T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL"

Transkript

1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji I (4 0 4) Bilimsel metot, canlıların oluşumu, evrim, Biyolojik moleküler Hücre yapısı, Hücre teorisi, Hücre Bölünmesi, Gametogenez, Yumurta tipleri, Fertilizasyon ve segmentasyon, Protein sentezi, Canlıda üreme tipleri. Fotosentez, Kemosentez ve hücrede solunum olayı Genel Biyoloji -I Laboratuvar (0 3 1) -Işık mikroskobunun özellikleri ve kullanımı -Diseksiyon mikroskobunun özellikleri ve kullanımı -Elektron mikroskobunun özellikleri -Robert Hooke un hücresi -Bitki ve hayvanlarda hücre yapısı -Bitkilerde plastidler (kloroplast, kromoplast ve lökoplastlar) -Bitkilerde plazmoliz ve deplazmoliz -Hücre bölünmesi (mitoz) -Bir bakterinin yapısı -Hayvan dokusu (kan hücreleri) -Mayada tomurcuklanmayla çoğalma -Bitki hücrelerinde sitoplazmik inklüzyonlar -Hayvan hücresinde pigment granülü(balık pulunun pigment hücrelerinde) -Hücrelerde rotasyon ve sirkülasyon hareketleri -Bitkilerde kristaller (druz, sistolit ve rafid) Genel Kimya-I (2 2 3) Giriş: (madde, metrik sistem, anlamlı rakamlar); atom yapısı; periyodik sistem; kimyasal bağlar; molekül geometrisi; kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, yükseltgenme indirgenme reaksiyonları; gazlar sıvılar, çözeltiler Genel Matematik I (4 0 4) Kümeler ve sayılar, mutlak değer ve aralıklar, doğrular, fonksiyonlar ve limitler, süreklilik, türevler, diferansiyelin uygulamaları, ortalama değer teoremi, integraller, integraller için ortalama değer teoremi Genel Fizik I (2 2 3) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket İş ve enerji, enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit eksen etrafında dönmesi, evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği Mikroteknik ( 2 0 2) Biyolojik Amaçlar İçin Kullanılan Mikroskoplar ve Özel Mikroskopi Yöntemleri; Çalışma Laboratuvarnın Hazırlanması, Preparat Yapma Yöntemleri, Total Preparasyon Yöntemi, Kuru Kapatma; Sürtme Preparat (Froti) Yöntemi, Ezme Preparat Yöntemi; Fiksasyon; Çok Kullanılan Karışım Fiksatifler ve Tespit Yöntemleri; Dokunun Yıkanması, Dokudaki Suyun Alınması, Saydamlaştırma ve Parafine Gömme Yöntemi; Parafin Kesitlerinin Hazırlanması; Kesitlerin Boyanması; Sitokimyasal ve Histokimyasal Boyama Yöntemleri; Boyanmış Preparatların Kapatılması; Dondurma Yöntemi; Canlı Hücrelerin İncelenmesi; Metafaz Kromozomlarını İnceleme Yöntemleri; Elektron Mikroskobu Yöntemi; Dondurma-Kırma Yöntemi; Otoradyografi (Radyootografi) Yöntemi; Hücre Fraksiyonu (Hücreyi Parçalayarak Kısımlarına Ayırma)

2 Yöntemi; Sitofotometri Yöntemi; İmmünositokimyasal Yöntem; Kromatografi Yöntemi; Elektroforez Yöntemi; Fluoresansla Aktive Edilmiş Hücrelerin ayrılması Mikroteknik Laboratuvar (0 3 1 Laboratuarda kullanılan alet ve malzemelerin tanıtılması ve kullanımı Çözelti hazırlanmasının gösterilmesi; Kuru preparat hazırlanması, Mitoz bölünme preparatının hazırlanması, Mayoz bölünme preparatının hazırlanması, Kan preparatının hazırlanması, Kemik preparatının hazırlanması, Kıkırdak preparatının hazırlanması, Kas preparatının hazırlanması, Parafin blok yapılması, Dokuların tespiti, Dokuların suyunun alınması, Dokuların parafine gömülmesi, Parafin bloklardan kesit alınması, Kesitlerin boyanması, Kesitlerin incelenmesi. İKİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji II (4 0 4) Hayvan sınıflandırmasının temelleri, Hayvansal dokular, Hayvansal sistemler, Hayvan ekolojisinin temelleri, Bitki dokuları ve özellikleri, Organografi (Vejetatif organlar), Tohumsuz ve Tohumlu Bitki gruplarının genel özellikleri, Bitki fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar Genel Biyoloji -II Laboratuvar ( 0 3 1) Protozoa kültürü hazırlanması ve incelenmesi, Hayvansal Dokuların incelenmesi, Çeşitli taksonlara ait hayvanların incelenmesi, Bitki dokularının değişik bitki gruplarında incelenmesi, Kök, gövde, yaprak ve meyvenin anatomik ve morfolojik yapılarının incelenmesi, Tohumsuz ve tohumlu bitki gruplarına ait bitki örneklerinin incelenmesi Genel Kimya II Elektrokimya, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar, iyonik denge, organik kimyaya giriş Genel Kimya Laboratuvar II (0 2 1) Laboratuar cam malzemelerinin tanıtımı; "maddenin kimyasal özellikleri, Kimyasal reaksiyon tipleri, kimyasal denge, stokiyometri, difiizyon, donma noktası alçalmasıyla mol kütlesi tayini, magnezyumun eşdeğer gram kütlesinin tayini, tampon çözeltiler, indikatörler ve pka tayini, asit baz titrasyonu, ideal gaz sabitinin hesaplanması, sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi" deneyleri Genel Matematik II (4 0 4) Ters fonksiyonlar, logaritmalar ve üstel fonksiyonlar, integrasyon metotları, integrallerin uygulamaları, diziler ve seriler, kutupsal koordinatlar, çok katlı integraller, elementer diferansiyel denklemler Genel Fizik II (2 2 3) Elektrik alanlar, Gauss kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu, İndüktans, Alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar.

3 İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL Omurgasızlar I (3 0 3) Regnum: Protista Subregnum: Protozoa Phyla: Sarcomastigiphora, Sporozoa, Ciliophora, Placozoa Subregnum: Parazoa Phylum: Porifera Subregnum: Eumetazoa Phyla: Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Gnathostomulida, Nemertini, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Acanthocephala,Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida, Kamptozoa, Annelida nın genel karakterleri ve sistematikleri Tohumsuz Bitkiler I (3 0 3) Bitkilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi Bitkilerde üreme ve üreme tipleri Bakteri ve virüsler Alglerin genel özellikleri ve önemi Cyanophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chlorophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Charophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Euglenophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Dinophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Bacillariophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Xanthophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chrysophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Cryptophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Phaeophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Rhodophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Mantarlar alemi ve genel özellikleri Myxomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chytridiomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Oomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Zygomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Ascomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Basidiomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Deutromycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Sitoloji (3 0 3) Hücre Biyolojisinin Tarihçesi, Hücrenin Genel Yapısı, Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler, Hücrenin Kimyasal Yapısı, Biyolojik Yapıları İnceleme Araçları, Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı Birimleri, Hücre Zarı, Hücre Zarındaki Farklılaşmalar, Hücre İçi Zar Sistemi ve Sitoplazma, Golgi Kompleksi, Mitokondriler, Peroksizom, Glioksizom, Hidrojenozom ve Glikozomlar, Plastitler ve Kloroplast, Ribozomlar, Lizozomlar, Sentriyoller, Çekirdek ve Çekirdekçik, Kromozomlar ve Hücre Bölünmesi Biyoistatistik (2 2 3) Tanımlayıcı istatistikler, olasilik, frekans dağılımları, tahmin etme, t ve x2 testleri, örnekleme. Korelasyon, Rekrasyon, Varyans Analizi, Parametrik Olmayan Yöntemler, Demografi, İndeks Sayilar, Nümerik Taksonomi.

4 Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı I (0 2 1) Cyanophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chlorophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Charophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Euglenophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Dinophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Bacillariophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Xanthophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chrysophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Cryptophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Phaeophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Rhodophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Myxomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chytridiomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Oomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Zygomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Ascomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Basidiomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Deutromycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Sitoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Biyolojik Yapıları İnceleme Araçları, Hücrelerin İncelenmesi, Işık Mikroskobu, Polarizasyon Mikroskobu, İnterferans :Mikroskobu, Faz Kontrast Mikroskobu, X Işınları Saptırması, Ökaryot hücrelerin genel yapısı, Hayvan hücresinin genel yapısı, Bitki hücresinin genel yapısı, Prokaryot hücrelerin genel yapısı, Hücre zarının yapısı, Hücre zarında meydana gelen farklılaşmalar, Hücrede endositoz ve ekzositoz olayları, Mikrotüpçüklerin yapısı, Mikroflamentlerin yapısı, Endoplazmik retikulumun yapısı, Mitokondrinin yapısı, Golgi kompleksinin yapısı, Lizozomlarin yapısı, Sentriolün yapısı, Ribozomlarin yapısı, Çekirdeğin yapısı, Çekirdekçiğinin yapısı, Kromatinlerin yapısı, Kromozomların yapısı Omurgasızlar Laboratuvar I ( 0 2 1) Regnum: Protista Subregnum: Protozoa Phyla: Sarcomastigiphora, Sporozoa, Ciliophora, Placozoa Subregnum: Parazoa Phylum: Porifera Subregnum: Eumetazoa Phyla: Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Gnathostomulida, Nemertini, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Acanthocephala,Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida, Kamptozoa, Annelida ya ait çeşitli örneklerin incelenmesi Organik Kimya (3 0 3) Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar, sigma ve pi bağlan ve bağ dönmesi. Alkanlar ve sikloalkanlar, adlandınlmaları, yapılan ve serbest radikal tepkimeler. Alkenlerin yapılan, sentezleri ve katılma tepkimeleri. Stereo kimya. Alkilo halojenürler, nükleofilik yer değiştirme ve elvminasyon tepkimeleri. Alkinler, yapılan, sentezleri ve tepkimeleri. Konjuge doymamış sistemler ve katılma tepkimeleri. Aromatik bileşikler ve aromatiklik kavramı. Elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri. Alkoller, fenoller ve eterler, yapılan adlandınlmaları, sentezleri ve tepkimeleri. Aldehit ve ketonlar, karbonil grubuna nükleofilik katılma tepkimeleri ve a-karbonu üzerindeki tepkimeler. Karboksilli asitler ve türevleri, sentezleri ve açil karbonunda nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri. Aminler, adlandırılmalan, elde edilmeleri ve tepkimeleri.

5 Sistematiğin Esasları (2 0 2) Sistematik ve taksonomik çalışmaların tarihçesi, önemi tartışılmakta, diğer biyolojik bilimlerle yakınlığı ve ilişkisi hakkında bilgi verilmektedir. Temel kavram ve tanımlar açıklanmakta, tür, alttür tanımlanarak örnek verilmektedir. Çeşitli taksonlarda görülen karakter çeşitleri, varyasyonlar ve bunların taksonomik önemi üzerinde durulmaktadır. Binominal nomenklatür ve zoolojik kod hakkında bilgi verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Botanikte Sistematiğin Esasları, Sistematiğin anlam ve amacı, tarihçesi, bilimsel bitki örneklerinin hazırlanması ve korunması yöntemleri, taksonomik karakterler, nomenklatür kuralları ve uygulamaları. DÖRDÜNCÜ YARIYIL Hayvan Histolojisi (2 0 2) Epitel Dokusu, Epitel Dokusunun Genel Özellikleri, Epitelin Sınıflandırılması ve Epitel Hücre Tipleri Bağ Dokusu, Zemin Maddesi, Hücreler ve Teller, Bağ Dokusu Tipleri, Yağ Dokusu, Uniloküler ve Mültiloküler Yağ Dokusu, Kan, Kan Hücreleri, Kan Pulcukları ve Hematopoiez, Kıkırdak Dokusu, Hiyalin, Elastik ve Telli (Fibröz) Kıkırdak, Kemik Dokusu, Kemik Hücreleri, Matriks, Periosteum ve Endosteum Kemik Dokusu Tipleri, Sinir Dokusu, Nöronlar, Sinapslar, Nöroglia Omurgasızlar II (3 0 3) Phylum: Mollusca Phylum: Arthropoda Subphyla: Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata Phyla: Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida. Phylum: Echinodermata Subphyla: Eleutherozoa, Pelmatozoa nın genel karekterleri ve sistematikleri. Insecta sınıfının hayvanlar alemi içerisindeki yeri, sınıflandırması, biyolojik ve ekonomik önemi, yapısal, biyolojik ve ekolojik özellikleri verilmekte ve tartışılmaktadır. Bütün böcek takım ve alttakımlarının ayırd edici morfolojik özelliklerinden başka, familya, cins ve türlerine çok sayıda örnekle birlikte bunların biyolojik ve ekolojik özellikleriyle çeşitli taksonlar için teşhis anahtarları sunulmaktadır. Ayrıca her takımı ilgilendiren çeşitli slayt ve video filmleri gösterilmektedir Moleküler Biyoloji (3 0 3) Biyomoleküller ve Hücre, Nükleik Asitlerin Yapısı ve Temel Fonksiyonları, Genetik Kod ve Protein (Translasyon) Biyosentezi, Gen İşleyişinin Düzenlenmesi, Hücresel Haberleşme, Kök Hücre ve Hücre Döngüsü, Rekombinant DNA Teknolojisi I: Moleküler biyolojide kullanılan enzimler, Rekombinant DNA Teknolojisi II: Klonlama teknolojisinde kullanılan vektörler, Rekombinant DNA Teknolojisi II: Kalıtsal hastalıkların DNA analiz yöntemleri ile tespit edilmesi, Nükleer Transfer, Bitkilerde verimin artırılmasında moleküler biyolojinin önemi, Kanserin Moleküler Biyolojisi, Bağışıklık Sistemi ve Antikorların Sentezi Tohumsuz Bitkiler II (3 0 3) 1-Sistematik ve taksonomi terimlerinin anlamı 2-Sistematikteki kategoriler, tür tanımı, tür altı ve üstü kategoriler ve bunların oluşumları. 3-Tür ve drog yazımları 4-Taksonomik kuralların işleyiş şekilleri 5- Divisio: Lichenes a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması

6 e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı liken türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri 6-Divisio: Broyphyta a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı yosun türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri - Divisio: Pteridophyta a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı liken türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri Tohumsuz Bitkiler II Laboratuvar ( 0 2 1) 1-Likenlerin morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi 2-Yosunların morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi 3-Eğreltilerin morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi Hayvan Histolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Epitel Dokusu; Örtü epiteli, Bez epiteli; Bağ Dokusu, Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu iplikleri; Kıkırdak Dokusu, Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak; Kemik Dokusu, Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik hücreleri; Kan Dokusu, Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler; Kas Dokusu, Düz kasın yapısı, İskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı; Sinir Dokusu, Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri Omurgasızlar- II Laboratuvar ( 0 2 1) Phylum: Mollusca Phylum: Arthropoda Subphyla: Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata Phyla: Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida. Phylum: Echinodermata Subphyla: Eleutherozoa, Pelmatozoa ya ait çeşitli örneklerin incelenmesi. Böceklerin genel morfolojik özellikleri ile takımlarının ayırt edici karakterleri çeşitli taksonlara ait çok sayıda örnek ve ilgili preparatlar kullanılarak incelenmektedir. Her takım içerisinden en önemli görülen cins ve türlere ait kurutulmuş veya mümkünse canlı bireyler öğrencilere inceleme amacıyla verilmekte veya gösterilmektedir. Böceklerin gelişim safhalarının daha iyi öğrenilmesi maksadıyla, her öğrenciye daha yakından incelenmesi için, tarafımızdan temin edilen bir böcek türüne ait yumurta veya tırtıllar verilmektedir. Ayrıca her takımı ilgilendiren çeşitli slaytlar ve video filmleri gösterilmektedir Moleküler Biyoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Moleküler Biyoloji Laboratuvarında Kullanılan Alet ve Cihazların Çalışma Prensiplerinin Tanıtımı, Bitki ve Kandan DNA İzolasyonu, DNA ve RNA nın Spektrofotometrik Kantitatif Tayin Yöntemleri, Protein İzolasyonu; Proteinlerin spektrofotometrik kantitatif tayin yöntemleri, Eletktroforez Teknikleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Moleküler Markör Teknikleri (AFLP,RFLP), Moleküler Markör Teknikleri (SSR, RAPD SSCP (Single Strained Condformational Polymorphism), Proteinlerin SDS-PAGE İle Analizi Ve Boyama Teknikleri, Moleküler Teknikler Kullanılarak Mikroorganizmaların Tanısı Ve Teşhisi, Bakteriyel Konjugasyon, Kısa zamanlı Mutajenite Test Sistemleri, DNA Baz Dizisinin Analizİ

7 Biyokimya (3 0 3) Su, karbonhidratlar: yapilan ve biyolojik fonksiyonlan; Lipitler: Yapıları ve biyolojik fonksiyonları; Amino asitler, peptidler ve Proteinler: Yapılan ve biyolojik fonksiyonları; Enzimler ve enzim kinetiği; vitaminler ve Koenzimler; Nükleik asitler: Yapılan ve biyolojik fonksiyonları. Hücre yapısı, hücre zarmdan aktif ve pasif madde geçişleri, Nükleik asitlerin biyosentezi, nükleotitlerin biyosentezi, Protein biyosentezi, amino asit ve diğer azotlu maddelerin metabolizması, fotosentez, karbonhidrat metabolizması, Lipid metabolizması, Karbonhidrat ve lipidlerin biyosentezi. Karbon hidrat ve lipid metabolizmasi, Karbonhidrat ve lipid metabolizmalanmn düzenlenmesi Biyokimya Laboratuvar ( 0 3 1) Karbonhidratların reaksiyonlan, nişastanm hidrolizi, Proteinlerin reaksiyonlan, nükleik asitlerin reaksiyonlan, İdrarın fiziksel ve mikroskopik incelenmesi, idrarda, glukoz, protein, keton cisimleri, kreatin ve safra boyar maddelerinin tayini, Lipidlerin reaksiyonlan, Sütte kazein ve laktoz tayini, Kanda glukoz, toplam Lipit, toplam protein, kalsiyum, ürik asit, üre tayini, karaciğer fonksiyon testleri, biyokimyasal reaksiyonlarm hızı üzerine substrat derişiminin etkisi. ÜÇÜNCÜ YIL BEŞİNCİ YARIYIL Bitki Anatomisi ve Morfolojisi (3 0 3) Çiçek, Kökeni, Yapısı, Döllenme, Görevi; Meyva, Kökeni, Yapısı. Meyva Tipleri, Kuru Meyveler, Etli meyveler, Etli Yalancı Meyveler, Meyva Büyümesi. Görevi;Tohum, Kökeni, Yapısı, Tohum Çimlenmesi. Bitki hücrelerindeki kısımlar, Protoplazmik oluşumlar, Hücre çeperi, Geçitler, Plasmodesmler, Hücre çeper oluşumu, Meristemler ve bitki büyümesi, a)apical meristemler, b)vaskular kambiyum, Bitki dokuları, a)epiderma, b)parankima, c)kollenkima, d)sklerankima (lifler -sklereid), e)ksilem elementleri, f)floem, Salgı yapıları, Periderm, Gövde, Yaprak, Kök, Çiçek Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Yaprak yapısı, Parçalı Yaprak, Bileşik Yaprak, Yaprağin Gövdeye Bağlanışları, yaprak Dizilişleri, Çiçek Yapısı, Kaliks, Korolla, Androkeum, Gynekeum, Çiçek Simetrisi, Çiçek Diyagramı, Çiçek Formülü, Çiçeklenme Durumları, Meyve Yapısı, Agregat Meyveler, Bileşik meyveler. -Bitki hücrelerinin kısımları -Sekonder hücre çeperleri -Basit geçitler -Kenarlı geçitler -Epidermal hücreler -Vasküler kriptogamlar, Gramineae ve bazı dikotiledonların değişik yapraklarndan stoma tipleri -Parankima hücreleri a)klorenkkima b)aerankima -Kollenkima hücreleri -Sklerankima hücreleri a)lifler b)sklereid -Salgı hücreleri a)latisifer b)salgı tüyü ve salgı bezleri -Periderm a)fellojen b)fellem c)lentisel -Gövde a)primer vaskuler sistem b)vaskular sistemin sekonder büyümesi -Kök -Odun a)gymnosperm odunu b)dikotiledon odunu

8 Genetik (2 2 3) Giriş ve Tarihçe; Genetikte Uygulama Yöntemleri ve Genetiğin Uygulama Alanları, Hücre, Bölünmesi ve Kromozomlar, Hücre Döngüsü ve Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme ve Gametogenez, Genotip, fenotip, gen, allel, çaprazlama, monogenik ve poligenik kalıtım kavramlarının tanımı. Mendel denemelerinin esası, Mendel Genetiği (monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlamalar), Kontrol (test) çaprazlamaları ve çaprazlama sonuçlarının istatistikî analizi. Pedigree analizi, Mendel oranlarından sapmalar (eksik dominantlık, kodominantlık, çoklu allelizm, letal alleller) İnsanlarda X kromozomu bağlantısı, Reaksiyon Normu, Mendel genetiğinden sapmalar (komplementerlik, supplementerlik, poligenik kalıtım), Olasılık ve Khi Kare testi, Eşey Belirlenmesi ve Eşeye Bağlı Kalıtım, Genetik ifade üzerine etkili iç ve dış çevresel faktörler (penetrans, expressivite, supresyon ve pozisyon etkisi, sıcaklık) (Konjugasyon, transdüksiyon, transformasyon), Sitoplazmik Kalıtım, Bağlı Genler ve Kromozom Haritaları, Ökaryotlarda ileri haritalama teknikleri (tetrat analizleri) ve prokaryotik organizmalarda gen haritalarının yapılması, Mutasyonlar, Kromozomal mutasyon tipleri-i (kromozom yapısında meydana gelen değişmeler), Kromozomal mutasyon tipleri-ii (kromozom sayısında meydana gelen değişmeler), Popülasyon genetiği (Allelik frekansların saptanması, Hardy-Weinberg yasası, genetik varyasyon ve genetik varyasyonun tanımlanmasını esas alan yöntemler), Popülasyon genetiği-ii (Allelik frekansların değişimine neden olan etkiler: mutasyon, genetik kayma, rastlantısal allelik frekans değişimleri, göç ve doğal seçilim) Bitki Fizyolojisi (3 0 3) Bitki fizyolojisine giriş, difüzyon ve ozmos olayları, bitkilerde su kaybı, bitki toprak ve su ilişkileri, madensel tuzların alınması, fotosentez, kemosentez, azot metabolizması, solunum Mikrobiyoloji (4 0 4) Bakterilerin anatomik yapıları, Bakterilerin kimyasal yapıları ve enzimleri, Bakterilerde metabolizma ve metabolizmayi etkileyen faktörler, Bakterilerin üremesi ve üremeyi etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörler, Kemoterapotiklerin ve dezentektanlarin etkisi, Bakterilerde ekstrakromozomal genetik elementler, Plazmidler ve Bakteriyofajlar, İriteksiyon mekanizmasi, Mikroorganizmalara ve konakçıya ait faktörler, Virulans değişimi, Bağışıklık ve bağışıklığı etkileleyen faktörler, Antijen türleri ve bakteriyel antijenler, İmmunoglobülünler ve özellikleri, biyolojik aktiviteleri, Hücresel ve Humoral immun cevap mekanizmasi, İnfeksiyonlara karşı bağışıklık Hayvan Morfolojisi (2 0 2) Canlı ve Özellikleri, Morfoloji, Anatomi, Histoloji, Sitoloji ve Embriyolojinin Tarif ve Alanları, Anatomik Terimler, Eksen ve Düzlem, Sindirim Sistemi; Solunum Sistemi; Dolaşım Sistemi; Boşaltım Sistemi; Hareket Sistemi; Sinir Sistemi; Santral ve Çevresel Sinir Sistemi, Genital Sistem; Gamet ve Gonat Omurgalılar-I (2 0 2) Hayvanlann sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalılann genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata'nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata'nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Cephalochordata nın genel özellikleri ve sınıflandırılması, Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet

9 yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organlan ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri. Petromyzontes Takımının genel karakterleri, morfoloji, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir sistemler ve duyu organlan, üreme ve sınıflandırılması. Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamlan ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması Bitki Fizyolojisi Laboratuvar (0 2 1) Bitki organlarındaki temel elementler, difüzyon ozmos plazmoliz ve turgor, kök basıncı, bitkilerde suyun hareketi, normal bitki gelişmesinde temel elementlerin önemi, karbon özümlemesi, terleme, fotosentez ve solunumla ilgili deneyler Mikrobiyoloji Laboratuvar (0 2 1) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Mikroorganizmaların beslenme ve üreme özellikleri, Bakteri, Virus, Fungus, farklılıkları ve in vitro koşullarında üreme özellikleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarnda kullanılan temel besiyerleri ve kullanım amaçları, Mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonu, Mikroorganizmaların biyokimyasal aktivitelerinin ölçülmesi, Mikroorganizmaların boyanması için kullanılan boyalar ve boyama metotları, Mikroorganizmaların mikroskobik preparatlarının hazırlanması, Mikroorganizmaların tanınmasında kullanılan serolojik yöntemler Omurgalılar-I Laboratuvar ( 0 2 1) Hemichordata, Urochordata ve Cephalochordata ya ait örneklerin tanınması ve bazı özelliklerinin incelenmesi. Cyclostomata, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nİn morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemlerinin incelenmesi ve bu gruplara ait bazı türlerin tanınması Hayvan Morfolojisi Laboratuvar (0 2 1) Laboratuar Hayvanları, Deney Hayvanları, Deneylerde Kullanılacak Hayvanlarda Dikkat Edilecek Hususlar, Enjeksiyon Teknikleri, Anestezi ve şekilleri; Kurbağa: İç Organlarının İncelenmesi; Fare: İç Organlarının İncelenmesi, ALTINCI YARIYIL Moleküler Genetik (2 2 3) Moleküler Tarihçe, Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu, Nükleik Asitlerin Yapısını Oluşturan Birimler, Nükleik Asit Sentezi (Replikasyon), Genetik Şifre, Transkripsiyon (RNA sentezi), RNA ların Modifikasyonu ve İşlenmesi ( ekzon-intron işlenmesi, poliadenilasyon, 5 kapakları), DNA nın Organizasyonu, Genlerin Kromozomda Organizasyonu, Protein Sentezi (Translasyon), translasyon sonrası işleme ve protein transportu, Genlerin İfadesinin Kontrolü, Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Mutasyonlar ve DNA Tamiri, Bakteri ve Virüs Genetiği, Transformasyon, konjugasyon, transdüksiyon ve rekombinasyon, Hareketli genetik elementler ve transpozisyon, Moleküler evrim, Kromozomal ve kromozom dışı genetik materyalin evrimi

10 Tohumlu Bitkiler (3 0 3) Bitkilerin isimlendirilmesi, Sınıflandırma sistemleri; Sistematik, kategoriler; Gynospermae'nin özellikleri ve sınıflandırılması; Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması; Angiospermae' özellikleri; Çiçek örtü yaprakları- andrakeumnın ginekeum ve ovaryum durumları; Angiospermae nın sınıflandırılması; Özellikle Türkiye florasında yer alan familyaların özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması Hayvan Fizyolojisi (2 0 2) Fizyolojinin Tarif ve Alanı, Hayvanlarda Boşaltım; Sindirim Sistemi; Solunun Sistemi;, Dolaşım Sistemi; Kan Damarları; Genital Sistem; Gamet Hücreleri Gonatlar, Omurgalılarda Dişi Üreme Sisteminin Organları; Hareket Sistemi; Sinir Sistemi Hayvan Coğrafyası (2 0 2) Coğrafya araştırmalarının biyoloji içerisindeki yeri, önemi, çeşitleri ve ilgili olduğu diğer biyolojik dallar hakkında bilgi verilmekte ve tartışılmaktadır. Yayılış alanı yapısı, dinamiği, sınıflandırması ile çeşitli Hayvan Coğrafyası bölgeleri, yayılış alanları, özellikleri, endemik türleri ile birlikte açıklanmaktadır. Türkiye ve komşu ülkelerinin Paleocoğrafyası hakkında bilgi verilmektedir. Dünyanın oluşumu, biyosferin gelişimi, zoocoğrafik bölgeler ile karakteristik fauna elementlerini tanıtan çeşitli video filmleri gösterilmektedir Bitki Coğrafyası (2 0 2) Bitki coğrafyası ilgi alanları Areallerin tanımı ve bitkilerin yayılışına etki eden faktörler, Tarihsel Bitki Coğrafyası-Paleobotanik, Jeolojik devirlerde karaların dağılımı ve bitki gruplarının yayılışına olan etkileri, Floristik alem, altalem ve bölgelerin tanıtılması ve bunları karakterize eden familya ve cins düzeyindeki taksonlar, Yurdumuzun bitki coğrafyası açısından sahip olduğu özellikler, Bitkilerin yayılışıyla, ilgili prensipler, Kesinti alanları, Endemizm çeşitleri ve sebepleri. Yurdumuzda endemizm Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı ( 0 2 1) Bitkilerin isimlendirilmesi, Sınıflandırma sistemleri; Sistematik, kategoriler; Gynospermae'nin özellikleri ve sınıflandırılması; Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması; Angiospermae' özellikleri; Çiçek örtü yaprakları- andrakeumnın ginekeum ve ovaryum durumları; Angiospermae nın sınıflandırılması; Özellikle Türkiye florasında yer alan familyaların özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar (0 2 1) Osmotik Basınç, Permeabilite ve Hücre Zarı, Fizyolojik Eriyikler, Reflex Faaliyetlerinin Gözlenmesi, Fizyolojik Çözeltiler ve Hemoliz, Kan Hücreleri Sayılması, Kan Grubları Tayini, Hemoglobin Miktarının Tayini, Renk İndeksinin Tespiti, İnsanda Nabız ve Kan Basıncı Ölçülmesi, Enjeksiyon Teknikleri, Eritrositlerin Çökme Hızı.

11 Omurgalılar -II (2 0 2) Reptilia, Aves ve Mammalia' nın karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması Omurgalılar-II Laboratuvar ( 0 2 1) Reptilia, Aves ve Mammalia'nın morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemlerinin incelenmesi ve bu gruplara ait bazı türlerin tanınması. DÖRDÜNCÜ YIL YEDİNCİ YARIYIL Araştırma Teknikleri I (2 4 3) Bir bilimsel araştırmanın planlanma aşamaları, veri toplama, verilerin manyetik ortama aktarılması, laboratuar çalışmalarının planlanması, bilimsel araştırma metotlarının kullanılması Biyoteknoloji (2 0 2) Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknoloji nedir, Dünya ve biyoteknoloji, Substratlar ve biyoteknoloji, Genetik ve biyoteknoloji, Rekombinant DNA teknolojisi, Molekular bioteknoloji, Prokaryotik and eukaryotik organismalar, E. coli, Saccharomyces cerevisiae, DNA, RNA ve protein sentezi, Bioproses and bioteknoloji, Enzim teknolojisi, Gen ekspresyonlarının manipulasyonu, Rekombinat protein üretimi, Direkted mutagenes, Protein mühendisliği, Moleküler diagnos, Aşılar, antibiyotikler, transjenik bitki ve hayvan. gen terapisi Biyoteknoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Besi yeri hazırlama, Hücre sayımı, Büyüme eğrisi, Flasklarda etanol üretimi, DNA isolasyonu, Kimyasallar ve UV ile mutagenez, Fermenter ile Fermentasyon, Protein isolasyonu, SDS-PAGE, HepatitC diagnosu, Servix kanseri tiplendirmesi Hayvan Embriyolojisi (2 1 3) Hayvan Embriyolojisinin tarihçesi, Embriyoloji tipleri, Oogenez, Spermatogenez, Sperm ve yumurta morfolojisi, Yumurta tipleri, Yumurta zarı tipleri, Segmentasyon ve tipleri, Gastrulasyon ve tipleri, Morfogenez, Determinasyon, İndüksiyon ve organizatör bölgeler, Fertilizasyon, Mezoderm ve Sölom oluşumu çeşitli hayvan guruplarında embriyonik ve ontogenik gelişme.

12 SEKİZİNCİ YARIYIL Evrim (2 0 2) Giriş, Evrim Görüşüne Kısa Bir Bakış ve Değerlendirme, Evrim Hakkında Bir Örnek: HIV, Evrimin Kanıtları, Jeolojik Zaman Çizelgeleri, Darwinist Doğal Seçilim, Evrimsel Değişimin Mekanizması: Mutasyonlar Ve Genetik Çeşitlilik, Popülâsyonlarda Mendel Genetiği I: Seçilim ve Mutasyonun Evrime Etkisi, Popülâsyonlarda Mendel Genetiği II: Göç, Genetik Sürüklenme ve Rasgele Olmayan Çiftleşmeler, Çoklu Lokuslarda Evrim: Linkaj (Linkage), Eşey (Sex) Ve Kantitatif Genetik, Adaptasyon ve Eşeysel Seçilim, Yaşamın Hikâyesi: Türleşme Mekanizmaları, Evrimsel Ağaçların Oluşturulması, Yaşamın Orijini Ve Prekambriyen Evrim, Kambriyen Patlaması, İnsanın Evrimi, Moleküler Evrim, Evrim Ve İnsan Sağlığı Araştırma Teknikleri II (2 4 3) Bilimsel düzeyde hazırlanan çalışmanın bir makale haline getirilme aşamaları, bilimsel çalışmalarda teknolojiyi yetkin kullanabilme Hayvan Ekolojisi (2 0 2) Ekoloji ve çevre bilimlerinin tanımı, yer kürenin tarihsel değişimi ve türlerin oluşumuna etkisi, ekolojide temel bazı kavramlar ve kuramlar, abiotik faktörler ve organizmalara etkileri, biotik faktörler, populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri, ekosistem ve özellikleri, dünyanın büyük ekosistemleri, insanlığın ekolojik sorunlan, doğanın korunması, çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar Bitki Ekolojisi (2 0 2) Bitki ekolojisinin konusu, tarifi, tarihi gelişimi, Ekolojinin bölümleri Ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve bilimlerindeki yeri; Ekolojinin inceleme ve araştırma yöntemleri, Türlerin fiziksel ortam ile ilişkileri; Toprak faktörü, Özel konulu (Termik santrallerin çevresi olumsuz etkileyen faktörler; Turizm ve çevre ilişkileri. SEÇMELİ DERSLER Biyolojide Bilgisayar Kullanımı (3 2 4) 3.SINIF 2. DÖNEM Biyolojik araştırmalarda en fazla kullanılan kelime-işlem paket programları hakkında bilgi verilmektedir. dbase derleme programları kullanılarak öğrenciler tarafından biyolojik bilgi birikimi üzerine bir proje tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca GIS mühendisliğinde kullanılan programlarla veri derleme, süzme ve sunu hazırlama yapılmaktadır. Çeşitli bilgisayar donanımı ve bunların araştırmalardaki gerekliliği ve kullanımı hakkında bilgi verilmektedir. Çeşitli biyolojik programlar içeren CD-ROM lar gösterilmekte, bunların biyolojik araştırmalarda kullanımının önemi vurgulanmaktadır. Internet hakkında bilgi verilerek internet in biyolojik araştırmalardaki önemi açıklanmaktadır.

13 Parazitoloji - I (2 0 2) Parazitlik ve parazitler, hastalıkların oluşu ve yapı bozuklukları, hastalardaki belirtiler, parazitozlann tanınması. Helmintler, insanda parazitlikleri, Arthropodlar ve parazitlikleri; artropodlann vektörlüğü, vektör artropodlarla savaş. Böceklerin parazitlikleri; sinekler ve parazitlikleri, Sivrisinekler, Tatarcıklar, Seratopogondiler, Simulüdler, Tabanidler, Ahır sinekleri ve parazitlikleri. Pireler, Tahtakuruları, Bitler, Akarlar, Dermanissidler ve parazitlikleri Parazitoloji-I Laboratuvar ( 0 2 1) Erişkin solucanların bulunup tanınması, Helmint yumurtalarının bulunup tanınması, Parazit artropodlann bulunulması, tanınması ve incelenmesi Populasyon Genetiği (2 0 2) Popülasyon Genetiği, Gen Havuzlarındaki Gen Frekansı, Genetik Varyasyon, Fenotipik Çeşitlilik ve Genetik Varyasyon, Genetik Varyasyonun Organizasyonu, Rasgele Eşleşme ve Fenotipe Göre Eşleşme, Kendileşme (Akraba Evlilikleri), Evrimin Nedenleri, Genetik Sürüklenme, Mutasyon, Göç, Doğal Seçilim, Genetik Polimorfizmin Devamlılığı, Kantitatif Genetik, Suni Seçilim, Seçilim Yoğunluğu, Doğal Popülasyonların Birbirleri İle İlgileri, Kalıtımın Anlamı, Üretim Programlarının Tasarımında Kalıtımın Kullanılması, Akrabalar Arasındaki Benzerlikler, Seçmenin Etkinliği I, Seçmenin Etkinliği, Gen Göçünden Meydana Gelen Frekans Değişimleri, İç ve Dış Çaprazlamanın Etkisi, Genetik Sürüklenmenin Gen Frekansına Etkisi, Doğal Popülasyonların Yapısı ve Evrim Hızı Endokrinoloji (2 0 2) Endokrin Sistemin Tanımlanması, Kimyasal Uyarıcılar ve Etki Şekilleri, Hormonların Kimyasal Yapısı, Hormon İşlevinin Mekanizması, Hormonların Sınıflandırılması, Endokrin Bezler ve Hormonları, Hipofiz Bezi Hormonları ve İşlevleri, Tiroit ve Paratiroit Bezi Hormonları ve İşlevleri, Eşey Bezi Hormonları ve İşlevleri, Epifiz ve Pankreas Bezi Hormonları ve İşlevleri, Adrenal Bez Hormonları ve İşlevleri, Timüs Bezi Hormonları ve İşlevleri, Bölgesel Düzenleyiciler (NO, PG, NGF, Adrenomedulin, VEGF vs.) Endokrinoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Endokrin bezlerin histolojisi ve ışık mikroskobunda gösterimi yapılacaktır Temel Gıda Mikrobiyolojisi (2 0 2) 1- Gıda mikrobiyolojisinde önem taşıyan mikroorganizmalar 2- Gıda maddelerine bulaşan mikroorganizmaların kaynakları 3- Gıda zehirlenmelerine neden olan bakterilerin kaynakları 4- Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler 5- Mikroorganizmaların oluşturduğu kimyasal değişiklikler 6- Çeşitli gıda maddelerinde oluşan mikrobiyolojik bozulmalar (bitkisel, hayvansal ve konserve gıdalarda oluşan mikrobiyolojik bozulmalar) 7- Bira, şarap ve diğer fermente gıdalarda görülen mikrobiyolojik bozulmalar 8- Gıda zehirlenmeleri 9- Gıdalarda mikotoksin oluşumu

14 Temel Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvar (0 1 1) 1- Mikroorganizmaların beslenmesi Besin ortamları ve hazırlanması 2- Saf kültür elde etme metotları 3- Anaerob kültür metotları 4- Mikrobial metabolizma (polisakkaritlerin hidrolizi, seluluo hidrolizi, yağların hidrolizi, lesitinaz üretimi) 5- Enfeksiyon yapıcı ekzoenzimlerin belirlenmesi (hemolizin üretimi, koagülaz üretimi, DNase üretimi) 6- Mayaların alkol üretimi, bazı bakterilerin laktik asit üretimi 7- Karbohidrat fermentasyonu 8- İMVİC testi 9- Katalaz, arjinin dihidrolaz üretimi 10- Suyun bakteriolojik analizi 11- Besinlerde Salmonella, fekal Ecoli, Staphylococcus aureus, toplam mikroorganizma sayısı, toplam koliform sayısı 12- Meyve suları ve konservelerin bakteriolojik analizi Gelişim Genetiği ve Kanser (2 0 2) Gelişim Genetiği, Gelişimin Temel Kavramları, Caenorhabditis Elegans a Gelişim, Drosophila da Gelişimin Genetik Düzenlenmesi, Diğer Organizmalarda Gelişim, Davranış Genetiği, Davranış Genetiğinin Metotolojisi, Karşılaştırmalı Yaklaşım, Yapay Seçme, Tek Gen Etkilerinin Analizi, Drosophila da Davranışın Genetik Analizi, İnsan Davranış Genetiği, Kanser ve Genetik, Kanser, Kanser Genetik Bir Hastalık mıdır?, Kanser Klonal Bir Hastalık mıdır?, Onkogenler, Tümör Baskılayıcı Genler, Diğer Ailesel Kanser Sendromları, DNA Onarım Genlerindeki Hasarlar, Sık Görülen Kanserlerde Genetik Yatkınlık, Kanser İçin Genel Bir Mekanizma, Moleküler Evrim, Nükleotit Dizilerinde Evrimsel Değişim, DNA Dizilerinin Arasına Eklenen Nükleotitlerin Sayısının Tahmin Edilmesi, Moleküler Filogenetik, Nükleotit Eklenmesinin Oranı ve Modelleri, Moleküler Saat SEÇMELİ DERSLER 4.SINIF 1. DÖNEM Parazitoloji -II (2 0 2) Parazit ve Parazitlik, Protozoonlar; Evrim ve gelişimleri, Helmintler; Evrim ve gelişimleri, Nematodlar; Evrim ve gelişimleri Parazitoloji -II Laboratuvar ( 0 2 1) Protozoon parazitleri preperat hazırlama ve boyama yöntemleri, Paraziter hastalıklarda tanı yöntemleri, Dışkı ve kan materyallerinin incelenmesi ve yöntemleri, Paraziter hastalıklarda serolojik yöntemler; Örnek parazit preparatlarinin incelenmesi.

15 Ekonomik Bitkiler (2 0 2) Bitkisel ürenlerin özellik ve önemleri, Ekonomik bitkilerle kültür bitkileri arasındaki ilişki, Besin Bitkileri; Tahil bitkileri, Baklagiller ve kuru meyveler, Şeker elde edilen bitkiler, Sebzeler, Meyveler, Yağ bitkileri, Endüstri Bitkileri; Lif bitkileri, Odunundan yararlanılan bitkiler, Boya elde edilen bitkiler, Tanen elde edilen bitkiler, Zamklar ve zamk elde edilen bitkiler, Reçineler ve reçine elde edilen bitkiler, Lateksler ve kauçuk elde edilen bitkiler, Uçucu yağlar ve uçucu yağ elde edilen bitkiler, Baharat Bitkileri; Uyarıcı bitkiler, Tibbi Bitkiler; Alkaoit taşıyanlar, Müsilaj taşıyanlar, Kalp glikozitleri taşıyanlar, Saponin taşıyanlar, Süs Bitkileri Ekonomik Bitkiler Laboratuvar (2 0 2) Besin Bitkileri; Nişaştalar, Salep yumrusunun makroskobik, tozunun mikroskobik incelenmesi; Besin Bitkileri; Yağ veren bitkiler Lif veren bitkiler, Boya ve Zamk Bitkileri, Tanen ve Reçine Bitkileri; Uçucu Yağ Bitkileri; Baharat Bitkileri; Uyarıcı Bitkiler; Tibbi Bitkiler; Bu bitki gruplarına ait herbaryum örneklerinin incelenmesi Viroloji (1 0 1) Virus partikülünün genel morfolojisi, Virusların kapsid yapılarına göre dağılımları, Viral zarflar ve Vıral nükleik asitler, Virusların sınıflandırılmaları DNA virusları, RNA virusları, Virus konak hücre ilişkileri, Viruslarin üreme ve replikasyonlari, Viruslar arasindaki genetik ilişkiler, Mutasyon ve rekombinasyon, Viruslar arasında meydana gelen genetik olmayan ilişkiler, Virus hastalıklarında immunite, Virus hastalıklarındaki humoral ve hücresel bağışıklık, Viral aşılar ve İnterferon, Virus hastalıklarında Laboratuar tanı yöntemleri, Virus hastalıkları, Pieorna virus grubu, Enteroviruslar ve Rhino viruslar, Hepatit virusları ve viral hepatitler, Myxovirus grubu, Orthomyxovirus grubu ve Paramyxovirus grubu, Herpes virus grubu, Pox virus grubu, Adeno virus grubu. Rhabdo virus grubu, Aido Karşılaştırmalı Omurgasızlar Biyolojisi (2 2 3) Omurgasız Hayvanların Protozoa` dan itibaren Classis ve Ordo düzeyinde: Vücut Örtüsü, Sindirim, Solunum, Boşaltım, Dolaşım ve Üreme Sistemlerinin biyolojik ve şematik Olarak Karşılaştırılmaları Populasyon Dinamiği (2 0 2) Populasyonun gelişmesi; biyolojik artış p otansiyeli, çevresel tepki, ortamın taşıma gücü, geometrik artış modeli ve lojistik eğri, populasyon artış modellerinin incelenmesi, populasyon dengesi; yoğunluğa bağlı faktörler, yoğunluğa bağlı olmayan faktörler, canlı kaynaklann kullanımında populasyon dinamiğinin önemi; populasyonları etkileyen faktörlerin modellenmesi, lojistik eğri ve avlanabilir hayvan sayısının dengeli kullanımı, maksimum biyolojik verim Herbaryum Teknikleri (2 0 2) Herbaryum tarifi ve amaçları, Herbaryum, botanik bahçesi ve arboretumların fonksiyonları ve önemleri, Çiçekli bitkilerin herbaryumları Bitki toplama teknikleri, Toplamada kullanılan malzemeler Pres yapma ve kurutma, Herbaryum yapma teknikleri, zehirleme,yapıştırma, kartoteks, Bitkilerin dolaplara yerleştirilmesi, Ödünç gönderme, hediye veya bitki değiş tokuşu, Özel bitki grublarının herbaryumları, a)çiçeksiz bitkilerin herbaryumu b)suçul bitkilerin herbaryumu, kara bitkilerinin herbaryumu Ülkemizdeki herbaryumlar a)üniversite herbaryumlaru, araştırma kuruluşlarının herbaryumları, özel şahıs herbaryumları b)uluslararası herbaryumlar

16 Çevre ve Kirlilik (2 0 2) 1- Biyolojinin çevre açısından önemi 2- Çevreyi kirleten unsurlar A- Hava kirliliği a) Ozon tabakasındaki değişiklikler b) Ozonun Havaya Etkisi B- Su Kirliliği C- Toprak Kirliliği a- Erozyon b- Gübreleme ve Etkileri c- Anız Yakma 3- İnsanın Dünya Ekosistemlerine Etkisi 4- Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamları 5- Türkiyede Yaşama Alanlarının Tahribatı A- Ormanlarda Tahribat B- Tarım Alanlarında Tahribat C- Bakir Alanlarda Tahribat D- Sulak Alanlarda Tahribat E- Diğer Alanlarda Tahribat 6- Yurdumuzda Çevre Faktörleri Etkisindeki Yaşama Ortamları, Özelikleri A- Ormanlar B- Çayır-Meralar C- Sulak Alanlar a- Akarsular b- Göller c- Denizler 7- Canlı Genetik Kaynakların Koruma Yöntemleri Hidrobiyoloji (2 0 2) Hidrobiyoloji, kapsamı ve konusu, tüm sular, okyanuslar, denizler, Göller (yapılarına ve verimliliklerine göre göllerin sınıflandırılması, göllerde termal tabakalaşma, göllerde besin zinciri), Sularda karbondioksit ve oksijen dengesi, Sularda bulunan bitkiler ve limnolojik önemleri, Nektonlar, Planktonlar (zooplanktonlar, fitoplanktonlar, bentozlar) Hidrobiyoloji laboratuvarı (0 2 1) Su canlılarına ait örnekler gösterilir Genetik Mühendisliği (2 0 2) Gen Manipülasyonları, Temel Teknikler: Elektroforez, PCR, Nükleik Asit Hibridizasyonu, Transformasyon, DNA Moleküllerinin Kesilmesi ve Yeniden Birleştirilmesi, Pilazmit Ve Faj Vektörlerin Biyolojisi; Kozmitler, Fazmitler ve Diğer Geliştirilmiş Vektörler, Klonlama Stratejileri, Dizi Analizi ve Mutagenez, Escherichia coli Dışındaki Bakterilerde Klonlama, Saccharomyces Cerevisia ve Diğer Fungilerde Klonlama, Hayvan Hücrelerine Gen Aktarımı, Hayvanlarda Genetik Manipülasyonlar, Bitkilere Gen Aktarımı, Transgenik Teknolojide Gelişmeler, Rekombinant DNA Teknolojisinin Uygulama Alanları

17 Mesleki Yabancı Dil-I (3 0 3) Bilimsel makaleleri çeviri ve anlama çalışmaları yapma. Biyolojik çalışmalarda kullanılan yabancı terminoloji hakkında bilgi vermek ve yabancı dilde yapılan araştırmalarda ve bilimsel makale yazımlarında kullanımına ait örnekler göstermek. SEÇMELİ DERSLER 4.SINIF 2. DÖNEM Palinoloji (2 0 2) Mikrofosiller, Polen ve spor morfolojisi, Şekil, ölçü,sporoderm tabakaları,sculptur tiplerinin tanımı, -Polen ve spor morfolojisinin uygulamaları, Polen ve spor preparatlarını hazırlama yöntemi a)asetoliz yöntemi b)wodehouse yöntemi, Polen ve sporların anahtarı Palinoloji Laboratuvar ( 0 2 1) -Polen ve sporların teşhisleri a)eğrelti ve yosun b)gymnosperm c)dikotiledon d)monokotiledon Türkiye Vejetasyonu (3 0 3) Orman vejetasyonu, maki vejetasyonu, frigana vejetasyonu, yüksek dağ stebi vejetasyonu, halofit vejetasyonu, higrofil vejetasyonu, kumul vejetasyonu, uçurum, kaya ve hareketli yamaç vejetasyonu Arazi (Botanik) (1 0 1) Arazi çalışmalarının amaçları, çeşitleri açıklanmaktadır. Arazi biyolojisi, kaydetme, toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraf çekimi teknikleri verilmektedir. Arazi çalışmaları için gerekli cihaz ve teçhizat temin edilmekte veya imal edilmektedir. Öğrenilen bilgilerin tatbikatı için Mayıs ayında iki inceleme gezisi gerçekleştirilmektedir Arazi (Zooloji) (1 2 2) Arazi çalışmalarının amaçları, çeşitleri açıklanmaktadır. Arazi biyolojisi, kaydetme, toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraf çekimi teknikleri verilmektedir. Arazi çalışmaları için gerekli cihaz ve teçhizat temin edilmekte veya imal edilmektedir. Öğrenilen bilgilerin tatbikatı için Mayıs ayında iki inceleme gezisi gerçekleştirilmektedir.

18 Bitki Embriyolojisi (2 0 2) 1- Embriyolojinin tarihçesi ve gelişimi2- Bitkilerde hayat devri3- Üreme organlarının yapıları ve eşey dağılımı (açık ve kapalı tohumlularda).4- Plesantalanma ve tipleri5- Embriyo kesesi tipleri ve yedek besin depoları 6- Döllenme7- Endosperm oluşumu, gelişimi ve tipleri8- Embriyoa)Dikotil embriyosıb)monokotil "c)embriyoda meydana gelen değişiklikler10- Embriyonun taksonomi ile ilgisi11- Apomiksis Bitki Embriyolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) 1-Plesanta ve plesanta tipleri, a) Primulaceae'de, b) Bromeliaceae'de, c) Salixaceae'de 2- Çiçek yapısı, a)çamlarda erkek ve dişi çiçekler, b)kapalı tohumlularda, 3- Polena)Açık tohumlulardab)kapalı tohumlularda 4- Tohum yapısı ve tipleri Çevre Biyoteknolojisi (2 0 2) Mikrobiyal ekoloji, Atık sular ve kanalizasyon muamelesi, Biomediasyon, Mikroplar ve jeolojik çevre, Mikroorganizmalarca yapılan korozyon Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Su kalitesi, Örnekleme, Topraktan mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması, sütten, etten, peynirden mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması, Petrolden mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması Zoolojik Müze Metotları (2 0 2) Koruma ve muhafaza etme metotları, Omurgasız hayvanlar: Süngerler ve Sölenteratlar, derisi dikenliler, kurt ve kurt benzeri hayvanlar, yumuşakçalar; Eklembacaklılar; Krustase' ler (kabuklular} ve kordalılar; Eklembacaklılar; Örümcekler, Diplopod' lar, Kilopod' lar, Onikoforlar, Böcekler, toplama; öldürme, öldürme ve muhafaza solüsyonları, toplama ekipmanları, Sucul böceklerin toplanması; Böcekleri tuzak ile yakalamak, Arazide muhafaza ve depolama; bilgi kaydı, germe işlemleri; Böceklerin yumurta, pupa ve larvalarının preparasyonu, etiketleme, genital preparasyon hazırlama, Mikroskobik preparasyon, Kurumuş örneklerin depolanması, kuru örneklerden oluşan koleksiyonun muhafazası ve düzenlenmesı, Omurgalılar (Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler)' in toplanma, preparasyon ve muhafazası Davranış (2 0 2) Davranış bilimin tarihi perspektifi, Davranışın biyolojik temelleri, Davranış nedir?, Davranışın sınıflandırılması; İçgüdüsel davranışlar, Öğrenilmiş davranışlar, Davranışın incelenmesi; Kriter seçimi, Davranış çalışmalarında önemli noktalar, Davranışın doğası, Refleksler, İstemsiz hareketler, Uyartılar ve işaretler, Davranış araştırma yöntemleri, Davranış belirleyiciler, Davranış şekilleri; Beslenme davranışı, Predatör davranışı (Avcı-Av İlişkisi), Göç, Yönelme, Saldırganlık, Baskınlık sıralanımı, Haberleşme (Kimyasal, görsel ve mekanik haberleşme), Kur

19 yapma ve çiftleşme, Yavru bakımı, Periyodik davranış ve biyolojik zaman ayarı, Toplumsal davranış, Toplumsal böcekler ve Öğrenme Kromozomlar (2 0 2) Kromatin yapısı, Kromozomun yapı ve fonksiyonu, Kromozomların özellikleri, Çekirdek bölünmesi, Pozisyon ve orijin yönünden genlerin kontrolü, Mutagenezler, Kromozom haritaları, Eşey kromozom sistemleri, Genomda suni değişmeler Mesleki Yabancı Dil-II (3 0 3) Bilimsel makaleleri çeviri ve anlama çalışmaları yapma. Biyolojik çalışmalarda kullanılan yabancı terminoloji hakkında bilgi vermek ve yabancı dilde yapılan araştırmalarda ve bilimsel makale yazımlarında kullanımına ait örnekler göstermek Bilim Felsefesi (2 0 2) Felsefe nedir? Bilgi ve bilimin felsefesi nedir? Bilginin temel problemleri nelerdir, gerçek bilgiye nasıl ulaşılır, bilimde kullanılan kavram ve problemler nelerdir, bilime yaklaşım yolu nelerdir, doğru ve bilimsel bilginin kaynakları ve kriterleri nelerdir, bilime yaklaşım yolu nedir, bilim hakkındaki pozitivistik düşünce nedir, bilim felsefesinde analitik felsefe nedir, bilim felsefesi üzerine konu ile ilgili bilm adamlarının düşünceleri nelerdir, bilime kritik yaklaşım, bilime modern ve postmodern yaklaşım, 20.yy da bilimde felsefenin önemi ve rolü ve bilim felsefesinin insanlığa etkisi nelerdir? Biyoloji Tarihi (2 0 2) İnsan kültürünün ve bilgi hazinesinin gelişim süreci içerisinde kendini ve doğayı tanıma konusunda verdiği mücadelenin bir ürünü olarak biyolojinin gelişim sürecini toplamayı ve değerlendirmeyi amaç edinmiş bir derstir. Bu amaç dahilinde konuları; biyoloji felsefesi, milattan önce bilgi ve inanışlar dairesinde biyoloji, en eski ve bilinen biyologlar, Rönesans öncesi ve sonrası doğu ve batı toplumlarında biyolojinin algılanması ve gelişimi, yeni ve yakınçağda biyolojinin yaptığı atılımlar, teknik cihazların gelişimi seyrinde biyolojinin gelişimi ve çağdaş dünyada ülkemizde ve diğer ülkelerde biyolojinin son durumu hakkında bilgiler Vejetasyon Bilimi (2 0 2) Vejetasyon biliminin tanımı, Vejetasyon bilimi ile ilgli yerli ve yabancı tanınmış kaynaklar, Vejetasyon ve floranın tanımı ve farkları, Floristik sınıflandırmalar, Bitki sosyolojisine ait kavramların ilk açıklamaları (Braun- Blanquet tarafından ve son açıklamaları (Gehu ve Bivus- Martinez tarafından, Bitki sosyolojisinin tanımı, Bitki birliğinin (asosyasyon) tanımı ve karakterleri, Bitki sosyolojisi metotolojisindeki kademeler (analitik ve sentetik kademeler), Bitki sosyolojisindeki hiyerarjik düzen, Bitki sosyolojisi sistemi (bitki birimi) alt sıradaki ve üst sıradaki sıntaksonlar, Dünyadaki divisio ve ekosistem ve bunlardan Türkiye ile KKTC' de bulunanlar Klinik Biyokimya (2 2 2) Laboratuvar ölçüm metodları Kan analizleri Fonksiyon testleri İdrar analizleri

20 Gaita ve beyin omurilik sıvısı (BOS) Analizleri Hormonlar Mineraller Hematolojik Analizler Serolojik testler Tümör markırları Biyokimyasal analizler hata kaynakları Enzimoloji (2 0 2) Enzimolojiye genel bakış, enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin yapısı ve özellikleri, enzimlerin sınıflandırılması, enzim etki mekanizmaları, koenzimler, enzim aktivitesi, aktivite tayin yöntemleri ve kalite belirlenmesi, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğine giriş, enzim aktivitesinin kontrolü, immobilize enzimler.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ORTAÖĞRETĠM FEN VE MATEMATĠK ALANLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ BĠYOLOJĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

KODU ADI KREDİSİ AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ I (BOTANİK) (303) 6

KODU ADI KREDİSİ AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ I (BOTANİK) (303) 6 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİNİN TÜRKÇE-İNGİLİZCE İÇERİKLERİ KODU ADI KREDİSİ AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ I (BOTANİK) (303) 6 Biyolojinin konusu, tarifi ve bölümleri; sitoloji: hücre, hücrenin yapısı,

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU Yunus Emre Meslek Yüksekokulu 2008 yılında Eczane Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Programlarıyla Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamış olup, sağlık ve eğitim alanında nitelikli

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0010050001 FİZİK-1 (3+0+0) 5 Spektroskopinin Temelleri, Elektromagnetik Dalgaların ve Temel Paremetrelerin Tanımı, Maddenin Yapısı, Atom

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL GMB 101 GENEL KİMYA 3+2 Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo. Kimyasal Reaksiyonlar, Sıvılar,

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dersleri ve İçerikleri

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dersleri ve İçerikleri Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dersleri ve İçerikleri No Ders Kodu 1 ATA121 1. YARIYIL 2. YARIYIL Ders Adı T U Kredi ECTS No Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Ders Kodu 2 0 2 0 1 ATA122 Ders

Detaylı

Dersin Durumu Teorik Uygulama Lab Kredi

Dersin Durumu Teorik Uygulama Lab Kredi 30-06-2008 Tarihinde Bölüm kurul kararı ile belirlenen ders içerikleri I. YARIYIL Adı Durumu Teorik Uygulama Lab Kredi 127 GENEL KİMYA I Zorunlu Ders 4 1 0 4 Madde, Elementler, Atom ve Atom Modelleri,

Detaylı

DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Açıklama Bölüm AbD. 03 VET 255 Pet Hayvan Yetiştiriciliği 1 0 1 1 Bes.

DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Açıklama Bölüm AbD. 03 VET 255 Pet Hayvan Yetiştiriciliği 1 0 1 1 Bes. DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K Açıklama Bölüm AbD. 03 VET 201 Biyokimya II 2 2 3 4 Temel bilimler 12 03 VET 203 Fizyoloji II 2 2 3 5 Temel bilimler 13 03 VET 205 Mikrobiyoloji I 2 2 3 4 Klinik Öncesi 22

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı: 1. SINIF Yarıyıl: 1. YARIYIL Dersin Dersin Adı Z/S Teo Uyg Toplam Kredi ECTS Kodu 1101101 Medikal Biyoloji Z 1 1 2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü 1 TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü RAPOR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ve DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ LİSANS DERSLERİ (Orman Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Matematik - I (3 0 3) (AKTS: 5) Cümleler teorisi, sayılar sistemi, fonksiyonlar,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ İnsan ve Hayvan Biyolojisi konu başlığı

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL (EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL 1. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 2414001012014 Matematik 3 0 3 4 Fonksiyon ve limitler,

Detaylı