Do an. Foto rafç l k San. ve Tic. Ltd. ti. Fantastik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do an. Foto rafç l k San. ve Tic. Ltd. ti. www.doganfoto.com. Fantastik"

Transkript

1 Do an Foto rafç l k San. ve Tic. Ltd. ti. Fantastik Görüntü Dünyas

2 Fantastik Görüntü Dünyas JINBEI Fla Sistemleri Ç N D E K L E R Stüdyo Fla lar Serisi Serisi Serisi Serisi Serisi Spark Serisi ECD Serisi 8 EC Serisi 9 Battery Fla lar DC Serisi Battery Fla Fla Fla nvertör EN-760 nvertör 13 Sürekli I klar QZ-1000 / DG-800 / Florasan I k / Sun Aksesuarlar Tepe Fla Aksesuarlar 17 Ta y c lar 18 Reflektörler Fla Tetikleyiciler Softbox emsiyeler I k Sehpalar Still Life Masalar Ray Sistemleri / Fon Ta ma Sistemleri Yans t c lar / Çantalar

3 - Dijital i lemci kontrol devresi - Mutlak profesyonel kalitede - A r s nmaya kar fanl so utma - Azami 1% performans sapma ile çok yüksek parlama tutarl l - Büyük LCD Ekran - H zl dolum süresi - Renk stabilitesi - Denetlenebilirlik 1/64 - Ayarlar n de i tirmek ve kaydetmek için SET dü mesi W profesyonel model lambas - Her türlü foto rafç l k için mükemmel sonuçlar - Tetikleme Fonksiyonu Geli mi Teknoloji Pilot Serisi Profesyonel Dijital Studyo Fla Jinbei Pilot P-1200 profesyonel foto rafç lar için güvenilirlik, sa laml k ve teknolojik olarak tasar m üzerinde geni LCD ekran sayesinde foto rafç ya kolay bir kullan m. Jinbei Pilot serisi çok h zl dolum ile profesyonel foto rafç lar n ço u i lerini i lemek için haz r, aksiyon dolu bir foto raf sa lar. Performans %1'den fazla varyasyon. Jinbei Pilot P-1200 ile inan lmaz yüksek parlama tutarl l profesyoneller ve ileri amatörler için mutlak bir üst modeli oldu unun en iyi kan t d r. Son derece sa lam alüminyum, yüksek kaliteli plastik, a r s nma koruma ve alarm fonksiyonlar, herhangi bir foto rafik durum için uzun ömürlü ve operasyonel haz rl k sa lanmas ile mükemmel so utma fan. Stüdyo veya d ortamlarda üstün performans. Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Ekran Ekran Güç aral Oran / Tam / Tek ayar Tetik Yöntemi Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Sigorta Fan Var A rl k (Kg) Ölçüleri (mm)

4 LED dijital ekran,cam fanus, 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü, 6 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/32 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Geli mi çal ma devresi Yüksek kalite Heimann fla tüpü UV cam koruyucu fanus Universal kilit kolu A r s nma uyar alarm Otomatik bo altma sistemi Yüksek güçlü fan MSN Serisi Profesyonel Stüdyo Fla Yeni MSN stüdyo fla en geli mi sürü devre tasar m benimser. Daha iyi performans, daha stabil ve daha güvenilir kalite. A r h zl geri dönü üm süresi ve yüksek h zl flash süresi ile hareketli görüntü yakalayabilirsiniz. Bu geçici bir ifade yakalamak için uygundur. Fla gecikme ve k rm z göz azaltma i levi foto rafç lar n kapsaml ihtiyaçlar n kar lar. hava ak tasar m ile So utma fan, yerle ik uygulama, cihaz n a r zarar görmesini önlemek ve hizmet ömrünü uzatmak için uyar koruma sistemi. Alüminyum ala ml aksesuarlar adaptörü ve dirsek yüksek yo unluklu çal ma sa lamak talepler. Otomatik fla aç klamas : Ak ll güç yönetimi sistemi daha sonra ç k hassas sa lamak için otomatik fla b rak n, önceki ve yeni fla aras ndaki güç seviyesi fark izleyebilirsiniz. Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Ekran Ekran Güç aral Oran / Tam / Kapal Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici / 2~9 Fla zaman geçiktirme Var Sigorta K T ÇER MSN-600w/s KIT 2 2 Adet MSN-600w/s Studio Parafla 2 Adet Cam Fanus 1 Adet TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 Adet M-80x120 Soft Box 2 Adet 2600 FP I k Sehpas Haval 2 Adet Tüp Koruma Kapa 2 Adet 2 Adet Güç Kablosu 1 Adet Senkron Kablosu 1 Adet Tekerlekli Ta ma Çantas

5 Görünüm dizayn patenti: Geli mi çal ma devresi Yüksek kalite Heimann fla tüpü 2.4GHz wireless uzaktan kumanda Geni LCD Tam fonksiyonlu ekran 6 stops 1/1~1/32 güç regülasyonu A r s nma uyar alarm Otomatik bo altma sistemi Serisi Pro Dijital Stüdyo Fla Jinbei Dijital Pioneer Pro Serisi III (DPsIII),Dahili LCD ekran ile Studio Fla profesyonel foto rafç lar için bir seçim, güvenilirlik, sa laml k ve teknoloji setleri geleneksel kontrol modu ile ileri sürü devre tasar m ve molalar benimser. Bu, ç k hassasiyetini artt r r, standart renk s s, h zl geri dönü üm süresi gibi daha profesyonel fonksiyon seçimleri, kararl ve güvenilir performansa yol açar. Özellikler: Tam fonksiyon Geni LCD ekran do ru bir görsel çal ma kar lamaktad r. 6 stop 1/32 durur - yüksek hassasiyetli 1/1 güç regülasyonu; 0.1 kadar do ru güç ayar, voltaj dengeleme ve standart renk s s. H zl geri dönü üm süresi yüksek h zda hareket eden bir nesneyi yakalamak için talebi kar lar. Yüksek güçlü fan 250W Profosyenel model lambas Metal lamba taban ve güçlü metal aksesuarlar Geli mi arj modu Farkl tasar m güvenli kilit kolu Modu aç k / kapal lamba modelleme, modelleme lamba modu oran n, modelleme lamba tam güç modu ve modelleme lamba ba ms z bir düzenleme modu: Profesyonel dahil modelleme lamba kontrol modlar. Tamamen göreceli fonksiyonlar çal t rmak için opsiyonel aksesuar JB-RC uzaktan kumanda ile 2,4 GHZ kablosuz uzaktan kumanda sistemi çekim içinde. On Kanal tek tek fla lar kontrol edebilirsiniz. Kontrolörü uzun menzilli kontrolü elde edebilir. Farkl tasar m, esnek ama dayan kl, bu fla farkl kullan c lar için uygun. Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Ekran Hasas 1/10 Güç aral Oran / Tam / Kapal Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Var Sigorta

6 Görünüm dizayn patenti: LED dijital ekran, 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü, 6 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/32 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Geli mi çal ma devresi Yüksek kalite Heimann fla tüpü Geli mi arj modu A r s nma uyar alarm Otomatik bo altma sistemi Yüksek güçlü fan Serisi Pro Dijital Stüdyo Fla Jinbei Digital Pioneer Serisi (DPIII),Dahili LED ekran ile Studio Fla profesyonel foto rafç lar için bir seçim, güvenilirlik, sa laml k ve teknoloji setleri geleneksel kontrol modu ile ileri sürü devre tasar m ve molalar benimser. Bu, ç k hassasiyetini artt r r, standart renk s s, h zl geri dönü üm süresi gibi daha profesyonel fonksiyon seçimleri, kararl ve güvenilir performansa yol açar. Özellikler: Tam fonksiyon LED ekran do ru bir görsel çal ma kar lamaktad r. 6 stop 1/32 durur - yüksek hassasiyetli 1/1 güç regülasyonu; 0.1 kadar do ru güç ayar, voltaj dengeleme ve standart renk s s. H zl geri dönü üm süresi yüksek h zda hareket eden bir nesneyi yakalamak için talebi kar lar. Modu aç k / kapal lamba modelleme, modelleme lamba modu oran n, modelleme lamba tam güç modu ve modelleme lamba ba ms z bir düzenleme modu: Profesyonel dahil modelleme lamba kontrol modlar. Kameraya ba l olan bir tetikleyici ile kullan labilir. Farkl tasar m, esnek ama dayan kl, bu fla farkl kullan c lar için uygun. 600w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici Standart Reflektör Siyah / Gümü emsiye Reflektör Reflektör ta ma kolu I k Sehpas Haval JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas 2 DPIII-600w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M 80x120 cm Softbox 2 JB-2600 I k Sehpas Haval 2 Tüp Koruma Kapa 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 2 1 Ta ma Çantas 3 600w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici M-80x120cm Softbox Standart Reflektör Petek Siyah / Gümü emsiye JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Ekran Güç aral Oran / Tam / Tek ayar Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Sigorta Var

7 LED Arka k, kolay kullan m güç kontrol dü mesi 5 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/16 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Yüksek kalite Heimann fla tüpü Standart renk s cakl A r s nma uyar alarm Yüksek güçlü fan Serisi Dijital Stüdyo Fla Aluminyum ala m gövde sa lam ve dayan kl. Yeni tasar m dizayn Ta nabilir Hafif, kompakt yap s,. So utma fan uzun süre ve yüksek çal ma için elveri lidir. Is tmal uyar cihaz üzerinden ç etkili devreyi korur ve ömrünü uzat rs n z. Farkl foto raf iste i için% 1 fla ç k hassasiyet, istikrarl performans, çok fonksiyonlu, tam / oran / kapal mod uyum sa lanmas. Tüm çekimler için uygun aksesuarlar, portre, çocuklar, aile, sertifika, hareketsiz ya am,internet dükkan ürün foto raf, vs. 600w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici Standart Reflektör Siyah / Gümü emsiye Reflektör Reflektör ta ma kolu I k Sehpas Haval JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas 2 DPII-600w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M 80x120 cm Softbox 2 JB-2600 I k Sehpas Haval 2 Tüp Koruma Kapa 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 2 1 Ta ma Çantas 3 600w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici M-80x120cm Softbox Standart Reflektör Petek Siyah / Gümü emsiye JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas Model Kod Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Güç aral Oran / Tam / Tek ayar Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Var Sigorta

8 LED arka k, kolay kullan m güç kontrol dü mesi 5 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/16 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Yüksek kalite Heimann fla tüpü Standart renk s cakl A r s nma uyar alarm Yüksek güçlü fan Serisi Dijital Stüdyo Fla Alüminyum ala ml sert ve dayan kl. Ta nabilir Hafif, kompakt yap s,. So utma fan uzun süre ve yüksek çal ma için elveri lidir. Is tmal uyar cihaz üzerinden ç etkili devreyi korur ve ömrünü uzat rs n z. Farkl foto raf iste i için %1 fla ç k hassasiyet, istikrarl performans, çok fonksiyonlu, tam / oran / kapal mod uyum sa lanmas. Tüm çekimler için uygun aksesuarlar, stüdyo,portre, çocuk, aile,,internet e-ticaret ürün çekimleri için uygundur. 2 SPARK-300w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 2 JB-220 I k Sehpas 2 Tüp Koruma Kapa 2 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas 2 SPARK-400w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 2 JB-220 I k Sehpas 2 Tüp Koruma Kapa 2 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas 3 SPARK-400w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 1 55 Standart Reflektör 1 Barndoor Petek Renk Filitreleri ile 3 JB-220 I k Sehpas 3 Tüp Koruma Kapa 3 3 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas Model Kod Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Güç aral Oran / ABEI / Kapal Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Var Sigorta

9 LED dijital ekran, 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü, 6 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/32 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Yüksek kalite Heimann fla tüpü Universal kilit kolu 250W profesyonel model lambas A r s nma uyar alarm Otomatik bo altma sistemi Yüksek güçlü fan Serisi Dijital Stüdyo Fla Aluminyum ala m gövde sa lam ve dayan kl. Yüksek ç k hassasiyeti verir. Hareketli anlar, aç k hava ve sütüdyo ortam nda kullan lacak ekilde tasarlanm t r. LED kontrol paneli, 1/1-1/32 do ru kontrolü, otomatik güç yakalar 2 ECD-300w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 2 JB-220 I k Sehpas 2 Tüp Koruma Kapa 2 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas 2 ECD 600w/s Studio Fla 1 ECD 300w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici M-80x120cm Softbox Standart Reflektör Petek Siyah / Gümü emsiye JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas Model Kod Ç k Gücü (Ws) Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Ekran Güç aral Oran / Tam / Kapal Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Sigorta 8

10 LED arka k kolay kullan m güç kontrol dü mesi. 5 hassas kontrol f-stop, 1/1-1/16 güç aral nda de i ken, ç k hassasiyeti% 1 ula r. Yüksek kalite Heimann fla tüpü Standart renk s cakl A r s nma uyar alarm Yüksek güçlü fan Universal kilit kolu Serisi Dijital Stüdyo Fla Aluminyum ala m gövde sa lam ve dayan kl. Yüksek ç k hassasiyeti verir. Hareketli anlar, aç k hava ve sütüdyo ortam nda kullan lacak ekilde tasarlanm t r. LED kontrol paneli, 1/1-1/32 do ru kontrolü, otomatik güç yakalar 2 EC-300w/s Studio Parafla 1 TR-A8 Radyo Kanall Fla Tetikleyici 2 M-60x90 Soft Box 2 JB-220 I k Sehpas 2 Tüp Koruma Kapa 2 2 Güç Kablosu 1 Senkron Kablosu 1 Ta ma Çantas 2 EC 600w/s Studio Fla 1 EC 300w/s Studio Fla Radyo Kanall Fla Tetikleyici M-80x120cm Softbox Standart Reflektör Petek Siyah / Gümü emsiye JB-2600 I k Sehpas Haval Ta ma çantas 9 Model Kod Fla K lavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon De i kenlik Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Çal ma Gerilimi Fan A rl k (Kg) Ölçüleri (mm) Güç aral Oran / Tam / Tek ayar Fotosel / Senkron / Test Dü mesi / K z l Ötesi / Radyo dalgal tetikleyici Sigorta Var

11 LED dijital ekran, 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü 5 stops 1/1-1/16 güç aral Model lambas otomatik-kapal fonksiyon (5-90s) 2 kafa giri li 2:1 kullan labilir fla kafalar Yüksek kalite Heimann fla tüpü Yüksek verimli LED model lambas JINBEI standart ön taban Opsiyonel ring fla ve metal pro-kafa Ola anüstü Etki (Opsiyonel Ring Fla ) Fla Model Kod Geri Dönü üm Zaman Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Li-polymer Battery Fla Kafa A rl Ünite A rl Fla Kafa Ölçüleri Ünite Ölçüleri H zl : Yava : Ekran H zl : Yava : Güç aral Senkron / Test Dü mesi / Radyo dalgal tetikleyici Standart Kafa Pro-metal Kafa Ring Fla I k Kolu Ba lant Ekstra Güç Kablosu Battery Fla Ask s I k Kolu 10

12 LED dijital ekran 0.1 diyafram katsay s hassas güç kontrolü FLA 5 stops 1/1-1/16 güç aral Model lambas otomatik-kapal fonksiyon (5-90s) Yüksek kalite Heimann fla tüpü JINBEI standart ön taban 4600 mah Li- Polymer battery Fla Model Kod Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Gösterge arj Flash Süre = 0.5 Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon Tetik Yöntemi Senkron Voltaj Li-polymer Battery Çak Say s Fla Kafa A rl Ünite A rl Fla Kafa Ölçüleri Ünite Ölçüleri Ekran Güç aral Senkron / Test Dü mesi / Radyo dalgal tetikleyici Tam güçte 350 çak Dü ük güçte 700 çak 0 4 Standart Kafa Pro-metal Kafa Güç Ünitesi I k Kolu Ba lant 11 Ekstra Güç Kablosu Battery Fla Ask s I k Kolu

13 MF-100 Fla Kompakt tasar m Yüksek güç ç k (K lavuz No.60/ISO100/M) A r k sa dönü üm zaman (0,3 sn kadar) 2.4Ghz Dahili uzaktan kumanda al c s A r h zl fla senkronizasyonu 5X, 10X, 15X Stroboskopik fla MF-35 Ta nabilir Güç Paketi 3500mAh Ni-MH battery Full güçte 1500 fla çak Canon / Nikon fla lara uyumlu Model Kod Fla Klavuz No (GN) Geri Dönü üm Zaman Fla Güç De i imi Fla Senkron H z Seri Çekim Renk S cakl Gerilim Stabilizasyon Güç Kayna Full manuel fla kontrol 1/1000s (Kameran n maksimum fla senkron h z na göre ayar ) saniyede kompakt battery paketi Model Kod Fla Giri i Güç Fla Çak m 2 adet tam güçte 1500 çak 12

14 nvertör D Mobil Foto rafç l k için Güç stasyonu Çift mod Tasar m Fla Mod ve Fla s z Mod Yüksek kapasiteli Ni- MH Pil Çekmece tipi pil yap s H zl de i im, uygun sabitleme Opsiyonel araç güç adaptörü Güvenli ve güvenilir 600 çekim 1* 600Ws fla için 350 çekim 2* 600Ws fla için 160 çekim 3* 600Ws fla için lham Veren Yeni Enerji Araç güç adaptörü Model Kod Continuous Ç kt Maksimum Güç Giri Gerilim Aral Ç k Gerilimi / Frekans Ç k Dalga ekli Yüksüz Ak m Tüketimi Pil Türü Dönem arj Boyutlar Net A rl k 760W 1400W 11 ~ 15.5V 230V/50Hz Saf Sinüs Normal Mod: 0.25A; Fla Modu: 1A Ni-MH DC 13.2V 9000mAh 4 Saat 288 (L) x 188 (W) x 238 (Y) mm 5.9kg (pil dahil)

15 Foto raf ve video için ideal Çok parlak LED teknolojisi Dü ük güç tüketimi Uzun ömürlü 5500 K/3200 K Renk s cakl I k düzenleyiciler Olas kullan m Kararl ve mükemmel i leme Karartma ve açma / kapama Uzaktan kumanda Dü ük s için Aktif fan so utma 100,000 saat uzun hizmet ömrü Wireless uzaktan kumanda 1000W kadar parlak 100W halojen lamba ile son LED teknolojisi Sürekli ve so uk k kayna ile 4 adet 105W yüksek etkili floresan ampul ile, güne etkisinde. Tam parlakl k, dü ük s tma gücü, standart renk s cakl, 2-kanal tasar m, ayd nlatma kolay k gücü, seçmekte serbesttir. Özel kullan lan reflektör ile Çal ma, daha fazla konsantre olun ve parlakl n art rmak mümkündür. Daha yumu ak ve pürüzsüz k almak için, Jinbei softbox seçebilirsiniz (60x 80cm,90cm octagon. Yiyecekler,çiçek ve portre gibi, yüksek enerjili, etkilenmesi kolay olan ürünlerin foto raflar n çekmek için özellikle geçerlidir. 105w Floresan Ampül 14

16 Sürekli I klar I k Güç: Renk s cakl : 3200ºK Halojen I k Güç: 800W / 220V Renk s cakl : 3200ºK Floresan I k Güç: 55W / 220V Renk s cakl : 5400ºK Lambalar: 2/4/6 adet Gün I Geli mi metal halojen lamba ile yüksek enerji verimlili i Güç: 150W / 220V Renk s cakl : 5400ºK 15

17 Sehpa Ray adaptör A rl k Kum Torbas Lamba Ta ma Çantas Sehpa Lamba Ta ma Çantas Speedy Küp Çad r Softbox E27 Lamba Duy Soketi Foto raf Çekim Çad rlar 75x75cm. Küp Çad r 60x60cm. Küp Çad r 100x120cm. Çad r 4 Adet Renkli Fonlar le Birlikte. Küp Çad rlar Katlanabilir

18 Adaptör Adaptör Adaptör Reflektör Kuma Tepe Fla Mini Softbox Alt n&gümü Beyaz Gümü Reflektör 17

19 Ta y c lar Çok Fonksiyonlu 18

20 Reflektör Reflektör Reflektör Petek Reflektör Reflektör Petek Reflektör Reflektör Petek Petek QZ için Petekler Fon Reflektör QZ için Petekler Beauty Dish Portre Reflektör Gümü 19 Beauty Dish Portre Reflektör Beyaz Beauty Dish Portre Reflektör Gümü & Beyaz

21 Çok Fonksiyonlu Dijital Fla Tetikleyici Dijital Fla Tetikleyici Canon çin Nikon çin Dijital Fla Tetikleyici Adaptör Adaptör Aksesuarlar K z lötesi Fla Tetikleyici Senkron Aya JB-A Standart Reflektör Dörtlü Reflektör Kapa Petek (5.5mm aral kl ) Renk Filitreleri Konik Snoot Petek Aral kl 55º Standart Reflektör le Kullan labilir Difüzör Kurulu I k Topu Glob I k Topu

22 Katlan r Montaj 21

23 Peteksiz Petek ile K emsiye Softbox K emsiye Softbox Petek: 22

24 Pro Parabolik emsiye Fla ve power pack opsiyoneldir Geçirgen emsiye Siyah/Gümü emsiye: Siyah/Beyaz emsiye: Transparan emsiye: Siyah/Gümü emsiye: Siyah/Beyaz emsiye: Transparan emsiye: Beyaz emsiye: Siyah/Gümü emsiye 40 Siyah/Alt n emsiye 40 Gümü emsiye 33 emsiyeler emsiye Soft Box Transparan emsiye 33 Transparan emsiye 40

25 Sehpa Adaptör Sehpa Adaptör Sehpa Adaptör Sehpa Adaptör Sehpa Sehpa Haval Adaptör Sehpa Adaptör Haval Sehpa Haval Sehpa Adaptör Adaptör Tekerlek Kiti Haval Sehpa Tekerlek Kiti 24

26 Haval Sehpa Haval Sehpa Haval Sehpa Haval Sehpa M-1 Dönebilir Aluminium I k Stand Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Derece M-3 Dönebilir Aluminium I k Stand Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Derece 25 A rl k Kum Torbas Sehpa A rl Sehpa A rl Sehpa ile Birlikte Kullan m

27 Denge Sehpa Denge Boom Sehpa A rl k: 18 Kg Ta ma Kapasitesi: 10 Kg En Yüksek: 3.3m En Dü ük: 0.9m Ray: 0.75m Boom Sehpa Sehpa Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Denge A rl : Ta ma Kapasitesi: Derece Denge A rl : BM-185A Boom Sehpa Sehpa Ölçüsü: cm 2 Kademe Kol Çap : 35mm Kol Uzunlu u: 260cm Denge A rl : 5Kg Ta ma Kapasitesi: 10Kg 360º Derece 26

28 Ayarlanabilir I k Sehpas Kol Ayarlanabilir k sehpas Katlanabilir I k Sehpas Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Derece Katlanabilir I k Sehpas Sehpa Ölçüsü: Kademe Kol Çap : Kol Uzunlu u: Derece 27

29 Sehpa Zemin I k Sehpas Fon I k Sehpas Tavan I k Sehpas Taban Ölçüsü: I k Sehpas Çelik I k Sehpas (Tekerlekli) Still Life Masalar 28

30 Expan/zincir Autopol (Esnek) Tavan Ray Sistemi Standard Ölçü: 3x4m Akordiyon Ta ma Kapasitesi (Kg): 5Kg Maksimum Yükseklik (cm): 200 Minimum Yükseklik (cm): 43 Net A rl k (Kg): 8 Tekli Ask Çiftli Ask Üçlü Duvar Ask s Fon Stand Bar: Haval Sehpa En Yüksek: 280cm En Dü ük: 100cm Bar: Haval Sehpa En Yüksek: 300cm En Dü ük: 100cm UNIVERSAL KELEPÇE

31 Yans t c lar Reflektör Ta ma Kolu Reflektör Ta ma Kolu Seri Numaras Özelli i Yans t c lar Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Çap Ölçüsü Seri Numaras Özelli i Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Reflektör Çap Ölçüsü Aluminium Tekerlekli Çanta Kompakt Kit Çanta (Tekerlekli) Standart Kit Çanta (Tekerlekli) Yar Pro Kit Çanta (Tekerlekli) Pro Kit Çanta (Tekerlekli) Sehpa Çantas Kompakt Sehpa Çantas Sehpa Çantas

32 Do an Foto rafç l k San. ve Tic. Ltd. ti. www. paraflasdeposu.com Büyük Postane Caddesi Hac Yakup Han No: 5 Kat:1/107 Sirkeci / STANBUL

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

EUROPEAN 868 MHz PRODUCTS

EUROPEAN 868 MHz PRODUCTS EUROPEAN 868 MHz PRODUCTS b e l g e l e r i m i z i ç i n d e k i l e r Runner Alarm Panelleri Runner Compact Kablosuz Set TCP / IP Modül Runner Serisi Keypad Freewave 64 Alarm Paneli Merlin Pro Freewave

Detaylı

Profilo dan büyük bahar f rsat!

Profilo dan büyük bahar f rsat! Profilo dan büyük bahar f rsat! MRT 2010 Kaç rd m diye piflman olanlara KDV+ÖTV indirimi Profilo da! Ekonomi yapanlara su ve enerji tasarrufu da tüm Profilo larda. Profilo alan da kazan r kullanan da.

Detaylı

2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER

2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER 2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER çindekiler Sayfa Enkoderler Endüktif Sensörler Kapasitif Sensörler Ultrasonik Sensörler Magnetik Silindir Sensörleri

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

YENİ V1000 İNVERTÖR 1 0 x 1 0 0 = 1

YENİ V1000 İNVERTÖR 1 0 x 1 0 0 = 1 YENİ V1000 İNVERTÖR 1 0 x 1 0 0 = 1 A ş a ğ ı d a k i l e r i ç i n t a s a r l a n d ı :» 1 0 y ı l ç a l ı ş m a ö m r ü» B e k l e n t i l e r i n % 1 0 0 k a r ş ı l a n m a s ı» 10.000 de 1 saha arıza

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Gözünüz arkada kalmaz. Atego

Gözünüz arkada kalmaz. Atego Gözünüz arkada kalmaz. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15

çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15 çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15 Kondenstop Seçimleri Sayfa: 16-45 Buhar Da t m Hatlar Sayfa:

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri

220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri 220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri Smart-UPS Sunucu ve Networkler için Yüksek Performansl Güç korumas Koruma SmartBoost- gerilim dü mesi korumas SmartTrim- a r gerilim korumas Y ld r m Dü mesi

Detaylı