayan kl. Yüksek ç k hassasiyeti verir. Hareketli anlar, aç k hava ve sütüdyo ortam nda kullan lacak ekilde tasarlanm t r. LED kontrol paneli, 1/1-1/32 do ru kontrolü, otomatik güç yakalar 2 ECD-300w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 2 JB-220 I k Sehpas 2 Tüp Koruma Kapa 2 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas 2 ECD 600w/s Studio Fla 1 ECD 300w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici M-80x120cm Softbox Standart Reflektör Petek Siyah / Gümü emsiye JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Ekran Güç aral Oran / Tam / Kapal Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Sigorta 8

10 LED arka k kolay kullan m güç kontrol dü mesi. 5 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/16 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Yüksek kalite Heimann fla tüpü Standart renk s cakl A r s nma uyar alarm Yüksek güçlü fan Universal kilit kolu Serisi Dijital Stüdyo Fla Aluminyum ala m gövde sa lam ve dayan kl. Yüksek ç k hassasiyeti verir. Hareketli anlar, aç k hava ve sütüdyo ortam nda kullan lacak ekilde tasarlanm t r. LED kontrol paneli, 1/1-1/32 do ru kontrolü, otomatik güç yakalar 2 EC-300w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 2 JB-220 I k Sehpas 2 Tüp Koruma Kapa 2 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas 2 EC 600w/s Studio Fla 1 EC 300w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici M-80x120cm Softbox Standart Reflektör Petek Siyah / Gümü emsiye JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas 9 Model Kod Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Güç aral Oran / Tam / Tek ayar Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Sigorta Var

11 LED dijital ekran, 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü 5 stops 1/1-1/16 güç aral Model lambas otomatik-kapal fonksiyon (5-90s) 2 kafa giri li 2:1 kullan labilir fla kafalar Yüksek kalite Heimann fla tüpü Yüksek verimli LED model lambas JINBEI standart ön taban Opsiyonel ring fla ve metal pro-kafa Ola anüstü Etki (Opsiyonel Ring Fla ) Fla Model Kod Geri Dönü üm Zaman Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Li-polymer Battery Fla Kafa A rl Ünite A rl Fla Kafa Ölçüleri Ünite Ölçüleri H zl : Yava : Ekran H zl : Yava : Güç aral Senkron / Test Dü mesi / Radyo dalgal tetikleyici Standart Kafa Pro-metal Kafa Ring Fla I k Kolu Ba lant Ekstra Güç Kablosu Battery Fla Ask s I k Kolu 10

12 LED dijital ekran 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü FLA 5 stops 1/1-1/16 güç aral Model lambas otomatik-kapal fonksiyon (5-90s) Yüksek kalite Heimann fla tüpü JINBEI standart ön taban 4600 mah Li- Polymer battery Fla Model Kod Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Li-polymer Battery Çak Say s Fla Kafa A rl Ünite A rl Fla Kafa Ölçüleri Ünite Ölçüleri Ekran Güç aral Senkron / Test Dü mesi / Radyo dalgal tetikleyici Tam güçte 350 çak Dü ük güçte 700 çak 0 4 Standart Kafa Pro-metal Kafa Güç Ünitesi I k Kolu Ba lant 11 Ekstra Güç Kablosu Battery Fla Ask s I k Kolu

13 MF-100 Fla Kompakt tasar m Yüksek güç ç k (K lavuz No.60/ISO100/M) A r k sa dönü üm zaman (0,3 sn kadar) 2.4Ghz Dahili uzaktan kumanda al c s A r h zl fla senkronizasyonu 5X, 10X, 15X Stroboskopik fla MF-35 Ta nabilir Güç Paketi 3500mAh Ni-MH battery Full güçte 1500 fla çak Canon / Nikon fla lara uyumlu Model Kod Fla Klavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Fla Senkron H z Seri Çekim Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon Güç Kayna Full manuel fla kontrol 1/1000s (Kameran n maksimum fla senkron h z na göre ayar ) saniyede kompakt battery paketi Model Kod Fla Giri i Güç Fla Çak m 2 adet tam güçte 1500 çak 12

14 nvertör D Mobil Foto rafç l k için Güç stasyonu Çift mod Tasar m Fla Mod ve Fla s z Mod Yüksek kapasiteli Ni- MH Pil Çekmece tipi pil yap s H zl de i im, uygun sabitleme Opsiyonel araç güç adaptörü Güvenli ve güvenilir 600 çekim 1* 600Ws fla için 350 çekim 2* 600Ws fla için 160 çekim 3* 600Ws fla için lham Veren Yeni Enerji Araç güç adaptörü Model Kod Continuous Ç kt Maksimum Güç Giri Gerilim Aral Ç k Gerilimi / Frekans Ç k Dalga ekli Yüksüz Ak m Tüketimi Pil Türü Dönem arj Boyutlar Net A rl k 760W 1400W 11 ~ 15.5V 230V/50Hz Saf Sinüs Normal Mod: 0.25A; Fla Modu: 1A Ni-MH DC 13.2V 9000mAh 4 Saat 288 (L) x 188 (W) x 238 (Y) mm 5.9kg (pil dahil)

15 Foto raf ve video için ideal Çok parlak LED teknolojisi Dü ük güç tüketimi Uzun ömürlü 5500 K/3200 K Renk s cakl I k düzenleyiciler Olas kullan m Kararl ve mükemmel i leme Karartma ve açma / kapama Uzaktan kumanda Dü ük s için Aktif fan so utma 100,000 saat uzun hizmet ömrü Wireless uzaktan kumanda 1000W kadar parlak 100W halojen lamba ile son LED teknolojisi Sürekli ve so uk k kayna ile 4 adet 105W yüksek etkili floresan ampul ile, güne etkisinde. Tam parlakl k, dü ük s tma gücü, standart renk s cakl, 2-kanal tasar m, ayd nlatma kolay k gücü, seçmekte serbesttir. Özel kullan lan reflektör ile Çal ma, daha fazla konsantre olun ve parlakl n art rmak mümkündür. Daha yumu ak ve pürüzsüz k almak için, Jinbei softbox seçebilirsiniz (60x 80cm,90cm octagon. Yiyecekler,çiçek ve portre gibi, yüksek enerjili, etkilenmesi kolay olan ürünlerin foto raflar n çekmek için özellikle geçerlidir. 105w Floresan Ampül 14

16 Sürekli I klar I k Güç: Renk s cakl : 3200ºK Halojen I k Güç: 800W / 220V Renk s cakl : 3200ºK Floresan I k Güç: 55W / 220V Renk s cakl : 5400ºK Lambalar: 2/4/6 adet Gün I Geli mi metal halojen lamba ile yüksek enerji verimlili i Güç: 150W / 220V Renk s cakl : 5400ºK 15

17 Sehpa Ray adaptör A rl k Kum Torbas Lamba Ta ma Çantas Sehpa Lamba Ta ma Çantas Speedy Küp Çad r Softbox E27 Lamba Duy Soketi Foto raf Çekim Çad rlar 75x75cm. Küp Çad r 60x60cm. Küp Çad r 100x120cm. Çad r 4 Adet Renkli Fonlar le Birlikte. Küp Çad rlar Katlanabilir

18 Adaptör Adaptör Adaptör Reflektör Kuma Tepe Fla Mini Softbox Alt n&gümü Beyaz Gümü Reflektör 17

19 Ta y c lar Çok Fonksiyonlu 18

20 Reflektör Reflektör Reflektör Petek Reflektör Reflektör Petek Reflektör Reflektör Petek Petek QZ için Petekler Fon Reflektör QZ için Petekler Beauty Dish Portre Reflektör Gümü 19 Beauty Dish Portre Reflektör Beyaz Beauty Dish Portre Reflektör Gümü & Beyaz

21 Çok Fonksiyonlu Dijital Fla Tetikleyici Dijital Fla Tetikleyici Canon çin Nikon çin Dijital Fla Tetikleyici Adaptör Adaptör Aksesuarlar K z lötesi Fla Tetikleyici Senkron Aya JB-A Standart Reflektör Dörtlü Reflektör Kapa Petek (5.5mm aral kl ) Renk Filitreleri Konik Snoot Petek Aral kl 55º Standart Reflektör le Kullan labilir Difüzör Kurulu I k Topu Glob I k Topu

22 Katlan r Montaj 21

23 Peteksiz Petek ile K emsiye Softbox K emsiye Softbox Petek: 22

24 Pro Parabolik emsiye Fla ve power pack opsiyoneldir Geçirgen emsiye Siyah/Gümü emsiye: Siyah/Beyaz emsiye: Transparan emsiye: Siyah/Gümü emsiye: Siyah/Beyaz emsiye: Transparan emsiye: Beyaz emsiye: Siyah/Gümü emsiye 40 Siyah/Alt n emsiye 40 Gümü emsiye 33 emsiyeler emsiye Soft Box Transparan emsiye 33 Transparan emsiye 40

25 Sehpa Adaptör Sehpa Adaptör Sehpa Adaptör Sehpa Adaptör Sehpa Sehpa Haval Adaptör Sehpa Adaptör Haval Sehpa Haval Sehpa Adaptör Adaptör Tekerlek Kiti Haval Sehpa Tekerlek Kiti 24

26 Haval Sehpa Haval Sehpa Haval Sehpa Haval Sehpa M-1 Dönebilir Aluminium I k Stand Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Derece M-3 Dönebilir Aluminium I k Stand Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Derece 25 A rl k Kum Torbas Sehpa A rl Sehpa A rl Sehpa ile Birlikte Kullan m

27 Denge Sehpa Denge Boom Sehpa A rl k: 18 Kg Ta ma Kapasitesi: 10 Kg En Yüksek: 3.3m En Dü ük: 0.9m Ray: 0.75m Boom Sehpa Sehpa Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Denge A rl : Ta ma Kapasitesi: Derece Denge A rl : BM-185A Boom Sehpa Sehpa Ölçüsü: cm 2 Kademe Kol Çap : 35mm Kol Uzunlu u: 260cm Denge A rl : 5Kg Ta ma Kapasitesi: 10Kg 360º Derece 26

28 Ayarlanabilir I k Sehpas Kol Ayarlanabilir k sehpas Katlanabilir I k Sehpas Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Derece Katlanabilir I k Sehpas Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Derece 27

29 Sehpa Zemin I k Sehpas Fon I k Sehpas Tavan I k Sehpas Taban Ölçüsü: I k Sehpas Çelik I k Sehpas (Tekerlekli) Still Life Masalar 28

30 Expan/zincir Autopol (Esnek) Tavan Ray Sistemi Standard Ölçü: 3x4m Akordiyon Ta ma Kapasitesi (Kg): 5Kg Maksimum Yükseklik (cm): 200 Minimum Yükseklik (cm): 43 Net A rl k (Kg): 8 Tekli Ask Çiftli Ask Üçlü Duvar Ask s Fon Stand Bar: Haval Sehpa En Yüksek: 280cm En Dü ük: 100cm Bar: Haval Sehpa En Yüksek: 300cm En Dü ük: 100cm UNIVERSAL KELEPÇE

31 Yans t c lar Reflektör Ta ma Kolu Reflektör Ta ma Kolu Seri Numaras Özelli i Yans t c lar Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Çap Ölçüsü Seri Numaras Özelli i Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Çap Ölçüsü Aluminium Tekerlekli Çanta Kompakt Kit Çanta (Tekerlekli) Standart Kit Çanta (Tekerlekli) Yar Pro Kit Çanta (Tekerlekli) Pro Kit Çanta (Tekerlekli) Sehpa Çantas Kompakt Sehpa Çantas Sehpa Çantas

32 Do an Foto rafç l k San. ve Tic. Ltd. ti. www. paraflasdeposu.com Büyük Postane Caddesi Hac Yakup Han No: 5 Kat:1/107 Sirkeci / STANBUL

Kullanım Kılavuzu PCE 228M

Kullanım Kılavuzu PCE 228M PCE 228M Versiyon 23.03.2016 İçindekiler 1. Giriş/Önsöz 2. Güvenlik Bilgileri 3. Özellikler 4. Ön Panel Tanıtılması 5. PH Kalibrasyon Prosedürü 5.1 Kalibrasyon Önemi 5.2 Kalibrasyon İçin Gerekli Olan Ekipman

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com.

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com. İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45 2 ÖN YAZI Hızla gelişen teknoloji beraberinde birçok doğal kaynağın tükenmesine,

Detaylı

Sanal Foto Market

Sanal Foto Market http://www.sanalfotomarket.com 1 / 20 Ürün: Aputure MXII-C Trigmaster 2.4G Flaş / Paraflaş / Makina Tetikleyici (Canon Uyumlu) Model: 131106080529 Fiyatı: $68,32 Ürün: Aputure MXII-C Trigmaster 2.4G Flaş

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera.

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera. FCB-EV7500 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera Product Image Genel Bakış Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü kompakt, hafif renkli

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire, sancı ve doğum sürecinde sahip olunması gereken ideal cihazdır. Etkin bir ısıtmalı tedavi platformunu klinik acil durum ve resüsitasyon için ihtiyaç duyduğunuz

Detaylı

1309 Serisi 1354 Serisi

1309 Serisi 1354 Serisi 1309 Serisi 1354 Serisi Ekonomik Seri Arka Park Sensörü 1309 1354 Sensör Tip 09 Sensör Tip 54 Ø 18 mm Ø 18.5 mm Engele olan mesafeyi 1.7 metreden itibaren sesli olarak bildirir. 4 kademeli sesli uyarı

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems. Connecting Networks. Açıklama

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems.  Connecting Networks. Açıklama Kabinet Aksesuarları Açıklama HCS serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C)

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -156 C CRYO Çift kompresör teknolojisi RS232 bağlantır arayüzü 0.1 C hassasiyetinde soğutma Kullanıcı şifresi ile güvenlikli setpoint sistemi

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

MONTAJ KLAVUZU

MONTAJ KLAVUZU Türkiye nin İLK ve TEK Çift Motorlu Dişlisiz Otomatik Kapı Sistemi MONTAJ KLAVUZU www.schmelz.com.tr ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa 03 2. MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa 04 2.1 MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI...

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com

Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com 2015 Ürün Kataloğu Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com Yellowtec USA 1551 Vaquero Glen Escondido, CA 92026 www.yellowtecusa.com www.facebook.com/yellowtec

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

A K S E S U A R L A R www.lande.com.tr 1

A K S E S U A R L A R www.lande.com.tr 1 A K S E S U A R L A R 1 SENSÖRLÜ ve KABLO SWİTCH Lİ AYDINLATMA MODÜLLERİ ZEMİN GRUBU: TEKERLEK, AYAK, ZEMİN BAĞLANTI KİTLERİ İki Model Aydınlatma Modülü sunulmaktadır, 19'' 1U, döndürme fonksiyonlu, Otomatik

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

/Canon_Tr. /CanonTurkiye. /CanonTurkey. Canon Inc. canon.com

/Canon_Tr. /CanonTurkiye. /CanonTurkey. Canon Inc. canon.com Anlaşılırlığını arttırmak için bazı görüntü örnekleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) 50360183 50344102 50344013 50364146 50360205 50069845 50069853 50069861 50069870 50069888 50069900 Kademe Say s Punch Setleri ve

Detaylı

mtse Serisi Network Kabinleri

mtse Serisi Network Kabinleri mtse Serisi Network Kabinleri Teknoloji Özellikleri ve Fonksiyonları: ANSI/EIAR-310-D, DIN41491: Part1, IEC297-2, DIN41494: Dart7, GB/T3047-92, standartlarına, 19" uluslararası standartlara, metrik sistem

Detaylı

Elektronik Analitik Teraziler

Elektronik Analitik Teraziler Elektronik Analitik Teraziler PW model Analitik Teraziler Metal gövde leri teknoloji Manyetik Sistem RS-232 arayüz Aksesuar ba lant arayüz ç k fl Güvenlik kilit kodlama sistemi Dahili kalibrasyon GLP print

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

EXPRESSWELD Ürünleri. Örtülü Elektrod Kaynak Makineleri. Argon (TIG) Kaynak Makineleri. Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makineleri. Plazma Kesme Makineleri

EXPRESSWELD Ürünleri. Örtülü Elektrod Kaynak Makineleri. Argon (TIG) Kaynak Makineleri. Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makineleri. Plazma Kesme Makineleri EXPRESSWELD Ürünleri Örtülü Elektrod Kaynak Makineleri Argon (TIG) Kaynak Makineleri Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makineleri Plazma Kesme Makineleri Kaynak Eldivenleri Otomatik Kararan Kaynak Maskesi Kaynak

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri

Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Etkileyici Büyük yatırımlarla oluşturulan mağazalarınızda sergilediğiniz ürünlerinizin doğru

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İndeks İNDEKS. Kayar Kapı Aksesuarları. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Genel Bilgiler 9.01 9.12 9.12 9.13 9.14 9.

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İndeks İNDEKS. Kayar Kapı Aksesuarları. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Genel Bilgiler 9.01 9.12 9.12 9.13 9.14 9. İndeks İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

Ofis Aydınlatma. Profesyonel İç Mekan Aydınlatma Armatürleri Quatro Celan 50

Ofis Aydınlatma. Profesyonel İç Mekan Aydınlatma Armatürleri Quatro Celan 50 Profesyonel İç Mekan Aydınlatma Armatürleri Quatro Celan 50 Hastane, gıda üretimi ve hijyenin önemli olduğu tesislerde yüksek performanslı, temizlenmesi kolay, toza ve suya dayanıklı özel armatürlere ihtiyaç

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Kablolu Optik. Araba Mouse ile hayata renk katın! MOUSE. Kablolu Optik. Kablolu Optik Mouse. Mouse DMS-001 DMS-002. DMS-003 Kablolu Optik Mouse

Kablolu Optik. Araba Mouse ile hayata renk katın! MOUSE. Kablolu Optik. Kablolu Optik Mouse. Mouse DMS-001 DMS-002. DMS-003 Kablolu Optik Mouse MOUSE Araba ile hayata renk katın! 112 DMS-001 DMS-002 DMS-003 Çözünürlük: 800 veya 1000 Çözünürlük: 800 veya 1000 Çözünürlük: 800 veya 1000 113 DMS-004 DMS-005 DMS-006 Led Işıklı Kablolu Optik DMS-101

Detaylı

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi Komple güvenirlik için sağlam motor Çalışma güvenliği için ileri teknoloji Çevre ile uyumlu, modern ve zarif tasarım Çok yönlülük Globe otomasyon sistemi,

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler Dairesel Punchlar Kare Punchlar 58 50366912 50356119SET 50319981 50600192 50360183 50344102

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

Clever made! Ev otomasyonu için etkin çözüm. Merkezi,taşınabilir ve güvenli. Birlikte daha kolay.

Clever made! Ev otomasyonu için etkin çözüm. Merkezi,taşınabilir ve güvenli. Birlikte daha kolay. Clever made! Ev otomasyonu için etkin çözüm. Merkezi,taşınabilir ve güvenli. Birlikte daha kolay. B-Tronic Motorlar Çift-yönlü alıcı entegreli motorlar B01 Serisi Çift yönlü kablosuz alıcı ve hafıza fonksiyonu

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i Plastik Boru Makası ROCUT TC 42 Ø 42 mm ye kadar plastik boru makası PP-, PE-, PE-X-, PB- ve PVDF-boruların Ø 42 mm ye kadar kesilmesi için. Plastikboruların kolay kesilmesi için sa lam, hassas bıçak.

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Üretim Serisi LogiTIG

Üretim Serisi LogiTIG Üretim Serisi LogiTIG Taşınabilir TIG AC/DC Profesyonel Makineler ELECTRODE TIG www.merkle.com.tr TIG DC TIG AC 2 1. Çelik ve Paslanmaz Çelik İçin TIG DC Kaynak Makinesi 2. Alümi Üretim Serisi LogiTIG

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Ek kılavuz. Bluetooth USB adaptörü. PLICSCOM'a bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle bağlantı. Document ID: 52454

Ek kılavuz. Bluetooth USB adaptörü. PLICSCOM'a bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle bağlantı. Document ID: 52454 Ek kılavuz Bluetooth USB adaptörü PLICSCOM'a bilgisayardan/notebook'tan bluetooth arayüzüyle bağlantı Document ID: 52454 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2

Detaylı

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354 katlanır cam grubu Hersey Seffaf DURU KATLANIR CAM SİSTEMLERİ MET.TEKS.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İstanbul Merkez Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. No: 3/A Çağlayan - İstanbul Tel. : 0 79 Tel.: 0 779 Tel.:

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı