AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

2 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİREYSEL FİNANSAL DURUM TABLOLARI ÖZET BİREYSEL KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI. 3 ÖZET BİREYSEL ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 ÖZET BİREYSEL NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 5 ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR NOT 3 BAĞLI ORTAKLIKLAR NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NOT 6 FİNANSAL YATIRIMLAR NOT 7 FİNANSAL BORÇLANMALAR NOT 8 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR NOT 9 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER NOT 10 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER NOT 11 STOKLAR NOT 12 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 13 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 14 HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ NOT 15 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA GİDERLERİ NOT 16 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER NOT 17 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER NOT 18 FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ NOT 19 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 20 YABANCI PARA POZİSYONU NOT 21 PAY BAŞINA KAZANÇ NOT 22 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

3 30 HAZİRAN 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET BİREYSEL FİNANSAL DURUM TABLOLARI VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız denetimden denetimden Dipnot geçmiş geçmiş Referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar 8, İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Bağlı ortaklıklar Ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar Stoklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet bireysel finansal tablolar, denetimden sorumlu komite tarafından incelenmiş ve 14 Ağustos 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Takip eden dipnotlar ara dönem özet bireysel finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

4 30 HAZİRAN 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET BİREYSEL FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAYNAKLAR Sınırlı Bağımsız denetimden denetimden Dipnot geçmiş geçmiş Referansları Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar 8, İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Ertelenmiş gelirler Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Paylara ilişkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler Yeniden değerleme ve sınfılandırma kazançları Ortak yönetime tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi ( ) ( ) Diğer yedekler Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem (zararı) / karı ( ) Toplam kaynaklar Takip eden dipnotlar ara dönem özet bireysel finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

5 30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET BİREYSEL KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI KAR VEYA ZARAR KISMI Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı denetimden denetimden denetimden denetimden geçmiş geçmemiş geçmiş geçmemiş 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - Dipnot 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran Referansları Hasılat Satışların maliyeti (-) 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Genel yönetim giderleri (-) 15 ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) 15 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 18 ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zararı) / karı ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler dönem (zararı) / karı ( ) ( ) DÖNEM (ZARARI) / KARI ( ) ( ) Adi pay başına kazanç (0,09) (0,01) 0,03 0,10 DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları / (kayıpları) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) ( ) TOPLAM KAPSAMLI (GİDER) / GELİR ( ) Takip eden dipnotlar ara dönem özet bireysel finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

6 30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET BİREYSEL ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI Birikmiş Karlar Tanımlanmış Yeniden Ortak Fayda Planları Değerleme ve Yönetime Tabi Kardan Sermaye Pay Yeniden Ölçüm Sınıflandırma İşletmeleri Ayrılan Geçmiş Ödenmiş Düzeltmesi İhraç Kazanç / Kazanç/ İçeren Birleşme Diğer Kısıtlanmış Yıllar Net Dönem Toplam ÖNCEKİ DÖNEM Sermaye Farkları Primleri (Kayıpları) (1) (Kayıpları) (2) Etkisi Yedekler Yedekler Karları Karı Özkaynaklar 1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye ( ) Transferler ( ) - Toplam kapsamlı gelir ( ) Haziran 2014 itibariyla bakiye ( ) CARİ DÖNEM 1 Ocak 2015 itibarıyla bakiye ( ) Transferler ( ) - Temettüler ( ) - ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) 30 Haziran 2015 itibariyla bakiye ( ) ( ) (1) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler (2) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler Takip eden dipnotlar ara dönem özet bireysel finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

7 30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET BİREYSEL NAKİT AKIŞ TABLOLARI Sınırlı Sınırlı denetimden denetimden geçmiş geçmiş 1 Ocak - 1 Ocak - 30 Haziran Haziran 2014 A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI ( ) Dönem (Zararı) / Karı ( ) Dönem Net (Zararı) / Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler ( ) Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler ( ) Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler (68.501) (8.613) Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler (90.245) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler ( ) ( ) Stoklardaki Artış İlgili Düzeltmeler ( ) ( ) Ticari Alacaklardaki Artış İlgili Düzeltmeler ( ) ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalışla İlgili Düzeltmeler ( ) Ticari Borçlardaki (Azalış) / Artışla İlgili Düzeltmeler ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki (Azalış) / Artışla İlgili Düzeltmeler ( ) Vergi Ödemeleri ( ) ( ) Diğer Nakit Çıkışları (20.034) (15.354) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) ( ) Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları ( ) - Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları ( ) ( ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları ( ) ( ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Girişleri Alınan Temettüler C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI ( ) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları ( ) ( ) Ödenen Temettüler ( ) - Alınan Faiz Ödenen Faiz ( ) ( ) Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış ( ) ( ) D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi ( ) Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış ( ) ( ) E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri Takip eden dipnotlar ara dönem özet bireysel finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

8 NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ( Akiş veya Şirket ), 22 Kasım 2005 tarihinde, Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. unvanıyla, İstanbul Türkiye de kurulmuştur. Şirket unvanı, 24 Mayıs 2012 tarih ve 8075 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ndeki ana sözleşme değişikliği ile Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak 18 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 24 Mayıs 2012 tarihinde ilan edilmiştir. Akiş; Türkiye nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Akkök Sanayi Yatırım ve Ticaret A.Ş. nin bağlı ortaklığıdır. Şirket in ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iştigal etmektir. Şirket in 17 Ağustos 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş ( Ak-Al ) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 136. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18, 19 ve 20. maddeleri çerçevesinde devralma suretiyle birleşilmesine, birleşmenin şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nın ilgili düzenlemelerine göre hazırlanan 30 Haziran 2012 tarihli bilançoları üzerinden ve Ak-Al ın 30 Haziran 2012 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Akiş e devrolunması suretiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup söz konusu birleşme işlemi Şirket in 31 Aralık 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Şirket, Türkiye de İstanbul Ticaret Sicil Odası na kayıtlı olup merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır: Miralay Şefikbey Sok. No:11 Gümüşsuyu, İstanbul. 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Şirket in ortaklık yapısı yapısı aşağıdaki gibidir: Pay oranı (%) Pay tutarı Pay oranı (%) Pay tutarı Akkök Holding A.Ş. 31, , Ali Raif Dinçkök 20, , Nilüfer Dinçkök Çiftçi 12, , Raif Ali Dinçkök 6, , Diğer, halka açık hisseler dahil 28, , Toplam ödenmiş sermaye 100, , Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu adet pay karşılığı TL den ve B grubu adet pay karşılığı TL den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin beş adedi A grubu pay sahiplerinin oy çokluğuyla göstereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle, Şirket in kayıtlı sermaye tavanı TL dir (31 Aralık 2014: TL). 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Şirket in çalışan sayısı 22 kişidir (31 Aralık 2014: 24 kişi). Şirket, Akkök Şirketler Topluluğuna dahil olup, Şirket in hakim ortağı Akkök Holding A.Ş. dir. 6

9 NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU(Devamı) Bağlı Ortaklıklar Akiş in Bağlı Ortaklıkları, Türkiye ve Bulgaristan da faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir: Bağlı Ortaklıklar Ak Yön Yönetim ve Bakım Hizmetleri A.Ş. ( Ak Yön ) Aksu Real Estate E.A.D. ( Aksu Real Estate ) Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ( Karlıtepe ) Faaliyet konusu AVM yönetimi ve işletmesi Gayrimenkul yatırımları Gayrimenkul yatırımları Doğrudan ve Etkin Doğrudan ve Etkin dolaylı ortaklık ortaklık dolaylı ortaklık ortaklık oranı % oranı % oranı % oranı % Ak Yön 100,00 99,99 100,00 99,99 Aksu Real Estate 100,00 100,00 100,00 100,00 Karlıtepe 100,00 100, Ak Yön Ak Yön 12 Ağustos 2011 tarihinde tescil edilerek İstanbul da kurulmuş olup ana faaliyet konusu; bakım ve hizmetlerini, yönetimini yüklendiği gayrimenkullerin konut, toplu konut, modern yerleşim birimleri, alışveriş merkezleri, ticaret ve iş merkezleri; oteller, moteller, konaklama yerleri, her türlü turizm tesisleri, sosyal amaçlı tesisler, turistik, sportif, eğitimsel ve kültürel tesislerin, sinema, tiyatro salonlarının, hastane ve huzurevlerinin amacına uygun olarak kullanılmasını temin etmek, korunması için gereken tedbirleri alıp, korunma teşkilatını kurmak ve yönetmek, gayrimenkulün bakım, onarım, gözetim, denetim hizmetlerini temin etmek ve her türlü destek ve yönetim hizmetlerini sağlamaktır. Ak Yön, Akbatı AVM nin işletmesini ve yönetimini gerçekleştirmektedir. Akiş, Ak Yön ün sermayesinin %99,99 una sahiptir. Aksu Real Estate Aksu Textiles E.A.D 18 Aralık 2000 tarihinde Bulgaristan da kurulmuş olup ana faaliyet konusu; her türlü tekstil ve kıyafet üretimi, ithalat ve ihracatıdır. Tüm sermayesi Ak-Al a ait olan Aksu Textiles E.A.D., 4 Ocak 2013 te tescil olan birleşme ile Akiş in bağlı ortaklığı haline gelmiştir. 16 Ağustos 2013 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile Aksu Textiles EAD unvanının Aksu Real Estate E.A.D olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Unvan değişikliği ile birlikte faaliyet konusu; kar elde etmek amacı ile gerek ülke içinde ve gerekse yurt dışında her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak olarak değiştirilmiştir. 7

10 NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU(Devamı) Karlıtepe Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., 12 Mayıs 2015 tarihinde tescil edilerek İstanbul da kurulmuş olup ana faaliyet konusu;kendi adına arazi veya sair gayrimenkul satın almak, kiralamak, parsellemek, birleştirmek, bölümler halinde satmak, imar planı yapmak ve yaptırmak, mevcut haritaları ve projeleri iktisap etmek ve ilgili arazide inşaatlar yaptırmak, her türlü bina, ofis, tesis, peyzaj mimarlığı, çevre tasarımı kapmasında mimarlık, mühendislik, teknik danışmanlık ve işletme hizmeti vermek ve bu anlamda ticari faaliyetlerde bulunmaktır. 28 Mayıs 2015 tarihinde Akiş in bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Karlıtepe, Beykoz Projesi iş geliştirme süreci kapmasımında satın alınmıştır. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Müşterek yönetime tabi ortaklık, anlaşmanın müşterek kontrolüne sahip taraflarının bu anlaşmayla ilgili varlıklar üzerinde haklara ve borçlara ilişkin yükümlülüklere sahip oldukları durumlarda ortaya çıkar. Bir müşterek faaliyet katılımcısı sahip olduğu varlık, yükümlülük, hasılat ve maliyete göre değerlendirilmektedir. Müşterek faaliyetlere ait varlıklar, yükümlülükler, özkaynak kalemleri, gelir ve gider hesapları ile nakit akım hareketleri oransal konsolidasyon yöntemi ile finansal tablolara dahil edilmiş olup bu müşterek faaliyetler ile gerçekleşen grup içi işlemler, bakiyeler ve gerçekleşmemiş kar/zararlar finansal tablolardan elimine edilmiştir. Akiş in Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığı, Türkiye de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir: Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Faaliyet konusu Müteşebbis Ortak Akiş Mudanya Adi Ortaklığı Gayrimenkul Mudanya Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Doğrudan ve Etkin Doğrudan ve Etkin dolaylı ortaklık ortaklık dolaylı ortaklık ortaklık oranı % oranı % oranı % oranı % Akiş Mudanya Adi Ortaklığı 50,00 50, Akiş Mudanya Adi Ortalığı Adi Ortaklık; 28 Mayıs 2015 tarihinde Akiş ve Mudanya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tarafından imzalanan proje ortaklığı sözleşmesi ile kurulmuştur. Akiş in ortaklıklataki payı %50 dir. Proje ortaklığının amacı; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi'nde proje geliştirmeye yönelik olarak bu bölgedeki çeşitli parsellerin malikleri ile gerçekleştirilecek olan kat karşılığı inşaat sözleşmeleriden doğacak hak ve yükümlülüklerin ifasıdır. Finansal tabloların onaylanması 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet bireysel finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 14 Ağustos 2015 tarihinde onaylanmıştır. 8

11 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Bu özet bireysel finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları aşağıda sunulmuştur. Aksi belirtilmediği sürece bu muhasebe politikaları sunulan bütün dönemler için uygulanmıştır Sunuma ilişkin temel esaslar a) Finansal tabloların hazırlanış şekli Akiş, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. İlişikteki bireysel finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülükler ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. İlişikteki bireysel finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. İşletmeler, TMS 34 Ara dönem finansal raporlama standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakla serbesttir. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet bireysel finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Şirket in ara dönem özet bireysel finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple 31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal tablolar ile beraber okunmalıdır. Şirket, 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet bireysel finansal tablolarını SPK nın Seri:II, No: 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin Yıllık ve Ara Dönem Finansal Rapor Düzenleme Yükümlülüğü başlıklı 6. Ve 7. maddeleri gereğince, 2014 yılı ilk üç aylık hesap döneminden itibaren özet konsolide finansal tabloları ile birlikte özet bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlüdür. Şirket, bu özet bireysel finansal tabloları TMS 27 ve TMS 34 e uygun olarak hazırlamıştır. b) TMS ye uygunluk beyanı İlişikteki bireysel finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınmıştır Fonksiyonel ve raporlama para birimi Şirket in raporlama para birimi TL olup tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri ile ilgili bilgiler aksi belirtilmedikçe tam olarak belirtilmiştir. İşletmenin sürekliliği Şirket özet bireysel finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. Faaliyetlerin dönemselliği Şirket in 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık performans sonuçlarına, faaliyetlerinin dönemselliğinden kaynaklanan herhangi bir etki bulunmamaktadır. 9

12 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartları ndaki değişiklikler a) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: - TMS 19 daki değişiklik, Tanımlanmış fayda planları ; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - Yıllık İyileştirmeler Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler - TFRS 3, İşletme Birleşmeleri - TFRS 8, Faaliyet Bölümleri - TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar - TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm - Yıllık İyileştirmeler Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS 1, TFRS nin İlk Uygulaması - TFRS 3, İşletme Birleşmeleri - TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller b) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler: - TFRS 11, Müşterek Anlaşmalar daki değişiklik; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TMS 16 Maddi duran varlıklar, ve TMS 41 Tarımsal faaliyetler ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. - TMS 16 ve TMS 38 deki değişiklik: Maddi duran varlıklar ve Maddi olmayan duran varlıklar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 14, Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TMS 27 Bireysel finansal tablolar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 10

13 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) - TFRS 10 Konsolide finansal tablolar ve TMS 28 İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - Yıllık İyileştirmeler 2014 Dönemi; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS 5, Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler, satış yöntemlerine ilişkin değişiklik, - TFRS 7, Finansal araçlar: Açıklamalar, TFRS 1 e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleşmelerine ilişkin değişiklik, - TMS 19, Çalışanlara sağlanan faydalar iskonto oranlarına ilişkin değişiklik, - TMS 34, Ara dönem finansal raporlama bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik. - TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 15 Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat ; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 9, Finansal araçlar ; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu bültenin yayım tarih itibarıyla aşağıda yer alan standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmamıştır: - TFRS 9 Finansal Araçlar - TFRS 15 Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat Şirket, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip gerekli olanları uygulayacaktır. 2.3 Karşılaştırmalı bilgiler İlişikteki özet bireysel finansal tablolar, Şirket in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan özet bireysel finansal tablolar bir önceki dönemle karşılaştırılmalı sunulmuştur. Şirket'in finansal tablolarında daha önce Kısa vadeli borçlanmalar altında sınıflanan 31 Aralık 2014 tarihindeki TL tutarındaki finansal borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları altında sınıflandırılmıştır. 11

14 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti Ara dönem özet bireysel finansal tablolar, TFRS nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, ara dönem özet bireysel finansal tablolar, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait bireysel finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla, tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması sureti ile hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu ara dönem özet bireysel finansal tablolar, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait bireysel finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Bireysel finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların yönetim tarafından belirlenmesini gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir. 31 Aralık 2014 tarihli yıllık finansal tablolarda yer alan önemli tahmin ve varsayımlara ilişkin olarak 30 Haziran 2015 tarihli ara dönem bireysel finansal tabloları kapsamında yapılan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir: a) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri: Not 10 da detayları sunulan yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolarda değerlenmektedir. Şirket SPK mevzuatı çerçevesinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerlerini en az yılda bir kez yetkili bir bağımsız ekspertize tespit ettirmektedir. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinde, 30 Haziran 2015 ara hesap dönemi itibariyle değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge mevcut değildir. b) Uzun vadeli Katma Değer Vergisi ( KDV ) alacakları Şirket, mevcut operasyonları doğrultusunda geri kazanımının bir yıldan uzun süreceğini öngördüğü KDV alacaklarını duran varlıklar içerisinde sınıflandırmaktadır (Not 13). Şirket in 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle toplam KDV alacakları TL (31 Aralık TL) olup KDV ye konu olacak tahmini gelir ve giderlerin zamanlaması baz alınarak 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle bu tutarın TL (31 Aralık 2014: TL) si uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır. c) Cari oran dengesi 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Şirket in dönen varlıkları TL, kısa vadeli yükümlülükleri ise TL olup, kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkları TL aşmıştır. Şirket, söz konusu kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak herhangi bir aksama öngörmemektedir. Bağdat caddesinde yer alan projelerin bağımsız bölümlerinin satın alımları aşamasında kullanılan kısa vadeli krediler kapatılarak uzun vadeli proje finansmanı kredisine dönüştürülmüştür. Bağdat Caddesi nde yapılacak bu projelerden cadde mağazacığı çerçevesinde kira geliri elde edilmesi amaçlanmakta olup, bir kısım konut satışı da planlanmaktadır. Şirket, 7 Ocak 2015 tarihinde Cadde Mağazacılığı kapsamında geliştirmekte olduğu projelerin bir süredir devam etmekte olan tasarım ve kiralama çalışmaları neticesinde ilk aşamada Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Uşaklıgil Projesi için Beymen Mağazacılık A.Ş. ile 15 yıl süreli kira sözleşmesi sözleşmesi imzalamıştır. 12

15 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR(Devamı) Şirket, Akbatı AVM den takip eden yıl içerisinde yaklaşık 57 milyon TL kira geliri; Çerkezköy, Yalova ve Bozüyük arsa ve binalarından yaklaşık 22 milyon TL kira geliri tahsil edileceği öngörülmektedir. Şirket in 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri içerisinde Beyaz Kule konut projesi kapsamında imzalanan satış sözleşmelerine ilişkin almış olduğu avansların tutarı yaklaşık 1 milyon TL olup, söz konusu avanslar konutların 2015 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan teslimleri ile herhangi bir nakit çıkışı ile ilişkilenmeksizin kapanacaktır. Şirket in Akbatı ve Akkoza Projesi kapsamındaki konutlardan satış taahhüt sözleşmesi yapılmamış olan ve bu çerçevede nakdi giriş yaratacak sırasıyla 4 ve 5 adet konut bulunmaktadır. Şirket in 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle stoklarının ve yatırım amaçlı gayrimenkullerinin tutarları yaklaşık 1,2 milyar TL olup herhangi bir nakit sıkışıklığında satış, ipotek ya da alternatif başka yöntemler Şirket tarafından değerlendirilecektir. Şirket, SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 10 Mart 2015 tarihli 2014 Yılı Kar Dağıtımı Önerisi ne istinaden ortaklara dağıtılacak toplam TL tutarındaki temettüden, Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul da onaylanması halinde, Akiş in %19,71 lik (31 Temmuz 2015 tarihinden sonraki etkin ortaklık oranıdır) pay oranı dahilinde toplam TL tutarında nakit girişi olmasını beklemektedir. NOT 3 - BAĞLI ORTAKLIKLAR 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket in finansallarında maliyet değeri ile tutulan bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının bilançodaki kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir: Sahiplik 30 Haziran Sahiplik 31 Aralık Oranı (%) 2015 Oranı (%) 2014 Karlıtepe 100, Aksu Real Estate 100, , Akiş Mudanya Adi Ortaklığı (*) 50, Ak Yön 99, , Eksi: Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütü (Karlıtepe) ( ) (*) 28 Mayıs 2015 tarihinden kurulan adi ortaklığa ilişkin detay Not 1 de açıklanmıştır. Söz konusu müşterek yönetime tabi ortaklık özet bireysel finansal tablolarda bağlı ortaklık gibi değerlendirilerek maliyet bedelinden muhasebeleştirilmiştir. 13

16 NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Şirket, faaliyet bölümlerini Yönetim Kurulu tarafından incelenen ve stratejik kararların alınmasında etkili olan raporlara dayanarak belirlemiştir. Şirket yönetimi faaliyet bölümlerini Akbatı Projesi, Beyaz Kule,ve Arsalar olarak belirlemiştir. Akbatı Projesi faaliyet bölümünü içinde Akbatı AVM ve Akbatı konutlarının olduğu Esenyurt mevkiindeki proje oluşturmaktadır. Arsalar faaliyet bölümünü ise, Şirket in sahip olduğu ve Türkiye nin çeşitli yerlerinde bulunan arsalar ve kentsel dönüşüm kapsamında portföye dahil edilen gayrimenkullerden oluşturmaktadır. Akbatı 1 Ocak - 30 Haziran 2015 projesi Beyaz Kule Arsalar Dağıtılmamış Toplam Grup dışı hasılat Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) - - ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Genel yönetim giderleri (-) ( ) - ( ) ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) ( ) - ( ) ( ) ( ) Esas faaliyet karı/(zararı) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı) ( ) Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) ( ) - ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı) ( ) ( ) ( ) Dönem karı / (zararı) ( ) ( ) ( ) 14

17 NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) Akbatı 1 Ocak - 30 Haziran 2014 projesi Arsalar Dağıtılmamış Toplam Grup dışı hasılat Satışların maliyeti (-) ( ) - - ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) ( ) - - ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) ( ) - ( ) ( ) Esas faaliyet karı/(zararı) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı/(zararı) ( ) Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) ( ) ( ) Dönem karı / (zararı) ( ) ( ) Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla bölüm varlıkları ve yükümlükleri: Varlık Yükümlülük Varlık Yükümlülük Akbatı Projesi Arsalar Beyaz Kule Dağıtılmamış Toplam Haziran 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren deneme ilişkin yatırım harcamaları ve amortisman giderleri aşağıdaki gibidir: Yatırım Amortisman Yatırım Amortisman harcamaları giderleri harcamaları giderleri Akbatı Projesi Arsalar Beyaz Kule Toplam

18 NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Kasa Banka - Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Diğer Nakit ve nakit benzeri varlıkların vade dağılımı aşağıdaki gibidir: güne kadar Nakit ve nakit benzeri değerlerin TL cinsinden yabancı para dağılımı aşağıdaki gibidir: ABD Doları Avro İngiliz Strelini Haziran 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla bireysel nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Haziran 2014 Nakit ve nakit benzerleri Eksi: Bloke mevduatlar - - Nakit akım tablosundaki hazır değerler Vadeli mevduatlara ilişkin ağırlıklı ortalama etkin yıllık faiz oranları aşağıdaki gibidir: (%) (%) ABD Doları 2,40 2,30 Türk Lirası 10,65 9,85 16

19 NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR Şirket in uzun vadeli satılmaya hazır finansal yatırımları, SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( SAF GYO ) deki % 6,56 lik iştiraki, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. deki %1 den az orandaki iştiraklerinden oluşmaktadır. Söz konusu finansal yatırımlara ilişkin finansal bilgiler 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren dönemler için aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2015 Gerçeğe Değer Hisse Maliyet uygun artışı/ Cinsi oranı (%) değeri değeri (azalışı) Borsada işlem gören SAF GYO 6, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1< ( ) Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. 1< (215) Aralık 2014 Gerçeğe Değer Hisse Maliyet uygun (azalışı)/ Cinsi oranı % değeri değeri artışı Borsada işlem gören SAF GYO 6, ( ) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1< Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. 1< ( ) NOT 7 - FİNANSAL BORÇLANMALAR Finansal borçlanmalar Banka kredileri Finansal kiralama yükümlülükleri Kısa vadeli finansal borçlanmalar Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Banka kredileri Finansal kiralama yükümlülükleri Uzun vadeli finansal borçlanmalar Toplam finansal borçlanmalar

20 NOT 7 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı) a) Banka kredileri: Kısa vadeli finansal borçlanmalar Yıllık Orijinal Yıllık Orijinal efektif faiz yabancı efektif faiz yabancı oranı para TL oranı para TL ABD Doları cinsinden krediler 2,84% ,84% TL krediler 12,69% ,60% Avro cinsinden krediler 4,65% ,65% Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: ABD Doları cinsinden krediler 4,06% ,66% Avro cinsinden krediler 4,66% ,66% Uzun vadeli finansal borçlanmalar: ABD Doları cinsinden krediler 5,76% ,49% Avro cinsinden krediler 4,66% ,66%

21 NOT 7 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı) 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: ve sonrası b) Finansal kiralama işlemlerinden borçlar Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal kiralama yükümlülüklerinin vadeleri 5 yıldan azdır. Brüt finansal kiralama yükümlülükleri - minimum kira ödemeleri: 1 yıla kadar yıl Finansal kiralama yükümlülükleri gerçekleşmemiş finansman gideri ( ) ( ) Finansal kiralama yükümlülüklerinin bugünkü değeri NOT 8 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR Kısa vadeli ticari alacaklar İlişkili taraflardan alacaklar (Not 19) Alıcılar Alacak senetleri Eksi : Şüpheli ticari alacaklar ( ) ( ) Eksi : Tahakkuk etmemiş finansman geliri (31.265) (53.277)

22 NOT 8 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) Uzun vadeli ticari alacaklar Alacak senetleri Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri ( ) ( ) Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: Açılış bakiyesi, 1 Ocak ( ) ( ) Dönem karşılık gideri (95.981) (80.557) Konusu kalmayan karşılıklar Kapanış bakiyesi, 30 Haziran ( ) ( ) Kısa vadeli ticari borçlar Tedarikçilere borçlar (*) İlişkili taraflara borçlar (Not 19) Borç senetleri (*) 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla tedarikçilere borçların sırasıyla TL ve TL si Akbatı projesi kapsamında tedarikçilere olan borçları temsil etmektedir. NOT 9 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler 20 Peşin ödenmiş AVM dekorasyon gideri Verilen avanslar (*) Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler Peşin ödenmiş AVM dekorasyon gideri (*) 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle verilen avansların TL tutarındaki kısmı Cadde Projeleri kapsamında taşeronlara verilen kısa vadeli avansları içermektedir.

23 NOT 9 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (Devamı) Kısa vadeli ertelenmiş gelirler Alınan avanslar - Beyaz Kule Projesi Alınan avanslar - Akbatı Projesi Diğer avanslar (*) (*) 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle diğer avansların TL tutarındaki kısmı Şirket in Bozüyük arsa ve üretim tesislerinin kiralanmasına istinaden kiracılardan peşin tahsil edilen kira bedelini içermektedir. NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Dönem başı kayıtlı değer, 1 Ocak Dönem içi ilaveler - Direkt alımlar Aktifleştirilen finansman gideri Çıkışlar ( ) - Net kayıtlı değer, 30 Haziran Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 30 Haziran 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin grup bazında hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Gerçeğe 1 Ocak uygun 30 Haziran 2015 İlaveler Çıkışlar değer artışı 2015 Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller Akbatı AVM Çerkezköy bina ve arsaları Yalova bina ve arsaları Üsküdar Kısıklı arsaları Bozüyük bina ve arsaları Diğer yatırım amaçlı gayrimenkuller ( ) - - Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller Uşaklıgil Projesi ( )

24 NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER(Devamı) Gerçeğe 1 Ocak uygun 30 Haziran 2014 İlaveler Çıkışlar değer artışı 2014 Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller Akbatı AVM Çerkezköy bina ve arsaları Yalova bina ve arsaları Üsküdar Kısıklı arsaları Bozüyük bina ve arsaları Diğer yatırım amaçlı gayrimenkuller Haziran 2015 tarihinde sona eren ara dönem itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde TL sigorta teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2014: TL). 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönemler itibari ile Akbatı AVM üzerinde ABD Doları ipotek bulunmaktadır. Devam etmekte olan Uşaklıgil projesi üzerinde 30 Haziran 2015 tarihi itibari ile TL ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2014: TL). NOT 11 - STOKLAR Tamamlanmamış projeler Bağdat Caddesi Projeleri Erenköy Apartmanı Çiftehavuzlar Arsası Ak Apartmanı Zümrüt Projesi Tamamlanmış konutlar Beyaz Kule Projesi Akbatı Projesi Akkoza Projesi Beyaz Kule projesi kapsamında 2015 yılı içerisinde 10 adet konut teslimi yapılmış olup 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla henüz teslimi gerçekleşmemiş 2 adet daire bulunmaktadır. Bağdat Caddesi Projeleri, kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi amacıyla İstanbul İli Kadıköy İlçesi nde yer alan Erenköy, Ak Apartmanları ve Çiftehavuzlar arsası, Şirket in portföyüne dahil edilmiştir ve uzun vadeli stokların altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca geliştirilmekte olan Beykoz ve Zümrüt Projeleri de uzun vadeli stokların altında sınıflandırılmıştır. 22

25 NOT 11 - STOKLAR (Devamı) Zümrüt Projesi, Ataşehir bölgesinde m 2 arsa üzerinde bulunan sitenin, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında, konut ve ticari alan içerecek kentsel dönüşüm projesidir. Zümrüt Sitesi ndeki kat malikleri ile sözleşme aşaması devam etmekte olup, 2 / 3 imza oranına ulaşılması ile sözleşmeler ve yasal süreç işlemeye devam edecektir. Şirket, 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle kentsel dönüşüm kapsamında gayrimenkul alımlarının finansmanı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den temin edilen kredilerin teminatını oluşturmak için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta 1435 Ada 39 No'lu Parsel de kayıtlı gayrimenkul (Çiftehavuzlar arsası) üzerine 1.dereceden TL, İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Bağdat Caddesi mevkiinde kain, 106 Pafta, 378 Ada 25 No'lu Parsel de kayıtlı gayrimenkulde (Erenköy Apartmanı) üzerine 1.dereceden toplam TL ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 65 Pafta 315 Ada 3 No'lu Parsel de kayıtlı gayrimenkul (Ak Apartmanı) üzerine 1.dereceden TL tutarında ipotek tesis etmiştir (Not 13). 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla stoklar üzerinde aktifleştirilen TL tutarında toplam borçlanma maliyeti bulunmaktadır (31 Aralık 2014: TL). NOT 12 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer dönen varlıklar KDV alacakları Diğer Diğer duran varlıklar KDV alacakları NOT 13 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE BORÇLAR Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Dava karşılıkları Diğer

26 NOT 13 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) Koşullu varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir: Verilen teminatlar İpotekler (*) Teminat mektupları (*) Şirket in yatırım amaçlı gayrimenkulleri ve stokları üzerindeki ipotekler, Şirket in finansal kuruluşlara olan borçlarına karşılık verilmiştir. Alınan teminatlar Teminat senetleri Teminat mektupları İpotekler Teminat çekleri Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket in operasyonel kiralamalardan elde edeceği tahmini asgari kira gelirlerinin, halihazırdaki sözleşme süreleri dikkate alındığında, toplamı aşağıdaki gibidir: Operasyonel kiralama gelirleri 0-1 yıl arası Operasyonel kiralama gelirleri 1-5 yıl arası Operasyonel kiralama gelirleri 5-10 yıl arası Yukarıda belirtilen asgari ve diğer kira gelirlerinin hesaplanmasında; Akbatı AVM ve Uşaklıgil Projesi ne ait ABD Doları bazındaki kiraların bilanço tarihindeki TL değerleri ve Bozüyük bina ve arsaları, Yalova bina ve arsaları, Çerkezköy bina ve arsaları ve diğer yatırım amaçlı gayrimenkullere ait kira gelirleri dikkate alınmıştır. Şirket in iptal edilemeyen operasyonel kiralamalarına ait gelecekteki minimum kira ödeme tutarları aşağıdaki gibidir: Operasyonel kiralama giderleri 0-1 yıl arası Operasyonel kiralama giderleri 1-5 yıl arası Operasyonel kiralama giderleri 5-10 yıl arası

27 NOT 13 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) Şirket in 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla teminat/rehin/ipotek pozisyonu aşağıdaki gibidir: Şirket tarafından verilen Teminat-Rehin-İpotekler ( TRİ ) A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - D. Diğer verilen TRİ lerin toplam tutarı i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer şirket lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı Haziran 2015 tarihi itibarıyla, Şirket in vermiş olduğu diğer TRİ yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur). TRİ lerin orijinal para birimi bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: Döviz TL Döviz TL Verilen teminatlar Tutarı Karşılığı Tutarı Karşılığı ABD Doları TL Avro Döviz TL Döviz TL Alınan teminatlar Tutarı Karşılığı Tutarı Karşılığı ABD Doları TL Avro

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİREYSEL FİNANSAL DURUM TABLOLARI...

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZET

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Ara

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Özet Konsolide

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ÖZET BİREYSEL BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET

Detaylı

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO 1-2 ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOLARI... 3 ÖZET ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR / ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 24 Temmuz 2015 Bu rapor, 1 sayfa

Detaylı