SIHHĠ TESĠSAT. Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları (MMO/260)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIHHĠ TESĠSAT. Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları (MMO/260)"

Transkript

1 SIHHĠ TESĠSAT Eğitimin Adı : SIHHĠ TESĠSAT Eğitimin Kodu : MTSH Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları - Pis Su Tesisatı Tasarımı - Yağmur Tesisatı Tasarımı - Temiz Su Tesisatı - Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı - Hidrofor Tesisatı Tasarımı - Teknik Rapor Hazırlanması Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları (MMO/260) - Oda üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Oda tarafından merkezi olarak biri sıhhi tesisat, diğeri ısıtma tesisatı ısı yalıtımı konularında olmak üzere iki yazılı sınav yapılacaktır. Ġki sınavın toplamında baģarı notu 100 üzerinden en az 70 olan üyelere Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesi Verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kurslara devam zorunluluğu vardır. 1

2 ISITMA TESĠSATI Eğitimin Adı : ISITMA TESĠSATI Eğitimin Kodu : MTIT Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Isıtma Tesisatı Proje Hazırlama Esasları - Isı Kaybı Hesabı - Isıtıcı Seçimi ve Tasarımı - Boru Tesisatı Tasarımı - Kazan Seçimi ve YerleĢimi - GenleĢme Sistemi ve Tasarımı - Yakıt Sistem Tasarımı - Baca Tasarımı - Teknik Rapor Hazırlama Esasları Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Kalorifer Tesisatı (MMO/2004/352) Katılımda Aranacak ġartlar: - Oda üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Oda tarafından merkezi olarak biri sıhhi tesisat, diğeri ısıtma tesisatı ısı yalıtımı konularında olmak üzere iki yazılı sınav yapılacaktır. Ġki sınavın toplamında baģarı notu 100 üzerinden en az 70 olan üyelere Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesi Verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kurslara devam zorunluluğu vardır. 2

3 ISI YALITIMI Eğitimin Adı : ISI YALITIMI Eğitimin Kodu : MTIY Eğitimin Süresi: 1 gün (6 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esasları Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Yalıtım (MMO/2005/399) - Oda üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Oda tarafından merkezi olarak biri sıhhi tesisat, diğeri ısıtma tesisatı ısı yalıtımı konularında olmak üzere iki yazılı sınav yapılacaktır. Ġki sınavın toplamında baģarı notu 100 üzerinden en az 70 olan üyelere Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesi Verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kurslara devam zorunluluğu vardır. 3

4 DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTDT Eğitimin Süresi: 4 gün (24 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Doğalgaz Ġç Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Doğalgazın Tanımı ve Kullanımı - Doğalgaz Ġç Tesisat Projelendirme Esasları - Doğalgaz Ġç Tesisat Uygulama Esasları Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Doğalgaz Ġç Tesisat (MMO/2005/377) Gaz Tesisatı Proje Hazırlama Esasları (MMO/133) - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Doğalgaz Ġç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 4

5 ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTAA Eğitimin Süresi: 1 gün (6 saat) Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda asansörlerin sağlıklı kullanımlarının ve ilgili idareden ruhsatlandırılmasının sağlanması amacıyla asansör avan projesini hazırlayacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır. MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği Asansör Hakkında Genel Bilgiler Asansör Tanımı BaĢlıca Asansör Elemanlarının Tanıtımı Asansörler ile Ġlgili Standartların Tanıtılması Asansör Kuyusu ve Makine Dairesinin Genel Fiziki Özellikleri Asansör Trafik Hesapları Asansör Kuyusu, Kuyu YerleĢim Çizimleri ve Çizim Kuralları Kuyu Planı Kuyu Kesitleri Halat Delik Planı Kuyu Dibi YerleĢim Planı Makine Dairesi Kuvvet Hesapları Motor Gücü Hesapları Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Asansör Avan ve Uygulama Projeleri Hazırlama Teknik Esasları (MMO/208) - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 5

6 HAVUZ TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : HAVUZ TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTHT Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Havuz Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır. - Genel Bilgiler - Havuzlarda Tasarım, Planlama Yapım - Su Hazırlama Tekniği - Kullanıcı ĠliĢkileri ve Sorumluluklar - Malzeme ve Ekipman Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Havuz Tesisatı (MMO/298) - Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Isı Yalıtımı kurslarını baģarıyla tamamlamıģ olmak. - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Havuz Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 6

7 SANAYĠ TĠPĠ MUTFAK TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : SANAYĠ TĠPĠ MUTFAK TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTSM Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Sağlık Bakanlığı Gıda Kodeksi - Sanayi Tipi Mutfak Tesisatının Tanımı - Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Proje Tasarımı - YerleĢim Planı - Tesisat Hesapları ve Detayları - Sanayi Tipi Mutfakta Hijyen - Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Ekipmanlarının Tanıtımı Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Endüstriyel Mutfak ve ÇamaĢırhane Tesisatı (MMO/348) - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 7

8 SANAYĠ TĠPĠ ÇAMAġIRHANE TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : SANAYĠ TĠPĠ ÇAMAġIRHANE TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTÇT Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Sanayi Tipi ÇamaĢırhane Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. Eğitimin Ġçeriği : - Sanayi Tipi ÇamaĢırhane Tesisatının Genel Tanımı - Sanayi Tipi ÇamaĢırhane Tesisatı Projesi Tasarımı - YerleĢim Planı - Tesisat Hesapları ve Detayları - Sanayi Tipi ÇamaĢırhane Tesisatı Genel Kuralları - Sanayi Tipi ÇamaĢırhanede Hijyen - Sanayi Tipi ÇamaĢırhane Tesisat Ekipmanlarının Tanıtımı Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Endüstriyel Mutfak ve ÇamaĢırhane Tesisatı (MMO/348) - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Sanayi Tipi ÇamaĢırhane Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 8

9 SOĞUTMA TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : SOĞUTMA TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTST Eğitimin Süresi: 2 gün (12 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Soğutma Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Soğuk Oda Tekniği - Soğutma Cihazları - Soğutma Yükü Hesabı Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Soğutma Tesisatı (MMO/2001/295) - Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Isı Yalıtımı kurslarını baģarıyla tamamlamıģ olmak. - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanların Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesine Soğutma Tesisatı uzmanlığı eklenecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 9

10 HAVALANDIRMA TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : HAVALANDIRMA TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTHA Eğitimin Süresi: 2 gün (12 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Havalandırma Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - DıĢ Hava Ġhtiyacının Belirlenmesi - Hava Kanalları Seçim ve Tasarımı - Menfez Seçimi ve YerleĢtirmesi - Havalandırma Cihazları Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Havalandırma Tesisatı (MMO/2001/297) - Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Isı Yalıtımı kurslarını baģarıyla tamamlamıģ olmak. - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanların Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesine Havalandırma Tesisatı uzmanlığı eklenecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 10

11 KLĠMA TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : KLĠMA TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTKT Eğitimin Süresi: 5 gün (30 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Klima Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Isı Kazancı Hesabı - Psikrometrik Diyagram - Hava Debisi Tasarımı - Klima Sistemleri ve Cihazları Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Klima Tesisatı (MMO/2001/296) - Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Isı Yalıtımı, Soğutma ve Havalandırma Tesisatı kurslarını baģarıyla tamamlamıģ olmak. - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanların Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesine Klima Tesisatı uzmanlığı eklenecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 11

12 OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTOK Eğitimin Süresi: 7 gün (42 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Otomatik Kontrol hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Otomatik Kontrol Teorisi - Pnömatik Kontrol - Ölçme Prensipleri - AkıĢ Kontrol Elemanları - Elementer Kontrol Sistemleri - Komple Kontrol Sistemleri - Elektrik Kontrol Sistemleri - Direk Dijital Kontrol Sistemleri Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Otomatik Kontrol Tesisatı (MMO/2003/318) - Odaya Kayıtlı Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 12

13 LPG TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : LPG TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTLT Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından LPG Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - LPG nin Fiziksel Özellikleri - LPG nin Isıtmada Kullanım Alanları - Depo YerleĢtirme, Depolama ve Depo Doldurma Kuralları - BuharlaĢtırıcı ve Armatürleri - Birinci Kademe Basınç Ayar Ekipmanları - Depo Yakıcı Arası Tesisatı - Bina GiriĢ Detayı - Kazan Dairesinin Yeri, Boyutları ve Özellikleri Ġçin Genel Kurallar - Brülör-Kazan Tesisatı Üzerindeki Cihazlar - Minumum Emniyet ve Alarm Cihazları - Kazan Dairesi Havalandırma ve Egzozu - ĠĢletmeye Alma Kuralları ve Denetimi - Yangın Güvenlik Tedbirleri Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: LPG Tesisatı (MMO/2002/299) - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından LPG Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 13

14 BASINÇLI HAVA VE VAKUM TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : BASINÇLI HAVA VE VAKUM TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTBH Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Basınçlı Hava Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Basınçlı Hava Tesisatı Sistemlerinin Tanımı - Basınçlı Hava Tesisatı Proje Tasarımı - Vaziyet Planı - Kompresör Dairesi Seçimi ve Detay Çizimi - Kat ve Kolon ġemaları - Hava Tankı Hesabı ve Seçimi - Boru Çapı Hesabı ve Boru YerleĢim Tasarımı - Tesisat Armatürleri Seçimi ve Hesabı - Basınçlı Hava Tesisatı Raporunun Hazırlanması Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler (MMO/2004/343) - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 14

15 ARITMA TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : ARITMA TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTAT Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Arıtma Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. Eğitimin Ġçeriği : - Atıksu Tanıtımı ve Atıksu Kaynakları - Atıksuların Özellikleri - Atıksu Arıtma Yöntemleri ve Sistem Seçimleri - Uygulama Projesi Tasarımı Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Aıksu Arıtma Tesis Pratik Bilgiler El Kitabı (MMO/2004/354) - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Arıtma Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 15

16 KIZGIN SULU, KIZGIN YAĞLI VE BUHARLI ISITMA SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : KIZGIN SULU, KIZGIN YAĞLI VE BUHARLI ISITMA SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : MTKK Eğitimin Süresi: 5 gün (30 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. Eğitimin Ġçeriği : - Sistem Seçimleri Sıcak Su, Kızgın Su, Alçak ve Yüksek Basınçlı Buhar ve Kızgın Yağın, Basınçlı Havanın Tarifleri ve Özellikleri Hangi ġartlarda, Hangi AkıĢkanın Tercih Edileceği - Kazan Dairesi Kazan ÇeĢitleri Kazan Dairesi Yer Seçimi ve YerleĢim Kuralları Emniyet Tedbirleri EĢanjörler Bacalar - Kızgın Sulu Sistemler Sistem Seçim Boru ġebekesi Çaplandırılması ve Pompa Hesapları Denge Depoları Pompalar - Buharlı Sistemler Buharın Tarifi ve Sistem Seçimi Boru ġebekesi Çaplandırılması (Buhar hattının tasarımı, kondens tahliyesi ve toplama hesapları) Kondens Pompalarının Tayini Besi Suyu ve Kondens Standları-Degazörler ve Besi Suyu Pompası Besi suyu arıtma sistemleri Borular ve Armatürler. - Kızgın Yağlı Sistemler Kızgın Yağın Tarifi Boru ġebekesinin Çaplandırılması Denge Depoları Pompalar ve Tesisat Uygulamaları - Yakıt Seçimi ve Yakma Sistemleri Yanma Temelleri Katı Yakıt Sistemleri Sıvı Yakıt Sistemleri Gaz ve Çift Yakıtlı Sistemler 16

17 - Duman Gazı Arıtma Sistemleri Çevre Koruma Kriterleri Arıtma Sistemleri ÇeĢitleri ve Seçimi Emisyon Ölçme Yöntemleri - Atık Isıdan Geri Kazanım Duman Gazlarından Geri Kazanım Buharlı Sistemlerde Geri Kazanım Atık Sıcak Sudan Geri Kazanım - Ġzolasyon Boru, Armatürler ve Yüzey Yalıtımı ve Kullanılan Malzemeler Gürültü ve TitreĢim Ġzolasyonu Endüstriyel Tesislerde Korozyonun Önlenmesi Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sistemleri (MMO/2001/282) - Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Isı Yalıtımı kurslarını baģarıyla tamamlamıģ olmak. - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri konularında yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Kızgın Su ve Buhar Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 17

18 YANGIN TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı :YANGIN TESĠSATI MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu: MTYT Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) ve ekonomik yapıların gerçekleģtirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Yangın Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Yangının OluĢması ve Önlenmesi - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Yangın Söndürme Tesisatı Proje Tasarımı - Yangın Dolapları, Bina DıĢı Hidrant ve BoĢ Boru Tesisatı Tasarımı - Yangın Suyu Deposu ve Yangın Pompa Dairesi Tasarımı - Otomatik Sulu Söndürme Tesisat Tasarımı ve Hidrolik Hesapları - Duman Kontrol ve Yönetim Tasarımı - Merdiven Basınçlandırma Tesisatı Tasarımı - Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Tasarımı - Teknik rapor Hazırlama Esasları Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Esasları (MMO/2009/501) Yangın Söndürme Sistemleri (MMO/300) Katılımda Aranacak ġartlar: - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme: Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70 dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 18

19 ASANSÖR MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : ASANSÖR MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : ASAN Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör sistemlerinin standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve denetimlerinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Röleve Alma, Değerlendirme ve Pratik Bina Bilgileri - Tasarım ve Risk Analizi - Kullanım Amaçlarına Göre Asansörlerin Sınıflandırılması - Asansör Malzemeleri, Kullanım Alanları ve ÇalıĢma Prensipleri - Uygulama Projesinin Çizimi ve Dayanım Hesapları - Ġlgili Standartların Uygulama Kurallarının Açıklanması ( EN 81-1 EN 81-2 ) - Asansör Montaj ve Bakım Bilgileri Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Asansör Avan ve Uygulamam Projeleri Hazırlama Teknik Esasları (MMO/208) - Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetki Belgesi Sahibi Olmak - Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Asansör Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 19

20 ARAÇ PROJELENDĠRME MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : ARAÇ PROJELENDĠRME MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : APRO Eğitimin Süresi: 4 gün (24 saat) Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Araçların Ġmal, Tadil ve Montajlarının standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve denetimlerinde görev alacak, üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği - Araç Ġmal Tadil ve Montaj Yönetmeliği - Martoy Yönetmeliği - Motoy Yönetmeliği - Tortoy Yönetmeliği - Makina Emniyet Yönetmeliği - Yayınlar, Regülasyonlar, Teknik Servisler, Evrak Listesi - Araçların Teknik Resimleri ve Ölçüleri, Kağıt Ölçüleri - Form Kağıtları; Uygunluk Belgesi, A, B, C, C1 Belgelerinin Tanıtımı - Ġnsan taģıyan bir araç ile yük taģıyan bir araç üzerinden ölçü alınması ve araçlar hakkında bilgi verilmesi - ÇeĢitli kategorilere ait örnek proje ve belge hazırlanması Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Mühendisler Ġçin Araç Proje El Kitabı (MMO/2009/516) - Oda Üyesi Makina Mühendisi veya Uçak Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 20

21 ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜġÜMÜ MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜġÜMÜ MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : ALPG Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Araçların LPG' ye DönüĢümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve montajları konusunda görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - Alternatif Yakıtlar (LPG,CNG v.b.) - LPG' nin Tanımı - Yakıt Olarak LPG ve Kullanım Alanları - LPG, Çevre ve Ekonomiklik - Araçlarda Kullanılan LPG Yakıt Sistemini OluĢturan Ekipmanların Tanımı ve ĠĢlevleri Karbüratörlü Araçlar Enjeksiyonlu Araçlar - Güvenli LPG DönüĢümü Montajı Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Araçlarda LPG DönüĢümü Mühendis El Kitabı (MMO/217) - Oda Üyesi Makina Mühendisi veya Uçak Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Araçların LPG' ye DönüĢümü Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 21

22 ARAÇLARIN CNG YE DÖNÜġÜMÜ MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : ARAÇLARIN CNG YE DÖNÜġÜMÜ MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu: ACNG Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Araçların CNG ye DönüĢümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve montajları konusunda görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - CNG'nin Tanımı - Yakıt Olarak CNG ve Kullanım Alanları - CNG, Çevre ve Ekonomiklik - Araçlarda Kullanılan CNG Yakıt Sistemini OluĢturan Ekipmanların Tanımı ve ĠĢlevleri - CNG Kullanımında KarĢılaĢılan Sorunlar - Güvenli CNG DönüĢümü Montajı Katılımda Aranacak ġartlar: - Oda Üyesi Makina Mühendisi veya Uçak Mühendisi Olmak Sınav ve Belgelendirme: Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70 dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından Araçların CNG ye DönüĢümü Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 22

23 GEOMETRĠK ÖLÇÜLENDĠRME VE TOLERANSLANDIRMA KURSU Eğitimin Adı : GEOMETRĠK ÖLÇÜLENDĠRME VE TOLERANSLANDIRMA KURSU Eğitimin Kodu : GETO Eğitimin Süresi: 3 gün (18 saat) Eğitimin Amacı: Otomotiv, savunma sanayi vb. hassas parça ve mamul imalatı yapan iģletmelerde çalıģan mühendisler üyelerimize teknik resim alanındaki yenilik ve geliģmelerin anlatılması, üyelerimizin Geometrik Ölçümlendirme ve Toleranslandırma bilgisi sayesinde ana sanayiden gelen resimleri daha iyi yorumlayıp hataya düģmelerinin önlenmesi baģta olmak üzere hatasız ve hızlı montajın önmeli olduğu alanlarda gerekli olan fonksiyon kontrol mastarlarının tasarımının anlatılması amacıyla ilgili sektörlerde çalıģan bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. - Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans. Nedir? - Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Nerelerde Kullanılır? - Referanslar - Komparatör Nedir ve Nasıl Kullanılır? - Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans. Kural. - Geometrik Özelliklerin Parçalar Üzerinde Ölçümü ve Değerlendirilmesi - YerleĢim Toleransı Uygulamaları - Geometrik Toleranslı Elemanların Mastar Ġle Kontrolu - Bağlama Tiplerine Göre elemanların Tolerans. - Takım, Aparat, Mastar Tasarım ve Uygulamalarına GiriĢ Eğitimde Kullanılan Oda Yayını: Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma (MMO/253) - Tasarım, TalaĢlı, Kaynaklı Ġmalat, Kalite Kontrol, Takım, Aparat, Mastar Tasarımı Ġmalatı ile Ġlgili ÇalıĢma Yapan Oda Üyesi Mühendis Olmak Sınav ve Kurs Katılım Belgesi : Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70 dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından kurs katılım belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 23

24 Ġġ GÜVENLĠĞĠ MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Adı : Ġġ GÜVENLĠĞĠ MÜHENDĠS YETKĠLENDĠRME KURSU Eğitimin Kodu : ĠġGÜ Eğitimin Süresi: 5 gün (30 saat) Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda iģ kazalarının engellenmesi, iģçi sağlığının ve iģ güvenliğinin korunmasına iliģkin teknik, idari ve hukuki yönden yapılması gerekenler ve iģ güvenliği önlemlerine yönelik hizmetlerin gerçekleģtirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak ulusal ve uluslar arası bilimsel çalıģmaları ve yeni geliģmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalıģacak Oda üyesi mühendislerin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesinde katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı - Fiziksel ve Kimyasal Etmenler - ĠĢ Kazaları - Meslek Hastalıkları ve Ġlk Yardım - Kaynak, Elektrik, Kazanlar, LPG - ĠĢ Güvenliği Temel Ġlkeleri - Risk Değerlendirmesi - Kaldırma ve Ġletme Makinaları - ĠnĢaat ĠĢlerinde Güvenlik - KiĢisel Koruyucu Donanımlar - Yangın Güvenliği - ĠĢ Makinaları Kullanma, Bakım ve Onarımında Güvenlik - Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri - Makinalarda Güvenlik, CE ĠĢaretlemesi - Oda Üyesi Mühendis Olmak Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. BaĢarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. BaĢarılı olanlara Oda tarafından ĠĢ Güvenliği Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. 24

25 GIDA AMBALAJI SORUMLU YÖNETĠCĠ SEMĠNERĠ Eğitimin Adı : GIDA AMBALAJI SORUMLU YÖNETĠCĠ SEMĠNERĠ Eğitimin Kodu: GASY Eğitimin Süresi: 4 gün (24 saat) Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, gıda ambalajı üreten iģyerlerinde sorumlu yönetici olarak görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır. Gıda Ambalaj ĠliĢkisi - Gıda nedir, Bozulma ÇeĢitleri * Biyolojik * Mikrobiyolojik * Kimyasal Bozulmalar * Fiziksel Bozulmalar Duyarlılık Neme KarĢı Duyarlı Gıdalar ve Ambalaj Oksijene karģı Duyarlı Gıdalar ve Ambalaj IĢığa karģı Duyarlı Gıdalar ve Ambalaj Mikroorganizmalar ve Ambalaj Böcekler ve Ambalaj Arasındaki ĠliĢkiler Depo zararlarına karģı önlemler Ambalajdan Beklentiler * Tüketicinin Ambalajdan Beklentileri * Ticarette Ambalajdan Beklentiler * Üreticinin Ambalajdan Beklentileri Ambalaj Tipleri Cam Ambalaj Kompozit Ambalajlar Kağıt, Karton, Oluklu Mukavva Alüminyum Ambalajlar Teneke Ambalajlar Plastik Ambalajlar Gıdaya Göre Kullanılabilecek Ambalaj Tipleri * Et * Süt * Yoğurt * Peynir * Ekmek, Makarna * Meyve ve Sebzeler * Alkolsüz Ġçecekler * Alkollü Ġçecekler - Modıfiye Atmosferde Ambalajlama 25

26 - Migrosyen YaklaĢım -Ambalajlamada Barkod Sistemi Ġlgili Yönetmelikler - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Yetkilendirme Yönetmeliği Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme KoĢulları Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme Sınav Komisyonu Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme Sınavları - Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten ĠĢ Yerlerinin ÇalıĢma Ġzni ve Gıda Sicili ve Üretim Ġzni ĠĢlemleri ile Sorumlu Yönetici Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik Ġstihdam, Sorumlu Yönetici Olabilme Esasları Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iģ yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ÇalıĢma Ġzni ve Gıda Sicili ĠĢlemleri Tescil ve Üretim Ġzni ĠĢlemleri Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ġçin Üretim Ġzni BaĢvurusu DıĢ ambalâj etiket örneğinde bulunması gerekli bilgiler Ürün markaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar Fason üretimler Sorumlu Yöneticinin iģe baģlarken yapması gereken iģlemler. Sorumlu yöneticinin hazırlayacağı evraklarla ilgili dikkat etmesi gereken diğer hususlar Sorumlu yönetici ücretleri Ücretin ödeme Ģekli Ücreti ödenmeyen sorumlu yöneticinin yapması gerekenler Sorumlu yöneticilerin sigortalılık durumları SözleĢmesi fesih edilen sorumlu yöneticinin izlemesi gereken yollar - Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile ĠĢyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik Gıda güvenliği Ģartları HACCP ilkeleri 1) Muhtemel Tehlikelerin Tanımlanması ve Analizi 2) Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi 3) Kritik limitlerin belirlenmesi 4) Ġzleme prosedürünün kurulması 5) Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi 6) Doğrulama faaliyetleri 7) Dokümantasyon sistemi Personel Hijyeni ve DavranıĢları Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satıģ yerleri ile toplu tüketim yerlerinde aranan özellikler Denetim Formu ĠĢyerinde Bulunması Gereken Belgeler Katılımda Aranacak ġartlar: - Oda Üyesi Makina veya Endüstri Mühendisi Olmak 26

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Hareket Memuru (Seviye 4). /.../00 Meslek: HAREKET MEMURU Seviye: 4 I Referans

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON 00: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY00XX-4 Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Güneş-Isıl Sistem Personeli

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY00..-6 Mekatronik Sistem Uzmanı ÖNSÖZ Mekatronik Sistem Uzmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı