Not: Kitabı yazarından edinilebilirsiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Not: Kitabı yazarından edinilebilirsiniz."

Transkript

1 ARDANUÇ AĞZI 1

2

3 Kapaktaki fotoğrafın konusu: Çam sakızı Dizgi, kapak tasarım: Sevgi ŞENOL Bursa, Mart Alıntıya yer verilen sayfada kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. İletişim: Sevgi ŞENOL Not: Kitabı yazarından edinilebilirsiniz. ISBN;

4 Ömer Asım Aksoy un anısına saygıyla. 2

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 9 ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ KISALTMALAR KAYNAKÇA - ALINTI YAPILAN KAYNAKLAR KİTAP KISALTMALARI ESERLERİNDEN ALINTI YAPILAN ŞAİRLER, YAZARLAR ARDANUÇ HARİTASI ARDANUÇ'UN KÖYLERİ ARDANUÇ TARİHİ YER ADLARI COĞRAFİ DURUM SOSYO-KÜLTÜREL EKONOMİK DURUM I. BÖLÜM İNCELEME GİRİŞ SES BİLGİSİ ÜNLÜLER a) Ardanuç ağzındaki ara ünlüler b) Uzun ünlüler c) Kısa ünlüler ç) İkiz ünlüler ÜNLÜ UYUMLARI a) Kalınlık - incelik uyumu ( Büyük ünlü uyumu ) b) Düzlük - yuvarlaklık uyumu ( Küçük ünlü uyumu ) ÜNLÜ DEĞİŞMESİ Kalın ünlülerin incelmesi İnce ünlülerin kalınlaşması Geniş ünlülerin daralması Dar ünlülerin genişlemesi Düz ünlülerin yuvarlaklaşması Yuvarlak ünlülerin düzleşmesi ÜNLÜ DÜŞMESİ Ön seste ünlü düşmesi İç seste ünlü düşmesi Son seste ünlü düşmesi ÜNLÜ TÜREMESİ Ön seste ünlü türemesi İç seste ünlü türemesi

6 3 - Son seste ünlü türemesi ÜNSÜZLER Yazı dilinde bulunmayan ünsüzler ÜNSÜZ DEĞİŞMESİ Önseste ünsüz değişmesi İç seste ünsüz değişmesi Son seste ünsüz değişmesi ÜNSÜZ BENZEŞMESİ ÜNSÜZ İKİZLEŞMESİ İKİZ ÜNSÜZLERİN TEKLEŞMESİ ÜNSÜZ DÜŞMESİ Önseste ünsüz düşmesi İç seste ünsüz düşmesi Son seste ünsüz düşmesi ÜNSÜZ TÜREMESİ Ön seste ünsüz türemesi İç seste ünsüz türemesi Son seste ünsüz türemesi ÜNSÜZLERDE YER DEĞİŞTİRME Yakın Yer Değiştirme Uzak Yer Değiştirme HECE DÜŞMESİ HECE FAZLALIĞI ŞEKİL BİLGİSİ ARDANUÇ AĞZINDA EKLER A. YAPIM EKLERİ İsimden İsim Yapım Ekleri İsimden Fiil Yapım Ekleri Fiilden İsim Yapım Ekleri Fiilden Fiil Yapım Ekleri SIFAT - FİİLLER BAĞ - FİİLLER B - ÇEKİM EKLERİ İSİM ÇEKİM EKLERİ 1 - İyelik Ekleri Ad Durum Ekleri a) Yükleme Durumu

7 b) Yönelme Durumu c) Bulunma Durumu ç) Ayrılma Durumu d) Eşitlik Durumu e) İlgi Durumu f) Vasıta Durumu Aitlik eki İSİMLERDE ÇOKLUK KİŞİ EKLERİ 1 - Birinci tip kişi ekleri İkinci tip kişi ekleri FİİLLERDE KİP VE KİŞİ EKLERİ A - Basit Zamanlar Görülen Geçmiş Zaman Öğrenilen Geçmiş Zaman Geniş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman İstek Kipi Dilek-Şart Kipi Gereklik Kipi Emir Kipi B - Fiillerin Birleşik Kipli Çekimleri 1 - Hikâye Rivayet Şart EK - FİİL SORU EKİ Mİ OLUMSUZLUK EKİ BİLDİRME EKİ EKLERDE İŞLEKLİK YAZI DİLİNDE OLMAYAN EKLER FARKLI GÖREVDE DE KULLANILAN EKLER KELİMELER ZAMİRLER SIFATLAR

8 ZARFLAR EDATLAR SONUÇ II. BÖLÜM DERLEMELER ATASÖZLERİ 1 - Atasözleri Sözlüğü nde Olmayan Atasözleri Benzer Söylenişte Olan Atasözleri DEYİMLER 1 - Deyimler Sözlüğü'nde Olmayan Deyimler Benzer Söylenişte Olan Deyimler ÜNLEMLER DUALAR BEDDUALAR MÂNİLER BİLMECELER ÇOCUK OYUNLARI YANILTMAÇLAR FIKRALAR DÜĞÜN GELENEĞİ KAÇAN KIZIN DESTANI YILBAŞI EĞLENCELERİ İNANIŞLAR, ÂDETLER III. BÖLÜM SÖZLÜK SÖZLÜĞÜN DÜZENİ ÇOCUK DİLİ DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK'TE, DEDE KORKUT'TA VE ÖTEKİ TÜRK LEHÇELERİNDE, AĞIZLARINDA DA BULUNAN SÖZCÜKLER YEMEKLER - YİYECEKLER MEYVE ADLARI YÖREYE ÖZGÜ KİŞİ ADLARI SEVGİ ŞENOL

9 ÖNSÖZ Kültürümüzün temelini oluşturan halk edebiyatının sözlü ürünleri zamanla unutulmakta, ağız özellikleri hızla değişmektedir. Memleketim olan Ardanuç un halk kültürü ürünlerinin derlenmesi, ağız özelliklerinin bir an önce yazıya geçirilmesi gerektiği inancıyla bitirme tezim için 1971 de başladığım derleme çalışmalarımı genişlettim. Ardanuç ta ağız araştırmasının yapılmamış olması da bu konu üzerinde çalışmam için önemli bir nedendi. Ardanuç un dağlık bir yörede oluşu ağız özelliklerinin korunmasını sağlamışsa da okuryazarlık oranının fazlalığı, hızla artan köyden şehire göç, iletişim araçlarının yaygınlaşması, öğretmenlerin memurların etkisi, ağız özelliklerini de değiştirmektedir. Dilin inceliği zenginliği, kadın konuşmalarında daha ayrıntılarıyla ortaya çıkar. Derlemecilerin özellikle kadınları konuşturma isteğinin nedeni budur. Kadın olmam, orada doğup büyümüş, yaşamış olmam derlemelerimde büyük kolaylık sağlamıştır. Derleme ürünlerinin çoğu doğal ortamlardaki günlük konuşmalar sırasında kayda alındı ve yazıya geçirildi. Bu da, yöre insanı olmayan derlemecilerin yaptığı ses kayıtlarında rastlanan sessiz konuşma, düzgün konuşmaya çalışma gibi sakıncaları ortadan kaldırmıştır. Bu çalışmada, kırk yıldan uzun bir sürede derleyip yazıya geçirdiğim sözlü dil ürünleri, atasözleri, deyimler, ünlemler, dualar, beddualar, mâniler, bilmeceler, türküler, yöresel sözler ve bu ürünlerin incelenmesi sonucu yapılan ağız araştırması yer almaktadır. Ayrıca halkbilimi açısından önemli gördüğümüz ve gün geçtikçe unutulan çocuk oyunları, düğün gelenekleri, yılbaşı eğlenceleri, fıkralar, inanışlar, âdetler de derlemeye alınmıştır. Sözlük bölümü ayrı bir derleme konusu olarak incelenmiştir. Ardanuç ağzında kullanılan pek çok Türkçe sözcüğün yabancı olduğu düşünülmekte, bunların çoğunun Gürcüce den alınma olduğu sanılmaktadır. Tarih boyunca komşuluk ilişkileri olan, savaşlar göçler nedeniyle iç içe yaşamak zorunda kalan ulusların dillerinden, Rusça dan (istiḵan, ḳartopi, ḵırvanḵa, ṗiçḵa, put, vedro), Ermenice den (merek, ṭıġa), Gürcüce den (bardi, ḉadi, ḉinḉar, ḫarşo, ṗarḵi, ṭaḵo) alınma sözcükler, Artvin, Şavşat, Yusufeli, Posof, Ahıska ağızlarında olduğu gibi Ardanuç ağzında da vardır. 7

10 Türkçe'den de Gürcüce'ye birçok sözcük ( buğa, burği, çakmak, çanta, çekiç, çopur, çömçe, dalga, halı, han, haşlama, kaçak, kar, kavur-ma, keçe, kete, kırmızı, koç, koçak, kolga, koru-, köpek, körpe, sırma, sıska, ocak, oyun, sapa, sarma, ütü, üzengi) geçmiştir. 1 Bu durum yaşayan canlı bir varlık olan dilin doğal sonucudur. Ne var ki, Eski Türkçe den, Divanü Lûgat-it-Türk ten, Dede Korkuttan günümüze gelen, eski kaynaklarda her bulduğumda heyecanlandığım "ḫorom, ḵaşḵa, kom, komzek, ḵop, momo, opo, tat, ṭada, tepur" gibi pek çok Türkçe sözcüğün de yabancı sanılması üzücüdür. Bu yanılgıyı düzeltmek amacıyla Türkçe sözcükler için kaynaklarıyla tanıklar gösterilmiştir. Ardanuç ağzındaki işlevselliğini göstermek için de atasözü, deyim, mani, bilmece gibi sözlü dil ürünlerinden örnekler verilmiş, Ardanuçlu şairlerin, yazarların eserlerinden alıntılar yapılarak kullanım örnekleri verilmiştir. Yazımda karışıklığa yol açmamak için derlemeler ve kullanım örnekleri, Ardanuç'ta çoğunluğun kullandığı birinci ağız grubu ağzıyla yazılmıştır. Çeviri yazıdaki karışıklığı gidermek için de Türkçe Sözlük'te yer alan ve ağız araştırmalarında kullanılan genel işaretler kullanılmıştır. Teşekkür: Derleme örneklerimi inceleyip, "Uygulamakta olduğunuz yöntemini de beğendim." diyerek beni yüreklendiren Ömer Asım Aksoy u saygıyla anıyorum. Yazdıkları mektuplarla, yayınladıkları yazılarla önceki çalışmamı değerlendirip beni onurlandıran, yol gösteren Ali Osman Atak'ı, Avni Memioğlu'nu, Hayrettin Tokdemir'i, İbrahim Adiloğlu'nu, Osman Ünsal ı, Zeki Memioğlu'nu saygıyla anıyor; Âdil Vahaboğlu'na, Dursun Ali Pehlevan'a, Kâzım Ertürk'e, Mazhar Kükey'e, Müfit Levent'e, Nusret Ertürk'e, Rasim Bakırcıoğlu'na, Süleyman Yılmaz'a, Şakir Pehlivan'a, Yüksel Ersoy'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Avni Ünsal'a, "Kelime hazinem dar olduğu için ilk şiirlerimi hep Ardanuç ağzıyla yazdım." diyen Osman Kaya'ya, şiirlerinden yararlanmam için özel defterlerini, kitaplarını veren şairlere yazarlara, derlemelere katkıları olan Ardanuç Lisesi öğretim yılı son sınıf öğrencilerime ve kitabın basımına katkıda bulunan Ardanuç belediye başkanı Yıldırım Demir'e de teşekkür borçluyum. Sevgi ŞENOL, Mart, İ. ARISOY, Gürcüce Türkçe Sözlük, TDK Yay. Ankara,

11 ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ a á a - e arasında ince a ( -ikán, kán, kándara, tikán, dirgán ) b c ç ḉ ç - c arası bir sestir. Daha çok ön seste görülür. ( ḉadi, ḉaḫḉaḫ, ḉankla-, ḉırıl-) d e é e - a arası bir e ünlüsüdür. ( gelécaḫ mi, verécaymiş ) f g ğ ġ Art damak ğ'si. ğ sesinden daha koyu, baskılı ve belirli bir ġ'dir. ( aġaç, aġır, aġla-, baġır-, haġıl, ṭaġıt-, yoġurt ) h ḫ Hırıltılı, sızıcı, art damak h'si. (arḫa, artuḫ, biçaḫ, ḫali, ḫarbul) ı í i ye yakın bir ı dır. ( çıḫíyer, dedím, geldíz mi, verdím ) i j k ḳ Yazı dilindeki art damak k sından daha kalın ve koyu hissedilen bir k'dir. ( ḳalın, ḳara, ḳoç, ḳolay, ḳoyun, ḳuri, ḳuzi ) ḵ k-g arası bir ünsüzdür. ḳ ya göre daha önde teşekkül eder. ( ḵaḫ, ḵedel, ḵeş, ḵo ḫ, ḵop ) l m n ñ orta ve art damak n si o 9

12 ó o - ö arasında bir ünlüdür. (bóyuk, dón-, kóti, kóy, óli ) ö p ṗ p - b arası bir sestir. Daha çok önseste görülür. (ṗal, ṗaluḫ, ṗarmaḫ, ṗitik ) r s ś s - ç arası bir sestir. Peltek s de diyebileceğimiz bir s'dir. ( śaśa, śirip, śumṗo ) ş t ṭ t - d arası duyulan bir sestir. ( ṭal, ṭamar, ṭamla, ṭana, ṭul, ṭuṭaḫ ) u ú ü ye yakın duyulan incelmiş bir u ünlüsüdür. ( bólúk, dúgun, kúsúli ) ü v ṽ çift dudak v si. ( köṽ, oṽṽeh) y z ˊ Ünlüler üzerinde incelik işareti. Ünlüler üzerinde kısalık işareti. Ünlüler üzerinde uzunluk işareti. - Eylemlerde mastar eki yerine kullanılır. Konuşma çizgisi olarak kullanılır. / Bir sözcüğün değişik söyleyişlerini ayırmakta kullanılmıştır. ( yeḫanti / yıḫanti ) < Sözcük ile sözcüğün ilk kaynağı olan dilin kısaltması arasına konur. ( ḳıltıḫ < ET kıltık: baş, uç, taraf ) Sözcüğün değişim aşamalarını gösterirken kullanılır. > Seslerin, eklerin, sözcüklerin sonraki kullanım biçimini gösterir. 10

13 KAYNAKÇA ALINTI YAPILAN KAYNAKLAR ABAŞİZE, İr., R. METREVELİ, Arn. ÇİKOBAVA, Ş. DZİTZİGURİ, M. CABAŞVİLİ, Kartuli Enis Leksikoni (Gürcü Dilinin Sözlüğü), Gürcistan Bilimler Akademisi Yay. Tiflis (Tbilisi) 1985 AHUNDOV, Ehliman, Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri, Türk çeviri yazısına aktaran, "Giriş" ve "Sözlük" bölümlerini yazan Semih TEZCAN, TDK Yay. Ankara, 1978 AKALIN, Mehmet, Tarihi Türk Şiveleri, TKAE Yay.161, Ankara,1998 AKKAYA, Hikmet, Karadağ Yolları, Ankara, 1960 AKSAKAL, Nuri, Kürdevan'dan Mektup Var, Ürün Yay. Ankara, 2011 AKSOY, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1, 2, TDK Yay. Dördüncü Baskı, Ankara, Gaziantep Ağzı III, TDK Yay. D. 23, İstanbul, 1946 ARAT, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig III, İndeks, TKAE Yay. 47, İstanbul, Eski Türk Şiiri, TTK Yay. 2, Ankara, Kıpçaklar, İslam Ansiklopedisi ARATAN, Ekrem Ural, Kaşgar Ağzından Derlemeler, TKAE Yay. 12, Ankara, 1965 ARIKOĞLU, Ekrem, Klara Kuular, Tuva Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Ankara, 2003 ARISOY, İbrahim, Gürcüce-Türkçe Sözlük, TDK Yay. Ankara, 2010 Artvin İl Yıllığı,

14 ATA, Aysu, Karahanlı Türkçesi, Türkçe (Ryland Nüshası), TDK Yay. Ankara, 2004 İlk Kur'an Tercümesi ATALAY, Besim, Türk Dilinde Ekler Ve Kökler Üzerine Bir Deneme, TDK Yay. İstanbul, Abuşka Lûgati veya Çağatay Sözlüğü, Ankara, 1970 AYDİN, Yener, Gevhernik, Bursa, 2012 BANG, W., G.R. RAHMETİ, Oğuz Kağan Destanı, M.E.B. Devlet Kitapları, 1000 Temel Eser, İstanbul-1970 BANGUOĞLU, Tahsin, Türkçenin Grameri, Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yay. 2. Basılış, 528, Ankara, 1986 BASKAKOV, N. A., T. M. TOŞÇAKOVA, Altayca-Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Emine Gürsoy - NASKALİ, Muvaffak DURANLI, TDK Yay. Ankara, 1999 BATTAL, Abdullah, İbn-i Mühennâ Lûgati, TDK Yay. 3. Baskı Ankara, 1997 BAYRAKTAR, Necat, Gönül Duvarım, Kara Mavi Yay. İstanbul, Fişlendik, Adapazarı, 2011 BEHBUTOV, Sefi, Azǝrbaycan Dialektoloji Lüğǝti II, TDK Yay. Ankara, 2003 BURAN, Ahmet, Keban Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, TDK Yay. Ankara, 1997 BURHANİ, Yakup ve Efkâri Karşılaşmaları, Artvin, 1966 Bütün Yönleriyle Ardanuçlu Efkâri, Hotey-Der Yay. Ankara, 1976 CAFEROĞLU, Ahmet, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. İstanbul, Türk Dili Tarihi II, Türk Dili Tarihi I-II, Enderun Yay. 17, İstanbul,

15 ... Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Kars, Erzurum, Çoruh İlbaylıkları Ağızları, TDK Yay. Ankara, 1995 CANGİDZE, V, Cikia, S, Gürcüce- Türkçe Ve Türkçe - Gürcüce Kısa Sözlük 1973 COŞARİ, Ergül Keskin, Geç Kaldın, Kara Mavi Yay. İstanbul, 2010 ÇAĞATAY, Saadet, Türk Lehçeleri Örnekleri, VIII. Yüzyıldan XVIII yy.a Kadar Yazı Dili, 2. baskı, AÜDTCF Yay. No 62 Ankara, Türk Lehçeleri Örnekleri II, Yaşayan Ağız Ve Lehçeler, AÜDTCF Yay. 214, Ankara, 1972 ÇELİK, Enver, Daldan Dala, Kocaeli, 1997 ÇENELİ, İlhan, Türkmen Türkçesi Sözlüğü, TDAY, Belleten TDK Yay. 527, Ankara, 1986, s ÇETİN, Aydın, Rusça Konuşuyor Musunuz? Konuşma Klavuzu I, Üçüncü Baskı, ty. Trabzon ÇIRALAR, Taştan, Sev de Can Kat, Kum Yay. İstanbul, 2004 ÇORUH, 1965, Sayı 2 DEMİR, Necati, Ordu İli ve Yöresi Ağızları, TDK Yay. Ankara, 2001 DEMİRCAN, Ömer, Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni ve Türkiye Türkçesinde Sesler, TDK Yay. Ankara, 1979 DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1970 DOĞUŞ, Kars Halkevi Aylık Dergisi, Kars, 1939 DURMUŞ, Fevzi, Artvin Fıkraları, Ankara

16 EBÛ-HAYYÂN, Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrâk, Çev. A. Melek ÖZYETGİN, Köksav, Ankara, 2001 EBULGAZİ, Bahadır Han, Şecere-i Terâkime (Türkmenlerin Soykütüğü), Haz. Zuhal Kargı Ölmez, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 3, Ankara,1996 EDİP AHMET B. Mahmud Yükneki, Atebetü'l Hakayık, Haz. Reşit Rahmeti ARAT, TDK Yay. C II, İstanbul, 1951 EDİP, Kemal, Urfa Ağzı, TDK Yay. Ankara, 1991 EMET, Erkin, Doğu Türkistan Uygur Ağızları, TDK Yay. Ankara, 2008 EMİROĞLU, Kudret, 1989 Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü, Ankara, ERASLAN, K., O. F. SERTKAYA, Nuri YÜCE, Kutadgu Bilig III- Dizin, TKAE Yay. Ankara, 1969 ERCİLASUN, A. Bican, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Kültür Bakanlığı Yay. 1371, Ankara, Kars İli Ağızları, TDK Yay. Ankara, 2002 EREN, Hasan, Anadolu Ağızlarında Rumca, İslavca Ve Arapça Kelimeler, TDAY Belleten 1960, Ankara, 1960, s ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı I, TDK Yay. Ankara, Dede Korkut Kitabı II, TDK Yay. Ankara, Orhun Abideleri, Devlet Kitapları 1000 Temel Eser 32, İstanbul, Azeri Türkçesi, İÜEF Yay. No: 1633 İstanbul, Türk Dili Lise 1, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, İstanbul, Türk Dilbilgisi, İÜEF'nin 785 Numaralı yayımından aynı basım, Boğaziçi Yay. 16. Baskı, İstanbul, 1985 ERTEN, Münir, Diyarbakır Ağzı, TDK Yay. Ankara

17 ERTÜRK, Hüsnü, Aklın Kavgası, Ankara, 1974 ERTÜRK, Kâzım, Gazap Çiçekleri, İzmir, Zaman Dönemeci, İzmir, 2009 ERZURUMLU DARÎR, Kıssa-i Yûsuf, (Yusuf u Züleyhâ) İnceleme- Metin-Dizin, Haz. Leyla KARAHAN, TDK Yay. Ankara, 1994 EYÜBOĞLU, İsmet Zeki, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci Basım, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1991 GABAİN, A Von, Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet AKALIN, TDK Yay. Ankara, 1988 GAYDARCİ, G. A., E. K. KOLTSA, L. A. POKROVSKAYA, B. P. TUKAN, Gagauz Türkçesinin Sözlüğü, Aktaranlar: A. Mecit DOĞRU, İsmail KAYNAK, Kültür Bak. Yay. Ankara, 1991 GEMALMAZ, Efrasiyap, Erzurum İli Ağızları I-II-III, Atatürk Üniversitesi Yay. 487 Erzurum, 1978 GÖKALP, Mehmet, Artvin Saz Şairleri, Asır Ajan Yay., İstanbul, ty. GÖKYAY, Orhan Şaik, Dedem Korkutun Kitabı, Başbakanlık Kültür Müşteşarlığı, Kültür Yay. İstanbul, 1973 GRÖNBECH, K., Kuman Lehçesi Sözlüğü, Codex Cumânicus'un Türkçe Sözlük Dizini, Çev. Kemal AYTAÇ, Kült. Bak. Yay. 1396, Ankara, 1992 GÜLENSOY, Tuncer, Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma, TKAE, Ankara, Doğu Anadolu Osmanlıcası, TKAE, Ankara, Kütahya ve Yöresi Ağızları, TDK Yay. Ankara Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, I, II TDK Yay. Ankara,

18 GÜLVAHABOĞLU, Âdil, Islığını Derin Çal Yüzyılları Getirsin, Payda Yay. Ankara, 2012 GÜNDÜZ, Ali, Çoruh Havzası ve Artvin, Ankara, 2001 GÜRER, Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay. Ankara 2007 HACIEMİNOĞLU, Necmettin, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay. Ankara, 2008 HACILI, Asif, Aydın Poladoğlu, Ahıska Türk Folkloru, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. Ankara, 2001 HATİBOĞLU, Vecihe, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, TDK Yay. Ankara Türkçenin Ekleri, TDK Yay. 2. Baskı, Ankara, 1981 HAVADAR, Süleyman, Anadolu Destanı, Günce Yay. Ankara, Anadolu Destanı Acıelma, Ankara, Köy Öğretmeninin Mandolini, Alter Yay. Ankara, 2012 HENGİRMEN, Mehmet, Türkçe-Özbekçe Konuşma Klavuzu, Türkça- Özbekça Sözlaşgiç, Çev. Yusuf BERDİYAR, Engin Yay. Ankara, 1992 İNAN, Abdülkadir, XIII.-XV. Yüzyıllarda Mısır'da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve Halis Türkçe, TDAY baskı, 1988 İZBUDAK, Velet, El-İdrâk Haşiyesi, TDK Yay. 2. Baskı, Ankara, 1989 KARAAĞAÇ, Günay, Çağatayca El Kitabı, İÜEF Yay. No: 3412 İstanbul, 1988 KARADENİZ, Bekir, Artvinli Halk Şairleri, Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yay. 1 Ankara,

19 KARADOĞAN, Ahmet, Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler, TDAY-Belleten 2001/I-II'den ayrı basım s , Ankara, 2003 KARAHAN, Leyla, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yay. Ankara, 2011 KARAHAN, Yüksel, Çiçek Sepeti, Adapazarı, 2011 KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi, Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesi, İÜEF-TDED C XII'den ayrıbasım, s , İstanbul, 1963 KARASÜLEYMANOĞLU, Şahver, Ankara, 2004 Şiirimizde Artvin, Sahara Yay. KAŞGARLI Mahmud, Divanü Lûgat-İt-Türk Tercümesi, Dizini I-II- III-IV, Çev. Besim ATALAY, TDK Yay. Ankara, KAUP, Wıllı Bang, Berlindeki Macar Enstitüsünden Türkoloji Mektupları, Çev. Şinasi TEKİN, Atatürk Üniversitesi Yay. No: 408, Erzurum, 1980 KAYA, Osman, Bir Ömrün Şiirleri, Kum Yay. İstanbul, Evreni Bütün Edelim, Kum Yay. İstanbul, Elli Senemi Verdim, Kara-MaviYay. İstanbul, 2010 KIRZIOĞLU, Fahrettin, "Artvin Tarihi" Artvin İl Yıllığı, Yukarı-Kür Ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar, TTK Yay. Ankara, Dede-Korkut Oğuznameleri II. Kitap, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. Ankara, 2000 KORUCU, Sevinç, Artvin Folklorundan Örnekler, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Yayınlanmamış Bitirme Tezi, 1989 KOŞAY, Hamit Zübeyir, Susmuş Saz, İstanbul, 1949 KÖROĞLU, Kemalettin, Tarihte Ardanuç, Livane Dergisi, Mayıs

20 KURGAN, Şükrü, İzahlı Eski Metinler Antolojisi, Maarif Vekilliği Yay. Ankara, 1943 KÜKEY, Mazhar, Uygulamalı Örneklerle Türkçede Fiiller, Ankara, Türkçenin Sözdizimi, Ankara, 1975 LE COG, A. Von, Türkçe Mani Elyazıları, Çev. Fuat KÖSEARİF, TDK Yay. İstanbul, 1936 Meydan Larousse C. 2, s. 509, Meydan Yay NECİP, Emir Necipoviç, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, Rusçadan Çev. İklil KURBAN, TDK Yay. Ankara, 1995 NEMETH Gyula, Kumuk ve Balkar Söz Notları, Çev. Hüseyin Namık ORKUN, ty Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğü, Çev. Kemal, AYTAÇ, Kültür Bak. Yay. Ankara, 1990 OCAK, Mikail, Donmuş Umutlar, Bursa, 1999 OLCAY, Selahattin, A. Bican ERCİLASUN, Ensar ASLAN, Arpaçay Köylerinden Derlemeler, TDK Yay. Ankara, 1976 ORALTAY, Hasan, Nuri YÜCE, Saader PINAR, Kazak Türkçesi Sözlüğü, Türk Dünyası Araştırmaları Yay. 8, İstanbul, 1984 ORKUN, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, TDK Yay. İstanbul, 1936 ÖNAL, Ülkü, Artvin Yöresi Çocuk Oyunları, Ankara, Artvin Yöresi Yemekleri, Ankara, 2013 ÖNER, Mustafa, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, TDK Yay. Ankara, 1998 ÖZÇELİK, Hamza, Âşık Devâmi ve Ataları, Ankara,

21 ÖZDEMİR, Halit, Artvin Tarihi, 2. Baskı, Ankara, 2002 ÖZDER, Adil, Artvin Folkloru, Ankara Artvin İli Bilgileri I - II, Ankara, 1971 ÖZKAN, Nevzat, Gagavuz Türkçesi Grameri, TDK Yay. Ankara, 1996 ÖZTÜRK, Rıdvan, Ankara, 1997 Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, TDK Yay. PAASONEN, H., Çuvaş Sözlüğü, TDK Yay. C. III. 7, İstanbul, 1950 PEKACAR, Çetin, Kumuk Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Ankara, 2011 PRÖHLE, Wilhelm, Karaçay Lehçesi Sözlüğü, Çev. Kemal AYTAÇ, Kültür Bak. Yay. /1304, Ankara, 1991 RASONYİ, L., Kuman Özel Adları, TKAY III-IV-V-VI, , Ankara SAFRAN, Mustafa, Yaşadıkları Sahalarda Yazılan Lûgâtlara Göre Kuman/Kıpçaklar'da Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yaşayış, TKAE Yay. 137, Ankara, 1993 SAĞIR, Mukim, Erzincan ve Yöresi Ağızları, TDK Yay. Ankara, 1995 SIRKAŞEVA, L. T. Ryumina, N. A. Kuçigaşeva, Teleüt Ağzı Sözlüğü, Çevirenler, Şükrü Halûk AKALIN, Caştegin TURGUNBAYEV, TDK Yay. Ankara, 2000 SOLMAZ, Halis, ANAGERT, ty. STURTEVANT, Edgar H., Eti Dili Sözlüğü, Çev. Münire B. ÇELEBİ, TDK Yay. İstanbul, 1946 SULTAN, Ate, EFKÂRİ, Çoruh Yaylaları, Artvin, 1966 ŞAVK, Ülkü Çelik, Kırgız Atasözleri, TDK Yay. Ankara,

22 ŞENOL, Sevgi, Artvin-Ardanuç Ağzından Derlemeler İnceleme-Derlemeler- Sözlük, Bursa, Ardanuç'tan Bir Güldeste Gönül Kocamaz, Bursa, 2000 SHAW, Robert Barkley, Kaşgar ve Yarkend Ağzı Sözlüğü, Rusçadan çeviren ve eklemelerle yayına hazırlayan Fikret Yıldırım, TDK Yay. Ankara, 2014 ŞİRELİYEV, M. Ş., M. İ. İSLAMOV, Azǝrbaycan Dialektoloji Lüğǝti I, TDK Yay. Ankara, 2010 Tarama Sözlüğü I-VIII, TDK Yay. TTK Basımevi, Ankara TAVKUL, Ufuk, Başhüyük'ten Derlenen Karaçayca Sözler, TDAY- Belleten 1989, s Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Ankara, 2000 TAYMAS, Abdullah Battal, Kazan Türkçesinde Atasözleri Ve Deyimler, TDK Yay. Ankara, 1968 TEKİN, Talat, Orhun Yazıtları, TDK Yay. Ankara, 2010 THURY, Jozsef, "Behçet-ül-Lûgat" adlı Çağatay Lûgati, Çev. Hüseyin Namık ORKUN, ty. TİMURTAŞ, Faruk K., Eski Türkiye Türkçesi XV. yy. Gramer- Metin-Sözlük, İÜEF Yay. No: 2157, İstanbul, 1977 TOKDEMİR, Hayrettin, Artvin Destanı, Ankara, 1978 TOPARLI, Recep, Sadi ÇÖGENLİ, Nevzat H. YANIK, Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, TDK Yay. Ankara, Hanifi VURAL, Recep KARAATLI, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. 2. Baskı Ankara, 2007 TURAN, Zikri, Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, TDK Yay. Ankara,

23 Türkçe Sözlük, TDK Yay. 11. Baskı Ankara, 2011 USTA, Erbay, İçimdeki Volkan, Elele Yay. Ankara, 2012 USTA, Nusret, Gönül Pınarında Artvin, Rize, 1998 ÜLKÜSAL, Müstecip, Dobruca'daki Kırım Türklerinde Atasözleri Ve Deyimler, TDK Yay. Ankara, 1970 ÜNSAL, Avni, Gönül Bahçemden, Ersoy Hukuk Bürosu Yay. Ankara, 2000 YAMAN, Ertuğrul, Nizamiddin MAHMUD, Özbek Türkçesi - Türkiye Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi - Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu, TDK Yay. Ankara, 1998 YAVUZ, Muammer, Efsaneleri Doğrulayan Harabe ve Yapıtlar, Kültür-Artvin, 1968, sayı 8 YAZICI, Hasan Hüseyin, Gönül Bağları, Bursa, 2005 YAZICI, Yüksel, Ölüm Var Ayrılık Yok, İstanbul, 1989 Yazım Kılavuzu, TDK Yay. 27. Baskı Ankara, 2012 YILMAZ, Süleyman, Bahçe, I. Kitap, ty.... Bahçe, II. Kitap, ty.... Bahçe, 3. Kitap Bursa, Bahçe, 4. Kitap Bursa, 2006 YUDAHİN, K. K., Kırgız Sözlüğü Cilt 1, 2, Çev. Abdullah TAYMAS, TDK Yay. Ankara, 1988 ZEMAHŞERİ, Mukaddimetü'l - Edep, Çev. Nuri YÜCE, TDK Yay. Ankara,

24 KİTAP KISALTMALARI A AAS AD ADL (I) ADL (II) ADS AH AHYÖ AKD AL AT ATF ATS BDK BKT BL BTM CC ÇBK ÇEK ÇS DA DAO Ded.KK DKK DKO DTAD DLT DTCFD DTUA EATE Anagert, bkz. H. Solmaz Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, bkz. L. Karahan Artvin Destanı, bkz. H. Tokdemir. Azǝrbaycan Dialektoloji Lüğǝti-I bkz. M. Ş. Şireliyev Azǝrbaycan Dialektoloji Lüğǝti II, bkz. S. Behbutov Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1, 2, bkz. Ö.A. Aksoy Atebetü'l Hakayık, bkz. Edip Ahmet Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri, bkz. E. Ahundov Arpaçay Köylerinden Derlemeler, bkz. S. Olcay Abuşka Lûgati veya Çağatay Sözlüğü, bkz. B. Atalay Azeri Türkçesi, bkz. M. Ergin Ahıska Türk Folkloru, bkz. A. Hacılı Altayca-Türkçe Sözlük, bkz. N. A. Baskakov Başhüyük'ten Derlenen Karaçayca Sözler, bkz. U. Tavkul Bugünkü Kıpçak Türkçesi, bkz. M. Öner "Behçet-ül-Lûgat" adlı Çağatay Lûgati, bkz. J. Thury Berlindeki Macar Enstitüsünden Türkoloji Mektupları, bkz. W. B. Kaup Codex Cumânicus, bkz. K. Grönbech Yukarı-Kür Ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar, bkz. F. Kırzıoğlu Çağatayca El Kitabı, bkz. G. Karaağaç Çuvaş Sözlüğü bkz. H. Paasonen Diyarbakır Ağzı, bkz. M. Erten Doğu Anadolu Osmanlıcası, bkz. T. Gülensoy Dedem Korkutun Kitabı, bkz. O.Ş. Gökyay Dede Korkut Kitabı, I, II bkz. M. Ergin Dede Korkut Oğuznameleri, bkz. F. Kırzıoğlu Dobruca'daki Kırım Türklerinde Atasözleri Ve Deyimler, bkz. M. Ülküsal Divanü Lügat-İt Türk Tercümesi, bkz. Kaşgarlı Mahmut Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Doğu Türkistan Uygur Ağızları, bkz. E. Emet Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, bkz. G. Gürer 22

25 EATYE Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler, bkz. A. Karadoğan EDS Eti Dili Sözlüğü, bkz. E. H. Sturtevant EİA Erzurum İli Ağızları I-II-III, bkz. E. Gemalmaz EMA İzahlı Eski Metinler Antolojisi, bkz. Ş. Kurgan ETG Eski Türkçenin Grameri, bkz. A.V. Gabain ETŞ Eski Türk Şiiri, bkz. R. R. Arat ETT Eski Türkiye Türkçesi XV. yy., bkz. F. K. Timurtaş ETY Eski Türk Yazıtları, bkz. H. N. Orkun EUTS Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, bkz. A. Caferoğlu EYA Erzincan ve Yöresi Ağızları, bkz. M. Sağır G Gevhernik, bkz. Y. Aydin GA Gaziantep Ağzı, bkz. Ö. A. Aksoy GTG Gagavuz Türkçesi Grameri, bkz. N. Özkan GTS Gagauz Türkçesinin Sözlüğü, bkz. G. A. Gaydarci Gür.TS Gürcüce-Türkçe Sözlük, bkz. İ. Arısoy İH El-İdrâk Haşiyesi, bkz. V. İzbudak İML İbn-i Mühennâ Lûgati, bkz. A. Battal K Kıpçaklar, bkz. R. R. Arat KA Kırgız Atasözleri, bkz. Ü. Ç. Şavk KAD Kaşgar Ağzından Derlemeler, bkz. E. U. Aratan KB Kutadgu Bilig III, İndeks, bkz. R. R. Arat KBLS Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğü, bkz. G. Nemeth KBS Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, bkz. T. Gülensoy KBSN Kumuk ve Balkar Söz Notları, bkz. G. Nemeth KBYA Keban Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, bkz. A. Buran KEL Kartuli Enis Leksikoni (Gürcü Dilinin Sözlüğü), bkz. İr. Abaşize Kİ Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrâk, bkz. Ebȗ-Hayyan KİA Kars İli Ağızları, bkz. A. B. Ercilasun KKT Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesi, bkz. A. F. Karamanlıoğlu, KKY Yaşadıkları Sahalarda Yazılan Lûgâtlara Göre Kuman/ Kıpçaklar'da Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yaşayış, bkz. M. Safran KLS Karaçay Lehçesi Sözlüğü, bkz. W. Pröhle KM Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, bkz. R. Toparlı 23

26 24 Kmk.TS Kumuk Türkçesi Sözlüğü, bkz. Ç. Pekaçar KMTS Karaçay Malkar Türkçesi Sözlüğü, bkz. U. Tavkul KMV Kürdevan'dan Mektup Var, bkz. N. Aksakal KÖA Kuman Özel Adları, bkz. L. Rasonyi KS Kırgız Sözlüğü, bkz. K. K. Yudahin KT Karahanlı Türkçesi, bkz. A. Ata KTAD Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler, bkz. A. Taymas KTG Karahanlı Türkçesi Grameri, bkz. N. Hacıeminoğlu KTLS Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, bkz. A. B. Ercilasun KTS Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, bkz. R. Toparlı KY Kıssa-i Yûsuf, (Yusuf u Züleyhâ) İnceleme-Metin- Dizin bkz. D. Erzurumlu KYA Kütahya ve Yöresi Ağızları, bkz. T. Gülensoy KYAS Kaşgar ve Yarkend Ağzı Sözlüğü, bkz. R. B. Shaw Kzk.TS Kazak Türkçesi Sözlüğü, bkz. H. Oraltay KZTÜ Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma, bkz. T. Gülensoy ME Mukaddimetü'l - Edep, bkz. Zemahşeri ML Meydan Larousse OA Orhun Abideleri, bkz. M. Ergin OİYA Ordu İli ve Yöresi Ağızları, bkz. N. Demir OKD Oğuz Kağan Destanı, bkz. W. Bang OTAL Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, bkz. F. Devellioğlu OY Orhun Yazıtları, bkz. T. Tekin ÖTK Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi- Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu, bkz. E. Yaman ŞT Şecere-i Terâkime (Türkmenlerin Soykütüğü), bkz. B. H. Ebulgazi Tar.S Tarama Sözlüğü TAS Teleüt Ağzı Sözlüğü, bkz. L. T. Sırkaşeva TD Türk Dilbilgisi, bkz. M. Ergin TDAY Türk Dili Araştırmaları Yıllığı TDEA Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları TDED Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi TDEK Türk Dilinde Ekler Ve Kökler Üzerine Bir Deneme, bkz. B. Atalay

27 TDES Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, bkz. İ. Z. Eyüboğlu TDT Türk Dili Tarihi I-II, bkz. A. Caferoğlu TG Türkçenin Grameri, bkz. T. Banguoğlu TGS Gürcüce- Türkçe Ve Türkçe - Gürcüce Kısa Sözlük, bkz. V. Cangidze TLÖ Türk Lehçeleri Örnekleri II, Yaşayan Ağız Ve Lehçeler, bkz. S. Çağatay TME Türkçe Mani Elyazıları, bkz. A. V. Le Cog TMES Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü, bkz. K. Emiroğlu TÖKK Türkçe-Özbekçe Konuşma Kılavuzu, bkz. M. Hengirmen TS Türkçe Sözlük TTS Türkmen Türkçesi Sözlüğü, bkz. İ. Çeneli TTSD Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni ve Türkiye Türkçesinde Sesler, bkz. Ö. Demircan TTŞ Tarihi Türk Şiveleri, bkz. M. Akalın Tuv.TS Tuva Türkçesi sözlüğü, bkz. E. Arıkoğlu UA Urfa Ağzı, bkz. K. Edip UKA Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, bkz. Z. Turan UÖTF Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, bkz. R. Öztürk YUTS Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, bkz. E. N. Necip 25

28 ESERLERİNDEN ALINTI YAPILAN ŞAİRLER, YAZARLAR Adı Soyadı Âdil İlhan Özgüroğlu Âdil Gülvahaboğlu Ahmet Aktaş Ahmet Yıldız - Karanuḫ Ali Osman Atak Âşık Cesimi Âşık Emrah Âşık İzani Âşık Nebi Âşık Niyazi Âşık Sıtki Âşık Şöhreti Âşık Yanari Ate Sultan Avni Ünsal Bulani, Mustafa Gül Cemal Durmuş Coşari, Ergül Keskin Coşkuni, Niyazi Bedir Dervişan, Hasan Yazıcı Devami, Hamza Özçelik Dilaver Dede Dumani, Osman Demirci Efkâri, Adem Şentürk Ender Kılıç Engin Uzuntaş Engüni, Yaşar Köksal Enver Çelik Erbay Usta Eşref Ergin Feryadi, Fuat Gündüz Genç Yazıcı Gururi, İsmail Şimşek Gülnuri Yedek Halis Solmaz Halis Yazıcı Halit Karakuş Harun Kızılkaya Köyü Tütünlü Ardanuç Merkez Hamurlu Çıralar Naldöken Soğanlı Yolüstü Yolüstü Soğanlı Gökçe Soğanlı Soğanlı Yolüstü Kapıköy Hamurlu Tütünlü Kızılcık Yolüstü Kızılcık Avcılar Soğanlı Bereket Bağlıca Yolüstü Kutlu Kutlu Aydın Sakarya Kapıköy Aşağı Irmaklar Ferhatlı Hamurlu Aydın Anaçlı Cevizli Tepedüzü Sakarya Kapıköy 26

29 Hayrettin Bilgin Hikmet Akkaya Hüsnü Ertürk İrfan Gökdemir İsmail Dede Kalemi, Süleyman Yılmaz Kâzım Ertürk Kenan Balcı Kervani, Rasim Yılmaz Kerem Yedek Korucu Sevinç Mahmut Çiftçi Mevlüt Köse - Babi Mikail Ocak Necat Bayraktar Nevzat Genç Nezir Ağaoğlu Nuri Aksakal Nusret Usta Osman Gürel Osman Kaya Özgüri, Hasan Önal Reşat Genç Sabit Kamacı Sadık Turan Sancaktar Demirci Sübiye Nene Süheyla Bilgin Süleyman Havadar Süleyman Özdemir Şükrü Demirci Tahsin Karahan Taştan Çıralar Talat Okumuş Talip Karakuş Tekin Kılıç Tevfik Demirci Yener Aydin Yücel Usta Yüksel Karahan Ziya Uzuntaş Kutlu Naldöken Aşağı Irmaklar Tütünlü Tütünlü Boyalı Aşağı Irmaklar Kutlu Tosunlu Yolüstü İncili Örtülü Ballı Ustalar Kapıköy Tepedüzü Yolüstü Aşağı Irmaklar Kutlu Peynirli Kutlu Sakarya Ekşinar Ovacık Konaklı Kutlu Cevizli Ardanuç Merkez Cevizli Aşağı Irmaklar Bağlıca Sakarya Sakarya Kaşıkçı Sakarya Kutlu Soğanlı Ovacık Müezzinler Kutlu Kutlu 27

30 28

31 29 ARDANUÇ'UN KÖYLERİ Yeni adı Eski adı Akarsu Aḫarşiya Anaçlı Ançḵora Aşağı Irmaklar Samsḫar Âşıklar Şavgülar Avcılar Arkim Aydın Ṭanzot Bağlıca Çidil Ballı Gülica Beratlı Varṭelya Bereket Ḵılacet Boyalı Ḫaft Bulanık Longotḫev Cevizli Anagert Çakıllar Norgiyal Çıralar Ḉara Ekşinar Eşkinar Ferhatlı Aḫıza Geçitli Ḫeva Gökçe Oṗiḉala Güleş Gölaşen Gümüşhane Gumuşḫana Hamurlu Ḫamagöret Harmanlı Ḫaravul Hisarlı Ṗeṭoban

32 30 İncili Anç Kapıköy Ḵarsniya Karlı Diyagarmuş Kaşıkçı Ḳaşuḫci Kızılcık Unusḫev Konaklı Ḫertus Kutlu Göraşet Meşeköy Vartḫel Müezzinler Meḉegil Naldöken Maśalaḫet Ovacık Saḫre Örtülü Ortis Peynirli Ḵaṗtaḫor Sakarya Sagara Soğanlı Cuġo, Śonara Tepedüzü Müker Torbalı Aravet Tosunlu Usot Tütünlü Bice Ustalar Ustamel Yaylacık Solyana Yolağzı Ḵonṭurom Yolüstü Basa Yukarı Irmaklar Samsḫar Zekeriya Zegerya

33 ARDANUÇ TARİHİ Ardanuç ağzının geçmişten günümüze dek geçirdiği aşamalar, bölge tarihiyle yakından ilgilidir. Ardanuç un tarihi ancak bölgenin genel tarihi içinde incelenebilir. Artvin-Ardanuç tarihiyle ilgili en eski bilgiler M.Ö yıllarına uzanır. Hurriler, M.Ö yıllarında Türkistan dan Ön Asya ya geçerek Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Çoruh boylarına yerleştiler. M.Ö yıllarında bölgeye Hititler hâkim oldu. M.Ö. IX. yy da Aşağı Çoruh havzasında yerli halk olarak Kolk ahalisi görülmektedir. 2 Artvin bölgesinin tarihte ilk tanınması M.Ö. VIII. yy. da Urartular zamanında olmuştur. M.Ö. 800 lü yıllarda Urartular, 700 lü yıllarda kuzeyden gelen Kimerler bölgeye yerleştiler. M.Ö yıllarında, kuzeyden gelen Sakalardan kaçan Kimerler Çoruh boylarına inerek Kolkluları bölgeden uzaklaştırdılar. Sakalar M.Ö. 680 li yıllarda ilk göçle bölgeye geldiler. M.Ö. 655 li yıllarda ikinci büyük göçle gelen Sakalar bölgeye yerleşti. 3 Sakaların Kalarç (Gelarç) boyu Ardanuç kalesi ve çevresinde, Tavlar (Taolar) Artvin-Ardanuç-Tavusker çevresinde, Saspir-İspirler, İspir-Yusufeli kesimlerinde, Akaraklar (Ekerek/Egerek) Acara kesimlerinde bulunuyordu. Ardanuç ve Çoruh boylarında görülen ilk kale ve yerleşim yerlerinin bu Saka Türk boylarından kaldığı anlaşılıyor. M.Ö. V. yy sonlarında Gürcistan idaresine geçen Tavok ülkesi yedi sancağa ayrılmıştır. Bu sancaklardan biri de Kalarçlardır (Ardanuç kesiminde Oğuzların "Kalaç/Khalaç"oymağı ). M.Ö yıllarında bölge, tarihte eski Oğuzlar diye anılan Arsaklı devleti yönetimine geçti. M.S. 75 yıllarında Hun, Peçenek ve Hazar akıncıları Kafkasları aşıp bölgeye geldiler. 4 Bir ara tekrar Arsakların yönetimine geçen Kalarçet bölgesine, yılları arasında Kafkasların kuzeyinden gelen akıncı Hazarlar yerleşti. Bölgede güçlenen Kartliler yılları arasında bölgeyi işgal ederek Tayk Eyaletini hakimiyetleri altına aldılar. V. yy da Çoruh boyu Bizans hakimiyetindeydi. Bölge, VI. yy başlarında İran ve Bizans akınlarına sahne olur. Kür-Çoruh boyları, 629 da Bizans hakimiyetini kabul eden Oğuz beyleri yönetimine geçti. 5 2 H. ÖZDEMİR, Artvin Tarihi s. 13, 14 3 F. KIRZIOĞLU, Artvin İl Yıllığı, s M. A. ÖZDER, Artvin İli Bilgileri II, s H. ÖZDEMİR, age. s

34 646 yılında Arap-İslam akınları bölgeye ulaştı. Kalarçhet bölgesi de Arapların hakimiyetine geçti. Arap-İslam orduları Ahılkelek, Ahıska, Ardahan, Şavşat, Ardanuç, Artvin Borçka ve Yusufeli çevresini fethederek vergiye bağladılar. VII ve VIII yy. larda bölge, sırasıyla Arapların, Bizanslıların, Hazarların, Bagratlıların (Gürcülerin) yönetimine geçer yılları arasında Bağdat İslam Halifesi tarafından I. Bagarat a krallık verilince Bagratlılar Ardanuç-Ardahan bölgesinde Bağdat a bağlı bir krallık kurdular yıllarında I. Bagaratın kardeşi Guram Beg Ardanuç kalesinde oturarak Kılarcet, Şavşat, Ardahan, Ahıska-Ahılkelek bölgelerini yönetti yılları arasında Bagratlı Aşut Ardanuç beyi oldu te bölgeyi fetheden Bizanslılar, yönetimi yine Bagratlılar a bıraktı. 947 de Arap Emirliğinin yıkılmasından sonra İspir den aşağı bütün çoruh boyları Tay k (Oltu-Tortum-Yusufeli) ve Kalarçet (Ardanuç- Şavşat-Artvin-Borçka kesimleri) ile Tiflis in batısına değin Yukarı-Kür ve bütün Faş/Riyon ırmağı boyları, Ortodoks Tayk-Kartel-Apkaz Kralları olan ve Ardanuç hakimlerinden gelen Bagratlılar idaresindeydi. Kalarçet bölgesi uzun süre Bagratlıların yönetiminde kaldı. Bagratlılar, Selçuklu akınlarına karşı 1032 de Bizanslılarla anlaştı. 7 Selçuklular, yıllarında Güney Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan üzerine akınlar düzenleyerek bölgeyi ele geçirdiler. Ardanuç ilk olarak 1044 te Selçukluların eline geçti da Selçuklu ordusu, Bizanslılarla ve müttefiki İber ordusuyla Kaputru da karşılaştı. Bizanslılarla Selçukluların ilk savaşı olan Kaputru savaşını Selçuklular kazandı yılında Tuğrul Bey komutasındaki Selçuklu ordusu Çoruh vadisini fethetti. Kartel (Gürcü) tarihi, 1064 te bizzat Alp Arslan ın fetihlerini, Yukarı-Kür ve Çoruk boylarındaki dolaşmasını da anarak şöyle anlatır. (Bunlar İslam ve Ermeni kaynaklarında geçmez): " İran Hükümdarı Sultan Alp-Arslan, ordusu ile gelip kolayca Kangar ni Sancağından geçerek Tıryalet bölgesini vurup bozdu. (Apkaz-Kartel-Tayk Kralı IV. Bagrat/Bagratis in, Çoruk boyunda Şavşat a kaçtığını öğrenmiş olmalı ki) Sonra (Tıryalet ten) bir günde (Yukarı-Posof merkezi ve Ardahan-Şavşat yolu üzerindeki) Kweliskur a vardı. Bundan sonra (güneybatıda ve Çoruk un sağ kolları üzerindeki) Şavşet ile K(a)larcet bölgelerine girdi." 8 6 M. A. ÖZDER, age. s. 72, 73 7 H. ÖZDEMİR, age. s. 58, 59 8 F. KIRZIOĞLU, age. s

35 1076 da, Bagrat kralı II. Giorgi, Bizanslıların ve kuzeyden gelen Şaman kısmen Hristiyan Türklerin (Kıpçakların) de desteğiyle Cavakhet, Ardahan, Şavşat, Kalarcet bölgelerini yeniden ele geçirdi. Melikşah ın kumandanlarından Emir Ahmet, Bagratlı kralı II. Giorgi nin ordusunu 1080 de Posof bölgesindeki savaşta yenince Türkistan dan gelen birçok Oğuz boyları Artvin, Ardanuç, Şavşat, Yusufeli çevrelerine yerleştiler 'de II. Görgi Sultan Melikşah la anlaşarak vergi vermeyi, gerektiğinde asker göndermeyi kabul edip Selçuklulara tabi oldu. Kuzeyde Ruslarla savaşıp zayıflayan Kuman-Kıpçaklar güneye doğru inmek zorunda kaldılar da ŞaruKhan ölünce Kumanların başına oğlu Atrak geçti. Atrak, kızını Gürcü kralı David ile evlendirince Gürcülerle Kumanlar arasında yakın ilişkiler kurulmuş oldu da kral David in kuvvetleri K(a)larcet e (Şavşat, Ardanuç, Artvin, Borçka kesimine) girerek Türklere baskın yaptı. Ancak ele geçirdiği yerleri idare edecek, savunacak güçte askeri olmadığını anlayınca Kıpçaklarla anlaşmayı seçti. Güvenilir adamlarını kaynatası Atrak a gönderdi. Rusların baskısına dayanamayan David in isteği üzerine Atrak 1118 de aileleriyle birlikte üç yüz bini aşan bir kuvvetle Gürcistan a gitti. Gürcistan a giden Kumanların büyük bir kısmı dönmemiş, Yukarı-Kür ile Çoruh boylarına yerleştirilmişlerdir. 10 Bagratlı kralı IV. David Kıpçaklardan 40 bin kişilik atlı ordu kurdu. Savaşçı Kıpçaklarla güçlenen David, İran a akınlar yapmaya başladı den beri Selçukluların elinde olan Tiflis i 1122 de ele geçirdi. Kral David 1125 te ölünce yerine geçen oğlu Dimitri zamanında Kıpçaklar, kendi fetih hakları olarak Yukarı Kür ve Çoruh boylarına yerleştiler de III. Görgi tahtan indirileceğini anlayınca Kıpçak kumandanı Kubasar a sığındı. Kubasar ın yardımıyla kurtulan III. Görgi, Kubasar ı bütün ülkenin başkumandanı tayin etti. Kraliçe Tamara zamanında Gürcü- Kıpçak ordularının başkumandanı Kıpçaklı beyi Kutluk-Arslandı. 12 Bir yandan da ülkeye yeni gelen çok sayıdaki güçlü Kıpçaklardan faydalanmaya önem verildi te İran-Selçuklu Sultanlığının sona ermesi, Azerbaycan Atabeklerinin iç savaşlarda zayıflaması sonucu Gürcistan güçlenmişti. Yeni gelen Kıpçaklarla da iyice güç kazanan Tamara nın ordusu, 1202 de 9 M. A. ÖZDER, age. s F. KIRZIOĞLU, age. s F. KIRZIOĞLU, age. s F. KIRZIOĞLU, age. s. 130,

36 Selçuklu Sultanı Süleyman Şah ın ordusu ile karşılaştı. Süleyman Şah yenildi de zorlu kuşatmalar sonunda Tamara nın ordusu Kars ı ele geçirdi. 13 Cengiz Han ın orduları 1222 de Dağıstan da Kıpçakları yendi. Kıpçaklar, ülke korunmasına hizmet edeceklerini bildirerek Gence deki Müslümanlardan, yurt edinecekleri bir yer istediler. Gürcülerin baskılarından bunalan Genceliler, Kıpçakları Gürcülere karşı koymak üzere Kazak çayı ve Kür boylarına yerleştirdiler de İsfahan savaşında Cengiz'in ordusuna yenilen Kharezmşah, Şirvan-Derbend deki Kıpçaklardan yardım istedi. Kıpçaklar, Sultan adına Derbed i itaat ettirdi da üç koldan ilerleyen Cengiz Han ın orduları Kür, Aras ve Çoruh boylarını işgal ettiler. Gürcistan ordusunun Sargis adlı Kıpçak başkumandanı bu savaşta Abaka Han dan yana olunca kendisine 1267 de Ahıska valiliği verildi. Sargis Atabek olunca oğlu ile birlikte kendisine Taşkapı dan Erzurum a değin Acara, Şavşat, Kalarcet, Ardanuç ve Ardahan ın büyük bir bölümü mülk olarak verildi. Böylece Eski Kıpçaklar kendi beyleri idaresinde Bagratlılardan ayrı, İlhanlılara bağlı bir hükümet kurmuş oldular. Fakat Azgur daki Ortodoks- Katolikosluğu kendi ülkelerinde bulunduğundan, din adamları ve aydınların yazı dili, Kartel-Kilise dili olarak devam etti. 15 Artvin ve çevresi 1268 de Çıldır Atabekleri yönetimine girdi. Çoruh un solundaki Barkal Dağlarında yaşayan Türkmenler, Azat-Musa komutasında güneye inerek 1301 yılında Çaklı Beka komutasındaki Kıpçaklarla savaştılar. II. Beka zamanında Karakoyunlular a bağlı olan bölge 1386 sonlarında Temur e tabi olur. 16 Temür un 1404 te ölümünden sonra Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf 1412 de bölgeye hakim olur te Karakoyunlu Padişahı Cihanşah, haraç vermeyen Kartel kralı Bagratlı Vaktang ile ona uyan Atabek İvane üzerine sefer yaparak Tiflis i ve Ahıska yı aldı. Her iki ülkeyi Nahçıvan daki Umumi valiliğe bağladı de Trabzon un fethi ile Doğu Karadeniz kıyıları, Çoruh ağzı da Osmanlı idaresine geçer. Atabek II. Korkore, kendisinden haraç isteyen Kartel-Gürcü kralı VIII. Gorgi ye karşı 1463 te Uzun Hasan dan yardım istedi. II. Korkore nin ve Uzun Hasanın orduları VIII. Gorgiyi yenince 13 F. KIRZIOĞLU, age. s F. KIRZIOĞLU, age. s. 144, F. KIRZIOĞLU, age. s F. KIRZIOĞLU, age. s

37 1347 yılından beri Bagratlı krallığına manen bağlı ve yardımcı olan Atabekli-Kıpçak Hükümeti, Akkoyunluların yardımıyla bu bağdan kurtulmuş oldu. 17 "1477 den itibaren Yukarı-Kür ve Çoruk boylarındaki Atabek- Yurdu/Sa-Atabago, şu beş Beğliğe bölünmüştü. 1. Merkezi Ahıska olan ana kol Samçikhe, 2. Merkezi Çıldır Akça-Kala kasabası olan Çavakhet, 3. Merkezi hangi hisar olduğu iyice kestirilemeyen Şavşet-Maçakhalet, 4. Merkezi Ardanuç olan Kalarçet, 5. Merkezi Oltu ve sonra Tortum- Akçakalası olan Tao (Tav-Eli). İşte bunlardan Çoruk-Ağzından Posof ve Ardahan dan su ayrımındaki Arsiyan Yalağuzçam Dağları ile ayrılan "Maçakhalet-Şavşet" Sancağı Atabeki, Akkoyunlu metbuları Uzun-Hasan ın ölümünden sonra 1479 da, Osmanlılar ın "Turabozan Sancakbeği ve Amasya dan Şehzade Bayazıd ın gönderdiği ordunun Torul-Beğliği ni fethi sırasında, Osmanlılar ülkesine katılmıştır. Bunu Osmanlı Başveziri nin şu kaydinden öğreniyoruz. "Sultan (Fatih II. Mehmet) Hazretleri h.884 (1479) yılında, Ordusundan küçük bir fırkayı, Gürcistan bölgesine gönderdi. (Amasya ve Trabzon dan gelen bu kuvvetler) orada Torul denilen Kal a (Kharşut/Khaşrud çayı yukarıları) ile, (Çoruk-Ağzı ndan Şavşat a kadarki) Madzahalet ülkesini baştan başa fethettiler." 18 Atabek Mirza-Çabuk ( ), Akkoyunluların yıkılışı ve Safevilerin iç karışıklıklarından faydalanarak Tav-Eli, Kalarçet ve Cavaket sancaklarını da hakimiyeti altına aldı de Şah İsmail Akkoyunlular ı yenince Çıldır Atabekleri yönetimindeki Artvin ve çevresi İran Safevi devletine bağlandı da Yavuz Sultan Selim in bölgeye yaptığı seferle Artvin, Ardanuç, Borçka çevreleri Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Bagratlı kralı II. Bagrat, Atabek IV. Korkore yi 1535 te Ahılkelek savaşında yenince Kalarçet, Samiçikhe ve Çavakhet, Kutayıs/İmeret krallığına bağlandı. 19 Kanuni, Erzurum beylerbeyi İskender Paşa dan Ardanuç kalesini almasını isteyince, İskender Paşa 13 Mayıs 1551 de Ardanuç kalesini alarak Erzurum a bağladı yılında Lala Mustafa Paşa Ahıska yı 17 F. KIRZIOĞLU, age. s F. KIRZIOĞLU, age. s F. KIRZIOĞLU, age. s

38 fethedince Çıldır Eyaleti kuruldu ve Artvin, Ardanuç, Şavşat, Yusufeli çevreleri Çıldır Eyaletine bağlandı Osmanlı-Rus Savaşında Osmanlı Devleti yenilince Kars, Ardahan ve Batum sancakları Ruslara verildi. Böylece Artvin, Ardanuç, Borçka ve Şavşat da Ruslara bırakılmış oldu. Osmanlı Devleti 1. Dünya savaşına katılınca Rus orduları 1 Kasım 1914 te sınırlarımızı geçti. Ardanuç halkı "Ḳaçaḳaçluḫ" ( kaç ha kaç ) adı verilen göçle vatanlarını terk edip Anadolu içlerine doğru göç etmek zorunda kaldılar. Bolşevik ihtilalinden sonra kurulan Sovyet hükümeti ile 3 Mart 1918 de imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması sonrasında bölgede halk oylaması yapıldı. Halkın büyük çoğunluğunun isteği üzerine Ardanuç un da içinde olduğu üç sancak yeniden Osmanlı Devletine bağlandı. Ancak sekiz ay sonra 30 Ekim 1918 de Mondros mütarekesi imzalanınca savaşı sonrasındaki sınır yeniden geçerli oldu. İngilizlerin Mondros mütarekesine dayanarak iki yıl süren işgalinin ardından bölgeye Gürcü askerleri gelip yerleşti Şubat 1921 de Gürcistan Hükümetine verilen kesin ültimatom sonucunda Gürcüler mevcut anlaşmalara aykırı olarak gerçekleştirdikleri işgale son verdiler. Kars tan hareket eden Türk ordusunun ilerlemesiyle 7 Mart 1921 de Ardanuç anavatana kavuşmuştur. Ardanuç 1945 yılına kadar nahiye olarak Artvin e bağlı kaldı. 1 Ağustos 1945 te merkezi Tütünlü (Bice) olmak üzere ilçe oldu de ilçe merkezi Adakale ye, 1952 den sonra da şimdiki ilçe merkezi olan Meydanlar mahallesine taşındı. 20 M. A. ÖZDER, Artvin İli Bilgileri, II s M. A. ÖZDER, age. s. 67, 68 36

39 YER ADLARI Yer adları, ayrı bir araştırma, inceleme konusudur. Bölgemizde etkili olmuş dillerin söz varlığıyla birlikte, o dillerin etimolojisini, ad verilen yerlerin ve bölgenin tarihini, coğrafyasını da ayrıntılı bilmek gereklidir. Bilimsel temele, tarihi gerçeklere dayanmadan, salt söylencelerden, benzetmelerden, kulaktan duymalardan yola çıkılarak yapılan açıklamalar, gelecek kuşaklara yanlış bilgi aktarmak gibi sakıncalı bir sonuca yol açar. Bu nedenle biz, Ardanuç'taki yer adlarıyla ilgili ayrıntılı araştırmayı bu konuda bilimsel çalışma yapabilecek gençlere bırakmayı uygun gördük. "Ardanuç" adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda tarihçiler farklı görüşler ortaya koymaktadır. " Eski Kulki/Kolk adlı Sakalı - Tavoklardan önceki Çoruk boyu yerlileri Asyanikler, soydaş ve dindaşları Kıhaldili/Urartulu göçmenlerle de karışık, buradaki tapınaklarına göre kalelere ad vermişlerdir....ardanuç, Artvin/Artivin ve Ardaşen adları, Kıhaldi adlı en baş tanrıdan sonra, Urartuluların üçüncü büyük tanrısı, güneş ilahi'nin adı olan Ardini adına yapılan tapınaklardan kalmaktadır." Fahrettin Kırzıoğlu, Artvin İl Yıllığı 1973 s. 105 "Ardanuç adı, Grekçe kaynaklarda Ardanoutzi; Latince Adranutzium; Gürcüce Artanuji ve Ermenice Artanuş olarak geçmektedir. Ancak ismin kökeni ve anlamı kesin olarak bilinmemektedir. Araştırmacılar, bu adın, vaktiyle burasını yönetmiş Artanoich veya Vardanouchi adlı kraldan dolayı verilmiş olabileceğini önermişlerse de böyle bir kralın varlığı konusunda açık bilgiden yoksunuz." Kemalettin Köroğlu, Livane Dergisi, Mayıs 1997 Ardanuç adı üzerine halk arasında anlatılan iki söylence vardır: Birinci söylence: " Gevhernik kalesinde oturan Hristiyan beyinin oğlu, Kalarçet (Ḵılacet) Kalesi'nde oturan Müslüman Türk beyinin, güzelliği dillere destan kızını ister. Kız, başkasını sevdiği için Hristiyan beyin oğluyla evlenmek istemez. Babasına da karşı gelemez. Söz kesilir, düğün hazırlıkları yapılır. Kale beyi gelini getirmek üzere atlılar gönderir. Kızın babası kırk delikanlı eşliğinde kızını yolcu eder. Uzun süren yolculuk sonucu kız hastalanır. Söylentiye göre de beye varmamak için zehir içer. Kalenin 37

40 yakınlarına gelindiğinde iyice ateşlenen kız, "Bir ekşi nar olsa da yesem." der. Hemen bir nar bulunup getirilir. Narı yiyen kız, "Ne kadar güzel ekşi nar, bunu getirdiğiniz yerin adı Ekşinar olsun." der. Ekşinar köyünün adı böylece konmuş olur. Düğün alayı kalenin altındaki, bugün şehitlik denen yere geldiğinde kız yanındakilere: "Ben bir dua edeceğim siz de amin deyin." der. İçinden, "Allahım sen benim burada canımı al." diye dua eder. Herkes amin der. Kız oracıkta ölür ve öldüğü yere gömülür. Kaleden gelin alayını izlemekte olan bey, merakla neden bu kadar oyalandıklarını sorar. Beye, "Sen sağol beyim, gelin öldü." diye haber verilir. Çok üzülen kale beyi kendini kalenin arkasından Cehennem Deresi'ne atar. Kalenin adı da, gelinin "ardından uçtu" sözüyle ilgili olarak Ardanuç Kalesi olur." İkinci Söylence: "İslam kumandanlarından biri ne yaptıysa Gevhernik Kalesi'ni ele geçiremez. Sonunda seksen deveye yüz altmış sandık yükleyerek içlerine kılıçlı bahadırlar yerleştirir. Tüccar kılığına girip kervanın başına geçerek kale yakınlarına kadar gelir. Eşyasını satmak için kale beyinden izin alır. Kalenin dış kapıları açılır. Tüccar kumandan kervanıyla içeri girer. Yüklerini açıp silahlı askerlerini meydana salarak kaleyi içten fetheder. Kale beyi bunca savaşlarda koruduğu kalesinin böyle bir hile ile alınmasına çok üzülür, ar eder. Utancından, kendini kaleden aşağıya Cehennem Deresi'ne atar. Bunun üzerine kalenin adı, "ar"ından uçtu sözüyle ilgili olarak Ardanuç Kalesi olur." Muammer Yavuz, Efsaneleri Doğrulayan Harabe ve Yapıtlar, Kültür-Artvin, 1968, sayı 8 Kaynaklardaki bilgiler, yer adlarının tamamının Türkçe olmadığı görüşünün bilimsel temelden yoksun olduğunu göstermektedir. Anç: " ançı: 'avcı' (an "av hayvanı")." ETG s. 42 Arek: " İç kale, sığırların toplandığı yer." AD s. 87 Artvin: "art: Dağbeli." DLT I s. 42 Basa: " Çöçi han'ın soyu pek çabuk Kuman-Kıpçaklaştı ve Toktemir oğlu Basaraba'nın o zaman tam Çöçi halefleri arasında moda olan Basa, İlbasan, Basmış, İlbasar, Basaoğul gibi kişi adları arasına sıralayabiliriz." KÖA s. 88 Ḫaravul: " karavul: karakol, gözcü." DDK s. 169 Hazarket, Dumasket: "Xozar: Türk dünyasından bir yerin adı." DLT I s

41 "Bu şehirlerin hepsinin adı, Türkçe olan "kend" ile yapılmıştır." DLT III, s. 150 Ḳovuç: " kovuş: oyuk, boş." ŞT s. 407 Ṗaraḫ: "Barak: 1327'den önce Barak Kıpçak'ta bir kuman kabilesinin adıydı. Kişi adı olarak hem Kıpçak'ta hem de diğer Türk kavimlerinin onomastiğinde epeyce sık sık kullanılmıştı." KÖA s. 87 Saḳılde: " sagəlda: Sular taşıp çekildikten sonra sahilde peyda olan çıkıntı, uçurum, (merdivende basamak.) " ÇS s. 117 Ardanuç'un farklı köylerinden alınan aşağıdaki yüz yetmiş tane yer adının da Türklerden kalmadığı söylenemez. Acielma, Acikirez, Aġsu, Aḫorogi, Alaçamluḫ, Ambarliḳaya, Arayişbayir, Areklar, Arpalar, Aviboġan, Aviluḫ, Aviṭaşi, Bayirbaşi, Beşortaḫ, Beylugunduz, Biberli, Boġatepesi, Boğaz, Bóyúkmeşe, Bozṭaş, Boztopraḫ, Buzḫana, Camuşṭaşi, Cehennemderesi, Cinnipuñġar, Çadırṭaġi, Çanta, Çaşurli, Çevurma, Ḉilogi, Çivtmezerlar, Çuḫurçayir, Çuḫurlar, Degirmandere, Degirmanogi, Dereaġzi, Derinçayir, Derinmeşe, Dikçala, Dipsuzgól, Doḳuzgozeli, Dolyerınogi, Doşali, Duzlar, Düzmeşe, Duzṭaġ, Egritukan, Eskiyataḫ, Eskiyayla, Eşkinar, Geçut, Góllar, Gólyeri, Gozadacaḫṭaş, Gumuşḫana, Güneliḳala, Güney, Ḫanınogi, Ḫaravul, Harḫbaşi, Ḫarmansirti, Ḫarmanyoli, Ḫazarket, Ḫorozli, Ḫozannar, İncagól, İtḳayasi, Ḳalaardi, Ḳaraçegil, Ḳaragozoġli, Ḳarali, Ḳarameşe, Ḳaranuḫmeşe, Ḳaraṭaş, Ḳaratavuḫlar, Karşilar, Ḳartınṭaşi, Ḳaşuḫçi Ḳavurmaduzi, Ḳayadibi, Ḳayinnuḫ, Ḳayınyama, Keçkeçalar, Kesugunsirt, Kesuk, Kesuktaş, Ḳılluḫ, Ḳınali, Ḳıraç, Kilisaogi, Kilisanınsirti, Kireçkuyi, Kişoplisirt, Kokliyol, Komlar, Komurkuyi, Komursirti, Ḵorḫ, Korpuñġar, Ḳorucisirti, Kosalar, Ḳoyungóli, Kóyyuzi, Kuçukduz, Ḳurbaġalar, Ḳurigól, Ḳurtlipunğar, Ḳuşaḫlar, Kutukluḫ, Ḵuṭul, Ḳuyṭolduran, Meşedibi, Maġaraogi, Misirot, Naltokan, Narınbaşi, Nesliḫatun, Ogeça, Okuzyataġi, Oluḫlar, Oṭliboġoz, Oyuz, Pancarli, Parsıklar, Paşaluḫ, Piçḳamişluḫ, Piçyol, Puñġarogi, Saḳılde, Sanḳuran, Sarolluḫ, Sartavul, Savaḫ, Savuḫsu, Savuḫpuñġar, Sırtlar, Sinekli, Sirtinogi, Sogutduzi, Soraġınduzi, Sulġan, Surgun, Sutokulacaḫ, Suyunbaşi, Şahinḳaya, Şeytankoprisi, Ṭamlaṭaş, Ṭanaṭaşlari, Ṭaşbaşi, Ṭaşlitarla, Tekmezer, Tepurḳaya, Tikanni, Tikma, Topyoli, Tufan, Tutluḫ, Uççamlar, Uçırmahlar, Uçkurun, Uçsu, Uyuzli, Uzunçayir, Yalaġuzçam, Yanbegilar, Yanuḫlar, Yasaḫ, Yaylayoli, Yolçiyoli, Ziyaret. 39

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA 16-17 Kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Türklük Araştırmalarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi.

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi. DEMİR, Necati. Trabzon Ve Yöresi Ağızları, Cilt I (Tarih- Etnik Yapı-Dil İncelemesi) - Cilt II (Metinler) - Cilt III (Sözlük), Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, 1263 s. Ahmet DEMİRTAŞ Ağızlar, milletlerin binlerce

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ Özet Ağızlar bir dilin ölçünlü dilden ayrılan konuşma biçimleridir. Ölçünlü dilden farklı olarak ses bilgisi, şekil

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum)

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum) 30 Eylül 2010 Perşembe Açılış Programı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi -Salon 1 10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı - Açış Konuşmaları Ağız Atlası Araştırmaları Oturumu-1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 7-13 BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET Anadolu'da

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Anadolu Yıldızlar Ligi 6.GRUP Yarışmaları

Anadolu Yıldızlar Ligi 6.GRUP Yarışmaları Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : ERZURUM Kategori : Yıldız Erkekler Tarih : Katılan Sporcu Sayısı : Katılan Takım Sayısı : Mart 0 0 0 Yarışma : 00 Metre Tarih-Saat : Mart 0 -.0

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE Galip GÜNER 1. Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH ın Öz Geçmişi Prof. Dr. Mustafa Argunşah 1961 yılında Tokat ta dünyaya gelmiştir. İlk,

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR PANEL Etkinlikler TARİH BÖLÜMÜ/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ UYG. AR. MERKEZİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 3

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE 1 ^^^^ ISBN: 978-960-98925-6-8 Gön^RJSEYlN ISBN: 978-960-98925-6-8 BAKEŞ YAYINLARI 8 Kitabın Adı Gümülcine Türk Ağzındaki Batı Kaynaklı Kelimeler Yazar Gönül Hüseyin Aktaş Kapak

Detaylı

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Kuban SEÇKİN 1. Doç. Dr. Serkan Şen in Öz Geçmişi 09.04.1976 Samsun doğumlu olan Şen, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S.

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S. Dil Araştırmaları Sayı: 12 Bahar 2013, 297-301 ss. Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S. Melike Uçar * 1 Kıpçak Türkçesi, XIX. yüzyıldan bu yana bilim adamları

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İL İÇİ ÖĞRETMEN NORM KADRO MÜNHAL LİSTESİ (BİLGİ AMAÇLI)

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İL İÇİ ÖĞRETMEN NORM KADRO MÜNHAL LİSTESİ (BİLGİ AMAÇLI) ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İL İÇİ ÖĞRETMEN NORM KADRO MÜNHAL LİSTESİ (BİLGİ AMAÇLI) ÖNEMLİ DUYURU Sistemden alınan bilgilere göre ihtiyaç bulunan okulların listesi. 1- İlimiz okullarından

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

ULUSLARARASI TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ PROGRAMI 7-9 EKİM 2010 KAYSERİ

ULUSLARARASI TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ PROGRAMI 7-9 EKİM 2010 KAYSERİ ULUSLARARASI TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ PROGRAMI 7-9 EKİM 2010 KAYSERİ Kaynak: http://www.tdk.gov.tr/tr/genel/belgegoster.aspx?f6e10f8892433cffa79d6f5e6c1b43ffa8 100623999D13B2

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON VE KURULLARI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Unvan Adı ve Soyadı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ İletişim Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası

Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İzmir Kategori : 15 Yaş Erkekler Tarih : 30 Haziran 1-2 Temmuz 2015 Katılan Sporcu Sayısı : 100 Yarışma : Cirit Atma

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanacak olan Doğu Karadeniz Kültür Araştırmaları Serisi isimli

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ Ders No : 8107010023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı