T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.1.EGM Konu : Yeni kayıt tescil işlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.1.EGM.0.85.2961-64008-8269-216543 02.11.2011 Konu : Yeni kayıt tescil işlemleri"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM Konu : Yeni kayıt tescil işlemleri ( D O S Y A ) İlgi: tarih ve B.05.1.EGM sayılı talimat. Araç tescil ve sürücü belgesi düzenleme sistemimizin güvenilir, çağdaş, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve bu işlemlerin tek merkezden elektronik ortamda yapılarak, tescil belgesi ve sürücü belgelerinin ilgililerin adreslerine gönderilmesi amacıyla, Başbakanlığın koordinesinde Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBİS) yürütülmektedir. Proje kapsamında, ikinci el araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması uygulamasına tarihi itibarıyla başlanılmış olup, başarılı bir şekilde yürütülmeye devam edilmektedir tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 20, 21 ve 22 nci maddeleri değiştirilmiş olup, bu doğrultuda Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 29, 30, 31 ve 33 üncü maddelerinde yapılan değişiklik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karayolları Trafik Kanunu nun 20 ve 22 inci maddesinde yapılan bu değişikliğe göre; Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların tescil işlemleri; aracın satın alınma veya gümrükten çekilme tarihinden itibaren üç ay içinde araç sahibinin ilgili trafik tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine müracaat etmeleri suretiyle de yapılabilecek, Emniyet Genel Müdürlüğü; ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini yetkilendirebilecek, Yetkilendirilen bu gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, yapacakları işlemleri, aralarında noterde düzenleyecekleri protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırabileceklerdir. Proje, tüm araç sınıflarını kapsayacak şekilde ülke geneline aşamalı olarak yaygınlaştırılacak olmakla birlikte, ortaya çıkabilecek sorunları gidermek ve eğitim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek amacıyla; Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikametleri bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait araçların tescil işlemleri için pilot uygulama yapılacaktır. Pilot uygulama, Ankara il merkezi ile Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki araç bayileri tarafından satışı yapılacak olan, sadece otomobil cinsi (M1) tam araçları kapsayacak olup, uygulamaya tarihinde başlanılacaktır. 1

2 Uygulama aşağıda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda yapılacaktır; A.) ASBİS KULLANIMI İÇİN TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ASBİS Projesi üzerinden işlem yapılabilmesi için; A.1-) İki sabit IP numarası, A.2-) Wındows 7 İşletim sistemi (XP İşletim sistemine destek sağlanmayacaktır.), A.3-) İşletim sisteminin bütün güncelleştirmelerinin yapılmış olması, A.4-) Sistemi kullanacak personelin elektronik imza alması (Mobil imza için çalışmalar devam etmekte olup sonuçlandığında ayrıca bilgi verilecektir.), A.5-) İşlemlerin sorun yaşanmadan hızlı bir şekilde yapılabilmesi için, sadece bu işlemler için en az 2 Mb bant genişliği ayrılması, A.6-) SSL VPN kullanılacağından dolayı kullanıcıların bilgisayarlarında Admin yetkisine sahip olmaları, A.7-) Uygulamadaki Excel şablonları Office 2007 veya üst sürümlerini desteklediğinden, bu yazılımların tedariki, Gerekmektedir. B.) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SGM) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER B.1-) EGM tarafından ASBİS de Yetki Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen SGM personeli şahsına ait elektronik imzayı kullanarak; B.1.1-) Kullanıcılar isimli ekrandan SGM bünyesindeki Marka Bazında Üretici/İthalatçı Firma Tanımlama Personeli, Araç Sınıfına Göre Uygunluk Belgesi Alan Tanımlama Personeli ve Uygunluk Belgesi Kod Tabloları Tanımlama Personeli ne ait kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek, B.1.2-) Kullanıcılar isimli ekrandan FİRMA bünyesindeki Yetki Tanımlama Personeli ne (firma başına en fazla 2 personel) ait kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek, B.1.3-) Kaydını yaptığı ASBİS kullanıcılarında meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli yetki iptallerini yapmak, Konularından sorumlu olacaktır. B.2-) ASBİS de Marka Bazında Üretici/İthalatçı Firma Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen SGM personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; B.2.1-) Firma Tanımlama isimli ekrandan Firma Tipi alanını İmalatçı/Üretici seçerek ASBİS de yer alacak FİRMA lara ait Vergi Numarası ve Firma Unvanı bilgilerini Maliye Bakanlığı vergi numarası kayıtlarına uygun şekilde kaydetmek, B.2.2-) Firma Marka Atama isimli ekrandan; FİRMA ların yetkili oldukları marka bilgilerini kaydetmek, B.2.3-) Kaydını yaptığı FİRMA veya yetkili oldukları markalarda meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli iptal veya düzeltme işlemlerini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. 2

3 B.3-) ASBİS de Uygunluk Belgesi Kod Tabloları Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen SGM personeli güvenli elektronik imzasını kullanarak; Kod Tabloları isimli ekrandan araç uygunluk belgesi şablonları için belirlenmiş olan kod tablolarına (marka, renk, yakıt türü vb.) eklenmesine ihtiyaç duyulacak yeni bilgilerin, ilgili kod tablosunda bulunup bulunmadığını kontrol ederek kayıtlarını yapmak konusunda yetkili ve sorumludur. B.4-) ASBİS de Araç Sınıfına Göre Uygunluk Belgesi Alan Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen SGM personeli güvenli elektronik imzasını kullanarak; B.4.1-) Araç Kategoriler isimli ekrandan araçların kategorilerini belirlemek, B.4.2-) Uygunluk Belgesi Türleri isimli ekrandan ilgili uygunluk belgesi türlerine önceden belirlenmiş alanları atamak, B.4.3-) UB Şablonu Alan Ekleme, ekranından Uygunluk Belgesi şablonu alanlarını tanımlamak, B.4.4-) UB Şablonu Alan Değiştirme ekranından Araç kategorilerine ait Uygunluk Belgesi türlerine ait mevcut alanların güncelleme, iptal etme, silme ve kısıtlama işlemlerini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.) İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMALARIN YAPACAĞI İŞLEMLER İmalatçı ve ithalatçı firmalar, ülke genelinde yetkili satıcı bayilerinde bulunan otomobiller de dahil olmak üzere, ülkemizde satışı yapılacak tüm otomobil cinsi araçlarının tip onay bilgilerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilgisayar sistemine, uygunluk belgesi bilgileri ile gerekli görülen diğer bilgileri ise aşağıda maddeler halinde belirtilen şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) ne elektronik imza kullanarak kaydedeceklerdir. C.1-) SGM tarafından ASBİS de Yetki Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen imalatçı ve ithalatçı firma (FİRMA) personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; C.1.1-) Kullanıcılar isimli ekrandan FİRMA bünyesindeki Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli, Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli ve Uygunluk Belgesi Kayıt Onayı Personeli ne (marka başına en fazla 2 şer personel) ait kimlik ve irtibat bilgilerini kaydetmek, C.1.2-) Kullanıcılar isimli ekrandan BAYİ bünyesindeki Yetki Tanımlama Personeli ne (bayi başına en fazla 2 personel) ait kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek, C.1.3-) Firma Tanımlama isimli ekrandan Firma Tipi alanını Bayi seçerek ASBİS sisteminde yer alacak BAYİ lerin Vergi Numarası ve Unvan bilgilerini kaydetmek, C.1.4-) Kaydını yaptığı ASBİS kullanıcılarında veya bayi tanımlamalarında meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli iptal veya güncelleme işlemlerini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.2-) ASBİS de Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli olarak yetkilendirilen FİRMA personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; C.2.1-) Uygunluk Belgesi Sorgulama isimli ekrandan; FİRMA tarafından üretilen/ithal edilen araçların uygunluk belgesi bilgilerini, araç kategorilerine göre belirlenmiş olan uygunluk belgesi şablonlarını kullanarak her bir varyant-versiyon seviyesinde kaydetmek, C.2.2-) Kaydını yaptığı uygunluk belgesi bilgilerinde hata yapılması ve ilgili uygunluk belgesi kaydıyla araç satışı yapılmamış olması durumunda gerekli kayıt düzeltme işlemini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.3-) ASBİS de Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli olarak yetkilendirilen FİRMA personeli şahsına ait elektronik imzayı kullanarak; 3

4 C.3.1-) Uygunluk Belgesi Sorgulama isimli ekrandan; uygunluk belgesi şablonu daha önce kaydedilmiş olan araçların özel bilgilerini (şase no, motor no, renk vb.) birebir, liste veya ilgili web servislerden yararlanarak kaydetmek, C.3.2-) Kaydını yaptığı araç özel bilgilerinde hata olması ve bu aracın satışının yapılmamış olması durumunda gerekli kayıt düzeltme işlemini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.4-) ASBİS de Uygunluk Belgesi Kayıt Onayı Personeli olarak yetkilendirilen FİRMA personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; C.4.1-) Uygunluk Belgesi Sorgulama isimli ekrandan uygunluk belgesi şablonu ve araç özel bilgileri kaydedilmiş olan araçlara ait uygunluk belgesi bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek bu belgeleri güvenli elektronik imza ile imzalamak, C.4.2-) Kontroller sırasında tespit edebileceği hata veya eksikliklerin Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli ve Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli tarafından giderilmesini sağlamak, C.4.3-) Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli ve Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli tarafından hata yapılması sebebiyle C.3.2 ve C.4.2 maddesi kapsamında düzeltme işlemi yapılan uygunluk belgelerini kontrol ederek yeniden güvenli elektronik imza ile imzalamak, C.4.4-) Onayladığı uygunluk belgesi bilgilerinde hata olması ve bu uygunluk belgesine istinaden aracın tescilinin yapılmış olması durumunda, uygunluk belgesi bilgisini düzelttirmek üzere EGM yardım masasına bildirimde bulunmak, tescili yapılan araç/araçların PolNet bilgi sistemi ile araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi kayıtlarında gerekli düzeltmenin yapılması için ise satışı yapan BAYİ aracılığıyla, araç sahibi veya kanuni vekilinin ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat etmesini sağlamak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.5-) Araç imalatçı ve ithalatçılarının ASBİS de yapmaya yetkili oldukları işlemlere ilişkin olarak ASBİS üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü nce oluşturulan taahhütnameler firma yetkililerince güvenli elektronik imza ile imzalanacaktır. Bu işlem ile birlikte, ilgili kişi ASBİS de işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş olacaktır. C.6-) İmalatçı ve ithalatçı firmalar tarafından araç teknik bilgilerinin hatalı girilmesi ihtimaline karşı; C.6.1-) İmalatçı ve ithalatçı firmalarda, şablon bilgisi tanımlama ve şablona araç bağlama işlemlerinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, C.6.2-) İmalatçı ve ithalatçı firmalardaki şablon bilgisi tanımlama ve şablona araç bağlama işlemleri için aynı personele yetki verilebilecek olmakla birlikte, uygunluk belgesi onay personelinin bu personelden farklı olması, C.6.3-) ASBİS yeni araç yazılımını kullanan araç bayisindeki satış ve tescile yetkili personelce, firma tarafından sisteme kaydedilen araca ait tescil ve vergiye esas teknik bilgilerin tek tek kontrol edilmek suretiyle onaylanması, C.6.4-) Özellikle yoğun uygulama kullanımı ve belge aktarımı gerçekleştirecek firmaların, ASBİS yeni araç uygulaması ve toplu aktarım servisleri için, altyapılarında yeterli bant genişliği (En az 2 Mb internet bağlantısı ) tahsis etmeleri gerekmektedir. Uygulamadaki Excel şablonlarını kullanabilmek için Office 2007 veya Üst sürümlerini tedarik etmeleri gerekmektedir. C.6.5-) Uygunluk belgesindeki Renk 1 ve Renk 2 alanlarına aracın dış rengine ilişkin bilgi girilecek olup, Renk 2 alanına aracın iç rengi ile ilgili bilgi girilmeyecektir. C.6.6-) Sanayi Genel Müdürlüğü veri tabanına kaydedilmiş olan araç tip onay bilgilerinin ASBİS sistemine aktarılmaya başlaması ile birlikte, sisteme test verisi girilmeyecek, gerçek uygunluk belgesi bilgileri girilecektir. C.7-) Sistemin planlandığı şekilde işlemesi amacıyla sektör temsilcisi dernekler tarafından, üyelerinden gelen hata ve öneriler toplanarak, ön değerlendirmeden geçirildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Yardım Masasına iletilecektir. 4

5 D.) ARAÇ SATIŞ BAYİLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER D.1-) İmalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ASBİS de Yetki Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen BAYİ personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; D.1.1-) Elektronik ortamda yapacağı işlemleri kendi çalışanına yaptıracak olması halinde, Kullanıcılar isimli ekrandan, kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek suretiyle kullanıcıyı tanımlamak ve Kullanıcı Rolleri isimli ekrandan Bayi Personeli Tescil Bildirim Yetkisi seçeneğinden tescil bildiriminde bulunma yetkisi vermek (Bayi yetkisindeki marka başına en fazla iki personel), D.1.2-) Yapacağı işlemleri kendi aralarında noterde düzenledikleri bir protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine yaptıracak olması halinde, yine Kullanıcılar isimli ekrandan, sistemi kullanacak kişinin kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek suretiyle kullanıcıyı tanımlamak ve Kullanıcı Rolleri isimli ekrandan Hizmet Sağlayıcı Tescil Bildirim Yetkisi seçeneğinden tescil bildiriminde bulunma yetkisi vermek (Bayi yetkisindeki marka başına en fazla iki personel) ve Hizmet Sağlayıcı Yönetimi isimli ekrandan, noterde yapılan protokole ilişkin bilgileri kaydetmek, D.1.3-) Kaydını yaptığı ASBİS kullanıcılarında meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli yetki iptallerini yapmak, Konularında yetkili ve sorumludur. D.2-) Protokol (noterde düzenlenmiş) ile başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini yetkilendirdiği durumlarda, yetki vereceği gerçek veya tüzel kişinin oda sicil kaydı (ticaret odası, sanayi ve ticaret odası, trafik müşavirleri odası, esnaf odası vb.), vergi mükellefiyet kaydı, Yetki tanımlaması talep edilen kişilerin sigorta primleri ödendiğine dair belge (SSK Sigortalı Hizmet Dökümü çıktısı da kabul edilecektir), ve Emniyet Genel Müdürlüğü nce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigortası bulunması zorunludur. D.3-) Yetki vereceği kişinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin, tüzel kişilik olması halinde ise, şirketi temsile yetkili olan kişi ile ASBİS sistemi üzerinden yetki verilecek kişinin; malvarlığına, topluma, kamu güvenliğine, kamunun sağlığına, kamu barışına, ulaşım araçları veya sabit platforma, genel ahlaka, millete ve devlete, devletin güvenliğine, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olma şartı aranacaktır. Belirtilen suçlarla ilgili olarak 5237 sayılı TCK ile mülga 765 sayılı TCK nın ilgili maddeleri Ek-7 deki tabloda gösterilmiştir. D.4-) Bayi Personeli/Bayinin protokol yapmak suretiyle yetkilendireceği gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri güvenli elektronik imzayı kullanarak; D.4.1-) Yeni Araç Satışı isimli ekrandan; satış ve tescil bildirimini yapacağı araç konusunda EGM ce belirlenen bilgilerden sorgulama yaparak ulaşacağı uygunluk belgesine ilişkin tescile ve vergilendirmeye esas araç teknik bilgileri, ÖTV bilgileri, araç zorunlu mali sorumluluk sigorta bilgileri ve değerli kağıt bedeli ödeme bilgileri konusundaki kontrolleri yaparak, aracın satılacağı kişiye ilişkin bilgileri ve tescile ilişkin plaka bilgisini kaydetmek, D.4.2-) Bildirimini gerçekleştireceği satış ve tescile ilişkin olarak düzenleyeceği Tescile İlişkin Geçici Belge yi ıslak imza ile imzalayıp kaşelemek ve aracı satın alan kişiye imzalatarak teslim etmek, D.4.3-) Gerçekleştireceği satış ve tescile ilişkin olarak Bayilerce saklanacak belgeler bölümünde belirtilen belgelerin birer suretini taahhütnamede belirtilen sürelerce (beş yıl) muhafaza etmek, D.4.4-) Ayıplı mal kapsamı hariç olmak üzere, satışını yaparak tescil bildirimini gerçekleştireceği aracın tescil iptalinin mümkün olmayacağı konusunda alıcıyı bilgilendirmek, 5

6 D.4.5-) Ayıplı mal nedeniyle tescil iptali gereken araca ilişkin bildirimi, ilgili belgelerle ve yazılı talep karşılığında ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirerek, işlem iptalinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Konularında yetkili ve sorumludur. D.5-) Araç satış bayilerinin ASBİS de yapmaya yetkili oldukları işlemlere ilişkin, ASBİS üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü nce oluşturulan taahhütnameler ilgililerce güvenli elektronik imza ile imzalanacaktır. Bu işlem ile birlikte, ilgili kişi ASBİS de işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş olacaktır. D.6-) Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılan, tüm markalarda, sadece otomobil cinsi (M1) tam araçlar için ASBİS üzerinden işlem yapılacaktır. D.7-) Tescil işlemlerinde; gerçek kişiler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan yerleşim yeri adresi, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, tüzük veya diğer resmi kayıt belgelerinde belirtilen adresi esas alınacaktır. D.8-) Aşağıda belirtilen araçlarla ilgili olarak bayilerce şimdilik ASBİS üzerinden tescil işlemi yapılamayacak, bu araçların tescili için gerekli evraklarla birlikte (Araç faturası, uygunluk belgesi, ÖTV ödeme belgesi, sigorta poliçesi, Ek-1 müracaat ve işlem formu) araç sahibi veya kanuni temsilcilerince ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecektir. D.8.1-) Ad, soyad veya ticari unvanı ihtiva eden plakalara tescil edilecek araçlar (06 ANKARA 001 gibi), D.8.2-) Tahditli plakalı araçların (C, J, T gibi), diplomatik temsilcilikler ve diplomatik muafiyeti haiz kişilerle, misyonlarda görevli diplomatik statüye sahip olan personele ait araçlar (CC, CD, CG, CM plakalar), D.8.3-) Asıl ikametgahları yabancı memlekette olan ve ülkemizde geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak veya çeşitli nedenlerle gelen yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına tescil edilecek araçlar (MA-MZ grubu plakalar), D.8.4-) Kamu kurum ve kuruluşları adına resmi plakalara tescil edilecek araçlar, D.8.5-) Ambulans ve acil sağlık araçları, D.8.6-) Özürlüler adına tescil edilecek araçları. D.9-) Sadece proje kapsamında elektronik ortamda tescili yapılacak araçlar için olmak üzere, araca ait özel tüketim vergisi ile araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi değerli kağıt bedelleri (2011 yılı için; araç tescil belgesi ücreti: 50,00 TL, motorlu araç trafik belgesi ücreti: 67 TL dir) ilgili vergi dairesine yatırılacaktır. (Maliye Bakanlığınca teknik altyapının hazırlanması halinde, ÖTV beyannameleri ile belge ücretleri elektronik ortamda yatırılabilecektir.) D.10-) Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır. D.11-) Aracın faturası alıcı adına düzenlendikten sonra, yetkili personel güvenli elektronik imza kullanarak ASBİS e bağlanacak ve aracın tesciline esas olmak üzere aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapacaktır; D.11.1-) Yeni Araç Satışı Araç Kontrol ekranından aracın şasi numarası ve motor numarası ile sisteme girilerek sorgulama işlemi yapılacak ve daha önceden imalatçı/ithalatçı firma tarafından girilmiş olan araç bilgilerine ulaşılacaktır. Bu ekrandaki Kontrol Et butonundan girilmek suretiyle aracın kayıtlarında ön rehin olup olmadığı kontrol edilecektir. Araç kayıtlarında ön rehin bilgisi varsa referans numarası girilmek suretiyle işleme devam edilecektir. Bu işlem tamamlandıktan sonra Uygunluk Belgesi butonundan giriş yapılmak suretiyle aracın uygunluk belgesi bilgileri kontrol edilerek satışı yapılan araca ait bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. 6

7 Yine bu ekranda tescile ve vergiye esas bilgiler ( şase numarası, motor no, marka, model yılı, araç sınıfı, teker sayısı, tip, renk1, renk2, net ağırlık, azami yüklü ağırlık, katar ağırlığı, römork bilgisi, römork azami yüklü ağırlığı frenli, römork azami yüklü ağırlığı frensiz, koltuk sayısı, ayakta yolcu sayısı, motor silindir hacmi, motor gücü, güç ağırlık oran, tip onay no, yakıt cinsi, dingil sayısı, ticari adı, ve ÖTV Kanunu Eki II sayılı Kara Taşıtları için İthalatçılar ve İmalatçılar Tarafından Düzenlenecek Bildirim Formu nda yer alan diğer alanları) teker teker kontrol edilip işaretlenmek suretiyle onaylanacaktır. Bu aşamada ASBİS de aracın tesciline engel bir durumun olup olmadığı (çalıntı, tip onayı iptali vb) sistem tarafından kontrol edilecek ve engel durumu tespit edilmemesi halinde İleri butonu kullanılmak suretiyle işleme devam edilebilecektir. D.11.2-) İkinci aşama olan Ödeme Kontrol ekranından vergi dairesince düzenlenen ÖTV ödeme belge numarası ile belge ücretlerinin ödendiğine dair Belge Numarası, Vergi İli ve Vergi Dairesi ismi sisteme girilmek suretiyle ÖTV sorgusu ve belge ücreti ödeme sorgusu yapılacaktır. Aracın ÖTV sinin ve değerli kağıt bedelinin ödendiğinin anlaşılması halinde, İleri butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. D.11.3-) Üçüncü aşama olan Sigorta Kontrol ekranından aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olup olmadığı kontrol edilecek, sigortasının olduğunun anlaşılması halinde, TRAMER kayıtlarından alınacak olan Acente Kodu, Şirket Kodu ve Motor Numarası bilgileri ekranda gösterilecektir. Aracın sigortasının olduğunun anlaşılması halinde, İleri butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. (Tescil aşamasında alıcılardan en az birinin T.C. kimlik numarası veya vergi numarasının TRAMER den gelen sigorta bilgisi ile uyuşması gerekmektedir.) D.11.4-) Dördüncü aşama olan Alıcı Bilgileri ekranından, alıcı kişi gerçek şahıs ise, Gerçek Şahıs Ekle butonu kullanılmak suretiyle alıcının Nüfus cüzdanı Seri ve No ile birlikte T.C kimlik numarası girilerek sorgulama yapılacaktır. Sistem tarafından MERNİS kayıtlarından getirilecek olan gerçek şahıs bilgileri kontrol edilerek alıcı kişi olduğunun anlaşılması halinde, hisse oranı Pay ve Payda alanları eklenecektir (Örnek: araç sahibi bir kişi ise, hisse oranı pay alanına 1 payda alanına 1 eklenecek, araç sahibi iki kişi ise hisse oranı pay alanına 1 payda alanına 2 eklenecek olup, bu durumda araç % 50 oranı ile iki kişi adına tescil edilmiş olacaktır.). Alıcı şahısla irtibat kurulabilmesi ve belgelerin posta yoluyla tesliminde sıkıntı yaşanmaması için Ev telefonu ve Cep telefonu alanlarına telefon numaraları yazılıp Ekle butonu kullanılmak suretiyle işlem yapılacaktır. Tescil işlemi için müracaat araç sahibinin vekili tarafından yapılmış ise, Gerçek şahısa vekil ekle butonu kullanılmak suretiyle vekil bilgileri eklenecektir. Araç fatura bilgileri ile araç sahibinin; gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişilikler için vergi numarası, araç hisseli ise hisse oranları, vekaletname var ise vekil bilgilerinin kaydı yapılacaktır. Gerçek kişiler için noterden düzenlenmiş vekalet bilgileri, tüzel kişiler için ise imza sirküsü görülmek suretiyle temsilci bilgileriyle sisteme veri girişi yapılacaktır. Tüzel kişi temsilcileri vekaletname vermiş ise Gerçek şahısa vekil ekle alanına vekil bilgileri girilecektir. Tüzel kişiliklerin merkez/şubelerine ait ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış adresi sisteme eklenecektir. Alıcı Bilgileri ekranındaki işlemler tamamlandıktan sonra İleri butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. D.11.5-) Beşinci aşama olan Plaka Tahsisi ekranında, Çıkma Plakalar ve Seri Plaka adı altında iki seçenekten birisi seçilecek, Seri Plaka seçilmesi halinde sıradaki plaka (Örnek: 06 ZZ 1234 gibi) görüntülenecek, istenilmesi halinde bu plaka seçilebilecektir. Çıkma Plakalar seçeneğinin seçilmesi halinde ise, sistemde kayıtlı olan çıkma plakalar harf ve rakam gruplarına göre arama yapılmak suretiyle istenilen plaka seçilebilecektir. Ayrıca, bizzat alıcı kişi tarafından proforma fatura veya bayi tarafından verilecek aracın motor ve şase numarasını gösteren belgeyle birlikte, trafik tescil şubesine gidilerek buradan daha önce boşa çıkmış olan plakalardan da seçilebilecektir. Bu durumda, araca tahsis edilen plaka işlemler sırasında sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir. Plaka tahsisi işlemi tamamlandıktan sonra ilgili alana Şoförler odası adı girilip İleri butonu kullanılmak suretiyle işleme devam edilecektir. 7

8 D.11.6-) Altıncı aşama olan Tescil Bilgisi Görüntüleme ve Onay ekranında sistem tarafından araca ait teknik bilgiler, araç sahibine ait kimlik bilgileri ve ÖTV bilgileri tekrar görüntülenecek olup, bu ekrandaki bilgiler kontrol edildikten sonra, Fatura Tarihi ve Fatura Numarası girilecektir. Pilot uygulama süresince Kullanım Şekli alanı Yolcu Nakli, Kullanım Amacı alanı ise Hususi olarak sistem tarafından otomatik olarak getirilecek ve seçme hakkı tanınmayacaktır. Bilgiler kontrol edildikten sonra Tescil Bildiriminde Bulun butonu kullanılarak işleme devam edilip işlem başarılı uyarısı alındığında İleri butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. D.11.7-) Yedinci aşamada ekranda Tescile İlişkin Geçici Belge görüntülenecek ve güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra tescil işlemi tamamlanmış olacaktır. D.11.8-) Talimatın ekindeki Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge ve Plaka Basım Talep Belgesi nin ikişer suret dökümü alınacaktır. Tescile ilişkin geçici belgede bayi/hizmet sağlayıcının kaşesi ile düzenleyen yetkilinin isim ve imzası bulunacaktır. Bayi/hizmet sağlayıcı veya araç sahibi tarafından, Plaka Basım Talep Belgesi nin bir sureti ilgili şoförler odasına götürülerek aracın plakası bastırılacaktır. Plakalar üzerinde sadece plakayı basan şoförler odasının mührü yer alacağından, plakalar trafik tescil kuruluşunca mühürlenmeyecektir. D.11.9-) Plakalar aracın üzerine takılacak ve araç tesciline ilişkin geçici belge araç sahibine/vekiline verilecektir. Geçici belge 1 ay süreyle geçerli olacaktır. D ) Tescile ilişkin geçici belge imzalanırken Tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi alıcı adresine bekletilmeden gönderilsin mi? Seçeneğinden belgelerin araç sahibinin adresine posta ile bekletilmeksizin gönderilip gönderilmeyeceği alıcının beyanına göre seçilecektir. Bu alanda Evet seçeneğinin işaretlenmesi halinde, belgeler aynı gün döküm alınarak ilgili trafik tescil kuruluşunca alıcının adresine gönderilecek, Hayır seçeneğinin işaretlenmesi halinde ise, 15 gün bekletildikten sonra adrese gönderilecektir. D ) Yukarıda sırası ile belirtilen işlemlerden herhangi birisinde aracın tesciline ilişkin engel olduğunun tespiti halinde, sistem tarafından bir sonraki aşamaya geçilmesine izin verilmeyecektir. D ) Bayi tescil ekranında yapılacak işlemlerin sırasıyla gösterildiği kitapçık hazırlanarak adresinde Duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Tescil bildirimi yapacak olan bayi/hizmet sağlayıcı personelinin kitapçığı detaylı incelemesi yanlış işlem yapılmaması açısından önem arz etmektedir. D.12-) Bayilerde muhafaza edilecek belgeler; Araç sahibi gerçek kişi ise kimlik fotokopisi, vekaletname ile işlem yapılıyorsa vekaletnamenin sureti, Tüzel kişi ise, Ticaret Sicil Gazetesi sureti, İlgili Oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar vb.) sicil kayıt sureti, Tüzel kişi yetkilisi veya vekilinin yetkilendirildiğine ilişkin belge ve imza sirküleri sureti, Fatura ve uygunluk belgesi sureti, Araç tesciline ilişkin geçici belgenin bir sureti, Plaka basım talep belgesinin bir sureti, Alınacak ve bu belgeler beş yıl süreyle muhafaza edilecektir. 8

9 D.13-) Yetkilendirilen araç bayilerinin yapacakları işlemleri, aralarında noterde yapacakları protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırmaları halinde; D.13.1-) Yetki verilen kişi (tüzel kişi ise şirket yetkilisi) talimat ekindeki dilekçeye (Ek-8) aşağıda belirtilen belgeleri ekleyerek Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ne müracaat edecektir. Araç bayisi ile aralarında noterde düzenlemiş oldukları protokolün aslı, İlgili odadan alınmış sicil kayıt sureti (İçinde bulunulan yıla ait), Vergi dairesinde mükellef kaydının bulunduğuna dair güncel tarihli belge, Gerçek kişi ise bu kişinin, tüzel kişilik ise, şirketi temsile yetkili olan kişi ile ASBİS sistemi üzerinde işlem yapmak üzere bayii tarafından yetki verilen kişiye ait Resmi Kurum konulu adli sicil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Emniyet Genel Müdürlüğü nce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Yetki tanımlaması talep edilen kişilerin sigorta primleri ödendiğine dair belge (SSK Sigortalı Hizmet Dökümü çıktısı da kabul edilecektir), D.13.2-) Bayilerde muhafaza edilmesi gereken belgeler bölümünde belirtilen belgelerin birer örneği Hizmet Sağlayıcılar tarafından da beş yıl süreyle muhafaza edilecektir. Zihinsel Özürlüler İle Reşit Olmayan Küçükler Adına Araç Tescili Zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçükler adına araç satışı yapılması halinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 74 üncü maddesi gereğince, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname alınarak diğer evraklarla birlikte bayilerce muhafaza edilecektir. E) ANKARA TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER E.1-) Araç bayileri tarafından elektronik ortamda bildirilen tescil talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yeterince personel görevlendirilecektir. E.2-) Pilot uygulamada kullanılmak üzere, uygun görülen çıkma plakalar ile yeni verilen harf grubundan belirli bir seri aralığı belirlenerek, araç tescil programının Boş Plaka ekranından yetkilendirilen personel tarafından sisteme kaydı yapılacaktır. Ayrıca, araç alıcısının müracaat etmesi halinde, sistemde bulunmayan diğer boş plakalar için Bayi satışı plaka tahsis ekranından motor ve şase numarası girilmek suretiyle plaka tahsisi yapılacaktır. Tahsis işlemi yapılan plakalar yine bu ekran kullanılmak suretiyle iptal edilebilecektir. Tahsis süresi bir ay olarak uygulanacak olup, bu süre sonunda sistem tarafından plakalar otomatik olarak boşa çıkarılacaktır. E.3-) Araç tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi, aracı satan bayinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca (pilot uygulama süresince Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce) düzenlenecektir. E.4-) Bayilerden elektronik ortamda alınan tescil müracaat bilgilerine istinaden, elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçlarla ilgili olarak araç tescil dosyası oluşturulmayacaktır. E.5-) Elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçların bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı na elektronik ortamda gönderileceğinden, vergi dairesine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. E.6-) Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin düzenlenmesi, teslim ve gönderimi İlgili bayi tarafından satış ve tescil bildirimi yapılan araçların, Araç tescil/motorlu araç trafik belgesinin dökümü, Ruhsat Döküm Bayi Satışından Ruhsat Döküm ekranı aracılığıyla alınacaktır. 9

10 Bayi satış işlemi sonrasında araç tescil belgesinin elden teslim alınması durumunda, araç tescil bilgisayar programının Bayi Satışından Ruhsat Döküm ekranındaki Elden Teslim bölümünden Plaka veya ASBİS Referans numarası girilmek suretiyle sorgulanacak, gerekli bilgiler girilmek suretiyle elden teslim kaydı yapılacaktır. Dökümü alınacak olan araç tescil belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri araç tescil bilgisayar programının Bayi Satışından Ruhsat Döküm ekranındaki Döküm Listesi isimli sekmeden listelenecektir. Belge döküm listesi üzerindeki Güncelle butonu seçilerek araç tescil/trafik belgesinin harf-seri numarası kaydedildikten sonra belge döküm işlemi gerçekleştirilecektir. Elden teslim almak amacıyla yapılan müracaatlarda, müracaat eden araç sahibi ise kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportu), vekil ise noterce düzenlenmiş vekâletnamesi ve kimlik belgesi kontrol edilerek, başka bir belge istenilmeden talimatın ekindeki (Ek-4) deki forma kaydedilmek suretiyle belgeler teslim edilecektir. 15 gün içerisinde elden teslim alınmayan belgeler, 16 ncı gün (16 ncı gün tatil gününe denk geliyor ise ilk mesai gününden bir sonraki gün) gönderi ücreti teslimat sırasında araç sahibi tarafından ödenmek üzere, araç sahibinin yerleşim yeri adresine PTT aracılığı ile (APS) olarak gönderilecektir. Tescile ilişkin geçici belge ile satış yapılmış olma ihtimaline karşı, belge gönderilmeden önce Pol-Net üzerinden sorgulama yapılarak, satış yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, satış yapıldığı anlaşılırsa belgeler araç sahibine gönderilmeyerek bu hususta düzenlenecek tutanakla birlikte muhafaza edilecektir. Araç sahibine teslim edilen belgeler PTT tarafından bilgisayar sistemine kaydedilecek, teslime ilişkin bilgiler gerektiğinde plaka veya barkot numarası kullanılarak trafik tescil kuruluşlarınca sorgulanabilecektir. Bayi tarafından tanzim edilen tescile ilişkin geçici belgenin düzenleme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde araç sahibi veya vekilince elden teslim alınmamış olan belgeler, araç tescil bilgisayar programının Bayi Satışından Ruhsat Döküm menüsündeki Gönderi Listesi sekmesinden listelenecektir. E.7-) Düzenlenecek araç tescil ve trafik belgelerinin muhasebe/mal müdürlüklerinden alınması Sadece proje kapsamında elektronik ortamda tescili yapılacak araçlar için olmak üzere, tescil nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli kâğıtların (Araç tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi) bedelleri, ÖTV ödenmesi aşamasında vergi dairelerince tahsil edilecektir. İlgili mal müdürlüklerinden zimmetle alınan belgelerden, ücreti vergi daireleri tarafından tahsil edilenler için Ek-5/A ve Ek-5/B deki örneğe uygun olarak, tescil belgesi ve trafik belgeleri için ayrı ayrı olmak üzere bilgisayar sistemi üzerinden döküm alınıp onaylandıktan sonra mal müdürlüklerine teslim edilecektir. Mal müdürlüklerince de Ek-5/A ve Ek-5/B deki belgelere göre görevliler üzerinden zimmet düşümü yapılacaktır. Vergi dairelerince ücreti tahsil edilip, trafik tescil kuruluşlarımızca dökümü alınmış olan Araç Tescil Belgeleri ve Motorlu Araç Trafik Belgeleri nin sayılarını gösteren rapor (Ek-5/A ve Ek-5/B), araç tescil bilgisayar programının Bayi Satışından Ruhsat Döküm menüsündeki Ruhsat Raporu Al isimli buton kullanılmak suretiyle döküm alınacaktır. E.8-) ASBİS üzerinde bayi adına işlem yapmak üzere Hizmet Sağlayıcılar tarafından D.13.1 maddesinde belirtilen belgeler kontrol edilerek, gerekli şartları taşıdığının anlaşılması halinde, yetkili personel tarafından Hizmet Sağlayıcısı Yönetimi ekranından sistemi kullanacak kişinin T.C. Kimlik Numarası ile sorgulaması yapılacak, sorgulanan kişinin bayi tarafından sistem üzerinde yetkilendirildiğini tespit ettikten sonra, gerekli yetki tanımlama işlemi yapılacaktır. İbraz edilen belgeler her bayii için ayrı ayrı olmak üzere dosyalanarak muhafaza edilecektir. 10

11 F) TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ VE NOTERLİKLERCE YAPILACAK İŞLEMLER İmalatçı/İthalatçı firmalar tarafından BAYİ olarak yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin, diğer gerçek veya tüzel kişilerini yetkilendirmek üzere protokol için noterliklere müracaatta bulunmaları halinde; yetki verilen gerçek kişinin veya tüzel kişi ise şirket müdürü ve ASBİS sistemini kullanacak kişinin adli sicil belgesi, ilgili oda sicil kaydı, vergi dairesi mükellefiyet kaydı ile Emniyet Genel Müdürlüğü nce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi istenilecek ve bu belgelerin birer sureti protokole eklenecektir. Protokoller bu talimatın ekindeki (EK-6) örneğe uygun olarak düzenlenecektir. G) ŞOFÖRLER ODASINCA YAPILACAK İŞLEMLER Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 30/h maddesi gereğince, plaka basmaya yetkili şoförler odası tarafından plaka basımı sırasında, trafik tescil kuruluşları ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen araç bayileri tarafından düzenlenen plaka basım talep belgesinin (Ek-3) yazılı veya elektronik ortamda ibrazı istenilecek, bu belge olmadan kesinlikle plaka basımı yapılmayacaktır. Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim plakayı basan şoförler odası tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilecektir. Araç tescil plakalarında, bundan böyle sadece plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunacağından, şoförler odaları konu üzerinde hassasiyetle duracaklardır. Trafik tescil kuruluşlarımızca kullanılacak olan plaka basım talep belgesi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basımı yapılarak il ve ilçe şoförler odalarına gönderilecek, bu belgeler şoförler odalarından temin edilecektir. Plaka basım talep belgeleri iki nüsha olarak düzenlenecek, birinci nüshası plaka basımı için şoförler odasına gönderilecek dip koçanları ilgili trafik tescil kuruluşunda muhafaza edilecektir. Plakalar üzerinde trafik tescil kuruluşlarının mühürleri bulunmayacağından, olası suiistimallere karşı zaman zaman dip koçanlar ile şoförler odalarında saklanacak olan plaka basım talep belgeleri karşılaştırılmak suretiyle gerekli kontroller yapılacaktır. H) DİĞER HUSUSLAR Yeni kayıt tescil işleminin elektronik ortamda yapıldığına dair Araç Özet Sorgu ekranında bilgi yer alacaktır. Ayrıca, elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçlara ait uygunluk belgesi bilgileri gerektiğinde araç tescil projesinden sorgulanabilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü her zaman, araç imal veya ithal edenler ile yetki verilenlerin, araçların tesciline ilişkin olarak yaptıkları işlemleri, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapıp yapmadığını denetlemeye yetkilidir. Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Ankara ilinde pilot uygulama kapsamında işlem yapacak olan bayilerden araç satın alacak vatandaşlarımızın mağdur edilmemeleri için, ASBİS üzerinden elektronik ortamda tescil işlemi yapılacağı gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü nce belirlenecek tarihe kadar mevcut uygulamada olduğu şekliyle evrak üzerinden tescil işlemi yapılmaya da devam edilecektir. ASBİS Projesi ile ilgili olarak yayımlanan talimat, duyuru ve uygulama değişikliklerine adresi Duyurular bölümünden ulaşılabilecektir. 11

12 Bahse konu proje kapsamında, Ankara ilinde yapılacak pilot uygulama sonucuna göre belirlenecek olan tarihten itibaren uygulama kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılacağından, gerekli internet ve teknik altyapının hazırlanması konularında, il ve ilçelerdeki araç satıcılığı yapan yetkili bayilerin gerek trafik tescil kuruluşlarımızca gerekse dağıtımda belirtilen ilgili derneklerce bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. Mustafa B.DEMİRER Vali Bakan a. Müsteşar Yardımcısı EKLER: Ek-1: Dağıtım planı (1 sayfa) Ek-2: Tescile ilişkin geçici belge örneği Ek-3: Plaka basım talep belgesi örneği Ek-4: Araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi teslim tutanağı (Yeni Kayıt) Ek-5/A: Vergi daireleri aracılığıyla ücreti tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen araç tescil belgesi listesi Ek-5/B: Vergi daireleri aracılığıyla ücreti tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen motorlu araç trafik belgesi listesi Ek-6: EGM ce Yetkilendirilenler ile Hizmet Sağlayıcılar arasındaki protokol örneği Ek-7: Hizmet Sağlayıcının hüküm giymemiş olması gereken Kanun maddeleri Ek-8: Hizmet Sağlayıcının trafik tescil kuruluşuna müracaatında alınacak dilekçe örneği... /10/2011 Büro Amiri : D.BOZABA... /10/2011 Şube Müdürü : S.YILMAZ /10/2011 Daire Bşk.Yrd.V. : U.GÖKSEL... /10/2011 Daire Başkanı : N.ÖNDER Koordine:... /10/2011 Trf.Eğt.ve Arş.Dai.Bşk.: Y.AVAN... /10/2011 Bilgi İşlem Dairesi Bşk.: A.FALAKALI /10/2011 Emn.Gnl.Md.Yrd. : O.KARAKUŞ İlkadım Cad. No:89 Dikmen ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:P.Mem.A.IRMAK Telefon: Faks: Elektronik Ağ: 12

13 Ek tarih ve sayılı yazının dağıtım listesidir. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: -Maliye Bakanlığı na -Başbakanlığa (Gelir İd.Bşk.lığı ve Muhasebat Gen.Müd.) -Hazine Müsteşarlığı na (Sigortacılık Gen.Müd.) -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na -Ankara Valiliği ne -Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı na -EGM Bilgi İşl.Dai.Bşk. -80 İl Valiliğine -EGM Trafik Eğt.Arş.Dai.Bşk. -Ticari Araç İth.Der.(TAİD) -Türkiye Noterler Birliği ne -Treyler San.Der.(TREDER) -Türkiye Şof.ve Oto.Fed. na -Türk Tar.Alet ve Mak.İml.Birl.(TARMAKBİR) -Otomotiv Dist.Der.(ODD) -Motosiklet San.Der.(MOTODER) -Otomotiv San. Der.(OSD) -Motosiklet Ends.Der.(MOTED) -Otomotiv Yet.Sat.Der.(OYDER) -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) -Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği ne (TRAMER) 13

14 Ek-2 ARAÇ TESCİLİNE İLİŞKİN GEÇİCİ BELGE EK-46 Tescil İşlem Türü Referans No Belge Düzenleme Tarihi Belge Geçerlilik Tarihi Araca Ait Bilgiler A Plakası B Y.2 Tescil Sıra No D.2 Tipi D.1 Markası D.4 Model Yılı D.3 Ticari Adı R Rengi D.5 Cinsi j Araç Sınıfı P.5 Motor No F.1 Azami Yüklü Ağırlığı E Şase No Y.2 Röm.Az.Yüklü Ağırlığı G.1 Net Ağırlığı S.2 Ayakta Yolcu Sayısı S.1 Koltuk Sayısı P.2 Motor Gücü P.1 Silindir Hacmi Q Güç Ağırlık Oranı P.3 Yakıt Cinsi K Tip Onay No Y.3 Kullanım Amacı Araç Sahibine Ait Bilgiler İlk Tescil Tarihi Y.4 T.C.Kimlik No/Vergi No C.1.3 C.1.2 Adı C.1.1 Soyadı/Ticari Unvanı Adresi Araç Üzerinde Hak ve Menfaatleri Bulunanlar Diğer Bilgiler Araç Sahiplik Belgesini Düzenleyenin Adı /Unvanı T.C.Kimlik No/Vergi No Geçici Belgeyi Düzenleyene İlişkin Bilgiler Adı Soyadı Adresi Kaşe/Mühür İmza Araç Sahibine/Vekiline Ait Beyan Adı Soyadı İmza Not: 14

15 PLAKA BASIM TALEP BELGESİ Ek-3 Ek 45.. ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANLIĞINA ARACIN PLAKASI : ARACIN CİNSİ : PLAKANIN HARF-RAKAM VE ZEMİN ÖZELLİĞİ : TESCİLE İLİŞKİN GEÇİCİ BELGE REFERANS NO : ARAÇ SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÜNVANI : SAHİPLİK BELGESİNİ DÜZENLEYEN : Yukarıda belirtilen araç plakasının basımının yapılarak ilgilisine teslim edilmesini rica ederim. Tarih :.. BELGEYİ DÜZENLEYEN GÖREVLİNİN/YETKİLİNİN ADI SOYADI/KAŞESİ : İMZASI :.. NOT: 15

16 EK-4 ARAÇ TESCİL VE MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ TESLİM TUTANAĞI (Yeni Kayıt) Araç Plakası Tescil Belge Seri No Trafik Belge Seri No Teslim Alanın Adı Soyadı Teslim Tarihi İmza 16

17 EK-5/A VERGİ DAİRELERİ ARACILIĞIYLA ÜCRETİ TAHSİL EDİLİP YETKİLİ MEMURLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN DEĞERLİ KÂĞITLAR LİSTESİ SIRA NO VERGİ DAİRESİNİN ADI ARAÇ TESCİL BELGESİ ADEDİ Bu liste././20..- / /20 tarihleri arasında ücreti vergi daireleri aracılığıyla tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen Araç Tescil Belgesi adedini göstermektedir. YETKİLİ MEMUR ADI SOYADI İMZA BİRİM AMİRİ ADI SOYADI İMZA 17

18 EK-5/B VERGİ DAİRELERİ ARACILIĞIYLA ÜCRETİ TAHSİL EDİLİP YETKİLİ MEMURLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN DEĞERLİ KÂĞITLAR LİSTESİ SIRA NO VERGİ DAİRESİNİN ADI MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ ADEDİ Bu liste././20..- / /20 tarihleri arasında ücreti vergi daireleri aracılığıyla tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen Motorlu Araç Trafik Belgesi adedini göstermektedir. YETKİLİ MEMUR ADI SOYADI İMZA BİRİM AMİRİ ADI SOYADI İMZA 18

19 EK-6 İLK TESCİLİ YAPILACAK ARAÇLARIN TESCİLİNE ESAS TEŞKİL EDECEK İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLGİ PAYLAŞIMI YOLUYLA YAPILMASI VE ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULAN TESCİLE İLİŞKİN GEÇİCİ BELGENİN BASILARAK ARAÇ SAHİBİNE VERİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. Taraflar Amaç ve Kapsam İlk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturulan bir ay süreyle geçerli Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek-46 daki tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin yapacakları işlemleri başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırmasına ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. 3. Dayanak Bu protokol; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 31. maddesi hükümleri gereğince düzenlenmiştir. 4. Tanımlar ve Kısaltmalar Bu protokolde geçen; 4.1. EGM: Emniyet Genel Müdürlüğünü, 4.2. Trafik Tescil Kuruluşu: İl Emniyet Müdürlüklerinde EGM adına trafik tescil işlemlerini gerçekleştiren kuruluşu, 4.3. ASBİS: EGM bünyesinde araç ve sürücülere ait tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve kayıtlarının tutulduğu Araç ve Sürücü Bilgi Sistemini, 4.4. Yetkilendirilen: İlk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek-46 daki tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 31. maddesine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yetki verilen kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini, 4.5. Hizmet Sağlayıcı: Yetkilendirilenlerin, yapacakları işlemleri bu protokol hükümleri ve meri mevzuat çerçevesinde yapmasını istedikleri gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini, 4.5. Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan Güvenli Elektronik İmzayı, ifade eder. 5. HİZMET SAĞLAYICI NIN NİTELİKLERİ 5.1.Hizmet Sağlayıcı nın, oda sicil kaydı (ticaret odası, sanayi ve ticaret odası, ilgili esnaf odası ve benzeri) ve vergi mükellefiyet kaydının bulunması zorunludur Hizmet Sağlayıcı nın gerçek kişi olması halinde ilgili kişinin, tüzel kişilik olması halinde ise, tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişi ile ASBİS üzerinde işlem yaptıracakları kişinin; malvarlığına, topluma, kamu güvenliğine, kamunun sağlığına, kamu barışına, ulaşım araçları veya sabit platforma, genel ahlaka, millete ve devlete, devletin güvenliğine, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmaları şarttır. 19

20 5.3. Yetkilendirilen ve Hizmet Sağlayıcı EGM tarafından belirlenen minimum bilişim teknolojileri gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür. 6. GENEL ŞARTLAR Bu protokolde özel şartların yanında aşağıdaki genel şartlar da geçerlidir. 6.1 Yetkilendirilen ile Hizmet Sağlayıcı, 2918 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereği kendilerine verilen yetkileri kullanma sırasında veya kendilerine verilen yetkiler ile bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu nun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılacaklarını kabul ve beyan ederler. 6.2 Yetkilendirilen ile Hizmet Sağlayıcı, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde sistemde işledikleri veya düzenledikleri her türlü bilgi ve belgede yahut bunlara eklenen bilgi ve belgelerde tahrifat yapmaları durumunda, Türk Ceza Kanunu nun belgede sahtecilik suçu ve diğer ilgili hükümlerine göre cezalandırılacaklarını bildiklerini kabul ederler. 6.3 Yetkilendirilen veya Hizmet Sağlayıcı bu sistemin işleyişi ile ilgili olarak gerek belge olarak gerek elektronik ortamda ulaştıkları bilgileri başka amaçlarla kullanmayacaklarını ve başkaları ile paylaşmayacaklarını aksi halde doğacak hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ve beyan ederler. 6.4 İşlemlerin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı, İşlemi yapan gerçek kişi ile EGM den aldığı yetki kapsamında bu kişiyi yetkilendiren veya yetkilendirilmesini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. 7. YETKİLENDİRİLENİN SORUMLULUKLARI 7.1 Yetkilendirilen, işlemlerini yaptırdığı Hizmet Sağlayıcının bu protokolün 5. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığını tespit etmek ve buna ilişkin belgeleri beş yıl süre ile muhafaza etmek ve süre sonunda belgeleri EGM tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre arşivlemekle yükümlüdür. 7.2 Hizmet Sağlayıcı, 5.1, 5.2 ve 7.5 inci maddelerde belirtilen nitelikleri kaybetmediğini her yıl belgelemek zorundadır. Bu belgeler her yıl, iş bu protokolün yapıldığı ayı takip eden ay içerisinde yetkilendirilene ve EGM tarafından belirlenen birime ibraz edilecektir. Taraflar, belgeler süresinde teslim edilmediği takdirde bu protokolün hükümsüz kalacağını ve ASBİS kullanım yetkilerinin iptal edileceğini kabul ederler. 7.3 Yetkilendirilen, ilgili kanun, yönetmelik ve bu protokol kapsamında Hizmet Sağlayıcı nın yapacağı iş ve işlemlerden müştereken ve müteselsilen sorumludur Yetkilendirilen, Hizmet Sağlayıcı nın bu protokolün 5.1, 5.2 ve 7.5 nci maddelerinde belirtilen şartları kaybettiğini tespit etmesi halinde ASBİS üzerinden işlem yapma yetkisini iptal edecektir Hizmet Sağlayıcı ların, bu protokol çerçevesinde yürütecekleri işler dolayısıyla taraf olacakları sorumlulukları için, EGM tarafından belirlenen tarihten itibaren ve yine EGM ce belirlenecek asgari teminat limitleri tutarında mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları ve buna ilişkin sigorta poliçesini yetkilendirene ve EGM tarafından belirlenen birime ibraz etmeleri zorunludur. 20

21 8. HİZMET SAĞLAYICI NIN SORUMLULUKLARI 8.1 Hizmet Sağlayıcı, yapacağı iş ve işlemlerde meri mevzuata uymakla ve EGM tarafından ASBİS e ilişkin yapılan her türlü duyuruyu takip ederek bunlara uyum sağlamakla yükümlüdür Hizmet Sağlayıcı, yetkilendirilenin EGM ye vermiş olduğu taahhütnamenin kendisini ilgilendiren hükümlerine aynen uymakla yükümlüdür Hizmet Sağlayıcı, ASBİS üzerinde işlem yapma yetkisi alabilmek amacıyla, gerekli belgelerle birlikte EGM tarafından belirlenecek birime müracaat edecektir. 9. ASBİS İŞLEM YAPMA YETKİSİ VE İPTALİ Yetkilendirilen, EGM nin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, ASBİS üzerinden işlem yapacak Hizmet Sağlayıcı lara ilişkin yetki tanımlama, iptal, bilgi güncelleme ve diğer işlemleri gerçekleştirecektir. 10. YÜRÜRLÜK İşbu protokol noter tarafından düzenlendiği tarihte yürürlüğe girer. 11. PROTOKOLÜN FESHİ EGM tarafından yetkilendirilenin yetkisi iptal edildiği durumda, bu protokol kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Yetkilendirilen, Hizmet Sağlayıcı nın bu protokolün 5.1, 5.2 ve 7.5 inci maddesinde belirtilen şartları kaybettiğini tespit etmesi halinde protokolü feshetmek ve ASBİS üzerinde işlem yapma yetkisini iptal etmek zorundadır. Aksi takdirde doğacak zararlardan sorumlu olacaktır. 12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu protokolün uygulanmasında taraflar arasında doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda genel yetki kuralları geçerlidir. 13. Bu protokole, tarihi güncel olmak kaydı ile Hizmet Sağlayıcı tarafından getirilen adli sicil kaydı, oda kaydı ve vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belgeler ile EGM ce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi kontrol edilerek noter tarafından eklenecektir. Eklenen belgelerin doğruluğu konusunda sorumluluk notere ait olmayıp Yetkilendirilene ve Hizmet Sağlayıcı ya aittir. 14. Bu protokol, biri noterde kalmak üzere 4 adet düzenlenmiştir. Adı-Soyadı Unvanı İmzası Adı-Soyadı Unvanı İmzası 21

CANDENİZ TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİNİN (HİZMET SAĞLAYICISI) ASBİS SİSTEMİNDEKİ HİZMET ANLAYIŞI

CANDENİZ TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİNİN (HİZMET SAĞLAYICISI) ASBİS SİSTEMİNDEKİ HİZMET ANLAYIŞI Adres : İhsaniye mh. İsmetiye cd. GEDA st. D blk. N:11 NİLÜFER/BURSA Tel : 224 249 61 62 (Pbx) Fax : 224 240 14 33 www.can-deniz.com CANDENİZ TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİNİN (HİZMET SAĞLAYICISI) ASBİS SİSTEMİNDEKİ

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 7 Ocak 2005 SİRKÜLER NO : 2005/ 5 KONU : (I) Sayılı Tarifede Yer

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI

ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI NOTER İLE ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ YENİ NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA HAZIRLANAN YAZIMIZ İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ İPTAL Yeni yılla birlikte araç satış, devir ve

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE / BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE TESLİM EDİLECEK TAŞITLAR İÇİN ... TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE/BÜRO AMİRLİĞİNE

İL ÖZEL İDARELERİNE / BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE TESLİM EDİLECEK TAŞITLAR İÇİN ... TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE/BÜRO AMİRLİĞİNE İL ÖZEL İDARELERİNE / BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE TESLİM EDİLECEK TAŞITLAR İÇİN EK:1... TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE/BÜRO AMİRLİĞİNE...Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde...plaka numaralı

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir.

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir. İSTANBUL, 28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligat Usul ve Esasları SİRKÜLER (2015/46) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile mali konulardaki tebligatların elektronik (mail) olarak yapılabilecektir.

Detaylı

MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı)

MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı) 26 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı Tebliğ Resmi Gazete Sayı: 26036 Tarih: 27 Aralık 2005 (27.12.2005) Maliye Bakanlığından: Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme 2 Dilekçe Hakkı 3 4 5 6 7 Adli Şikayet ve İhbar Müracaatları Soyad Vakfı Yeşilkart Tahkikat İşlemleri Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) 09.11.2015 TARİHİNDE GÜNCELLEMİŞTİR.!! SUNUŞ Değerli Üyemiz, 31/08/2015* Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2015/66 İstanbul, 28/08/2015 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 11088401-2966/32065-.24/S 28/05/2013 Konu : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği. Bakanlık Genelge No: 2013/26 EGM Genelge No : 2013/49

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 Günümüzde vatandaşlar arasında araç muayenesi için hazırlanması ve yapılması gerekenlerin yanlış bilinmesi ya da araç muayene konusunda detaylı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25

40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25 İstanbul, 02.04.2012 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25 30.03.2012 tarih ve 28249 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

1-TAŞITLARA AİT 2A NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ

1-TAŞITLARA AİT 2A NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ No: 2011/51 Tarih: 11.11.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Doktor Raporu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI Sayfa 1 / 5 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:...) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa[1]

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No: 22)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No: 22) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 11.11.2011 Sirküler No : 2011 / 54 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 22) 01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 22 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU 16.08.2010 İÇİNDEKİLER 1. ORKÖY İŞLEMLERİ... 2 2. YABANCILAR İÇİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA... 4 a. 99 ile Başlayan TC Kimlik

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI 1. Yeni Kayıt 2. Devir 3. Nakil Devir 4. Kendi Adına Nakil 5. Trafikten Çekme Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

SAYI : 2015 / 43 İstanbul, KONU : Elektronik Tebligat Uygulamasını Düzenleyen V.U.K. Tebliği Yayımlandı.

SAYI : 2015 / 43 İstanbul, KONU : Elektronik Tebligat Uygulamasını Düzenleyen V.U.K. Tebliği Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2015 / 43 İstanbul, 28.08.2015 KONU : Elektronik Tebligat Uygulamasını Düzenleyen V.U.K. Tebliği Yayımlandı. Elektronik Tebligat Uygulamasını Düzenleyen 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 22)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 22) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 1 ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçların vergilendirilmesine

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014 MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI İstanbul 09.01.2014 1 SUNUM PLANI 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Getirileri 2. Sistemin Oluşturulmasına İlişkin Yasal Yapı 3.

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

SİRKÜLER. Basit usul mükellefler ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç diğer bütün mükellefler e-tebligat kapsamında yer almaktadır.

SİRKÜLER. Basit usul mükellefler ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç diğer bütün mükellefler e-tebligat kapsamında yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH 31.08.2015 KONU Elektronik Tebligat Uygulamasına 01.01.2016 Tarihi İtibariyle ÖZET Başlanılacaktır. Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve MTV Uygulamasında "Kasko Sigortası Değeri Esası" Konusundaki Yenilikler

Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve MTV Uygulamasında Kasko Sigortası Değeri Esası Konusundaki Yenilikler 1 SİRKÜLER - XXV Sirküler Tarihi: 02.04.2012 Sirküler No : 25 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40004962-102.99-15792 18/02/2015 Konu : Evlenme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlgi : 13.02.2014 tarihli

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26266

Resmî Gazete Sayı : 26266 21 Ağustos 2006 PAZARTESİ TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 26266 Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 27) 08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı DUYURU:

Personel Dairesi Başkanlığı  DUYURU: Değerli öğrenciler, Staj yapacak olan öğrencilerin staj yaptıkları tarihlerde sigortalı olmaları kanuni zorunluluktur. Sigorta ile ilgili işlemler üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecektir.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/7 Ref : 6/7 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 04.11.2011 Sayı: 2011/46 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:22) yayınlandı Özet: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğe (Seri o:22) 2011 46 numaralı sürkülerimizde

Detaylı

T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI Kayıp Şahıs Müracaatı (8 Yaşından Küçükler İçin) 2 Çocukların Mağdur Olduğu Olaylar (ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ) - Müracaat (Müşteki

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71

SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71 SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71 Konu: MALÛL VE ENGELLİLERE AİT TAŞITLARDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI İLE ARAÇLARDA KASKO SİGORTASI DEĞERİ UYGULAMASINDA BAŞVURU

Detaylı