Novenco Otopark Havalandirma Sistemi. Jet Fanlı Otopark havalandırma sisteminin mucidi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Novenco Otopark Havalandirma Sistemi. Jet Fanlı Otopark havalandırma sisteminin mucidi"

Transkript

1 Otopark Havalandirma Sistemi Jet Fanlı Otopark havalandırma sisteminin mucidi

2 Önsöz Otomobiller artık günlük yaşantımızın doğal bir parçası haline geldiler. Yaygınlaşan toplu taşıma sistemlerine rağmen günümüzde birçok kişi artık bir arabaya sahiptir. Bu nedenle de otoparklara olan talep özellikle şehir ve diğer büyük yerleşim birimlerinde her geçen gün artmaktadır. Geleneksel açık otoparklar çok fazla alan kaplamaktadır. Diğer taraftan her geçen gün daha fazla insan yaşadığı yerde parklar ve yeşil alanlar olmasını istiyor. Park edilmiş araçların iklim koşulları sebebiyle veya herhangi bir dış etkenle taşıtların zarar görmesini önlemeye yönelik olarak kapalı otopark ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olarak hem yeraltında hem de yer üstünde her geçen gün daha fazla kapalı ve katlı otopark inşa edilmektedir. Taşıt ekzost emisyonları başka diğer gazların yanında, karbon monoksit (CO) ve benzen gibi birtakım zehirli gazlar içermektedir. İnsan sağlığının korunması amacıyla bu gazların kapalı otoparklardan tahliye edilmesi gerekmektedir. Novenco uzun yıllardır karayolu tünellerine fan sistemleri temin etmiş olup bu sistemlerin dizayn ve geliştirme çalışmaları ilgili makamlarla yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu tecrübelerimizi 1993/94 yıllarından bu yana katlı otoparklarda da kullanıyoruz. Karayolu tünel havalandırma sistemleri genelde jet teknolojisi üzerine kuruludur ve bu sistemlerde kullanılan fanlar jet fanlardır. Novenco geliştirmiş olduğu jet fanların dizaynını düşük gürültü emisyonu ve minimum yükseklik gibi unsurların önemli olduğu otopark tesislerine uyarlamıştır. Novenco uzun yıllardır otopark havalandırma sistemlerinde eşsiz bir uzmanlığa sahip olmuştur. Novenco nüfus yoğunluğu çok yüksek olan Hollanda da ve boş alanların çok değerli olduğu Almanya nın büyük şehirlerinde edindiği tecrübeler bazında CO tahliyesi ve bir yangın durumunda duman kontrolüne yönelik otopark havalandırma sistemleri geliştirmiştir. Bu kitapçığın ana amacı otoparklarda CO tahliyesi ile ilgili prensipler hakkında ve duman tahliye ve kontrolü ile ilgili olarak kısa bilgiler vermektir. Bu sistemlerin özelliği düşük kurulum ve işletme maliyetine sahip olmalarıdır. Otoparklarda herhangi bir hava kanalı gerektirmezler ve bu nedenle de son derece esnektirler. Referanslarımız arasında Türkiye, Hollanda, Almanya, Danimarka, Portekiz, İsveç, Norveç, İngiltere ve Belçika ile dünyanın diğer pek çok ülkesinde kurulu CO ve duman kontrol sistemleri bulunmaktadır.

3 Havanın taşınması Havalandırma kısaca, havanın taşınmasıdır. Havanın taşınabilmesi için bir kütlenin hareket ettirilmesi gerekir. 20 C de havanın yoğunluğu yaklaşık 1.2 kg/m 3 tür. Bu nedenle 10 m 3 lük havanın hareket ettirilmesi 12 kg lık bir kütlenin taşınmasına karşılık gelir. Hava üç şekilde hareket ettirilebilir. En iyi bilinen yöntem, havayı ya emen ya da iten bir fan yardımıyla bir kanal içerisinde taşımaktır. Havanın ısıl farklılıkların sonucu olarak dikey olarak hareket ettiği de iyi bilinen bir gerçektir. Otopark tipleri Açık otoparklar arasında üzeri kapalı olmayan otoparklar ile gerekli havalandırmayı temin edecek şekilde yeterince açık otoparklar bulunmaktadır. Bir parkın açık olarak sınıflandırılabilmesi için çeşitli şartların karşılanması gereklidir. Bu konuda her ülkenin kendine özgü daha çok veya daha az katı bir mevzuatı vardır. Şekil 1 > 5m < 54m Açık otopark tesisi Doğal havalandırma ADuvar açıklığı 1/3Atoplam > %2,5 A zemin Genel olarak uzun bir süreden beri otoparkların inşa edildiği ve dolayısıyla otopark dizaynında daha çok tecrübe sahibi olan ülkelerde bu konu ile ilgili şartlar daha kesin ve açıktır. Üçüncü yöntem de jet havalandırma olarak bilinir ve hareket eden kütlenin bir itme kuvvetine tabi tutulduğunda hız değiştirmesi gerçeği üzerine kuruludur. Fizikte bu fenomen itki olarak bilinir. Sürekli gerçekleştirilen testler bazında jet havalandırma yöntemi optimize edilip otopark güvenlik sistemlerine entegre edilmiştir. Bu kitapçık jet havalandırma yönteminin sunduğu imkânlar hakkında bilgi vermektedir. Örneğin Danimarka da 2000m 2 nin üzerindeki otopark tesisleri için şu kural öngörülmektedir (Danimarka bina yönetmeliği BR 95 in 6(17)(1)(4) numaralı maddesi): Zemin alanının en az %5 ine karşılık gelen açık alana sahip havalandırma sistemlerinin bulunması durumunda bir sprinkler sistemi gerekli değildir. Açıklıklar düzgün olarak dağıtılmalı ve kapatılamayacak şekilde olmalıdır. En yakın açıklığa olan yatay mesafe 12 metreden fazla olmamalıdır. Hollanda da aşağıda listelenen şartların tamamının karşılanması gerekmektedir: 1. Doğal havalandırma temin edilmelidir. 2. En az iki karşılıklı duvarda hiçbir şekilde kapatılamayacak veya tıkanmayacak kalıcı açıklıkların yapılması gereklidir. 3. Bu dış duvarlarda bulunan açıklıklar bahse konu otopark katının toplam duvar alanının en az üçte birine karşılık gelmelidir. Toplam duvar alanının hesaplanmasında hem dış hem de bölme duvarlar hesaba katılmalıdır.

4 Alternatif olarak, havalandırma açıklıklarının alanı, o otopark katının zemin alanının en az %2.5 ine karşılık gelmelidir. 4. Karşılıklı duvarlar arasındaki mesafe 54 metreyi geçmemelidir. 5. Havalandırma açıklığına sahip bir dış duvarla en yakın bina arasında en az 5 metrelik bir açık mesafe bulunmalıdır. 6. Bölme duvarlar doğal havalandırmayı engellememelidir. 7. En alttaki otopark katı zemin seviyesinden itibaren 1.3 metreden daha derinde olmamalıdır. Bu şartlardan herhangi birinin karşılanmaması durumunda bahse konu otopark kapalı otopark olarak sınıflandırılır ve ilgili bölümde zorlanmış havalandırma (mekanik havalandırma) sistemleri kullanılmalıdır. Kapalı otoparkların tipik özellikleri: 1. Birbirinden 54 metreden fazla uzaklıkta dış duvarlar. 2. Havalandırma açıklığına sahip yalnızca bir dış duvarın olması veya açıklıkların kapanabilecek durumda olması. 3. Havalandırma açıklıklarının (varsa) açık otoparklarla ilgili şartları karşılamaması. 4. Hiçbir havalandırma açıklığının bulunmadığı yeraltı otoparkları. 5. Komşu binalara 5 metreden az mesafe. 6. Zemin seviyesinden itibaren 1.3 metreden daha fazla derinlik. 7. Doğal havalandırmayı engelleyen bölme duvarlar. Bunlardan herhangi birinin doğru olması durumunda mekanik havalandırma sistemlerinin kullanılması gerekir. Türkiye deki durum ise Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2009) Madde 60 ta belirtilmiştir: (1) Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların açık otopark olarak kabul edilebilmesi için, dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının % 5 inden fazla olması gerekir. Aksi takdirde bu otoparklar kapalı otopark kabul edilir.açık otoparklarda, dışarıya olan çıklıklar iki cephede ise bunların karşılıklı iki cephede bulunması ve her bir açıklığın gerekli toplam açıklık alanının yarısından büyük olması gerekir. Açıklıkların kuranglez şeklinde bir boşluğa açılması hâlinde, söz konusu boşluğun genişliğinin en az otopark kat yüksekliği kadar olması ve kurangleze açılan ilâve her kat için en az kat yüksekliğinin yarısı kadar artırılması gerekir. Alanlarının toplamı 600 m2 den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir. (2) Toplam alanı 2000 m 2 yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi sağlaması gerekir.

5 Otoparklarda geleneksel havalandırma yöntemleri Günümüzde bir otoparkın açık veya kapalı oluşuna bağlı olarak dört farklı havalandırma yöntemi kullanılmaktadır. Şekil 4 Açık otoparklarda rüzgâr ve termal koşulların sağladığı doğal havalandırma. Yukarıdakinin benzeri olan ancak bir taze hava fanı veya ekzost fanı ilaveli fan destekli doğal havalandırma sistemi. Bu tür sistemlerde ayrıca hava kanalları (Şekil 2) veya jet fanlar da kullanılabilir. Şekil 2 Üstten görünüş Mekanik havalandırma Yandan görünüş Basit geleneksel havalandırma sistemleri ise kapalı otoparklarda kullanılır. Bu tür sistemler de temiz hava fanları ve ekzost fanlarından oluşur ancak hava kanalları kullanılmaz. Uygulamada geleneksel havalandırma sistemleri ile ilgili birtakım problemler bulunmaktadır. Yarı doğal havalandırma Geleneksel havalandırma sistemleri kapalı otoparklarda kullanılır. Havanın taşınmasına yönelik olarak hava kanallarıyla birlikte hem temiz hava fanları hem de ekzost fanlarından oluşur. (Şekil 4). Şekil 3 Yarı mekanik havalandırma Örneğin: 1. Giriş ve/veya çıkış havalandırma kanalları için yer olmaması veya yetersiz olması. 2. Sistemin yeteri kadar havalandırma sağlayacağı konusunda herhangi bir garantinin verilememesi. 3. Havalandırmanın çok az olduğu veya hiç olmadığı ölü noktaların oluşabilmesi. 4. Kanallar için yer olmaması. 5. Sistem tasarlanırken yangın durumunda duman kontrolü göz önünde bulundurulamaması. 6. Havalandırma düzeyinin değişken şartlara uygun olarak düzenlenmesi ihtimali göz önünde bulundurulamaz. 7. Yangın kapıları ve yangın duvarları gibi yangından korunma sistemleri otoparklarda açık ve engelsiz bir ortamın elde edilmesi ihtimalini ortadan kaldırır.

6 Novenco jet fanlı havalandırma sistemleri hem CO tahliyesi hem de yangın durumunda duman kontrolü ihtiyaçlarına uygun olarak adapte edilebilmektedir. Büyük tesislerin bağımsız bölgelere ayrılması durumunda önemli miktarda enerji tasarrufu mümkündür. Jet havalandırma sisteminin prensipleri Geleneksel havalandırma sistemlerinde tüm hava, fan ve kanallar vasıtasıyla çekilir. Bu hem sağlanan temiz hava hem de tahliye edilen kullanılmış hava için geçerlidir. Yüksek basınç kaybının önlenmesi amacıyla havanın akış hızı mümkün olduğunca yavaş tutulur. Ancak bu durum, kanalların nispeten geniş olması gerektiği anlamına gelir ve bu nedenle de büyük bir alan gerektirir. Hareket halindeki havanın miktarı tesisin farklı kesitlerinde aynıdır. Sistem büyüklüğüne bağlı olarak örneğin 1 m/s lik bir hız elde edilebilir. Jet fanların büyüklüğü ve sayısı otoparkın büyüklüğü ve planına ve sistemin esas olarak CO tahliyesi için mi yoksa duman kontrolü için mi kullanılacağına bağlıdır. Jet fanlı havalandırma sisteminde ise tamamen farklı bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bu sistemde küçük bir miktar hava bir fan içine emilir ve sonrasında da yüksek hızda atılır. Atılan hava fanın önündeki hava kütlesine çarptığında onu ileri doğru iter ve aynı zamanda çevredeki havayı da çeker (indükler). Bu şekilde çevredeki tüm hava hareketlendirilir ve kanal kullanılmadan metre gibi bir mesafeye taşınır. Otoparkın bütünü bir hava kanalı görevi görür. Jet havalandırma sisteminin ardındaki prensip küçük miktarda havanın (yanma ürünleri) roketi yukarı doğru itecek şekilde yüksek hızda atıldığı roketlerde kullanılan prensiple aynıdır. Fan sağlam bir şekilde sabitlendiğinden, tüm enerji atılan havadan çevreye hız şeklinde taşınır. Hava ileri doğru sevk edilirken fan yerinde kalır. Sürüklemenin bir sonucu olarak ta hareket halindeki hava miktarı her zaman fandan geçen havanın miktarından çok büyük olacaktır. Şekil 5a Jet fanlar çalışırken: yandan görünüş Hava akış hızı profili: yandan görünüş Şekil 5b Jet fanlar çalışırken: üstten görünüş Hava akış hızı profili: üstten görünüş

7 Şekil 6 Hava kanalı için yer yok Şekil 5a ve 5b jet havalandırma sisteminin uygulamada nasıl çalıştığını göstermektedir. Her iki şekil de üstten görünüştür. İtme kuvveti, yani jet fanların yarattığı kuvvet, Newton [N] cinsinden ifade edilir ve kütlesel hava debisi ile hızda meydana gelen değişimin ürünüdür. Çıkış güçleri m 3 /s veya Pa cinsinden ölçülen geleneksel fanlardan farklı olarak jet fanlar için kullanılan ölçme birimi budur. Jet fanlar genellikle tavana monte edilirler (Şekil 5a ve 5b). Jet fanların harekete geçirecekleri hava kütlesinin ortasına yerleştirilmeleri önemlidir. Teoride, çevredeki havanın başlangıç akış hızının sıfır olduğu varsayıldığında, bir jet fanın ürettiği itme kuvveti hacimsel hava debisi x havanın yoğunluğu x çıkış hızına eşittir. Maksimum verim için jet fanların tamamen serbest bir şekilde asılması gerekir. Uygulamada fanların altında maksimum düzeyde açık yer sağlama amacına yönelik olarak tavana mümkün olduğunca yakın bir şekilde monte edilirler. Hava düz yüzeylere yapışma eğilimindedir. Coanda etkisi olarak bilinen bu fenomen genel verim açısından son derece önemlidir. Novenco jet fanları bunu önlemek için hava akışını yakın yüzeylerden uzaklaştıracak şekilde yönlendiren deflektörlerle donatılmıştır. Genel verim ayrıca giriş ve çıkış koşullarından da etkilenir. Fanların yakınlarında bulunan engeller için önlemler alınmalıdır. Daha önceden de bahsedildiği üzere nominal itme kuvveti kütlesel debi x çıkış hızına eşittir. Etkin itme kuvveti, nominal itme kuvveti ile bir sistem etkinlik faktörünün ürünüdür ve her zaman nominal itme kuvvetinden daha düşüktür. Şekil 6, bir otopark tesisinde yerden tasarruf sağlayan bir havalandırma sistemi için jet fanların nasıl monte edilebileceğini göstermektedir. Mümkün olan en yüksek verim için en yakın kirişle arasındaki mesafe giriş kısmında en az 0.5 metre çıkış kısmında ise en az 2.0 metre olmalıdır. Kirişlerin yüksekliği 0.4 metreden daha fazla olmamalıdır. Aksi takdirde kiriş yüksekliği ya fanlar tavandan sarkıtılarak ya da fanın en yakın kirişle arasındaki mesafe arttırılarak telafi edilmelidir.

8 Bu bölümde jet havalandırma sisteminin temel teorisine kısa bir giriş yapılmıştır. Takip eden sayfalarda pratikte kullanımı hakkında bilgiler verilecektir. Otopark tesislerinde jet fanlar, hem CO hem de yanıcı yakıt gazlarının (CH4) tahliyesi amacına yönelik olarak hava kanallarının yerine kullanılabilir. Otoparklarda karbon monoksitin var olması, diğer zararlı gazların (örneğin benzen) da var olduğunun bir göstergesidir. Bunun bir sonucu olarak örneğin Alman makamlar otoparklardaki CO limitlerini 100 ppm den ppm e çekmiştir. Şekil 7 Havalandırma sistemi, otoparktaki CO ve CH4 düzeyini denetleyen sensörlerce devreye sokulur. Gerekli sensör sayısı otoparkın genel planına bağlıdır ve her 100 m2 ye bir adet ile her 500 m2 ye bir adet arasında değişir. CH4 sensörleri genel olarak yere yakın monte edilirken (yerden yaklaşık 30 cm yukarıda), CO sensörleri baş hizasında (yerden yaklaşık 150 cm yukarıda) monte edilir ma çıkışa sahip sensörlerin kullanılması durumunda bunlar izin verilen limitlerin ayarlanabilmesi için bir CTS kontrol sistemine bağlanabilir. Şekil 7, jet fanlar ile bir ana aksiyel fandan meydana gelen kapalı bir sistemin prensip resmi. Şaft konfigürasyonu genelde bir difüzör, bir ana aksiyel fan ve ihtiyaç halinde bir susturucudan oluşur. Sınır kirlilik değerleri aşıldığında önce ana aksiyel fanlar çalışmaya başlar, ardından jet fanlar çalışır. Herhangi bir havalandırma sisteminin gerekli olmadığı açık otoparklarda doğal havalandırmaya jet fanlarla destek olunabilir. Bu sayede ölü noktaların oluşması engellenir. Aynı şey açık otopark şartlarını çok az bir farkla karşılayamayan otoparklar için de geçerlidir. Bu gibi tesislerde de ilgili şartlar tek başına jet fanlar kullanılarak karşılanabilir. Bu gibi durumlarda en iyi çözüm genelde 100% çift yönlü Novenco jet fanlarının kullanılmasıdır. Bu fanlar her iki yönde de aynı itme kuvvetini sağlayabilirler. Böylece akış yönü rüzgar koşullarına uygun olarak değiştirilebilir.

9 Duman kontrolü için jet havalandırma Kapalı otoparklarda duman kontrolü ile ilişkili olarak hem teknik hem de yasalar yönünden birçok koşul göz önünde bulundurulmalıdır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2009) içeriğinde otopark havalandırmasında duman kontrolu zorunluluğu belirtilmemiş olup pek çok projede performans temelli yaklaşım gereği tercih edilmektedir. durumunda genelde, dumanın tüm katlara yayılacağı göz önüne alınmalıdır. Yangının çevresindeki alan kısa bir süre içerisinde dumanla dolacak ve bu duman etrafa yayılmaya başlayacaktır (bkz. Şekil 8). Şekil 8 de bu duruma bir örnek verilmektedir. Bir yandan aksiyel şaft fanları vasıtasıyla taze hava içeri alınır ve kullanılmış hava tahliye edilirken diğer yandan içerideki hava jet fanlar vasıtasıyla otopark içerisinde taşınır. Örneğin Danimarka da ilgili standartlar halen hazırlık aşamasındadır. Bu standartlar sistemden ziyade fonksiyon şartları üzerinde kurulu olacak, ancak detayları henüz bilinmemektedir. Daha önceleri yangından korunma ile ilgili şartlar duvarlar, kapılar, girişler, yatay bölmeler ve sprinkler sistemleri üzerine kuruluydu. Tüm bunlar yangının yayılmasını geciktirir ve hatta durdurabilir. Bununla birlikte bir yangın esnasında meydana gelen zayiatın çoğuna yangının kendisinden ziyade ortaya çıkan duman neden olmaktadır. İşte bu yüzden duman tahliye sistemlerinin çeşitli fonksiyonları yerine getirmesi zorunludur. Bunlar arasında şu fonksiyonlar bulunmaktadır: Otoparkta bulunan insanların dumandan etkilenmeden kaçabilmelerine olanak tanımak için, oluşan dumanı tahliye etmek. Dumanı itfaiyecilerin otoparka girebilmelerine, yangını kontrol edebilmelerine ve söndürebilmek için yeterince yaklaşabilmelerine imkân sağlayacak şekilde kontrol etmek. Yerel yangın makamları tarafından da belirli birtakım şartlar öngörülmektedir. Yeraltı otoparklarında tavan yüksekliğinin nispeten alçak olması nedeniyle (yaklaşık 2.5 m) bir yangın Şekil 8 Şekil 8a: Jet fanlar çalışırken; üstten görünüş Şekil 8b: Jet fanlar çalışırken: yandan görünüş Şekil 8c: Jet fanlar çalışmazken; yandan görünüş Bir yangın durumunda gerekli olan duman tahliye senaryosuna uygun olarak jet fanlar kapanır ve taze hava ve tahliye fanları en yüksek güçte çalıştırılır. Bu, otoparkta bulunabilecek kişilerin kaçmasına olanak sağlar. Bina boşaltıldıktan veya itfaiye ulaştıktan sonra jet fanlar çalışmaya başlayarak havayı ekzost şaftına doğru iterler. Bunun iki faydası vardır: Duman nispeten kısıtlı bir alan içerisinde birikir (bkz. Şekil 8 ve 8b), bu da yangının bulunduğu yerin tespit edilip söndürülmesine olanak tanır. Yangının yakınındaki sıcaklığın düşük olmasını sağlar, böylece itfaiyeciler yangına daha fazla yaklaşabilir. Büyük miktardaki havanın dumanı ve bina yüzeylerini soğutması sayesinde binaya gelebilecek zararın minimize edilmesidir. Duman kontrolu ve CO havalandırmasının bir arada düşünüldüğü projelerde, duman kontrolu için hava

10 Jet fanlarının duman kontrolü amacına yönelik olarak kullanılması, tüm olası yangın senaryolarının detaylı olarak analiz edilmesini gerektirir. Kaçış yolları nerelerde? Otoparkı boşaltmak ne kadar sürer? Bir yangının olası boyutu nedir? Birden fazla aracın ateş alması durumunda ne olur? Ne kadar duman bekleniyor, dumanın sıcaklığı ne kadar olabilir, görüşü nasıl etkileyebilir? İtfaiyenin gelmesi ne kadar sürer? Bir yangın durumunda kullanılacak eylem planı nedir? Duman nereden tahliye edilebilir? Bir taşıt yangını nasıl ilerleyebilir? Yukarıdaki açıklamalardan ve sorulardan da anlaşılacağı üzere yerel itfaiyenin önemli bir rolü olduğu açıktır. Bu nedenle de planlamanın yangın makamlarıyla işbirliği içerisinde yapılması gerekir. Yukarıdaki noktalardan birkaçı Novenco tarafından Hollanda da jet fanlarla gerçekleştirilen büyük, tam ölçekli testlerde incelenmiştir. Daha önce de bahsedildiği üzere Novenco, otopark havalandırma sistemlerinin geliştirilmesinde lider bir rol oynamıştır. Aşağıda otoparklarda jet havalandırma sistemi kullanılması sayesinde elde edilebilecek yararların kısa bir özeti sunulmaktadır: 1. Yer tasarrufu Otoparkta büyük yer kaplayan hava kanallarının kullanılmasına gerek yoktur. Böylece tavanın alçak yapılmasına olanak tanır. Bu da kapalı otoparklarda mevcut kısıtlı yerin daha iyi kullanılmasına imkân sağlar. Jet fanlar temiz havayı devasa bir kanal, yani otoparkın kendisi içerisinde taşır ve dağıtır. 2. Esnek kurulum Yapılan çeşitli testler jet fanların esnek bir şekilde konumlandırılabileceğini göstermiştir. Bu fanlar sistemin verimliliğini etkilemeksizin 2 metrelik bir yarıçap dahilinde konumlandırılabilir. 3. Tam hava karışımı Jet havalandırma sistemi kullanıldığında 45 metreye kadar yönsel itme elde edilebilir. Bu ilk olarak havanın tam olarak karışmasını ve karbon monoksit seyreltiminin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. İkincisi de havanın, yüksek CO birikme riskinin bulunduğu ölü noktalara yönlendirilmesine imkân sağlar. Havanın kanallar vasıtasıyla tahliye edildiği geleneksel havalandırma sistemlerinde emiş yönsel olamayacağından büyük miktarlarda karbon monoksit konsantrasyonunun bulunduğu bu cepler kolaylıkla ortaya çıkabilirler. 4. Otoparkta daha gelişmiş havalandırma Geleneksel havalandırma sistemlerinde otoparkın her tarafının yeterli bir havalandırma ile donatılmasının gerekli olması durumunda kapsamlı bir kanal ağının kurulması gereklidir. Bu kanallar yeraltı otoparklarında dizayn ve plan açılarından sorunlar yaşanmasına neden olurlar. Novenco jet fanları ile bu tür sorunlar yaşanmaz.

11 5. Enerji tasarrufu Jet fanlar ilgili CO veya CH4 sensör gruplarıyla kontrol edilen gruplar halinde düzenlenebilir. Hareket ettirilecek hava miktarı böylece şartlara uygun olarak ayarlanabilir. Bu nispeten düşük hızlarda gerçekleştirildiğinden enerji tasarrufu sağlanır. Enerji maliyetleri de jet fan kullanıldığında yaklaşık %60 oranında azalır. Geleneksel sistemlerde kanal boyutunu azaltmak amacıyla nispeten yüksek hava hızları kullanılır. Bu da büyük basınç kayıplarına neden olur. Havalandırma gerektiğinde bütün sistem çalışır ve enerji gereksiz yere harcanır. Bütün kanallar birbirleriyle bağlantılı olduğundan bu durum önlenemez. 6. Maliyet tasarrufu Otoparklarda jet fanlar kullanıldığında hava kanalı kullanılmasına gerek yoktur. Kapalı otoparklarda yalnızca bir temiz hava girişine ve bir de kirli hava çıkışına gerek vardır. Bu nedenle de basınç düşmesi yalnızca damper, susturucu (varsa) ve şaft içinde oluşan ile sınırlıdır. Bu da daha küçük motor ve fanların kullanılmasına olanak tanır ve dolayısıyla da daha düşük bir gürültü düzeyi sağlar. Diğer yandan jet havalandırma sistemleri daha fazla kablo ve daha büyük elektrik panolarının kullanılmasını gerektirir. Ancak bu maliyetler dahil edilse bile jet havalandırma sistemlerinin alım ve kurulumu geleneksel sistemlere kıyasla genel olarak % 30 daha ucuzdur. 7. Basit ayarlama Kanallı havalandırma sistemleri genel olarak istenen havalandırmanın elde edilebilmesi için ayarlanması gereken menfezlerle donatılırlar. Jet havalandırma sistemlerinde fanlar havayı duvar ve tavanlardan uzaklaştıran bir deflektör ile donatıldıklarından bu ayarlar gerekmez. Bu deflektörler fabrikada ayarlanır ve yeniden ayarlanmaları çok nadiren gerekebilir. Ayar gerekmesi durumunda ise bu işlem yerinde çok kolay bir şekilde yapılabilir. Tam havalandırmaya gerek olmaması durumunda hava miktarı jet fanlar yarı hızda çalıştırılarak veya yalnızca belirli bir grup fan çalıştırılarak düzenlenebilir. Duman kontrolü CO tahliyesi için jet havalandırma sistemlerinin faydaları konusunda herhangi bir şüphe olmamasına karşın Avrupa'da 1990 lı yılların başlarında bu sistemlerinin duman kontrolüne uygunluğu konusunda birtakım tartışmalar olmuştur. Gerçekçi testlerin yapılmamış olması nedeniyle yangın makamları jet havalandırma sistemlerini sprinkler sistemleri, yangın kapıları ve yangın duvarlarına alternatif olarak onaylamak istemiyorlardı. Bu iki nedene dayanıyordu: İlk yapılan testler soğuk dumanla gerçekleştirilmişti ve beklentileri karşılamıyordu. Soğuk duman bir yangından çıkan sıcak dumandan farklı bir yoğunluğa sahiptir. Soğuk duman bu yüzden sıcak olandan farklı bir davranış gösterir ve soğuk dumanla yapılan testlerin sonuçları gerçek bir yangın durumunu doğru olarak gösteremez. Jet havalandırma sisteminin sprinkler sistemlerinin yerini alabileceği henüz kanıtlanmamıştır. Novenco, Hollanda makamlarını sistemin onaylanıp onaylanmaması gerektiğini gerçekçi koşullar altında

12 belirleyebilecek tam ölçekli testlerin yapılmasının gerekliliği konusunda ikna etmiştir. Testler 1998 yılı Haziran ayında Hollanda nın önde gelen araştırma kuruluşu TNO (Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Kurumu) ile birlikte gerçekleştirildi. Testler kapalı bir otoparkta gerçekleştirildi ve toplam 18 farklı tam ölçekli yangından oluşmaktaydı. Amaç, Novenco nun hesaplama modelini test etmek ve CFD simülasyon yazılımında kullanılmaya yönelik modeller geliştirmekti. Tasarım kriterleri Jet havalandırma sistemlerinin pratikte dizaynı ile ilgili olarak aşağıdaki beş faktörün belirlenmesi özel bir önem taşımaktadır: 1. CO üretimi 2. Havalandırma miktarı 3. Hava hareketinin yönü 4. Otopark iç ve dışındaki gürültü sınırları 5. Bir yangın durumunda havalandırma ve söndürme stratejisi. Faktör 1: CO üretimi Üretilen CO miktarını etkileyen birkaç faktör bulunmaktadır. Günümüzde daha modern araçlar geliştirilmiştir ve bunlar yanma özellikleri ve katalitik konverter kullanımı sayesinde eskilere oranla daha az kirliliğe sebep olurlar. Soğuk motorlar sıcak olanlara göre daha fazla CO üretir. Sürat de CO üretimini etkiler. Havalandırma sistemleri dizayn edilirken tüm bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar ayrıca CO değerlerinin ülkeden ülkeye niçin farklılık gösterdiğini de açıklar. Bazı ülkeler diğerlerine oranla daha fazla eski araca sahipken, bazılarında araçların büyük bir kısmı yenidir. Kuzey Avrupa ülkelerinde bu konuda standartlaşmış düzenlemeler yoktur. Ancak CO havalandırması için Bu yangınlardan edinilen veri ve tecrübeler bir raporda toplandı. Bu rapor o zamandan bu yana jet fanlı havalandırma sistemlerinin otoparklarda duman kontrolü amacıyla kullanımı için bir rehber teşkil etmiştir. Bugün jet havalandırma sistemleri Hollanda da birinci sırada gelmektedir ve sprinkler sistemleri ile geleneksel kanal bazlı havalandırma sistemlerinin yerini almıştır. Tekrar belirtmek gerekir ki jet fanlı havalandırma sistemi tamamen sprinkler sistemini gereksiz kılacak bir sistem değildir. Yerel koşullar dikkate alınmalıdır. gerekli hava miktarının hesaplanması için bir model kullanılmaktadır. Bu modelde gerekli hava akışı otoparktaki park yeri sayısı, bu park yerlerine ulaşmak için katedilen mesafe ve her saat gelen ve giden araç sayısı bazında hesaplanır. CO üretimi ile ilgili girdi verileri soğuk ve sıcak çalışma arasında ayrım yapmamaktadır. Model ayrıca otopark içinde kabul edilebilir CO konsantrasyonunu, otopark dışındaki havanın CO konsantrasyonunu veya otoparkın bir alışveriş merkezinin mi yoksa bir sitenin mi parçası olduğunu göz önünde bulundurmamaktadır. Katalitik konverterlerin ortaya çıkmasından bu yana araçların ürettiği CO miktarı yanma ürünleri ile ilgili olarak büyük oranda düşüş gösterdi. Almanya da bugün CO miktarı, NOx ve benzol de dahil olmak üzere başka zararlı gazların varlığının bir göstergesi olarak görülmeye başlandı. Sonuç olarak bazı eyaletlerde izin verilebilen CO limitleri 120 ppm den ppm e çekmiliştir. Belirlenen limit 30 dakikalık bir süre için ortalama bir değerdir. Taze hava girişinin trafiği yoğun olan bir caddeden olması durumunda giriş havasındaki CO konsantrasyonunun 5 ppm e ayarlanması gerekir. Buna karşılık trafiğin hafif olduğu yerlerde taze havadaki CO konsantrasyonu sıfır kabul edilebilir.

13 Bir aracın motoru, soğukken daha fazla CO üretir. Alman Mühendisler Birliği VDI aşağıda listelenen motor emisyon değerlerini önermektedir: Sıcak motor s [g] Soğuk motor s<80 m 7. 6 [g] Soğuk motor 80 m<s<500m 0.89 s 0.49 [g] Burada s otopark içerisinde kat edilen mesafedir. Faktör 2: Havalandırma miktarı Aşağıdaki hesaplamalar Alman standardı VDI 2053 Jan 2002 ye uygundur. CO miktarının, qco, belirlenmesi için kullanılan formül: P e ρco / Bu formülde: P = Bir saat içerisinde boşaltılan veya doldurulan park yerlerinin yüzdesi e = emisyon değeri ρco = CO yoğunluğu= ρco 20 C de 1.16 kg/m 3 qco nun hareket halindeki TÜM araçlar için, yani yeni çalıştırılan ve otoparktan ayrılan araçlar ile yeni gelen ve motoru sıcak olan araçlar için hesaplandığına dikkat edilmelidir. Gerekli havalandırma miktarının, Q, hesaplanması için kullanılan formül: qco fg CO ü CO ş / CO müs = ppm cinsinden izin verilebilen CO konsantrasyonu. Danimarka da COmüs hesabı için bir standart bulunmamaktadır ancak VDI 2053 tavsiye edilen birtakım limitler sağlıyor. CO dış = ppm cinsinden dış hava CO konsantrasyonu. Danimarka da COdış f g f g f g hesabı için bir standart bulunmamaktadır ancak VDI 2053 tavsiye edilen birtakım limitler sağlamaktadır. = Bir sistem faktörü, 1.0 ile 1.5 arasında değişir. = 1.0 Jet sistemleri için = kanallı sistemler için ΣqCO = (qco n 1 + qco n qco nn ) n 1 = söz konusu otopark katında havalandırılması gereken park yerinin sayısı n 2 n n = n 1 üzerinden erişilen diğer bölümlerde bulunan park yeri sayısı s 1 s 2 = n 1 de kat edilen ortalama mesafe = n 2 ye gelen veya giden araçlarca n1 de kat edilen ortalama mesafe Daha önceden de bahsedildiği üzere P, bir saat içerisinde boşaltılan veya doldurulan park yerlerinin yüzdesidir. Ayrıca park frekansı olarak ta bilinir. P değeri otoparkın yerine bağlı olarak büyük değişiklik gösterir. Belirli bazı istisnalarla aşağıdaki P değerleri kullanılabilir: Siteler % Alışveriş merkezleri % İş hanları % Spor merkezleri % 100 Sinema salonları % 100 Sitelerle ilişkili olarak park faaliyetleri yoğunluğunun belirlenmesi gerekir. Gün boyunca sürekli bir trafik akışı var mı yoksa sabahları aynı saatte ayrılıp akşamları aynı saatte mi geri gelirler? Park şekli dolayısıyla sitenin otoparkının havalandırılması için gerekli temiz hava miktarında büyük dalgalanmalar olmasına neden olur. Bu yüzden de P değerinin durumlar bazında sık sık değerlendirilmesi gerekir.

14 Park sıklığının bir saatte gerçekleşen toplam giriş ve çıkış sayısı bazında olduğuna dikkat edilmelidir. Bir saatte park yerlerinin %25 inin boşaltılması ve % 25 inin doldurulması durumunda park frekansı % 50 dir. Bu durumda CO üretimi hem soğuk hem de sıcak motorlar için hesaplanmalıdır. Havalandırma şartlarının hesaplanmasına bir örnek Aşağıdaki özelliklere sahip iki katlı bir otopark düşünelim (Kat 1 ve 2): Sabah trafiği: Tip: Site otoparkı f g P n 1 n (iyi dizayn edilmiş kanallı havalandırma tesisi) % 60 (her saatte) 174 park yeri 106 park yeri Kat edilen toplam ortalama mesafe (S) kat edilen mesafenin yarısı (sn) artı park manevrası esnasında kat edilen mesafe (sman) artı giriş/çıkış rampasının uzunluğu (srmp) şeklinde hesaplanır. S n = (s man + ½ s n + s rampalar ) s 1 134m s 2 156m s man 10m s giriş 40m s çıkış 40m rampalar Otopark içinde kat edilen mesafenin doğru bir şekilde ancak takip edilen rotayı gösteren çizimler vasıtasıyla hesaplanabileceğine dikkat ediniz. Yukarıdaki bilgiler ışığında iki katta toplam ortalama kat edilen mesafe (S) aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: Söz konusu trafik, motorların soğuk olduğu sabah trafiği olduğundan: P e ρco / / / ç P e ρco / / / ç Bu örnekte COmüs ün 50 ppm ve COdış ın 0 ppm olduğu farz edilmiştir. Gerekli havalandırma miktarı (Q) aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: n n fg CO ü CO ş / / Park şekli farklı olsaydı, örneğin gün içinde düzenli bir şekilde dağılmış olsaydı, park frekansı, P, için %30 gibi bir değer kullanılabilirdi. Bu ayrıca gerekli havalandırma miktarını da yarıya yani 17,000 m 3 /h e indirirdi. S 1 = ( /2 + 40) = 117 m S 2 = ( /2 + 40) = 128 m

15 Novenco Akşam trafiği Araçların geri döndüğü akşam saatlerinde gerekli olan havalandırma miktarı da benzer bir şekilde hesaplanabilir: / /*+*ç / /*+*ç / Otopark tesislerinin dizaynı esnasında doğru varsayımların kullanılması son derece önemlidir. Bu tür bilgiler proje ile ilgili olarak yapılan varsayımları bildiklerinden yalnızca otopark sahibinden ve danışman mühendisten öğrenilebilir. Yukarıdaki örnekte yapılan hesaplamaların yalnızca CO havalandırmasına yönelik olduğuna ve bir yangın durumunda duman tahliyesi veya kontrolü için kullanılmaması gerektiğine dikkat edilmelidir. Duman kontrolü amacına yönelik olarak çok daha büyük havalandırma kapasiteleri kullanılmalı ve kullanılan teknik tesisatlar sıcaklık dayanımı ile ilgili özel şartları karşılamalıdır. Faktör 3: Hava hareketinin yönü Temiz hava girişi ile kullanılmış hava tahliyesi arasında mümkün olan en uzak mesafe sağlanmalıdır. Genel olarak erişim rampası temiz hava girişi olarak kullanılırken ekzost fanları karşı kenara monte edilir. Faktör 4: Otopark iç ve dışındaki gürültü düzeyleri Otopark iç ve dışındaki gürültü düzeyleri ve fan sistemi için en uygun yer ile ilgili şartların proje planlama safhasının başlarında ele alınması önemlidir. Genel olarak susturucuların kullanılması gerekli olacak ve bunlar ile birlikte bir şaft için bir yer ayrılacaktır. Faktör 5: Bir yangın durumunda havalandırma ve söndürme stratejisi Sistemin duman kontrol amacına yönelik olarak kullanılacak olması durumunda, en uygun stratejinin belirlenebilmesi için yerel yangın makamı ile işbirliği yapılması önemlidir.

16 Otopark yerleşim düzeninin genel özellikleri Bir yeraltı otoparkı boyutlandırılırken hava giriş ve çıkış yerlerinin göz önünde bulundurulması önemlidir. Birçok durumda kirli havayı bir havalandırma şaftı vasıtasıyla tahliye edebilecek bir fan grubunun monte edilmesi gerekli olacaktır. Uygun olmayan şaft yerlerinin de belirlenmesi gerekir. Şaftı çevresiyle bütünleşecek şekilde, örneğin bir alışveriş merkezinde bir reklam sütunu olarak kullanarak gizlemek mümkün olabilir. Fan grubu boyutlandırılırken temiz hava girişinden tahliye çıkışına kadar sistemin bütününde meydana gelen basınç düşmesinin de hesaba katılması gerekmektedir. Kullanılmış olan havanın binanın diğer yerlerine yayılmasını önlediğinden, havayı tahliye sisteminde itme yerine emme vasıtasıyla taşımak en doğru yöntem olacaktır. Havanın otopark içerisinde dağıtılması ve ölü noktaların oluşmaması için jet fanlar kullanılır. Birçok otoparkta kat yüksekliği yaklaşık 2.4 ile 2.5 metre arasıyla sınırlıdır. Bu nedenle fanların herhangi bir çarpma tehlikesinin bulunmadığı yerlere monte edilmesi gerekir. Alternatif olarak danışman mühendis tarafından talep edilen yüksekliğin fan büyüklüğü ve/veya yerinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekir. Fanların verimliliğini etkileyebileceğinden otoparkta görünür kirişlerin bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir. En yakın kiriş/duvarla fan arasında giriş kısmında 0.5 metre çıkış kısmında ise 2.0 metrelik bir açıklığın olması gerekir. Kiriş yüksekliğinin 0.4 metreden daha büyük olması durumunda fanların aşağı indirilmesi gerekebilir. Kirişsiz tavanlar havalandırma sistemleri için idealdir ve otoparklara estetik olarak ta güzel bir görünüm sağlar. Aksiyel şaft fanları

17 Gürültü Emisyonu Otopark Otoparklarda birçok gürültü kaynağı bulunmaktadır. Bunların en önemlisi de araçların kendileridir. Hareket halindeki araçların yaydığı gürültü çoğunlukla db(a) civarındadır. Otoparklarda ayrıca genel gürültü düzeyine katkıda bulunan başka teknik donanımlar da bulunabilir. Fanlar da birer gürültü kaynağıdır. Boyut ve hıza bağlı olarak jet fanların yaydığı gürültü 45 ile 66 db(a) arasında değişir. Bu tür fanlar bu nedenle otoparklardaki diğer gürültü kaynaklarına kıyasla önemsizdirler. Standart olarak jet fanlar çift hızlı motorlarla donatılmışlardır. Günlük havalandırma koşullarında düşük hızda çalışacak şekilde boyutlandırıldıklarından gürültü düzeyleri nadiren bir sorun teşkil edebilir. Ekstrem durumlarda fanlar manuel olarak tam hızda çalıştırılabilirler. Sistemde bir ana taze hava fanı bulunması durumunda bu fan tarafından yayılan gürültü ilgili bina yönetmeliklerine uygun olmalıdır. İzin verilen gürültü yerel olarak farklılıklar görülebilir (sanayi bölgeleri ve konut siteleri gibi). Benzer bir şekilde gün içerisinde çalışma anı da mülkün sınırlarına veya konutların pencerelerine yakın yerlerde izin verilebilen gürültü seviyesini etkileyebilir.

18 Yangın güvenliği TNO da gerçekleştirilen yangın testleri Önsözde bu kitapçığın ana amacının CO tahliyesi ile ilgili bilgi vermek olduğu belirtilmişti. CO tahliyesi ile duman kontrolü arasındaki farkı vurgulama amacına yönelik olarak aşağıda Hollanda da gerçekleştirilmiş yangın testlerinin kısa bir özeti sunulmaktadır. Novenco otoparklarda çıkan yangınların simülasyon modellerinde kullanılmaya yönelik temel verilerin oluşturulması amacıyla Amsterdam da gerçekleştirilen kapsamlı bir dizi testlere katılmıştır. Testlere aşağıdaki makamlar katılmıştır: TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) Hollanda Maliye Bakanlığı Amsterdam İtfaiyesi Bina İdaresi Amsterdam Otopark İdaresi Otoparkta üç farklı noktada birkaç araç ateşe verilerek her bir araçla ilgili olarak yangının gelişmesi, görünürlüğü, duman üretimi, yangının yakındaki araçlara sıçrayışına kadar geçen süre gibi veriler kaydedildi. Novenco sisteminin incelenmesinden başka geleneksel olarak boyutlandırılmış bir kanallı sistemle de testler gerçekleştirilmiştir. Şekil 9 Park halinde araçlar Park halinde araçlar Teknik şartların değerlendirilmesinin yanı sıra testler Novenco sisteminin duman kontrolü ve tahliyesi ile ilgili etkinliğini incelemeye yönelik olarak tasarlanmıştı. Park halinde araçlar Yangının yeri Görünebilirlik ölçümü Işınım ölçümü Sıcaklık ölçümü duman/hava Betonda gerçekleştirilen sıcaklık ölçümü Novenco gerekli fanların tasarım ve üretimi ile otoparka montajını yaparken, TNO da duman, hava ve beton sıcaklığı gibi verileri kaydetmekten sorumluydu. Aynı anda ateşe verilen üç araçla birlikte 18 ayrı yangından veri toplanmıştır. Testler gerekli sistemin boyutları ile otopark yangınlarının davranış şekli hakkında son derece değerli bilgiler sağlamıştır.

19 Testlerin sonuçları aşağıda sunulmuştur: Saatte 10 hava değişim oranında dahi geleneksel kanallı havalandırma sistemleri duman kontrolü için uygun değildir. Alanın tamamı hızla dumanla dolmakta ve yangın yerinin belirlenmesi zorlaşmaktadır. Duman kontrolü için ana fanların kapasitesinin yangının büyüklüğüne ve otoparkın planına bağlı olarak en az 250, ,000 m 3 /saat olması gerekmektedir. Jet fanların ilk çalışma anında hava ve dumanın karışmasını arttırdığından, otopark boşaltılırken jet fanların kapatılması gerekmektedir. Boşaltma işleminin tamamlanmasından sonra jet fanları ve ana fanların tam hızda çalıştırılması durumunda duman yayılımı sınırlı bir alan içerisinde tutulabilmekte ve yangın her zaman görülebilmektedir. Bu da söndürme işlemi boyunca yangının gelişiminin gözlemlenmesine olanak tanımakta ve böylece itfaiyecilerin güvenliğini arttırıp yangının hızla söndürülmesini sağlamaktadır. Bu tür güçlü bir havalandırma ayrıca sıcaklığı da düşük tutarak binanın göreceği zararı azaltmaktadır. Sistem sprinkler kullanımını tartışılır kılmaktadır. Sprinkler kullanılmaz ise, suyun sebep olabileceği zararlar da ortadan kaldırıldığı gibi sprinklerlerden gelen suyun araçların depolarından sızmış olabilecek yakıtı taşıyarak yangını yayması riskini de ortadan kaldırmaktadır. Soğuk dumanla gerçekleştirilmiş olan testler gerçek yangın durumlarını temsil etmemektedir. Tahliye edilecek hava miktarı otoparkın yerleşim düzenine de bağlıdır. Jet havalandırma sistemi saatte 10 hava değişim oranına sahip geleneksel kanallı sistemlerden beş kat daha hızlı duman boşaltma kapasitesine sahiptir. Jet havalandırma sistemleri baygın durumda olan kişilerin daha çabuk bulunarak tedaviye daha hızlı başlanmasına olanak sağlar. Novenco jet havalandırma sistemleri ile geleneksel sistemler arasında duman kontrolü ile ilgili farkları gösteren video kayıtlarına sahiptir. Sonuç Kapalı otopark tesisleri, geleneksel kanallı sistemlere kıyasla Novenco jet fanlarıyla daha etkin bir şekilde havalandırılmaktadır. Geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında Novenco jet havalandırma sistemleri yerden tasarruf sağlar ve kurulum ve çalıştırma maliyetlerini düşürür. Jet fanların dizaynı sayesinde ses emisyonu ile ilgili en son şartlar karşılanabilmektedir. Özellikle küçük otoparklarda olmak üzere CO tahliye ve duman kontrol amaçlarına yönelik havalandırma gereksinimlerinde büyük farklar bulunmaktadır.

20 mu Otopark havalandırma sistemlerinde uzmanlaşmış satış ofislerimiz: Novenco B.V. The Netherlands Bergweg-Zuid 115 NL-2661 CS Bergschenhoek The Netherlands Tel Novenco A/S Denmark Industrivej 22 DK-4700 Naestved Denmark Tel TÜRKİYE İÇİN SİSTEM TEDARİKÇİSİ: Antares Ltd. Şti. Yayla Mh. Şinasi Dural Cd. Atılgan Plaza No:40 K: Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE Tel Fax Web: 60 yıldan fazla tecrübesi ile Novenco, havalandırma sistemleri tedariğinde Dünya Liderleri arasındadır yılında Novenco dünyanın ilk jet fanlı otopark havalandırma sistemini gerçekleştirmiştir. Yıllar boyunca Novenco otopark havalandırması konusunda benzersiz bir tecrübe kazanmıştır. Novenco bugün dünya genelindeki şirketleri ve temsilcileri aracılığıyla havalandırma sistemleri geliştirme, üretim ve satışında dünya liderlerindendir. Novenco Group Danimarka daki ana şirket bünyesinde Hollanda, Norveç ve birleşik Krallık'taki bağlı şirketlerle hizmet vermektedir. Aynı zamanda Almanya, İsveç, İtalya, Çin ve Singapur da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel temsilcimizle iletişime geçiniz: Novenco B.V. Bergweg-Zuid 115 NL-2661 CS Bergschenhoek The Netherlands Tel Fax

Jet Fanlı Kapalı Otopark Havalandırma Sistemi

Jet Fanlı Kapalı Otopark Havalandırma Sistemi Jet Fanlı Kapalı Otopark Havalandırma Sistemi İnsan sağlığının koruması amacına yönelik olarak, araç egzozlarından atılan zehirli gazların, kapalı otoparklardan tahliye edilmesi zorunluluk teşkil etmektedir.

Detaylı

KAPALI OTOPARKLARDA DUMAN EGZOST JET FAN SİSTEMLERİ JET FANLI SİSTEMLER Kapalı otoparklar için tasarlanan havalandırma sistemleri iki temel ihtiyaçtan yola çıkılarak planlanır. -Birincisi günlük işletmede

Detaylı

KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN, YANGINLA MÜCADELEYE YÖNELİK TASARIMI. Artur Altunkeser (Mak Yük Müh.) A.T.C. AIR TRADE CENTRE LTD.

KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN, YANGINLA MÜCADELEYE YÖNELİK TASARIMI. Artur Altunkeser (Mak Yük Müh.) A.T.C. AIR TRADE CENTRE LTD. KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN, YANGINLA MÜCADELEYE YÖNELİK TASARIMI Artur Altunkeser (Mak Yük Müh.) A.T.C. AIR TRADE CENTRE LTD. OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Günümüzde çoğunlukla Kapalı

Detaylı

KAPALI OTOPARKLARDA HAVALANDIRMA PROJELENDİRME ESASLARI

KAPALI OTOPARKLARDA HAVALANDIRMA PROJELENDİRME ESASLARI KAPALI OTOPARKLARDA MİMARİ VE MEKANİK HAVALANDIRMA PROJELENDİRME ESASLARI TMMOB KOCAELİ ŞUBESİ CELALİTTİN KIRBAŞ MAK. MÜH. 1- KAPALI OTOPARK YASAL DÜZENLEMELER a- Otopark yönetmeliği Bayındırlık ve İskan

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

YANGIN VE DUMAN DAMPERİ TİPLERİ

YANGIN VE DUMAN DAMPERİ TİPLERİ YANGIN VE DUMAN DAMPERİ TİPLERİ Yangından koruma amacı ile geliştirilen yöntemler geçmişte ve günümüzde farklılıklar göstermektedir. Geçmişte ana strateji yangının, yangın geçirmez bölmelerde hapsedilmesi

Detaylı

JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01

JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01 JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01 JN 01 JN 02 JN 03 2 JET NOZULLAR JN 01 JN 02 JN 03 Klima tesisatlarında üfleme kanallarında kullanılmak üzere, Jet difüzörler büyük hacimli mekanlarda havalandırma işleminin

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

YD400-TN TÜNEL DAMPERLERİ

YD400-TN TÜNEL DAMPERLERİ Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. YD400-TN TÜNEL DAMPERLERİ Tavsiye Edilen Uygulama Alanları Metro Tünelleri Karayolu Tünelleri Tüp Geçit ve Yeraltı Tünelleri Hangar, Otopark ve Şaft Çıkışları Endüstriyel Tesisler

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

TEZGAH ÜSTÜ EMİŞ SİSTEMLERİ

TEZGAH ÜSTÜ EMİŞ SİSTEMLERİ Tüm ortamlar için tezgah üstü emiş sistemleri. Nederman tezgâh üstü sistemler, lehimleme dumanlarının emildiği montaj istasyonlarından çok aşırı ya da zehirli gazlara karşı korumanın hayati olduğu laboratuarlara

Detaylı

ISITICI SERPANTİNLİ HAVA PERDELERİ GENEL TİP 2011.01

ISITICI SERPANTİNLİ HAVA PERDELERİ GENEL TİP 2011.01 ISITICI SERPANTİNLİ HAVA PERDELERİ GENEL TİP 2011.01 HAVA PERDELERİ Yaz sıcağı Kışın sıcak hava Kış soğuğu Egsoz gazları Temiz hava Toz Duman Kokular Yazın soğuk hava Sinekler, böcekler Hava Perdesi Nedir?

Detaylı

Kablo kanalı sistemlerinde yeni bir çağ başladı.

Kablo kanalı sistemlerinde yeni bir çağ başladı. Kablo kanalı sistemlerinde yeni bir çağ başladı. THINK CONNECTED. Magic kablo kanallarının dünyasına hoş geldiniz. 04_KTS Prospekt Magic / tr / 11/06/2012 (LLExport_04088) / 30/04/2013 2 OBO KTS 04_KTS

Detaylı

Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü

Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü Dräger EM200-E, dahili örnek alma pompasına sahip bir elektronik çoklu gaz algılama cihazıdır. Dizel motorların seyreltilmemiş egzoz gazlarındaki CO ve NOx içeriğini hassas

Detaylı

JET NOZULLAR JN 02 JN 01 JN 03

JET NOZULLAR JN 02 JN 01 JN 03 JET NOZULLAR JN 03 JN 01 JN 01 JN 03 2 JET NOZULLAR JN 01 JN 03 Klima tesisatlarında üfleme kanallarında kullanılmak üzere, Jet difüzörler büyük hacimli mekanlarda havalandırma işleminin tavan difüzörleri

Detaylı

KAPALI OTOPARKLARDA JET FAN SİSTEMİ

KAPALI OTOPARKLARDA JET FAN SİSTEMİ KAPALI OTOPARKLARDA JET FAN SİSTEMİ 1. GİRİŞ Dış cephe duvarlarındaki açıklıklarının toplam alanı, otopark kat alanının %5 inden az olan otoparklar kapalı otopark olarak adlandırılır ve mekanik havalandırma

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI GİRİŞ ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI R.Engin TURGAY Makina Mühendisi, İzmir e-posta: enginturgay@turastrade.com ÖZET Bu çalışmada, binalarda çıkabilecek yangın esnasında bir baca gibi

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

Yeni ürün radyatör, serpantin ve hava terminali özelliklerini birleştirmektedir.

Yeni ürün radyatör, serpantin ve hava terminali özelliklerini birleştirmektedir. Tüm yıl boyunca iç mekanlardaki rahat hava ortamı için büyüyen talepler ve bina masraflarını düşürme isteği bizi yeni yollar aramaya teşvik ediyor. Tavandaki hava kaynaklarından soğuk hava temin etme fikri

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI

YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI GİRİŞ YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI Konferans salonları, fuar alanları, alışveriş merkezleri, depolar, müzeler, spor salonları, hava limanları,

Detaylı

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır

Detaylı

FAN SELECTOR FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI.

FAN SELECTOR FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI. FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI YAZILIM TANIMI Fan Selector yazılımı havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fanların performans hesaplamalarının yapılması ve çalışma şartlarına en uygun

Detaylı

Yazılım ÖzEllİKlERİ: Konut Yükleri. Ofis Yükleri. www.ahsapmuhendisligi.com. Yangın Direnci. u Robust standartları detayları

Yazılım ÖzEllİKlERİ: Konut Yükleri. Ofis Yükleri. www.ahsapmuhendisligi.com. Yangın Direnci. u Robust standartları detayları www.ahsapmuhendisligi.com Konut Yükleri Ofis Yükleri Yazılım ÖzEllİKlERİ: u Robust standartları detayları u Dolu gövdeli kiriş ebatları ile farklı derinliklere uyumlu olma özelliği u Şantiyede zaman ve

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: 15-57 kw TRIGON XL Kompakt tasarım, yüksek performans TRIGON XL İhtiyaçlarınıza özel esnek tasarımlar Yeni nesil çözümler TRIGON XL üstün teknolojiyi yenilikçi tasarımla

Detaylı

TÜM DÜNYADA YÜKSEK KALITEDE GALVANIZLEME TESIS TEDARIKÇISI

TÜM DÜNYADA YÜKSEK KALITEDE GALVANIZLEME TESIS TEDARIKÇISI WORLD LEADERS IN GALVANIZING PLANT TÜM DÜNYADA YÜKSEK KALITEDE GALVANIZLEME TESIS TEDARIKÇISI HASCO FIRINLAR Hasco yüksek yakıt verimini düşük ve eşit kazan aşınmasında sağlayan Kesikli Ateşlemeli, Yüksek

Detaylı

Hava Perdeleri 2010.1

Hava Perdeleri 2010.1 Hava Perdeleri 2010.1 en kaliteli ve en iyi fiyatlı ne varsa hepsi bir arada burada... Yaz sıcağı Kışın sıcak hava Kış soğuğu Egsoz gazları Temiz hava Toz Duman Kokular Yazın soğuk hava Sinekler, böcekler

Detaylı

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI R.ENGİN TURGAY Makina Mühendisi R. Engin TURGAY S.1 İÇİNDEKİLER ÖZET..3 1-ÖNEMLİ KRİTERLER...4 2-HESAPLAMA KURALLARI 5-10 2.1-HAVA

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

Ertem Petrol Ayırıcılar Dahili Depolama Tanklı Petrol Ayırıcılar

Ertem Petrol Ayırıcılar Dahili Depolama Tanklı Petrol Ayırıcılar MONTAJ, ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATLARI Ertem Ayırıcılar Dahili Depolama Tanklı Ayırıcılar Don tehlikesi bulunmayan alanlara montaj için Ürün Kodları E8005 Serisi 1 ERTEM PETROL AYIRICILARI NASIL ÇALIŞIR?

Detaylı

HAVA GİRİŞLERİNİ KULLANIRKEN İDEAL STATİK BASINÇ NE OLMALIDIR?

HAVA GİRİŞLERİNİ KULLANIRKEN İDEAL STATİK BASINÇ NE OLMALIDIR? HAVA GİRİŞLERİNİ KULLANIRKEN İDEAL STATİK BASINÇ NE OLMALIDIR? Soğuk havalarda kümes havalandırması konusunda, üreticiler arasında en sık konuşulanlardan biri de İdeal statik basınç nedir? sorusudur. Bu

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

KANAL TİPİ FANLAR [PKF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

KANAL TİPİ FANLAR [PKF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Angelina TM profili. Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Angelina TM profili. Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars Angelina TM profili Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi Angelina TM profili Endüstriyel bir ürüne uygulanmış başarılı bir düşünce Hafif, açık,

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

CALEFFI. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları serileri 01253/14 TR.

CALEFFI. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları serileri 01253/14 TR. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları 311-312-313-314-513-514 serileri REDITED LEFFI 013/14 TR ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Genel 311, 312, 313, 314, 513 ve

Detaylı

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS Konutlarda Havalandırma Dr. İbrahim ÇAKMANUS Özet Son yıllarda Ülkemizde residence adı altında yüksek binalarda lüx konutlar yapılıp satılmaktadır. Diğer yandan bu tür yapıların bazılarına LEED, BREEAM

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Hava Perdeleri PG / PGD PG/PGD MTV PB / PBD PB/PBD MTV

Hava Perdeleri PG / PGD PG/PGD MTV PB / PBD PB/PBD MTV Hava Perdeleri PB / PBD PG / PGD PG/PGD PB/PBD 137 Alanları Açık bir kapı bir davettir ve bunu her mağaza sahibi bilir! Bir hava perdesi yardımıyla bunu başarabilir ve aynı zamanda sıcak veya soğuk havanın

Detaylı

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, mühendislik harikası ileri teknolojinin, simgesel

Detaylı

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir.

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. 1 TEMEL HESABI Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. Uygulanacak olan standart sürekli temel kesiti aşağıda görülmektedir. 2 Burada temel kirişi

Detaylı

KAPALI OTOPARKLARDA KANALSIZ HAVALANDIRMA SiSTEM TASARIMI VE KRiTERLERi. M. Oğuz AYDOĞDU ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA

KAPALI OTOPARKLARDA KANALSIZ HAVALANDIRMA SiSTEM TASARIMI VE KRiTERLERi. M. Oğuz AYDOĞDU ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON M. Oğuz AYDOĞDU İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

VL414110. 400 Serisi Vario Gömme aspiratör. Paslanmaz çelik Tezgah havalandırma elemanı

VL414110. 400 Serisi Vario Gömme aspiratör. Paslanmaz çelik Tezgah havalandırma elemanı Mevcut renk seçenekleri Setüstü ocaklarda yüksek verimli havalandırma sistemi Bir emme motoruna 4 adet cihaz bağlanabilir ve bir adet AA 490 kumanda düğmesi ile kontrol edilebilir. Esnek emiş yönlendirmesi,

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC410 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC410 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ÇATILARDAKİ YAĞMUR SULARININ NEGATİF BASINÇ SİSTEMİ İLE DRENAJI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

ÇATILARDAKİ YAĞMUR SULARININ NEGATİF BASINÇ SİSTEMİ İLE DRENAJI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 1 ÇATILARDAKİ YAĞMUR SULARININ NEGATİF BASINÇ SİSTEMİ İLE DRENAJI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ T.Fikret GENÇGEL ÖZET Bu çalışmada ; binaların çatılarına düşen yağmurun rogarlara iletilmesi yöntemlerinden vakumlu

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik DS-TRD-0.4 X XDS-TRD-0 testregistrierung Sensör sistemleri DS-TRD-0 Tipi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik lardan emiş hava akışının isteğe göre değişken ne yönelik sürgülü kapak mesafe sensörü

Detaylı

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir.

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. JET NOZUL Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. Kullanım Yeri: Duvar ve tavan uygulamaları için uygundur. Isıtma ve soğutma amaçlı olarak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Havalandırma neden yapılır? Yazın uygun hızda, kışın ise hava cereyanı

Detaylı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı www.tavsan.com.tr Isı geri kazanım entegreli, yüksek ve dengeli ısıtma sistemi. Dikili tip ve diğer kombinasyonlar ile mükemmel çevreci.

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

İKLİM ODASI SOĞUK KİRİŞ ÇÖZÜMLERİ. Ekim 2014 Sayı 69

İKLİM ODASI SOĞUK KİRİŞ ÇÖZÜMLERİ. Ekim 2014 Sayı 69 Ekim 2014 Sayı 69 Sayın Okurumuz, Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın açıklandığı makaleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

TAŞIT ve ÇEVRE. Proof

TAŞIT ve ÇEVRE. Proof TAŞIT ve ÇEVRE Standartlar ve Seyir Çevrimleri Gerek binek otomobillerinin, gerekse hafif ve ağır yük ve yolcu taşıtlarının egzost gazlarının hava kirletici bileşenlerinin sınırlandırılması yönünde çalışmalar

Detaylı

Topvex ve SoftCooler Modülü

Topvex ve SoftCooler Modülü Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Ürünleri Yangın Güvenliği Klima Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları Topvex ve SoftCooler Modülü Her Zaman Doğru Sıcaklık 2 Topvex with SoftCooler Soluk

Detaylı

Otopark İçin Carpark

Otopark İçin Carpark Otopark İçin Carpark ÖNSÖZ Firmamız TTC Makine Mühendislik olarak, özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan otopark sorununa çözüm olması amacıyla, tasarım, imalat, montaj ve satış sonrası hizmetleri gibi

Detaylı

LAMİNER FLOW HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

LAMİNER FLOW HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ AMİNER FO AVAANDIRMA SİSTEMERİ Türkiye de aminer flow dizayn ve imalatında bir ilk olan GÖNKA sürekli yaptığı AR-GE çalışmaları ile dünya standartlarını takip ederek, ameliyathane gereksinimlerini karşılayacak

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

Evaporatif Soğutma Nedir?

Evaporatif Soğutma Nedir? Evaporatif soğutma suyun buharlaşmasıyla havadan ısı alması prensibine dayanır. Su buharlaşırken havadan ısı çeker ve havanın soğumasına sebep olur. Havuzdan veya duştan çıktığınızda çevrenizdeki esinti

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni 11 Pompalar Genellikle bir pompa motoru kendi maliyetine denk

Detaylı

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminin modifiyesindeki sınırlamalar Egzoz sisteminin modifiyesindeki sınırlamalar Tüm motor tipleri ve egzoz sistemleri için genel sınırlamalar ÖNEMLİ! Aşağıda belirtilen durumlara neden olabildiği

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

Type JF YERALTI ULAŞIM SISTEMLERININ HAVALANDIRILMASI VE DUMAN TAHLIYESI IÇIN

Type JF YERALTI ULAŞIM SISTEMLERININ HAVALANDIRILMASI VE DUMAN TAHLIYESI IÇIN Type JF YERALTI ULAŞIM SISTEMLERININ HAVALANDIRILMASI VE DUMAN TAHLIYESI IÇIN Tünel damperleri yeraltı ulaşım sistemleri için özel olarak tasarlanmış güvenlik bileşenleridir ve Almanya Karayolu Tünellerinin

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

FAN-SİM FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI.

FAN-SİM FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI. FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI YAZILIM TANIMI Fan-Sim yazılımı havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fanların performans hesaplamalarının yapılması ve çalışma şartlarına

Detaylı

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminde yapılan tüm değişiklikler sertifikayı etkiler. Daha fazla bilgi için bir Scania bayisiyle temasa geçin. Tüm motor tipleri ve egzoz sistemleri için genel sınırlamalar ÖNEMLİ! Aracın egzoz

Detaylı

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet. Tnl.com.tr

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet. Tnl.com.tr Z AIRPORT PLAZA Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet KURTKÖY / İSTANBUL Tnl.com.tr YÖNETİCİ ÖZETİ Proje Adı Airport Plaza Lokasyon Kurtköy / Istanbul Geliştirici

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. GENEL Yapılarda bugüne kadar yağmur suyunun drenajı ile ilgili olarak konvansiyonel sistemler kullanılmıştır. Konvansiyonel yağmur drenajı, yatay hatta %2-3 derece eğim verilmesi ile suyun hava ile yer

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

Kapalı Otopark Havalandırması, Makale 04 Ağustos 2011, Perşembe - 13:45

Kapalı Otopark Havalandırması, Makale 04 Ağustos 2011, Perşembe - 13:45 KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMASI İÇİN YENİ JET FANLI SİSTEMLER İLE KONVANSİYONEL SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRMASI & JET FANLI HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN TASARIMINDAKİ KRİTİK FAKTÖRLER. GİRİŞ: Kapalı otoparklar

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden

Detaylı

Herkes arada bir durmak zorundadır. Sizinki lastik arızası için olmasın. ContiPressureCheck. Lastik basınç takip sistemi

Herkes arada bir durmak zorundadır. Sizinki lastik arızası için olmasın. ContiPressureCheck. Lastik basınç takip sistemi Herkes arada bir durmak zorundadır. Sizinki lastik arızası için olmasın. ContiPressureCheck Lastik basınç takip sistemi ContiPressureCheck Arıza istatistiklerini azaltmak için kaybedecek zaman yok. ADAC

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

Yangın durumunda duman tabakası

Yangın durumunda duman tabakası Duman Kontrolü Yangın durumunda duman tabakası Yapıda bulunan maddelerin miktarına Madde türüne Yapının havalandırma koşullarına Bağlı olarak oluşur Birkaç dakika içinde duman tabakası önemli boyutlara

Detaylı

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı