T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL"

Transkript

1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji I (4 0 4) Bilimsel metot, canlıların oluşumu, evrim, Biyolojik moleküler Hücre yapısı, Hücre teorisi, Hücre Bölünmesi, Gametogenez, Yumurta tipleri, Fertilizasyon ve segmentasyon, Protein sentezi, Canlıda üreme tipleri. Fotosentez, Kemosentez ve hücrede solunum olayı Genel Biyoloji -I Laboratuvar (0 3 1) -Işık mikroskobunun özellikleri ve kullanımı -Diseksiyon mikroskobunun özellikleri ve kullanımı -Elektron mikroskobunun özellikleri -Robert Hooke un hücresi -Bitki ve hayvanlarda hücre yapısı -Bitkilerde plastidler (kloroplast, kromoplast ve lökoplastlar) -Bitkilerde plazmoliz ve deplazmoliz -Hücre bölünmesi (mitoz) -Bir bakterinin yapısı -Hayvan dokusu (kan hücreleri) -Mayada tomurcuklanmayla çoğalma -Bitki hücrelerinde sitoplazmik inklüzyonlar -Hayvan hücresinde pigment granülü(balık pulunun pigment hücrelerinde) -Hücrelerde rotasyon ve sirkülasyon hareketleri -Bitkilerde kristaller (druz, sistolit ve rafid) Genel Kimya-I (2 2 3) Giriş: (madde, metrik sistem, anlamlı rakamlar); atom yapısı; periyodik sistem; kimyasal bağlar; molekül geometrisi; kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, yükseltgenme indirgenme reaksiyonları; gazlar sıvılar, çözeltiler Genel Matematik I (4 0 4) Kümeler ve sayılar, mutlak değer ve aralıklar, doğrular, fonksiyonlar ve limitler, süreklilik, türevler, diferansiyelin uygulamaları, ortalama değer teoremi, integraller, integraller için ortalama değer teoremi Genel Fizik I (2 2 3) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket İş ve enerji, enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit eksen etrafında dönmesi, evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği Mikroteknik ( 2 0 2) Biyolojik Amaçlar İçin Kullanılan Mikroskoplar ve Özel Mikroskopi Yöntemleri; Çalışma Laboratuvarnın Hazırlanması, Preparat Yapma Yöntemleri, Total Preparasyon Yöntemi, Kuru Kapatma; Sürtme Preparat (Froti) Yöntemi, Ezme Preparat Yöntemi; Fiksasyon; Çok Kullanılan Karışım Fiksatifler ve Tespit Yöntemleri; Dokunun Yıkanması, Dokudaki Suyun Alınması, Saydamlaştırma ve Parafine Gömme Yöntemi; Parafin Kesitlerinin Hazırlanması; Kesitlerin Boyanması; Sitokimyasal ve Histokimyasal Boyama Yöntemleri; Boyanmış Preparatların Kapatılması; Dondurma Yöntemi; Canlı Hücrelerin İncelenmesi; Metafaz Kromozomlarını İnceleme Yöntemleri; Elektron Mikroskobu Yöntemi; Dondurma-Kırma Yöntemi; Otoradyografi (Radyootografi) Yöntemi; Hücre Fraksiyonu (Hücreyi Parçalayarak Kısımlarına Ayırma)

2 Yöntemi; Sitofotometri Yöntemi; İmmünositokimyasal Yöntem; Kromatografi Yöntemi; Elektroforez Yöntemi; Fluoresansla Aktive Edilmiş Hücrelerin ayrılması Mikroteknik Laboratuvar (0 3 1 Laboratuarda kullanılan alet ve malzemelerin tanıtılması ve kullanımı Çözelti hazırlanmasının gösterilmesi; Kuru preparat hazırlanması, Mitoz bölünme preparatının hazırlanması, Mayoz bölünme preparatının hazırlanması, Kan preparatının hazırlanması, Kemik preparatının hazırlanması, Kıkırdak preparatının hazırlanması, Kas preparatının hazırlanması, Parafin blok yapılması, Dokuların tespiti, Dokuların suyunun alınması, Dokuların parafine gömülmesi, Parafin bloklardan kesit alınması, Kesitlerin boyanması, Kesitlerin incelenmesi. İKİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji II (4 0 4) Hayvan sınıflandırmasının temelleri, Hayvansal dokular, Hayvansal sistemler, Hayvan ekolojisinin temelleri, Bitki dokuları ve özellikleri, Organografi (Vejetatif organlar), Tohumsuz ve Tohumlu Bitki gruplarının genel özellikleri, Bitki fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar Genel Biyoloji -II Laboratuvar ( 0 3 1) Protozoa kültürü hazırlanması ve incelenmesi, Hayvansal Dokuların incelenmesi, Çeşitli taksonlara ait hayvanların incelenmesi, Bitki dokularının değişik bitki gruplarında incelenmesi, Kök, gövde, yaprak ve meyvenin anatomik ve morfolojik yapılarının incelenmesi, Tohumsuz ve tohumlu bitki gruplarına ait bitki örneklerinin incelenmesi Genel Kimya II Elektrokimya, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar, iyonik denge, organik kimyaya giriş Genel Kimya Laboratuvar II (0 2 1) Laboratuar cam malzemelerinin tanıtımı; "maddenin kimyasal özellikleri, Kimyasal reaksiyon tipleri, kimyasal denge, stokiyometri, difiizyon, donma noktası alçalmasıyla mol kütlesi tayini, magnezyumun eşdeğer gram kütlesinin tayini, tampon çözeltiler, indikatörler ve pka tayini, asit baz titrasyonu, ideal gaz sabitinin hesaplanması, sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi" deneyleri Genel Matematik II (4 0 4) Ters fonksiyonlar, logaritmalar ve üstel fonksiyonlar, integrasyon metotları, integrallerin uygulamaları, diziler ve seriler, kutupsal koordinatlar, çok katlı integraller, elementer diferansiyel denklemler Genel Fizik II (2 2 3) Elektrik alanlar, Gauss kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu, İndüktans, Alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar.

3 İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL Omurgasızlar I (3 0 3) Regnum: Protista Subregnum: Protozoa Phyla: Sarcomastigiphora, Sporozoa, Ciliophora, Placozoa Subregnum: Parazoa Phylum: Porifera Subregnum: Eumetazoa Phyla: Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Gnathostomulida, Nemertini, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Acanthocephala,Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida, Kamptozoa, Annelida nın genel karakterleri ve sistematikleri Tohumsuz Bitkiler I (3 0 3) Bitkilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi Bitkilerde üreme ve üreme tipleri Bakteri ve virüsler Alglerin genel özellikleri ve önemi Cyanophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chlorophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Charophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Euglenophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Dinophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Bacillariophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Xanthophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chrysophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Cryptophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Phaeophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Rhodophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Mantarlar alemi ve genel özellikleri Myxomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chytridiomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Oomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Zygomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Ascomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Basidiomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Deutromycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Sitoloji (3 0 3) Hücre Biyolojisinin Tarihçesi, Hücrenin Genel Yapısı, Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler, Hücrenin Kimyasal Yapısı, Biyolojik Yapıları İnceleme Araçları, Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı Birimleri, Hücre Zarı, Hücre Zarındaki Farklılaşmalar, Hücre İçi Zar Sistemi ve Sitoplazma, Golgi Kompleksi, Mitokondriler, Peroksizom, Glioksizom, Hidrojenozom ve Glikozomlar, Plastitler ve Kloroplast, Ribozomlar, Lizozomlar, Sentriyoller, Çekirdek ve Çekirdekçik, Kromozomlar ve Hücre Bölünmesi Biyoistatistik (2 2 3) Tanımlayıcı istatistikler, olasilik, frekans dağılımları, tahmin etme, t ve x2 testleri, örnekleme. Korelasyon, Rekrasyon, Varyans Analizi, Parametrik Olmayan Yöntemler, Demografi, İndeks Sayilar, Nümerik Taksonomi.

4 Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı I (0 2 1) Cyanophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chlorophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Charophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Euglenophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Dinophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Bacillariophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Xanthophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chrysophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Cryptophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Phaeophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Rhodophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Myxomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chytridiomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Oomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Zygomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Ascomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Basidiomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Deutromycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Sitoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Biyolojik Yapıları İnceleme Araçları, Hücrelerin İncelenmesi, Işık Mikroskobu, Polarizasyon Mikroskobu, İnterferans :Mikroskobu, Faz Kontrast Mikroskobu, X Işınları Saptırması, Ökaryot hücrelerin genel yapısı, Hayvan hücresinin genel yapısı, Bitki hücresinin genel yapısı, Prokaryot hücrelerin genel yapısı, Hücre zarının yapısı, Hücre zarında meydana gelen farklılaşmalar, Hücrede endositoz ve ekzositoz olayları, Mikrotüpçüklerin yapısı, Mikroflamentlerin yapısı, Endoplazmik retikulumun yapısı, Mitokondrinin yapısı, Golgi kompleksinin yapısı, Lizozomlarin yapısı, Sentriolün yapısı, Ribozomlarin yapısı, Çekirdeğin yapısı, Çekirdekçiğinin yapısı, Kromatinlerin yapısı, Kromozomların yapısı Omurgasızlar Laboratuvar I ( 0 2 1) Regnum: Protista Subregnum: Protozoa Phyla: Sarcomastigiphora, Sporozoa, Ciliophora, Placozoa Subregnum: Parazoa Phylum: Porifera Subregnum: Eumetazoa Phyla: Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Gnathostomulida, Nemertini, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Acanthocephala,Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida, Kamptozoa, Annelida ya ait çeşitli örneklerin incelenmesi Organik Kimya (3 0 3) Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar, sigma ve pi bağlan ve bağ dönmesi. Alkanlar ve sikloalkanlar, adlandınlmaları, yapılan ve serbest radikal tepkimeler. Alkenlerin yapılan, sentezleri ve katılma tepkimeleri. Stereo kimya. Alkilo halojenürler, nükleofilik yer değiştirme ve elvminasyon tepkimeleri. Alkinler, yapılan, sentezleri ve tepkimeleri. Konjuge doymamış sistemler ve katılma tepkimeleri. Aromatik bileşikler ve aromatiklik kavramı. Elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri. Alkoller, fenoller ve eterler, yapılan adlandınlmaları, sentezleri ve tepkimeleri. Aldehit ve ketonlar, karbonil grubuna nükleofilik katılma tepkimeleri ve a-karbonu üzerindeki tepkimeler. Karboksilli asitler ve türevleri, sentezleri ve açil karbonunda nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri. Aminler, adlandırılmalan, elde edilmeleri ve tepkimeleri.

5 Sistematiğin Esasları (2 0 2) Sistematik ve taksonomik çalışmaların tarihçesi, önemi tartışılmakta, diğer biyolojik bilimlerle yakınlığı ve ilişkisi hakkında bilgi verilmektedir. Temel kavram ve tanımlar açıklanmakta, tür, alttür tanımlanarak örnek verilmektedir. Çeşitli taksonlarda görülen karakter çeşitleri, varyasyonlar ve bunların taksonomik önemi üzerinde durulmaktadır. Binominal nomenklatür ve zoolojik kod hakkında bilgi verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Botanikte Sistematiğin Esasları, Sistematiğin anlam ve amacı, tarihçesi, bilimsel bitki örneklerinin hazırlanması ve korunması yöntemleri, taksonomik karakterler, nomenklatür kuralları ve uygulamaları. DÖRDÜNCÜ YARIYIL Hayvan Histolojisi (2 0 2) Epitel Dokusu, Epitel Dokusunun Genel Özellikleri, Epitelin Sınıflandırılması ve Epitel Hücre Tipleri Bağ Dokusu, Zemin Maddesi, Hücreler ve Teller, Bağ Dokusu Tipleri, Yağ Dokusu, Uniloküler ve Mültiloküler Yağ Dokusu, Kan, Kan Hücreleri, Kan Pulcukları ve Hematopoiez, Kıkırdak Dokusu, Hiyalin, Elastik ve Telli (Fibröz) Kıkırdak, Kemik Dokusu, Kemik Hücreleri, Matriks, Periosteum ve Endosteum Kemik Dokusu Tipleri, Sinir Dokusu, Nöronlar, Sinapslar, Nöroglia Omurgasızlar II (3 0 3) Phylum: Mollusca Phylum: Arthropoda Subphyla: Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata Phyla: Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida. Phylum: Echinodermata Subphyla: Eleutherozoa, Pelmatozoa nın genel karekterleri ve sistematikleri. Insecta sınıfının hayvanlar alemi içerisindeki yeri, sınıflandırması, biyolojik ve ekonomik önemi, yapısal, biyolojik ve ekolojik özellikleri verilmekte ve tartışılmaktadır. Bütün böcek takım ve alttakımlarının ayırd edici morfolojik özelliklerinden başka, familya, cins ve türlerine çok sayıda örnekle birlikte bunların biyolojik ve ekolojik özellikleriyle çeşitli taksonlar için teşhis anahtarları sunulmaktadır. Ayrıca her takımı ilgilendiren çeşitli slayt ve video filmleri gösterilmektedir Moleküler Biyoloji (3 0 3) Biyomoleküller ve Hücre, Nükleik Asitlerin Yapısı ve Temel Fonksiyonları, Genetik Kod ve Protein (Translasyon) Biyosentezi, Gen İşleyişinin Düzenlenmesi, Hücresel Haberleşme, Kök Hücre ve Hücre Döngüsü, Rekombinant DNA Teknolojisi I: Moleküler biyolojide kullanılan enzimler, Rekombinant DNA Teknolojisi II: Klonlama teknolojisinde kullanılan vektörler, Rekombinant DNA Teknolojisi II: Kalıtsal hastalıkların DNA analiz yöntemleri ile tespit edilmesi, Nükleer Transfer, Bitkilerde verimin artırılmasında moleküler biyolojinin önemi, Kanserin Moleküler Biyolojisi, Bağışıklık Sistemi ve Antikorların Sentezi Tohumsuz Bitkiler II (3 0 3) 1-Sistematik ve taksonomi terimlerinin anlamı 2-Sistematikteki kategoriler, tür tanımı, tür altı ve üstü kategoriler ve bunların oluşumları. 3-Tür ve drog yazımları 4-Taksonomik kuralların işleyiş şekilleri 5- Divisio: Lichenes a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması

6 e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı liken türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri 6-Divisio: Broyphyta a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı yosun türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri - Divisio: Pteridophyta a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı liken türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri Tohumsuz Bitkiler II Laboratuvar ( 0 2 1) 1-Likenlerin morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi 2-Yosunların morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi 3-Eğreltilerin morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi Hayvan Histolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Epitel Dokusu; Örtü epiteli, Bez epiteli; Bağ Dokusu, Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu iplikleri; Kıkırdak Dokusu, Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak; Kemik Dokusu, Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik hücreleri; Kan Dokusu, Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler; Kas Dokusu, Düz kasın yapısı, İskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı; Sinir Dokusu, Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri Omurgasızlar- II Laboratuvar ( 0 2 1) Phylum: Mollusca Phylum: Arthropoda Subphyla: Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata Phyla: Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida. Phylum: Echinodermata Subphyla: Eleutherozoa, Pelmatozoa ya ait çeşitli örneklerin incelenmesi. Böceklerin genel morfolojik özellikleri ile takımlarının ayırt edici karakterleri çeşitli taksonlara ait çok sayıda örnek ve ilgili preparatlar kullanılarak incelenmektedir. Her takım içerisinden en önemli görülen cins ve türlere ait kurutulmuş veya mümkünse canlı bireyler öğrencilere inceleme amacıyla verilmekte veya gösterilmektedir. Böceklerin gelişim safhalarının daha iyi öğrenilmesi maksadıyla, her öğrenciye daha yakından incelenmesi için, tarafımızdan temin edilen bir böcek türüne ait yumurta veya tırtıllar verilmektedir. Ayrıca her takımı ilgilendiren çeşitli slaytlar ve video filmleri gösterilmektedir Moleküler Biyoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Moleküler Biyoloji Laboratuvarında Kullanılan Alet ve Cihazların Çalışma Prensiplerinin Tanıtımı, Bitki ve Kandan DNA İzolasyonu, DNA ve RNA nın Spektrofotometrik Kantitatif Tayin Yöntemleri, Protein İzolasyonu; Proteinlerin spektrofotometrik kantitatif tayin yöntemleri, Eletktroforez Teknikleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Moleküler Markör Teknikleri (AFLP,RFLP), Moleküler Markör Teknikleri (SSR, RAPD SSCP (Single Strained Condformational Polymorphism), Proteinlerin SDS-PAGE İle Analizi Ve Boyama Teknikleri, Moleküler Teknikler Kullanılarak Mikroorganizmaların Tanısı Ve Teşhisi, Bakteriyel Konjugasyon, Kısa zamanlı Mutajenite Test Sistemleri, DNA Baz Dizisinin Analizİ

7 Biyokimya (3 0 3) Su, karbonhidratlar: yapilan ve biyolojik fonksiyonlan; Lipitler: Yapıları ve biyolojik fonksiyonları; Amino asitler, peptidler ve Proteinler: Yapılan ve biyolojik fonksiyonları; Enzimler ve enzim kinetiği; vitaminler ve Koenzimler; Nükleik asitler: Yapılan ve biyolojik fonksiyonları. Hücre yapısı, hücre zarmdan aktif ve pasif madde geçişleri, Nükleik asitlerin biyosentezi, nükleotitlerin biyosentezi, Protein biyosentezi, amino asit ve diğer azotlu maddelerin metabolizması, fotosentez, karbonhidrat metabolizması, Lipid metabolizması, Karbonhidrat ve lipidlerin biyosentezi. Karbon hidrat ve lipid metabolizmasi, Karbonhidrat ve lipid metabolizmalanmn düzenlenmesi Biyokimya Laboratuvar ( 0 3 1) Karbonhidratların reaksiyonlan, nişastanm hidrolizi, Proteinlerin reaksiyonlan, nükleik asitlerin reaksiyonlan, İdrarın fiziksel ve mikroskopik incelenmesi, idrarda, glukoz, protein, keton cisimleri, kreatin ve safra boyar maddelerinin tayini, Lipidlerin reaksiyonlan, Sütte kazein ve laktoz tayini, Kanda glukoz, toplam Lipit, toplam protein, kalsiyum, ürik asit, üre tayini, karaciğer fonksiyon testleri, biyokimyasal reaksiyonlarm hızı üzerine substrat derişiminin etkisi. ÜÇÜNCÜ YIL BEŞİNCİ YARIYIL Bitki Anatomisi ve Morfolojisi (3 0 3) Çiçek, Kökeni, Yapısı, Döllenme, Görevi; Meyva, Kökeni, Yapısı. Meyva Tipleri, Kuru Meyveler, Etli meyveler, Etli Yalancı Meyveler, Meyva Büyümesi. Görevi;Tohum, Kökeni, Yapısı, Tohum Çimlenmesi. Bitki hücrelerindeki kısımlar, Protoplazmik oluşumlar, Hücre çeperi, Geçitler, Plasmodesmler, Hücre çeper oluşumu, Meristemler ve bitki büyümesi, a)apical meristemler, b)vaskular kambiyum, Bitki dokuları, a)epiderma, b)parankima, c)kollenkima, d)sklerankima (lifler -sklereid), e)ksilem elementleri, f)floem, Salgı yapıları, Periderm, Gövde, Yaprak, Kök, Çiçek Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Yaprak yapısı, Parçalı Yaprak, Bileşik Yaprak, Yaprağin Gövdeye Bağlanışları, yaprak Dizilişleri, Çiçek Yapısı, Kaliks, Korolla, Androkeum, Gynekeum, Çiçek Simetrisi, Çiçek Diyagramı, Çiçek Formülü, Çiçeklenme Durumları, Meyve Yapısı, Agregat Meyveler, Bileşik meyveler. -Bitki hücrelerinin kısımları -Sekonder hücre çeperleri -Basit geçitler -Kenarlı geçitler -Epidermal hücreler -Vasküler kriptogamlar, Gramineae ve bazı dikotiledonların değişik yapraklarndan stoma tipleri -Parankima hücreleri a)klorenkkima b)aerankima -Kollenkima hücreleri -Sklerankima hücreleri a)lifler b)sklereid -Salgı hücreleri a)latisifer b)salgı tüyü ve salgı bezleri -Periderm a)fellojen b)fellem c)lentisel -Gövde a)primer vaskuler sistem b)vaskular sistemin sekonder büyümesi -Kök -Odun a)gymnosperm odunu b)dikotiledon odunu

8 Genetik (2 2 3) Giriş ve Tarihçe; Genetikte Uygulama Yöntemleri ve Genetiğin Uygulama Alanları, Hücre, Bölünmesi ve Kromozomlar, Hücre Döngüsü ve Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme ve Gametogenez, Genotip, fenotip, gen, allel, çaprazlama, monogenik ve poligenik kalıtım kavramlarının tanımı. Mendel denemelerinin esası, Mendel Genetiği (monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlamalar), Kontrol (test) çaprazlamaları ve çaprazlama sonuçlarının istatistikî analizi. Pedigree analizi, Mendel oranlarından sapmalar (eksik dominantlık, kodominantlık, çoklu allelizm, letal alleller) İnsanlarda X kromozomu bağlantısı, Reaksiyon Normu, Mendel genetiğinden sapmalar (komplementerlik, supplementerlik, poligenik kalıtım), Olasılık ve Khi Kare testi, Eşey Belirlenmesi ve Eşeye Bağlı Kalıtım, Genetik ifade üzerine etkili iç ve dış çevresel faktörler (penetrans, expressivite, supresyon ve pozisyon etkisi, sıcaklık) (Konjugasyon, transdüksiyon, transformasyon), Sitoplazmik Kalıtım, Bağlı Genler ve Kromozom Haritaları, Ökaryotlarda ileri haritalama teknikleri (tetrat analizleri) ve prokaryotik organizmalarda gen haritalarının yapılması, Mutasyonlar, Kromozomal mutasyon tipleri-i (kromozom yapısında meydana gelen değişmeler), Kromozomal mutasyon tipleri-ii (kromozom sayısında meydana gelen değişmeler), Popülasyon genetiği (Allelik frekansların saptanması, Hardy-Weinberg yasası, genetik varyasyon ve genetik varyasyonun tanımlanmasını esas alan yöntemler), Popülasyon genetiği-ii (Allelik frekansların değişimine neden olan etkiler: mutasyon, genetik kayma, rastlantısal allelik frekans değişimleri, göç ve doğal seçilim) Bitki Fizyolojisi (3 0 3) Bitki fizyolojisine giriş, difüzyon ve ozmos olayları, bitkilerde su kaybı, bitki toprak ve su ilişkileri, madensel tuzların alınması, fotosentez, kemosentez, azot metabolizması, solunum Mikrobiyoloji (4 0 4) Bakterilerin anatomik yapıları, Bakterilerin kimyasal yapıları ve enzimleri, Bakterilerde metabolizma ve metabolizmayi etkileyen faktörler, Bakterilerin üremesi ve üremeyi etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörler, Kemoterapotiklerin ve dezentektanlarin etkisi, Bakterilerde ekstrakromozomal genetik elementler, Plazmidler ve Bakteriyofajlar, İriteksiyon mekanizmasi, Mikroorganizmalara ve konakçıya ait faktörler, Virulans değişimi, Bağışıklık ve bağışıklığı etkileleyen faktörler, Antijen türleri ve bakteriyel antijenler, İmmunoglobülünler ve özellikleri, biyolojik aktiviteleri, Hücresel ve Humoral immun cevap mekanizmasi, İnfeksiyonlara karşı bağışıklık Hayvan Morfolojisi (2 0 2) Canlı ve Özellikleri, Morfoloji, Anatomi, Histoloji, Sitoloji ve Embriyolojinin Tarif ve Alanları, Anatomik Terimler, Eksen ve Düzlem, Sindirim Sistemi; Solunum Sistemi; Dolaşım Sistemi; Boşaltım Sistemi; Hareket Sistemi; Sinir Sistemi; Santral ve Çevresel Sinir Sistemi, Genital Sistem; Gamet ve Gonat Omurgalılar-I (2 0 2) Hayvanlann sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalılann genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata'nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata'nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Cephalochordata nın genel özellikleri ve sınıflandırılması, Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet

9 yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organlan ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri. Petromyzontes Takımının genel karakterleri, morfoloji, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir sistemler ve duyu organlan, üreme ve sınıflandırılması. Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamlan ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması Bitki Fizyolojisi Laboratuvar (0 2 1) Bitki organlarındaki temel elementler, difüzyon ozmos plazmoliz ve turgor, kök basıncı, bitkilerde suyun hareketi, normal bitki gelişmesinde temel elementlerin önemi, karbon özümlemesi, terleme, fotosentez ve solunumla ilgili deneyler Mikrobiyoloji Laboratuvar (0 2 1) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Mikroorganizmaların beslenme ve üreme özellikleri, Bakteri, Virus, Fungus, farklılıkları ve in vitro koşullarında üreme özellikleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarnda kullanılan temel besiyerleri ve kullanım amaçları, Mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonu, Mikroorganizmaların biyokimyasal aktivitelerinin ölçülmesi, Mikroorganizmaların boyanması için kullanılan boyalar ve boyama metotları, Mikroorganizmaların mikroskobik preparatlarının hazırlanması, Mikroorganizmaların tanınmasında kullanılan serolojik yöntemler Omurgalılar-I Laboratuvar ( 0 2 1) Hemichordata, Urochordata ve Cephalochordata ya ait örneklerin tanınması ve bazı özelliklerinin incelenmesi. Cyclostomata, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nİn morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemlerinin incelenmesi ve bu gruplara ait bazı türlerin tanınması Hayvan Morfolojisi Laboratuvar (0 2 1) Laboratuar Hayvanları, Deney Hayvanları, Deneylerde Kullanılacak Hayvanlarda Dikkat Edilecek Hususlar, Enjeksiyon Teknikleri, Anestezi ve şekilleri; Kurbağa: İç Organlarının İncelenmesi; Fare: İç Organlarının İncelenmesi, ALTINCI YARIYIL Moleküler Genetik (2 2 3) Moleküler Tarihçe, Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu, Nükleik Asitlerin Yapısını Oluşturan Birimler, Nükleik Asit Sentezi (Replikasyon), Genetik Şifre, Transkripsiyon (RNA sentezi), RNA ların Modifikasyonu ve İşlenmesi ( ekzon-intron işlenmesi, poliadenilasyon, 5 kapakları), DNA nın Organizasyonu, Genlerin Kromozomda Organizasyonu, Protein Sentezi (Translasyon), translasyon sonrası işleme ve protein transportu, Genlerin İfadesinin Kontrolü, Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Mutasyonlar ve DNA Tamiri, Bakteri ve Virüs Genetiği, Transformasyon, konjugasyon, transdüksiyon ve rekombinasyon, Hareketli genetik elementler ve transpozisyon, Moleküler evrim, Kromozomal ve kromozom dışı genetik materyalin evrimi

10 Tohumlu Bitkiler (3 0 3) Bitkilerin isimlendirilmesi, Sınıflandırma sistemleri; Sistematik, kategoriler; Gynospermae'nin özellikleri ve sınıflandırılması; Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması; Angiospermae' özellikleri; Çiçek örtü yaprakları- andrakeumnın ginekeum ve ovaryum durumları; Angiospermae nın sınıflandırılması; Özellikle Türkiye florasında yer alan familyaların özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması Hayvan Fizyolojisi (2 0 2) Fizyolojinin Tarif ve Alanı, Hayvanlarda Boşaltım; Sindirim Sistemi; Solunun Sistemi;, Dolaşım Sistemi; Kan Damarları; Genital Sistem; Gamet Hücreleri Gonatlar, Omurgalılarda Dişi Üreme Sisteminin Organları; Hareket Sistemi; Sinir Sistemi Hayvan Coğrafyası (2 0 2) Coğrafya araştırmalarının biyoloji içerisindeki yeri, önemi, çeşitleri ve ilgili olduğu diğer biyolojik dallar hakkında bilgi verilmekte ve tartışılmaktadır. Yayılış alanı yapısı, dinamiği, sınıflandırması ile çeşitli Hayvan Coğrafyası bölgeleri, yayılış alanları, özellikleri, endemik türleri ile birlikte açıklanmaktadır. Türkiye ve komşu ülkelerinin Paleocoğrafyası hakkında bilgi verilmektedir. Dünyanın oluşumu, biyosferin gelişimi, zoocoğrafik bölgeler ile karakteristik fauna elementlerini tanıtan çeşitli video filmleri gösterilmektedir Bitki Coğrafyası (2 0 2) Bitki coğrafyası ilgi alanları Areallerin tanımı ve bitkilerin yayılışına etki eden faktörler, Tarihsel Bitki Coğrafyası-Paleobotanik, Jeolojik devirlerde karaların dağılımı ve bitki gruplarının yayılışına olan etkileri, Floristik alem, altalem ve bölgelerin tanıtılması ve bunları karakterize eden familya ve cins düzeyindeki taksonlar, Yurdumuzun bitki coğrafyası açısından sahip olduğu özellikler, Bitkilerin yayılışıyla, ilgili prensipler, Kesinti alanları, Endemizm çeşitleri ve sebepleri. Yurdumuzda endemizm Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı ( 0 2 1) Bitkilerin isimlendirilmesi, Sınıflandırma sistemleri; Sistematik, kategoriler; Gynospermae'nin özellikleri ve sınıflandırılması; Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması; Angiospermae' özellikleri; Çiçek örtü yaprakları- andrakeumnın ginekeum ve ovaryum durumları; Angiospermae nın sınıflandırılması; Özellikle Türkiye florasında yer alan familyaların özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar (0 2 1) Osmotik Basınç, Permeabilite ve Hücre Zarı, Fizyolojik Eriyikler, Reflex Faaliyetlerinin Gözlenmesi, Fizyolojik Çözeltiler ve Hemoliz, Kan Hücreleri Sayılması, Kan Grubları Tayini, Hemoglobin Miktarının Tayini, Renk İndeksinin Tespiti, İnsanda Nabız ve Kan Basıncı Ölçülmesi, Enjeksiyon Teknikleri, Eritrositlerin Çökme Hızı.

11 Omurgalılar -II (2 0 2) Reptilia, Aves ve Mammalia' nın karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması Omurgalılar-II Laboratuvar ( 0 2 1) Reptilia, Aves ve Mammalia'nın morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemlerinin incelenmesi ve bu gruplara ait bazı türlerin tanınması. DÖRDÜNCÜ YIL YEDİNCİ YARIYIL Araştırma Teknikleri I (2 4 3) Bir bilimsel araştırmanın planlanma aşamaları, veri toplama, verilerin manyetik ortama aktarılması, laboratuar çalışmalarının planlanması, bilimsel araştırma metotlarının kullanılması Biyoteknoloji (2 0 2) Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknoloji nedir, Dünya ve biyoteknoloji, Substratlar ve biyoteknoloji, Genetik ve biyoteknoloji, Rekombinant DNA teknolojisi, Molekular bioteknoloji, Prokaryotik and eukaryotik organismalar, E. coli, Saccharomyces cerevisiae, DNA, RNA ve protein sentezi, Bioproses and bioteknoloji, Enzim teknolojisi, Gen ekspresyonlarının manipulasyonu, Rekombinat protein üretimi, Direkted mutagenes, Protein mühendisliği, Moleküler diagnos, Aşılar, antibiyotikler, transjenik bitki ve hayvan. gen terapisi Biyoteknoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Besi yeri hazırlama, Hücre sayımı, Büyüme eğrisi, Flasklarda etanol üretimi, DNA isolasyonu, Kimyasallar ve UV ile mutagenez, Fermenter ile Fermentasyon, Protein isolasyonu, SDS-PAGE, HepatitC diagnosu, Servix kanseri tiplendirmesi Hayvan Embriyolojisi (2 1 3) Hayvan Embriyolojisinin tarihçesi, Embriyoloji tipleri, Oogenez, Spermatogenez, Sperm ve yumurta morfolojisi, Yumurta tipleri, Yumurta zarı tipleri, Segmentasyon ve tipleri, Gastrulasyon ve tipleri, Morfogenez, Determinasyon, İndüksiyon ve organizatör bölgeler, Fertilizasyon, Mezoderm ve Sölom oluşumu çeşitli hayvan guruplarında embriyonik ve ontogenik gelişme.

12 SEKİZİNCİ YARIYIL Evrim (2 0 2) Giriş, Evrim Görüşüne Kısa Bir Bakış ve Değerlendirme, Evrim Hakkında Bir Örnek: HIV, Evrimin Kanıtları, Jeolojik Zaman Çizelgeleri, Darwinist Doğal Seçilim, Evrimsel Değişimin Mekanizması: Mutasyonlar Ve Genetik Çeşitlilik, Popülâsyonlarda Mendel Genetiği I: Seçilim ve Mutasyonun Evrime Etkisi, Popülâsyonlarda Mendel Genetiği II: Göç, Genetik Sürüklenme ve Rasgele Olmayan Çiftleşmeler, Çoklu Lokuslarda Evrim: Linkaj (Linkage), Eşey (Sex) Ve Kantitatif Genetik, Adaptasyon ve Eşeysel Seçilim, Yaşamın Hikâyesi: Türleşme Mekanizmaları, Evrimsel Ağaçların Oluşturulması, Yaşamın Orijini Ve Prekambriyen Evrim, Kambriyen Patlaması, İnsanın Evrimi, Moleküler Evrim, Evrim Ve İnsan Sağlığı Araştırma Teknikleri II (2 4 3) Bilimsel düzeyde hazırlanan çalışmanın bir makale haline getirilme aşamaları, bilimsel çalışmalarda teknolojiyi yetkin kullanabilme Hayvan Ekolojisi (2 0 2) Ekoloji ve çevre bilimlerinin tanımı, yer kürenin tarihsel değişimi ve türlerin oluşumuna etkisi, ekolojide temel bazı kavramlar ve kuramlar, abiotik faktörler ve organizmalara etkileri, biotik faktörler, populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri, ekosistem ve özellikleri, dünyanın büyük ekosistemleri, insanlığın ekolojik sorunlan, doğanın korunması, çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar Bitki Ekolojisi (2 0 2) Bitki ekolojisinin konusu, tarifi, tarihi gelişimi, Ekolojinin bölümleri Ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve bilimlerindeki yeri; Ekolojinin inceleme ve araştırma yöntemleri, Türlerin fiziksel ortam ile ilişkileri; Toprak faktörü, Özel konulu (Termik santrallerin çevresi olumsuz etkileyen faktörler; Turizm ve çevre ilişkileri. SEÇMELİ DERSLER Biyolojide Bilgisayar Kullanımı (3 2 4) 3.SINIF 2. DÖNEM Biyolojik araştırmalarda en fazla kullanılan kelime-işlem paket programları hakkında bilgi verilmektedir. dbase derleme programları kullanılarak öğrenciler tarafından biyolojik bilgi birikimi üzerine bir proje tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca GIS mühendisliğinde kullanılan programlarla veri derleme, süzme ve sunu hazırlama yapılmaktadır. Çeşitli bilgisayar donanımı ve bunların araştırmalardaki gerekliliği ve kullanımı hakkında bilgi verilmektedir. Çeşitli biyolojik programlar içeren CD-ROM lar gösterilmekte, bunların biyolojik araştırmalarda kullanımının önemi vurgulanmaktadır. Internet hakkında bilgi verilerek internet in biyolojik araştırmalardaki önemi açıklanmaktadır.

13 Parazitoloji - I (2 0 2) Parazitlik ve parazitler, hastalıkların oluşu ve yapı bozuklukları, hastalardaki belirtiler, parazitozlann tanınması. Helmintler, insanda parazitlikleri, Arthropodlar ve parazitlikleri; artropodlann vektörlüğü, vektör artropodlarla savaş. Böceklerin parazitlikleri; sinekler ve parazitlikleri, Sivrisinekler, Tatarcıklar, Seratopogondiler, Simulüdler, Tabanidler, Ahır sinekleri ve parazitlikleri. Pireler, Tahtakuruları, Bitler, Akarlar, Dermanissidler ve parazitlikleri Parazitoloji-I Laboratuvar ( 0 2 1) Erişkin solucanların bulunup tanınması, Helmint yumurtalarının bulunup tanınması, Parazit artropodlann bulunulması, tanınması ve incelenmesi Populasyon Genetiği (2 0 2) Popülasyon Genetiği, Gen Havuzlarındaki Gen Frekansı, Genetik Varyasyon, Fenotipik Çeşitlilik ve Genetik Varyasyon, Genetik Varyasyonun Organizasyonu, Rasgele Eşleşme ve Fenotipe Göre Eşleşme, Kendileşme (Akraba Evlilikleri), Evrimin Nedenleri, Genetik Sürüklenme, Mutasyon, Göç, Doğal Seçilim, Genetik Polimorfizmin Devamlılığı, Kantitatif Genetik, Suni Seçilim, Seçilim Yoğunluğu, Doğal Popülasyonların Birbirleri İle İlgileri, Kalıtımın Anlamı, Üretim Programlarının Tasarımında Kalıtımın Kullanılması, Akrabalar Arasındaki Benzerlikler, Seçmenin Etkinliği I, Seçmenin Etkinliği, Gen Göçünden Meydana Gelen Frekans Değişimleri, İç ve Dış Çaprazlamanın Etkisi, Genetik Sürüklenmenin Gen Frekansına Etkisi, Doğal Popülasyonların Yapısı ve Evrim Hızı Endokrinoloji (2 0 2) Endokrin Sistemin Tanımlanması, Kimyasal Uyarıcılar ve Etki Şekilleri, Hormonların Kimyasal Yapısı, Hormon İşlevinin Mekanizması, Hormonların Sınıflandırılması, Endokrin Bezler ve Hormonları, Hipofiz Bezi Hormonları ve İşlevleri, Tiroit ve Paratiroit Bezi Hormonları ve İşlevleri, Eşey Bezi Hormonları ve İşlevleri, Epifiz ve Pankreas Bezi Hormonları ve İşlevleri, Adrenal Bez Hormonları ve İşlevleri, Timüs Bezi Hormonları ve İşlevleri, Bölgesel Düzenleyiciler (NO, PG, NGF, Adrenomedulin, VEGF vs.) Endokrinoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Endokrin bezlerin histolojisi ve ışık mikroskobunda gösterimi yapılacaktır Temel Gıda Mikrobiyolojisi (2 0 2) 1- Gıda mikrobiyolojisinde önem taşıyan mikroorganizmalar 2- Gıda maddelerine bulaşan mikroorganizmaların kaynakları 3- Gıda zehirlenmelerine neden olan bakterilerin kaynakları 4- Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler 5- Mikroorganizmaların oluşturduğu kimyasal değişiklikler 6- Çeşitli gıda maddelerinde oluşan mikrobiyolojik bozulmalar (bitkisel, hayvansal ve konserve gıdalarda oluşan mikrobiyolojik bozulmalar) 7- Bira, şarap ve diğer fermente gıdalarda görülen mikrobiyolojik bozulmalar 8- Gıda zehirlenmeleri 9- Gıdalarda mikotoksin oluşumu

14 Temel Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvar (0 1 1) 1- Mikroorganizmaların beslenmesi Besin ortamları ve hazırlanması 2- Saf kültür elde etme metotları 3- Anaerob kültür metotları 4- Mikrobial metabolizma (polisakkaritlerin hidrolizi, seluluo hidrolizi, yağların hidrolizi, lesitinaz üretimi) 5- Enfeksiyon yapıcı ekzoenzimlerin belirlenmesi (hemolizin üretimi, koagülaz üretimi, DNase üretimi) 6- Mayaların alkol üretimi, bazı bakterilerin laktik asit üretimi 7- Karbohidrat fermentasyonu 8- İMVİC testi 9- Katalaz, arjinin dihidrolaz üretimi 10- Suyun bakteriolojik analizi 11- Besinlerde Salmonella, fekal Ecoli, Staphylococcus aureus, toplam mikroorganizma sayısı, toplam koliform sayısı 12- Meyve suları ve konservelerin bakteriolojik analizi Gelişim Genetiği ve Kanser (2 0 2) Gelişim Genetiği, Gelişimin Temel Kavramları, Caenorhabditis Elegans a Gelişim, Drosophila da Gelişimin Genetik Düzenlenmesi, Diğer Organizmalarda Gelişim, Davranış Genetiği, Davranış Genetiğinin Metotolojisi, Karşılaştırmalı Yaklaşım, Yapay Seçme, Tek Gen Etkilerinin Analizi, Drosophila da Davranışın Genetik Analizi, İnsan Davranış Genetiği, Kanser ve Genetik, Kanser, Kanser Genetik Bir Hastalık mıdır?, Kanser Klonal Bir Hastalık mıdır?, Onkogenler, Tümör Baskılayıcı Genler, Diğer Ailesel Kanser Sendromları, DNA Onarım Genlerindeki Hasarlar, Sık Görülen Kanserlerde Genetik Yatkınlık, Kanser İçin Genel Bir Mekanizma, Moleküler Evrim, Nükleotit Dizilerinde Evrimsel Değişim, DNA Dizilerinin Arasına Eklenen Nükleotitlerin Sayısının Tahmin Edilmesi, Moleküler Filogenetik, Nükleotit Eklenmesinin Oranı ve Modelleri, Moleküler Saat SEÇMELİ DERSLER 4.SINIF 1. DÖNEM Parazitoloji -II (2 0 2) Parazit ve Parazitlik, Protozoonlar; Evrim ve gelişimleri, Helmintler; Evrim ve gelişimleri, Nematodlar; Evrim ve gelişimleri Parazitoloji -II Laboratuvar ( 0 2 1) Protozoon parazitleri preperat hazırlama ve boyama yöntemleri, Paraziter hastalıklarda tanı yöntemleri, Dışkı ve kan materyallerinin incelenmesi ve yöntemleri, Paraziter hastalıklarda serolojik yöntemler; Örnek parazit preparatlarinin incelenmesi.

15 Ekonomik Bitkiler (2 0 2) Bitkisel ürenlerin özellik ve önemleri, Ekonomik bitkilerle kültür bitkileri arasındaki ilişki, Besin Bitkileri; Tahil bitkileri, Baklagiller ve kuru meyveler, Şeker elde edilen bitkiler, Sebzeler, Meyveler, Yağ bitkileri, Endüstri Bitkileri; Lif bitkileri, Odunundan yararlanılan bitkiler, Boya elde edilen bitkiler, Tanen elde edilen bitkiler, Zamklar ve zamk elde edilen bitkiler, Reçineler ve reçine elde edilen bitkiler, Lateksler ve kauçuk elde edilen bitkiler, Uçucu yağlar ve uçucu yağ elde edilen bitkiler, Baharat Bitkileri; Uyarıcı bitkiler, Tibbi Bitkiler; Alkaoit taşıyanlar, Müsilaj taşıyanlar, Kalp glikozitleri taşıyanlar, Saponin taşıyanlar, Süs Bitkileri Ekonomik Bitkiler Laboratuvar (2 0 2) Besin Bitkileri; Nişaştalar, Salep yumrusunun makroskobik, tozunun mikroskobik incelenmesi; Besin Bitkileri; Yağ veren bitkiler Lif veren bitkiler, Boya ve Zamk Bitkileri, Tanen ve Reçine Bitkileri; Uçucu Yağ Bitkileri; Baharat Bitkileri; Uyarıcı Bitkiler; Tibbi Bitkiler; Bu bitki gruplarına ait herbaryum örneklerinin incelenmesi Viroloji (1 0 1) Virus partikülünün genel morfolojisi, Virusların kapsid yapılarına göre dağılımları, Viral zarflar ve Vıral nükleik asitler, Virusların sınıflandırılmaları DNA virusları, RNA virusları, Virus konak hücre ilişkileri, Viruslarin üreme ve replikasyonlari, Viruslar arasindaki genetik ilişkiler, Mutasyon ve rekombinasyon, Viruslar arasında meydana gelen genetik olmayan ilişkiler, Virus hastalıklarında immunite, Virus hastalıklarındaki humoral ve hücresel bağışıklık, Viral aşılar ve İnterferon, Virus hastalıklarında Laboratuar tanı yöntemleri, Virus hastalıkları, Pieorna virus grubu, Enteroviruslar ve Rhino viruslar, Hepatit virusları ve viral hepatitler, Myxovirus grubu, Orthomyxovirus grubu ve Paramyxovirus grubu, Herpes virus grubu, Pox virus grubu, Adeno virus grubu. Rhabdo virus grubu, Aido Karşılaştırmalı Omurgasızlar Biyolojisi (2 2 3) Omurgasız Hayvanların Protozoa` dan itibaren Classis ve Ordo düzeyinde: Vücut Örtüsü, Sindirim, Solunum, Boşaltım, Dolaşım ve Üreme Sistemlerinin biyolojik ve şematik Olarak Karşılaştırılmaları Populasyon Dinamiği (2 0 2) Populasyonun gelişmesi; biyolojik artış p otansiyeli, çevresel tepki, ortamın taşıma gücü, geometrik artış modeli ve lojistik eğri, populasyon artış modellerinin incelenmesi, populasyon dengesi; yoğunluğa bağlı faktörler, yoğunluğa bağlı olmayan faktörler, canlı kaynaklann kullanımında populasyon dinamiğinin önemi; populasyonları etkileyen faktörlerin modellenmesi, lojistik eğri ve avlanabilir hayvan sayısının dengeli kullanımı, maksimum biyolojik verim Herbaryum Teknikleri (2 0 2) Herbaryum tarifi ve amaçları, Herbaryum, botanik bahçesi ve arboretumların fonksiyonları ve önemleri, Çiçekli bitkilerin herbaryumları Bitki toplama teknikleri, Toplamada kullanılan malzemeler Pres yapma ve kurutma, Herbaryum yapma teknikleri, zehirleme,yapıştırma, kartoteks, Bitkilerin dolaplara yerleştirilmesi, Ödünç gönderme, hediye veya bitki değiş tokuşu, Özel bitki grublarının herbaryumları, a)çiçeksiz bitkilerin herbaryumu b)suçul bitkilerin herbaryumu, kara bitkilerinin herbaryumu Ülkemizdeki herbaryumlar a)üniversite herbaryumlaru, araştırma kuruluşlarının herbaryumları, özel şahıs herbaryumları b)uluslararası herbaryumlar

16 Çevre ve Kirlilik (2 0 2) 1- Biyolojinin çevre açısından önemi 2- Çevreyi kirleten unsurlar A- Hava kirliliği a) Ozon tabakasındaki değişiklikler b) Ozonun Havaya Etkisi B- Su Kirliliği C- Toprak Kirliliği a- Erozyon b- Gübreleme ve Etkileri c- Anız Yakma 3- İnsanın Dünya Ekosistemlerine Etkisi 4- Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamları 5- Türkiyede Yaşama Alanlarının Tahribatı A- Ormanlarda Tahribat B- Tarım Alanlarında Tahribat C- Bakir Alanlarda Tahribat D- Sulak Alanlarda Tahribat E- Diğer Alanlarda Tahribat 6- Yurdumuzda Çevre Faktörleri Etkisindeki Yaşama Ortamları, Özelikleri A- Ormanlar B- Çayır-Meralar C- Sulak Alanlar a- Akarsular b- Göller c- Denizler 7- Canlı Genetik Kaynakların Koruma Yöntemleri Hidrobiyoloji (2 0 2) Hidrobiyoloji, kapsamı ve konusu, tüm sular, okyanuslar, denizler, Göller (yapılarına ve verimliliklerine göre göllerin sınıflandırılması, göllerde termal tabakalaşma, göllerde besin zinciri), Sularda karbondioksit ve oksijen dengesi, Sularda bulunan bitkiler ve limnolojik önemleri, Nektonlar, Planktonlar (zooplanktonlar, fitoplanktonlar, bentozlar) Hidrobiyoloji laboratuvarı (0 2 1) Su canlılarına ait örnekler gösterilir Genetik Mühendisliği (2 0 2) Gen Manipülasyonları, Temel Teknikler: Elektroforez, PCR, Nükleik Asit Hibridizasyonu, Transformasyon, DNA Moleküllerinin Kesilmesi ve Yeniden Birleştirilmesi, Pilazmit Ve Faj Vektörlerin Biyolojisi; Kozmitler, Fazmitler ve Diğer Geliştirilmiş Vektörler, Klonlama Stratejileri, Dizi Analizi ve Mutagenez, Escherichia coli Dışındaki Bakterilerde Klonlama, Saccharomyces Cerevisia ve Diğer Fungilerde Klonlama, Hayvan Hücrelerine Gen Aktarımı, Hayvanlarda Genetik Manipülasyonlar, Bitkilere Gen Aktarımı, Transgenik Teknolojide Gelişmeler, Rekombinant DNA Teknolojisinin Uygulama Alanları

17 Mesleki Yabancı Dil-I (3 0 3) Bilimsel makaleleri çeviri ve anlama çalışmaları yapma. Biyolojik çalışmalarda kullanılan yabancı terminoloji hakkında bilgi vermek ve yabancı dilde yapılan araştırmalarda ve bilimsel makale yazımlarında kullanımına ait örnekler göstermek. SEÇMELİ DERSLER 4.SINIF 2. DÖNEM Palinoloji (2 0 2) Mikrofosiller, Polen ve spor morfolojisi, Şekil, ölçü,sporoderm tabakaları,sculptur tiplerinin tanımı, -Polen ve spor morfolojisinin uygulamaları, Polen ve spor preparatlarını hazırlama yöntemi a)asetoliz yöntemi b)wodehouse yöntemi, Polen ve sporların anahtarı Palinoloji Laboratuvar ( 0 2 1) -Polen ve sporların teşhisleri a)eğrelti ve yosun b)gymnosperm c)dikotiledon d)monokotiledon Türkiye Vejetasyonu (3 0 3) Orman vejetasyonu, maki vejetasyonu, frigana vejetasyonu, yüksek dağ stebi vejetasyonu, halofit vejetasyonu, higrofil vejetasyonu, kumul vejetasyonu, uçurum, kaya ve hareketli yamaç vejetasyonu Arazi (Botanik) (1 0 1) Arazi çalışmalarının amaçları, çeşitleri açıklanmaktadır. Arazi biyolojisi, kaydetme, toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraf çekimi teknikleri verilmektedir. Arazi çalışmaları için gerekli cihaz ve teçhizat temin edilmekte veya imal edilmektedir. Öğrenilen bilgilerin tatbikatı için Mayıs ayında iki inceleme gezisi gerçekleştirilmektedir Arazi (Zooloji) (1 2 2) Arazi çalışmalarının amaçları, çeşitleri açıklanmaktadır. Arazi biyolojisi, kaydetme, toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraf çekimi teknikleri verilmektedir. Arazi çalışmaları için gerekli cihaz ve teçhizat temin edilmekte veya imal edilmektedir. Öğrenilen bilgilerin tatbikatı için Mayıs ayında iki inceleme gezisi gerçekleştirilmektedir.

18 Bitki Embriyolojisi (2 0 2) 1- Embriyolojinin tarihçesi ve gelişimi2- Bitkilerde hayat devri3- Üreme organlarının yapıları ve eşey dağılımı (açık ve kapalı tohumlularda).4- Plesantalanma ve tipleri5- Embriyo kesesi tipleri ve yedek besin depoları 6- Döllenme7- Endosperm oluşumu, gelişimi ve tipleri8- Embriyoa)Dikotil embriyosıb)monokotil "c)embriyoda meydana gelen değişiklikler10- Embriyonun taksonomi ile ilgisi11- Apomiksis Bitki Embriyolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) 1-Plesanta ve plesanta tipleri, a) Primulaceae'de, b) Bromeliaceae'de, c) Salixaceae'de 2- Çiçek yapısı, a)çamlarda erkek ve dişi çiçekler, b)kapalı tohumlularda, 3- Polena)Açık tohumlulardab)kapalı tohumlularda 4- Tohum yapısı ve tipleri Çevre Biyoteknolojisi (2 0 2) Mikrobiyal ekoloji, Atık sular ve kanalizasyon muamelesi, Biomediasyon, Mikroplar ve jeolojik çevre, Mikroorganizmalarca yapılan korozyon Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Su kalitesi, Örnekleme, Topraktan mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması, sütten, etten, peynirden mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması, Petrolden mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması Zoolojik Müze Metotları (2 0 2) Koruma ve muhafaza etme metotları, Omurgasız hayvanlar: Süngerler ve Sölenteratlar, derisi dikenliler, kurt ve kurt benzeri hayvanlar, yumuşakçalar; Eklembacaklılar; Krustase' ler (kabuklular} ve kordalılar; Eklembacaklılar; Örümcekler, Diplopod' lar, Kilopod' lar, Onikoforlar, Böcekler, toplama; öldürme, öldürme ve muhafaza solüsyonları, toplama ekipmanları, Sucul böceklerin toplanması; Böcekleri tuzak ile yakalamak, Arazide muhafaza ve depolama; bilgi kaydı, germe işlemleri; Böceklerin yumurta, pupa ve larvalarının preparasyonu, etiketleme, genital preparasyon hazırlama, Mikroskobik preparasyon, Kurumuş örneklerin depolanması, kuru örneklerden oluşan koleksiyonun muhafazası ve düzenlenmesı, Omurgalılar (Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler)' in toplanma, preparasyon ve muhafazası Davranış (2 0 2) Davranış bilimin tarihi perspektifi, Davranışın biyolojik temelleri, Davranış nedir?, Davranışın sınıflandırılması; İçgüdüsel davranışlar, Öğrenilmiş davranışlar, Davranışın incelenmesi; Kriter seçimi, Davranış çalışmalarında önemli noktalar, Davranışın doğası, Refleksler, İstemsiz hareketler, Uyartılar ve işaretler, Davranış araştırma yöntemleri, Davranış belirleyiciler, Davranış şekilleri; Beslenme davranışı, Predatör davranışı (Avcı-Av İlişkisi), Göç, Yönelme, Saldırganlık, Baskınlık sıralanımı, Haberleşme (Kimyasal, görsel ve mekanik haberleşme), Kur

19 yapma ve çiftleşme, Yavru bakımı, Periyodik davranış ve biyolojik zaman ayarı, Toplumsal davranış, Toplumsal böcekler ve Öğrenme Kromozomlar (2 0 2) Kromatin yapısı, Kromozomun yapı ve fonksiyonu, Kromozomların özellikleri, Çekirdek bölünmesi, Pozisyon ve orijin yönünden genlerin kontrolü, Mutagenezler, Kromozom haritaları, Eşey kromozom sistemleri, Genomda suni değişmeler Mesleki Yabancı Dil-II (3 0 3) Bilimsel makaleleri çeviri ve anlama çalışmaları yapma. Biyolojik çalışmalarda kullanılan yabancı terminoloji hakkında bilgi vermek ve yabancı dilde yapılan araştırmalarda ve bilimsel makale yazımlarında kullanımına ait örnekler göstermek Bilim Felsefesi (2 0 2) Felsefe nedir? Bilgi ve bilimin felsefesi nedir? Bilginin temel problemleri nelerdir, gerçek bilgiye nasıl ulaşılır, bilimde kullanılan kavram ve problemler nelerdir, bilime yaklaşım yolu nelerdir, doğru ve bilimsel bilginin kaynakları ve kriterleri nelerdir, bilime yaklaşım yolu nedir, bilim hakkındaki pozitivistik düşünce nedir, bilim felsefesinde analitik felsefe nedir, bilim felsefesi üzerine konu ile ilgili bilm adamlarının düşünceleri nelerdir, bilime kritik yaklaşım, bilime modern ve postmodern yaklaşım, 20.yy da bilimde felsefenin önemi ve rolü ve bilim felsefesinin insanlığa etkisi nelerdir? Biyoloji Tarihi (2 0 2) İnsan kültürünün ve bilgi hazinesinin gelişim süreci içerisinde kendini ve doğayı tanıma konusunda verdiği mücadelenin bir ürünü olarak biyolojinin gelişim sürecini toplamayı ve değerlendirmeyi amaç edinmiş bir derstir. Bu amaç dahilinde konuları; biyoloji felsefesi, milattan önce bilgi ve inanışlar dairesinde biyoloji, en eski ve bilinen biyologlar, Rönesans öncesi ve sonrası doğu ve batı toplumlarında biyolojinin algılanması ve gelişimi, yeni ve yakınçağda biyolojinin yaptığı atılımlar, teknik cihazların gelişimi seyrinde biyolojinin gelişimi ve çağdaş dünyada ülkemizde ve diğer ülkelerde biyolojinin son durumu hakkında bilgiler Vejetasyon Bilimi (2 0 2) Vejetasyon biliminin tanımı, Vejetasyon bilimi ile ilgli yerli ve yabancı tanınmış kaynaklar, Vejetasyon ve floranın tanımı ve farkları, Floristik sınıflandırmalar, Bitki sosyolojisine ait kavramların ilk açıklamaları (Braun- Blanquet tarafından ve son açıklamaları (Gehu ve Bivus- Martinez tarafından, Bitki sosyolojisinin tanımı, Bitki birliğinin (asosyasyon) tanımı ve karakterleri, Bitki sosyolojisi metotolojisindeki kademeler (analitik ve sentetik kademeler), Bitki sosyolojisindeki hiyerarjik düzen, Bitki sosyolojisi sistemi (bitki birimi) alt sıradaki ve üst sıradaki sıntaksonlar, Dünyadaki divisio ve ekosistem ve bunlardan Türkiye ile KKTC' de bulunanlar Klinik Biyokimya (2 2 2) Laboratuvar ölçüm metodları Kan analizleri Fonksiyon testleri İdrar analizleri

20 Gaita ve beyin omurilik sıvısı (BOS) Analizleri Hormonlar Mineraller Hematolojik Analizler Serolojik testler Tümör markırları Biyokimyasal analizler hata kaynakları Enzimoloji (2 0 2) Enzimolojiye genel bakış, enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin yapısı ve özellikleri, enzimlerin sınıflandırılması, enzim etki mekanizmaları, koenzimler, enzim aktivitesi, aktivite tayin yöntemleri ve kalite belirlenmesi, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğine giriş, enzim aktivitesinin kontrolü, immobilize enzimler.

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MBG-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL MBG-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-6602

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5502 UZMANLIK

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 4 7,5 Seçmeli FBİ 602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN DERSİN KODU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ T U L Topl. AKTS FBY5101 Ekonomik Değeri Olan Bitkiler FBY5103 Herbaryum Teknikleri

Detaylı

Toplam AKTS Kredisi 30

Toplam AKTS Kredisi 30 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl BIO 111 Genel Biyoloji I Zooloji 1 2-2 Z BIO 113 Genel Biyoloji I Botanik 2 2-2 Z BIO 115 Genel Biyoloji I Zooloji

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. İlker

Detaylı

Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ I Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ I Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ I Ders No : 030290052 : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 21 Kasım 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 13 Ocak 2017 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 27 5 32 Organik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

LER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇE

LER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇE İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ...5 VİRÜSLER...7 MONERA ALEMİ...9 PROTİSTA ALEMİ...12 Hayvan benzeri protistler: Protozoa... 13 Fungus benzeri protistler:

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ)

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ) BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ) GÜZ YARIYILI BİY 601 Bitki Taksonomisinin Temel Kuralları Bu derste bitki taksonomisinin temel konuları, kuralları ve uygulamaları öğretilecek, isimlendirme ile

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

1 Canlı Bilimine Giriş 2. 2 Yaşamın Kimyası 18

1 Canlı Bilimine Giriş 2. 2 Yaşamın Kimyası 18 1 Canlı Bilimine Giriş 2 1.1 Tüm yaşayan organizmaların belirli özellikleri ortaktır 2 1.2 Yaşam bir çok seviyede incelenebilir 4 1.3 Bilim insanları doğal dünyayı araştırmak için iyi yapılandırılmış yöntemler

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

I. YARIYIL MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ I (TBG 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ I (TBG 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Nigar VARDI : Doç. Dr. Mehmet GÜL Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN Programa Kabul İçin

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-2 ( 2. ) DERS KURULU (9 Kasım 2015-8 Ocak 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2 13.0.014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek- GÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı * SAYISI ** 1. YARIYIL. YARIYIL BYL601 Seminer 3 10 3 10

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ BAHAR DÖNEMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1 YÖNETİCİLERİMİZ REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI DEKAN V. DEKAN YARDIMCISI

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Kalıtımın Genel İlkeleri Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Kalıtımın Genel İlkeleri Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları 10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Mitoz ve Eşeysiz Üreme Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliği Mayoz ve Eşeyli Üreme Kalıtımın Genel İlkeleri Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Kalıtımın genel

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Elif YEŞİLADA : Prof. Dr. Başak KAYHAN Doç. Dr. Yılmaz ÇİĞREMİŞ Doç. Dr.Şengül YÜKSEL Doç. Dr.

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Yrd. Doç. Dr. Ş. Esra Özkaplan / Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeler:

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 3 (TIP 132) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 ) 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak 2017-10 Mart 2017 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1 YÖNETİCİLERİMİZ REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI DEKAN DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM KOMİSYON BAŞKANI ( BAŞKOORDİNATÖR) TEMEL

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Mine KÜÇÜKER KURUL III KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Mine KÜÇÜKER İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Biyoloji I Dersin Adı Genel Biyoloji I Dersin Kodu 1206.3101 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ HATİCE GÜZELCAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ HATİCE GÜZELCAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1. ÜNİTE: ÜREME (39 SAAT) KAZANIM SAYISI:8 1. ÜNİTE: ÜREME (39 SAAT) KAZANIM SAYISI:8 EYLÜL EKİM 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 10.1.1.1. Bir hücreli ve çok hücreli canlılarda

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DÖNEM I DERS KURULU I

DÖNEM I DERS KURULU I DÖNEM I DERS KURULU I KONU: Hücre, Hücre Organelleri, Nükleus AMAÇ: Öğrenciler bu dersin sonunda, hücreyi, hücre organellerinin yapı ve işlevlerini tanımlayabilecek, hücre tiplerinin özelliklerini ve arasındaki

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 (TIP 121) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EVRİM

ADIM ADIM YGS LYS Adım EVRİM ADIM ADIM YGS LYS 191. Adım EVRİM EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER Evrim, geçmiş ile gelecekteki canlıların ve olayların yorumlanmasını sağlayarak, bugün dünyada yaşayan canlılar arasındaki akrabalık derecesini

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Ders İçerikleri

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Ders İçerikleri T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Ders İçerikleri BIY 1007 Genel Biyoloji I: Hücre Bilimi, Doku Bilimi, Organları Yapı Bilimi, Yaprak, Meydana gelişi, çeşitleri ve isimlendirilmesi,

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi BİYOLOJİDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ÖNCELİKLERİMİZ Dr. Aslı Tolun Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi KLONLAMA / KOPYALAMA Tanım Yöntem Amaç: Kopya birey yaratma Kök hücre oluşturma

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

BİYOLOJİ SORU BANKASI

BİYOLOJİ SORU BANKASI BİYOLOJİ SORU BANKASI Bölüm: 1 Biyolojiye Giriş ve Bilimsel Düşünce ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SORULAR 1. Biyoloji biliminin, bazı alt dallarına ait özellikler aşağıda verilmiştir; Hayatın başlangıcını

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ II Ders No : 0000000 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ rtesi Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler Beden

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR ADIM ADIM YGS LYS 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR GEN KLONLAMA Seçilmiş bir genin plazmit ya da bir virüs içerisine yerleştirilerek bir bakteriye aktarılması ve bakteri aracılığı ile birçok

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı