T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİTİRME PROJESİ YAZIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİTİRME PROJESİ YAZIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİTİRME PROJESİ YAZIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER 1-Projenin Biçim Özellikleri A- Kullanılacak kâğıdın niteliği ve baskı B- Kenar boşlukları ve hizalama C- Satır aralıkları D- Paragraflar E- Yazı karakterleri F - Birimler G- Sayfaların numaralanması H- Şekiller, tablolar, fotoğraflar, denklem ve grafik I- Dış kapak ve iç kapak J- Kabul ve onay sayfası K- İçindekiler dizini L- Simgeler ve kısaltmalar dizini M- Şekiller dizini N- Tablolar Dizini Ö- Çoğaltma P- Ciltleme 2- Projenin Bölümlerinin Düzenlenmesi A- Bölümlerin sırası B- Bölüm baslıklarının yazılışı ve içeriği C- Bölümlerin içeriği 3- Kaynak Gösterimi A- Makale B- Kitap C- Elektronik Kaynaklar 4-Ekler 1. Dış Kapak Sayfası Örneği 2. İç Kapak Sayfası Örneği 1

2 3. Onay Sayfası Örneği 4. İçindekiler Dizin Örneği 5. Proje Planı ve Başlık Numaralandırma Sistemi 5- Projenin Ana Bölümleri Yazılırken Dikkat Edilecek Noktalar 6-Kaynaklar 1-Projenin Biçim Özellikleri A- Kullanılacak Kağıdın Niteliği ve Baskı: Tüm kopyalar için en az 70 gram en çok 100 gram, birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır. Kağıt standart A4 (21 cm x 29.7 cm) boyutlarında olmalıdır. Projeler bilgisayar kullanılarak lazer ya da lazer kalitesi çıktı veren yazıcı ile kağıdın yalnızca bir yüzüne siyah mürekkeple basılmalıdır. B- Kenar Boşlukları ve Hizalama: Her sayfanın sol kenarında 4 cm, alt ve üst kenarlarında 3 cm, sağ kenarında ise 2,5 cm boşluk bulunmalıdır. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşmamalıdır. Metin sağ kenarı hizalanmamalıdır. Kenar boşluklarına hiçbir şey yazılmamalıdır. Başlık, metin, tablo ve resimler belirtilen kenar boşlukları içinde kalmalıdır. C- Satır Aralıkları: Projenin ana metni 1,5 satır aralıkla yazılmalıdır. Şekil alt yazıları ve tabloların açıklamaları ile alıntılar ve kaynaklar dizininin yazımında da aynı aralık kullanılmalıdır. Dipnot metinlerinde satır aralığı 1 satır olmalıdır. Paragraflar arasında satır aralığı 1,5 olmalıdır. Sayfa sonuna gelen baslıkları en az iki satır izlemeli aksi halde yeni sayfaya geçilmelidir. D- Paragraflar: Paragraf sol kenardan 7 karakter ya da (1,3 cm) içerden başlamalıdır. E- Yazı karakterleri: Times New Roman ya da Arial yazı karakterlerinden biri kullanılmalıdır. Ana metin harf büyüklüğü 12 punto, dip notlar 10 punto olmalıdır. Tek sayfaya sığdırılan tablo ve şekillerde daha küçük karakterler kullanılabilir. F- Birimler: Uluslararası birim sistemine ait temel ve türetilmiş birimler, standart simgeler ve ön ekleri kullanılmalıdır. Birimi anlatan sözcüğün Türkçe veya Türkçeleşmiş bir karşılığı var ise, açık yazımda bu karşılık kullanılmalı, ancak birim simgelerinin yazımında uluslararası standartlara kesinlikle uyulmalı, keyfi kısaltmalar yapılmamalıdır. Örneğin, açık yazımda saniye, santimetre, litre olarak yazılan birimlerin kısaltmaları için s, cm, l yazılmalı; sm, sn, lt, gibi keyfi kısaltmalar yapılmamalıdır. Birimi anlatan sözcük veya kısaltmadan sonra nokta konulmamalıdır. (örneğin, cm. degil cm olarak yazılmalıdır). Niceliği anlatan sayı ve birimi arasında boşluk bırakılmalıdır. (örneğin, 1cm degil, 1 cm seklinde yazılmalıdır). G- Sayfaların Numaralanması: Sayfa numaraları, kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak konulmalı, iç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Teşekkür, özet, İngilizce özet, içindekiler, simgeler ve kısaltmalar, şekiller ve tablolar 2

3 dizinleri gibi proje ön sayfaları i, ii, iii, iv, v seklinde küçük harf Romen rakamı ile; giriş bölümü ile diğer sayfalar 1, 2, 3, 4. seklinde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın sağ üst köşesine konulmalıdır. H- Şekiller, tablolar, fotoğraflar, denklemler ve grafikler: 1-Hazırlanacak şekiller (grafik, diyagram, fotoğraf, vb.) yazı ile anlatımda güçlük çekilen, yapılan işi, anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı, gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır. 2-Şekiller üzerinde yer alacak çizgi, işaret, sembol, rakam ve yazılarda, bilgisayar yazıcısı, rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır ve çıplak gözle seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. 3-Projeye yapıştırılan fotoğrafların projede kabarıklığa yol açmaması için fotoğraflar daha ince fotoğraf kâğıdına basılabilir. 4-Fotoğraf yerine yüksek kaliteli bilgisayar çıktısı veya renkli fotokopi kullanılabilir. 5-Şekiller ve tablolar proje metni içerisinde, ilk değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. 6-Birbirileri ile ilgili tablolar ve şekiller aynı sayfada yer alabilir. 7-Şekil ve tablolar sayfa düzeni için önerilen boşlukları taşmamalıdır. Bu boşlukları taşacak şekiller küçültülmeli ya da ekte sunulmalıdır. Proje içinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır. 8-Bir sayfadan daha büyük olan tablolar, proje metni içinde bulunmak zorunda ise uygun bir yerden bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından sonra Devam yazılmalıdır. 9-Bir şekilde birden fazla öğe bulanabilir ve A,B,C şeklinde simgelenerek tümüne tek bir şekil numarası verilir. Açıklamalarda her öğe ayrı ayrı tanımlanmalıdır. ÖRNEK: Şekil 1.4. Naftalin uygulanan deney grubundaki bulgular: A) Epitel tabakasında döküntüler; B) Lamina Propria da lenfatik infiltrasyonlar; C) Submukozada hiperemik kan damarları 10- Tüm tablo, şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar kullanılmalıdır. Her bölüm içinde kendi aralarında, birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. ÖRNEK: Birinci Bölüm ün Tablo ve Şekilleri Tablo 1.1 Şekil 1.1 3

4 İkinci Bölüm ün Tablo ve Şekilleri Tablo 2.1 Şekil Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda fotoğraf kullanılmamalıdır. Özel durumlarda yayımlanması gerekli ise fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına dair ibare bulunmalıdır. 12- Tablo ve şekil ile (açıklamaları dâhil) alt ve üst metin arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo ve şekillere metin içinde atıfta bulunulmalıdır. 13- Tablo açıklamaları, tablonun üstüne yazılmalı ve tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Açıklamalar kısa ve öz olmalıdır. Açıklamalar bir satırdan daha uzun olduğunda, diğer satırlar, satır basından başlamalıdır. Açıklamaların sonuna nokta konulmalıdır. 14- Şekil açıklamaları, şeklin altına yazılmalı ve şekil ile arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Açıklamalar kısa ve öz olmalıdır. Açıklamalar bir satırdan daha uzun olduğunda, diğer satırlar, satır basından başlamalıdır. Açıklamaların sonuna nokta konulmalıdır. 15- Formüller numaralandırılırken, numaranın basına Formül yazılmamalı, bölüm içindeki sırasına göre numaralanmalıdır. ( Ör. C= axb (2,2) ) Ancak metin içinde değinilirken Formül 2.2. seklinde yazılmalıdır. 16- Formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı, önce ve sonra gelen paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. 17- Formüllere ait numaralar, formülün olduğu satırda, sayfanın sağ kenarından 2cm içeride kalacak şekilde parantez içerisinde yazılmalıdır. I- Dış kapak ve iç kapak: a) Dış Kapak: Dış kapak düzeni EK-1 de gösterildiği gibidir. Dış kapak ile iç kapak sayfası arasında ve dış kapağın arka sayfası ile projenin son sayfası arasında bir boş sayfa bırakılmalıdır. b) İç Kapak: İç kapak sayfası EK-2 de gösterildiği gibidir. J- Kabul ve onay sayfası: Proje danışmanı ve jüri üyelerinin projeyi kabul ettiklerini ve projenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren sayfadır (EK3). Bu sayfada proje danışmanı ve jüri üyelerinin ad, ünvan ve üniversiteleri ile imzaları bulunur. Onay sayfası iii olarak numaralandırılmalıdır. K- İçindekiler Dizini: EK- 4 de belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenecektir. 4

5 L - Simgeler ve Kısaltmalar Dizini: Projede standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalar ancak çok gerekli oldukları durumlarda yapılmalıdır. Çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içerisinde, yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Kısaltmalar ve simgeler Simgeler ve Kısaltmalar dizininde ayrıca verilmelidir. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda araya nokta konulmamalıdır (TÜBİTAK gibi). Örn., bkz., vb., terim olmayan kısaltmaların sonuna nokta konulmalıdır. Kısaltmalar genel olarak terimlerin Türkçelerine göre yapılmalı ancak çok yerleşik kısaltmalar (örn. AIDS, NATO, NIH) oldukları gibi alınabilir. M- Şekiller Dizini: ŞEKİLLER başlığı, büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ortalanarak yazılmalıdır. Şekiller dizinindeki şekil altı açıklamaları, proje metni içindeki şekil altı açıklamasının tümüyle aynı olmalıdır. Ancak, açıklamanın başlık kısmı dışında kalan diğer bilgilerin yazılması gerekmez. N-Tablolar Dizini: TABLOLAR başlığı, büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ortalanarak yazılmalıdır. Tablolar dizinindeki açıklamalar, proje metni içindeki tablo açıklamalarıyla tümüyle aynı olmalıdır. Ancak, şekiller dizininde olduğu gibi, diğer bilgilerin yazılması gerekmez. Ö-Çoğaltma: Tüm proje çoğaltmaları lazer yazıcıda siyah mürekkeple yapılmalıdır. Fotokopi cihazı ile çoğaltma yapılmamalıdır. P- Ciltleme: Projenin dış kapağı 20 lik mukavva üzerine çekilmiş plastik ciltli olarak EK- 1 de belirtildiği şekilde olacaktır. Cildin rengi koyu lacivert olmalıdır. 2- Projenin Bölümlerinin Düzenlenmesi A) Bölümlerin Sırası: Proje bölümlerinin sırası aşağıda verilmiştir. Ön Kısım: 1-İç Kapak (Başlık) 2-İthaf 3-Onay 4-Türkçe Özet 5-İngilizce Özet 6-Teşekkür 7-İçindekiler 8-Şekiller Dizini 9-Tablolar Dizini 10- Simge ve Kısaltmalar Dizini 5

6 Ana Kısım: 11- Giriş 12- Gereç ve Yöntem 13- Bulgular 14-Tartışma 15-Sonuç ve Öneriler 16- Kaynaklar 17- Ekler 18- Özgeçmiş B- Bölüm başlıklarının yazılışı ve içeriği: Projenin her bölümü yeni bir sayfada başlar. İthaf dışındaki bütün bölümlerin başlıkları sayfanın üstünden 5 cm aşağıda başlamalı, büyük harflerle, 12 punto, koyu, 1 satırı geçiyorsa 1,5 satır aralıklı ve sayfanın soluna bitişik yazılmalıdır. Metin olan sayfalarda yazı, bölüm başlığından sonraki dördüncü aralıkta başlamalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları ondalık sistem kullanılarak gösterilmelidir. Ondalık Sistem l. BİRİNCİ BÖLÜM 1.1. Birinci Derece Alt Bölüm İkinci Derece Üçüncü Derece Üçüncü Derece İkinci Derece 1.2. Birinci Derece Alt Bölüm 2. İKİNCİBÖLÜM C- Bölümlerin içeriği: İthaf: Bu bölüm zorunlu değildir. Öğrenci arzu ederse projesini bazı kişi ya da kişilere ithaf edebilir. Sayfanın başlığı yoktur. Projenin ithaf edildiği kişinin adı sayfa ortalanarak yazılır. İthaf kısa olmalıdır... a şeklinde bir ifade yeterlidir. İthafın sonuna nokta konulmaz. Önsöz: Bu bölüm zorunlu değildir. Öğrenci arzu ederse çalışma konusunu kişisel boyutu, bu çalışmanın kendisi için ifade ettiği anlam ve çalışma süreci hakkında söylemek istediklerini bu bölümde dile getirebilir. Teşekkür: Zorunlu değildir. Öğrenci arzu ederse çalışmasına özel katkılar için teşekkürlerini ifade edebilir. Bu bölüm, proje jüri tarafından kabul edildikten sonra eklenmelidir. Anlatım yalın ve içten olmalı, abartılı sözlerden kaçınılmalıdır. 6

7 Türkçe Özet: Bu sayfada projenin yaklaşık 250 sözcükten oluşan Türkçe özetine yer verilir. Başlık olarak ÖZET sözcüğü kullanılır. Metnin altında araştırmacıların kaynak taramalarında kullanabileceği en az dört en fazla altı anahtar sözcüğe yer verilir. Özet bölümünde projenin konusu, kapsamı, ele alınan sorunun niteliği kısaca belirtildikten sonra projenin sonuçları özetlenir. Projenin amaçlarını belirtip sonuçlarını belirtmeyen özetler kabul edilmez. Bir çok araştırmacı, projeye ulaşmadan önce, büyük bir olasılıkla onlara sunulan bu özete ulaşacaktır. Dolayısıyla, özetin hazırlanmasına yeterli zaman ayrılmalı, projenin dışa açılan bu penceresine özel önem verilmelidir. İngilizce Özet: Bu sayfada projenin İngilizce başlığı ve yaklaşık 250 sözcükten oluşan İngilizce özeti bulunur. Üst başlık olarak ABSTRACT sözcüğü kullanılır. Metnin altında dört anahtar sözcüğe (keywords) yer verilir. Türkçe ve İngilizce özetler içerik olarak birbirine denk düşmeli, anahtar sözcükler aynı sırayı izlemelidir. Türkçe özet gibi İngilizce özet de özenle hazırlanmalı, İngilizceyi iyi bilen birkaç uzmana kontrol ettirilmelidir. Onay: Projenin Onay sayfası Enstitü tarafından form şeklinde verilecektir. Ekler: Bu bölüm zorunlu değildir. Metnin bütünlüğünü bozacağı için kullanılamayan, ancak projede yer alması zorunlu görülen liste, belge ve benzeri kaynaklara bu bölümde yer verilir. Ayrıca varsa projeden yapılan yayınlar-bildiriler liste halinde eklenir. Projenin bu bölümünde birden fazla kategoride ek bulunuyorsa bunlar EKLER genel başlığı altında EK 1, EK 2 seklinde sunulur. Özgeçmiş: Projeyi hazırlayanın kısa bir öz geçmişi verilir. Burada lisans eğitiminden başlayarak akademik özgeçmiş verilmelidir. İçindekiler: Projenin iskeletini belirten önemli bölümleri, başlıkları ve bunların sayfa numaralarını içerir. Proje metni bölümlerde derece derece alt bölümlerden oluşur. Her bölüm ve alt bölümün bir başlığı, birde sınıflandırma numarası vardır. ( Bkz. EK-4 ve 5) 3- Kaynakların Gösterilmesi: Kaynaklar projede kullanılma sırasına göre alfabetik olarak kullanılır. Kaynaklarda kısaltmalar Index Medicus a uygun olarak yapılmalıdır. 7

8 A- Makale: 1- Makalenin ya da derginin adı kısaltılacak ise, derginin kendi önerdiği, genel kabul görmüş kısaltma kullanılmalı bireysel kısaltmalar yapılmamalıdır. Dergi adları italik yazılmalıdır. 2- Bütün yazarların soyadları ve isimlerinin baş harfleri yazılmalı, ve ark. et al gibi kısaltmalar kesinlikle kullanılmamalıdır. 3- Kaynak dizini kaynağın projede kaynak gösterilmesi sırasına göre sıralanmalıdır. İlk atıfta bulunulan kaynağa (1) numara verilmeli diğerleri bunu takip etmelidir. Kaynak dizini sıralaması bu numaralandırılmalara göre yapılmalıdır. Yazar,A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, Ç., Yazar, D., Yazar E. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa numaraları. Örnek : Erkan,S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Karagı, E. ve diğerleri. ( 2003). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, B- Kitap : Tek Yazarlı : Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın yeri: Yayınevi. Örnek 1 : Bozcuk, A.N. (2005). Genetik (2. bs. ). Ankara : Palme Yayıncılık. Çok Yazarlı : Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, Ç., Yazar, D., Yazar, E. ve diğerleri (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın yeri: Yayınevi. Örnek 2: Akman,Y., Ketenoğlu, O., Güney, K., Kurt,L., ve Tug, G. M. (2004). Bitki Ekolojisi. Ankara: Palme Yayıncılık. Tüzelkişi Yazarlı: Tüzelkişi.(yayın yılı). Kitap Adı. Yayın yeri: Yayınevi. Örnek 3: TÜBİTAK.(2002). 21.Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara : TÜBİTAK. Örnek 4: Türk Dil Kurumu.(2005). Türkçe Sözlük (10.bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu. Çeviri: Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı (A.Soyadı, Çev.). Yayın yeri : Yayınevi. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı). 8

9 Örnek 5: Jawetz, E., Melnick, J. ve Adelberg, A.E. (1976). Tıbbi Mikrobiyoloji (M.Akman ve E.Gülmezoglu, Çev.). Ankara : Hacettepe Üniversitesi. (1972). Kitap içinde Yayın (Bölüm ya da Makale) : Yazar, A. (Yayın Yılı). Yayın Adı. A. Editör (Haz./Ed.). Kitap Adı (s.sayfa numaraları). Yayın yeri : Yayınevi. Örnek 6: Simsek, H. ve Öksüzoğlu, G. (1999). Akut Pankreatit. A.Kadayıfcı, Y. Karaaslan ve E. Köroğlu (Ed.). Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi (s ). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Bildiri Yayımlanmış: Yazar, A. (Yayın Yılı). Bildiri Adı.A. Editör (Ed.) Kitap Adı (s.sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi. Örnek 7: Uçak, N. (2005). Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi, Erisimi ve Kullanımı. O.Horata (Haz.). Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu :2 Nisan Ankara : Bildiriler (s ). Ankara : Yeni Avrasya Poster: Yazar,A. (Ay Yıl). Posterin Adı [Poster]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri. ÖRNEK 8: Önal, İ. (Agustos 2002). Historical perspectives on school librarianship [Poster]. 68th IFLA General Conference and Council, Glasgow. Rapor : Yazar, A. (Yayın Yılı). Rapor Adı (Rapor No:). Yayın Yeri: Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş. ÖRNEK 9: Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyon Raporu (Rapor No: DPT:2681). Ankara Devlet Planlama Teşkilatı. Tez : Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer. ÖRNEK 10: Özbas, Z. Y. (1991). Acıdophilus lu Yogurt Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi,Ankara. Yasa ve Yönetmelikler: Yasa Adı. (Kabul Edildigi Yıl). Yayın Adı, Sayı,Gün Ay Yıl. 9

10 ÖRNEK 11: İlkögretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T.C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak C- Elektronik Kaynaklar Basılı Kitabın Elektronik Sürümü: Yazar, A. ve Yazar, B. (Yayın Yılı). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri:Yayınevi. ÖRNEK 12: Akman-Demir, G., Yesilot, N. ve Serdaroglu, P. (2006). Neurological involvement in Behçet s Disease: clinical characteristics, diagnosis and treatment [Elektronik Sürüm]. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 23(1), 3-7. Makale : Yazar, A. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erisim : Gün Ay Yıl, adresi ÖRNEK 13: Yıldırım, A., Ekici, K.M. ve Sahım, T. İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi. Bilgi Vadisi, 1(2). Erisim: 04 Nisan php? option=com_content&task=view&id=86&ltemid=59 Veritabanında Makale ya da Madde Yazar, A.(Yayın Yıl). Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erisim: Gün Ay Yıl, Veritabanı Adı, Kayıt/Makale No. ÖRNEK 14: Coskun, T., Bozoklu, S., Özenç A. Ve Özdemir, A. (1998). Effect of hydrogen peroxide on permeability of the main pancreatic duct and morphology of the pancreas. The American Journal of Surgery, 176(1), Erisim25 Nisan 2006, Science Direct. Kaynak (Rapor) : Yazar, A. (Ay Yıl). (Rapor No). Erisim: Gün Ay Yıl ağ adresi ÖRNEK 15: Devlet Planlama Teşkilatı. (Temmuz2004). E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No.2). Erişim: 02 Nisan 2006, Anonim Ağ Sayfası : Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, ağ adresi 10

11 ÖRNEK 16: Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. Erişim:04 Nisan 2006, Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası : Yazar, A. (Yayın Yılı). Sayfa Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, Ağ Sitesi Adı: ağ adresi ÖRNEK 17: Gordon,C.H.,Simmons, P. Ve Wynn,G.(2001).What it is, and how to avoid it. Erişim: 04 Nisan 2006,University of British Columbia Ağ Sitesi: Ağ Sitesi : Site ya da Yayınlanan Kuruluş Adı.(Yayın Yılı). Erişim: Gün Ay Yıl, adresi ÖRNEK 18: Tema Vakfı. Erişim: 04 Nisan 2006, 11

12 EK. l: Dış Kapak Sayfası Örneği 2013 YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ASLI ÇETİN T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (14 Punto) PROJENİN BAŞLIĞI (20 PUNTO) YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ (18 PUNTO) ÖGRENCİNİN ADI SOYADI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI (18 PUNTO) DANIŞMAN Ünvanı, Adı, Soyadı (18 PUNTO) MALATYA- YILI (16 PUNTO) 12

13 EK.2: İç Kapak Sayfası Örneği T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (14 Punto) PROJENİN BAŞLIĞI (20 PUNTO) ADAYIN Adı SOYADI (16 PUNTO) Danışman Öğretim Üyesi: Ünvanı, Adı, SOYADI (14 Punto) Proje Desteği varsa destekleyen kuruluş ve proje no (12 Punto) Bu araştırma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2005/80 proje numarası ile desteklenmiştir. MALATYA-YILI 13

14 EK.3: Onay Sayfası Örneği 3 cm iii Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne 4 cm Bu çalışma jürimiz tarafından Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Jüri Başkanı: Prof. Dr. Behice ERCİ İmza Danışman: Yrd. Doç. Dr. Meral UCUZAL İmza Üye: Yrd. Doç. Dr. Serdar SARITAŞ İmza ONAY: Bu bitirme projesi, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmenliği nin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Anabilim Dalı Başkanlığının.. /. /.. tarih ve sayılı yazısıyla kabul edilmiştir. 2,5 cm Onay.../.../... İmza Prof. Dr. Sedat YILDIZ Enstitü Müdürü 14

15 EK. 4: İçindekiler Dizin Örneği Gerektiğinde birden fazla sayfa içerebilir. 3 cm vii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii 4 cm TEŞEKKÜR iv 2,5 cm ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii SİMGELER VE KISALTMLAR DİZİNİ viii SEKİLLER DİZİNİ ix TABLOLAR DİZİNİ x 1.GİRİŞ GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTISMA 25 5.SONUÇ ve ÖNERİLER 36 KAYNAKLAR 38 EKLER EK. 1: Anket Formu EK.2: Öz Bakım Gücü Ölçeği. 15

16 EK-5 Proje Planı ve Başlık Numaralandırma Sistemi İÇ KAPAK SAYFASI ONAY SAYFASI TESEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ 1.GİRİŞ GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ 16

17 5-PROJENİN ANA BÖLÜMLERİ YAZILIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR GİRİŞ Giriş bölümünün amacı, okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakmaya ihtiyaç duymadan, çalışmanın sonuçlarını anlayıp değerlendirmesine fırsat verecek, yeterli ölçüde temel bilgileri sağlamaktır. Proje çalışmasının önemi, amacı ve bilime yapacağı katkılar açık bir şekilde ifade edilmelidir. Kaynaklar, en önemli temel bilgileri vermek üzere dikkatlice seçilmelidir. Aynı konuda, daha önce yapılmış çalışmalar varsa kısaca anlatılmalı ve değerlendirmesi yapılmalıdır. Giriş bölümü geniş zaman dili ile yazılmalıdır. GEREÇ VE YÖNTEM Gereç ve yöntem bölümünün ana amacı, konuyu bilen bir kişiye bu çalışmayı tekrar edebileceği ayrıntıları vermektir. Bu bölümde; çalışmanın türü, yapıldığı yer ve zaman, evren ve örneklem, çalışmaya alınan kişilerin özellikleri, veri toplama araçları, verilerin toplanması, çalışmanın etik yönü, çalışmanın sınırlılıkları ve verilerin istatistiksel analizi alt başlıklarına yer verilmelidir. Bu bölüm geçmiş zaman dili ile yazılmalıdır. BULGULAR Bulgular açık ve basit olarak belirtilmelidir. Tablo ve şekillerde gösterilen verilerin çoğu veya hepsi metinde sunulmamalıdır. Şekil ya da tablolara atıf yapılarak sadece önemli bulgular ve istatistiksel anlamı olan sonuçlar yazılmalıdır. Böylece anlamsız tekrarların önüne geçilmiş olur. Araştırmacı, bu bölümde objektif olmalı ve yorum yapmamalıdır. TARTIŞMA Tartışma bölümünün ana amacı, gözlenen gerçekler arasındaki ilişkileri göstermek ve vurgulamaktır. Tartışma bölümü, bulguların yorumlandığı ve daha önce yayımlanmış yayınlar ile karşılaştırıldığı yerdir. Bulguların daha önce yayımlanmış çalışmalarla nasıl uyum içinde veya zıt olduğu gösterilmelidir. Bulgular, giriş bölümünde verilmiş çerçeve içinde tartışılmalıdır. Bulgular bölümünde verilmeyen hiçbir veri tartışmaya konmamalıdır. Uyumlu olmayan veriler örtülmeye çalışılmamalı veya eritme yollarına gidilmemelidir. Varılan sonuçlar mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade edilmelidir. 17

18 SONUÇ VE ÖNERİLER Proje çalışmasından elde edilmiş olan sonuçlar genel ve özet olarak açıklanmalıdır. Bulunan sonuçların ışığında, olası ileri çalışmaların gerektiği durumlar sebepleri ile birlikte ve kısaca anlatılmalı bu konuda araştırma yapacak olanlara öneriler getirilmelidir. Ayrıca problemle ile ilgili olarak bulunabilen çözümler de önerilmelidir. 6-KAYNAKLAR 1- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2006), Tez Yazım Kılavuzu ve Bilim Etiği Uygulamaları El Kitabı 2- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2004), Tez Yazım Kılavuzu 3- Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü ( 2006), Lisansüstü Tez Kılavuzu 4- Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu 5- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2004), Tez Yazım Kılavuzu 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yazım Kuralları Erişim : [http:// web.deu.edu.tr/sağlıkbil/eğitim/yazim klavuzu] Erişim Tarihi: 04.Haziran Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitiminde Tez Hazırlama Komite ve Jüri Seçimleri Erişim : [http:// web.dicle.edu.tr/enstitu/sbel/tez yazim klavuzu] Erişim Tarihi: 05.Haziran

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1 GENEL ESASLAR AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BU KILAVUZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'NE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR Siirt-2015 Yayın Sahibi

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2012 OCAK. akademia

ERCİYES İLETİŞİM 2012 OCAK. akademia 1 www.-erciyes.com YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI A-YAYIN İLKELERİ 1. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik yayın organı olan Erciyes İletişim Dergisi, iletişim bilimleri alanlarındaki her

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

T. C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan

Detaylı

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU Düzce-2010 BU KILAVUZUN ĐÇĐNDEKĐLER Sayfalar 1. GENEL YAZIM ÖZELLĐKLER... 2 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özellikleri... 2 1.2. Yazım Özellikleri...

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 1. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 6 1.1. Kullanılacak Kâğıdın Özelliği 6 1.2. Sayfa Düzeni 6

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bursa 2011 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ... 1 Sayfa II. YAZIM DİLİ... 1 A. ANLATIM VE ÜSLUP... 1 B. İMLÂ VE NOKTALAMA...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURSA 2014 1 Tez Yazım Kılavuzu, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun 31.12.2013 tarih ve 2013-35 sayılı toplantısında

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Hazırlayanlar Ömer Saatcioğlu Ejder A. Yıldırım 2012-İSTANBUL (Revize edilmiştir) BAKIRKÖY

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- T.C.S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KURALLARI DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELERİ -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU RİZE-2015 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İç Kapak Örneği Bu sayfanın tamamı

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 0 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS TEZİ YAZIM KILAVUZU BALIKESİR 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TEZLERDE KULLANILAN KÂĞIT

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU RTEÜFBE-2.0 01.01.2015 RTEÜ-RİZE (Her Hakkı Saklıdır) T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İç Kapak Örneği Bu sayfanın tamamı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez yazımı için hazırlanan bu kılavuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TRABZON-2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Amaç... 3 1.2. Kapsam... 3 1.3. Dayanak... 3 2. TEZİN BİÇİMİ VE YAZIM PLANI... 3 2.1.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARDA KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARDA KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARDA KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ Ankara, 2006 1 İÇİNDEKİLER KAYNAK GÖSTERMENİN ÖNEMİ VE TEMEL KURALLAR... 4 Kaynak Gösterme İlkeleri... 4 KÜNYE DÜZENİ... 6 KİTAP... 6

Detaylı