T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL"

Transkript

1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji I (4 0 4) Bilimsel metot, canlıların oluşumu, evrim, Biyolojik moleküler Hücre yapısı, Hücre teorisi, Hücre Bölünmesi, Gametogenez, Yumurta tipleri, Fertilizasyon ve segmentasyon, Protein sentezi, Canlıda üreme tipleri. Fotosentez, Kemosentez ve hücrede solunum olayı Genel Biyoloji -I Laboratuvar (0 3 1) -Işık mikroskobunun özellikleri ve kullanımı -Diseksiyon mikroskobunun özellikleri ve kullanımı -Elektron mikroskobunun özellikleri -Robert Hooke un hücresi -Bitki ve hayvanlarda hücre yapısı -Bitkilerde plastidler (kloroplast, kromoplast ve lökoplastlar) -Bitkilerde plazmoliz ve deplazmoliz -Hücre bölünmesi (mitoz) -Bir bakterinin yapısı -Hayvan dokusu (kan hücreleri) -Mayada tomurcuklanmayla çoğalma -Bitki hücrelerinde sitoplazmik inklüzyonlar -Hayvan hücresinde pigment granülü(balık pulunun pigment hücrelerinde) -Hücrelerde rotasyon ve sirkülasyon hareketleri -Bitkilerde kristaller (druz, sistolit ve rafid) Genel Kimya-I (2 2 3) Giriş: (madde, metrik sistem, anlamlı rakamlar); atom yapısı; periyodik sistem; kimyasal bağlar; molekül geometrisi; kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, yükseltgenme indirgenme reaksiyonları; gazlar sıvılar, çözeltiler Genel Matematik I (4 0 4) Kümeler ve sayılar, mutlak değer ve aralıklar, doğrular, fonksiyonlar ve limitler, süreklilik, türevler, diferansiyelin uygulamaları, ortalama değer teoremi, integraller, integraller için ortalama değer teoremi Genel Fizik I (2 2 3) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket İş ve enerji, enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit eksen etrafında dönmesi, evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği Mikroteknik ( 2 0 2) Biyolojik Amaçlar İçin Kullanılan Mikroskoplar ve Özel Mikroskopi Yöntemleri; Çalışma Laboratuvarnın Hazırlanması, Preparat Yapma Yöntemleri, Total Preparasyon Yöntemi, Kuru Kapatma; Sürtme Preparat (Froti) Yöntemi, Ezme Preparat Yöntemi; Fiksasyon; Çok Kullanılan Karışım Fiksatifler ve Tespit Yöntemleri; Dokunun Yıkanması, Dokudaki Suyun Alınması, Saydamlaştırma ve Parafine Gömme Yöntemi; Parafin Kesitlerinin Hazırlanması; Kesitlerin Boyanması; Sitokimyasal ve Histokimyasal Boyama Yöntemleri; Boyanmış Preparatların Kapatılması; Dondurma Yöntemi; Canlı Hücrelerin İncelenmesi; Metafaz Kromozomlarını İnceleme Yöntemleri; Elektron Mikroskobu Yöntemi; Dondurma-Kırma Yöntemi; Otoradyografi (Radyootografi) Yöntemi; Hücre Fraksiyonu (Hücreyi Parçalayarak Kısımlarına Ayırma)

2 Yöntemi; Sitofotometri Yöntemi; İmmünositokimyasal Yöntem; Kromatografi Yöntemi; Elektroforez Yöntemi; Fluoresansla Aktive Edilmiş Hücrelerin ayrılması Mikroteknik Laboratuvar (0 3 1 Laboratuarda kullanılan alet ve malzemelerin tanıtılması ve kullanımı Çözelti hazırlanmasının gösterilmesi; Kuru preparat hazırlanması, Mitoz bölünme preparatının hazırlanması, Mayoz bölünme preparatının hazırlanması, Kan preparatının hazırlanması, Kemik preparatının hazırlanması, Kıkırdak preparatının hazırlanması, Kas preparatının hazırlanması, Parafin blok yapılması, Dokuların tespiti, Dokuların suyunun alınması, Dokuların parafine gömülmesi, Parafin bloklardan kesit alınması, Kesitlerin boyanması, Kesitlerin incelenmesi. İKİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji II (4 0 4) Hayvan sınıflandırmasının temelleri, Hayvansal dokular, Hayvansal sistemler, Hayvan ekolojisinin temelleri, Bitki dokuları ve özellikleri, Organografi (Vejetatif organlar), Tohumsuz ve Tohumlu Bitki gruplarının genel özellikleri, Bitki fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar Genel Biyoloji -II Laboratuvar ( 0 3 1) Protozoa kültürü hazırlanması ve incelenmesi, Hayvansal Dokuların incelenmesi, Çeşitli taksonlara ait hayvanların incelenmesi, Bitki dokularının değişik bitki gruplarında incelenmesi, Kök, gövde, yaprak ve meyvenin anatomik ve morfolojik yapılarının incelenmesi, Tohumsuz ve tohumlu bitki gruplarına ait bitki örneklerinin incelenmesi Genel Kimya II Elektrokimya, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar, iyonik denge, organik kimyaya giriş Genel Kimya Laboratuvar II (0 2 1) Laboratuar cam malzemelerinin tanıtımı; "maddenin kimyasal özellikleri, Kimyasal reaksiyon tipleri, kimyasal denge, stokiyometri, difiizyon, donma noktası alçalmasıyla mol kütlesi tayini, magnezyumun eşdeğer gram kütlesinin tayini, tampon çözeltiler, indikatörler ve pka tayini, asit baz titrasyonu, ideal gaz sabitinin hesaplanması, sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi" deneyleri Genel Matematik II (4 0 4) Ters fonksiyonlar, logaritmalar ve üstel fonksiyonlar, integrasyon metotları, integrallerin uygulamaları, diziler ve seriler, kutupsal koordinatlar, çok katlı integraller, elementer diferansiyel denklemler Genel Fizik II (2 2 3) Elektrik alanlar, Gauss kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu, İndüktans, Alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar.

3 İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL Omurgasızlar I (3 0 3) Regnum: Protista Subregnum: Protozoa Phyla: Sarcomastigiphora, Sporozoa, Ciliophora, Placozoa Subregnum: Parazoa Phylum: Porifera Subregnum: Eumetazoa Phyla: Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Gnathostomulida, Nemertini, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Acanthocephala,Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida, Kamptozoa, Annelida nın genel karakterleri ve sistematikleri Tohumsuz Bitkiler I (3 0 3) Bitkilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi Bitkilerde üreme ve üreme tipleri Bakteri ve virüsler Alglerin genel özellikleri ve önemi Cyanophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chlorophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Charophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Euglenophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Dinophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Bacillariophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Xanthophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chrysophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Cryptophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Phaeophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Rhodophyta divizyosunun özellikleri ve sistematiği Mantarlar alemi ve genel özellikleri Myxomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Chytridiomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Oomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Zygomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Ascomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Basidiomycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Deutromycota divizyosunun özellikleri ve sistematiği Sitoloji (3 0 3) Hücre Biyolojisinin Tarihçesi, Hücrenin Genel Yapısı, Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler, Hücrenin Kimyasal Yapısı, Biyolojik Yapıları İnceleme Araçları, Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı Birimleri, Hücre Zarı, Hücre Zarındaki Farklılaşmalar, Hücre İçi Zar Sistemi ve Sitoplazma, Golgi Kompleksi, Mitokondriler, Peroksizom, Glioksizom, Hidrojenozom ve Glikozomlar, Plastitler ve Kloroplast, Ribozomlar, Lizozomlar, Sentriyoller, Çekirdek ve Çekirdekçik, Kromozomlar ve Hücre Bölünmesi Biyoistatistik (2 2 3) Tanımlayıcı istatistikler, olasilik, frekans dağılımları, tahmin etme, t ve x2 testleri, örnekleme. Korelasyon, Rekrasyon, Varyans Analizi, Parametrik Olmayan Yöntemler, Demografi, İndeks Sayilar, Nümerik Taksonomi.

4 Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı I (0 2 1) Cyanophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chlorophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Charophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Euglenophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Dinophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Bacillariophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Xanthophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chrysophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Cryptophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Phaeophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Rhodophyta divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Myxomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Chytridiomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Oomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Zygomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Ascomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Basidiomycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Deutromycota divizyosuna ait örneklerin incelenmesi Sitoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Biyolojik Yapıları İnceleme Araçları, Hücrelerin İncelenmesi, Işık Mikroskobu, Polarizasyon Mikroskobu, İnterferans :Mikroskobu, Faz Kontrast Mikroskobu, X Işınları Saptırması, Ökaryot hücrelerin genel yapısı, Hayvan hücresinin genel yapısı, Bitki hücresinin genel yapısı, Prokaryot hücrelerin genel yapısı, Hücre zarının yapısı, Hücre zarında meydana gelen farklılaşmalar, Hücrede endositoz ve ekzositoz olayları, Mikrotüpçüklerin yapısı, Mikroflamentlerin yapısı, Endoplazmik retikulumun yapısı, Mitokondrinin yapısı, Golgi kompleksinin yapısı, Lizozomlarin yapısı, Sentriolün yapısı, Ribozomlarin yapısı, Çekirdeğin yapısı, Çekirdekçiğinin yapısı, Kromatinlerin yapısı, Kromozomların yapısı Omurgasızlar Laboratuvar I ( 0 2 1) Regnum: Protista Subregnum: Protozoa Phyla: Sarcomastigiphora, Sporozoa, Ciliophora, Placozoa Subregnum: Parazoa Phylum: Porifera Subregnum: Eumetazoa Phyla: Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Gnathostomulida, Nemertini, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Acanthocephala,Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida, Kamptozoa, Annelida ya ait çeşitli örneklerin incelenmesi Organik Kimya (3 0 3) Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar, sigma ve pi bağlan ve bağ dönmesi. Alkanlar ve sikloalkanlar, adlandınlmaları, yapılan ve serbest radikal tepkimeler. Alkenlerin yapılan, sentezleri ve katılma tepkimeleri. Stereo kimya. Alkilo halojenürler, nükleofilik yer değiştirme ve elvminasyon tepkimeleri. Alkinler, yapılan, sentezleri ve tepkimeleri. Konjuge doymamış sistemler ve katılma tepkimeleri. Aromatik bileşikler ve aromatiklik kavramı. Elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri. Alkoller, fenoller ve eterler, yapılan adlandınlmaları, sentezleri ve tepkimeleri. Aldehit ve ketonlar, karbonil grubuna nükleofilik katılma tepkimeleri ve a-karbonu üzerindeki tepkimeler. Karboksilli asitler ve türevleri, sentezleri ve açil karbonunda nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri. Aminler, adlandırılmalan, elde edilmeleri ve tepkimeleri.

5 Sistematiğin Esasları (2 0 2) Sistematik ve taksonomik çalışmaların tarihçesi, önemi tartışılmakta, diğer biyolojik bilimlerle yakınlığı ve ilişkisi hakkında bilgi verilmektedir. Temel kavram ve tanımlar açıklanmakta, tür, alttür tanımlanarak örnek verilmektedir. Çeşitli taksonlarda görülen karakter çeşitleri, varyasyonlar ve bunların taksonomik önemi üzerinde durulmaktadır. Binominal nomenklatür ve zoolojik kod hakkında bilgi verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Botanikte Sistematiğin Esasları, Sistematiğin anlam ve amacı, tarihçesi, bilimsel bitki örneklerinin hazırlanması ve korunması yöntemleri, taksonomik karakterler, nomenklatür kuralları ve uygulamaları. DÖRDÜNCÜ YARIYIL Hayvan Histolojisi (2 0 2) Epitel Dokusu, Epitel Dokusunun Genel Özellikleri, Epitelin Sınıflandırılması ve Epitel Hücre Tipleri Bağ Dokusu, Zemin Maddesi, Hücreler ve Teller, Bağ Dokusu Tipleri, Yağ Dokusu, Uniloküler ve Mültiloküler Yağ Dokusu, Kan, Kan Hücreleri, Kan Pulcukları ve Hematopoiez, Kıkırdak Dokusu, Hiyalin, Elastik ve Telli (Fibröz) Kıkırdak, Kemik Dokusu, Kemik Hücreleri, Matriks, Periosteum ve Endosteum Kemik Dokusu Tipleri, Sinir Dokusu, Nöronlar, Sinapslar, Nöroglia Omurgasızlar II (3 0 3) Phylum: Mollusca Phylum: Arthropoda Subphyla: Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata Phyla: Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida. Phylum: Echinodermata Subphyla: Eleutherozoa, Pelmatozoa nın genel karekterleri ve sistematikleri. Insecta sınıfının hayvanlar alemi içerisindeki yeri, sınıflandırması, biyolojik ve ekonomik önemi, yapısal, biyolojik ve ekolojik özellikleri verilmekte ve tartışılmaktadır. Bütün böcek takım ve alttakımlarının ayırd edici morfolojik özelliklerinden başka, familya, cins ve türlerine çok sayıda örnekle birlikte bunların biyolojik ve ekolojik özellikleriyle çeşitli taksonlar için teşhis anahtarları sunulmaktadır. Ayrıca her takımı ilgilendiren çeşitli slayt ve video filmleri gösterilmektedir Moleküler Biyoloji (3 0 3) Biyomoleküller ve Hücre, Nükleik Asitlerin Yapısı ve Temel Fonksiyonları, Genetik Kod ve Protein (Translasyon) Biyosentezi, Gen İşleyişinin Düzenlenmesi, Hücresel Haberleşme, Kök Hücre ve Hücre Döngüsü, Rekombinant DNA Teknolojisi I: Moleküler biyolojide kullanılan enzimler, Rekombinant DNA Teknolojisi II: Klonlama teknolojisinde kullanılan vektörler, Rekombinant DNA Teknolojisi II: Kalıtsal hastalıkların DNA analiz yöntemleri ile tespit edilmesi, Nükleer Transfer, Bitkilerde verimin artırılmasında moleküler biyolojinin önemi, Kanserin Moleküler Biyolojisi, Bağışıklık Sistemi ve Antikorların Sentezi Tohumsuz Bitkiler II (3 0 3) 1-Sistematik ve taksonomi terimlerinin anlamı 2-Sistematikteki kategoriler, tür tanımı, tür altı ve üstü kategoriler ve bunların oluşumları. 3-Tür ve drog yazımları 4-Taksonomik kuralların işleyiş şekilleri 5- Divisio: Lichenes a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması

6 e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı liken türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri 6-Divisio: Broyphyta a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı yosun türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri - Divisio: Pteridophyta a) Tarifi b) Özellikleri c) Yetişme yerleri d) Sınıflandırılması e) Ülkemiz ve dünyada yaygın bazı liken türleri f) Kullanımları g) Sistematikteki yerleri, önemleri ve bitkiler alemindeki değerleri Tohumsuz Bitkiler II Laboratuvar ( 0 2 1) 1-Likenlerin morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi 2-Yosunların morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi 3-Eğreltilerin morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi Hayvan Histolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Epitel Dokusu; Örtü epiteli, Bez epiteli; Bağ Dokusu, Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu iplikleri; Kıkırdak Dokusu, Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak; Kemik Dokusu, Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik hücreleri; Kan Dokusu, Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler; Kas Dokusu, Düz kasın yapısı, İskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı; Sinir Dokusu, Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri Omurgasızlar- II Laboratuvar ( 0 2 1) Phylum: Mollusca Phylum: Arthropoda Subphyla: Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata Phyla: Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida. Phylum: Echinodermata Subphyla: Eleutherozoa, Pelmatozoa ya ait çeşitli örneklerin incelenmesi. Böceklerin genel morfolojik özellikleri ile takımlarının ayırt edici karakterleri çeşitli taksonlara ait çok sayıda örnek ve ilgili preparatlar kullanılarak incelenmektedir. Her takım içerisinden en önemli görülen cins ve türlere ait kurutulmuş veya mümkünse canlı bireyler öğrencilere inceleme amacıyla verilmekte veya gösterilmektedir. Böceklerin gelişim safhalarının daha iyi öğrenilmesi maksadıyla, her öğrenciye daha yakından incelenmesi için, tarafımızdan temin edilen bir böcek türüne ait yumurta veya tırtıllar verilmektedir. Ayrıca her takımı ilgilendiren çeşitli slaytlar ve video filmleri gösterilmektedir Moleküler Biyoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Moleküler Biyoloji Laboratuvarında Kullanılan Alet ve Cihazların Çalışma Prensiplerinin Tanıtımı, Bitki ve Kandan DNA İzolasyonu, DNA ve RNA nın Spektrofotometrik Kantitatif Tayin Yöntemleri, Protein İzolasyonu; Proteinlerin spektrofotometrik kantitatif tayin yöntemleri, Eletktroforez Teknikleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Moleküler Markör Teknikleri (AFLP,RFLP), Moleküler Markör Teknikleri (SSR, RAPD SSCP (Single Strained Condformational Polymorphism), Proteinlerin SDS-PAGE İle Analizi Ve Boyama Teknikleri, Moleküler Teknikler Kullanılarak Mikroorganizmaların Tanısı Ve Teşhisi, Bakteriyel Konjugasyon, Kısa zamanlı Mutajenite Test Sistemleri, DNA Baz Dizisinin Analizİ

7 Biyokimya (3 0 3) Su, karbonhidratlar: yapilan ve biyolojik fonksiyonlan; Lipitler: Yapıları ve biyolojik fonksiyonları; Amino asitler, peptidler ve Proteinler: Yapılan ve biyolojik fonksiyonları; Enzimler ve enzim kinetiği; vitaminler ve Koenzimler; Nükleik asitler: Yapılan ve biyolojik fonksiyonları. Hücre yapısı, hücre zarmdan aktif ve pasif madde geçişleri, Nükleik asitlerin biyosentezi, nükleotitlerin biyosentezi, Protein biyosentezi, amino asit ve diğer azotlu maddelerin metabolizması, fotosentez, karbonhidrat metabolizması, Lipid metabolizması, Karbonhidrat ve lipidlerin biyosentezi. Karbon hidrat ve lipid metabolizmasi, Karbonhidrat ve lipid metabolizmalanmn düzenlenmesi Biyokimya Laboratuvar ( 0 3 1) Karbonhidratların reaksiyonlan, nişastanm hidrolizi, Proteinlerin reaksiyonlan, nükleik asitlerin reaksiyonlan, İdrarın fiziksel ve mikroskopik incelenmesi, idrarda, glukoz, protein, keton cisimleri, kreatin ve safra boyar maddelerinin tayini, Lipidlerin reaksiyonlan, Sütte kazein ve laktoz tayini, Kanda glukoz, toplam Lipit, toplam protein, kalsiyum, ürik asit, üre tayini, karaciğer fonksiyon testleri, biyokimyasal reaksiyonlarm hızı üzerine substrat derişiminin etkisi. ÜÇÜNCÜ YIL BEŞİNCİ YARIYIL Bitki Anatomisi ve Morfolojisi (3 0 3) Çiçek, Kökeni, Yapısı, Döllenme, Görevi; Meyva, Kökeni, Yapısı. Meyva Tipleri, Kuru Meyveler, Etli meyveler, Etli Yalancı Meyveler, Meyva Büyümesi. Görevi;Tohum, Kökeni, Yapısı, Tohum Çimlenmesi. Bitki hücrelerindeki kısımlar, Protoplazmik oluşumlar, Hücre çeperi, Geçitler, Plasmodesmler, Hücre çeper oluşumu, Meristemler ve bitki büyümesi, a)apical meristemler, b)vaskular kambiyum, Bitki dokuları, a)epiderma, b)parankima, c)kollenkima, d)sklerankima (lifler -sklereid), e)ksilem elementleri, f)floem, Salgı yapıları, Periderm, Gövde, Yaprak, Kök, Çiçek Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Yaprak yapısı, Parçalı Yaprak, Bileşik Yaprak, Yaprağin Gövdeye Bağlanışları, yaprak Dizilişleri, Çiçek Yapısı, Kaliks, Korolla, Androkeum, Gynekeum, Çiçek Simetrisi, Çiçek Diyagramı, Çiçek Formülü, Çiçeklenme Durumları, Meyve Yapısı, Agregat Meyveler, Bileşik meyveler. -Bitki hücrelerinin kısımları -Sekonder hücre çeperleri -Basit geçitler -Kenarlı geçitler -Epidermal hücreler -Vasküler kriptogamlar, Gramineae ve bazı dikotiledonların değişik yapraklarndan stoma tipleri -Parankima hücreleri a)klorenkkima b)aerankima -Kollenkima hücreleri -Sklerankima hücreleri a)lifler b)sklereid -Salgı hücreleri a)latisifer b)salgı tüyü ve salgı bezleri -Periderm a)fellojen b)fellem c)lentisel -Gövde a)primer vaskuler sistem b)vaskular sistemin sekonder büyümesi -Kök -Odun a)gymnosperm odunu b)dikotiledon odunu

8 Genetik (2 2 3) Giriş ve Tarihçe; Genetikte Uygulama Yöntemleri ve Genetiğin Uygulama Alanları, Hücre, Bölünmesi ve Kromozomlar, Hücre Döngüsü ve Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme ve Gametogenez, Genotip, fenotip, gen, allel, çaprazlama, monogenik ve poligenik kalıtım kavramlarının tanımı. Mendel denemelerinin esası, Mendel Genetiği (monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlamalar), Kontrol (test) çaprazlamaları ve çaprazlama sonuçlarının istatistikî analizi. Pedigree analizi, Mendel oranlarından sapmalar (eksik dominantlık, kodominantlık, çoklu allelizm, letal alleller) İnsanlarda X kromozomu bağlantısı, Reaksiyon Normu, Mendel genetiğinden sapmalar (komplementerlik, supplementerlik, poligenik kalıtım), Olasılık ve Khi Kare testi, Eşey Belirlenmesi ve Eşeye Bağlı Kalıtım, Genetik ifade üzerine etkili iç ve dış çevresel faktörler (penetrans, expressivite, supresyon ve pozisyon etkisi, sıcaklık) (Konjugasyon, transdüksiyon, transformasyon), Sitoplazmik Kalıtım, Bağlı Genler ve Kromozom Haritaları, Ökaryotlarda ileri haritalama teknikleri (tetrat analizleri) ve prokaryotik organizmalarda gen haritalarının yapılması, Mutasyonlar, Kromozomal mutasyon tipleri-i (kromozom yapısında meydana gelen değişmeler), Kromozomal mutasyon tipleri-ii (kromozom sayısında meydana gelen değişmeler), Popülasyon genetiği (Allelik frekansların saptanması, Hardy-Weinberg yasası, genetik varyasyon ve genetik varyasyonun tanımlanmasını esas alan yöntemler), Popülasyon genetiği-ii (Allelik frekansların değişimine neden olan etkiler: mutasyon, genetik kayma, rastlantısal allelik frekans değişimleri, göç ve doğal seçilim) Bitki Fizyolojisi (3 0 3) Bitki fizyolojisine giriş, difüzyon ve ozmos olayları, bitkilerde su kaybı, bitki toprak ve su ilişkileri, madensel tuzların alınması, fotosentez, kemosentez, azot metabolizması, solunum Mikrobiyoloji (4 0 4) Bakterilerin anatomik yapıları, Bakterilerin kimyasal yapıları ve enzimleri, Bakterilerde metabolizma ve metabolizmayi etkileyen faktörler, Bakterilerin üremesi ve üremeyi etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörler, Kemoterapotiklerin ve dezentektanlarin etkisi, Bakterilerde ekstrakromozomal genetik elementler, Plazmidler ve Bakteriyofajlar, İriteksiyon mekanizmasi, Mikroorganizmalara ve konakçıya ait faktörler, Virulans değişimi, Bağışıklık ve bağışıklığı etkileleyen faktörler, Antijen türleri ve bakteriyel antijenler, İmmunoglobülünler ve özellikleri, biyolojik aktiviteleri, Hücresel ve Humoral immun cevap mekanizmasi, İnfeksiyonlara karşı bağışıklık Hayvan Morfolojisi (2 0 2) Canlı ve Özellikleri, Morfoloji, Anatomi, Histoloji, Sitoloji ve Embriyolojinin Tarif ve Alanları, Anatomik Terimler, Eksen ve Düzlem, Sindirim Sistemi; Solunum Sistemi; Dolaşım Sistemi; Boşaltım Sistemi; Hareket Sistemi; Sinir Sistemi; Santral ve Çevresel Sinir Sistemi, Genital Sistem; Gamet ve Gonat Omurgalılar-I (2 0 2) Hayvanlann sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalılann genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata'nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata'nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Cephalochordata nın genel özellikleri ve sınıflandırılması, Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet

9 yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organlan ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri. Petromyzontes Takımının genel karakterleri, morfoloji, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir sistemler ve duyu organlan, üreme ve sınıflandırılması. Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamlan ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması Bitki Fizyolojisi Laboratuvar (0 2 1) Bitki organlarındaki temel elementler, difüzyon ozmos plazmoliz ve turgor, kök basıncı, bitkilerde suyun hareketi, normal bitki gelişmesinde temel elementlerin önemi, karbon özümlemesi, terleme, fotosentez ve solunumla ilgili deneyler Mikrobiyoloji Laboratuvar (0 2 1) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Mikroorganizmaların beslenme ve üreme özellikleri, Bakteri, Virus, Fungus, farklılıkları ve in vitro koşullarında üreme özellikleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarnda kullanılan temel besiyerleri ve kullanım amaçları, Mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonu, Mikroorganizmaların biyokimyasal aktivitelerinin ölçülmesi, Mikroorganizmaların boyanması için kullanılan boyalar ve boyama metotları, Mikroorganizmaların mikroskobik preparatlarının hazırlanması, Mikroorganizmaların tanınmasında kullanılan serolojik yöntemler Omurgalılar-I Laboratuvar ( 0 2 1) Hemichordata, Urochordata ve Cephalochordata ya ait örneklerin tanınması ve bazı özelliklerinin incelenmesi. Cyclostomata, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nİn morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemlerinin incelenmesi ve bu gruplara ait bazı türlerin tanınması Hayvan Morfolojisi Laboratuvar (0 2 1) Laboratuar Hayvanları, Deney Hayvanları, Deneylerde Kullanılacak Hayvanlarda Dikkat Edilecek Hususlar, Enjeksiyon Teknikleri, Anestezi ve şekilleri; Kurbağa: İç Organlarının İncelenmesi; Fare: İç Organlarının İncelenmesi, ALTINCI YARIYIL Moleküler Genetik (2 2 3) Moleküler Tarihçe, Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu, Nükleik Asitlerin Yapısını Oluşturan Birimler, Nükleik Asit Sentezi (Replikasyon), Genetik Şifre, Transkripsiyon (RNA sentezi), RNA ların Modifikasyonu ve İşlenmesi ( ekzon-intron işlenmesi, poliadenilasyon, 5 kapakları), DNA nın Organizasyonu, Genlerin Kromozomda Organizasyonu, Protein Sentezi (Translasyon), translasyon sonrası işleme ve protein transportu, Genlerin İfadesinin Kontrolü, Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Mutasyonlar ve DNA Tamiri, Bakteri ve Virüs Genetiği, Transformasyon, konjugasyon, transdüksiyon ve rekombinasyon, Hareketli genetik elementler ve transpozisyon, Moleküler evrim, Kromozomal ve kromozom dışı genetik materyalin evrimi

10 Tohumlu Bitkiler (3 0 3) Bitkilerin isimlendirilmesi, Sınıflandırma sistemleri; Sistematik, kategoriler; Gynospermae'nin özellikleri ve sınıflandırılması; Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması; Angiospermae' özellikleri; Çiçek örtü yaprakları- andrakeumnın ginekeum ve ovaryum durumları; Angiospermae nın sınıflandırılması; Özellikle Türkiye florasında yer alan familyaların özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması Hayvan Fizyolojisi (2 0 2) Fizyolojinin Tarif ve Alanı, Hayvanlarda Boşaltım; Sindirim Sistemi; Solunun Sistemi;, Dolaşım Sistemi; Kan Damarları; Genital Sistem; Gamet Hücreleri Gonatlar, Omurgalılarda Dişi Üreme Sisteminin Organları; Hareket Sistemi; Sinir Sistemi Hayvan Coğrafyası (2 0 2) Coğrafya araştırmalarının biyoloji içerisindeki yeri, önemi, çeşitleri ve ilgili olduğu diğer biyolojik dallar hakkında bilgi verilmekte ve tartışılmaktadır. Yayılış alanı yapısı, dinamiği, sınıflandırması ile çeşitli Hayvan Coğrafyası bölgeleri, yayılış alanları, özellikleri, endemik türleri ile birlikte açıklanmaktadır. Türkiye ve komşu ülkelerinin Paleocoğrafyası hakkında bilgi verilmektedir. Dünyanın oluşumu, biyosferin gelişimi, zoocoğrafik bölgeler ile karakteristik fauna elementlerini tanıtan çeşitli video filmleri gösterilmektedir Bitki Coğrafyası (2 0 2) Bitki coğrafyası ilgi alanları Areallerin tanımı ve bitkilerin yayılışına etki eden faktörler, Tarihsel Bitki Coğrafyası-Paleobotanik, Jeolojik devirlerde karaların dağılımı ve bitki gruplarının yayılışına olan etkileri, Floristik alem, altalem ve bölgelerin tanıtılması ve bunları karakterize eden familya ve cins düzeyindeki taksonlar, Yurdumuzun bitki coğrafyası açısından sahip olduğu özellikler, Bitkilerin yayılışıyla, ilgili prensipler, Kesinti alanları, Endemizm çeşitleri ve sebepleri. Yurdumuzda endemizm Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı ( 0 2 1) Bitkilerin isimlendirilmesi, Sınıflandırma sistemleri; Sistematik, kategoriler; Gynospermae'nin özellikleri ve sınıflandırılması; Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması; Angiospermae' özellikleri; Çiçek örtü yaprakları- andrakeumnın ginekeum ve ovaryum durumları; Angiospermae nın sınıflandırılması; Özellikle Türkiye florasında yer alan familyaların özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar (0 2 1) Osmotik Basınç, Permeabilite ve Hücre Zarı, Fizyolojik Eriyikler, Reflex Faaliyetlerinin Gözlenmesi, Fizyolojik Çözeltiler ve Hemoliz, Kan Hücreleri Sayılması, Kan Grubları Tayini, Hemoglobin Miktarının Tayini, Renk İndeksinin Tespiti, İnsanda Nabız ve Kan Basıncı Ölçülmesi, Enjeksiyon Teknikleri, Eritrositlerin Çökme Hızı.

11 Omurgalılar -II (2 0 2) Reptilia, Aves ve Mammalia' nın karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması Omurgalılar-II Laboratuvar ( 0 2 1) Reptilia, Aves ve Mammalia'nın morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemlerinin incelenmesi ve bu gruplara ait bazı türlerin tanınması. DÖRDÜNCÜ YIL YEDİNCİ YARIYIL Araştırma Teknikleri I (2 4 3) Bir bilimsel araştırmanın planlanma aşamaları, veri toplama, verilerin manyetik ortama aktarılması, laboratuar çalışmalarının planlanması, bilimsel araştırma metotlarının kullanılması Biyoteknoloji (2 0 2) Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknoloji nedir, Dünya ve biyoteknoloji, Substratlar ve biyoteknoloji, Genetik ve biyoteknoloji, Rekombinant DNA teknolojisi, Molekular bioteknoloji, Prokaryotik and eukaryotik organismalar, E. coli, Saccharomyces cerevisiae, DNA, RNA ve protein sentezi, Bioproses and bioteknoloji, Enzim teknolojisi, Gen ekspresyonlarının manipulasyonu, Rekombinat protein üretimi, Direkted mutagenes, Protein mühendisliği, Moleküler diagnos, Aşılar, antibiyotikler, transjenik bitki ve hayvan. gen terapisi Biyoteknoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Besi yeri hazırlama, Hücre sayımı, Büyüme eğrisi, Flasklarda etanol üretimi, DNA isolasyonu, Kimyasallar ve UV ile mutagenez, Fermenter ile Fermentasyon, Protein isolasyonu, SDS-PAGE, HepatitC diagnosu, Servix kanseri tiplendirmesi Hayvan Embriyolojisi (2 1 3) Hayvan Embriyolojisinin tarihçesi, Embriyoloji tipleri, Oogenez, Spermatogenez, Sperm ve yumurta morfolojisi, Yumurta tipleri, Yumurta zarı tipleri, Segmentasyon ve tipleri, Gastrulasyon ve tipleri, Morfogenez, Determinasyon, İndüksiyon ve organizatör bölgeler, Fertilizasyon, Mezoderm ve Sölom oluşumu çeşitli hayvan guruplarında embriyonik ve ontogenik gelişme.

12 SEKİZİNCİ YARIYIL Evrim (2 0 2) Giriş, Evrim Görüşüne Kısa Bir Bakış ve Değerlendirme, Evrim Hakkında Bir Örnek: HIV, Evrimin Kanıtları, Jeolojik Zaman Çizelgeleri, Darwinist Doğal Seçilim, Evrimsel Değişimin Mekanizması: Mutasyonlar Ve Genetik Çeşitlilik, Popülâsyonlarda Mendel Genetiği I: Seçilim ve Mutasyonun Evrime Etkisi, Popülâsyonlarda Mendel Genetiği II: Göç, Genetik Sürüklenme ve Rasgele Olmayan Çiftleşmeler, Çoklu Lokuslarda Evrim: Linkaj (Linkage), Eşey (Sex) Ve Kantitatif Genetik, Adaptasyon ve Eşeysel Seçilim, Yaşamın Hikâyesi: Türleşme Mekanizmaları, Evrimsel Ağaçların Oluşturulması, Yaşamın Orijini Ve Prekambriyen Evrim, Kambriyen Patlaması, İnsanın Evrimi, Moleküler Evrim, Evrim Ve İnsan Sağlığı Araştırma Teknikleri II (2 4 3) Bilimsel düzeyde hazırlanan çalışmanın bir makale haline getirilme aşamaları, bilimsel çalışmalarda teknolojiyi yetkin kullanabilme Hayvan Ekolojisi (2 0 2) Ekoloji ve çevre bilimlerinin tanımı, yer kürenin tarihsel değişimi ve türlerin oluşumuna etkisi, ekolojide temel bazı kavramlar ve kuramlar, abiotik faktörler ve organizmalara etkileri, biotik faktörler, populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri, ekosistem ve özellikleri, dünyanın büyük ekosistemleri, insanlığın ekolojik sorunlan, doğanın korunması, çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar Bitki Ekolojisi (2 0 2) Bitki ekolojisinin konusu, tarifi, tarihi gelişimi, Ekolojinin bölümleri Ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve bilimlerindeki yeri; Ekolojinin inceleme ve araştırma yöntemleri, Türlerin fiziksel ortam ile ilişkileri; Toprak faktörü, Özel konulu (Termik santrallerin çevresi olumsuz etkileyen faktörler; Turizm ve çevre ilişkileri. SEÇMELİ DERSLER Biyolojide Bilgisayar Kullanımı (3 2 4) 3.SINIF 2. DÖNEM Biyolojik araştırmalarda en fazla kullanılan kelime-işlem paket programları hakkında bilgi verilmektedir. dbase derleme programları kullanılarak öğrenciler tarafından biyolojik bilgi birikimi üzerine bir proje tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca GIS mühendisliğinde kullanılan programlarla veri derleme, süzme ve sunu hazırlama yapılmaktadır. Çeşitli bilgisayar donanımı ve bunların araştırmalardaki gerekliliği ve kullanımı hakkında bilgi verilmektedir. Çeşitli biyolojik programlar içeren CD-ROM lar gösterilmekte, bunların biyolojik araştırmalarda kullanımının önemi vurgulanmaktadır. Internet hakkında bilgi verilerek internet in biyolojik araştırmalardaki önemi açıklanmaktadır.

13 Parazitoloji - I (2 0 2) Parazitlik ve parazitler, hastalıkların oluşu ve yapı bozuklukları, hastalardaki belirtiler, parazitozlann tanınması. Helmintler, insanda parazitlikleri, Arthropodlar ve parazitlikleri; artropodlann vektörlüğü, vektör artropodlarla savaş. Böceklerin parazitlikleri; sinekler ve parazitlikleri, Sivrisinekler, Tatarcıklar, Seratopogondiler, Simulüdler, Tabanidler, Ahır sinekleri ve parazitlikleri. Pireler, Tahtakuruları, Bitler, Akarlar, Dermanissidler ve parazitlikleri Parazitoloji-I Laboratuvar ( 0 2 1) Erişkin solucanların bulunup tanınması, Helmint yumurtalarının bulunup tanınması, Parazit artropodlann bulunulması, tanınması ve incelenmesi Populasyon Genetiği (2 0 2) Popülasyon Genetiği, Gen Havuzlarındaki Gen Frekansı, Genetik Varyasyon, Fenotipik Çeşitlilik ve Genetik Varyasyon, Genetik Varyasyonun Organizasyonu, Rasgele Eşleşme ve Fenotipe Göre Eşleşme, Kendileşme (Akraba Evlilikleri), Evrimin Nedenleri, Genetik Sürüklenme, Mutasyon, Göç, Doğal Seçilim, Genetik Polimorfizmin Devamlılığı, Kantitatif Genetik, Suni Seçilim, Seçilim Yoğunluğu, Doğal Popülasyonların Birbirleri İle İlgileri, Kalıtımın Anlamı, Üretim Programlarının Tasarımında Kalıtımın Kullanılması, Akrabalar Arasındaki Benzerlikler, Seçmenin Etkinliği I, Seçmenin Etkinliği, Gen Göçünden Meydana Gelen Frekans Değişimleri, İç ve Dış Çaprazlamanın Etkisi, Genetik Sürüklenmenin Gen Frekansına Etkisi, Doğal Popülasyonların Yapısı ve Evrim Hızı Endokrinoloji (2 0 2) Endokrin Sistemin Tanımlanması, Kimyasal Uyarıcılar ve Etki Şekilleri, Hormonların Kimyasal Yapısı, Hormon İşlevinin Mekanizması, Hormonların Sınıflandırılması, Endokrin Bezler ve Hormonları, Hipofiz Bezi Hormonları ve İşlevleri, Tiroit ve Paratiroit Bezi Hormonları ve İşlevleri, Eşey Bezi Hormonları ve İşlevleri, Epifiz ve Pankreas Bezi Hormonları ve İşlevleri, Adrenal Bez Hormonları ve İşlevleri, Timüs Bezi Hormonları ve İşlevleri, Bölgesel Düzenleyiciler (NO, PG, NGF, Adrenomedulin, VEGF vs.) Endokrinoloji Laboratuvar ( 0 2 1) Endokrin bezlerin histolojisi ve ışık mikroskobunda gösterimi yapılacaktır Temel Gıda Mikrobiyolojisi (2 0 2) 1- Gıda mikrobiyolojisinde önem taşıyan mikroorganizmalar 2- Gıda maddelerine bulaşan mikroorganizmaların kaynakları 3- Gıda zehirlenmelerine neden olan bakterilerin kaynakları 4- Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler 5- Mikroorganizmaların oluşturduğu kimyasal değişiklikler 6- Çeşitli gıda maddelerinde oluşan mikrobiyolojik bozulmalar (bitkisel, hayvansal ve konserve gıdalarda oluşan mikrobiyolojik bozulmalar) 7- Bira, şarap ve diğer fermente gıdalarda görülen mikrobiyolojik bozulmalar 8- Gıda zehirlenmeleri 9- Gıdalarda mikotoksin oluşumu

14 Temel Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvar (0 1 1) 1- Mikroorganizmaların beslenmesi Besin ortamları ve hazırlanması 2- Saf kültür elde etme metotları 3- Anaerob kültür metotları 4- Mikrobial metabolizma (polisakkaritlerin hidrolizi, seluluo hidrolizi, yağların hidrolizi, lesitinaz üretimi) 5- Enfeksiyon yapıcı ekzoenzimlerin belirlenmesi (hemolizin üretimi, koagülaz üretimi, DNase üretimi) 6- Mayaların alkol üretimi, bazı bakterilerin laktik asit üretimi 7- Karbohidrat fermentasyonu 8- İMVİC testi 9- Katalaz, arjinin dihidrolaz üretimi 10- Suyun bakteriolojik analizi 11- Besinlerde Salmonella, fekal Ecoli, Staphylococcus aureus, toplam mikroorganizma sayısı, toplam koliform sayısı 12- Meyve suları ve konservelerin bakteriolojik analizi Gelişim Genetiği ve Kanser (2 0 2) Gelişim Genetiği, Gelişimin Temel Kavramları, Caenorhabditis Elegans a Gelişim, Drosophila da Gelişimin Genetik Düzenlenmesi, Diğer Organizmalarda Gelişim, Davranış Genetiği, Davranış Genetiğinin Metotolojisi, Karşılaştırmalı Yaklaşım, Yapay Seçme, Tek Gen Etkilerinin Analizi, Drosophila da Davranışın Genetik Analizi, İnsan Davranış Genetiği, Kanser ve Genetik, Kanser, Kanser Genetik Bir Hastalık mıdır?, Kanser Klonal Bir Hastalık mıdır?, Onkogenler, Tümör Baskılayıcı Genler, Diğer Ailesel Kanser Sendromları, DNA Onarım Genlerindeki Hasarlar, Sık Görülen Kanserlerde Genetik Yatkınlık, Kanser İçin Genel Bir Mekanizma, Moleküler Evrim, Nükleotit Dizilerinde Evrimsel Değişim, DNA Dizilerinin Arasına Eklenen Nükleotitlerin Sayısının Tahmin Edilmesi, Moleküler Filogenetik, Nükleotit Eklenmesinin Oranı ve Modelleri, Moleküler Saat SEÇMELİ DERSLER 4.SINIF 1. DÖNEM Parazitoloji -II (2 0 2) Parazit ve Parazitlik, Protozoonlar; Evrim ve gelişimleri, Helmintler; Evrim ve gelişimleri, Nematodlar; Evrim ve gelişimleri Parazitoloji -II Laboratuvar ( 0 2 1) Protozoon parazitleri preperat hazırlama ve boyama yöntemleri, Paraziter hastalıklarda tanı yöntemleri, Dışkı ve kan materyallerinin incelenmesi ve yöntemleri, Paraziter hastalıklarda serolojik yöntemler; Örnek parazit preparatlarinin incelenmesi.

15 Ekonomik Bitkiler (2 0 2) Bitkisel ürenlerin özellik ve önemleri, Ekonomik bitkilerle kültür bitkileri arasındaki ilişki, Besin Bitkileri; Tahil bitkileri, Baklagiller ve kuru meyveler, Şeker elde edilen bitkiler, Sebzeler, Meyveler, Yağ bitkileri, Endüstri Bitkileri; Lif bitkileri, Odunundan yararlanılan bitkiler, Boya elde edilen bitkiler, Tanen elde edilen bitkiler, Zamklar ve zamk elde edilen bitkiler, Reçineler ve reçine elde edilen bitkiler, Lateksler ve kauçuk elde edilen bitkiler, Uçucu yağlar ve uçucu yağ elde edilen bitkiler, Baharat Bitkileri; Uyarıcı bitkiler, Tibbi Bitkiler; Alkaoit taşıyanlar, Müsilaj taşıyanlar, Kalp glikozitleri taşıyanlar, Saponin taşıyanlar, Süs Bitkileri Ekonomik Bitkiler Laboratuvar (2 0 2) Besin Bitkileri; Nişaştalar, Salep yumrusunun makroskobik, tozunun mikroskobik incelenmesi; Besin Bitkileri; Yağ veren bitkiler Lif veren bitkiler, Boya ve Zamk Bitkileri, Tanen ve Reçine Bitkileri; Uçucu Yağ Bitkileri; Baharat Bitkileri; Uyarıcı Bitkiler; Tibbi Bitkiler; Bu bitki gruplarına ait herbaryum örneklerinin incelenmesi Viroloji (1 0 1) Virus partikülünün genel morfolojisi, Virusların kapsid yapılarına göre dağılımları, Viral zarflar ve Vıral nükleik asitler, Virusların sınıflandırılmaları DNA virusları, RNA virusları, Virus konak hücre ilişkileri, Viruslarin üreme ve replikasyonlari, Viruslar arasindaki genetik ilişkiler, Mutasyon ve rekombinasyon, Viruslar arasında meydana gelen genetik olmayan ilişkiler, Virus hastalıklarında immunite, Virus hastalıklarındaki humoral ve hücresel bağışıklık, Viral aşılar ve İnterferon, Virus hastalıklarında Laboratuar tanı yöntemleri, Virus hastalıkları, Pieorna virus grubu, Enteroviruslar ve Rhino viruslar, Hepatit virusları ve viral hepatitler, Myxovirus grubu, Orthomyxovirus grubu ve Paramyxovirus grubu, Herpes virus grubu, Pox virus grubu, Adeno virus grubu. Rhabdo virus grubu, Aido Karşılaştırmalı Omurgasızlar Biyolojisi (2 2 3) Omurgasız Hayvanların Protozoa` dan itibaren Classis ve Ordo düzeyinde: Vücut Örtüsü, Sindirim, Solunum, Boşaltım, Dolaşım ve Üreme Sistemlerinin biyolojik ve şematik Olarak Karşılaştırılmaları Populasyon Dinamiği (2 0 2) Populasyonun gelişmesi; biyolojik artış p otansiyeli, çevresel tepki, ortamın taşıma gücü, geometrik artış modeli ve lojistik eğri, populasyon artış modellerinin incelenmesi, populasyon dengesi; yoğunluğa bağlı faktörler, yoğunluğa bağlı olmayan faktörler, canlı kaynaklann kullanımında populasyon dinamiğinin önemi; populasyonları etkileyen faktörlerin modellenmesi, lojistik eğri ve avlanabilir hayvan sayısının dengeli kullanımı, maksimum biyolojik verim Herbaryum Teknikleri (2 0 2) Herbaryum tarifi ve amaçları, Herbaryum, botanik bahçesi ve arboretumların fonksiyonları ve önemleri, Çiçekli bitkilerin herbaryumları Bitki toplama teknikleri, Toplamada kullanılan malzemeler Pres yapma ve kurutma, Herbaryum yapma teknikleri, zehirleme,yapıştırma, kartoteks, Bitkilerin dolaplara yerleştirilmesi, Ödünç gönderme, hediye veya bitki değiş tokuşu, Özel bitki grublarının herbaryumları, a)çiçeksiz bitkilerin herbaryumu b)suçul bitkilerin herbaryumu, kara bitkilerinin herbaryumu Ülkemizdeki herbaryumlar a)üniversite herbaryumlaru, araştırma kuruluşlarının herbaryumları, özel şahıs herbaryumları b)uluslararası herbaryumlar

16 Çevre ve Kirlilik (2 0 2) 1- Biyolojinin çevre açısından önemi 2- Çevreyi kirleten unsurlar A- Hava kirliliği a) Ozon tabakasındaki değişiklikler b) Ozonun Havaya Etkisi B- Su Kirliliği C- Toprak Kirliliği a- Erozyon b- Gübreleme ve Etkileri c- Anız Yakma 3- İnsanın Dünya Ekosistemlerine Etkisi 4- Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamları 5- Türkiyede Yaşama Alanlarının Tahribatı A- Ormanlarda Tahribat B- Tarım Alanlarında Tahribat C- Bakir Alanlarda Tahribat D- Sulak Alanlarda Tahribat E- Diğer Alanlarda Tahribat 6- Yurdumuzda Çevre Faktörleri Etkisindeki Yaşama Ortamları, Özelikleri A- Ormanlar B- Çayır-Meralar C- Sulak Alanlar a- Akarsular b- Göller c- Denizler 7- Canlı Genetik Kaynakların Koruma Yöntemleri Hidrobiyoloji (2 0 2) Hidrobiyoloji, kapsamı ve konusu, tüm sular, okyanuslar, denizler, Göller (yapılarına ve verimliliklerine göre göllerin sınıflandırılması, göllerde termal tabakalaşma, göllerde besin zinciri), Sularda karbondioksit ve oksijen dengesi, Sularda bulunan bitkiler ve limnolojik önemleri, Nektonlar, Planktonlar (zooplanktonlar, fitoplanktonlar, bentozlar) Hidrobiyoloji laboratuvarı (0 2 1) Su canlılarına ait örnekler gösterilir Genetik Mühendisliği (2 0 2) Gen Manipülasyonları, Temel Teknikler: Elektroforez, PCR, Nükleik Asit Hibridizasyonu, Transformasyon, DNA Moleküllerinin Kesilmesi ve Yeniden Birleştirilmesi, Pilazmit Ve Faj Vektörlerin Biyolojisi; Kozmitler, Fazmitler ve Diğer Geliştirilmiş Vektörler, Klonlama Stratejileri, Dizi Analizi ve Mutagenez, Escherichia coli Dışındaki Bakterilerde Klonlama, Saccharomyces Cerevisia ve Diğer Fungilerde Klonlama, Hayvan Hücrelerine Gen Aktarımı, Hayvanlarda Genetik Manipülasyonlar, Bitkilere Gen Aktarımı, Transgenik Teknolojide Gelişmeler, Rekombinant DNA Teknolojisinin Uygulama Alanları

17 Mesleki Yabancı Dil-I (3 0 3) Bilimsel makaleleri çeviri ve anlama çalışmaları yapma. Biyolojik çalışmalarda kullanılan yabancı terminoloji hakkında bilgi vermek ve yabancı dilde yapılan araştırmalarda ve bilimsel makale yazımlarında kullanımına ait örnekler göstermek. SEÇMELİ DERSLER 4.SINIF 2. DÖNEM Palinoloji (2 0 2) Mikrofosiller, Polen ve spor morfolojisi, Şekil, ölçü,sporoderm tabakaları,sculptur tiplerinin tanımı, -Polen ve spor morfolojisinin uygulamaları, Polen ve spor preparatlarını hazırlama yöntemi a)asetoliz yöntemi b)wodehouse yöntemi, Polen ve sporların anahtarı Palinoloji Laboratuvar ( 0 2 1) -Polen ve sporların teşhisleri a)eğrelti ve yosun b)gymnosperm c)dikotiledon d)monokotiledon Türkiye Vejetasyonu (3 0 3) Orman vejetasyonu, maki vejetasyonu, frigana vejetasyonu, yüksek dağ stebi vejetasyonu, halofit vejetasyonu, higrofil vejetasyonu, kumul vejetasyonu, uçurum, kaya ve hareketli yamaç vejetasyonu Arazi (Botanik) (1 0 1) Arazi çalışmalarının amaçları, çeşitleri açıklanmaktadır. Arazi biyolojisi, kaydetme, toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraf çekimi teknikleri verilmektedir. Arazi çalışmaları için gerekli cihaz ve teçhizat temin edilmekte veya imal edilmektedir. Öğrenilen bilgilerin tatbikatı için Mayıs ayında iki inceleme gezisi gerçekleştirilmektedir Arazi (Zooloji) (1 2 2) Arazi çalışmalarının amaçları, çeşitleri açıklanmaktadır. Arazi biyolojisi, kaydetme, toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraf çekimi teknikleri verilmektedir. Arazi çalışmaları için gerekli cihaz ve teçhizat temin edilmekte veya imal edilmektedir. Öğrenilen bilgilerin tatbikatı için Mayıs ayında iki inceleme gezisi gerçekleştirilmektedir.

18 Bitki Embriyolojisi (2 0 2) 1- Embriyolojinin tarihçesi ve gelişimi2- Bitkilerde hayat devri3- Üreme organlarının yapıları ve eşey dağılımı (açık ve kapalı tohumlularda).4- Plesantalanma ve tipleri5- Embriyo kesesi tipleri ve yedek besin depoları 6- Döllenme7- Endosperm oluşumu, gelişimi ve tipleri8- Embriyoa)Dikotil embriyosıb)monokotil "c)embriyoda meydana gelen değişiklikler10- Embriyonun taksonomi ile ilgisi11- Apomiksis Bitki Embriyolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) 1-Plesanta ve plesanta tipleri, a) Primulaceae'de, b) Bromeliaceae'de, c) Salixaceae'de 2- Çiçek yapısı, a)çamlarda erkek ve dişi çiçekler, b)kapalı tohumlularda, 3- Polena)Açık tohumlulardab)kapalı tohumlularda 4- Tohum yapısı ve tipleri Çevre Biyoteknolojisi (2 0 2) Mikrobiyal ekoloji, Atık sular ve kanalizasyon muamelesi, Biomediasyon, Mikroplar ve jeolojik çevre, Mikroorganizmalarca yapılan korozyon Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvar ( 0 2 1) Su kalitesi, Örnekleme, Topraktan mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması, sütten, etten, peynirden mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması, Petrolden mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması Zoolojik Müze Metotları (2 0 2) Koruma ve muhafaza etme metotları, Omurgasız hayvanlar: Süngerler ve Sölenteratlar, derisi dikenliler, kurt ve kurt benzeri hayvanlar, yumuşakçalar; Eklembacaklılar; Krustase' ler (kabuklular} ve kordalılar; Eklembacaklılar; Örümcekler, Diplopod' lar, Kilopod' lar, Onikoforlar, Böcekler, toplama; öldürme, öldürme ve muhafaza solüsyonları, toplama ekipmanları, Sucul böceklerin toplanması; Böcekleri tuzak ile yakalamak, Arazide muhafaza ve depolama; bilgi kaydı, germe işlemleri; Böceklerin yumurta, pupa ve larvalarının preparasyonu, etiketleme, genital preparasyon hazırlama, Mikroskobik preparasyon, Kurumuş örneklerin depolanması, kuru örneklerden oluşan koleksiyonun muhafazası ve düzenlenmesı, Omurgalılar (Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler)' in toplanma, preparasyon ve muhafazası Davranış (2 0 2) Davranış bilimin tarihi perspektifi, Davranışın biyolojik temelleri, Davranış nedir?, Davranışın sınıflandırılması; İçgüdüsel davranışlar, Öğrenilmiş davranışlar, Davranışın incelenmesi; Kriter seçimi, Davranış çalışmalarında önemli noktalar, Davranışın doğası, Refleksler, İstemsiz hareketler, Uyartılar ve işaretler, Davranış araştırma yöntemleri, Davranış belirleyiciler, Davranış şekilleri; Beslenme davranışı, Predatör davranışı (Avcı-Av İlişkisi), Göç, Yönelme, Saldırganlık, Baskınlık sıralanımı, Haberleşme (Kimyasal, görsel ve mekanik haberleşme), Kur

19 yapma ve çiftleşme, Yavru bakımı, Periyodik davranış ve biyolojik zaman ayarı, Toplumsal davranış, Toplumsal böcekler ve Öğrenme Kromozomlar (2 0 2) Kromatin yapısı, Kromozomun yapı ve fonksiyonu, Kromozomların özellikleri, Çekirdek bölünmesi, Pozisyon ve orijin yönünden genlerin kontrolü, Mutagenezler, Kromozom haritaları, Eşey kromozom sistemleri, Genomda suni değişmeler Mesleki Yabancı Dil-II (3 0 3) Bilimsel makaleleri çeviri ve anlama çalışmaları yapma. Biyolojik çalışmalarda kullanılan yabancı terminoloji hakkında bilgi vermek ve yabancı dilde yapılan araştırmalarda ve bilimsel makale yazımlarında kullanımına ait örnekler göstermek Bilim Felsefesi (2 0 2) Felsefe nedir? Bilgi ve bilimin felsefesi nedir? Bilginin temel problemleri nelerdir, gerçek bilgiye nasıl ulaşılır, bilimde kullanılan kavram ve problemler nelerdir, bilime yaklaşım yolu nelerdir, doğru ve bilimsel bilginin kaynakları ve kriterleri nelerdir, bilime yaklaşım yolu nedir, bilim hakkındaki pozitivistik düşünce nedir, bilim felsefesinde analitik felsefe nedir, bilim felsefesi üzerine konu ile ilgili bilm adamlarının düşünceleri nelerdir, bilime kritik yaklaşım, bilime modern ve postmodern yaklaşım, 20.yy da bilimde felsefenin önemi ve rolü ve bilim felsefesinin insanlığa etkisi nelerdir? Biyoloji Tarihi (2 0 2) İnsan kültürünün ve bilgi hazinesinin gelişim süreci içerisinde kendini ve doğayı tanıma konusunda verdiği mücadelenin bir ürünü olarak biyolojinin gelişim sürecini toplamayı ve değerlendirmeyi amaç edinmiş bir derstir. Bu amaç dahilinde konuları; biyoloji felsefesi, milattan önce bilgi ve inanışlar dairesinde biyoloji, en eski ve bilinen biyologlar, Rönesans öncesi ve sonrası doğu ve batı toplumlarında biyolojinin algılanması ve gelişimi, yeni ve yakınçağda biyolojinin yaptığı atılımlar, teknik cihazların gelişimi seyrinde biyolojinin gelişimi ve çağdaş dünyada ülkemizde ve diğer ülkelerde biyolojinin son durumu hakkında bilgiler Vejetasyon Bilimi (2 0 2) Vejetasyon biliminin tanımı, Vejetasyon bilimi ile ilgli yerli ve yabancı tanınmış kaynaklar, Vejetasyon ve floranın tanımı ve farkları, Floristik sınıflandırmalar, Bitki sosyolojisine ait kavramların ilk açıklamaları (Braun- Blanquet tarafından ve son açıklamaları (Gehu ve Bivus- Martinez tarafından, Bitki sosyolojisinin tanımı, Bitki birliğinin (asosyasyon) tanımı ve karakterleri, Bitki sosyolojisi metotolojisindeki kademeler (analitik ve sentetik kademeler), Bitki sosyolojisindeki hiyerarjik düzen, Bitki sosyolojisi sistemi (bitki birimi) alt sıradaki ve üst sıradaki sıntaksonlar, Dünyadaki divisio ve ekosistem ve bunlardan Türkiye ile KKTC' de bulunanlar Klinik Biyokimya (2 2 2) Laboratuvar ölçüm metodları Kan analizleri Fonksiyon testleri İdrar analizleri

20 Gaita ve beyin omurilik sıvısı (BOS) Analizleri Hormonlar Mineraller Hematolojik Analizler Serolojik testler Tümör markırları Biyokimyasal analizler hata kaynakları Enzimoloji (2 0 2) Enzimolojiye genel bakış, enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin yapısı ve özellikleri, enzimlerin sınıflandırılması, enzim etki mekanizmaları, koenzimler, enzim aktivitesi, aktivite tayin yöntemleri ve kalite belirlenmesi, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğine giriş, enzim aktivitesinin kontrolü, immobilize enzimler.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

LER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇE

LER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇE İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ...5 VİRÜSLER...7 MONERA ALEMİ...9 PROTİSTA ALEMİ...12 Hayvan benzeri protistler: Protozoa... 13 Fungus benzeri protistler:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2 13.0.014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek- GÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı * SAYISI ** 1. YARIYIL. YARIYIL BYL601 Seminer 3 10 3 10

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Elif YEŞİLADA : Prof. Dr. Başak KAYHAN Doç. Dr. Yılmaz ÇİĞREMİŞ Doç. Dr.Şengül YÜKSEL Doç. Dr.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi BİYOLOJİDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ÖNCELİKLERİMİZ Dr. Aslı Tolun Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi KLONLAMA / KOPYALAMA Tanım Yöntem Amaç: Kopya birey yaratma Kök hücre oluşturma

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/ BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİY 101 GENEL BİYOLOJİ I (4+0) 4, 6 Bitki hücreleri,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir.

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir. BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZDEMİR DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ)

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ) BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ) GÜZ YARIYILI BİY 501 Moleküler Genetik Moleküler genetik dersinin verilmesinin amacı, nüklear materyalin fonksiyon, genel moleküler yapısı ve moleküler genetik

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (7 EYLÜL 2015 23 EKİM 2015) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

Değerlendirmeler sonucunda;

Değerlendirmeler sonucunda; KARAR 3: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın 07.06.2011 tarih ve B.30.2.İYE.0.72.01.00/2303 sayılı oluru ile Enstitü Senatosuna sunulan Fen Fakültesi nin 09.05.2011 tarih ve B.30.2.İYE.0.10.72.00/670 sayılı

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ SINIF DERS KURULU (HÜCRE ve DOKU BİLİMİ) 28 EYLÜL 13 KASIM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ. Dersin Adı: Kodu Yarıyılı T+U Kredisi ACTS BOTANİK - I

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ. Dersin Adı: Kodu Yarıyılı T+U Kredisi ACTS BOTANİK - I HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Dersin Adı: Kodu Yarıyılı T+U Kredisi ACTS BOTANİK - I 0621101 1 2+2 3 4 Dr. Ramazan BOZKURT Bu dersin amacı; lisans eğitimi alan öğrencilere,

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

26/05/2014 tarihli LYS-2 deneme sınavı konu analizleri LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35

26/05/2014 tarihli LYS-2 deneme sınavı konu analizleri LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35 LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35 1 7 34113 Fizik ilkelerine, yasalara ve kuramlara ulaşılırken bilimsel yöntemlerin kullanıldığının farkına varır.

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM I KOORDİNATÖRLERİ Yrd. Doç. Dr. Emine Özçınar Yrd. Doç. Dr. Gülfem Terek Ece D Ö N E M I

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF I.SINIF DERSLER Tüm Dönem I Dersleri PRATİK TEORİK Pratik LAB Panel Toplamı GENEL TOPLAM Anatomi 27 40 2 42 69 Biyofizik 30 4 0 4 34 - Biyoistatistik 55 0 0 0 55 - Biyokimya 96 41 11 52 148 - Davranış

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ BIO-101 Genel Biyoloji I Kredi (Teorik-Pratik-Lab.): 5 (4-0-2) AKTS: 8 Hücre bilgisinin tarihsel

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİY 101-Genel Biyoloji-1: Hücrenin Genel Yapısı,Histoloji (Doku Bilimi);

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİY 101-Genel Biyoloji-1: Hücrenin Genel Yapısı,Histoloji (Doku Bilimi); KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİY 101-Genel Biyoloji-1: Hücrenin Genel Yapısı,Histoloji (Doku Bilimi); Dokunun Tanımı, Meristemler, Bölünmez Doku, Parankima

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Eczacılık Tarihi ve Eczacılığa Giriş 2 0 2 4 107 Genel Kimya

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta)

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ

Detaylı