GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK"

Transkript

1 Genel Yetkili Sendika... GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK TOÇ BİR-SEN BAŞKANLAR KURULU ŞUBE VE İLLERDEN KISA KISA HELAL GIDA DENETÇİ EĞİTİMİ GENEL MERKEZ DE YAPILDI

2 MEMUR SEN KONFEDERASYONU TOÇ BİR-SEN TARIM, ORMAN VE ÇEVRE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI Haber Bülteni Yıl:9 Sayı:13 Mart 2012 İmtiyaz Sahibi Günay KAYA Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Mustafa ÖZKAYA Genel Sekreter Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şahin DEĞİRMEN Genel Basın ve İletişim Sekreteri Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖZTÜRK Genel Teşkilat Sekreteri Sabri KIZILKAYA Genel Eğitim Sosyal İşler Sekreteri Fatih DOĞAN Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hayri ÜNAL Yazı İşleri Sevim DEMİR Basın Danışmanı Sevilay DEMİREL Hukuk Danışmanları Hülya MUTLU Ahmet GÜMÜŞ S.Ahmet ÖZTÜRK Dağıtım Ahmet DEMİR Baskı Tarihi Mart 2012 Baskı Hermes Ofset Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. Murat Çar. No: 39/16 İskitler-ANKARA Tel: Şahin DEĞİRMEN Genel Basın ve İletişim Sekreteri SİVİL TOPLUM ALGISI Yeni bin yılda Sivil Toplum Kuruluşları na üye olmak ve gerekliliği konusu hep gündemimizde olmuştur. Zaman zaman hepimiz bu konuda çeşitli sorularla karşılaşıyoruz. Gerçekten Sivil Toplum Örgütü veya kuruluşunun bir tabelaya sahip olması veya böyle bir yere üye olmak yeterli oluyor mu? Yani tabela kuruluşu sivilleştiriyor mu? veya bir sivil toplum kuruluşuna üye olanlar mutlak anlamda sivil bir duruşa sahip olabiliyor mu? Bunu öğrenebilmemiz için sivil toplumların kuruluş gayelerinin dışında ki her türlü probleme karşı tavır çalışmalarına bakmak gerekir. Sivil olabilmek cesaret ister. Çünkü büyüyen bölgeye karşı ışığı değil korkuyu yenmen, silaha karşı sevgiyi kuşanman, zamana karşı bilgiyi kullanman gerekir ki zahiren bu orantısız bir karşı duruş olsa da böyle bir mücadeleyi sürdürmek beraberinde mutlak galibiyet getirecektir. Bu galibiyet bulunduğun coğrafyada çoğunluğun değil, her ferdin onurunu teminat altına alacak bir galibiyet olacaktır. Bu galibiyet her ferdin şahsiyet kazanmasını ve bende buradayım! demesini getirecektir. Bu galibiyet seninle mücadele eden korku ve zan sahiplerinin de izzet ve onurunu koruyacak bir galibiyet olacaktır. İşte bütün bunların olması için kullanacağımız süzgeç Adem den beri var olan olgulardır. Adem den beri var olan insan onur, izzet ve şerefidir. Bu yaratılış gereği, insanın bedeni ile beraber zihnini de ayakta tutan olgulardır. Bunun dışında özellikle modern zamanda oluşturulmuş suni kutsalların eleştirilebilmesi ve üzerinde tartışılabilmesi oranı ile doğru orantılı bir şekilde üyelikler ve tabelalar sivilleştirilmiş olur. Son dönemde bu bakış açısını Sivil ve Yeni Anayasa çalışmalarında da görmekteyiz. Darbe ile gelmiş ve kitle iletişim araçlarının devletin kontrolünde olduğu bir dönemde referanduma sunulmuş ve referandumdan da geçmiş olan, üzerinden de 30 yıldan fazla zaman geçmiş bir hukuk metninin maddeleri dokunulamaz denilerek insanların düşünmesi bile engelleniyor. Şahsen Ankara nın Başkent olmasının teklif edilmesi dahi yasak bir madde ile korunma ihtiyacı olmadığını düşünürüm, bu dolaylı olarak Sivil Parlementer Sisteme güven duymamanın ta kendisidir. Yani Millete ve Vekillerine güvenmemenin ilanıdır. Bu duruma iki açıdan bakalım. Birincisi, kendinden sonrakilerin elini-kolunu bağlamaktır. İkincisi, silahın gölgesi ile gelmiş bir düzenlemeye balık oltası vasfını giydirmektir. Bilirsiniz balık oltasında düz ve ters iğne kullanılır. Battığı yerden çıkarmak zordur, çıkarırken parçalarsınız. Şimdi askeri düzenlemeler balık oltası gibi karşımızda duruyor ve bazı tabela sahipleri Sivil Toplum adına bu oltanın iğnesini savunmakta. Sivilleşmenin başlangıç yeri burasıdır. İnsan olarak askerin izzet ve onurunu da savunmak, aklını bu ülkenin ve toplumun geleceği için askerin cebinden çıkarmaktan geçer. Aksi takdirde zimnen sadece askeri akıllı sayıp, kendisi dahil herkesi akılsız saymak değil midir? Selam ve dua ile... 2

3 Günay KAYA MEMUR SEN Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı TOÇ BİR-SEN HANS IN VAR, HASAN MAHRUM KALMASIN Değerli Dostlar, Evrensel anlamda, temel insan hakları; doğal, vazgeçilmez, devredilemez özelliklere sahip tüm insanların, din, renk, yaş, cinsiyet, ırk, düşünce, zenginlik v.b hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşundan dolayı elde etmiş olduğu haklardır. Bu anlamda insan hakları değerler sisteminde en üst sıralarda yer alan temel haklardır. Hukukun temelinde yer alan kurucu ilkedir. Yaşama hakkı, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı, adil olarak yargılanma hakkı, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkı, ifade hakkı, eğitim hakkı, özel yaşama ve aileye saygı hakkı, çalışma hakkı, adil ücret, sosyal güvenlik, sendika ve grev hakkı, barış hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi hakları bireyler, yalnızca insan olmakla elde etmiş olurlar. Başka gerekçe aranamaz. Çağdaş devletler bu haklara uymakla ve bunları korumakla yükümlüdürler. İnsan hakları geçmişten geleceğe bir ideal olarak süreç içerisinde sürekli gelişme kaydettiği gibi bu haklar aynı zamanda, bireye ve devlete de çok ciddi ödevler ve sorumluluklarda yüklemektedir. İnsan yüce bir değerdir. Devletin ve temsilcilerinin en temel görevi ve sorumluluğu da bu yüce değer insanın, temel haklarını korumak olmalıdır. Bu temel haklardan birisi de yukarıda zikrettiğim, sizlerinde çok iyi bildiği sendikal haklardır. Sendikal haklarda malumu üzere örgütlenme, hiçbir engelle karşılaşmadan sendika kurabilme, üye olma ve üyelikten ayrılabilmeyi, toplu pazarlık hakkı ve grev hakkını kapsamaktadır. Bu üçü; örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı sendikal hakları oluşturmakta, aynı zamanda da birbirinden ayrılamaz, bölünemez, indirgenemeyen haklardır. Sendikal haklar aynı zamanda temel insan haklarından biri olduğu için bizim bireyler olarak, çalışanlar olarak, millet olarak, devlet olarak bu meseleye daha makro çerçevede evrensel, daha mikro düzeyde derin bakmamız kaçınılmazdır. Daha gelişmiş, katılımcı bireyler, demokratik bir devletten söz ediyorsak, edeceksek kuşkusuz ki sendikal hakları bireyler, çalışanlar, devlet olarak ıskalayamayız, yok sayamayız. Ya da akılla, mantıkla uluslararası normlarla çatışır, onlara aykırı bir biçimde yarım yamalak tanımlayamayız. Ülkemizde kamu görevlilerinin sendikal haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hiç şüphesiz ki örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakları boyutuyla onlarca eksiklik içermektedir. Biz MEMUR SEN olarak, TOÇ BİR-SEN olarak 4688 sayılı yasada ki bu aykırılıkların giderilmesi, çağdaş, evrensel anlamda sendikal haklara sahip olma adına yılmadan, usanmadan, bıkmadan mücadele veriyoruz. Bu erdemli, soylu mücadelemize katkı sunan her bir üyemizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Değerli dostlar; Toplu Sözleşme Yasası nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ndan TBMM Genel Kurulu na geldiği bu günlerde, yeni tasarının uluslararası standartlardan İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) normlarına uygun sendikal hakları tanımlaması kanımca sadece, çalışanlarımız, sendikalarımız bakımından olduğu kadar, hukuk sistemimiz, demokratik standartlarımız, çalışma barışımız, adil- hakkaniyetli gelir dağılımımız, idari yapımızın feodal tortulardan temizlenebilmesi, rasyonel, şeffaf, sürdürülebilir bir kamu mali yapımız bakımından da son derece önem arz etmektedir. İşte bu çok boyutluluğa binaen TOÇ BİR-SEN- MEMUR SEN olarak İLO nun, 87 nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunması na ilişkin sözleşme, 98 nolu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı nın Korunması na ilişkin sözleşme, 151 sayılı Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemleri ne ilişkin sözleşme hükümleri ile İLO Denetim Organları ndan Uzmanlar Komisyonu ile sendika özgürlüğü komitesi kararlarına uygun bir sendikal mevzuatımızın olması son derece önemlidir. TBMM Genel Kurulu na sevk edilen tasarının bu çerçevede oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu bağlamda bugüne gelmeden MEMUR SEN in gayretli çalışmaları ile 12 Eylül 2010 Referandum Paketi ne, Toplu Sözleşme Hakkı nın koydurulması ve referandumda yüzde 58 evet ile memurların toplu pazarlığının, Toplu Görüşme den Toplu Sözleşme şekline dönüştürülmesi sendikal mücadele bakımından son derece anlamlıdır. Bu durum aynı zamanda civarındaki kamu çalışanının emeğinin, ekmeğinin, alın terinin karşılığının belirlenmesinde iktidarların insafı yada insafsızlığı, merhameti yada merhametsizliği, duyarlılığı yada duyarsızlığı, anlama yada anlayamama, görme yada görememe, basiret yada basiretsizliği gibi subjektif, tek boyutlu öngörülemeyen, hesaplanamayan ben yaptım oldu, bitti lerinden de memurlarımızın sosyo-ekonomik haklarını korumuş olacaktır. İçeriği düzgün Toplu Sözleşme Yasası aynı zamanda da adil bir gelir dağılımına da katkı sunacaktır. Çünkü; toplu sözleşme pazarlık masaları aynı zamanda en stratejik sosyal bir platform olarak tıpkı beyin cerrahlarının ameliyat esnasında ki hassasiyet ve dikkatleri gibi toplu sözleşme masaları da ülkenin, milletin, devletin imkanlarının adil bir biçimde hakça, insanca paylaşılacağı, emeğin hakkının, hukukunun savunulacağı, korunacağı sosyal platformlar olarak görülmesi, algılanması gerekir. Toplu sözleşme aynı zamanda iktidarların politik tercihlerine dayanan kamu mali politikalarına da bir boyutuyla disiplin ve denetim getirecektir. Zira milletin ve devletin imkanlarıyla oluşturulan bütçelerin siyasal ve teknik iktidarların eliyle gelişi güzel değil, dengeli ve hesaplı bir biçimde vatandaşın, milletin daha çok fayda sağlayacağı biçimde kullanılması gerekir. Bir örnekle açıklayacak olursak; Düğünde gelinin başına onbinlerce dolar savuran birinin, çocuklarının temel ihtiyaçlarına para bulamaması gibi bütçeleri hesapsız harcayan popülist politikalarla, aklı devre dışı tutan, milletin ve devletin imkanlarını hesapsızca savuran iktidarın, memurun ücretlerine sıra geldiğinde bütçede para yok, devletin imkanları yetersiz, veremeyiz ve dahası gibi mazeretlerle hesapsızlığın kuralsızlığın, rasyonelleşememenin, hukuk devleti olamamanın doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Toplu Sözleşme Hakkı bu anlamda, memurlarımızın, ekmeğini, alın terini, hakkını- hukukunu korumada, oyunun kurallarını belirleyeceği için iktidarları da daha disiplinli, keyfilikten uzak, akıllı davranmaya zorlayacağı için idari yapımızın otoriter, tek taraflı yönetim anlayışını da, çok boyutlu yönetişim anlayışına dönüştürecektir. MEMUR SEN, TOÇ BİR-SEN olarak Hans ın yarım yüz yıldan fazla bir süredir sahip olduğu İLO normlarında ki sendikal haklara, Hasan ın da sahip olma zamanının da çoktan geçtiğini düşünmekteyiz. Artık Hasan ın da grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları olduğunu ve bunların temel insan haklarından olduğuna göre bu güne kadar ülkeyi yönetenlerin Hasanlar dan yani kamu çalışanından özür borcu olduğunu düşünmekteyiz. 3

4 GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı nı, yağmur ve polis engeli eşliğinde protesto etti. Memur-Sen in, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren yasa tasarısını TBMM önünde eylem yaparak protesto etmesi, polis engeline takıldı. Genel Merkez den çıkarak TBMM önüne kadar yürüyerek gitmek isteyen binlerce Memur-Sen li, polis tarafından durduruldu. Memur-Senli leri tazyikli su sıkarak ve biber gazı kullanarak engelleyeceklerini söyleyen emniyet yetkilileri arasında uzun süre tartışmalar yaşandı. Güvenpark a kadar yürüyen Memur-Senli ler adına Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, burada bir basın açıklaması yaptı. Bu Kanun Tasarısı Masaya Değil, Sahaya Davettir Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptığı basın açıklamasında; 12 Eylül 2010 da yapılan referandumla kabul edilen ve kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren Anayasa değişikliğini fiilen hayata geçirecek kanun tasarısı, 16 ay gecikmeli olarak TBMM ye sevk edildi. Memur-Sen olarak, söz konusu tasarıyı bu şekliyle kabul etmemiz mümkün değildir. Tasarı masaya değil, sahaya davet tasarısıdır dedi. Mutabakatlar Yok Sayıldı Referandumdan hemen sonra 60. hükümette konuyla ilgilenen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı döneminde başlayan ikinci mevzuat çalışmalarına, 12 Haziran seçimleri sonrasında 61. hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik le devam edildiğini söyleyen Gündoğdu, hizmet kolu başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanmasına karşın TBMM ye sevk edilen tasarıda üzerinde mutabakata vardıkları hususların bile yer almadığını üzüntüyle gördüklerini kaydetti. Yapılanın uzlaşma kültürüyle bağdaşmadığını belirten Ahmet Gündoğdu, Bu tasarı bizim için yok hükmündedir. Hükümetin konuya yaklaşımındaki olumsuzluk, tasarının sevk edildiği komisyondan da anlaşılmaktadır. Tasarı ilgili komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu na gitmesi gerekirken, Plan ve Bütçe Komisyonu na sevk edilmiş, ilgili komisyon ise tali komisyon konumuna getirilmiştir. Hükümet adına memur sendikaları ve konfederasyonlarla masaya oturan bakanların evet dediği hususların bile daha sonra değişikliğe uğratılıp, konunun tarafı olan memur sendikaları konfederasyonlarının görüşlerinin alınmaması kabul edilir bir durum değildir ve ileri demokrasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır şeklinde konuştu. Daha önce mutabakata vardıkları hizmet kolu toplu sözleşmesinde her iki bakanla da uzlaştıklarını hatırlatan Gündoğdu, 16 aydır anayasanın, tasarıyla da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile varılan mutabakatın çiğnendiğini ifade etti. Memur-Sen olarak tasarıda yer almayan hususların komisyon ve Genel Kurul sürecinde hayata geçirilmesinin en büyük beklentileri olduğunu açıklayan Ahmet Gündoğdu, Diyalogla çözüm yolunu önemsiyoruz. Ancak hatada ısrar edilirse, bu alanlara çağrıdır. Bu davetin hakkını vereceğimizden de kimsenin endişesi olmasın. Bütün bunlarla birlikte, Kamu Görevlileri Sendikaları olarak grev hakkı mücadelemiz, siyaset hakkı kararlılığımız ve toplu sözleşme hakkını sınırlayan Anayasal engellerin tamamen kaldırılması noktasındaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir dedi. 4

5 MEMUR-SEN İN OLMAZSA OLMAZLARI Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, tasarıda yer alması gereken, olmazsa olmaz hususlarını ise şu şekilde açıkladı: 1- Hizmet kolu toplu sözleşmesine tasarıda yer verilmeli 2- Yerel yönetimlerde işyeri toplu sözleşmesine yer verilmeli 3- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı Yargıtay, Danıştay veya Sayıştay Başkanları arasından, kanunla belirlenmeli 4- Cumhurbaşkanlığı, TBMM, TSK ve Emniyette çalışan sivil personele sendika üyesi olma imkanı verilmeli 5- Sendika üyesi olmayanların toplu sözleşmeden yararlanmak için dayanışma aidatı ödemesini sağlayacak hükümlere yer verilmeli 6- Toplu sözleşmenin kapsamı, diğer mali ve sosyal haklar ibaresiyle genişletilirken, aylık ve ücretler ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin sistemde değişiklik öngören talepler, toplu sözleşmenin kapsamı dışındadır denilerek yapılan kapsam daraltılmasından vazgeçilmelidir. Toplu sözleşme masası, kamu görevlilerini ilgilendiren her konuya açık hale getirilmelidir. 7- Sendikaların sahadaki çalışmalarıyla elde ettiği yetki, kanun maddesiyle değersizleştirilmemeli, masaya oturmama veya masadan kalkmada bir pazarlık stratejisi olarak kabul edilmelidir. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu yla bağlı sendikaların genel merkez yönetim kurulları daha sonra TBMM nin Dikmen Kapısı na giderek, kendilerini burada bekleyen çok sayıdaki Memur-Sen üyesiyle basın açıklamasını bir kez de TBMM önünde yaptı. 5

6 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU NA ZİYARET Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşme Genel Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, TOÇ BİR-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya ve TOÇ BİR-SEN Genel Mali Sekreteri Hüseyin Öztürk, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu ile makamında bir araya geldiler. Ziyarette Memur-Sen in yürüttüğü yeni anayasa çalışmasından bahseden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yeni ve sivil bir anayasanın ülke demokrasisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Memur Sen in Anayasa çalışmalarına verdiği büyük katkıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Eroğlu, bu çalışmanın diğer Sivil Toplum Kuruluşları na örnek olması gerektiğini belirtti. Görüşmede söz alan Memur-Sen Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya ise, başarılı çalışmalarından dolayı Bakan Eroğlu na teşekkür ederek, bakanlığın yeniden yapılanmasına ilişkin teknik önerileri içeren bir dosya takdim etti. Türkiye deki orman alanlarının yaygınlaştırılması ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür eden Kaya, Orman ve Su İşleri iş kolunda hizmet veren personellerle ilgili birtakım sıkıntılardan bahsederek bunların çözümü noktasında yardım beklediklerini ifade etti. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ZİYARET EDİLDİ Memur-Sen heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar a ziyarette bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen ziyaret heyetinde, Memur-Sen Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşme Genel Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Eğitim Sekreteri Ahmet Kaytan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve TOÇ BİR-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya yer aldı. Bakan Bayraktar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Kaya nın çevre birimlerinden bakanlığa nakledilen personelin bakanlıkta kalması talebine olumlu karşılık verdi. LİSANS TAMAMLAMA MÜCADELESİNE DEVAM TOÇ BİR-SEN in lisans tamamlamaya ilişkin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu işin takipçisi olan TOÇ BİR-SEN Yönetimi, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ile görüştü. Görüşmeye TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen, Genel Mali Sekreter Hüseyin Öztürk, Genel Eğitim Sekreteri Fatih Doğan ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve Aydın İl Temsilcisi Selçuk Bora Yılmaz katıldı. Heyeti, Prof. Dr. Durmuş Günay la yaptıkları görüşmede, YÖK Başkanlığı na seçilen Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya döneminde Lisans Tamamlama sorununun çözülmesini talep ettiler. Prof. Dr. Durmuş Günay, TOÇ BİR-SEN in bu konudaki hassasiyetlerinin farkında olduklarını belirtirken, Genel Başkan Kaya; Bu sorunun çözümü için, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve YÖK Genel Kurul Üyeleri ile görüşmelere devam edecek ve bu işin peşini bırakmayacağız dedi. 6

7 5 NOLU BOLU ŞUBE NİN AB PROJESİ BAŞARISI Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nın Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) 2011 Proje Genel Teklif Çağrısı na TOÇ BİR-SEN 5 Nolu Şube bir proje ile katıldı. 5 Nolu Şube nin tecrübeli yönetim kurulu üyelerinin Bolu Ormancılığının Geliştirilmesi İçin Avrupa Birliği Ülkelerinde Orman İşletmeciliği ve Sanayinin İncelenmesi adındaki başarılı projeleri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulundu. Bu kapsamda 60 personel 20 kişilik gruplar halinde Macaristan, Belçika ve Almanya ya gönderilerek iki hafta süreyle proje dahilinde teknik kültürel ve sosyal çalışmalara katıldı. Proje dönüşü Bolu TOÇ BİR-SEN in organizasyonu ile katılımcılara sertifika töreni düzenlendi. NURETTİN AKMAN A BAŞARILAR DİLİYORUZ TOÇ BİR-SEN heyeti, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı na atanan Nurettin Akman a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Genel Sekreter Mustafa Özkaya, Genel Mali Sekreter Hüseyin Öztürk, Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, Genel Eğitim Sosyal İşler Sekreteri Fatih Doğan ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hayri Ünal katıldı. TOÇ BİR-SEN olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nurettin Akman a yeni görevinde başarılar diliyoruz. TOÇ BİR-SEN DE DEVİR TESLİM YAPILDI TOÇ BİR-SEN in Genel Mevzuat Sekreteri Orman Mühendisi Murat Kalaylı nın OGM Kadastro Daire Başkanı olmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine yedek üyelerden yine OGM Şube Müdürlerinden Hayri Ünal seçildi. Yeni yönetim kurulu üyesi Hayri Ünal Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri olarak görevlendirildi. Genel Toplu Sözleşme eski Sekreteri Murat Kalaylı TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi nde görevi yeni yönetim kurulu üyesi Hayri Ünal a devrederek başarılar diledi. Görevi devralan Hayri Ünal da, TOÇ BİR-SEN e katkılarından dolayı Murat Kalaylı ya teşekkür etti. TOÇ BİR-SEN DEPREM BÖLGESİNDE TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur- Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Van ın Erciş İlçesi nde meydana gelen deprem dolayısıyla, depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Depremden etkilenen bölgede yaşayan insanlarımızı, bu acı günlerinde yalnız bırakmamak ve incelemelerde bulunmak üzere TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya başkanlığında Van a giden heyet, depreme maruz kalan vatandaşlarla, TOÇ BİR-SEN ve Memur-Sen e bağlı diğer sendikaların üyeleri ile görüşerek acılarını paylaştı. Heyet ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan mağduriyeti ve temel ihtiyaçları yerinde tespit ederek, Memur-Sen ve bağlı sendikaların camiasının destek ve katkılarını bölgeye yönlendirdi. Genel Başkan Günay Kaya Deprem dolayısıyla insanımızın yaşadığı derin acıyı bütün bir millet olarak yüreğimizde hissediyoruz. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak için her türlü desteği vermeye hazırız dedi. 7

8 TOÇ BİR-SEN BAŞKANLAR KURULU EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI TOÇ BİR-SEN Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Eğitim ve İstişare Toplantısı, Kumluca Şah İnn Paradise Otel de 400 şube yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildi. TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN e yıllarca hizmet etmiş, Hakk ın rahmetine kavuşmuş Memur-Sen in kurucusu Mehmet Akif İnan ile TOÇ BİR-SEN de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan merhum Tahsin Suda, Serdar Güllüoğlu ve eski Siirt İl Başkanı merhum Remzi Şanlı için birer Fatiha isteyerek kurulun açılış sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını ise TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur- Sen Genel Sekreteri Günay Kaya yaptı. Türkiye nin en büyük problemlerinden birinin hukuk ve insan hakları ihlalleri olduğunu belirten Kaya, Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN, 74 milyonun sorunlarını çözmek için uğraşacak. Merhum M.Akif İnan vesayet sistemini deşifre edip Türkiye nin tam demokrasiye geçmesi için bu davaya öncülük ve önderlik etti. İşte anayasa referandumu bunun bir göstergesiydi. Toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet diyerek binlerce yıllık tarihimize vefa göstergesinde bulunduk ve referandumu önümüzü aydınlatmak için bir projeksiyon olarak gördük dedi. Referandumla birlikte toplu sözleşme hakkının kazanılmasında Memur-Sen in büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Kaya, toplu sözleşme hakkının kazanılmasının, şüphesiz taşradan merkeze kadar herkesin gece gündüz çalışmasının ürünü olduğunu söyledi. 10 kişiyle kurulan TOÇ BİR-SEN in şu anda Türkiye genelinde i aşan üyesi olduğunu belirten Kaya, Şimdi bu durum bize yeni sorumluluklar, yeni misyonlar yüklediğine göre, buradaki her bir arkadaşımızın buradan alınan sinerji ile daha çok çalışması gerekiyor şeklinde konuştu. BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ Kendilerine Lisans Tamamlama, Ünvan Değişikliği Sınavı ve bakanlığın yeni yapılanmasıyla ilgili sorular yöneltildiğini belirten Günay Kaya, Lisans Tamamlamayla ilgili çok ciddi çalışmalarda bulunduklarını söyleyerek, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü, Atılım Üniversitesi Rektörü, YÖK Başkanı ve YÖK Başkan Vekilleri ile ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti. Özellikle YÖK Başkanı ile yapılan görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Kaya, İki maddede değişiklik gerekiyor bunu YÖK e yaptırabildiğimiz zaman üniversiteler ile anlaşma yapacağız. Üniversiteler tüm ziraat ve veteriner hekim fakülteleri ile sözleşme imzalayacak, Edirne deki arkadaşımız Samsun a gitmeden, Van daki arkadaşımız İzmir e gelmeden herkes kendi yerinde bu eğitim imkanına kavuşacak. Bu iki maddenin değişimi için çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi bir mesafe aldık ama daha yolumuz var. İkili görüşmelerimiz devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın, biz bu işin peşini bırakmayacağız dedi. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörünün, Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na Lisans Tamamlama ile ilgili dosyayı takdim ettiğini belirten Kaya, Bakanlık bunu değerlendirip üniversitelere geri dönüş yapacak. Ve inşallah Bakanlık ve YÖK nezdinde de bir yere gelinecek.biz istiyoruz ki Bakanlık bu konunun dışında kalmasın, el birliğiyle üniversitelerle işbirliği ile devletin ve milletin fertlerini bu okullarla buluşturalım. İnşallah Bakanlık bu durumu değerlendirir ve işin içinde bulunarak bu duruma katkı sağlar dedi. Toplu sözleşme arifesinde olduklarına değinen Kaya, Toplu Sözleşmeyle alakalı tüm şube ve illerin taleplerini alacaklarını ifade etti. 8

9 GÜNDOĞDU: MEMUR-SEN DEĞERLER SENDİKACILIĞI- NIN ADRESİDİR Toplantının 2.gününün açılış konuşmasını ise Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptı. Başkan Gündoğdu konuşmasına Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN in insanı değerleri ve özgürlüğü merkeze alarak asla vesayetçilere ve destekçilerine prim vermeden sendikacılık yapmanın adresi olduğunu belirterek başladı. Toplu Sözleşme hakkının Memur-Sen camiasının sendika tarihindeki en önemli zaferi olduğunu belirten Ahmet Gündoğdu, bu hakkın milletin değerleriyle hareket eden Memur- Sen in kararlılığının neticesi olduğunu söyledi. Toplu Sözleşme ile ilgili Bakan Faruk Çelik le 4 ayda 32 saat toplantı yaptıklarını ifade eden Gündoğdu, Örgütlenme hakkı ile ilgili belirli bir mesafe kaydedilmiş durumda, stajyerlerin sendikalı olmasının önündeki engeller tümüyle kalktı. 100, 101 çalışana endeksli, çalışan sayısıyla sendikalı olamayan idareciler sendikalı olacak, kamu görevlisi olup özel güvenlikçi olanlar sendikalı olacak ama hala Emniyet in, Genelkurmay ın, Meclis in, Cumhurbaşkanlığı nın memurları sendikalı olamıyor, bu durum bu ülkenin ayıbıdır şeklinde konuştu. Toplu sözleşme heyetiyle alakalı son kararlarının 7 kişiden oluşacak heyet olduğunu ifade eden Gündoğdu, En çok üyeye sahip konfederasyonun genel başkanının heyet başkanlığında, diğer 6 kişi de Resmi Gazete deki üye sayısına göre, 1 üye heyet başkanlığından, üyeli Memur-Sen den 3 üye, üyeli Kamu-Sen den 2 üye, üyeli KESK ten 1 üye olmak üzere 7 kişiden oluşan heyettir. Bundan aşağıya razı olmayacağımızı deklare ettik dedi. Toplantıda Kadın Kolları ile ilgili TOÇ BİR-SEN i tebrik eden Gündoğdu salondaki kadılara seslenerek şunları söyledi: Kadın, çalışan ve idareci olarak, ev hanımı olarak, anne olarak, genç kız olarak, aile biriminin ve toplumun temel taşıdır. Değerler sendikacılığının en önemli merkezi kadındır. Bunu sahaya yansıtmak lazım. Kadın kolları il temsilcilerine, şube başkanlarına buradan çağrıda bulunuyorum. Gelecek kongrelerde komisyon başkanı olarak değil, TOÇ BİR-SEN in İl Başkanı, Şube Başkanı olarak, Genel Merkez Yöneticisi olarak, Genel Başkanı olarak yer alacak şekilde çalışmanız gerekiyor. Genç Memur-Sen projesini de katılımcılarla paylaşan Ahmet Gündoğdu, bu projeyi hayata geçireceklerini ve gençlere örgüt bilincini kazandırarak onlarında ülke yönetiminde, hak arayışında söz sahibi olmalarını sağlayacaklarını belirtti. Memur-Sen olarak üyeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Gündoğdu, TOÇ BİR-SEN in de kendi içinde yapacağı çalışmalarla bu hedefe büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Toplantıda Orman Muhafaza Memurları Derneği Başkanı Fikret Aksu ve TOÇ BİR-SEN Kadın Kolları Genel Başkanı Emine Akgün birer selamlama konuşması yaptılar. Daha sonra Genel Sekreter Mustafa Özkaya ve Genel Mali Sekreter Hüseyin Öztürk başkanlığında Mali İşler Komisyon Toplantısı ile Genel Başkan Günay Kaya ve Kadın Kolları Genel Başkanı Emine Akgün başkanlığında Kadın Kolları Toplantısı yapıldı. Toplantının sonunda TOÇ BİR- SEN e emeği geçmiş olan bürokratlara plaket takdim edildi. Son olarak Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Eğitim ve İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi ni Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Murat Kalaylı okudu. Toplantıya önceden belirlenen programları nedeniyle katılamayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr Veysel Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tebrik telgrafı gönderdi. 9

10 HELAL GIDA DENETÇİ EĞİTİMİ GENEL MERKEZ DE YAPILDI TOÇ BİR-SEN Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığı nca düzenlenen GİMDES Helal Sertifikalı Denetçi Eğitimi Kursu TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi Serdar Güllüoğlu Toplantı Salonu nda yapıldı. Eğitimin sonunda başarılı kursiyerlere Helal Gıda Denetçi Sertifikası verildi. GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kamil Büyüközer e programa desteklerinden dolayı TOÇ BİR-SEN adına teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi. HELAL GIDA SERTİFİKASI ALAN FİRMALAR ET FİRMALARI: Ak Piliç, Bolca Hindi, Alphindi, Aytaç, Aytur Tavuk, Bak Piliç, Beyza Piliç, Bgn Tavukçuluk, Egetav, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, İşlek Gıda, Kandazlar Tavukçuluk, Köy-Tür (Yemsel), Lezita, Öznesil Tavukçuluk, Saray Piliç, Seher Tavukçuluk, Tad Piliç, Saray Piliç, Keskinoğlu, Kırmızı Et, Portakaloğulları, Cantürk Et, Gelka Et, Göktaşlar Et Kombinası, Güler Et, Sarıkız Entegre Et Tesisleri, Vahdet Et (Danet), Konak Et, Bereket Döner, Cihan Et Kombinası, Ekol Et, Gaziantep, Nafia Gıda, Şifa Yemek PEYNİR VE PEYNİR KATKI MADDELERİ: Ballı Süt Ürünleri, Marmara Süt, İtimat Peynircilik, Birsüt, Çaycuma, Doy Doy, Hilal Bereket, Enka Süt, İzi Süt, Ertan Tarım, Uysal Gıda Süt Ürünleri, Kaanlar Gıda, Kocaeli Çiftliği, Köseer Süt Ve Gıda San., Muratbey Peynirleri, Ova Süt, Özışık Süt, Selsüt, Şeker Süt, Tahsildaroğlu, Tek Süt, Ünal Süt, Yörsan, Peyma Hansen, Rumeli Maya FINDIK VE ÜRÜNLERİ; Dost Fındık, Karin Gıda, Progıda, İnci Fındık TEMİZLİK MADDELERİ: 7K Dağıtım (Spumy), Köprü Medikal MAKARNA ÇEŞİTLERİ: Beş-San, Oba, Nuh un Ankara, Selva, Konya Un, Tekinak Gıda, Bunge Gıda YAĞLAR: Ravika Zeytinyağı, Feldo Iffco, Marsan, Sunar Elita, Şifa Yemek BAL FİRMALARI: Aksu Vital, Balhanım, Altınordu Gıda, Balarısı Gıda, Balen Gıda, Nafia Gıda GLİKOZ, FRUKTOZ ŞURUPLARI VE NİŞASTA: Ak Nişasta, Amylum Nişasta, Sunar Mısır, Tat Nişasta BUĞDAY UNLARI: Altınapa, Aydınalp, Ay-Ser Bak Un, Avs Tarım, Bayramoğlu, Bemtat Gıda, Begasan, Birlik Tarım, Hekimoğlu Unları, Daysan Un, Ejder Un Sanayi, Eksun Gıda Tarım, Ektaş Gıda, Emiroğlu Un Sanayi, Erişler Un, Göksular Un, Bal Firmaları, Has Un, Kale Un, Karahan Un, Kartal Gıda, Mersin Un, Özdamar Un, Özdoyuran Gıda, Pak Un, Semolina, Sunar Özlem Un Sanayi,Taşkınlar Un, Tekirdağ Un, Yüksel Tezcan Gıda, Turun, Türsa Tarım Ürünleri, Ulaş Gıda, Ulusoy Un Sanayi, Unsan Un Sanayi, Yeni Un Değirmencilik, Yörükoğulları Gıda, Yüksel Un Sanayi, Aktif Farma, Beyab Gıda, Elit Tarım Ürünleri, Evarom Gıda, Polen Gıda ÇEŞİTLİ GIDALAR: AB Gıda, Cevat Eriş Tavukçuluk, Dedeoğlu Dondurmaları, Durukan Şekerleme, Gaviz Et, Elite Naturel, Hamidiye Su, Ufuk Kimya, Vatan Gıda, Akkim Kimya, Aromsa, Dsa Kimya, Eti Soda, Ankara Soda, Farkem Kimya, Galetaş Gıda, Rotem Kimyevi Maddeler, Dosu Maya, Pakmaya, Csm Bakery Türkiye, Orçay, Penkon Gıda, Seç Salça, Tatlıses Gıda, Tuğrul Tarım, Ümyat, Dedezade Lokumları, Koska (Merter Helva), Kospek Gıda, Özkaymak Cezeryeleri, Şener Gıda, Tatşen Gıda, Semas Gıda, Nafia Gıda 10

11 ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... Ankara 1 Nolu Şube Yeni Yıl Promosyonlarını dağıtmayı sürdürüyor. Artvin Şubemiz bayan çalışanlarına karanfil ve çanta askılığı hediye etti. TOÇ BİR-SEN İstanbul Şubesi tarafından kahvaltı programı düzenledi. Karabük Şubesi, İşletme Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevine atanan Aydın Kırımlı yı ziyaret etti. Kars İl Temsilciliği üyelerinin sorun ve isteklerini dinlendi. TOÇ BİR-SEN Afyonkarahisar Şubesi nin organize ettiği yemekte ALKALOİD çalışanları biraraya geldi. Konya 3 Nolu Şube bayan üyeleri ile bir araya geldi. Manisa İl Başkanlığı, Van a 140 adet battaniye yardımında bulundu. TOÇ BİR-SEN 17 Nolu Sakarya Şubesi Kadınlar Günü sebebiyle bir program düzenledi. Trabzon TOÇ BİR-SEN e Japon meslektaşlarından ziyaret. Zonguldak İl Temsilciliği dört aylık performanslarını değerlendirdi. ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... ŞUBE VE İLLERDEN KISA... KISA... 11

12 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI İLE SORUNLARI GÖRÜŞTÜK Memur-Sen heyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER i ziyaret etti. Ziyarette heyet, çalışanlarla ilgili sorunları Bakan Eker e iletti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya ve Genel Mali Sekreteri Hüseyin Öztürk hazır bulundu. TARGELLİLER İN SORUNLARINI MASAYA YATIRDIK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nda 4/B Targel li olarak çalışmakta iken 16 Nisan 2011 de Memur-Sen Kongresi nde alınan söz ve 4 Haziran 2011 de yayınlanan 632 sayılı KHK ile kadroya alınan Targelliler in devam eden sorunları TOÇ BİR-SEN tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları na aktarıldı. Görüşmede TOÇ BİR- SEN Genel Başkanı Günay KAYA, bütün çalışanların il ve ilçe merkezlerinde çalışması talebinde bulundu. Konuyla ilgili olarak Bakanlık tarafından, hem ülke ekonomisine hem de çalışma hayatına hız kazandırılabilmesi ve Targel li çalışanların sıkıntılarının en aza indirilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca bu çalışmaya, yetkili sendika olarak TOÇ BİR- SEN in de katkıda bulunmasını istedi. Genel Başkan Kaya da TOÇ BİR-SEN olarak çalışanların yalnızca İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalıştırılması ve normal mesai koşulları olması kaydı ile katkıda bulunacaklarını bildirdi. Görüşmelerde Müsteşar Yardımcıları da ziyaret edildi. Ziyaretlere Memur Sen Genel Sekreteri ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya nın yanı sıra Genel Sekreter Mustafa Özkaya, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, Genel Mali Sekreter Hüseyin Öztürk, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Murat Kalaylı, Genel Eğitim Sekreteri Fatih Doğan ve Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen de katıldı. Bununla beraber mevcut durumun (Köyde Çalıştırılmaya karşı) düzeltilmesi için tarihi itibariyle Toç Bir-Sen tarafından Danıştay a No lu evrak ile yürütmeyi durdurma davası açıldı. 12

13 TBMM TARIM KOMİSYONU NA ZİYARET TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, Genel Mali Sekreteri Hüseyin Öztürk, Genel Eğitim Sekreteri Fatih Doğan ve Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve üyelerine iletti. Bakanlıkta çalışan personelin birikmiş sorunlarını tek tek dile getiren heyet, komisyondan sorunların ivedilikle çözülmesini istedi. BEKLENTİ VE TALEPLER BAŞKAN YARDIMCISI KUDBETTİN ARZU YA İLETİLDİ TOÇ BİR-SEN Yönetim Kurulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu ya ziyarette bulundu. Ziyarette TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur- Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Toplu Sözleşme süreci ve talepleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurumlarda çalışan personelin sorunlarına da değinen Kaya, 4/B den 4/A ya geçen personelin sorunlarına değindi. Bu bağlamda köyde çalıştırılmalarla ilgili sıkıntıları dile getiren Kaya, bakanlık yapılanmasıyla özlük hakları kaybolan Şube Müdür ve Müdür Yardımcılarının durumları hakkında bilgi aktardı. Son olarak Lisans Tamamlama ve Ünvan Değişikliği Sınavı ile ilgili talepleri ileten Kaya, taleplerin en kısa zamanda değerlendirileceğini umduğunu belirterek iyi niyet temennilerini dile getirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Arzu ise ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek heyete teşekkürlerini sundu. Ziyarete TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya nın yanısıra, TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, Genel Mali Sekreteri Hüseyin Öztürk, Genel Eğitim Sekreteri Fatih Doğan katıldı. KADRO ALAN PERSONELİN KÖYDE ÇALIŞTIRILMALARINA KARŞI DAVA TOÇ BİR-SEN olarak il ve ilçe merkezleri dışında çalıştırılmalara karşı olduğumuz bilinen bir gerçek. Bu bağlamda sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinin yapılmasından sonra, köyde çalıştırılmalarına karşı Danıştay a tarihinde yürütmeyi durdurma davası açılmıştır. 13

14 MEMUR-SEN DEN ULUSLARARASI ANAYASA KONGRESİ Memur-Sen tarafından düzenlenen Uluslararası Anayasa Kongresi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve siyasi partilerin genel başkan ve temsilcilerinin katılımıyla TOBB Genel Merkezi nde yapıldı. Kongrenin sunumunu TOÇ BİR- SEN Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya gerçekleştirdi. Ayrıca kongreye TOÇ BİR-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile TOÇ BİR- SEN e bağlı Şube ve İllerin yöneticileri de katıldı. Açılışta, TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen in Yeni Anayasa Araştırması nın Koordinatörü Doç. Dr. Osman Can, birer konuşma yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi nin açılışında konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni Anayasa yapmanın tam vakti olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Çiçek, 1982 Anayasası nın Türkiye nin bir problemi olduğunu ifade etti. Yeni Anayasa yapma ihtiyacının yıllardır konuşulduğunu belirten Çiçek, ancak sonra yeniden başa dönüldüğünü ifade etti Son bir defa bu sorunun konuşulup artık Anayasa yapılması gerektiğini söyleyen Çiçek, Çok partili hayata geçtiğimiz yıldan bu tarafa 61 yılın 30 yılında bu anayasayı konuştuk. Her parti burada söylenen söylenmeyen iddialarda bulundu. Herkes şikayet ediyor, herkes yeni bir anayasa diyor, ama buna rağmen yeni anayasa yapamıyoruz diye siyasilere serzenişte bulundu. Konuşmasının ardından Çiçek e Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, temsili anayasa kitabı ve çiçek resmi işlenmiş ebru bir tablo hediye etti. GÜNDOĞDU: YENİ ANA- YASA TALEBİNE BİLİM- SEL DESTEK SUNUYORUZ TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek in ardından kürsüye gelen Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yeni anayasa sürecinde en büyük eksikliğin milletin Yeni Anayasa ya dair taleplerine ve beklentilerine dair bilimsel verilerle desteklenmiş bir çalışmanın olmadığını hatırlattı. Memur-Sen in vesayetin ve vesayetçilerin deşifre edilmesi sürecini hızlandıran Ortak Akıl Mitingleri yle darbe savarlığını ortaya koyduğunu ifade eden Gündoğdu, Özgür Birey, Sivil Toplum, Demokratik Devlet başlıklı Yeni Anayasa Raporu yla, Yeni Anayasa istiyoruz dedik. Yeni Anayasa için, yeni vizyon, yenilenmiş demokrasi algısı ve reddedilemez nitelikte toplumsal irade oluşturulması gerektiği kararıyla, 2010 yılının hemen başında Uluslararası Demokrasi Kongresi ni gerçekleştirdik. Böylece, demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme rüzgarlarının ülkemiz ve milletimiz için daha hızlı esmesine katkı sağlama mücadelemize, yeni bir halka ekledik. 100 yıllık derin anayasa ve onun tasarladığı derin devlet tarafından hem egemenliği kullanması hem de birey ve özne olması engellenen mümtaz milletimizin, egemenlik benimdir meydan okumasına zemin hazırladık dedi. Sahadan Yeni Anayasa Araştırması yla milletin beklentilerinin bilinmesine aracılık ettiklerini de kaydeden Gündoğdu, Uluslararası Anayasa Kongresi yle de, bir yandan bilim ve düşünce insanlarının görüşlerini ifade etmesine, diğer yandan da milletin taleplerini anayasal normlara dönüştürecek TBMM nde grubu bulunan partilere tek seçeneğiniz uzlaşma mesajının verilmesine aracılık edeceklerini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise konuşmasında, Memur-Sen in toplumsal sorunlara katkı sunma adına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını, yapılan kongrenin de bunun örneklerinden biri olduğunu söyledi. Panelin ikinci gününde ise Oturum Başkanlığı nı Prof. Dr. Sacit Adalı nın yaptığı, Yeni Kurumsal Yapılar ve Temel Tercihler konulu panele, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Servet Armağan, Prof. Dr. Kurt Graulich, Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük, Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu konuşmacı olarak katıldı. Oturum Başkanlığı nı Dr. Murat Yılmaz ın yaptığı kongrenin son oturumunda ise, Kongrenin Medya Gözüyle Değerlendirilmesi konusu ele alındı. Konuşmacı olarak panele katılan Zaman Gazetesi nden Prof. Dr. Mümtaz er Türköne, Star Gazetesi nden Prof. Dr. Mehmet Altan, Bugün Gazetesi nden Prof. Dr. Vedat Bilgin, Sabah Gazetesi nden Mahmut Övür ve Taraf Gazetesi nden Melih Altınok iki gün süren kongreyi medya gözüyle değerlendirdi. Siyasi partilerin yeni anayasaya dair görüşlerinin ele alındığı panelin moderatörlüğünü Adalet eski Bakanı Oltan Sungurlu yaparken, Saadet Partisi adına Lütfi Yalman, Ak Parti adına Ayşe Türkmenoğlu, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Has Parti Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı. 14

15 MEMUR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Memur Sendikaları Konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu nda yapılacak değişiklik çalışmaları ve 2012 yılı üye hedefi gündemiyle Ankara İçkale Otel de toplandı. Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu; 2010 yılı Toplu görüşme sürecini, 9 yılın finali olarak tamamladık. Kamu çalışanları lehine birçok yasal değişikliğin gerçekleşmesini sağladık ve Toplu Sözleşme hakkını aldık dedi. Gündoğdu, Diğer konfederasyonlarla aralarında yetki ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu na başvuru hakkı konusunda uzlaşamadık ancak 23 konuda mutabakat sağladık dedi 2012 yılı hedeflerinin 700 bin üye ve tüm hizmet kollarında yetki olarak açıklayan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 2010 yılında 500 bin üye hedefi koyduklarını ve tüm teşkilatların fedakarca çalışmaları sonucunda bu rakamı yakaladıklarına dikkati çekerek, Bundan sonraki hedefimiz, 700 bin üye ve hizmet kollarımızın tamamında yetkili olarak toplu sözleşme masasına oturmak şeklinde konuştu. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Sekreteri ve TOÇ-BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Memur- Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Ahmet Kaytan ın yanı sıra bağlı sendikaların Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. ENGELLİ MEMURLARDAN TOÇ BİR-SEN E TOPLU KATILIM Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü nde çalışan engelli devlet memurları toplu olarak TOÇ BİR-SEN e katıldılar. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü nde gerçekleşen toplu katılım törenine, TOÇ BİR-SEN Genel Sekreteri Mustafa Özkaya, Genel Teşkilat Sekreteri Sabri Kızılkaya, T Kadın Kolları Başkanı Emine Akgün, Ankara 26 Nolu Şube Yönetimi ve engelli çalışanlar katıldı. TOÇ BİR-SEN, sendikacılık tarihinde bir ilke imza atarak, engelli sendikacıların seslerini daha iyi duyurabilmeleri için Engelliler Komisyonu kurulması yolunda önemli bir adım attı. Törende TOÇ BİR-SEN e üye olan çalışanların Engelliler Komisyonu kurulmasına ilişkin istekleri üzerine Genel Sekreteri Özkaya, böyle bir önerinin sendika tüzüğüne aykırılığı bulunmadığını belirterek; Sendika olarak, engelli çalışanlarımızın her zaman yanında daha fazla bulunmaya gayret sarfediyoruz. Sizlerden gelen bu haklı ve bir o kadar da önemli talebin de takipçisi olacak ve biran öce hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi. Bunun üzerine TOÇ BİR-SEN Engelliler Komisyonu nun ilk çalışması olarak sendikaya katılan Atila Yaşar, İbrahim Halil Durmaz, Selin Arslan ve İlker Şaşmaz isimli üç engelli çalışanda komisyonun Engelli Temsilcileri olarak seçildiler. 15

16 TMO T.C. GIDATARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ETVE BALIK KURUMU TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE KIRSALKALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ Gülağaç SGM Açıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ -FİNANSAL KRİZLERİN KURUMLARIN

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

İhracat ($) Özsermaye (TL) Anadolu 500 Gıda Sektörü (2014) İl Ciro (Net Satışlar- TL) Vergi Öncesi kâr (TL)

İhracat ($) Özsermaye (TL) Anadolu 500 Gıda Sektörü (2014) İl Ciro (Net Satışlar- TL) Vergi Öncesi kâr (TL) Anadolu 500 Gıda Sektörü (2014) İl Ciro (Net Satışlar- TL) Vergi Öncesi kâr (TL) İhracat ($) Özsermaye (TL) Çalışan sayısı 1 Tiryaki Agro Gıda Sanayi Gaziantep 2.994.568.011 4.162.648 883.656.886 27.190.500

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

Mobil SGK Araçları Yollarda

Mobil SGK Araçları Yollarda Mobil SGK Araçları Yollarda ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -SOSYAL GÜVENLİKTEKİ GÜVENSİZLİK DÖNEMİNİ KAPATIP, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ -HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Engelliler ve Sosyal Güvenlik

Engelliler ve Sosyal Güvenlik Engelliler ve Sosyal Güvenlik ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI HALİL ETYEMEZ: -ASLINDA HER İNSAN BİR ENGELLİ ADAYI -KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMI SON 10 YIL İÇERİSİNDE YÜZDE 500 ORANINDA ARTTI SGK

Detaylı

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: -TÜRKİYE SON YILLARDA SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK REFORMLAR YAPARAK BİRÇOK UYGULAMA BAŞLATTI SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

GÜNCELLEŞTİRME TARİHİ/DATE OF UPDATE : 11/01/2012

GÜNCELLEŞTİRME TARİHİ/DATE OF UPDATE : 11/01/2012 GÜNCELLEŞTİRME TARİHİ/DATE OF UPDATE : 11/01/2012 BEYAZ ET FİRMALARI (WHİTE MEAT COMPANIES) AK PİLİÇ - BOLU Sertifika Tarihi/Date of Certificate : 06/10/2011 AYTAÇ GIDA - ÇANKIRI ALPHİNDİ - İSTANBUL BAK

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ KULLANIMININ DÜZENLENMESİ HAZIRLIK TOPLANTISI BİLGİ NOTLARI

KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ KULLANIMININ DÜZENLENMESİ HAZIRLIK TOPLANTISI BİLGİ NOTLARI KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ KULLANIMININ DÜZENLENMESİ HAZIRLIK TOPLANTISI BİLGİ NOTLARI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın çağrısı üzerine 04.08.2011 de KESK, Memur-Sen ve Türkiye

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ Üyemiz Akçansa Çimento ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle 19 Ekim 2012 tarihinde YTÜ Oditoryum

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI TOBB KALİTE AKREDİTASYON BELGESİNİ ALDI. 03.02.2016 tarihinde Afyonkarahisar Ticaret Borsasının

Detaylı

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ . 68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı 26 Kasım 2012 tarihinde TÜRMOB Kurulları ve Oda Başkanları nın katılımı ile

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU EK-1: SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU RAPOR NO: RAPOR TARİHİ:01.10.2014 Sağlık-Sen Sivas Şubesi Denetleme Kurulu Üyeleri olarak 31.10.2010-27.08.2014 iki olağan seçim arası idari ve mali

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

Cuma İzmir Basın Gündemi

Cuma İzmir Basın Gündemi 23.01.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi İzmir Medya Platformu Rektör Galip Akhan'la Bir Araya Geldi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan, İzmir yerel ve yaygın medyanın buluştuğu

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Amerika, Japonya ve Ürdün deydi

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Amerika, Japonya ve Ürdün deydi Prof. Dr. Mehmet Haberal, Amerika, Japonya ve Ürdün deydi Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçtiğimiz ay yoğun bir bilimsel kongre programı yaşadı. Kurucusu olduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT) tarafından

Detaylı

TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı

TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı Akdeniz Bölgesi ndeki oda ve borsaların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler de gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, ekonomide

Detaylı

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti Kurban Bayramında Didim Protokolü bayramlaştı sayfa 3 Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz Yıl : 1 Sayı : 47 10/Eylül/2016 DIDIM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi

Detaylı

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ SAYI : KONU : Gazete İlanı../.. 2014 AKDENİZ GAZETESİ Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikamızın () Osmaniye şubesi 3 Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 28/09/2014tarihinde

Detaylı

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 23/05/2010 tarihinde Odamızın 20. Olağan Seçimli Genel Kurulu na göre; oluşturulan Yönetim Kurulumuz, 26/05/2010 tarihinde görev dağılımı yaparak, Enver ÇEVİK Başkan, Nuri ÖZKAN Başkan Yardımcısı, Metin

Detaylı

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi 19 Temmuz tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki olan Babadağ Teleferik Projesi yapımı

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FTSO BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI ZİYARET ETTİ

FTSO BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI ZİYARET ETTİ MART 2014 SAYI 13 FTSO BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI ZİYARET ETTİ Mart 2014 Pazar Günü Belediye Başkanlığı 30 Seçimi öncesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Fethiye Milliyetçi Hareket Partisi(MHP),Cumhuriyet

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ EKİM AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ EKİM AYI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.09.2016 15:35 ANKARA 02.09.2016 15:40 YUNUSEMRE 02.09.2016 16:00 YUNUSEMRE 02.09.2016 16:30 YUNUSEMRE 02.09.2016 17:00 YUNUSEMRE 02.09.2016 17:30 YUNUSEMRE 02.09.2016 18:00 TURGUTLU 02.09.2016 19:15

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 TOPLANTI TARİHİ : 17/04/2015 TOPLANTI SAATİ : 14.30 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ 2015 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ 2015 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ OLAN İLK ARPA BORSAMIZA GELDİ 015 Hasat Sezonu Ürünü Olan İlk Arpa 2Satılmak Üzere 4 Haziran 2015 Perşembe Günü Borsamıza Getirildi. Davuteli Köyünden

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı