İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi"

Transkript

1 İktisat nedir? : iktisat üzerine söyleşiler N. Emrah Aydınonat HB 171.5/A Yeni bir bakışla Baudrillard Kim Toffoletti B 2430.B33974/T Hakkıyla Jean François Lyotard B 2430.L964/H Sevgi üstüne : bir konuya çeşitli yaklaşımlar José Ortega y Gasset B 4568.O72/T Yeni paradigma BD 225/Y Psikolojide söz ve anlam analizi : niteliksel duruş Sibel A. Arkonaç BF 121/A Stres yönetimi Ersin Altıntaş BF 575.S75/A Çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışma BF G76/Ç Koçluk okulu : profesyonel koçluğun yöntemleri Timur Tiryaki BF 637.S4/T Gelişim psikolojisi Tuncay Dilci BF 713/D Gelişim, öğrenme ve öğretim : kuramdan uygulamaya Nuray Senemoğlu BF 713/S Risâle-i kiyâset-i firâset = İlm-i firâset = Yüzler hâli Mustafa Bin Bali BF 795/M Astroloji dersleri Barış İlhan BF T9/İ Pendnâme-i attâr şerhi = Kitâb-ı mâ-hazar, şerh-i alâ Mehmed Murad BJ 1291/M Sözde dindarlık ve akıl tutulması Ayşe Sucu BJ 1291/S Trust and trustworthiness Russell Hardin BJ 1500.T78/H İmanın şartları Abdullah Said BP 42/S Nasıl bir din eğitimi? Din eğitiminde peygamber modeli Vehbi Karakaş BP 43.T9/K Melekten ordular : İmam Ali Naki nin hayat hikayesi Muharrem Uçan BP 80.N35/U Bakara 1 (1-10. ayet) : İman ve küfür BP /B Cumhuriyet Türkiyesi nde bir mesele olarak İslam 1 İsmail Kara BP 173.6/K Bosna'dan Afganistan'a cihadın mahrem hikayesi Yahya Konuk BP 182/K Kul un yolculuğu : Mi rac ve nefs terbiyesi Dilaver Selvi BP /S Rize de tasavvuf kültürü : tarikatlar, tekkeler, şeyhler İshak Güven Güvelioğlu BP T9/G La mekana yolculuk : sufilerin açık sırları Henry Bayman BP 189/B Dem-i vahdet Muhammed Feth ül-maarif BP 189/M Osmanlı İmparatorluğu medeniyet tarihi çerçevesinde M. Tayyib, Gökbilgin CD 251/G Gelibolu 1915 : Birinci Dünya Harbi'nde Alman-Türk Klaus Wolf D 568.3/W Kötülüğün sıradanlığı : Adolf Eichmann Kudüs te Hannah Arendt DD 247.E5/A Batı Trakya Türk Cumhuriyeti : 100 Yıl Anısına DR 27.T8/K Orlando Carlo Calumeno koleksiyonu ndan kartpostallarla DR 435.A7/O Adana Ermeni olayları Yusuf Sarınay DR 435.A7/S Nisan 1915'te ne oldu? Ermeni sevk ve iskanının Yusuf Sarınay DR 435.A7/S Exchange of populations : historiography and refugee Evangelia Balta DR 435.G8/B Kürt jeopolitiğinin Türk dış politikasına etkileri : tarihsel Ramazan Altürk DR 435.K87/A Kürtler Hasan Cemal DR 435.K87/C Cumhuriyet in Diyarbakır da kimlik inşaası ( ) Ercan Çağlayan DR 435.K87/Ç Devlet-i Aliyye : Osmanlı İmparatorluğu üzerine Halil İnalcık DR 439/İ Osmanlı yönetiminde Irak ve Suriye : tarihi coğrafyası Remzi Kılıç DR 470/K İmparatorluk ve diplomasi : Osmanlı diplomasisinin izinde Namık Sinan Turan DR 471/T Osmanlı devleti nde elçi kabulleri İbrahim Yıldırım DR 471/Y Osmanlı - Safevi münasebetleri ( ) Özer Küpeli DR 523/K İttihadçı'nın sandığı Murat Bardakçı DR 572.5/B Tuna nehri akmam diyor : Plevne savunması tanıklarının Rupert Furneaux DR P6/F Yakın Türkiye tarihinden sayfalar : Sina Akşin e armağan DR 590/Y Atatürk ün uşağının gizli defteri Cemal Granda DR 592.K4/G İstanbul mahallelerinde bir gezinti : anlatı Hagop Baronyan DR 726/B Osmanlı İstanbul unun toplumsal tarihi Ebru Boyar DR 730/B Yıldız Park und Malta Pavillon Çelik, Gülersoy DR Y5/G Liderliğin efendisi Cengiz Han : en fazla ileri giden ok, en Nadir Devlet DS 22.G45/D Balıkesir ulusal turizm kongresi G 154.9/B Alternatif turizm Aslı Albayrak G 155.A1/A Turizm pazarlaması Nazmi Kozak G 155.A1/K Destinasyon yönetimi ve pazarlaması Gökçe Özdemir G 155.A1/Ö Sayfa: 1

2 Pazarlamada yeni yaklaşımlar ve turizmde uygulamaları G 155.A1/P Sürdürülebilir turizm : kavramlar - uygulamalar G 155.A1/S Destinasyon yönetimi : yöntembilim bakış açısıyla Oğuz Türkay G 155.A1/T Turizm ekonomisi Ozan Bahar G 155.T9/B Anılarda gezintiler Nüzhet Kutluğ G 490/K Su masalı : kürt coğrafyasında göl ve ırmak efsaneleri Müslüm Yücel GR 271.K85/Y Mevsimlik bayramlarımız GT A2/M Spor ekonomisi : teori, politika ve uygulama Cem Saatçioğlu GV 716/S İstanbul 2020 GV T9/İ88 [t.y.] İstanbul 2020 GV T9/İ88 [t.y.] İstanbul 2020 GV T9/İ88 [t.y.] İstanbul 2020 : applicant city : demande d acceptation GV T9/İ İstanbul 2020 : applicent city GV T9/İ883 [t.y.] Farklı pencereler, farklı manzaralar : sosyal bilimlerde H 62/F Irak istatistikleri = Statistics of Iraq HA 4570/I İktisadi düşünceden yönetim düşüncesine Vasfi Haftacı HB 75/H Dünya iktisat tarihi Abdullah Mesud HB 75/K Spatial econometrics : from cross-sectional data to J. Paul Elhorst HB 139/E Using input-output analysis to measure U.S. economic HB 142/I Microeconomics and behavior Robert H. Frank HB 171.5/F İktisat bilimi ve Türkiye İktisadı'nın sıradışı ve yenilikçi Zeyyat Hatiboğlu HB 171.5/H Macro economics N. Gregory Mankiw HB 172.5/M Makro iktisat Tufan Samet Özdurak HB 172.5/Ö Makro ekonometrik modeller Kutluk Kağan Sümer HB 172.5/S Makro iktisat Erdal M. Ünsal HB 172.5/Ü Ekonomiye giriş Sadi Uzunoğlu HB 180.T9/U Küresel finansal krizden borç krizine : nedenler etkiler ve HB 3722/K Finansal küreselleşme ve krizler : küresel kriz, Avrupa Bilge Kağan Özdemir HB 3722/Ö Yeşil iktisat : ekolojik krize karşı koymak Robin Hahnel HC 79.E5/H yaşında patron olmak Erdem Genç HC G46/G Örneklerle kolay ekonomi Mahfi Eğilmez HC 492/E Görünmez el : şeffaf ekonomi üzerine düşünceler Hasan Günaydın HC 492/G İkinci iktisat tarihi kongresi bildirileri - 1 : (Elazığ, HC 492/İ İkinci iktisat tarihi kongresi bildirileri - 2 : (Elazığ, HC 492/İ Atatürk dönemi iktisadi kalkınma Metin Kopar HC 492/K Bir ekonomizm eleştirisi : Türkiye de kalkınma fikri Levent Ünsaldı HC 492/Ü İşletmelerde stratejik yönetim : kavramlar, stratejiler, HD 30.28/İ İşletme yönetimi : temel kavramlar, yeni yaklaşımlar Göksel Ataman HD 31/A Modern yönetim teknikleri HD 37.T9/M Yönetim ve organizasyon HD 37.T9/Y İşletmelerde lojistik maliyetlerin hesaplanması Ali Deran HD 38.5/D Çağımızın mesleği : lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin Ruhet Genç HD 38.5/G Lojistik tedarik zinciri yönetimi (geçmişi, değişimi, M. Hakan Keskin HD 38.5/K Dış ticarette lojistik Emine Koban HD 38.5/K Lojistik ilkeleri ve yönetimi Orhan Küçük HD 38.5/K Uluslararası lojistik Orhan Küçük HD 38.5/K Uluslararası lojistik : küresel tedarik zinciri yönetimi Douglas Long HD 38.5/L İnovasyon ve inovasyon yönetimi Serkan Kılıç HD 45/K Pozitif liderlik : sıradışı bir performans için stratejiler Kim S. Cameron HD 57.7/C Olağanüstü liderlik : şirketlerde büyük işler başarmak James M. Kouzes HD 57.7/K Kamu yönetiminde halkla ilişkiler : kavramlar, kurumlar, Ahmet Hamdi Aydın HD 59/A Halkla ilişkiler ne değildir? HD 59/H Halkla ilişkiler projeleri : ödüllü örnek uygulamalar Nilay Başok Yurdakul HD 59/Y İmaj mühendisliği vizyonundan halkla ilişkiler Gönül Budak HD 59.2/B Sayfa: 2

3 İtibar yönetimi = Reputation management HD 59.2/İ Halkla ilişkiler ekseninde kurumsal sosyal sorumluluk Güzin Ilıcak Aydınalp HD 60/A Eyvah : yeni kuşak geliyor : aile şirketlerinden dersler İlhami Fındıkçı HD 62.25/F Bizim şirket : danışmanımızdan milyon dolarlık tavsiyeler Sevgi Perek HD 62.25/P Perakende marka değerinin ölçümü ve yapısal eşitlik Mutlu Yüksel Avcılar HD 69.B7/A Markalar ve markalaşma Rita Clifton HD 69.B7/C Pazarlamada markalaşma stratejileri Sefer Gümüş HD 69.B7/G İkon marka kavramı üzerine tartışmalar Ercan Taşkın HD 69.B7/T Tüketici temelli marka değerinin ölçümü Murat Toksarı HD 69.B7/T Marka yönetimi Nurhan Babür Tosun HD 69.B7/T Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki Merter Akıncı HD 75/A Ekonomik kalkınma Tahsin Bakırtaş HD 75/B The tyranny of experts : economists, dictators, and the William Easterly HD 87/E Ekonomi politikası : teori ve Türkiye uygulaması Mahfi Eğilmez HD 87/E Sağlam politik ekonomi : politik ekonomi klasik liberalizm Mark Pennington HD 87/P Tarım ekonomisi Cennet Oğuz HD /O Vergi ve istihdam politikası açısından kayıt dışı ekonomi Fatih Acar HD 2346.T9/A Çalışma ekonomisi M. Kemal Biçerli HD 4901/B Uluslararası Çalışma Örgütü ve sosyal adalet arayışı Gerry Rodgers HD 7801/R Hizmet pazarlaması : kuram, uygulama ve örnekler Sevgi Ayşe Öztürk HD /Ö Bankacılık ve Sigortacılıkta Pazarlama Aziz Öztürk HD 9987.T93/Ö Demiryolları (raylı sistemler) ve intermodal lojistik için Türker Ahi HE 199.A2/A Havayolu taşımacılığı havayolu ulaşımı ve örnek Amadeus Kamil Yağcı HE 9787/Y Dünya ekonomisi Rana Eşkinat HF 1359/E Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi M. Serdar Atay HF 1379/A Dış ticaret : işlemler ve uygulamalar HF 1379/D Dış ticaret işlemleri muhasebesi Yaser Gürsoy HF 1379/G Dış ticaret işlemleri yönetimi Ferudun Kaya HF 1379/K Dış ticarette yeni ödeme yöntemi BPO'nun kullanılması Abdurrahman Özalp HF 1379/Ö Türkiye ekonomisinde ihracat paradoksu Melih Özçalık HF T9/Ö Pazarlamayı anlamak : her gün karşılaştığınız sorunlara Philip Kotler HF 5415/K Sürdürülebilir pazarlama Berrin Onaran HF 5415/O Kar amacı gütmeyen organizasyonlar için pazarlama Mine Oyman HF 5415/O Pazarlama ilkeler ve yönetim HF 5415/P Mobil pazarlama hakkında her şey Jeanne Hopkins HF /H days to social media success : the 30 day results Gail Z. Martin HF /M İnternette pazarlama Mehmet Marangoz HF /M Dijital içerik pazarlama Dilek Penpece HF /P Rakibini yere ser : sosyal medya çağında hikaye Gary Vaynerchuk HF Pazarlama araştırmaları Cemal Yükselen HF /Y Şirket ve popüler kültür : tüketim psikolojisi ve imaj Ata Özdemirci HF /Ö Müşteri ilişkileri yönetimi Don Peppers HF /P İletişimin akıl ve gönül penceresi : algılama yönetimi Ali Saydam HF /S Perakende yönetimi : indirimli gıda marketlerinde müşteri Ulun Akturan HF 5429/A Perakende yönetiminin temelleri Kenan Aydın HF 5429/A Uluslararası perakendecilik : teori, uygulama ve örnek Fatma Demirci Orel HF 5429/O Franchising sistemi Dilber Ulaş HF /U Markets and economic efficiency Bruce W. Hamilton HF 5470/H Elektronik ticaret Mehmet Akif Çakırer HF /Ç Ağ ekonomisinde yeni ticaret yolu : e-ticaret Şule Özmen HF /Ö İnsan kaynakları yönetimi Canan Çetin HF 5549/Ç İnsan kaynakları yönetimi ve yenililk Nimet Eryiğit HF 5549/E Güvenlik sektöründe insan kaynakları yönetimi HF 5549/G İnsan kaynakları yönetimi HF 5549/İ Sayfa: 3

4 İnsan yönetimi Cemal Engin HF /E İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme : HF T7/İ Yönetimde koçluk yaklaşımı Uyar,Demet HF C53/U Uluslararası / Türkiye finansal raporlama standartları Tuba Şavlı HF 5616.T9/Ş Principles of accounting Belverd E. Needles HF 5635/N Muhasebe hilelerinin denetiminde benford yasası HF /M Herkes için yönetim muhasebesi Süleyman Yükçü HF /Y Denetim Hasan Türedi HF 5667/T İç denetim : yönetime değer katmak HF /İ Finansal muhasebe ve tekdüzen muhasebe sistemi Cengiz Erdamar HF 5681.B2/E Finansal tablolar analizi : SMMM staja hazırlık sınavı için Mahmut Vefa Toroslu HF 5681.B2/T Maliyet ve yönetim muhasebesi Necmettin Erdoğan HF 5686.C8/E Banka ve finans matematiği Beşir Topaloğlu HF 5693.T9/T Reklamın görme dediği Mete Çamdereli HF 5813.T9/Ç Yaratıcı reklamcılığın temelleri Ken Burtenshaw HF 5821/B Art & copy : inside advertising's creative revolution HF 5823/A Finansçı olmayanlar için finans Hakan Özerol HG 152/Ö Economic development and Islamic finance HG 187.4/E Para banka kredi Nazım Öztürk HG 221/Ö Para politikası stratejisi Frederic S. Mishkin HG 230.3/M Para politikası Osman Z. Orhan HG 230.5/O Konut finansmanı ve değerlendirilmesi Ebubekir Ayan HG T9/A Finansal küreselleşme sürecinde merkez bankacılığı ve Suat Oktar HG A7/O A'dan Z'ye forex : analizler, uygulamalar, stratejiler Guliyev Elşen HG 3851/E Dış ticaret işlemleri ve uluslararası bankacılık Celalettin Cantekin HG 3881/C Dış denkleşme sorunu : kuramlar ve politikalar Şiir Erkök Yılmaz HG 3882/Y Finansal yönetimin temelleri Eugene F. Brigham HG 4026/B İşletme sermayesi yönetimi Ahmet Aksoy HG 4028.W65/A Para & psikoloji Tuğberk Çitilci HG /Ç Handbook of behavioral finance HG /H Finansal teknikler Ali Ceylan HG 4521/C Yeni sigortacılık mevzuatı ve Türk ticaret kanunu ile Mahir Çipil HG 8051/Ç Temel sigortacılık Murat Özbolat HG 8051/Ö Risk yönetimi ve sigortacılık HG 8075/R Enflasyon hedeflemesi stratejisi ve Türkiye üzerine bir Tahir Büyükakın HJ 229/B Sociology Anthony Giddens HM 51/G İktisat sosyolojisi HM 548/İ Sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma Burcu Özcan HM 708/Ö Twitler ve sokaklar : sosyal medya ve günümüzün Paolo Gerbaudo HM 742/G Sosyal medya d/evrimi HM 742/S Leonardo nun robotu : geçmişe ve geleceğe sosyonomik Tuncer Şengöz HM 1033/Ş Dijital çağda halkla ilişkiler yazarlığı Ferah Onat HM 1221/O İlkel asiler : 19. ve 20. yüzyıllarda toplumsal hareketin E. J. Hobsbawm HN 15/H Life as politics : how ordinary people change the Middle Asef Bayat HN 656.A8/B Devlet ve aile ahlâkı Kınalızade Ali Cȩlebi HQ 663.4/A Çocuk sevgisi uğruna Betty Mahmudi HQ 759/M Çocuk ve medya : önce çocuklar düşlesin diye... HQ 767.9/Ç Arazi yönetimi günleri : Kasım 2012, İstanbul HT 178.T9/A Sosyal sorumluluk modeli olarak gıda bankacılığı Mehmet Emin Okur HV 696.F6/O Ulusal sorun : ulusların kendi yazgısını tayin hakkı ve Rosa, Luxemburg HX 276/L Komünist parti manifestosu Karl, Marx HX 276/M Siyaset teorisine giriş Atilla Yayla JA 71/Y Küresel çağda siyasal sosyoloji : devlet ve topluma giriş Berch Berberoğlu JA 76/B Modern özerklik sistemleri : Dünya özerklik örnekleri Thomas Benedikter JC 327/B Sayfa: 4

5 Sivil itaatsizlik : kamu vicdanına çağrı Hannah Arendt JC 328.3/A Çokluk : İmparatorluk çağında savaş ve demokrasi Michael Hardt JC 423/H Faşizmin kitle psikolojisi Wilhelm Reich JC 481/R Diktatörlüğün psikolojisi Fathali M. Moghaddam JC 495/M İnsan hakları : teorisi ve hukuku Mustafa Erdoğan JC 571/E Türkiye de yerel yönetimlerde hizmet harcamalarına Recep Emre Eriçok JS 6953.A2/E Mali yerinden yönetim : teori, kavramsal açıklamalar ve JS 6953.A3/M Devletler hukuku Enver Bozkurt JX 1580.A2/B Ortak zenginlik Michael Hardt JZ 1318/H The new Oxford companion to law K 48/N Uluslararası insan hakları hukukunda vicdani red ve Özgür Heval Çınar K 4734.C6/Ç İslam iletişim hukuku Ali Türkmen KBP 144/T Roma hukuku dersleri : tarihi giriş, hukuk tarihi, genel Bülent Tahiroğlu KJA 147/T Münchener Kommentar zum Aktiengesetz : band 3: : KK /M Münchener Kommentar zum Aktiengesetz : band 3: : KK /M Türk hukuk tarihi M. Akif Aydın KKX 120/A Türk hukuk tarihi M. Akif Aydın KKX 120/A Hukukun temel kavramları İsmail Kayar KKX 120/K Hukuksal ve finansal açıdan factoring Mahmut Vefa Toroslu KKX 816.5/T Milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında Berk Demirkol KKX 858/D Milletlerarası özel hukukta finansal kiralama (leasing) Merve Acun Mekengeç KKX 888.3/M Türkiye'de bankacılık sisteminin yasal düzenlemeleri : Aysel Gündoğdu KKX 940.A3/G sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre anonim Necla Akdağ Güney KKX 1050/G Sermaye şirketlerinin denetimi M. Kamil Mutluer KKX /M Türk marka hukuku Uğur Çolak KKX 1220/Ç Toplu iş hukuku A. Can Tuncay KKX 1376/T Sosyal güvenlik hukuku dersleri A. Can Tuncay KKX 1472/T Hukuk bürosu yönetimi : temel ilkeler ve uygulamalar Reşat Eraksoy KKX 1633/E Ekonomik kamu yararı kavramının Türk idare Halit Uyanık KKX 2720/U A'dan Z'ye kentsel dönüşüm : kentsel dönüşüm ile ilgili Kiraz, Ali Güvenç KKX 3062/K Türk medeni hukukunda organ ve doku nakline ilişkin Selin Sert KKX 3116/S Üniversitelerde yönetici el kitabı : açıklamalar - yargı İlyas Doğan KKX 3147/D Kitle iletişim hukuku Kayıhan İçel KKX 3482/İ İçel ceza hukuku : genel hükümler II Kayıhan İçel KKX 3794/İ Karşılaştırmalı ceza hukuku yasaları (AY - TCK - CMK - Kayıhan İçel KKX 3794/İ Yorumluyorum II : ceza hukuku perspektifinden güncel Ersan Şen KKX 3794/Ş İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi eğitim bilimleri L 107/İ Eğitimde rehberlik hizmetleri : gelişimsel yaklaşım Binnur Yeşilyaprak LB /Y Bilişsel psikoloji ve öğretim Roger Bruning H. LB 1060/B Tez nasıl yazılır Rowena Murray LB 2369/M Yükseköğretimin küreselleşen aktörleri : uluslararası LB T9/Y Öğretim ilke ve yöntemleri LC 94.T9/Ö Yetişkin eğitimlerinde oyun Mürvet Gülseven LC 5256.T9/G Gotik mimarlık ve skolastik felsefe : ortaçağda sanat, Erwin Panofsky NA 440/P Sedad Eldem ile söyleşiler NA 1373.E44/S Yapı Murat Soygeniş NA 2700/S Oteller : 7 ülkeden 26 mimari anlayış 26 otel NA 7800/O Grafik tasarımda imge Gavin Ambrose NC 998.4/A İzzet Ziya : edebiyatı tuvalle buluşturan ressam ND 873.İ99/İ Medya ve din P 94/M Bir propaganda silahı olarak basın : dünyada ve Onur Öymen P 96.P722/Ö İletişim araştırmalarında göstergebilim : yazınsaldan P 99/İ Fundamentals of English grammar : with answer key Betty Schrampfer Azar PE 1128/A Uysal kız Fyodor Dostoyevsky PG 3327.T9/U Sayfa: 5

6 Yeraltından notlar Fyodor Mihayloviç PG 3327.T9/Z Farsça : konuşma, çeviri tekniği, sözlük : Farsça-Türkçe, Mehmet Kanar PK 6235/ Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : üç damla PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : binbir PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : Mesnevi PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler : büyük PK 6235/F Farsça öğrenim seti : çözümlü Farsça metinler PK 6235/F Çözümlü Farsça metinler Mehmet Kanar PK 6235/K Hikaye tahlilleri Mehmet Kaplan PL 240/K Çınar gölgesi : Denizli Ege aşıklar bayramı Mustafa Çetin PL 247.D46/Ç Güneş doğudan doğar Sabiha Ateş Alpat PL 248.A4738/G Gölge Taha Sefa Aydın PL 248.A9356/G Yolculuk Taha Sefa Aydın PL 248.A9356/Y65 [t.y] Gül devrimi Mahmut Avcı PL 248.A93563/G Kalbimde bir yara : Bozcaada Tolga Aydoğan PL 248.A936/K Bir kentin buruk rüzgarları Hüsnü Bala PL 248.B3534/B Elde var üçün biri Bayan Takıntı PL 248.B39/E Kut'ül Amare Osmanlı'nın son zaferi İsmail Bilgin PL 248.B5545/K Sürgündeki rüzgar : toplu şiirler Şeref Bilsel PL 248.B557/S Aşk ın sen hali Cemal Şenol Can PL 248.C363/A Gönül teli İbrahim Çiçek PL 248.C53/G Ağlatan kahkaha Berin Darılmaz PL 248.D375/A Ayşe ye mektuplar : bir 68 liden şiirler Mehmet Demir PL 248.D46576/A Damdaki yıldızlar Derya Deniz Dinç PL 248.D5633/D Hızır makamı Akif Doğrul PL 248.D67/H Eksik kırlangıç Bünyamin Durali PL 248.D873/E Dünya nın sonu (Yiğit in günlüğü) Gül Durusel PL 248.D878/D Kızıl atın süvarisi Hasan Erdem PL 248.E7347/K Hayata dair S. Canay Göker PL 248.G654/H Parpali Hakan Güzeldere PL 248.G89/P Cehennem kraliçesi Selim İleri PL 248.İ447/C Mevsimler Ali Kılıç PL 248.K55533/M Düş gibi : şiirler Muzaffer Kılıç PL 248.K55536/D Nessahira Esin Kıroğlu PL 248.K576/N Şiirlerle Denizli Şerif Kutludağ PL 248.K8858/A İskambil destesi Murathan Mungan PL 248.M86/İ Gidenin ardından Serhat Öcal PL 248.Ö23/G Aşk hep yenidir Kaya Özkuş PL 248.Ö958/A Yanılsamalar meyhanesi Bekir Sıtkı Sezer PL 248.S49/Y Devlerin savaşı : Yıldırım Beyazid - Timurlenk Okay Tiryakioğlu PL 248.T57/D Yağmuru bekleme odası Yusuf Uğur Uğurel PL 248.U38/Y Taksim...Taksim... H. Hüseyin Yalvaç PL 248.Y358/T Siyah zamanlar Behçet Yani PL 248.Y365/S Sevgisiz Sertap Yar PL 248.Y377/S Unut gitsin Şahin Yılmaz PL 248.Y55639/U den günümüze haziran direnişinde aşk Atilla Yüceak PL 248.Y8343/A Dizierkil ailede baba rolü : ekranın kısa tarihi - 2 Sema Karabıyık PN S4/K Türk'ün dizi ile imtihanı : ekranın kısa tarihi -1 Sema Karabıyık PN S4/K yılın 100 Türk filmi Atilla Dorsay PN T9/D Film çözümlemesine giriş : anlatı sinemasında teknik ve Michael Ryan PN 1994/R Sinemada diyalektik kurgu : (filmin dili) Cengis T. Asiltürk PN 1995/A Film biçimi : film teorisi üzerine denemeler Sergei Eisenstein PN 1995/E Film duyumu Sergei Eisenstein PN 1995/E Sayfa: 6

7 Gerilla filmcinin el kitabı : dijital film yapımı için temel Chris Jones PN P7/J Sevginin sonsuz dansı Shirley Maclaine PN 2287.M18/A Yeni medya ve gazetecilik John V. Pavlik PN 4784.E53/P Osmanlı modernleşmesi gazetecilik ve edebiyat Ali Budak PN 5355.T9/B Peggy Sue ve hayaletler : uçurumdaki kelebek Serge Brussolo PQ 2662.R8565/P Mansfield park Jane, Austen PR 4034/M Unutulan kraliçe Vanora Bennett PR 6102.E666/B Amaç : sürekli iyileştirme süreci Eliyahu M., Goldratt PR G64/G Denizkızının deliliği Jim C. Hines PS 3558.I366/M Sır yumağı Susan McBride PS 3563.C33363/S Gösteri peygamberi Chuck Palahniuk PS 3566.A4554/S Şeytanı uyandırma John Verdon PS 3622.E736/L Gözlerini sımsıkı kapat John Verdon PS 3622.E736/S İntikamın güzel yüzü Tracey Devlyn PZ 7.D48/L Vampir günlükleri : avcılar : vol. 3 : kaderin yükselişi L. J. Smith PZ 7.S6537/V Arayış A.P. Stephens PZ 7.S74/W45 [t.y.] Yaralı H. M. Ward PZ 7.W37/D Kaos Leonard Smith Q 172.5/S Emergence, complexity, and self-organization : Q E44/E Soyut matematik Ali Dönmez QA 37.2/D PHP ile e-ticaretin kapıları Ümit Tunç QA P224/T Veri tabanı sistemleri Ünal Yarımağan QA 76.9.D32/Y Veri tabanı sistemleri Ünal Yarımağan QA 76.9.D32/Y Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler İsmet Doğan QA 278.8/D İşletme, iktisat, yaşam bilimleri ve sosyal bilimler için A.Mond Barnett QA 303/B Analitik geometri Salim Yüce QA 551/Y Genel topoloji (ders kitabı) Şaziye Yüksel QA 611/Y Metric spaces of fuzzy sets : theory and applications Phil Diamond QA /D Comparative gene finding : models, algorithms, and Marina Axelson-Fisk QH 447/A T.C. Sağlık Bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2011 RA T9/T Türkiye de kadın sağlığı politikaları forumları RA /T Sağlık turizmi RA 793.5/S Birey odaklı psikoterapiler David J. Cain RC 481/C Karakter analizi Wilhelm Reich RC 504/R Alzheimer hastası ile yaşamak : günlük yaşam ve RC 523/A Bebek bakımı ve sağlığı Sevda Salihoğlu Dursun RJ 61/D Nanogelecek : nanoteknolojinin yarını J. Storrs Hall T 174.7/H Nanobilim ve nanoteknoloji Fevzi Köksal T 174.7/K GPU Pro3 : advanced rendering techniques T 385/G GPU gems 2 : programming techniques for T 385/G Image processing for computer graphics and vision Luiz Velho T 385/V Practical rendering and computation with Direct3D 11 Jason Zink T 385/Z Fuar standı ve sergileme tasarımları 2010 = Fair stands & T 396.5/F Mühendislik ekonomisi : prensipler ve uygulamalar Osman Okka TA 177.4/O Mathematical problems in image processing : partial Gilles Aubert TA 1637/A Temel elektronik ve robotlar Ziya Bahtiyar TJ 211/B Otomatik kontrol sistemleri Mehmet Önder Efe TJ 213/E Kren yollarının tasarımı Alpay Özgen TJ 1363/Ö Temel elektrik elektronik Hüseyin Demirel TK 454/D Devre analizi 1 Mehmet Önder Efe TK 454/E Meslek yüksekokulları ve fakülteler için alternatif akım Hasan Selçuk Selek TK A48/S Elektrik makineleri A. E. Fitzgerald TK 2181/F Aydınlatma tasarımı ve proje uygulamaları Adem Ünal TK 4161/Ü Tubes : internetin merkezine yolculuk Andrew Blum TK I57/B Sayfa: 7

8 Temel ve ileri düzeyde dijital elektronik Hüseyin Demirel TK 7868.D5/D Sayısal elektronik M. Kaya Yazgan TK 7868.D5/Y Meslek yüksekokulları ve fakülteler için elektronik 1 Hasan Selçuk Selek TK 7870/S Anten teorisi : analiz ve tasarım Costantine A. Balanis TK /B Introduction to pattern recognition : a MATLAB approach TK 7882.P3/I Statistical learning and pattern analysis for image and Nanning Zheng TK 7882.P3/Z Control of color imaging systems : analysis and design Lalit K. Mestha TK 8315/M Dijital görüntü düzenleme & özel efektler : fotoğrafçılar Michael Freeman TR 267/F Sinematografi : görüntü yönetmenliği Mike Goodridge TR 850/G Real-time shadows TR 897.7/R Üretim işlemler yönetimi Osman Demirdöğen TS 155/D Üretim yönetimine giriş İsmail Duymaz TS 155/D Fabrika organizasyonu ve yönetimi : üretim sistemleri, Nezihi Özkan TS 155/Ö Üretim yönetimi Aykut Top TS 155/T Üretim yöntemleri ve imalat teknolojileri TS 155/Ü Üretim / işlemler yönetimi : temel kavramlar Hilmi Yüksel TS 155/Y SAP PP üretim planlama modülü Selçuk Aslan TS 176/A Endüstri mühendisleri için imalat süreçleri Doğan Erol TS 183/E Moda tasarımında koleksiyon geliştirme Colin Renfrew TT 507/R Moda tasarımında araştırma ve tasarım Simon Seivewright TT 507/S Moda tasarımının temelleri Richard Sorger TT 508/S Moda illüstrasyonları : ilham ve teknik Anna Kiper TT 509/K Sizin için pişirdiler : ünlü şeflerin mutfağından sofranıza Cüneyt Ayral TX 725.T9/A Konaklama işletmelerinde ön büro işlemleri ve yönetimi Nevzat Eraslan TX M27/E Konaklama işletmelerinde çağdaş kat hizmetleri yönetimi Oya Aytemiz Seymen TX 928/S II. ulusal okul kütüphanecileri konferansı : bilgi Z 675.S3/U Sayfa: 8

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ?

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? Uluslararası elektromekanik taahhüt projelerinde kendisini kanıtlamış olan BİRLEŞİM GRUP, global bir marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde çalışmalarına

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:03.01.201 SAYI: 1016 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Üye Üye Üye Raportör Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ K Ü R E S E L R E K A B E T İ Ç İ N AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ Altın Sponsor Bronz Sponsor MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sütlüce Mh. İmrahor Caddesi, No:28 34445 Beyoğlu

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz herkesi çocuklardan yana taraf olmaya çağırıyoruz I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ KONGRE PROJESİ Çocu ların Cumhuriyeti için çocuk hakları Çocuk Vakfı Broşür Dizisi : 21 Kongre Broşür

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz. ANKARA BAROSU

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERSLER ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN LER SINIF KODU ADI Z / S TE PR KR AKTS İ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI ADALET 1 ADA101 Anayasa Hukuku Bilgisi

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı.

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. Konuşmacı isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. İndeks Konuşmacı Ajansı Kataloğu pdf dokümanının çözünürlüğü,

Detaylı

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI Ekim 2013 Sayı: 39 İçindekiler ekim 13 5 7 BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? 10 9 10 12 14 16 18 22 30 36 38 42 50 DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE 5. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARIN ÇEKİM ALANINDA

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARIN ÇEKİM ALANINDA Koç Topluluğu Yayını Ekim 2012 Sayı 394 BizdenHaberler TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARIN ÇEKİM ALANINDA Global ekonomiye ilişkin belirsizlikler sürerken Türkiye yabancı yatırımcılar için cazip ülke olma özelliğini

Detaylı

03- Erdal ARLI nın muafiyeti hk. Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı nın 07.06.2006 tarih ve 183 sayılı yazısı okundu.

03- Erdal ARLI nın muafiyeti hk. Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı nın 07.06.2006 tarih ve 183 sayılı yazısı okundu. T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 01- Haldun İZCİ nin başka Üniversiteden ders alma isteği Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Detaylı