Hakkımızda. About Us

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakkımızda. About Us"

Transkript

1 Hakkımızda About Us 1

2 Kalibrasyon Laboratuvarı Volumetrik cam malzemelerimizin özenli kalibrasyonu sizin hassas çalışmalarınız için önem taşımaktadır. Saha Laboratuvar, volumetrik cam malzemelerinizi (mezürler, balon joje, büret, pipetler, piknometre) TÜRKAK tarafından TS-EN ISO/IEC standardı doğrultusunda akredite olmuş laboratuvarlarımızda sertifikalandırımaktadır. SAHA LABORATUVAR Kapasite Kontrol Metodu Saha Laboratuvar ın volumetrik cam malzemelerin kapasite kontrolünde kullandığı metod; malzemenin içerdiği ya da malzemeden boşalan suyun hacminin tespit edilmesine dayanır. Kullanılan metod; saf suyun sıcaklığının, basıncının ve neminin kontrolü için izlenebilirliği belgelendirilmiş firmalar tarafından sertifikalandırılmış hassas terazi, kütle, termohigrometre ve termometre kullanılması ilkesine dayanır. Kullanılan metodun, TS EN ISO 4787 Laboratuvar Cam Malzemeleri - Ölçülü Cam Kapılar - Kullanım Metotları ve Kapasite Deneyi standardına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. - Volumetrik cam malzeme üzerindeki ln işareti malzemenin anma hacminin içine aldığı suyun hacmine eşit olduğunu gösterir. (Balon jojeler, piknometreler, mezürler vs.) - Ex işareti malzeme hacminin içinden boşalan suyun hacmine eşit olduğunu gösterir. (Büretler, pipetler vs.) Bu malzemelerin hacim kapasite toleransları, ağırlıkları ve boyutları TSE ISO DIN standartlarının tavsiye ettiği ölçüler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Grup Sertifikası Saha Laboratuvar volumetrik malzemelerin üretimi sırasında ölçümü yapılmış olan malzemelerden belirli miktarda numune alınarak kalibrasyon kontrolğ yapılır, kalibrasyon doğru ise imalat devam eder. Bir hata tespit edilirse kalibrasyon tekrar yapılır ve yine belli bir miktar numune alınır ve kalibrasyon kontrolü yapılır. (Tablo 1). Bu kalibrasyonlar sonucu hazırlanan grup sertifikası malzemelerin hangi şartlarda ölçüm yapıldığını, ölçüm yapılan malzeme sayısını, malzemenin üretim tarihini, ürün ile ilgili parametreleri ve uygunluk durumunu içerir. Kalibre edilen numuneler içerisinde çok fazla kusurlu malzeme bulunursa üretimde hata var demektir ve üretim şartlarında değişikliğe gidilir. Uygunluk durumunda ise üretim aynı şartlarda devam eder. Böylece üretilen son ürün grubunun kalite kontrolü yapıldı diyebiliriz. Her ayın sonunda, ölçüğmleri yapılan malzemelerin ortalamaları ile her ürün grubu için bir grup sertifikası hazırlanır ve hazırlanana grup sertfikaları internet ortamına yüklenir. Volumetrik malzemelerin üzerinde lot adı verilen 4 digitli numara bulacaksınız (Örn. 9/12). İlk digit üretim ayını, son iki de üretim yılını belirtir. Grup sertifikalarını Saha Laboratuvar ın web sayfasından ürün lot numarasını ve ürün katalog numarasını kullanarak indirebilirsiniz. İşaretleme ve Taksimat Çizgileri Schott Duran camından yapılmış taksimatlı volumetrik cam malzemeler asit ve alkaliye dayanıklı renkli boya ile işaretlenmekte ve taksimatlandırılmaktadır. Bu boya camın yüzeitne nüfuz ederek onun ayrılmaz bir parçası haline gelir. Taksimat çizgileri ve skala uzunlukları düzgün olup yazılar kolayca okunabilir. İstenildiği takdirde standart dışı malzemeleriniz için gerekli taksimatlandırma ve işaretleme çalışmaları yapılmaktadır. 2 Parti Büyüklüğü Partiden Ayrılacak Numune Sayısı Tablo 1 - Numune Sayısı Belirleme Tablosu Kabul Edilebilir Kusurlu Sayısı Saha Laboratuvar SCHOTT DURAN 3.3 Borosilicat cam borudan imal edilmiştir.

3 Calibration Laboratory Our attentive volumetric glassware calibration is important for your precision work. Saha Laboratory, the volumetric glassware (graduated cylinders, flasks, burettes, pipettes, pycnometer) TÜRKAK TS-EN ISO / IEC accredited laboratory in accordance with our standards are sertifikalandırı. Capacity Control Method Saha Laboratory volumetric glassware used in the method of capacity control; material contained in or discharged from the material is based on a detection of the volume of water. The method used; pure water temperature, pressure and humidity control of the company has been certified by the documented traceability precision scales, mass, based on the principle of using thermohygrometer and thermometer. The method used, the TS EN ISO 4787 Laboratory Glass - Measured Glass Doors - Use and Capacity Test Method is carried out in accordance with the standard. - Volumetric glassware on the ln mark of the nominal volume of the material is equal to the volume of water that gets into the shows. (Flasks, density bottles, graduated cylinders, etc.) - Ex sign material volume is equal to the volume of water discharged through shows. (Burettes, pipettes, etc.) volume capacity of this material tolerances, weights and dimensions recommended by the TSE ISO DIN standard dimensions are determined by taking into consideration. Group Certification Saha Laboratory volumetric measurement during the production of materials made of materials which kontrolğ calibration is performed by sampling a certain amount, the calibration is correct, continue manufacturing. If an error is detected is performed again and again, a certain amount of calibration samples are taken and calibration check is performed. (Table 1). As a result of this calibration certificate prepared group of materials that the conditions under which the measurement, the measurement range of materials, material, date of manufacture, availability of products and provides related parameters. Calibrated if found defective material in the samples too much, there is an error in the production and manufacturing conditions are subject to change. In the case of conformity of production continues in the same conditions. Thus, the end products of the group can say that quality control was performed. At the end of each month, an average of the materials made ölçüğm group with a group for each product is prepared and the prepared certificate certifications group is installed in the internet environment. Volumetric materials on the lot, called four digitla you will find the number (eg. 9.12). The first digit of production month, the last two also indicates the year of manufacture. Group certificates Saha Laboratory from web pages, product catalog number, lot number and can be downloaded using. Signs and Lines Divisions Schott Duran glass beakers, volumetric glassware made from acid and alkali resistant, and taksimatlandırıl are marked with colored paint. These dyes penetrate glass yüzeitn become an integral part thereof. Division lines and scale length is properly articles can be read easily. If desired taksimatlandır required for non-standard materials and marking work is carried out. No of Lots No of Samples Which are Taken From Lots Tablo 1 - Table for Determination of Sample Number No of Allowable Defects Saha Laboratory Glassware equipments are manufactured from SCHOTT DURAN 3.3 Borosilicate tubings. 3

4 SAHA LABORATUVAR ANAHTAR TESLİM LABORATUVAR KURULUMU Anahtar teslim laboratuvar kurulumu, laboratuvarınız için proje ve danışmanlık hizmetleri, firmamız tarafından kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. 4

5 5

6 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares BEHER - Kısa Form Borosilikat / TS 4243 BEAKERS - Low Form, Borosilicate Çap / mm (d) O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH ERLENMAYER - Dar Boyunlu / TS 3835 ERLENMAYER - Flasks Narrow Neck Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) Boyun Çap / mm (d) Neck O.D. / mm (d) Taban Çapı / mm Bottom O.D / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH ERLENMAYER - Geniş Boyunlu / TS 3918 ERLENMAYER - Flasks Wide Neck Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) Boyun Çap / mm (d) Neck O.D. / mm (d) Taban Çapı / mm Bottom O.D / mm SH SH SH SH SH SH SH

7 ERLENMAYER - Dar Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3935 ERLENMAYER - Flasks Narrow Neck, Standart Ground Joint NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Capacity / mm Boyun Şilif / NS Flasks Ground / mm ERLENMAYER - Geniş Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3935 ERLENMAYER - Flasks Wide Neck, Standart Ground Joint NS SH SH SH SH SH SH SH Boyun Şilif / NS Flasks Ground / mm ERLEN - Dar Boyunlu, Cam Kapaklı ERLEN - Narrow Neck, Glass Stopper SH SH SH SH SH SH SH SH SH Boyun NS Kapak Neck NS Stopper 7

8 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares ERLEN - Dar Boyunlu, Vida Kapaklı ERLENMAYER - Narrow Neck, with Screw Cap SH - 32V SH - 32V SH - 32V SH - 32V DIN Vida GL DIN Thread GL GL 25 GL 32 GL 32 GL 32 BALON - Dibi Düz, Kısa Boyunlu / TS 3917 FLASK - Short Neck, Flat Bottom Boyun Çap / mm (d) Neck O.D. / mm (d) Balon Çap / mm (d) Flask O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Düz, Kısa Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Short Neck, Flat Bottom, Ground Joint SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Boyun Silif / NS Neck / NS 8

9 BALON - Dibi Yuvarlak, Kısa Boyunlu / TS 3917 FLASK - Short Neck, Round Bottom Boyun Çap / mm (d) Neck O.D. / mm (d) Balon Çap / mm (d) Flask O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) SH SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Yuvarlak, Kısa Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Short Neck, Round Bottom, Standard Ground Joint NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Boyun Silif / NS Neck NS BALON - Dibi Yuvarlak, İki Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Two Neck, Round Bottom, Standard Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyun Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

10 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares BALON - İki Boyunlu, Dibi Yuvarlak, Paralel Boyunlu, Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Two Neck Parellel, Round Bottom, Standart Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyun Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Yuvarlak, Üç Boyunlu Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Three Necks, Round Bottom, Standart Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyunlar Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH /23-19/26 14/23-19/26 14/23-19/26 14/23-19/26 29/32-19/26 29/32-19/26 10

11 BALON - Dibi Yuvarlak, Üç Boyunlu, Paralel Boyunlu / TS 3917 FLASK - Three Parellel Necks, Round Bottom, Standart Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyunlar Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Yuvarlak, Dört Boyunlu Norm Şilifli / TS 3917 FLASK - Four Necks, Round Bottom, Standard Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck Yan Boyunlar Side Neck NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH BALON - Dibi Yuvarlak, Dört Boyunlu, Paralel Boyunlu / TS 3917 FLASK - Four Necks, Round Bottom, Parallel Neck, Standard Ground Joint NS Orta Boyun Center Neck SH SH SH SH SH SH Yan Boyunlar Side Neck Us 11

12 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares BALON - Dibi Yuvarlak, Kürevi Şilifli FLASK - Round Bottom, Ground Joint,NS Boyun Şilif / KS Neck / KS Balon Çap / mm (d) Flask O.D. / mm (d) Yükseklik / mm (h) Height / mm (h) SH SH SH SH SH BALON - Kalp Tipi, Konik, Norm Şililfli FLASK - Heart Shapped With, Standard Ground, Connical Bottom, Joint Boyun Şilif / NS Neck / NS Balon Çap / mm Flask O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH SH SH SH BUHARLAŞMA BALONU - Armudi Tip, Norm Şililfli FLASKS - Pear Shapped With, Standard Ground Joint Boyun Şilif / NS Neck / NS Balon Çap / mm Flask O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH SH SH SH

13 BALON - Kalp Tipi, İki Boyunlu, Norm Şilifli FLASK - Heart Shaped with Two Necks, Standard Ground Joint Orta Boyun / NS Center Neck / NS Yan Boyunlar / NS Side Neck / NS SH SH SH SH DİSTİLASYON BALONU - Uzun Boyunlu, Dibi Yuvarlak DISTILLING FLASK - Long Neck, Round Bottom Balon-Boyun Çap / mm Flask-Neck O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm Yan Boru / mm Side Tube / mm SH SH SH SH AZOT BALONU - Schlenk Balonu, Dibi Yuvarlark NITROGEN FLASK - Round Bottom Flask SH SH SH SH SH SH Boyun Şilif / NS Neck / NS 14/23 14/23 14/23 29/32 29/32 29/32 13

14 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares AZOT TÜPÜ - Schlenk Tüpü NITROGEN TUBES - Schlenk Tubes Cam Musluklu SH SH SH SH SH Teflon Musluklu SH - 179T SH - 179T SH - 179T SH - 179T SH - 179T GLASS STOPCOCK PTFE STOPCOCK Boyun Şilif / NS Neck / NS 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 14/23 REAKSİYON BALONU KÜRESEL REACTION VESSELS SH SH SH SH SH SH Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 REAKSİYON BALONU SİLİNDİRİK REACTION VESSELS CYLINDRICAL SH - 23S SH - 23S SH - 23S SH - 23S SH - 23S SH - 23S Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 DN

15 REAKSİYON BALONU CEKETLİ REACTION VESSELS WITH THERMOSTATIC JACKET SH - 23C SH - 23C SH - 23C SH - 23C SH - 23C SH - 23C Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 100 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 REAKSİYON BALONU CEKETLİ VE MUSLUKLU REACTION VESSELS WITH THERMOSTATIC JACKET AND WITHDRAWAL VALVE SH - 23CM SH - 23CM SH - 23CM SH - 23CM SH - 23CM SH - 23CM Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 100 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 REAKSİYON BALONU KAPAĞI REACTION VESSEL LID SH SH SH SH SH SH Boyun Sayısı Neck No Ağız Çapı Nozzel O.D. DN 60 DN 60 DN 100 DN 100 DN 100 DN

16 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares REAKSİYON BALONU KAPAĞI KELEPÇESİ REACTION VESSEL CLAMPS SH SH Boyut / mm Dimension / mm DN 60 DN 100 TEFLON ŞAFTLI KARIŞTIRICI PTFE STIRRERS SHAFT Şaft Çapı / mm Shaft Dia / mm Kanat Genişliği / mm Blade Width / mm Şilif NS Socket NS Vidalı Kapak GL with Screwheads GL SH SH SH SH /29 29/32 45/40 45/ KJELDAHL BALONU KJELDAHL FLASK Balon Çapı / mm Flask O.D. / mm Boyun Çap / mm Neck O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH SH

17 KJELDAHL BALONU - Norm Şilifli KJELDAHL FLASK - Standart Ground Joint NS SH SH SH SH SH SH Boyun NS / mm Neck O.D. / mm DENEY TÜPLERİ TEST TUBES SH x75 SH x75 SH x100 SH x100 SH x160 SH x180 SH x200 SH x150 SH - 40V SH - 40V SH - 40K SH - 40D Dış Çap Uzunluk / mm O.D. / mm Et Kalınlığı Wall Tickness / mm Dibi Konik Dibi Konik Dereceli KJELDATERM TÜPÜ ( Keltek Tüpü ) KJELDATERM TUBES SH Çap x Boy / mm O.D. x Length / mm 17

18 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares SOXHLET BEHERİ SOXHLET BEAKER SH SH - 181T Çap x Boy / mm O.D. x Length / mm 54 x x 155 ( taşlanmış ) VEZİN KABI - Tartı Kabı Kısa VEIGHING BOTTLES - Low Form SH SH SH SH Dış Çap / mm x Yükseklik / mm O.D. / mm x Height / mm VEZİN KABI - Tartı Kabı Uzun VEIGHING BOTTLES - Tall Form SH SH SH SH Dış Çap / mm x Yükseklik / mm O.D. / mm x Height / mm 18

19 SAAT CAMI WATCH GLASS SH SH SH SH Dış Çap / ml O.D. / ml U MANOMETRE CAMI U MANOMETER TUBES SH SH SH SH SH SH SH SH Çap x Boyutu mm O.D. Length mm BOİ ŞİŞESİ - Biyolojik Oksijen İncelemesi BOD BOTTLE SH BAGET İKİ UCU ATEŞLENMİŞ STIRRING BARS SH SH SH SH SH SH Çap x Boyutu mm O.D. Length mm 6x200 6x300 8x250 8x300 10x250 10x300 19

20 SAHA LABORATUVAR Genel Laboratuar Malzemeleri / General Laboratory Glasswares LABORATUVAR ŞİŞESİ -Otoklavlanabilir, Vida Kapaklı LABORATORY BOTTLES - With DIN Blue Screw Cap Vida Screw Gövde Çapı / mm Body O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH SH SH KURUTMA TÜPÜ - U Şeklinde DRYING TUBES - U Shaped İki Musluklu SH SH SH SH Musluksuz SH SH Yükseklik mm x Çap mm Height mm x O.D. mm TARTIM KAYIKÇISI - Borosilikat 3.3 Cam Borudan Üretilmiştir. WEIGHING FUNNELS - Test Tubes are Manufactured from Borosilicate 3.3 Glass. SH SH SH Hacim ml Capacity

21 PETRİ KUTUSU PETRI DISHES SH SH SH SH SH Dış Çap/ mm x Yükseklik / mm O.D. / mm x Height / mm DESİKATÖR VAKUMSUZ DESSICCATOR WITHOUT WACUUM SH SH SH Desikatör Çapı / mm O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm DESİKATÖR VAKUMLU DESSICCATOR WACUUM Desikatör Çapı / mm O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm Şilif Ground Joint SH SH SH

22 SAHA LABORATUVAR Volumetrik Laboratuvar Malzemeleri / Volumetric Laboratory Glasswares MEZÜR - Kısa Form, Dibi Yuvarlak / TS 3781 MEASURING CYLINDER - Short Type, Round Glass Base Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D. / mm SH - 44K SH - 44K SH - 44K SH - 44K SH - 44K SH - 44K MEZÜR - Uzun Form, Dibi Yuvarlak / TS 3781 MEASURING CYLINDER - Long Type, Round Glass Base Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D. / mm SH SH SH SH SH SH SH SH MEZÜR - Uzun Form, Altıgen Taban / TS 3781 MEASURING CYLINDER - Long Type, Hegzagonal Glass Base Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D. / mm SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A SH - 44A

23 ÇALKALAMA MEZÜR - Plastik Kapaklı, Cam Tabanlı, Uzun Form / TS 3781 MIXING CYLINDERS - Plastic Stoppers, Glass Base, Long Type Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D / mm Boyun Şilifi NS Neck NS SH SH SH SH SH SH SH ,0 10, /32 29/32 BOUYOUCOS MEZÜRÜ BOUYOUCOS CYLINDER Hacim ml Capacity ml Taksimat ml Graduation ml Yükseklik / mm Height / mm Dış Çap / mm O.D. / mm SH - 44B BALON JOJELER - Bir Tek İşaretli Ölçülü Balonlar, A Kalite, Plastik Kapaklı VOLUMETRIC FLASKS - Class A Plastic Stopper / TS 1491 Balon Çapı / mm Flask O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm Boyun Şilif / NS Neck Socket / NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

24 SAHA LABORATUVAR Volumetrik Laboratuvar Malzemeleri / Volumetric Laboratory Glasswares BALON JOJELER AMBER - Bir Tek İşaretli Ölçülü Balonlar, A Kalite Plastik Kapaklı VOLUMETRIC AMBER FLASKS - Class A Plastic Stopper / TS 1491 Balon Çapı / mm Flask O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm Boyun Şilif / NS Neck Socket / NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH PİKNOMETRE TERMOMETRELİ PYCNOMETERS WITH THERMOMETER Hacim ml Capacity ml Yükseklik / mm Height / mm Gövde Çap / mm Body O.D. / mm SH - 47T SH - 47T SH - 47T PİKNOMETRE - Gay Lussac Tipi, Kalibresiz PYCNOMETERS - Gay Lussac Type, Non-Calibrated Gövde Çapı / mm Body O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH

25 PİKNOMETRE - Agregra İçin Hunili PYCNOMETERS - Agregra Gövde Çapı / mm Body O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH - 47H SH - 47H SH - 47H SH - 47H SH - 47H BÜRET - Düz Cam Musluklu / TS 1488 BURETTES - With Straight Stopcock Taksimatı / ml Graduation / ml Toplam Boy / mm Total Legenth / mm SH SH SH SH SH SCHELLBACH Çizgili SH BÜRET - Düz Teflon, PTFE Musluklu / TS 1488 BURETTES - With Straight, PTFE Stopcock Taksimatı / ml Graduation / ml Toplam Boy / mm Total Legenth / mm SH SH SH SH SH SCHELLBACH Çizgili SH

26 SAHA LABORATUVAR Volumetrik Laboratuvar Malzemeleri / Volumetric Laboratory Glasswares MİKRO BÜRET - Düz Musluklu, Sehpasız MICRO BURETTES - with Straight Stopcock Sehpasız SH SH SH SH Sehpalı SH SH SH SH Hacim ml Capacity Taksimat ml Graduation ml 1 / 100-0,01 1 / 100-0,01 1 / 50-0,02 1 / 20-0,05 1 / 100-0,01 1 / 100-0,01 1 / 50-0,02 1 / 20-0,05 OTOMATİK BÜRET - İki Cam Musluklu, Depolu / TS 1488 AUTOMATIC BURETTES - With Straight Stopcock and Reservoir Taksimatı / ml Graduation / ml Depo Hacmi / ml Reservior Volume / ml SH SH SH SH SH SH SH SH SH Schellebach Çizgili SH OTOMATİK BÜRET - İki Teflon Musluklu, Depolu / TS 1488 AUTOMATIC BURETTES - with Two PTFE Stopcock and Reservoir Hacim ml Capacity ml Taksimat ml Graduation ml Depo Hacmi / ml Resevoir Volume / ml SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T SH - 50T Schellebach Çizgili SH - 50T / 20 1 / 20 1 / 10 1 / 10 1 / 20 1 / 20 1 / 10 1 / 10 1 / 5 Schellbach Blue Line 1 /

27 OTOMATİK BÜRET - Renkli - İki Cam Musluklu - Depolu / TS 1488 AUTOMATIC BURETTES - Amber - with Two Glass Stopcock - Reservoir Hacim ml Capacity ml Taksimat ml Graduation ml Depo Hacmi / ml Resevoir Volume / ml SH - 50A SH - 50A SH - 50A / 20 1 / 20 1 / Dr. SCHILLING BÜRET - Plastik Depolu Dr. SCHILLING BURETTES - Burettes with Hacim ml Capacity ml Taksimat ml Graduation ml Depo Hacmi / ml Resevoir Volume / ml SH SH SH SH /20 1/20 1/10 1/ BULLU PİPET - Tek İşaretli / TS 1489 VOLUMETRIC PIPETTES SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Boy / mm Length / mm 27

28 SAHA LABORATUVAR Volumetrik Laboratuvar Malzemeleri / Volumetric Laboratory Glasswares TAKSİMATLI PİPET / TS 3760 GRADUATED PIPETTES Taksimatı / ml Graduation / ml Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH OTOMATİK PİPET - Depolu AUTOMATIC BURETTES - with Reservoir Boyun Şilif / NS Neck Socket / NS Depo Hacmi / ml Reservior Volume / ml SH SH SH SH SH SH SH SH LE CHATELİER BALONU LE CHATELIER FLASK Taksimat / ml Graduation / ml Kapak / NS Lid / NS SH

29 PETROL SANTİFÜRİJ TÜPÜ KONİK - Borosilikat 3.3 Cam Borudan ASTM Standardında Üretildi PETROLEUM CENTRIFUGE TUBE CONICAL - Borosilicate 3.3 Glass, ASTM Standarts Hacim ml Capacity SH Çap x Boy (mm) O.D. x Length (mm) 58 x 158 PETROL SANTİFÜRİJ TÜPÜ SİLİNDİRİK - Borosilikat 3.3 Cam Borudan ASTM Standardında Üretildi PETROLEUM CENTRIFUGE TUBE CYLINDRICAL - Borosilicate 3.3 Glass, ASTM Standarts SH Hacim ml Capacity 100 Çap x Boy (mm) O.D. x Length (mm) 36 x 200 İMHOFF HUNİSİ IMHOFF FUNNELS SH SH Taksimatlı / ml Graduation / ml 29

30 SAHA LABORATUVAR Filtrasyon Laboratuvar Malzemeleri / Filtering Glassware Huniler, Kromatografi Kolonları, Cam Filtreler / Funnels, Chromatograpy Columns, Glass Filters HUNİ - Kısa Saplı FUNNELS - Short Stem Üst Çapı / mm O.D. at Top / mm Sap Uzunluk / mm Stem Length / mm Sap Dış Çapı / mm Stem O.D. / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH HUNİ KANTİTATİF QUANTITAVE FUNNELS Üst Çapı / mm O.D. at Top / mm Sap Uzunluk / mm Stem Length / mm Sap Dış Çapı / mm Stem O.D. / mm SH SH SH NUÇE HUNİSİ FILTERING FUNNELS Üst Çapı / mm O.D. at Top / mm Sap Dış Çap / mm Stem O.D. / mm Sap Uzunluk / mm Stem Length / mm Boyu / mm Total Length / mm SH SH SH SH

31 FİLTRELİ NUÇE HUNİSİ - Borosilikat / TS 3867 FILTER FUNNELS - Sintered Discs, Borosilicate PİSET - Norm Şilifli WAHING BOTTLES Capacity - Ground / ml Joint SH SH SH SH Prozite Porosity P Çap Filtre Plaka Filter Disk O.D. FİLTRELİ GOACH KROZESİ - Borosilikat Cam GOACH FILTER CRUCIBLE BOROSICILATE Prozite Porosity P. Çap Filtre Plaka Filter Disk O.D. SH SH SH SH NUÇE ERLENİ - Borosilikat / TS 3954 FILTERING FLASKS - Borosilicate Gövde Çapı / mm Body O.D. / mm Boyun Çapı / mm Neck O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH SH

32 SAHA LABORATUVAR Filtrasyon Laboratuvar Malzemeleri / Filtering Glassware Huniler, Kromatografi Kolonları, Cam Filtreler / Funnels, Chromatograpy Columns, Glass Filters GAZ YIKAMA ŞİŞESİ - Filtre Tabanlı GAS WASHING BOTTLES - with Filter Disk Base Şilif Dişi / Erkek Cone / Socket / NS Gövde Çapı / mm Neck O.D. / mm Porozite Porosity SH - 61F SH - 61F SH - 61F SH - 61F GAZ YIKAMA ŞİŞESİ - Komple Norm Şilifli / TS 3836 GAS WASHING BOTTLES - Ground Joint Şilif Dişi / Erkek Cone / Socket / NS Gövde Çapı / mm Neck O.D. / mm Yükseklik / mm Height / mm SH SH SH SH PİSET - Norm Şilifli WASHING BOTTLES - Ground Joint Yükseklik / mm Height / mm Dişi / Erkek Şilif Cone / Socket / NS Dış Çapı / mm O.D. / mm SH SH SH SH

33 AYIRMA HUNİSİ - Norm Şilifli NS, Armudi Tip, P.E. Kapaklı / TS 3951 SEPERATORY FUNNELS - Solid Stopcock NS, Pear Shaped, P.E. Stoppers Sap Boyu / mm Stem Length / mm Sap Çapı / mm Stem O.D. / mm Musluk Çapı / mm Stopcock O.D. / mm NS NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH /32 AYIRMA HUNİSİ SİLİNDİRİK TİP - NS Silindirik, Polietilen Kapaklı / TS 3951 SEPERATORY FUNNELS - Cylindirical Type, with Conical, Ground Joint NS, P.E Stopper Sap Çapı / mm O.D. / mm Çap x Boyu / mm O.D. x Length / mm Musluk Çapı / mm Stopcock O.D. / mm NS NS SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH x x /32 29/32 AYIRMA HUNİSİ SİLİNDİRİK TİP - Taksimatlı, NS Silindirik, Polietilen Kapaklı SEPERATORY FUNNELS - Cylindirical Type, Graduated with Solid Glass Stopcock / TS 3951 Taksimat / ml Graduation / ml NS NS SH - 64D SH - 64D SH - 64D SH - 64D SH - 64D

34 SAHA LABORATUVAR Filtrasyon Laboratuvar Malzemeleri / Filtering Glassware Huniler, Kromatografi Kolonları, Cam Filtreler / Funnels, Chromatograpy Columns, Glass Filters DAMLATMA HUNİSİ - Armudi Tip, Alt Sapı Şilifli, İçten Borulu, P.E. Kapaklı DROPPİNG FUNNELS - Pear Shaped, Stem with Conical Ground, Joint P.E. Stoppers / TS 3951 Kapak ve Şap Şilifli / NS Musluk Stoppers and Stem NS Musluk Çapı / mm Stopcock O.D. / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH /32 6,0 DAMLATMA HUNİSİ SİLİNDİRİK TİP - Alt Sapı Şilifli, İçten Borulu, Polietilen Kapaklı DROPPING FUNNELS - Clindirical Type, Ground Joint NS, P.E. Stopper / TS 3951 Erkek / Dişi NS Cone / Socket Musluk Çapı / mm Stopcock O.D. / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH /32 4 DAMLATMA HUNİSİ - Silindirik Tip, Basınç Denge Borulu, Alt Şilif, İçten Borulu DROPPING FUNNELS - Clindirical Type / TS 3951 SH SH SH SH Erkek / Dişi NS Cone / Socket 34

35 ŞİLİFLİ KROMOTOGRAFİ KOLONU - Teflon Musluklu JOINT CHROMOTOGRAPHY COLON - with PTFE Stopcock Hacim ml Capacity ml İç Çap / mm I.D. / mm Boy / mm Length / mm Filtresiz SH SH SH Filtreli SH SH SH without Filter with Filter STANDART KROMOTOGRAFİ SETİ STANDARD CHROMOTOGRAPHY KIT SH SH SH SH SH SH Standart Kromotografi Kolon Parçaları Compotenents of Standard Chromotography Kit Komple Set / Complete Set Çıkış Borulu Kapak / Stopper with Outlet Tube Damlatma Hunisi Armudi 500 ml / Dropping Funnel Pear Shape 500 ml Cam Musluklu, Filtreli por mm, Vakum Çıkışlı-2x29/32 Kolon Column with Vacuum - Glass Stopcock-Filter por mm Erlen Norm Şilifli 500 ml / Erlenmayer Flask NS 500 ml VAKUMLU SÜZME SETİ (FİLTRASYON SETİ) VACUUM FILTER SYSTEM SH SH Açıklama Description 35

36 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts NORM ŞİLİF - Konik, Erkek, NS Borosilikat GROUND JOINTS - Conical, Cone, NS, Borosilicate Erkek Şilif / NS Cone / NS Boru Dış Çapı / mm Tube O.D. / mm Toplam Boyu / mm Total Length / mm SH SH ,516 SH SH ,521 SH ,523 SH SH SH SH ,535 SH SH SH SH SH NORM ŞİLİF - Konik, Dişi, NS Borosilikat GROUND JOINTS - Conical, Socket, NS, Borosilicate Dişi Şilif / NS Socket / NS Boru Dış Çapı / mm Tube O.D. / mm Toplam Boyu / mm Total Length / mm SH SH ,516 SH SH ,521 SH ,523 SH SH SH SH ,535 SH SH SH SH SH BAĞLANTI ADAPTÖRLERİ EKSPANSİYON - Konik Norm Şilifli Boroksilikat ADAPTERS EXPANSION - Borosilicate SH ,5 SH ,514,5 SH ,519 SH ,524 SH ,529 SH SH SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif / mm Cone / mm 36

37 BAĞLANTI ADAPTÖRLERİ REDÜKSİYON - Konik Norm Şilifli Boroksilikat ADAPTERS REDUCTİON - Borosilicate SH ,510 SH ,512,5 SH ,5 SH ,5 SH ,5 SH SH SH SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif / mm Cone / mm ALONJ - Distilasyon Çıkış, Borusu Dişi Şilif RECEIVER ADAPTERS - Cone NS, with an Angel 105 SH ,523 SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Boru Uzunluğu / mm Tube Length / mm NS KURUTMA BORUSU TUBES NS DRYING SH ,523 SH SH SH SH Erkek Şilif / NS Cone / NS 37

38 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts ADAPTÖR, CLAISEN - 2 x Dişi NS, 14,5 / 23, Yan Erkek NS, 75 Derece Açılı ADAPTERS, CLAISEN HEADS - 2 x Cone NS, 14,5 / 23 Side Socket NS, 75 Angled SH SH SH SH SH SH ,519 SH Alt Erkek Şilif Base Cone Yan Erkek Şilif Side Arm Cone ÇIKIŞ BORULU KAPAK TUBES NS CONNECTION SH ,523 SH SH SH SH Erkek / NS Cone / NS ADAPTÖR, İKİ ERKEK ŞİLİF - 75 Derece Açılı, NS 14,5/23 Şilifli ADAPTERS, TWO CONES NS - NS 14,5/23 with Two Cones, NS 75 Angled SH SH SH SH SH ,519 Erkek Dikey Şilif / NS Vertical Cone / NS Erkek Eğik Şilif / NS Angled Cone / NS 24/29 19/26 34,5/35 19/26 38

39 DİRSEK - 75 Derece Açılı, İki Ucu NS, Erkek Şilifli CONNECTING TUBES - with Double, Cones NS, 75 Angled SH ,514,5 SH SH SH SH SH Erkek Dikey Şilif / NS Vertical Cone / NS Erkek Eğik Şilif / NS Angled Cone / NS DİRSEK - 90 Derece Açılı, İki Ucu NS, Erkek Şilifli CONNECTING TUBES - with Double, Cones NS, 90 Angled SH ,523 SH SH SH Erkek Şilif / NS Cone / NS DİRSEK - 90 Derece Açılı, NS, Erkek ve Dişi Şilif CONNECTING TUBES - with Socket and Cone, NS, 90 Angled SH ,523 SH SH Dişi - Erkek Şilif / NS Socket - Cone / NS 39

40 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts ADAPTÖR, ÜÇ BOYUNLU NS ŞİLİFLİ ADAPTERS, THREE NECK WITH SOCKET NS Dış Yan Boyunlar / NS Side Necks / NS Orta Boyun / NS Center Neck / NS Eğimli Boyun / NS Inclined Neck / NS SH SH ,514,5 SH SH SH SH SH ADAPTÖR, PARALEL, İKİ BOYUNLU, NS ŞİLİFLİ ADAPTERS, TWO PARALLEL NECK, GROUND JOINT Düz Dişi Şilif / NS Straigth Socket / NS Tube Yan Dişi Şilif NS Side Socket Erkek Şilif / NS Cone / NS SH ,514,5 SH SH SH ,529 SH SH ,5 SH TERMOMETRE YUVASI THERMOMETER POCKETS Erkek Şilif NS Cone NS Vida GL Thread GL Silikon Conta Silicone Rubber SH SH SH SH ,5/23 19 /26 24/29 29/ x10 16x10 16x10 16x10 40

41 SIÇRATMA BAŞLIĞI - Şilifsiz SPLASH HEADS SH SIÇRATMA TUTUCUSU - 75 O C açılı, Erkek Şilifli SPLASH HOLDER - 75 Angled, Cone NS SH ,514,5 SH SH SH Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS SIÇRATMA TUTUCUSU - Düz Tip, Erkek - Dişi Şilifli SPLASH HOLDER - Straight Type, with Cone - Socket SH ,514,5 SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif Cone NS 41

42 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts HORTUM BAĞLANTI PARÇALARI - Distilasyon Bağlantı Parçaları HOSE CONNECTORS - Distilation Connection Parts Dış Çapı / mm O.D. / mm Boyu / mm Length / mm SH SH SH SH SH SH SH SH SH MUSLUKLAR - Tek Yollu Cam, Erkek STOPCOCKS - One - Way, Plus Glass Cone Delik Çapı / mm Hola Diameter / mm Boru Çapı x Uzunluk mm Tube O.D. mm x Length mm Erkek Musluk x L mm Ground Barrel x L mm SH SH SH SH ,5x28 14,5x30 18,8x38 24x50 DESİKATÖR MUSLUĞU - Cam, Erkek DESICATOR STOPCOCK - Glass Cone Delik Çapı / mm Hola Diameter / mm Erkek Şilif / NS Bent Part O.D. x mm Bükümlü Boru L mm Bent Part O.D. x mm SH ,523 SH SH SH SH ,

43 VAKUM ADAPTÖRÜ - Erkek - Dişi Şilifli, Düz Tip VACUUM ADAPTERS - Socket and Cone NS SH ,514,5 SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif / NS Cone / NS VAKUM ADAPTÖRÜ O C Açılı, Erkek - Dişi Şilifli VACUUM ADAPTERS - with Vacuum Connection Angled 105 O C Socket and Cone SH ,514,5 SH SH SH Dişi Şilif / NS Socket / NS Erkek Şilif / NS Cone / NS VIGREUX KOLONU - NS Dişi Erkek Şilifli VIGREUX COLUMNS - with Socket and Cone NS SH SH SH SH Toplam Boyu / mm Total Length / mm Dişi - Erkek / NS Side - Cone / NS 43

44 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Erkek Şilif DISTILLING LINK - with Cone NS SH ,514,5 SH SH SH SH Erkek Şilif Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Erkek Şilifli ve 14,5/23 Dişi Şilifli DISTILLING LINK - with Cone and 14,5 Socket NS SH ,514,5 SH SH SH SH Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Sıçratma Başlıklı DISTILLING LINK - Cone NS with Splash Heads SH ,514,5 SH SH SH SH Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS 44

45 DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Soğutuculu, Erkek, Vakum Çıkışlı, NS, 14/23 Dişi Şilif DISTILLING LINK - Cone NS, Condenser, with Socket, NS 14/23 Soğ. Dış Zarf Boyu / mm Cond. Jacket / mm Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS SH ,514,5 SH SH SH SH DİSTİLASYON KÖPRÜSÜ - Claisen Tipi, Soğutuculu, Erkek, Vakum Çıkışlı, 2 x 14/23 Dişi Şilif DISTILLING LINK - Clasien Head with, Condenser Cone Soğ. Dış Zarf Boyu / mm Cond. Jacket / mm Yan Erkek Şilif / NS Side Cone / NS Dik Erkek Şilif / NS Vertical Cone / NS SH ,514,5 SH SH SH SH DİSTİLASYON FRANKSİYONLARINI TOPLAMA BAŞLIĞI DISTILLING RECEIVERS BREDT WITH VACUUM RECEIVER ADAPTER Boyun Şilifi / NS Necks / NS Dikey Yan / NS Side Necks / NS SH SH SH

46 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts DÜZ SOĞUTUCU - ŞİLİFSİZ / TS 3952 LIEBING CONDENSERS Dış Zarf Boyu / mm Jacket Length / mm Zarf Dış Çapı / mm Jacket O.D. / mm Uzunluk/ mm Length / mm SH SH SH SH DÜZ SOĞUTUCU - TEK ŞİLİFLİ / TS 3952 LIEBING CONDENSERS - WITH SINGLE NS Dış Zarf Boyu / mm Jacket Length / mm Zarf Dış Çapı / mm Jacket O.D. / mm Uzunluk/ mm Length / mm Erkek NS Cone NS SH SH SH SH /26 29/32 29/32 29/32 DÜZ SOĞUTUCU - ÇİFT ŞİLİFLİ / TS 3952 LIEBING CONDENSERS - WITH TWO NS Dış Zarf Boyu / mm Jacket Length / mm Zarf Dış Çapı / mm Jacket O.D. / mm Uzunluk/ mm Length / mm Dişi - Erkek NS Socket - Cone NS SH SH SH SH /26 29/32 29/32 29/32 46

47 BULLU SOĞUTUCU - Şilifsiz / TS 3952 BULBED CONDENSERS Bul Adedi Bul Pieces Dış Zarf Boyu /mm Jacket Length / mm Uzunluk/ mm Length / mm SH SH SH SH BULLU SOĞUTUCU - TEK ŞİLİFLİ / TS 3952 BULBED CONDENSERS - WITH SINGLE NS Bul Adedi Bul Pieces Dış Zarf Boyu /mm Jacket Length / mm Erkek / NS Cone / NS Uzunluk/ mm Length / mm SH SH SH SH BULLU SOĞUTUCU - ÇİFT ŞİLİFLİ / TS 3952 BULBED CONDENSERS - WITH TWO NS Bul Adedi Bul Pieces Dış Zarf Boyu /mm Jacket Length / mm Dişi Erkek / NS Socket Cone / NS Uzunluk/ mm Length / mm SH SH SH SH

48 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Ek Parçaları / Connecting Parts SPİRALLİ SOĞUTUCU - Şilifsiz / TS 3952 SPIRAL CONDENSERS Ceket Boyu / mm Jacket Length / mm Toplam Boy /mm Length / mm Spiral Adedi No.of Spiral SH SH SH SH SPİRALLİ SOĞUTUCU - TEK ŞİLİFLİ / TS 3952 SPIRAL CONDENSERS - SINGLE NS Ceket Boyu / mm Jacket Length / mm Erkek Şilif NS Cone NS Toplam Boy /mm Length / mm Spiral Adedi No.of Spiral SH SH SH SH SPİRALLİ SOĞUTUCU - ÇİFT ŞİLİFLİ / TS 3952 SPIRAL CONDENSERS - DOUBLE NS Ceket Boyu / mm Jacket Length / mm Dişi - Erkek Şilif NS Soclet - Cone NS Toplam Boy /mm Length / mm Spiral Adedi No.of Spiral SH SH SH SH

49 Laboratuvar Cam Cihazları ve Parçaları Laboratory Apparatus and Connecting Parts Laboratory Apparatus and Connecting Parts Parçaları ve Cihazları Laboratuvar SOXHLET EKSTRAKSİYON CİHAZI SOXHLET EXTRACTION AZOT TAYİN CİHAZI VE PARÇALARI NİTROGEN DETER. APPARATUS SU TAYİN CİHAZI WATER DETERMINATION APPARATUS SU TAYİN CİHAZI ÖLÇÜ TÜPÜ WATER DETERMINATION APPARATUS MASURING TUBE ORSAT GAZ ANALİZ CİHAZI ORSAT GAS ANALYSIS APPARATUS SU DİSTİLE CİHAZI WATER DISTILLATION DİSTİLASYON KOLONU DISTILLATION COLUMNS LEFMAN (POLENSKE) CİHAZI LEFMAN APPARATUS ESANS MİKTAR TAYİN APARATI (KLEVENGER) APPARATUS FOR DETERMINATION OF ESSENCE CONTENT UÇUCU YAĞ TAYİN (KLEVENGER) CİHAZI CLEVENGER SPICES CONDIMENTS AND HERBS 49 LAKTİK ASİT TAYİN İÇİN DESTİLASYON CİHAZI DISTILLATION APP. FOR DETERMINATION OF LACTIC ACID SO 2 TAYİNİ İÇİN DİSTİLASYON CİHAZI DISTILATION APP. FOR DETERMINATION OF SO 2 GAZ NUMUNE PİPETİ GAS SAMPLING PIPETTE KİP CİHAZI KIPP APPARATUS CO 2 GAZ SAFİYET CİHAZI ASCO MODELİ CO 2 GAS DETERMINATION APPARATUS ASCO TYPE QUARTZ CAM ÖZEL İMALATLARIMIZ QUARTZ GLASS PRODUCTS CO 2 GAZ SAFİYET CİHAZI BÜRETİ CO 2 GAS DETERMINATION APPARATUS BURETTE AZOMETRE AZOMETER TUBES HOMOJANİZATÖR TEFLON PİSTONLU CAM GÖVDELİ TISSUE GLINDERS PTFE & GLASS

50 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Cihazları ve Parçaları / Laboratory Apparatus and Connecting Parts SOXHLET EKSTRAKSİYON CİHAZI - Bullu Soğutuculu SOXHLET EXTRACTION - with a Bulped Condenser Eksraksiyon Hacmi / ml Extraction Cap. / ml Soğ. Şilif NS Cond. NS Balon Şilifi / NS Flask / NS Balon Hacmi / ml Flask SH SH SH SH SH SH SOXHLET EKSTRAKSİYON CİHAZI - Dimroth Soğutuculu SOXHLET EXTRACTION - with a Dimroth Condenser Eksraksiyon Hacmi / ml Extraction Cap. / ml Soğ. Şilif NS Cond. NS Balon Şilifi / NS Flask / NS Balon Hacmi / ml Flask SH SH SH SH AZOT TAYİN CİHAZI VE PARÇALARI - Kjeldahl Metodu ile NİTROGEN DETER. APPARATUS - By Kjeldahl Method Cihaz Parçaları Components of the Apparatus SH SH SH SH Komple 50

51 AZOT TAYİN CİHAZI - Parnas Wagner Metodu Kullanılır, Buhar Jeneratörü, Balon Hacmi NİTROGEN DETER. APPARATUS - Accar to Parnas Wagner Method. Steam, Generator Flask, Capacity is 2000 ml SH SH SH Cihaz Parçaları Components of the Apparatus Soğutucu 400 mm Dirsekli Atık Toplama Balonu Buhar Balonu Başlığı 2000 ml Orta Kısım 100 ml Orta Kısım 250 ml Orta Kısım 500 ml Bullu Soğutucu Boyu / mm Bulbed Condensers Length / mm 45 / 40 SU TAYİN CİHAZI - Dibi Yuvarlak Balon, Hacmi 500 ml, NS, 29/32 Düz (Liebig) Soğutucusu, Dış Zarf Uzunluğu 300 mm, NS 29/32, 1/10 ml, Taksimatlı, Toplama Kısmı WATER DETERMINATION APPARATUS - Round Bottom, Flask Capacity, 500 ml, NS, 29/32 Liebig Cond. 300 mm 29/32 Musluklu / with Stopcock SH SH SH Musluksuz / without Stopcock SH SH SH Su Top. Hacmi / ml Water Collect. Part. Cap / ml Bu cihaz yağ, petrol, fuel oil vs. gibi maddeler içerisindeki su miktarını tayin etmede kullanılır. This apparatus is uset for the dettermination of water, consist in oil, petroleum, fuel oil etc SU TAYİN CİHAZI ÖLÇÜ TÜPÜ - Dibi Konik Taksimat Aralıkları 1 / 10 ml, NS 29/32 Dişi ve Erkek Şilifli WATER DETERMINATION APPARATUS MASURING TUBE - with Conical Bottom 1/10 ml. Graduations Socket and Cone NS 29/32 Musluklu / with Stopcock SH SH SH Musluksuz / without Stopcock SH SH SH Su Top. Hacmi / ml Water Collect. Part. Cap / ml

52 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Cihazları ve Parçaları / Laboratory Apparatus and Connecting Parts ORSAT GAZ ANALİZ CİHAZI ORSAT GAS ANALYSIS APPARATUS SH SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Components of Apparatus Tamamı / Complete Orsat Absorsiyon Kolonu / Orsat Absorption Pipettes Orsat Musluk Köprüsü / Orsat Manifolds Orsat Gaz Büreti / Orsat Gas Burettes Orsat Seviye Şişesi / Orsat Leveling Bottle CaCl 2 Tüpü / CaCl 2 Tubes SU DİSTİLE CİHAZI - Balon Hacmi, 2000 ml WATER DISTILLATION - Apparatus Flask, Capacity is 2000 ml SH SH Cihaz Parçaları Components of Apparatus SH SH DİSTİLASYON KOLONU - Geri Çevirmeli DISTILLATION COLUMNS - Apparatus Flask Capacity is 2000 ml SH SH SH SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus 52

53 LEFMAN (POLENSKE) CİHAZI LEFMAN APPARATUS SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus Tamamı / Complete Des. Köprüsü Sıçratma Başlığı / Distilling Ling. Düz Soğutucu / Conderser Balon 500 ml / Flask 500 ml Balon Joje ml / Volumetric Flask ESANS MİKTAR TAYİN APARATI (KLEVENGER) APPARATUS FOR DETERMINATION OF ESSENCE CONTENT SH SH SH SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus UÇUCU YAĞ TAYİN (KLEVENGER) CİHAZI - Baharat Çeşni Veren ve Tıbbi Bitkiler CLEVENGER SPICES CONDIMENTS AND HERBS-DETERM. OF VOL. OIL CON. APPARAT. / TS 8882 SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus Sudan Hafif Tamamı / Lighter Than Water Complete Balon 1000 ml Dibi Yuvarlak / Flasks 1000 ml Orta Kısım 1 ml / Middle Part 1 ml Buhar Tutucu / Steam Trap 53

54 SAHA LABORATUVAR Laboratuvar Cihazları ve Parçaları / Laboratory Apparatus and Connecting Parts LAKTİK ASİT TAYİN İÇİN DESTİLASYON CİHAZI DISTILLATION APP. FOR DETERMINATION OF LACTIC ACID SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus SO 2 TAYİNİ İÇİN DİSTİLASYON CİHAZI DISTILATION APP. FOR DETERMINATION OF SO 2 SH SH SH SH SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus UÇAR ASİT TAYİNİ İÇİN DİSTİLASYON CİHAZI DISTILATION APP. FOR DETERMINATION OF VOLATILE ACID SH SH SH SH SH Cihaz Parçaları Apparatus 54

55 GAZ NUMUNE PİPETİ - İki Ucu Musluklu GAS SAMPLING PIPETTE - with Two End Stopcock Gövde Çap mm x Boy mm Body O.D. mm x Length mm Boyu / mm Length / mm SH SH SH SH KİP CİHAZI KIPP APPARATUS SH Açıklama CO 2 GAZ SAFİYET CİHAZI ASCO MODELİ CO 2 GAS DETERMINATION APPARATUS ASCO TYPE SH Açıklama Paslanmaz Çelik Gövde Kalibreli Cam Gövde Hassasiyet 99,99 Sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit kullanarak CO 2 absorblanması prensibine dayanır. Principle of using Sodium hyroxide or potassium hydroxide CO 2 is absorped. 55

56 SAHA LABORATUVAR Quartz Laboratuvar Malzemeleri / Quartz Laboratory Apparatus QUARTZ CAM ÖZEL İMALATLARIMIZ QUARTZ GLASS PRODUCTS SH - Q - 01 SH - CAM - 01 SH - Q - 02 SH - CAM - 02 SH - Q - 03 SH - Q - 04 SH - CAM - 03 SH - CAM - 04 SH - Q - 05 SH - CAM - 05 SH - CAM - 06 SH - Q - 06 SH - CAM - 07 Açıklama Description QUARTZ CAM BORULAR QUARTZ DESTİLASYON BALONLARI QUARTZ ERLENLER QUARTZ BALONLAR QUARTZ BEHERLER QUARTZ ÖZEL İMALAT QUARTZ KAPSÜLLER QUARTZ PETRİLER 56

BASINÇLI VE BASINÇSIZ POLİETİLEN BORULAR. Pressure Non-Pressure Polyethylene Pipes 2015 KATALOG CATALOGUE

BASINÇLI VE BASINÇSIZ POLİETİLEN BORULAR. Pressure Non-Pressure Polyethylene Pipes 2015 KATALOG CATALOGUE BASINÇLI VE BASINÇSIZ POLİETİLEN BORULAR Pressure Non-Pressure Polyethylene Pipes 2015 KATALOG CATALOGUE Daha iyi bir gelecek için sizlerleyiz... İÇİNDEKİLER CONTENTS HDPE KORUGE BORU VE EK PARÇALARI (TS

Detaylı

ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING. Bursa Eldiven Fabrikası. Depo. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş. www.beybi.com.

ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING. Bursa Eldiven Fabrikası. Depo. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş. www.beybi.com. ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING Depo Bursa Eldiven Fabrikası Hip-Notics www.hip-notics.com.tr Sun Turizm ve Su Sporları Ticaret A.Ş. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş.

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERDE KULLANILACAK MALZEME, MAKİNA VE TEÇHİZAT IN ÜRETİM KONTROLLERİ, TESTLERİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERDE KULLANILACAK MALZEME, MAKİNA VE TEÇHİZAT IN ÜRETİM KONTROLLERİ, TESTLERİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERDE KULLANILACAK MALZEME, MAKİNA VE TEÇHİZAT IN ÜRETİM KONTROLLERİ, TESTLERİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI CONTROLS, TESTS AND CERTIFICATIONS OF MATERIAL, MACHINERY

Detaylı

plastik boru sistemleri plastic pipe systems new target innovation Hayatın kaynağını taşıyoruz...

plastik boru sistemleri plastic pipe systems new target innovation Hayatın kaynağını taşıyoruz... plastik boru sistemleri plastic pipe systems new 2023 target innovation Hayatın kaynağını taşıyoruz... index içindekiler HDPE 100 HDPE 100 pipes KORİGE BORULAR corrugated pipes DOĞALGAZ BORULARI gas pipes

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

TurkRED CS SERİSİ. TurkRED CS SERIES. TurkRED Redüktör TurkRED REDUCER YIL GARANTİ YEARS WARRANTY ÇİFT SARMAL (GLOBOİD) SONSUZ VİDALI REDÜKTÖR AİLESİ

TurkRED CS SERİSİ. TurkRED CS SERIES. TurkRED Redüktör TurkRED REDUCER YIL GARANTİ YEARS WARRANTY ÇİFT SARMAL (GLOBOİD) SONSUZ VİDALI REDÜKTÖR AİLESİ TurkRED CS SERİSİ TurkRED CS SERIES 092014.02 1980 YILINDAN BU YANA SINCE 1980 İletim Oranı/Ratio : 10:1 343.000:1 Çıkış Torku / Output Torque : 70Nm 150.000Nm ÇİFT SARMAL (GLOBOİD) SONSUZ VİDALI REDÜKTÖR

Detaylı

www.akkayalar.com.tr

www.akkayalar.com.tr Müşteri isteklerini en uygun kalitede, en uygun fiyatla ve en uygun zamanda karşılamak, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için personele sürekli eğitim vermek, Kuruluşta; Kalite, Verimlilik

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

Optimum Solutions For Fluid Transfer

Optimum Solutions For Fluid Transfer Optimum Solutions For Fluid Transfer Stainless Steel and Carbon Steel Manifolds Fluid Transfer Systems Akışkan Transferinde Optimum Çözümler Paslanmaz Çelik ve Karbon Çelik Kollektörler Akışkan Transfer

Detaylı

AKEL UN VE YEM MAKİNALARI İMALATI. www.akelmakina.com FLOUR AND SEED MACHINERY PRODUCTION

AKEL UN VE YEM MAKİNALARI İMALATI. www.akelmakina.com FLOUR AND SEED MACHINERY PRODUCTION FLOUR AND SEED MACHINERY PRODUCTION www.akelmakina.com ÖĞÜTME EKİPMANLARI vals roller mill Toplar Rolls mm Çap Diameter AKM-HV 251 Apporox.weights Ölçüler Dimensions mm Boy Length Bürüt Bürüt A B C D 600

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. LAL Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ VE KİMYASAL ÜRÜNLER KATALOĞU

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ VE KİMYASAL ÜRÜNLER KATALOĞU LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ VE KİMYASAL ÜRÜNLER KATALOĞU 2011 www.introgen.com.tr Sayın Müşterilerimiz, 2008 yılında laboratuvar sarf malzemeleri ve analitik laboratuvar kimyasalları ithalatı ve toptan-perakende

Detaylı

OPAL CCR. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

OPAL CCR. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. OPAL CCR Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ 321 KAYSERİ KONU: Fiyat Teklifi Hk 22.10.2007 Sayın:... Ekli Teknik Şartnamede özellikleri

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

İçindekiler Contents : 26 : 4 : 27 : 5 : 28 : 7 : 32 : 9 : 33 : 11 : 34 : 15 : 38 : 17 : 39 : 21 : 40 : 23. Beton Kaplama Cement-Mortar Lining : 24

İçindekiler Contents : 26 : 4 : 27 : 5 : 28 : 7 : 32 : 9 : 33 : 11 : 34 : 15 : 38 : 17 : 39 : 21 : 40 : 23. Beton Kaplama Cement-Mortar Lining : 24 İçindekiler Contents Vizyonumuz / Misyonumuz Vision / Mission Firma Profili Company Profile Üretim Akış Şeması Production Flow Chart Üretim Standartları Production Standards Üretim Spesifikasyonları Production

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8M019 A TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437510

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8M019 A TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437510 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION 1.. SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI MALZEMELERİ 1.. SEALING ELEMENT MATERIALS 1.1. Plastomerler (Termoplastikler) 1.1. Plastomers (Thermoplastics) Makro moleküler yapıya sahip

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER HAKKIMIZDA Odabaşı Makine Otomotiv A.Ş. 2012 Yılının sonunda Diyarbakır da kurulmuştur. Odabaşı Treyler ve Hyundai HMF iş makinaları Olarak Diyarbakır 1. Organize Sanayi Bölgesinde 23, 700 m 2 si kapalı

Detaylı

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40 İçindekiler / Index Hakkımızda Yivli Bağlantı Yöntemi Malzeme Özellikleri Sertifikalar Ürün Çeşitleri Sabit Kaplin Esnek Kaplin Ağır Yük Sabit Kaplin Ağır Yük Esnek Kaplin Redüksiyon Kaplin Galvanizli

Detaylı

Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction

Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction Motivasyonumuz The Motivation esnek aksiyon ve verimli reaksiyon flexible action and efficient reaction Demiryolu işletmeleri, elektrik güç tesisleri, kimyasal ve petrokimyasal işletmeler, havacılık ve

Detaylı

CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM

CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM Doküman Kodu: OZB. M.CLR-S Revizyon Tarihi: Yürürlük Tarihi: 03/09/2014 Revizyon No: 00 OZB.M.CLR-S.00-03/09/2014 1 BU BELGEDE

Detaylı

RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD.

RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD. RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD. Ýþ ve Yangýn Güvenliði Malzemeleri ve Endüstriyel Ürünler Distribütör ve Tedarikçisi Work and Fire Safety Materials and

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

ML ROBOTER. Kullanım Kılavuzu Islak - Kuru Su Filtreli Süpürge ve Halı Yıkama Makinesi

ML ROBOTER. Kullanım Kılavuzu Islak - Kuru Su Filtreli Süpürge ve Halı Yıkama Makinesi ML ROBOTER TR GB Kullanım Kılavuzu Islak - Kuru Su Filtreli Süpürge ve Halı Yıkama Makinesi Instruction Manual Wet - Dry Water Filtered Vacuum Cleaner and Spray Extraction Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3

Detaylı