ALÇIPAN İMALATLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR"

Transkript

1 ALÇIPAN İMALATLAR 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 1

2 1.1 ĠÇERĠK BÖLÜM ALÇIPAN ĠMALATLAR Bu Ģartname alçıpan asma tavan ve bölme duvar uygulamalarını, tasarım resimleri ve listelenen standardlara uygun olarak yapılmasını öngörmektedir. Yüklenici iģçilik, malzeme, ekipman, nakliye ve tüm gerekli hizmetleri sağlayacaktır. 1.2 ĠLGĠLĠ STANDARTLAR: TS 1474 Alçı Bölme Duvar BileĢenleri TS 1475 Alçı Bölme Duvar Levha ve BileĢenlerinin Yerlerine Konulması Kuralları TS EN 520 Alçı Levhalar-Tarifler, gerekler ve deney metotları 1.3 YÜKLENĠCĠ TARAFINDAN HAZIRLANACAK DOKÜMANLAR A. Sertifikalar: Yüklenici malzemeler ile ilgili üreticiden temin edeceği sertifikaları onay için sunacaktır. B. Numuneler: Yüklenici kullanılacak olan malzemelerin numunelerini onay için sunacaktır. C. Uygulama resimleri (Shop Drawings): Yüklenici uygulama projeleri esas alınarak hazırlanmıģ olan imalat resimlerini onay için sunacaktır. Bu resimler onaylanmadıkça imalat baģlamayacaktır. D. Uygulama Yöntemi: Yüklenici bu bölümde tarif edilen iģlerle ilgili uygulama yöntemini teslim edecektir. 1.4 KALĠTE GÜVENCESĠ A. Yüklenici teknik altyapısını gösteren personel, makine ve ekipman bilgilerini içeren raporunu sunmalıdır. B. Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanılmayacaktır. ĠĢveren temsilcisi tarafından uygunsuz bulunan malzemeler Yüklenici tarafından değiģtirilecektir. C. Malzemeler ile ilgili Üniversite Malzeme Laboratuarından gerekli testler yaptırılacak ve rapor alınacaktır. 1.5 DAĞITIM, DEPOLAMA VE TAġIMA A. Alçıpan, elde taģınırken uzun kenarı yere paralel olarak, her iki ucundan tutularak taģınmalıdır. B. Deformasyonu önlemek için alçıpan'lar ahģap veya alçıpan'dan kesilmiģ takozlar üzerinde yatay olarak istiflenmeli, takoz ölçüleri aynı, aralıkları ise 50 cm' yi geçmemelidir. C. Alçıpan, kapalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Açık alanda depolama gerekir ise, tabandan yükseltilmiģ ve yerle iliģkisinin kesilmiģ, üzerinin iyice örtülmüģ olması gereklidir. IslanmıĢ alçıpanları yeniden kullanabilmek için kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda tamamen kurumasını beklemek gerekir. IslanmıĢ alçıpanların, normal ve yangına dayanıklı çeģitleri 70 saat, suya dayanıklı çeģidi 15 saat sonra yeniden kullanılabilir. D. Alçıpanlar açık alanda ise üzerine önce naylon daha sonra da branda 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 2

3 örtülmeli arada hava boģluğu bırakılmak koģuluyla korunmalıdır. BÖLÜM 2 MALZEMELER mm kalınlığında alçıpan paneller :9-9.5 kg/m :12.5 mm :0,20 W/mK Yangına Dayanım :27 dk mm kalınlığında suya dayanıklı alçıpan paneller :12.5 kg/m :12.5 mm :0,20 W/mK Yangına Dayanım :27 dk mm kalınlığında yangına dayanıklı alçıpan paneller : 15 kg/m : 15mm : 0,24 W/mK Yangına Dayanım : F mm kalınlığında suya ve yangına dayanıklı alçıpan paneller : 15 kg/m : 15 mm : 0,20 W/mK BÖLÜM 3 UYGULAMA Yangına Dayanım : 27 dk 3.1 UYGULAMA A. ALÇIPAN ASMA TAVAN KONSTRÜKSĠYONU VE MONTAJI (GALVANĠZ HAFĠF PROFĠL ĠLE): - U-çevre profili dübellendikten sonra, max. 85 cm aralıklarla askı çubukları sabitlenecektir Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 3

4 - Ana taģıyıcı C-profiller, cm aks aralıkları ile askı çubuklarına bağlanacaktır. - Alçıpanı taģıyacak olan C-profiller, ana taģıyıcı C-profillere dik yönde, cm aks aralıkları ile klipslenecektir. - Konstrüksiyon uygulaması sırasında, tavanda yapılacak olan aydınlatma, havalandırma, sprinkler ve müdahele kapağı yerleri dikkate alınacaktır, askı çubukları ve taģıyıcı profiller ile çakıģmaması sağlanacaktır, gereken yerlere takviyeler atılacaktır. Konstrüksiyon montajı sırasında tüm bu koordinasyon için ĠĢveren Temsilcisi nin onayı alınacaktır. - Alçıpanlar, alçıpanı taģıyan C-profillere, 25 mm lik borazan vidalar ile max. 20 cm aralıkla vidalanacaktır. Alçıpan taģıyıcı "C" Profillerin aks aralıkları 40 cm ise Alçıpan' lar bu profillere paralel yönde, aks aralıkları 50 cm ise dik yönde monte edilecektir. - Alçıpanların birleģme yerlerine, file derz bandı çekildikten sonra, 3 kat derz dolgu malzemesi uygulanarak, boyaya hazır hale getirilecektir. - Yüklenici, asma tavanda istenen yerlerde, aydınlatma armatürleri, klima menfezleri ve müdahele kapakları için gereken boģlukları açacaktır. B. ALÇIPAN ASMA TAVAN KONSTRÜKSĠYONU VE MONTAJI (KUTU PROFĠL ĠLE): - Max. 85 cm aralıklarla 40x40x2mm kutu profil askı taģıyıcılar tavana köģebent ve çelik dübel vasıtasıyla sabitlenecektir. - Ana taģıyıcı 40x40x1.5mm kutu profiller cm aks aralıkları ile askı kutu profillerine kaynatılacaktır. - Ara taģıyıcı 40x40x1.5mm kutu profiller ana taģıyıcı profillere dik yönde, cm aks aralıkları ile kaynatılacaktır. - Konstrüksiyon uygulaması sırasında, tavanda yapılacak olan aydınlatma, havalandırma, sprinkler ve müdahele kapağı yerleri dikkate alınacaktır, askı profilleri ve taģıyıcı profiller ile çakıģmaması sağlanacaktır, gereken yerlere takviyeler atılacaktır. Konstrüksiyon montajı sırasında tüm bu koordinasyon için ĠĢveren Temsilcisi nin onayı alınacaktır. - Alçıpanlar, alçıpanı taģıyan profillere, 25 mm lik borazan vidalar ile max. 20 cm aralıkla vidalanacaktır. Alçıpan taģıyıcı profillerin aks aralıkları 40 cm ise Alçıpan' lar bu profillere paralel yönde, aks aralıkları 50 cm ise dik yönde monte edilecektir. - Alçıpanların birleģme yerlerine, file derz bandı çekildikten sonra, 3 kat derz dolgu malzemesi uygulanarak, boyaya hazır hale getirilecektir. - Yüklenici, asma tavanda istenen yerlerde, aydınlatma armatürleri, klima menfezleri ve müdahele kapakları için gereken boģlukları açacaktır. B. ALÇIPAN BÖLME DUVAR KONSTRÜKSĠYONU VE MONTAJI: - Taban ve tavana U profiller, yan duvarlara ise C profiller, dübel veya çivi çakma tabancası kullanılarak 60 cm aralıklarla tespit edilecektir. Dikme olarak kullanılacak olan C profiller 60 cm aks aralıkları ise U profillerin arasına yerleģtirilir Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 4

5 - Duvarın üzerine, seramik, mermer ve benzeri bir kaplama yapılacaksa (özellikle ıslak hacimlerde) C profillerin aks aralıkları 40 cm olmalıdır - Alçıpanlar U ve C-profillere yalnızca kenarı boyunca 25 mm. lik borazan vidalar ile max. 25 cm aralıkla, aģağıdan yukarı doğru vidalanacaktır. - Bir yüzün montajı bittikten sonra karģı yüze baģlamadan önce duvar boģluğundaki tesisat iģlemleri tamamlanır. Dikme olarak kullanılan C profillerde belirli aralıklarda yer alan deliklerden elektrik kabloları ve temiz su boruları yatay olarak geçirilebilir. - KarĢı yüzün montajına yarım alçıpanla baģlanarak iki yüzdeki derzlerin karģılıklı gelmemesi sağlanacaktır. Bu yüzdeki alçıpanlar tüm yatay ve düģey profillere vidalanacaktır. DıĢ köģelerdeki vidalama iģlemi stabiliteyi sağlamak için 20 cm vida aralıkları ile tespit edilecektir. - Kapı boģluğu bırakılırken, kapının her iki yanına koyulacak olan C- profilin içine kutu profil koyulacaktır. - Alçıpanların birleģme yerlerine, file derz bandı çekildikten sonra, 3 kat derz dolgu malzemesi uygulanarak, boyaya hazır hale getirilecektir. C. TEK YÜZ ALÇIPAN GĠYDĠRME KONSTRÜKSĠYONU VE MONTAJI (KUTU PROFĠL ĠLE): - Taban ve tavana 40x40x1.5mm kutu profiller çelik dübel vasıtasyla monte edilecektir. Dikme olarak kullanılacak 40x40x2mm kutu profiller duvar yüksekliğine ve duvar üzeri kaplama durumuna göre cm aralıkla alt-üst profillere kaynatılacaktır. Gereken yerlerde, alın kaplamalarında stabiliteyi sağlamak amacıyla çaprazlar kullanılacaktır. - Alçıpanlar profillere yalnızca kenarı boyunca 25 mm. lik borazan vidalar ile max. 25 cm aralıkla, aģağıdan yukarı doğru vidalanacaktır. Alçıpanel döģeme arasında 1cm boģluk bırakılacak, alçıpaneller döģemeye temas etmeyecektir. - Alçıpanların birleģme yerlerine, file derz bandı çekildikten sonra, 3 kat derz dolgu malzemesi uygulanarak, boyaya hazır hale getirilecektir. D. 120 DAKĠKA YANGINA DAYANIKLI MUHTELĠF ALÇIPANEL KAPLAMA ĠġLERĠ - Projede belirtilen yerlerde, kutu profil konstrüksiyon ve çift kat 15 mm kalınlığında yangına dayanıklı alçıpan paneller arasına taģyünü konularak 120 dakika yangına dayanıklı alçıpan duvar imalatı yapılacaktır. - Her iki yönde de 15 mm lik yangına dayanıklı alçıpan paneller ikiģer kat olarak uygulanacak ve galvaniz taģıyıcılar arasına 60 mm kalınlığında ve 100 kg/m3 yoğunluktaki ergime noktası C eģit 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 5

6 veya büyük taģyünü sıkıģtırıldıktan sonra tekrar 15 mm lik yangına dayanıklı alçıpan paneller ikiģer kat olarak uygulanacaktır. Galvaniz ana tasıyıcılar max 60 cm de bir olmalıdır. - Yangın anında geçiģi önlemek için 2. kat alçıpanlar ĢaĢırtmalı monte edilerek derzlerin üst üste gelmemesi sağlanmalıdır. - Ankrajlar için gerekli her türlü tedbir (Kimyasal dubel, plaka, dubel, vs) birim fiyatlara dahildir. - Kullanılacak alçıpanlar yangına mukavim olacaktır. - Plakaların tüm birleģim ve ek yerleri Fireboard derz alçısıyla cam tülü derz bandı ile kullanılarak doldurulmalıdır. 3.3 DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN KONULAR A. AlıĢveriĢ merkezi tesisatlarına ait ekipmanlara (sprinkler, chiller boruları, kablo tavaları, havalandırma kanalları ve taģıyıcılarına) hiçbir Ģey kaynak yapılmayacak ve asılmayacaktır. Asma tavanlar hiç bir Ģekilde tuğla duvarlara ve ana taģıyıcıya taģıtılmayacaktır. B. Gerekebilecek yerlerde kullanılacak kutu profil karkas 2 kat antipas ile boyalı olacak ve ayrıca kutu profil montajı sırasında diğer çelik aksama verilen zarar (boya vs) derhal giderilebilecektir. C. Satıhlar çok düzgün, ipinde Ģakulinde ve boya kabul edecek düzgünlükte olacaktır. D. Alçı panel kaplama tek taraflı olması halinde gözükücek konstrüksiyonun Ģakülünde ipinde düzgün olması gerekecektir. E. Çatı kaplama altları boģlukları çıkıntıları, girintiler yerinde alıģtırılacaktır. Plakalar arası özel bantlarla bantlanıp macunlanacak, zımparalanacak ve bütün satıhlar boyaya hazır hale getirilecektir. F. HavĢa baģlıklı vidalar kullanılacak, vida yerleri macunla yok edilecektir. Alçı panel duvarlarda zeminle irtibatlı olan 1 ci sıra alçı panaller suya dayanıklı yeģil renkli alçı panel olacaktır. G. ĠĢveren Temsilcisi nin onayladığı ebattan daha küçük ebatlarda parça alçıpan kesinlikle kullanılmayacaktır. H. Yüklenici alçıpan kaplama yaptığı yerin derz bandı ve macununu kaplama yaptığı iskelenin yerini değiģtirmeden anında yapacaktır. I. Çatı veya cephe birleģtiği noktalarda uygulanacak alçı macun kesinlikle çatı ve cephe elemanlarını kirletmeyecek ve anında temizlenecektir. J. Alçıpan montajından önce yapılacak boru, kablo tavası, havalandırma kanalı v.s. gibi imalatlar yerinde alıģtırılacak ve alçıpan ile ekipmanlar arasındaki boģluk max 1 cm olacaktır. K. Alçıpan duvarların veya bölmelerin farklı mazemeler ile birleģtiği noktalarda çatlamayı önlemek için gerekli tüm tedbirler alınacak gerekli görülürse ĠĢveren Temsilcisi nin onaylayacağı tipte dilatasyon profili kullanılacaktır Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 6

7 L. Kapı ve pencerelerin bulunduğu duvar bölmeleri kapı ve pencere kasalarına eģit mesafede kalacak Ģekilde monte edilecektir. M. Farklı mahaller arasındaki bölme duvarlardan geçen boru, havalandırma kanalı ve kablo tavası gibi ekipmanlar yangın geçiģine engel olacak Ģekilde uygulanacaktır. N. Asma tavandaki spot delikleri, menfez yerleri gibi ilgili boģlukların asma tavan konstrüksiyonu ile çakıģmaması için elektrik ve mekanik projelerinin dekorasyon projeleri ile koordinasyonunun sağlanması gereklidir Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 7