Hakkımızda. About Us

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakkımızda. About Us"

Transkript

1 Hakkımızda About Us 1

2 Kalibrasyon Laboratuvarı Volumetrik cam malzemelerimizin özenli kalibrasyonu sizin hassas çalışmalarınız için önem taşımaktadır. Saha Laboratuvar, volumetrik cam malzemelerinizi (mezürler, balon joje, büret, pipetler, piknometre) TÜRKAK tarafından TS-EN ISO/IEC standardı doğrultusunda akredite olmuş laboratuvarlarımızda sertifikalandırımaktadır. SAHA LABORATUVAR Kapasite Kontrol Metodu Saha Laboratuvar ın volumetrik cam malzemelerin kapasite kontrolünde kullandığı metod; malzemenin içerdiği ya da malzemeden boşalan suyun hacminin tespit edilmesine dayanır. Kullanılan metod; saf suyun sıcaklığının, basıncının ve neminin kontrolü için izlenebilirliği belgelendirilmiş firmalar tarafından sertifikalandırılmış hassas terazi, kütle, termohigrometre ve termometre kullanılması ilkesine dayanır. Kullanılan metodun, TS EN ISO 4787 Laboratuvar Cam Malzemeleri - Ölçülü Cam Kapılar - Kullanım Metotları ve Kapasite Deneyi standardına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. - Volumetrik cam malzeme üzerindeki ln işareti malzemenin anma hacminin içine aldığı suyun hacmine eşit olduğunu gösterir. (Balon jojeler, piknometreler, mezürler vs.) - Ex işareti malzeme hacminin içinden boşalan suyun hacmine eşit olduğunu gösterir. (Büretler, pipetler vs.) Bu malzemelerin hacim kapasite toleransları, ağırlıkları ve boyutları TSE ISO DIN standartlarının tavsiye ettiği ölçüler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Grup Sertifikası Saha Laboratuvar volumetrik malzemelerin üretimi sırasında ölçümü yapılmış olan malzemelerden belirli miktarda numune alınarak kalibrasyon kontrolğ yapılır, kalibrasyon doğru ise imalat devam eder. Bir hata tespit edilirse kalibrasyon tekrar yapılır ve yine belli bir miktar numune alınır ve kalibrasyon kontrolü yapılır. (Tablo 1). Bu kalibrasyonlar sonucu hazırlanan grup sertifikası malzemelerin hangi şartlarda ölçüm yapıldığını, ölçüm yapılan malzeme sayısını, malzemenin üretim tarihini, ürün ile ilgili parametreleri ve uygunluk durumunu içerir. Kalibre edilen numuneler içerisinde çok fazla kusurlu malzeme bulunursa üretimde hata var demektir ve üretim şartlarında değişikliğe gidilir. Uygunluk durumunda ise üretim aynı şartlarda devam eder. Böylece üretilen son ürün grubunun kalite kontrolü yapıldı diyebiliriz. Her ayın sonunda, ölçüğmleri yapılan malzemelerin ortalamaları ile her ürün grubu için bir grup sertifikası hazırlanır ve hazırlanana grup sertfikaları internet ortamına yüklenir. Volumetrik malzemelerin üzerinde lot adı verilen 4 digitli numara bulacaksınız (Örn. 9/12). İlk digit üretim ayını, son iki de üretim yılını belirtir. Grup sertifikalarını Saha Laboratuvar ın web sayfasından ürün lot numarasını ve ürün katalog numarasını kullanarak indirebilirsiniz. İşaretleme ve Taksimat Çizgileri Schott Duran camından yapılmış taksimatlı volumetrik cam malzemeler asit ve alkaliye dayanıklı renkli boya ile işaretlenmekte ve taksimatlandırılmaktadır. Bu boya camın yüzeitne nüfuz ederek onun ayrılmaz bir parçası haline gelir. Taksimat çizgileri ve skala uzunlukları düzgün olup yazılar kolayca okunabilir. İstenildiği takdirde standart dışı malzemeleriniz için gerekli taksimatlandırma ve işaretleme çalışmaları yapılmaktadır. 2 Parti Büyüklüğü Partiden Ayrılacak Numune Sayısı Tablo 1 - Numune Sayısı Belirleme Tablosu Kabul Edilebilir Kusurlu Sayısı Saha Laboratuvar SCHOTT DURAN 3.3 Borosilicat cam borudan imal edilmiştir.

3 Calibration Laboratory Our attentive volumetric glassware calibration is important for your precision work. Saha Laboratory, the volumetric glassware (graduated cylinders, flasks, burettes, pipettes, pycnometer) TÜRKAK TS-EN ISO / IEC accredited laboratory in accordance with our standards are sertifikalandırı. Capacity Control Method Saha Laboratory volumetric glassware used in the method of capacity control; material contained in or discharged from the material is based on a detection of the volume of water. The method used; pure water temperature, pressure and humidity control of the company has been certified by the documented traceability precision scales, mass, based on the principle of using thermohygrometer and thermometer. The method used, the TS EN ISO 4787 Laboratory Glass - Measured Glass Doors - Use and Capacity Test Method is carried out in accordance with the standard. - Volumetric glassware on the ln mark of the nominal volume of the material is equal to the volume of water that gets into the shows. (Flasks, density bottles, graduated cylinders, etc.) - Ex sign material volume is equal to the volume of water discharged through shows. (Burettes, pipettes, etc.) volume capacity of this material tolerances, weights and dimensions recommended by the TSE ISO DIN standard dimensions are determined by taking into consideration. Group Certification Saha Laboratory volumetric measurement during the production of materials made of materials which kontrolğ calibration is performed by sampling a certain amount, the calibration is correct, continue manufacturing. If an error is detected is performed again and again, a certain amount of calibration samples are taken and calibration check is performed. (Table 1). As a result of this calibration certificate prepared group of materials that the conditions under which the measurement, the measurement range of materials, material, date of manufacture, availability of products and provides related parameters. Calibrated if found defective material in the samples too much, there is an error in the production and manufacturing conditions are subject to change. In the case of conformity of production continues in the same conditions. Thus, the end products of the group can say that quality control was performed. At the end of each month, an average of the materials made ölçüğm group with a group for each product is prepared and the prepared certificate certifications group is installed in the internet environment. Volumetric materials on the lot, called four digitla you will find the number (eg. 9.12). The first digit of production month, the last two also indicates the year of manufacture. Group certificates Saha Laboratory from web pages, product catalog number, lot number and can be downloaded using. Signs and Lines Divisions Schott Duran glass beakers, volumetric glassware made from acid and alkali resistant, and taksimatlandırıl are marked with colored paint. These dyes penetrate glass yüzeitn become an integral part thereof. Division lines and scale length is properly articles can be read easily. If desired taksimatlandır required for non-standard materials and marking work is carried out. No of Lots No of Samples Which are Taken From Lots Tablo 1 - Table for Determination of Sample Number No of Allowable Defects Saha Laboratory Glassware equipments are manufactured from SCHOTT DURAN 3.3 Borosilicate tubings. 3

4 SAHA LABORATUVAR ANAHTAR TESLİM LABORATUVAR KURULUMU Anahtar teslim laboratuvar kurulumu, laboratuvarınız için proje ve danışmanlık hizmetleri, firmamız tarafından kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. 4

5 5

6 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares BEHER - Kısa Form Borosilikat / TS 4243 BEAKERS - Low Form, Borosilicate Çap / mm (d) O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH ERLENMAYER - Dar Boyunlu / TS 3835 ERLENMAYER - Flasks Narrow Neck Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) Boyun Çap / mm (d) Neck O.D. / mm (d) Taban Çapı / mm Bottom O.D / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH ERLENMAYER - Geniş Boyunlu / TS 3918 ERLENMAYER - Flasks Wide Neck Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) Boyun Çap / mm (d) Neck O.D. / mm (d) Taban Çapı / mm Bottom O.D / mm SH SH SH SH SH SH SH

7 ERLENMAYER - Dar Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3935 ERLENMAYER - Flasks Narrow Neck, Standart Ground Joint NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Capacity / mm Boyun Şilif / NS Flasks Ground / mm ERLENMAYER - Geniş Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3935 ERLENMAYER - Flasks Wide Neck, Standart Ground Joint NS SH SH SH SH SH SH SH Boyun Şilif / NS Flasks Ground / mm ERLEN - Dar Boyunlu, Cam Kapaklı ERLEN - Narrow Neck, Glass Stopper SH SH SH SH SH SH SH SH SH Boyun NS Kapak Neck NS Stopper 7

8 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares ERLEN - Dar Boyunlu, Vida Kapaklı ERLENMAYER - Narrow Neck, with Screw Cap SH - 32V SH - 32V SH - 32V SH - 32V DIN Vida GL DIN Thread GL GL 25 GL 32 GL 32 GL 32 BALON - Dibi Düz, Kısa Boyunlu / TS 3917 FLASK - Short Neck, Flat Bottom Boyun Çap / mm (d) Neck O.D. / mm (d) Balon Çap / mm (d) Flask O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Düz, Kısa Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Short Neck, Flat Bottom, Ground Joint SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Boyun Silif / NS Neck / NS 8

9 BALON - Dibi Yuvarlak, Kısa Boyunlu / TS 3917 FLASK - Short Neck, Round Bottom Boyun Çap / mm (d) Neck O.D. / mm (d) Balon Çap / mm (d) Flask O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) SH SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Yuvarlak, Kısa Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Short Neck, Round Bottom, Standard Ground Joint NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Boyun Silif / NS Neck NS BALON - Dibi Yuvarlak, İki Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Two Neck, Round Bottom, Standard Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyun Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

10 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares BALON - İki Boyunlu, Dibi Yuvarlak, Paralel Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Two Neck Parellel, Round Bottom, Standart Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyun Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Yuvarlak, Üç Boyunlu Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Three Necks, Round Bottom, Standart Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyunlar Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH /23-19/26 14/23-19/26 14/23-19/26 14/23-19/26 29/32-19/26 29/32-19/26 10

11 BALON - Dibi Yuvarlak, Üç Boyunlu, Paralel Boyunlu / TS 3917 FLASK - Three Parellel Necks, Round Bottom, Standart Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyunlar Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Yuvarlak, Dört Boyunlu Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Four Necks, Round Bottom, Standard Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyunlar Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Yuvarlak, Dört Boyunlu, Paralel Boyunlu / TS 3917 FLASK - Four Necks, Round Bottom, Parallel Neck, Standard Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck SH SH SH SH SH SH Yan Boyunlar Side Neck Us 11

12 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares BALON - Dibi Yuvarlak, Kürevi Şilifli FLASK - Round Bottom, Ground Joint,NS Boyun Şilif / KS Neck / KS Balon Çap / mm (d) Flask O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) SH SH SH SH SH BALON - Kalp Tipi, Konik, Norm Şililfli FLASK - Heart Shapped With, Standard Ground, Connical Bottom, Joint Boyun Şilif / NS Neck / NS Balon Çap / mm Flask O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH SH SH SH BUHARLAŞMA BALONU - Armudi Tip, Norm Şililfli FLASKS - Pear Shapped With, Standard Ground Joint Boyun Şilif / NS Neck / NS Balon Çap / mm Flask O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH SH SH SH

13 BALON - Kalp Tipi, İki Boyunlu, Norm Şilifli FLASK - Heart Shaped with Two Necks, Standard Ground Joint Orta Boyun / NS Center Neck / NS Yan Boyunlar / NS Side Neck / NS SH SH SH SH DİSTİLASYON BALONU - Uzun Boyunlu, Dibi Yuvarlak DISTILLING FLASK - Long Neck, Round Bottom Balon-Boyun Çap / mm Flask-Neck O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm Yan Boru / mm Side Tube / mm SH SH SH SH AZOT BALONU - Schlenk Balonu, Dibi Yuvarlark NITROGEN FLASK - Round Bottom Flask SH SH SH SH SH SH Boyun Şilif / NS Neck / NS 14/23 14/23 14/23 29/32 29/32 29/32 13

14 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares AZOT TÜPÜ - Schlenk Tüpü NITROGEN TUBES - Schlenk Tubes Cam Musluklu SH SH SH SH SH Teflon Musluklu SH - 179T SH - 179T SH - 179T SH - 179T SH - 179T GLASS STOPCOCK PTFE STOPCOCK Boyun Şilif / NS Neck / NS 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 REAKSİYON BALONU KÜRESEL REACTION VESSELS SH SH SH SH SH SH Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 REAKSİYON BALONU SİLİNDİRİK REACTION VESSELS CYLINDRICAL SH - 23S SH - 23S SH - 23S SH - 23S SH - 23S SH - 23S Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 DN

15 REAKSİYON BALONU CEKETLİ REACTION VESSELS WITH THERMOSTATIC JACKET SH - 23C SH - 23C SH - 23C SH - 23C SH - 23C SH - 23C Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 100 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 REAKSİYON BALONU CEKETLİ VE MUSLUKLU REACTION VESSELS WITH THERMOSTATIC JACKET AND WITHDRAWAL VALVE SH - 23CM SH - 23CM SH - 23CM SH - 23CM SH - 23CM SH - 23CM Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 100 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 REAKSİYON BALONU KAPAĞI REACTION VESSEL LID SH SH SH SH SH SH Boyun Sayısı Neck No Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 DN

16 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares REAKSİYON BALONU KAPAĞI KELEPÇESİ REACTION VESSEL CLAMPS SH SH Boyut / mm Dimension / mm DN 60 DN 100 TEFLON ŞAFTLI KARIŞTIRICI PTFE STIRRERS SHAFT Şaft Çapı / mm Shaft Dia / mm Kanat Genişliği / mm Blade Width / mm Şilif NS Socket NS Vidalı Kapak GL with Screwheads GL SH SH SH SH /29 29/32 45/40 45/ KJELDAHL BALONU KJELDAHL FLASK Balon Çapı / mm Flask O.D. / mm Boyun Çap / mm Neck O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH SH

17 KJELDAHL BALONU - Norm Şilifli KJELDAHL FLASK - Standart Ground Joint NS SH SH SH SH SH SH Boyun NS / mm Neck O.D. / mm DENEY TÜPLERİ TEST TUBES SH x75 SH x75 SH x100 SH x100 SH x160 SH x180 SH x200 SH x150 SH - 40V SH - 40V SH - 40K SH - 40D Dış Çap Uzunluk / mm O.D. / mm Et Kalınlığı Wall Tickness / mm Dibi Konik Dibi Konik Dereceli KJELDATERM TÜPÜ ( Keltek Tüpü ) KJELDATERM TUBES SH Çap x Boy / mm O.D. x Length / mm 17

18 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares SOXHLET BEHERİ SOXHLET BEAKER SH SH - 181T Çap x Boy / mm O.D. x Length / mm 54 x x 155 ( taşlanmış ) VEZİN KABI - Tartı Kabı Kısa VEIGHING BOTTLES - Low Form SH SH SH SH Dış Çap / mm x Yükseklik / mm O.D. / mm x Height / mm VEZİN KABI - Tartı Kabı Uzun VEIGHING BOTTLES - Tall Form SH SH SH SH Dış Çap / mm x Yükseklik / mm O.D. / mm x Height / mm 18

19 SAAT CAMI WATCH GLASS SH SH SH SH Dış Çap / ml O.D. / ml U MANOMETRE CAMI U MANOMETER TUBES SH SH SH SH SH SH SH SH Çap x Boyutu mm O.D. Length mm BOİ ŞİŞESİ - Biyolojik Oksijen İncelemesi BOD BOTTLE SH BAGET İKİ UCU ATEŞLENMİŞ STIRRING BARS SH SH SH SH SH SH Çap x Boyutu mm O.D. Length mm 6x200 6x300 8x250 8x300 10x250 10x300 19

20 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares LABORATUVAR ŞİŞESİ -Otoklavlanabilir, Vida Kapaklı LABORATORY BOTTLES - With DIN Blue Screw Cap Vida Screw Gövde Çapı / mm Body O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH SH SH KURUTMA TÜPÜ - U Şeklinde DRYING TUBES - U Shaped İki Musluklu SH SH SH SH Musluksuz SH SH Yükseklik mm x Çap mm Height mm x O.D. mm TARTIM KAYIKÇISI - Borosilikat 3.3 Cam Borudan Üretilmiştir. WEIGHING FUNNELS - Test Tubes are Manufactured from Borosilicate 3.3 Glass. SH SH SH Hacim ml Capacity

21 PETRİ KUTUSU PETRI DISHES SH SH SH SH SH Dış Çap/ mm x Yükseklik / mm O.D. / mm x Height / mm DESİKATÖR VAKUMSUZ DESSICCATOR WITHOUT WACUUM SH SH SH Desikatör Çapı / mm O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm DESİKATÖR VAKUMLU DESSICCATOR WACUUM Desikatör Çapı / mm O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm Şilif Ground Joint SH SH SH

22 SAHA LABORATUVAR Volumetrik Laboratuvar Malzemeleri / Volumetric Laboratory Glasswares MEZÜR - Kısa Form, Dibi Yuvarlak / TS 3781 MEASURING CYLINDER - Short Type, Round Glass Base Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D. / mm SH - 44K SH - 44K SH - 44K SH - 44K SH - 44K SH - 44K MEZÜR - Uzun Form, Dibi Yuvarlak / TS 3781 MEASURING CYLINDER - Long Type, Round Glass Base Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D. / mm SH SH SH SH SH SH SH SH MEZÜR - Uzun Form, Altıgen Taban / TS 3781 MEASURING CYLINDER - Long Type, Hegzagonal Glass Base Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D. / mm SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A

23 ÇALKALAMA MEZÜR - Plastik Kapaklı, Cam Tabanlı, Uzun Form / TS 3781 MIXING CYLINDERS - Plastic Stoppers, Glass Base, Long Type Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D / mm Boyun Şilifi NS Neck NS SH SH SH SH SH SH SH ,0 10, /32 29/32 BOUYOUCOS MEZÜRÜ BOUYOUCOS CYLINDER Hacim ml Capacity ml Taksimat ml Graduation ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D. / mm SH - 44B BALON JOJELER - Bir Tek İşaretli Ölçülü Balonlar, A Kalite, Plastik Kapaklı VOLUMETRIC FLASKS - Class A Plastic Stopper / TS 1491 Balon Çapı / mm Flask O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm Boyun Şilif / NS Neck Socket / NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

24 SAHA LABORATUVAR Volumetrik Laboratuvar Malzemeleri / Volumetric Laboratory Glasswares BALON JOJELER AMBER - Bir Tek İşaretli Ölçülü Balonlar, A Kalite Plastik Kapaklı VOLUMETRIC AMBER FLASKS - Class A Plastic Stopper / TS 1491 Balon Çapı / mm Flask O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm Boyun Şilif / NS Neck Socket / NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH PİKNOMETRE TERMOMETRELİ PYCNOMETERS WITH THERMOMETER Hacim ml Capacity ml Yükseklik / mm Height / mm Gövde Çap / mm Body O.D. / mm SH - 47T SH - 47T SH - 47T PİKNOMETRE - Gay Lussac Tipi, Kalibresiz PYCNOMETERS - Gay Lussac Type, Non-Calibrated Gövde Çapı / mm Body O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH

25 PİKNOMETRE - Agregra İçin Hunili PYCNOMETERS - Agregra Gövde Çapı / mm Body O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH - 47H SH - 47H SH - 47H SH - 47H SH - 47H BÜRET - Düz Cam Musluklu / TS 1488 BURETTES - With Straight Stopcock Taksimatı / ml Graduation / ml Toplam Boy / mm Total Legenth / mm SH SH SH SH SH SCHELLBACH Çizgili SH BÜRET - Düz Teflon, PTFE Musluklu / TS 1488 BURETTES - With Straight, PTFE Stopcock Taksimatı / ml Graduation / ml Toplam Boy / mm Total Legenth / mm SH SH SH SH SH SCHELLBACH Çizgili SH

26 SAHA LABORATUVAR Volumetrik Laboratuvar Malzemeleri / Volumetric Laboratory Glasswares MİKRO BÜRET - Düz Musluklu, Sehpasız MICRO BURETTES - with Straight Stopcock Sehpasız SH SH SH SH Sehpalı SH SH SH SH Hacim ml Capacity Taksimat ml Graduation ml 1 / 100-0,01 1 / 100-0,01 1 / 50-0,02 1 / 20-0,05 1 / 100-0,01 1 / 100-0,01 1 / 50-0,02 1 / 20-0,05 OTOMATİK BÜRET - İki Cam Musluklu, Depolu / TS 1488 AUTOMATIC BURETTES - With Straight Stopcock and Reservoir Taksimatı / ml Graduation / ml Depo Hacmi / ml Reservior Volume / ml SH SH SH SH SH SH SH SH SH Schellebach Çizgili SH OTOMATİK BÜRET - İki Teflon Musluklu, Depolu / TS 1488 AUTOMATIC BURETTES - with Two PTFE Stopcock and Reservoir Hacim ml Capacity ml Taksimat ml Graduation ml Depo Hacmi / ml Resevoir Volume / ml SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T Schellebach Çizgili SH - 50T / 20 1 / 20 1 / 10 1 / 10 1 / 20 1 / 20 1 / 10 1 / 10 1 / 5 Schellbach Blue Line 1 /

27 OTOMATİK BÜRET - Renkli - İki Cam Musluklu - Depolu / TS 1488 AUTOMATIC BURETTES - Amber - with Two Glass Stopcock - Reservoir Hacim ml Capacity ml Taksimat ml Graduation ml Depo Hacmi / ml Resevoir Volume / ml SH - 50A SH - 50A SH - 50A / 20 1 / 20 1 / Dr. SCHILLING BÜRET - Plastik Depolu Dr. SCHILLING BURETTES - Burettes with Hacim ml Capacity ml Taksimat ml Graduation ml Depo Hacmi / ml Resevoir Volume / ml SH SH SH SH /20 1/20 1/10 1/ BULLU PİPET - Tek İşaretli / TS 1489 VOLUMETRIC PIPETTES SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Boy / mm Length / mm 27

28 SAHA LABORATUVAR Volumetrik Laboratuvar Malzemeleri / Volumetric Laboratory Glasswares TAKSİMATLI PİPET / TS 3760 GRADUATED PIPETTES Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH OTOMATİK PİPET - Depolu AUTOMATIC BURETTES - with Reservoir Boyun Şilif / NS Neck Socket / NS Depo Hacmi / ml Reservior Volume / ml SH SH SH SH SH SH SH SH LE CHATELİER BALONU LE CHATELIER FLASK Taksimat / ml Graduation / ml Kapak / NS Lid / NS SH

29 PETROL SANTİFÜRİJ TÜPÜ KONİK - Borosilikat 3.3 Cam Borudan ASTM Standardında Üretildi PETROLEUM CENTRIFUGE TUBE CONICAL - Borosilicate 3.3 Glass, ASTM Standarts Hacim ml Capacity SH Çap x Boy (mm) O.D. x Length (mm) 58 x 158 PETROL SANTİFÜRİJ TÜPÜ SİLİNDİRİK - Borosilikat 3.3 Cam Borudan ASTM Standardında Üretildi PETROLEUM CENTRIFUGE TUBE CYLINDRICAL - Borosilicate 3.3 Glass, ASTM Standarts SH Hacim ml Capacity 100 Çap x Boy (mm) O.D. x Length (mm) 36 x 200 İMHOFF HUNİSİ IMHOFF FUNNELS SH SH Taksimatlı / ml Graduation / ml 29

30 SAHA LABORATUVAR Filtrasyon Laboratuvar Malzemeleri / Filtering Glassware Huniler, Kromatografi Kolonları, Cam Filtreler / Funnels, Chromatograpy Columns, Glass Filters HUNİ - Kısa Saplı FUNNELS - Short Stem Üst Çapı / mm O.D. at Top / mm Sap Uzunluk / mm Stem Length / mm Sap Dış Çapı / mm Stem O.D. / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH HUNİ KANTİTATİF QUANTITAVE FUNNELS Üst Çapı / mm O.D. at Top / mm Sap Uzunluk / mm Stem Length / mm Sap Dış Çapı / mm Stem O.D. / mm SH SH SH NUÇE HUNİSİ FILTERING FUNNELS Üst Çapı / mm O.D. at Top / mm Sap Dış Çap / mm Stem O.D. / mm Sap Uzunluk / mm Stem Length / mm Boyu / mm Total Length / mm SH SH SH SH

31 FİLTRELİ NUÇE HUNİSİ - Borosilikat / TS 3867 FILTER FUNNELS - Sintered Discs, Borosilicate PİSET - Norm Şilifli WAHING BOTTLES Capacity - Ground / ml Joint SH SH SH SH Prozite Porosity P Çap Filtre Plaka Filter Disk O.D. FİLTRELİ GOACH KROZESİ - Borosilikat Cam GOACH FILTER CRUCIBLE BOROSICILATE Prozite Porosity P. Çap Filtre Plaka Filter Disk O.D. SH SH SH SH NUÇE ERLENİ - Borosilikat / TS 3954 FILTERING FLASKS - Borosilicate Gövde Çapı / mm Body O.D. / mm Boyun Çapı / mm Neck O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH

32 SAHA LABORATUVAR Filtrasyon Laboratuvar Malzemeleri / Filtering Glassware Huniler, Kromatografi Kolonları, Cam Filtreler / Funnels, Chromatograpy Columns, Glass Filters GAZ YIKAMA ŞİŞESİ - Filtre Tabanlı GAS WASHING BOTTLES - with Filter Disk Base Şilif Dişi / Erkek Cone / Socket / NS Gövde Çapı / mm Neck O.D. / mm Porozite Porosity SH - 61F SH - 61F SH - 61F SH - 61F GAZ YIKAMA ŞİŞESİ - Komple Norm Şilifli / TS 3836 GAS WASHING BOTTLES - Ground Joint Şilif Dişi / Erkek Cone / Socket / NS Gövde Çapı / mm Neck O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH PİSET - Norm Şilifli WASHING BOTTLES - Ground Joint Yükseklik / mm Height / mm Dişi / Erkek Şilif Cone / Socket / NS Dış Çapı / mm O.D. / mm SH SH SH SH

33 AYIRMA HUNİSİ - Norm Şilifli NS, Armudi Tip, P.E. Kapaklı / TS 3951 SEPERATORY FUNNELS - Solid Stopcock NS, Pear Shaped, P.E. Stoppers Sap Boyu / mm Stem Length / mm Sap Çapı / mm Stem O.D. / mm Musluk Çapı / mm Stopcock O.D. / mm NS NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH /32 AYIRMA HUNİSİ SİLİNDİRİK TİP - NS Silindirik, Polietilen Kapaklı / TS 3951 SEPERATORY FUNNELS - Cylindirical Type, with Conical, Ground Joint NS, P.E Stopper Sap Çapı / mm O.D. / mm Çap x Boyu / mm O.D. x Length / mm Musluk Çapı / mm Stopcock O.D. / mm NS NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH x x /32 29/32 AYIRMA HUNİSİ SİLİNDİRİK TİP - Taksimatlı, NS Silindirik, Polietilen Kapaklı SEPERATORY FUNNELS - Cylindirical Type, Graduated with Solid Glass Stopcock / TS 3951 Taksimat / ml Graduation / ml NS NS SH - 64D SH - 64D SH - 64D SH - 64D SH - 64D

34 SAHA LABORATUVAR Filtrasyon Laboratuvar Malzemeleri / Filtering Glassware Huniler, Kromatografi Kolonları, Cam Filtreler / Funnels, Chromatograpy Columns, Glass Filters DAMLATMA HUNİSİ - Armudi Tip, Alt Sapı Şilifli, İçten Borulu, P.E. Kapaklı DROPPİNG FUNNELS - Pear Shaped, Stem with Conical Ground, Joint P.E. Stoppers / TS 3951 Kapak ve Şap Şilifli / NS Musluk Stoppers and Stem NS Musluk Çapı / mm Stopcock O.D. / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH /32 6,0 DAMLATMA HUNİSİ SİLİNDİRİK TİP - Alt Sapı Şilifli, İçten Borulu, Polietilen Kapaklı DROPPING FUNNELS - Clindirical Type, Ground Joint NS, P.E. Stopper / TS 3951 Erkek / Dişi NS Cone / Socket Musluk Çapı / mm Stopcock O.D. / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH /32 4 DAMLATMA HUNİSİ - Silindirik Tip, Basınç Denge Borulu, Alt Şilif, İçten Borulu DROPPING FUNNELS - Clindirical Type / TS 3951 SH SH SH SH Erkek / Dişi NS Cone / Socket 34

35 ŞİLİFLİ KROMOTOGRAFİ KOLONU - Teflon Musluklu JOINT CHROMOTOGRAPHY COLON - with PTFE Stopcock Hacim ml Capacity ml İç Çap / mm I.D. / mm Boy / mm Length / mm Filtresiz SH SH SH Filtreli SH SH SH without Filter with Filter STANDART KROMOTOGRAFİ SETİ STANDARD CHROMOTOGRAPHY KIT SH SH SH SH SH SH Standart Kromotografi Kolon Parçaları Compotenents of Standard Chromotography Kit Komple Set / Complete Set Çıkış Borulu Kapak / Stopper with Outlet Tube Damlatma Hunisi Armudi 500 ml / Dropping Funnel Pear Shape 500 ml Cam Musluklu, Filtreli por mm, Vakum Çıkışlı-2x29/32 Kolon Column with Vacuum - Glass Stopcock-Filter por mm Erlen Norm Şilifli 500 ml / Erlenmayer Flask NS 500 ml VAKUMLU SÜZME SETİ (FİLTRASYON SETİ) VACUUM FILTER SYSTEM SH SH Açıklama Description 35

36 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts NORM ŞİLİF - Konik, Erkek, NS Borosilikat GROUND JOINTS - Conical, Cone, NS, Borosilicate Erkek Şilif / NS Cone / NS Boru Dış Çapı / mm Tube O.D. / mm Toplam Boyu / mm Total Length / mm SH SH ,516 SH SH ,521 SH ,523 SH SH SH SH ,535 SH SH SH SH SH NORM ŞİLİF - Konik, Dişi, NS Borosilikat GROUND JOINTS - Conical, Socket, NS, Borosilicate Dişi Şilif / NS Socket / NS Boru Dış Çapı / mm Tube O.D. / mm Toplam Boyu / mm Total Length / mm SH SH ,516 SH SH ,521 SH ,523 SH SH SH SH ,535 SH SH SH SH SH BAĞLANTI ADAPTÖRLERİ EKSPANSİYON - Konik Norm Şilifli Boroksilikat ADAPTERS EXPANSION - Borosilicate SH ,5 SH ,514,5 SH ,519 SH ,524 SH ,529 SH SH SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif / mm Cone / mm 36

37 BAĞLANTI ADAPTÖRLERİ REDÜKSİYON - Konik Norm Şilifli Boroksilikat ADAPTERS REDUCTİON - Borosilicate SH ,510 SH ,512,5 SH ,5 SH ,5 SH ,5 SH SH SH SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif / mm Cone / mm ALONJ - Distilasyon Çıkış, Borusu Dişi Şilif RECEIVER ADAPTERS - Cone NS, with an Angel 105 SH ,523 SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Boru Uzunluğu / mm Tube Length / mm NS KURUTMA BORUSU TUBES NS DRYING SH ,523 SH SH SH SH Erkek Şilif / NS Cone / NS 37

38 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts ADAPTÖR, CLAISEN - 2 x Dişi NS, 14,5 / 23, Yan Erkek NS, 75 Derece Açılı ADAPTERS, CLAISEN HEADS - 2 x Cone NS, 14,5 / 23 Side Socket NS, 75 Angled SH SH SH SH SH SH ,519 SH Alt Erkek Şilif Base Cone Yan Erkek Şilif Side Arm Cone ÇIKIŞ BORULU KAPAK TUBES NS CONNECTION SH ,523 SH SH SH SH Erkek / NS Cone / NS ADAPTÖR, İKİ ERKEK ŞİLİF - 75 Derece Açılı, NS 14,5/23 Şilifli ADAPTERS, TWO CONES NS - NS 14,5/23 with Two Cones, NS 75 Angled SH SH SH SH SH ,519 Erkek Dikey Şilif / NS Vertical Cone / NS Erkek Eğik Şilif / NS Angled Cone / NS 24/29 19/26 34,5/35 19/26 38

39 DİRSEK - 75 Derece Açılı, İki Ucu NS, Erkek Şilifli CONNECTING TUBES - with Double, Cones NS, 75 Angled SH ,514,5 SH SH SH SH SH Erkek Dikey Şilif / NS Vertical Cone / NS Erkek Eğik Şilif / NS Angled Cone / NS DİRSEK - 90 Derece Açılı, İki Ucu NS, Erkek Şilifli CONNECTING TUBES - with Double, Cones NS, 90 Angled SH ,523 SH SH SH Erkek Şilif / NS Cone / NS DİRSEK - 90 Derece Açılı, NS, Erkek ve Dişi Şilif CONNECTING TUBES - with Socket and Cone, NS, 90 Angled SH ,523 SH SH Dişi - Erkek Şilif / NS Socket - Cone / NS 39

40 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts ADAPTÖR, ÜÇ BOYUNLU NS ŞİLİFLİ ADAPTERS, THREE NECK WITH SOCKET NS Dış Yan Boyunlar / NS Side Necks / NS Orta Boyun / NS Center Neck / NS Eğimli Boyun / NS Inclined Neck / NS SH SH ,514,5 SH SH SH SH SH ADAPTÖR, PARALEL, İKİ BOYUNLU, NS ŞİLİFLİ ADAPTERS, TWO PARALLEL NECK, GROUND JOINT Düz Dişi Şilif / NS Straigth Socket / NS Tube Yan Dişi Şilif NS Side Socket Erkek Şilif / NS Cone / NS SH ,514,5 SH SH SH ,529 SH SH ,5 SH TERMOMETRE YUVASI THERMOMETER POCKETS Erkek Şilif NS Cone NS Vida GL Thread GL Silikon Conta Silicone Rubber SH SH SH SH ,5/23 19 /26 24/29 29/ x10 16x10 16x10 16x10 40

41 SIÇRATMA BAŞLIĞI - Şilifsiz SPLASH HEADS SH SIÇRATMA TUTUCUSU - 75 O C açılı, Erkek Şilifli SPLASH HOLDER - 75 Angled, Cone NS SH ,514,5 SH SH SH Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS SIÇRATMA TUTUCUSU - Düz Tip, Erkek - Dişi Şilifli SPLASH HOLDER - Straight Type, with Cone - Socket SH ,514,5 SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif Cone NS 41

42 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts HORTUM BAĞLANTI PARÇALARI - Distilasyon Bağlantı Parçaları HOSE CONNECTORS - Distilation Connection Parts Dış Çapı / mm O.D. / mm Boyu / mm Length / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH MUSLUKLAR - Tek Yollu Cam, Erkek STOPCOCKS - One - Way, Plus Glass Cone Delik Çapı / mm Hola Diameter / mm Boru Çapı x Uzunluk mm Tube O.D. mm x Length mm Erkek Musluk x L mm Ground Barrel x L mm SH SH SH SH ,5x28 14,5x30 18,8x38 24x50 DESİKATÖR MUSLUĞU - Cam, Erkek DESICATOR STOPCOCK - Glass Cone Delik Çapı / mm Hola Diameter / mm Erkek Şilif / NS Bent Part O.D. x mm Bükümlü Boru L mm Bent Part O.D. x mm SH ,523 SH SH SH SH ,

43 VAKUM ADAPTÖRÜ - Erkek - Dişi Şilifli, Düz Tip VACUUM ADAPTERS - Socket and Cone NS SH ,514,5 SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif / NS Cone / NS VAKUM ADAPTÖRÜ O C Açılı, Erkek - Dişi Şilifli VACUUM ADAPTERS - with Vacuum Connection Angled 105 O C Socket and Cone SH ,514,5 SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif / NS Cone / NS VIGREUX KOLONU - NS Dişi Erkek Şilifli VIGREUX COLUMNS - with Socket and Cone NS SH SH SH SH Toplam Boyu / mm Total Length / mm Dişi - Erkek / NS Side - Cone / NS 43

44 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Erkek Şilif DISTILLING LINK - with Cone NS SH ,514,5 SH SH SH SH Erkek Şilif Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Erkek Şilifli ve 14,5/23 Dişi Şilifli DISTILLING LINK - with Cone and 14,5 Socket NS SH ,514,5 SH SH SH SH Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Sıçratma Başlıklı DISTILLING LINK - Cone NS with Splash Heads SH ,514,5 SH SH SH SH Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS 44

45 DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Soğutuculu, Erkek, Vakum Çıkışlı, NS, 14/23 Dişi Şilif DISTILLING LINK - Cone NS, Condenser, with Socket, NS 14/23 Soğ. Dış Zarf Boyu / mm Cond. Jacket / mm Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS SH ,514,5 SH SH SH SH DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Claisen Tipi, Soğutuculu, Erkek, Vakum Çıkışlı, 2 x 14/23 Dişi Şilif DISTILLING LINK - Clasien Head with, Condenser Cone Soğ. Dış Zarf Boyu / mm Cond. Jacket / mm Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS SH ,514,5 SH SH SH SH DİSTİLASYON FRANKSİYONLARINI TOPLAMA BAŞLIĞI DISTILLING RECEIVERS BREDT WITH VACUUM RECEIVER ADAPTER Boyun Şilifi / NS Necks / NS Dikey Yan / NS Side Necks / NS SH SH SH

46 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts DÜZ SOĞUTUCU - ŞİLİFSİZ / TS 3952 LIEBING CONDENSERS Dış Zarf Boyu / mm Jacket Length / mm Zarf Dış Çapı / mm Jacket O.D. / mm Uzunluk/ mm Length / mm SH SH SH SH DÜZ SOĞUTUCU - TEK ŞİLİFLİ / TS 3952 LIEBING CONDENSERS - WITH SINGLE NS Dış Zarf Boyu / mm Jacket Length / mm Zarf Dış Çapı / mm Jacket O.D. / mm Uzunluk/ mm Length / mm Erkek NS Cone NS SH SH SH SH /26 29/32 29/32 29/32 DÜZ SOĞUTUCU - ÇİFT ŞİLİFLİ / TS 3952 LIEBING CONDENSERS - WITH TWO NS Dış Zarf Boyu / mm Jacket Length / mm Zarf Dış Çapı / mm Jacket O.D. / mm Uzunluk/ mm Length / mm Dişi - Erkek NS Socket - Cone NS SH SH SH SH /26 29/32 29/32 29/32 46

47 BULLU SOĞUTUCU - Şilifsiz / TS 3952 BULBED CONDENSERS Bul Adedi Bul Pieces Dış Zarf Boyu /mm Jacket Length / mm Uzunluk/ mm Length / mm SH SH SH SH BULLU SOĞUTUCU - TEK ŞİLİFLİ / TS 3952 BULBED CONDENSERS - WITH SINGLE NS Bul Adedi Bul Pieces Dış Zarf Boyu /mm Jacket Length / mm Erkek / NS Cone / NS Uzunluk/ mm Length / mm SH SH SH SH BULLU SOĞUTUCU - ÇİFT ŞİLİFLİ / TS 3952 BULBED CONDENSERS - WITH TWO NS Bul Adedi Bul Pieces Dış Zarf Boyu /mm Jacket Length / mm Dişi Erkek / NS Socket Cone / NS Uzunluk/ mm Length / mm SH SH SH SH

48 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts SPİRALLİ SOĞUTUCU - Şilifsiz / TS 3952 SPIRAL CONDENSERS Ceket Boyu / mm Jacket Length / mm Toplam Boy /mm Length / mm Spiral Adedi No.of Spiral SH SH SH SH SPİRALLİ SOĞUTUCU - TEK ŞİLİFLİ / TS 3952 SPIRAL CONDENSERS - SINGLE NS Ceket Boyu / mm Jacket Length / mm Erkek Şilif NS Cone NS Toplam Boy /mm Length / mm Spiral Adedi No.of Spiral SH SH SH SH SPİRALLİ SOĞUTUCU - ÇİFT ŞİLİFLİ / TS 3952 SPIRAL CONDENSERS - DOUBLE NS Ceket Boyu / mm Jacket Length / mm Dişi - Erkek Şilif NS Soclet - Cone NS Toplam Boy /mm Length / mm Spiral Adedi No.of Spiral SH SH SH SH

49 Laboratuvar Cam Cihazları ve Parçaları Laboratory Apparatus and Connecting Parts Laboratory Apparatus and Connecting Parts Parçaları ve Cihazları Laboratuvar SOXHLET EKSTRAKSİYON CİHAZI SOXHLET EXTRACTION AZOT TAYİN CİHAZI VE PARÇALARI NİTROGEN DETER. APPARATUS SU TAYİN CİHAZI WATER DETERMINATION APPARATUS SU TAYİN CİHAZI ÖLÇÜ TÜPÜ WATER DETERMINATION APPARATUS MASURING TUBE ORSAT GAZ ANALİZ CİHAZI ORSAT GAS ANALYSIS APPARATUS SU DİSTİLE CİHAZI WATER DISTILLATION DİSTİLASYON KOLONU DISTILLATION COLUMNS LEFMAN (POLENSKE) CİHAZI LEFMAN APPARATUS ESANS MİKTAR TAYİN APARATI (KLEVENGER) APPARATUS FOR DETERMINATION OF ESSENCE CONTENT UÇUCU YAĞ TAYİN (KLEVENGER) CİHAZI CLEVENGER SPICES CONDIMENTS AND HERBS 49 LAKTİK ASİT TAYİN İÇİN DESTİLASYON CİHAZI DISTILLATION APP. FOR DETERMINATION OF LACTIC ACID SO 2 TAYİNİ İÇİN DİSTİLASYON CİHAZI DISTILATION APP. FOR DETERMINATION OF SO 2 GAZ NUMUNE PİPETİ GAS SAMPLING PIPETTE KİP CİHAZI KIPP APPARATUS CO 2 GAZ SAFİYET CİHAZI ASCO MODELİ CO 2 GAS DETERMINATION APPARATUS ASCO TYPE QUARTZ CAM ÖZEL İMALATLARIMIZ QUARTZ GLASS PRODUCTS CO 2 GAZ SAFİYET CİHAZI BÜRETİ CO 2 GAS DETERMINATION APPARATUS BURETTE AZOMETRE AZOMETER TUBES HOMOJANİZATÖR TEFLON PİSTONLU CAM GÖVDELİ TISSUE GLINDERS PTFE & GLASS

50 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Cihazları ve Parçaları / Laboratory Apparatus and Connecting Parts SOXHLET EKSTRAKSİYON CİHAZI - Bullu Soğutuculu SOXHLET EXTRACTION - with a Bulped Condenser Eksraksiyon Hacmi / ml Extraction Cap. / ml Soğ. Şilif NS Cond. NS Balon Şilifi / NS Flask / NS Balon Hacmi / ml Flask SH SH SH SH SH SH SOXHLET EKSTRAKSİYON CİHAZI - Dimroth Soğutuculu SOXHLET EXTRACTION - with a Dimroth Condenser Eksraksiyon Hacmi / ml Extraction Cap. / ml Soğ. Şilif NS Cond. NS Balon Şilifi / NS Flask / NS Balon Hacmi / ml Flask SH SH SH SH AZOT TAYİN CİHAZI VE PARÇALARI - Kjeldahl Metodu ile NİTROGEN DETER. APPARATUS - By Kjeldahl Method Cihaz Parçaları Components of the Apparatus SH SH SH SH Komple 50

51 AZOT TAYİN CİHAZI - Parnas Wagner Metodu Kullanılır, Buhar Jeneratörü, Balon Hacmi NİTROGEN DETER. APPARATUS - Accar to Parnas Wagner Method. Steam, Generator Flask, Capacity is 2000 ml SH SH SH Cihaz Parçaları Components of the Apparatus Soğutucu 400 mm Dirsekli Atık Toplama Balonu Buhar Balonu Başlığı 2000 ml Orta Kısım 100 ml Orta Kısım 250 ml Orta Kısım 500 ml Bullu Soğutucu Boyu / mm Bulbed Condensers Length / mm 45 / 40 SU TAYİN CİHAZI - Dibi Yuvarlak Balon, Hacmi 500 ml, NS, 29/32 Düz (Liebig) Soğutucusu, Dış Zarf Uzunluğu 300 mm, NS 29/32, 1/10 ml, Taksimatlı, Toplama Kısmı WATER DETERMINATION APPARATUS - Round Bottom, Flask Capacity, 500 ml, NS, 29/32 Liebig Cond. 300 mm 29/32 Musluklu / with Stopcock SH SH SH Musluksuz / without Stopcock SH SH SH Su Top. Hacmi / ml Water Collect. Part. Cap / ml Bu cihaz yağ, petrol, fuel oil vs. gibi maddeler içerisindeki su miktarını tayin etmede kullanılır. This apparatus is uset for the dettermination of water, consist in oil, petroleum, fuel oil etc SU TAYİN CİHAZI ÖLÇÜ TÜPÜ - Dibi Konik Taksimat Aralıkları 1 / 10 ml, NS 29/32 Dişi ve Erkek Şilifli WATER DETERMINATION APPARATUS MASURING TUBE - with Conical Bottom 1/10 ml. Graduations Socket and Cone NS 29/32 Musluklu / with Stopcock SH SH SH Musluksuz / without Stopcock SH SH SH Su Top. Hacmi / ml Water Collect. Part. Cap / ml

52 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Cihazları ve Parçaları / Laboratory Apparatus and Connecting Parts ORSAT GAZ ANALİZ CİHAZI ORSAT GAS ANALYSIS APPARATUS SH SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Components of Apparatus Tamamı / Complete Orsat Absorsiyon Kolonu / Orsat Absorption Pipettes Orsat Musluk Köprüsü / Orsat Manifolds Orsat Gaz Büreti / Orsat Gas Burettes Orsat Seviye Şişesi / Orsat Leveling Bottle CaCl 2 Tüpü / CaCl 2 Tubes SU DİSTİLE CİHAZI - Balon Hacmi, 2000 ml WATER DISTILLATION - Apparatus Flask, Capacity is 2000 ml SH SH Cihaz Parçaları Components of Apparatus SH SH DİSTİLASYON KOLONU - Geri Çevirmeli DISTILLATION COLUMNS - Apparatus Flask Capacity is 2000 ml SH SH SH SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus 52

53 LEFMAN (POLENSKE) CİHAZI LEFMAN APPARATUS SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus Tamamı / Complete Des. Köprüsü Sıçratma Başlığı / Distilling Ling. Düz Soğutucu / Conderser Balon 500 ml / Flask 500 ml Balon Joje ml / Volumetric Flask ESANS MİKTAR TAYİN APARATI (KLEVENGER) APPARATUS FOR DETERMINATION OF ESSENCE CONTENT SH SH SH SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus UÇUCU YAĞ TAYİN (KLEVENGER) CİHAZI - Baharat Çeşni Veren ve Tıbbi Bitkiler CLEVENGER SPICES CONDIMENTS AND HERBS-DETERM. OF VOL. OIL CON. APPARAT. / TS 8882 SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus Sudan Hafif Tamamı / Lighter Than Water Complete Balon 1000 ml Dibi Yuvarlak / Flasks 1000 ml Orta Kısım 1 ml / Middle Part 1 ml Buhar Tutucu / Steam Trap 53

54 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Cihazları ve Parçaları / Laboratory Apparatus and Connecting Parts LAKTİK ASİT TAYİN İÇİN DESTİLASYON CİHAZI DISTILLATION APP. FOR DETERMINATION OF LACTIC ACID SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus SO 2 TAYİNİ İÇİN DİSTİLASYON CİHAZI DISTILATION APP. FOR DETERMINATION OF SO 2 SH SH SH SH SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus UÇAR ASİT TAYİNİ İÇİN DİSTİLASYON CİHAZI DISTILATION APP. FOR DETERMINATION OF VOLATILE ACID SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus 54

55 GAZ NUMUNE PİPETİ - İki Ucu Musluklu GAS SAMPLING PIPETTE - with Two End Stopcock Gövde Çap mm x Boy mm Body O.D. mm x Length mm Boyu / mm Length / mm SH SH SH SH KİP CİHAZI KIPP APPARATUS SH Açıklama CO 2 GAZ SAFİYET CİHAZI ASCO MODELİ CO 2 GAS DETERMINATION APPARATUS ASCO TYPE SH Açıklama Paslanmaz Çelik Gövde Kalibreli Cam Gövde Hassasiyet 99,99 Sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit kullanarak CO 2 absorblanması prensibine dayanır. Principle of using Sodium hyroxide or potassium hydroxide CO 2 is absorped. 55

56 SAHA LABORATUVAR Quartz Laboratuvar Malzemeleri / Quartz Laboratory Apparatus QUARTZ CAM ÖZEL İMALATLARIMIZ QUARTZ GLASS PRODUCTS SH - Q - 01 SH - CAM - 01 SH - Q - 02 SH - CAM - 02 SH - Q - 03 SH - Q - 04 SH - CAM - 03 SH - CAM - 04 SH - Q - 05 SH - CAM - 05 SH - CAM - 06 SH - Q - 06 SH - CAM - 07 Açıklama Description QUARTZ CAM BORULAR QUARTZ DESTİLASYON BALONLARI QUARTZ ERLENLER QUARTZ BALONLAR QUARTZ BEHERLER QUARTZ ÖZEL İMALAT QUARTZ KAPSÜLLER QUARTZ PETRİLER 56

CAMGEN CAM MALZEMELER

CAMGEN CAM MALZEMELER CAMGEN CAM MALZEMELER MALZEME CİNSİ AYIRMA HUNİSİ ARMUDİ TEFLON MUSLUKLU AYIRMA HUNİSİ ARMUDİ CAM MUSLUKLU AZOT YAKMA (KELTEK) TÜPÜ BAGET BAĞLANTI PARÇASI NS ŞİLİFLİ 90 AÇILI BAĞLANTI PARÇASI İKİ UCU ERKEK

Detaylı

SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares

SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares BEHER - Kısa Form Borosilikat / TS 4243 BEAKERS - Low Form, Borosilicate Çap / mm (d) O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height

Detaylı

CAMGEN CAM MALZEMELER

CAMGEN CAM MALZEMELER CAMGEN CAM MALZEMELER MALZEME CİNSİ AYIRMA HUNİSİ ARMUDİ TEFLON MUSLUKLU AYIRMA HUNİSİ ARMUDİ CAM MUSLUKLU AZOT YAKMA (KELTEK) TÜPÜ BAGET (BOROSİLİKAT) BAĞLANTI PARÇASI NS 90 AÇILI BAĞLANTI PARÇASI İKİ

Detaylı

ERLAB L I M I T E D LABORATUVAR CAM ÜRÜNLERİ

ERLAB L I M I T E D LABORATUVAR CAM ÜRÜNLERİ L I M I T E D LABORATUVAR CAM ÜRÜNLERİ w w w. e r l a b l i m i t e d. co m MİSYON VE VİZYONUMUZ ; Elektrik ve bilişim dallarında faaliyet gösteren grup şirketimizden ayrılarak, sektöre yeni bir soluk

Detaylı

w w w. a l t a n l a b. c o m

w w w. a l t a n l a b. c o m 1, 1, 25 Borucam BEHER - Kısa form 25 ml 1, 1, 50 Borucam 50 ml 1, 1, 100 Borucam 100 ml 1, 1, 150 Borucam 150 ml 1, 1, 250 Borucam 250 ml 1, 1, 400 Borucam 400 ml 1, 1, 600 Borucam 600 ml 1, 1, 800 Borucam

Detaylı

KUCUROĞLU LABORATUAR ÜRÜNLERİ KİMYASALLARI SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş.

KUCUROĞLU LABORATUAR ÜRÜNLERİ KİMYASALLARI SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. NOS.010.01.2.09.00.00001 pipet - dereceli - mavi skala - grup sertifikalı - AS kalite - 1 ml ADET 10 NOS.010.01.2.09.00.00002 pipet - dereceli - mavi skala - grup sertifikalı - AS kalite - 2 ml ADET 10

Detaylı

Ürün / Malzemenin. Ürün / Malzemenin

Ürün / Malzemenin. Ürün / Malzemenin NS Şilif Hacim 1 36838 10/19 5ml W 2 36843 10/19 10ml W 3 36845 10/19 20ml 4-10/19 25ml 5 36842 12/21 25ml W 6 36847 12/21 50ml 7 36848 14/23 50ml W 8-12/21 100ml 9 36849 14/23 100ml 10 36850 14/23 200ml

Detaylı

CAM LABORATUAR MALZEMELERİ

CAM LABORATUAR MALZEMELERİ 24 294 17 Ayırma Hunisi, KONİK 50 ml 24 294 24 Ayırma Hunisi, KONİK 100 ml 24 294 36 Ayırma Hunisi, KONİK 250 ml 24 294 44 Ayırma Hunisi, KONİK 500 ml 24 294 54 Ayırma Hunisi, KONİK 1000 ml 24 291 86 Ayırma

Detaylı

BAGETLER Baget cam ( çubuk ) 6*200mm 0,28 Euro Baget cam ( çubuk ) 8*250mm 0,30 Euro. Balon kısa boyunlu dibi düz 250 ml 2,16 Usd

BAGETLER Baget cam ( çubuk ) 6*200mm 0,28 Euro Baget cam ( çubuk ) 8*250mm 0,30 Euro. Balon kısa boyunlu dibi düz 250 ml 2,16 Usd EMIR KIMYA 2016 AÇIKLAMA HACİM AYIRMA HUNİLERİ FİYAT Ayırma Hunisi Armudi Tip Cam Musluklu 50 ml 3,53 Euro Ayırma Hunisi Armudi Tip Cam Musluklu 100 ml 3,67 Euro Ayırma Hunisi Armudi Tip Cam Musluklu 250

Detaylı

VİTLAB ÜRÜN LİSTESİ. Ürün Adı ve Açıklaması

VİTLAB ÜRÜN LİSTESİ. Ürün Adı ve Açıklaması 1 1620506 Dijital Elektronik Büret - E model 25 ml 1 2 1620507 Dijital Elektronik Büret - RS model 50 ml 1 3 1600003 Classic model dispenser, Ayarlanabilir hacim 0,5 2,5 ml 1 4 1600004 Classic model dispenser,

Detaylı

BORUCAM SAYFA 1. Laboratuar Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kod. No. Cinsi Ölçüsü. 5, 1, 25 Borucam BEHER - Kısa form 25 ml 5, 1, 50 Borucam 50 ml

BORUCAM SAYFA 1. Laboratuar Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kod. No. Cinsi Ölçüsü. 5, 1, 25 Borucam BEHER - Kısa form 25 ml 5, 1, 50 Borucam 50 ml BORUCAM Laboratuar Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kod. No. Cinsi Ölçüsü 5, 1, 25 Borucam BEHER - Kısa form 25 ml 5, 1, 50 Borucam 50 ml 5, 1, 100 Borucam 100 ml 5, 1, 150 Borucam 150 ml 5, 1, 250 Borucam

Detaylı

Bu listedeki fiyatlar değişmiş olabilir. Lütfen mail ile teyit alınız... altanlab@altanlab.com

Bu listedeki fiyatlar değişmiş olabilir. Lütfen mail ile teyit alınız... altanlab@altanlab.com Marka Model Ürün Adı ve Açıklaması Özellikleri Amba laj Mikta rı Liste Fiyatı Miktar Birimi Vitlab 1620506 Dijital Elektronik Büret - E Model 25 ml 1 607,11 Adet Vitlab 1620507 Dijital Elektronik Büret

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

- Fiyatlar brüt liste fiyatları olup ambalaj fiyatlarıdır - Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil değildir - İskonto oranınız için lütfen şirketimizle irtibat

- Fiyatlar brüt liste fiyatları olup ambalaj fiyatlarıdır - Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil değildir - İskonto oranınız için lütfen şirketimizle irtibat C.009.0050.INTRO AYIRMA HUNİSİ - ARMUDİ TİP - TEFLON MUSLUKLU - 50 ML 6,56 29 stokla sınırlı C.009.0100.INTRO AYIRMA HUNİSİ - ARMUDİ TİP - TEFLON MUSLUKLU - 100 ML 7,23 78 stokla sınırlı C.009.0250.INTRO

Detaylı

AYIRMA HUNİLERİ. armudi. > Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan ISO 4800 standardına uygun olarak üretilirler.

AYIRMA HUNİLERİ. armudi. > Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan ISO 4800 standardına uygun olarak üretilirler. 2016 HUNİLER 049 laboratuvarürünleri AYIRMA HUNİLERİ konik > Alternatif 2 ürün: ^ r e ^ s ^ > dereceli > Gövde baskıları beyaz renklidir. P.P kapakları ile teslim edilirler. armudi > Alternatif 2 ürün:

Detaylı

> Güçlendirilmiş kalın ağız kenarları, taşıma ve yıkama. > Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış. beyaz boya ile yapılmıştır.

> Güçlendirilmiş kalın ağız kenarları, taşıma ve yıkama. > Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış. beyaz boya ile yapılmıştır. 2016 BALONLAR m laboratuvarürünleri B A L O N L A R - dibi i z & yuvarlak - cam B A L O N L A R - dibi üz & yuvarlak - li > Borosilikat 3.3 camdan ISO 1773 ve DIN 12353 standartlarına tam uygun üretilmişlerdir.

Detaylı

S O Ğ U T U C U L A R - düz. > Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilirler.

S O Ğ U T U C U L A R - düz. > Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilirler. 2016 SOĞUTUCULAR 045 laboratuvarürünleri S O Ğ U T U C U L A R - düz EJ *N borosilikat 3.3 dan şisf yan kol yan kol uzunluk 033.11.160 033.12.160 160 mm N S 14/23 1adet 033.11.250 033.12.250 250 mm NS

Detaylı

- Fiyatlar brüt liste fiyatları olup ambalaj fiyatlarıdır - Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil değildir - İskonto oranınız için lütfen şirketimizle irtibat

- Fiyatlar brüt liste fiyatları olup ambalaj fiyatlarıdır - Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil değildir - İskonto oranınız için lütfen şirketimizle irtibat KARTELL P.013.0050.KAR BALON JOJE - PMP (TPX) - 50 ML 7,44 KARTELL P.013.0100.KAR BALON JOJE - PMP (TPX) - 100 ML 8,56 KARTELL P.013.0250.KAR BALON JOJE - PMP (TPX) - 250 ML 11,56 KARTELL P.013.0500.KAR

Detaylı

laboratuvarürünleri > Ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat BÜRETLER - otomatik - classas cam borulardan üretilirler.

laboratuvarürünleri > Ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat BÜRETLER - otomatik - classas cam borulardan üretilirler. 2016 BÜRETLER 600 laboratuvarürünleri BÜRETLER - otomatik - classas * > Ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat cam borulardan üretilirler. > Alternatif 2 ürün: > mavi > beyaz skalalı amber

Detaylı

Katalog Ambalaj Minimum Birim Sayfa ESKİ YENİ Ürün Tanımı ve Özellikleri Ambalaj İçindeki Sipariş Fiyata No Katalog no Katalog no Cinsi Adet Adedi

Katalog Ambalaj Minimum Birim Sayfa ESKİ YENİ Ürün Tanımı ve Özellikleri Ambalaj İçindeki Sipariş Fiyata No Katalog no Katalog no Cinsi Adet Adedi Katalog Ambalaj Minimum Birim Sayfa ESKİ YENİ Ürün Tanımı ve Özellikleri Ambalaj İçindeki Sipariş Fiyata No Katalog no Katalog no Cinsi Adet Adedi Baz Adet 1 yeni! 001.01.002 mikropipet - tek kanal - ayarlanabilir

Detaylı

Cam Malzeme Ürün Listesi 2014

Cam Malzeme Ürün Listesi 2014 C131897 Alkol Swab, Enjeksiyon için HHH 100 Ad. C663301 Amyant Tel, Ortası Seramik, 12x12 mm Superior 10 Ad. C663303 Amyant Tel, Ortası Seramik, 16x16 mm Superior 10 Ad. C663305 Amyant Tel, Ortası Seramik,

Detaylı

LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAME

LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAME LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAME 1. BALON JOJE (25ML) (10 Adet) 1. Borosilikat j.j cam dan üretilmiş olmalıdır. 4. Polıpropılen kapakları ile birlikte teslim edilmelidir. 5. 25ml hacm inde olmalıdır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuarı Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Musalla bağları mah. Belh cad. No:35 Selçuklu 42060 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 235 53 54 Faks

Detaylı

ÜNİTAY Laboratuar A.Ş. DN - Biosigma Ürün Listesi 2014

ÜNİTAY Laboratuar A.Ş. DN - Biosigma Ürün Listesi 2014 F111030 Silikon Hortum, 0,5x2,5 mm D&N 5 Mt. F111070 Silikon Hortum, 1x1,8 mm D&N 5 Mt. F111090 Silikon Hortum, 1x3 mm D&N 5 Mt. F111110 Silikon Hortum, 1x4 mm D&N 5 Mt. F111130 Silikon Hortum, 1x6 mm

Detaylı

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP BEHER PP Mat Kal p Üzerine Bask l. Propilen kal pta bas lan bu ürünler; net, otoklavlanabilir ve kimyasallara karfl dayan kl d r. 11110 25 11111 50 11112 100 11113 250 11114 500 11115 1000 11116 2000 11117

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Dicle Sk. Cengiz Ölmez Apt. 10/9 Yenişehir 21100 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0412 224 41 42 Faks : 0412 224 41 42 E-Posta : info@mnv.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : ÇİLEK MAH. 63125 SOK. NO : 14 / A AKDENİZ / MERSİN 33020 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0324 361 07 05 Faks : 0324 361 07 65 E-Posta : info@kalmer.com.tr

Detaylı

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends Türkçe English 2011 KIT Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends EX190 ÜÇ YÖNLÜ AÇI Ø 42,4 (PARLAK 304 PASLANMAZ EX171 AÇI Ø 33,7 (PARLAK 304 PASLANMAZ THREE WAY ANGLE 42,2 dia. STAINLESS STEEL AISI 304

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Organik Cadde No: 31 Tepeören-Tuzla 34956 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 593 26 30 Faks

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ Cam Tipleri Bazik camlar: Yumuşama sıcaklığı düşük (580 o C) olduğundan bek alevinde yumuşarlar. Ani sıcaklık değişmelerinde kolay çatlarlar. Bazlara karşı dayanıklıdırlar. Volümetrik

Detaylı

LP ITALIANA SPA Ürün Listesi 2014

LP ITALIANA SPA Ürün Listesi 2014 L123518 Petri Kutusu, Plastik PS 35 mm Lp Italiana 10 Ad. L124518 Petri Kutusu, Plastik PS 60 mm Lp Italiana 20 Ad. L125518 Petri Kutusu, Plastik PS 80 mm Lp Italiana 10 Ad. L122510 Petri Kutusu, Plastik

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

w w w. a s m k a l i b r a s y o n. c o m. t r ASM Kalibrasyon ve Ölçüm Laboratuvarı Kalibrasyon Hizmet Kapsamı

w w w. a s m k a l i b r a s y o n. c o m. t r ASM Kalibrasyon ve Ölçüm Laboratuvarı Kalibrasyon Hizmet Kapsamı BASINÇ KALİBRASYONU KALİBRASYON HİZMETİ Manometre / Vakummetre (Kl.1-4) Manometre / Vakummetre (Kl.

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

FULLMOON MEDİCAL TIBBİ LABORATUVAR PLASTİK GRUBU ÜRÜNLERİ

FULLMOON MEDİCAL TIBBİ LABORATUVAR PLASTİK GRUBU ÜRÜNLERİ FM SAĞLIK VE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. www.fullmoonmedical.com info@fullmoonmedical.com Firmamız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlıdır. Ürünlerimizin; UBB kayıtları

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

SARF MALZEMELERE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

SARF MALZEMELERE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME SARF MALZEMELERE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1. FİLTRELİ TORBA (vakuma dayanıklı) Kalem no: 1 Tüm gövde filtreli torbalarda iç hacim 2 eşit bölmeye bölünm üştür. Homojenleştirme işlemi sonunda katı örnek bulunduğu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Laboratuvarı Adresi : Orta Mah. latife hanım Sokak No: 12/1 Pendik 34896 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 598 12 12 Faks : 0 216 598 12 14 E-Posta :

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri modelindeki elektronik kontrol paneli, gerçek zamanlı olarak vakum gücünün verimliliğini ölçer. 50-100lt hazne, yer çekimi yüklemeli boşaltım sistemi (plastik torba ya da Longopac), L-M-H sertifikaları,

Detaylı

F İ Y A T L İ S T E S İ Şubat 2011

F İ Y A T L İ S T E S İ Şubat 2011 F İ Y A T L İ S T E S İ Şu 2011 Kd N Cisi Öçüsü Fiyı EUR 5, 1, 25 25 0,64 5, 1, 50 50 0,64 5, 1, 100 100 0,75 5, 1, 150 150 0,79 5, 1, 250 250 0,94 5, 1, 400 400 1,31 5, 1, 600 BEHER - Kıs fr 600 1,64

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri Yüksek performansı sayesinde, özellikle metal endüstrisinde genel temizlik için uygun olan trifaze bir makinedir. Islak ve kuru malzemeleri temizleyebilir ve 7/24 çalışabilir. standart olarak L sınıfı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87 81 Faks : 0 212 660

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Uzmanlar Merkezi Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta

Detaylı

OTOMATİK PİPETLER (TRANSFERPETTE S) :

OTOMATİK PİPETLER (TRANSFERPETTE S) : 704708 Micropipet Sabit, 10 ul, sarı 704716 Micropipet Sabit, 20 ul, sarı 704720 Micropipet Sabit, 25 ul, sarı 704728 Micropipet Sabit, 50 ul, sarı 704738 Micropipet Sabit, 100 ul, sarı 704744 Micropipet

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders Laboratuar Malzemeleri ve Evde Kullanılabilecek Alternatifleri Beher Katı

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.)

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (24.10.2013) Derslik B301 1 BİLİMSEL YÖNTEM ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Problem Tespiti

Detaylı

Patentlidir ÇEKVALF. Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation

Patentlidir ÇEKVALF. Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation ÇEKVALF Patentlidir Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation Çalparal Yaylı Çekvalf / Swing check valve with spring TM 050 20 mm

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312

Detaylı

LAMTEK CAM. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için destek@bemo.com.tr veya 0322 459 63 60. * Lamtek markasıyla Avrupa'da imal edilmiştir.

LAMTEK CAM. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için destek@bemo.com.tr veya 0322 459 63 60. * Lamtek markasıyla Avrupa'da imal edilmiştir. LAMTEK CAM Sipariş Kodu Marka Malzeme Adı ve Özellikleri Boyut / Hacim LT1002828 Lamtek- Cam Ayırma hunisi - Armudi tip - Cam musluklu ve Plastik kapaklı 100 LT1002829 Lamtek- Cam Ayırma hunisi - Armudi

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

K O L O N L A R - kromatografi :

K O L O N L A R - kromatografi : 2016 KROMATOGRAFİ 047 K O L O N L A R - kromatografi : > Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan DIN standartlarına uygun olarak > Şilifli ölçüleri DIN 12242 standartlarına

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Sırrıpaşa Mahallesi, Çavdar Caddesi, No: 10/B Derince 41900 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 02622233526 Faks : 02622233523

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) UKL Uzmanlar Laboratuvarı Serv. Ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yavuz Selim Mah. 9.Cadde 2/4 OSB Yönetim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuarı Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Musalla bağları mah. Belh cad. No:35 Selçuklu 42060 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 235 53 54 Faks : 0 332

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri , çok verimli bir endüstriyel vakumdur ve çalışması için ihtiyaç olan basınçlı hava miktarı çok azdır. Ventüri sistemi sayesinde ıslak ve kuru malzemeleri temizleyebilen, elektriğin bulunmadığı veya kullanılmasının

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ SARIGÖL SOKAK NO:6/8 ÇERKEZKÖY 59500 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE Tel :

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Tebligat Adresi : T.C Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) 1 : Bağlı

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Tebligat Adresi : T.C Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) 1 : Bağlı

Detaylı

DAHİLİ AKSESUARLAR ÜRÜN KODU GEREKLİ ADET FLOOR NOZZLE 38 MM BASİC 302002798 1 CREVİCE NOZZLE 302002890 1 CURVED HAND TUBE 302002889 1

DAHİLİ AKSESUARLAR ÜRÜN KODU GEREKLİ ADET FLOOR NOZZLE 38 MM BASİC 302002798 1 CREVİCE NOZZLE 302002890 1 CURVED HAND TUBE 302002889 1 Günlük bakım temizliğinde güvenebileceğiniz güçlü bir elektrikli süpürgedir. Güçlü ve çabuk temizlik için idealdir. Hem döküntülerin süpürülmesinde, hem günlük bakım temizliklerinde her türlü zor koşulda

Detaylı

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA ÜRÜN KATALOĞU 10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA www.fafvana.com.tr satis@fafvana.com.tr CE BELGESİ ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ GOST RUSYA KALİTE BELGESİ UKR SEPRO

Detaylı

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ. KOD : ÜRÜN ADI : Süt Numune Alma Sondası Vanalı 50ml. KOD : ÜRÜN ADI : Süt Numune Alma Sondası Vanalı 50ml.

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ. KOD : ÜRÜN ADI : Süt Numune Alma Sondası Vanalı 50ml. KOD : ÜRÜN ADI : Süt Numune Alma Sondası Vanalı 50ml. : 02.0007 : Süt Numune Alma Sondası Vanalı 50ml. : 02.0008 : Süt Numune Alma Sondası Vanalı 50ml. : 02.1010 : Süt Karıştırma Çubuğu ø 13 cm, uzunluk 65 cm. : 02.1058 : Enjektör İğnesi 1,2 x 40 mm. 12 Adet.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312 386 25 87 E-Posta

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает. Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator

Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает. Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator FLATÖRLER FLOAT VALVES 1/2 Klasik Flatör Float - Classic 1/2 1/2 Klasik

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri Model VHC200 is compact and ergonomic so it is perfect to be moved everywhere in the production areas, even on tough grounds. The big wheels and the handle ensure fast and easy movements, while the container

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Aydınevler Mah. Preveze Sokak No:21 Maltepe 34844 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0216 4894582 Faks : 0216 4894580 E-Posta : info@optomed.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Laboratuvarı Laboratuvarı Adresi : Orta Mah. latife hanım Sokak No: 12/1 Pendik 34896 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 598 12 12 Faks : 0 216 598 12 14 E-Posta :

Detaylı

YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI SICAK SU SAYAÇLARI YARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI WOLTMAN SU SAYAÇLARI VOLUMETRİK SU SAYAÇLARI

YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI SICAK SU SAYAÇLARI YARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI WOLTMAN SU SAYAÇLARI VOLUMETRİK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI GENEL ÖZELLİKLER YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI GENEL ÖZELLİKLER - MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı - Çok huzmeli tasarımı ile uzun ömür - Düşük basınç kaybı - İlk hareket

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir. Standard equipment Standard equipment Standard equipment MODEL L100 LC Z21 L100 LC Z21 L100 LC Z21 C ÜRÜN KODU 4030800394 4030800395 4030800396 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) TEKNOLOJİK Ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Dış Laboratuvarı Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87

Detaylı

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm HATLAR LINES Boy Kesme Hatları / Cut To Length Lines Dilme Hatları / Slitting Lines Levha Taşlama SB Hattı / Sheet to Sheet Grinding-Polishing Line Giyotin / Guillotine Line Boy Kesme Hatları Cut To Length

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Laboratuvarı Adresi : Güzelyalı Mah. Süleyman Demirel Bulvarı, 81215 Sok. Maşuk Apt. Asma Kat No: 43 Çukurova 01100 Tel : 0322 247 07 43 Faks : 0322 247 07 44 E-Posta

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D ÜRETİM PRODUCTION 2 ŞİRKETİMİZ; 1975 ten beri endüstrinin birçok kolunda hizmet veren bir aile şirketi, Otuzdan fazla özel tasarım makine modeli sahibi, 1984 ten beri metal boru üreticisi, 1993 ten beri

Detaylı

Teknik Özellikler Technical Specifications

Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications CiHAZ TiPi Nominal Kapasite (kw) Nominal Capacity Kompresör Tipi Compressor Type NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG

Detaylı

0.6-1kV BAKIR İLETKENLER İÇİN REÇİNELİ KABLO EK MUFLARI FOR COPPER CONNECTORS RESIN CABLE JOINTS

0.6-1kV BAKIR İLETKENLER İÇİN REÇİNELİ KABLO EK MUFLARI FOR COPPER CONNECTORS RESIN CABLE JOINTS BAKIR İLETKENLER İÇİN REÇİNELİ KABLO EK MUFLARI FOR COPPER CONNECTORS RESIN CABLE JOINTS E1 415 - E1 425 4 x 1,5-4 x 2,5 60 14,50 TL. E1 404 - E1 406 4 x 4-4 x 6 60 14,50 TL. E1 515 - E1 525 5 x 1,5-5

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

101 laboratuvarürünleri. PENSLER - g e n e l k u l l a n ı m. PENSLER- d is e k s iy o n. PENSLER - A B S - te k k u lla n ım lık

101 laboratuvarürünleri. PENSLER - g e n e l k u l l a n ı m. PENSLER- d is e k s iy o n. PENSLER - A B S - te k k u lla n ım lık 2016 PENSLER 101 laboratuvarürünleri PENSLER - g e n e l k u l l a n ı m > AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilirler. > Tek parçadan oluşan gövde uzun yıllar kullanıma uygundur. Parlatılmış dış

Detaylı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı UYGULAMA 1- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MALZEME VE CİHAZLAR 1. İnkübatör (Bakteriyolojik Etüv) Mikroorganizmalar kültür ortamlarına ekildikten sonra çoğalmalarını temini için, muayyen bir ısı derecesinde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta : ukm@ukm.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Adresi :Kurtuluş Mah. 64015 sk. No:4/B Seyhan 01120 ADANA / TÜRKİYE Tel : 0322 454 70 77 Faks : 0322 454 70 63 E-Posta : info@anadolukalibrasyon.com.tr

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907 Sürekli çalışabilmesi, geniş filtre alanı, büyük hazne kapasitesi ve güçlü motoru ile 3907 ağır işler için çok uygun bir endüstriyel vakum makinesidir. Bakıma gerek duymaksızın dökümhaneler, çimanto ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : 5748 SOK. NO:39/1-2-3 ÇAMDİBİ BORNOVA 35090 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 4310040 Faks : 0232 4310016 E-Posta : info@batimet.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon No: Adresi : Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii Marshall Boya Fabrika İçi Dilovası 41455 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 754 76 67 Faks : 0262 754 76 69 E-Posta

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI

LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI Liquid receiver - without any accessories Likit tankı - aksesuarsız V9A.33b.100.A5.A5.F4.F5 NPT Connection NPT Bağlantısı [ F4 ] V 9 A 33b

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

Havza Amenajmanı Laboratuvarı

Havza Amenajmanı Laboratuvarı MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Havza Amenajmanı Laboratuvarı Havza Amenajmanı Laboratuvarı 1971 yılında Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde kurulmuş

Detaylı

HACİM. Ölçülü Silindirler (Mezür) Balon Joje. Pipet (Tek İşaretli) Pipet (Taksimatlı)

HACİM. Ölçülü Silindirler (Mezür) Balon Joje. Pipet (Tek İşaretli) Pipet (Taksimatlı) Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar Measurand Quantity Calibrated instrument HACİM Ölçülü Silindirler (Mezür) Ölçüm Aralığı Range 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml Ölçüm Şartları

Detaylı