İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi"

Transkript

1 İktisat nedir? : iktisat üzerine söyleşiler N. Emrah Aydınonat HB 171.5/A Yeni bir bakışla Baudrillard Kim Toffoletti B 2430.B33974/T Hakkıyla Jean François Lyotard B 2430.L964/H Sevgi üstüne : bir konuya çeşitli yaklaşımlar José Ortega y Gasset B 4568.O72/T Yeni paradigma BD 225/Y Psikolojide söz ve anlam analizi : niteliksel duruş Sibel A. Arkonaç BF 121/A Stres yönetimi Ersin Altıntaş BF 575.S75/A Çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışma BF G76/Ç Koçluk okulu : profesyonel koçluğun yöntemleri Timur Tiryaki BF 637.S4/T Gelişim psikolojisi Tuncay Dilci BF 713/D Gelişim, öğrenme ve öğretim : kuramdan uygulamaya Nuray Senemoğlu BF 713/S Risâle-i kiyâset-i firâset = İlm-i firâset = Yüzler hâli Mustafa Bin Bali BF 795/M Astroloji dersleri Barış İlhan BF T9/İ Pendnâme-i attâr şerhi = Kitâb-ı mâ-hazar, şerh-i alâ Mehmed Murad BJ 1291/M Sözde dindarlık ve akıl tutulması Ayşe Sucu BJ 1291/S Trust and trustworthiness Russell Hardin BJ 1500.T78/H İmanın şartları Abdullah Said BP 42/S Nasıl bir din eğitimi? Din eğitiminde peygamber modeli Vehbi Karakaş BP 43.T9/K Melekten ordular : İmam Ali Naki nin hayat hikayesi Muharrem Uçan BP 80.N35/U Bakara 1 (1-10. ayet) : İman ve küfür BP /B Cumhuriyet Türkiyesi nde bir mesele olarak İslam 1 İsmail Kara BP 173.6/K Bosna'dan Afganistan'a cihadın mahrem hikayesi Yahya Konuk BP 182/K Kul un yolculuğu : Mi rac ve nefs terbiyesi Dilaver Selvi BP /S Rize de tasavvuf kültürü : tarikatlar, tekkeler, şeyhler İshak Güven Güvelioğlu BP T9/G La mekana yolculuk : sufilerin açık sırları Henry Bayman BP 189/B Dem-i vahdet Muhammed Feth ül-maarif BP 189/M Osmanlı İmparatorluğu medeniyet tarihi çerçevesinde M. Tayyib, Gökbilgin CD 251/G Gelibolu 1915 : Birinci Dünya Harbi'nde Alman-Türk Klaus Wolf D 568.3/W Kötülüğün sıradanlığı : Adolf Eichmann Kudüs te Hannah Arendt DD 247.E5/A Batı Trakya Türk Cumhuriyeti : 100 Yıl Anısına DR 27.T8/K Orlando Carlo Calumeno koleksiyonu ndan kartpostallarla DR 435.A7/O Adana Ermeni olayları Yusuf Sarınay DR 435.A7/S Nisan 1915'te ne oldu? Ermeni sevk ve iskanının Yusuf Sarınay DR 435.A7/S Exchange of populations : historiography and refugee Evangelia Balta DR 435.G8/B Kürt jeopolitiğinin Türk dış politikasına etkileri : tarihsel Ramazan Altürk DR 435.K87/A Kürtler Hasan Cemal DR 435.K87/C Cumhuriyet in Diyarbakır da kimlik inşaası ( ) Ercan Çağlayan DR 435.K87/Ç Devlet-i Aliyye : Osmanlı İmparatorluğu üzerine Halil İnalcık DR 439/İ Osmanlı yönetiminde Irak ve Suriye : tarihi coğrafyası Remzi Kılıç DR 470/K İmparatorluk ve diplomasi : Osmanlı diplomasisinin izinde Namık Sinan Turan DR 471/T Osmanlı devleti nde elçi kabulleri İbrahim Yıldırım DR 471/Y Osmanlı - Safevi münasebetleri ( ) Özer Küpeli DR 523/K İttihadçı'nın sandığı Murat Bardakçı DR 572.5/B Tuna nehri akmam diyor : Plevne savunması tanıklarının Rupert Furneaux DR P6/F Yakın Türkiye tarihinden sayfalar : Sina Akşin e armağan DR 590/Y Atatürk ün uşağının gizli defteri Cemal Granda DR 592.K4/G İstanbul mahallelerinde bir gezinti : anlatı Hagop Baronyan DR 726/B Osmanlı İstanbul unun toplumsal tarihi Ebru Boyar DR 730/B Yıldız Park und Malta Pavillon Çelik, Gülersoy DR Y5/G Liderliğin efendisi Cengiz Han : en fazla ileri giden ok, en Nadir Devlet DS 22.G45/D Balıkesir ulusal turizm kongresi G 154.9/B Alternatif turizm Aslı Albayrak G 155.A1/A Turizm pazarlaması Nazmi Kozak G 155.A1/K Destinasyon yönetimi ve pazarlaması Gökçe Özdemir G 155.A1/Ö Sayfa: 1

2 Pazarlamada yeni yaklaşımlar ve turizmde uygulamaları G 155.A1/P Sürdürülebilir turizm : kavramlar - uygulamalar G 155.A1/S Destinasyon yönetimi : yöntembilim bakış açısıyla Oğuz Türkay G 155.A1/T Turizm ekonomisi Ozan Bahar G 155.T9/B Anılarda gezintiler Nüzhet Kutluğ G 490/K Su masalı : kürt coğrafyasında göl ve ırmak efsaneleri Müslüm Yücel GR 271.K85/Y Mevsimlik bayramlarımız GT A2/M Spor ekonomisi : teori, politika ve uygulama Cem Saatçioğlu GV 716/S İstanbul 2020 GV T9/İ88 [t.y.] İstanbul 2020 GV T9/İ88 [t.y.] İstanbul 2020 GV T9/İ88 [t.y.] İstanbul 2020 : applicant city : demande d acceptation GV T9/İ İstanbul 2020 : applicent city GV T9/İ883 [t.y.] Farklı pencereler, farklı manzaralar : sosyal bilimlerde H 62/F Irak istatistikleri = Statistics of Iraq HA 4570/I İktisadi düşünceden yönetim düşüncesine Vasfi Haftacı HB 75/H Dünya iktisat tarihi Abdullah Mesud HB 75/K Spatial econometrics : from cross-sectional data to J. Paul Elhorst HB 139/E Using input-output analysis to measure U.S. economic HB 142/I Microeconomics and behavior Robert H. Frank HB 171.5/F İktisat bilimi ve Türkiye İktisadı'nın sıradışı ve yenilikçi Zeyyat Hatiboğlu HB 171.5/H Macro economics N. Gregory Mankiw HB 172.5/M Makro iktisat Tufan Samet Özdurak HB 172.5/Ö Makro ekonometrik modeller Kutluk Kağan Sümer HB 172.5/S Makro iktisat Erdal M. Ünsal HB 172.5/Ü Ekonomiye giriş Sadi Uzunoğlu HB 180.T9/U Küresel finansal krizden borç krizine : nedenler etkiler ve HB 3722/K Finansal küreselleşme ve krizler : küresel kriz, Avrupa Bilge Kağan Özdemir HB 3722/Ö Yeşil iktisat : ekolojik krize karşı koymak Robin Hahnel HC 79.E5/H yaşında patron olmak Erdem Genç HC G46/G Örneklerle kolay ekonomi Mahfi Eğilmez HC 492/E Görünmez el : şeffaf ekonomi üzerine düşünceler Hasan Günaydın HC 492/G İkinci iktisat tarihi kongresi bildirileri - 1 : (Elazığ, HC 492/İ İkinci iktisat tarihi kongresi bildirileri - 2 : (Elazığ, HC 492/İ Atatürk dönemi iktisadi kalkınma Metin Kopar HC 492/K Bir ekonomizm eleştirisi : Türkiye de kalkınma fikri Levent Ünsaldı HC 492/Ü İşletmelerde stratejik yönetim : kavramlar, stratejiler, HD 30.28/İ İşletme yönetimi : temel kavramlar, yeni yaklaşımlar Göksel Ataman HD 31/A Modern yönetim teknikleri HD 37.T9/M Yönetim ve organizasyon HD 37.T9/Y İşletmelerde lojistik maliyetlerin hesaplanması Ali Deran HD 38.5/D Çağımızın mesleği : lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin Ruhet Genç HD 38.5/G Lojistik tedarik zinciri yönetimi (geçmişi, değişimi, M. Hakan Keskin HD 38.5/K Dış ticarette lojistik Emine Koban HD 38.5/K Lojistik ilkeleri ve yönetimi Orhan Küçük HD 38.5/K Uluslararası lojistik Orhan Küçük HD 38.5/K Uluslararası lojistik : küresel tedarik zinciri yönetimi Douglas Long HD 38.5/L İnovasyon ve inovasyon yönetimi Serkan Kılıç HD 45/K Pozitif liderlik : sıradışı bir performans için stratejiler Kim S. Cameron HD 57.7/C Olağanüstü liderlik : şirketlerde büyük işler başarmak James M. Kouzes HD 57.7/K Kamu yönetiminde halkla ilişkiler : kavramlar, kurumlar, Ahmet Hamdi Aydın HD 59/A Halkla ilişkiler ne değildir? HD 59/H Halkla ilişkiler projeleri : ödüllü örnek uygulamalar Nilay Başok Yurdakul HD 59/Y İmaj mühendisliği vizyonundan halkla ilişkiler Gönül Budak HD 59.2/B Sayfa: 2

3 İtibar yönetimi = Reputation management HD 59.2/İ Halkla ilişkiler ekseninde kurumsal sosyal sorumluluk Güzin Ilıcak Aydınalp HD 60/A Eyvah : yeni kuşak geliyor : aile şirketlerinden dersler İlhami Fındıkçı HD 62.25/F Bizim şirket : danışmanımızdan milyon dolarlık tavsiyeler Sevgi Perek HD 62.25/P Perakende marka değerinin ölçümü ve yapısal eşitlik Mutlu Yüksel Avcılar HD 69.B7/A Markalar ve markalaşma Rita Clifton HD 69.B7/C Pazarlamada markalaşma stratejileri Sefer Gümüş HD 69.B7/G İkon marka kavramı üzerine tartışmalar Ercan Taşkın HD 69.B7/T Tüketici temelli marka değerinin ölçümü Murat Toksarı HD 69.B7/T Marka yönetimi Nurhan Babür Tosun HD 69.B7/T Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki Merter Akıncı HD 75/A Ekonomik kalkınma Tahsin Bakırtaş HD 75/B The tyranny of experts : economists, dictators, and the William Easterly HD 87/E Ekonomi politikası : teori ve Türkiye uygulaması Mahfi Eğilmez HD 87/E Sağlam politik ekonomi : politik ekonomi klasik liberalizm Mark Pennington HD 87/P Tarım ekonomisi Cennet Oğuz HD /O Vergi ve istihdam politikası açısından kayıt dışı ekonomi Fatih Acar HD 2346.T9/A Çalışma ekonomisi M. Kemal Biçerli HD 4901/B Uluslararası Çalışma Örgütü ve sosyal adalet arayışı Gerry Rodgers HD 7801/R Hizmet pazarlaması : kuram, uygulama ve örnekler Sevgi Ayşe Öztürk HD /Ö Bankacılık ve Sigortacılıkta Pazarlama Aziz Öztürk HD 9987.T93/Ö Demiryolları (raylı sistemler) ve intermodal lojistik için Türker Ahi HE 199.A2/A Havayolu taşımacılığı havayolu ulaşımı ve örnek Amadeus Kamil Yağcı HE 9787/Y Dünya ekonomisi Rana Eşkinat HF 1359/E Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi M. Serdar Atay HF 1379/A Dış ticaret : işlemler ve uygulamalar HF 1379/D Dış ticaret işlemleri muhasebesi Yaser Gürsoy HF 1379/G Dış ticaret işlemleri yönetimi Ferudun Kaya HF 1379/K Dış ticarette yeni ödeme yöntemi BPO'nun kullanılması Abdurrahman Özalp HF 1379/Ö Türkiye ekonomisinde ihracat paradoksu Melih Özçalık HF T9/Ö Pazarlamayı anlamak : her gün karşılaştığınız sorunlara Philip Kotler HF 5415/K Sürdürülebilir pazarlama Berrin Onaran HF 5415/O Kar amacı gütmeyen organizasyonlar için pazarlama Mine Oyman HF 5415/O Pazarlama ilkeler ve yönetim HF 5415/P Mobil pazarlama hakkında her şey Jeanne Hopkins HF /H days to social media success : the 30 day results Gail Z. Martin HF /M İnternette pazarlama Mehmet Marangoz HF /M Dijital içerik pazarlama Dilek Penpece HF /P Rakibini yere ser : sosyal medya çağında hikaye Gary Vaynerchuk HF Pazarlama araştırmaları Cemal Yükselen HF /Y Şirket ve popüler kültür : tüketim psikolojisi ve imaj Ata Özdemirci HF /Ö Müşteri ilişkileri yönetimi Don Peppers HF /P İletişimin akıl ve gönül penceresi : algılama yönetimi Ali Saydam HF /S Perakende yönetimi : indirimli gıda marketlerinde müşteri Ulun Akturan HF 5429/A Perakende yönetiminin temelleri Kenan Aydın HF 5429/A Uluslararası perakendecilik : teori, uygulama ve örnek Fatma Demirci Orel HF 5429/O Franchising sistemi Dilber Ulaş HF /U Markets and economic efficiency Bruce W. Hamilton HF 5470/H Elektronik ticaret Mehmet Akif Çakırer HF /Ç Ağ ekonomisinde yeni ticaret yolu : e-ticaret Şule Özmen HF /Ö İnsan kaynakları yönetimi Canan Çetin HF 5549/Ç İnsan kaynakları yönetimi ve yenililk Nimet Eryiğit HF 5549/E Güvenlik sektöründe insan kaynakları yönetimi HF 5549/G İnsan kaynakları yönetimi HF 5549/İ Sayfa: 3

4 İnsan yönetimi Cemal Engin HF /E İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme : HF T7/İ Yönetimde koçluk yaklaşımı Uyar,Demet HF C53/U Uluslararası / Türkiye finansal raporlama standartları Tuba Şavlı HF 5616.T9/Ş Principles of accounting Belverd E. Needles HF 5635/N Muhasebe hilelerinin denetiminde benford yasası HF /M Herkes için yönetim muhasebesi Süleyman Yükçü HF /Y Denetim Hasan Türedi HF 5667/T İç denetim : yönetime değer katmak HF /İ Finansal muhasebe ve tekdüzen muhasebe sistemi Cengiz Erdamar HF 5681.B2/E Finansal tablolar analizi : SMMM staja hazırlık sınavı için Mahmut Vefa Toroslu HF 5681.B2/T Maliyet ve yönetim muhasebesi Necmettin Erdoğan HF 5686.C8/E Banka ve finans matematiği Beşir Topaloğlu HF 5693.T9/T Reklamın görme dediği Mete Çamdereli HF 5813.T9/Ç Yaratıcı reklamcılığın temelleri Ken Burtenshaw HF 5821/B Art & copy : inside advertising's creative revolution HF 5823/A Finansçı olmayanlar için finans Hakan Özerol HG 152/Ö Economic development and Islamic finance HG 187.4/E Para banka kredi Nazım Öztürk HG 221/Ö Para politikası stratejisi Frederic S. Mishkin HG 230.3/M Para politikası Osman Z. Orhan HG 230.5/O Konut finansmanı ve değerlendirilmesi Ebubekir Ayan HG T9/A Finansal küreselleşme sürecinde merkez bankacılığı ve Suat Oktar HG A7/O A'dan Z'ye forex : analizler, uygulamalar, stratejiler Guliyev Elşen HG 3851/E Dış ticaret işlemleri ve uluslararası bankacılık Celalettin Cantekin HG 3881/C Dış denkleşme sorunu : kuramlar ve politikalar Şiir Erkök Yılmaz HG 3882/Y Finansal yönetimin temelleri Eugene F. Brigham HG 4026/B İşletme sermayesi yönetimi Ahmet Aksoy HG 4028.W65/A Para & psikoloji Tuğberk Çitilci HG /Ç Handbook of behavioral finance HG /H Finansal teknikler Ali Ceylan HG 4521/C Yeni sigortacılık mevzuatı ve Türk ticaret kanunu ile Mahir Çipil HG 8051/Ç Temel sigortacılık Murat Özbolat HG 8051/Ö Risk yönetimi ve sigortacılık HG 8075/R Enflasyon hedeflemesi stratejisi ve Türkiye üzerine bir Tahir Büyükakın HJ 229/B Sociology Anthony Giddens HM 51/G İktisat sosyolojisi HM 548/İ Sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma Burcu Özcan HM 708/Ö Twitler ve sokaklar : sosyal medya ve günümüzün Paolo Gerbaudo HM 742/G Sosyal medya d/evrimi HM 742/S Leonardo nun robotu : geçmişe ve geleceğe sosyonomik Tuncer Şengöz HM 1033/Ş Dijital çağda halkla ilişkiler yazarlığı Ferah Onat HM 1221/O İlkel asiler : 19. ve 20. yüzyıllarda toplumsal hareketin E. J. Hobsbawm HN 15/H Life as politics : how ordinary people change the Middle Asef Bayat HN 656.A8/B Devlet ve aile ahlâkı Kınalızade Ali Cȩlebi HQ 663.4/A Çocuk sevgisi uğruna Betty Mahmudi HQ 759/M Çocuk ve medya : önce çocuklar düşlesin diye... HQ 767.9/Ç Arazi yönetimi günleri : Kasım 2012, İstanbul HT 178.T9/A Sosyal sorumluluk modeli olarak gıda bankacılığı Mehmet Emin Okur HV 696.F6/O Ulusal sorun : ulusların kendi yazgısını tayin hakkı ve Rosa, Luxemburg HX 276/L Komünist parti manifestosu Karl, Marx HX 276/M Siyaset teorisine giriş Atilla Yayla JA 71/Y Küresel çağda siyasal sosyoloji : devlet ve topluma giriş Berch Berberoğlu JA 76/B Modern özerklik sistemleri : Dünya özerklik örnekleri Thomas Benedikter JC 327/B Sayfa: 4

5 Sivil itaatsizlik : kamu vicdanına çağrı Hannah Arendt JC 328.3/A Çokluk : İmparatorluk çağında savaş ve demokrasi Michael Hardt JC 423/H Faşizmin kitle psikolojisi Wilhelm Reich JC 481/R Diktatörlüğün psikolojisi Fathali M. Moghaddam JC 495/M İnsan hakları : teorisi ve hukuku Mustafa Erdoğan JC 571/E Türkiye de yerel yönetimlerde hizmet harcamalarına Recep Emre Eriçok JS 6953.A2/E Mali yerinden yönetim : teori, kavramsal açıklamalar ve JS 6953.A3/M Devletler hukuku Enver Bozkurt JX 1580.A2/B Ortak zenginlik Michael Hardt JZ 1318/H The new Oxford companion to law K 48/N Uluslararası insan hakları hukukunda vicdani red ve Özgür Heval Çınar K 4734.C6/Ç İslam iletişim hukuku Ali Türkmen KBP 144/T Roma hukuku dersleri : tarihi giriş, hukuk tarihi, genel Bülent Tahiroğlu KJA 147/T Münchener Kommentar zum Aktiengesetz : band 3: : KK /M Münchener Kommentar zum Aktiengesetz : band 3: : KK /M Türk hukuk tarihi M. Akif Aydın KKX 120/A Türk hukuk tarihi M. Akif Aydın KKX 120/A Hukukun temel kavramları İsmail Kayar KKX 120/K Hukuksal ve finansal açıdan factoring Mahmut Vefa Toroslu KKX 816.5/T Milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında Berk Demirkol KKX 858/D Milletlerarası özel hukukta finansal kiralama (leasing) Merve Acun Mekengeç KKX 888.3/M Türkiye'de bankacılık sisteminin yasal düzenlemeleri : Aysel Gündoğdu KKX 940.A3/G sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre anonim Necla Akdağ Güney KKX 1050/G Sermaye şirketlerinin denetimi M. Kamil Mutluer KKX /M Türk marka hukuku Uğur Çolak KKX 1220/Ç Toplu iş hukuku A. Can Tuncay KKX 1376/T Sosyal güvenlik hukuku dersleri A. Can Tuncay KKX 1472/T Hukuk bürosu yönetimi : temel ilkeler ve uygulamalar Reşat Eraksoy KKX 1633/E Ekonomik kamu yararı kavramının Türk idare Halit Uyanık KKX 2720/U A'dan Z'ye kentsel dönüşüm : kentsel dönüşüm ile ilgili Kiraz, Ali Güvenç KKX 3062/K Türk medeni hukukunda organ ve doku nakline ilişkin Selin Sert KKX 3116/S Üniversitelerde yönetici el kitabı : açıklamalar - yargı İlyas Doğan KKX 3147/D Kitle iletişim hukuku Kayıhan İçel KKX 3482/İ İçel ceza hukuku : genel hükümler II Kayıhan İçel KKX 3794/İ Karşılaştırmalı ceza hukuku yasaları (AY - TCK - CMK - Kayıhan İçel KKX 3794/İ Yorumluyorum II : ceza hukuku perspektifinden güncel Ersan Şen KKX 3794/Ş İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi eğitim bilimleri L 107/İ Eğitimde rehberlik hizmetleri : gelişimsel yaklaşım Binnur Yeşilyaprak LB /Y Bilişsel psikoloji ve öğretim Roger Bruning H. LB 1060/B Tez nasıl yazılır Rowena Murray LB 2369/M Yükseköğretimin küreselleşen aktörleri : uluslararası LB T9/Y Öğretim ilke ve yöntemleri LC 94.T9/Ö Yetişkin eğitimlerinde oyun Mürvet Gülseven LC 5256.T9/G Gotik mimarlık ve skolastik felsefe : ortaçağda sanat, Erwin Panofsky NA 440/P Sedad Eldem ile söyleşiler NA 1373.E44/S Yapı Murat Soygeniş NA 2700/S Oteller : 7 ülkeden 26 mimari anlayış 26 otel NA 7800/O Grafik tasarımda imge Gavin Ambrose NC 998.4/A İzzet Ziya : edebiyatı tuvalle buluşturan ressam ND 873.İ99/İ Medya ve din P 94/M Bir propaganda silahı olarak basın : dünyada ve Onur Öymen P 96.P722/Ö İletişim araştırmalarında göstergebilim : yazınsaldan P 99/İ Fundamentals of English grammar : with answer key Betty Schrampfer Azar PE 1128/A Uysal kız Fyodor Dostoyevsky PG 3327.T9/U Sayfa: 5

6 Yeraltından notlar Fyodor Mihayloviç PG 3327.T9/Z Farsça : konuşma, çeviri tekniği, sözlük : Farsça-Türkçe, Mehmet Kanar PK 6235/ Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : üç damla PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : binbir PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : Mesnevi PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : büyük PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler PK 6235/F Çözümlü Farsça metinler Mehmet Kanar PK 6235/K Hikaye tahlilleri Mehmet Kaplan PL 240/K Çınar gölgesi : Denizli Ege aşıklar bayramı Mustafa Çetin PL 247.D46/Ç Güneş doğudan doğar Sabiha Ateş Alpat PL 248.A4738/G Gölge Taha Sefa Aydın PL 248.A9356/G Yolculuk Taha Sefa Aydın PL 248.A9356/Y65 [t.y] Gül devrimi Mahmut Avcı PL 248.A93563/G Kalbimde bir yara : Bozcaada Tolga Aydoğan PL 248.A936/K Bir kentin buruk rüzgarları Hüsnü Bala PL 248.B3534/B Elde var üçün biri Bayan Takıntı PL 248.B39/E Kut'ül Amare Osmanlı'nın son zaferi İsmail Bilgin PL 248.B5545/K Sürgündeki rüzgar : toplu şiirler Şeref Bilsel PL 248.B557/S Aşk ın sen hali Cemal Şenol Can PL 248.C363/A Gönül teli İbrahim Çiçek PL 248.C53/G Ağlatan kahkaha Berin Darılmaz PL 248.D375/A Ayşe ye mektuplar : bir 68 liden şiirler Mehmet Demir PL 248.D46576/A Damdaki yıldızlar Derya Deniz Dinç PL 248.D5633/D Hızır makamı Akif Doğrul PL 248.D67/H Eksik kırlangıç Bünyamin Durali PL 248.D873/E Dünya nın sonu (Yiğit in günlüğü) Gül Durusel PL 248.D878/D Kızıl atın süvarisi Hasan Erdem PL 248.E7347/K Hayata dair S. Canay Göker PL 248.G654/H Parpali Hakan Güzeldere PL 248.G89/P Cehennem kraliçesi Selim İleri PL 248.İ447/C Mevsimler Ali Kılıç PL 248.K55533/M Düş gibi : şiirler Muzaffer Kılıç PL 248.K55536/D Nessahira Esin Kıroğlu PL 248.K576/N Şiirlerle Denizli Şerif Kutludağ PL 248.K8858/A İskambil destesi Murathan Mungan PL 248.M86/İ Gidenin ardından Serhat Öcal PL 248.Ö23/G Aşk hep yenidir Kaya Özkuş PL 248.Ö958/A Yanılsamalar meyhanesi Bekir Sıtkı Sezer PL 248.S49/Y Devlerin savaşı : Yıldırım Beyazid - Timurlenk Okay Tiryakioğlu PL 248.T57/D Yağmuru bekleme odası Yusuf Uğur Uğurel PL 248.U38/Y Taksim...Taksim... H. Hüseyin Yalvaç PL 248.Y358/T Siyah zamanlar Behçet Yani PL 248.Y365/S Sevgisiz Sertap Yar PL 248.Y377/S Unut gitsin Şahin Yılmaz PL 248.Y55639/U den günümüze haziran direnişinde aşk Atilla Yüceak PL 248.Y8343/A Dizierkil ailede baba rolü : ekranın kısa tarihi - 2 Sema Karabıyık PN S4/K Türk'ün dizi ile imtihanı : ekranın kısa tarihi -1 Sema Karabıyık PN S4/K yılın 100 Türk filmi Atilla Dorsay PN T9/D Film çözümlemesine giriş : anlatı sinemasında teknik ve Michael Ryan PN 1994/R Sinemada diyalektik kurgu : (filmin dili) Cengis T. Asiltürk PN 1995/A Film biçimi : film teorisi üzerine denemeler Sergei Eisenstein PN 1995/E Film duyumu Sergei Eisenstein PN 1995/E Sayfa: 6

7 Gerilla filmcinin el kitabı : dijital film yapımı için temel Chris Jones PN P7/J Sevginin sonsuz dansı Shirley Maclaine PN 2287.M18/A Yeni medya ve gazetecilik John V. Pavlik PN 4784.E53/P Osmanlı modernleşmesi gazetecilik ve edebiyat Ali Budak PN 5355.T9/B Peggy Sue ve hayaletler : uçurumdaki kelebek Serge Brussolo PQ 2662.R8565/P Mansfield park Jane, Austen PR 4034/M Unutulan kraliçe Vanora Bennett PR 6102.E666/B Amaç : sürekli iyileştirme süreci Eliyahu M., Goldratt PR G64/G Denizkızının deliliği Jim C. Hines PS 3558.I366/M Sır yumağı Susan McBride PS 3563.C33363/S Gösteri peygamberi Chuck Palahniuk PS 3566.A4554/S Şeytanı uyandırma John Verdon PS 3622.E736/L Gözlerini sımsıkı kapat John Verdon PS 3622.E736/S İntikamın güzel yüzü Tracey Devlyn PZ 7.D48/L Vampir günlükleri : avcılar : vol. 3 : kaderin yükselişi L. J. Smith PZ 7.S6537/V Arayış A.P. Stephens PZ 7.S74/W45 [t.y.] Yaralı H. M. Ward PZ 7.W37/D Kaos Leonard Smith Q 172.5/S Emergence, complexity, and self-organization : Q E44/E Soyut matematik Ali Dönmez QA 37.2/D PHP ile e-ticaretin kapıları Ümit Tunç QA P224/T Veri tabanı sistemleri Ünal Yarımağan QA 76.9.D32/Y Veri tabanı sistemleri Ünal Yarımağan QA 76.9.D32/Y Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler İsmet Doğan QA 278.8/D İşletme, iktisat, yaşam bilimleri ve sosyal bilimler için A.Mond Barnett QA 303/B Analitik geometri Salim Yüce QA 551/Y Genel topoloji (ders kitabı) Şaziye Yüksel QA 611/Y Metric spaces of fuzzy sets : theory and applications Phil Diamond QA /D Comparative gene finding : models, algorithms, and Marina Axelson-Fisk QH 447/A T.C. Sağlık Bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2011 RA T9/T Türkiye de kadın sağlığı politikaları forumları RA /T Sağlık turizmi RA 793.5/S Birey odaklı psikoterapiler David J. Cain RC 481/C Karakter analizi Wilhelm Reich RC 504/R Alzheimer hastası ile yaşamak : günlük yaşam ve RC 523/A Bebek bakımı ve sağlığı Sevda Salihoğlu Dursun RJ 61/D Nanogelecek : nanoteknolojinin yarını J. Storrs Hall T 174.7/H Nanobilim ve nanoteknoloji Fevzi Köksal T 174.7/K GPU Pro3 : advanced rendering techniques T 385/G GPU gems 2 : programming techniques for T 385/G Image processing for computer graphics and vision Luiz Velho T 385/V Practical rendering and computation with Direct3D 11 Jason Zink T 385/Z Fuar standı ve sergileme tasarımları 2010 = Fair stands & T 396.5/F Mühendislik ekonomisi : prensipler ve uygulamalar Osman Okka TA 177.4/O Mathematical problems in image processing : partial Gilles Aubert TA 1637/A Temel elektronik ve robotlar Ziya Bahtiyar TJ 211/B Otomatik kontrol sistemleri Mehmet Önder Efe TJ 213/E Kren yollarının tasarımı Alpay Özgen TJ 1363/Ö Temel elektrik elektronik Hüseyin Demirel TK 454/D Devre analizi 1 Mehmet Önder Efe TK 454/E Meslek yüksekokulları ve fakülteler için alternatif akım Hasan Selçuk Selek TK A48/S Elektrik makineleri A. E. Fitzgerald TK 2181/F Aydınlatma tasarımı ve proje uygulamaları Adem Ünal TK 4161/Ü Tubes : internetin merkezine yolculuk Andrew Blum TK I57/B Sayfa: 7

8 Temel ve ileri düzeyde dijital elektronik Hüseyin Demirel TK 7868.D5/D Sayısal elektronik M. Kaya Yazgan TK 7868.D5/Y Meslek yüksekokulları ve fakülteler için elektronik 1 Hasan Selçuk Selek TK 7870/S Anten teorisi : analiz ve tasarım Costantine A. Balanis TK /B Introduction to pattern recognition : a MATLAB approach TK 7882.P3/I Statistical learning and pattern analysis for image and Nanning Zheng TK 7882.P3/Z Control of color imaging systems : analysis and design Lalit K. Mestha TK 8315/M Dijital görüntü düzenleme & özel efektler : fotoğrafçılar Michael Freeman TR 267/F Sinematografi : görüntü yönetmenliği Mike Goodridge TR 850/G Real-time shadows TR 897.7/R Üretim işlemler yönetimi Osman Demirdöğen TS 155/D Üretim yönetimine giriş İsmail Duymaz TS 155/D Fabrika organizasyonu ve yönetimi : üretim sistemleri, Nezihi Özkan TS 155/Ö Üretim yönetimi Aykut Top TS 155/T Üretim yöntemleri ve imalat teknolojileri TS 155/Ü Üretim / işlemler yönetimi : temel kavramlar Hilmi Yüksel TS 155/Y SAP PP üretim planlama modülü Selçuk Aslan TS 176/A Endüstri mühendisleri için imalat süreçleri Doğan Erol TS 183/E Moda tasarımında koleksiyon geliştirme Colin Renfrew TT 507/R Moda tasarımında araştırma ve tasarım Simon Seivewright TT 507/S Moda tasarımının temelleri Richard Sorger TT 508/S Moda illüstrasyonları : ilham ve teknik Anna Kiper TT 509/K Sizin için pişirdiler : ünlü şeflerin mutfağından sofranıza Cüneyt Ayral TX 725.T9/A Konaklama işletmelerinde ön büro işlemleri ve yönetimi Nevzat Eraslan TX M27/E Konaklama işletmelerinde çağdaş kat hizmetleri yönetimi Oya Aytemiz Seymen TX 928/S II. ulusal okul kütüphanecileri konferansı : bilgi Z 675.S3/U Sayfa: 8

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18 Sayfa 1 / 18 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 10:00 LAB-1 Finansal Piyasalar ve Borsa Prof. Dr. Berna TANER Salı 13:30 D BLOK - 416 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Çarşamba 10:00 LAB-1 Finans

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ 04 OCAK PAZARTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSLİK DERS BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ İNG101 İNGİLİZCE I PSK Okt. Esra CAN İŞL 305 MALİYET

Detaylı

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular 07.11.2016 09:00-1Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ALİ PETEK Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ASLI YENİPAZARLI Ekonomi Bilimine Giriş

Detaylı

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23 Sayfa 1 / 23 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 LAB-2 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 10:00 D-414 Finans Yönetimi Doç. Dr. Sevinç GÜLER ÖZÇALIK Salı 13:30 LAB-2 Finansal Risk Yönetim

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

20 Eylül 2016 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 22

20 Eylül 2016 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 22 Sayfa 1 / 22 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 LAB-1 Finans Yönetimi Doç. Dr. Sevinç GÜLER ÖZÇALIK Salı 10:00 D ZEMİN 3 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB-1 Finansal Risk Yönetimi

Detaylı

Dersin Adı Öğr.Üyesi/Gör. Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik

Dersin Adı Öğr.Üyesi/Gör. Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-111 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-112 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-114 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil)

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil) Tarihi 5İ BÜTÜNLEME Merkez 17 Haziran 2015 Çarşamba 17:00 A-Z02 A-Z03 A-Z04 A-Z05 A-111 A-112 A-114 A-115 Afetlerde Sosyal Hizmet Öğr. Gör. Gülşah Dalğıç 22 Haziran 2015 Pazartesi 09:30 A-Z04 Aile ve Çocuklarla

Detaylı

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Çeko1 08 : 0 9:0 0 8: - 9:00 : - 1 0:0 0 9: - :00 : 1 1:0 0 : - :00 : 1 2:0 0 : - :00 : 1 3:0 0 : - :00 : 1 4:0 0 : - :00 : 1 5:0 0 : - :00 : - :00 : - :00 rtesi Yrd. Doç. Dr. Esin Sayın A Matematik Yrd.

Detaylı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE DİL VE ANLATIM 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE KİMYA 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE MATEMATİK 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE TÜRK EDEBİYATI 9A AMP 349 MUSTAFA AY MATEMATİK

Detaylı

Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke

Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke İİSBF Bankacılık ve Finans 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 12.06.2015 13:00 S21 Öğr.Gör. Mehmet Altuntaş

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI GÜN P E R Ş E M B E 1-A 1-B 2-A T.C. 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI SINAV TARİHİ SAAT 1. SINIF SAAT 2.SINIF SAAT 3.SINIF SAAT 4.SINIF İşletme Yönetimi II -A. AKIN- (320) 103,104,108,109,110,111,112,115 Finansal

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN KODU DERSİN ADI 1 21000049 Yavuz ESEROĞLU

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı. Tarih Saat Ders (S-Z) Öğretim Üyesi Bölüm

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı. Tarih Saat Ders (S-Z) Öğretim Üyesi Bölüm 2013-2014 Eğitim Yılı 1. SINIF 1. ÖĞRETİM 06.01.2014 11:30 Sociology (Z) Prof. Dr. Ali Murat YEL GZT-HİT-RTS 11:30 Introduction to Communication (Z) Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR GZT 11:30 Introduction to

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık Adı Soyadı Başvurulan Program Öğrenci Statüsü Selen SAFFAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Normal Öğrenci Didem TOPRAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 Pazartesi Salı Çarşamba KAY1802 ANAYASA HUK. N.K.Öztürk (3) KAY1804 SİYASET BİLİMİ

Detaylı

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ 16 MAYIS PAZARTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSLİK DERS BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ MAT 102 MATEMATİK II İKT-İŞL-SBU- ÖĞR. GÖR. SERKAN

Detaylı

BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF

BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF BANKACILIK VE FİNANS 1 Araştırma ve Sunum Teknikleri Öğr.Gör. Selma Şekercioğlu 21.11.2015 Cumartesi 10:00 Amfi I BANKACILIK VE FİNANS 1 Ekonomiye

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY FACULTY of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FALL 2016 UNDERGRADUATE COURSE SCHEDULE DEPARTMENT of ECONOMICS

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY FACULTY of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FALL 2016 UNDERGRADUATE COURSE SCHEDULE DEPARTMENT of ECONOMICS DAY HOUR 16.00 16.45 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY ENG101 Advanced English I Okt. İlknur ÖZGÖNENEL ENG101 Advanced English I Okt. İlknur ÖZGÖNENEL ECON101 Introduction to Economics I Prof. Dr.H.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ ÖĞRENCİ 136905037 Sevda KARAKURT GGT101 Mesleki Matematik I Giyim Üretim Teknolojisi GTT109 Giysi Malzemeleri Giyim

Detaylı

C-201 D-210 D-204 D-206 D-208 Z-4 18.11.2014 İKTB 101 İktisada Giriş-I İkt-1 Prof. Dr. Rasim Yılmaz 09:00-11:00 Deniz Ece Dalgıç

C-201 D-210 D-204 D-206 D-208 Z-4 18.11.2014 İKTB 101 İktisada Giriş-I İkt-1 Prof. Dr. Rasim Yılmaz 09:00-11:00 Deniz Ece Dalgıç Tarih Dersin Dersin İsmi Bölüm Öğretim Üyesi Saat Gözetmen Derslik Kodu 17.11.2014 İŞLB 701 Finans Piyasaları Analizi İşletme- Yrd. Doç. Dr. Ali Gürel 11:00-13:00 4 17.11.2014 ÇEKO 305 İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22)

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22) SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 18:00-22:00 131512004 Makro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 17:00-21:00 16:00-20:00 (A-34) 131512008

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF

BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF 22.06.2015 13:30 AİİT II Doç. Dr. Kadir ŞEKER C 127 23.06.2015 09:30 İngilizce II Okt. Haldun NALBANT C 127 24.06.2015 09:30 Matematik II Yard. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN B 32 24.06.2015

Detaylı

HALEN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE / BÖLÜM SIRA NO ÖSYS YERLEŞME PUANI / YILI / TÜRÜ FAKÜLTEMİZİN ÖSYS PUANI / YILI / TÜRÜ ADI SOYADI

HALEN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE / BÖLÜM SIRA NO ÖSYS YERLEŞME PUANI / YILI / TÜRÜ FAKÜLTEMİZİN ÖSYS PUANI / YILI / TÜRÜ ADI SOYADI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-2017EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME RAPORU SIRA NO ADI SOYADI

Detaylı

1 Temmuz Cuma günü dersler yapılacaktır.

1 Temmuz Cuma günü dersler yapılacaktır. BÖLÜMÜ ARA SINAV PROGRAMI İŞL1807 GENEL MUHASEBE I İKT4003 BÜYÜME TEORİSİ Erol Solmaz İŞL2806 İŞLETME İSTATİSTİĞİ II KAY1802 ANAYASA Namık Kemal Öztürk İKT3516 VERGİ -204 İKT2001 MİKRO I Serkan Değirmenci

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4 GÜN SAAT SINIF: 333 KOD SINIF: 33 KOD SINIF: 338 KOD SINIF: 339 KOD SINIF: 25 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 05 KOD SINIF: KOD 1 08.55-09.0 YÖN. ve ORGANİZ. ŞİRKETLER MUHAS. ŞİRKETLER MUHAS. YÖNETİM MUHASEBESİ

Detaylı

* Yayınlanan bu doküman, Yaz Okulu Vize takvimine ön hazırlık amacını taşır.

* Yayınlanan bu doküman, Yaz Okulu Vize takvimine ön hazırlık amacını taşır. T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ * Yayınlanan bu doküman, 2011-2012 Yaz Okulu Vize takvimine ön hazırlık amacını taşır. * Fakültemiz öğrencilerinin, Test Amaçlı Vize Takviminde karşılaştığı aksaklıkları

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Numarası 21.04.2011 11 72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim

Detaylı

Öğretim Elemanı. Öğr. Gör. Kemal 40% 60% BANKACILIK VE SİGORTACILIK II- TAYSI İÖ 40% 60% %20 30% Öğr. Gör. Tahsin IŞIK. Yrd. Doç. Dr.

Öğretim Elemanı. Öğr. Gör. Kemal 40% 60% BANKACILIK VE SİGORTACILIK II- TAYSI İÖ 40% 60% %20 30% Öğr. Gör. Tahsin IŞIK. Yrd. Doç. Dr. HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ÇAĞRI MERKEZİNDE HALKLA İLİŞKİLER İŞLETME İLKELERİ VE PAZARLAMA ÇAĞRI MERKEZİNDE HALKLA İLİŞKİLER İŞLETME İLKELERİ VE PAZARLAMA GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME ARAŞTIRMA YÖNTEM

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni : Ders Gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni : (1) (2)

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

T.C. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ara Sınav Programı

T.C. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ara Sınav Programı İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sayfa: 1 / 3 HİT103 HİT107 HİT111 HİT115 HUK101 SOS101 HİT201 HİT203 HİT205 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ece Ünür Tarih: 17.11.2015 Saat:

Detaylı

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1 İKTİSAT 1 NÖ 08:00 08:45 09:00 09:45 PZT Genel İşletme (Kubilay Özyer) SALI Genel Muh. (Mustafa Gül) ÇRŞ İktisada Giriş (Salih Barışık) PRŞ Temel Bil. Temel Bil. Bil. (A) Bil. (A) (S. (S. Kılıçarslan)

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim

2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim 2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim Elemanı Derslik 9 Şubat 2015 Pazartesi 18.00 İletişim Adalet

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK Türk Dili I 06.01.2014 13:00 114 216 Halit TOPTAŞ Mutfak Planlama 07.01.2014 16:00 118 Zehra ALBAY Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 08.01.2014 13:00 223 224 Durmuş KARAMAN Mutfakta Kalite Yönetimi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 3-4 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 16.06.4 KAY 1802 Anayasa Hukuku N. K. ÖZTÜRK --104-107-108 ÇEİ 4002 Sendikacılık (7) 104

Detaylı

T.C. Kabul Edildiği Sınıf/Yarıyıl

T.C. Kabul Edildiği Sınıf/Yarıyıl : İKTİSAT N.Ö KONTENJAN : 2014: 25 2013:25 2012: 25 2011: 25 Geldiği 1 MEHMET BÜYÜKÇIKRIKCI İSTANBUL ÜNİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİLİM TARİHİ N.Ö 2 DOĞAN ÖZKAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ İİBF/METALURJİ VE MALZEME

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

Bölüm SINIF Ders Adı Öğretim Üyesi Sınav Tarihi Sınav Saati SınavSalonu BANKACILIK VE FİNANS 1 Envanter ve Bilanço Yrd.Doç.Dr. Bahar Bilen 6.6.

Bölüm SINIF Ders Adı Öğretim Üyesi Sınav Tarihi Sınav Saati SınavSalonu BANKACILIK VE FİNANS 1 Envanter ve Bilanço Yrd.Doç.Dr. Bahar Bilen 6.6. Bölüm SINIF Ders Adı Öğretim Üyesi Sınav Tarihi Sınav Saati SınavSalonu BANKACILIK VE FİNANS 1 Envanter ve Bilanço Yrd.Doç.Dr. Bahar Bilen 6.6.2016 09:00 S1 - S2 BANKACILIK VE FİNANS 1 Mikro Ekonomi Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

ZORUNLU/ SEÇMELİ. İşletme (MBA) M301 Zorunlu YİGİT KAZANÇOĞLU. Seçmeli Seçmeli M206. uzaktan öğretim. Zorunlu Zorunlu M302. Seçmeli.

ZORUNLU/ SEÇMELİ. İşletme (MBA) M301 Zorunlu YİGİT KAZANÇOĞLU. Seçmeli Seçmeli M206. uzaktan öğretim. Zorunlu Zorunlu M302. Seçmeli. BA507 Teknoloji ve Operasyon Yönetimi M301 YİGİT KAZANÇOĞLU PAZARTESİ PSIR505 Politik Teori Siyaset Bilimi ve U.İ. M102 DEVRİM SEZER ITF510 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi EBA560 Finansal Muhasebe

Detaylı

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ İsim Telefon E Posta Mevlana Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK 388 225 22 58 ctcelik@nigde.edu.tr MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Mustafa SARIDEMİR 0388 225 24 85 msdemir@nigde.edu.tr

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 08.04.2014 Salı 07.04.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI (07-18 Nisan 2014)

Detaylı

Bankacılık ve Sigortacılık I

Bankacılık ve Sigortacılık I Bankacılık ve Sigortacılık I Yeni BANKA1 İngilizce II Ersen ERDEM 10.06.2015 14:00 BANKA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II. Gül KOSAR 11.06.2015 10:00 BANKA1 Türk Dili II Hakan TOPKARA 12.06.2015

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU PROGRAMI.

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU PROGRAMI. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yarıyılı

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik (İÖ) SINAV TARİHİ VE SAATİ 16.11.2013-1000 L02 Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 245111014 245111091 245109003 245110054 245111100 245111077

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ)

2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ) 2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim Elemanı Derslik 19 Ocak 2015 Pazartesi 20.00 İletişim Adalet

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

NAZİLLİ İİBF 2011-2012 DÖNEMİ YAZ OKULU FİNAL TAKVİMİ

NAZİLLİ İİBF 2011-2012 DÖNEMİ YAZ OKULU FİNAL TAKVİMİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF 2011-2012 DÖNEMİ YAZ OKULU FİNAL TAKVİMİ Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 22 Ağustos 2012 Çarşamba 09:00 İktisat A Şubesi Ekonometri II Doç.Dr. OSMAN

Detaylı

AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Sno Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Mezun olduğu Anabilimdalı Sonuç Kabul/Red 1. TÜLİN PARMAKSIZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 131 Tarih : 26.09.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT DERSLİK EKO 101 Ekonomi I Doç. Dr. Enver ÖZCAN Çarşamba 10:00-12:50

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ , 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN LERİN LİSTESİ 126906027 Betül ÖZTÜRK DLİ206 Deniz İşletmeciliği II Deniz ve Liman İşletmeciliği DLİ210 Gümrük İşlemleri DLİ218 Deniz

Detaylı