CISA Exam Terminology List

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CISA Exam Terminology List"

Transkript

1 Abrupt changeover Acceptable use policy Acceptance testing Access control Access path Access rights Accountability Address Administrative controls Adware Alternative routing Analogue, analog Annual loss expectancy (ALE) Anonymous File Transfer Protocol (FTP) Antivirus software Application control Application layer Application program Application programmer Application service provider (ASP) Application tracing and mapping Artificial intelligence (AI) Asset provisioning lifecycle Asymmetric key (public key) Asynchronous attack Asynchronous transmission Attenuation Attribute sampling Audit evidence Audit objective Audit program Audit risk Audit trail Authentication Authorization Ani değişim (abrupt changeover) Kabul edilebilir kullanım politikası Kabul Testi Erişim Kontrolü Erişim Yolu Erişim Hakları Hesap verilebilirlik Adres Yönetsel kontroller Reklam destekli yazılım (adware) Alternatif yönlendirme Analog Yıllık kayıp beklentisi (ALE) Anonim Dosya Aktarım Protokolü (FTP) Antivirüs yazılımı Uygulama kontrolü Uygulama katmanı Uygulama programı Uygulama programcısı Uygulama hizmet sağlayıcısı (ASP) Uygulama izleme ve bellek eşleştirme Yapay zeka (AI) Varlık tedarik etme yaşam döngüsü Asimetrik anahtar (açık anahtar) Asenkron saldırı Asenkron iletim (Sinyal) Zayıflama Nitelik bazli ornekleme (Attribute Sampling) Denetim kanıtı Denetim Hedefi Denetim program Denetim riski Denetim izi Kimlik Doğrulama Yetkilendirme

2 Backbone Back door Backup Badge Balanced scorecard Bandwidth Barcode Baseband Baseline Bastion host Batch control Batch job Batch processing Baud Benchmark Binary code Biometric locks Biometrics Black box testing Blade server Bridge Breakeven-point analysis Broadband Brownout Browser Browser caches Brute force attack Buffer Buffer capacity Buffer overflow Business case Business continuity plan (BCP) Business impact analysis (BIA) Business intelligence Business process reengineering (BPR) Business resumption plan Business risk Business unit Bypass label processing (BLP) Call tree Capability maturity model (CMM) Capacity stress testing Omurga Arka kapı (back door) Yedekleme Kimlik kartı Kurumsal karne (balanced scorecard) Bant Genişliği Barkod Baseband Baz alınan temel (baseline) Bastion host Yığın kontrol Yığın işlem Yığın işlem Baud karşılaştırmalı değerlendirme (benchmark) İkili kod (binary) Biyometrik kilitler Biyometrik Kara kutu test Blade(yaprak) sunucu Köprü Başabaş noktası analizi Genişbant Voltaj düşüklüğü İnternet Tarayıcı Tarayıcı önbelleği Kaba kuvvet saldırısı (Brute force attack) Ara bellek Ara bellek kapasitesi Ara bellek taşması Olurluk incelemesi İş sürekliliği planı (BCP) İş etki analizi (BIA) İş zekası Iş sürecinin yeniden yapılanması (BPR) İşe Yeniden Başlama Planı İş riski İş birimi Bypass Etiket İşleme (Bypass Label Processing) Arama listesi Yetkinlik olgunluk modeli (CMM) Kapasite stres testi 2

3 Card key Card swipes Central communication processor Central processing unit (CPU) Centralized data processing Certificate authority Certification authority (CA) Certification revocation list (CRL) Chain of custody Challenge/response token Change control log Check digit Check digit verification (self-checking digit) Checklist Checkpoint restart procedures Checksum technique Chief information officer (CIO) Ciphertext Circuit-switched network Circular routing Client-server Closed circuit television (CCTV) Cloud Cloud computing Cluster controller Coaxial cable Cold site Common gateway interface (CGI) Communications controller Compensating control Compiler Completeness check Compliance tests Comprehensive audit Computer emergency response team (CERT) Computer-aided software engineering (CASE) Computer-assisted audit technique (CAAT) Computer forensics Computer fraud Computer sequence checking Kart anahtarı Kart okutmak Merkezi İletişim İşlemcisi Merkezi İşlemci (CPU) Merkezi veri işleme Sertifika otoritesi Sertifikasyon otoritesi Sertifika iptal listesi (CRL) Delil zinciri Kimlik Sorma/Yanıt Verme tokenı Değişim kontrol logu Kontrol basamağı Sağlama basamağı doğrulama Kontrol Listesi Denetim noktası/yeniden başlatma prosedürü Sağlama toplamı tekniği Üst düzey BT Yöneticisi (CIO) Şifreli metin Devre anahtarlamalı ağ Dairesel yönlendirme(routing) İstemci-sunucu Kapalı devre televizyon (CCTV) Bulut Bulut (Cloud) Bilişim Küme denetleyicisi Koaksiyel kablo Soğuk tesis (Cold Site) Ortak ağ geçidi arabirimi (CGI) İletişim denetleyicisi Telafi edici kontrol Derleyici Tamlık kontrolü Uyum Testi Kapsamlı denetim Bilgisayar Acil Durum Müdahale ekibi Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) Bilgisayar destekli denetim teknikleri (CAAT) Adli Bilişim Bilişim Sahtekarlığı Bilgisayar sıra kontrolu 3

4 Computer virus Computer-aided software engineering (CASE) Computer- assisted audit technique (CAAT) Concentrator Concurrency control Concurrent access control Confidentiality Console log Contingency plan Continuous auditing approach Control Control risk Control self-assessment Cookies Core dumps Corporate governance Corrective action Corrective control Cost-effective controls Critical path method (CPM) Cross-site scripting (XSS) Customer relationship management (CRM) Cyclic redundancy checks Data at rest Data center Data classification Data custodian Data dictionary Data diddling Data Encryption Standard (DES) Data flow Data in transit Data leakage Data mart Data mirroring Data owner Data repository Data sanitization Data structure Database Database administrator (DBA) Bilgisayar virüsü Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) Bilgisayar destekli denetim tekniği (CAAT) yoğunlaştırıcı Eşzamanlılık kontrolü Eşzamanlı erişim kontrolü Gizlilik Konsol iz kaydı Acil durum planı Sürekli denetim yaklaşımı Kontrol Kontrol riski kontrol öz değerlendirme Çerez (cookie) Ana bellek dökümü Kurumsal Yönetişim Düzeltici aksiyon Düzeltici kontrol Maliyet-etkin kontroller Kritik yol yöntemi (CPM) Çapraz site betik saldırısı (XSS) Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) Döngüsel mukererlik kontrolleri (Cyclic redundancy checks) Durağan veri Veri merkezi Veri Sınıflandırma Veri Saklama Sorumlusu Veri sözlüğü verinin kurcalanması Veri Şifreleme Standardı (DES) Veri akışı İletimdeki veri Veri sızıntısı Veri marketi (data mart) Veri yansıtma (data mirroring) Veri sahibi Veri havuzu Veri temizleme (sanitizasyon) Veri yapısı Veritabanı Veritabanı yöneticisi (DBA) 4

5 Database management systems (DBMS) Database replication Database specifications Data-oriented systems development Deadman door Decentralization Decision support systems (DSS) Decryption Decryption key Degauss Demilitarized zone (DMZ) Demodulation Denial of service attack Denormalization Detection risk Detective control Dial-up Digital certificate Digital signature Direct inward system access (DISA) Disaster recovery plan Discovery sampling Diskless workstations Distributed data processing network Domain name server Download Downtime report Dry-pipe fire extinguisher system Dry-pipe sprinkler system Due diligence Duplex routing Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Eavesdropping Earned value analysis Echo checks E-commerce Edit controls Editing Electronic cash Electronic funds transfer (EFT) Embedded audit modules Veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) Veritabanı kopyalama Veritabanı özellikleri Veriye dayalı sistem geliştirme Tek kişilik kapı Dağıtıklaştırma Karar destek sistemleri (DSS) Şifre çözme Şifre çözme anahtarı Manyetikliğini yok etme (Degauss) Korumasız Alan (DMZ) Demodülasyon Hizmet Engelleme Saldırısı (DOS) Denormalizasyon Tespit Riski Tespit edici kontrol Çevirmeli /Dial up Dijital sertifika Dijital İmza Doğrudan dahili sistem erişimi (DISA) Felaket kurtarma planı Keşif örnekleme Disksiz iş istasyonları (work station) dağıtık bilgi işlem ağı Alan adı Sunucusu İndirmek Kesinti raporu Kuru borulu yangın söndürme sistemi Kuru borulu yağmurlama sistemi Durum tespiti (due diligence) Çift taraflı yönlendirme Dinamik Host Konfigürasyon Protokolü (DHCP) Gizlice Dinleme (eavesdropping) Kazanılmış Değer Analizi Echo kontrol E-ticaret Düzenleme kontrolleri Düzenleme Elektronik para Elektronik fon transferi (EFT) E-posta Gömülü denetim modülleri 5

6 Encapsulation Encapsulation (objects) Encryption Encryption key Enterprise resource planning (ERP) Enterprise risk management Environmental control Equal-error rate (EER) Escrow agent Escrow agreement Ethernet Exception reports Executable code Expected error occurrence Exposure Extensible Markup Language (XML) Failover service Fallback procedures False authorization False enrollment False-acceptance rate (FAR) False-identification rate (FIR) False-rejection rate (FRR) False negative False positive Fault-tolerant Feasibility study Fiber optic cable Fiber optics File File allocation table (FAT) File layout File server File Transfer Protocol (FTP) Filter Financial audit Firewall Firmware Follow-up audit Force majeure agreement Forensic Format checking Sarma (encapsulation) Kapsülleme (nesneler) Şifreleme Şifreleme anahtarı Kurumsal kaynak planlama (ERP) Kurumsal risk yönetimi Çevresel kontrol Eşit-hata oranı (EER) Emanetçi Emanet anlaşması Ethernet İstisna raporları Çalıştırılabilir kod Beklenen hata gerçekleşimi Maruz kalma Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) failover hizmeti Geri Dönüş Prosedürleri Hatalı yetkilendirme Hatalı kayıt Hatalı kabul oranı (FAR) Hatalı tanımlama oranı (FIR) Hatalı red oranı (FRR) Hatalı negatif Hatalı pozitif Hata toleranslı / hata toleransı Fizibilite çalışması Fiber optik kablo Fiber optik Dosya Dosya dağılım tablosu (FAT) Dosya düzeni Dosya sunucusu Dosya Aktarım Protokolü (FTP) Filtre Mali denetim Güvenlik Duvarı Firmware Takip denetimi Mücbir sebep anlaşması Adli Biçim Kontrolü 6

7 Frame relay assembler/disassembler (FRAD) device Frame-relay Fraud risk Full duplex Function point analysis (FPA) GANTT chart Gap analysis Gateway Generalized audit software Go-live Governance Hacker Hacking Half duplex Handprint scanner Hardening (the operating system) Hardware Hash totals Help desk Heuristic filter Hexadecimal Hierarchical database Honeypot Host Hot site Hotline Hypertext Markup Language (HTML) Image processing Incident Incremental testing Independence Indexed sequential access method (ISAM) Indexed sequential file Inference engine Information processing facility (IPF) Information security Information security manager Information technology (IT) Inherent risk Inheritance (objects) Initial program load (IPL) Input controls Frame relay assembler/disassembler (FRAD) cihazı Frame-relay Suistimal riski Tam çift yönlü (Full duplex) Function Point Analizi GANTT şeması Fark analizi Ağ geçidi Genelleştirilmiş denetim yazılımı Canlıya geçiş Yönetişim Hacker Hackleme (Hacking) Yarı duplex (Half-duplex) El izi tarayıcısı Hardening (işletim sistemi) Donanım Hash toplamları Yardım masası buluşsal (heuristic) filtre Onaltılı Hiyerarşik veritabanı Tuzak kovanı (Honeypot) Ana makine, host sıcak tesis (hotsite) Yardım Hattı/Danışma hattı HTML Görüntü işleme Olay Artımlı (Incremental) test gerçekleştirme Bağımsızlık Dizin sıralı erişim yöntemi (İSAM) Dizin sıralı dosya Çıkarım (Inference) motoru Bilgi işleme tesisi (IPF) Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yöneticisi Bilgi teknolojisi (BT) Doğal risk Kalıtım (nesne) Öncül/Başlangıç program yükleme (IPL) Girdi kontrolleri 7

8 Instant messaging Integrated service digital network (ISDN) Integrated test facility (ITF) Integrity Interface Interface testing Internal control Internal storage Internet Internet packet (IP) spoofing Internet protocol Internet service provider (ISP) Interval sampling Intranet Intrusion detection system (IDS) Intrusion prevention system (IPS) Irregularities IS auditor Issues management IT balanced scorecard IT governance IT infrastructure IT synergy IT value analysis Judgmental sample Key controls Key performance indicator (KPI) Key stakeholders Key success factor (KSF) Knowledge management Leased lines Lessons-learned exercise Librarian Limit check Link editor (linkage editor) Literals Load balancing Local area network (LAN) Log Logic bombs Logical access Logical access controls Logical access right Anlık mesajlaşma Entegre hizmet dijital ağı (ISDN) Entegre test tesisi (ITF) Bütünlük Arayüz Arayüz testi İç kontrol Dahili depolama Internet İnternet paketi (IP) sızdırma (spoofing) Internet protokolü Internet servis sağlayıcısı (ISP) Aralıklı örnekleme Intranet Saldırı tespit sistemi (IDS) Saldırı önleme sistemi (IPS) düzensizlikler / uyumsuzluklar BS Denetçisi sorun yönetimi BT kurumsal karnesi BT yönetişim BT altyapısı BT sinerjisi BT değer analizi Yargıya dayalı örnekleme Anahtar kontroller Anahtar performans göstergesi (KPI) Anahtar paydaşlar Kritik başarı faktörü (KSF) Bilgi (Knowledge) yönetimi kiralık hat Öğrenilmiş dersler alıştırması Kütüphaneci Limit kontrolü link editörü (bağlantı editörü) değişmezler Yük dengeleme Yerel alan ağı (LAN) iz kaydı mantık bombaları Mantıksal erişim Mantıksal erişim kontrolleri Mantıksal erişim hakkı 8

9 Logoff Logon Logon identification Magnetic card reader Malicious code Malware Man-in-the-middle attack Manager Mapping Masking Master file Materiality Maturity models Maximum tolerable outages (MTOs) Mean time between failures (MTBF) Media access control (MAC) Media oxidation Memory dump Message digest Message switching Metadata Meta-tags Metering software Microwave transmission Middleware Mission-critical application Modem (modulator-demodulator) Modulation Monetary unit sampling Multiplexing Multiplexor Multiprocessing Network address translation (NAT) Network administrator Network congestion Network diversity Network hubs Network protocol Network topology Node Noise Noncompliance Oturum kapatma Oturum açma Oturum açma kimliğinin doğrulanması Manyetik kart okuyucu Zararlı kod/kötü niyetli kod Malware/zararlı yazılım/kötü niyetli yazılım araya girme (Man-in-the-middle) saldırısı Yönetici eşleştirme Maskeleme Ana Dosya Önemlilik (Materiality) Olgunluk Modelleri Maksimum tolere edilebilir kesinti (MTO) Kesintiler arası ortalama süre Ortam Erişim Kontrolü (MAC) Medya oksitlenmesi (oxidation) Bellek dökümü İleti Özeti Mesaj anahtarlama Metadata Meta etiketleri Ölçüm yazılımı Mikrodalga iletim orta katman (middleware) Kritik uygulama Modem Modülasyon Para birimine dayalı örnekleme Çoklama/Çoğullama Çoklayıcı/çoğullayıcı Çoklu işleme Ağ adresi çevirisi/nat Ağ yöneticisi Ağ tıkanıklığı Ağ çeşitliliği Hub Ağ protokolü Ağ topolojisi Devre düğümü / Ağ düğümü (node) Gürültü Uyumsuzluk 9

10 Nondisclosure agreements Nonrepudiation Normalization Numeric check Object code Objectivity Object-oriented Offsite storage Online data processing Open source Open systems Operating system Operational audit Operational control Operator console Optical character recognition (OCR) Optical scanner Outbound data transmission Output analyzer Outsourcing Packet Packet assembly/disassembly (PAD) device Packet switching Parallel run Parallel simulation Parallel testing Parity check Partitioned file Passive assault Password Patch management Payroll system Penetration test Performance measurement Performance testing Peripherals Personal identification number (PIN) Personally identifiable data Personally identifiable information (PII) Phishing Piggybacking Pilot Plaintext Gizlilik Anlaşması İnkar edilememezlik Normalize etme /normalizasyon Sayısal kontrol Nesne kodu Tarafsızlık nesne tabanlı Harici veri deposu Çevrimiçi veri işleme Açık kaynak Açık sistemler İşletim sistemi Operasyonel denetim Operasyonel kontrol Operatör konsolu Optik karakter tanıma (OCR) Optik tarayıcı Giden veri aktarımı Çıktı çözümleyici (analyzer) Dış Kaynak Kullanımı Paket Paket montaj / demontaj (PAD) cihazı Paket anahtarlama paralel çalıştırma (run) Paralel simülasyon Paralel test Parite kontrolü Bölümlenmiş dosya Pasif saldırı parola, şifre Yama yönetimi Bordro sistemi Sızma Testi Performans ölçümü Performans testi Çevre Birimleri Kişisel kimlik numarası (PIN) kisisel olarak tanimlanabilir veri Kişisel olarak tanımlanabilir bilgi (PII) Oltalama (Phishing) Yancı geçiş (piggybacking) Pilot açık metin (plaintext) 10

11 Platform for Internet Content Selection (PICS) Point-of-sale (POS) systems Polymorphism (objects) Port Post-implementation review Posting Power conditioning Power distribution unit (PDU) Preventive control Private branch exchange (PBX) Private key cryptosystems Privileged mode Privileged password Production programs Production software Program change request (PCR) Program evaluation and review technique (PERT) Program flowcharts Program narratives Programming walk-through Project management Project portfolio Protocol Protocol converter Prototyping Proxy server Proximity card Public domain software Public key cryptosystem Public key infrastructure (PKI) Public switched network (PSN) Quality assurance Quality management system (QMS) Quality of service (QoS) Query Queue Random access memory (RAM) Range check Real-time processing Reasonable assurance Internet İçerik Seçimi (PICS) Platformu POS sistemleri Çok Biçimlilik (Polymorphism) Port Implamantasyon (Uygulama) sonrası gözden geçirme Gönderme Güç düzenleme Güç dağıtım ünitesi (PDU) Önleyici kontrol Özel telefon santrali (PBX) Gizli (özel) anahtarlı şifreleme sistemleri Ayrıcalıklı mod ayrıcalıklı parola Üretim ortamı (production) programı Üretim ortamı (production) yazılımı Program değişiklik talebi (PCR) Program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği (PERT) Program akış şemaları Program açıklamaları Programın üzerinden geçme (programming walk-through) Proje yönetimi Proje portföyü Protokol Protokol dönüştürücü Prototip hazırlama Proxy sunucusu Proximity kart Kamuya açık yazılım Açık Anahtarlı Şifreleme Sistemleri Açık anahtar altyapısı (PKI) Açık Anahtarlamalı Ağ (PSN) Kalite Güvence Kalite yönetim sistemi (KYS) Hizmet Kalitesi (QoS) Sorgu Kuyruk Rasgele erişim belleği (RAM) Aralık kontrolü Gerçek zamanlı işleme Makul güvence 11

12 Reasonableness check Reciprocal agreement Reconciliation Record Recovery point objective (RPO) Recovery testing Recovery time objective (RTO) Redundancy Redundancy check Redundant array of independent disks (RAID) Reel backup Reengineering Reference check Referential integrity Registration authority (RA) Regression testing Relational database Remote access service (RAS) Remote job entry (RJE) Remote logon Replay attack Replication Repository Request for proposal (RFP) Requirements definition Residual risk Return on investment (ROI) Reverse engineering Right-to-audit Risk Risk analysis Role-based access control (RBAC) Rollback Rollout Root cause Rounding down Router Router rule RSA Run-to-run totals Salami technique uygunluk(makullük) kontrolü Karşılıklı anlaşma Uzlaşma Kayıt Kurtarma noktası hedefi (RPO) kurtarma testi yapmak Kurtarma süresi hedefi (RTO) Mükerrerlik Mükerrerlik kontrolu Bağımsız diskler yedek dizisi (RAID) Yedek Makara (reel backup) Yeniden Yapılama (Reengineering) Referans kontrolü veri ilişkisi bütünlüğü Kayıt otoritesi (RA) Regresyon testi İlişkisel veritabanı Uzaktan erişim hizmeti (RAS) Uzaktan iş girişi (Job Entery-RJE) Uzaktan oturum açma Yeniden gönderme(replay) saldırısı kopyalama / replikasyon havuz (repository) Teklif talebi (RFP) Gereksinim tanımı artık risk Yatırımın geri dönüşü (ROI) Tersine mühendislik Denetleme hakkı Risk Risk analizi rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) Geri Alma (Roll Back) lansman Kök neden Aşağı yuvarlama Yönlendirici (Router) Yönlendirici/Router Kuralı RSA Çalıştırmadan çalıştırmaya kontrol toplamları Salam tekniği 12

13 Scanning Scheduling Scope creep Screened subnet Screening routers Secure hash algorithm 1 (SHA-1) Secure Sockets Layer (SSL) Security administrator Security policy Security software Security testing Segregation of duties Sensitive Separation of duties Sequence check Sequential file Service bureau Service level agreement (SLA) Service set identifier (SSIDs) Service-oriented architecture (SOA) Shield twisted cable Sign-off Simple Object Access Protocol (SOAP) Simultaneous peripheral operations online (Spool) Single sign-on process Slack time Smart card Smart phone Sniffing Social engineering Software as a Service (SaaS) Source code Source code compare programs Source documents Spam Spoofing program Spooling program Spyware Statistical sampling Steering committee Steganography Tarama Zaman Planlaması Kapsam Kayması (Scope Creep) Korunmuş alt ağ Screening routers Güvenli Hash Algoritması 1 (SHA-1) Güvenli Yuva Katmanı (SSL) güvenlik yöneticisi Güvenlik politikası Güvenlik yazılımı Güvenlik testleri Görevler ayrılığı Hassas Görevler ayrılığı Sıra kontrolü Sıralı dosya Hizmet bürosu Hizmet seviyesi anlaşması (SLA) Hizmet Seti Tanımlayıcı (SSID) Servis odaklı mimari (SOA) Kaplamalı Dolanmış kablo Sistemden çıkış Basit nesne erişim protokolü (SOAP) Spool Tek oturum açma (single sign on) süreci zaman payı (Slack time) Akıllı kart Akıllı telefon Dinleme (Sniffing) Sosyal mühendislik Hizmet olarak yazılım (SaaS) Kaynak kodu Kaynak kod karşılaştırma programları Kaynak belgeler Spam Sahte E-posta gönderme programı (Spoofing) Kuyruklama(Spooling) programı Casus yazılım (Spyware) İstatistiksel örnekleme Yönlendirme komitesi gizlenmiş yazı (Steganography: şifrelemeden 13

14 Stop or go sampling Storage area network (SAN) Strategic alignment Stratified sampling Striped disk array Structured programming Structured Query Language (SQL) Substantive test Succession planning Surge protector Surge suppression Switch Symmetric key encryption Synchronous Synchronous data link Synchronous transmission System edit routine System flowcharts System initialization log System software System testing Systematic sampling/selection Systems analyst Systems development life cycle (SDLC) Table look-ups Tape library Tape management system (TMS) Telecommunications Telecommunications network Teleprocessing Televaulting Template Terminal Test data Test generators Test programs Thin client architecture Third-party reviews Throughput Throughput index Time bomb farklı olarak daha büyük bir metin içine bir mesajın gizlenerek yerleştirilmesi) Stop or Go Örnekleme Depolama alanı ağı (SAN) stratejik Hizalama Katmanlı örnekleme Striped disk dizisi Yapısal programlama Yapısal Sorgulama Dili (SQL) Substantive test Yedekleme (halifelik) Planlaması Regülatör Aşırı Gerilim Switch(n), değiştirmek (v) Simetrik anahtar şifreleme Eş zamanlı, senkron Eş zamanlı (senkron) veri bağlantısı Eş zamanlı (senkron) iletim Sistem düzenleme rutini Sistem akış şemaları Sistem başlatma günlüğü Sistem yazılımı Sistem testi Sistematik örnekleme / seçimi Sistem analisti Sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) Tablo içinde arama Bant (Teyp) kütüphanesi Teyp yönetim Sistemi (TMS) Telekomünikasyon Telekomünikasyon ağı Uzaktan işleme (Teleprocessing) Internete yedekleme (Televaulting) Şablon Terminal Test verisi Test üreteci Test programları ince istemci mimarisi Üçüncü taraf değerlendirmeleri üretilen iş, çıktı (throughput) Üretim (throughput) endeksi Zamanlı bomba (time bomb) 14

15 Token Transaction Transaction log Transmission Control Protocol (TCP) Transport layer security (TLS) Trap door Trojan horse Trunks Tunneling Twisted pairs Twisted pairs cable Two-factor authentication Two-way replication Uninterruptible power supply (UPS) Unit testing Uploading User awareness User service levels Utility programs Utility script Vaccine Validity check Value added activity Value added chain Value added network (VAN) Value delivery Variable sampling Variables estimation Verification Version stamping Virtual local area network (VLAN) Virtual memory Virtual private network (VPN) Virtual storage access method (VSAM) Virus Voic Vulnerability scan Walk-through Warm site Watermark Web server Wet-pipe sprinkler systems token İşlem işlem iz kaydı İletim Kontrol Protokolü (TCP) İletim katmanı güvenliği Gizli kapı yazılımı Truva atı Bilgi aktarma yolu (trunk) Tünelleme Bükümlü (twisted) Bükümlü (twisted) kablo İki faktörlü kimlik doğrulama İki yönlü çoğaltma(replication) Kesintisiz güç kaynağı (UPS) Birim (unit) testi Yükleme kullanıcı farkındalığı Kullanıcı hizmet seviyeleri Hizmet (Utility) programları Hizmet uygulama betiği (Utility Script) Aşı Geçerlilik Kontrolü Katma değerli etkinlik Katma değer zinciri Katma değerli ağ (VAN) Değer sunumu Değişken örnekleme Değişken tahminleme Doğrulama Sürüm damgalama (version stamping) Sanal yerel alan ağı (VLAN) Sanal bellek Sanal özel ağ (VPN) Sanal depolama erişim yöntemi (VSAM) Virüs Sesli mesaj zafiyet taraması Gözden Geçirme (walk-through) Ilık alan (warm site) Filigran Web sunucusu ıslak borulu yağmurlama sistemi 15

16 White box testing beyaz kutu (white box) testi Wide area network (WAN) Geniş alan ağı (WAN) Wi-Fi Protected Access (WPA) Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) Wired Equivalency Privacy (WEP) Kablolu Eşdeğer Mahremiyet (WEP) Wiretapping Telekulak (wiretapping) Work breakdown structure İş kırılım yapısı Workflow model İş akış modeli Worm program Solucan yazılımı X.25 interface X.25 arayüzü 16

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Nedir İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için değeri olan ve dolayısıyla uygun bir şekilde korunması gereken bir

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm 1.0 TBD Kamu-BİB Türkiye Bilişim Derneği Yayınları Mayıs 2006 i TBD TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci

Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci edevlet MERKEZİ BİLGİ YÖNETİMİ SEMİNERİ Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci BİLGİ YÖNETİMİ SEMİNERİ Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR 23 Kasım, 2011 Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR edevlet Merkez Müdürü

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu

LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu Sürüm 3.0.0.6 TEKNOTEL Copyright 2002-2005 TEKNOTEL. Tüm hakları saklıdır. 1 / 93 Bu ürün veya döküman telif hakları ile korunmaktadır

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi SAQ İçin Uygun Olan Hizmet Sağlayıcılar Sürüm 3.0 Şubat 2014 Belge Değişiklikleri

Detaylı

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır.

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. Network Trafik Yük Dengeleme Cihazı Teknik Şartname 1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 2. Butun moduller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 3. Cihazın throughput

Detaylı

B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

Abstract. Özgür KÜLCÜ BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 290-331

Abstract. Özgür KÜLCÜ BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 290-331 BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 290-331 Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları The New Challenges in Records Management: Digitization and Enterprise Content Management

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

Bu Sürüm (Nessus Kurulum, Kullanım Kılavuzu v1.0) Hakkında

Bu Sürüm (Nessus Kurulum, Kullanım Kılavuzu v1.0) Hakkında İçindekiler Bu Sürüm (Nessus Kurulum, Kullanım Kılavuzu v1.0) Hakkında... 2 Çeviren:... 2 Danışman:... 2 Belge Yazarı:...2 Kullanma Hakkı:... 2 İletişim:... 2 Yasal Sorumluluk Reddi... 2 BÖLÜM 1:... 3

Detaylı

www.netas.com.tr 45.YIL

www.netas.com.tr 45.YIL www.netas.com.tr 45.YIL Başarılarla dolu 45 yıl... Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar ve kurumlara uçtan

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü

Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü Merkezileştirilmiş WLAN yönetimi ve otomatik provizyon Tanecikli erişim kontrolüyle en fazla 240 AP yi yönetir Optimize Wi-Fi

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

2009 EYLÜL ADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SORULARI

2009 EYLÜL ADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SORULARI 2009 EYLÜL ADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. 2. Mehmet bir işi tek başına 10 günde, Ahmet ise 12 günde bitiriyor. İşe birlikte başladıktan 3 gün sonra Ahmet

Detaylı