GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK"

Transkript

1 Genel Yetkili Sendika... GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK TOÇ BİR-SEN BAŞKANLAR KURULU ŞUBE VE İLLERDEN KISA KISA HELAL GIDA DENETÇİ EĞİTİMİ GENEL MERKEZ DE YAPILDI

2 MEMUR SEN KONFEDERASYONU TOÇ BİR-SEN TARIM, ORMAN VE ÇEVRE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI Haber Bülteni Yıl:9 Sayı:13 Mart 2012 İmtiyaz Sahibi Günay KAYA Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Mustafa ÖZKAYA Genel Sekreter Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şahin DEĞİRMEN Genel Basın ve İletişim Sekreteri Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖZTÜRK Genel Teşkilat Sekreteri Sabri KIZILKAYA Genel Eğitim Sosyal İşler Sekreteri Fatih DOĞAN Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hayri ÜNAL Yazı İşleri Sevim DEMİR Basın Danışmanı Sevilay DEMİREL Hukuk Danışmanları Hülya MUTLU Ahmet GÜMÜŞ S.Ahmet ÖZTÜRK Dağıtım Ahmet DEMİR Baskı Tarihi Mart 2012 Baskı Hermes Ofset Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. Murat Çar. No: 39/16 İskitler-ANKARA Tel: Şahin DEĞİRMEN Genel Basın ve İletişim Sekreteri SİVİL TOPLUM ALGISI Yeni bin yılda Sivil Toplum Kuruluşları na üye olmak ve gerekliliği konusu hep gündemimizde olmuştur. Zaman zaman hepimiz bu konuda çeşitli sorularla karşılaşıyoruz. Gerçekten Sivil Toplum Örgütü veya kuruluşunun bir tabelaya sahip olması veya böyle bir yere üye olmak yeterli oluyor mu? Yani tabela kuruluşu sivilleştiriyor mu? veya bir sivil toplum kuruluşuna üye olanlar mutlak anlamda sivil bir duruşa sahip olabiliyor mu? Bunu öğrenebilmemiz için sivil toplumların kuruluş gayelerinin dışında ki her türlü probleme karşı tavır çalışmalarına bakmak gerekir. Sivil olabilmek cesaret ister. Çünkü büyüyen bölgeye karşı ışığı değil korkuyu yenmen, silaha karşı sevgiyi kuşanman, zamana karşı bilgiyi kullanman gerekir ki zahiren bu orantısız bir karşı duruş olsa da böyle bir mücadeleyi sürdürmek beraberinde mutlak galibiyet getirecektir. Bu galibiyet bulunduğun coğrafyada çoğunluğun değil, her ferdin onurunu teminat altına alacak bir galibiyet olacaktır. Bu galibiyet her ferdin şahsiyet kazanmasını ve bende buradayım! demesini getirecektir. Bu galibiyet seninle mücadele eden korku ve zan sahiplerinin de izzet ve onurunu koruyacak bir galibiyet olacaktır. İşte bütün bunların olması için kullanacağımız süzgeç Adem den beri var olan olgulardır. Adem den beri var olan insan onur, izzet ve şerefidir. Bu yaratılış gereği, insanın bedeni ile beraber zihnini de ayakta tutan olgulardır. Bunun dışında özellikle modern zamanda oluşturulmuş suni kutsalların eleştirilebilmesi ve üzerinde tartışılabilmesi oranı ile doğru orantılı bir şekilde üyelikler ve tabelalar sivilleştirilmiş olur. Son dönemde bu bakış açısını Sivil ve Yeni Anayasa çalışmalarında da görmekteyiz. Darbe ile gelmiş ve kitle iletişim araçlarının devletin kontrolünde olduğu bir dönemde referanduma sunulmuş ve referandumdan da geçmiş olan, üzerinden de 30 yıldan fazla zaman geçmiş bir hukuk metninin maddeleri dokunulamaz denilerek insanların düşünmesi bile engelleniyor. Şahsen Ankara nın Başkent olmasının teklif edilmesi dahi yasak bir madde ile korunma ihtiyacı olmadığını düşünürüm, bu dolaylı olarak Sivil Parlementer Sisteme güven duymamanın ta kendisidir. Yani Millete ve Vekillerine güvenmemenin ilanıdır. Bu duruma iki açıdan bakalım. Birincisi, kendinden sonrakilerin elini-kolunu bağlamaktır. İkincisi, silahın gölgesi ile gelmiş bir düzenlemeye balık oltası vasfını giydirmektir. Bilirsiniz balık oltasında düz ve ters iğne kullanılır. Battığı yerden çıkarmak zordur, çıkarırken parçalarsınız. Şimdi askeri düzenlemeler balık oltası gibi karşımızda duruyor ve bazı tabela sahipleri Sivil Toplum adına bu oltanın iğnesini savunmakta. Sivilleşmenin başlangıç yeri burasıdır. İnsan olarak askerin izzet ve onurunu da savunmak, aklını bu ülkenin ve toplumun geleceği için askerin cebinden çıkarmaktan geçer. Aksi takdirde zimnen sadece askeri akıllı sayıp, kendisi dahil herkesi akılsız saymak değil midir? Selam ve dua ile... 2

3 Günay KAYA MEMUR SEN Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı TOÇ BİR-SEN HANS IN VAR, HASAN MAHRUM KALMASIN Değerli Dostlar, Evrensel anlamda, temel insan hakları; doğal, vazgeçilmez, devredilemez özelliklere sahip tüm insanların, din, renk, yaş, cinsiyet, ırk, düşünce, zenginlik v.b hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşundan dolayı elde etmiş olduğu haklardır. Bu anlamda insan hakları değerler sisteminde en üst sıralarda yer alan temel haklardır. Hukukun temelinde yer alan kurucu ilkedir. Yaşama hakkı, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı, adil olarak yargılanma hakkı, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkı, ifade hakkı, eğitim hakkı, özel yaşama ve aileye saygı hakkı, çalışma hakkı, adil ücret, sosyal güvenlik, sendika ve grev hakkı, barış hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi hakları bireyler, yalnızca insan olmakla elde etmiş olurlar. Başka gerekçe aranamaz. Çağdaş devletler bu haklara uymakla ve bunları korumakla yükümlüdürler. İnsan hakları geçmişten geleceğe bir ideal olarak süreç içerisinde sürekli gelişme kaydettiği gibi bu haklar aynı zamanda, bireye ve devlete de çok ciddi ödevler ve sorumluluklarda yüklemektedir. İnsan yüce bir değerdir. Devletin ve temsilcilerinin en temel görevi ve sorumluluğu da bu yüce değer insanın, temel haklarını korumak olmalıdır. Bu temel haklardan birisi de yukarıda zikrettiğim, sizlerinde çok iyi bildiği sendikal haklardır. Sendikal haklarda malumu üzere örgütlenme, hiçbir engelle karşılaşmadan sendika kurabilme, üye olma ve üyelikten ayrılabilmeyi, toplu pazarlık hakkı ve grev hakkını kapsamaktadır. Bu üçü; örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı sendikal hakları oluşturmakta, aynı zamanda da birbirinden ayrılamaz, bölünemez, indirgenemeyen haklardır. Sendikal haklar aynı zamanda temel insan haklarından biri olduğu için bizim bireyler olarak, çalışanlar olarak, millet olarak, devlet olarak bu meseleye daha makro çerçevede evrensel, daha mikro düzeyde derin bakmamız kaçınılmazdır. Daha gelişmiş, katılımcı bireyler, demokratik bir devletten söz ediyorsak, edeceksek kuşkusuz ki sendikal hakları bireyler, çalışanlar, devlet olarak ıskalayamayız, yok sayamayız. Ya da akılla, mantıkla uluslararası normlarla çatışır, onlara aykırı bir biçimde yarım yamalak tanımlayamayız. Ülkemizde kamu görevlilerinin sendikal haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hiç şüphesiz ki örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakları boyutuyla onlarca eksiklik içermektedir. Biz MEMUR SEN olarak, TOÇ BİR-SEN olarak 4688 sayılı yasada ki bu aykırılıkların giderilmesi, çağdaş, evrensel anlamda sendikal haklara sahip olma adına yılmadan, usanmadan, bıkmadan mücadele veriyoruz. Bu erdemli, soylu mücadelemize katkı sunan her bir üyemizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Değerli dostlar; Toplu Sözleşme Yasası nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ndan TBMM Genel Kurulu na geldiği bu günlerde, yeni tasarının uluslararası standartlardan İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) normlarına uygun sendikal hakları tanımlaması kanımca sadece, çalışanlarımız, sendikalarımız bakımından olduğu kadar, hukuk sistemimiz, demokratik standartlarımız, çalışma barışımız, adil- hakkaniyetli gelir dağılımımız, idari yapımızın feodal tortulardan temizlenebilmesi, rasyonel, şeffaf, sürdürülebilir bir kamu mali yapımız bakımından da son derece önem arz etmektedir. İşte bu çok boyutluluğa binaen TOÇ BİR-SEN- MEMUR SEN olarak İLO nun, 87 nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunması na ilişkin sözleşme, 98 nolu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı nın Korunması na ilişkin sözleşme, 151 sayılı Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemleri ne ilişkin sözleşme hükümleri ile İLO Denetim Organları ndan Uzmanlar Komisyonu ile sendika özgürlüğü komitesi kararlarına uygun bir sendikal mevzuatımızın olması son derece önemlidir. TBMM Genel Kurulu na sevk edilen tasarının bu çerçevede oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu bağlamda bugüne gelmeden MEMUR SEN in gayretli çalışmaları ile 12 Eylül 2010 Referandum Paketi ne, Toplu Sözleşme Hakkı nın koydurulması ve referandumda yüzde 58 evet ile memurların toplu pazarlığının, Toplu Görüşme den Toplu Sözleşme şekline dönüştürülmesi sendikal mücadele bakımından son derece anlamlıdır. Bu durum aynı zamanda civarındaki kamu çalışanının emeğinin, ekmeğinin, alın terinin karşılığının belirlenmesinde iktidarların insafı yada insafsızlığı, merhameti yada merhametsizliği, duyarlılığı yada duyarsızlığı, anlama yada anlayamama, görme yada görememe, basiret yada basiretsizliği gibi subjektif, tek boyutlu öngörülemeyen, hesaplanamayan ben yaptım oldu, bitti lerinden de memurlarımızın sosyo-ekonomik haklarını korumuş olacaktır. İçeriği düzgün Toplu Sözleşme Yasası aynı zamanda da adil bir gelir dağılımına da katkı sunacaktır. Çünkü; toplu sözleşme pazarlık masaları aynı zamanda en stratejik sosyal bir platform olarak tıpkı beyin cerrahlarının ameliyat esnasında ki hassasiyet ve dikkatleri gibi toplu sözleşme masaları da ülkenin, milletin, devletin imkanlarının adil bir biçimde hakça, insanca paylaşılacağı, emeğin hakkının, hukukunun savunulacağı, korunacağı sosyal platformlar olarak görülmesi, algılanması gerekir. Toplu sözleşme aynı zamanda iktidarların politik tercihlerine dayanan kamu mali politikalarına da bir boyutuyla disiplin ve denetim getirecektir. Zira milletin ve devletin imkanlarıyla oluşturulan bütçelerin siyasal ve teknik iktidarların eliyle gelişi güzel değil, dengeli ve hesaplı bir biçimde vatandaşın, milletin daha çok fayda sağlayacağı biçimde kullanılması gerekir. Bir örnekle açıklayacak olursak; Düğünde gelinin başına onbinlerce dolar savuran birinin, çocuklarının temel ihtiyaçlarına para bulamaması gibi bütçeleri hesapsız harcayan popülist politikalarla, aklı devre dışı tutan, milletin ve devletin imkanlarını hesapsızca savuran iktidarın, memurun ücretlerine sıra geldiğinde bütçede para yok, devletin imkanları yetersiz, veremeyiz ve dahası gibi mazeretlerle hesapsızlığın kuralsızlığın, rasyonelleşememenin, hukuk devleti olamamanın doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Toplu Sözleşme Hakkı bu anlamda, memurlarımızın, ekmeğini, alın terini, hakkını- hukukunu korumada, oyunun kurallarını belirleyeceği için iktidarları da daha disiplinli, keyfilikten uzak, akıllı davranmaya zorlayacağı için idari yapımızın otoriter, tek taraflı yönetim anlayışını da, çok boyutlu yönetişim anlayışına dönüştürecektir. MEMUR SEN, TOÇ BİR-SEN olarak Hans ın yarım yüz yıldan fazla bir süredir sahip olduğu İLO normlarında ki sendikal haklara, Hasan ın da sahip olma zamanının da çoktan geçtiğini düşünmekteyiz. Artık Hasan ın da grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları olduğunu ve bunların temel insan haklarından olduğuna göre bu güne kadar ülkeyi yönetenlerin Hasanlar dan yani kamu çalışanından özür borcu olduğunu düşünmekteyiz. 3

4 GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı nı, yağmur ve polis engeli eşliğinde protesto etti. Memur-Sen in, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren yasa tasarısını TBMM önünde eylem yaparak protesto etmesi, polis engeline takıldı. Genel Merkez den çıkarak TBMM önüne kadar yürüyerek gitmek isteyen binlerce Memur-Sen li, polis tarafından durduruldu. Memur-Senli leri tazyikli su sıkarak ve biber gazı kullanarak engelleyeceklerini söyleyen emniyet yetkilileri arasında uzun süre tartışmalar yaşandı. Güvenpark a kadar yürüyen Memur-Senli ler adına Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, burada bir basın açıklaması yaptı. Bu Kanun Tasarısı Masaya Değil, Sahaya Davettir Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptığı basın açıklamasında; 12 Eylül 2010 da yapılan referandumla kabul edilen ve kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren Anayasa değişikliğini fiilen hayata geçirecek kanun tasarısı, 16 ay gecikmeli olarak TBMM ye sevk edildi. Memur-Sen olarak, söz konusu tasarıyı bu şekliyle kabul etmemiz mümkün değildir. Tasarı masaya değil, sahaya davet tasarısıdır dedi. Mutabakatlar Yok Sayıldı Referandumdan hemen sonra 60. hükümette konuyla ilgilenen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı döneminde başlayan ikinci mevzuat çalışmalarına, 12 Haziran seçimleri sonrasında 61. hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik le devam edildiğini söyleyen Gündoğdu, hizmet kolu başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanmasına karşın TBMM ye sevk edilen tasarıda üzerinde mutabakata vardıkları hususların bile yer almadığını üzüntüyle gördüklerini kaydetti. Yapılanın uzlaşma kültürüyle bağdaşmadığını belirten Ahmet Gündoğdu, Bu tasarı bizim için yok hükmündedir. Hükümetin konuya yaklaşımındaki olumsuzluk, tasarının sevk edildiği komisyondan da anlaşılmaktadır. Tasarı ilgili komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu na gitmesi gerekirken, Plan ve Bütçe Komisyonu na sevk edilmiş, ilgili komisyon ise tali komisyon konumuna getirilmiştir. Hükümet adına memur sendikaları ve konfederasyonlarla masaya oturan bakanların evet dediği hususların bile daha sonra değişikliğe uğratılıp, konunun tarafı olan memur sendikaları konfederasyonlarının görüşlerinin alınmaması kabul edilir bir durum değildir ve ileri demokrasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır şeklinde konuştu. Daha önce mutabakata vardıkları hizmet kolu toplu sözleşmesinde her iki bakanla da uzlaştıklarını hatırlatan Gündoğdu, 16 aydır anayasanın, tasarıyla da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile varılan mutabakatın çiğnendiğini ifade etti. Memur-Sen olarak tasarıda yer almayan hususların komisyon ve Genel Kurul sürecinde hayata geçirilmesinin en büyük beklentileri olduğunu açıklayan Ahmet Gündoğdu, Diyalogla çözüm yolunu önemsiyoruz. Ancak hatada ısrar edilirse, bu alanlara çağrıdır. Bu davetin hakkını vereceğimizden de kimsenin endişesi olmasın. Bütün bunlarla birlikte, Kamu Görevlileri Sendikaları olarak grev hakkı mücadelemiz, siyaset hakkı kararlılığımız ve toplu sözleşme hakkını sınırlayan Anayasal engellerin tamamen kaldırılması noktasındaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir dedi. 4

5 MEMUR-SEN İN OLMAZSA OLMAZLARI Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, tasarıda yer alması gereken, olmazsa olmaz hususlarını ise şu şekilde açıkladı: 1- Hizmet kolu toplu sözleşmesine tasarıda yer verilmeli 2- Yerel yönetimlerde işyeri toplu sözleşmesine yer verilmeli 3- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı Yargıtay, Danıştay veya Sayıştay Başkanları arasından, kanunla belirlenmeli 4- Cumhurbaşkanlığı, TBMM, TSK ve Emniyette çalışan sivil personele sendika üyesi olma imkanı verilmeli 5- Sendika üyesi olmayanların toplu sözleşmeden yararlanmak için dayanışma aidatı ödemesini sağlayacak hükümlere yer verilmeli 6- Toplu sözleşmenin kapsamı, diğer mali ve sosyal haklar ibaresiyle genişletilirken, aylık ve ücretler ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin sistemde değişiklik öngören talepler, toplu sözleşmenin kapsamı dışındadır denilerek yapılan kapsam daraltılmasından vazgeçilmelidir. Toplu sözleşme masası, kamu görevlilerini ilgilendiren her konuya açık hale getirilmelidir. 7- Sendikaların sahadaki çalışmalarıyla elde ettiği yetki, kanun maddesiyle değersizleştirilmemeli, masaya oturmama veya masadan kalkmada bir pazarlık stratejisi olarak kabul edilmelidir. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu yla bağlı sendikaların genel merkez yönetim kurulları daha sonra TBMM nin Dikmen Kapısı na giderek, kendilerini burada bekleyen çok sayıdaki Memur-Sen üyesiyle basın açıklamasını bir kez de TBMM önünde yaptı. 5

6 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU NA ZİYARET Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşme Genel Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, TOÇ BİR-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya ve TOÇ BİR-SEN Genel Mali Sekreteri Hüseyin Öztürk, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu ile makamında bir araya geldiler. Ziyarette Memur-Sen in yürüttüğü yeni anayasa çalışmasından bahseden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yeni ve sivil bir anayasanın ülke demokrasisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Memur Sen in Anayasa çalışmalarına verdiği büyük katkıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Eroğlu, bu çalışmanın diğer Sivil Toplum Kuruluşları na örnek olması gerektiğini belirtti. Görüşmede söz alan Memur-Sen Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya ise, başarılı çalışmalarından dolayı Bakan Eroğlu na teşekkür ederek, bakanlığın yeniden yapılanmasına ilişkin teknik önerileri içeren bir dosya takdim etti. Türkiye deki orman alanlarının yaygınlaştırılması ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür eden Kaya, Orman ve Su İşleri iş kolunda hizmet veren personellerle ilgili birtakım sıkıntılardan bahsederek bunların çözümü noktasında yardım beklediklerini ifade etti. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ZİYARET EDİLDİ Memur-Sen heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar a ziyarette bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen ziyaret heyetinde, Memur-Sen Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşme Genel Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Eğitim Sekreteri Ahmet Kaytan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve TOÇ BİR-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya yer aldı. Bakan Bayraktar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Kaya nın çevre birimlerinden bakanlığa nakledilen personelin bakanlıkta kalması talebine olumlu karşılık verdi. LİSANS TAMAMLAMA MÜCADELESİNE DEVAM TOÇ BİR-SEN in lisans tamamlamaya ilişkin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu işin takipçisi olan TOÇ BİR-SEN Yönetimi, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ile görüştü. Görüşmeye TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen, Genel Mali Sekreter Hüseyin Öztürk, Genel Eğitim Sekreteri Fatih Doğan ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve Aydın İl Temsilcisi Selçuk Bora Yılmaz katıldı. Heyeti, Prof. Dr. Durmuş Günay la yaptıkları görüşmede, YÖK Başkanlığı na seçilen Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya döneminde Lisans Tamamlama sorununun çözülmesini talep ettiler. Prof. Dr. Durmuş Günay, TOÇ BİR-SEN in bu konudaki hassasiyetlerinin farkında olduklarını belirtirken, Genel Başkan Kaya; Bu sorunun çözümü için, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve YÖK Genel Kurul Üyeleri ile görüşmelere devam edecek ve bu işin peşini bırakmayacağız dedi. 6

7 5 NOLU BOLU ŞUBE NİN AB PROJESİ BAŞARISI Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nın Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) 2011 Proje Genel Teklif Çağrısı na TOÇ BİR-SEN 5 Nolu Şube bir proje ile katıldı. 5 Nolu Şube nin tecrübeli yönetim kurulu üyelerinin Bolu Ormancılığının Geliştirilmesi İçin Avrupa Birliği Ülkelerinde Orman İşletmeciliği ve Sanayinin İncelenmesi adındaki başarılı projeleri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulundu. Bu kapsamda 60 personel 20 kişilik gruplar halinde Macaristan, Belçika ve Almanya ya gönderilerek iki hafta süreyle proje dahilinde teknik kültürel ve sosyal çalışmalara katıldı. Proje dönüşü Bolu TOÇ BİR-SEN in organizasyonu ile katılımcılara sertifika töreni düzenlendi. NURETTİN AKMAN A BAŞARILAR DİLİYORUZ TOÇ BİR-SEN heyeti, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı na atanan Nurettin Akman a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Genel Sekreter Mustafa Özkaya, Genel Mali Sekreter Hüseyin Öztürk, Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, Genel Eğitim Sosyal İşler Sekreteri Fatih Doğan ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hayri Ünal katıldı. TOÇ BİR-SEN olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nurettin Akman a yeni görevinde başarılar diliyoruz. TOÇ BİR-SEN DE DEVİR TESLİM YAPILDI TOÇ BİR-SEN in Genel Mevzuat Sekreteri Orman Mühendisi Murat Kalaylı nın OGM Kadastro Daire Başkanı olmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine yedek üyelerden yine OGM Şube Müdürlerinden Hayri Ünal seçildi. Yeni yönetim kurulu üyesi Hayri Ünal Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri olarak görevlendirildi. Genel Toplu Sözleşme eski Sekreteri Murat Kalaylı TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi nde görevi yeni yönetim kurulu üyesi Hayri Ünal a devrederek başarılar diledi. Görevi devralan Hayri Ünal da, TOÇ BİR-SEN e katkılarından dolayı Murat Kalaylı ya teşekkür etti. TOÇ BİR-SEN DEPREM BÖLGESİNDE TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur- Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Van ın Erciş İlçesi nde meydana gelen deprem dolayısıyla, depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Depremden etkilenen bölgede yaşayan insanlarımızı, bu acı günlerinde yalnız bırakmamak ve incelemelerde bulunmak üzere TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya başkanlığında Van a giden heyet, depreme maruz kalan vatandaşlarla, TOÇ BİR-SEN ve Memur-Sen e bağlı diğer sendikaların üyeleri ile görüşerek acılarını paylaştı. Heyet ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan mağduriyeti ve temel ihtiyaçları yerinde tespit ederek, Memur-Sen ve bağlı sendikaların camiasının destek ve katkılarını bölgeye yönlendirdi. Genel Başkan Günay Kaya Deprem dolayısıyla insanımızın yaşadığı derin acıyı bütün bir millet olarak yüreğimizde hissediyoruz. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak için her türlü desteği vermeye hazırız dedi. 7

8 TOÇ BİR-SEN BAŞKANLAR KURULU EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI TOÇ BİR-SEN Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Eğitim ve İstişare Toplantısı, Kumluca Şah İnn Paradise Otel de 400 şube yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildi. TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN e yıllarca hizmet etmiş, Hakk ın rahmetine kavuşmuş Memur-Sen in kurucusu Mehmet Akif İnan ile TOÇ BİR-SEN de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan merhum Tahsin Suda, Serdar Güllüoğlu ve eski Siirt İl Başkanı merhum Remzi Şanlı için birer Fatiha isteyerek kurulun açılış sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını ise TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur- Sen Genel Sekreteri Günay Kaya yaptı. Türkiye nin en büyük problemlerinden birinin hukuk ve insan hakları ihlalleri olduğunu belirten Kaya, Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN, 74 milyonun sorunlarını çözmek için uğraşacak. Merhum M.Akif İnan vesayet sistemini deşifre edip Türkiye nin tam demokrasiye geçmesi için bu davaya öncülük ve önderlik etti. İşte anayasa referandumu bunun bir göstergesiydi. Toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet diyerek binlerce yıllık tarihimize vefa göstergesinde bulunduk ve referandumu önümüzü aydınlatmak için bir projeksiyon olarak gördük dedi. Referandumla birlikte toplu sözleşme hakkının kazanılmasında Memur-Sen in büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Kaya, toplu sözleşme hakkının kazanılmasının, şüphesiz taşradan merkeze kadar herkesin gece gündüz çalışmasının ürünü olduğunu söyledi. 10 kişiyle kurulan TOÇ BİR-SEN in şu anda Türkiye genelinde i aşan üyesi olduğunu belirten Kaya, Şimdi bu durum bize yeni sorumluluklar, yeni misyonlar yüklediğine göre, buradaki her bir arkadaşımızın buradan alınan sinerji ile daha çok çalışması gerekiyor şeklinde konuştu. BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ Kendilerine Lisans Tamamlama, Ünvan Değişikliği Sınavı ve bakanlığın yeni yapılanmasıyla ilgili sorular yöneltildiğini belirten Günay Kaya, Lisans Tamamlamayla ilgili çok ciddi çalışmalarda bulunduklarını söyleyerek, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü, Atılım Üniversitesi Rektörü, YÖK Başkanı ve YÖK Başkan Vekilleri ile ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti. Özellikle YÖK Başkanı ile yapılan görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Kaya, İki maddede değişiklik gerekiyor bunu YÖK e yaptırabildiğimiz zaman üniversiteler ile anlaşma yapacağız. Üniversiteler tüm ziraat ve veteriner hekim fakülteleri ile sözleşme imzalayacak, Edirne deki arkadaşımız Samsun a gitmeden, Van daki arkadaşımız İzmir e gelmeden herkes kendi yerinde bu eğitim imkanına kavuşacak. Bu iki maddenin değişimi için çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi bir mesafe aldık ama daha yolumuz var. İkili görüşmelerimiz devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın, biz bu işin peşini bırakmayacağız dedi. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörünün, Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na Lisans Tamamlama ile ilgili dosyayı takdim ettiğini belirten Kaya, Bakanlık bunu değerlendirip üniversitelere geri dönüş yapacak. Ve inşallah Bakanlık ve YÖK nezdinde de bir yere gelinecek.biz istiyoruz ki Bakanlık bu konunun dışında kalmasın, el birliğiyle üniversitelerle işbirliği ile devletin ve milletin fertlerini bu okullarla buluşturalım. İnşallah Bakanlık bu durumu değerlendirir ve işin içinde bulunarak bu duruma katkı sağlar dedi. Toplu sözleşme arifesinde olduklarına değinen Kaya, Toplu Sözleşmeyle alakalı tüm şube ve illerin taleplerini alacaklarını ifade etti. 8

9 GÜNDOĞDU: MEMUR-SEN DEĞERLER SENDİKACILIĞI- NIN ADRESİDİR Toplantının 2.gününün açılış konuşmasını ise Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptı. Başkan Gündoğdu konuşmasına Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN in insanı değerleri ve özgürlüğü merkeze alarak asla vesayetçilere ve destekçilerine prim vermeden sendikacılık yapmanın adresi olduğunu belirterek başladı. Toplu Sözleşme hakkının Memur-Sen camiasının sendika tarihindeki en önemli zaferi olduğunu belirten Ahmet Gündoğdu, bu hakkın milletin değerleriyle hareket eden Memur- Sen in kararlılığının neticesi olduğunu söyledi. Toplu Sözleşme ile ilgili Bakan Faruk Çelik le 4 ayda 32 saat toplantı yaptıklarını ifade eden Gündoğdu, Örgütlenme hakkı ile ilgili belirli bir mesafe kaydedilmiş durumda, stajyerlerin sendikalı olmasının önündeki engeller tümüyle kalktı. 100, 101 çalışana endeksli, çalışan sayısıyla sendikalı olamayan idareciler sendikalı olacak, kamu görevlisi olup özel güvenlikçi olanlar sendikalı olacak ama hala Emniyet in, Genelkurmay ın, Meclis in, Cumhurbaşkanlığı nın memurları sendikalı olamıyor, bu durum bu ülkenin ayıbıdır şeklinde konuştu. Toplu sözleşme heyetiyle alakalı son kararlarının 7 kişiden oluşacak heyet olduğunu ifade eden Gündoğdu, En çok üyeye sahip konfederasyonun genel başkanının heyet başkanlığında, diğer 6 kişi de Resmi Gazete deki üye sayısına göre, 1 üye heyet başkanlığından, üyeli Memur-Sen den 3 üye, üyeli Kamu-Sen den 2 üye, üyeli KESK ten 1 üye olmak üzere 7 kişiden oluşan heyettir. Bundan aşağıya razı olmayacağımızı deklare ettik dedi. Toplantıda Kadın Kolları ile ilgili TOÇ BİR-SEN i tebrik eden Gündoğdu salondaki kadılara seslenerek şunları söyledi: Kadın, çalışan ve idareci olarak, ev hanımı olarak, anne olarak, genç kız olarak, aile biriminin ve toplumun temel taşıdır. Değerler sendikacılığının en önemli merkezi kadındır. Bunu sahaya yansıtmak lazım. Kadın kolları il temsilcilerine, şube başkanlarına buradan çağrıda bulunuyorum. Gelecek kongrelerde komisyon başkanı olarak değil, TOÇ BİR-SEN in İl Başkanı, Şube Başkanı olarak, Genel Merkez Yöneticisi olarak, Genel Başkanı olarak yer alacak şekilde çalışmanız gerekiyor. Genç Memur-Sen projesini de katılımcılarla paylaşan Ahmet Gündoğdu, bu projeyi hayata geçireceklerini ve gençlere örgüt bilincini kazandırarak onlarında ülke yönetiminde, hak arayışında söz sahibi olmalarını sağlayacaklarını belirtti. Memur-Sen olarak üyeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Gündoğdu, TOÇ BİR-SEN in de kendi içinde yapacağı çalışmalarla bu hedefe büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Toplantıda Orman Muhafaza Memurları Derneği Başkanı Fikret Aksu ve TOÇ BİR-SEN Kadın Kolları Genel Başkanı Emine Akgün birer selamlama konuşması yaptılar. Daha sonra Genel Sekreter Mustafa Özkaya ve Genel Mali Sekreter Hüseyin Öztürk başkanlığında Mali İşler Komisyon Toplantısı ile Genel Başkan Günay Kaya ve Kadın Kolları Genel Başkanı Emine Akgün başkanlığında Kadın Kolları Toplantısı yapıldı. Toplantının sonunda TOÇ BİR- SEN e emeği geçmiş olan bürokratlara plaket takdim edildi. Son olarak Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Eğitim ve İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi ni Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Murat Kalaylı okudu. Toplantıya önceden belirlenen programları nedeniyle katılamayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr Veysel Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tebrik telgrafı gönderdi. 9

10 HELAL GIDA DENETÇİ EĞİTİMİ GENEL MERKEZ DE YAPILDI TOÇ BİR-SEN Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığı nca düzenlenen GİMDES Helal Sertifikalı Denetçi Eğitimi Kursu TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi Serdar Güllüoğlu Toplantı Salonu nda yapıldı. Eğitimin sonunda başarılı kursiyerlere Helal Gıda Denetçi Sertifikası verildi. GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kamil Büyüközer e programa desteklerinden dolayı TOÇ BİR-SEN adına teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi. HELAL GIDA SERTİFİKASI ALAN FİRMALAR ET FİRMALARI: Ak Piliç, Bolca Hindi, Alphindi, Aytaç, Aytur Tavuk, Bak Piliç, Beyza Piliç, Bgn Tavukçuluk, Egetav, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, İşlek Gıda, Kandazlar Tavukçuluk, Köy-Tür (Yemsel), Lezita, Öznesil Tavukçuluk, Saray Piliç, Seher Tavukçuluk, Tad Piliç, Saray Piliç, Keskinoğlu, Kırmızı Et, Portakaloğulları, Cantürk Et, Gelka Et, Göktaşlar Et Kombinası, Güler Et, Sarıkız Entegre Et Tesisleri, Vahdet Et (Danet), Konak Et, Bereket Döner, Cihan Et Kombinası, Ekol Et, Gaziantep, Nafia Gıda, Şifa Yemek PEYNİR VE PEYNİR KATKI MADDELERİ: Ballı Süt Ürünleri, Marmara Süt, İtimat Peynircilik, Birsüt, Çaycuma, Doy Doy, Hilal Bereket, Enka Süt, İzi Süt, Ertan Tarım, Uysal Gıda Süt Ürünleri, Kaanlar Gıda, Kocaeli Çiftliği, Köseer Süt Ve Gıda San., Muratbey Peynirleri, Ova Süt, Özışık Süt, Selsüt, Şeker Süt, Tahsildaroğlu, Tek Süt, Ünal Süt, Yörsan, Peyma Hansen, Rumeli Maya FINDIK VE ÜRÜNLERİ; Dost Fındık, Karin Gıda, Progıda, İnci Fındık TEMİZLİK MADDELERİ: 7K Dağıtım (Spumy), Köprü Medikal MAKARNA ÇEŞİTLERİ: Beş-San, Oba, Nuh un Ankara, Selva, Konya Un, Tekinak Gıda, Bunge Gıda YAĞLAR: Ravika Zeytinyağı, Feldo Iffco, Marsan, Sunar Elita, Şifa Yemek BAL FİRMALARI: Aksu Vital, Balhanım, Altınordu Gıda, Balarısı Gıda, Balen Gıda, Nafia Gıda GLİKOZ, FRUKTOZ ŞURUPLARI VE NİŞASTA: Ak Nişasta, Amylum Nişasta, Sunar Mısır, Tat Nişasta BUĞDAY UNLARI: Altınapa, Aydınalp, Ay-Ser Bak Un, Avs Tarım, Bayramoğlu, Bemtat Gıda, Begasan, Birlik Tarım, Hekimoğlu Unları, Daysan Un, Ejder Un Sanayi, Eksun Gıda Tarım, Ektaş Gıda, Emiroğlu Un Sanayi, Erişler Un, Göksular Un, Bal Firmaları, Has Un, Kale Un, Karahan Un, Kartal Gıda, Mersin Un, Özdamar Un, Özdoyuran Gıda, Pak Un, Semolina, Sunar Özlem Un Sanayi,Taşkınlar Un, Tekirdağ Un, Yüksel Tezcan Gıda, Turun, Türsa Tarım Ürünleri, Ulaş Gıda, Ulusoy Un Sanayi, Unsan Un Sanayi, Yeni Un Değirmencilik, Yörükoğulları Gıda, Yüksel Un Sanayi, Aktif Farma, Beyab Gıda, Elit Tarım Ürünleri, Evarom Gıda, Polen Gıda ÇEŞİTLİ GIDALAR: AB Gıda, Cevat Eriş Tavukçuluk, Dedeoğlu Dondurmaları, Durukan Şekerleme, Gaviz Et, Elite Naturel, Hamidiye Su, Ufuk Kimya, Vatan Gıda, Akkim Kimya, Aromsa, Dsa Kimya, Eti Soda, Ankara Soda, Farkem Kimya, Galetaş Gıda, Rotem Kimyevi Maddeler, Dosu Maya, Pakmaya, Csm Bakery Türkiye, Orçay, Penkon Gıda, Seç Salça, Tatlıses Gıda, Tuğrul Tarım, Ümyat, Dedezade Lokumları, Koska (Merter Helva), Kospek Gıda, Özkaymak Cezeryeleri, Şener Gıda, Tatşen Gıda, Semas Gıda, Nafia Gıda 10

11 ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... Ankara 1 Nolu Şube Yeni Yıl Promosyonlarını dağıtmayı sürdürüyor. Artvin Şubemiz bayan çalışanlarına karanfil ve çanta askılığı hediye etti. TOÇ BİR-SEN İstanbul Şubesi tarafından kahvaltı programı düzenledi. Karabük Şubesi, İşletme Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevine atanan Aydın Kırımlı yı ziyaret etti. Kars İl Temsilciliği üyelerinin sorun ve isteklerini dinlendi. TOÇ BİR-SEN Afyonkarahisar Şubesi nin organize ettiği yemekte ALKALOİD çalışanları biraraya geldi. Konya 3 Nolu Şube bayan üyeleri ile bir araya geldi. Manisa İl Başkanlığı, Van a 140 adet battaniye yardımında bulundu. TOÇ BİR-SEN 17 Nolu Sakarya Şubesi Kadınlar Günü sebebiyle bir program düzenledi. Trabzon TOÇ BİR-SEN e Japon meslektaşlarından ziyaret. Zonguldak İl Temsilciliği dört aylık performanslarını değerlendirdi. ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... 11

12 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI İLE SORUNLARI GÖRÜŞTÜK Memur-Sen heyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER i ziyaret etti. Ziyarette heyet, çalışanlarla ilgili sorunları Bakan Eker e iletti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya ve Genel Mali Sekreteri Hüseyin Öztürk hazır bulundu. TARGELLİLER İN SORUNLARINI MASAYA YATIRDIK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nda 4/B Targel li olarak çalışmakta iken 16 Nisan 2011 de Memur-Sen Kongresi nde alınan söz ve 4 Haziran 2011 de yayınlanan 632 sayılı KHK ile kadroya alınan Targelliler in devam eden sorunları TOÇ BİR-SEN tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları na aktarıldı. Görüşmede TOÇ BİR- SEN Genel Başkanı Günay KAYA, bütün çalışanların il ve ilçe merkezlerinde çalışması talebinde bulundu. Konuyla ilgili olarak Bakanlık tarafından, hem ülke ekonomisine hem de çalışma hayatına hız kazandırılabilmesi ve Targel li çalışanların sıkıntılarının en aza indirilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca bu çalışmaya, yetkili sendika olarak TOÇ BİR- SEN in de katkıda bulunmasını istedi. Genel Başkan Kaya da TOÇ BİR-SEN olarak çalışanların yalnızca İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalıştırılması ve normal mesai koşulları olması kaydı ile katkıda bulunacaklarını bildirdi. Görüşmelerde Müsteşar Yardımcıları da ziyaret edildi. Ziyaretlere Memur Sen Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya nın yanı sıra Genel Sekreter Mustafa Özkaya, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, Genel Mali Sekreter Hüseyin Öztürk, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Murat Kalaylı, Genel Eğitim Sekreteri Fatih Doğan ve Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen de katıldı. Bununla beraber mevcut durumun (Köyde Çalıştırılmaya karşı) düzeltilmesi için tarihi itibariyle Toç Bir-Sen tarafından Danıştay a No lu evrak ile yürütmeyi durdurma davası açıldı. 12

13 TBMM TARIM KOMİSYONU NA ZİYARET TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, Genel Mali Sekreteri Hüseyin Öztürk, Genel Eğitim Sekreteri Fatih Doğan ve Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve üyelerine iletti. Bakanlıkta çalışan personelin birikmiş sorunlarını tek tek dile getiren heyet, komisyondan sorunların ivedilikle çözülmesini istedi. BEKLENTİ VE TALEPLER BAŞKAN YARDIMCISI KUDBETTİN ARZU YA İLETİLDİ TOÇ BİR-SEN Yönetim Kurulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu ya ziyarette bulundu. Ziyarette TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur- Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Toplu Sözleşme süreci ve talepleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurumlarda çalışan personelin sorunlarına da değinen Kaya, 4/B den 4/A ya geçen personelin sorunlarına değindi. Bu bağlamda köyde çalıştırılmalarla ilgili sıkıntıları dile getiren Kaya, bakanlık yapılanmasıyla özlük hakları kaybolan Şube Müdür ve Müdür Yardımcılarının durumları hakkında bilgi aktardı. Son olarak Lisans Tamamlama ve Ünvan Değişikliği Sınavı ile ilgili talepleri ileten Kaya, taleplerin en kısa zamanda değerlendirileceğini umduğunu belirterek iyi niyet temennilerini dile getirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Arzu ise ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek heyete teşekkürlerini sundu. Ziyarete TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya nın yanısıra, TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, Genel Mali Sekreteri Hüseyin Öztürk, Genel Eğitim Sekreteri Fatih Doğan katıldı. KADRO ALAN PERSONELİN KÖYDE ÇALIŞTIRILMALARINA KARŞI DAVA TOÇ BİR-SEN olarak il ve ilçe merkezleri dışında çalıştırılmalara karşı olduğumuz bilinen bir gerçek. Bu bağlamda sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinin yapılmasından sonra, köyde çalıştırılmalarına karşı Danıştay a tarihinde yürütmeyi durdurma davası açılmıştır. 13

14 MEMUR-SEN DEN ULUSLARARASI ANAYASA KONGRESİ Memur-Sen tarafından düzenlenen Uluslararası Anayasa Kongresi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve siyasi partilerin genel başkan ve temsilcilerinin katılımıyla TOBB Genel Merkezi nde yapıldı. Kongrenin sunumunu TOÇ BİR- SEN Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya gerçekleştirdi. Ayrıca kongreye TOÇ BİR-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile TOÇ BİR- SEN e bağlı Şube ve İllerin yöneticileri de katıldı. Açılışta, TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen in Yeni Anayasa Araştırması nın Koordinatörü Doç. Dr. Osman Can, birer konuşma yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi nin açılışında konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni Anayasa yapmanın tam vakti olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Çiçek, 1982 Anayasası nın Türkiye nin bir problemi olduğunu ifade etti. Yeni Anayasa yapma ihtiyacının yıllardır konuşulduğunu belirten Çiçek, ancak sonra yeniden başa dönüldüğünü ifade etti Son bir defa bu sorunun konuşulup artık Anayasa yapılması gerektiğini söyleyen Çiçek, Çok partili hayata geçtiğimiz yıldan bu tarafa 61 yılın 30 yılında bu anayasayı konuştuk. Her parti burada söylenen söylenmeyen iddialarda bulundu. Herkes şikayet ediyor, herkes yeni bir anayasa diyor, ama buna rağmen yeni anayasa yapamıyoruz diye siyasilere serzenişte bulundu. Konuşmasının ardından Çiçek e Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, temsili anayasa kitabı ve çiçek resmi işlenmiş ebru bir tablo hediye etti. GÜNDOĞDU: YENİ ANA- YASA TALEBİNE BİLİM- SEL DESTEK SUNUYORUZ TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek in ardından kürsüye gelen Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yeni anayasa sürecinde en büyük eksikliğin milletin Yeni Anayasa ya dair taleplerine ve beklentilerine dair bilimsel verilerle desteklenmiş bir çalışmanın olmadığını hatırlattı. Memur-Sen in vesayetin ve vesayetçilerin deşifre edilmesi sürecini hızlandıran Ortak Akıl Mitingleri yle darbe savarlığını ortaya koyduğunu ifade eden Gündoğdu, Özgür Birey, Sivil Toplum, Demokratik Devlet başlıklı Yeni Anayasa Raporu yla, Yeni Anayasa istiyoruz dedik. Yeni Anayasa için, yeni vizyon, yenilenmiş demokrasi algısı ve reddedilemez nitelikte toplumsal irade oluşturulması gerektiği kararıyla, 2010 yılının hemen başında Uluslararası Demokrasi Kongresi ni gerçekleştirdik. Böylece, demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme rüzgarlarının ülkemiz ve milletimiz için daha hızlı esmesine katkı sağlama mücadelemize, yeni bir halka ekledik. 100 yıllık derin anayasa ve onun tasarladığı derin devlet tarafından hem egemenliği kullanması hem de birey ve özne olması engellenen mümtaz milletimizin, egemenlik benimdir meydan okumasına zemin hazırladık dedi. Sahadan Yeni Anayasa Araştırması yla milletin beklentilerinin bilinmesine aracılık ettiklerini de kaydeden Gündoğdu, Uluslararası Anayasa Kongresi yle de, bir yandan bilim ve düşünce insanlarının görüşlerini ifade etmesine, diğer yandan da milletin taleplerini anayasal normlara dönüştürecek TBMM nde grubu bulunan partilere tek seçeneğiniz uzlaşma mesajının verilmesine aracılık edeceklerini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise konuşmasında, Memur-Sen in toplumsal sorunlara katkı sunma adına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını, yapılan kongrenin de bunun örneklerinden biri olduğunu söyledi. Panelin ikinci gününde ise Oturum Başkanlığı nı Prof. Dr. Sacit Adalı nın yaptığı, Yeni Kurumsal Yapılar ve Temel Tercihler konulu panele, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Servet Armağan, Prof. Dr. Kurt Graulich, Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük, Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu konuşmacı olarak katıldı. Oturum Başkanlığı nı Dr. Murat Yılmaz ın yaptığı kongrenin son oturumunda ise, Kongrenin Medya Gözüyle Değerlendirilmesi konusu ele alındı. Konuşmacı olarak panele katılan Zaman Gazetesi nden Prof. Dr. Mümtaz er Türköne, Star Gazetesi nden Prof. Dr. Mehmet Altan, Bugün Gazetesi nden Prof. Dr. Vedat Bilgin, Sabah Gazetesi nden Mahmut Övür ve Taraf Gazetesi nden Melih Altınok iki gün süren kongreyi medya gözüyle değerlendirdi. Siyasi partilerin yeni anayasaya dair görüşlerinin ele alındığı panelin moderatörlüğünü Adalet eski Bakanı Oltan Sungurlu yaparken, Saadet Partisi adına Lütfi Yalman, Ak Parti adına Ayşe Türkmenoğlu, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Has Parti Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı. 14

15 MEMUR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Memur Sendikaları Konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu nda yapılacak değişiklik çalışmaları ve 2012 yılı üye hedefi gündemiyle Ankara İçkale Otel de toplandı. Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu; 2010 yılı Toplu görüşme sürecini, 9 yılın finali olarak tamamladık. Kamu çalışanları lehine birçok yasal değişikliğin gerçekleşmesini sağladık ve Toplu Sözleşme hakkını aldık dedi. Gündoğdu, Diğer konfederasyonlarla aralarında yetki ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu na başvuru hakkı konusunda uzlaşamadık ancak 23 konuda mutabakat sağladık dedi 2012 yılı hedeflerinin 700 bin üye ve tüm hizmet kollarında yetki olarak açıklayan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 2010 yılında 500 bin üye hedefi koyduklarını ve tüm teşkilatların fedakarca çalışmaları sonucunda bu rakamı yakaladıklarına dikkati çekerek, Bundan sonraki hedefimiz, 700 bin üye ve hizmet kollarımızın tamamında yetkili olarak toplu sözleşme masasına oturmak şeklinde konuştu. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Sekreteri ve TOÇ-BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Memur- Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Ahmet Kaytan ın yanı sıra bağlı sendikaların Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. ENGELLİ MEMURLARDAN TOÇ BİR-SEN E TOPLU KATILIM Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü nde çalışan engelli devlet memurları toplu olarak TOÇ BİR-SEN e katıldılar. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü nde gerçekleşen toplu katılım törenine, TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, T Kadın Kolları Başkanı Emine Akgün, Ankara 26 Nolu Şube Yönetimi ve engelli çalışanlar katıldı. TOÇ BİR-SEN, sendikacılık tarihinde bir ilke imza atarak, engelli sendikacıların seslerini daha iyi duyurabilmeleri için Engelliler Komisyonu kurulması yolunda önemli bir adım attı. Törende TOÇ BİR-SEN e üye olan çalışanların Engelliler Komisyonu kurulmasına ilişkin istekleri üzerine Genel Sekreteri Özkaya, böyle bir önerinin sendika tüzüğüne aykırılığı bulunmadığını belirterek; Sendika olarak, engelli çalışanlarımızın her zaman yanında daha fazla bulunmaya gayret sarfediyoruz. Sizlerden gelen bu haklı ve bir o kadar da önemli talebin de takipçisi olacak ve biran öce hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi. Bunun üzerine TOÇ BİR-SEN Engelliler Komisyonu nun ilk çalışması olarak sendikaya katılan Atila Yaşar, İbrahim Halil Durmaz, Selin Arslan ve İlker Şaşmaz isimli üç engelli çalışanda komisyonun Engelli Temsilcileri olarak seçildiler. 15

16 TMO T.C. GIDATARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ETVE BALIK KURUMU TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE KIRSALKALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012. Sağlık Çalışanları İçin

Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012. Sağlık Çalışanları İçin Memur-Sen den Toplu Sözleşme Yasa Tasarısına, Yağmura ve Polis Engeline Rağmen Protesto Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012 Sağlık Çalışanları İçin»8 EĞİTİM SEFERBERLİĞİ Sağlık çalışanlarına

Detaylı

Yürüyecek Daha Çok Yolumuz Var

Yürüyecek Daha Çok Yolumuz Var Yürüyecek Daha Çok Yolumuz Var Bu yıl ilk kez yapılacak toplu sözleşme kamu çalışanları için dönüm noktası olacaktır. Toplu Sözleşme nin anayasal bir hak olarak tanınmasında Memur- Sen in büyük rolü olduğu

Detaylı

KPDK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KPDK GERÇEKLEŞTİRİLDİ TARIM - ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI HABER BÜLTENİ Yıl: 9 Sayı: 15 Ocak 2013 Sendikal mücadelemiz; Türkiye nin geleceğini imar ve inşa etme adına bir erdemliler hareketidir. M. Akif İNAN SURİYELİ

Detaylı

Sendika Akademisi Eğitim Programı

Sendika Akademisi Eğitim Programı Genel Merkez Yönetim Kurulu ndan Açıklama Teşkilat Yasasının Taban Desteği Yok Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Detaylı

135 Bin Üyeyle Toplu Sözleşmeye

135 Bin Üyeyle Toplu Sözleşmeye 135 Bin Üyeyle Toplu Sözleşmeye Hizmet sendikacılığı farkıyla toplu sözleşme hakkını getiren Memur-Sen ve Sağlık-Sen, kamu çalışanları adına toplu sözleşme masasına oturacak. 135.557 Her İki Sendikalıdan

Detaylı

Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Gelibolu Yarımadası nda

Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Gelibolu Yarımadası nda 1915 yılı 18 Mayıs ı 19 Mayıs a bağlayan gece saat 03.30 sıralarında cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan ve şehit düşen Tıbbiyeli öğrenciler için Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!..

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!.. TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ Temmuz 2010 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!.. Diyanet-Sen Yetkisini Çiff Yetkiyle Taçlandırdı Kızılcahamam Başkanlar Kurulu Toplantısı

Detaylı

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10 Yetkimizi Hizmete Dönüştürdük Torba Kanun la sendikal kazanımlarımız hayata geçti. Ek ödemede aylık mahsuplaşmayla sağlık çalışanlarına en az 420 TL garanti gelir Sözleşmeli personele aile yardımı Vekil

Detaylı

SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ

SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ Kadir ÇİÇEK Genel Mali Sekreter Gelir İdaresi Başkanlığında Görev Değişimi Gelir İdaresi Başkanlığı Görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Detaylı

SGK BÜLTEN. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Devlet. ISSN: 1307-4415 Sayı: 55 Nisan 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi. Yadigar GÖKALP İLHAN

SGK BÜLTEN. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Devlet. ISSN: 1307-4415 Sayı: 55 Nisan 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 55 Nisan 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa KURUCA Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

KAMU-SEN. Yönetim Kurulu nun tek adayı Koncuk... tek Genel Başkan adayı gösterilmesi kararlaştırıldı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk un

KAMU-SEN. Yönetim Kurulu nun tek adayı Koncuk... tek Genel Başkan adayı gösterilmesi kararlaştırıldı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk un TÜRKİYE Büyük bir sevdanın adı... KAMU-SEN AYLIK YAYIN ORGANI * ÜCRETSİZDİR * YIL: 7 SAYI: 76 Mart 2011 GAZETESİ Türkiye Kamu-Sen 4. Olağan Genel Kurulu 9-10 Nisan tarihleri arasında Ankara Büyük Anadolu

Detaylı

DİYANET-SEN TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ

DİYANET-SEN TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ MEMUR-SEN KONFEDERASYONU DİYANET-SEN TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ YETKİLİ SENDİKA HAZİRAN - 2007 20 YILDA YAPILAMAYANLARI YAPTIK Diyanet-Sen Ailesi Yetkiye ve Büyümeye Devam Ediyor.

Detaylı

Üyesinin ve Milletinin Hadimi Bir Sendika

Üyesinin ve Milletinin Hadimi Bir Sendika Diyanet-Sen, din görevlilerimiz ve üyelerimiz için yeni kazanımlar elde etmeye, gerek ülkemizde gerekse dünyanın neresinde olursa olsun tüm haksızlıklara karşı zalimlerin karşısında mazlumların ise yanında

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

Sayı: 50 Yıl: 8 Ekim 2009. Memur-Sen Konfederasyonu. Eğitim-Bir-Sen. Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni

Sayı: 50 Yıl: 8 Ekim 2009. Memur-Sen Konfederasyonu. Eğitim-Bir-Sen. Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 50 Yıl: 8 Ekim 2009 Eğitim-Bir-Sen Memur-Sen Konfederasyonu Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 50 Yıl: 8 Ekim 2009 Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim-Bir-Sen Eğitimciler Birliği Sendikası

Detaylı

Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı...

Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı... 02 HABER TÜRKİYEKAMU-SEN Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonları "Kamuda Çalışan Kadınlar: Sorun Analizi ve Çözüm Önerisi" Toplantısı yapıldı Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı... ÇALIŞAN,

Detaylı

KAMU-SEN. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, hükümete sordu:

KAMU-SEN. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, hükümete sordu: YIL: 7 SAYI: 79 Ekim 2011 Türkiye Kamu-Sen Yayın Organıdır Büyük bir sevdanın adı... Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, hükümete sordu: TOPLU SÖZLEŞME Mİ SOHBET TOPLANTISI MI? yandaş sendika ile 2

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz

Değerli Meslektaşlarım, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Editörden Değerli Meslektaşlarım, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 3. olağan genel kurulda göreve getirdiğiniz bizler, siz değerli dostların vermiş olduğu güvenle çalışmalarımıza başladık. Dört yıldır

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması Başkanlar Kurulumuz Afyonkarahisar da Toplandı Memiş: Yeni Türkiye nin Demokrasisi, Sivil ve Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli YIL:5 SAYI:18 EYLÜL 2014»10 H i z m e t Sağlık-Sen den Coşkulu Sendikacılığında

Detaylı

Sayı: 9 Ocak - Mart 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 9 Ocak - Mart 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 9 Ocak - Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler 1 Sayı: 9 Ocak - Mart 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

SGK BÜLTEN. 2012 Değişim ve Dönüşüm Yılı Oldu. İlhan İŞMAN. Sayı: 51 Aralık 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına İmtiyaz Sahibi.

SGK BÜLTEN. 2012 Değişim ve Dönüşüm Yılı Oldu. İlhan İŞMAN. Sayı: 51 Aralık 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına İmtiyaz Sahibi. 2012 Değişim ve Dönüşüm Yılı Oldu SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı: 51 Aralık 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına İmtiyaz Sahibi İlhan İŞMAN Genel Yayın Yönetmeni Mahmut ERDEMİR

Detaylı

Çalıştay da 112 lerde görev yapan sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. 10 da

Çalıştay da 112 lerde görev yapan sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. 10 da 112 Çalıştayı mız başarıyla sonuçlandı Çalıştay da 112 lerde görev yapan sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. 10 da ARTIK MALUMUN İLANI DEĞİL, MAKULÜN İKAMESİ BEKLENİYOR! S13

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZ BİZİM İÇİN SENETTİR BU İLKELİ DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ >28 >24

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZ BİZİM İÇİN SENETTİR BU İLKELİ DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ >28 >24 SAĞLIK BAKANLIĞI >28 SINIFTA KALMISTIR 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Sayın Başbakanımız tarafından sağlık çalışanlarına müjde şeklinde açıklanan hususlar ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının

Detaylı

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası MART 2015 SAYI: 33 KOOP-İŞ Büyümeye devam ediyor 28.089 32.508 34.553 36.095 41.325 Hedef 50.000 Üye 2013 2014 2015 Çoğunluk Tespiti Yazısını

Detaylı

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki!

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! Vatandaşlardan hastanelerde alınan katılım paylarının artırılmasını öngören Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu

Detaylı

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU Veli SOLAK Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ümit KAYMAL Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Sekreteri Kemal İLÇİOĞLU Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Sedat

Detaylı

Editör den. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan. Hıdır Yıldırım. Genel Basın Yayın Sekreteri

Editör den. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan. Hıdır Yıldırım. Genel Basın Yayın Sekreteri Editör den hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 57 Yıl: 9 Kasım 2010 Yayın Türü : Yerel Süreli

Detaylı