Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri"

Transkript

1 Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri

2 GÜNDEM I. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI III. İZİN TOPLAMA KANALLARI

3 I. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

4 CRM faaliyetlerini yakından ilgilendiren 2 yasa Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı E- HcareHn Düzenlenmesi Hakkında Yasa

5 İZİNLİ İLETİŞİM KANUN HAKKINDA E- Hcaret faaliyetlerini düzenleme amacı. TükeHci ile ilehşime geçilmesinin esasları da düzenlenmiş durumda. Yürürlük tarihi 1 Mayıs 2015 YASA NELER GETİRİYOR? OPT- IN sistemi: Önceden alınan akhf onay. Yazılı veya elektronik ilehşim araçları. 1 Mayıs sonrası, izni olmayan tükehciden izin almak için ilehşime geçmekte dahi sıkınv olabilecek.

6 İZİNLİ İLETİŞİM İZİN ALMA KURALININ İSTİSNALARI: - - Esnaf & tacirlere gönderilen ilehler Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ilehler CRM faaliyetleri isqsna kapsamında değil.

7 İZİNLİ İLETİŞİM İLETİDE BULUNMASI GEREKENLER: Onaya uygun içerik Hizmet sağlayıcı bilgileri Başkası adına yapılan ilehşimde ilehşimin kim adına yapıldığı bilgisi. Haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası, e- posta adresi. İleH konusu ve amacı TükeHcinin ileh almayı reddedebileceği bilgilendirmesi, ücretsiz bir kanal. YÖNETMELİK İHTİYACI!

8 İZİNLİ İLETİŞİM İLETİ ALMAYI RET BİLDİRİMİ Kolay ve ücretsiz yöntem sağlanmalı. Ret bildiriminin hizmet sağlayıcıya ilehlmesinden ihbaren 3 iş günü içinde ileh gönderimi durdurulur.

9 İZİNLİ İLETİŞİM SMS ÖRNEKLERİ ABC den size özel 30 Nisan a kadar faydalanacağınız %20 indirim. ABC A.Ş. den ileh almak istemiyor- sanız 444aabb. (113) 30 Nisan a kadar 1234 ile biten karvnızla ABC Mağazalarında 100TL alışveriş yapın, 10TL değerinde puan kazanın. ABC A.Ş. den ileh almak istemiyorsanız 444aabb. (160)

10 İZİNLİ İLETİŞİM İDARİ PARA CEZALARI

11 İZİNLİ İLETİŞİM DİKKAT!

12 İZİNLİ İLETİŞİM SIKÇA SORULAN SORULAR İzin alırken «ABC Holding şirketleri taraandan ileqşime geçmek üzere» izin alabilir miyim? İzin alırken tek bir şirkete ait olan birden fazla marka adına ayrı ayrı mı izin almalıyım? TükeHci ile ilehşime geçeceğim kanalları saymasam olur mu? 1 Mayıs sonrası izin almak amacıyla olsa dahi tükehci ile ilehşime geçemez miyim? İsHsnadan faydalanmak amacıyla satmış olduğum ürünle ilişkilendirerek ilehşime geçemez miyim?

13 İZİNLİ İLETİŞİM İZİN ÖRNEKLERİ

14 II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

15 VERİ KORUMASI Henüz tasarı halinde. En genel anlamda, verinin alınması ve işlenmesine dair koşulları belirleyen tasarı olarak ifade edilebilir. KİŞİSEL VERİ NEDİR? Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

16 VERİ KORUMASI ÖNEMLİ KAVRAMLAR VERİ SORUMLUSU VERİ İŞLEYEN

17 VERİ KORUMASI VERİ İŞLEME NEDİR? Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomahk olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değişhrilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale gehrilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleşhrilen her türlü işlem.

18 VERİ KORUMASI VERİ İŞLEME ŞARTLARI NELERDİR? Veri sahibinin açık rızası olmalı. İsHsnaları olmakla birlikte, CRM faaliyetleri isqsnalar kapsamında yer almıyor. Veri aktarımı için açık rıza: 3. kişilere veya yurtdışına aktarım (örn. cloud hizmeh) için.

19 VERİ KORUMASI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu taraindan verilmesi gereken bilgiler: - Veri sorumlusunun kimliği, - Verilerin işlenme amacı, - Verilerin kimlere & hangi amaçla aktarılabileceği, - Veri toplamanın yöntemi & hukuki sebebi, maddede sayılan diğer haklar

20 VERİ KORUMASI 10. maddede sayılan diğer haklar neler? Bu İzin Beyanı nda belirhlen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurhçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzelqlmesini, ilgili mevzuaja öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya oranjsız çaba gerekqrmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomahk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi surehyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına ihraz etme ve verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle ilehşime geçilmesine engel olunmasını adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.

21 VERİ KORUMASI VERİ SORUMLULARI SİCİLİ - Kamuya açık - Veri işlemeye başlamadan kayıt olma zorunluluğu

22 VERİ KORUMASI CEZALAR İHLAL CEZA Yasaya aykırı olarak kişisel verileri depolayan, işleyen, 3. kişilere aktaranlar TCK 135. maddesi 6 ay 3 yıl hapis 7. maddeye aykırı olarak verileri silmeyen, anonim hale gehrmeyenler TCK 138. maddesi 6 ay 1 yıl hapis Yukarıdaki suçların bir tüzel kişi taraindan işlenmesi halinde Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri: Faaliyet izninin iptali, müsadere

23 VERİ KORUMASI CEZALAR İHLAL CEZA Aydınlatma yükümlülüğünü yerine gehrmeme TL TL Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine gehrmeme TL TL Kurul taraindan verilen kararları yerine gehrmeme TL TL Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etme TL TL

24 VERİ KORUMASI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU (Adalet Bakanlığı na bağlı) İhbar/ Şikayet üzerine/ re sen denehm yetkisi İPC uygulama yetkisi

25 VERİ KORUMASI YÜRÜRLÜK Yasa geneli, Yasa nın yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bir kısmı 6 ay sonra. Ayrıca, yasanın yayımlanmasından önce işlenmiş olan kişisel veriler, 2 yıl içinde yasa ile uyumlu hale gehrilir maddesi mevcut.

26 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı E- HcareHn Düzenlenmesi Hakkında Yasa

27 VERİ KORUMASI ÖZETLE 1. Kişisel Verilerin Korunması Yasası na esas oluşturacak şekilde veri kullanım izni. 2. Mümkün değil ise ileqşim izni. 3. Yasanın tanıyacağı geçiş süresi içerisinde veri kullanım izni. 4. İzin; doğru kapsam, basit kurgu, olabildiğince basit mehn. Zorunlu yasa maddeleri. 5. Veri Koruması yasası yürürlüğü sonrası veri kullanım izni olmayan kişisel verilerin anonimleşhrilmesi/ silinmesi.

28 III. İZİN TOPLAMA KANALLARI

29 İZİN TOPLAMA KANALLARI FORM SMS ÇAĞRI MERKEZİ WEB & AKILLI TELEFON IVR

30 FORM İSPAT YÖNTEMİ: TükeQcinin Islak İmzası TükeQciden, ad- soyad, iznin alındığı tarih ve ıslak imza ile alınmalı. Süresiz olarak form aslı arşivlenmeli. Form geri çağrılabilir, kolay ulaşılabilir olmalıdır.

31 ÇAĞRI MERKEZİ İSPAT YÖNTEMİ: Ses Kaydı Tuşlama log unun farklı ve müdahale edilebilir ortamda bulunması nedeniyle, mümkünse evet/ hayır şeklinde ses kaydı tutulmalıdır. Ses kaydı süresiz olarak saklamalıdır. Kolay ulaşılabilir olmalıdır.

32 WEB URL İSPAT YÖNTEMİ: Bilgiler Mutlaka Zaman Damgası İle Loglanmalıdır. Sadece e- mail adresi bilgisi karşısına izin durumu yazılması komplikasyona yol açabileceğinden, izin metnine onay alınırken tükeqciden ad- soyad ve/veya diğer bilgilerinin de istenmesi önerilir.

33 AKILLI TELEFON URL İSPAT YÖNTEMİ: Bilgiler Mutlaka Zaman Damgası İle Loglanmalıdır. Sadece cep telefonu bilgisi karşısına izin durumu yazılması komplikasyona yol açabileceğinden, izin metnine onay alınırken tükeqciden ad- soyad ve/veya diğer bilgilerinin de istenmesi önerilir.

34 SMS İSPAT YÖNTEMİ: TükeQcinin Göndermiş Olduğu SMS Metni, Hangi Telefon Numarasından Geldiği İle Birlikte, Süresiz Olarak Saklanmalıdır. Sadece cep telefonu numarası değil, sms metninde tükeqci taraandan ad- soyad, kart numarası gibi bilgilerin girilmesi de, iznin doğru kişiye yazılması bakımından önemlidir.

35 IVR İSPAT YÖNTEMİ: Ses Kaydı Tuşlama log unun farklı ve müdahale edilebilir ortamda bulunması nedeniyle, mümkünse evet/ hayır şeklinde ses kaydı tutulmalıdır. Ses kaydı süresiz olarak saklamalıdır. Kolay ulaşılabilir olmalıdır.

36 BİZE ULAŞIN Tanı Pazarlama ve İleQşim Hizmetleri A.Ş. Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Çamlıca İş Merkezi A Blok Kat:3 Üsküdar İstanbul, Türkiye T: +90 (216) F: +90 (216) Copyright Tüm hakları saklıdır. Bu doküman izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri 5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri Mehmet Ali BOZTEPE İnternet Daire Başkanlığı Uzman mehmetali.boztepe@tib.gov.tr 01-02 Mayıs 2008 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNDEM 5651 SAYILI İnternet

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 240 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda,

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda, T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 1. İLGİLİ MEVZUAT İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere www.masak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. işlem yapılan şahısların da) kimlik

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı