Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Mali Tablolar ve Özet Dipnotları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Mali Tablolar ve Özet Dipnotları"

Transkript

1 Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Mali Tablolar ve Özet Dipnotları

2 İçindekiler Sayfa Ara dönem konsolide bilanço 2-3 Ara dönem konsolide gelir tablosu 4 Ara dönem konsolide kapsamlı gelir tablosu 5 Ara dönem konsolide özkaynak değişim tablosu 6 Ara dönem konsolide nakit akım tablosu 7 Ara dönem konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar 8-37

3 31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Konsolide gelir tablosu (Para birimi Bin Türk Lirası (TL)) Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnot Varlıklar referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar 9, Diğer alacaklar Stoklar Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar Diğer dönen varlıklar Müşterek yönetime tabi ortaklıklarının dönen varlıklar içindeki payı Satış amacıyla elde tutulan varlıklar Duran varlıklar Ticari alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar - - Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Şirket Şirket in müşterek yönetime tabi ortaklıkları içindeki payı Maddi olmayan duran varlıklar Müşterek yönetime tabi ortaklıklarının duran varlıklar içindeki payı Şerefiye Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar İlişikte 8 ile 37 nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (2)

4 31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Konsolide gelir tablosu (Para birimi Bin Türk Lirası (TL)) Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnot Yükümlülükler referansları Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Finansal kredilerden borçlar Finansal kiralama işlemlerinden borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar 9, Diğer borçlar Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karşılıkları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Müşterek yönetime tabi ortaklıklarının kısa vadeli yükümlülükler içindeki payı Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara ilişkin yükümlülükler - - Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Finansal kredilerden borçlar Finansal kiralama işlemlerinden borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Ertelenen vergi yükümlülüğü Diğer uzun vadeli yükümlülükler Müşterek yönetime tabi ortaklıklarının uzun vadeli yükümlülükler içindeki payı Özkaynaklar Ana ortaklığa ait özkaynaklar Yasal ödenmiş sermaye Ödenmiş sermaye düzeltmesi Değer artış fonları Yabancı para çevrim farkları ( ) ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karı Net dönem karı Azınlık payları Toplam yükümlülükler İlişikte 8 ile 37 nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

5 31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Konsolide gelir tablosu (Para birimi Bin Türk Lirası (TL)) Sürdürülen faaliyetler Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmemiş Dipnot referansları 31 Mart Mart 2009 Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) 4 ( ) ( ) Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 4 (27.802) (35.115) Genel yönetim giderleri (-) 4 (52.016) (54.195) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 4 (9.656) (1.117) Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararındaki paylar 4 - (65) Finansal gelirler Finansal giderler (-) 4 (66.639) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net 4,17 (43.130) ( ) - Dönem vergi gideri (-) 4,17 (28.559) (41.240) - Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 4,17 (14.571) (71.168) Sürdürülen faaliyetler dönem karı Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı - - Dönem karı Dönem kar/zararının dağılımı Azınlık payları Ana ortaklık payları Hisse başına kazanç - intifa senetleri adi hisse senedi (tam Kr) 3 0,10 0,06 Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç - intifa senetleri adi hisse senedi (tam Kr) 3 0,10 0,06 Ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısı (1 kuruştan ortalama hisse senedi) İlişikte 8 ile 37 nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

6 31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Konsolide kapsamlı gelir tablosu (Para birimi Bin Türk Lirası (TL)) Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmemiş Dipnot referansları 31 Mart Mart 2009 Dönem karı Diğer kapsamlı gelir Finansal varlıklar değer artış fonundaki artış/(azalış) Finansal varlık satışları nedeniyle değer artış fonundan çıkışlar (774) (2.890) Finansal riskten korunma fonundaki değişim Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Vergi öncesi diğer kapsamlı gelir Diğer kapsamlı gelirle ilgili ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 14 (210) (1.603) Diğer kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelir Kapsamlı gelirin dağılımı Azınlık payları Ana ortaklık payları İlişikte 8 ile 37 nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

7 31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Konsolide özkaynak değişim tablosu (Para birimi Bin Türk Lirası (TL)) Değer artış fonları Yasal ödenmiş Sermaye UMS 21 e göre ödenmiş sermaye düzeltmesi (Yeniden değerleme fonu) (Finansal varlıklar değer artış fonu) Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıl karları Net dönem karı Ana ortaklığa ait özkaynaklar Azınlık payları Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2009 bakiyeleri (9.083) Diğer kapsamlı gelir/gider ( ) (2.907) Net dönem karı Toplam kapsamlı gelir/gider ( ) Yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara aktarılan yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden hesaplanan amortisman farkı (ertelenmiş vergi netlenmiş) - - (1.498) Geçmiş yıl karlarına transfer ( ) Sermaye çevrim farkı Temettü dağıtımı (17.708) (17.708) 31 Mart 2009 bakiyeleri (3.722) ( ) Ocak 2010 bakiyeleri ( ) Diğer kapsamlı gelir/gider Net dönem karı Toplam kapsamlı gelir/gider Yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara aktarılan yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden hesaplanan amortisman farkı (ertelenmiş vergi netlenmiş) - - (976) Geçmiş yıl karlarına transfer ( ) Sermaye çevrim farkı Konsolidasyon kapsamındaki değişikler - - (1.981) (1.260) Mart 2010 bakiyeleri ( ) İlişikte 8 ile 37 nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (6)

8 31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Konsolide nakit akım tablosu (Para birimi Bin Türk Lirası (TL)) Notlar 31 Mart Mart 2009 Vergi öncesi net kar İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile net kar arasındaki mutabakat : Amortisman ve itfa ve tükenme payları Kıdem tazminatı karşılığı, net Şüpheli alacak karşılığı Ertelenmiş elektrik satış gelirleri düzeltmesi Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan zararlar - 65 Faiz giderleri Faiz gelirleri (15.141) (10.945) Maddi duran varlık satış karı, net (1.390) (4.616) Stok değer düşüklüğü karşılığı (62) (539) Vadeli işlem gerçeğe uygun değer (geliri) / gideri, net 531 (2.484) İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit Varlıklar ve yükümlülüklerdeki değişim Ticari ve diğer alacaklar, net 8,9,15 (52.818) ( ) Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar Müşterek yönetime tabi ortaklıklarının dönen varlıklar içindeki payı Stoklar ( ) Diğer cari/dönen varlıklar Ticari ve diğer borçlar, net 8,9, Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri (34.537) Müşterek yönetime tabi ortaklıklarının yükümlülükler içindeki payı (68.961) (72.944) Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları 11, ( ) Ödenen vergi 17 (32.748) (35.369) Ödenen kıdem tazminatı (711) (275) İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişiklik ( ) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişi Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri Vadesi üç ayın üzerindeki vadeli mevduatlar Satılmaya hazır menkul kıymetler (43.401) (64.159) Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit Maddi duran varlık alımları (22.489) (82.875) Alınan faiz Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (4.153) ( ) Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit Kısa vadeli kredilerdeki net azalış (8.338) Alınan uzun vadeli krediler Ödenen uzun vadeli krediler (88.840) (50.220) Ödenen faiz (4.036) (12.567) Ana ortaklık dışı paylara ödenen temettüler - (17.708) Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (64.164) (50.541) Yabancı para çevrim farkları (25.641) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler İlişikte 8 ile 37 nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (7)

9 Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar 1. Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi (Enka İnşaat), Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 4 Aralık 1967 tarihinde İstanbul, Türkiye de kurulmuş ve tescil edilmiştir. Enka İnşaat ın şirket merkezi Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka Binası Beşiktaş, İstanbul dur. Tara Holding Anonim Şirketi ile Tara ve Gülçelik Aileleri nin kontrolünde olan Enka İnşaat hisselerinin %12,44 ü ve Enka İnşaat ın bağlı ortaklıklarından Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi (Pimaş) hisselerinin %15,33 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Enka İnşaat, 28 Haziran 2002 tarihinde %35,39 payla ortağı olan ve aynı zamanda %3,93 payla iştirak ettiği Enka Holding Yatırım Anonim Şirketi (Enka Holding) ile Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri hükümleri uyarınca, devralma yolu ile birleşme sonucunda aktif ve pasifi ile birlikte tüm mal varlıklarını bütün hakları ve yükümlülükleriyle tasfiyesiz olarak devralarak birleşmiştir. 29 Aralık 1972 tarihinde kurulmuş olan ve fiili faaliyet konusu sermaye şirketlerine mali yatırımlar yapmak olan Enka Holding in yatırımda bulunduğu şirketler de bu birleşme sonrası Enka İnşaat bünyesi altında toplanmıştır. Enka İnşaat, bağlı ortaklıkları, şube benzeri yabancı işletmeleri ve konsolide edilen müşterek yönetime tabi ortaklıklarıyla birlikte bundan sonra Şirket olarak tanımlanacaktır yılı ilk üç ayı içinde çalışan personelin ortalama sayısı beyaz yakalı ve mavi yakalı olarak sırasıyla ve dır ( ve ). Şirket beş ana coğrafi bölgede şube benzeri işletmeleri, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte faaliyet göstermektedir: i. Türkiye de yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde hizmet vermekte olup, bu inşaat faaliyetleri arasında inşaatını ve işletmesini yaptığı doğalgazla çalışan elektrik enerjisi üreten termik güç santralleri, endüstriyel ve sosyal binalar ve otoyol inşaatları yer almaktadır. ii. iii. iv. Rusya, Ukrayna, Tacikistan ve Kazakistan da inşaat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Moskova Rusya da, gayrimenkul yatırımı ve geliştirilmesi konularında da faaliyet göstermektedir. Ayrıca yine Rusya da hipermarketler ve alışveriş merkezleri inşaatı ve işletmesi ile ilgilenmektedir. Afrika daki inşaat faaliyetlerini Libya, Burundi ve Cibuti de devam ettirmektedir. Asya daki inşaat faaliyetlerini Arabistan ve Umman da devam ettirmektedir. v. Avrupa daki faaliyetleri inşaat ve ticari aktivitelerden oluşmakta olup, bu faaliyetler Romanya, Arnavutluk, Hollanda, İsviçre, Almanya ve Bosna Hersek te sürdürülmektedir. 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar Finansal tabloların sunum esasları Şirket in konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlanmıştır. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardı uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem konsolide finansal tablolar, yıllık finansal tablolara nazaran tüm bilgi ve dipnotları içermediğinden 31 Aralık 2009 tarihli yıllık finansal tablolarla beraber değerlendirilmelidir. (8)

10 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK nın Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca halka açık işletmeler 1 Ocak 2008 den itibaren finansal tablolarını, söz konusu Tebliğ de öngörüldüğü üzere, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS) uygun olarak hazırlamaya başlamıştır. Enka İnşaat, Türkiye de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Enka İnşaat ve Pimaş için), Türkiye de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Yurtdışında faaliyet gösteren, bağlı ortaklıklar, şube benzeri işletmeler ile müşterek yönetime tabi ortaklıklar ise, ticari sicillerinin kayıtlı olduğu ülkelerde geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutmaktadırlar. Konsolide finansal tablolar Enka İnşaat ın ve bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yasal kayıtlarına dayandırılarak ve farklı muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenen finansal tablolarına, SPK Finansal Raporlama Standartları na uygunluk sağlaması amacıyla, bazı düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yansıtılmak suretiyle hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, tam, oransal ve özkaynak yöntemi ile konsolidasyon muhasebesi yapılması, inşaat faaliyetleri gelirlerinin ilgili sözleşmenin tamamlanma oranı metodu ile finansal tablolarına yansıtılması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, bina ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, ertelenmiş vergi hesaplaması, alacak, borç ve diğer yükümlülüklerin iskonto edilmesi, kıdem tazminatı ve diğer karşılıkların hesaplanmasıdır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun bedelinden gösterilen satılmaya hazır finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi varlıklar içinde yer alan arsa ve binalar haricinde, tarihi maliyet esasına göre düzenlemiştir. Ara dönem konsolide finansal tablolar 11 Mayıs 2010 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmıştır. Genel Kurul ve bazı düzenleyici organların yasal finansal tabloları yayımlandıktan sonra değiştirme yetkileri vardır. İşlevsel ve sunum para birimi Şirket in sunum para birimi Türk Lirası (TL) dır. Şirket in hazırlanan ekteki finansal tabloları ve karşılaştırma amacıyla sunulan geçmiş yıl rakamları Türk Lirası (TL) olarak sunulmuştur (1 YTL=1 TL). ABD Doları, Enka İnşaat operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka bir deyişle Enka İnşaat operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. ABD Doları ayrıca, Enka İnşaat için önem arz eden durum ve olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Enka İnşaat ın satın alma ve satış fiyatları ile esas hizmet ve ürünleri çoğunlukla ABD Doları cinsinden belirlenmekte olup borçlanma cinsi ve ilgili borçlanma giderlerinin büyük bir çoğunluğu da ABD Doları dır. Bu yüzden Enka İnşaat, finansal tablo kalemlerinin işlevsel para biriminin UMS 21 Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri uyarınca ABD Doları olmasına karar vermiştir. UMS 21 uyarınca, işlevsel para birimi ABD Doları olan Enka İnşaat ve bazı yurtdışı bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetim ortaklıklarının bilanço kalemleri TL olarak sunulurken ilgili bilanço tarihindeki ABD Doları/TL kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise işlemlerin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur) veya ilgili dönemin ortalama kuruyla değerlenir. Bu çevrimden doğan çevrim karı/zararı, özkaynaklar altında oluşan yabancı para çevrim farkları hesabında yer alır. Şirket in Rusya da faaliyet gösteren yabancı bağlı ortaklıklarından Moskova Krasnye Holmy (MKH), Opened Joint- Stock Company Mosenka (Mosenka) ve Limited Liability Company Enka TC (Enka TC, eski adıyla Limited Liability Company Ramenka ) nin işlevsel para birimi Ruble; Kazakistan, Romanya ve Arnavutluk ta kurulmuş olan müşterek yönetime tabi ortaklıkların, Rusya nın Perm şehrinde devam etmekte olan enerji santrali projesinin ve Hollanda da kurulmuş olan şirketlerin işlevsel para birimi Euro dur. Şirket in Türkiye de faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklıklarının işlevsel para birimi ise TL dir. Bu şirketler işlevsel para birimi cinsinden Enka İnşaat a raporlama yapmakta olup bilanço kalemleri bilanço tarihindeki sırasıyla Ruble/ABD Doları, Euro/ABD Doları ve TL/ABD Doları kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise sırasıyla Ruble/ABD Doları, Euro/ABD Doları ve TL/ABD Doları yıllık ortalama kurlarıyla çevrilmektedir. (9)

11 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Bu çevrimden doğan çevrim karı/zararı, özkaynaklar altında oluşan yabancı para çevrim farkları hesabında yer almaktadır. Enka İnşaat ın yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının, müşterek yönetime tabi ortaklıklarının ve şube benzeri yabancı işletmelerinin konsolide finansal tablolarda gösteriminde izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir: Şube benzeri işletmelerin işlemleri ana ortaklığın işlemleri gibi değerlemeye tabi tutulur. Bu çerçevede şube benzeri işletmelerin, bağımsız yabancı işletme niteliğinde olan bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların ABD Doları olarak hazırlanan finansal tablolarındaki parasal ve parasal olmayan kalemler bilanço tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. Gelir ve gider kalemleri, yıl içinde düzenli olarak dağıldığı için yıllık ortalama kurlar üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları, konsolide bilançoda özkaynaklar hesap grubu altında Yabancı para çevrim farkları hesabında izlenmektedir. Özkaynak kalemleri de bilanço tarihinde geçerli olan T.C. Merkez bankası döviz alış kurları üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. Konsolidasyona dahil olan yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şube benzeri işletmelerin ve bağımsız yabancı işletmelerin özkaynakları ile ilgili ortaya çıkan çevrim farkları yine özkaynak hesap grubu altında Yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK nın varolan verilere dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle, işlevsel para birimi TL olan ve Türkiye de faaliyet gösteren konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin finansal tabloları en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, bu şirketlerin 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihli bilançolarında yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır. 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 ve konsolide finansal tabloların onaylandığı tarihler itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir: 11 Mayıs 2010 ABD Doları 1, , , Euro 1, , , Rus Rublesi 0, , , Önceki dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolara yapılan sınıflamalar 31 Mart 2009 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide gelir tablosunda genel yönetim giderleri hesabında bulunan, kira gelirleri ile ilgili TL tutarındaki direk maliyetler satışların maliyeti hesabına sınıflanmıştır. (10)

12 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Önemli muhasebe politikalarının özeti Şirket in ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen ve 1 Ocak 2010 dan itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin uygulanması dışında 31 Aralık 2009 da sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır. Şirket in finansal tablolarının onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış ve 1 Ocak 2010 tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olan ve Şirket tarafından erken uygulama yoluna gidilmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir: Mart 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Mart 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar: UFRS 1 (Değişiklikler) UFRS nin İlk Olarak Uygulanması Diğer İstisnai Durumlar UFRS 2 (Değişiklik) Hisse Bazlı Ödemeler Grubun Nakit Olarak Ödediği Hisse Bazlı Anlaşmalar UFRS 3 (2008) İşletme Birleşmeleri UFRS 5 (2008 ve 2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler UFRS 8 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Faaliyet Bölümleri UMS 1 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Mali Tabloların Sunumu UMS 7 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Nakit Akım Tablosu UMS 17 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Finansal Kiralamalar UMS 27 (2008) Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar UMS 36 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelerdeki değişiklikler) Varlıklarda Değer Düşüklüğü UMS 38 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Maddi Olmayan Duran Varlıklar UMS 39 Finansal Araçlar Standardındaki Değişiklikler: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Finansal Riske Karşı Korunmaya Uygun Kalemler UFRYK 9 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi UFRYK 16 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Yurtdışındaki Net Bir Yatırımın Finansal Riske Karşı Korunması UFRYK 17 Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı Mart 2010 itibariyle henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanması Şirket tarafından benimsenmemiş standartlar ve yorumlar UFRS 1 (Değişiklikler) UFRS nin İlk Olarak Uygulanması Diğer İstisnai Durumlar 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1 standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu açısından UFRS leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. UFRS 9 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009 da UFRS 9 un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 un yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların, işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. UMS 24 (2009) İlişkili Taraf Açıklamaları Kasım 2009 da UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları güncellenmiştir. Standarda yapılan güncelleme, devlet işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Mali Tabloların Sunumu UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler mali tablo hazırlayan bir işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleştirilme işlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebeleştirilmekteydi ancak bu değişiklikler, belirli şartların karşılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. (11)

13 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden işletmeler bu değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca, isteğe bağlı peşin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleştirilir. UFRYK 19 Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. Muhasebe politikaları uygulanırken alınan önemli kararlar Şirket, sona eren ara hesap dönemi boyunca muhasebe politikalarının uygulanması sırasında 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmış olan kararları uygulamaya devam etmiştir. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen değerlendirmeler, varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımların başlıcaları aşağıdaki gibidir. a) UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri kapsamında projelerin toplam tahmini maliyetlerinin ve proje karlılıklarının belirlenmesi, ve zararla biteceği öngörülen projeler için zarar karşılığı hesaplaması (Not 10), b) UMS 40 kapsamında yatırım amaçlı gayrimenkullerin ve UMS 16 kapsamında arsa ve arazilerin gerçeğe uygun değerlerinin tespit edilmesi, c) Finansal varlıklar üzerindeki değer düşüklüklerinin tahmini, d) Taşınan vergi zararları üzerinden ertelenmiş vergi varlığı gelecek yıllarda söz konusu vergi zararlarının indirilebileceği vergilendirilebilir karın oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti haline kayıtlara alınmaktadır. Kayıtlara alınacak ertelenen vergi varlığı tutarının tespiti, ilerideki dönemlerdeki vergilendirilebilir karın tutarı ve zamanlaması konularında önemli tahminler ve yönetim değerlendirmeleri yapılmasını gerektirir, e) Şirket yönetimi maddi ve maddi olmayan varlıkların faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur. Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek değerlendirmeler aşağıdaki gibidir: a) Satılmaya hazır finansal varlıklar üzerindeki önemli derecede değer düşüklüklerinin olup olmadığının tahmini, b) Şerefiyenin elden çıkarılan varlıklarla ilişkilendirilen kısmının hesaplanması. (12)

14 3. Hisse başına kazanç Hisse başına kazanç, cari dönem net karının ara dönem boyunca işlem gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye de şirketler yeniden değerleme artış fonundan veya birikmiş karlardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedi dağıtımı yoluyla sermayelerini arttırma hakkına sahiptir. Hisse başına kazanç hesaplanması sırasında söz konusu artırımlar temettü olarak dağıtılan hisse senetleri olarak kabul edilmişlerdir. Sermayeye eklenen kar payı dağıtımları da aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanırken bu tür hisselerin tüm yıl boyunca dolaşımda olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple hisse başına düşen karı hesaplamakta kullanılan hisse adedinin ağırlıklı ortalaması geriye dönük etkiler de göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 31 Mart Mart 2009 Hisse başına kazanç - adi hisse senedi (tam Kr olarak) 0,10 0,06 - intifa senetleri (*) Kr nominal bedelli hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedi - adi hisse senetleri intifa senetleri (*) Ara dönemler itibariyle kar dağıtım kararı alınmadığı için intifa senetlerinin payı hesaplanmamıştır. 4. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar Şirket in iş faaliyetleri sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Şirket operasyonel olarak inşaat, gayrimenkul kiralama, ticaret ve üretim, ve enerji faaliyetlerini dört coğrafi bölgede yürütmektedir: (a) İş sahaları : İnşaat Gayrimenkul kiralama 31 Mart 2010 Ticaret ve üretim Enerji Eliminasyon Toplam Satış gelirleri Bölüm içi satış gelirleri (11.222) - Satışların maliyeti ( ) (26.859) ( ) ( ) - ( ) Bölüm içi satışların maliyeti (8.120) - (906) (117) Brüt kar (2.079) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (2.120) (8.685) (16.997) - - (27.802) Genel yönetim giderleri (18.395) (18.663) (14.766) (2.272) (52.016) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (8.709) (1.142)(*) (743) (133) (9.656) Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler (5.208) Finansal giderler (-) (52.461) (3.764) (5.495) (9.094) (66.639) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net (9.859) (11.438) (534) (21.299) - (43.130) Dönem vergi gideri (-) (6.789) (8.924) (5.798) (7.048) - (28.559) Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) (3.070) (2.514) (14.251) - (14.571) Sürdürülen faaliyetler dönem karı (*) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin diğer faaliyet giderlerini içermektedir. (13)

15 4. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı) İnşaat Gayrimenkul kiralama 31 Mart 2010 Ticaret ve üretim Enerji Toplam Varlıklar ve yükümlülükler (**) Bölüm varlıkları İştirakler Dağıtılmamış varlıklar Toplam varlıklar Bölüm yükümlülükleri Dağıtılmamış yükümlülükler Toplam yükümlülükler Diğer bölüm bilgileri Yatırım harcamaları (giderleri) Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Toplam yatırım harcamaları Amortisman gideri İtfa payları (**) Bölümler arası eliminasyon sonrası rakamlardan oluşmaktadır. İnşaat Gayrimenkul kiralama 31 Mart 2009 Ticaret ve üretim Enerji Eliminasyon Toplam Satış gelirleri Bölüm içi satış gelirleri (29.529) - Satışların maliyeti ( ) (20.126) ( ) ( ) - ( ) Bölüm içi satışların maliyeti (25.512) - (2.659) (80) Brüt kar (1.278) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (5.820) (7.962) (21.333) - - (35.115) Genel yönetim giderleri (17.316) (16.730) (17.783) (3.936) (54.195) Diğer faaliyet gelirleri (7.307) Diğer faaliyet giderleri (830) (333)(*) (8.050) (1.117) Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar (65) (65) Finansal gelirler (2.425) Finansal giderler (-) ( ) (43.113) (15.379) (19.962) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (9.713) (182) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net (27.097) (22.329) (310) (62.672) - ( ) Dönem vergi gideri (-) (26.036) (13.988) (1.216) - - (41.240) Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) (1.061) (8.341) 906 (62.672) - (71.168) Sürdürülen faaliyetler dönem karı (10.023) (182) (*) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin diğer faaliyet giderlerini içermektedir. (14)

16 4. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı) İnşaat Gayrimenkul kiralama 31 Aralık 2009 Ticaret ve üretim Enerji Toplam Varlıklar ve yükümlülükler (**) Bölüm varlıkları İştirakler Dağıtılmamış varlıklar Toplam varlıklar Bölüm yükümlülükleri Dağıtılmamış yükümlülükler Toplam yükümlülükler Mart 2009 Yatırım harcamaları (giderleri) Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Toplam yatırım harcamaları Amortisman gideri İtfa payları (**) Bölümler arası eliminasyon sonrası rakamlardan oluşmaktadır. Şirket in faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin ölçülmesi ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında gerçekleştirilmektedir. (b) Coğrafi bölümler: Türkiye Rusya Federasyonu ve Kazakistan Avrupa (*) Kuzey Afrika ve Asya (*) Eliminasyon Konsolide 31 Mart 2010 Net satışlar Bölüm içi satışlar (11.222) - Bölüm varlıkları Yatırım harcamaları (15)

17 4. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı) Türkiye Rusya Federasyonu Kazakistan ve Tacikistan Avrupa (*) Kuzey Afrika ve Asya (*) Eliminasyon Konsolide 31 Mart 2009 Net satışlar Bölüm içi satışlar (29.529) - Bölüm varlıkları Yatırım harcamaları (*) Şirket, bölüm hasılatının, bölüm kar veya zararının (mutlak rakamının) veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerinin toplamına oranı %10 dan az olmasına rağmen, bilgi amaçlı bu bölümlere ait raporlamayı göstermiştir. 5. Nakit ve nakit benzerleri Kasa Banka-vadesiz mevduat Banka-vadeli mevduat Diğer hazır değerler Ara toplam Eksi: Vadesi üç aydan uzun bir yıldan kısa vadeli bloke mevduatlar (1.521) (16.563) Eksi: Vadesi üç aydan kısa bloke mevduatlar (10.651) (22.586) Nakit akım tablosuna göre nakit ve nakit benzerleri Vadesi üç aydan kısa olan vadeli mevduatlar Değişken faiz oranı ABD Doları Libor+%1,15 Libor+%1,15 Sabit faiz oranı ABD Doları %0,10-%6,00 %0,15-%3,50 Rus Rublesi %4,30-%6,35 %6,00-%7,50 Euro %0,15-%3,20 %0,20-%3,10 İngiliz Sterlini %0,40 - Türk Lirası %6,00-%9,75 %6,00-%11,00 Japon Yeni %0,30-%0,45 %0,15-%0,35 Çin Yuanı %1,71 %1,71 Vadesi üç aydan uzun olan vadeli mevduatlar ABD Doları Değişken faiz oranı - Libor+%1,15 ABD Doları Sabit faiz oranı - %3,00-%6,00, vadesi üç aydan fazla ve bir yıldan kısa olan vadeli mevduat yoktur. (31 Aralık TL) vadesi 3 aydan az olan vadeli mevduatlardan TL (31 Aralık TL ) bağlı ortaklığın banka kredisi kapsamında maddi teminat olarak verilmiş bloke tutarlardır. (16)

18 6. Finansal yatırımlar a) Kısa vadeli finansal yatırımlar 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket in kısa vadeli satılmaya hazır finansal yatırımlar olarak sınıflandırdığı vadesine bir yıldan kısa süre kalan borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetleri ve vadeli mevduatları ile kısa vadeli hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir: Efektif faiz oranı Tutar Efektif faiz oranı Tutar Satılmaya hazır finansal yatırımlar Özel sektör tahvilleri (uluslararası piyasalar) %0.26-% %0,42-%15, Yabancı devlet tahvilleri (uluslararası piyasalar) %0.15-% %0,02-%0, Hisse senetleri - (uluslararası piyasalar) (yerli piyasa) Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri - (yerli piyasa) %7.64-% %7,53-%11, Yatırım fonları - (uluslararası piyasalar) (yerli piyasa) Toplam b) Uzun vadeli finansal yatırımlar i) 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket in uzun vadeli satılmaya hazır finansal yatırımlar olarak sınıflandırdığı vadesine bir yıldan uzun süre kalan borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetleri ve mevduatları ile bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen hisse senedi yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir: Efektif faiz oranı Tutar Satılmaya hazır finansal yatırımlar Özel sektör tahvilleri (uluslararası piyasalar) %1.55-% %2,43-%7, Yabancı devlet tahvilleri (uluslararası piyasalar) %2.04-% %1,99-%8, Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri (yerli piyasa) %7.80- % %7,64-%9, Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri (uluslararası piyasa) %7.62-% %8,09-%9, Hisse senetleri Toplam Borçlanma aracı niteliğindeki finansal varlıkların en ileri vade tarihleri aşağıdaki gibidir: Özel sektör tahvilleri (uluslararası piyasalar) 10 Aralık Aralık 2038 Yabancı devlet tahvilleri (uluslararası piyasalar) 15 Şubat Aralık 2049 Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri: - (yerli piyasa) 13 Nisan Mayıs (uluslararası piyasalar) 14 Şubat Şubat 2034 (17)

19 6. Finansal yatırımlar (devamı) ii) 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket in satılmaya hazır finansal yatırımlar olarak bir yıldan uzun vadeli sınıflandırdığı hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir: İştirak oranı Tutar İştirak oranı Tutar Gerçeğe uygun değerle yansıtılan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) %1 den az %1 den az Türk Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) %1 den az 353 %1 den az 282 Maliyet değeri ile yansıtılan Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. %1, %1, Sınai Mali Yatırım Holding %1 den az 123 %1 den az 123 Diğer Toplam Finansal borçlar a) Finansal kredilerden borçlar 31 Mart 2010 Faiz oranı Döviz tutarı TL karşılığı Kısa vadeli Kısa vadeli banka kredileri Euribor + %2,25-%4,50 Euro Libor + %1.90-%1.90 ABD Doları %12.65-%13.00 TL JPY Kısa vadeli banka kredileri Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları Toplam kısa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli Eximbank kredileri Libor+%0,1-%4,26 ABD Doları OPIC kredisi %7,54-%7,90 ABD Doları Hermes kredisi Libor+%0,625 ABD Doları OND kredisi Libor+%0,70 ABD Doları ABN Amro kredisi Libor+%1,15 ABD Doları Hermes kredisi Euribor+(%1,21-%1,65) Euro Diğer uzun vadeli banka kredileri Libor+%1,30-%2,75 ABD Doları Euribor+%1,30-%4,70 Euro %0,75-%2,20 JPY Irak bağlantılı Eximbank kredileri ABD Doları Euro Eksi: Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları ( ) Eksi: Irak bağlantılı Eximbank kredisi Birleşmiş Milletler Yardım Komisyonu tarafından alınan (Not 8) (48.480) Toplam uzun vadeli finansal borçlar (18)

20 7. Finansal borçlar (devamı) 31 Aralık 2009 Faiz oranı Döviz tutarı TL karşılığı Kısa vadeli Kısa vadeli banka kredileri Euribor + %2,25-%4,25 Euro %12,65-%18,00 TL Kısa vadeli banka kredileri Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları Toplam kısa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli Eximbank kredileri Libor + %0,1-%4,26 ABD Doları OPIC kredisi %7,54-%7,90 ABD Doları Hermes kredisi Libor + %0,625 ABD Doları OND kredisi Libor + %0,70 ABD Doları ABN Amro kredisi Libor + %1,35 ABD Doları Hermes kredisi Euribor + (%1,21 - %1,65) Euro Diğer uzun vadeli banka kredileri Libor + %1,15-%7,78 ABD Doları Euribor + %1,30-%6,84 Euro %1,85-%6,45 JPY Irak bağlantılı Eximbank kredileri ABD Doları Euro Eksi: Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları ( ) Eksi: Irak bağlantılı Eximbank kredisi Birleşmiş Milletler Yardım Komisyonu tarafından alınan (Not 8) ABD Doları (31.863) (47.978) Toplam uzun vadeli finansal borçlar Irak ile ilişkili Eximbank kredileri hariç, uzun vadeli kredilerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: 1 yıldan az yıl yıldan fazla Eksi: Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları ( ) ( ) Toplam uzun vadeli finansal borçlar (19)

21 7. Finansal borçlar (devamı) b) Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 31 Mart 2010 Faiz oranı Döviz tutarı TL karşılığı Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısmı Libor+ %1,90 ABD Doları %3 Ruble Uzun vadeli Libor+ %1,90 ABD Doları %3 Ruble Finansal kiralama borçları toplam Aralık 2009 Faiz oranı Döviz tutarı TL karşılığı Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısmı Libor+ %1,90 ABD Doları %3 Ruble Uzun vadeli Libor+ %1,90 ABD Doları %3 Ruble Finansal kiralama borçları toplam c) Finansal kiralama taahhütleri 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, finansal kiralama ile ilgili borçların geri ödeme planları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 1 yıldan az yıl yıldan fazla Toplam finansal kiralama işlemlerinden borçlar Faiz (151) (168) Toplam finansal kiralama işlemlerinden oluşan borcun bugünkü değeri (20)

22 8. Ticari alacaklar ve borçlar a) Ticari alacaklar i) Kısa vadeli alacaklar Ticari alacaklar Ticari alacaklar reeskontu (-) (234) (313) İnşaat işlerinden alacaklar Vadeli çekler ve alacak senetleri Vadeli çekler ve alacaklar reeskontu (-) (1.499) (1.762) İşveren idare payı alacakları (*) Eksi : Şüpheli alacak karşılığı (41.184) (39.108) (*) İnşaat sözleşmelerinde tanımlı işin tamamlanmasına kadar veya bazı durumlarda daha uzun süreler zarfında müşteriler tarafından tutulan ve henüz vadesi gelmeyen ticari alacaklar işveren idare payı alacakları olarak nitelendirilmektedir. İnşaat işlerinden alacakların tahsilat süresi kontratın şartlarına göre değişmekte olup, bu süreler ortalama 30 ile bazı projelerde 120 gün arasında değişmektedir. ii) Uzun vadeli alacaklar Irak alacakları Vadeli çekler ve alacak senetleri Vadeli çekler ve alacak senetleri reeskontu (-) (786) (821) Ticari alacaklar Ticari alacaklar reeskontu (-) (28) (58) Irak alacaklarının Eximbank ın UNCC den tahsil ettiği kısmı 1 (*) (45.888) (45.410) Irak alacaklarının Eximbank ın UNCC den tahsil ettiği kısmı 2 (**) (48.480) (47.978) Irak alacakları karşılığı (80.781) (79.942) (*) Şirket in aldığı banka kredilerinin geri ödemesi için kullanılmıştır. (**) Eximbank ın kullandırılan krediler karşılığı tuttuğu kısmı içerir (21)

23 8. Ticari alacaklar ve borçlar (devamı) b) Ticari borçlar i) Kısa vadeli ticari borçlar Ticari borçlar Ticari borçlar reeskontu (-) (70) (70) Borç senetleri Borç senetleri reeskontu (-) (64) (65) Diğer ticari borçlar ii) Uzun vadeli ticari borçlar Ticari borçlar Diğer alacaklar ve borçlar a) Diğer alacaklar i) Kısa vadeli diğer alacaklar Kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir: İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 15) Verilen depozito ve garantiler Diğer alacaklar Toplam diğer alacaklar (22)

24 9. Diğer alacaklar ve borçlar (devamı) b) Diğer borçlar i) Kısa vadeli diğer borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 15) Alınan avanslar Alınan depozito ve garantiler Diğer borçlar Toplam diğer borçlar ii) Uzun vadeli diğer borçlar Alınan depozito ve garantiler Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar ve ilgili hakediş bedelleri Devam eden inşaat sözleşmeleriyle ilgili maliyetler Tahmini kazançlar Eksi : Dönem sonu itibariyle toplam faturalanan hakediş bedeli ( ) ( ) Yukarıdaki net bakiye ilişikteki konsolide bilançolarda aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: ( ) (93.805) Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (net) Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri (net) ( ) (96.156) ( ) (93.805) Şirket in, bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili olarak almış olduğu kısa ve uzun vadeli avansların toplam tutarı TL (31 Aralık ) dir. (23)

25 11. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler a) Kısa vadeli borç karşılıkları Maliyet karşılıkları Gider tahakkukları Dava karşılıkları Diğer borç karşılıkları b) Uzun vadeli borç karşılıkları Yoktur (31 Aralık 2009 Yoktur). 12. Taahhütler Operasyonel kiralama taahhütleri 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, Şirket in bağlı ortaklıklarından Enka TC nin finansal tablolarında yer almayıp, bir yıldan daha uzun vadeli iptal edilemez arsa kiralamalarıyla ilgili yıllık ödeme planları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 1 yıl içinde ödenecek ile 5 yıl içinde ödenecek yıldan sonra ödenecek Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket in konsolide finansal tablolarında yer almayıp, iptal edilemez faaliyet kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir; 1 yıldan az yıl yıldan fazla (24)

Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2009 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Mali Tablolar ve Özet Dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem konsolide bilanço 2-3 Ara dönem konsolide

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor 217-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.3.217 31.12.216

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı