T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.1.EGM Konu : Yeni kayıt tescil işlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.1.EGM.0.85.2961-64008-8269-216543 02.11.2011 Konu : Yeni kayıt tescil işlemleri"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM Konu : Yeni kayıt tescil işlemleri ( D O S Y A ) İlgi: tarih ve B.05.1.EGM sayılı talimat. Araç tescil ve sürücü belgesi düzenleme sistemimizin güvenilir, çağdaş, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve bu işlemlerin tek merkezden elektronik ortamda yapılarak, tescil belgesi ve sürücü belgelerinin ilgililerin adreslerine gönderilmesi amacıyla, Başbakanlığın koordinesinde Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBİS) yürütülmektedir. Proje kapsamında, ikinci el araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması uygulamasına tarihi itibarıyla başlanılmış olup, başarılı bir şekilde yürütülmeye devam edilmektedir tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 20, 21 ve 22 nci maddeleri değiştirilmiş olup, bu doğrultuda Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 29, 30, 31 ve 33 üncü maddelerinde yapılan değişiklik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karayolları Trafik Kanunu nun 20 ve 22 inci maddesinde yapılan bu değişikliğe göre; Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların tescil işlemleri; aracın satın alınma veya gümrükten çekilme tarihinden itibaren üç ay içinde araç sahibinin ilgili trafik tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine müracaat etmeleri suretiyle de yapılabilecek, Emniyet Genel Müdürlüğü; ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini yetkilendirebilecek, Yetkilendirilen bu gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, yapacakları işlemleri, aralarında noterde düzenleyecekleri protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırabileceklerdir. Proje, tüm araç sınıflarını kapsayacak şekilde ülke geneline aşamalı olarak yaygınlaştırılacak olmakla birlikte, ortaya çıkabilecek sorunları gidermek ve eğitim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek amacıyla; Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikametleri bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait araçların tescil işlemleri için pilot uygulama yapılacaktır. Pilot uygulama, Ankara il merkezi ile Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki araç bayileri tarafından satışı yapılacak olan, sadece otomobil cinsi (M1) tam araçları kapsayacak olup, uygulamaya tarihinde başlanılacaktır. 1

2 Uygulama aşağıda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda yapılacaktır; A.) ASBİS KULLANIMI İÇİN TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ASBİS Projesi üzerinden işlem yapılabilmesi için; A.1-) İki sabit IP numarası, A.2-) Wındows 7 İşletim sistemi (XP İşletim sistemine destek sağlanmayacaktır.), A.3-) İşletim sisteminin bütün güncelleştirmelerinin yapılmış olması, A.4-) Sistemi kullanacak personelin elektronik imza alması (Mobil imza için çalışmalar devam etmekte olup sonuçlandığında ayrıca bilgi verilecektir.), A.5-) İşlemlerin sorun yaşanmadan hızlı bir şekilde yapılabilmesi için, sadece bu işlemler için en az 2 Mb bant genişliği ayrılması, A.6-) SSL VPN kullanılacağından dolayı kullanıcıların bilgisayarlarında Admin yetkisine sahip olmaları, A.7-) Uygulamadaki Excel şablonları Office 2007 veya üst sürümlerini desteklediğinden, bu yazılımların tedariki, Gerekmektedir. B.) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SGM) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER B.1-) EGM tarafından ASBİS de Yetki Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen SGM personeli şahsına ait elektronik imzayı kullanarak; B.1.1-) Kullanıcılar isimli ekrandan SGM bünyesindeki Marka Bazında Üretici/İthalatçı Firma Tanımlama Personeli, Araç Sınıfına Göre Uygunluk Belgesi Alan Tanımlama Personeli ve Uygunluk Belgesi Kod Tabloları Tanımlama Personeli ne ait kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek, B.1.2-) Kullanıcılar isimli ekrandan FİRMA bünyesindeki Yetki Tanımlama Personeli ne (firma başına en fazla 2 personel) ait kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek, B.1.3-) Kaydını yaptığı ASBİS kullanıcılarında meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli yetki iptallerini yapmak, Konularından sorumlu olacaktır. B.2-) ASBİS de Marka Bazında Üretici/İthalatçı Firma Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen SGM personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; B.2.1-) Firma Tanımlama isimli ekrandan Firma Tipi alanını İmalatçı/Üretici seçerek ASBİS de yer alacak FİRMA lara ait Vergi Numarası ve Firma Unvanı bilgilerini Maliye Bakanlığı vergi numarası kayıtlarına uygun şekilde kaydetmek, B.2.2-) Firma Marka Atama isimli ekrandan; FİRMA ların yetkili oldukları marka bilgilerini kaydetmek, B.2.3-) Kaydını yaptığı FİRMA veya yetkili oldukları markalarda meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli iptal veya düzeltme işlemlerini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. 2

3 B.3-) ASBİS de Uygunluk Belgesi Kod Tabloları Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen SGM personeli güvenli elektronik imzasını kullanarak; Kod Tabloları isimli ekrandan araç uygunluk belgesi şablonları için belirlenmiş olan kod tablolarına (marka, renk, yakıt türü vb.) eklenmesine ihtiyaç duyulacak yeni bilgilerin, ilgili kod tablosunda bulunup bulunmadığını kontrol ederek kayıtlarını yapmak konusunda yetkili ve sorumludur. B.4-) ASBİS de Araç Sınıfına Göre Uygunluk Belgesi Alan Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen SGM personeli güvenli elektronik imzasını kullanarak; B.4.1-) Araç Kategoriler isimli ekrandan araçların kategorilerini belirlemek, B.4.2-) Uygunluk Belgesi Türleri isimli ekrandan ilgili uygunluk belgesi türlerine önceden belirlenmiş alanları atamak, B.4.3-) UB Şablonu Alan Ekleme, ekranından Uygunluk Belgesi şablonu alanlarını tanımlamak, B.4.4-) UB Şablonu Alan Değiştirme ekranından Araç kategorilerine ait Uygunluk Belgesi türlerine ait mevcut alanların güncelleme, iptal etme, silme ve kısıtlama işlemlerini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.) İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMALARIN YAPACAĞI İŞLEMLER İmalatçı ve ithalatçı firmalar, ülke genelinde yetkili satıcı bayilerinde bulunan otomobiller de dahil olmak üzere, ülkemizde satışı yapılacak tüm otomobil cinsi araçlarının tip onay bilgilerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilgisayar sistemine, uygunluk belgesi bilgileri ile gerekli görülen diğer bilgileri ise aşağıda maddeler halinde belirtilen şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) ne elektronik imza kullanarak kaydedeceklerdir. C.1-) SGM tarafından ASBİS de Yetki Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen imalatçı ve ithalatçı firma (FİRMA) personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; C.1.1-) Kullanıcılar isimli ekrandan FİRMA bünyesindeki Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli, Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli ve Uygunluk Belgesi Kayıt Onayı Personeli ne (marka başına en fazla 2 şer personel) ait kimlik ve irtibat bilgilerini kaydetmek, C.1.2-) Kullanıcılar isimli ekrandan BAYİ bünyesindeki Yetki Tanımlama Personeli ne (bayi başına en fazla 2 personel) ait kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek, C.1.3-) Firma Tanımlama isimli ekrandan Firma Tipi alanını Bayi seçerek ASBİS sisteminde yer alacak BAYİ lerin Vergi Numarası ve Unvan bilgilerini kaydetmek, C.1.4-) Kaydını yaptığı ASBİS kullanıcılarında veya bayi tanımlamalarında meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli iptal veya güncelleme işlemlerini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.2-) ASBİS de Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli olarak yetkilendirilen FİRMA personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; C.2.1-) Uygunluk Belgesi Sorgulama isimli ekrandan; FİRMA tarafından üretilen/ithal edilen araçların uygunluk belgesi bilgilerini, araç kategorilerine göre belirlenmiş olan uygunluk belgesi şablonlarını kullanarak her bir varyant-versiyon seviyesinde kaydetmek, C.2.2-) Kaydını yaptığı uygunluk belgesi bilgilerinde hata yapılması ve ilgili uygunluk belgesi kaydıyla araç satışı yapılmamış olması durumunda gerekli kayıt düzeltme işlemini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.3-) ASBİS de Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli olarak yetkilendirilen FİRMA personeli şahsına ait elektronik imzayı kullanarak; 3

4 C.3.1-) Uygunluk Belgesi Sorgulama isimli ekrandan; uygunluk belgesi şablonu daha önce kaydedilmiş olan araçların özel bilgilerini (şase no, motor no, renk vb.) birebir, liste veya ilgili web servislerden yararlanarak kaydetmek, C.3.2-) Kaydını yaptığı araç özel bilgilerinde hata olması ve bu aracın satışının yapılmamış olması durumunda gerekli kayıt düzeltme işlemini yapmak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.4-) ASBİS de Uygunluk Belgesi Kayıt Onayı Personeli olarak yetkilendirilen FİRMA personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; C.4.1-) Uygunluk Belgesi Sorgulama isimli ekrandan uygunluk belgesi şablonu ve araç özel bilgileri kaydedilmiş olan araçlara ait uygunluk belgesi bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek bu belgeleri güvenli elektronik imza ile imzalamak, C.4.2-) Kontroller sırasında tespit edebileceği hata veya eksikliklerin Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli ve Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli tarafından giderilmesini sağlamak, C.4.3-) Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli ve Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli tarafından hata yapılması sebebiyle C.3.2 ve C.4.2 maddesi kapsamında düzeltme işlemi yapılan uygunluk belgelerini kontrol ederek yeniden güvenli elektronik imza ile imzalamak, C.4.4-) Onayladığı uygunluk belgesi bilgilerinde hata olması ve bu uygunluk belgesine istinaden aracın tescilinin yapılmış olması durumunda, uygunluk belgesi bilgisini düzelttirmek üzere EGM yardım masasına bildirimde bulunmak, tescili yapılan araç/araçların PolNet bilgi sistemi ile araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi kayıtlarında gerekli düzeltmenin yapılması için ise satışı yapan BAYİ aracılığıyla, araç sahibi veya kanuni vekilinin ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat etmesini sağlamak, Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır. C.5-) Araç imalatçı ve ithalatçılarının ASBİS de yapmaya yetkili oldukları işlemlere ilişkin olarak ASBİS üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü nce oluşturulan taahhütnameler firma yetkililerince güvenli elektronik imza ile imzalanacaktır. Bu işlem ile birlikte, ilgili kişi ASBİS de işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş olacaktır. C.6-) İmalatçı ve ithalatçı firmalar tarafından araç teknik bilgilerinin hatalı girilmesi ihtimaline karşı; C.6.1-) İmalatçı ve ithalatçı firmalarda, şablon bilgisi tanımlama ve şablona araç bağlama işlemlerinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, C.6.2-) İmalatçı ve ithalatçı firmalardaki şablon bilgisi tanımlama ve şablona araç bağlama işlemleri için aynı personele yetki verilebilecek olmakla birlikte, uygunluk belgesi onay personelinin bu personelden farklı olması, C.6.3-) ASBİS yeni araç yazılımını kullanan araç bayisindeki satış ve tescile yetkili personelce, firma tarafından sisteme kaydedilen araca ait tescil ve vergiye esas teknik bilgilerin tek tek kontrol edilmek suretiyle onaylanması, C.6.4-) Özellikle yoğun uygulama kullanımı ve belge aktarımı gerçekleştirecek firmaların, ASBİS yeni araç uygulaması ve toplu aktarım servisleri için, altyapılarında yeterli bant genişliği (En az 2 Mb internet bağlantısı ) tahsis etmeleri gerekmektedir. Uygulamadaki Excel şablonlarını kullanabilmek için Office 2007 veya Üst sürümlerini tedarik etmeleri gerekmektedir. C.6.5-) Uygunluk belgesindeki Renk 1 ve Renk 2 alanlarına aracın dış rengine ilişkin bilgi girilecek olup, Renk 2 alanına aracın iç rengi ile ilgili bilgi girilmeyecektir. C.6.6-) Sanayi Genel Müdürlüğü veri tabanına kaydedilmiş olan araç tip onay bilgilerinin ASBİS sistemine aktarılmaya başlaması ile birlikte, sisteme test verisi girilmeyecek, gerçek uygunluk belgesi bilgileri girilecektir. C.7-) Sistemin planlandığı şekilde işlemesi amacıyla sektör temsilcisi dernekler tarafından, üyelerinden gelen hata ve öneriler toplanarak, ön değerlendirmeden geçirildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Yardım Masasına iletilecektir. 4

5 D.) ARAÇ SATIŞ BAYİLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER D.1-) İmalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ASBİS de Yetki Tanımlama Personeli olarak yetkilendirilen BAYİ personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak; D.1.1-) Elektronik ortamda yapacağı işlemleri kendi çalışanına yaptıracak olması halinde, Kullanıcılar isimli ekrandan, kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek suretiyle kullanıcıyı tanımlamak ve Kullanıcı Rolleri isimli ekrandan Bayi Personeli Tescil Bildirim Yetkisi seçeneğinden tescil bildiriminde bulunma yetkisi vermek (Bayi yetkisindeki marka başına en fazla iki personel), D.1.2-) Yapacağı işlemleri kendi aralarında noterde düzenledikleri bir protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine yaptıracak olması halinde, yine Kullanıcılar isimli ekrandan, sistemi kullanacak kişinin kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek suretiyle kullanıcıyı tanımlamak ve Kullanıcı Rolleri isimli ekrandan Hizmet Sağlayıcı Tescil Bildirim Yetkisi seçeneğinden tescil bildiriminde bulunma yetkisi vermek (Bayi yetkisindeki marka başına en fazla iki personel) ve Hizmet Sağlayıcı Yönetimi isimli ekrandan, noterde yapılan protokole ilişkin bilgileri kaydetmek, D.1.3-) Kaydını yaptığı ASBİS kullanıcılarında meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli yetki iptallerini yapmak, Konularında yetkili ve sorumludur. D.2-) Protokol (noterde düzenlenmiş) ile başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini yetkilendirdiği durumlarda, yetki vereceği gerçek veya tüzel kişinin oda sicil kaydı (ticaret odası, sanayi ve ticaret odası, trafik müşavirleri odası, esnaf odası vb.), vergi mükellefiyet kaydı, Yetki tanımlaması talep edilen kişilerin sigorta primleri ödendiğine dair belge (SSK Sigortalı Hizmet Dökümü çıktısı da kabul edilecektir), ve Emniyet Genel Müdürlüğü nce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigortası bulunması zorunludur. D.3-) Yetki vereceği kişinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin, tüzel kişilik olması halinde ise, şirketi temsile yetkili olan kişi ile ASBİS sistemi üzerinden yetki verilecek kişinin; malvarlığına, topluma, kamu güvenliğine, kamunun sağlığına, kamu barışına, ulaşım araçları veya sabit platforma, genel ahlaka, millete ve devlete, devletin güvenliğine, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olma şartı aranacaktır. Belirtilen suçlarla ilgili olarak 5237 sayılı TCK ile mülga 765 sayılı TCK nın ilgili maddeleri Ek-7 deki tabloda gösterilmiştir. D.4-) Bayi Personeli/Bayinin protokol yapmak suretiyle yetkilendireceği gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri güvenli elektronik imzayı kullanarak; D.4.1-) Yeni Araç Satışı isimli ekrandan; satış ve tescil bildirimini yapacağı araç konusunda EGM ce belirlenen bilgilerden sorgulama yaparak ulaşacağı uygunluk belgesine ilişkin tescile ve vergilendirmeye esas araç teknik bilgileri, ÖTV bilgileri, araç zorunlu mali sorumluluk sigorta bilgileri ve değerli kağıt bedeli ödeme bilgileri konusundaki kontrolleri yaparak, aracın satılacağı kişiye ilişkin bilgileri ve tescile ilişkin plaka bilgisini kaydetmek, D.4.2-) Bildirimini gerçekleştireceği satış ve tescile ilişkin olarak düzenleyeceği Tescile İlişkin Geçici Belge yi ıslak imza ile imzalayıp kaşelemek ve aracı satın alan kişiye imzalatarak teslim etmek, D.4.3-) Gerçekleştireceği satış ve tescile ilişkin olarak Bayilerce saklanacak belgeler bölümünde belirtilen belgelerin birer suretini taahhütnamede belirtilen sürelerce (beş yıl) muhafaza etmek, D.4.4-) Ayıplı mal kapsamı hariç olmak üzere, satışını yaparak tescil bildirimini gerçekleştireceği aracın tescil iptalinin mümkün olmayacağı konusunda alıcıyı bilgilendirmek, 5

6 D.4.5-) Ayıplı mal nedeniyle tescil iptali gereken araca ilişkin bildirimi, ilgili belgelerle ve yazılı talep karşılığında ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirerek, işlem iptalinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Konularında yetkili ve sorumludur. D.5-) Araç satış bayilerinin ASBİS de yapmaya yetkili oldukları işlemlere ilişkin, ASBİS üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü nce oluşturulan taahhütnameler ilgililerce güvenli elektronik imza ile imzalanacaktır. Bu işlem ile birlikte, ilgili kişi ASBİS de işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş olacaktır. D.6-) Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılan, tüm markalarda, sadece otomobil cinsi (M1) tam araçlar için ASBİS üzerinden işlem yapılacaktır. D.7-) Tescil işlemlerinde; gerçek kişiler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan yerleşim yeri adresi, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, tüzük veya diğer resmi kayıt belgelerinde belirtilen adresi esas alınacaktır. D.8-) Aşağıda belirtilen araçlarla ilgili olarak bayilerce şimdilik ASBİS üzerinden tescil işlemi yapılamayacak, bu araçların tescili için gerekli evraklarla birlikte (Araç faturası, uygunluk belgesi, ÖTV ödeme belgesi, sigorta poliçesi, Ek-1 müracaat ve işlem formu) araç sahibi veya kanuni temsilcilerince ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecektir. D.8.1-) Ad, soyad veya ticari unvanı ihtiva eden plakalara tescil edilecek araçlar (06 ANKARA 001 gibi), D.8.2-) Tahditli plakalı araçların (C, J, T gibi), diplomatik temsilcilikler ve diplomatik muafiyeti haiz kişilerle, misyonlarda görevli diplomatik statüye sahip olan personele ait araçlar (CC, CD, CG, CM plakalar), D.8.3-) Asıl ikametgahları yabancı memlekette olan ve ülkemizde geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak veya çeşitli nedenlerle gelen yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına tescil edilecek araçlar (MA-MZ grubu plakalar), D.8.4-) Kamu kurum ve kuruluşları adına resmi plakalara tescil edilecek araçlar, D.8.5-) Ambulans ve acil sağlık araçları, D.8.6-) Özürlüler adına tescil edilecek araçları. D.9-) Sadece proje kapsamında elektronik ortamda tescili yapılacak araçlar için olmak üzere, araca ait özel tüketim vergisi ile araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi değerli kağıt bedelleri (2011 yılı için; araç tescil belgesi ücreti: 50,00 TL, motorlu araç trafik belgesi ücreti: 67 TL dir) ilgili vergi dairesine yatırılacaktır. (Maliye Bakanlığınca teknik altyapının hazırlanması halinde, ÖTV beyannameleri ile belge ücretleri elektronik ortamda yatırılabilecektir.) D.10-) Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır. D.11-) Aracın faturası alıcı adına düzenlendikten sonra, yetkili personel güvenli elektronik imza kullanarak ASBİS e bağlanacak ve aracın tesciline esas olmak üzere aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapacaktır; D.11.1-) Yeni Araç Satışı Araç Kontrol ekranından aracın şasi numarası ve motor numarası ile sisteme girilerek sorgulama işlemi yapılacak ve daha önceden imalatçı/ithalatçı firma tarafından girilmiş olan araç bilgilerine ulaşılacaktır. Bu ekrandaki Kontrol Et butonundan girilmek suretiyle aracın kayıtlarında ön rehin olup olmadığı kontrol edilecektir. Araç kayıtlarında ön rehin bilgisi varsa referans numarası girilmek suretiyle işleme devam edilecektir. Bu işlem tamamlandıktan sonra Uygunluk Belgesi butonundan giriş yapılmak suretiyle aracın uygunluk belgesi bilgileri kontrol edilerek satışı yapılan araca ait bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. 6

7 Yine bu ekranda tescile ve vergiye esas bilgiler ( şase numarası, motor no, marka, model yılı, araç sınıfı, teker sayısı, tip, renk1, renk2, net ağırlık, azami yüklü ağırlık, katar ağırlığı, römork bilgisi, römork azami yüklü ağırlığı frenli, römork azami yüklü ağırlığı frensiz, koltuk sayısı, ayakta yolcu sayısı, motor silindir hacmi, motor gücü, güç ağırlık oran, tip onay no, yakıt cinsi, dingil sayısı, ticari adı, ve ÖTV Kanunu Eki II sayılı Kara Taşıtları için İthalatçılar ve İmalatçılar Tarafından Düzenlenecek Bildirim Formu nda yer alan diğer alanları) teker teker kontrol edilip işaretlenmek suretiyle onaylanacaktır. Bu aşamada ASBİS de aracın tesciline engel bir durumun olup olmadığı (çalıntı, tip onayı iptali vb) sistem tarafından kontrol edilecek ve engel durumu tespit edilmemesi halinde İleri butonu kullanılmak suretiyle işleme devam edilebilecektir. D.11.2-) İkinci aşama olan Ödeme Kontrol ekranından vergi dairesince düzenlenen ÖTV ödeme belge numarası ile belge ücretlerinin ödendiğine dair Belge Numarası, Vergi İli ve Vergi Dairesi ismi sisteme girilmek suretiyle ÖTV sorgusu ve belge ücreti ödeme sorgusu yapılacaktır. Aracın ÖTV sinin ve değerli kağıt bedelinin ödendiğinin anlaşılması halinde, İleri butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. D.11.3-) Üçüncü aşama olan Sigorta Kontrol ekranından aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olup olmadığı kontrol edilecek, sigortasının olduğunun anlaşılması halinde, TRAMER kayıtlarından alınacak olan Acente Kodu, Şirket Kodu ve Motor Numarası bilgileri ekranda gösterilecektir. Aracın sigortasının olduğunun anlaşılması halinde, İleri butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. (Tescil aşamasında alıcılardan en az birinin T.C. kimlik numarası veya vergi numarasının TRAMER den gelen sigorta bilgisi ile uyuşması gerekmektedir.) D.11.4-) Dördüncü aşama olan Alıcı Bilgileri ekranından, alıcı kişi gerçek şahıs ise, Gerçek Şahıs Ekle butonu kullanılmak suretiyle alıcının Nüfus cüzdanı Seri ve No ile birlikte T.C kimlik numarası girilerek sorgulama yapılacaktır. Sistem tarafından MERNİS kayıtlarından getirilecek olan gerçek şahıs bilgileri kontrol edilerek alıcı kişi olduğunun anlaşılması halinde, hisse oranı Pay ve Payda alanları eklenecektir (Örnek: araç sahibi bir kişi ise, hisse oranı pay alanına 1 payda alanına 1 eklenecek, araç sahibi iki kişi ise hisse oranı pay alanına 1 payda alanına 2 eklenecek olup, bu durumda araç % 50 oranı ile iki kişi adına tescil edilmiş olacaktır.). Alıcı şahısla irtibat kurulabilmesi ve belgelerin posta yoluyla tesliminde sıkıntı yaşanmaması için Ev telefonu ve Cep telefonu alanlarına telefon numaraları yazılıp Ekle butonu kullanılmak suretiyle işlem yapılacaktır. Tescil işlemi için müracaat araç sahibinin vekili tarafından yapılmış ise, Gerçek şahısa vekil ekle butonu kullanılmak suretiyle vekil bilgileri eklenecektir. Araç fatura bilgileri ile araç sahibinin; gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişilikler için vergi numarası, araç hisseli ise hisse oranları, vekaletname var ise vekil bilgilerinin kaydı yapılacaktır. Gerçek kişiler için noterden düzenlenmiş vekalet bilgileri, tüzel kişiler için ise imza sirküsü görülmek suretiyle temsilci bilgileriyle sisteme veri girişi yapılacaktır. Tüzel kişi temsilcileri vekaletname vermiş ise Gerçek şahısa vekil ekle alanına vekil bilgileri girilecektir. Tüzel kişiliklerin merkez/şubelerine ait ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış adresi sisteme eklenecektir. Alıcı Bilgileri ekranındaki işlemler tamamlandıktan sonra İleri butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. D.11.5-) Beşinci aşama olan Plaka Tahsisi ekranında, Çıkma Plakalar ve Seri Plaka adı altında iki seçenekten birisi seçilecek, Seri Plaka seçilmesi halinde sıradaki plaka (Örnek: 06 ZZ 1234 gibi) görüntülenecek, istenilmesi halinde bu plaka seçilebilecektir. Çıkma Plakalar seçeneğinin seçilmesi halinde ise, sistemde kayıtlı olan çıkma plakalar harf ve rakam gruplarına göre arama yapılmak suretiyle istenilen plaka seçilebilecektir. Ayrıca, bizzat alıcı kişi tarafından proforma fatura veya bayi tarafından verilecek aracın motor ve şase numarasını gösteren belgeyle birlikte, trafik tescil şubesine gidilerek buradan daha önce boşa çıkmış olan plakalardan da seçilebilecektir. Bu durumda, araca tahsis edilen plaka işlemler sırasında sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir. Plaka tahsisi işlemi tamamlandıktan sonra ilgili alana Şoförler odası adı girilip İleri butonu kullanılmak suretiyle işleme devam edilecektir. 7

8 D.11.6-) Altıncı aşama olan Tescil Bilgisi Görüntüleme ve Onay ekranında sistem tarafından araca ait teknik bilgiler, araç sahibine ait kimlik bilgileri ve ÖTV bilgileri tekrar görüntülenecek olup, bu ekrandaki bilgiler kontrol edildikten sonra, Fatura Tarihi ve Fatura Numarası girilecektir. Pilot uygulama süresince Kullanım Şekli alanı Yolcu Nakli, Kullanım Amacı alanı ise Hususi olarak sistem tarafından otomatik olarak getirilecek ve seçme hakkı tanınmayacaktır. Bilgiler kontrol edildikten sonra Tescil Bildiriminde Bulun butonu kullanılarak işleme devam edilip işlem başarılı uyarısı alındığında İleri butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. D.11.7-) Yedinci aşamada ekranda Tescile İlişkin Geçici Belge görüntülenecek ve güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra tescil işlemi tamamlanmış olacaktır. D.11.8-) Talimatın ekindeki Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge ve Plaka Basım Talep Belgesi nin ikişer suret dökümü alınacaktır. Tescile ilişkin geçici belgede bayi/hizmet sağlayıcının kaşesi ile düzenleyen yetkilinin isim ve imzası bulunacaktır. Bayi/hizmet sağlayıcı veya araç sahibi tarafından, Plaka Basım Talep Belgesi nin bir sureti ilgili şoförler odasına götürülerek aracın plakası bastırılacaktır. Plakalar üzerinde sadece plakayı basan şoförler odasının mührü yer alacağından, plakalar trafik tescil kuruluşunca mühürlenmeyecektir. D.11.9-) Plakalar aracın üzerine takılacak ve araç tesciline ilişkin geçici belge araç sahibine/vekiline verilecektir. Geçici belge 1 ay süreyle geçerli olacaktır. D ) Tescile ilişkin geçici belge imzalanırken Tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi alıcı adresine bekletilmeden gönderilsin mi? Seçeneğinden belgelerin araç sahibinin adresine posta ile bekletilmeksizin gönderilip gönderilmeyeceği alıcının beyanına göre seçilecektir. Bu alanda Evet seçeneğinin işaretlenmesi halinde, belgeler aynı gün döküm alınarak ilgili trafik tescil kuruluşunca alıcının adresine gönderilecek, Hayır seçeneğinin işaretlenmesi halinde ise, 15 gün bekletildikten sonra adrese gönderilecektir. D ) Yukarıda sırası ile belirtilen işlemlerden herhangi birisinde aracın tesciline ilişkin engel olduğunun tespiti halinde, sistem tarafından bir sonraki aşamaya geçilmesine izin verilmeyecektir. D ) Bayi tescil ekranında yapılacak işlemlerin sırasıyla gösterildiği kitapçık hazırlanarak adresinde Duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Tescil bildirimi yapacak olan bayi/hizmet sağlayıcı personelinin kitapçığı detaylı incelemesi yanlış işlem yapılmaması açısından önem arz etmektedir. D.12-) Bayilerde muhafaza edilecek belgeler; Araç sahibi gerçek kişi ise kimlik fotokopisi, vekaletname ile işlem yapılıyorsa vekaletnamenin sureti, Tüzel kişi ise, Ticaret Sicil Gazetesi sureti, İlgili Oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar vb.) sicil kayıt sureti, Tüzel kişi yetkilisi veya vekilinin yetkilendirildiğine ilişkin belge ve imza sirküleri sureti, Fatura ve uygunluk belgesi sureti, Araç tesciline ilişkin geçici belgenin bir sureti, Plaka basım talep belgesinin bir sureti, Alınacak ve bu belgeler beş yıl süreyle muhafaza edilecektir. 8

9 D.13-) Yetkilendirilen araç bayilerinin yapacakları işlemleri, aralarında noterde yapacakları protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırmaları halinde; D.13.1-) Yetki verilen kişi (tüzel kişi ise şirket yetkilisi) talimat ekindeki dilekçeye (Ek-8) aşağıda belirtilen belgeleri ekleyerek Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ne müracaat edecektir. Araç bayisi ile aralarında noterde düzenlemiş oldukları protokolün aslı, İlgili odadan alınmış sicil kayıt sureti (İçinde bulunulan yıla ait), Vergi dairesinde mükellef kaydının bulunduğuna dair güncel tarihli belge, Gerçek kişi ise bu kişinin, tüzel kişilik ise, şirketi temsile yetkili olan kişi ile ASBİS sistemi üzerinde işlem yapmak üzere bayii tarafından yetki verilen kişiye ait Resmi Kurum konulu adli sicil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Emniyet Genel Müdürlüğü nce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Yetki tanımlaması talep edilen kişilerin sigorta primleri ödendiğine dair belge (SSK Sigortalı Hizmet Dökümü çıktısı da kabul edilecektir), D.13.2-) Bayilerde muhafaza edilmesi gereken belgeler bölümünde belirtilen belgelerin birer örneği Hizmet Sağlayıcılar tarafından da beş yıl süreyle muhafaza edilecektir. Zihinsel Özürlüler İle Reşit Olmayan Küçükler Adına Araç Tescili Zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçükler adına araç satışı yapılması halinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 74 üncü maddesi gereğince, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname alınarak diğer evraklarla birlikte bayilerce muhafaza edilecektir. E) ANKARA TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER E.1-) Araç bayileri tarafından elektronik ortamda bildirilen tescil talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yeterince personel görevlendirilecektir. E.2-) Pilot uygulamada kullanılmak üzere, uygun görülen çıkma plakalar ile yeni verilen harf grubundan belirli bir seri aralığı belirlenerek, araç tescil programının Boş Plaka ekranından yetkilendirilen personel tarafından sisteme kaydı yapılacaktır. Ayrıca, araç alıcısının müracaat etmesi halinde, sistemde bulunmayan diğer boş plakalar için Bayi satışı plaka tahsis ekranından motor ve şase numarası girilmek suretiyle plaka tahsisi yapılacaktır. Tahsis işlemi yapılan plakalar yine bu ekran kullanılmak suretiyle iptal edilebilecektir. Tahsis süresi bir ay olarak uygulanacak olup, bu süre sonunda sistem tarafından plakalar otomatik olarak boşa çıkarılacaktır. E.3-) Araç tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi, aracı satan bayinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca (pilot uygulama süresince Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce) düzenlenecektir. E.4-) Bayilerden elektronik ortamda alınan tescil müracaat bilgilerine istinaden, elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçlarla ilgili olarak araç tescil dosyası oluşturulmayacaktır. E.5-) Elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçların bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı na elektronik ortamda gönderileceğinden, vergi dairesine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. E.6-) Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin düzenlenmesi, teslim ve gönderimi İlgili bayi tarafından satış ve tescil bildirimi yapılan araçların, Araç tescil/motorlu araç trafik belgesinin dökümü, Ruhsat Döküm Bayi Satışından Ruhsat Döküm ekranı aracılığıyla alınacaktır. 9

10 Bayi satış işlemi sonrasında araç tescil belgesinin elden teslim alınması durumunda, araç tescil bilgisayar programının Bayi Satışından Ruhsat Döküm ekranındaki Elden Teslim bölümünden Plaka veya ASBİS Referans numarası girilmek suretiyle sorgulanacak, gerekli bilgiler girilmek suretiyle elden teslim kaydı yapılacaktır. Dökümü alınacak olan araç tescil belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri araç tescil bilgisayar programının Bayi Satışından Ruhsat Döküm ekranındaki Döküm Listesi isimli sekmeden listelenecektir. Belge döküm listesi üzerindeki Güncelle butonu seçilerek araç tescil/trafik belgesinin harf-seri numarası kaydedildikten sonra belge döküm işlemi gerçekleştirilecektir. Elden teslim almak amacıyla yapılan müracaatlarda, müracaat eden araç sahibi ise kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportu), vekil ise noterce düzenlenmiş vekâletnamesi ve kimlik belgesi kontrol edilerek, başka bir belge istenilmeden talimatın ekindeki (Ek-4) deki forma kaydedilmek suretiyle belgeler teslim edilecektir. 15 gün içerisinde elden teslim alınmayan belgeler, 16 ncı gün (16 ncı gün tatil gününe denk geliyor ise ilk mesai gününden bir sonraki gün) gönderi ücreti teslimat sırasında araç sahibi tarafından ödenmek üzere, araç sahibinin yerleşim yeri adresine PTT aracılığı ile (APS) olarak gönderilecektir. Tescile ilişkin geçici belge ile satış yapılmış olma ihtimaline karşı, belge gönderilmeden önce Pol-Net üzerinden sorgulama yapılarak, satış yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, satış yapıldığı anlaşılırsa belgeler araç sahibine gönderilmeyerek bu hususta düzenlenecek tutanakla birlikte muhafaza edilecektir. Araç sahibine teslim edilen belgeler PTT tarafından bilgisayar sistemine kaydedilecek, teslime ilişkin bilgiler gerektiğinde plaka veya barkot numarası kullanılarak trafik tescil kuruluşlarınca sorgulanabilecektir. Bayi tarafından tanzim edilen tescile ilişkin geçici belgenin düzenleme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde araç sahibi veya vekilince elden teslim alınmamış olan belgeler, araç tescil bilgisayar programının Bayi Satışından Ruhsat Döküm menüsündeki Gönderi Listesi sekmesinden listelenecektir. E.7-) Düzenlenecek araç tescil ve trafik belgelerinin muhasebe/mal müdürlüklerinden alınması Sadece proje kapsamında elektronik ortamda tescili yapılacak araçlar için olmak üzere, tescil nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli kâğıtların (Araç tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi) bedelleri, ÖTV ödenmesi aşamasında vergi dairelerince tahsil edilecektir. İlgili mal müdürlüklerinden zimmetle alınan belgelerden, ücreti vergi daireleri tarafından tahsil edilenler için Ek-5/A ve Ek-5/B deki örneğe uygun olarak, tescil belgesi ve trafik belgeleri için ayrı ayrı olmak üzere bilgisayar sistemi üzerinden döküm alınıp onaylandıktan sonra mal müdürlüklerine teslim edilecektir. Mal müdürlüklerince de Ek-5/A ve Ek-5/B deki belgelere göre görevliler üzerinden zimmet düşümü yapılacaktır. Vergi dairelerince ücreti tahsil edilip, trafik tescil kuruluşlarımızca dökümü alınmış olan Araç Tescil Belgeleri ve Motorlu Araç Trafik Belgeleri nin sayılarını gösteren rapor (Ek-5/A ve Ek-5/B), araç tescil bilgisayar programının Bayi Satışından Ruhsat Döküm menüsündeki Ruhsat Raporu Al isimli buton kullanılmak suretiyle döküm alınacaktır. E.8-) ASBİS üzerinde bayi adına işlem yapmak üzere Hizmet Sağlayıcılar tarafından D.13.1 maddesinde belirtilen belgeler kontrol edilerek, gerekli şartları taşıdığının anlaşılması halinde, yetkili personel tarafından Hizmet Sağlayıcısı Yönetimi ekranından sistemi kullanacak kişinin T.C. Kimlik Numarası ile sorgulaması yapılacak, sorgulanan kişinin bayi tarafından sistem üzerinde yetkilendirildiğini tespit ettikten sonra, gerekli yetki tanımlama işlemi yapılacaktır. İbraz edilen belgeler her bayii için ayrı ayrı olmak üzere dosyalanarak muhafaza edilecektir. 10

11 F) TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ VE NOTERLİKLERCE YAPILACAK İŞLEMLER İmalatçı/İthalatçı firmalar tarafından BAYİ olarak yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin, diğer gerçek veya tüzel kişilerini yetkilendirmek üzere protokol için noterliklere müracaatta bulunmaları halinde; yetki verilen gerçek kişinin veya tüzel kişi ise şirket müdürü ve ASBİS sistemini kullanacak kişinin adli sicil belgesi, ilgili oda sicil kaydı, vergi dairesi mükellefiyet kaydı ile Emniyet Genel Müdürlüğü nce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi istenilecek ve bu belgelerin birer sureti protokole eklenecektir. Protokoller bu talimatın ekindeki (EK-6) örneğe uygun olarak düzenlenecektir. G) ŞOFÖRLER ODASINCA YAPILACAK İŞLEMLER Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 30/h maddesi gereğince, plaka basmaya yetkili şoförler odası tarafından plaka basımı sırasında, trafik tescil kuruluşları ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen araç bayileri tarafından düzenlenen plaka basım talep belgesinin (Ek-3) yazılı veya elektronik ortamda ibrazı istenilecek, bu belge olmadan kesinlikle plaka basımı yapılmayacaktır. Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim plakayı basan şoförler odası tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilecektir. Araç tescil plakalarında, bundan böyle sadece plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunacağından, şoförler odaları konu üzerinde hassasiyetle duracaklardır. Trafik tescil kuruluşlarımızca kullanılacak olan plaka basım talep belgesi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basımı yapılarak il ve ilçe şoförler odalarına gönderilecek, bu belgeler şoförler odalarından temin edilecektir. Plaka basım talep belgeleri iki nüsha olarak düzenlenecek, birinci nüshası plaka basımı için şoförler odasına gönderilecek dip koçanları ilgili trafik tescil kuruluşunda muhafaza edilecektir. Plakalar üzerinde trafik tescil kuruluşlarının mühürleri bulunmayacağından, olası suiistimallere karşı zaman zaman dip koçanlar ile şoförler odalarında saklanacak olan plaka basım talep belgeleri karşılaştırılmak suretiyle gerekli kontroller yapılacaktır. H) DİĞER HUSUSLAR Yeni kayıt tescil işleminin elektronik ortamda yapıldığına dair Araç Özet Sorgu ekranında bilgi yer alacaktır. Ayrıca, elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçlara ait uygunluk belgesi bilgileri gerektiğinde araç tescil projesinden sorgulanabilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü her zaman, araç imal veya ithal edenler ile yetki verilenlerin, araçların tesciline ilişkin olarak yaptıkları işlemleri, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapıp yapmadığını denetlemeye yetkilidir. Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Ankara ilinde pilot uygulama kapsamında işlem yapacak olan bayilerden araç satın alacak vatandaşlarımızın mağdur edilmemeleri için, ASBİS üzerinden elektronik ortamda tescil işlemi yapılacağı gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü nce belirlenecek tarihe kadar mevcut uygulamada olduğu şekliyle evrak üzerinden tescil işlemi yapılmaya da devam edilecektir. ASBİS Projesi ile ilgili olarak yayımlanan talimat, duyuru ve uygulama değişikliklerine adresi Duyurular bölümünden ulaşılabilecektir. 11

12 Bahse konu proje kapsamında, Ankara ilinde yapılacak pilot uygulama sonucuna göre belirlenecek olan tarihten itibaren uygulama kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılacağından, gerekli internet ve teknik altyapının hazırlanması konularında, il ve ilçelerdeki araç satıcılığı yapan yetkili bayilerin gerek trafik tescil kuruluşlarımızca gerekse dağıtımda belirtilen ilgili derneklerce bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. Mustafa B.DEMİRER Vali Bakan a. Müsteşar Yardımcısı EKLER: Ek-1: Dağıtım planı (1 sayfa) Ek-2: Tescile ilişkin geçici belge örneği Ek-3: Plaka basım talep belgesi örneği Ek-4: Araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi teslim tutanağı (Yeni Kayıt) Ek-5/A: Vergi daireleri aracılığıyla ücreti tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen araç tescil belgesi listesi Ek-5/B: Vergi daireleri aracılığıyla ücreti tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen motorlu araç trafik belgesi listesi Ek-6: EGM ce Yetkilendirilenler ile Hizmet Sağlayıcılar arasındaki protokol örneği Ek-7: Hizmet Sağlayıcının hüküm giymemiş olması gereken Kanun maddeleri Ek-8: Hizmet Sağlayıcının trafik tescil kuruluşuna müracaatında alınacak dilekçe örneği... /10/2011 Büro Amiri : D.BOZABA... /10/2011 Şube Müdürü : S.YILMAZ /10/2011 Daire Bşk.Yrd.V. : U.GÖKSEL... /10/2011 Daire Başkanı : N.ÖNDER Koordine:... /10/2011 Trf.Eğt.ve Arş.Dai.Bşk.: Y.AVAN... /10/2011 Bilgi İşlem Dairesi Bşk.: A.FALAKALI /10/2011 Emn.Gnl.Md.Yrd. : O.KARAKUŞ İlkadım Cad. No:89 Dikmen ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:P.Mem.A.IRMAK Telefon: Faks: Elektronik Ağ: 12

13 Ek tarih ve sayılı yazının dağıtım listesidir. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: -Maliye Bakanlığı na -Başbakanlığa (Gelir İd.Bşk.lığı ve Muhasebat Gen.Müd.) -Hazine Müsteşarlığı na (Sigortacılık Gen.Müd.) -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na -Ankara Valiliği ne -Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı na -EGM Bilgi İşl.Dai.Bşk. -80 İl Valiliğine -EGM Trafik Eğt.Arş.Dai.Bşk. -Ticari Araç İth.Der.(TAİD) -Türkiye Noterler Birliği ne -Treyler San.Der.(TREDER) -Türkiye Şof.ve Oto.Fed. na -Türk Tar.Alet ve Mak.İml.Birl.(TARMAKBİR) -Otomotiv Dist.Der.(ODD) -Motosiklet San.Der.(MOTODER) -Otomotiv San. Der.(OSD) -Motosiklet Ends.Der.(MOTED) -Otomotiv Yet.Sat.Der.(OYDER) -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) -Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği ne (TRAMER) 13

14 Ek-2 ARAÇ TESCİLİNE İLİŞKİN GEÇİCİ BELGE EK-46 Tescil İşlem Türü Referans No Belge Düzenleme Tarihi Belge Geçerlilik Tarihi Araca Ait Bilgiler A Plakası B Y.2 Tescil Sıra No D.2 Tipi D.1 Markası D.4 Model Yılı D.3 Ticari Adı R Rengi D.5 Cinsi j Araç Sınıfı P.5 Motor No F.1 Azami Yüklü Ağırlığı E Şase No Y.2 Röm.Az.Yüklü Ağırlığı G.1 Net Ağırlığı S.2 Ayakta Yolcu Sayısı S.1 Koltuk Sayısı P.2 Motor Gücü P.1 Silindir Hacmi Q Güç Ağırlık Oranı P.3 Yakıt Cinsi K Tip Onay No Y.3 Kullanım Amacı Araç Sahibine Ait Bilgiler İlk Tescil Tarihi Y.4 T.C.Kimlik No/Vergi No C.1.3 C.1.2 Adı C.1.1 Soyadı/Ticari Unvanı Adresi Araç Üzerinde Hak ve Menfaatleri Bulunanlar Diğer Bilgiler Araç Sahiplik Belgesini Düzenleyenin Adı /Unvanı T.C.Kimlik No/Vergi No Geçici Belgeyi Düzenleyene İlişkin Bilgiler Adı Soyadı Adresi Kaşe/Mühür İmza Araç Sahibine/Vekiline Ait Beyan Adı Soyadı İmza Not: 14

15 PLAKA BASIM TALEP BELGESİ Ek-3 Ek 45.. ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANLIĞINA ARACIN PLAKASI : ARACIN CİNSİ : PLAKANIN HARF-RAKAM VE ZEMİN ÖZELLİĞİ : TESCİLE İLİŞKİN GEÇİCİ BELGE REFERANS NO : ARAÇ SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÜNVANI : SAHİPLİK BELGESİNİ DÜZENLEYEN : Yukarıda belirtilen araç plakasının basımının yapılarak ilgilisine teslim edilmesini rica ederim. Tarih :.. BELGEYİ DÜZENLEYEN GÖREVLİNİN/YETKİLİNİN ADI SOYADI/KAŞESİ : İMZASI :.. NOT: 15

16 EK-4 ARAÇ TESCİL VE MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ TESLİM TUTANAĞI (Yeni Kayıt) Araç Plakası Tescil Belge Seri No Trafik Belge Seri No Teslim Alanın Adı Soyadı Teslim Tarihi İmza 16

17 EK-5/A VERGİ DAİRELERİ ARACILIĞIYLA ÜCRETİ TAHSİL EDİLİP YETKİLİ MEMURLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN DEĞERLİ KÂĞITLAR LİSTESİ SIRA NO VERGİ DAİRESİNİN ADI ARAÇ TESCİL BELGESİ ADEDİ Bu liste././20..- / /20 tarihleri arasında ücreti vergi daireleri aracılığıyla tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen Araç Tescil Belgesi adedini göstermektedir. YETKİLİ MEMUR ADI SOYADI İMZA BİRİM AMİRİ ADI SOYADI İMZA 17

18 EK-5/B VERGİ DAİRELERİ ARACILIĞIYLA ÜCRETİ TAHSİL EDİLİP YETKİLİ MEMURLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN DEĞERLİ KÂĞITLAR LİSTESİ SIRA NO VERGİ DAİRESİNİN ADI MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ ADEDİ Bu liste././20..- / /20 tarihleri arasında ücreti vergi daireleri aracılığıyla tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen Motorlu Araç Trafik Belgesi adedini göstermektedir. YETKİLİ MEMUR ADI SOYADI İMZA BİRİM AMİRİ ADI SOYADI İMZA 18

19 EK-6 İLK TESCİLİ YAPILACAK ARAÇLARIN TESCİLİNE ESAS TEŞKİL EDECEK İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLGİ PAYLAŞIMI YOLUYLA YAPILMASI VE ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULAN TESCİLE İLİŞKİN GEÇİCİ BELGENİN BASILARAK ARAÇ SAHİBİNE VERİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. Taraflar Amaç ve Kapsam İlk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturulan bir ay süreyle geçerli Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek-46 daki tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin yapacakları işlemleri başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırmasına ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. 3. Dayanak Bu protokol; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 31. maddesi hükümleri gereğince düzenlenmiştir. 4. Tanımlar ve Kısaltmalar Bu protokolde geçen; 4.1. EGM: Emniyet Genel Müdürlüğünü, 4.2. Trafik Tescil Kuruluşu: İl Emniyet Müdürlüklerinde EGM adına trafik tescil işlemlerini gerçekleştiren kuruluşu, 4.3. ASBİS: EGM bünyesinde araç ve sürücülere ait tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve kayıtlarının tutulduğu Araç ve Sürücü Bilgi Sistemini, 4.4. Yetkilendirilen: İlk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek-46 daki tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 31. maddesine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yetki verilen kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini, 4.5. Hizmet Sağlayıcı: Yetkilendirilenlerin, yapacakları işlemleri bu protokol hükümleri ve meri mevzuat çerçevesinde yapmasını istedikleri gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini, 4.5. Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan Güvenli Elektronik İmzayı, ifade eder. 5. HİZMET SAĞLAYICI NIN NİTELİKLERİ 5.1.Hizmet Sağlayıcı nın, oda sicil kaydı (ticaret odası, sanayi ve ticaret odası, ilgili esnaf odası ve benzeri) ve vergi mükellefiyet kaydının bulunması zorunludur Hizmet Sağlayıcı nın gerçek kişi olması halinde ilgili kişinin, tüzel kişilik olması halinde ise, tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişi ile ASBİS üzerinde işlem yaptıracakları kişinin; malvarlığına, topluma, kamu güvenliğine, kamunun sağlığına, kamu barışına, ulaşım araçları veya sabit platforma, genel ahlaka, millete ve devlete, devletin güvenliğine, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmaları şarttır. 19

20 5.3. Yetkilendirilen ve Hizmet Sağlayıcı EGM tarafından belirlenen minimum bilişim teknolojileri gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür. 6. GENEL ŞARTLAR Bu protokolde özel şartların yanında aşağıdaki genel şartlar da geçerlidir. 6.1 Yetkilendirilen ile Hizmet Sağlayıcı, 2918 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereği kendilerine verilen yetkileri kullanma sırasında veya kendilerine verilen yetkiler ile bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu nun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılacaklarını kabul ve beyan ederler. 6.2 Yetkilendirilen ile Hizmet Sağlayıcı, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde sistemde işledikleri veya düzenledikleri her türlü bilgi ve belgede yahut bunlara eklenen bilgi ve belgelerde tahrifat yapmaları durumunda, Türk Ceza Kanunu nun belgede sahtecilik suçu ve diğer ilgili hükümlerine göre cezalandırılacaklarını bildiklerini kabul ederler. 6.3 Yetkilendirilen veya Hizmet Sağlayıcı bu sistemin işleyişi ile ilgili olarak gerek belge olarak gerek elektronik ortamda ulaştıkları bilgileri başka amaçlarla kullanmayacaklarını ve başkaları ile paylaşmayacaklarını aksi halde doğacak hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ve beyan ederler. 6.4 İşlemlerin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı, İşlemi yapan gerçek kişi ile EGM den aldığı yetki kapsamında bu kişiyi yetkilendiren veya yetkilendirilmesini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. 7. YETKİLENDİRİLENİN SORUMLULUKLARI 7.1 Yetkilendirilen, işlemlerini yaptırdığı Hizmet Sağlayıcının bu protokolün 5. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığını tespit etmek ve buna ilişkin belgeleri beş yıl süre ile muhafaza etmek ve süre sonunda belgeleri EGM tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre arşivlemekle yükümlüdür. 7.2 Hizmet Sağlayıcı, 5.1, 5.2 ve 7.5 inci maddelerde belirtilen nitelikleri kaybetmediğini her yıl belgelemek zorundadır. Bu belgeler her yıl, iş bu protokolün yapıldığı ayı takip eden ay içerisinde yetkilendirilene ve EGM tarafından belirlenen birime ibraz edilecektir. Taraflar, belgeler süresinde teslim edilmediği takdirde bu protokolün hükümsüz kalacağını ve ASBİS kullanım yetkilerinin iptal edileceğini kabul ederler. 7.3 Yetkilendirilen, ilgili kanun, yönetmelik ve bu protokol kapsamında Hizmet Sağlayıcı nın yapacağı iş ve işlemlerden müştereken ve müteselsilen sorumludur Yetkilendirilen, Hizmet Sağlayıcı nın bu protokolün 5.1, 5.2 ve 7.5 nci maddelerinde belirtilen şartları kaybettiğini tespit etmesi halinde ASBİS üzerinden işlem yapma yetkisini iptal edecektir Hizmet Sağlayıcı ların, bu protokol çerçevesinde yürütecekleri işler dolayısıyla taraf olacakları sorumlulukları için, EGM tarafından belirlenen tarihten itibaren ve yine EGM ce belirlenecek asgari teminat limitleri tutarında mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları ve buna ilişkin sigorta poliçesini yetkilendirene ve EGM tarafından belirlenen birime ibraz etmeleri zorunludur. 20

21 8. HİZMET SAĞLAYICI NIN SORUMLULUKLARI 8.1 Hizmet Sağlayıcı, yapacağı iş ve işlemlerde meri mevzuata uymakla ve EGM tarafından ASBİS e ilişkin yapılan her türlü duyuruyu takip ederek bunlara uyum sağlamakla yükümlüdür Hizmet Sağlayıcı, yetkilendirilenin EGM ye vermiş olduğu taahhütnamenin kendisini ilgilendiren hükümlerine aynen uymakla yükümlüdür Hizmet Sağlayıcı, ASBİS üzerinde işlem yapma yetkisi alabilmek amacıyla, gerekli belgelerle birlikte EGM tarafından belirlenecek birime müracaat edecektir. 9. ASBİS İŞLEM YAPMA YETKİSİ VE İPTALİ Yetkilendirilen, EGM nin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, ASBİS üzerinden işlem yapacak Hizmet Sağlayıcı lara ilişkin yetki tanımlama, iptal, bilgi güncelleme ve diğer işlemleri gerçekleştirecektir. 10. YÜRÜRLÜK İşbu protokol noter tarafından düzenlendiği tarihte yürürlüğe girer. 11. PROTOKOLÜN FESHİ EGM tarafından yetkilendirilenin yetkisi iptal edildiği durumda, bu protokol kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Yetkilendirilen, Hizmet Sağlayıcı nın bu protokolün 5.1, 5.2 ve 7.5 inci maddesinde belirtilen şartları kaybettiğini tespit etmesi halinde protokolü feshetmek ve ASBİS üzerinde işlem yapma yetkisini iptal etmek zorundadır. Aksi takdirde doğacak zararlardan sorumlu olacaktır. 12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu protokolün uygulanmasında taraflar arasında doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda genel yetki kuralları geçerlidir. 13. Bu protokole, tarihi güncel olmak kaydı ile Hizmet Sağlayıcı tarafından getirilen adli sicil kaydı, oda kaydı ve vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belgeler ile EGM ce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi kontrol edilerek noter tarafından eklenecektir. Eklenen belgelerin doğruluğu konusunda sorumluluk notere ait olmayıp Yetkilendirilene ve Hizmet Sağlayıcı ya aittir. 14. Bu protokol, biri noterde kalmak üzere 4 adet düzenlenmiştir. Adı-Soyadı Unvanı İmzası Adı-Soyadı Unvanı İmzası 21